You are on page 1of 21

Tartalomjegyzék

Masszázs 8

Különböző masszázsfajták 10
1 Technikák 58

Masszázstechnikák 60
2
Masszázs sportolóknak 12 Lágy dörzsölés 60
Masszázs és verseny 14 Simítás tenyérrel és könyökkel 62
Verseny előtti masszázs 16 Gyúrás ujjakkal, hüvelykpárnával és pumpálással 64
Masszázs a verseny alatt 18 Kétkezes kiemelt gyúrás 66
Verseny utáni masszázs 20 Nyomás alkalmazása 68
Helyreállító masszázs sérülés esetén 22 Nyomó húzás 70
Ízülethúzás 72
Hol alkalmazunk masszázst? 24 Ízületi kimozgatás 74
A bőr 24
Az izomrendszer 26
A kötőszövet 28
Az idegrendszer 30
A keringési rendszer 32
A szervek 34
A csontízületi rendszer 36
Izomfájdalom és -gyulladás 38
Fiziológiai és érzelmi hatások 40

Előkészületek a masszázsra 42
Testhelyzet, helyiség és eszközök 42
A terapeuta testhelyzete 44

A sportoló vizsgálata 46
Egészégügyi kérdőív és adatfelvétel 46
Állapotfelmérés, fizikai vizsgálat 50
A mozgásminták megértése és értékelése 52
Testtartás 54
Figyelmeztető jelek (vörös zászlók) 56

4 Anatómia és sportmasszázs
TARTALOMJEGYZÉK

Miofaszciális láncok 76
A globális miofaszcia-elmélet 78
3 Sportmasszázs 138

Útmutatók 140
4
Az elülső miofaszciális lánc 80 Masszázsútmutató: hanyatt fekvés I. 140
Alsótest I.: lábfej és lábszár 82 Masszázsútmutató: a has 142
Alsótest II.: comb és medence 84 Masszázsútmutató: hanyatt fekvés II. 144
Felsőtest I.: has és mellkas 86 Masszázsútmutató: hason fekvés I. 145
Felsőtest II.: fej és nyak 88 Masszázsútmutató: hason fekvés II. 146
Felsőtest III.: törzs, kar és kézfej 90 Masszázsútmutató: oldalfekvés 148
Masszázsútmutató: ülés 149
A hátsó miofaszciális lánc 92
Alsótest I.: lábfej és lábszár 94
Alsótest II.: comb és medence 96
Felsőtest I.: ágyéki gerinc és mellkas 98
Felsőtest II.: fej és nyak 100
Felsőtest III.: nyak, vállak és felkar 102

5
Az oldalsó miofaszciális lánc 104
Alsótest I.: lábfej és lábszár 106
Alsótest II.: comb és medence 108
Felsőtest I.: ágyéki gerinc és mellkas 110
Felsőtest II.: fej és nyak 112

Az elülső miofaszciális keresztlánc 114


Anatómiai és általános tudnivalók 114
Alsótest I.: lábfej és lábszár 116
Alsótest II.: comb és medence 118
Felsőtest I.: ágyéki gerinc, has és mellkas 120
Felsőtest II.: fej és nyak 122

A hátsó miofaszciális keresztlánc 124 Masszázs és sérülés 150


Alsótest I.: lábfej és lábszár 128
Alsótest II.: comb és medence 130 A sportsérülések áttekintése 152
Felsőtest I.: törzs 132 A mozgásszervek gyakori sérülései 154
A manipulációs végtagok gyakori sérülései 156
A miofaszciális láncok integrációja 134
Anatómiai integráció 134 Szójegyzék 158
Neurológiai, metabolikus és érzelmi integráció 136

Anatómia és sportmasszázs 5
Bevezetés

A
sportmasszázs egy olyan fizioterápiás módszer,
amely az élsportolók edzésprogramjának része.
Célja a teljesítmény fokozása, a sérülések megelő-
zése és az egészség javítása.

Sportmasszázs hivatásos és amatőr sportolóknak

Ha szakavatott kezek végzik, a masszázs olyan folyamatos


vizsgálattá válik, amelynek során akadálytalanná válik a
vénás visszaáramlás, csökken a fizikai rehabilitációs idő és
a szövetsérülések kockázata.

A profi sportegyesületek képzett szakembereket alkalmaz-


nak, akik meghatározott rend szerint, az edzési tervvel vagy
az adott versennyel összhangban alkalmazzák a masszázst.
Ám az amatőr sportolók nem részesülnek az ilyen kezelé-
sek jótékony hatásaiban, és csak akkor fordulnak szakem-
berhez, ha már problémájuk van.

Illusztrált könyvünk céljai

Szeretnénk, ha munkánk hasznos olvasmánynak bizonyul-


na mind az alkalmi, amatőr, mind a hivatásos sportolók
számára, illetve azoknak a szakembereknek is, akik arra
tö­­rekszenek, hogy sportolóik jó fizikai és érzelmi állapot­-
ba kerüljenek. Hasznos lehet egyetemisták vagy más kí-
váncsi tanulók számára, akik szeretnének többet megtudni
erről a tudományról.

Könyvünk gyakorlatközpontúan mutatja be, hogyan kell a


fi­­zio­­terápiát a miofaszciális láncok elméletével összhang-
ban alkalmazni. Ez a holisztikus szemlélet a testet és felépí-
tését teljes egésznek tekinti, csakúgy, mint a funk­cióit, az
elhelyezkedését és a mozgását. Segítségével a masszőrök
megfigyelhetik, majd nyomon követhetik a kezelések ha-
tását.

A könyv szövegét számos színes illusztráció kíséri – ana-


tómiai rajzok, folyamatábrák és oktatóvideók segítik az
egyes fogások kivitelezését.

Reméljük, hogy az Anatómia és sportmasszázs érthetőbbé


teszi a sportmasszázst, hozzájárul az emberek, különösen a
fizikailag aktív, sportoló emberek általános jó közérzetéhez.
1
MASSZÁZS

Az első fejezetben bemutatjuk a miofaszciális


szövet masszázsának alapfogalmait. Már most
hangsúlyozzuk, hogy a masszőr nem csupán egy
elkülönített miofaszciális csoportot vagy ízületet
kezel, hanem mindig együtt dolgozik az érintett
személlyel. Mindezt részletesen elmagyarázzuk,
valamint ábrákkal, magyarázó szövegekkel, a
mozdulatok mechanizmusának és a masszázs ha-
tásainak bemutatásával is foglalkozunk.
Új definíciókkal különböztetjük meg egymás-
tól a  sportmasszázs módszereit, attól függően,
hogy  a felkészülési vagy a versenyszakaszban al-
kalmazzák. Három kategóriát állítottunk fel. Az
első a ver­­seny előtti masszázsok csoportja, a má-
sodik a versenyidőszak alatti masszázsfajták széles
köre, a harmadik pedig a verseny utáni művelete-
ké, amely magában foglalja az esetleges sérülések
helyreállító kezelését is.
Szintén ebben a fejezetben ismertetjük részletesen
azoknak a friss tanulmányoknak és látványos grafi-
konoknak az adatait, amelyek a testmasszázs pszi-
choemocionális szintű hatásával és a test integrá-
ciójában játszott fontos szerepével foglalkoznak.

Anatómia és sportmasszázs 9
MASSZÁZS

Különböző masszázsfajták

Hogyan működik a masszázs


a gyakorlatban?
A masszázs a szövetekre gyakorolt
mechanikai ingerlés, amelynek so-
rán kézzel erőt fejtünk ki a bőrrel
érintkezve, ami hatást gyakorol az
idegrendszerre, a miofaszciális háló-
zatra, a belső szervekre és a keringési
rendszerre. Valójában nem csupán a
szövetekre vagy az ízületekre hatnak
a mozdulatsorok, hanem az egész em-

1 berre, a szerveire, az intellektuális és


érzelmi képességeire, állapotára is.

A masszázs definíciója
A masszázs a nem verbális kommuni-
káció eszköze. Párbeszéd, amely a test
manuális kezelését célozza, ugyanak-
kor az egyénre mint egységes egészre
fejti ki a hatását. Javítja a fizikai-érzel- szervezet és a hangulat stabilitását; Egy fiatal térdelő lány hátmasszázst kap.
mi teljesítményt és jótékonyan hat az minden tekintetben hat az emberre. Dombormű, Khmer Birodalom (Kambodzsa),
VI. század
egészségre. Ezért az érintett idejéhez,
tevékenységéhez és körülményeihez A masszázs hatása
igazítva kell alkalmazni. Fokozódik a masszázs jótékony ha-
A masszázsfajták közötti különb- tása, ha fokozatosan és specifikusan
ség a tünetek megközelítési módján felépítve alkalmazzák a módszereket
alapul. Van egy másik szempont is, – tehát az egyszerűtől a komplex felé Kezet gyógyító kéz. A technika ­alkalmazása
amely megkülönbözteti egymástól haladva. Hatása még erősebb lesz, ha során az ujjakkal végzett gyúrás
képes c­ sökkenteni a tenyér faszciájának
a kezelésfajtákat, ez pedig az anató- egy olyan rendszerszerű, átfogó, inter-
feszülését
miai sík, ahol a masszőr a fogásokat diszciplináris program részévé válik,
alkalmazza – nem a nyomás erejét fo- amely magában foglalja a mozgás- és
kozza. Ezért kell a palpatórikus, azaz a táplálkozási terveket, a fizikai és pszi-
tapintással végzett anatómiai vizsgá- chológiai kezeléseket, ahogy a hiva-
lat; fel kell ismerni a kezelendő struk- tásos sportolók esetében.
túrákat, hogy ki lehessen választani
a megfelelő masszázst a kívánt hatás
eléréséhez.

A masszírozott területek
A manuális masszázs lehetővé teszi a
szövetek folyamatos feltárását; a keze-
lés elején tudatosan, a későbbiekben
egyre automatikusabban. A képzett
terapeuta a kezével képes azonosíta-
ni az érzékeny területeket, majd, ha
nincs ellenjavallat, mobilizálja a szö-
veteket, amivel közvetlenül ható vagy
rendszerszintű eredményt ér el.
A masszázsmozdulatok kombiná-
lása felélénkíti a szervezet folyadék-
háztartását, pozitívan befolyásolja a

10 Anatómia és sportmasszázs
KÜLÖNBÖZŐ MASSZÁZSFAJTÁK

MASSZÁZS
A masszázs kedvezően befolyásolja Lazító technika, amely megszünteti a feszülést a koponyához tapadó
faszciában és izomzatban. A hüvelykujjak nagyon gyengén érnek
a  hangulatot, csökkenti a fáradtsá-
a halántékhoz, a többi ujj pedig a koponyát tartó nyakszirtcsontot
got, a kimerültséget és a fájdalmat, támasztja. Kilégzéskor enyhe húzó mozdulatot végzünk a koponya
de „nem szabad elfelejtenünk, hogy a irányában, belégzéskor óvatosan visszaengedjük, ezzel az egész területen
masszázs sikere nagymértékben sok- ritmusos, pumpáló mozgás jön létre. Ez a technika rendkívül kellemes
féle, egymással szorosan összefüggő érzetet kelt, a kezelés elején vagy végén is lehet alkalmazni
tényezőtől függ”. Stork és
Hoffa (1985).

A MASSZÁZS VÁRHATÓ HATÁSAI

Biomechanikai Fiziológiai Neurológiai Pszichoemocionális


hatások hatások hatások hatások

Mechanikai nyomás A szövetek és s­ zervek Reflexek A test-elme tudatosság


a szövetekre ­átalakulásának stimulálása fokozása
­megkönnyítése

Megszünteti a szövetek Aktiválja a vér- és a nyirok- Csökkenti a neuromuszkuláris Ellazít és pihentető


összetapadását. keringést, drenázshatású. ingerlékenységet. érzést kelt.

Megszünteti Fokozza a vizeletkiválasztást Csökkenti az izomfeszülést Csökkenti a szorongás


az ­izmok és a ­faszcia és a vese szűrő funkcióját, és a görcsöket. ­szintjét.
­hipertónusosságát. így távoznak az anyagcsere-­
melléktermékek. Csökkenti A mozdulatok hozzájárulnak
Növeli az ízület a fájdalomérzetet. a mozgáskép
mozgástartományát. Növeli a paraszimpatikus helyreállításához
idegrendszer aktivitását. egy sérülés után.
Csökkenti a miofaszciális
merevséget.
Ellazít és kellemes Felfrissít.
Nyújtja és felrepeszti közérzetet teremt.
a kóros hegszövetet.

Anatómia és sportmasszázs 11
KÜLÖNBÖZŐ MASSZÁZSFAJTÁK
MASSZÁZS

Masszázs sportolóknak

A felkészülés során a sportoló arra


törekszik, hogy növelje a terhel­-
­he­tőségét, de az is fontos, hogy meg­
al­­kalmaznak. Jellegzetességei szoro­
san összekapcsolódnak az adott
sport­­­­tevékenységgel; más technika
mélyszövetekben alkalmazott mas�-
százs során lassú és nagyon lassú moz­-
dulatok dominálnak, különösen egy
őrizze egészségét és javítsa a verseny­­ kell a sportolók fizikai-emocionális megterhelő edzés után. Ehhez olyan
eredményét. Ezért le kell csökkente- tel­­­jesítményének támogatásához és gyakorlat szükséges, amely természe-
nie az edzések közötti regenerációs fo­­kozásához, és más a sérülések meg- téből fakadóan megvárja a szervezet-
időszakot, hogy összeadódjanak az előzéséhez. től érkező reakciót, mielőtt továbblép.
edzés-pihenés-túlkompenzáció ciklu­­ Az alkalmazás és a célok függenek A masszőr akkor tér át a következő
sai, és a teljesítménye a lehető legrö­­ a sportoló adottságaitól, attól, hogy területre, ha az előzőt sikerült kezel-
videbb idő alatt optimális szintre felkészülési vagy versenyfázisban vá- nie, ellazítania. A rendszeresen alkal-
emel­­kedjen. lik szükségessé a kezelés, valamint a mazott masszázs segítségével növel-

1 A fizikai regeneráció egyik eszkö-


ze a sportmasszázs, amelyet a sporto-
lók leginkább igényelnek és amelyet
a segítő stáb tagjai leggyakrabban
sportág típusától.
A sportmasszázs fogásainak ritmu­­
sa attól függően változik, hogy akti­­
vál­­ nia vagy pihentetnie kell, bár a
ni lehet a teljesítményt és javítani az
idegi aktivitást – tehát a mozgásszervi
funkciókat edzés előtt.

A sportolók rendszeres masszázsa:


lehetővé teszi az érzékeny pontok és területek feltárását és beazonosítását;
megszabadítja a testet a feszülésmintázatoktól;
javítja a vér- és nyirokáramlást, ezáltal fokozza a sejtek tápanyagfelvételét;
könnyebb mozgást hoz létre kisebb erőfeszítéssel;
támogatja a túlkompenzálás és a hozzászokás jelenségét;
csökkenti a fáradtságot és az edzések közötti regenerációs időt;
segíti a fizikai és lelki regenerálódást, megelőzi a túledzést és a sérüléseket;
általános pihentségérzetet nyújt;
hozzájárul a testtartás javításához;
intenzívebb és hosszabb idejű edzést tesz lehetővé, javítva a sportteljesítményt és az egészséget.

miofaszciális
Sportmasszázs: triggerpontok
a technikák rövid áttekintése manuálterápiája sport-
A masszázstechnikák mellett a sport- masszázs
masszázs olyan technikák kombiná- ellazítás proprio-
cióját alkalmazza, amelyek összhang- ceptív neuro-
ban vannak a célokkal és a terápiás muszkuláris
ajánlatokkal. A következő technikák facilitációval
egyidejűleg hatnak az ízületek és a
szövetek mobilitására, valamint sti-
mulálják vagy ellazítják a sportolót: a) haránt
ízületi mobilizáció; b) nyújtó techni- irányú simítás
kák; c) relaxációs-légzéses technikák;
d) miofaszciális triggerpontok ma­­
nuál­­terápiája; e) ellazítás propriocep-
tív neuromuszkuláris facilitációval
tudatos relaxációs-
(az izom­ inaktivitás kiváltása reflex-
légzéses technikák
hatáson keresztül); f) haránt irányú nyújtó ízületi
simítás. technikák mobilizáció

12 Anatómia és sportmasszázs
MASSZÁZS SPORTOLÓKNAK

MASSZÁZS
A sportmasszázsok
csoportosítása
A sportoló masszírozását a felkészü-
lési és a versenyidőszakhoz igazít­juk,
szem előtt tartva a kitűzött célokat. Az
első csoportosítás három, egymás-
hoz kapcsolódó kategóriára osztja a
sportmasszázst: masszázs verseny
előtt, masszázs verseny alatt és mas�-
százs verseny után.

1. Masszázs verseny előtt


vagy az előszezonban
Feladata fokozni a sportoló állóképes-
ségét a versenyidőszakba lépés előtt.
A sportmasszázsokat
a verseny időpontjához
1
igazítva csoportosítjuk:
verseny előtt, közben és után.
2. Masszázs verseny alatt
Ez a rendszer több alcsoportot
A versenyidőszakba érve a sportoló- tartalmaz, és számos más
nak olyan kezelésekre van szüksége, eszközzel kombinálják,
amelyek megelőzik a sérüléseket. Az hogy segítse a sportolót
edzés céljától függően a következő tí-
pusokat különböztetjük meg:
Masszázs verseny előtt vagy hely­
ben, azonnal: lokálisan és gyorsan
alkalmazzuk; célja az aktiválás.
Masszázs a verseny során és a pihe­­
nési szakaszban: közepes hosszú-
ságú vagy rövid, ellazító masszázs,
amely nem csökkenti a tónust, és a fi-
gyelem végig az eseményre fókuszál. SPORTMASSZÁZS
Versenyek közti masszázs, amelyet
akkor alkalmazunk, amikor a verseny-
ző végzett egy versenyszámmal, és
újra versenyezni fog. Ez a speciális la- 1 2 3
zító masszázs a legnagyobb terhelés- Elsődleges masszázs Verseny alatti Verseny utáni
nek kitett területekre koncentrál. a versenyen vagy masszázs masszázs
az előszezonban
3. Masszázs verseny után
A helyzetnek megfelelően különböző
módon alkalmazzuk:
Verseny utáni masszázs: azokon a
sportolókon végezzük, akik befejez­
ték a versenyt, vagy megterhelő ed­
zést végeztek. Verseny előtti
masszázs Masszázs a verseny
Helyreállító masszázs: azok a spor- alatt, a pihenési
tolók részesülnek benne, akik nem szakaszban Helyreállító
tudják a sportág technikai mozdula- masszázs
sérülés esetén
tait kivitelezni. Versenyek közötti
masszázs
Verseny utáni
masszázs

Anatómia és sportmasszázs 13
KÜLÖNBÖZŐ MASSZÁZSFAJTÁK
MASSZÁZS

Masszázs és verseny

A sportmasszázs fő célja, hogy ja-


vítsa a sportoló teljesítményét
és megelőzze a sérüléseket. A szezon-
túrákat. Ezzel ellentétben a túlkom-
penzálási szakaszban alkalmazott
masszázs az új edzési cél miatt rövid
A sportmasszázs
jótékony hatásai
A versenykerékpározásban minden
nak megfelelő rendszer alapján alkal- és intenzív (4–6 perc). Ez a szövete- pályaszakasz után elengedhetetlenül
mazzák, függ a terheléstől, az edzések ket stimulálja, és előkészíti a többi fontos a masszázs, mert a segítségé-
intenzitásától vagy az eseménytől, struktúrát, hogy maximálisan tudjon vel meg lehet előzni az érpangást, va-
amelyen a versenyző szerepelni sze- teljesíteni a tónus elvesztése nélkül. lamint a szövetek közötti folyadék fel-
retne. Feloldja az izomgörcsöket és a A verseny utáni masszázs egy lassú szaporodását. Alkalmazása csökkenti
fizikai-emocionális feszüléseket egy- mozdulatokkal végzett, a szövetek ál- vagy megakadályozza a túlterhelést,
egy intenzív edzésszakasz után. lapotát is feltáró, helyreállító kezelés. amely sérüléshez is vezethet, és na-
gyon hasznos a következményeinek

1 Masszázs az edzéshez
vagy a ­pihenőszakaszban
A sportoló, amellett hogy betartja a
teljesítményét javító alapvető előírá-
Általános adaptációs szindróma
Az edzés a teljesítmény növelésére
tervezett folyamat. A stresszes edzés­­
idő­­szak utáni pihenési fázisok segítik
kezelésében is. Nagy segítség az ép
miofaszciális tónus és stabilitás fenn-
tartásában.
Rendszeresen alkalmazva javítja az
sokat – például az edzésterhelések a regenerálódást és a fizikai adottsá- ügyességet, megkönnyíti a komplex
meg­­tervezését, a pihenőidők ellen­­ gok javulását. Az általános adaptá­ mozgások végrehajtását, lehetővé te-
őr­­zését és a megfelelő táplálkozást a ciós szindróma, röviden GAS (ge- szi a jó ritmus és a koncentráció fenn-
túlkompenzáció elkerülése érdeké- neral adaptation syndrome) annak tartását (lásd az előző példát), csök-
ben –, sportmasszázst is igénybe vesz, a je­­len­­ségnek az elnevezése, ahogy a kenti a szorongást, ami igen gyakran
hogy csökkentse a fáradtságot és a test az edzésen tapasztalt terhelésre jelentkezik időmérő és csapatverse-
regenerációs időt. Ez lehetővé teszi reagál, majd hozzászokik. nyek előtt. A masszázs a reflexekre
számára, hogy növelje az edzésciklu- hatva mély ellazulást eredményez,
sok számát. ami elősegíti a pihenést és az alvást,
Az edzésciklus regenerációs fázi- valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kö-
sában (lásd a grafikont) a masszázs vetkező alkalommal optimálisan sza-
mélyrehatóan old és feltárja a struk- bályozott legyen a stimulációs szint.

adaptáció A. Verseny előtti masszázs


növekedése B. Masszázs a verseny alatt
C. Verseny utáni masszázs

AB C A B C A B C

túlkompenzáció
stressz ellenállás
kezdő
teljesítmény­­
regenerálódás
szint

edzés edzés edzés

Túlkompenzáció és sportmasszázs: Minden sportoló és minden tudományág kiemelt


­figyelmet fordít a pihenés és az edzés ritmusára. Bizonyos esetekben nehéz elkülöníteni
ezeket, mert a különböző edzésmódszerek más-más minőségekre hatnak. A sportmasszázs
a kapacitás
­alkalmazása a megfelelő fázisban segíti a regenerációs-adaptációs folyamatot, és növeli
csökkenése
a teljesítményt

14 Anatómia és sportmasszázs
MASSZÁZS ÉS VERSENY

MASSZÁZS
Fontos megmérettetések
előtt a versenyúszók
naponta akár 16 000
méter munkaterhe-
lést is összehozhat-
nak a ­medencében,
3000 ­métert az edző­­
teremben, ahol súlyokkal
szimulálják a súrlódást
a csigás gyakorlatokkal.
Az ilyen, hat-hét napon
vagy több héten át
tartó megterhelő edzés

1
után elengedhetetlenül
fontos a lazító masszázs,
hogy a sportoló szembe
tudjon nézni a következő
kihívással 

A test reagál az edzésre,


majd regenerálódik.
A következők lehetnek
a fáradtság okai:

1.) Az elektrolit- 5.) Elfárad a központi


háztartás idegrendszer
megváltozása

2.) Gyors gázanyag- 6.) Kiürülnek az izom


csere a tüdőben zsírtartalékai

3.) A glikogén kiürül 7.) Növekszik


az izomból a pulzusszám
és a májból

8.) Mikrotraumák
4.) Több elhasznált terhelik az izmokat
gáz távozik
a tüdőn keresztül

9.) Elfáradnak
a perifériás idegek

Anatómia és sportmasszázs 15
KÜLÖNBÖZŐ MASSZÁZSFAJTÁK
MASSZÁZS

Verseny előtti masszázs

0
E zt a masszázst az alapozási idő-
szak alatt, a pihenési szakasz, a
versenyszezon vagy szabadság után
nése előtt fogékonynak mutatkoznak
a túlterhelésre. Ez azért jó, mert a pre-
ventív módszer javítja a mozgásmin- A sportmasszőrnek
alkalmazzuk. Ilyenkor az a legfonto- tákat és megelőzi a sérüléseket. alkalmazkodnia kell a környezeti
adottságokhoz (öltöző, időjárás,
sabb, hogy javuljon az edzésteljesít- pálya, sportcsarnok létesítményei
mény minősége és hogy a sportoló Figyelem, cselekvés stb.), tudnia kell rögtönözni
hozzászoktassa a testét az erőfeszíté- és megelőzés és cselekedni: egy pad lehet ágy,
sekhez. A masszázs feladata aktiválni A sportmasszőrök azt mondják: „Fá- egy mez párna, egy műanyag zsák
a folyadékelvezetést, megújítani és radtság plusz még több fáradtság esőköpeny vagy kabát. Lehet, hogy
meg kell kérni egy másik sportolót,
élénkíteni az anyagcserét, támogatva egyenlő izomgörcs; izomgörcs hátán hogy tartsa az egyik testrészt stb.
ezzel a teljesítményt és a fájdalomgát- izomgörcs – ebből szakadás lesz.”

1 ló pályák működését.

Kondicionálás és adaptáció
Hosszú masszázsra van szükség; a
Más szavakkal: a fáradtság vészjelzés,
amely a sérülés valószínűségét vagy
az izomrostok visszafordíthatatlan sé-
rülését jelzi, amely kézi masszázzsal
A szezon előtti lazító masszázs utolsó fázisa.
A mozdulat a legleterheltebb területre irányul,
fogásoknak közepes-lassú dinamiká­ megelőzhető. ez esetben a négyfejű combizomra
val kell elérniük a mélyszöveteket.
Ez hatással lesz arra a mozgásmintá-
zatra, amelyet a sportág megkövetel
a propriocepció, azaz a testérzékelés
javításához. A felkészülési szakasz a
legjobb időszak arra, hogy a sporto-
ló masszázsban részesüljön; egyrészt
változások történjenek a miofaszciá-
lis hálózatában, másrészt adaptációs,
azaz hozzászokási időhöz jusson.

Folyamatos értékelés
Ebben a szakaszban a masszázs feltár-
ja a szövetek állapotában lévő elválto-
zásokat, valamint azokat a területeket,
amelyek már jóval a tünetek megjele-

16 Anatómia és sportmasszázs
VERSENY ELŐTTI MASSZÁZS

MASSZÁZS
0 A szezon előtti masszázs
irányelvei
A szezon előtti masszázs
irányelvei
Az alapozási időszak során olyan A gyógytornász, a masszőr és az erőn-
sérülések kerülnek felszínre, FŐ CÉLOK
amelyekkel a sportoló már
léti edző egyik feladata, hogy megfi-
gyelje a sportolót gyakorlás közben, A problémák és zavarok megálla-
hosszabb ideje küzd. Ilyenkor
és megállapítsa a teljesítményében pítása. A sérülések elkerülése ér-
feltérképezhetjük a sportoló
állapotát, aki sikerre vágyik, mu­­tatkozó problémákat vagy zava- dekében fel kell tárni és lokalizálni
és hajlamos alábecsülni rokat. Ezt követően észrevételeket, ja- kell a lehetséges diszkomfortot. Se-
a kisebb problémákat, amelyek gíteni kell lerövidíteni az edzések
befolyásolhatják az aktuális
vaslatokat tud tenni az edzésen vagy
a kezelésen, és elkezdheti alkalmazni közötti regenerációs időt, és növel-
vagy a következő szezont.
a megfelelőnek ítélt módszereket. ni kell a tolerált edzésidőt.

A nyári szünet utáni kondicionálás részét képezik az időpróbák. Itt az ideje,


TESTHELYZET
Különböző fekvő pozíciókat kell
kombinálni egymással, hogy a
spor­­toló tudja használni az ellazí-
1
hogy beállítsuk a tempót és létrehozzuk a csapategységet. A terapeuta
és az erőnléti edző jelen van a pálya mentén, figyelve az egyes sportolók tott izmokat.
viselkedését és fizikai reakcióit
FŐ FOGÁSOK
Vénás frissítés, gyúrás, nyomás,
pumpálás, mély fogások, nagyobb
területen alkalmazott megtartott
fogások.
EGYÉB TECHNIKÁK
Passzív nyújtás és passzív ízületi ki­­
mozgatás.
DINAMIKA
Közepesen alacsony.
IDŐZÍTÉS ÉS IDŐTARTAM
Részleges masszázsnál minimum
15 perc, hosszabbnál maximum
40-45 perc.
GYAKORISÁG/IDŐZÍTÉS
Hetente, edzések után. Nem sza-
bad alkalmazni a verseny előtt két
nappal, vagy ha megterhelő edzés
szerepel a tervben.
HANGULATI HATÁS
A szezon előtti együtt töltött idő
jó­­tékonyan hat a csapatszellemre.
A masszázst is fel lehet használni
ennek érdekében.

Anatómia és sportmasszázs 17