You are on page 1of 1

-..-; .,.

o , -" ,
:OU,.>O "e..¡¡ V t.V'>. H' \f.tJl\1. J-",,, I,.J, {U"', Je. "'<{ """

, ..,. -.,. --#-'


-- 1_

. - I

I--Je'l''lo . rp.U \nn pr V


, ,, .AP.v?./ .

,--,F ..,.. o
"'oU .J fw ,noM":' . '\0 ,P."". n... ",,l; :óu ,;
-

-- I b 1""":1 -


H.?u ,}' O .ff/ U? w." "".<.,.,l. ,Lñ\ t,.u ,t _w,J ,,' <M.\t\L.·¡.k

A CAU O·ORELLA. UNA DE


LES PRIMERES HAVAN ERES
QUE VA COMPONDREAMB
CARLES CASANOVAS. I DE
QI)I DIU QUE. A BANDA DE
SER UN BON AMIC. ÉS UN
EXCEL-LENT LLETRISTA

35 Galeria
DE P E RSONATGES