You are on page 1of 8

Woensdag 4 september 2019 • Special Marktdag De Bilt Zaterdag 14 september!

www.marktdagdebilt.nl

StadsPers 11e
editie

Deze speciale uitgave verschijnt huis-aan-huis in heel gemeente De Bilt in een oplage van 21.760 exemplaren.

11e editie Marktdag


met Oldtimers in De Bilt
Zaterdag 14 september wordt
om klokslag 10:00 uur de 11de
kers! Het geheel vindt plaats in
een gemoedelijke sfeer. En be-
oliebollen en suikerspinnen verkrijgbaar.
editie van de Marktdag met langrijk is dat de organisatoren Vrijetijdsbraderie op de Dorpsstraat
Oldtimers in De Bilt geopend. het niet voor zichzelf doen, maar Juist net na de zomervakantie, aan het begin
Het evenement vindt plaats in de met dit evenement kansarme van het seizoen waarin veel activiteiten weer
Dorpsstraat en rond de Dorps- kinderen in Nicaragua en Mala- starten, biedt de organisatie een mooie mix
kerk. De laatste jaren trekken de wi ondersteunen en de verbouw tussen bedrijven, hobbyisten, verenigingen
diverse activiteiten veel bezoe- van een verpleeghuis voor zeer en organisaties die hun producten willen ver-
kopen of zichzelf willen presenteren. Inclusief
de markt rond de kerk zijn er zo’n 150 kramen
aanwezig. Een overzicht van de deelnemers
staat op de website www.marktdagdebilt.nl.
Hier staat ook nog veel meer informatie over
Bloemsierkunst Haasjes de Marktdag met Oldtimers.
THe soul of naTure Lees verder op pagina 3

• Boekettenspecialist
• Bedrijfsabonnementen
• Rouwbloemwerk
• Bruidswerk kwetsbare ouderen in Costa 11de editie. Van een kleine
• Kadoartikelen Rica mogelijk maken. Een markt uitgegroeid tot een
Markt met Oldtimers met mooi evenement met een
Wij verzorgen al uw bloemenwensen
zowel binnen als buiten Nederland
goede doelen op de achter- palet aan activiteiten.
grond!
www.bloemsierkunsthaasjes.nl Gevarieerde markt rond
Het evenement bestaat uit de kerk
Winkelcentrum Planetenbaan drie onderdelen: de Vrije- Wat de markt betreft, die be-
tijdsbraderie, de Oldtimer- staat uit een tweedehands
KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS
dag (aanwezigheid Bus27 boekenmarkt, een kleding-
Tuinmarkt en Bus316 en meerdere op-
tredens van The PUB) en de
markt, een rommelmarkt en
een bloemenkiosk. Op twee
Rembrandtlaan 2-A | 3723 BJ Bilthoven | 030 228 0099
info@webadesign.nl | www.webadesign.nl
markt rond de kerk. De ver- terrassen kunnen bezoekers
Bilthoven zamelnaam voor deze ac-
tiviteiten is ‘Marktdag met
terecht voor koffie, thee,
gekoelde dranken, ijs en
Oldtimers’. Gestart in 2009 diverse belegde broodjes.
en inmiddels toe aan de Ook zijn er versgebakken

Bel ons voor meer informatie of een afspraak,


030-2285069 / 06-81442205 of bezoek onze
winkel aan de Koperwieklaan 1 te Bilthoven.

Ontdek de provincie in een

taan
Wij s e
op d
g!
ktda
mar

Prijs vanaf

€ 14da9g,-
Accolade Zorg is liefdevolle zorg!
Dagelijks zorgen wij met elkaar voor ouderen en mensen
met niet-aangeboren hersenletsel. We geven zorg zo lang
mogelijk thuis, en als er meer zorg nodig is op onze locatie Rij één van onze 3 routes, maar ook te huur voor een trouwdag!
d'Amandelboom in Bilthoven
Inclusief navigatie en een leuk souvenir. Geen maximum aantal per
Meer weten over onze liefdevolle zorg? kilometers. Voor vragen, boekingen of meer informatie mail ons:
Of zoek je een nieuwe baan? info@oldtimerverhuurdebilt.nl of bel op: 030-2020050.
www.accoladezorg.nl | 030-2295600 Boeken gaat simpel en snel via: www.oldtimerverhuurdebilt.nl
Wij staan stil bij Programma Marktdag met Oldtimers
zorgeloos genieten 14 september 2019

10.00 uur Opening Marktdag met Oldtimers Beklim de Toren


10.00 uur Start Vrijetijdsbraderie Dorpsstraat Van de Dorpskerk
10.05 uur Optreden The P.U.B. (D)
Omdat uw tuin altijd 10.15 uur Briefing Oldtimers Start 1 (D)
in beweging is 10.20 uur Vervolg optreden The P.U.B. (D)
10.30 uur Start Toerrit Oldtimers (start 1)
10.30 uur Start Ochtendrit Bus27 vanaf Fietsflat
Bel ons voor meer informatie of een afspraak 11.15 uur Optreden Borncountry line dancers (K)
Zorgeloos genieten van een droomtuin. Dat is ons motto. U bepaalt 11.15 uur Optreden The P.U.B. (D) Vanaf 10.15 uur
zelf welke rol u voor ons ziet weggelegd. Het hele traject van tuin- 12.00 uur Optreden Marjolein Danst! (K) vertrekt er twee
ontwerp tot tuinaanleg en tuinonderhoud. Of juist liever een gedeelte
daarvan. Wij spelen flexibel in op iedere vraag.
12.15 uur Briefing Oldtimers Start 2 (D) keer per uur een
HOVENIERS DIE VOORUITDENKEN
12.20 uur Optreden The P.U.B. (D) groep naar boven
Utrechtseweg 374 • 3731 GE • De Bilt • 030 22 01 021 • info@hoefakker.com • www.hoefakker.com 12.30 uur Start Toerrit Oldtimers (Start 2)
12.30 uur Start Toerrit Bus316 vanaf Fietsflat Minimum leeftijd
12.45 uur Optreden Borncountry line dancers (K) is 10 jaar
13.00 uur Oldtimers Start 1 terug op Dorpsstraat
13.15 uur Optreden Marjolein Danst! (K)
Voor leden en ieder ander. We maken 13:30 uur Optreden The P.U.B. (D)
14.15 uur Optreden Kobadji Djembé (K)
het afscheid altijd persoonlijk en 14:30 uur Start middagrit Bus27 vanaf Fietsflat
14:30 uur Optreden The P.U.B. (D)
bijzonder. Bel 030 200 45 31 voor 15:00 uur Optreden Banus & De Ridder (K)
15.30 uur Optreden Kobadji Djembé (K)
een persoonlijk gesprek. 15:30 uur Optreden The P.U.B. (D)
16:00 uur Optreden Banus & De Ridder (K)
16.15 uur Uitslag grote verloting (K)
16.15 uur Optreden The P.U.B. (D) Parkeren
16.30 uur Uittocht Oldtimers

Tap
Bij Sweco
16.30 uur Einde Marktdag met Oldtimers Hollebilt 22
D = Podium Dorpsstraat, K = Podium Kerkplein

Brommobiel
www.brommobielutrecht.nl
Utrecht

Hét adres in de regio voor alle merken brommobielen


NIEUW & GEBRUIKT

Nicolaasweg 42 en 66-68 • 3581 VJ UTRECHT • Telefoon 030-2516164

GRAND CAFÉ DE BILT PCB Uitvaartzorg wil u 24/7 bereikbaar


voor directe hulp

inspireren met het gratis na overlijden


030-221 7229

Wensenformulier
Vraag er naar bij onze kraam op de Marktdag
in De Bilt of in onze Uitvaartwinkel in Bilthoven

lunch/borrel/diner PCB Uitvaartzorg verzorgt al meer dan 85 jaar


Wildine Oosterom,
begrafenissen en crematies gastvrouw
OPENINGSTIJDEN PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1 Bilthoven
di-do 11 - 23 uur
DORPSSTRAAT 41-43
vrijdag 11 - 00 uur
3732 HH DE BILT
zaterdag 11 - 23 uur
030 307 44 12
zondag 11 - 23 uur
WWW.POMP4l.nl
Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl
INFO@POMP4l.nl eat & drink & enjoy Keuken open tot 21:30
180 Oldtimers op de
Dorpsstraat in De Bilt!
• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakdekking

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

P&G SAFETY * RONDGANG 26 * 5311 PB GAMEREN * WWW.PENGSAFETY.NL

ONTWIKKELD VOOR B-RIJBEWIJS


Iveco 75 C21
- laadvermogen 3.200 kg
- laadklep 1.500 kg
BAELDE
Voor al uw loon-, grondverzet-
en cultuurtechnisch werk

Tel.: 06 533 09 796
De trotse eigenaren van circa 100 deelnemen- E-mail: info@ibaelde.nl
de oldtimers rijden in de ochtenduren (start Website: www.ibaelde.nl
10:30 uur) een rit door Midden-Nederland. De
Oldtimers zijn na afloop daarvan ‘s middags
te bezichtigen op de Dorpsstraat.
Daarnaast vindt vanwege de grote belangstel-
ling voor de tourrit dit jaar weer een 2de start
Kon. Wilhelminaweg 259 | 3737 BA Groenekan | T. 0346-259600 | www.veldhuizen.eu | info@veldhuizen.eu plaats om 12.30 uur met circa 80 auto’s. Deze
klassiekers zijn vanaf 11.15
MarktdagDeBilt.indd 1 22-7-2014 14:04:16 uur te bewonderen. Inschrij-
ven voor de 2de start is nog
mogelijk op de website
www.oldtimerdagdebilt.
nl. Direct na de 2de start
komen de eerste oldtimers
Sp ec ia lis t in oldtrat im ers terug van ochtendroute.
repara tie * res tau ie * APK
onderh oud * Meerijden met een klas-
 
sieke bus!
Bezoekers zonder oldtimer De 'Dorpsbistro" van Groenekan
kunnen ’s ochtends om voor een culinair avondje uit
10.30 uur meerijden met www.naastdeburen.nl/info@naastdeburen.nl  
0346-­‐218821/06-­‐12368755  
Bus27 in een stoet van old-
Vree landseweg 7  
1 216 CG Hilversu m
timers en ‘s middag rijdt
06 - 52 00 36 06 Bus27 een speciale route  
ww w.th ecla ssicway.nl door de omgeving van De BEGRAFENISVERZORGING  
Groter wonen?
Groter
Groter wonen?
Kleiner wonen?
wonen?
Bilt. Bus316 rijdt mee met
de tweede start om 12.30
uur. Kaarten kunnen in de
B. van Noort
 
 

Kleiner
Groter
Wat isKleiner wonen?
wonen?
wonen?
mijn woning waard? voorverkoop worden ver- Dag en nacht bereikbaar
Wat
Wat is mijn woning waard?
is mijn
Kleinerwoning
wonen? waard?
kocht via de website www.
oldtimerdagdebilt.nl of Kerkdijk 63
Wathelpen
Wij kunnen is mijn
metwoning
een gratis waard?
waardebepaling. op de dag zelf bij de infor- 3615 BB WESTBROEK
Wij kunnen helpen met een gratis waardebepaling. matiekraam (meestal wel
Wij kunnen helpen met een gratis waardebepaling. uitverkocht in de voorver- 0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74
Wij kunnen helpen met een gratis waardebepaling. koop!). Geen crematie
Lees verder op pagina 5

Kom langs, maak een afspraak


Kom www.jorijksen.nl
langs, maak een afspraak
Kom langs, maak een afspraak
Kom www.jorijksen.nl
. 0302204262
www.jorijksen.nl
langs, maak een afspraak
. 0302204262
www.jorijksen.nl
info@jorijksen.nl
. 0302204262
info@jorijksen.nl
. 0302204262
info@jorijksen.nl
info@jorijksen.nl
Voor alle
mensen met Bloemenboutique
Looijdijk 78 Mode Atelier Bettina
bloemen 3732 VG De Bilt Winkel en Modevakschool
wensen (030) 2 21 00 02
Stoffen/Fournituren
Breien/Haken/Borduren/Quilten

-Naai-en quiltcursussen.
-Kinder creatieve cursus
-Dames maatkleding
-Haak en brei cursus/café

Burg. De Withstraat 15
3732 EH De Bilt 06-14 98 98 20

www.modeatelierbettina.nl

ÉÉN ACCU, ZOVEEL MACHINES

VAN GINKEL LMB B.V.


Dorpsweg 47 b
3738 CA Maartensdijk
0346 212602 • www.lmbvanginkel.nl

Treur
Begrafenisonderneming
Iemand verliezen die je lief is, is aangrijpend.
Op zulke ingrijpende momenten moet er ook veel
worden geregeld. Juist daarin willen wij u terzijde staan.
Wij zijn een kleine onderneming, doen ons werk vanuit Sport en bewegen
christelijk oogpunt en verzorgen alleen begrafenissen. voor 50+
Wilsbeschikkingboekjes zijn bij ons gratis verkrijgbaar om
uw wensen ten aanzien van uw begrafenis vast te leggen. hart-, vaat-, diabetes of
luchtwegaandoening
Voor begrafenissen in Zeist, Woudenberg, Scherpenzeel,
Barneveld, Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en omstreken. Hart & Vaat
Dag en nacht bereikbaar.
Beweeggroep • Sport- en spelvormen
• Spierverstevigende
Evert Treur De Bilt oefeningen
• Conditietraining
Kroostweg 22, 3704 ED Zeist
• Grondoefeningen
tel. 030 692 42 58 | 06 573 156 89
Wij staan ook op de Vrijetijdsmarkt De Bilt op 14 september • Circuittraining
info@begrafenisondernemingtreur.nl
Postmortalezorg Gerard Mulder
Hart & Vaat Beweeggroep S.V. Irene Kees Boekelaan 18, Bilthoven
Schoolstraat 13, 3931 HW Woudenberg
Kosten per seizoen € 185 (wordt door sommige verzekeraars vergoed).
tel. 033 303 33 15 | 06 286 987 55
Informatie: Jan Bol T: 031-654377908
Peter Stadhouder T: 031-646733452 of
www.begrafenisondernemingtreur.nl E-mail: secr.hvbgdebilt@gmail.com. Vraag naar onze folder!
Boordevol programma met
The P.U.B. in de hoofdrol
The P.U.B. Oude koppen maar Jeugdig Elan
The P.U.B. een echte vintage band speelt zal op 14 september zorgen voor een kijken om te ervaren dat als het om muziek
goed in het gehoor liggende songs van aangename verrassing met diverse op- gaat, een jaartje ouder zijn misschien wel
bekende artiesten. Van gevoelige bal- tredens verdeeld over de dag. eens een voordeel kan zijn. Geen gezapig-
lads tot het betere rockwerk.The P.U.B heid, geen oubollig gedoe, gewoon er ste-
Wie denkt dat een frisse sound louter door vig tegenaan gaan en plezier beleven, de
jongelui gemaakt kan worden, moet eens mensen aan het dansen krijgen, daar gaat
naar The P.U.B. (a Pure, Unique Band) komen het om. Dat beetje extra ervaring is dan al-
leen maar een voordeel. Zeker als het gaat
Ronnie Gardiner Methode om dat echte contact met het publiek. De
band neemt je mee op een reis door muzie-
'Zet je brein in beweging' kland die loopt via Rockabilly en klassieke
sixties pop tot het stevige rockwerk, waar-
Cursussen worden gegeven door
Carin de Moet, oefentherapeut
bij zelfs een paar Nederlandstalige num-
mers lang komen.
De Ronnie Gardiner Methode
( R GM ) i s e e n m u l t i - Nog meer in het verschiet
Meer informatie sensorische oefenmethode voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE www. de hersenen, waarbij op het
Het programma van de dag vermeldt ver-
mensendieck-
der: beklimmen van de kerktoren (vanaf
ritme van muziek oefeningen A.G.F.-handel Zwolsman Rijssen 10:15u voor iedereen vanaf 10 jaar), mid-
❖ Gezichtsbehandelingen debilt.nl worden gedaan aan de hand
030-6017363 dagrit Bus27 (14:30u), Marktdag for Kids
van geprojecteerde symbolen.
❖ Workshops (spellencircuit), uitslag verloting (16:15u),
iedere zaterdagochtend uittocht oldtimers (16:30u). En dat is nog
❖ Aromatherapie in Groenekan lang niet alles. Het gehele programma
Onder het viaduct wordt opgeluisterd door The Pub en diver-
se andere optredens. Het hele programma
met tijden en locaties staat op pag 2.
www.salonrayonnant.nl
Aardappelen
eveline@salonrayonnant.nl Groente
Lees verder op pagina 7
Fruit
030 228 5 228│ De Bilt

OOK
HET ADRES
VOOR UW
LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR


EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE
REPARATIE VAN UW SCHOENEN
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

06-23937310

Voor je vloeren, wandbekleding,


raamdecoratie en interieuradvies

Barlo Ballonvaarten &


Hof van Barlo
Maak
Maak een
een ballonvaart
ballonvaart met
met uw
uw vrienden
vrienden ofof familie,
familie, leuke
leuke
arrangementen van 2 tot 8 personen.
arrangementen van 2 tot 8 personen.
Decorette Bilthoven, Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven Kijk op
Kijk op onze
onze website
website voor
voor de
de speciale
speciale arrangementsprijzen.
arrangementsprijzen.
Tel. 030-6628480, www.decorette.nl/bilthoven www.barloballonvaarten.nl
www.barloballonvaarten.nl
Heb jij daarvoor
gestemd?
Het gemeentebestuur De
Bilt van 2006 t/m 2019
Een boek van
Ebbe Rost van Tonningen
“Mijn verantwoording
aan de kiezers”
030-2203600

06-20799825

Bestelling boek zat. 14 sept. a.s.


in stand ‘Het Loket’ bij
Gezonde en mooie huid Restaurant Amis, Dorpsstraat
- beperkte oplage -
met medische kwaliteit

Bezoek ons Huidcentrum in De Bilt voor een gratis


Wereldwinkel De Bilt
huidanalyse en ontdek het beste voor uw huid. Hessenhof 9,
3731 JV De Bilt,
030-2342472
Huidcentrum De Bilt - Hessenweg 192 - 3731JN De Bilt (hoek Looydijk/Hessenweg)
www.mediskincare.nl - info@mediskincare.nl info@wereldwinkeldebilt.nl

Open: maandag 14.00 – 18.00 uur


dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur
zaterdag 10.00 – 17.00 uur
www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Ruime keuze uit Fairtrade cadeaus

Thui
s
op de
woni Zelf koken
ng
mark - een probleem?
t!
Wij leveren warme en
vriesverse maaltijden.
• www.nijland.nl Voor meer informatie
1 over onze diensten:
• Bilthoven • Vinkenlaan 29 • 030-228 58 58
• Doorn • Kampweg 2 • 0343-41 28 41 Tafeltje Dekje,
Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt
• Utrecht • Kievitstraat 4 • 030-272 39 59 Telefoon: 030-2288000
E-mail: info@tafeltjedekje-debilt.nl
• Zeist • Lommerlust 48 • 030-698 62 00
• HypoTakeCare • Vinkenlaan 29 • 030-601 73 03 www.tafeltjedekje-debilt.nl

DeBilt eten & drinken


Dorpsstraat 49, 3732 HH, De Bilt
Tel: 030-2202549 E-mail: info@hetoudedorp.com WelkomindeSP-kraam! Dorpsstraat 81-83
3732 HH De Bilt
Waar we met elkaar in gesprek kunnen T (030) 221 31 81
info@restaurant-amis.nl

gaan over de toekomst van onze ge- www.restaurant-amis.nl

meente. We presenteren onze actuele


acties op het gebied van de zorg en wo-
nen, van harte uitgenodigd om daaraan
mee te doen. Graag delen we ook met u Biltsestraatweg 102
3573 PS Utrecht
Tandartspraktijk Het Oude Dorp is een vernieuwende praktijk voor
jong en oud. Wij bieden tandheelkunde met de modernste onze visie op duurzaamheid en de T (030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl
technieken in een ontspannen sfeer. Zo kunt u bij ons terecht voor: www.brasserie-vink.nl

● ALGEMENE TANDHEELKUNDE
klimaatcrisis.
● ESTHETITSCHE TANDHEELKUNDE (BLEKEN, FACINGS)
● IMPLANTOLOGIE

● KROON IN 1 DAG DOOR MIDDEL VAN DIGITALE TECHNIEK


Kom je ons vertellen wat je vindt van
● MYOFUNCTIONELE THERAPIE VOOR KINDEREN (MYOBRACE)


ANGSTBEHANDELINGEN
onze werkwijze in de gemeenteraad? De Restaurant
● MONDHYGIËNE
SP: nog steeds opvallend strijdbaar èn de Witte Zwaan
Dorpsstraat 8

succesvol, juist indeOp-Positie☺


3732 HJ De Bilt
T (030) 221 01 25
MARKTDAGACTIE: HOCKEYBITJES info@witte-zwaan.nl
Junior €30,- Senior €35,- www.witte-zwaan.nl
De historie van De Bilt in beeld!
Naast dat de toren van
de Dorpskerk te beklim-
men is, worden er in de
Dorpskerk foto’s en films
getoond uit de geschie-
denis van onze mooie ge-
meente De Bilt. Dit wordt
mogelijk gemaakt door de
Historische Kring De Bilt.
Er komen tal van beel-
den voorbij die u waar-
schijnlijk nog niet eerder
heeft gezien. Een mooie
plaats voor het tonen is
natuurlijk de Dorpskerk
in het “Oude Dorp van De
Bilt”. Dit is nu juist ook de
plaats waar al 11 jaar de
Marktdag met Oldtimers
plaatsvindt.

Tot 16:30 uur is het publiek


van harte welkom. Dit geldt
voor alle onderdelen van de
Marktdag met Oldtimers.
De toegang is gratis, maar
bezoekers worden wel ge-
acht het goede doel niet
te vergeten…! Want mede
fysio people
daarvoor zijn de organisa- Zoekt u fysiotherapie aan huis?
toren met de assistentie van Wij komen met onze speciale Piaggio
ruim 150 vrijwilligers die za- bij u thuis in Bilthoven en de Bilt.
terdag in de weer. Meer in- fysio@home
formatie vindt u op de web- www.fysiopeople.nl 06-19738080
site www.marktdagdebilt.nl

Tapijt
Vinyl
Marmoleum
Gordijnen
Vitrage
Lamellen
Jaloezieën
Zonwering Voor uw complete woningstoffering
Horren
Laminaat Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak
Plankenvloer T: 030 - 22 01 959
PVC E: vaessen.stoffering@gmail.com

voor al uw kopieer- en printwerk:

Beleef de Franse taal en cultuur in Utrecht,


Zeist en Breukelen!

Wij starten weer vanaf 16 september.


Weltevreden 4b
Kijk op de site voor een gratis niveautest: 3731 AL De Bilt
www.alliance-francaise-utrecht.nl Tel: 06 - 12320732
Mail: info@atlex360.nl
Mail: cursus.utrecht@afpb.nl Web: www.atlex360.nl Alex van Slageren

• Invalidenaanpassingen • Zinkwerk en koperwerk


• Gas- en gevelkachel • C.V.-werkzaamheden
• Badkamerverbouwing • Keukenaansluiting
• Dakwerk - goten - hemelwaterafvoer • Rioolwerk
Laat vrijblijvend een offerte maken.
• Rioolverstoppingen

Bilthoven: 030-2285235 • Soest: 035-5435387 • M. 06-20360448


jan@jvdpoel.nl • www.jvdpoel.nl
persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart ADCURA
UITVAARTZORG

www.adcura.nl 0346 - 210700


Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.

Pr. Christinastraat 3 | 3615 AE Westbroek | Tel. 0346-281459 | info@vinkwitgoed.nl

Tandprothetische Praktijk
Van 't Hoenderdaal

U kunt bij ons terecht voor:


• Het aanmeten en vernieuwen van uw
kunstgebit of plaatje.
• Opvullen, reparatie en advies.
• Rolstoel en scootmobiel vriendelijk.
• Eigen parkeergelegenheid.
• Vergoeding via uw zorgverzekering.
• Uw kunstgebit in de basisverzekering.

Dus voor een vrijblijvend advies bel gerust


030-6919087
Oude Arnhemseweg 1 (voorheen de Goede)
3702 BA Zeist
www.kunstgebit-zeist.nl