D.

Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske

PRILOG POZNAVANJU MEDONOSNOG BILJA HRVATSKE CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF HONEY-RICH PLANTS IN CROATIA
D. Zima SAŽETAK Poznavanje medonosnog bilja i staništa na kojemu rastu od velike je važnosti za pčelare zbog poboljšanja pčelinje paše. U radu je navedeno preko 275 medonosnih vrsta koje se nalaze u Hrvatskoj na nekom od staništa, a koje su prema ocjenama iz literature ocjenjene kao najmedonosnije. Biljke su raspoređene u 59 porodica od kojih su najbrojnije vrstama Lamiaceae (usnjače) s 46 vrsta, Fabaceae (lepirnjače) 32 vrste i Rosaceae (ruže) 27 vrsta, a zatim slijede Asteraceae (glavočike) 26 vrsta, Brassicaceae (krstašice) 14 vrsta i Boraginaceae (oštrolisti) i Scrophulariaceae (zijevalice) s 8 vrsta. Povećanje razine znanja pčelara o samoniklom medonosnom bilju samo je jedan od čimbenika koji bi trebao pridonijeti poboljšanju pčelinje paše. Ključne riječi: medonosno bilje, pčelinja paša

ABSTRACT Knowing honey-rich plants, and their habitats, is of great importance to beekeepers to improve bee-pastures. The paper contains 275 species of honey-rich plants which can be found in Croatia in some of the habitats, and which have been marked in the literature as the most honey-rich. The plants have been sorted into 59 families, of which the most numerous are Lamiaceae with 46 species, Fabaceae with 32 species and Rosaceae with 27 species, followed by Asteraceae with 26 species, Brassicaceae with 14 species and Boraginaceae and Scrophulariaceae with 8 species. Increasing the knowledge of bee-keepers on the autochthonous honey-rich plants is just one of the factors which should contribute to the improvement of bee pastures. Key words: Honey-rich plants, bees.

147

Prema Nedialkovu i sur. kokotac. Iskorištavanje medonosnog bilja odvija se u radijusu oko 2 – 3 kilometra od pčelinjaka. pogotovo u novije vrijeme. te da bi sakupile oko 1 kg meda pčele trebaju obići oko 1 milijun cvjetova lavande ili 4. Topić. sjetva kultura koje imaju brzi rast. livade i pašnjaci. nadmorskoj visini. uzgojem ratarskih kultura i slično. facelija.D. pitomi i divlji kesten. vjetar). parkovi. kupina. uljana repica). Važnost biljaka za pčele očituje se u sakupljanju slatkog cvjetnog soka – nektara. livadne kadulje ili maslačka). suncokret). navodnjavanju. 148 . livadna kadulja) (Zima i sur. dunje i višnje) i grmolikih medonosnih biljaka (malina. ledine i sušna mjesta. podsijavanje medonosnih biljaka na livade i pašnjake (posebice bijele djeteline. meteorološkim prilikama (temperature. voćnjaci. cvjetnog polena. U pčelinjoj paši većinom se pojavljuje samoniklo medonosno bilje iako. oranice i vrtovi. sadnja voćnih vrsta (trešnje. te o sortama. a ponekad i sokova koji se izlučuju najčešće iz plodova biljaka. lijeska). a medonosne su (facelija. Zbog klimatske raznolikosti u Hrvatskoj je zabilježen veliki broj biljnih vrsta od kojih su mnoge medonosne. Uz proširenje znanja pčelara bitni čimbenici za poboljšanje pčelinje paše su: sjetva poljoprivrednih medonosnih kultura (uljana repica. sjetva kultura koje bi uspijevale u bespašnom razdoblju. te sadnja medonosnog drveća i grmlja na nekorištenom zemljištu (drijenak. pravilno gnojenje tla. čovjek svojim utjecajem može bitno utjecati na pčelinju pašu podizanjem nasada vinograda i voćnjaka. bagrem. Najčešća staništa u kojima nalazimo važno medonosno bilje su šume.. 2007). kajsije. gnojenju. (1986) količina izlučenog nektara ovisi o zemljopisnoj širini. parkova. jabuke. Prema najnovijem popisu za Hrvatsku je zabilježeno 5347 vrsta i podvrsta vaskularne flore (Nikolić. bijeli biserak. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske UVOD Poznavanje medonosnog bilja i njihovih staništa od velike je važnosti jer može poslužiti i za iznalaženje novih mogućnosti za iskorištavanje pčelinje paše. glog. dok su nešto manje bitna staništa obale rijeka. 2005).5 milijuna cvjetova metvice. crna vrzina. bijela i crvena djetelina.

1997.D. Fabaceae (32 vrste) i Rosaceae (27 vrsta).. Jašmak (1980) je medonosnom bilju prema medonosnosti dao ocjene: 1.sjetveni korijandar 149 . a prema Indexu Florae Croaticae Nikolić (1994. Aceraceae Acer campestre L..vrlo dobar i 4.odličan. REZULTATI I RASPRAVA Za područje Hrvatske navedeno je preko 275 najmedonosnijih biljnih vrsta koje su samonikle ili u uzgoju.. Krenovoj. U popisu su navedene biljne vrste koje se nalaze u Hrvatskoj.slab. Za odabir najmedonosnijeg bilja odabrao sam ocjene navedene u literaturi autora Savića i Ćerimagića (1991) i Jašmaka (1980). Boraginaceae i Scrophulariaceae (8 vrsta) (slika 1.. 3.javor mliječ Acer tataricum L. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske MATERIJAL I METODE Podaci o medonosnom bilju dobiveni su usporedbom navedenih medonosnih vrsta iz literature s njihovim nalaženjem u Hrvatskoj. 2. .). 2000).žestik Agavaceae Agave americana L. Borneku i Halmađiji podijelili medonosno bilje prema količini izlučenog nektara preračunatog na količinu meda po hektaru u 6 skupina od kojih su najmanje medonosne biljke ocijenjene s 1.poljski javor Acer platanoides L. a koje prema navedenoj literaturi imaju najveću medonosnost. S obzirom na ove ocjene i nalaženje biljnih medonosnih vrsta u Hrvatskoj izdvojio sam one koje prema Savić i Ćerimagić (1991) imaju ocjenu 5 i 6.. Brassicaceae (14 vrsta).šumska anđelika Coriandrum sativum L.američka agava Apiaceae Angelica sylvestris L.dobar. Savić i Ćerimagić (1991) su prema Gluhovu. Ove vrste su raspoređene u 59 porodica od kojih su najbrojnije vrstama Lamiaceae (46 vrsta). a najmedonosnije s 5 (od 201 – 500 kg/ha meda) i 6 (preko 500 kg/ha meda). a zatim slijede Asteraceae (26 vrsta). što predstavlja od 0-25 kg/ha. a prema Jašmak (1980) ocjenu 3 i 4 te ih razvrstao po porodicama.

gronjasti vratić Berberidaceae Berberis vulgaris L.) Scop.velika zlatnica Tanacetum macrophyllum (Waldst..planinski zvjezdan Aster tripolium L.kovrčavi stričak Carlina vulgaris L.Mey..bijeli lastavičnjak Asteraceae Arctium lappa L. ex Rupr.pustenasti čičak Aster alpinus L.sivi osjak Cirsium eriophorum (L.planinska zečina Centaurea cyanus L.mrkva Foeniculum vulgare Mill...A.primorski zvjezdan Carduus acanthoides L.različak Centaurea jacea L..-okruglasta sikavica Eupatorium cannabinum L..streličasti osjak Echinops sphaerocephalus L..) Scop.) All...vazdazelena mahonija 150 .veliki čičak Arctium tomentosum Mill.streličasti osjak Cirsium palustre (L..) Hill.obični komorač Araliaceae Hedera helix L.....bršljan Asclepiadaceae Asclepias syriaca L.gorska zečina Centaurea pseudophrygia C. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Daucus carota L..gustocvjetna zlatnica Solidago gigantea Aiton.jednogodišnji suncokret Onopordum acanthium L..vunenasti osjak Cirsium heterophyllum (L.Bip.prava svilenica Vincetoxicum hirundinaria Medik.bodljikava zečina Cirsium canum (L...livadna zečina Centaurea montana L.zelena zečina Centaurea solstitialis L. et Kit.obična žutika Mahonia aquifolium (Pursh.....obični kravačac Solidago canadensis L.konopljuša Helianthus annuus L.raznolistni osjak Cirsium hypoleucum DC...obični kravljak Centaurea alpina L.bodljasti stričak Carduus crispus L.D.) Nutt..močvarni osjak Cirsium vulgare (Savi) Ten.....) Sch..

) Janch.livadna režuha Raphanus raphanistrum L.sjajnolisna zvončika Campanula rapunculoides L.gavez Symphytum officinale L.ljekoviti volujak Borago officinalis L.ljekoviti oštrolistac Echium italicum L...) Seen...obična katalpa Boraginaceae Anchusa officinalis L.crna joha Alnus incana (L.repica Brassica napus L.) Moench ..... Catalpa bignonioides Wall. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Betulaceae Alnus glutinosa (L. oleifera (DC. ssp.sivkastobijela sivka Brassica napus L.. .crna vrzina Brassica oleracea L. Br...sjetvena rotkva Sinapis alba L.crvena lisičina Echium vulgare L.D.koprivastolisna zvončika 151 ..obična repnica Berteroa incana (L..uskolisni plućnjak Symphytum sp.) Koch.bijela gorušica Sinapis arvensis L.ljubica medijanska Campanula persicifolia L.. – repica Brassica nigra (L.pustinjska gromotulja Barbarea vulgaris R..ljubičasti gavez Symphytum tuberosum L..visoka lisičina Echium maculatum L.bijela joha Bignoniaceae Campsis radicans (L.) Gaertner . ...poljska vrzina Cardamine amara L....poljska zvončika Campanula trachelium L..širokolisna zvončika Campanula lingulata Waldst.bridasta rotkva Raphanus sativus L..) DC.kupus Brassica rapa L. et Kit.obična lisičina Pulmonaria angustifolia L..čvorasti gavez Brassicaceae Alyssum desertorum Stapf .poljska gorušica Campanulaceae Campanula latifolia L.gorka režuha Cardamine pratensis L.jezičasta zvončika Campanula medium L.

zimzeleni čempres Juniperus oxycedrus L. ssp...) Wallr.šumska češljugovina Dipsacus laciniatus L. – tuja Dipsacaceae Cephalaria sp.F.drvolika lijeska Crassulaceae Sedum acre L. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Caprifoliaceae Sambucus ebulus L.) Ball.krpasta češljugovina Knautia arvensis (L...golublja zvjezdoglavka 152 .šiljati žednjak Sedum telephium L..drijen Cornus sanguinea L.svibovina Corylaceae Corylus avellana L.obična bundeva Cupressaceae Cupressus sempervirens L.krastavac Cucurbita pepo L. Weigela florida (Bigelow) A. macrocarpa (Sibith.....cjelolisna prženica Scabiosa columbaria L.) Bertol..Blake – bijeli biserak Symphoricarpos orbiculatus Moench.ljekoviti maslačak Cornaceae Cornus mas L..D.pukinja Thuja sp.obična lijeska Corylus colurna L...oštroigličasta borovica Juniperus oxycedrus L.. Cichoriaceae Cichorium intybus L.. et Sm.glavatka Dipsacus fullonum L.dinja Cucumis sativus L.ljubičasti mliječ Taraxacum officinale Weber.) S..) Coult..lubenica Cucumis melo L.crnoglavac Symphoricarpos albus (L.babin tobolac Cucurbitaceae Citrullus lanatus (Thunb....DC.divlja vodopija Cicerbita alpina (L.poljska prženica Knautia integrifolia (L..) Mansf.

.pasji trn Ericaceae Arbutus unedo L..sjetvena grahorka Ononis spinosa L..gorski grašar Gleditsia triacanthos L – gledičija Lathyrus latifolius L..bijeli kokotac Melilotus officinalis (L..srpasta vija Medicago sativa L..obični grah Robinia pseudoacacia L.mnogocvjetna crnjuša Vaccinium myrtillus L.obični vrijes Erica arborea L.trnoviti zečji trn Phaseolus vulgaris L.uskolisna zlolesina Hippophaë rhamnoides L....... Anthyllis vulneraria L...šumska kukavičica Lotus corniculatus L.obična borovnica Fabaceae Amorpha fruticosa L.) Lam.rogač Chamaecytisus sp.lucerna Melilotus albus Medik.proljetna crnjuša Erica manipuliflora Salisb.pravi ranjenik Chamaecytisus austriacus (L.planinska djetelina Trifolium hybridum L. Trifolium alpestre L.mirisavi bagrem Sophora japonica L. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L..djeteljina polutasta Trifolium incarnatum L.) Hull.ljekoviti kokotac Onobrychis viciifolia Scop.odrezana djetelina 153 .drvolika pucalina Coronilla coronata L.D.primorska crnjuša Erica multiflora L..) Link.austrijska žućica Ceratonia siliqua L. .livadna kukavičica Lathyrus sativus L.....sjetvena kukavičica Lathyrus sylvestris L.žućica Colutea arborescens L...planika Calluna vulgaris (L....velika crnjuša Erica herbacea L.roščićava djetelina Medicago falcata L.velecvjetna kukavičica Lathyrus pratensis L....

vlasastodlakava grahorica Wisteria sinensis (Sims) Sweet.kineska glicina Fagaceae Castanea sativa Miller.crvena djetelina Trifolium repens L....perzijska djetelina Vicia faba L.puzajuća ivica Ballota nigra L.....grahorica Vicia villosa Roth ...bijela mrtva kopriva 154 .mrtva kopriva Lamium album L.naočiti šupljozub Glechoma hederacea L.crveni kesten Hydrophyllaceae Phacelia tanacetifolia Benth Juglandaceae Juglans regia L.. ..puzava djetelina Trifolium resupinatum L.ledinska ivica Ajuga reptans L.šumska iglica Grossulariaceae Ribes uva-crispa L. .pitomi kesten Geraniaceae Geranium macrorrhizum L..D...crnoglavac Betonica officinalis L...gorska djetelina Trifolium pratense L.grahorica Vicia sativa L.puzava dobričica Hyssopus officinalis L. Clinopodium vulgare L... Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Trifolium montanum L.stjenarska iglica Geranium sanguineum L..pitomi orah Lamiaceae Ajuga genevensis L...ljekoviti sipan Lamium sp..čepić Galeopsis ladanum L.širokolisni šupljozub Galeopsis speciosa Mill.crvena iglica Geranium sylvaticum L.divlji kesten Aesculus pavia L.ljekoviti čistac Calamintha sylvatica Bromf..ogrozd Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L.bob Vicia sp.

.. majčina dušica Lauraceae Laurus nobilis L..vrtni mažuran Origanum vulgare L.pršljenasta kadulja Satureja hortensis L....) L.dugolisna metvica Mentha piperita L.obični tetrljan Melissa officinalis L.mirisava kadulja Salvia pratensis L.uspravni čistac Stachys sylvatica L.prava mačja metvica Ocimum basilicum L.....grimizna mrtva kopriva Lavandula angustifolia Mill..obična celinščica Rosmarinus officinalis L.) L. .poponac.D...ružmarin.livadna kadulja Salvia sclarea L. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Lamium galeobdolon (L..ljekoviti matičnjak Mentha aquatica L.. Salvia amplexicaulis Lam Salvia glutinosa L. ..paprena metvica Nepeta cataria L. Leonurus cardiaca L.bosiljak Origanum majorana L....šumski čistac Teucrium montanum L.obični mravinac Prunella vulgaris L..ljepljiva kadulja Salvia nemorosa L...podlesna kadulja Salvia officinalis L....planinski čistac Stachys annua (L...poljska metvica Mentha longifolia (L..pustenasta srčenica Marrubium vulgare L.vrtni čubar Satureja montana L.) Huds..žuta mrtva kopriva Lamium purpureum L.primorski čubar Stachys alpina L.močvarni čistac Stachys recta L.obična majčina dušica Thymus serpyllum L...jednogodišnji čistac Stachys germanica L.germanski čistac Stachys palustris L.lovor 155 .trava iva Thymus pulegioides L.muškatna kadulja Salvia verticillata L.prava srčenica Leonurus marrubiastrum L. .lavanda.vodena metvica Mentha arvensis L.

.. Ligustrum ovalifolium Hassk Ligustrum vulgare L.maslina Onagraceae Epilobium angustifolium L.obična kalina Olea europaea L....ariš Picea sp.. .obični luk Linaceae Linum usitatissimum L.bor Plantaginaceae Plantago sp.šumski sljez Meliaceae Melia azedarach L.smreka Picea abies (L.tulipanovac Malvaceae Alcea rosea L.sirijska sljezolika Lavatera thuringiaca L. pravi lan Lythraceae Lagerstroemia indica L.smreka Pinus sp...jasen Jasminum nudiflorum Lindl..indijski pukalj Lythrum salicaria L..čupava vrbolika Epilobium parviflorum Schreber. .sitnocvjetna vrbolika Pinaceae Larix decidua Mill.) Karsten.purpurna vrbica Magnoliaceae Liriodendron tulipifera L.ružičasti bijeli sljez Althaea officinalis L.D.... .. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Liliaceae Allium cepa L..kok Oleaceae Fraxinus sp.tirinška stola Malva sylvestris L. .ljekoviti bijeli sljez Hibiscus syriacus L..uskolisni kiprej Epilobium hirsutum L.perasta jurnica 156 .trputac Polemoniaceae Polemonium caeruleum L.

šumska suručka Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach....višnja Prunus dulcis (Mill.D.trnoviti glogovac Pyrus pyraster Burgsd.galska ruža Rubus idaeus L... Webb..prava heljda Polygonum aviculare L.mirobalana Prunus cerasus L.žuta rezeda Rhamnaceae Paliurus spina-christi Mill – drača Rosaceae Aruncus dioicus (Walter) Fernald.) Miller.) Maxim.) Lindl.. et Kit.ptičji dvornik Polygonum hydropiper L.japanska dunja Crataegus sp.glog Cydonia oblonga Mill. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Polygonaceae Fagopyrum esculentum Moench..mirisavi kukurijek Thalictrum aquilegifolium L.badem Prunus fruticosa Pall..divlja kruška Rosa canina L.marelica Prunus avium L...jabuka Malus sylvestris Mill.pasja ruža Rosa gallica L...) D. A. ... J..trešnja Prunus cerasifera Ehrh.trnina Prunus tenella Batsch Pyracantha coccinea M.vodeni papar Ranunculaceae Clematis vitalba L.dunja Eriobotrya japonica (Thunb.rašeljka Prunus padus L..šumska metiljka Resedaceae Reseda lutea L.malina 157 .sremza Prunus spinosa L.planinska pavitina Helleborus odorus Waldst. ex Willd.obična pavitina Clematis alpina (L.patuljasta trešnja Prunus mahaleb L.prava končara Malus domestica Borkh.) Maxim. Prunus armeniaca L.. Filipendula ulmaria (L. Roemer.šumska jabuka Physocarpus opulifolius (L.....

pustenasta paulovnija Scrophularia nodosa L..naranča Citrus medica L.limun Ruta graveolens L...žljezdasti pajasen Solanaceae Atropa bella-donna L.lipa Ulmaceae Ulmus sp.obični likovac Tiliaceae Tilia sp..jarebika Sorbus domestica L.divizma Verbascum speciosum Schrad.. ssp..pilasta suručica Rutaceae Citrus aurantium L....obični lanilist Odontites vernus (Bellardi) Dumort.dvorednodlakava čestoslavica Verbascum sp. vitellina (L..domaća oskoruša Spiraea chamaedryfolia L. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Rubus ulmifolius Schott.pravi duhan Thymelaeaceae Daphne mezereum L.vrba Salix alba L.žalosna vrba Salix viminalis L..lijepa divizma Verbascum thapsus L..brijest 158 .-velebilje Lycium barbarum L.D.proljetna crnica Paulownia tomentosa (Thunb.obični vučac Nicotiana tabacum L... – topola Salix sp.) Swingle.seoska kupina Sorbus austriaca (Beck) Hedl..čvorasti strupnik Veronica chamaedrys L..kelreuterija Scrophulariaceae Euphrasia rostkoviana Hayne.košaračka vrba Sapindaceae Koelreuteria paniculata Laxm.) Arc. .sitnocvjetna divizma Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.obična očanica Linaria vulgaris Mill. .žukva Salix babylonica L.. .) Steud..smrdljiva rutvica Salicaceae Populus sp. .

27 vrsta. Fabaceae (lepirnjače) .konopljika Vitaceae Parthenocissus quinquefolia (L. a zatim parkovi i vrtovi koji zbog manjih površina imaju malu važnost u 159 . što je i očekivano s obzirom na činjenicu da su u njima dobro razvijeni slojevi drveća. navedeno je preko 275 najmedonosnijih biljnih vrsta koje se nalaze kao samonikle ili u uzgoju u Hrvatskoj.26 vrsta.8 vrsta (slika 1. Representation of the processed most honey-rich plants per families ZAKLJUČAK S obzirom na dostupnu literaturu. Te vrste su raspoređene u 59 porodica od kojih su najbrojnije vrstama Lamiaceae (usnjače) ..D. a prema ocjenama medonosnog bilja. Zastupljenost obrađenih najmedonosnijih biljaka po porodicama Figure 1.46 vrsta.trošiljkasta lozika Slika 1.) Planchon .peterodijelna lozika Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc. Boraginaceae (oštrolisti) i Scrophulariaceae (zijevalice) .14 vrsta. Nakon šuma slijede zapuštena i sušna mjesta te usjevi i livade.) Planchon .).ljekoviti odoljen Verbenaceae Vitex agnus-castus L. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske Valerianaceae Valeriana officinalis L. Od navedenih medonosnih vrsta najveći broj nalazi se u šumama. Brassicaceae (krstašice) .32 vrste i Rosaceae (ruže) . grmlja i zeljastog bilja.. a zatim slijede Asteraceae (glavočike) .

Pars 3.. Flora Croatica. Nat. Nikolić.. 1: 1.116. 9.D. pčelarskih dana/Puškadija. Jakobović. prof. 1. Nat. 160 . te da bi prema drugim autorima neke vrste možda imale drugačiju procjenu medonosnosti.): Medonosno bilje. K.. R. Croat. Zbornik radova 4. B. Pars 2. 2: 1. Topić.. Požega dzima@vup.(1991. J. 2. Index Florae Croaticae. dio.. Mitev. (2007. Ministarstvo kulture. Nolit. D.).hr Primljeno – Received: 04. Sarajevo Zima. Beograd. 3..): Praktično pčelarstvo. RE.T. S. ed. (1997. 7 – 52 Nedialkov. Flora Croatica. Croat.): Popis flore Hrvatske.156 Nikolić T. Ćerimagić H.): Popis flore Hrvatske. Z. R. Zadrugar. EN. (1980. (ur.viši predavač Veleučilište u Požegi Pape Ivana Pavla II 6. LITERATURA Jašmak.. dio. S. 104-113 Adresa autora – Author´s addresses: Dinko Zima.): Crvena knjiga vaskularne flore Republike Hrvatske. Flora Croatica. (2005. 12 – 695 Savić. ed. VU. 6 Suppl. Beograd.): Prilog poznavanju medonosnog bilja i mogućnostima poboljšanja pčelinje paše.2007. Nikolić T.. (1986. T.324. Index Florae Croaticae. Nolit. (2000. Index Florae Croaticae. B. ed. ur. CR. Venov. Idlbek.04. 3 Suppl. Nat. Croat. Simitčijev. Državni zavod za zaštitu prirode. B. 1: 1. (1994. Za očekivati je da u popisu najmedonosnijih vrsta nisu navedene sve do sada poznate biljke. Pars 1. Suppl. Zagreb.): popis flore Hrvatske .Vinkovci.232.. Bižev. Kategorije EX. Nikolić T.): Pčelarstvo. Zima: Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske pčelarstvu.. 138 . dio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful