You are on page 1of 30

BHADŽANY A MANTRY

1. DÍL

ZPĚVNÍK SKUPINY
DHARMA
BHADŽANY A MANTRY 1.díl


Emi D Emi
1. OM MANI PADME HÚM (Tibetská mantra)
ÓM MANI PADME HÚM ÓM, KVĚTE V LOTOSU UKRYTÝ, HÚM
ÓM MANI PADME HÚM
Á...

G
2. ÓM MANI PADME HÚM
C G
ÓM MANI PADME HÚM
G
ÓM MANI PADME HÚM
D G
ÓM MANI PADME HÚM, ŠRÍ
D G
ÓM MANI PADME HÚM

C G C
3. GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ
GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ

D C D C D
4. GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ

5. Gájatrí mantra
C(C)
ÓM BHÚR BHÚVA SVAHA Meditujeme o „Tom“, jenž je stvořitelem vesmíru,
G(C) je hoden uctívání, je vtělením vědění a světla a
TAT SAVITUR VARÉNJAM odstraňuje hříchy a nevědomost.
G(G) Kéž osvítí naši mysl.
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
C(C) (G) C(C)
DHIJÓ JÓNA PRAČÓDAJÁT

C
6. ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM (K oslavě boha Rámy)
G7 C
ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM
F C
ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM
G7 C
ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM

Ami G
7. ÓM SAI RÁM ÓM SAI RÁM (K oslavě boha Rámy)
Ami
ÓM SAI RÁM ÓM SAI RÁM

1
Emi D Emi D Emi
8. /: DURGÉ DURGÉ DURGÉ DŽEJ DŽEJ MA :/
Emi D Emi D Emi
/: DURGÉ DURGÉ DURGÉ DŽEJ DŽEJ MA :/
Emi
/: KARUNA SAGARI MA :/
Emi
/: KALI KAPALINI MA :/
Hmi
/: DŽAGADODHARINI MA :/ 3x
Emi D Emi
/: DŽAGADAMBÉ DŽEJ DŽEJ MA :/

C /C
9. ÓM NAMA ŠIVÁJA (K oslavě Šivy)
/C Emi /Ami
ÓM NAMA ŠIVÁJA (Zpěv se střídá - 4x od C /níž/ a 4x od G/výš/.
/Dmi /Emi Přitom zpívají vždy 2x muži i ženy a 2x jen ženy.)
ÓM NAMA ŠIVÁJA
/G /C
ÓM NAMA ŠIVÁJA

C F G7 C
10. /: RÁDHE RÁDHE RÁDHE GÓVINDA BÓLO :/
C G C
/: GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA (RÁDHE) :/
F C G C
/: RÁDHE BÓ RÁDHE BÓ RÁDHE BÓ RÁDHE BÓ (RÁDHE RÁDHE) :/

Dmi /C
11. /: GURU MAHARADŽA GURU MAHARADŽA
Gmi /Dmi
SAI NATHASAT GURU MAHARADŽA :/
Gmi /Dmi
/: KALIJUGA VARADA MOHANA RÚPA :/
Gmi /Ami /Gmi /Dmi
/: KALIJUGA VARADA MOHANA RÚPA PARADAMAJÁNA PÁPA VINÁŠA :/
Gmi /Dmi
/: PARADAMAJÁNA PÁPA VINÁŠA :/
Gmi /Dmi /Gmi /Dmi
/: PARTIPURÍŠA PRAŠANTI BÁŠA ŠRÍ SATJA SAI GURU MAHARADŽA :/

D G D (Tibetská mantra)
12. TWAMÉVA MÁTÁ ČA PITÁ TWAMÉVA TY JSI MATKA, TY JSI OTEC
A D A D TY JSI BRATR, TY JSI PŘÍTEL,
TWAMÉVA BANDHUŠA ČA SAKHÁ TWAMÉVA TY JSI POZNÁNÍ, TY JSI
G D HOJNOST
TWAMÉVA VIDJÁ DRAVINAM TWAMÉVA TY JSI PRO MNE VŠE, Ó BOŽE
A D A D BOHŮ
TWAMÉVA SARVAM MAMA DÉVA DÉVA

2
C
13. ÓM TARE TUTARE TURE SÓHÁ (Tibetská mantra k poctě Velké Matky)
Dmi
/:ÓM TARE TUTARE TURE SÓHÁ:/
Sláva Rádze a Mádhavovi
Ami Fmaj G Ami Sláva tomu, který dovádí v
14. /:DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI:/ lesíkách
Sláva oblíbenci pasaček
C Ami G Ami Sláva tomu, jenž podržel horu
/:DŽAJA GÓPÍ DŽANA VALLABHA DŽAJA GIRI VARADHARI:/ Góvardhanu

Ami C Dmi C EmiF C


VÍTÉZSTVÍ KONEČNÉ PRAVDĚ,
15. ÓM ŠRÍ SAČÉ MAHÁ PRABHÚ KÍ DŽEJ PARAMÁTMA KÍ DŽEJ VÍTĚZSTVÍ TOMU, CO JE ZA
AmiDmi Ami EmiG E Ami VEŠKERÝM
OMEZENÍM. MÍR ...
ÓM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHÍ ÓM

Ami /G /C
16. /:ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM VÍTĚZSTVÍ RÁMOVI, VÍTĚZSTVÍ SILÁM LÁSKY
Dmi /Ami /Ami
ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM :/
Ami
/:ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM :/
Dmi /Ami /Ami
/:ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM :/

F C G C G C
17. /:DŽAJA RÁDHE DŽAJA RÁDHE GÓVINDA RÁDHE GÓVINDA RÁDHE:/
F C G C G C
DŽAJA RÁDHE GÓVINDA DŽAJA RÁDHE GÓVINDA RÁDHE RÁDHE

C F C C
18. ↓SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁM DŽAJA SÍTÁ RÁM 2X (Bhagavan Das)
C F C C
↑SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁÁM SÍTÁ RÁM DŽAJA SÍTÁ RÁM 2X

Ami /Ami /Ami /Emi E


19. /:BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM:/ JMÉNO PÁNA NÁS OSVOBODÍ
Dmi /G /C /Ami
BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM
Dmi /G /Ami /Ami
BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM

Ami F G Ami
20. /:BÁBA NAMÓ KEVALÁMO:/
C G DmiAmi
/:BÁBA NAMÓ KEVALÁMO:/

G D G Emi
21. /:ÓM AH HUM VAJDRA GURU PADME SIDDHI HUM:/
Tibetská mantra
Emi C G
( mír, transformace,
ÓM AH HUM PADME SIDDHI HUM
uzdravení, ochrana)
D G
ÓM AH HUM VAJDRA GURU PADME SIDDHI HUM

3
G C G G C G
22. /: JA DÉVI JA DÉVI
Emi D C D VZDÁVÁM POCTU BOŽSKÉ MATCE,
JEŽ DLÍ VE VŠECH BYTOSTECH JAKO
SARVA BHUTÉŠU ŠÁNTI RÚPENA SAMŠITÁ MÍR
Emi D C D ZNOVU A ZNOVU VZDÁVÁM POCTU
SARVA BHUTÉŠU ŠÁNTI RÚPENA SAMŠITÁ :/
F C D G
NAMASTASJÉ NAMASTASJÉ NAMÓ NAMAHÁ
C G C G
23. /: /: AMBA PARAMÉŠVARI ATILÁMÉŠVARI :/
G C G C
ADI PARAŠAKTI PÁLAYA MA (3x)
G F C
/: ŠRÍ BHUVANÉŠVARI RÁDŽA MAHÉŠVARI :/
G C G C
/: ÁNANDA RUPINI ((MAYIMA)) PÁLAYA MA :/
G C G C
/: SAT ČIT ÁNANDA RUPINI ((MAYIMA)) PÁLAYA MA :/
G C G C F C G C
/: MA MA MA MA :/ /: MA MA MA MA :/ :/
C G C
S MILUJÍCÍ A ŠŤASTNOU MYSLÍ
24. /: PREMA MUDITA MANASE KAHO RAMA RAMA RAM ZPÍVEJ JMÉNO RÁMA,
C G KTERÉ ZNIČÍ VŠECHNY HŘÍCHY
A UKONČÍ BOLESTI.
RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM :/ JMÉNO RÁMA JE JAKO LOĎ ŠŤĚSTÍ,
C G C KTEROU SE PŘEPLAVÍŠ PŘES OCEÁN
ŽIVOTA. RÁMA JE OTEC, MATKA,
●PAPA GHATE SUKHA MITE LEKE RAMA NAM BRATR I PŘÍTEL.
C G F C G C PRO VŠECHNY ŽÁKY A UČEDNÍKY
BHAVA SAMUDRA SUKHA DANAVA EKA RAMA NAM JE VELKÝM POKLADEM OPAKOVAT
JMÉNO RÁMA.
****************************************
PREMA...
●MAHADEVA SATATA JAPATA DEVJA RAMA NAM
KASHI MURATA MUKTA KARATA KAHATA RAMA NAM
****************************************
PREMA... Ó ŠIVO, NIČITELI SMUTKU A
UTRPENÍ, DÁRČE BOHATSTVÍ A
●MATA PITA BANDHU SAKHA SABAHI RAMA NAM MÍRU, JEHOŽ HLAVU ZDOBÍ MĚSÍC.
BHAKTA DŽANARA DŽIVANA DHANA EKA RAMA NAM NECHŤ ROZLÉHÁ SE ZVUK BUBNU...
PEČOVATELI PARVATI, ZROZENÝ
/: PREMA...:/ NA HOŘE GIRI,
TANCUJÍCÍ PŘES VŠECHNY SVĚTY
Ami C Ami C Ami JSI KOLOBĚHEM ZROZENÍ A SMRTI.
TANEC ŠIVY PŘES VŠECHNY
25. /: HARA ŠIVA ŠANKARA ŠAŠANKA ŠEKARA SVĚTY...
C Ami C TEN, JEHOŽ ČELO ZDOBÍ MĚSÍC
HARA BHAM HARA BHAM BHAM BHAM BOLO :/
Dmi
/: BHAVA BHAYANKARA GIRIDŽA ŠANKARA
C Ami C NEJVYŠŠÍ BOŽE,
ŠIVO,
DIMI DIMI DIMI TAKA NARTANA KHELO :/ KLANÍM SE PŘED
TEBOU, TANČÍCÍM,
Dmi VE SVÉ
ODDANOSTI I
26. /:SHIVAYA PARAMESHVARAYA CHANDRA SHEKARAYA NAMAH OM:/ TOUZE
Gmi
/:BHAVAYA GUNA SHAMBHAVAYA SHIVA TANDAVAYA NAMAH ÓM:/

4
Dmi Ami Dmi
27.●MURALÍ KRIŠNA MUKUNDA KRIŠNA MOHANA KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA Zpívám mnoho
Dmi Ami Dmi Pánových jmen:
Krišna, Mukunda,
GOPI KRIŠNA GOPALA KRIŠNA GOVARDHANADHARA KRIŠNA KRIŠNA Móhana, Gópála,
F Gmi Dmi Ami Dmi držitel Góvardhany,
RADHA KRIŠNA BALA KRIŠNA RASA VILOLA KRIŠNA KRIŠNA Rádhá Krišna, Širdi
F Gmi Dmi Ami Dmi Bábá a Sáí Bábá.
ŠIRDI KRIŠNA PARTHI KRIŠNA ŠRI SATJA SAI KRIŠNA KRIŠNA

Ami Emi Ami Dmi Ami Emi Ami


28. GURUDÉVA DAJÁLA DAJÁ KARKE BHAVA SÁGAR PÁRA LAGÁ DENÁ
Emi
BHAVA SÁGAR PÁRA LAGÁ DENÁ
Dmi Ami Emi Ami
BHAVA SÁGAR PÁRA LAGÁ DENÁ GURUDÉVE NÁŠ, SMILUJ SE A POMOZ NÁM.
POMOZ NÁM PŘEPLOUT NEKONEČNÝ OCEÁN.
GURUDÉVA . . .
Emi ROZBOUŘENÉ VODY SE PRUDCE VZDOUVAJÍ,
UPROSTŘED OCEÁNU LODÍ ZMÍTAJÍ.
♦ BHARIJO NÍRA ATHANGA DUKHA BHÁRÍ NAŠE SRDCE O POMOC TĚ VOLAJÍ.
POMOZ NÁM PŘEPLOUT NEKONEČNÝ OCEÁN, PANE.
BICA ME ATAKÍ DŽAHÁDŽA HAMÁRÍ
PALA PALA PRABHUDŽÍ TOJA PUKÁRÍ PŘÍVALY ŠALBY, KLAMU A STRÁDÁNÍ
Dmi Ami Emi Ami DOPROSTŘED VÍRU LOĎ NAŠI ZAHÁNÍ.
KDO JINÝ NEŽ TY, NÁS PŘED ZKÁZOU ZACHRÁNÍ.
ÁPA KINÁRE KARÁ DENÁ (ABA) ZACHRAŇ NAŠI LOĎ, KE BŘEHU POMOZ NÁM.

GURUDÉVA . . . VE SPÁNKU NEVĚDOMOSTI JSME UVĚZNĚNI.


♦ MOH HAMATÁ KÍ NADYJA ÁVE ZAPOMÍNÁME, CO PRAVÉ JE, A CO NENÍ.
PROTO ČISTÁ DUŠE TONE V MOŘI UTRPENÍ.
BICA BHAVARA KE NÁVA LE DŽÁVE PŘIJĎ PANE A PROBUZENÍ NÁM DEJ, PROSÍM.
VAHÁ PAR HARI BINA KÓN BACÁVE
MAHÁPRABHU DÍPE, PANE MILOVANÝ,
DÚBATA HÁDŽA TIRÁ DENÁ (ABA) NIKDO KROMĚ TEBE NÁS, PANE, NEZACHRÁNÍ.
GURUDÉVA . . . MÁDHAVÁNANDA TĚ VZÝVÁ BEZ USTÁNÍ.
PŘIJĎ PANE A OSVOBOZENÍ NÁM DEJ, PROSÍM.
♦ SÚTÁ NINDÁ AVIDJÁ MÁHÍ
SATJA SVARÚPA KÍ SUDHÍ BHULAÍ
UNA ME HANSA BAHUTA DUKHA PÁÍ
ÁKARA ÁPA DŽAGÁ DENÁ (ABA)
GURUDÉVA . . .
♦ ŠRÍ PÚDŽA DÍPA DAJÁLU DÁTÁ
ÁPA BINÁ KÓN PÁR LAGÁTÁ
ŠRÍ MÁDHAVÁNANDA CARANA GUNA GÁTÁ
ABA KE ÁPA BACÁ DENÁ

GURUDÉVA DAJÁLA . . .
. . .DENÁ
(Každý řádek se opakuje dvakrát.)

C G C
29. /: ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ :/ VEĎ MNE OD NESKUTEČNÉHO KE SKUTEČNÉMU
C G C VEĎ MNE OD TEMNOTY KE SVĚTLU
VEĎ MNE OD SMRTI K NESMRTELNOSTI
/: TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJÁ :/
G C
/: MRTJÓR MÁ AMRITAM GAMAJÁ :/

5
D Ami
30. ÓM ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJÁ
C D
MRTJÓR MÁ AMRITAM GAMAJÁ

/Ami /Emi /Ami /Ami


31. HARI ÓM ŠIVA ÓM ŠIVA ÓM HARI ÓM ŠIVO, OSVIŤ MÉ VĚDOMÍ
/Ami /G Ami
HARI ŠIVA ŠIVA HARI ÓM
Dmi
32. SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ DURGA DÉVÍ NAMAHÁ (Oslava Bohyně ve třech aspektech)
Gmi Dmi F C Dmi
SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ DURGA DÉVÍ NAMAHÁ

Ami /G /Ami G /Ami


POZDRAVENÍ SARASVATÍ, MAHALAKŠMÍ
33. ÓM EIM HRÍM KLÍM ČAMUNDAJAI VIČI NAMAHÁ A DURZE, KTERÁ STÍNÁ DÉMONY
DUALITY

/D /C /D /D
34. ÓM DÚM DURGAJÉ NAMAHÁ
/D /C /G /D (Oslava Božské Matky)
ÓM KRÍM KALIKAJÉ NAMAHÁ

C G7
35. ÓM HÁM HÁNUMÁTE NAMAHÁ
C ZDRAVÍME TĚ, HANUMANE
ÓM HÁM HÁNUMÁTE NAMAHÁ

(3/4)
G D C G D G
36. ●ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM
C G D G
ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM
C G D G
ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM
D C G D G
ÓM/ŠRÍ RAM/DŽEJ RAM/DŽEJ DŽEJ/RAM

Ami E Ami E AmiGC E


37. DŽAJA DŽAJA DEVI MATA NAMAHA BUĎ POZDRAVENA BOHYNĚ MATKA
Ami E Ami E AmiEE7 Ami
DŽAJA DŽAJA DEVI MATA NAMAHA

G G D
38. /:PANDURANGA HARI:/ /:MUKUNDA MURARI:/ PANDURANGO, BÍLÉ
G D G SVĚTLO,
OSVOBODITELI,
/:PANDURANGA PANDURANGA:/ /:PANDURANGA HARI:/ SLÁVA TOBĚ
G C G (Panduranga je jméno
Krišny)
/:PANDURANGA HARI DŽEJ DŽEJ:/ /:PANDURANGA HARI:/
G D G
/:PANDURANGA PANDURANGA:/ /:PANDURANGA HARI:/

6
G D G C G D G Zpívám jméno Gópála,
39. /:GOPÁLA GOPÁLA DEVAKI NANDANA GOPÁLA:/ milovaného Prince Matky Dévaki.
GOPÁLA, SYN DEVAKI
G G7 C G D G
/:DEVAKI NANDANA GOPÁLA DEVAKI NANDANA GOPÁLA:/
C F C G (Oslava božského
40. ÓM NAMA ŠIVA ÓM NAMA ŠIVA ÓM NAMA ŠIVA ÓM NAMA ŠIVA vědomí a prvotní
ADI ŠAKTI ADI ŠAKTI NAMO NAMO energie, spojení muže
a ženy)
D
41. /:RAGHUPATÍ RÁGHAVA:/ /:RÁDŽA RÁM:/
HRDINA SLUNEČNÍ RASY, TEN JENŽ
C D POVZNÁŠÍ SVRŽENÉ, KRÁL RÁMA
/:PATÍTA PÁVANA:/ /:SÍTÁ RÁM:/
G C G
42. DHANJAVÁD DHANJAVÁD DHANJAVÁD ÁNANDA
G C D D7 G (Díkůvzdání)
DHANJAVÁD DHANJAVÁD DHANJAVÁD ÁNANDA
43. Mahámrtjuňdžája mantra
Ami
ÓM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ UCTÍVÁM TŘÍOKÉHO PÁNA, ŠIVU,
PLNÉHO VŮNĚ, JENŽ UDRŽUJE VŠECHNY
C Ami BYTOSTI PŘI ŽIVOTĚ.
SUGHANDIM PUŠTI VARDHANAM TAK JAKO JE OKURKA ODDĚLENA OD
STONKU, AŤ MNE PRO NESMRTELNOST
G Ami OSVOBODÍ OD SMRTI.
URVÁRUKÁMIEVA BANDHANÁT
C G Ami
MRITJÓRMUKŠÍR MÁ AMRITÁT
C
44. ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHÁ (K oslavě bohyně Mahálakšmí)
F C
ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHÁ
C G C
45. /:RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ://:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/ (Oslava Rámy,
C G C Lakšmany
/:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ://:DŽAJ DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/ a Hanumana
z příběhu v
/:RÁMA ... Rámajáně)
C G C
/:HANUMANAKÍ HANUMANAKÍ://DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C G F C
/:RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ://:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/. . .(melodie klesá)
C G C
/:HANUMANAKÍ HANUMANAKÍ://:DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C G C
/:RÁMAKÍ://:HANUMÁNAKÍ://:DŽAJ DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C G C
/:RÁMAKÍ://: LAKŠMÁNAKÍ://:DŽAJ DŽAJBÓLO HANUMANAKÍ:/
C G C
46. ÓM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM ÓM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM

7
C F C G
47. /:ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO ŠIVA ŠAMBO MAHADEVA:/
D G F G C
/:HARA HARA HARA HARA MAHADEVA ŠIVA ŠAMBO MAHADEVA:/
G C G D G
/:HALA HALADHARA ŠAMBO ANÁTHA NÁTHA ŠAMBO:/
G D F G C
HARI ÓM HARI ÓM HARI ÓM NAMA ŠIVAJA
C D F G C
HARI ÓM ÓM ÓM HARI ÓM ÓM ÓM HARI ÓM ÓM NAMA ŠIVAJA
(Každý řádek se zpívá dvakrát, celé se to zopakuje, jen první tři řádky se zpívají s jedním opakováním.)

Ami E
48. GOVINDA GOVINDA BHADŽAMANI RADHE GOVINDA
Dmi Ami E Ami
RADHA LOLA GOVINDA RASAVI LOLA GOVINDA
Ami E
GOVINDA GOVINDA BHADŽAMANI RADHE GOVINDA
E
KRIŠNA KRIŠNAVA HARE MANDAVA GOVINDA DŽAJ GOVINDA
E
GOVINDA DŽAJ GOVINDA
Dmi Ami E Ami
HARE MURARE SAI MURARE GOVINDA DŽAJ GOVINDA
(Každý řádek se opakuje dvakrát. Celé se to zazpívá také alespoň dvakrát.)

Ami E Ami
GOVINDA DŽAJ GOVINDA GOVINDA DŽAJ GOVINDA (2x)
A G A
GOVINDA DŽAJ GOVINDA GOVINDA DŽAJ GOVINDA (2x)
C
49. ÓM ČHAÍ ČHUÍ ČHALAKA ČHALÁÍ
ÁHUM ÁHUM KLAM KLÁM KLIM HÚM
Emi(G)AmiDmi Ami KLANÍM SE UDATNÉMU HANUMÁNOVI,
50. VANDÉ SANTAM HANUMANTAM (4x) KTERÝ SE PLNĚ ODEVZDAL RÁMOVI
Ami A VLÁDNE SILOU, JÍŽ SE NIKDO NEVYROVNÁ.

RÁMA BHAKTAM BALAVANTAM (4x)


VANDÉ . . . (4x) KLANÍM SE SYNOVI AŇDŽANY A PÁVANY,
Ami D Ami JENŽ JE MISTREM POZNÁNÍ A ZÁŘÍ JAKO
●DŽŇÁNA PANDITA ANDŽANATANAJAM (2x) SLUNCE

Ami D Ami KLANÍM SE POSLOVI VÁJUA, JENŽ JE SYNEM


●PÁVANA PUTRAM BHÁSKARATÉDŽAM (2x) VÁNARŮ.
G ON JE SAT-ČIT-ÁNANDA A VLÁDNE ŽIVOTNÍ
SÍLE.
VANDÉ . . .(2x, pak 2x rychle a znovu 2x)
Ami D Ami
●VÁJUDÉVAM VÁNARAVÍRAM
Ami D Ami
●SAČČIDÁNANDA PRÁNADÉVAM

Dmi(Gmi)
51. /.ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDEVÁJA ÓM NAMÓ NARAJANÁ:/ (K oslavě Krišny)

8
C Ami
52. KRIŠNAM VIŠNUM ŠRÍDHARAM MÁDHAVAM MADHUSÚDANAM (4x) (K oslavě Krišny)
C Ami C Ami C Ami
GÓVINDAM GÓVINDAM GÓVINDAM ŠRÍ RÁMAM (4x)
C Ami C
/:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/ /:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/
C C Ami
/:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/ /:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ:/
KRIŠNAM VIŠNUM . . . MÁDHAVAM MÁDHAVAM MÁDHAVAM MADHUSÚDANAM(4x)
GÓVINDAM ŠRÍ RÁMAM (4x)
/:RÁMAM RÁMAM RAGHUPATÉ ... :/
(Celé se to zrychleně opakuje.)

G C G C
53. DÉVIM VANDÉ PARAMÁM 4x G C G C
VANDÉ DÉVIM PARAMÁM 2x ↑PÁŠÁDHJÁJUDHA HASTÁM
DÉVIM VANDÉ PARAMÁM 2x ↑ÁŠÁDHIPANATA PÁDÁM
VANDÉ DÉVIM PARAMÁM 4x ↑ÍŠÁNAPRIJA VÁMÁM  VÁMÁM
Emi G G C G C
↓DÍVJÁLÁNKRTI ŠÓBHÁM 2x ↓DÍVJÁLÁNKRTI ŠÓBHÁM 3x
G C G C ↓KÁVJALÁNKRTI RÚPÁM 2x
↑KÁVJALÁNKRTI RÚPÁM 
DÉVIM… 2x VANDÉ ...2x
↑BHÁVJÁM DÉVÍM VARADÁM  (několikrát)
 
DÉVIM… 2x VANDÉ ...2x
 KLANÍM SE NEJVYŠŠÍ BOŽSKÉ MATCE
G C G C ZÁŘÍ BOŽSKÝMI OZDOBAMI
↑DÍVJÁLÁNKRTI ŠÓBHÁM A ZTĚLESŇUJE KRÁSU POEZIE,
↑KÁVJALÁNKRTI RÚPÁM SKÝTÁ BEZPEČÍ A PLNÍ PŘÁNÍ.
↑BHÁVJÁM DÉVÍM VARADÁM  TO ONA ZÁROVEŇ TVOŘÍ, UDRŽUJE I NIČÍ,
↑SRŠTI STHITI LAJA KARTRÍM  JE PŘÍTOMNA V KAŽDÉ DUŠI, AVŠAK JE I
↑VRŠTI SAMASTIM DÉVÍM DUŠÍ VESMÍRNOU,
UMOCŇUJE V NÁS ŽÁDOUCÍ I NEŽÁDOUCÍ.
Emi G SMYČKU PROVAZU TŘÍMÁ V RUKOU PEVNĚ
↓IŠTANIŠTA VIDHÁTRÍM  JAKO ZBRAŇ.
G C G C PADÁM K NOHÁM VLÁDKYNĚ VŠECH
↓IŠTANIŠTA VIDHÁTRÍM  SVĚTOVÝCH STRAN,
 KLANÍM SE DRAHÉ MANŽELCE ŠIVY.
DÉVIM… 2x VANDÉ ...2x

Dmi C Dmi
54. /:GÓVINDA NÁRÁJANA GÓPÁLA NÁRÁJANA:/ (2x)
F C F
/:GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA:/
Gmi
/:GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA:/
Ami
/:GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA:/
F C Dmi
/:GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA SAI
F C Dmi
GÓVINDA ÁNANDA NÁRÁJANA:/

Emi D C Emi
55. HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ Verze1.
Emi D C Emi (J. Singh)
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ

9
C G C (Zpívám jméno Pána
56. /:HE NANDA NANDA GÓPÁLA ÁNANDA NANDA GÓPÁLA:/ (2x) Gópály, který je veškerou
blažeností a štěstím.)
C F C
/:HE NANDA NANDA GÓPÁLA ÁNANDA NANDA GÓPÁLA:/
F C G C
/:HE NANDA NANDA ÁNANDA NANDA JADU NANDA NANDA GÓPÁLA:/

C
57. DŽAJ HARÉ KRIŠNA DŽAJ HARÉ KRIŠNA (Vítězství a sláva Krišnovi,
G C který zvedl horu Góvardhanu,
GÓVARDHANA GIRIDHÁRÍ který je životem a duší Rádhy
F C a tráví své věčné radovánky
RÁDHÁ MÓHANA RÁDHÁ DŽÍVANA v krásných hájích Vrndávany.)
C G C
(HÉ) MANDŽULA KUŇDŽA VIHÁRÍ

C G
58. DŽAJA GURU OMKARA DŽAJA DŽAJA (Na oslavu Trojice Bohů,
C Brahmy, Višnua a Šivy,
SADGURU OMKARA OM a prvotního zvuku Óm.)
C F C
BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA
C G C
HARÉ HARÉ HARÉ HARÉ MAHÁDÉVA

Dmi C Dmi
59. ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJ (K oslavě trojího aspektu Bohyně,
F Dmi F Dmi Šakti, Lakšmí a Durgy.)
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJ

LAKŠMÍ DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO LAKŠMÍ DÉVI KÍ DŽAJ


DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ LAKŠMÍ DÉVI KÍ DŽAJ

DURGA DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO DURGA DÉVI KÍ DŽAJ


DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ DURGA DÉVI KÍ DŽAJ

Ami G Ami
60. RÁMA KRIŠNA PRABHU TÚ DŽEJ RÁM DŽEJ RÁM
Emi Ami
SÁÍ KRIŠNA PRABHU TÚ SÁÍ RÁM SÁÍ RÁM Ó Pane Sáí Rám!
Ami Dmi G Ami Ty jsi Ježíš, Otec,
JÉSU PITÁ PRABHU TÚ HÉ RÁM HÉ RÁM Všemohoucí Alláh, Pán ze Širdi,
Ami Dmi G Ami Pán Ráma a Pán Krišna.
ALLÁH ÍŠVARA TÚ ALLÁH HÓ AKBAR Vítězství Tobě, Ó Pane Sáí Rám!
Ami
ŠIRDI SÁÍ PRABHU TÚ SÁÍ RÁM SÁÍ RÁM 2X

C G C
61. ÓM NAMAH ŠIVÁJA NAMAH ÓM Ó MEVJÁ GAN(DJO) 2x
C G C G C
ÓM HARE HARE HARE HARE HARE HARE HARE HARE HARE ŠANKAR 2x

10
Dmi C
62. DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI SVÁJAM
Dmi (Oslava Nejvyššího,
DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI PARAM Jediného Světla, Světla Šivova)
C
DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI ARUL
Dmi
DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI ŠIVAM
Dmi C Dmi
/:ÉKA DŽJÓTI ÉKA DŽJÓTI ÉKA DŽJÓTI DŽJÓTIJÉ:/

G G(+d)D G
63. ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA (Nárájana je jménoBohaVišnua)
VZDÁVÁM ÚCTU BOŽSTVÍ V TOBĚ
G C D G
ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA

Emi
64. GURUR BRAHMA, GURUR VIŠNU
D MÝM UČITELEM JE BRAHMA, VIŠNU
A MAHEŠVARA (ŠIVA).
GURUR DEVO MAHEŠVARA MÝM UČITELEM JE VTĚLENÍ NEJVYŠŠÍHO JÁ.
Hmi Emi VZDÁVÁM ÚCTU SVÉMU UČITELI,
JENŽ JE BOŽSKÝM VTĚLENÍM.
GURUR SAKŠAT PARABRAHMA
G(Emi)
TASMAI ŠRI GURUVE NAMAHA

C
65. GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)
SKLÁNÍM SE U TVÝCH LOTOSOVÝCH NOHOU, GANÉŠO.
G SKLÁNÍM SE U TVÝCH LOTOSOVÝCH NOHOU, BOŽE.
GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)
C
GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)
G
GANÉŠA ŠARANAM ŠARANAM GANÉŠA (4x)

C G C G C
66. /:ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠAMBÓ MAHÁDÉVA ŠANKARA ŠIVA :/
/:ŠANKARA GURU ŠANKARA GURU ŠANKARA BHAGAVATPÁDA ŠANKARA GURU:/
ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA ŠAMBÓ MAHÁDÉVA ŠANKARA ŠIVA (2x)
ŠAMBÓ MAHÁDÉVA ŠANKARA ŠIVA (2x)
C D C ŠANKARO ŠIVO ŠAMBÓ MAHÁDÉVO!
GURU ŠANKARO S BOŽSKÝMI
NANDÍ VÁKHANA ŠANKARAŠIVA(4x) NOHAMI.
G C G C TY, JENŽ JEZDÍŠ NA BÝKU NANDINOVI
A JSI OZDOBEN HADY, GURU
NÁGÁBHÚŠANA ŠANKARA ŠIVA (4x) ŠANKARO.
ŠANKARA ŠIVA . . . TY, JENŽ JSI JEDINÝM ÚTOČIŠTĚM,
GURU ŠANKARO,
ÉKAM NÍLAJAM ŠANKARA GURU TY, JENŽ JSI NEROZDĚLENÉ,
AKHANDA ČIDGHANA ŠANKARA GURU NEPŘERUŠOVANÉ VĚDOMÍ.
TY, JENŽ JSI STÁLÝM PROUDEM JÁ,
ŠANKARA ŠIVA . . GURU ŠANKARO,
ÁTMÁ DHÁRA ŠANKARA GURU TY, JENŽ JSI OBRAZEM NEDVOJNOSTI.
TY, JENŽ JSI BYTÍ-VĚDOMÍ-BLAHO,
ADVAITA RÚPA ŠANKARA GURU GURU ŠANKARO S BOŽSKÝMI
ŠANKARA ŠIVA . . NOHAMI.
SAČČIDÁNANDA ŠANKARA GURU
ŠANKARA BHAGAVATPÁDA ŠANKARA GURU

11
67. Gajátrí mantra
Dmi
/:ÓM BHÚR BHÚVA SVAHA
Dmi MEDITUJEME O „TOM“, JENŽ JE STVOŘITELEM
VESMÍRU,
TAT SAVITUR VARÉNJAM JE HODEN UCTÍVÁNÍ, JE VTĚLENÍM VĚDĚNÍ A
B SVĚTLA

BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI A ODSTRAŇUJE HŘÍCHY A NEVĚDOMOST,


KÉŽ OSVÍTÍ NAŠI MYSL
F C
DHIJÓ JÓ NA PRAČÓDAJÁT :/

Emi G D Emi(D)AmiEmi
68. KARMAPADŽÍN KARMAPADŽÍN

C G+ C
69. /:ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM:/ JSEM VĚČNÝ MÍR, JSEM ŠIVA.
C F G+ NEJSEM MYSL, ROZUM, EGO ANI VĚDOMÍ.
MANOBUDHI AHAMKARA ČITA NI NAHAM NEJSEM SLUCH, CHUŤ, ČICH ANI ZRAK.
NEJSEM PROSTOR, ZEMĚ, OHEŇ ANI VZDUCH.
C G+ C
NAČAŠOTRE DŽIHVEJ NAČAGHRANA NETRE
C Fmaj G+
NAČA VJOMA BHOMIR NA TEDŽO NA VAJU

/: ČITÁNANDA . . . :/
NEJSEM ŽIVOTNÍ SÍLA, PATERO DECHŮ,
NAČAPRANA SAGNO NA VE PANČA VAJU SEDMERO ENERGIÍ ANI PATERO OBALŮ.
NEJSEM JAZYK, RUCE, NOHY ANI KONEČNÍK.
NAVAH SAPTO DHATU NAVA PANČA KOŠA
NA VAK PANI PADAM NAČAPASTA PAJU
/: ČITÁNANDA . . . :/

NA ME DVEŠA RAGO NA ME LOBHA MOHO NEJSEM NENÁVIST, ZLOBA, TUŽBA ANI


PŘITAŽLIVOST.
MADO NÉVA ME NÉVA MATSARJA BHAVA NEJSEM PÝCHA ANI NADUTOST,
NA DHARMO NA ČARTO NA KAMO NA MOKŠA ZÁKON, BOHATSTVÍ, ŽÁDOST ANI OSVOBOZENÍ.
/: ČITÁNANDA . . . :/

NA PUNJAM NA PAPAM NA SAKJUM NA DUKHAM


NEJSEM CTNOST ANI HŘĆH, RADOST ANI SMUTEK.
NA MANTRO NA TIRTHAM NAME DA NA JUG NA HA NEJSEM MAGICKÁ FORMULE ANI ZBOŽNÁ POUŤ,
AHAM BHODŽA NAMNÉVA BHODŽAM NA BHOKTA NEJSEM JÍDLO, JEDENÍ ANI TEN, KDO JÍ.
/: ČITÁNANDA . . . :/

NA MRTJOR NA ŠANKA NA ME DŽATI BHEDA NEJSEM SMRT, POCHYBNOST ANI ROZDÍL MEZI
PITA NEVA ME NEVA MATA NA DŽANMA KASTAMI.
NEJSEM OTEC, MATKA ANI ZROZENÍ.
NA BANDHUR NA MITRAM GURUNEVA ŠHIŠJA NEJSEM BRATR ANI PŘÍTEL, GURU ANI HLEDAJÍCÍ.
/: ČITÁNANDA . . . :/

AHAM NIRVEKALPO NIRAKARA RÚPO JSEM MIMO VEŠKERÉ PŘEDSTAVY,


MIMO VEŠKERÉ TVARY.
VIBUREVJAPJA SARVATRA SARVENDRIJANI JSEM VŠEPROSTUPUJÍCÍ Z HLEDISKA VŠECH
SADAME SAMATVAH NA MUKTIR NA BANDHA SMYSLŮ.
VE VŠEM VIDÍM TOTÉŽ.
/: ČITÁNANDA . . . :/ NEJSEM OSVOBOZENÝ ANI OMEZENÝ.

JSEM VĚČNÝ MÍR, JSEM ŠIVA.

12
D G D
70. /:ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM (K oslavě boha Rámy)
D A D
ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM:/
Emi D Emi
71. DŽAJA DŽAJA ŠIVA ŠAMBÓ DŽAJA DŽAJA ŠIVA ŠAMBÓ
Emi D Emi
MÁHÁ DÉVI ŠAMBÓ MÁHÁ DÉVI ŠAMBÓ
ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBÓ ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBÓ
MÁHÁ DÉVA ŠAMBÓ MÁHÁ DÉVA ŠAMBÓ
(Každý řádek se opakuje dvakrát.)
Dmi C Dmi C
72. DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓLO BÓLO HARE HARE
Dmi C Dmi C
●HARE HARE ●HARE HARE BÓLO BÓLO HARE HARE
D C (2/4) D každý řádek 2x
73./DŽÉTÉ/DŽÁTÓ/TÉTHÉ TU/MÁDZA/SÁNGATI/-/ AŤ JDU KAMKOLI, TY JSI SE MNOU, MŮJ
F G D PANE
DRŽÍŠ MOJI RUKU A KRÁČÍME SPOLEČNĚ.
/•ČÁLAVISI /HÁTI DHARU/NJÁ/-/ HLEDAL JSEM TĚ DÍKY TVÉ MILOSTI.
ZBAVIL JSI MNE FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O
(2/4) EGU
/ČÁLO /VÁTÉ /ÁMHI TU/DZÁČI/ÁDHÁRA/-/ A ZŮSTAL KLID A SVOBODA.
MYSL SE DO VŠEHO ZAPLÉTÁ A ŘÍKÁ
/•ČÁLAVISI /BHÁR SAVÉ /MÁDZA HLOUPOSTI.
(2/4) TVÁ MILOST ZASÁHLA A TUTO MYSL
ODSTRANILA.
/BÓLÓ /DŽÁTÁ /BARALA /KARISI TE /NÍTA/-/ CÍTIL JSEM SE VINEN SVÝM EGEM.
/•NÉLI LÁDŽA /DHÍTA KÉLÓ /DÉVA/-/ VE SVÉM SOUCITU JSI MI DAL POZNAT, ŽE
VŠE, CO SE DĚJE, JE TVOJE VŮLE.
(2/4) ZBAVIL JSI MNE SPEKULATIVNÍHO
MYŠLENÍ A JÁ SE TEĎ PLNĚ RADUJI ZE SVÉ
/AVAGHÉ /DŽÁNA /•MADŽA DZÁLE /LÓKA/PÁLA/-/ SVOBODY.
/•SOIRÉ SAKAL /PRÁNASÁ/KHÉ /-/ KAŽDÉHO VIDÍM JAKO TVOJE PROJEVENÍ A
CHOVÁM HO VE SVÉM SRDCI.
(2/4) TUKARAM ŘÍKÁ: NYNÍ TANČÍM PLN
ÚDIVU,
/TUKÁ /MHANÉ /•ÁTA KHÉ/LATÓ KAVA/TUKÉ /-/ NAZŘEL JSEM MÍR TVÉ PŘÍTOMNOSTI
/•DZÁLÉ TUDZÉ /SUKHA ANTAR/BÁHI/-/ UVNITŘ I VNĚ.

G C G
74. GADŽA VADANA GANANATHA
G C G7
GAURI TANAJA DAJAMAJA Ochraňuj mne, ochraňuj, Ó Pane z Párthi! Ty
C G jsi Pánem Tvoření a zdrojem života všech
BHUVANA DHARA PRANAVA SVARUPA Bytostí. Ty jsi Princ Matky Gáurí, Ten se
G Sloní Tváří a Pán všech Pánů. Ty jsi nesmírně
PALEJA PALEJA PARTIPURIŠA milostivý.

C G
75. NANDALALA JADU NANDALALA
C G C Zpívám jméno milovaného syna Nandy,
BRINDAVANA GOVINDA LALA Pána Krišny z dynastie Jaduů, Pána
G Rádhy, který sídlí v Brindávanu (v
RADHA LOLA NANDALALA srdcích oddaných).
C G C
RADHA MADHAVA NANDALALA

13
C G
76. /:ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM
F C
ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM:/
C G
/:SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM
F C
SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM:/
D G D
77. GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 4x (dole)
D Hmi A A7 D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 4x (1.verze)
****************************************************
D G D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ(1.↑) 4x (dole)
****************************************************
D G D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 4x (nahoře)
D G D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 4x (2.verze)
****************************************************
D G D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ (3.↑) 4x (dole)
D Hmi A A7 D »
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 4x (1.verze)
****************************************************
D G D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ
D G D
4x (nahoře)
»»
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ (3.↑) 4x (2.verze)
****************************************************
D G D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ
D G D
2x (2.verze)
»»»
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 2x (dole)
****************************************************
D Hmi A A7 D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 1x (1.verze)
D G D
GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 1x (dole)
****************************************************
D G D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ (3.↑) 2x (2.verze nahoře)
D Hmi A A7 D
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA BÓLÓ 2x (1.verze)
****************************************************

GÓVINDA … 4x | GÓVINDA…6x

14
D
78. GÓVINDA DŽAJA DŽAJA GÓPÁLA DŽAJA DŽAJA VÍTĚZSTVÍ A SLÁVA GÓVINDOVI A GÓPÁLOVI,
RÁDHA RAMANA HARI GÓVINDA DŽAJA DŽAJA PÁNOVI RÁDHY

C Emi Ami
79. MÁNASA BHADŽARE GURU ŠARANAM Ó Mysli, bez uctívání Lotosových
G C G C Nohou Gurua Pána Sáí není možné
DUSTARA BHAVA SAGARA TARANAM překročit oceán života a smrti.
C D C Vítězství Vznešenému Učiteli, Pánu
GURU MAHARADŽ GURU DŽEJ DŽEJ Sáí. Zpívám „Óm Namah Šivája“.
G C G C Zpívám jméno Pána Šivy, který
(SATJA) SAI NATHA SADGURU DŽEJ DŽEJ sídlí v Arunáčale (posvátné hoře v
C Indii). Zpívám jméno Pána Báby,
ÓM NAMA ŠIVÁJA ●ÓM NAMA ŠIVÁJA jehož formou je Óm.
G C G
ÓM NAMA ŠIVÁJA ●ŠIVÁJA NAMA ÓM

ARUNÁČALA ŠIVA ●ARUNÁČALA ŠIVA


ARUNÁČALA ŠIVA ●ARUNA ŠIVA ÓM

ÓMKARAM BHAVA ●ÓMKARAM BHAVA


ÓMKARAM BHAVA ●ÓM NAMÓ BÁBA

Dmi C Dmi
80. /:RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLÓ (BHADŽAMANA):/
Gmi Dmi Nechť mysl uctívá a zpívá slávu
RÁMA KRIŠNA DŽAJA SAI KRIŠNA DŽAJA Rámy a Krišny, Vítězství Rámovi,
Dmi C Dmi Krišnovi a Sáí Bábovi. Ráma je
RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLÓ (BHADŽAMANA) klenotem rodiny Raghuů, Krišna
Dmi je Pán Rádhy s tmavomodrou
RAGHUKULA BHÚŠANA RÁMA RÁMA RAM pletí, Sláva Rámovi, sláva
Gmi Krišnovi.
RÁDHA MÁDHAVA ŠJAMA ŠJAMA ŠJAM
Dmi C Ami Dmi
HARE RAM HARE RAM HARE KRIŠNA HARE RAM

(Každý řádek se opakuje dvakrát.)

Ami G D C

}
81. ••MURÁLI GANALÓLA••NANDA GÓPABÁLA
Prosím Pána Krišnu s
D G G D G D
2x melodickou flétnou aby
•RAVÓRAVÓ•RÁDHÁLÓLA,•RÁDHÁLÓLA nás poctil Svojí
D D G D přítomností. On byl v
•TRÉTAJUGAMUNA•SÍTÁRÁMUDAJÍ 2x Trétajuze Rámou a ve
D D G D Dvápaře Krišnou, který
•DVÁPARAJUGAMUNA•RÁDHÁLÓLUDAJÍ 2x nám dal nektar
D Ami Dmi Ami Bhagavatgíty. V každém
•GÍTANUTRAPINA•TARAKANÁMUDAJÍ 2x věku přichází ve vhodné
C G D D formě.
•JUGA JUGAMANDUNA•THAGU RÚPADHARIDŽAJÍ 3x

15
D
82. ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA D G

G D ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA D 2x
D 4 x ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
●ŠIVÁJA NAMAH ÓM
G D D
NAMAH ŠIVÁJA ŠIVÁJA NAMAH ÓM
G D 4 x
D G NAMAH ŠIVÁJA
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA
D 2 x (Podruhé rychleji, poslední sloku zpomalit.
ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA Potřetí jen pomalu první sloku..)

83. Gajátrí mantra


A E H
ÓM BHÚR BHÚVA SVAHA MEDITUJEME O „TOM“, JENŽ JE STVOŘITELEM VESMÍRU,
A E H JE HODEN UCTÍVÁNÍ, JE VTĚLENÍM VĚDĚNÍ A SVĚTLA
TAT SAVITUR VARÉNJAM A ODSTRAŇUJE HŘÍCHY A NEVĚDOMOST,
A E H KÉŽ OSVÍTÍ NÁŠ ROZUM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
A E H
DHIJÓ JÓ NA PRAČÓDAJÁT

Ami F
84. DŽEJ ŠRÍ KRIŠNA ČEJTÁNJA PRABHU NITJÁNANDANA
G Ami
●HARE KRIŠNA HARE RÁM RÁDHÉ GÓVINDAM

F C G C
85. HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE Verze 2.
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE (Harrison)

C Dmi Ami
86. /HARE KRIŠNA /HARE KRIŠNA /••KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
F G C G Verze 3.
/••HARE RAMA HARE RAMA /••RAMA RAMA /HARE HARE (Gurudéva – část)

G D C G /G C /D G D
Verze 4.
87. HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
G D C G G D C G
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE

Dmi C Dmi
88. ŠIVA ŠIVA ŠAMBO ŠANKARA HARA HARA HARA MAHADEVARA 2x
Dmi C Dmi C Dmi
GANGA JA TÁ DHARA GAURI MANOHARA PÁRTHI PURI PARAMEŠVARA 2x

16
G Ami C Hmi G C D G
89. ŠIVA ŠIVA MAHÁ DÉVA NAMÁ ŠIVÁJA SADÁ ŠIVA
G Ami C G G C D G
ŠIVA ŠIVA MAHÁ DÉVA NAMÁ ŠIVÁJA SADÁ ŠIVA
G Ami C Hmi G C D G
KALI KALI MAHÁ MÁTA NAMA KALIKA NAMO NAMÁ
G Ami C G G C D G
KALI KALI MAHÁ MÁTA NAMA KALIKA NAMO NAMÁ
C F Ami G
90. /:GÓVINDA HARE GOPALA HARE
F C G7 C
HE PRABHUDŽINA DAJALA HARE:/
G F Ami
/:GÓVINDA HARE GOPALA HARE
F C G7 C
HE PRABHUDŽINA DAJALA HARE:/
C F C
91. /: ŠRÍ  KRIŠNA GOVINDA HARÉ MURÁRE 2X
C G7 C
HE  NÁTHA NÁRÁJANA  VÁSUDÉVÁ :/
C F C
↑ /: HE  NÁTHA NÁRÁJANA  VÁSUDÉVÁ :/ 4X
C G7 C
↓ /: HE  NÁTHA NÁRÁJANA  VÁSUDÉVÁ :/ 4X
---------------
C G7 C F C G7 C
GOPALA GOPALA DEVAKI NANDANA GOPALA 4X
C C7 F C G7 C
DEVAKI NANDANA GOPALA DEVAKI NANDANA GOPALA 4X
C
92. RÁMA BOLO RÁMA BOLO BOLO BOLO RÁM
F C G7 C
RÁMA BOLO RÁMA BOLO BOLO BOLO RÁM

(2. SÍTÁ BOLO… 3. HANUMÁN BOLO…)

G C G Emi C G D
93. /:DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA KUNDŽA BIHÁRI:/
G C G Emi G D C D Sláva Rádze a Mádhavovi
Sláva tomu, který dovádí v
GÓPÍ DŽANA ●VALLABHA GIRI VARADHARI lesíkách
G C G Emi G D C Ami D Sláva oblíbenci pasaček
GÓPÍ DŽANA ●VALLABHA GIRI VARADHARI Sláva tomu, jenž podržel horu
Góvardhanu

G Emi C D Emi G C D Miláček Jašódy, ten, který


●JAŠODA NANDANA ●VRADŽA DŽANA RANDŽANA dojímá obyvatele Vradži
Ten, který se prochází po
G D Emi C lesících na břehu Jamuny
JAMUNA TIRA VANA ČÁRI
G D C Ami D D
JAMUNA TIRA VANA ČÁRI

17
Dmi F C Dmi
94. ♥ DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 3X
Dmi F Sláva Rádze a Mádhavovi
DŽAJA GÓPÍ DŽANA VALLABHA 3X Sláva tomu, který dovádí v
lesíkách
C Dmi Sláva oblíbenci pasaček
DŽAJA GIRI VARADHARI 1X Sláva tomu, jenž podržel horu
Góvardhanu
Dmi F C Dmi
♥ DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 2X Miláček Jašódy, ten, který
Dmi dojímá obyvatele Vradži
♥ JAŠODA NANDANA VRADŽA DŽANA RANDŽANA 4X Ten, který se prochází po
lesících na břehu Jamuny
Ami Dmi
JAŠODA NANDANA VRADŽA DŽANA RANDŽANA 4X
Dmi F
JAMUNA TIRA VANA ČÁRI
Dmi F C Dmi
♥ DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 1X
Dmi F C Dmi
↑ DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA DŽAJA KUNDŽA BIHÁRI 2X
Dmi
♥ MURALI MANOHAR KARUNÁ SÁGAR 4X
Ami Dmi
MURALI MANOHAR KARUNÁ SÁGAR 4X
Dmi F
DŽAJ GOVARDHANA DHÁRÍ
Dmi C B Dmi
♥ HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Dmi C B Dmi
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
Dmi F B Dmi
↑HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Dmi F B Dmi
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
C Ami Dmi G
95. /:IN THE HEART ARUNÁČALA THIS IS ŠIVA THIS IS ŠANKARA
C Ami Dmi G
IN THE HEART ARUNÁČALA THIS IS ŠIVA THIS IS RAMANA...:/ 3x, pak
mezihra

G Emi G D7
96. ÓM NAMAH ŠIVÁJA ÓM NAMAH ŠIVÁJA ŠIVA 4x Bhólá – nátha Je
G Emi D jméno Šivy
ÓM NAMAH ŠIVÁJA ÓM NAMAH ŠIVÁJA ŠIVA HARA HARA 4x
G Emi D (bez prsten.)D G
(HÉ)ŠAMBO ŠANKARA UMANATH HARA HARA ŠANKARA BHOLANATH 4x
G Emi D (bez prsten.)D G
(HÉ)BHOLANATH BHOLANATH HARA ŠANKARA BHOLANATH 6x
Ami E Ami E
97. BUDDHAM BUDDHAM BUDDHAM VANDÉ
C G E HmiE Ami Vandé = klanět se
DHAMMAM DHAMMAM DHAMMAM VANDÉ
SANGHAM SANGHAM SANGHAM VANDE
BUDDHAM DHAMMAM SANGHAM VANDE

18
C G Ami F C
98. ONE DAY YOU PACKED YOUR BAGS AND LEFT TOOK THE TRAIN TO GO DOWN SOUTH
G Ami F C
TO SEE ANOTHER MAN IN GRACE BY ARUNACHALA
G Ami F C
WITH YOUR LIPS YOU PRAYED AND PRAYED TO THE ONE GREAT GOD OF LOVE
G Ami F C
WITH GREAT DANCE AND ECSTASY YOU PLAYED WITH VASUDEVA

G Ami F C
HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE
G Ami F C
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE

G Ami F C
AND WHEN YOU MET HIM ON THE HILL HE SAID, "WHERE HAVE YOU BEEN"
G Ami F C
'I HAVE BEEN PLAYING WITH KRISHNA, MAHARSHI'
G Ami F C G Ami F C
"AND WHERE IS KRISHNA NOW, WHAT COMES AND GOES IS NOT REAL"

G Ami F C G Ami F C
RAMANA RAMANA RAMANA MAHARSHI RAMANA RAMANA RAMANA MAHARSHI
G Ami F C G Ami F C
ARUNACHALA SHIVA, ARUNACHALA ARUNACHALA SHIVA,ARUNACHALA
G Ami F C
HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE
G Ami F C
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE

DA D DA D
99. HÉ RÁM HÉ RÁM, HÉ RÁM HÉ RÁM
D G D
♥ TÚ HÍ MATA TÚ HI PITA HÉ 4x
D A D
TU HI TO HA RADHÁÁ KA ŠJÁM, HÉ RÁM…
D G D
♥ TÚ ANTARJAMÍ SAB∂KA SVAMÍ 4x
D A D
TERE ČAR∂NO MÉN• ČÁÁRO DHÁM, HÉ RÁM…
D G D
♥ TÚ HI BIGARÉ TŮ HI SAVARÉ 4X
D A D
IS∂ DŽAG∂ KE SÁÁRE KÁM, HÉ RÁM…
D G D
♥ TU HI DŽAG∂DATA VIŠVA VIDHATA 4x
D A D
TU HI SUB∂H∂ TÚÚ HI ŠJÁM, HÉ RÁM…
DŽAG∂ MI SAČA TÉÉRU NÁM, HÉ RÁM…

19
C /G C/ /G C/ /G7 /C
100. HÉ GOVIND∂∂ HÉ GOPÁL∂
∂ HÉ GOVIND∂
∂ HÉ GOPÁL∂
∂ HÉ DAJÁLE LÁL 4x
C F C Refrain: Oh Govinda, the Lord of the Cows! Oh
♣ PRÁN∂ NÁTH∂ ANÁTH∂ SAKHÉ 3x Gopala! Oh Merciful Lord! Oh Young Darling
C Boy! Oh Krsna!
1) You are the Lord of our orphaned souls. You
DÍN∂ DAR∂DE NIVÁÁR∂, HÉ GOVIND∂∂…(2x) are the redeemer of the fallen souls.
2) Oh Lord of infinite power and glories! You
♣ HÉ SAM∂RATH∂ AGAM PÚRANA 3x are the redeemer of the soul covered in Maya
and attachment.
MÓHO MAJÁ THÁÁÁR∂, ∂…(2x)
HÉ GOVIND∂ 3) In the veil of darkness which is very
dangerous, you are the redeemer and the lord of
♣ ANDH∂ KÚP∂ MAHÁBHAJÁNAK∂ 3 the life of Guru Nanak.

NÁNAK∂ PÁR∂ TÁÁÁR∂, ∂…(2x)


HÉ GOVIND∂

D A Oh master, shoe some compassion on me


101. PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ 2X Please come and dwell in my heart
Hmi A Because without you, it is painfully lonely
MANAME ANNA BASÓ 2X Fill this empty pot with the nectar of love.
I do not know any Tantra, Mantra or ritualistic
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ Worship
MANAME ANNA BASÓ I know and believe only in you!
I have been searching for you all over the world
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
Please come and hand my hand now.
D
TUMA BINÁ LÁÁGÉÉ SUNÁ 2X
A Hmi
KHÁLI GHATAMÉ PREMA BHARÓ 2X
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
MANAME ANNA BASÓ
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
D Hmi
TANTRA MANTRA PÚDŽA NAHI DŽÁNU 2X
D ~~ ~~A
•MÉ TO KÉVALA •TUMAKO HI MÁNU 2X
Hmi A
SARE JAGA ME •DHUNDÁ TUMAKÓ 2X
D A
•ABA TO ÁKARA •BAHAN DHARÓ 2X
Hmi A
EE, PRABHUDŽÍ,  PRABHUDŽÍ
Opakovat všechno

PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ 2X


MANAME ANNA BASÓ 2X
PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ
MANAME ANNA BASÓ

D
PRABHUDŽÍ Opakovat

20
C F G7 C
102.↓OM NAMO BHAGAVATE •VASUDEVAJA 4X 2X.... AMAZING GRACE ...
C F C G7
↑OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 4X 2X.... D
WHEN WE'VE BEEN GONE GONE TEN
C G D
'TWAS GRACE THAT TAUGHT TAUGHT MY THOUSAND YEARS
F C D A
HEART TO FEAR BRIGHT SHINING LIKE LIKE THE SUN
C G D G D
AND GRACE MY FEARS RELIEVED WE'VE NO LESS DAYS TO SING GOD'S PRAISE
C F C D A7 D
HOW PRECIOUS DID THAT GRACE APPEAR THAN WHEN WE FIRST BEGUN
C G7 C
THE HOUR I FIRST BELIEVED
C F C D G D A7
AMAZING GRACE, HOW SWEET THE SOUND ↑OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X ...
C G D G A7 D 2X
THAT SAVED A SOUL LIKE ME ↓OM NAMO BHAGAVATE •VASUDEVAYA 2X ...
C F C
I ONCE WAS LOST, BUT NOW I AM FOUND ↑OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X ...
C G7 C
I WAS BLIND, BUT NOW I SEE
E A H7 E
C F C G7 ↓OM NAMO BHAGAVATE •VASUDEVAYA 2X ..
↑OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X E H E H7
C F G7 C ↑OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 2X ...
↓OM NAMO BHAGAVATE •VASUDEVAJA 2X E A H7 E
↓OM NAMO BHAGAVATE •VASUDEVAYA 2X ..
C F C
THROUGH MANY DANGERS, •TOILS AND SNARES E A E
C G AMAZING GRACE, HOW SWEET THE SOUND
I HAVE ALREADY GONE E H
C THAT SAVED A SOUL LIKE ME
'TWAS GRACE THAT BROUGHT BROUGHT ME E A E
F C I ONCE WAS LOST, BUT NOW I AM FOUND
SAFE THUS FAR E H7 E
C G7 C I WAS BLIND, BUT NOW I SEE
AND GRACE WILL LEAD ME ON

C G F C G
103. HARA HARA HARA MAHADÉV DŽAJA HARA HARA HARA MAHADÉV
G F C G F C
BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA •BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA 1x
G C Ami G C
HARA HARA HARA MAHADÉV HARA HARA HARA MAHADÉV


C G F C G
DŽAJA ŠIVA ÓMKÁRÁM DŽAJA HARA ŠIVA ÓMKÁRÁM
G F C G F C
BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA •BRAHMA VIŠNU SADA ŠIVA 6x
G C Ami G C
HARA HARA HARA MAHADÉV DŽAJA HARA HARA HARA MAHADÉV


HARA HARA HARA MAHADÉV… 2x


21
D A G A Emi D
104. A) •NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↑ 2X (fis fis d e/ e e cis d/d d d cis/cis h h h fis)
D A G A Emi D
B) •NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↓ 2X (fis fis d e/ e e fis d/d d d cis/cis h h h a)

D A G A G
E) ↑OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ (a a a fis g g / g e fis d / d d d fis e e / e cis d )
D A G A Emi
↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ (fis fis d e / e fis d / d d d cis cis / h a h)

D A G A Emi D
A) •NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↑ 2X
D A G A G D
C)↑•NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↑ (a a fis g / g g e fis d / d fis e / e d d d a↑)
D A G A Emi D
D)↑•NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↓ (a a fis g / e e fis d / d d d cis /cis h h h a↓)

D A G A G
E) ↑OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ
D A G A Emi
↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ

D Hmi G A D
F1) ↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ ↓ 2X (d d d e fis fis / e fis g / g g g g g e / e a fis/

D A G A Emi D
A) •NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↑
D A G A Emi D
B) •NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↓

D A G A G
E) ↑OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ
D A G A Emi
↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ

D A G A Emi D
A) •NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↑
D A G A G D
C)↑•NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMASTASMEJ NAMO NAMAHÁ ↑

D Hmi G A D
F2) ↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ ↓ (d d d e fis fis / e fis g / g g g a g / fis e fis/
D Hmi G A D
F3) ↑OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ ↑ (fis fis fis g a a / g a h / h h h cis h / a g a )
D Hmi G A D
F1) ↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ ↓
D Hmi G A D
F2) ↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ ↓

D A G A G
E) ↑OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ 2X
D A G A Emi
↓OM NAMA ŠIVÁJA GURAVÉ SAT ČIT ÁNANADA MURTAJÉ

D A G A D A G A
105. •HARE KRISHNA HARE KRISHNA •KRISHNA KRISHNA HARE HARE Verze 5.
D A G A D A G A (Gurudéva – rytmická)
•HARE RAMA HARE RAMA •RAMA RAMA HARE HARE

E/H/A/H// F/C/B/C// G/D/C/D//
22
C Ami F G
106. A) •HARE KRISHNA HARE KRISHNA •KRISHNA KRISHNA HARE HARE Verze 6.
C Ami F G 4X (Krishna Das - veselá)
•HARE RAMA HARE RAMA •RAMA RAMA HARE HARE geee/eedc/ccde/ddcg

C Ami F G
B) ↑•HARE KRISHNA HARE KRISHNA •KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C Ami F G 2X egg/ggfe/fffga/ggag
•HARE RAMA HARE RAMA •RAMA RAMA HARE HARE
A) 2X
C Ami F G C
C) HARE HÁ/RÉÉÉÉÉÉ/ÉÉ….KRIŠNA / •KRIŠNA KRIŠNA / HÁRE HARE HÁ/RÉÉÉ 4X
RÉÉÉÉÉÉ/ÉÉ RÁMA / •RÁMA RÁMA. / HÁRE HARE HÁ/RÉÉÉ
Sólo: ega/g/gfec/fffga/ggega/g Sbor: ega/g/gfe/fffga/ggega/g
A) 2x C) 2x Sólo: ega/g/krišna – gfec , eráma – gaedc /fffga/ggega/g
*************************************************************************************
C G F C G
D) ↑•HARE KRISHNA HARE KRISHNA •KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C G F C G 2X ggfe/ddef/ffedc/eedd
•HARE RAMA HARE RAMA •RAMA RAMA HARE HARE

C G F C G
E) ↓•HARE KRISHNA HARE KRISHNA •KRISHNA KRISHNA HARE HARE
C G F C G 2X
•HARE RAMA HARE RAMA •RAMA RAMA HARE HARE cccde/ddef/fffedc/eedd

D) 2X E) 2X
*************************************************************************************
C F G C F G
F) HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE ce/gggfedd/ce/gggfedd
C F G C Ami F G C 8X
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE ce/gggfec/cd/eeefedc
*************************************************************************************
C F G C
G) ↓HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM HARE HARE
C F G C 4X cde/def/ed/chc
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE (cde/egf/ed/chc
cdee/ggff /ed/ec)
C F G C
H) ↑HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM HARE HARE efg/fga/gf/edeg
C F G C 2X
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE efg/fga/gf/edec 8x

G) ↓HARE RÁM 2X
************************************************************************************
Dmi C C(2/4) Dmi Ami
I) HARÉ /EEÉ•/EEEE/É KRIŠNA HÁREE /KRIIŠNAAÁÁ KRIŠNA/• KRIŠNA HÁRE HÁA/RÉ
C G Dmi C G Dmi(2/4) 9x
•HARE /RÁMA HÁRÉ /RÁMA •RAMA/RÁMA HÁRE HÁA/RÉ

aagag/gdegf/feddc/ddefecd/ddddcha/
ahcc/h(a)gaa/ahcc/ddcec

23
Ami E Ami
107. HE ŠIVA ŠANKARA HE MAHEŠVAR(A) (2x)
E O Shiva, source of
DUKHA HARA SUKHA KARA HARA HARA ŠANKAR(A) (2x) auspiciousness,
E O Great Lord.
↓OM NAMA(HA) ŠIVAJA (2x) Giver of happiness,
you remove all
AmiEmi Ami suffering and sin.
HARI ↑OM NAMA(HA) ŠIVAJA (1x) Om Namaha
AmiEmi Ami Shivaya.....
↑OM NAMA(HA) ŠIVAJA (1x)
1. Skláním se k nohám Toho, jenž
108. Surya Namaskar Mantra (Pozdrav Slunci)
F miluje všechny
1) /ÓM /MITTRÁJE /NAMAHA/-/ 2X 2. Skláním se k nohám Toho, jenž je
C příčinou všech změn
2) /ÓM /RAVAJÉ /NAMAHA/-/ 2X 3. Skláním se k nohám Toho, jenž je
Dmi původcem všech činů
3) /ÓM /SURJÁJE /NAMAHA/-/ 2X 4. Skláním se k nohám Toho, jenž šíří
Ami světlo
4) /ÓM /BHÁNAVÉ /NAMAHA/-/ 2X 5. Skláním se k nohám Toho, jenž se
******************************
F pohybuje po obloze
5) /ÓM /KHAGÁJE /NAMAHA/-/ 2X 6. Skláním se k nohám Toho, jenž
C poskytuje všem potravu
6) /ÓM /PÚŠNÉ /NAMAHA/-/ 1X 7. Skláním se k nohám Toho, jenž
C Dmi obsahuje vše
/ÓM /PÚŠNÉ /NAMAHA/•ÓM/ 1X 8. Skláním se k nohám Toho, jenž
Dmi rozprostírá své paprsky
7) /HIRANJA/GARBHÁJE /NAMAHA/•ÓM/ 1X 9. Skláním se k nohám Toho, jenž je
Dmi Bohem všech bohů
/HIRANJA/GARBHÁJE /NAMAHA/-/ 1X 10. Skláním se k nohám Toho, jenž je
Ami tvůrcem všeho
8) /ÓM /MARIČAJÉ /NAMAHA/-/ 2X
******************************* 11. Skláním se k nohám Toho, jenž je
9) ÓM ÁDHITTJÁJE NAMAHA hoden uctívání
10) ÓM SAVITTRÉ NAMAHA 12. Skláním se k nohám Toho, v jehož
11) ÓM ARKÁJE NAMAHA záři se vše třpytí
12) ÓM BHÁSKARÁJE NAMAHA
AmiG(F) C F C Ami G Ami Verze 6.
109.HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE (K. Das- Amazing Grace)
Několikrát
G(F) C F C Ami G Ami
HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
G C F C Ami G Ami
AMAZING GRACE,HOW SWEET THE SOUND THAT SAVED A SOUL A SOUL LIKE ME
G C F C Ami G Ami 2x
I WAS FIRST LOST, BUT NOW I AM FOUND WAS I SO BLIND, BUT NOW I SEE
HARE KRISHNA… 1X
C G Ami Ami
110. •HARA HARA •GURU DÉVA 2X
F G Ami Ami
•PARAMBRAHMA •PARAMEŠVARA 2X

24
G C
111. /•KALABI/NÁŠINI/KÁLÍ /DŽAJA DŽAJA/ (každý řádek 2x)
C G
/• DURGATI/ NÁŠINI /DURGA / DŽAJA DŽAJA / 2x
G D C G
/•UMA RA/MÁ BRA/HMÁNI /DŽAJA DŽAJA /
C G D G
/RÁDHÉ/ SÍTÉ/ RUKHMINI/ DŽAJA DŽAJA /

/•KALABI/NÁŠINI/ KÁLÍ /DŽAJA DŽAJA/


/•DURGATI/ NÁŠINI /DURGA / DŽAJA DŽAJA /
G D C G
DŽAJA/ KÁLÍ KALI/ÁNI /KÁLÍ /DŽAJA DŽAJA/
C G D G
/RÁDHÉ/ SÍTÉ/ RUKHMINI/ DŽAJA DŽAJA /

/•KALABI/NÁŠINI/ KÁLÍ /DŽAJA DŽAJA/


/• DURGATI/ NÁŠINI /DURGA / DŽAJA DŽAJA /
/•UMA RA/MÁ BRA/HMÁNI / DŽAJA DŽAJA /
/RÁDHÉ/ SÍTÉ/ RUKHMINI/ DŽAJA DŽAJA /

G D7 G
112. VINAYAKA VINAYAKA Song in praise of Lord Ganesha who is
VINAYAKA VINAYAKA also called Vinayaka. The gist of the song
G D7 G is:
VISHWA-DHAARA VINAYAKA
VISHWA-DHAARA VINAYAKA Lord Ganesha, you flow (dhaara)
G C G C through everything in this world
SIDDHI VINAYAKA •BHAVA BHAYA NAASHA (vishwa).
SIDDHI VINAYAKA BHAVA BHAYA NAASHA The all powerful (siddhi) Vinayaka you
F C G melt away (Naasha) all my
•SURA MUNI VANDITHA •SRI GANESHA fear (bhaya) and worldly feelings
(bhava).
•SURA MUNI VANDITHA •SRI GANESHA All the devtas or angels (Sura) and
G(D7) rishis or sages (muni) pray to you
GANESHA SHARANAM SHARANAM GANESHA Sri Ganesha.
GANESHA SHARANAM SHARANAM GANESHA

SHARANAM GANESHA SHARANAM GANESHA

D G D
113. RADHA RANI KI DŽEJ MAHA RANI KI DŽEJ 4X
A D
BOLO RADHA GOVINDA KI DŽEJ DŽEJ DŽEJ 4X
D A D
RADHE RADHE ŠJÁM BOLO RADHE RADHE ŠJÁM 4X
A D
BOLO RADHA GOVINDA KI DŽEJ DŽEJ DŽEJ 4X

25
Ami
114. HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM RÁM HARE HARE
Emi Ami 2x
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE
Ami
↑ HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM RÁM HARE HARE
Dmi Ami 2x
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE

Ami
↑↑ HARE RÁM HARE RÁM RÁM RÁM RÁM HARE HARE
Dmi Ami Ami 2x
HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE

Dmi Ami
115. ↓• DŽAJA BHAGA/VAN /DŽAJA BHAGA/VAN/ (Krishna Das)
Dmi C Dmi
DŽAJA BHAGA/VAN /DŽAJA BHAGA/VAN/ 4x
Dmi C Dmi
↑• DŽAJA BHAGA/VAN /DŽAJA BHAGA/VAN/ 4x
C G C
116. KAŠI VIŠVANATHA GANGE
C G C FC (G) C několikrát
HARA HARA MAHA DEVA ŠAMBO KAŠI VIŠVANATHA GANGE 2x
C F C
Hail to Hara Hara,
KAŠI VIŠVANATHA GANGE KASHI AMARANATHA GANGE 2X Amaranatha, River Ganga,
Lord of Kashi, Ganga.
C G C FC (G) C Hail to Hara Hara, River
Gautam Ganga,
HARA HARA MAHA DEVA ŠAMBO KAŠI VIŠVANATHA GANGE 2x Lord of Kashi, Ganga.
Hail to Gautam Ganga, Hara
C Hara
hail to River Narmada, Hara
GAUTAMI GANGE HARE HARE Hara,
NARMADE HARE HARE Hail to the matted locks of
JATA SHANKARE HARE HARE Shiva, Hara Hara,
Hail to the husband of
PARVATI PATE HARE HARE Parvati, Hara Hara.

C G C FC (G) C
HARA HARA MAHA DEVA ŠAMBO KAŠI VIŠVANATHA GANGE 2x

Ami C G Ami
117. ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA HARÉ MURÁRE HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ 2x
Ami
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ 2x
Dmi
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ 2x
Ami
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ 2x
G Ami
HE NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ 1x

26
CHRONOLOGICKÝ SEZNAM ABECEDNÍ SEZNAM
1a OM MANI PADME HÚM 23 AMBA PARAMÉŠVARI

1b ÓM MANI PADME HÚM 29 ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ

2 ÓM MANI PADME HÚM 19 BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM

3 GATÉ GATÉ PARAGATÉ ( verze 1.) 20 BÁBA NAMÓ KEVALÁMO

4 GATÉ GATÉ PARAGATÉ (verze 2.) 97a BUDDHAM VANDÉ


5 GÁJATRÍ MANTRA 97b BUDDHAM VANDÉ
6 ŠRÍ RAM DŽAJA RAM 69 ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

7 ÓM SAI RÁM ÓM SAI RÁM 53 DÉVIM VANDÉ PARAMÁM

8 DURGÉ DURGÉ 42 DHANJAVÁD

9 ÓM NAMA ŠIVÁJA 8 DURGÉ DURGÉ

10 RÁDHE GÓVINDA BÓLO 57 DŽAJ HARÉ KRIŠNA

11 GURU MAHARADŽA 115 DŽAJA BHAGAVAN


12 TWAMÉVA MÁTÁ 37 DŽAJA DŽAJA DEVI MATA

13 ÓM TARE TUTARE TURE SÓHÁ 71 DŽAJA DŽAJA ŠIVA ŠAMBÓ

14 DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA (Deva Premal) 58 DŽAJA GURU OMKARA

15 ÓM ŠRÍ SAČÉ MAHÁ PRABHÚ 94 DŽAJA RÁDHA MÁDHAV (J. Singh)

16 ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM 93 DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA

17 DŽAJA RÁDHE DŽAJA RÁDHE 14 DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA (Deva Premal)

18 SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁM 17 DŽAJA RÁDHE DŽAJA RÁDHE

19 BÁBA NÁM BÁBA NÁM KÉVALAM 72 DŽAJA ŠIVA ŠANKARA

20 BÁBA NAMÓ KEVALÁMO 84 DŽEJ ŠRÍ KRIŠNA ČEJTÁNJA

21 ÓM AH HUM 73 DŽÉTÉ DŽÁTÓ TÉTHÉ

22 JA DÉVI JA DÉVI 62a DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI SVÁJAM


23 AMBA PARAMÉŠVARI 62b DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI SVÁJAM
24 PREMA MUDITA MANASE KAHO 74 GADŽA VADANA GANANATHA

25 HARA ŠIVA ŠANKARA 67 GAJÁTRÍ MANTRA

26 ŠIVAJA PARAMEŠVARAJA 83 GAJÁTRÍ MANTRA

27 MURALÍ KRIŠNA MUKUNDA KRIŠNA 5 GÁJATRÍ MANTRA

28 GURUDÉVA DAJÁLA DAJÁ KARKE 65 GANÉŠA ŠARANAM

29 ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ 4 GATÉ GATÉ PARAGATÉ (verze 2.)

30 ÓM ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ 3 GATÉ GATÉ PARAGATÉ ( verze 1.)

31 HARI ÓM, ŠIVA ÓM 39 GOPÁLA GOPÁLA

32 SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ 77 GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ

33 ÓM EIM HRÍM KLÍM 78 GÓVINDA DŽAJA DŽAJA

34 ÓM DÚM DURGAJÉ NAMAHÁ 48 GOVINDA GOVINDA BHADŽAMANI

35 ÓM HÁM HÁNUMÁTE NAMAHÁ 90 b GÓVINDA HARE GOPALA HARE


36 ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM 90 a GÓVINDA HARE GOPALA HARE
37 DŽAJA DŽAJA DEVI MATA 54 GÓVINDA NÁRÁJANA

38 PANDURANGA HARI 11 GURU MAHARADŽA

39 GOPÁLA GOPÁLA 28 GURUDÉVA DAJÁLA DAJÁ KARKE

40 ÓM NAMA ŠIVA 64 GURUR BRAHMA, GURUR VIŠNU

41 RAGHUPATÍ RÁGHAVA RÁDŽA RÁM 110 HARA HARA GURU DÉVA (vsetínská)

27
42 DHANJAVÁD 103 HARA HARA HARA MAHADÉV
43 MAHÁMRTJUŇDŽÁJA MANTRA 25 HARA ŠIVA ŠANKARA

44 ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHÁ 55 HARE KRISHNA Verze 1. (J.Singh)

45 RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ 85 HARE KRISHNA Verze 2. (G.Harrison)

46 ÓM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM 86 HARE KRISHNA Verze 3. (Gurudéva – část)

47 ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO 87 HARE KRISHNA Verze 4.

48 GOVINDA GOVINDA BHADŽAMANI 105 HARE KRISHNA Verze 5. (Gurudéva – rytmická)


49 ÓM ČHAÍ ČHUÍ ČHALAKA ČHALÁÍ 106 HARE KRISHNA Verze 6. (Krishna Das – veselá)
50 VANDÉ SANTAM HANUMANTAM 109 HARE KRISHNA Verze 7. (K. Das – Amazing Grace)
51 ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ 114 HARE RÁM HARE RÁM
52 KRIŠNAM VIŠNUM ŠRÍDHARAM 31 HARI ÓM, ŠIVA ÓM

53 DÉVIM VANDÉ PARAMÁM 100 HÉ GOVIND∂ HÉ GOPÁL∂


54 GÓVINDA NÁRÁJANA 56 HE NANDA NANDA GÓPÁLA

55 HARE KRISHNA Verze 1. (J.Singh) 99 HÉ RÁM HÉ RÁM

56 HE NANDA NANDA GÓPÁLA 107 HE SHIVA SHANKARA


57 DŽAJ HARÉ KRIŠNA 95 IN THE HEART ARUNÁČALA

58 DŽAJA GURU OMKARA 22 JA DÉVI JA DÉVI

59 ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO 111 KALABINÁŠINI KÁLÍ


60 RÁMA KRIŠNA PRABHU TÚ 68 KARMAPADŽÍ

61 ÓM NAMAH ŠIVÁJA 116a KASHI VISHVANATHA GANGE (Krishna Das)


116
62a DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI SVÁJAM KASHI VISHVANATHA GANGE (Haidakhan Baba)
b
62b DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI SVÁJAM 52 KRIŠNAM VIŠNUM ŠRÍDHARAM

63 ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA 43 MAHÁMRTJUŇDŽÁJA MANTRA

64 GURUR BRAHMA, GURUR VIŠNU 79 MÁNASA BHADŽARE

65 GANÉŠA ŠARANAM 81 MURÁLI GANA LÓLA

66 ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA 27 MURALÍ KRIŠNA MUKUNDA KRIŠNA

67 GAJÁTRÍ MANTRA 104 NAMASTASMEJ


68 KARMAPADŽÍ 75 NANDALALA JADU NANDALALA

69 ČITÁNANDA RÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM 21 ÓM AH HUM

70 ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM 61 ÓM NAMAH ŠIVÁJA

71 DŽAJA DŽAJA ŠIVA ŠAMBÓ 30 ÓM ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ

72 DŽAJA ŠIVA ŠANKARA 49 ÓM ČHAÍ ČHUÍ ČHALAKA ČHALÁÍ

73 DŽÉTÉ DŽÁTÓ TÉTHÉ 34 ÓM DÚM DURGAJÉ NAMAHÁ

74 GADŽA VADANA GANANATHA 33 ÓM EIM HRÍM KLÍM

75 NANDALALA JADU NANDALALA 35 ÓM HÁM HÁNUMÁTE NAMAHÁ

76 ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM 1a OM MANI PADME HÚM

77 GÓVINDA BÓLÓ HARI GÓPÁLA BÓLÓ 1b ÓM MANI PADME HÚM

78 GÓVINDA DŽAJA DŽAJA 2 ÓM MANI PADME HÚM

79 MÁNASA BHADŽARE 40 ÓM NAMA ŠIVA

80 RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLÓ 9 ÓM NAMA ŠIVÁJA

81 MURÁLI GANA LÓLA 96 ÓM NAMAH ŠIVÁJA

82 ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA 102 OM NAMO BHAGAVATE


83 GAJÁTRÍ MANTRA 51 ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ

28
84 DŽEJ ŠRÍ KRIŠNA ČEJTÁNJA 63 ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA

85 HARE KRISHNA Verze 2. (G.Harrison) 7 ÓM SAI RÁM ÓM SAI RÁM

86 HARE KRISHNA Verze 3. (Gurudéva – část) 46 ÓM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM

87 HARE KRISHNA Verze 4. 44 ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHÁ

88 ŠIVA ŠIVA ŠAMBO ŠANKARA 36 ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM

89 ŠIVA ŠIVA MAHÁ DÉVA 70 ÓM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM

90 b GÓVINDA HARE GOPALA HARE 15 ÓM ŠRÍ SAČÉ MAHÁ PRABHÚ

90 a GÓVINDA HARE GOPALA HARE 13 ÓM TARE TUTARE TURE SÓHÁ

91 ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA 98 ONE DAY

92 RÁMA BOLO RÁMA 38 PANDURANGA HARI

93 DŽAJA RÁDHA MÁDHAVA 101 PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ


94 DŽAJA RÁDHA MÁDHAV (J. Singh) 24 PREMA MUDITA MANASE KAHO

95 IN THE HEART ARUNÁČALA 113 RADHA RANI KI DŽEJ


96 ÓM NAMAH ŠIVÁJA 10 RÁDHE GÓVINDA BÓLO

97a BUDDHAM VANDÉ 41 RAGHUPATÍ RÁGHAVA RÁDŽA RÁM

97b BUDDHAM VANDÉ 92 RÁMA BOLO RÁMA

98 ONE DAY 80 RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLÓ

99 HÉ RÁM HÉ RÁM 60 RÁMA KRIŠNA PRABHU TÚ

100 HÉ GOVIND∂ HÉ GOPÁL∂ 45 RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ

101 PRABHUDŽÍ DAJA KARÓ 32 SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ

102 OM NAMO BHAGAVATE 18 SÍTÁ RÁM SÍTÁ RÁM

103 HARA HARA HARA MAHADÉV 108 SURYA NAMASKAR MANTRA


104 NAMASTASMEJ 59 ŠAKTI DÉVI KÍ DŽAJA BÓLO

105 HARE KRISHNA Verze 5. (Gurudéva – rytmická) 66 ŠANKARA ŠIVA ŠANKARA ŠIVA

106 HARE KRISHNA Verze 6. (Krishna Das – veselá) 47 ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO

107 HE SHIVA SHANKARA 89 ŠIVA ŠIVA MAHÁ DÉVA

108 SURYA NAMASKAR MANTRA 88 ŠIVA ŠIVA ŠAMBO ŠANKARA

109 HARE KRISHNA Verze 7. (K. Das – Amazing Grace) 82 ŠIVÁJA NAMAH ŠIVA

110 HARA HARA GURU DÉVA (vsetínská) 26 ŠIVAJA PARAMEŠVARAJA

111 KALABINÁŠINI KÁLÍ 117 ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA HARÉ MURÁRE


112a VINAYAKA VINAYAKA 91 ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA
112
VINAYAKA VINAYAKA 6 ŠRÍ RAM DŽAJA RAM
b
113 RADHA RANI KI DŽEJ 16 ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM

114 HARE RÁM HARE RÁM 76 ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM

115 DŽAJA BHAGAVAN 12 TWAMÉVA MÁTÁ

116a KASHI VISHVANATHA GANGE (Krishna Das) 50 VANDÉ SANTAM HANUMANTAM


116
KASHI VISHVANATHA GANGE (Haidakhan Baba) 112a VINAYAKA VINAYAKA
b
112
117 ŠRÍ KRIŠNA GOVINDA HARÉ MURÁRE VINAYAKA VINAYAKA
b

29