Proiect didactic

Grupa : Mare Educatoare : ADAM EUGENIA-IOANA Domeniul experien ial : tiin Tema : Când , cum i de ce se întâmpl ? Categoria de activitate : cunoa terea mediului Tema activit ii : Toamna Mijloc de realizare : Lectur dup imagini Scopul activit ii

- verificarea cuno tin elor legate de anotimpul toamna - consolidarea deprinderii de a ³ citi´imagini referitoare la anotimpul toamna - educarea spiritului de observa ie ,a rapidit ii în g ândire i ac iune - dezvoltarea capacit ii de a stabili conexiuni între elementele tabloului - dezvoltarea unei atitudini pozitive ,pline de interes,în timpul desf ur rii activit ii

Obiective opera ionale a. Cognitiv

- s enumere aspectele caracteristice anotimpului toamna - s analizeze elementele componente ale imaginilor prezentate - s formuleze întreb ri i s corecteze r spunsurile colegilor - s se exprime corect din punct de vedere gramatical i s - i exprime ideile în mod cursiv - s aleag jetoanel(frunze) corespunz toare ,conform sarcinii date
b. Afectiv-motiva ional

- s manifaste interes pentru con inutul activit ii - s coopereze în formula rea întreb rilor i în rezolvarea sarcinilor date - s se bucure de rezultatele muncii lor

s mânuiasc corect i cu aten ie materialele puse la dispozi ie . problematizarea.c. Psiho-motorii .tablouri de toamna . explica ia. împ r ite în 2 p r i egale . munca în grup . pe grupuri Locul de desf urare : sala de grup Durata : 30-35 min. metoda :´ jurnalul grafic´ Mijloace de realizare : imagini cu aspecte de toamn . exercitiul . frunze de diferite culorii si marimi Forma de organizare : frontal . coli de hârtie format A 4 .s adopte o pozi ie corect a corpului în timpul activit ii Strategii didactice: Metode i procedee : conversa ia. Elemente de joc: aplauze si aprecierii .

Se va realiza printr-o serie de Reactualizarea întreb ri despre toamn . cuno tin elor -Cum este vremea toamna? Conversa ia -Cum se îmbrac oamenii toamna? -Ce se întâmpl cu plantele i copacii în anotimpul toamna? -Ce culoare au frunzele toamna? -Ce fac p s rile toamna ? 4.Dirijarea Pentru a-i familiariza pe copii cu elementele principale din tablou .Desf urarea activit ii Evenimentul didactic 1. Observarea comportamentului copiilor 2.Anun area temei i a obiectivelor Zâna Toamna le spune c va pleca înt-o c l torie mai lung i este foarte gr bit .dar nu înainte de a . -Cine a venit la noi? -La noi a venit Zâna Toamna. -Ce ne-a adus Zâna Toamna ? -Zâna Toamna ne-a adus cateva tablouri de toamna.voi .i lua Conversa ia r mas bun de la noi. Moment organizatoric Con inutul activit ii Strategii didactice Evaluare .sala de grup va fi aerisit i mobilierul aranjat adecvat modului de desf urare a activit ii -materialele didactice vor fi preg tite Conversa ia pe masa -copiii vor intra organizat în sala de grup Se face sub form de surpriz : ³ Frunzele pe ramuri Au îng lbenit Plou . plou -ntr-una Cine a venit ? ³ În sala a venit Zâna Toamn . care aduce copiilor cateva tablouri de toamna . Enumerarea unor aspecte caracteristice toamnei Cunoa terea temei i a obiectivelor 5 . Explica ia Se prezint tablourile i copiii sunt îndruma i s le priveasc cu aten ie . Captarea aten iei Conversa ia Chestionare oral 3.

copiii opresc Conversa ia . Se orienteaz aten ia copiilor asupra aspectelor principale. flori . folosind întreb ri ce vizeaz elementele din prim plan. cos cu frunze. etc.înv rii adresa copiilor o prim întrebare cu caracter orientativ: -Ce vede i în acest tablou? Se las copiilor libertatea de a identifica elementele din ima ginile prezentate (pomi . fructe. fete din frunze.) Dup ce copiii au fost l sa i s . Ob inerea performan ei Copiii vor avea de realizat un ³tablou din frunze´ . -Ce anotimp este ilustrat în aceste imagini? -Cum v-a i dat seama c este ilustrat anotimpul toamna? -Cum este vremea toamna ? -Ce are Zâna Toamn în co uri? -Ce legume se culeg toamna? -Pe cine vede i în imagine? -Pe crengile copacilor sunt multe frunze? Ce culoare au frunzele? -De ce au îng lbenit frunzele? -Ce fac p s rile toamna? De ce pleac în rile calde? Câte p s ri stau pe ram? -Ce culori are toamna pe rochie? -Cum sunt îmbr ca i copiii? De ce s-au îmbr cat cu haine groase? Vom face o sintez a celor observate Conversa ia Stimularea i încurajarea copiilor Conversa ia Aprecierea r spunsurilor copiilor i a modului în care r spund întreb rilor adresate Problematizarea Realizarea de conexiuni Explica ia Corectarea r spunsurilor 6. La sunetul clopo elului . care s cuprind elementele caracteristice toamnei.i exprime liber impresiile în leg tur cu imaginile prezentate (recunoa terea i denumirea elementelor observate) vom trece la analizarea i la descrierea dirijat a imginilor.

ca într-o galerie expozi ional . În încheiere vom aprecia tablourile cele mai frumos realizate.lucrul . Evaluarea activit ii Vom expune tablouriile la vedere i Conversa ia vor face comentarii directe pe acestea. Explica ia Munca în echip Realizarea sarcinilor de lucru Jurnalul grafic Realizarea jurnalului grafic 7 . Încheierea activit ii Aprecieri verbale . Analiza produselor grupului 8. La urma se alege cele mai frumoase tablouri si se fac aprecierii. Voi face aprecieri asupra modului de lucru i asupra particip rii copiilor la întreaga activitate. Tablourile r mân afi ate mai mult timp .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful