You are on page 1of 1

КАЛЕНДАР РАДА

I ПОЛУГОДИШТЕ (од 02. септембра до 23. децембра) II ПОЛУГОДИШТЕ (од 15. јануара до 19. јуна)

I квартал ( 40 НД) III квартал (52 НД)

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

1 II 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 III 6 7 8 9 10 11 12

2 9 10 11 12 13 14 15 21 I 17 13 14 15 16 17 18ПО 19 13
IX
3 16 17 18 19 20 21 22 18 20 21 22 23 24 25 26

4 23 24 25 26 27 28 29 19 27 28 29 30 31

5 30

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н 1 2

5 1 2 3 4 5 6 20 3 4 5 6 7 8 9

6 7 8 9 10 11 12 13 23 II 21 10 11 12 13 14 15 16 19
X 7 14 15 16 17 18 19 20 22 17 18 19 20 21 22 23

8 21 22 23 24 25кк 26 27 23 24 25 26 27 28 29

9 28пк 29 30 31

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

II квартал ( 41 НД) 1

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н 24 2 3 4 5 6 7 8

9 1 2 3 25 9 10 11 12 13 14 15 22
III
10 4 5 6 7 8 9 10 21 26 16 17 18 19 20 21 22

XI 11 11 12 13 14 15 16ПО 17 27 23 24 25 26 27кк 28 29

12 18 19 20ПО 21 22 23 24 28 30пк 31

13 25 26 27 28ПЕ 29 30 IV квартал (52 НД)

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н 28 1 2 3 4 5

1 29 6 7 8 9 10 11 12

14 2 3 4 5 6 7 8 16 IV 13 14 15 16 17 18 19 15
15 9 10 11 12 13 14 15 30 20 21 22 23 24 25 26
XII
16 16 17 18 19 20 21 22 31 27 28 29 30

17 23 24 25 26 27 28 29

II 30 31 МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

КК КРАЈ КВАРТАЛА 1 2 3

ПК ПОЧЕТАК КВАРТАЛА 32 4 5 6 7 8a 9 10

8 НЕНАСТАВНИ ДАНИ (ПРАЗНИЦИ) V 33 11 12 13 14 15б 16 17 20


ЗИМСКИ РАСПУСТ 34 18 19 20 21 22 23 24

ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ 35 25 26 27 28 29в 30 31

ЛЕТЊИ РАСПУСТ

а ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА МЕС. НЕД. П У С Ч П С Н

IV-1,2,3,5,6 36 1 2 3 4 5г 6 7

б ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА 37 8 9 10 11 12д 13 14

IV-4 VI 38 15 16 17 18 19ђ 20 21 15
в ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА 22 23 24 25 26 27 28

II-3 ; III-3 29 30
г ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА

I-4; II-1,4,7 ; III-1,2,4,5,6

д ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА

II-2

ђ ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА

I-1,2,3,5,6,7 ; II-5,6

8 ДАНИ ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ


2019-2020.