Kabanata 6 “ISLAM” Simula at pagsilang ng Islam

 

Nagsimula ito noong ika – 7 siglo sa tangway ng Arabia. Itinaguyod ang relihiyong Islam ni Muhammad.

Muhammad (Most High Priest) 570-580 C.E  Naglakbay siya sa mga lupain ng Syria at Palestine kung saan nakakuha ng Impluwensya ng Hudaismo.  Sa edad na 21 napangasawa niya ang biyudang si Khadijah na mula sa mayamang pamilya.  Naging mariwa ang kaniyang pamumuhay at pangangalakal.  Nakatangap ng isang rebelasyon kay San Gabriel na magtayo at ipangaral ang bagong Relihiyon ang Islam. Islam – Relihiyong itinaguyod ni Muhammad ang Mensahedor o Propeta na may kinikilalang iisang Diyos. Allah – Diyos ng mga Muslim – ang tawag sa mga sumasampalataya sa relihiyong Islam. Kaaba – Isang lugar sambahan sa Mecca ng mga Muslim. Hegira – Tawag sa paglikas nina Muhammed at kanyang mga tagapagsunod mula Mecca patungong Medina(Yathrib) na may pagitang 1017.52 km. Sa Medina si Muhammad ay nagkaroon ng kapangyarihan bilang (1.) Mambabatas (2.) Hukom at (3.) Mandirigma Nagtayo si Muhammad dito ng Estado na pinamamahalaan ng Caliph – Defender of Faith Mahalagang Simulain at Gawain ng Islam “5 Haligi ng Islam” 1. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammed ang Propeta. 2. Pagdarasal ng Limang ulit isang araw na nakaharap sa Mecca ang Ṣalāh o Ṣalāt. (fajr) Madaling araw, (dhuhr) tanghali, (asr) hapon, (maghrib) gabi at (isha'a) hating-gabi. 3. Zakat – o paglilimos sa mahihirap. 4. Pangingilin sa buwan ng Ramadan at Pagpapahayag ng Koran – Banal na aklat ng mga Muslim. 5. Paglalakbay sa banal na lupaing Mecca. Tinatawag na “Hadji” ang mga nakapaglakbay na sa lupaing ito. Polygamy – Pinahihintulutan ng relihiyong Islam kung saan maaaring magkaroon ng hangang apat na asawa ang lalaki Muslim kung kaya niyang buhayin ito o sustentuhan. Tungkulin ng bawat Muslim 1. Igalang ang kanilang mga magulang. 2. Ipagtangol ang mga biyuda at bata. 3. Maging mabait sa mga alipin at hayop. panrelihiyon. Paglaganap ng Islam Abu Bakr – Caliph Defender of Faith, humalili kay Muhammad Ali – anak ni Muhammad na napangasawa ni Fatima, tinaguriang ika-apat na Caliph. Umayyad – Isang pangkat ng mga Muslim na namayani matapos pumanaw ni Ali Shia – bumatikos sa mga Umayyad dahil naniniwala sila na kaanak lamang ni Muhammad ang dapat na mag-hari. Shiite at Sunni – ang tradisyunal na Muslim Shiite – Pangalawang pinaka malaking pangkat ng mga Muslim sila ang tinaguriang “The Followers of Ali” o tagapagsunod ng anak ni Muhammad. Sunni – Pinakamalaking pangkat ng Muslim sa mundo. Ang salitang Sunni – ay mula sa salitang Sunnah Arabic word na ang kahulugan ay “mga salita at kilos mula kay propetang Muhammad.” Mga Lugar na nasakop ng mga Muslim – Byzantine, Sassanid, Antioch, Damascus, Jerusalem, Mesopotamia, Persia, Egypt, Afghanistan, Turkestan – Kanlurang India, kalahati ng Asia Minor at Cyprus – Kanlurang Africa, Morroco, Algeria, Tunisia at Libya Charles Martel – Pumigil sa mga Muslim sa pananakop sa Timog France. Nagapi niya ang mga ito Muslim sa Tours, France. Timog Espanya – 8 taong napasailalim sa mga Muslim. Mahmud – taga Ghazni (Afghaniztan sa kasalukuyan) namuno sa pananalakay noong 998-1030. Na nagbigay daan sa kanila sa India. Pagkabuo ng kabihasnang Islamiko. Pinagbabawal sa bawat Muslim 1. Uminom ng Alak 2. Kumain ng karne ng Baboy 3. Magsugal at Gumawa ng mga imaheng

Ang Damascus ay tanyag sa matatalim na asero at tela ang Toledo sa Armor at Cordova sa Katad. Astronomiya – ang pag-aaral ng galaw ng Planeta (LUNAR CALENDAR w/ 354 days) 1. Pagkain 5. Arabic Numeral 2. Windmill 5.” Kulturang Islamiko Daan ng Ugnayang Silangan at Kanluran. Bawal sa Islam ang (1. Ang kasal ay isang banal na kasunduan. Belo – Isinusuot ng babaeng Muslim sa kanyang mukha upang hindi siya makilala. Nais nilang palaganapin ang Islam sa mga Infidel – o mga walang pananampalataya. bulutong. tigdas. 1. porselana.➢ Natamo ang pinakamaunlad na yugto ng kulturang Islamiko sa panahon ng mga namumunong Abbasid sa Baghdad noong huling bahagi ika-8 siglo. Naging sentro din ng kultura ang mga ss. Kasal at Pagkamagulang – Ang pangunahing batayan ng pagpapamilya. Filtration. Arabian Nights at Sinbad at Alibaba– koleksyon ng mga kwentong pag – ibig at pakikipagsapalaran 2. “Pamilya ang Batayan ng Lipunan” Harem – Ang kanya-kanyang silid ng mga babaeng asawa ng isang lalaking Muslim sa isang tahanan. tanso maging pampalasa. Heograpiya ni Ptolemy 6.) Pagpapari )2. Iginuhit ang mapa ng daigdig ni Al Idrisi sa platong Pilak. Kalinangang Pamana ng Islam Gintong Panahon ng Islam – ito ang panahon ng huling bahagi ng Caliphate Umayyad at unang bahagi ng Abbasid. Relihiyon 2. tapestry. Paggawa ng papel at pagtitina 5. Agham at Kaalaman. Karaniwang matatagpuan sa tahanan ng mga Arabe ang mga telang seda. Sanay sa paggamit ng Distillation. Nagdala ng ibat-ibang produkto sa Asia at Europa. Malaking bahagi ang nagawa ng relihiyong Islam sa: 1. pagsusunuran ng mga kasapi ng mag-anak. kapayapaan. Pagaaral sa mga peste at sakit ng halaman 3. Kalsinnasyon. Komersyo nag paumpisa ng Bazaar o sentro ng kalakalan 6.Seville.) Pananagutang kakambal sa pagpapamilya na tungkulin ng bawat isa. Canon of Medicine ni Ibn Sena ay nasulat sa ibat –ibang wika. Jihad – Holy War (Ang mga Muslim na namamatay dito ay may lugar sa paraiso) Paglaganap ng Imperyong Islam ➢ India hanggang China. Panahon ng mga Abbasid ➢ Dinala naman ang kabisera sa Baghdad at ito ay nagging sentro ng Sining. Pananamit 4. Pangunahing Layunin ng Kasal Islam ➢ Pagkamagulang. Mapa 7. Zero 3. Kulturang Islam. Algebra at Geometry – pinagyaman ni Euclid 4.pagibig.Granada at ang Kabisera ng Moog ang Cordova. Syria. Kasaysayan ng India – sinulat ni Al Biruni 8. 1. Heometric 4. 4. Nadiskubre nila ang NITRIC & SULPHUR 2.Nagpaumpisa ng pagpapalit ng tanim at abono 2. 3 Bagay na ginamit sa pagtatatag ng Imperyong Muslim. Simulaing Islam ang nagging panuntunan sa lahat ng aspeto. Mahusay sa pagdugtong ng sanga ng halaman o GRAFTING 3. brocade. Wika 3. Matematika Agham Panitikan at Sining Ang Imperyong Mongol Mongol . Pag-uugali 2. Rhubaiyat – ni Omar Khayyam 3. pagpapanatili ng saloobin at pagpapahalaga.pagdaramayan. “Ang sistema ng pag-aalipin ay pinapayagan sa Islam kapalit ng Pagkain at kasuotan. ➢ Toledo. scarlet fever. Pendulum at Specific Gravity Sumulat ng mga aklat sa ibat –ibang sakit sa mata. Gawain ng mga Muslim 3. 1. Lipunan sa Kulturang Islam. Pakikipag-kapwa Pamana ng Islam sa kabihasnan Industriya at Kalakalan 1. (Hilagang Africa at Spain) – na nasakop ng mga Arabe at Moor Panahon ng mga Umayyad ➢ Ang kabisera ay nasa Damascus.

4. Dakilang Khan (Silangang Asya) –Kay Ogodei Changbadei sa Turkestan kay Changhatai Persia kay Hulagu Kipsak (Golden Horde) sa Lower Volga. 1. ➢ Tinalo nila ang Imperyong Muslim sa paligid ng Aral at Caspian Sea. 2. Manchuria. Siberia) Pinakamabangis na mananakop sa kasaysayan. ➢ Sa loob ng 20 taon nanakop siya mula Timog Russia hanggang Korea. Paghahati ng Imperyong Mongol sa 4 na Khanate – mga anak ni Genghis Khan sa ibat-ibang asawa.➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Mga lagalag na pangkat sa Silangan at Central Asia (Mongolia. Genghis Khan (Temujin o Man of Iron) ➢ Pinag-isa niya ang mga lagalag na Mongol. Naninirahan sa mga Felt Tent (Tolda) na tinatawag na Yurts Nag-aalaga ng ibat-ibang hayop Mga Sundalong magali sa pamamana at pangangabayo. Kay Batu . 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful