You are on page 1of 2

1

Binnenheide Beverbeekse Heide


Gastel
3 1 216

2
3
ar
1
514

Molen
na

IER
2

BAR 219 218 39

beek
2 Budel
27

BUITEHEIDE
1
Achel Statie
562 513 Ontdek meer Start aan één van de drie VERHALEN

3
WA
De Plateaux

2
vertrekplaatsen. Hieronder vind

GE

naar 1
3

4
UIT DE

R
over deze sites met

DIJ

2
K
80 je de beschrijving terug als je
BO

2
De Tomp SKE
R
WE KHOF 1
el

4
BODEM
mm

7 G -
P start aan vertrekplaats 3.
564
de ErfgoedApp
Do

Natuurdomein Achelse Heide GROTE 55

1,5
Hageven WIT TE 2,5 HAART 541 P
BERG
4,5 Turfheide
3 563 5 2,5
2,5 0,5 223 2 2
Villabos
54 568 542
Kasteel
Grevenbroek
Hamont-Achel 56
57 Budel-Schoot
1 Download de ErfgoedApp
Achel
3,5 R.

TUS AAT

T
NS
STR

MOL E
SEN

Grote Heide
N71 Hamont
-

ES

—— F I E T S R O U T E
HE
BE

222 Budel-Dorplein
RG DIJK
EIK

Varkensbos
Neerpelt
SE

5
N-

2 Klik op het kompas


0,5

5
221 1,5 Hamontlo
220
JACHTWEG Kanaal Bo
cholt - Heren
127 89 tals 3,5
201 en download de tour Aan de brandtoren ter hoogte van knooppunt 205 kan je een
241 202
0,5
213
‘Verhalen uit de bodem’ 1

—— F I E T S R O U T E
2

stop maken om vervolgens te wandelen langs de Celtic fields.


1
WEGYKSE-
7

204 125 3,5


TOEKOMST-
P Boseind
GE

94
De kortste route is de gele wandelroute.
LAAN
BER

2,5
126
AT

Dommelslag 124
RIET
TRA

3 Klik op de kaart
T
AA

STATIONSS
TER R ’T

Pelt
STR
WA OVE

SEN
N712

Sint-Huibrechts-Lille
en start de tour
O O
ER
212

LOZENW
D BERGHEI
Pelt
203 0,
5
Lozerheide
lle
m s va
ar t
3,5 2 Volg knooppunt 202 en fiets ter hoogte van de Romeinse Dijk
5

EG
Wi
2 id-
250m naar rechts richting het urnenveld De Roosen. (Opgelet:
AT

E-
Zu
8
RA

EID

KETTINGBRUGWEG
UH
N74
ST

SO WEG

je wijkt zo af van de fietsroute, want die gaat eigenlijk naar links).


N

210
ME

6
Overpelt
OL

4
WILLEBRORDUS-

IE PIER 47
ROO
STRAAT

Dorperheide N7
1 Lozen
4,5

vertrekplaats

Herent
HERE
NT

205
6
3 Het Grevenbroekmuseum bevindt zich langs het fietspad tussen

2,5
2
LIL
LE fietsroute
knooppunt 564 en 563. De vondsten van de Haarterheide en
RB
AA
N
Lindel Heesakker- 209 TOR
2

alternatieve fietsroute
3
ENS

het Pastoorsbos worden in het Grevenbroekmuseum bewaard.


ZAV
245 heide
TRA
AT ELS
92 TRA
AT
08 niet-autovrij)
fietsroute (verhard,
2

Kaulille
N
AA

Bocholt
ELL

fietsroute (verhard, autovrij)


Tussen knooppunt 513 en 541 liggen de grafheuvels van de
MM

4
KAPEL-
EG
DO
1,5

HOBO STRAAT
BOSSCHELW

Concept en redactie: Intergemeentelijke Onroerend


STRA S- BR fietsroute (niet langs knooppunten)
WINKWEG

AT
9,5
Haarterheide (Hamont) langs het fietspad.
DIJ

E UG 7 Breeuwerheide
Hoeven 91 W 74
TER

5
206
EG EL N
-
571
RIETG

Erfgoeddienst Lage Kempen


-

fietsknooppunt
WE

93 131
GROENSTRAAT
-

Bocholt
3

AT

erfgoed@rllk.be — www.rllk.be
fietscafé
2,5

5 Tussen knooppunt 563 en 541 ligt het urnenveld Pastoorsbos


WOUDSTRA
GROENE

133 136
132
3
PANHOF-

fietslogies
STRAAT

Militair domein
(Achel) langs het fietspad.
In samenwerking met: Grevenbroekmuseum,
5,5

Kleine-Brogel
247 Kleine-Brogel

Heemkundige Kring Kaulille,


Heemkundige Kring St. Huibrechts-Lille, 6 Om het urnenveld Dorperheide te bezoeken wijk je aan
Totale fietsroute 37,2 km fietsknooppunt 212 van de fietsroute af: Nadat je de brug over
Alternatieve route Hamont-Achel -2,8 km Documentatiecentrum Dr. Bussels
het kanaal hebt genomen (richting 203) volg je niet knooppunt
Alternatieve route Kaulille +4,8 km

VERHALEN
Tekeningen: Geert De Sutter 203, maar blijf je rechtdoor de Kettingbrugweg volgen. Na
2,2km kan je tegenover de Belgebergstraat het bos inslaan. Na
Lay-out: King Arthur bvba, www.kingarthur.be
250 meter arriveer je op een open plek in het bos, waar het
Vertrekplaats
In de buurt van knooppunt 541
Legende
1 Celtic fields Kolisbos
Druk: Chapo
Verantwoordelijke uitgever: Ilse Ideler, directeur
UIT DE ‘Urnenveld Dorperheide’ zich bevindt.

BODEM
1 Om na het bezoek aan het urnenveld weer op de fietsroute
Parking Boskerkhof, Hamont-Achel 2 Urnenveld de Roosen Regionaal Landschap te geraken: Rijd terug uit het bos en sla rechts af: Volg de
Lage Kempen vzw Kettingbrugweg 250 meter verder en sla rechts het fietspad in.
2 In de buurt van urnenveld Dorperheide Grevenbroekmuseum
3

Hoek Kettingbrugweg – Belgebergstraat Aan het einde van het fietspad sla je rechtsaf de Lillerbaan op.
4 Bronstijd grafheuvels Haarterheide
Na 2,1 km kom je aan het kruispunt Lillerbaan-Souheideweg-
3 In de buurt van knooppunt 205 5 Urnenveld Pastoorsbos FIETS >40 KM LANGS Rooie Pier en sla je links af naar de Rooie Pier. Je bent nu weer
Parking Torenstraat aan de brandtoren 6 Urnenveld Dorperheide ARCHEOLOGISCHE SITES op het oorspronkelijke traject (volg 205).
Hoe gingen de bewoners van onze streek
in de prehistorie om met de doden?
Je leert er meer over op de archeologische sites
van Haarterheide (Hamont-Achel) en Dorperheide
(Bocholt). In Pelt ligt dan weer een uniek
prehistorisch akkerlandschap verscholen
onder de grond, de Celtic fields.

BRONSTIJD — Impressie van


een grafheuvel met
HET Impressie
van een Impressie van
In samenwerking met de gemeenten gaan naar ambassadeurs die willen GRAFHEUVELS paalkrans en 2 graven. URNENVELD begrafenisritueel. ‘Celtic fields’-landschap.
Bocholt-Kaulille, Pelt, Hamont-Achel meewerken aan het uitdragen van het
en de Intergemeentelijke Onroe- boeiend verhaal van dit unieke erf- AAN DE OP DE CELTIC
rend Erfgoeddienst Lage Kempen,
werden deze drie Noord-Limburgse
goed. Enkele gemotiveerde inwoners
van deze gemeenten hebben zich
HAARTERHEIDE DORPERHEIDE FIELDS
erfgoedsites van archeologisch opgegeven als erfgoedambassadeur.
belang getransformeerd tot bele- Ook na het project zetten zij zich nog
vingsvolle ontmoetingsplekken mét
een verhaal.
verder in om dit bijzondere archeo- Deze grote Drie van de vier onderzochte graf- Op de Dorperheide in Kaulille, deel- Dit kon op verschillende manieren In het Kolisbos kan je nog sporen Akkers werden in een rotatiesysteem
logisch erfgoed in de kijker te zetten. heuvels werden gereconstrueerd met gemeente van Bocholt, ligt een ur- gebeuren, bijvoorbeeld in een urn of terugvinden van een prehistorisch gebruikt om gewassen zoals gerst,
Voor de liefhebber is er ook nog de grafheuvels in een paalkrans. Een grafheuvel werd op- nenveld. Dit is een begraafplaats uit los in de grafkuil. Hierna werd het graf akkerlandschap. De akkers werden spelt en emmertarwe te telen. De land-
Het project ‘Verhalen uit de bodem’
kadert in het Europees jaar voor het
ErfgoedApp die je digitaal meeneemt
naar de prehistorie.
Hamont-Achel gebouwd voor één graf, nadien konden
er nog graven worden bijgezet. Dit noe-
de vroege ijzertijd. De overledenen
werden gecremeerd op brandsta-
toegedekt (vlakgraf) of bedekt met
een grafheuvel. Deze urnenvelden
gescheiden van elkaar door een
walletje. De walletjes zijn een opeen-
bouwers woonden tussen deze akkers
in een boerderij. Ze deden eveneens
Cultureel Erfgoed en heeft als doel dateren uit de men we bijzettingen. Er was toen reeds pels. Na dit ritueel werden de cre- werden soms generaties lang gebruikt hoping van tientallen tot honderden aan veeteelt (varkens, geiten, schapen,
dit unieke erfgoed levend te houden
door niet alleen de sites toeristisch
Dus spring op je fiets en ontdek de 3
sites nu via de fietslus van ongeveer
midden- en sprake van crematie, maar ook lijkbegra-
ving kwam nog voor. Grafheuvels wer-
matieresten verzameld en bijgezet in
een grafkuil.
en zo konden deze begraafplaatsen
vaak erg groot worden.
jaren oogstafval en onkruid. De teke-
ning op deze pagina geeft een idee
runderen). De akkers werden vaak
eeuwenlang gebruikt. Ze werden waar-
te ontsluiten, maar ook op zoek te 40 km! late bronstijd. den vaak honderden jaren lang gebruikt. van hoe zo’n landschap eruit zag. schijnlijk verlaten in de eerste eeuw
voor of na Christus.

Deze urne werd gevonden op de site van de Dorperheide.

2000 v.C. 1800 v.C. 800 v.C. Urnenveld ‘Pastoorsbos’ 400 v.C. 1 - Christus (begin van onze tijdsrekening) 500 n.C.
Celtic fields Kolisbos
Urnenveld Dorperheide
Grafheuvels Haarterheide Urnenveld ‘De Roosen’

Steentijd Bronstijd IJzertijd Romeinse tijd Middeleeuwen