Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.

razred: Datum:

6.

broj časa: 1-2.

NASTAVNA PRIPREMA
Nastavni predmet: Nastavna: tema
TEHNIČKO OBRAZOVANJE Uvod u arhitekturu i građevinarstvo

Nastavna jedinica-: Uvod u arhitekturu i građevinarstvo. Vrste građevinskih objekata (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradanja Tip nastavnog časa:
kombinovani

CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni, vaspitni, praktični):
- upoznavanje učenika s planom i programom nastavnog predmeta tehničko obrazovanje za 6. razred - upoznavanje učenika sa vrstama građevinskihobjekata i njihove primene - razvijanje interesa za bavljenje arhitekturom

OBLICI RADA:
- frontalni - grupni rad - rad u parovima - individualni -

NASTAVNE METODE:
- usmeno izlaganje - razgovor - rad na tekstu - praktični rad - grafički radovi - demonstracija -

NASTAVNA SREDSTVA
- udžbenik, - pribor za crtanje - materijal za praktičan rad - alati - računar -

Korelacija s drugim nastavnim predmetima:

Istorija Izvori za pripremanje: 1. Slobodan Popov, Danilo Gačić, TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.

Kultura stanovanja 7. Tehnika građevinskog materijala 4. Laboratorijska vežba 8. Tehnička sredstva u poljoprivredi 11.niskogradnja. Tehnička sredstva u građevinarstvu 9. razredu 1. a šta je arhitektura  Vrste građevinskih objekata (visokogradnja. Uvod u athitekturu i građevinarstvo 2. diskusija. Energetika 5.  Ukazati na značaj razvoja arhitekture:  Objasniti šta čini građevinsku tehniku.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. hidrogradanja  Uputiti učenike na pregled slika iz udžbenika . Konstruktorsko modelovanje 10.  Upoznavanje učenika sa razvojem arhitekture kroz vekove. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (15 min) Predstavljanje i upoznavanje s učenicima. PLAN TABLE TEHNIČKO OBRAZOVANJE Nastavne teme u 6. Materijali i tehnologije 6. Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu 3. radne sveske i drugih radnih materijala. Upoznavanje učenika s Pravilnikom o načinu praćenja i ocenjivanja učenika.  Upoznavanje učenika s načinom korišćenja udžbenika.diskusija ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. Moduli Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . razred. GLAVNI DEO ( 70 min)  Upoznavanje učenika s planom i programom nastavnog predmeta tehnička obrazovanje za 6. Informatička tehnologija 12.

grupni rad . .usmeno izlaganje . vaspitni. Danilo Gačić.Osposobljavanje učenika da prepoznaju različite načine građenja i shvate tradicionalan način građenja . broj časa: 3-4. Slobodan Popov.razgovor . .materijal za praktičan rad . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA .upoznavanje učenika s tehnikama građenja .alati .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema Tip nastavnog časa: TEHNIČKO OBRAZOVANJE Uvod u arhitekturu i građevinarstvo Nastavna jedinica-: Tehnike građenja (klasičan i savremen način) kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.frontalni .grafički radovi .razvijanje interesa za bavljenje arhitekturom OBLICI RADA: . razred: Datum: 6.udžbenik.pribor za crtanje . praktični): .praktični rad .računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura Izvori za pripremanje: 1.rad u parovima .rad na tekstu .individualni - NASTAVNE METODE: .

 Diskutovati kojih zanimanja su ljudi na građevini  Koji se alati koriste i koje mere zaštite su neophodne  Savremeni način gradnje šta podrazumeva? (podrazumeva plansko. 3. brzo i jeftino građenje velikih zgrada). Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima predstaviti da ostaci građevina govore kako je čovek živeo i šta je umeo u određenom periodu .Tradicionalni masivni način gradnje ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. objasniti.Skeletni sistem i montažni način gradnje  Delovi građevine za stanovanje  Radi boljeg razumevanja uputiti učenika da nacrtaju sliku 19. GLAVNI DEO ( 80 min)  Navesti tehnike građenja  Svaki objekat se pravi prema projektu  Građenje modernizovano i usavršeno  Tradicioonalan način građenja (masivni). stambeni deo .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Temelj. tavanski prostor sa krovom Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . iz udžbenika. 2. PLAN TABLE TEHNIKE GRAĐENJA  Tradicioonalan način građenja (masivni)  Savremeni način gradnje  Delovi građevine za stanovanje: 1. podrum.

TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2. .razgovor . Danilo Gačić.praktični rad .alati . razmeri i izgledu simbola osnovnih elemenata i njhova primena u građevinarstvu .grupni rad .upoznavanje učenika sa načinima prostornog prikazivanja u građevinarstvu.pribor za crtanje . vaspitni.Osposobljavanje učenika da prepoznaju i čitaju različite crteže i osnovne simbole u arh.razvijanje stvaralačke ličnosti OBLICI RADA: . karakteristikama pisma. razred: Datum: 6.demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA . Slobodan Popov. .grafički radovi .individualni - NASTAVNE METODE: .rad na tekstu . Simboli i oznake građevinskih elemenata. Kotiranje Tip nastavnog časa: kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.rad u parovima .računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1.materijal za praktičan rad .frontalni .usmeno izlaganje . praktični): . načinom kotiranja crteža. .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.i građ. NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu. broj časa: 5-6-.udžbenik.

Simboli. Međusobna udaljenost kotnih linija i njihova udaljenost od crteža zavise od razmere crteža i formatu papira. GLAVNI DEO ( 80 min) Posle isticanja cilja časa i ispisivanja naslova na tabli objasniti sledeće: U različitim vrstama projekata prikazuju se građevine ili predmeti različitih veličina. građevne ili predmeti crtaju se u određenoj razmeri. . PLAN TABLE Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu Vrste tehničkih crteža u građevinarstvu: najčešće u perspektivi i ortogonalnoj projekciji Razmera predstavlja odnos veličina na crtežu prema istim tim veličinama u prirodi . Unutrašnje kotne linije crtaju se tako da povežu što više elemenata i da idu kroz celu građevinu.Uputiti učenike da nacrtaju sliku 32. sliku nekog objekta ili predmeta. . a ne veličina građevine ili predmeta u prirodi.pojednostavljeni crteži . . Kod perspektivnih se crteža paralene crte. 1:200 itd .crtaju tako da se sastaju ili spajaju u tački na liniji horizonta . izometrija. gotovo fotografsku.Predstaviti u knjizi simbole(pojednostavljene crteže) koji se koriste za lakše crtanje detalja građevine slika35. Ograničenja kotnih linija. odnosno presek kotne linije sa pomoćnom kotnom linijom može se crtati na sledeća tri načina: Kotne linije po pravilu se postavljaju sa svih strana crteža.Od razmere zavisi veličina linija na crtežu. ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. Smanjiti građevinu na crtežu u nekoj razmeri znači šta? (smanjiti sve njene dimenzije onoliko puta koliko navedeno razmera iznosi). udžbenika Objasniti način kotiranja u arhitekturi (Kotne linije moraju biti paralelne.Razmera predstavlja odnos veličina na crtežu prema istim tim veličinama u prirodi . perspektivni prikaz kao i maketa olakšavaju vizualizaciju trodimenzionalnog objekta odnosno buduće građevine.Bez obzira u kojoj razmeri se crtež crta u njega se uvek unose stvarne veličine. Kod višestrukog kotiranja uz nacrt bližim se kotnim linijama kotiraju manji delovi. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima ponoviti predhodno obrađeno gradivo. . a pomoćne kotne linije okomito na deo koji se kotira. koje se udaljavaju od posmatračevog oka. . Kotne linije i pomoćne kotne linije su tanke pune neprekinute linije.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.Aksonometrija. . a krajnjim kotnim linijama celokupna veličina objekta.Perspektivni prikazi daju najverniju. 1:100.Budući da njihova stvarna veličina uglavnom prevelika za prikazivanje na ograničenom formatu papira.Vrste tehničkih crteža u građevinarstvu: najčešće u perspektivi i ortogonalnoj projekciji .Kotni brojevi upisuju se u sredini iznad kotne linije.Kotna linija – završava se kosom crtom - - Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: .Sve mere koje se unose u građevinskim nacrtima daju se u centimetrima. Primer kotiranja slika36.

Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Zorica Bašević .

pribor za crtanje .frontalni . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2. .individualni - NASTAVNE METODE: .rad u parovima .rad na tekstu .praktični rad .alati .demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA . čitanje i korišćenje tehničkih crteža i projekata u građevinarstvu Tip nastavnog časa: kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.materijal za praktičan rad .usmeno izlaganje .udžbenik. enterijer.grupni rad .upoznavanje učenika sa izgledom planova i osnovnih karakteristika tehničkih crteža . praktični): .računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1.osposobljavanje učenika za izradu jednostavnih građevinskih crteža( situacija.razgovor . Slobodan Popov.sticanje znanja o osnovnim građevinskim planovima i projektima i potrebama za primenom osnovne građevinske dokumentacije . razvijanje stvaralačke ličnosti OBLICI RADA: . razred: Datum: 6. broj časa: 7-8-. preseci) uz primenu simbola. NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Tehnički crteži i dokumentacija za izradu građevinskih objekata. .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Danilo Gačić. vaspitni.grafički radovi .

Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima podsetiti se šta je rađeno na predhodnom času i uvođenje u novu nastavnu jedinicu. parkovi prirode) . 4. porodična kuća nacrtana u perspektivi i ortpgonalnoj projekciji ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. Prostorni planovi: . Strategija i Program prostornog uređenja Države 2.Generalni urbanistički plan MJ 1:10 000 ili 1:5000 . Situacijski nacrt mj 1:500 ili 1:1000 2. Vrste nacrta i projekata: 1. PLAN TABLE Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu Proces definisanja neke građevine započinje arhitektovom idejnom skicom pa sve do Detaljnog nacrta. U dokumentima prostornog uređenja određuje se organizacija. 5.Prostorni plan uređenja opštine grada MJ 1:25 000 . GLAVNI DEO ( 80 min) Primenom različitih razmera u geografskim kartama moguće je prikazati različite celine (karte kontinenata.Detaljni plan uređenja MJ 1:1000 ili 1:500 . regija i sl. Idejni projekt (idejno rješenje i idejni projekt) mj 1:200 ili 1:500 Glavni projekt mj 1:100 Instalacijski projekt mj 1:100 Izvođački projekt (palirski) mj 1:50 itd Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Boško Simeunović .Prostorni plan Grada MJ 1:100 000 (MJ 1:25 000) . Dokumenti prostornog uređenja su: 1. 3.Vežba -Slika 32.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. korištenje i namena prostora.Prostorni plan područja posebnih obiležja MJ 1:100 000 ili 1:25 000(nacionalni parkovi. država.Urbanistički plan uređenja MJ 1:5000 ili 1:2000 .).

usmeno izlaganje . vaspitni.računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1. Slobodan Popov. .sticanje urednosti i preciznosti u radu .frontalni .Osposobljavanje učenika za čitanje i korišćenje tehničkih crteža i za izradu primenljivih jednostavnijih tehničkih crteža u građevinarstvu . .demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA .materijal za praktičan rad .alati .pribor za crtanje .grafički radovi .udžbenik.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. razred: Datum: 6. Danilo Gačić.razgovor . NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema Tip nastavnog časa: TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Izrada jednostavnih crteža vežbe (utvrđivanje stečenih i primena novih znanja) CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.individualni - NASTAVNE METODE: .rad u parovima . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2. praktični): .grupni rad .praktični rad . broj časa: 9-10.Uvežbavanje primene pribora za crtanje i crtanje u razmeri OBLICI RADA: .

Pohvaliti najaktivnije . objasniti njegovu namenu i značaj primene kao i način njegove izrade. Ako veći broj učenika pravi iste greške. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima podsetiti se vrsta i nameni crteža koje su upoznali na prethodnim časovima. koje su znatno veće od onih u prirodi koje treba da predtsavljaju. razmere1:1500 i sl. dogovoriti se za sledeći čas. crtež situacionog plana. prema crtežu ili maketi. a za učenike koji ne mogu da prate predviđeni tempo dati jednostavniji zadatak.Po potrebi. dodatna objašnjenja Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . na primer. pokazati crtež koji treba da nacrtaju GLAVNI DEO ( 75 min) Posle isticanja cilja časa pokazati. Pratiti rad učenika. naročito upotrebu pribora i određivanje dužine linija nacrtežu.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. PLAN TABLE Izrada (jednostavnih crteža) po izboru . ZAVRŠNI DEO ( 10 min ) Zajednički pregled crteža (učenici i nastavnik) davanje globalne ocene o radu svih učenika zajedno razgovor o izradi crteža i mogućnosti njegove primene. prekinuti rad učenika i dati im dodatna objašnjenja. Učenicima koji se slabije snalaze u izradi crteža pružiti odgovarajuću pomoć. Nakon objašnjenja zadati učenicima radnu vežbu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful