You are on page 1of 1

COMENÇAMENT DEL CURS 2019/20

● Les classes comencen el dia 11 de setembre.


● Comencen els serveis d'escola matinera i menjador
escolar el mateix dia 11.
● L’alumnat de 3 anys disposarà d'un horari d'adaptació i,
per tant, diferent a la resta dels seus companys/es.

Vos desitjam un bon inici de curs!

La direcció