The use of English as a catalyst in life

Vision : Instill a lifelong love for English and use it as a catalyst for life Mission : To tailor al students to become eloquent speakers and writers who possess creative and critical thinking. To support the nation’s effort to encourage the use of English Language amongst students in and out of classrooms. Motto : English is the corridor of knowledge and wisdom.

Meningkatkan kualiti penbelajaran murid. 3. 2. Keupayaan murid bertutur. membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris. PMR = Penilaian Kendalian Sekolah Rendah SPM = Ujian Pencapaian Sekolah Rendah * Bagi sesuatu program. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR 2.Lampiran 2 PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008-2012) PANITIA BAHASA INGGERIS Isu Pencapaian Bahasa Inggeris lemah Masalah Matlamat Strategi 1. membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris sehingga mencapai 60% menjelang tahun 2012. 2. Indikator Pencapaian 1. Keupayaan murid bertutur. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Inggeris. . Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PMR dan SPM sehingga mencapai 100% menjelang tahun 2012. 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa inggeris tidak mencapai 100% dalam PMR dan SPM. 1. sekolah boleh menyediakan beberapa pelan operasi berdasarkan kepada aktiviti yang hendak dijalankan. Meningkatkan keupayaan murid bertutur. membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris rendah.

00/ Panitia Bahasa Inggeris 70% murid dari tingkatan 4-5 80% murid 100% murid berupaya dalam penguasaan creative writing .Lampiran 3 PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008) BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS Bil 1 Program Omnibus of Essay Objektif Meningkatkan peratus murid yang berkemahiran menulis esei. Tanggungjawab 1.00/ Panitia Bahasa Inggeris TOV ETR Indikator Pencapaian 100% Peratus murid menguasai format penulisan yang bersesuaian dengan kehendak LPM. Guru Bahasa Inggeris Januari Oktober RM200. 4-5) 1. Guru Bahasa Inggeris Januari Oktober RM100. Ketua Panitia Bahasa Inggeris 2. Peratus murid menguasai minimum gred C pelajaran Bahasa Inggeris 75% murid dari tingkatan 1-3 85% murid 2 Wonder English (Latih Tubi untuk PMR dan SPM) Meningkatkan prestasi murid yang menguasai gred A sebanyak 85% dang red B 15% dalam PMR dan meningkatkan prestasi murid yang 95% yang menguasai gred A sebanyak 95% dan gred B 25% dalam SPM Meningkatkan peratus murid yang berupaya menghasilkan constructive writing kepada 80% 1. Ketua Panitia Bahasa Inggeris 2.00/ Panitia Bahasa Inggeris 75% murid (PMR) 70% murid (SPM) 85% murid(PMR) 70% murid (SPM) 3 Creative Writing (Ting. Guru Bahasa Inggeris Tempoh Januari Oktober Kos/Sumber RM200. Ketua Panitia Bahasa Inggeris 2.

2 Ucapan Ketua Panitia 1.PELAN OPERASI BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Omnibus of Essay Meningkatkan peratus murid yang berkemahiran menulis esei. En. Hajijah bt. Cik. 4. Nor Hasniza bt.1 Analisis hasil ujian 2. 3. Status motivasi murid yang rendah 2. Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris untuk melaksanakan program Omnibus of Essay dalam pengajaran & pembelajaran berdasarkan kebolehan murid.4 Pelantikan Penyelaras Program 2. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada sesuatu pelajaran. Sergius Simon Proses Kerja 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan program Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: . Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Cik. Program dijalankan sebanyak tiga kali (pelajaran) seminggu pada awal atau akhir pelajaran. Kekangan: 1. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panita/Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas. Mohd Zain 2. Razak 3. Januari hingga Oktober 2008 Semua murid tingkatan 1.1 Taklimat Program Omnibus of Essay 1.3 Penerangan tentang program Omnibus of Essay 1.2 dan 3 1.2 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam bahasa Inggeris di luar dan di dalam sekolah.

Jawatankuasa Program Wonder English mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas. Penglibatan pelajar penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan 3. Kenerkesanan pengurusan Program 2.Oktober Semua murid tingkatan 3 dan 5 1. Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan Ketua Panita terhadap Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas.PELAN OPERASI BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS Nama Projek: Objektif: Wonder English Meningkatkan prestasi murid yang menguasai gred A sebanyak 85% dang red B 15% dalam PMR dan meningkatkan prestasi murid yang 95% yang menguasai gred A sebanyak 95% dan gred B 25% dalam SPM Januari . Pelaksanaan Program: • Sukar memastikan penglibatan adalah 100% daripada guru 1. 1. merancang dan mengurus pelaksanaan program. Guru Bahasa Inggeris Proses Kerja Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: 1. Keberkesanan Material yang digunakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki keberkesanan program pada masa hadapan Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: . 2. Ketua Panitia Bahasa Inggeris 2.

Penambahbaikan: . Ketua Panitia Bahasa Inggeris 4. menyediakan jadual dan kertas kerja • Pengumuman kepada pelajar 1. Masa yang terhad 3. Guru Bahasa Inggeris Proses Kerja • Kekangan: Pemantauan: Guru terlibat mengadakan beberapa siri perbincangan berkaitan dengan perjalanan proses projek • Mengagihkan tugas. Ketua Panitia Bahasa Inggeris 2. kreativiti dan inovasi pelajar dalam mengarang Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki kecekapan dan keberkesanan selepas analisa dibuat kepada hasil dan maklumbalas daripada pelajar.30 ptg – 6. Penglibatan pelajar yang kurang memuaskan 2.00 ptg Rabu & Khamis) Pelajar Tingkatan 4 dan 5 1.PELAN OPERASI BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Creative Writing Meningkatkan peratus murid yang berupaya menghasilkan constructive writing kepada 80% Mac 2008 ( 2. Guru Bahasa Inggeris Penilaian: Aspek penilaian meliputi: 1. Kemahiran pelajar dalam penulisan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful