You are on page 1of 1

PERÍODE D’ADAPTACIÓ PER ALS INFANTS DE 3 ANYS I

PRIMERES MATRÍCULES AL CICLE D’INFANTIL

● DIMECRES 11/09/19: de 9:00 a 11:00 h (1a setmana)


● DIJOUS 12/09/19: de 9:00 a 12:00 h (1a setmana)
● DIVENDRES 13/09/19: de 9:00 a 12:00 h (1a setmana)
● DILLUNS 16/09/19: de 9:00 a 13:00 h (2a setmana)
● DIMARTS 17/09/19: de 9:00 a 14:00 h (2a setmana)

* A PARTIR DE DIA 17/09/19: L’HORARI SERÀ L’HABITUAL: de 9:00 a 14:00 h

LA DIRECCIÓ