ZAMAN RENAISSANCE

Zaman Kemuncak Pertengahan Zaman Renaissance

Istilah Renaissance berasal daripada perkataan Itali, iaitu renisciment yang bermaksud ´kelahiran semula´ dan merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Yunani dan Rom. Asas Zaman Renaissance menonjolkan keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya (HUMANISME).

Francesco Petrarch ~ Bapa Humanisme Tokoh-tokoh humansime yang lain: 1. Niccolo Machiavelli (1469-1527)
Dalam bukunya The Prince (Penguasa), Machiavelli menyarankan seseorang raja atau pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak. Raja/pemerintah harus ditakuti bukan disayangi oleh rakyatnya. Rakyat harus memberi kesetiaan sepenuhnya kepada raja atau pemerintah kemudian barulah kepada Gereja Katolik. Falsafah Machiavelli yang penuh kontroversi ini telah mengukuhkan nasionalisme dan membuka jalan ke arah pembentukan negara bangsa di Eropah.

2. Giovanni Bocaccio

Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan kemudiannya berkembang ke Eropah Barat sehingga kira-kira abad ke-17. dan Milan yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Kedudukan Itali adalah strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean lalu menjadikan Itali sebagai persimpangan utama dan pusat perdagangan antarabangsa. telah muncul bandar-bandar terkenal seperti Venice. bahasa. Florence. .Kesungguhan manusia mencari penyelesaian kepada permasalahan hidup dan meneroka bidang dan kawasan baru menunjukkan bahawa manusia Renaissance didorong oleh semangat inkuiri (semangat ingin tahu yang kuat). Di sinilah pertembungan budaya. Bandar pelabuhannya yang paling terkenal ialah Venice dan Genoa. dan agama berlaku yang terus menjadikan Itali pusat perkembangan idea baru. Rom. Di Itali. Genoa.

ahli muzik. Sekiranya wujud penaung seperti ini di Malaysia. Patron~ Sumbangan penaung ini kepada warisan sejarah bandarbandar di Eropah dapat kita lihat pada hari ini. saintis. .Para pedagang kaya telah mengindahkan bandar dan menjadikannya tumpuan para cendekiawan dan seniman. kita akan dapat memulihara warisan negara. dan penulis). Golongan pedagang kaya ini menjadi Patron (penaung kepada para pelukis.

Golongan patron ini telah berusaha menarik seniman dan cendekiawan yang terbaik dalam pelbagai bidang ke bandar masing-masing. para seniman . Lantas berlakulah persaingan antara bandar-bandar Itali untuk mendapatkan tokoh cendekiawan Renaissance.Antara patron yang terkenal ialah keluarga Medici di Florence. Bagi tujuan menyiapkan tugasan masing-masing.

Selain golongan kaya.dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar ke bandar lalu menyebarkan idea Renaissance ke merata tempat di Itali. Mereka tidak bersedia menaungi ahli sains dan matematik kerana khuatir kumpulan saintis tersebut akan mencabar pemikiran yang dibawa oleh Gereja Katolik. Mereka ingin Rom cantik seperti Florence. Namun. Lantas konflik atau perselisihan pendapat berlaku seperti dalam kes Galileo Galilei. Golongan penguasa gereja di Rom telah mula mencemburui pencapaian bandar seperti Florence serta kuasa yang dipegang oleh keluarga Medici. Penentangan ini telah menyebabkan beliau dijatuhkan hukuman tahanan dalam rumah pada tahun 1633. Pihak gereja menekankan penjelasan tradisional. pihak berkuasa gereja menghadapi masalah dalam hal ini. . Paus di Rom juga turut menjadi penaung kepada para seniman dan cendekiawan. Perselisihan Galileo Galilei (1564-1642) Galileo telah memanjangkan idea yang dibawa oleh Nicholas Copernicus (1473-1543) bahawa matahari merupakan pusat alam sedangkan gereja menyatakan bahawa bumi ialah pusat alam. Para saintis menekankan kaedah pemerhatian atau empirikal serta penggunaan akal dan logik dalam menerangkan sesuatu fenomena alam.

pusat seni Renaissance telah berpindah dari Florence ke Rom. sumbangan individu daripada golongan pelukis dan pengukir tidak terserlah kerana mereka bekerja secara berkumpulan. Keadaan ini berubah apabila mereka bekerja secara individu. Katedral. Contohnya. Bakat masingmasing mula menyerlah dan kemahiran mereka dihargai . dan Michelangelo untuk mencantikkan dan menghiasi gereja dan katedral di Rom dengan ukiran dan lukisan. Pada masa inilah Katedral St. Pada Zaman Pertengahan.Oleh sebab pihak gereja mencurigai pihak saintis. Paus Julius II telah mengupah pelukis dan pengukir terkenal pada masa itu seperti Leonardo da Vinci. Raphael. Dengan usaha golongan Paus ini. Peter yang terkenal itu dibina. maka mereka telah memberikan tumpuan kepada kegiatan seni lukis dan seni ukir sahaja.gereja besar di bawah bidang kuasa seorang bishop.

iaitu sebagai tokoh yang tersendiri. Suasana sosial ini mempengaruhi pelukis seperti Raphael. Leonardo da Vinci dan Michelangelo = pelukis. Leonardo da Vinci.dihargai dari segi nilai kesenian. pengukir yang terkenal dan mahir dalam bidang yang lain. Zaman Renaissance menekankan pembinaan kemahiran dalam semua aspek intelektual serta fizikal adalah digalakkan dalam kalangan individu. Tokoh Renaissance juga muncul di England. dan William Shakespeare. . Semangat dan amalan sebegini dikenali sebagai individualisme. misalnya tokoh pemikir seperti Thomas More. Sir Francis Bacon. dan Michelangelo kerana ingin dikenali secara individu. Perubahan Kepada Konsep Pendidikan Zaman Pertengahan memberi tekanan kepada pengkhususan terhadap kemahiran dan ilmu tertentu.

Thomas More (14781535) Francis Bacon (15611626) Wiliam Shakespeare (1564-1616) .

persuratan. Segi Politik Kemunculan Monarki Baru Kekuatan dan kekuasaan monarki baru ini diasakan kepada kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan . dan sosial. politik. ekonomi. seni ukir.Kesan Zaman Renaissance Semangat inkuiri telah meninggalkan kesan dalam bidang seni lukis.

Apabila kuasa raja bertambah kukuh. Zaman ini juga memperlihatkan kegiatan ekonomi sara diri kian pupus.dan perubatan. sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas. Semangat Renaissance yang menekankan ciri-ciri inkuiri. dan Belanda. Inilah yang kemudiannya menimbulkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan yang berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang matematik.Kekuasaan monarki ini telah diperkukuh lagi dengan amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. keobjektifan. Castile dan Aragon (Sepanyol). . geografi. Sebaliknya. kimia. maka dengan sendirinya kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. fizik. Perancis. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. dan eksperimen jelas merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. Monarki baru ini terdapat di Portugal.kebangsaan. England.

Kesan Sosial Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup Manusia pada Zaman Renaissance lebih bersedia melahirkan emosi mereka melalui muzik. Zaman Renaissance telah melahirkan ´Manusia Renaissance´ yang mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda mereka dalam pelbagai . Pendidikan baru ini juga menekankan tanggungjawab sosial seseorang dalam masyarakat. Oleh itu. perubahan sikap masyarkat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik. dan ukiran yang dihasilkan. unsur begini berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri. saintifik. Dari segi psikologinya. falsafah dan metafizik juga berlaku. lukisan. Selain itu.

Salah satu pengajaran yang dapat kita raih daripada zaman ini ialah kita harus mempunyai sifat inkuiri dan berani untuk meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua jurusan.bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan manusia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful