codul rutier comentat

SISTEMUL CIRCULAŢIEI RUTIERE

Sistemul circulaţiei rutiere este format din 3 elemente: uman (omul în calitate de conducător auto); tehnic ( autovehiculul de la cel mai simplu la cel mai complex); rutier (reţeaua rutieră); Reţeaua rutieră Prin drum public se înţelege - orice cale de comunicaţie terestră, destinată traficului rutier, dacă este deschisa circulaţiei publice. Drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; Părţile componente ale drumului public: partea carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţa de nivel; acostamentul - fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului; şanţurile sau rigolele – amenajarea laterală dispusă la marginea platformei drumului; trotuarul - spaţiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;

Platforma Partea carosabilă Acostamentul Şanţul sau rigola

Trotuarul

Elementele geometrice ale drumului public: a) în plan longitudinal: drum în aliniament: - este drumul în linie dreaptă; drum în curbă: -este segmentul de drum cuprins între două drumuri în aliniament;

2

drum în palier; drum cu declivităţi: rampă palier pantă • în rampă – când urcăm; • în pantă – când coborâm; b) în plan transversal: drum în rambleu; atunci când partea carosabilă este mai sus decât nivelul şanţurilor sau elementelor de decor;

drum în debleu; atunci când partea carosabilă este mai jos decât nivelul şanţurilor sau elementelor de decor;

drum cu profil mixt; cu o parte în rambleu şi cealaltă în debleu;

Noţiuni: bandă de circulaţie - spaţiul longitudinal al părţii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia

3

cu uşurinţă a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe doua roti;
banda1 banda2 banda3 banda3 banda2 banda1 Drum public cu toate benzile marcate rândul 2 rândul 2 rândul 1 drum public cu benzi nemarcate marcată doar axa drumului rândul 2 rândul 2 rândul 1 drum public cu benzi imaginare rândul 1 rândul 1

Din definiţie rezultă că întâlnim două situaţii: când benzile sunt materializate prin marcaj; când lipsesc marcajele de divizare a benzilor de circulaţie Când benzile de circulaţie sunt marcate, drumul public are atâtea benzi câte s-au materializat. Numerotarea benzilor se face de la acostament către axul drumului. Modul de folosire a benzilor de circulaţie va fi tratat în cadrul regulilor de circulaţie. Când benzile nu sunt materializate prin marcaj (imaginare), oricât ar fi distanţa cuprinsă între axul drumului şi acostament, circulaţia vehiculelor se va desfăşura pe maxim două rânduri ( termenul de bandă imaginară este înlocuit prin rând) bandă pentru staţionarea de urgenţă - subdiviziunea longitudinală suplimentară situată la extremitatea dreaptă a autostrăzii, destinată exclusiv staţionarii autovehiculelor în cazuri de forţă majoră;
Bandă de urgenţă

Bandă de urgenţă

autostradă - drumul conceput şi construit special pentru circulaţia autovehiculelor cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţi alăturate şi care:

4

- are pentru cele doua sensuri de circulaţie părţi carosabile distincte, separate intre ele printr-un spaţiu care nu este destinat circulaţiei sau, excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia locurilor speciale sau cu caracter temporar; - nu intersectează la nivel drumuri, cai ferate sau linii de tramvai; - este prevăzută cu semnalizare speciala; Clasificarea drumurilor publice(din punct de vedere al administrării şi folosinţei): de interes naţional: • autostrăzile; • drumurile naţional europene(E); • drumurile naţionale; de interes local: • drumurile judeţene;

• drumurile comunale; • drumurile din interiorul localităţilor; de exploatare: petroliere, forestiere etc; Elementele componente ale drumului public constituie componenta statică a sistemului circulaţiei rutiere iar relaţiile de interdependenţă dintre elementele sistemului constituie componenta dinamică fiind realizată prin acte normative care reglementează circulaţia vehiculelor pe drumurile publice. Acte normative care reglementează circulaţia vehiculelor în România: OUG 195/2002; Regulamentul de aplicare al OUG195/2002 din 31.01.2003; STAS 1848 – nr 7/1985 – marcaje; STAS 1848 – nr 1/1986 – indicatoare; Deciziile prefecturilor şi primăriilor; Semnalizarea rutieră
Semnalizarea rutieră se realizează prin: indicatoare; marcaje; semnale luminoase; alte mijloace ;

Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. dacă înţelegerea semnificaţiei acestora nu este afectată. 3. c) de orientare şi informare. Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează. Indicatoarele avertizează conducătorii de vehicule că urmează o curbă dublă prima la stânga(dreapta) sau un sector de drum cu succesiuni de curbe. pe partea dreaptă a sensului de mers. . luminoase ori iluminate. în zona mediană a drumului. Pentru a fi vizibile pe timp de noapte. b) de reglementare. completează ori limitează semnificaţia. 2. A Indicatoare de avertizare Semnificaţia indicatoarelor de avertizare începe din dreptul locului sau sectorului periculos pe care îl semnalizează şi încetează imediat după acesta. indicatoarele trebuie sa fie reflectorizante. pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor. de regulă. La întâlnirea celor două indicatoare conducătorii auto trebuie să reducă viteza de deplasare mai mult sau mai puţin în funcţie de raza curbei.5 Indicatoare Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt: a) de avertizare. Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare. Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor. semnificaţia lor este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.5 km curbă dublă sau succesiune de mai mult de două curbe prima la stânga (la dreapta). În curbele cu vizibilitate mai mică de 50 m sunt interzise toate manevrele. În cazul in care condiţiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează. care pot fi: 1. de obligare. ele se pot instala ori repeta pe partea stângă. Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale. în loc vizibil pentru toţi participanţii la trafic. Dacă sectorul de drum se întinde pe o distanţă mai mare atunci indicatoarele sunt însoţite de o tăbliţă adiţională care precizează lungimea sectorului respectiv 3. Curbele cu vizibilitate mai mică de 50 m au axa care desparte cele două sensuri de circulaţie materializată prin linie continuă. de prioritate. urmând să accelereze după ce au trecut de jumătatea curbei Curbă la stânga Curbă la dreapta întrucât forţa centrifugă tinde să arunce vehiculul către exteriorul curbei. deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei. de interzicere sau restricţie. Indicatoarele se instalează.

Al treilea indicator avertizează conducătorii auto că banda de circulaţie destinată circulaţiei din sens invers se îngustează. Pot fi instalate pe fiecare sens de circulaţie sau numai pe un singur sens caz în care panourile sunt pliate sub formă de „V” pentru a fii vizibile din ambele sensuri de deplasare. pe Primul indicator indică faptul că drumul se îngustează pe ambele sensuri de deplasare. Se instalează în set de 5 panouri de la intrarea până la ieşirea din curbă. Indicatorul se montează în curbe cu vizibilitate redusă. Al doilea indicator avertizează conducătorii auto fie că se face trecerea de la două benzi de circulaţie la una singură fie Drum îngustat că banda pe care circulă se îngustează datorită unor obstacole sau lucrări. . Vârful săgeţii indică direcţia curbei periculoase. panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase Procentul 10 0/0 indică cu câţi metri drumul urcă sau coboară faţă de nivelul bazei pe o distanţă de 100 m. În această situaţie înainte de a trece pe banda destinată circulaţiei din sens invers conducătorii auto trebuie să se asigure că cel care vine din sens invers a redus viteza şi a oprit.6 curbă deosebit de periculoasă Acest indicator avertizează apropierea de o curbă deosebit de periculoasă. mersul înapoi. Pe un drum în rampă dacă banda de circulaţie a celui care urcă se îngustează atunci vehiculele care periculoasă mare urcă au prioritate faţă de cele care coboară. În zona de acţiune a indicatorului sunt interzise toate manevrele. Dacă nu se cunoaşte topografia locului respectiv se recomandă reducerea vitezei până în treapta a doua. Depăşirea este permisă dacă nu se periclitează siguranţa celorlalţi participanţi la trafic şi interzisă atunci când indicatorul este însoţit de unul din indicatoarele „ Prioritate pentru circulaţia din sens invers”. „ Prioritate faţă de circulaţia din sens invers” . De regulă cu viteza cu care se urcă rampa se coboară şi Coborâre Urcare cu înclinare panta. Indicatorul avertizează conducătorii auto să păstreze o distanţă corespunzătoare faţă de acostament. staţionarea. Acostament periculos Drum aglomerat Indicatorul avertizează că se circulă frecvent în coloană. Pe sectorul de drum îngustat sunt interzise următoarele manevre: oprirea. În această situaţie obligaţia conducătorilor auto este de a menţine o distanţă corespunzătoare faţă de vehiculul care circulă în faţa sa pentru a putea oprii autovehiculul în siguranţă când cel din faţă reduce viteza sau frânează brusc. întoarcerea.

La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să reducă viteza şi să circule cu atenţie pentru a putea oprii în siguranţă dacă prevăd un pericol imediat. Drum alunecos Drum cu denivelări Denivelare pentru limitare de viteză Acest indicator se instalează pe drumurile publice unde se execută lucrări la partea carosabilă prin împrăştierea pietrişului sau în zona balastierelor. La întâlnirea indicatorului conducătorii auto sunt obligaţi să reducă viteza de deplasare. să mărească distanţa faţă de vehiculul Împroşcare cu care circulă în faţa sa şi să evite pe cât posibil efectuarea manevrei de pietriş depăşire. să circule cu atenţie şi să păstreze o distanţă laterală corespunzătoare. În interiorul tunelului sunt interzise toate manevrele. Presemnalizare trecere pietoni Indicatorul poate fii întâlnit în locurile frecventate de copii(şcoli. Indicatorul avertizează conducătorii de vehicule să circule cu atenţie întrucât sunt posibile căderi de pietre si să părăsească cât mai repede posibil zona de acţiune a indicatorului. . La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să reducă viteza. urmează o trecere pentru pietoni. parcuri de joacă etc).7 La întâlnirea indicatorului conducătorii auto sunt obligaţi să reducă viteza de deplasare şi să aprindă luminile de întâlnire. decât la o depăşire normală. faţă de biciclişti pe timpul efectuării manevrei de depăşire. Pod mobil Ieşire spre un chei mal abrupt La întâlnirea acestor indicatoare conducătorii auto sunt obligaţi să reducă viteza de deplasare dacă prevăd un pericol. Căderi de pietre Indicatorul avertizează conducătorii de vehicule că peste 50 m. La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să circule cu atenţie. creşe. Copii Biciclişti Indicatorul se întâlneşte în locurile frecventate de către biciclişti. În situaţia când trebuie să depăşească se va mării distanţa laterală faţă de vehiculul depăşit şi se va reintra pe partea dreaptă a drumului public într-un punct mult mai în faţă. chei sau mal abrupt pentru a evita riscul prăbuşirii. Tunel Aceste indicatoare avertizează conducătorii auto că se apropie de un pod mobil. grădiniţe.

La întâlnirea lui conducătorii de vehicule sun obligaţi să reducă viteza de deplasare şi să-şi ia toate măsurile de siguranţă pentru zona respectivă. conducătorii de vehicule trebuie să circule cu atenţie pentru a nu-i surprinde şi deranja zgomotul puternic. ferme. Indicatorul se instalează la locul producerii unui accident de circulaţie La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să reducă viteza de deplasare fiind pregătiţi să respecte semnalele poliţistului şi obligaţiile ce le revin în caz de accident. Schimbarea bruscă a direcţiei vântului Vânt lateral poate surprinde conducătorii de vehicule acţionând volanul cu o forţă mai mare contrară direcţiei anterioare a vântului ceea ce ar implica redresarea autovehiculului pe o distanţă considerabilă. existând riscul răsturnării autovehiculului sau producerii vreunui accident de circulaţie. Indicatorul avertizează conducătorii de vehicule apropierea de un sector unde se execută lucrări la partea carosabilă. La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să circule cu atenţie şi să respecte semnalizarea temporară din zona respectivă. Circulaţie în ambele sensuri Alte pericole Accident . Aeroport Indicatorul se instalează pe sectorul de drum unde vântul din lateral este foarte puternic. Cel de-al doilea indicator îl întâlnim în zonele de pădure. locuri de traversare etc). Indicatorul se instalează la trecerile de nivel cu o cale ferată industrială sau în alte locuri periculoase. La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să reducă viteza de deplasare pentru a nu fi surprinşi de schimbarea bruscă a direcţiei vântului. obligând conducătorii de vehicule să circule numai pe banda din dreapta. rezervaţii naturale sau alte locuri unde există posibilitatea întâlnirii animalelor Animale sălbatice. La întâlnirea lor conducătorii de vehicule trebuie să reducă viteza de deplasare si să sporească atenţia. Semafoare Lucrări Indicatorul se instalează în apropierea aeroportului sau a culoarelor aeriene de zbor unde zgomotul depăşeşte limita normală. pentru a evita coliziunea cu cei care circulă regulamentar din sens opus.8 Primul indicator se întâlneşte frecvent în localităţi rurale (păşuni. urmează o intersecţie unde circulaţia este dirijată prin semafoare. Indicatorul avertizează că peste 50 m. Indicatorul se instalează la capătul drumului cu sens unic.

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească pentru a se asigura în locul unde au vizibilitate maximă fără a depăşi locul unde este instalat indicatorul sau marcajul transversal aplicat sub forma unei linii continue pe partea carosabilă a drumului public. Intersecţie cu drumuri fără prioritate.9 Indicatorul presemnalizează o intersecţie de drumuri de aceeaşi categorie. decalate Indicatorul se instalează la o distanţă de 50 m de o intersecţie cu sens giratoriu avertizând conducătorii de vehicule că urmează o intersecţie dirijată cu sens giratoriu. Indicatorul se instalează deasupra celui de-al treilea panou suplimentar şi avertizează conducătorii de vehicule că peste 150 m urmează o trecere la nivel cu o cale ferată prevăzută cu bariere sau semibariere. Indicatorul se instalează înaintea unei intersecţii în care circulă tramvaie avertizând conducătorii de vehicule că urmează să intersecteze o linie de tramvai. Indicatorul se instalează deasupra celui de-al treilea panou suplimentar şi avertizează conducătorii de vehicule că peste 150 m urmează o trecere la nivel cu o cale ferată curentă fără bariere semnalizată cu indicatorul „Trecere la nivel cu o cale ferată simplă fără bariere” sau „Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără bariere”. Fiind o intersecţie cu circulaţia nedirijată ordinea de trecere se stabileşte prin regula priorităţii de dreapta. Intersecţie de drumuri Intersecţie cu drum fără prioritate Indicatoarele se instalează pe drumul cu prioritate in intersecţiile din afara localităţilor. Când barierele sau semibarierele sunt ridicate conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu viteză redusă şi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. Presemnalizarea unei intersecţii cu sens giratoriu Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere. fiind obligaţi să reducă viteza de deplasare. Conducătorii de vehicule care întâlnesc indicatorul au prioritate de trecere iar cei care circulă pe drumul transversal vor întâlnii unul dintre indicatoarele: „Cedează trecerea” sau „Oprire”. Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere Trecere la nivel cu linii de tramvai .

Conducătorii care părăsesc autostrada sunt obligaţi să folosească „banda de decelerare”. depăşire mers înapoi). Lampa cu lumină albă intermitentă fixată în Trecere la nivel cu o cale partea de sus a indicatorului. Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostradă Balizele se instalează acolo unde s-a creat un obstacol. în acelaşi plan cu lămpile ferată simplă sau dublă cu lumină roşie intermitent alternativă se află în stare de fără bariere funcţionare în timpul cât semnalul lămpilor cu lumină roşie este stins. staţionare. La întâlnirea indicatorului conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească vehiculul pentru a se asigura în locul unde au vizibilitate maximă fără însă a depăşii locul unde este instalat indicatorul sau marcajul transversal aplicat sub forma unei linii continue pe partea carosabilă. astfel primul panou marcat cu o dungă roşie la 50 m. . Indicatorul se instalează la trecerile la nivel cu o cale ferată simplă sau dublă prevăzută cu bariere sau semibariere Apropierea trenului este semnalizată prin lămpile laterale cu lumină roşie intermitent alternativă şi semnalul sonor. permiţând conducătorilor de vehicule trecerea. Panouri suplimentare Pe trecerea de nivel cu linii de cale ferată şi la mai puţin de 50 m pentru trecerea la nivel de aceasta sunt interzise toate manevrele(oprire. o interdicţie pentru circulaţia vehiculelor indicând modul de ocolire. avertizând în acelaşi timp coborârea barierelor sau semibarierelor. Prima baliză indică ocolirea prin stânga ei iar cea de-a doua prin dreapta. În localităţi urbane poate fi instalat prin excepţie doar primul panou. Balize direcţionale Se instalează în aceleaşi locuri ca şi balizele direcţionale cu deosebirea că baliza poate fi depăşită pe ambele părţi Baliză bidirecţională Trecere la nivel cu o cale ferată simplă sau dublă fără bariere Se instalează înaintea trecerilor la nivel cu o cale ferată curentă simplă sau dublă fără bariere(nepăzită). al doilea marcat cu două dungi roşii la 100 m iar al treilea panou marcat cu trei dungi roşii la 150 m.10 Se instalează înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată din 50 în 50 de metri faţă de aceasta. Panourile se instalează la nodurile de pe autostradă din 100 în 100 de metri. cu calea ferată întoarcere. Oprirea este obligatorie chiar dacă vehiculul care circulă în faţă a oprit şi s-a asigurat.

Dacă drumul prioritar îşi schimbă configuraţia indicatorul va fi însoţit de o tăbliţă adiţională care va indica direcţia drumului cu prioritate (linia mai groasă). În situaţia când nu trebuie să oprească pentru a acorda prioritate de trecere conducătorii auto pot să-şi continue deplasarea pe direcţia dorită cu obligaţia de a reduce viteza de deplasare. Poziţia conducătorului de vehicul în această intersecţie este pe drumul de la baza tăbliţei adiţionale. .1. urmând să oprească pentru a acorda prioritate numai dacă în acel moment circulă vehicule pe drumul prioritar.11 B Indicatoare de reglementare B. Dacă observarea indicatorului este împiedicată poate fii presemnalizat printr-un indicator similar însoţit de o tăbliţă adiţională care precizează distanţa la care se reântâlneşte indicatorul. fiind obligat să acorde prioritate numai vehiculelor care circulă pe drumul prioritar. La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să oprească vehiculul pentru a se asigura în locul unde au vizibilitate maximă chiar dacă în acel moment nu circulă alte vehicule pe drumul cu prioritate. Oprire Indicatorul se instalează la 2-3 m de colţul intersecţiei. fiind obligat să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă prin intersecţie ( celor care circulă pe drumul prioritar şi celor care pătrund în intersecţie din partea dreaptă). Cedează trecerea 50 m Dacă drumul prioritar îşi schimbă configuraţia indicatorul va fi însoţit de o tăbliţă adiţională care va indica direcţia drumului cu prioritate (linia mai groasă). Poziţia conducătorului de vehicul în această intersecţie este pe drumul de la baza tăbliţei adiţionale. Indicatoare de prioritate: Indicatorul se instalează pe un drum ce intersectează drumul cu prioritate în locul unde asigură vizibilitate maximă şi conferă conducătorilor auto posibilitatea de a se asigura din mişcare dacă în acel moment circulă vehicule pe drumul cu prioritate.

obligaţia de a oprii pentru a acorda prioritate vehiculelor care circulă din sens invers revine numai categoriilor simbolizate. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restricţiei. Prioritate faţă de circulaţia din sens invers B. Indicatorul se instalează la spaţii înguste unde nu pot să circule două vehicule unul pe lângă celălalt. Când indicatoarele de interzicere sau restricţie sunt instalate împreuna cu indicatorul ce anunţa intrarea într-o localitate. La întâlnirea lui conducătorii de vehicule trebuie să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă din sens invers. prioritate de stânga în intersecţiile cu sens giratoriu). Prioritate pentru circulaţia din sens invers Când indicatorul este însoţit de tăbliţa adiţională ce simbolizează un autocamion sau autobuz. semnificaţia lor este valabilă pe drumul respectiv. Conducătorii de vehicule care intersectează drumul cu prioritate vor întâlnii unul dintre indicatoarele: ”Cedează trecerea” sau „Oprire”.B) vor respecta regulile de circulaţie stabilite pentru sectorul de drum îngustat. dacă nu există alte mijloace de semnalizare în zona Respectivă. Indicatoare de interzicere sau restricţie Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau restricţie începe sau este aplicabilă din dreptul acestor indicatoare. Ceilalţi conducători (categoria A. . semnificaţia acestor indicatoare încetează în intersecţia cea mai apropiată. fiind pregătiţi să respecte în continuare regulile de circulaţie ( prioritate de dreapta în intersecţiile nedirijate. cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.12 Indicatorul se instalează pe drumul prioritar. Poate fii însoţit şi de o tăbliţă adiţională care să indice traseul drumului cu prioritate. Indicatorul se instalează pe sectorul de drum îngustat în aceleaşi condiţii ca şi indicatorul „Prioritate pentru circulaţia din sens invers” conducătorii de vehicule care îl întâlnesc au prioritate faţă de cei care circulă din sens invers. conferind prioritate de trecere conducătorilor de vehicule care îl întâlnesc. Drum cu prioritate Sfârşit de drum cu prioritate La întâlnirea indicatorului conducătorii de vehicule îşi pot continua deplasarea deşi dreptul la prioritate a încetat.2.

Nu interzice accesul celorlalte autovehicule. Circulaţia interzisă în ambele sensuri Cu excepţia riveranilor indicatorul se instalează în aceleaşi condiţii ca şi indicatorul „Circulaţia interzisă în ambele sensuri”. unde se interzice accesul oricărui tip de autovehicul cu excepţia motocicletelor fără ataş şi a ciclomotoarelor. Accesul interzis Indicatorul se instalează la ambele capete ale drumului respectiv şi nu permite accesul vehiculelor din ambele sensuri. permite numai accesul vehiculelor al cărui deţinător are domiciliul în zona de acţiune a indicatorului.13 Indicatorul se instalează la capătul drumului cu sens unic şi nu permite accesul nici unui vehicul pe sectorul de drum respectiv. Nu interzice accesul celorlalte vehicule şi autovehicule. Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri . Accesul interzis motocicletelor Interzice accesul ciclomotoarelor. Accesul interzis ciclomotoarelor Se instalează la capetele de drum unde se interzice accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri. se instalează la capetele sectorului de drum. Accesul interzis autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş Interzice accesul oricărui tip de motocicletă cu sau fără ataş şi motoretelor.

pe drumurile din interiorul acestora interzicând accesul tractoarelor şi maşinilor agricole. Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă cu excepţia celor cu semiremorcă sau remorcă uşoară Indicatorul se instalează în localităţi rurale. Accesul interzis tractoarelor şi maşinilor agricole Pe sectorul de drum la capătul căruia este instalat indicatorul au acces doar vehiculele cu tracţiune animală precum şi cele trase sau împinse cu mâna.tone .. având o înălţime mai mare dublă sau triplă de…… m Accesul interzis vehiculelor având o masă mai mare de … t Accesul interzis vehiculelor având masa pe osia simplă. Accesul interzis autovehiculelor Pe sectorul de drum la capătul căruia este instalat indicatorul au acces doar vehiculele trase sau împinse cu mâna.14 Indicatorul interzice accesul pe sectorul de drum la capătul căruia este instalat a autovehiculelor cu remorcă cu excepţia celor cu semiremorcă sau cu o remorcă pe o osie. Accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală Accesul interzis vehiculelor având o lăţime mai mare de…… m Indicatoarele permit accesul pe sectorul de drum unde sunt instalate doar a vehiculelor care nu depăşesc dimensiunile de gabarit(lăţime. dublă sau triplă mai mare de …. masa maximă) şi Accesul interzis vehiculelor greutatea pe puntea simplă. înălţime.

Restricţia este anulată de de indicatoarele „Sfârşitul limitării de viteză”. „Terminarea Limitare de viteză tuturor restricţiilor” sau prima intersecţie.m Indicatoarele acţionează în prima intersecţie unde le întâlnim fiind interzis conducătorilor de vehicule să vireze pe prima stradă la stânga(dreapta). în mers datorită unor pericole din zona de acţiune a indicatorului( împroşcarea cu criblură. ataş interzisă Indicatorul interzice autovehiculelor destinate transportului de mărfuri să efectueze manevra de depăşire pe sectorul de drum unde este instalat. biciclişti. Interzis a vira la stânga dreapta Indicatorul interzice efectuarea manevrei de întoarcere pe sectorul de drum unde este instalat. Întoarcerea interzisă Indicatorul interzice oricărei categorii de autovehicul să depăşească alte autovehicule cu excepţia motocicletelor fără ataş care pot fii depăşite. Obligă conducătorii de autovehicule să nu depăşească viteza maximă înscrisă pe indicator. Interzis autovehiculelor de a circula fără a menţine între ele un interval de …. diferenţiată pe categorii de autovehicule Limitare de viteză . ciclomotoare). În zona de acţiune a indicatorului mai pot fi depăşite şi vehiculele care se exceptează pe poduri ( vehicule cu tracţiune animală.. drum lunecos. Restricţia de depăşire poate fii Depăşirea autovehiculelor anulată de indicatoarele „Terminarea tuturor restricţiilor” cu excepţia motocicletelor fără „Sfârşitul interzicerii de a depăşii” sau de prima intersecţie.15 Indicatorul interzice accesul autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule pe sectorul de drum unde este instalat care depăşesc dimensiunea în lungime specificată pe indicator Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule având o lungime mai mare de …m acest indicator obligă conducătorii de vehicule să păstreze distanţa minimă faţă de vehiculul care circulă în faţa sa. etc). Celelalte categorii de autovehicule pot efectua manevra de Depăşire interzisă depăşire. Zona de acţiune a indicatorului este aceeaşi cu a autovehiculelor destinate indicatorului „ Depăşirea autovehiculelor cu excepţia motocicletelor transportului de mărfuri fără ataş interzisă. întrucât pe drumul respectiv circulaţia se desfăşoară într-un singur sens.

spitalelor sau la intrarea într-o localitate interzicând conducătorilor de vehicule să folosească mijloacele de avertizare sonoră. Marchează sfârşitul zonei unde staţionarea este interzisă. Mijloacele de avertizare sonoră pot fi folosite în zona de acţiune a indicatorului doar pentru prevenirea unui pericol imediat. control poliţie. Confirmă zona unde staţionarea este interzisă. „Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri”.16 Claxonarea interzisă Indicatorul se poate instala în apropierea şcolilor. taxă de drum. Vamă Taxă de trecere Control POLIŢIE Indicatorul se instalează după cel puţin două restricţii de tipul: „ Depăşirea interzisă”. . Tăbliţele adiţionale pot fi simbolizate direct pe indicator dacă nu se împiedică observarea lor. Dacă lungimea sectorului unde staţionarea este interzisă este mai mare indicatorul va fi însoţit de tăbliţe adiţionale. Marchează începutul zonei unde staţionarea este interzisă. Sfârşitul interzicerii de a depăşii Staţionarea interzisă Indicatorul interzice staţionarea vehiculelor. Indicatoarele interzic trecerea fără a oprii în mod obligatoriu la: vamă. „Limitare de viteză” şi „Claxonarea interzisă” pe care le anulează. oprirea fiind permisă. Sfârşitul tuturor restricţiilor Indicatorul ridică restricţia impusă de indicatorul „Limitare de viteză” Sfârşitul limitării de viteză Indicatorul ridică restricţia impusă de indicatoarele „Depăşirea cu excepţia motocicletelor fără ataş interzisă”.

Zonă cu viteza limitată la 30 km/h Sfârşit de zonă cu viteza limitată la 30 km/h Accesul interzis vehiculelor care transportă: substanţe explozive mărfuri substanţe de natură sau uşor inflamabile periculoase să polueze apele indicatoarele interzic accesul pe sectorul de drum respectiv a categoriilor de autovehicule simbolizate pe indicator. Poate fii însoţit de aceleaşi tăbliţe adiţionale având aceeaşi semnificaţie ca şi indicatorul „Staţionarea interzisă” Indicatoarele interzic staţionarea vehiculelor în zilele impare sau pare pe toată durata zilei. Staţionare alternantă Indicatoarele interzic staţionarea vehiculelor în zilele impare sau pare în intervalul de timp menţionat pe tăbliţa adiţională. . 6 – 12 18 -20 Indicatorul interzice staţionare vehiculelor peste durata menţionată pe panoul pătrat pe care este inscripţionat indicatorul. De asemenea este interzisă efectuarea manevrei de întoarcere. Zonă de staţionare cu durata limitată Indicatorul ridică restricţia impusă de indicatorul „ Zonă de staţionare cu durată limitată” Sfârşitul zonei de staţionare cu durata limitată Indicatoarele obligă conducătorii de vehicule ca în zona delimitată de cele două indicatoare să circule cu o viteză maximă de 30 km/h.17 Oprirea interzisă indicatorul interzice oprirea şi staţionarea vehiculelor pe sectorul de drum unde este instalat.

18 B. Indicatoare de obligare : Indicatorul acţionează în intersecţia în care îl găsim instalat şi obligă conducătorii de vehicule să circule numai pe direcţia înainte întrucât pe drumul intersectat circulaţia este interzisă în ambele sensuri. Direcţie obligatorie înainte Obligă conducătorii de vehicule să vireze la dreapta: în cazul primului indicator prin faţa lui iar la cel de-al doilea după ce au trecut de el. Înainte sau la dreapta Ocolire Obligă conducătorii de vehicule să ocolească locul respectiv în direcţia indicată de săgeată. Intersecţie cu sens giratoriu Obligă conducătorii de vehicule care execută un viraj la stânga sau la dreapta şi intersectează un biciclist care circulă pe pista respectivă semnalizată ca atare să-i acorde prioritate. Pistă pentru biciclete Obligă conducătorii de vehicule care execută un viraj la stânga sau la dreapta şi intersectează pietonii care circulă pe pista respectivă semnalizată ca atare să le acorde prioritate.3. Obligă conducătorii de vehicule să acorde prioritate de stânga în intersecţia în care este instalat şi să ocolească insula prin partea dreaptă atunci când doresc să vireze pe a doua stradă sau să întoarcă. În cazul primului indicator se va ocolii insula sau locul respectiv prin dreapta iar la cel de-al doilea prin stânga sau prin dreapta. Pistă pentru pietoni . La dreapta Indicatorul acţionează în intersecţia în care îl găsim instalat şi obligă conducătorii de vehicule să circule numai pe direcţia înainte sau la dreapta întrucât pe drumul intersectat circulaţia se desfăşoară într-un singur sens.

Indicatoare de orientare şi informare C. Obligă conducătorii vehiculelor simbolizate să circule numai în direcţia indicată de săgeată Direcţie obligatorie pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase C. Sfârşitul vitezei minime Este interzisă oprirea şi staţionarea în zona de obligatorii acţiune a indicatorului.19 vehicule Pistă comună pentru pietoni şi biciclişti Creează aceleaşi obligaţii pentru conducătorii vehicule ca şi indicatoarele „Pistă pentru biciclişti”. „Pistă pentru pietoni” de Viteză minimă obligatorie Obligă conducătorii de vehicule ca pe sectorul de drum delimitat de cele două indicatoare să nu circule cu o viteză mai mică decât cea inscripţionată pe indicator. Indicatoare de orientare Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie de drumuri din afara localităţilor Presemnalizarea direcţiilor la o intersecţie denivelată de drumuri Presemnalizarea direcţiilor indicate Presemnalizarea traseului de evitare a localităţii Presemnalizarea direcţiilor într-o intersecţie cu sens giratoriu Drum închis sau deschis Presemnalizarea traseului de urmat în cazul unei restricţii de circulaţie Presemnalizare pe autostradă pentru parcare .1.

20 Presemnalizarea pe autostradă pentru spaţii de servicii Confirmarea direcţiei de mers pe autostradă spre localităţi mai importante Presemnalizarea unui loc periculos o interzicere sau o restricţie pe un drum lateral Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuării virajului la stânga Bandă rezervată circulaţiei mijloacelor de transport în comun Drum fără ieşire Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule Selectarea circulaţiei pe direcţii de mers în apropierea intersecţiei. . Terminarea unei benzi de circulaţie Bandă destinată circulaţiei vehiculelor lente Viteză minimă obligatorie pentru o bandă de circulaţie Viteză minimă obligatorie pentru diferite benzi de circulaţie Limite de viteză pentru diferite benzi de circulaţie Bandă de circulaţie rezervată autovehiculelor de transport public de persoane Direcţie spre localitatea ( localităţile) indicată .

2. Indicatoare de informare: Trecere pentru pietoni Limite generale de viteze Sens unic Autostradă Sfârşit de autostradă Limite maxime de viteză pe autostradă în funcţie Spital Poliţia . naţional Drum: judeţean comunal Drum deschis traficului internaţional Traseu de tranzit European Simbolul şi numărul autostrăzii Intrare în Ieşire din Localitate Limită de judeţ Curs de apă tunel sau viaduct Confirmarea direcţiei de mers spre o localitate C.21 Direcţia de urmat pentru autovehicule destinate transportului de mărfuri Direcţia spre obiectivul turistic Direcţia spre obiective locale Direcţia spre aeroport Direcţia de urmat în cazul devierii temporare a circulaţiei.

22 condiţiile meteorologice Staţie de: Post de prim ajutor Pasarelă pentru pietoni autobuz tramvai Staţie de taximetre Drum pentru Sfârşit de drum pentru autovehicule Vulcanizare Telefon Staţie de alimentare cu carburanţi regular inclusiv benzină inclusiv benzină fără plumb fără plumb şi gaz lichefiant Hotel sau motel Restaurant Bufet sau cofetărie Teren pentru camping Teren pentru caravane Teren pentru camping şi caravane Loc pentru pentru popas Cabană pentru turişti WC public Service auto Parcare Începutul şi sfârşitul zonei rezidenţiale Complex de Servicii Începutul şi sfârşitul zonei cu viteză recomandată 30 km/h intrarea şi ieşirea din tunel îmbarcare pe vagoane de CF .

23 Îmbarcare pe feribot Port Gară Autogară Închirieri auto Plajă Zonă de Vânătoare Zonă de pescuit Centru viticol Zonă industrială Poştă Apă potabilă Loc de joacă pentru copii Stadion Supermarket Acces Internet Teatru Muzeu Cântar pentru Autovehicule Control radar Informaţii rutiere Viteză recomandată Informaţii turistice C. Indicatoare de informare turistică: .3.

Panouri adiţionale: Distanţa până la locul la care se referă indicatorul de presemnalozare sau informare Distanţa între indicator şi începutul locului periculos Coborâre periculoasă care începe la o distanţă de 300 m Direcţia şi distanţa până la locul la care se referă indicatorul Categoria de vehicul care trebuie să respecte semnificaţia indicatorului Intervalul de timp în care acţionează indicatorul Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul Trecere la nivel cu cale ferată industrială completând semnificaţia indicatorului „Alte pericole” Începutul şi lungimea zonei de acţiune a indicatorului Începutul Confirmarea Terminarea zonei de acţiune a indicatorului ___ Sector de drum unde oprirea este interzisă ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ .24 D.

25 Direcţia drumului cu prioritate Poziţia conducătorului de vehicul este pe drumul de la baza tăbliţei adiţionale fiind obligat să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe drumul prioritar simbolizat prin linia mai groasă. Distanţa până la Indicatorul „Oprire” Intervalul de timp când este permisă staţionarea vehiculelor ce efectuează aprovizionarea Exceptarea unor categorii de vehicule de la semnificaţia indicatorului Sensul sau sensurile de circulaţie pentru care este valabilă semnificaţia indicatorului Trecere la nivel cu o cale ferată prevăzută cu instalaţie de semna lizare automată Ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar Folosirea farurilor de întâlnire Vehicule care transportă substanţe explozive sau uşor inflamabile Vehicule care transportă mărfuri periculoase Vehicule care transportă substanţe de natură să polueze apa Ploaie. Parcare cu plată poziţia conducătorului de vehicul este pe drumul cu prioritate Direcţia drumului cu Prioritate Viteza recomandată pe un sector de drum cu semaforizarea sincronizată Direcţia drumului cu Prioritate Poziţia conducătorului de vehicul este pe drumul de la baza tăbliţei adiţionale fiind obligat să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă prin intersecţie ( de drum prioritar + prioritate de dreapta). ceaţă viscol .

diverse: 2. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie discontinuă simplă. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt: a) longitudinale. îl preced sau urmează să se intersecteze. laterale: A. Marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie discontinuă. Marcaje longitudinale: 1. . care pot fi: 1. Marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie sa fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante. se interzice trecerea pe partea opusă sensului de mers. Delimitarea extremităţii părţii carosabile prin linie discontinuă are acelaşi caracter de orientare (ghidare). c) alte marcaje. le întăresc sau le precizează semnificaţia. Marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie discontinuă.26 Marcaje Marcajele servesc la organizarea circulaţiei. 2. Dacă o asemenea linie separă sensurile de circulaţie. permiţând conducătorilor de vehicule să-l încalce în situaţia când doresc să iasă în afara părţii carosabile pentru a oprii vehiculul. avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice trecerea cu vehiculul peste el. Marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulaţie prin linie discontinuă are caracter orientativ putând fi încălcat pentru efectuarea manevrei de depăşire de către oricare din participanţii la trafic indiferent de direcţia din care circulă. după o prealabilă semnalizare şi asigurare că manevra se poate face fără pericol pentru cei care îl urmează. Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie continuă simplă. Acestea pot fi folosite singure sau împreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completează. b) transversale. atunci când se adresează conducătorilor vehiculelor aflate in mişcare.

b) anunţării apropierii de o linie continuă şi a interdicţiei impuse de această sau apropierea de un alt loc ce prezintă un risc particular. dublată de una discontinuă. Delimitarea extremităţii părţii carosabile prin linie continuă are caracter de interzicere a încălcării ei. . Linia discontinuă simplă este destinată: a) delimitării benzilor in vederea ordonării circulaţiei.27 3. __________ __________ __________ __________ __________ Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie continuă. Marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie discontinuă. Marcaj de delimitare a părţii carosabile cu linie continuă. 4. 5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Marcaj de separare a sensurilor de circulaţie format dintr-o linie continuă dublă. o linie continuă dublată de una discontinuă se va respecta semnificaţia liniei celei mai apropiate de autovehicul în sensul de deplasare. cazuri in care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mic decât lungimea lor. caz în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mare decât lungimea acestora.. ___ ______ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ______ ______ ______ ______ ______ -------------------------________________ --------------------------------------------------________________ --------------------------------------------------________________ ---------------------------------------------------________________ --------------------------------------------------_________________ ----------------------------------------------------________________ --------------------------- __ --------______ --------- ------------------------ _______________ ------------------------- ______ ------------------------- _______ --------------------------- ______ --------------------------- _______ -------------------------- ______ ------------------------- _______ --------------------------- _______ ----------------------------- ___ ---------- ____ ___ ____ ____ ___ ___ ____ ____ Marcaj pentru benzi cu circulaţia reversibilă. În cazul marcajului mixt de separare a sensurilor de circulaţie. Marcaj de delimitare a benzilor de circulaţie de acelaşi sens cu linie discontinuă.

semnalul luminos verde sub forma unei săgeţi orientată cu vârful către în jos permite circulaţia pe banda respectivă iar semnalul luminos intermediar de culoare galbenă sub forma unei săgeţi în diagonală cu vârful orientat către dreapta jos anunţă conducătorii de vehicule că trebuie să părăsească banda în direcţia indicată de săgeată întrucât banda respectivă urmează să se închidă. La executarea virajului la dreapta. 6. 7. Semnalul luminos de culoare roşie sub forma a două bare încrucişate în diagonală interzice circulaţia pe banda respectivă. ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ___ ___ ___ Marcaj pentru drumuri cu zonă verde separatoare. Bandă de decelerare 8. . Marcaj pe o bandă de decelerare. Marcaj la apropierea de o intersecţie.28 Benzile cu circulaţie reversibilă sunt dispuse lângă axul drumului şi sunt materializate prin linii duble discontinue. Sunt însoţite permanent de semnale luminoase care precizează modul de folosire a acestora. Banda de decelerare se foloseşte pentru executarea virajului la dreapta de pe un drum prioritar sau de pe o autostradă.

______ ________ ______ ___ ______ ___ ______ ___ _____ ___ ____ Marcajul benzii suplimentare pentru vehicule lente. 9. uneori fiind precedat de o tăbliţă adiţională care indică şi distanţa până la bandă. 11. . Marcajul benzii de stocaj pentru virajul la stânga.29 conducătorii de vehicule fiind obligaţi să circulaţia celorlalte vehicule. Avertizarea conducătorilor de vehicule despre apropierea de o bandă destinată vehiculelor lente se realizează prin indicatorul cu aceeaşi semnificaţie. Banda de accelerare se materializează pentru crearea posibilităţii pătrunderii pe artere intens circulate prevăzute cu mai multe benzi de circulaţie. 10. Înainte de a intra pe banda prioritară situată lângă acostament conducătorii de vehicule trebuie să semnalizeze şi să se asigure că intrarea se face fără pericol pentru vehiculele care circulă pe acea bandă. Această bandă creează posibilitatea conducătorilor de vehicule să poată efectua schimbarea benzii de circulaţie fără a stânjeni în deplasare vehiculele care circulă pe banda respectivă. ar stânjeni bandă de accelerare Marcajul pe o bandă de accelerare. reducă viteza de deplasare. ţinând cont de poziţia şi viteza de deplasare a acestora. Banda suplimentară pentru vehicule lente se materializează prin marcaj longitudinal în general în situaţia drumurilor în rampă pentru fluidizarea circulaţiei atunci când pe sectorul de drum respectiv circulă şi vehicule lente. prin viraj dreapta.

Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub formă de triunghi având o latura paralelă cu linia discontinuă. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabila inscripţia "STOP". Marcaj de ghidare în intersecţii. . indică linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Diverse: Marcaj de ghidare la traversarea unei intersecţii. indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie. aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi. de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată. Marcaj de oprire şi cedare a trecerii Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă. Marcaj de traversare pentru pietoni. aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi. Marcaj de traversare pentru biciclişti. cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă.30 Banda de stocare se materializează în zona de preselecţie pentru executarea virajului la stânga în scopul creerii posibilităţii vehiculelor care virează la stânga să oprească şi să acorde prioritate vehiculelor care circulă din sens opus. Marcaje transversale: Au aceeaşi semnificaţie ca şi indicatoarele cu aceeaşi denumire. B. C. printr-o comandă a agentului care dirijează circulaţia. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un semnal luminos.

Interzicerea staţionării Banda delimitată printr-un marcaj longitudinal format din linii continue.31 Marcaj pentru spaţii înguste. Marcajul benzii rezervate mijloacelor de transport public Marcajul format dintr-o linie în zigzag semnifică interzicerea staţionarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul "BUS" sau "TAXI" poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de autobuze şi troleibuze. pe care este aplicat şi un marcaj simbolizând o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule. troleibuz . această precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea. Marcaj la îngustarea drumului cu o bandă pe sens. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator de interzicere a staţionarii. delimitează spaţiul interzis circulaţiei. respectiv de taximetre. Marcajul aplicat în afara benzilor. Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Spaţii interzise circulaţiei. delimitează banda rezervata circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule. înconjurate sau nu cu o linie de contur. format din linii paralele. Staţie autobuz.

Marcaje la refugii pe partea carosabilă. Marcaje pe coronamentele podeţelor. . Laterale: Marcaje pe ziduri de sprijin şi pe infrastructurile pasajelor inferioare. Marcaje pe borduri. D. Marcaje la pasaje care nu au asigurat gabaritul de înălţime Marcaje pe parapete. Marcaj de reducere a vitezei înaintea unor curbe deosebit de periculoase.32 Locuri de parcare. Marcaje de interzicere a depăşirii în unele curbe deosebit de periculoase.

de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. semnalele semaforului electric Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit. Marcajele. prin indicatoare. cum sunt: săgeţile. c) cu trei corpuri de iluminat. d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat. aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue. pentru pietoni şi biciclişti. Semnale luminoase. pentru tramvaie. inscripţiile. cu lumină intermitentă de avertizare. succesiunea culorilor lentilelor. aplicată pe o banda sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue. continuu sau intermitent. După numărul corpurilor de iluminat. pe portal ori suspendate pe cabluri. Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă. semafoarele sunt: a) cu un corp de iluminat. pentru vehicule. semnalizează obligaţia ca vehiculul care nu se afla pe banda Săgeţi de revenire pe banda aferentă sensului indicată de săgeată sa fie condus pe acea bandă.33 Săgeata de repliere care este oblică faţă de axul drumului. în mod adecvat. b) cu două corpuri de iluminat. de sus în jos. fiind următoarea: . emise succesiv. obligă la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. de mers Marcajul sub formă unei sau unor săgeţi. pot fi folosite pentru a repeta semnificaţia indicatoarelor sau pentru a da participanţilor la trafic indicaţii care nu le pot fi furnizate. liniile paralele sau oblice.

oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului. verde. caz in care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate. în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor. dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul riscă să rămână imobilizat. Săgeata pentru mersul înainte are vârful in sus. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei. verde. Semnalul roşu interzice trecerea. după caz. În acest caz. toate cu lumina albă. Aceeaşi semnificaţie o au si săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc. Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. acesta anunţa apariţia semnalului verde.34 a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roşu. astfel încât sa fie vizibile de la o distanta de cel puţin 50 m. iar în lipsa acestuia. Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie. delimitate prin marcaje longitudinale. stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului. semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi. Atunci când semnalul roşu funcţionează concomitent cu cel galben. deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei. b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: roşu. . conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi circulă conform semnificaţiei culorii semaforului care li se adresează. la partea inferioara. pentru direcţii diferite. pentru trecerea pietonilor. Semnalul verde permite trecerea. Conducătorul vehiculului care intră într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia. c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara. La semnalul roşu vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau. acestea permit trecerea numai în direcţia indicată. Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite. Acestea pot fi repetate în mijlocul. vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat. galben. Semnalele roşu. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens. Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumină intermitentă de culoare verde sub formă uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta. semafoarele. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. în dreptul semaforului. galben şi verde pot fi în formă de săgeţi de aceeaşi culoare. pe fond negru.

Acest semnal anunţă că banda deasupra căreia se afla este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează şi că aceştia sunt obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi. cu respectarea semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile in acel loc. permite intrarea vehiculelor si circulaţia pe acea banda. având forma a două bare înclinate si încrucişate. se afla atât de aproape de acele locuri. semnalul lămpii cu lumină galbenă intermitentă : Semnalul galben intermitent al unei lămpi instalate într-un loc periculos permite trecerea. Semnalul luminos intermediar care anunţa schimbarea semnalului verde in cazul benzilor cu circulaţie reversibilă are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în diagonală către in jos. conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de locurile unde trebuie să oprească cu excepţia situaţiei în care. acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte.35 Când semnalul galben apare după semnalul verde. Semnalul roşu. spre dreapta. delimitate prin marcaje longitudinale. de formă unei săgeţi cu vârful in jos. . cu respectarea semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc. încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţa. la apariţia semnalului. Semnalul galben intermitent permite trecerea. iar semnalul verde. semnalele pentru benzile cu circulaţie reversibilă : Când deasupra benzilor. sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi.

36 Alte semnale luminoase În cazul semaforizării corelate. marcajelor. precum şi de cele ale procurorilor criminalişti din Ministerul Public şi ale Parchetului Naţional Anticorupţie. Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie să se conformeze semnificaţiei semnalelor luminoase. de cele ale unităţilor speciale ale Serviciului Roman de Informaţii si ale Serviciului de Protecţie si Paza. g) regulile de circulaţie. a)Semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră. deszăpezirii sau tractării autovehiculelor ramase in pana. Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbenă intermitentă. reparării sau executării unor lucrări de drumuri. lumina galbenă. c) semnalizarea temporară care modifica regimul normal de desfăşurare a circulaţiei. precum si de tractoarele sau utilajele agricole. care poate fi folosită numai de către autovehiculele aparţinând politiei şi pompierilor. lumina albastră. atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau in misiuni care au caracter de urgenta. precum şi semnalelor agenţilor care dirijează circulaţia şi ale conducătorilor de vehicule. Acesta poate avea in câmpul sau imaginea unui pieton in mişcare. e) indicatoarele. . indicatoarelor. jandarmeriei. protecţiei civile. în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii. care poate fi folosită doar de către autovehiculele aparţinând politiei. de cele ale Ministerului Justiţiei . iar pentru conducătorii de vehicule si viteza de deplasare. d) semnalele luminoase. precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare. de culoare galbenă pe fond negru. politiei de frontiera. Ordinea de prioritate între regulile de circulaţie. de cele destinate întreţinerii. serviciului de ambulanţă. de cele care transporta substanţe periculoase.Direcţia Generală a Penitenciarelor. f) marcajele. Ministerului Apărării Naţionale şi de cele destinate controlului circulaţiei vehiculelor din parcul propriu sau care însoţesc coloane militare. b) semnalele poliţistului. care poate fi folosită de către autovehiculele cu gabarite sau mase depăşite ori care însoţesc asemenea autovehicule. curăţeniei străzilor. diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutieră şi semnalele agentului care dirijează circulaţia este următoarea: a) semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonora. lumina roşie.

cu braţul drept întins orizontal şi palma mâinii orientată către înainte indică oprire pentru vehiculele şi pietonii care circulă din spatele acestuia). b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care. pe verticala. c) conductorii coloanelor de militari sau ai grupurilor organizate de pietoni. la trecerile pentru pietoni din apropierea scoliilor.37 b) semnalele poliţistului Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii: a) braţul ridicat vertical semnifica "atenţie. a unui dispozitiv cu lumina roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica "oprire" pentru participanţii la trafic. Poliţistul care dirijează circulaţia poate face semn cu braţul ca vehiculul să avanseze. "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate( semnalul este similar cu lumina de culoare roşie a semaforului). să îl ocolească prin partea sa stângă sau dreapta. poliţistul poate coborî braţul sau braţele. indiferent de sensul lor de mers. oprire" pentru toţi participanţii la trafic care se apropie. Dacă semnalul este dat intr-o intersecţie. . spre care este îndreptat. poziţia sa însemnând. La efectuarea comenzilor prevăzute la litera a şi b. d) balansarea pe verticala a braţului semnifică reducerea vitezei. să depăşească. După ce a dat acest semnal. poliţistul poate folosi şi fluierul. să treacă prin faţa ori prin spatele sau. c) balansarea cu braţul. dat prin ridicarea bastonului alb. la trecerile la nivel. b) lucrătorii de drumuri. d) membrii patrulelor şcolare de circulaţie. cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri in condiţii de siguranţă. de asemenea. aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajaţi in traversare( semnalul este similar cu lumina de culoare galbenă a semaforului). in zona lucrărilor pe partea carosabila. iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească. Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească si la semnalul nevăzătorilor. circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse (cu braţul stâng întins orizontal şi palma mâinii orientată către înainte indică oprire pentru vehiculele şi pietonii care circulă din faţa sa. e) rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei şi grăbirea traversării drumului de către pietoni. Oprirea conducătorilor de vehicule si a pietonilor este obligatorie si la semnalele date de: a) agenţii de cale ferata. atunci când aceştia traversează strada.

trebuie sa fie echipate si plasate astfel încât sa poată fi observate si recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic. cat si fata de regulile de circulaţie. Semnalele poliţiştilor şi cele ale persoanelor cărora conducătorii de vehicule trebuie să oprească în mod obligatoriu vehiculul primează atât fata de semnificaţia mijloacelor de semnalizare. care dirijează circulaţia ori care adresează semnale de oprire participanţilor la trafic. Semnalele poliţistului de pe motocicleta poliţiei Oprire Reduceţi viteza Oprire Semnalele poliţistului din maşina de poliţie Mesaje variabile: .38 Persoanele . Aceste semnale se executa pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant. iar pe timpul nopţii numai cu un dispozitiv cu lumina roşie sau cu bastonul reflectorizant.

se folosesc aceleaşi indicatoare ca in semnalizarea permanentă. avertizări sau reguli de circulaţie aplicabile temporar. Pentru informaţii. se pot instala temporar semafoare mobile. Pentru semnalizarea si dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri. însa simbolurile vor fi aplicate pe fond galben. cu excepţia autostrăzilor. cu obligaţia presemnalizării vizibile a acestora de la o distanta de cel puţin 150 m.39 c) Semnalizarea temporară care modifica regimul normal de desfăşurare a circulaţiei. Drum îngustat Acostament Periculos Drum cu denivelări Drum alunecos Împroşcare cu Pietriş Lucrări Semafoare Circulaţie în ambele sensuri Alte pericole Depăşirea autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş interzisă Limitare de viteză Terminarea Sfârşitul interzicerii tuturor restricţiilor de a depăşii Deviere temporară Deviere temporară Denivelare faţă Banda alăturată Îngustare temporară Abatere temporară Abatere Terminarea abaterii temporară temporare Îngustare temporară Presemnalizarea rutei ocolitoare . unde se executa lucrări pe partea carosabila.

40 Presemnalizarea rutei ocolitoare Marcaje rutiere Semnalizare unui utilaj care se deplasează lucrând Succesiune de puncte de lucru Presemnalizarea unui sector cu circulaţie alternantă Presemnalizarea lucrării pe străzi Lucrări de tratamente a suprafeţei părţii carosabile Mijloace auxiliare de semnalizarea lucrării: Ghirlandă polietilenă sau lanţ Semafor mobil Balize direcţionale Baliză tip jalon Con de dirijare Balize cuplate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă Barieră bidirecţională Barieră normală Lampă cu lumină galbenă intermitentă Fanion de semnalizare .

acest semnal anunţă coborârea acestora. fără bariere” sau „Trecere la nivel cu calea ferată dublă. La trecerea la nivel cu calea ferată păzită semnalul luminos pentru anunţarea apropierii trenurilor este compus din două lumini roşii care funcţionează intermitent alternativ. Pe drumurile de pământ. fără bariere” trecere la nivel cu o cale ferată industrială. Semnalul luminos pentru anunţarea apropierii trenurilor trebuie sa fie însoţit de un semnal sonor de avertizare. . În cazul trecerii la nivel prevăzute cu bariere sau semibariere.41 Parapet din material plastic Cărucioare portsemnalizare Palete de semnalizare Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată Tipuri de treceri la nivel cu calea ferată: trecere la nivel cu o cale ferată prevăzută cu bariere sau semibariere (păzite) trecere la nivel cu o cale ferată automatizată( păzită) trecere la nivel cu o cale ferată curentă fără barieră sau semibarieră (nepăzite). fiind acele treceri unde întâlnim doar indicatorul „Trecere la nivel cu calea ferată simplă. cu circulaţie de vehicule redusă. şi pe cărările pentru pietoni poate fi folosit doar un semnal sonor de avertizare.

Obligaţiile conducătorilor de vehicule : la trecerile păzite se reduce viteza de deplasare şi se circulă cu atenţie. fără a depăşi locul unde este instalat indicatorul "Trecere la nivel cu calea ferată simplă. Acestea se amplasează de fiecare parte a caii ferate. însoţit de un panou adiţional ce conţine imaginea unei locomotive. fără bariere". fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dublă. fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dublă. pe partea dreaptă în sensul de mers. Semnalizarea luminoasă la trecerea la nivel cu calea ferată este însoţită. fără bariere" ori marcajul transversal aplicat pe partea carosabilă a drumului public sub formă unei linii continue . de unul dintre indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferată simplă. Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roşie si albă si pot fi prevăzute. barierele şi semibarierele trebuie sa fie echipate cu dispozitive reflectorizante. Indicatoarele. fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dublă. Pe stâlpii de susţinere ai porţilor de gabarit se instalează indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maximă de trecere admisă. Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată. în locul unde există vizibilitate maximă. care semnifică permisiunea de a trece. la trecerile curente (nepăzite) se va opri în mod obligatoriu vehiculul. pe un refugiu în mijlocul părţii carosabile ori deasupra acesteia. având cadenţa lentă. în mod automat. la mijloc. Pe drumurile neiluminate benzile trebuie sa fie reflectorizante. fără bariere". Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată păzită sau nepăzită se semnalizează cu indicatoare cu aceeaşi semnificaţie instalate succesiv la 150. La apropierea trenurilor semnalul luminos cu lumini roşii şi cel sonor trebuie să intre în funcţiune. trebuie să funcţioneze permanent un semnal cu lumină intermitentă de culoare albă. Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrărilor Limitele laterale ale platformei drumului se semnalizează prin stâlpi laterali de delimitare sau prin parapete dotate cu dispozitive reflectorizante de culoare roşie si . Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată curentă se semnalizează. omologate. după caz. La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială se instalează indicatorul "Alte pericole". destinate să interzică accesul vehiculelor a căror încărcătura depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă. Lămpile cu lumini roşii şi albe sunt montate pe acelaşi suport şi îndreptate în aceeaşi direcţie. iar când condiţiile de vizibilitate impun. iar pe timp de noapte barierele şi semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumină roşie. sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbenă şi neagră. cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferată simplă. pentru asigurare. iar circulaţia se dirijează de un agent de cale ferată. 100 si 50 m de calea ferată. însoţite de indicatorul "Oprire". si pe partea stângă.42 În timpul cât semnalul cu lumini roşii prevăzut este stins. concomitent cu stingerea semnalului de culoare albă şi să rămână în funcţiune până la trecerea acestora. în toate cazurile. la trecerile cu cale ferată industrială se va respecta semnalul agentului de cale ferată. cu un disc roşu.

trebuie sa aibă in funcţiune luminile de întâlnire. respectiv. pun in funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă şi sonoră. . a semnalelor luminoase şi sonore de prioritate în alte cazuri decât cele justificate de urgenţa intervenţiei sau misiunii lor. stâlpi de delimitare. omologate. iar la intersecţii. corespunzător situaţiei create. care au in funcţiune semnalele luminoase de culoare roşie si albastră şi. conducătorii celorlalte vehicule sunt obligaţi sa reducă viteza. în sensul de mers. are semnificaţia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări si scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau devierea acesteia pe variante ocolitoare. ele trebuie însoţite pe timp de noapte de lumini de culoare galbenă. cat mai aproape de partea din dreapta a părţii carosabile şi să permită trecerea acestora. conuri sau alte mijloace fluorescent-reflectorizante. Autovehiculele cu regim de circulaţie prioritara ce se deplasează la intervenţii nu se supun restricţiilor de viteză. dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat si special instruit. iar când lucrarea afectează axul drumului. aflate in misiune. să le acorde prioritate de trecere. Semnalele autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara si obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic Autovehiculele poliţiei. concomitent cu cele sonore. amenajări rutiere tip "limitatoare de viteza" si se aplică marcaje. după caz. luminile pot fi de culoare albă sau galbenă. Semnalizarea sectoarelor de drum public pe care se execută lucrări este obligatorie. zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalaţii laterale drumului. Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare si balize reflectorizante sau. Se interzice folosirea de către conducătorul unuia dintre autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară. însoţite de un autovehicul cu regim prioritar. La apropierea de autovehicule cu regim de circulaţie prioritară. Dacă aceste mijloace nu sunt reflectorizante. să elibereze banda pe care se deplasează autovehiculul prioritar ori să circule cât mai aproape de bordura sau acostament. Autovehiculele care formează o coloană. care au in funcţiune semnalele luminoase de culoare albastră. La intrarea în intersecţii conducătorii acestora sunt obligaţi să circule cu atenţie şi să ia toate măsurile pentru prevenirea accidentelor. Dispozitivele roşii trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului. în funcţie de natura misiunii. conducătorii celorlalte vehicule sunt obligaţi sa oprească de îndată in afara părţii carosabile sau. după caz. când nu este posibil. Dacă este cazul. bariere. pereţii tunelelor. roşie. Limitele sectoarelor afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil cu panouri. Materialele din care acestea sunt confecţionate nu trebuie sa fie dure. Mijloacele de avertizare luminoasă şi sonoră pot fi folosite şi separat. concomitent cu cele sonore.43 albă ori galbenă. Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protecţie. La apropierea autovehiculelor cu însemnele politiei si ale pompierilor. pompierilor şi cele cu regim de circulaţie prioritara (dotate cu lumini giratorii albastre) atunci când conducătorii acestora se deplasează in acţiuni de intervenţie sau misiuni care au caracter de urgenta.

dacă aceasta nu este posibil. ziua când ploua torenţial. Semnalele conducătorilor de vehicule Conducătorii de vehicule semnalizează cu mijloacele de avertizare sonoră. ori de cate ori este necesar. oprirea şi punerea în mişcare. Semnalizarea prin schimbarea luminilor de întâlnire cu cele de drum se foloseşte pe timp de noapte la intersecţiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de către poliţişti. ninge abundent sau este ceată densă. atât in localităţi. Oprirea unui autovehicul de către un poliţist aflat intr-un autovehicul cu regim prioritar se face si prin punerea in funcţiune a dispozitivelor luminoase cu mesaje variabile sau cu braţul. după gradul de iluminare a drumului public. b) conducătorii autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii. Conducătorii de vehicule sunt obligaţi ca de la lăsarea serii si pana in zorii zilei. ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum. transportă grupuri organizate de persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transporta mărfuri şi produse periculoase. La apropierea a două vehicule care circula din sensuri opuse. ninge abundent sau este ceaţă densă. Conducătorul de autovehicul căruia i s-a adresat semnalul este obligat sa pună în funcţiune de îndată luminile de direcţie din dreapta şi să oprească în afara părţii carosabile sau. să folosească instalaţia de iluminare a vehiculului astfel: a) luminile de poziţie sau de staţionare. ori in alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public. b) luminile de întâlnire sau de drum. permanent. Se exceptează de la această interdicţie autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară. Se interzice altor conducători de autovehicule să se intercaleze sau să se ataşeze unei coloane cu regim de circulaţie prioritara. cât şi în afara acestora. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare. în timpul opririi pe partea carosabila în afara localităţilor. pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului şi fără sa-i determine pe aceştia la manevre ce pot pune in pericol siguranţa circulaţiei. iar când plouă torenţial. pentru evitarea unui pericol imediat. precum şi în tuneluri. . Sunt obligaţi sa folosească ziua. in mers. depăşirea. cât mai aproape de bordura sau acostament. pentru evitarea unui pericol imediat. conducătorii acestora sunt obligaţi ca de la o distanta de cel puţin 200 m să folosească luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosită in zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisa". precum şi în condiţii de vizibilitate redusă. cu excepţia cazurilor . luminile de întâlnire: a) conducătorii motocicletelor si ciclomotoarelor. luminoasă sau cu braţul. Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanta de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează. şi luminile de ceaţă.44 Conducătorii de vehicule care se apropie de o coloana cu regim de circulaţie prioritară pot depăşi coloana dacă li se semnalizează această manevră de către conducătorul coloanei.

Conducătorii vehiculelor cu două roti. în ordinea opririi şi în cazul în care această manevra este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers. . se aplică în intersecţiile cu circulaţia nedirijată precum şi în toate cazurile de egalitate . precum şi ai celor cu tracţiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna semnalizează intenţia lor de a schimba direcţia de deplasare sau de a depăşi.45 Intenţia conducătorilor de autovehicule de a schimba direcţia de mers. cu braţul întins orizontal. montarea pe acestea sau folosirea in circulaţia pe drumurile publice a semnalelor speciale de avertizare luminoasă şi sonoră. în mod succesiv. venind de pe două caz de egalitate drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeaşi semnificaţie ( în această situaţie. Prioritatea Prioritatea este dreptul pe care îl are un vehicul de a trece înaintea altuia în situaţiile când se întâlnesc. cu excepţia autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară. Oprirea autovehiculelor pe partea carosabila se semnalizează cu lumina roşie din spate. Tipuri de prioritate : prioritatea de dreapta. vehiculele care virează la stânga trebuie să acorde prioritate celor care circulă din sens invers). se aplică în intersecţiile cu sens giratoriu . înainte de efectuarea manevrelor. cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor. prioritatea de stânga. Oprirea acestor vehicule se semnalizează prin balansarea braţului drept in plan vertical. Conducătorii de vehicule trebuie sa pun in funcţiune luminile de avarie. depăşirea şi oprirea se semnalizează prin punerea în funcţiune a luminii intermitente a semnalizatoarelor cu cel puţin 50 m in localităţi şi 100 m in afara localităţilor. Se interzice deţinerea în autovehicule. Luminile de avarie se utilizează şi în orice alte împrejurări în care vehiculul imobilizat pe drumul public sau care se deplasează foarte lent constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic. prin caz de egalitate se înţelege pătrunderea a două vehicule într-o intersecţie. Luminile de avarie se folosesc când vehiculul a rămas în pană ori a fost avariat şi nu poate fi deplasat imediat în afara părţii carosabile.

„Intersecţie cu un drum fără prioritate”. care au mijloacele de avertizare sonoră în funcţiune şi se deplasează la intervenţii faţă de celelalte vehicule care circulă prin intersecţie. având prioritate vehiculele care urcă rampa faţă de cele care coboară. prioritatea de rampă. este conferită de indicatorul cu aceeaşi denumire şi se aplică pe sectorul de drum îngustat unde nu pot să circule două vehicule unul pe lângă celălalt . se aplică pe sectorul de drum cu declivităţi unde nu pot să circule două vehicule unul pe lângă celălalt . prioritatea specială. „Intersecţii cu drumuri fără prioritate. de acest tip de prioritate beneficiază autovehiculele poliţiei. teren agricol etc).46 prioritatea conferită de indicatoarele „Drum cu prioritate” . pompierilor precum şi cele cu regim de circulaţie prioritară echipate cu lumini giratorii albastre. mai beneficiază de acest tip de prioritate şi vehiculele pe şine în intersecţiile cu circulaţia nedirijată faţă de celelalte vehicule care circulă prin intersecţie . de categorie inferioară( drumul de categorie inferioară fiind un drum care accede în drumul principal de pe un câmp. . decalate” prioritatea faţă de circulaţia din sens invers. Nu are prioritate de trecere: vehiculul care intră pe un drum public venind de pe un drum lateral.

. vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele cu semnificaţia "Cedează trecerea" sau "Oprire".47 vehiculul care intră într-o intersecţie venind de pe un drum public pe care nu este instalat vreun indicator de prioritate. vehiculul care coboară o pantă faţă de vehiculul care urca. curte. indiferent de direcţia de deplasare. vehiculul care întâlneşte indicatorul "Prioritate pentru circulaţia din sens invers". vehiculul care se pune în mişcare sau care iese din garaj. vehiculul care intra intr-o intersecţie cu circulaţie in sens giratoriu( autoturismul şi autobuzul ) faţă de cel care circula in interiorul acesteia. gang faţă de vehiculul care circulă pe drumul public. Se exceptează autovehiculul din serviciile de transport public de persoane care se pune în mişcare din staţiile prevăzute cu alveole. faţă de vehiculele care circula dinspre dreapta.

. tramvaiul care efectuează virajul spre stânga faţă de vehiculele care circula din sens opus. inclusiv atunci când circulaţia în intersecţie este dirijata prin semnale luminoase. vehiculele care trec de pe o bandă de circulaţie pe alta faţă de cele care circulă pe banda respectivă . semnalizată ca atare. vehiculele care efectuează manevra de întoarcere faţă de cele care circulă pe sectorul de drum respectiv.48 vehiculul care execută virajul spre stânga faţă de cel care circula din sens opus. vehiculul care efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi se intersectează cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete. dacă semnalizarea rutiera din acea zona nu stabileşte o alta regulă.

dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă a unui şir de vehicule. Aceste manevre se vor executa numai după ce aceştia au semnalizat şi s-au asigurat că nu periclitează siguranţa celorlalţi participanţi la trafic care îi urmează sau îi precede sau circulă din sens opus. şi peste marcajul pentru spatii interzise. direcţia de deplasare ori când s-au angajat în depăşire. putându-se trece peste el numai atunci când conducătorii de vehicule schimbă banda de circulaţie. Circulaţia pe benzi : Prin bandă de circulaţie se înţelege spaţiul longitudinal al părţii carosabile.49 toate vehiculele faţă de pietonii angajaţi în traversarea străzii prin locurile prevăzute cu indicator sau marcaj : Poziţii în timpul mersului 1. dar pe benzi diferite şi intenţionează să se înscrie pe __ __ banda liberă dintre ei. Pe drumurile publice pe care sunt aplicate marcaje. altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi. conducătorilor de vehicule le este interzisă trecerea peste linia continuă. Marcajul discontinuu delimitează benzile. conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte semnificaţia liniei celei mai apropiate de vehicul în direcţia de deplasare. In cazul în care sensul de circulaţie este separat de o linie continuă şi una discontinuă. __ __ __ __ __ __ __ __ semnalizare 50( 100) m . când conducătorii a două __ __ autovehicule circula in aceeaşi direcţie. materializat sau nu prin marcaje rutiere. simplă sau dublă. axul drumului ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ axul drumului respectă linia discontinuă ____ ____ ___ ___ Respectă linia continuă Pe un drum public prevăzut cu minimum trei benzi pe sens. cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine axul drumului din stânga să ocupe acea bandă.

cu respectarea semnificaţiei indicatoarelor si marcajelor pentru semnalizarea direcţiei de mers. următoarele poziţii: a) rândul din dreapta ( de lângă bordură). corespunzător direcţiei de mers. astfel într-o localitate această manevră trebuie începută de la o distanţă de cel puţin 150 m .50 Pe drumul public cu mai multe benzi. b) rândul din stânga ( de lângă axul drumului ). vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate. cei care vor să meargă înainte. cei care vor sa schimbe direcţia de mers spre stânga. Trecerea de pe banda de circulaţie nr 1 pe banda nr 3 cu intenţia de a executa virajul la stânga se face succesiv nu în diagonală. 2. conducătorii de vehicule care circula pe o banda care se sfârşeşte. cei care vor sa schimbe direcţia de mers spre dreapta. . conducătorii vehiculelor ocupa in mers. c) oricare dintre rânduri. Prin preselecţie se înţelege ocuparea din timp a benzii sau a rândului. Dacă în aproprierea unei intersecţii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se circule într-o anumită direcţie. cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie. pentru a continuă deplasarea pe banda din stânga trebuie sa permită trecerea vehiculelor care circula pe acea banda. Circulaţia pe rânduri : La intersecţiile fără marcaje. Preselecţie 50 m de colţul intersecţiei banda 1 50 m 50 m 50 m banda 2 banda 3 banda 3 banda 2 banda 1 Numerotarea benzilor de circulaţie se face de la acostament către axul drumului. Preselecţia se face de la o distanţă de cel puţin 50 m de colţul intersecţiei atât în localităţi cât şi în afara acestora. În intersecţiile cu marcaje zona de preselecţie este materializată prin linie continuă. În zona de preselecţie sunt interzise toate manevrele.

toţi conducătorii de vehicule. cât şi în afara acestora.51 Dacă în intersecţie circulă şi tramvaie. în spatele acestuia. Obligaţia de anunţare a politiei revine şi participanţilor la trafic care au sesizat existenta pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenta si siguranţa circulaţiei. cu excepţia celor trase sau împinse cu mana. e) instructorii auto în timpul orelor de pregătire a cursanţilor. albastră . În cazul în care în autovehicul exista atât locuri dotate cu centuri de siguranţă. roşie. d) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane. iar spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe două rânduri. In cazul in care tramvaiul este oprit intr-o staţie fără refugiu pentru pietoni. materiale sau substanţe. vor circula pe un singur rând. lăsând liber traseul tramvaiului. cât şi locuri fără astfel de dispozitive. care circula pe partea stânga. în interiorul localităţilor: a) conducătorii autovehiculelor echipate cu lumină giratorie roşe. Conducătorilor de autovehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se afla în timpul mersului. precum şi crearea de obstacole pe drumul public. lăsarea şi abandonarea de obiecte. indiferent de direcţia de deplasare. în regim de taxi. în direcţia de mers. Conducătorii si pasagerii autovehiculelor. şi să-şi reia deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost închise. Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţa. atât în localităţi. sunt obligaţi să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice. c) femeile în stare vizibilă de graviditate. cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip "mâini libere". Se interzic participanţilor la trafic aruncarea. care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă. Reguli de circulaţie Reguli generale: Vehiculele se conduc pe partea dreaptă a drumului public. vehiculele trebuie sa oprească în ordinea sosirii. se ocupă de preferinţă locurile dotate cu centuri de siguranţă. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi. . să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de politie ori primul poliţist întâlnit. b) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi. iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de reţinere omologate. dacă nu este posibil. Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor.albastră.

unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse. la apropierea acestuia. lente sau agabaritice ori cele care se deplasează cu viteza redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura. când două vehicule nu pot să treacă unul pe lângă celălalt. conducătorii acestora se vor conforma semnalizării existente. Pe drumurile publice cu declivităţi pronunţate. conducătorii acestora sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile.52 Utilizarea părţii carosabile Conducătorii sunt obligaţi sa conducă vehiculele cât mai aproape de marginea din dreapta părţii carosabile. biciclete şi celelalte vehicule fără motor. unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse. Pe aceeaşi bandă pot circula şi autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară. benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. ansamblul de vehicule trece înaintea oricărui alt vehicul. Trecerea pe lângă vehiculele care circula din sens opus La întâlnirea a două vehicule care circulă din sensuri opuse. Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile. unele pe lângă altele. de la dreapta spre stânga. conducătorul vehiculului este obligat să reducă viteza şi. Pe drumurile publice înguste. dacă unul dintre vehicule trebuie sa execute o manevra de mers înapoi. dacă banda de circulaţie utilizata este ocupata. cele care coboară sunt obligate sa oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care urcă. cu obligaţia sa lase libera calea tramvaiului. În cazul în care drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers. dacă o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv. să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus. este imposibilă sau periculoasă. care impune trecerea pe sensul opus. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru ciclomotoare. dacă circulaţia se poate face fără pericol. conducătorii de vehicule pot folosi această bandă. Dacă mersul înainte este obturat de un obstacol sau de prezenţa altor participanţi la trafic. Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia banda pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axul drumului. La spaţii înguste sau pe sectorul de drum cu declivităţi. cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil. la nevoie. Vehiculele din serviciile de transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora. dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora. este imposibila sau periculoasă. Vehiculele grele. . vehiculele vor fi conduse pe banda situata lângă acostament sau bordura. acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers. părţile carosabile. în sensul lor de mers. unele pe lângă altele.

să vireze spre dreapta sau spre stânga pentru schimbarea benzii ori direcţiei de deplasare sau să meargă înapoi este obligat să efectueze aceste manevre numai după ce a semnalizat şi s-a asigurat că o poate face fără a pune în pericol participanţii la trafic care îl urmează. La apropierea de o staţie de troleibuz sau autobuz prevăzută cu alveolă. iar autobuzul înaintea autovehiculului de transport mărfuri. Circulaţia pe autostrăzi Se interzice pe autostrăzi circulaţia autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite. mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu. cu respectarea semnificaţiei acestuia. se efectuează prin stânga centrului intersecţiei. La vehiculele de aceeaşi categorie. precum şi a vehiculelor care. cu excepţia celor autorizate. fără intersectarea traiectoriei acestora. În situaţiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei. dar din sensuri opuse. cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorul care urcă să execute această manevra. în cazul autovehiculelor care intră intr-o intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament. ţinând seama de poziţia. direcţia şi viteza acestora. iar dacă există un marcaj de ghidare. să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic. tractoarelor şi maşinilor autopropulsate. prin construcţie sau din alte cauze. Conducătorul de vehicul care constată că vehiculele care circulă înaintea lui semnalizează intenţia de a schimba banda de circulaţie sau direcţia de deplasare este obligat sa asigure condiţiile pentru realizarea acestor manevre în deplină siguranţă. să iasă dintr-un rând de vehicule staţionate sau să intre într-un asemenea rând. nu pot depăşi viteza de 50 km/h. schimbarea direcţiei de deplasare se face prin stânga. la nevoie. să întoarcă. Semnalul dat trebuie menţinut pe întreaga durată a manevrei şi oprit de îndată ce această a fost efectuată. conducătorul de autovehicul care circulă pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat să reducă viteza şi. Reguli referitoare la manevre in timpul mersului Conducătorul de vehicul care intenţionează să pornească de pe loc sau să oprească. obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care coboară. Schimbarea direcţiei de mers spre stânga.53 vehiculul greu înaintea celui uşor. . din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenţia de a ieşi. Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părţii carosabile se ocolesc prin partea dreaptă. îl precedă ori cu care urmează să se întâlnească.

3. semnalizată ca atare. În cazul imobilizării fortuite. antrenamentele si competiţiile sportive de orice fel. trebuie să oprească.benzi de circulaţie. să le semnalizeze imediat prezenţa. conducătorii sunt obligaţi să scoată autovehiculele pe banda de urgentă. Acesta este obligat să circule cu viteza maxima de 5 .acostament. să nu staţioneze sau să parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate şi semnalizate ca atare. Conducătorii de vehicule care intră pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima banda a autostrăzilor şi să nu stânjenească în nici un fel circulaţia acestora. precum şi cortegiile. în acest scop. conducătorul poate intra numai dacă locuieşte în zonă sau prestează servicii publice "din poartă în poartă" şi nu are altă posibilitate de acces. defilările. 4-banda de urgenţă. încercările prototipurilor de autovehicule. caravanele publicitare. 1-zona mediană. b) abandonarea autovehiculelor. 5. manifestaţiile. pe autostrăzi sunt interzise învăţarea conducerii unui vehicul. În zona pietonală. să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă. d) efectuarea manevrei de întoarcere sau mers înapoi ori intrarea în zona mediană.54 De asemenea. Pe autostrăzi se interzice: a) circulaţia pe banda de urgenţă. Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfăşoară numai pe banda din partea dreapta a autostrăzii. 2-racordarea dintre cele două sensuri de circulaţie. Deplasarea si imobilizarea voluntara pe banda de urgenta sunt permise autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară numai in cazurile când circulaţia pe celelalte benzi este blocată. Conducătorii care urmează să părăsească autostrada sunt obligaţi să semnalizeze din timp şi să se angajeze pe banda de ieşire (de decelerare). Circulaţia în zona rezidenţială şi pietonală În zona rezidenţiala conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa circule cu o viteza maxima de 20 km/h. iar dacă nu o pot face. inclusiv pe racordurile dintre cele două parţi carosabile. c) remorcarea autovehiculelor rămase în pană dincolo de cea mai apropiată ieşire de pe autostradă ori intrarea pe autostradă cu un autovehicul remorcat. e) staţionarea ori parcarea autovehiculelor in alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate prin indicatoare.

dacă este necesar. După ce a trecut motociclistul se aplică în continuare regula priorităţii de dreapta între autoturism şi camion. 1. Aplicând regula priorităţii de dreapta ordinea de trecere este următoarea: motociclistul. Autoturismul are în partea dreaptă autocamionul fiind obligat să oprească să-i acorde prioritate. semnal luminos sau poliţist care să dirijeze circulaţia. Tramvaiul trece primul întrucât în aceste intersecţii tramvaiele au prioritate de trecere cu excepţia celor care virează la stânga care pierd prioritatea faţă de vehiculele care circulă din sens invers. autoturismul galben. joncţiune sau bifurcare de drumuri. Ordinea de trecere este următoarea: tramvaiul. Înainte de a intra într-o intersecţie nedirijată prima asigurare se face din partea stângă pentru a observa dacă vehicul care vine din stânga noastră a redus viteza şi a oprit şi apoi din dreapta pentru a le acorda prioritate. autocamionul şi autoturismul. Între cele două autoturisme se aplică regula priorităţii de dreapta al doilea care trece fiind autoturismul negru iar ultimul autoturismul galben. autoturismul negru. Ordinea de trecere a vehiculelor se stabileşte prin reguli de circulaţie ( prioritatea de dreapta). inclusiv spatiile formate de acestea. Circulaţia în intersecţiile nedirijate: Intersecţiile cu circulaţia nedirijată sunt intersecţiile unde nu întâlnim nici un mijloc de semnalizare. La ieşirea din zonele rezidenţiale şi pietonale. autocamionul are în partea dreaptă motocicleta deci trebuie să-i acorde prioritate iar motociclistul trece primul pentru că din dreapta sa nu circulă un alt vehicul. . al doilea care trece prin intersecţie fiind autocamionul iar ultimul autoturismul. Circulaţia în intersecţii Prin intersecţie se înţelege .55 km/h. să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor şi. conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează. să oprească.orice încrucişare.

cel care virează la stânga (autocamionul) este obligat să dea prioritate de dreapta celor care circulă din sens invers (autobuzului). menţinând în funcţiune semnalul stânga ( traseul marcat cu albastru). După ce am trecut de axa penultimului drum unde dorim să virăm. 2. Între camion şi autobuz fiind caz de egalitate ( ambii sunt pe aceeaşi categorie de drum). acordăm prioritate vehiculelor care circulă prin intersecţie din partea stânga şi ocolim prin dreapta insula. ne încadrăm cât mai aproape de acostament. În situaţia când apar indicatoare de reglementare a 1 priorităţii „Cedează trecerea”. semnalizăm dreapta. semnalizăm stânga. Autoturismul întrucât execută virajul la dreapta fără să depăşească axul drumului nu are nici o obligaţie faţă de conducătorul autocamionului. Regulă vehiculele care virează la dreapta fără să depăşească axul drumului au prioritate faţă de celelalte vehicule care circulă prin intersecţia nedirijată. Dacă ne apropiem de o astfel de intersecţie şi dorim să virăm pe prima stradă la dreapta ( poziţia autoturismului). Autobuzul este obligat să oprească pentru a acorda prioritate de dreapta autoturismului indiferent dacă acesta virează la dreapta ar circula pe direcţia înainte sau ar executa virajul la stânga.Circulaţia în intersecţiile cu sens giratoriu Intersecţiile cu sens giratoriu sunt intersecţii cu circulaţia dirijată unde se aplică regula priorităţii de stânga. Dacă dorim să virăm pe cea de-a doua stradă ( din poziţia autoturismului). În situaţia de faţă autocamionul şi motociclistul beneficiază de prioritate de trecere.56 Ordinea de trecere este următoarea: autoturismul. În intersecţiile cu sens giratoriu singurul indicator care îl găsim instalat este indicatorul cu aceeaşi semnificaţie „Intersecţie cu sens giratoriu”. acordăm prioritate vehiculelor care circulă din partea stângă (motociclistului) după care executăm virajul la dreapta. ne încadrăm cât mai aproape de axul drumului. este cazul vehiculelor care execută virajul la dreapta fără să depăşească axul drumului. Există o derogare de la regula clasică a priorităţii de dreapta. prin urmare el va trece primul prin intersecţie. „Oprire”. autobuzul şi autocamionul. „Drum cu prioritate” intersecţia respectivă se transformă în intersecţie cu circulaţia dirijată de piaţă gen sens giratoriu. Prin urmare vehiculele care circulă în sensul giratoriu au prioritate faţă de cele care pătrund într-o astfel de intersecţie. semnalizăm dreapta ( traseul marcat cu roşu ) şi ne încadrăm pe banda de lângă .

Pentru a rezolva ordinea de trecere trebuie să stabilim direcţia drumului cu prioritate în situaţia de faţă fiind drumul pe care circulă motociclistul şi autoturismul.57 axul drumului. Fiind caz de egalitate conducătorul autoturismului care virează la stânga trebuie să acorde prioritate celui care se deplasează pe direcţia înainte. Fiind caz de egalitate ( au acelaşi indicator „Drum cu prioritate”) între ei se aplică regula priorităţii de dreapta. Primul va trece conducătorul autocamionetei albastre întrucât circulă pe direcţia prioritară. 3. Fiind caz de egalitate între ei se aplică regula priorităţii de dreapta. Dacă semnalizăm dreapta înainte de a trece de axul penultimului drum. cel care circulă pe drumul respectiv subînţelege că dorim să virăm la dreapta pe drumul care circulă şi poate să-şi continue deplasarea creând astfel premiza unui accident. Ambii conducători se află pe direcţia drumului cu prioritate. Circulaţia în intersecţii dirijate: În intersecţiile cu circulaţia dirijată ordinea de trecere se stabileşte după semnificaţia indicatoarelor rutiere şi regula priorităţii de dreapta între vehiculele aflate pe aceeaşi categorie de drum ( caz de egalitate). Al doilea va trece conducătorul autocamionului iar ultimul conducătorul autoturismului. Autocamionul şi autoturismul au indicatoare de pierderea priorităţii. Primul care va trece este autoturismul după care motociclistul iar ultimul autocamionul întrucât se află pe un drum fără prioritate. .

Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat: să se gândească dacă este absolut necesar să execute această manevră. să reintre pe banda de circulaţie iniţială după ce s-a asigurat că poate efectua această manevra în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depăşit şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. Tramvaiele aflate in mers pot fi depăşite si pe partea stânga atunci când drumul public este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea drumului nu exista spaţiu suficient pentru depăşire. să semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii. în sensul de mers. cu excepţia celor ai căror conducători au semnalizat şi s-au încadrat corespunzător schimbării direcţiei de deplasare spre stânga si a tramvaielor. să se asigure că manevra nu este interzisă pe sectorul de drum respectiv. care se depăşesc pe partea dreaptă. Conducătorul de vehicul care urmează sa fie depăşit este obligat: . de la care trebuie să se semnalizeze efectuarea manevrei de depăşire se înţelege distanţa dintre locul unde a început semnalizarea şi locul unde poate fii executată această manevră. să păstreze in timpul depăşirii o distantă laterala suficienta faţă de vehiculul depăşit. aflat in mers sau imobilizat.58 Depăşirea Depăşirea este manevra prin care conducătorul unui vehicul îl devansează pe un altul. să se asigure că cel care îl urmează sau îl precede nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare şi că poate depăşi fără a pune în pericol sau stânjeni circulaţia din sens opus. prin distanţă de cel puţin 50 m ( 100 – în afara localităţilor). Depăşirea vehiculelor se face numai pe partea stânga. dacă prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulaţie.

iar lăţimea drumului. .59 să nu mărească viteza de deplasare. să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile. sub poduri şi în tuneluri. de cel puţin 7 m. pe poduri. când vizibilitatea este redusă sub 50 m În curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m. Prin excepţie. Se interzice depăşirea vehiculelor: În intersecţii cu circulaţia nedirijată prin mijloace de semnalizare rutieră sau de către poliţişti În apropierea vârfurilor de rampă. pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune animală motocicletele. pe pasaje denivelate. pe treceri la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m de acestea. ciclomotoarele şi bicicletele. dacă lungimea segmentului de vizibilitate a drumului este mai mare de 20 m. pe treceri pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje.

atunci când acesta este oprit. când pentru efectuarea manevrei se trece efectiv peste marcajul continuu. care desparte sensurile de mers. simplu sau dublu. în zona de acţiune a indicatorului "Depăşirea interzisa". iar staţia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni. în locul unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare. . cu echipaje ale poliţiei .60 in staţii de tramvai. dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de circulaţie. iar autovehiculele circula pe contrasens în situaţia când din sens opus se apropie un alt vehicul al cărui conducător este obligat sa efectueze manevre de evitare pentru a nu intra in coliziune. înainte şi în urmă. Se interzice depăşirea coloanei oficiale asigurate.

trebuie să fie semnalizat cu lanterne de poziţie. Sunt exceptate de aceste prevederi vehiculele cu regim de circulaţie prioritară. paralel cu trotuarul sau cu axul drumului. maşinilor şi utilajelor agricole. iar atunci când nu este posibil. vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna. acolo unde staţionarea este permisă. Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi sau staţionarii să deschidă sau să lase deschise uşile acestuia ori să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulaţie. Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor: în zona de acţiune a indicatorului "Oprirea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a opririi. numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1. Orice vehicul care staţionează pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public. În afara localităţilor oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor se face în afara părţii carosabile. remorcilor. să introducă maneta într-o treaptă de viteză ori în treapta de parcare. Motocicletele fără ataş. Se interzice staţionarea pe drumurile publice în timpul nopţii a tractoarelor. la o distanta mai mică de 50 m de o trecere la nivel cu calea ferată. Conducătorul care staţionează cu autovehiculul trebuie să oprească motorul. una lângă alta. dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. trebuie să bracheze roţile spre trotuar sau spre un obstacol aflat la marginea drumului. pentru circulaţia pietonilor. pe un singur rând. Se interzice oprirea sau staţionarea pe trotuare.5 m lăţime înspre marginea opusă părţii carosabile. Autoritatea competenta poate permite oprirea sau staţionarea. a unui vehicul pe trotuar. cât mai aproape de marginea din dreapta drumului. de staţionare şi antifurt şi să încuie uşile. Conducătorul care staţionează cu autovehiculul în pantă sau în rampă. parţial sau total. staţionarea si parcarea În localităţi vehiculele oprite sau staţionate voluntar pe partea carosabilă trebuie aşezate cât mai aproape de marginea din dreapta a sensului de mers. ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate cel mult două. dacă locul de staţionare nu este iluminat.61 Oprirea. cu respectarea marcajului. oprirea sau staţionarea voluntara a vehiculelor este permisă şi pe partea stângă. paralel cu axul acestuia. dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie. să pună în funcţiune dispozitivele de frânare. iar în lipsa acestuia. Pe drumurile cu sens unic. .

precum şi în dreptul marcajului continuu. precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue. în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m. dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse. în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă.62 pe poduri. să treacă peste acest marcaj. în locul unde este instalat indicatorul "Trecere pentru pietoni" sau pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte si după acestea. semnalizate ca atare. în intersecţii. pe şi sub pasaje denivelate. pe viaducte şi în tuneluri. în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi. inclusiv cele cu sens giratoriu. iar in lipsa acestora la o distantă mai mica de 5 m de coltul intersecţiei. . din această cauză. pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule.

în dreptul unui indicator sau semnal luminos. . 25 m la mai puţin de 25 m de indicatorul staţiei pentru mijloacele de transport public de persoane. dacă circulaţia vehiculelor pe şine ar putea fi stânjenită sau împiedicată.63 pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Depăşirea interzisă". "Prioritate pentru circulaţia din sens invers" sau "Prioritate faţă de circulaţia din sens invers". pe drumurile expres si pe cele naţionale europene (E). pe autostrăzi. pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţia "Drum îngustat". dacă prin aceasta se împiedică observarea lor. pe platforma caii ferate sau de tramvai ori în apropierea acestora.

în altă zi sau perioadă decât cea permisă. în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice. 09 –12 17 . pe partea carosabilă a drumurilor naţionale.21 . acestea vor staţiona cât mai aproape de marginea drumului. În cazul în care nu este posibilă scoaterea vehiculelor în afara părţii carosabile. pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m. în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă".64 Se interzice staţionarea voluntara a vehiculelor: În toate situaţiile în care oprirea voluntară este interzisă în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionarii. sau indicatorul cu semnificaţia "Zonă de staţionare cu durată limitată" peste durata stabilită. în pantă şi în rampă.

.65 Parcarea Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop. Se interzice întoarcerea vehiculului: în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Întoarcerea interzisă". din spate sau din lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul. semnalizate prin indicatoare sau marcaje. în apropierea vârfurilor de rampă sau la mai puţin de 50 m de o parte şi de alta a acesteia. conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru staţionare. pe trecerile pentru pietoni. în curbe şi alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m. conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă. În aceste locuri vehiculele vor trebui aşezate unul lângă altul. Întoarcerea Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevră înainte şi înapoi sau prin viraj.

în tuneluri. c) la ieşirea din garaje şi curţi ori alte spaţii laterale drumului. pe trecerile la nivel cu calea ferată sau la mai puţin de 50 m de acestea. Se recomandă dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre. cu excepţia drumului cu sens unic b) pe o distanta mai mare de 50 m. cu excepţia intersecţiilor. Mersul înapoi Se interzice mersul înapoi cu vehiculul: a) în toate situaţiile în care întoarcerea este interzisă.66 în locurile unde soliditatea drumului nu permite. În cazul în care vizibilitatea în spate este împiedicată. pe drumurile cu sens unic. în locurile unde oprirea este interzisă. vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de persoane aflate în afara vehiculului. pe poduri. sub poduri. pe viaducte şi pasaje denivelate. Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. .

d) 50 km/h. cu acordul politiei. în condiţiile legii. Pe anumite sectoare de drum din interiorul municipiilor şi oraşelor. Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor.67 Viteza şi distanţa între vehicule Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus. poate stabili şi limite de viteză inferioare. dar nu mai mult de 80 km/h. în afara localităţilor. fără motiv întemeiat. ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei. . să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată. Conducătorul de vehicul este obligat. b) 110 km/h pe autostrăzi. Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile de autovehicule sunt: a) 130 km/h pe autostrăzi. dar nu mai puţin de 30 km/h. b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E). 130 km/h. precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare. 100 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri. pentru autovehiculele din categoria C. pentru tractoare si ciclomotoare. pentru autovehiculele din categoria A si B. pentru autovehiculele din subcategoriile B1 si C1. pentru a putea evita o coliziune în cazul când conducătorul acestuia reduce brusc viteza sau opreşte în mod neaşteptat. c) pe celelalte categorii de drumuri. administratorul drumului. în funcţie de viteza cu care circulă. să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de vehiculul ce-l precedă. c) 90 km/h pe autostrăzi. 90 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri. Limita maxima de viteză în localităţi este de 50 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu acordul politiei. sunt: a) pe autostrăzi. D si D1. Se interzice conducătorilor de vehicule să circule cu viteză sub limita minima admisă. Nerespectarea regimului de viteză stabilit potrivit prezentului regulament se constată de către poliţişti. Limitele maxime de viteză. 80 km/h pe drumurile expres sau naţionale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri. administratorul drumului poate stabili pentru autoturisme şi limite de viteză superioare. cu mijloace tehnice certificate. 90 km/h. 100 km/h.

. sub poduri sau în tuneluri. dacă prevede un pericol. la trecerile la nivel cu calea ferată.68 Conducătorul de vehicul este obligat să reducă viteza. în următoarele situaţii: la trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată. în curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate. pe poduri.

mâzgă sau piatră cubică umedă. precum si pe cele acoperite cu polei. atunci când circula din direcţie opusă tramvaielor troleibuzelor sau autobuzelor oprite în staţii pe drumurile cu o singură bandă pe sens. pe drumuri cu denivelări. în perimetrul pieţelor aglomerate. precum şi a tramvaielor aflate în staţii prevăzute cu refugiu.69 la trecerea pe lângă grupuri şi coloane. . semnalizate ca atare. la depăşirea troleibuzelor si autobuzelor oprite în staţii. indiferent dacă acestea se afla în mers sau staţionează. zăpadă. la trecerea pe lângă animale.

cu acordul politiei. este obligat ca in aceste locuri să instaleze indicatoare de avertizare si să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule să reducă viteza de deplasare. la schimbarea direcţiei de mers prin viraje. .70 în zona de acţiune a indicatoarelor de avertizare "Copii" sau "Animale". Administratorul drumului public. atunci când autovehiculul care circula înaintea sa semnalizează intenţia de a schimba banda de circulaţie sau direcţia de deplasare. la trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare sau marcaje. ploaie torenţială sau ninsoare abundenta. pe timp de ceată.

în zona lucrărilor pe partea carosabilă. precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare. luneta si geamurile laterale ale autovehiculului. pe trecerile marcate sau semnalizate cu indicator. la trecerile la nivel. aflaţi în zona de competenta.membrilor patrulelor şcolare de circulaţie.agentului de cale ferată.nevăzătorilor. circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse. verifice funcţionarea sistemului de lumini şi semnalizare. pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de conducător de autovehicul sau de detonator de vehicul înmatriculat sau înregistrat. pe drumul public pe care a circulat. dat prin ridicarea bastonului alb. certificatul de înmatriculare şi după caz. permisul de conducere. precum si cele referitoare la bunurile transportate. . acorde prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumurilor publice. -conducătorului coloanelor de militari sau ai grupurilor organizate de pietoni. sesizeze cea mai apropiata unitate de politie imediat ce ia cunoştinţă despre existenta. precum si al bunurilor transportate. 1. conducătorul de autovehicul sau tramvaie trebuie sa acorde prioritate de trecere pietonilor angajaţi in traversare pe sensul lui de mers. . oprească imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale poliţiştilor de frontieră. aibă în autovehicul trusa medicală de prim ajutor. in condiţiile legii.poliţistului. a obstacolelor sau surpărilor de natura a pune in pericol siguranţa circulaţiei. . pentru luarea de masuri legale ce nu suferă amânare şi nu pot fi aduse la îndeplinire altfel. . la trecerile pentru pietoni din apropierea şcolilor. atunci când aceştia traversează strada. precum şi plăcutele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului si remorcii. la cererea acestora. a instalaţiei de climatizare. poliţistului documentele prevăzute la pct. permită controlul stării tehnice a vehiculului. atestatul profesional. . oprească în mod obligatoriu autovehiculul la semnalul: . triunghiuri reflectorizante şi stingător de incendiu omologate. transporte poliţiştii. Atunci când drumul este prevăzut cu cel puţin doua benzi de circulaţie pe sens. se prezinte in termen la unitatea de politie care l-a invitat. la cerere.71 Alte obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de vehicule Conducătorul de autovehicul este obligat să: aibă asupra sa actul de identitate.lucrătorului de drumuri. înmâneze. să menţină permanent curate parbrizul.

sa pornească de pe loc cu uşile deschise. aibă in timpul mersului preocupări de natura a-i distrage in mod periculos atenţia ori sa folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranţa. potrivit legii. transporte copii in vârsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului. la alimentarea cu combustibil. 16. daca are o vechime in conducere sub 1 an. iar daca nu le poate remedia pe loc. cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor. deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului in timpul mersului. substanţe sau materiale ce pot pune in pericol siguranţa circulaţiei. precum si in cazul in care este bolnav. sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului. pe părţile laterale ale caroseriei. sa se deplaseze la cea mai apropiata unitate de depanare. se prezinte la verificarea medicala sau psihologica la solicitarea politiei ori periodic. produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora. autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară. de natura a pune in pericol siguranţa circulaţiei. ia toate masurile pentru înlăturarea defecţiunilor survenite pe parcursul deplasării. chiar daca sunt ţinuţi în braţe de persoane majore. oprească motorul si sa semnalizeze autovehiculul imobilizat in pasaje subterane sau tuneluri. deasupra încărcăturii. atunci când autovehiculul nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice. transporte in autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite in certificatul de înmatriculare sau înregistrare. . cu o viteza care sa ii asigure evitarea oricărui accident. rănit sau intr-o stare avansata de oboseala. pe platforma. dimensiunile acestuia. ajute la scoaterea de pe partea carosabila sau la deplasarea lângă bordura sau acostament a autovehiculului rămas in pana sau avariat intr-un accident. transporte persoane in stare de ebrietate pe motocicleta sau in cabina ori in caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri. pe autocisterna. transporte persoane in caroseria autobasculantei.72 conducă in aşa fel încât sa nu stropească pe ceilalţi participanţi la trafic. aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de vehicule începători. pe scări şi în remorcă. Se interzice conducătorului de autovehicul să: conducă autovehiculul sau tramvaiul după ce a consumat băuturi alcoolice. transporte in si pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte. Sa dea întâietate. a lui si a celorlalţi participanţi la trafic. împreuna cu încărcătura. intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse.

de natura sa provoace indignarea ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora. care vor avea aplicate in coltul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister. circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute in certificatul de înmatriculare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisa. fără a avea montate pe roti lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate. cu condiţia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h. circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3. lase liber in timpul mersului volanul. cat si din exterior. cu excepţia autovehiculelor aparţinând medicilor avizaţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi a celor destinate transportului copiilor si persoanelor cu handicap. precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane in localităţile turistice. sa adreseze expresii jignitoare sau vulgare. luneta ori pe geamurile laterale ce restrâng sau estompează vizibilitatea in timpul mersului. sa profereze injurii. pentru formarea unui ansamblu de vehicule. reclame publicitare sau înscrisuri de natura a conferi libera trecere. Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci.5 tone pe drumurile acoperite cu zăpada. luneta sau pe geamurile laterale afişe. Motocicleta fără ataş. Autobuzul poate tracta numai o remorca pentru bagaje. gheata sau polei. săvârşească acte sau gesturi obscene. aibă aplicate folii sau accesorii pe parbrize. in perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice. folosească in mod abuziv mijloacele de avertizare sonora. Remorcarea Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca.73 aplice pe parbriz. transporturilor si locuinţei. precum şi bicicleta pot tracta o remorcă uşoară având o singură axa. sa ameninţe cu acte de violenta pe ceilalţi participanţi la trafic. ghidonul sau maneta de comanda. Se exceptează autotractorul care poate tracta doua remorci. acces sau prioritate in circulaţia pe drumurile publice. atât din interior. se poate efectua numai dacă: . circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei. ori sa împiedice sau sa diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numărului de înmatriculare. folosească un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al cărui zgomot in mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege. circule cu autovehiculul având plăcutele cu numerele de înmatriculare deteriorate ori neconforme cu standardul.

remorcat. obligatoriu pe partea stângă. să le deplaseze lângă bordura ori acostament. de remorcare. dacă nu este posibil. In cazul rămânerii în pană a autovehiculelor ori remorcilor. Autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sau remorcate. triunghiul de presemnalizare se poate aşeza la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul. după caz. Dacă autovehiculele ori remorcile imobilizate pe partea carosabilă a drumului nu pot fi deplasate. o lumina de întâlnire şi. conducătorii acestora sunt obligaţi să le scoată imediat în afara parţii carosabile sau. d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare si de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile. conducătorul poate folosi. conducătorul este obligat sa-l semnalizeze cu unul din mijloacele prevăzute la alin. la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta. (1)-(3). fără sa aibă în funcţiune. pe timpul nopţii sau in condiţii de vizibilitate redusă. astfel încât. trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule. Triunghiul de presemnalizare se instalează în spatele vehiculului şi pe aceeaşi bandă. c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege. Se interzice folosirea triunghiului de presemnalizare sau a luminilor de avarie in mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere in pana in locurile unde oprirea ori staţionarea sunt interzise. Daca vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte. conducătorii acestora sunt obligaţi sa pună în funcţiune luminile de avarie şi să instaleze triunghiul de presemnalizare. astfel încât sa poată fi văzut de conducătorii care se apropie. la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers. atunci când circulaţia este intensă. . şi în aceasta situaţie. b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător. în faţă. aşezându-le paralel cu axul drumului si luând masuri pentru remedierea defecţiunilor sau. a unei parţi din încărcătura care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat. În localităţi. una de poziţie.74 a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile. pe partea carosabilă. pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă. e) caroseriile vehiculelor care compun ansamblul de vehicule nu se ating la trecerea peste denivelări. În cazul căderii din vehicule. care se instalează la partea din spate a vehiculului. b) autovehiculul trăgător sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie. în spate. să poată fi observat din spate. Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli: a) conducătorii autovehiculelor trăgător şi. o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă. respectiv. cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării.

Obligaţii in caz de accident Accidentul de circulaţie este evenimentul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc. în lipsa altor mijloace de transport. prin urmări. este interzisa remorcarea acestuia pe timpul nopţii si in condiţii de vizibilitate redusa. a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei. a vehiculelor care in mod normal sunt trase sau împinse cu mana ori a utilajelor agricole. in lungime de 3-5 m. atunci in acesta nu trebuie sa se afle nici o persoana. constituie o faptă prevăzută de legea penală este obligat: a) sa oprească. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule. b) să nu schimbe poziţia vehiculelor ori a obiectelor rămase la locul faptei şi care provin din accident decât atât cât se impune pentru evitarea agravării consecinţelor accidentului. să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei. Autoturismul al cărui echipament de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legătura flexibila omologata. să anunţe imediat poliţia. a căruţelor. Atunci când sistemul de iluminare si semnalizare nu funcţionează. gheata sau zăpada. cu propriul autovehicul. Bara sau legătura flexibila trebuie fixata la elementul de remorcare cu care este prevăzut autovehiculul trăgător.75 c) remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice in lungime de cel mult 4 m. Conducătorul care a transportat răniţii trebuie sa se legitimeze şi să comunice numărul de înmatriculare al vehiculului unităţii sanitare. Conducătorul vehiculului implicat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane sau în orice alt accident de circulaţie care. un alt automobil pentru a-i pune motorul in funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre. in situaţii deosebite. . rănirea uneia sau a mai multor persoane ori cel puţin un vehicul a fost avariat sau au rezultat alte pagube materiale. c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul in mişcare. b) a avut ca urmare decesul. după care să revină imediat la locul accidentului. fără a pune in pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic. iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicata inscripţia "Fără semnalizare". Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti cu sau fără ataş. d) conducătorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător. precum si indicatorul "Alte pericole". Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părţii din fata a autovehiculului remorcat. pe distante scurte. Conducătorul poate împinge sau tracta. c) să transporte răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară.

Victimelor accidentelor de circulaţie li se recoltează în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. Infracţiuni si pedepse Săvârşirea unei infracţiuni atrage: . dacă nu este posibil şi nici nu pot să îşi continue circulaţia. care se eliberează numai în baza declaraţiilor scrise ale celor implicaţi. este obligată să anunţe de îndată poliţia apelând numărul unic pentru urgente 112 şi să transporte persoanele accidentate la cea mai apropiata unitate sanitară. substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. numai dacă prin aceasta nu se agravează starea de sănătate a victimelor. d) revine şi detonatorilor de vehicule avariate în alte împrejurări decât în circulaţia pe drumurile publice. până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat şi/sau recoltarea probelor biologice.76 d) să nu consume băuturi alcoolice.răspunderea penală. precum şi atunci când în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase. Conducătorii implicaţi în accidente în urma cărora au rezultat numai pagube materiale şi care nu constituie fapte prevăzute de legea penala sunt obligaţi: a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori. după producerea evenimentului. să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament. Conducătorilor de vehicule implicaţi în accidente de circulaţie li se recoltează în mod obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare şi aceştia se trimit pentru examinare medicală la o unitate sanitară autorizată. b) să anunţe imediat unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs evenimentul. Daca in accident a fost angajat un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară. Obligaţia prevăzută la lit. Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă despre producerea unui accident de circulaţie soldat cu moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane. semnalizându-le prezenţa. d) să solicite unităţii de poliţie competente eliberarea autorizaţiei de reparaţie. în termenul comunicat de aceasta. Unitatea sanitară la care a fost transportată persoana rănită într-un accident de circulaţie este obligată să anunţe de îndată poliţia despre accident. conducătorul acestuia este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul. . care nu poate depăşi 48 de ore de la producerea accidentului. c) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul. . urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare. pentru întocmirea documentelor de constatare.anularea permisului de conducere.

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoana care: . unei persoane care: . . conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoana care are o îmbibaţi alcoolica de peste 0.i-a fost suspendat dreptului de a conduce autovehicule.nu posedă permis sau al cărui permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv . încredinţarea cu bună ştiinţă a unui autovehicul.prevăzute de codul penal: uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane precum şi distrugerea unuia sau mai multor vehicule săvârşită din culpă ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie 2. refuzul. pentru a fi condus pe drumurile publice.prevăzute de legislaţia rutieră: punerea in circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neînmatriculate. Conducătorul auto testat cu un mijloc tehnic certificat poate solicita si recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.nu posedă permis de conducere sau categorie corespunzătoare.80 g/l alcool pur in sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0. punerea in circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare .suferă de o boala psihica ori se afla sub influenta unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.40 mg/l alcool pur in aerul expirat sau care se afla sub influenta unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.i-a fost retras sau anulat permisul. . . precum si modificarea sau ştergerea urmelor accidentului de către conducătorul oricărui vehicul angajat intr-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea .i-a fost suspendat dreptului de a conduce autovehicule. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulaţie in România sau a unui autovehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost reţinut pentru defecţiuni tehnice grave la sistemul de direcţie ori frânare si ale cărui plăcuţe cu numerele de înmatriculare au fost retrase.77 Tipuri de infracţiuni: 1. părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea politiei ori a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei.i-a fost retras sau anulat permisul . împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul de a se supune recoltării probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testării aerului expirat.

amenajărilor rutiere sau a vehiculelor ori crearea de obstacole pe carosabil. unităţilor speciale ale Serviciului Roman de Informaţii si Serviciului de Protecţie si Paza. b) conducătorii vehiculelor care. altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni. care au in funcţiune dispozitivele de avertizare sonora si luminoasa si se afla in misiune. după producerea unui accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.avertisment ori cu amenda ca sancţiune principala. c) suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat. a atestatului profesional.si sancţiunile contravenţionale complementare. Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol si preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege si sunt următoarele: a) reţinerea permisului de conducere. . daca prin aceasta se pune in pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. consumul de alcool sau de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora. pompierilor. constituie contravenţie si se sancţionează cu: . distrugerea. in lipsa altor mijloace de transport. ei înşişi transportă persoanele rănite la cea mai apropiata unitate sanitara in măsura a da asistenta medicala necesara.78 integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni Pot părăsi locul accidentului fără încuviinţare: a) conducătorii autovehiculelor aparţinând politiei. b) retragerea permisului de conducere. e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenta. apărării civile. jandarmeriei. după producerea accidentului de circulaţie si pana la sosirea politiei la fata locului. serviciului de ambulanta. in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporala a conducătorului auto. daca se înapoiază imediat la locul accidentului. pana la testarea alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. f) imobilizarea vehiculului. a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a plăcutelor cu numerele de înmatriculare. a indicatoarelor. Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante. degradarea ori aducerea in stare de neîntrebuinţare. semafoarelor. d) anularea permisului de conducere. . Răspunderea contravenţionala Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonate de urgenta. daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat. cu intenţie. Ministerului Apărării Naţionale (destinate controlului circulaţiei vehiculelor din parcul propriu sau care însoţesc coloane militare).

79 Reţinerea permisului de conducere Permisul de conducere se retine in următoarele situaţii: a) când titularul a cumulat cel puţin 15 puncte de penalizare intr-un an. emis anterior datei de 1 decembrie 1996. cu încălcarea prevederilor legale. d) când titularul acestuia a săvârşit o infracţiune din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice. l) când titularul a săvârşit una dintre contravenţiile pentru care permisul de conducere se reţine în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule o dată cu constatarea faptei . d) nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase. c) autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasă şi sonoră. i) când titularul a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice de către o instituţie medicala autorizata. in mod nejustificat. adăugări ori se afla. a) în autovehicul este instalat un mijloc tehnic de detectare a prezentei aparatelor radar sau dispozitiv antiradar. sunt defecte sau lipsă. prevăzute în normele tehnice în vigoare. mijloacele fluorescentreflectorizante. g) sistemele de frânare sunt defecte. h) la schimbarea numelui ori a domiciliului titularului. . g) deţinătorul nu a preschimbat permisul de conducere. k) când este deteriorat. farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate. ştersături. cu ultimul model aflat in uz. h) mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. e) avariile existente la autovehicul nu au fost reparate în termenul de 30 de zile. iar procurorul sau instanţa de judecata a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de Codul penal. f) când fapta conducătorului de autovehicul a fost urmărita ca infracţiune prevăzuta de ordonanţa de urgenta. Reţinerea certificatului de înmatriculare Certificatul de înmatriculare al autovehiculelor se reţine în următoarele situaţii: a) inspecţia tehnica periodică a expirat. e) când prin hotărâre judecătoreasca rămasa definitiva împotriva titularului acestuia s-a dispus interzicerea drepturilor prevăzute de Codul penal. c) când titularul a săvârşit o infracţiune prevăzută de regulament cu excepţia situaţiei când nu posedă permis de conducere . asupra altei persoane. b) când titularul a cumulat cel puţin 10 puncte de penalizare in decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare. f) dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase. j) când prezintă modificări.

caz în care se aplică numai sancţiunea contravenţională. reclame publicitare sau înscrisuri de natura a conferi libera trecere. In situaţiile prevăzute la lit. Certificatul de înmatriculare nu se reţine dacă conducătorul autovehiculului remediază pe loc deficienţele constatate. m) autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competentă. prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă. j) zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul. în locul certificatului de înmatriculare se eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie. r) plăcuţele cu numerele de înmatriculare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare. t) vehiculul nu a fost radiat din circulaţie in condiţiile prezentului regulament. cât şi din exterior. b)-e). p). k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise. reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare. s) datele din certificatul de înmatriculare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului. t) şi u). lunetă sau geamurile laterale afişe. acces sau prioritate în circulaţia pe drumurile publice. caz in care se reţin si plăcutele cu numerele de înmatriculare. r). h). Poliţistul este obligat să anunţe de îndată unitatea de i) . o) autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz. Pentru cazurile când nu se respectă regulile la transportul produselor periculoase poliţistul ia masuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat. emis anterior datei de 1 ianuarie 1998. care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului.80 anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului. Acestea se remit titularului certificatului de înmatriculare. l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile. cu ultimul model aflat in uz. atât din interior. w) deţinătorul nu a preschimbat certificatul de înmatriculare. fiind de natura să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului. p) autovehiculul prezintă scurgeri de carburant sau lubrifiant. v) în cazul când se execută transport de marfă sau persoane cu autovehicule care circulă în baza autorizaţiei pentru probe. Certificatul de înmatriculare se restituie deţinătorului vehiculului la încetarea motivului pentru care documentul a fost reţinut. u) deţinătorul nu face dovada încheierii asigurării auto de răspundere civila. sau care împiedică ori diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare. poliţistul aplică şi măsura reţinerii plăcutelor cu numerele de înmatriculare. până la încetarea motivului pentru care documentul a fost retras. n) autovehiculul are aplicate pe parbriz. g). Când conducătorul este depistat în trafic conducând un vehicul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare fără valabilitate sau cu valabilitatea expirată. altele decât cele omologate. luneta ori geamurile laterale.

nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata (atunci când conducătorii de vehicule nu opresc în mod obligatoriu vehiculul când luminile roşii alternativ intermitente şi semnalele acustice sunt în funcţiune iar barierele sunt ridicate. dacă în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 10 puncte de penalizare. Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule. depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. totalizează 15 puncte. în curs de coborâre sau coborâte) . cu mijloace tehnice certificate. împreuna cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă. totalizează peste 20 puncte daca fapta conducătorului auto a fost urmărita ca infracţiune prevăzuta de ordonanţa de urgenţă. la propunerea poliţistului care a constatat contravenţia. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule atunci când titularul a cumulat punctele pentru care se suspendă permisul de conducere se aprobă. însumate cu punctele din evidenta. potrivit legii. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare. destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului. potrivit legii. de către autorităţile. suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se stabileşte după cum urmează: a) pe o perioada de 30 de zile. însumate cu punctele din evidenta. 3. c) pentru o perioada de 90 de zile: dacă punctele prevăzute pentru fiecare contravenţie. daca sunt constatate de politie împreuna cu specialiştii instituţiilor abilitate. dacă punctele prevăzute pentru fiecare contravenţie. în raza cărora domiciliază titularul permisului. dacă conducătorul de vehicul a săvârşit una dintre următoarele abateri: 1. însumate cu punctele din evidenta. cu mijloace tehnice certificate. În cazul concursului de contravenţii care atrag si puncte de penalizare. iar pentru contravenţiile pentru care permisul se suspendă o dată cu constatarea faptei de către autorităţile pe raza cărora contravenientul a săvârşit fapta. constatata. conducerea vehiculului cu defecţiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie. 4. conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenta băuturilor alcoolice sau a substanţelor ori produselor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora. daca este constatata.81 poliţie din care face parte pentru a se stabili. b) pe o perioada de 60 de zile: dacă punctele prevăzute pentru fiecare contravenţie. 2. totalizează intre 16 si 20 de puncte.

82

5. nerespectarea semnalelor poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori ataşarea la o astfel de coloana; 6. neoprirea la semnalul regulamentar al poliţistului, in scopul sustragerii de la control, daca a fost necesara urmărirea pentru oprire; 7. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depăşire, dacă prin aceasta s-a produs un accident. 8. neanunţarea si/sau neprezentarea la unitatea de politie competenta, in 48 de ore de la implicarea intr-un accident, daca acesta a avut ca urmare pagube materiale. O data cu reţinerea permisului de conducere, titularului i se eliberează o dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioada de 15 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 1,2,5,6 şi 8), când aceasta se eliberează fără drept de circulaţie. Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai puţin de 30 de zile, daca titularul permisului absolvă un curs de siguranţa rutiera organizat de o scoală de conducători de autovehicule autorizata, cu excepţia cazurilor când permisul a fost suspendat pe o perioadă de 30 de zile, precum şi în situaţia când fapta a fost urmărită ca infracţiune, iar procurorul sau instanţa de judecata a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ, cu condiţia să nu mai fi beneficiat de o astfel de măsura în ultimii 3 ani. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de politie în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise comunicate de aceasta, pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea la termenul stabilit, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei suspendării exercitării dreptului de a conduce. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce atrage anularea punctelor de penalizare cumulate până la data săvârşirii faptei pentru care s-a dispus sancţiunea contravenţională complementară. Retragerea permisului Retragerea permisului de conducere se dispune de către politie când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicala autorizata. Reţinerea atestatului profesional Atestatul profesional se retine atunci când se constată faptul că valabilitatea acestuia a expirat şi se consemnează în procesul verbal de constatare a contravenţiei. . Restituirea permisului de conducere Permisul de conducere se restituie titularului de către autoritatea competenta pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa, in cazul străinilor, când perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce a expirat. In aceasta

83

situaţie titularul permisului de conducere intra in posesia documentului prezentând dovada înlocuitoare a acestuia, in original, precum si actul de identitate. Permisul de conducere se restituie titularului de către autoritatea competenta care a reţinut documentul: a) când, şeful inspectoratului judeţean de poliţie, a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda; b) la încetarea măsurii de siguranţa prevăzute de Codul penal; c) in baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penala sau încetarea urmăririi penale; d) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus achitarea; e) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului. Cererea de restituire a permisului de conducere trebuie sa fie însoţită de documente care sa ateste una dintre situaţiile pentru care se restituie documentul, de dovada înlocuitoare a acestuia si de actul de identitate al solicitantului. Permisul de conducere se restituie si in cazul in care contravenientul a exercitat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei in condiţiile prevăzute de lege, iar instanţa de judecata nu a soluţionat cauza ori hotărârea judecătoreasca a rămas definitiva după 1 an de zile de la introducerea plângerii, situaţii in care intervine termenul de prescripţie a executării sancţiunii. Anularea permisului de conducere Anularea permisului de conducere se dispune de către autorităţile, pe raza cărora s-a petrecut fapta sau de către aceleaşi autoritari, pentru faptele constatate de poliţiştii din subordine, in baza hotărârii judecătoreşti ramase definitiva în următoarele situaţii: a) pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea grava a integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, săvârşite ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie; b) pentru infracţiunile prevăzute de legislaţia rutieră cu excepţia situaţiei când persoana respectivă nu posedă permis de conducere auto; c) in cazul aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatei de conducător de vehicule. Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat va fi încunoştinţată in scris despre măsura luata, in termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii. Împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune in justiţie, in contenciosul administrativ, potrivit legii. Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor se dispune de către poliţişti, prin acelaşi proces-verbal de constatare a contravenţiei, o data cu aplicarea sancţiunii amenzii. Sunt supuse confiscării: a) mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora deţinute, montate si folosite pe alte autovehicule;

84

b) mijloacele tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar. Imobilizarea vehiculului Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara parţii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, şi punerea acestuia în imposibilitate de mişcare de către persoanele autorizate, conform normelor legale, prin folosirea unor dispozitive tehnice sau alte mijloace de reţinere. ca urmare a săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: a) vehiculul nu este înmatriculat sau înregistrat; b) are număr de înmatriculare sau înregistrare fals; c) circula fără plăcute cu numere de înmatriculare; d) starea tehnică a vehiculului pune in pericol grav siguranţa circulaţiei, deteriorează grav drumul public sau mediul înconjurător; e) vehiculul circulă cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite; f) există date sau indicii că vehiculul face obiectul unei infracţiuni; g) conducătorul auto refuză să se legitimeze; h) conducătorul auto se află în stare de ebrietate, sub influenta substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similar. Imobilizarea vehiculelor se dispune prin proces-verbal de către poliţist. Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus in circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovată sau de către proprietar, precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei masuri au fost înlăturate pe loc. Efectele imobilizării încetează în momentul în care au fost înlăturate motivele care au dus la luarea acestei masuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia. Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, remorcile trebuie sa fie in buna stare de funcţionare si sa îndeplinească condiţiile tehnice stabilite de autoritatea competenta din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. Pentru a putea fi menţinute in circulaţie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se inspectează periodic din punct de vedere tehnic, in condiţiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse in circulaţie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele cărora le-au fost efectuate reparaţii capitale si cele care, in urma unor evenimente, au avut avarii grave la

85

mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a saşiului. Inspecţia tehnica se efectuează in staţii autorizate de către autoritatea competenta din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, iar termenul pana la care trebuie efectuata următoarea inspecţie tehnica se consemnează in anexa certificatului de înmatriculare sau înregistrare, in funcţie de categoria vehiculului, potrivit legii. Autovehiculele care transporta încărcături periculoase trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice si de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994. Conducătorii acestor autovehiculelor trebuie sa posede atestat profesional specific transportului pe care-l efectuează. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplinească autovehiculele si remorcile Autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda condiţiilor tehnice stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuitei. Se interzic montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, altele decât cele omologate, precum si circulaţia pe drumurile publice atunci când acestea sunt defecte sau lipsesc. Se interzice deţinerea in autovehicul, montarea pe acesta sau folosirea in circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar. Controlul stării tehnice a vehiculelor se efectuează de către politie, împreuna cu specialişti din instituţiile abilitate de legislaţia in vigoare. Înmatricularea autovehiculelor si remorcilor Autovehiculul si remorca se înmatriculează, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competenta in raza căreia proprietarul îşi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele romane, ori reşedinţa sau domiciliul in cazul cetăţenilor străini. Se interzice circulaţia pe drum a autovehiculelor sau remorcilor daca: a) termenul prevăzut pentru înmatricularea provizorie, pentru probe sau temporara a expirat; b) dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare reţinut potrivit legii este fără drept de circulaţie sau cu durata dreptului de circulaţie expirata.

500 kg. iar masa totala maxima autorizata a întregului ansamblu depăşeşte 3. cu condiţia depozitarii lui in alte spatii decât cele aparţinând domeniului public. iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului trăgător. 3. 2. Radierea se comunica in termen de 30 de zile. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B si o remorca a cărei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 3. c) la scoaterea definitiva din România a autovehiculului sau remorcii. d) CATEGORIA C: 1. Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii si subcategorii de vehicule: a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără ataş. b) la schimbarea domiciliului sau sediului in raza de competenta a altei unităţi administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat. Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază in baza ordonanţei motivate a procurorului sau a încheierii instanţei de judecata. in afara conducătorului. autovehiculul. In cazul furtului. administraţiei financiare competente. . c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B si o remorca a cărei masa totala maxima autorizata depăşeşte 750 kg.86 Radierea din circulaţie a vehiculelor Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi sa solicite radierea din evidenta a acestora. la solicitarea proprietarului. autovehiculul a cărui masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 3. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a cărei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg.500 kg si al cărui număr de locuri pe scaune. d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.500 kg. radierea din circulaţie se efectuează după 90 de zile de la data înregistrării plângerii. altul decât cel din categoria D. a cărui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3. nu este mai mare de 8. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B si o remorca a cărei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg.500 kg. de către autoritatea care a efectuat-o. Permisul de conducere Conducătorii de vehicule si tramvaie trebuie sa posede permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus. in termen de 30 de zile. Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreşte sa-l păstreze in circulaţie. b) CATEGORIA B: 1. potrivit legii. in următoarele cazuri: a) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane. 2.

e) sa facă dovada absolvirii.500 kg. Persoana care solicita examinarea in vederea obţinerii permisului de conducere trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: a) sa aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi. numai daca are o experienţa de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificaţii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promovează un test specific de cunoştinţe si comportament.16 kW/kg ori o motocicleta cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0. in termen de 90 de zile. f) sa facă dovada ca îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg. k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta uşoara cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cmc si o putere care nu depăşeşte 11 kW. cu condiţia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depăşească 12. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. pentru categoriile D. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. denumita in continuare ordonanţa de urgenta. care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa in România. precum si pentru subcategoriile C1 si C1E. 24 alin.500 kg. pentru categoriile A.87 e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C si o remorca a cărei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. dar nu mai mare de 7. Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conducă o motocicleta cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0. in condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 si o remorca a cărei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. DE. . B. Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state. cel puţin. iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa proprie a autovehiculului trăgător. m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul. a cursurilor primare. BE. si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h. c) sa aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi. a cărui masa totala maxima autorizata este de peste 3. dar nu mai mare de 550 kg. d) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea. C si CE. Tb si Tv. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorca a cărei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg.16 kW/kg. sunt obligaţi sa solicite autoritarii competente preschimbarea acestora. precum si subcategoriile D1 si D1E. Tr. altul decât cel din categoria D. titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere. pentru subcategoriile A1 si B1.000 kg. In termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise in permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. b) sa aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful