KUMPULAN 7 : RANCANGAN MENGAJAR Tajuk : Ringkasan : Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : MACAM – MACAM RASA Di dalam tajuk ini

, murid didedahkan tentang rasa-rasa makanan.Murid dapat mengenalpasti rasa SAINS FIZIKAL 7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa Murid boleh : 7.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa 7.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis . masin, pahit dan masam dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2 waktu ( 1 Jam) Benda Maujud :i) Manis – gula-gula ii) Masin – ikan masin iii) Masam – buah asam iv) Pahit – kopi Kad perkataan : i) manis ii) masin iii) pahit iv) masam Gambar :i) Tomato ii) Lemon iii) Pil ubat iv) Peria v) Garam vi) Telur masin vii)Tembikai viii) Ais krim Lembaran kerja 1 – Penilaian Lembaran Kerja 2 – Pengayaan Aktiviti : 1. Guru memberi murid buah asam. 2. Bersoal jawab tentang buah asam tersebut. Contoh soalan : 1. Apakah nama buah ini? 2. Apakah warna buah asam tersebut? 3. Apakah rasa buah asam tersebut ? - Murid merasa buah asam tersebut. Soal jawab tentang deria yang digunakan oleh murid untuk merasa. Jawapan murid sepatutnya lidah.

Tempoh Masa : Sumber :

3. Menyiapkan lembaran kerja (Lembaran Kerja 2) Aktiviti Pengayaan : .Setiap murid merasa semua makanan yang ada di dalam kumpulan mereka 2. 2.5 Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing dan wakil kumpulan akan menampalkan gambar tersebut pada kertas yang ditampal pada ppan hitam ( mengelaskan gambar mengikut rasanya ).4 Murid daripada kumpulan-kumpulan akan mengambil salah satu gambar secara rawak dari kotak yang dibekalkan.7 Guru merumuskan aktiviti murid. Aktiviti kumpulan . 3.1 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 3.(seperti lampiran 1) 3.3 Guru menampalkan sehelai kertas yang terdiri daripada 4 kotak kosong pada papan hitam. 4. Seorang murid akan tampil ke hadapan dan memilih perkataan yang bersesuaian untuk menunjukkan rasa ikan tersebut. 3.6 Perbincangan tentang jawapan.2 Guru membekalkan gambar-gambar 3. 3. 2.1 Murid memilih kad perkataan yang sesuai dengan rasa makanan yang ditunjukkan oleh guru.1 Memadankan gambar makanan dengan rasanya. Contoh : Guru menunjukkan ikan masin. 3.Meminta murid menunjukkan lidah mereka. Aktiviti bertulis 4.3 Murid menyebut perkataan tersebut diikuti oleh murid lain. (Lembaran kerja 1) Penilaian : Aktiviti Pemulihan : Menyiapkan lembaran kerja 1 Guru membimbing murid menguasai topik pembelajaran dengan mengulangi aktiviti 2 dengan bahan makanan yang lain.

Aktiviti 3 Mengelaskan gambar Arahan : Kelaskan gambar mengikut rasanya. _________________________________ ____________________________________ __________________________________ _____________________________________ .

Nama : _____________________ .

Kelas : ____________ Lembaran Kerja 1 Teliti gambar dan tandakan ( / ) pada petak rasa yang sesuai. Jenis makanan Manis Masam Pahit Masin Gara m .

.......................... iii) . ii) ............................................................................................... Lembaran Kerja 2 : Nama : ......................................... ii) .............................. Senaraikan makanan yang mempunyai rasa :a) Pahit i) ...................... Tarikh : ........................................ iii) .................................................................. c) Manis i)............. ii) ...................................... iii) ............. ii) ........................... iii) ................................... d) Masam i)........................................................... b) Masin i)...................................................................................................................Standard Kandungan : Lidah Untuk Merasa....................................................................................................................... .................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful