You are on page 1of 5

51.

Milena

N asledujúce dni sme boli v centre pozornosti čes-


kej tlače. Písalo sa o  nás na prvých stranách všet-
kých novín a časopisov.
Učitelia z Jiráskovej základnej školy v Libušíne sú ne-
zvestní, hlásali titulky.
Začalo sa medzinárodné pátranie po Milene Hav-
ránkovej a  Miroslavovi Janákovi. Učitelia sa jede-

285

domknivnutro V2.indd 285 21. 8. 2019 8:45:44


násteho decembra vybrali na poznávací pobyt do
Štrasburgu. Ubytovali sa cez internetový portál
Airbnb, majiteľ apartmánu však o nich nemá žiad-
ne informácie. Nechali uňho kufre s  osobnými ve-
cami. Predpokladá sa, že boli počas včerajšieho
teroristického útoku prítomní na vianočných tr-
hoch. V  reštaurácii v  blízkosti námestia Kléber sa
našla Milenina kabelka s  dokladmi a  kabát, ktorý
mala nezvestná na sebe. Francúzska polícia iden-
tifikovala telá obetí, no občania Českej republiky
sa medzi nimi nenachádzajú. Existuje možnosť, že
by sa mohli nachádzať v  niektorej nemocnici, do-
siaľ však nie sú hlásení zranení, ktorých totožnosť
by bola neznáma. Zmiznutie Mileny a  Miroslava
zostáva veľkou záhadou. Milena Havránková učí
francúzštinu a  v  Štrasburgu za mlada študovala.
Mesto poznala dôkladne. Miroslav Janák je učite-
ľom fyziky a  telesnej výchovy. Zaujímavosťou je,
že Milena Havránková nedávno vydala svoju prvú
knihu s názvom Mrazivý príbeh o spaľujúcej vášni.
Spiatočný let mali naplánovaný na sobotu, pätnás-
teho decembra, lietadlom však neodleteli.
Neskôr pribudli vyjadrenia žiakov a kolegov. Všet-
ci o nás hovorili v dobrom, akoby sme boli mŕtvi.
No najviac ma zlomilo, keď som sa v tlači dočítala
o  rodičoch. Tí sa odmietali k  téme vyjadriť, no aj
tak ich novinári spomenuli. Mojej knihe sa dostalo
veľa pozornosti. Ako správne predpokladal Miro,
začala sa predávať. Obchody hlásili posledné kusy,
na niektorých miestach bola dokonca vypredaná.

286 ODOMKNI!

domknivnutro V2.indd 286 21. 8. 2019 8:45:44


Za iných okolností by ma to tešilo, stále som však
myslela na mamku. Nezaslúži si, aby som ju takto
trápila.
Web FranceInfo uvádzal, že strelca chytili. Aspoň
nebehá voľne na slobode. Aj keď v  celosvetovom
meradle to nič neznamená. Ktovie, koľko ďalších ra-
dikálov žije roztrúsených kade-tade. Osobu, ktorá
sa podobala na útočníka, spozorovali na ulici v Ne-
udorfe okolo deviatej večer príslušníci špecializo-
vanej zásahovej jednotky. Keď chceli podozrivého
chytiť, ten začal strieľať. Policajti paľbu opätovali
a muža zabili.
V piatok dvadsiateho prvého decembra prišla krí-
za. Brutálne sme sa s  Mirom pohádali. Boli tri dni
pred Vianocami a mne sa zdalo, že sa do Prahy ne-
chystá. Na akékoľvek otázky odpovedal podráž-
deným zavrčaním, prípadne nekonkrétnym súhla-
som. Žiadala som ho, aby okamžite kontaktoval
naše rodiny, pretože to ďalej nevydržím. Snažil sa
ma uchlácholiť rečami o budúcom úspechu, vraj nič
nie je zadarmo a všetko prináša nejaké obete. Dar-
mo som mu vysvetľovala, že predaj knihy nesmie
byť vykúpený trápením našich najbližších. Nechcel
tomu rozumieť.
Obliekla som si cudzí kabát a obula čižmy. Nema-
la som žiadne veci okrem zubnej kefky a  jedného
čistého trička, ktoré Miro schmatol v  Cédricovom
apartmáne. Nezostanem tu už ani sekundu! Veď
sa z  tej izolácie a  myšlienok na užialených rodičov
zbláznim. Miro sa uchýlil k  citovému vydieraniu.

287

domknivnutro V2.indd 287 21. 8. 2019 8:45:44


Vraj ho nemilujem, keď nie som schopná nášmu
plánu obetovať zopár dní života. Rodina to určite
zvládne, o to viac sa potešia, keď sa na Vianoce ob-
javíme doma. Rázne som mu oznámila, že na druhý
deň odchádzam. Nebudem viac o tom diskutovať.
Naše názory na vec sú natoľko rôzne, že neexistuje
šanca na kompromis.
Urazil sa. Prestal sa so mnou rozprávať. Akoby si
vôbec neuvedomoval, že týmto náš vzťah utrpel
veľké rany. Čím dlhšie som zostávala v  izbe hote-
la Le Constantin, tým viac som bola presvedčená
o tom, že moje city k Mirovi chladnú. Sprotivil sa mi
nedávnym zážitkom z reštaurácie a týmto plánom
to celé dorazil. Hnevala som sa sama na seba, pre-
čo som súhlasila. Jeho nápad sa mi od začiatku zdal
pritiahnutý za vlasy, no nejakým čarovným spôso-
bom ma zmanipuloval, aby som naň prikývla. Ale už
stačilo. Nastúpil zdravý rozum.
„A čo teraz akože plánuješ urobiť?“ spýtal sa ma
nevrlo, keď zbadal, že si rukami uhládzam vlasy
a chystám sa na odchod. „Prídeš domov, a čo po-
vieš? Miro ma nahovoril na klamstvo? Ja za to ne-
môžem?“
„Neviem a  ani ma to nezaujíma,“ odvrkla som.
„Jednoducho to nebudem komentovať. Už ne-
chcem týrať svoju rodinu.“
„Super!“ ironizoval Miro. „Doteraz som veril
tomu, že ja som tvoj najbližší človek! To bolo rečí
o spoločnej budúcnosti! A teraz nie si schopná pre-
dĺžiť si pobyt v  meste o niekoľko dní.“

288 ODOMKNI!

domknivnutro V2.indd 288 21. 8. 2019 8:45:44


„Prestaň s tými kecmi!“ vyštekla som. „Ľutujem,
že som sa dala nahovoriť na túto kravinu! Stále ne-
tuším, ako to doma vysvetlím. Pravdepodobne im
poviem, že som stratila pamäť. Aj keď v skutočnos-
ti som prišla o  rozum! A  oznámim im, že sme sa
rozišli.“
Miro odrazu zmenil taktiku. Vraj urobí, čo chcem.
Vrátime sa domov, záleží mu na mne viac ako na
prachoch. Veď to robil pre nás, chcel mi pomôcť.
Ak sa s  tým však neviem stotožniť, chápe ma. Na
druhý deň sa prihlásime na polícii. Vysvetlíme im, že
sme sa zľakli a skrývali sa u známych. Povieme, že si
nič nepamätáme. To sa predsa môže stať, že človek
spanikári.
„Pôjdem na políciu sama,“ vyhlásila som rázne.
Miro na mňa vystrašene pozrel: „Ako to myslíš?
Vari ma nechceš udať! Veď za to, že som sa ubytoval
na falošný pas, by som mohol vyfasovať aj basu! A to
nehovorím o tom, že s kariérou učiteľa sa môžem
rovno rozlúčiť. Milena, preboha, nerob mi to! To som
si nezaslúžil. Veď ja ťa milujem!“
„Nestresuj,“ zahriakla som ho. „Nič im o tebe nepo-
viem. Budem tvrdiť, že som z miesta činu ušla sama
a nič si nepamätám. Ak sa budú na teba pýtať, vysvet-
lím im, že sme sa rozišli. Neviem, kde sa nachádzaš,
ani čo robíš. A bude to čiastočne pravda. My dvaja
viac netvoríme pár,“ dodala som nekompromisne.
Miro v ten večer nepovedal ani slovo. Odišiel do
mesta. Neviem, kedy sa vrátil, lebo sa mi okolo de-
siatej podarilo zaspať.

289

domknivnutro V2.indd 289 21. 8. 2019 8:45:44