You are on page 1of 4

Produktblad

Rid i Skåne

Rafflande ritter och trivsamma turer


Rid i Skåne ”Gudarnas häst” islandshästen. Vad du tidigare har
för ridkunskaper eller hur gammal du är har ingen
backar och vattendrag från hästryggen. Den vane
ryttaren får prova på mer fartfyllda turer med långa
I Skåne finns idag ett trettiotal etablerade betydelse. Har du flerårig ridvana kan du rida med ut galopper på mjuka stigar. Ridningen sker även i tölt,
på en längre tur. den snabba men mjuka gångart som är speciell för
turridningsföretag som erbjuder olika 0416-322 10 • www.backaholm.com islandshästen.
former av turridning för såväl nybörjare 0414-245 68, 0702-95 34 84 • www.edda.nu
som för vana ryttare. Många av företagen 3) Bästekille Österlen
kryddar dessutom turridningen med en Bästekille som ligger ca 3 km väster om Kivik erbju- 7) FB:s farm
mängd olika teman. Det kan vara lokal der turridning med Islandshäst för såväl nybörjare Ligger 2 km öster om Sösdala mellan Hässleholm
som för vana ryttare. Man rider i Österlens vackra och Höör. FB:s farm har specialiserat sig på western-
historia, kulturgeografi, biologi, konst, tränade större hästar som är mellan 150 och 161
natur och vissa av turerna går även ner till havet.
mat, äventyr, sagor etc. För företag och grupper erbjuds spännande och cm i mankhöjd. Man rider med guide i grupper på
De flesta av företagen använder sig annorlunda turer. Exempelvis vinprovartur, tur med max 4 personer från 1 timme till en halv dag. Såväl
av islands- eller haflingerhästar som till matlagning i fält, fonduetur, konferenstur, måla med nybörjare som vana ryttare är välkomna att delta
rasen är en mindre, lugn, stabil och trygg hästar med mera. Öppet februari–december. och turen anpassas helt efter ryttarnas erfarenheter.
0414-703 44, 0709-39 88 11 Turerna går i vacker terräng längs markvägar och i
häst. På vissa av ställena kan du även blandskogsterräng.
kombinera ditt ridäventyr med boende 4) Brönne Islandshästar 0451-604 55, 0704-92 14 54 • www.fbsfarm.com
av varierande standard, allt ifrån slott till Ligger ca 10 km söder om Hässleholm. Turridning
koja! Så tag dig nu ett par dagar ledigt och på islandshästar i den vackra naturen kring Hovdala 8) Foje Hof
upplev den Skånska naturen till häst! slott. Turerna som tar mellan två och fyra timmar Ligger i byn Norra Lökaröd mellan Degeberga och
kan ta upp till 10 personer och fika ingår. Brösarp. Man arrangerar turridning på islandshästar
Mer information om häst och
Viveca Kaunitz 0451-185 18 • www.bronne.se från 2 timmar upp till 3 dagar i vacker terräng på
ridsport i Skåne finner du på: Linderödsåsen och ner mot havet vid Kivik för
www.skane.com/turridning 5) Båstad Islandshästar sällskap upp till 14 ryttare. Foje Hof arrangerar även
Turridningen sker i vacker natur med omväxlande ridläger.
öppet landskap och skog på Hallandsåsen nära 044-35 13 14, 0703-54 52 89 • www.fojehof.nu
1) Agda Lund Bed & Breakfast Båstad. En av turerna startar på åsen och avslutas
Ta med hästen på semestern! Man rider mellan med en tretimmars ridning längs havet. Såväl vana 9) Gimlelund
boendeanläggningar, krogar och hästgårdar där hö ryttare som nybörjare välkomna året runt, vardag I Lövestad, mellan Sjöbo och Tomelilla finns det en
och hage för natten till hästen och övernattning med som helgdag. Turernas längd är från 3 timmar till 2 mindre ridanläggning med islandshästar. Turerna går
rejäl frukost och karta över turen ingår i priset. Även dagar och anpassas helt efter kundernas önskemål. längs stigar, små grusvägar och genom skogsdungar
middag till dig kan ordnas. Kraftfoder till din häst Fika ingår och boende med mat ordnas på de längre i omväxlande natur och skiftande tempo. Turerna
tar du med själv. Turen går genom fiskelägen, längs turerna. sträcker sig från 2 timmar till heldag med lunch.
sandstränder, äpplelundar, bokskogar, öppna fält och 0730-59 05 84 • www.bastad-islandshastar.se Möjlighet finns att boka olika paket med lektio-
grusvägar på och omkring det vackra Österlen. ner och ridturer och man får då möjlighet att rida
0414-701 75 • www.agdalund.se 6) Edda Hästar regelbundet på sin egen favorithäst. Verksamheten
Edda Hästar erbjuder natursköna ridutflykter på pågår hela året.
2) Backaholms Gård islandshästar året runt. Gården ligger nära Forse- 0417-217 90, 0739-41 41 91 • www.gimlelund.com
Backaholms Gård är vackert belägen på en höjd mölla, Gyllebosjön och Rörums backar och här finns
utanför Vollsjö cirka 17 km nordost om Sjöbo. Här många vackra ridvägar att välja på. Islandshästar är 10) Grytåsa Ridcenter
bor du bekvämt i stuga med självhushåll eller i ideala för både nybörjare och mer avancerade ryt- Ligger 5 km sydväst om Örkelljunga. Ridcentret
rum med frukost, och kan samtidigt prova att rida tare. Nybörjaren får i lugn takt uppleva bokskogar, arrangerar ridturer för stora och små på alla typer av
hästar i grupper på upp till 12 personer. Ridturerna är längs natursköna stigar. Upp till 20 personer kan 19) Sjögrens Kultur & Äventyrsridning
i form av dagsturer eller helgturer. Grytåsa Ridcenter delta inklusive 4 personer i hästvagn. Ridcentret ligger strax norr om Sibbhult, 7 km öster
arrangerar även ridläger för barn och vuxna för såväl 0479-401 21, 0706-78 77 13 • www.kvarnbacka.se om Broby, 3 1/2 mil norr om Kristianstad. Ridningen
nybörjare som för vana ryttare under sommaren. sker i snapphanemiljö på islandshästar där större
0435-533 07 • www.rider.nu 15) Lindebolets Gård grupper kan erbjudas parallellaktiviteter i kombi-
Lindebolets Gård ordnar kortare turridningar samt nation med ridningen. Turridningen är från 1 timme
11) Hallamölla Gård turer med häst och vagn för sällskap upp till sex upp till 2 dagar och kan även ske i kombination
Gården ligger vackert vid Verkeån på Österlen. Man personer i skogrik miljö i trakten runt Västersjön vid med häst och vagn för de som så vill. Här erbjuds
arrangerar 1-, 2- och 3-timmars turer med islands- Munka-Ljungby. Man arrangerar även internatläger även en tematisk historieritt i snapphanemiljö eller
hästar i Verkeåns vackra dalgång för sällskap upp till och dagridläger med inriktning mot sång, dans och vildmarksritt med övernattning.
10 personer. På gården finns även ett boende med musik för barn och vuxna. 044-486 05, 0708-54 86 05 • www.barnakulla.se
9 familjerum/dubbelrum och 2 stugor. Konferens- Eva Fjäll 0431-45 54 94 • www.lindebolarna.se
rum för 20 personer. Prova Hallamöllas prisvärda 20) Stenskogens Ridklubb
ridpaket med boende, frukost, trerätters middag och 16) Norreskogs Islandshästar Mitt i Skåne ligger denna lilla ridklubb med aktivi-
tvåtimmars ridning. Hallamölla gård arrangerar även Anläggningen ligger mitt uppe på Linderödsåsen. teter för alla. Ridläger, upplevelseläger, möhippor,
ridläger på sommaren. Turerna går längs smala stigar och naturvägar i svensexor och mycket mer. För den som söker
0414-911 31, 0702-76 51 99 • www.hallamolla.se härlig vilt- och fågelrik blandskogsterräng. Man rider äventyr erbjuds vi fartfyllda och upplevelserika
i små grupper på upp till sex personer. Turerna är turer i skog och mark. I små grupper upplever man
12) Hejeskogens Islandshästar oftast på mellan en och tre timmar, fika ingår. För de Skåne och dess invånare och ser det hela lite grann
Anläggningen ligger vid Oppmannasjöns norra i sällskapet som inte vill rida finns Skåneleden som från ovan. Lyxiga långhelger och råbarkade äventyr
strand vid byn Söndraby i Nordöstra Skåne. Erbjuder går alldeles intill! väntar den som vågar.  
grupper från 2 personer och uppåt ridturer på 0415-31 16 60, 0709-62 32 06 • www.norreskog.se 0703-50 53 44 • www.stenskogens-ridklubb.se
islandshästar i vacker strand- och skogsterräng. Man
kan rida turer från 1 timme upp till 3 dagar. Hejesko- 17) Ringhult Islandshästar 21) Söderåsens Forsgård
gens Islandshästar arrangerar även handikappridning Ligger norr om Eslöv, här rider man i Trollenäs- och Söderåsens Forsgård är en unik plats ca 30 km öster
och turridning för barn. På sommaren har man även Trolleholms slotts vackra och viltrika bokskogsnatur. om Helsingborg uppe på Söderåsen. Hela gården
ridläger. Ridningen sker på islandshästar i grupper om mellan är anpassad för funktionshindrade. Förutom vanlig
044-511 50, 0730-54 24 28 • www.tanjaz.net tre och sex personer. Turerna varar på mellan en till turridning på islandshästar, erbjuder ägarinnan
tre timmar. Nybörjare är välkomna! På Ringhult finns (legitimerad ridsjukgymnast) anpassad ridning för
13) Kullabergs Islandshästar även ridskola och på sommaren ridläger. funktionshindrade och rehabilitering till häst. På
Ligger i Arild vid foten av Kullaberg. Här erbjuds 0413-54 11 34, 0709-51 29 10 • www.ringhult.se gården finns dammar med cirkulerande källvatten
dagsturer i sällskap på upp till 10 personer i vackra där kan man bada, ro, fiska kräftor, regnbåglax eller
bokskogar på islandshästar inom Kullabergs natur- 18) Röstånga Mölla ”Lösa Tyglar” åka skridskor på vintern.
reservat. Större sällskap kan erbjudas alternativa Gården ligger ca en km söder om Röstånga invid 0435-19119 • www.soderasensforsgard.se
aktiviteter som mountainbiking i kombination med Söderåsen. Lösa Tyglar erbjuder turer om 1-3
turridningen. timmar med fika på Söderåsen på glada och trygga 22) Söderåsens Islandshästar
042-33 52 44 halv- och varmblodshästar. Nybörjare och personer Ligger vackert vid Svenstorp uppe på Söderåsen.
www.kullabergsislandshastar.com med särskilda behov är lika välkomna som den mer Ridning sker i grupper om 8 ryttare på islandshästar
ridvane. Lösa Tyglar på Röstånga Mölla erbjuder i mycket vacker bokskogsterräng uppe på åsen. Tu-
14) Kvarnbacka Islandshästar även körning med häst och vagn för maximalt fem rerna är halv- eller heldagsturer. Man kan även boka
Gården ligger strax väster om Visseltofta 12 km deltagare. en tematisk turridning med utbildad naturguide.
nordväst om Osby. Man arrangerar turridningar från 0435-912 99, 0708-65 62 29, 0709-54 24 00, 0435-44 24 00,
2 timmar upp till 2 dagars ridturer i vildmarksmiljö www.röstångamölla.nu www.turridning.com
Foto: Omslag: skane.com©Helene Toresdotter, sid 2-3 Torben Brattström, Ulrika Stengard-Olsson
23) Söderåsens Turridning för såväl enskilda som företag. För den riktigt kräsne tar ca 2,5 timmar med fikapaus. Viss ridvana krävs.
Gården ligger vackert belägen i Konga vid Söderå- ryttaren arrangeras även slottsritt på tre dagar med Boendet i form av rum & frukost eller hotell och
sen mellan Röstånga och Kågeröd. Ridningen sker övernattning och gourmémat. ordnas genom samarbete med andra entreprenörer
på Söderåsen i grupper om max 6 ryttare och tar 0416-243 14 • www.vallerod.com på ön. Arrangerar även för bröllop samt andra former
allt mellan 1 timme och 2 dagar. Alla hästarna på av lagbildnings- och äventyrsaktiviteter för företag
Söderåsen är av haflingerras och är i storlek som 26) West Field Hästsafari eller grupper.
en D-ponny och man rider i westernsadlar. Då Ligger mellan Båstad och Torekov. Ridning på Bjäre- 0418-721 15, 0705-82 48 66,
hästarna är mycket lugna och säkra kan även icke halvön med dess omväxlande natur med erfaren www.aventyrsarken.cjb.net
ridvana personer följa med. Samarbete sker med guide visar er runt. Några av hästarna är från Sverige,
kommunekolog och kan utformas som en temaritt övriga är importerade från Irland. Ridcentret erbju- 29) Österlens Haflingerridning
med inriktning på natur-, miljö- eller kulturgeografi, der turer för alla kategorier av ryttare från nybörjare Turridningen sker i små grupper i och kring natur-
allt efter kundens önskemål. Boendet kan ordnas på till erfarna. Turerna är av olika längd och kan vara en sköna Brösarps backar och ner till havet. Man kan
närliggande lantgård. förmiddagstur med lunch, en lång kvällsritt i solned- rida 2- till 3-timmars turer inklusive fika eller en 4-
0413-54 33 43, 0703-72 92 01 gången med picknick eller en kortare kvällsritt. Häst timmarstur inklusive lunch. Ridturen sker framförallt
www.turridning.se och vagn erbjuds till de som inte vill rida. i skritt och passar mycket bra för nybörjare. Ridturen
0431-45 13 53, 0706-32 78 88 • www.westfield.nu kan kombineras med en god middag och massage.
24) Tomarps Islandshästar 0703-14 22 44 • www.osterlenshaflinger.com
Snälla, vältränade islandshästar tar er med ut i 27) Western Valley Österlen
underbar natur på ett ridäventyr utöver det vanliga. Ligger i byn Ludaröd mellan Eljaröd och Christine- 30) Övedskloster
Mat kan beställas och badplatsen efter ridturen lig- hofs Slott i Andrarum. Här arrangeras turridning i Ta med din häst på ridsemester hos familjen Ramel
ger i närheten där även en bastuflotte går att hyra. vacker omväxlande natur. Man rider i bekväma bom- på Övedskloster, ett av landets yppersta rokokoslott.
Övernattning erbjuds antingen på B&B eller på fria westernsadlar och det bjuds på fika i saloonen Upplev härliga bokskogar, spännande raviner, klas-
hotell. Man kan även övernatta med egen häst. vid återkomsten. Western Valley har också lektioner sisk fälttävlansterräng och den vackra Vombsjön allt
På sommaren arrangeras även ridläger för både barn i westernridning och läger med övernattning i inramat av en genuin skånsk slottsmiljö. Boendet är
och vuxna. Säsong 1 april–1 november indiantipi. Här anordnas också fester samt olika i form av ett stall/bostad från början av 1800-talet
044-930 28 • www.tomarpsislandshastar.se  arrangemang och under del av året finns ”fika- med plats för åtta personer och sex hästar. Bostaden
servering”. Saloonen rymmer ca 30 personer och på i det gamla stallet är nyrenoverad 2006 till bättre
25) Vallerödslunds Islandshästar uteserveringen finns plats för ca 40 gäster. vandrarhemsstandard med viss handikappanpass-
Ligger utanför byn Blentarp 10 km sydväst om Sjöbo. 0702-62 50 92 • www.westernvalley.se ning. Förutom fem gästrum finns kök/allrum med TV,
Turridningen i Vallerödslund drivs sedan 1995 och tre toaletter och två duschar som delas av gästerna.
sker på islandshästar. Alla turerna går i de natur- 28) Äventyrsarkens Turridning på Ven Mathållningen sköter man själv om inget annat
sköna områdena runt Sövdesjön med sitt rika djur- På ön Ven mitt i Öresund erbjuds turridning på ar- överenskommes. Inhandlingen kan ske i närliggande
och fågelliv. På gården finns ett 20-tal turhästar, dennerhästar i mycket omväxlande miljö. Man rider Sjöbo eller Harlösa som ligger på cirka 10 kilometers
varav 10 kan ta helt ovana ryttare. Man anordnar i grupper upp till sex personer med möjlighet för fler avstånd från Övedskloster.
flera olika typer av turer med eller utan övernattning att följa med i häst och vagn om så önskas. Turerna 046-630 02 • www.ovedskloster.com

26
5 Rid i Skåne
14 1) Agda Lund Bed & Breakfast 13) Kullabergs Islandshästar 25) Vallerödslunds Islandshästar
15 19 2) Backaholms Gård 14) Kvarnbacka Islandshästar 26) West Field Hästsafari
13 10
Hässleholm 3) Bästekille Österlen 15) Lindebolets Gård 27) Western Valley Österlen
21
4) Brönne Islandshästar 16) Norreskogs Islandshästar 28) Äventyrsarkens Turridning på Ven
22 4 12 5) Båstad Islandshästar 17) Ringhult Islandshästar 29) Österlens Haflingerridning
23 7 24 6) Edda Hästar 18) Röstånga Mölla ”Lösa Tyglar” 30) Övedskloster
Helsingborg 7) FB:s farm 19) Sjögrens Kultur & Äventyrsridning
18 Kristianstad 8) Foje Hof 20) Stenskogens Ridklubb
17 9) Gimlelund 21) Söderåsens Forsgård
20 16
28 Landskrona 10) Grytåsa Ridcenter 22) Söderåsens Islandshästar
Hörby
Köpenhamn Eslöv 21 11) Hallamölla Gård 23) Söderåsens Turridning
8 12) Hejeskogens Islandshästar 24) Tomarps Islandshästar
30 2 1 3
Lund 9
11 29
25 27
17 6
Malmö

Ystad
Simrishamn
www.skane.com/ridning