You are on page 1of 6

DOAKO BISITA GIDATUAK

VISITAS GUIADAS GRATUITAS


IRAILAREN 3TIK 28ERA
DEL 3 AL 28 DE SEPTIEMBRE

Ezagutu Zorrotza oinez


Conoce Zorrotza caminando
Zorrotza Zorrotza Ezagutu Zorrotza oinez
Bere izenean hiruki forma zorrotza deskribatzen Zorrotza, cuyo nombre describe su
duen Zorrotza auzoa Abandoko elizatearen forma triangular y puntiaguda, pertene- Bilboko Udalak, ondarearen hedapenerako Bilbao Izan programaren
barruan egon zen 1890era arte. Kadagua ció a la anteiglesia de Abando hasta bitartez, gure Hiriko historiatik ibilbidea egiteko aukera eskaintzen dizu.
ibaiaren eta itsasadarraren ezkerraldeko 1890. Situada entre el curso del río Oinez egingo den bisita gidatuaren bitartez, gure iraganaren parte bat,
ertzaren artean, hiru gunetan dago banatuta: Cadagua y la orilla izquierda de la ría, bitxikeriak eta une historiko jakin batzuek Bilboren nondik norakoan izan
Zazpi Zelaiak, Erdigunea eta “La Base”-Puntala. está dividida en tres zonas: Siete duten garrantzia ezagutzeko aukera izango duzu.
Lehenengo biztanleak nekazari eta abeltzain Campas, El Centro y La Base - El Puntal.
familiak izan ziren, eta ondoren familia horiek Sus primeros pobladores fueron familias
ontzioletako eta portuko lanetan aritu ziren, agricultoras y ganaderas, que más tarde
ingurua gune industrial garrantzitsua bilakatu se emplearían en los trabajos de los
baitzen. Hor zeuden, beste batzuen artean, astilleros y el puerto, convirtiéndose esta
Estatuko lehenengo findegia eta “Chimbo” en una importante zona industrial. Aquí se
xaboi ezagunaren milioika pastilla egin encontraban, entre otras, la primera
zituen “Antigua Jabonera Tapia y Sobrino” refinería del estado y la fábrica “Antigua
lantegia. Jabonera Tapia y Sobrino”, donde se produ-
jeron millones de pastillas del famoso
Lantegi gehienak desagertu ondoren, jabón “Chimbo”.
Zorrotza oso modernizazio prozesu
sakonean dago murgilduta. Baina Tras la desaparición de la mayoría de sus
eraldaketa garrantzitsu horretan ezin industrias, Zorrotza se encuentra inmersa en
ditugu bertako biztanleak ahaztu, 11.000 una profunda modernización. Pero en esta
baino zertxobait gehiago. Bizikidetza importante transformación no debemos
bilakatu dute euren nortasunaren ikur, olvidarnos de su vecindario, formado por algo

Conoce Zorrotza caminando


auzoa sortu zenetik gaur egunera arte. más de 11.000 habitantes, que ha hecho de la
Horren adibide garbia, aurten 50. convivencia su seña de identidad, desde el
urteurrena betetzen duen Auzokideen origen del barrio hasta la actualidad. Buena
Elkartea da. muestra de ello es su Asociación Vecinal que
este año celebra su 50 aniversario. El Ayuntamiento de Bilbao, a través del programa de difusión patrimonial
Bilbao Izan, te ofrece la posibilidad de hacer un recorrido por la historia de
nuestra Villa. Por medio de una visita guiada a pie, tendrás la oportunidad
de conocer una parte de nuestro pasado, curiosidades y la importancia de
algunos momentos históricos en el devenir de Bilbao.
Zorrotza Zorrotza Ezagutu Zorrotza oinez
Bere izenean hiruki forma zorrotza deskribatzen Zorrotza, cuyo nombre describe su
duen Zorrotza auzoa Abandoko elizatearen forma triangular y puntiaguda, pertene- Bilboko Udalak, ondarearen hedapenerako Bilbao Izan programaren
barruan egon zen 1890era arte. Kadagua ció a la anteiglesia de Abando hasta bitartez, gure Hiriko historiatik ibilbidea egiteko aukera eskaintzen dizu.
ibaiaren eta itsasadarraren ezkerraldeko 1890. Situada entre el curso del río Oinez egingo den bisita gidatuaren bitartez, gure iraganaren parte bat,
ertzaren artean, hiru gunetan dago banatuta: Cadagua y la orilla izquierda de la ría, bitxikeriak eta une historiko jakin batzuek Bilboren nondik norakoan izan
Zazpi Zelaiak, Erdigunea eta “La Base”-Puntala. está dividida en tres zonas: Siete duten garrantzia ezagutzeko aukera izango duzu.
Lehenengo biztanleak nekazari eta abeltzain Campas, El Centro y La Base - El Puntal.
familiak izan ziren, eta ondoren familia horiek Sus primeros pobladores fueron familias
ontzioletako eta portuko lanetan aritu ziren, agricultoras y ganaderas, que más tarde
ingurua gune industrial garrantzitsua bilakatu se emplearían en los trabajos de los
baitzen. Hor zeuden, beste batzuen artean, astilleros y el puerto, convirtiéndose esta
Estatuko lehenengo findegia eta “Chimbo” en una importante zona industrial. Aquí se
xaboi ezagunaren milioika pastilla egin encontraban, entre otras, la primera
zituen “Antigua Jabonera Tapia y Sobrino” refinería del estado y la fábrica “Antigua
lantegia. Jabonera Tapia y Sobrino”, donde se produ-
jeron millones de pastillas del famoso
Lantegi gehienak desagertu ondoren, jabón “Chimbo”.
Zorrotza oso modernizazio prozesu
sakonean dago murgilduta. Baina Tras la desaparición de la mayoría de sus
eraldaketa garrantzitsu horretan ezin industrias, Zorrotza se encuentra inmersa en
ditugu bertako biztanleak ahaztu, 11.000 una profunda modernización. Pero en esta
baino zertxobait gehiago. Bizikidetza importante transformación no debemos
bilakatu dute euren nortasunaren ikur, olvidarnos de su vecindario, formado por algo

Conoce Zorrotza caminando


auzoa sortu zenetik gaur egunera arte. más de 11.000 habitantes, que ha hecho de la
Horren adibide garbia, aurten 50. convivencia su seña de identidad, desde el
urteurrena betetzen duen Auzokideen origen del barrio hasta la actualidad. Buena
Elkartea da. muestra de ello es su Asociación Vecinal que
este año celebra su 50 aniversario. El Ayuntamiento de Bilbao, a través del programa de difusión patrimonial
Bilbao Izan, te ofrece la posibilidad de hacer un recorrido por la historia de
nuestra Villa. Por medio de una visita guiada a pie, tendrás la oportunidad
de conocer una parte de nuestro pasado, curiosidades y la importancia de
algunos momentos históricos en el devenir de Bilbao.
EZAGUTU ZORROTZA FAMILIAN CONOCE ZORROTZA EN FAMILIA
+info 4 urtetik gorako umeak dituzten familientzat.

Ez galdu familian egiteko ibilbide hauek; bidezidorretatik joanda eta jolasen


Dirigido a familias con niños o niñas mayores de 4 años.

No te pierdas estas rutas en familia para conocer y reconocer los barrios de


eta ipuinen bidez, Bilboko auzoak ezagutuko ditugu. Auzoen jatorria eta Bilbao a través de pistas, juegos y cuentos. Vamos a descubrir el origen y la
Ordutegia: Horario:
Astearte eta asteazkenetan: 17:00 eta 18:45 Martes y miércoles: 17:00 y 18:45
bilakera ezagutuko ditugu, auzootako kale, plaza, txoko eta eraikin zaharre- evolución de los barrios recorriendo sus calles, sus plazas, sus rincones, sus
Ostegun eta ostiraletan: 10:30 eta 18:30 Jueves y Viernes: 10:30 y 18:30 tatik ibiliz…betiere jakinguraren eta sormenaren betaurrekoetatik begira- edificios antiguos… a través de una mirada curiosa y creativa.
Larunbatetan: 10:30 eta 12:30 Sábados: 10:30 y 12:30 tuta.
Con un kit de exploración y todos los sentidos abiertos, descubrimos la Villa
Euskaraz: Visitas en euskera: Esploraziorako kit batekin eta zentzumen guztiak erne ditugula, Uria desde nuevas perspectivas. Después de esta experiencia, nos convertiremos
Ostegun arratsaldetan bisitak euskaraz Los jueves por la tarde las visitas hobeto ezagutuko dugu, ikuspegi berrietatik. Esperientzia honen ondoren, en exploradoras y exploradores urbanos, ya que habremos aprendido a
izango dira norbanakoentzat. Euskarazko serán en euskera para particulares. esploratzaile izango gara urian, arreta eta kontu handiagoz behatzen eta observar y a escuchar con mayor atención y detenimiento.
taldeen kasuan, taldearekin berarekin En el caso de grupos en euskera,
entzuten ikasi dugulako.
adostuko dira eguna eta ordua, eskariaren se acordará con el grupo la fecha y
arabera hora a demanda Eguna: Fecha:
irailaren 22an, igandea 22 de septiembre, domingo
Zelan heldu: Como llegar:
Aldiriko Trena: C1, C2 Tren cercanías: C1, C2 Ordutegiak: Horarios:
Bilbobus: 18, 85, 88 Bilbobus: 18, 85, 88 10:30etan eta 12:30etan a las 10:30 y a las 12:30
Hizkuntzak: Idiomas:
Bisitaren iraupena: Duración de la visita:
Euskaraz eta gaztelaniaz Euskera y castellano
Ordu eta erdi Hora y media
Zelan heldu: Como llegar:
Topalekua: Punto de encuentro: Aldiriko Trena: C1, C2 Tren cercanías: C1, C2
Zorrotzako Udaltegia Centro Municipal de Zorrotza Bilbobus: 18, 85, 88 Bilbobus: 18, 85, 88
(Clara Campoamor kalea, 1) (calle Clara Campoamor, 1)
Bisitaren iraupena: Duración de la visita:
Informazioa eta erreserbak: Información y reservas: Ordu eta erdi Hora y media
Abuztuaren 26tik aurrera A partir del 26 de agosto Topalekua: Punto de encuentro:
(astelehenetik igandera (de lunes a domingo Azoka parkean dagoen estalitako Junto al frontón cubierto en el
8:00etatik 20:00etara) de 8:00 a 20:00) frontoiaren ondoan (Zorrotza) parque de El Ferial (Zorrotza)
944 010 010 / 010 944 010 010 / 010
Informazioa eta erreserbak: Información y reservas:
abuztuaren 26tik aurrera a partir del 26 de agosto (de
Izena eman arren, azkenean ezin baduzu joan, Si pese a haberse apuntado, finalmente no
(astelehenetik igandera lunes a domingo 8:00 a 20:00)
mesedez jakinarazi iezaguzu gutxienez 24 ordu puede asistir, comuníquenoslo al menos
lehenago con 24 horas de antelación 8:00etatik 20:00etara) 944 010 010 / 010
944 010 010 / 010
Euria izanez gero, bisitaren ibilbidea zertxobait aldatuko da. En caso de lluvia, la visita se realizará con un recorrido ligeramente modificado.
EZAGUTU ZORROTZA FAMILIAN CONOCE ZORROTZA EN FAMILIA
+info 4 urtetik gorako umeak dituzten familientzat.

Ez galdu familian egiteko ibilbide hauek; bidezidorretatik joanda eta jolasen


Dirigido a familias con niños o niñas mayores de 4 años.

No te pierdas estas rutas en familia para conocer y reconocer los barrios de


eta ipuinen bidez, Bilboko auzoak ezagutuko ditugu. Auzoen jatorria eta Bilbao a través de pistas, juegos y cuentos. Vamos a descubrir el origen y la
Ordutegia: Horario:
Astearte eta asteazkenetan: 17:00 eta 18:45 Martes y miércoles: 17:00 y 18:45
bilakera ezagutuko ditugu, auzootako kale, plaza, txoko eta eraikin zaharre- evolución de los barrios recorriendo sus calles, sus plazas, sus rincones, sus
Ostegun eta ostiraletan: 10:30 eta 18:30 Jueves y Viernes: 10:30 y 18:30 tatik ibiliz…betiere jakinguraren eta sormenaren betaurrekoetatik begira- edificios antiguos… a través de una mirada curiosa y creativa.
Larunbatetan: 10:30 eta 12:30 Sábados: 10:30 y 12:30 tuta.
Con un kit de exploración y todos los sentidos abiertos, descubrimos la Villa
Euskaraz: Visitas en euskera: Esploraziorako kit batekin eta zentzumen guztiak erne ditugula, Uria desde nuevas perspectivas. Después de esta experiencia, nos convertiremos
Ostegun arratsaldetan bisitak euskaraz Los jueves por la tarde las visitas hobeto ezagutuko dugu, ikuspegi berrietatik. Esperientzia honen ondoren, en exploradoras y exploradores urbanos, ya que habremos aprendido a
izango dira norbanakoentzat. Euskarazko serán en euskera para particulares. esploratzaile izango gara urian, arreta eta kontu handiagoz behatzen eta observar y a escuchar con mayor atención y detenimiento.
taldeen kasuan, taldearekin berarekin En el caso de grupos en euskera,
entzuten ikasi dugulako.
adostuko dira eguna eta ordua, eskariaren se acordará con el grupo la fecha y
arabera hora a demanda Eguna: Fecha:
irailaren 22an, igandea 22 de septiembre, domingo
Zelan heldu: Como llegar:
Aldiriko Trena: C1, C2 Tren cercanías: C1, C2 Ordutegiak: Horarios:
Bilbobus: 18, 85, 88 Bilbobus: 18, 85, 88 10:30etan eta 12:30etan a las 10:30 y a las 12:30
Hizkuntzak: Idiomas:
Bisitaren iraupena: Duración de la visita:
Euskaraz eta gaztelaniaz Euskera y castellano
Ordu eta erdi Hora y media
Zelan heldu: Como llegar:
Topalekua: Punto de encuentro: Aldiriko Trena: C1, C2 Tren cercanías: C1, C2
Zorrotzako Udaltegia Centro Municipal de Zorrotza Bilbobus: 18, 85, 88 Bilbobus: 18, 85, 88
(Clara Campoamor kalea, 1) (calle Clara Campoamor, 1)
Bisitaren iraupena: Duración de la visita:
Informazioa eta erreserbak: Información y reservas: Ordu eta erdi Hora y media
Abuztuaren 26tik aurrera A partir del 26 de agosto Topalekua: Punto de encuentro:
(astelehenetik igandera (de lunes a domingo Azoka parkean dagoen estalitako Junto al frontón cubierto en el
8:00etatik 20:00etara) de 8:00 a 20:00) frontoiaren ondoan (Zorrotza) parque de El Ferial (Zorrotza)
944 010 010 / 010 944 010 010 / 010
Informazioa eta erreserbak: Información y reservas:
abuztuaren 26tik aurrera a partir del 26 de agosto (de
Izena eman arren, azkenean ezin baduzu joan, Si pese a haberse apuntado, finalmente no
(astelehenetik igandera lunes a domingo 8:00 a 20:00)
mesedez jakinarazi iezaguzu gutxienez 24 ordu puede asistir, comuníquenoslo al menos
lehenago con 24 horas de antelación 8:00etatik 20:00etara) 944 010 010 / 010
944 010 010 / 010
Euria izanez gero, bisitaren ibilbidea zertxobait aldatuko da. En caso de lluvia, la visita se realizará con un recorrido ligeramente modificado.
VIDEOS TXIO TA TXIO BIDEOAK
“Txio ta Txio” bideo lanek gure Uriko auzoen pasadizo eta istorioak kontatzen dizkigute, ikusi eta partekatzeko
modu erraz batean. Egizu Facebook-eko edo Instagram-eko jarraitzaile eta aurtengo bideoak ikusi!

Los videos “Txio ta Txio” nos cuentan pequeñas anécdotas o historias de los barrios de la Villa en un formato sencillo
de ver y compartir. Síguenos en Facebook o Instagram y ¡descubre los vídeos de esta edición!

Bilbao Izan BilbaoKultura

www.bilbaokultura.eus

Antolatzailea / Organiza: Laguntzaileak / Colaboran: