Kesultanan Melayu Melaka.

Jika kita menyebut sahaja Kesultanan Melayu Melaka pasti tergambar di fikiran berkenaan dengan Hikayat Hang Tuah yang sinonim dengan kekuatan dan kesetiaan. Pada tahun 1536, telah wujudnya teks Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang dipercayai teks terawal dan pertama yang mempunyai catatan „sejarah‟ berkenaan dengan Kesultanan Melayu Melaka yang diceritakan dalam bentuk berhikayat.1 Kesultanan Melayu Melaka merupakan salah satu periode yang sangat penting dalam sejarah Malaysia kerana telah memberikan banyak sumbangan kepada pemantapan bangsa serta memberi pengaruh dan kesan terhadap negara kita kini. Pada awal abad ke-14, Melaka hanyalah merupakan sebuah perkampungan kecil nelayan.2 Penduduknya hanya terdiri daripada Orang Laut dan Orang Selat menjalankan aktiviti menangkap ikan dan berdagang secara kecil-kecilan sebagai cara untuk menyara hidup mereka. Bermula daripada perkampungan kecil nelayan, Melaka telah berubah dan menjadi sebuah empayar yang besar, kuat dan berpengaruh. Kedudukan Melaka yang terletak di laluan perdagangan iaitu di Selat Melaka yang merupakan kawasan lalulintas di antara Timur dan Barat telah mendorong ia berkembang pesat menjadi sebuah pusat perdagangan Melayu di timur. 3 Oleh kerana kedudukan Melaka adalah strategik dan berada di persisir pantai, mereka amat sensitif dengan keadaan laut dan juga semua perubahan kegiatan laut yang dihadapinya. Pengasas Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara pada sekitar tahun 1400. Parameswara telah berhijrah ke Tanah Melayu untuk membuka penempatan baru setalah meninggalkan kerajaan Majapahit. Semasa berburu di muara Sungai Bertam, sedang Parameswara berehat di sebuah pokok, beliau telah menyaksikan seekor pelanduk menendang salah seekor daripada anjing-anjing buruannya. Parameswara tertarik dengan kegagahan pelanduk itu lalu beliau memutuskan membina sebuah penempatan di kawasan tersebut dan Parameswara telah menamakan penempatan tersebut „Melaka‟sempena nama pokok yang

1

Muhammad Yusoff Hashim, 1989. Kesultanan Melayu Melaka, Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur, hlm xxiii-xxiv. 2 Tan Ding Eng. 1975. Sejarah Malaysia dan Singapura. Kuala Lumpur. Siri Sejarah Fajar Bakti. Hal. 1 3 Muhammad Yusoff Hashim. 1992. The Malay Sultanate of Malacca. A study of various aspect of Malacca in 15th and 16th centuries in Malaysian history. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pages 180.

Terdapat banyak faktor yang mendorong kerajaan Melaka dalam mencapai kejayaan dapam perdagangan antaranya adalah kedudukan yang strategik. Hal 19 6 Fernand Braudel. Pages 26-36 . penerintahan ini telah bermula dari Parameswara sendiri (1400-1414) dan kemudian diperturunkan kepada anaknya Megat Iskandar Syah (1414-1424) kemudian kepada Muhamad Syah (1424 -1445) dan seterusnya. faktor pemimpin dan banyak lagi. Los Angeles Vol. 1992. dimana ia sukar untuk diteroka atau ditembusi pada mulanya seperti kerang yang tebal. Dokumentasi Seminar Sejarah Melaka. 5 Setiap sultan yang memerintah Melaka mempunyai sumbangan mereka yang tersendiri dalam kemajuan dan pembangunan Kerajaan Melaka. Oleh itu. Sempadan yang diterokai juga haruslah member pulangan yang setimpal untuk aktiviti perdagangan dan pelaburan. Menurut pendapat Fernand Braudel. ia mempunyai tiga syarat iaitu sempadan berubah secara perlahan. 3. Pemerintahan kesultanan Melayu Melaka ini dapat di bahagikan kepada empat fasa iaitu pada fasa pembukaan sekitar 1400-1424 yang diperintah oleh Parameswara dan anaknya Mahkota Iskandar Syah sendiri. di tengah sebuah bandar raya kapitalis yang gagah dan sentiasa wujud hiraki zon dalam ekonomi-dunia. Melaka Marathon Engriving.menjadi tempat teduhnya itu. The Perspective of the World: Civilization and Capitalism 15Th-18th Century. Pada fasa kedua pula ialah fasa pengukuhan iaitu pada tahun 1424-1446 dibawah pemerintahan Sultan Muhammad Syah seterusnya pengganti baginda manakala pada fasa ketiga ialah fasa dimana kegemilangan dicapai pada 1446-1488 dibawah pemerintahan Sultan Mansur Syah dan fasa kejatuhan iaitu pada 1488-1511 dibawah kepimpinan Sultan Mahmud Syah.wikipedia. sistem pentadbiranya.6 Syarat yang pertama adalah berkenaan dengan bermulanya fenomena yang serupa dimana terdapatnya atau wujudnya zon yang wajib diterokai untuk aktiviti ekonomi. Menurut pendapat Fernand Braudel tentang Kesultanan Melaka sebagai super-world-economy. 1983. Jika ada kerajaan haruslah ada pemerintahnya. Berkeley.org/wiki/Kesultanan_Melayu_Melaka#Parameswara 5 Rahmat Saripan. Maka. zon atau sempadan yang harus terokai haruslah yang berkeadaan istimewa. ini juga merupakan salah satu faktor dari 4 Wikipedia. Kejayaan terulung Kerajaan Melaka adalah dalam sektor perdagangan dan perkapalan sehinggakan menjadi sejarah penting di dunia dan banyak catatan yang tertulis berkenaan dengan Melaka. 4 Maka. wujudlah sebuah kerajaan di Tanah Melayu yang dikenali sebagai Melaka dan telah mencipta sejarahnya yang terunggul dari zaman ke zaman. 7 september 2010. University of California Press. Kesultanan Melayu Melaka. Dari:http://ms.

Perubahan ini pernah dialami oleh kerajaankerajaan lain seperti Langkasuka. Pelbagai zon ini mengadap ke arah satu pusat dan bersatu dalam membina satu jaringan perhubungan berterusan ratusan tahun walaupun keadaan politik telah berubah serta hubungan perdagangan tetap berterusan tanpa mereka menyedari apa yang telah berlaku. Di Melaka terdapatnya Undang-Undang Melaka (44 fasal) dan juga Undang-Undang Laut (25 fasal) yang mengawal perdagangan di pelabuhan mereka. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. The Malay Sultanate of Malacca. pengubalan undang-undang dan banyak lagi. Ini merupakan nadi kepada kegiatan ekonomi yang berlangsung di Kerajaan Melaka dimana bandarnya merupakan pusat pengawalan aktiviti perdangangan yang berlaku di Melaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara aktiviti yang dikawal oleh bandar adalah penyebaran berita. perjalanan kewangan yang berlaku. Pasai dan lain-lain sebelum abad ke-15. mereka akan mengalami kesukaran dalam menjaga laluan tersebut pula dan ini menjadi punca kepada zaman kejatuhan Kerajaan Melaka. Bandar ini adalah berperanan dalam halhal pentadbiran yang mendorong kepada kejayaan sesebuah kerajaan. 8 Muhammad Yusoff Hashim. India. Aktiviti perdangangan yang berlaku di Melaka tetap 7 Muhammad Yusoff Hashim. pages 195 .7 Antara perubahan atau masalah yang dilalui oleh kerajaan-kerajaan ini adalah Kawasan pinggiran sedikit kegiatan dan kosong. Srivijaya. Arab dan lain-lain turut mengalami kesannya.8 Menurut Fernand Braudel bandaraya yang silih berganti akan memainkan peranan dan akan memberikan kesan besar kepada semua yang terlibat dengannya seperti apabila Melaka jatuh. Acheh.segi geografi dimana kerajaan Melaka sensitif dengan perubahan kedudukan dan kegiatan laut yang dihadapinya. A study of various aspect of Malacca in 15th and 16th centuries in Malaysian history. bandar terhebat. sangat sukar untuk diterokai dan berbagai rintangan lain. Perlak. 1992. Demak. ekonomi dan juga pelabuhan. Bugis. hlm 236. persuratan. Ini kerana. perubahan kegiatan laut atau sempadannya akan menentukan perubahan dan perkembangan persejarahannya. Syarat yang ketiga pula adalah wujudnya zon dalam ekonomi dunia. 1989. Kuala Lumpur. Syarat yang kedua pula adalah berkenaan dengan terdapatnya sebuah bandar yang gagah yang dikenali sebagai “super-cities”. Apabila Melaka telah berjaya mengatasi perubahan dan rintangan di sesebuah kawasan. Ini juga dipanggil sebagai superstructure ataupun struktur terhebat. Kesultanan Melayu Melaka.

University of California Press. Menurutnya lagi. Di Melaka. urusniaga banyak dijalankan oleh pedagang pribumi yang terbahagi kepada dua iaitu pedagang kecil-kecilan dan pedagang besar-besaran. Los Angeles Vol. ekonomi dunia dan perdagangan ini tetap berjalan seperti biasa. Pages 529 10 Muhammad Yusoff Hashim. 9 Fernand Braudel. menurut de Eredia.berjalan seperti biasa walaupun pada ketika itu berlaku perubahan dalam pemimpinan Melaka. . The Perspective of the World: Civilization and Capitalism 15Th-18th Century. 10 Walaupun ia kelihatan tidak adil. 1992. 1989. pedagang pertama tertumpu di tebing sungai Melaka manakala pedagang kedua adalah golongan pemerintah dan pedagang sepenuh masa yang kaya-raya. Setiap sejarah mempunyai kekuatannya yang tersendiri begitu juga dengan Melaka yang turut menjadi sejarah terutama dalam sejarah melayu serta perdagangan dunia. Berkeley. Kesultanan Melayu Melaka. Kesimpulanya. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. kesemua aspek diambil kira dalam perkembangan dan kejayaan di Kesultanan Melayu Melaka bermula daripada kedudukannya yang strategik. 9 Fernand Braudel turut menyataan berkenaan teori Zon von Thunen dimana kawasan bandar menindas luar bandar dan ini akan mewujudkan ketidaksamaan. 3. Barbosa. hlm 269. pemimpin yang menjadi teras sehinggalah kepada faktor-faktor pentadbiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful