DREPT CANONIC

REFERAT

TAINA BOTEZULUI

2010

Primul botez. se coboară în mod nevăzut harul Duhului Sfânt asupra celui care se botează. fiind una din cele şapte Taine ale Bisericii creştine. sau Ungerea cu Sfântul Mir. mergând în toata lumea. îşi boteaza copiii. Cuvântul „botez” vine din greceşte şi înseamnă scufundare în apă. amin”.în râul Iordan. Odată cu scufundarea în apă de trei ori (partea văzută a botezului). părinţii bisericeşti din vechime. Botezul nostru. Celui botezat i se iartă păcatul strămosesc şi toate păcatele personale dacă a fost botezat mai târziu de naştere. a fost botezul poporului evreiesc când a trecut prin Marea Roşie. şi rostirea cuvintelor : «Botează-se robul lui Dumnezeu. amin. îşi are temeiul tot în aceasta mare zi a Botezului Domnului. prin care cel botezat devine membru al Bisericii creştine. ci era un botez pentru sfinţirea naturii şi mai ales pentru sfinţirea apelor. în numele Sfintei Treimi. Dreptul de a săvârşi Botezul îl are numai episcopul sau preotul. chiar dacă există şi familii mixte în care se practică şi religii de un alt rit. Apa care se foloseste la Taina Sfântului Botez trebuie să fie naturală. Românii ca popor creştin ortodox. botezul creştinesc se numeşte înca 2 . Un botez mai apropiat de creştinism este botezul Sfântului Ioan Botezătorul de la râul Iordanului. în cea mai mare măsura. Botezul semnifică o renaştere duhovnicească. a putut să spele toate păcatele lumii. Spovedania. au numit taina botezului „usa mântuirii". Se spune că după cum intrăm în curte prin poartă şi în casă prin usă. Căsătoria. însă aveau şi ei păcate şi. iar în Sfânta Scriptură. A rămas numai Noe cu copiii săi şi cu cei pe care i-a luat împreună în corabie şi animalele de toate felurile. au fost curăţaţi de păcatele lor. Dar este o poruncă specială data de Mântuitorul Hristos dupa învierea Sa. curată. deoarece lor le-a încredintat Mântuitorul Iisus Hristos puterea de a săvârsi Sfintele Taine. un botez numai cu apă. al creştinilor. aşa cum El Insuşi spune „Cine Mă poate vădi pe Mine de păcat? Intre botezul Sfântului Ioan Botezatorul şi botezul Mântuitorului Hristos este o mare deosebire. cu Duh Sfânt şi cu foc. Sfânta Impărtăşanie. Iisus nu avea păcate. iar la vreme de mare nevoie. îl poate boteza orice creştin. ca şi în zilele noastre. Oamenii în acea vreme. În numele Tatălui. pe care l-a primit de la Ioan în Iordan. Botezul Sfântul Ioan este un botez al pocăinţei. Şi acest botez a fost curăţitor de păcate. Acesta nu era izbăvitor de păcate. indiferent de apartenenţa lui culturală. Din clipa în care a venit pe lume un copil. simbolic. să înveţe pe oameni şi să-i boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.de către Sfântul Ioan Botezătorul . îşi începe viaţa prin respectarea anumitor tradiţii şi obiceiuri ce ţin. ca. amin. dacă pruncul e pe moarte. De aceea. mărturisindu-şi păcatele. de Taină. acest act fiind prima introducere în viaţa spirituală şi o binecuvântare pentru om. trecând prin Marea Roşie. mai restrâns. este considerat a fi cea mai veche Taină. Preoţia si Sfântul Maslu. In lipsa preotului poate boteza şi călugărul simplu sau diaconul. acum şi pururea şi în vecii vecilor. amin. Acest botez era curătător de păcate. şi să nu fie amestecată cu nimic. apoi Mirungerea. un potop. de religie. bărbat sau femeie şi chiar tatăl pruncului. Al doilea botez. o porunca lăsată către Sfinţii Apostoli. erau încărcaţi de păcate si numai o inundaţie universală. şi al Fiului. în scrierile lor. căci a curăţit pe fiii lui Israil cât au stat în Egipt. care a fost un botez de pocăinţă: „Şi se botezau de către el . Erau poporul lui Dumnezeu.TAINA BOTEZULUI Botezul. Botezul Mântuitorului este botez cu apă. Marea majoritate a românilor au credinţa ortodoxa şi îşi boteaza copiii după datina românească. şi al Sfântului Duh. tot aşa omul intră în Impărăţia lui Dumnezeu prin sfântul botez. Abia în viaţa creştină botezul are un caracter special. In sfârşit este şi botezul Mântuitorului. Botezul Mântuitorului este cu totul superior acestui botez al pocăinţei. Cele şapte taine ale bisericii sunt în primul rând Botezul. a fost potopul.

dacă este prunc. După alte câteva rugăciuni. personal sau prin naş. ca să înviem la o viată nouă în Hristos. rostind de trei ori Crezul. se naşte din nou duhovniceşte în Hristos. Amin. Amin’’. tot de trei ori. care este a doua Taină a Bisericii. precum zile Mântuitorul „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh. vine de la cuvântul Hristos şi se chiamă vas de încreştinare. Aceasta rânduială se face în faţa uşilor bisericii. Numele pruncului se pune de către parinţi cu binecuvântarea preotului şi nu mai poate fi schimbat până la moarte decât prin tunderea în monahism. Prin lepădarea de satana şi unirea cu Hristos. nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu'' (Ioan 3. zicînd „Se botează robul lui Dumnezeu (numele). Nu pot primi botezul ortodox copiii avortaţi sau care se nasc morţi. Taina botezului ortodox poate fi primită de toţi copii născuţi din părinţi creştini ortodocşi sau năcuţi din căsătorii mixte. ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi şi s-a îmbrăcat în cel nou. Prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir. se face imediat. se arată că noul botezat se leapădă de bună voie de vrăjmaşul lumii şi se uneste cu Hristos. cel botezat primeşte iertare de păcătul strămoşesc şi de toate păcatele făcute până la Botez. de toată slujirea şi de toată trufia lui. si al Fiului. adică facerea aghiasmei pentru botez şi turnarea întreită în cristelnită de untdelemn sfintite. Apoi noul botezat se înfăsoară în pânză albă curată. personal sau prin naş. Iar prin unirea cu Prea Curatele Taine.TAINA BOTEZULUI „naşterea cea de a doua" sau „baia nasterii celei de a doua". Apa închipuieşte pe Duhul Sfânt revărsat peste lume. iar pentru Impărăţia lui Dumnezeu omul se naşte prin sfântul botez. când cel ce vine să se boteze stă cu fata la apus şi declară de trei ori. Amin. adică clădiri speciale cu un mic bazin de piatră pentru Botez. Apoi îi tunde perii capului în chipul Crucii. baia duhovnicească. că se uneşte cu Hristos. ducându-l în fata Sfântului Altar. Căci apa este baia trupului. Dacă se naşte bolnav. Vasul pentru Botez. Apoi cel ce se botează este întors cu faţa la răsărit şi iarăşi declară. şi numai în cazuri speciale. Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele. nefiind încă spălat de păcatul strămoşesc. Botezul se săvârşeşte numai de preot şi episcop la cel puţin opt zile dupa naştere şi până la 40 de zile dacă pruncul este sănătos. zicând aceste cuvinte „Pecetea harului Duhului Sfânt’’. Cristelniţa închipuieşte trei lucruri: trupul Bisericii. Mântuitorul lumii. în care ne naştem din nou. si al Sfântului Duh. 5). adica se face pregătirea celui ce are să fie botezat. Aceasta deoarece în lumea văzută si simţită. ca arvună şi semn că de acum este cu totul fiu al lui Dumnezeu şi membru al Bisericii Sale pe pământ. deoarece cel nebotezat. îl îmbracă şi. Mai pot fi botezaţi tinerii care din unele motive nu au fost botezaţi la timp ca şi cei de altă religie care se întorc la ortodoxie de bună voie şi mărturisesc dreapta credinţă. Apa Botezului 3 . acasă sau la spital. în care ne curăţim de păcatul strămoşesc şi mormântul în care îngropăm pe omul cel vechi din noi. nu e mădular al Bisericii şi nici cetăţean al cerului ale cărui uşi ni le deschide numai Botezul. Iar prin baia Sfântului Botez. de toţi slujitorii lui. în numele Tatălui. preotul unge trupul noului botezat cu Sfântul si Marele Mir. Inainte de slujba Botezului pentru cel ce urmeaza a fi botezat se îndeplineşte mai întâi „Randuiala la facerea catehumenului”. Slujba botezului se face numai în biserică. care se cheamă cristelniţă. în pridvor. noul botezat primeşte pe Însusi Hristos pentru prima oară. omul vine prin naştere firească din părinţi trupeşti. îl împărtăşeşte cu Trupul si Sângele lui Hristos. În primele secole se construiau în curtea bisericii aşa-numitele baptisterii. iar Duhul Sfânt este baia sufletului. de toate lucrurile lui. numită popular crâşmă. în numele Prea Sfintei Treimi. care vine de la Hristos. A doua parte a Botezului o formează sfinţirea apei. Iar a treia şi cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în cristelniţă. că se leapădă de satană. noul botezat primeşte harul Duhului Sfânt şi toate darurile necesare vieţii şi mântuirii lui care izvorăsc din har. primeşte nume de sfânt şi devine membru al Bisericii şi fiu al lui Dumnezeu după har.

Pânza albă. să fie om de biserică. vol.Studiu Etnografic. sunt beţivi şi trăiesc în desfrânări. cu viaţă duhovnicească exemplară şi să fie cununat. Dupa savârşirea botezului. trebuie să fie un bun creştin ortodox. împreuna cu parinţii copilului să-l deprinda să-şi facă cruce. în numele Prea Sfintei Treimi. ca şi cei ce sunt din familii mixte sau dezmembrate şi au nume rău între creştini nu pot fi naşi de botez şi de cununie. adică în concubinaj. aducându-se rudele şi prietenii în jurul unei mese şi ospătând cu inima veselă şi în voie bună.wikipedia. naşii sunt datori. tunderea părului noului botezat în chipul crucii simbolizează lepădarea omului vechi şi creşterea lui duhovnicească în Iisus Hristos. ce se dă pruncului botezat simbolizează lumina lui Hristos „care luminează tuturor'' şi ne călăuzeşte pe calea dreptei credinţe. cei ce sunt catolici sau sectanti. Iar afundarea pruncului de trei ori în apă. cei ce înjură de cele sfinte. suflarea de trei ori a preotului peste apa Botezului este simbolul Duhului Sfânt care vine peste noi la Botez. închipuieşte şederea lui Hristos trei zile şi trei nopti în mormânt. Naşul este considerat parinte sufletesc al celui nou botezat şi prin botez devine ruda duhovniceasca şi poveţuitor spre Hristos al finului său.Fl. având o mare datorie faţa de acesta. de S.TAINA BOTEZULUI închipuieşte apa Iordanului şi mormântul Domnului. Paroh Dan Afloarei „Botezul copiilor in religia crestin-ortodoxa’’ http://ro. la o viaţă nouă. în care este înfăşurat pruncul după botez. Iar lumânarea aprinsă. să-l înveţe rugăciunile şi să-i dea mereu sfaturi şi îndrumări bune. Astfel noul botezat primeşte deodată trei Sfinte Taine: Botezul. Nu pot fi naşi cei care trăiesc necununaţi. închipuieşte curăţirea lui duhovnicească după unirea cu Hristos. membru al Academiei Romane Pr. nu merg la biserică şi nu sunt ortodocşi. Marian. dupa obiceiul locului. ca să fie martori şi chezaşi destoinici şi mai târziu să dea pildă şi îndrumări frumoase finului sau finei lor. ca şi de nuntă. Dupa ce finul sau fina lor va creşte. Ioanichie Bălan (Călăuză Ortodoxă în Biserică.org/wiki/Botez    4 . obiceiul străvechi şi răspândit la toate neamurile pământului este ca orice întâmplare de bucurie în viaţa unei familii să fie sărbătorită printr-un ospăţ sau prăznuire. Cel ce se boteaza trebuie să aiba unul sau mai mulţi nasi. Mirungerea si Sfânta Împărtăşanie. giulgiul cu care a fost înfăşurat Domnul în mormânt şi veşmântul luminat cu care se îmbracă omul în clipa-Botezului. numită crâşmă. Orice naş de botez. Bibliografie:  Naşterea la Români . cei ce nu cred cu tărie în Dumnezeu. Untdelemnul sfinţit cu care se unge pruncul închipuieşte milostivirea lui Dumnezeu pentru om. I) Pr. sfântă. Parinţii copilului trebuie să aleaga naşi vrednici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful