You are on page 1of 68

KATALÓG

JESE Ň – ZIMA
2019 / 2020
Čo čítajú naši autori?
Pod ulicami Londýna sa nachádza fantastický tajný svet obývaný šťavnatými posta-
vičkami... Neil Gaiman je tento rok mimoriadne v kurze vďaka úspešným seriálovým
adaptáciám jeho Amerických bohov a Dobrých znamení (tie napísal v spolupráci s Terrym
Pratchettom), ale nezaškodí návrat na začiatok jeho spisovateľskej kariéry. Nikdekoľvek je
kniha, vďaka ktorej je Gaiman považovaný za jedného z otcov tzv. urban fantasy, a podľa
mnohých je to najlepšie, čo napísal. Kedysi som čítal české vydanie, ale práve vychutná-
vam to slovenské, aj pretože ide o trochu inú verziu textu, niečo ako kompilát pôvodné-
ho anglického a dosť zásadne upraveného amerického vydania. Navyše v Slovarte vyšla
v naozaj peknom grafickom prevedení, oplatí sa mať ju v poličke.

– Juraj Červenák

Cez náš pouličný bookclub som objavila uhrančivú islandskú


autorku Audur Ava Ólafsdóttir, teraz čítam jej tretiu knihu
a zatiaľjedinú, ktorá vyšla aj v slovenčine – Ratolesť. Okrem
toho čítam Politické Slovensko Milana Šútovca, tak trochu in-
termitentne, dáva mi do súvislosti to, čo sa deje na našom ma-
lom politickom piesočku. No a večer pred spaním si čítame
s deťmi. Po nádhernej knihe Richarda Adamsa Ďaleká cesta za
domovom, sme sa potešili pokračovaniu dobrodružstiev troch
kamarátov od Babči Kardošovej Traja kamoši a fakticky fantas-
tický výlet. No a ešte sme opäť siahli po starších knihách Katie
Davies Veľká záchrana králika a Veľká masakra škrečkov, ktoré
sú vtipné a nežné zároveň, a potom sme googlili v nádeji, že
Katie napísala ešte niečo ďalšie. Čítanie je jeden z najkrajších
spôsobov ako žiť.
– Eva Borušovičová

Často sa vraciam ku knihám Mŕtve dievča neklame a Charlieho malé


tajomstvá. Vždy mi majú čo povedať. Nikdy nie je totiž na škodu
pripomenúť si prostredníctvom takýchto príbehov, že aj problé-
my tínedžerov môžu byť závažné a nemali by sme ich v žiadnom
prípade zľahčovať. A ak si chcem oddýchnuť, siahnem napríklad
po knižke Nevysvetliteľná logika môjho života, ktorá sa už po pár
prečítaných stranách zaradila medzi moje srdcové záležitosti.

– Mirka Varáčková
Pri poslednom zatmení Mesiaca, ktoré sa
Obsah
odohralo 16. júla 2019, preplával jeho jagavý UMENIE 2 – 8
strieborný člnok polnocou a vhupol do ďalšieho
LITERATÚRA FAKTU 9 – 10
dňa. Zatmenie bolo iba čiastočné, no zážitku
z neho naozaj nič nechýbalo, bralo dych. Hneď BELETRIA 11 – 25
som si spomenul na knihu Atlasy hviezdnej oblo- INÉ 26
hy od talianskej esejistky a medievalistky Eleny YOUNG ADULT BELETRIA 27 – 34
Percivaldi s podtitulom Zlatý vek kartografie,
KNIHY PRE DETI 35 – 55
ktorá nedávno vyšla vo Vydavateľstve SLOVART.
Ide o súbor historických máp a atlasov nebes- KU CH Á R KY 56 – 58
kých telies, ktoré spolu s textami prepájajú PRAKTICKÉ A HOBBY 59
mytológiu s vedeckým skúmaním vesmíru. DARČEKOVÉ KNIHY 60
Práve Mesiac má na jednej ilustrácii ľudskú
KNIHY V ANGLICKOM JAZYKU 61 – 63
tvár. Pozýva nás do tajomstiev nočnej oblohy,
NAJOBĽÚBENEJŠIE KNIHY
dejín času, múdrosti a vzdelania. Pri otvorení
tejto knihy môžeme mať pred očami aj počas ZO SLOVARTU 64
dňa nebo plné hviezd. A krásy.
Symboly a skratky použité v katalógu
– Dušan Dušek kniha dostupná v elektronickej podobe
kniha v českom jazyku
vekové odporúčanie
významné ocenenie
mv mäkká väzba
tv tvrdá väzba
tvp tvrdá väzba s prebalom
tvš tvrdá väzba so špirálou
V záplave titulov o holokauste som si vy- flexi flexi väzba
brala knižku Margaréta biela. Je útla, krehká,
Dovoľte, aby sme vás upozornili, že niektoré pripravované
ale neprečítaš ju za chvíľu. Aspoň ja nie, knihy môžu byť v edičnom pláne uvedené s neúplnou či
opakovane som sa vracala k jednotlivým nepresnou technickou špecifikáciou. Zmeny cien, termínov,
názvov titulov i celého edičného plánu sú možné! Pri výbere
pasážam. Myslela som si, že sa už nedá nájsť a objednávaní vám radi poradíme každý pracovný deň
nič, čo ma pri tejto téme prekvapí. Kniha v čase od 9.00 do 16. 00. V inom čase po telefonickom alebo
e-mailovom dohovore. Kompletnú ponuku kníh, kalendárov
má zvláštne rozloženie síl, netlačí na mňa, a diárov si môžete prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva.
nechce šokovať, len si plynie. Je aj o tom, Knihy si môžete objednať aj prostredníctvom našej webovej
stránky. Fakturačné a platobné podmienky riešime dohodou.
že zladiť sa s rytmom inej doby, tej po voj-
ne, strach nezmenšilo, je o úsilí nadobud- Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
núť aspoň omrvinku ukradnutej ľahkosti SlovartBooklab
booklabsk
a bezstarostnosti.
slovart_vyd
Mám rada detské encyklopédie a niekto-
ré si dokonca kupujem, nie ako nostalgickú Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
spomienku na život detí, ktoré už vyrástli, Bojnická 10, P. O. BOX 70
ale preto, lebo sú krásne. Teraz mám na 830 00 Bratislava
stole knihu Ariadnina niť. Mýty a labyrinty. www.slovart.sk
Je perfektne ilustrovaná, môžem ju otvoriť
Objednávky
kdekoľvek a skúmať stranu dlhé minúty. individuálne: objednavky@slovart.sk
Je tam všetko, od Prométea cez Trójske cudzojazyčné: books@slovart.sk
vojny, Kyklopov, Minotaura... knižnice: kniznice@slovart.sk
Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4
Fax: + 421 2 4920 1899
– Vanda Rozenbergová
Ilustrácia na obálke: Zuzana Bartová,
SuperŽENY

1
U
UMENI
MENI E

Cigaretka na dva ťahy, 12 / f e d o r b l aš č á k S l o b o d a a ko h r u b á č i a r a z a m i n u l o s ť o u / 13

Po schodoch a iné
legendárne texty
Richarda Müllera. Poznámky k návrhu KC OF na amnestiu pre politických väzňov. Jeden z dvoch zachovaných návrhov KC OF na amnestiu pre politických väzňov.

Kolektív autorov
Amnestie
Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou

Rozhodnutie prezidenta Václava Havla z 1. januára 1990 o amnestii pre viac než 21 000 odsúdených
v československých väzniciach bolo veľkým revolučným predelom – symbolickým krokom k roz-
chodu s praktikami komunistického súdnictva a zároveň prvým zásadným politickým rozhodnutím
nového prezidenta, ktoré sa stalo trvalou súčasťou jeho politického a morálneho odkazu. Aj vďaka

Richard Müller
medializovaným prípadom trestných činov prepustených väzňov sa však z amnestie postupom času
stal ľahký terč pre Havlových kritikov a politických oponentov. Mýty o „Havlovej amnestii“ sa šíria
TEXTY
dodnes aj pre absenciu výskumných, publicistických či literárnych prác na danú tému. Publikácia
Amnestie má za cieľaspoň z malej časti túto medzeru vyplniť.
KnihaMüller
Richard vychádza pri príležitosti
je nielen uvedenia
vďaka svojej postave veliká- drámy Amnestie do kín. Jej súčasťou je preto
filmovej
literárna adaptácia scenára
nom česko-slovenskej filmu od
populárnej Maroša
hudby. Hečka
Jeho a komiks Jozefa Gertliho Danglára. Okrem nich
autor-
vská
knihe nájdete
tvorba je doeseje o amnestiách
značnej od slovenského
miery a v rôznych podobách historika Fedora Blaščáka a českej právničky,
bývalej
spojenádisidentky
so slovom aa neskôr pracovníčky
práve jednu z týchtoKancelárie
podôb máprezidenta Václava Havla na úseku milostí,
Lenky Marečkovej;
predstaviť rozhovor s piesňových
kniha Müllerových advokátom Romanom
textov, Kvasnicom, ktorý bol v čase väzenskej vzbury
vktoré
Leopoldove
do nemalejprokurátorom; spomienky
miery reflektujú osobností
aj autorov osobný (Fedor Gál, Michael Kocáb, Vratislav Brabenec,
Štefan
život –Hríb, Roman
či už ich písalKvasnica, Ladislav
pre skupinu Snopko
Banket, a ďalší); päť odborných štúdií o amnestii z 1. 1. 1990
na svoje
publikovaných v dobových
sólové albumy alebo kriminologických
pre iných interpretov. zborníkoch a faksimile dokumentov týkajúcich sa
amnestií Gustáva Husáka z 8. 12. 1989 a Václava Havla z 1. 1. 1990.

12,95 € | 143
14,95 165 × 210
235 mm
mm||cca
200256
str.str. | flexi
| tvp | |
slovenský jazyk | 978-80-556-2984-1
978-80-556-4212-3

62
U M EN I E

Ty nie si začiatočník,
ty si konečník!

Treba povedať, že Kamil Peteraj vyzerá napohľad uhladene, rozšafnoseriózne, ale


v zásade je to vtipný chlapík, ktorý je za každú srandu. Nahrávali sme napríklad v štú-

Marika Eisler Studeničová


diu v Pezinku a režisér Jozef Kaiser sa nám pochválil novým autom. Pýšil sa svojou
embéčkou, a tak sme si z neho vystrelili. Keď sme skončili nahrávanie a zberali sa na
odchod, chvíľu sme s ním aj s Kamilom ešte vonku pred štúdiom postávali a zhová-
rali sa. Medzitým som z embéčky nenápadne odstránil krytku na benzín. „Nechýba
ti niečo?“ spýtali sme sa Kaisera štýlom – my nič, my muzikanti. Keď sme ho upo-
zornili, že asi niekde stratil krytku, chodil okolo auta, hľadal, či náhodou nie je pod

Janko Lehotský
kolesami alebo niekde nablízku na ceste. Šomral a krútil hlavou. Nevedel pochopiť,
ako ju mohol stratiť. My s Kamilom sme sa len usmievali popod fúzy, ktoré sme, mi-
mochodom, ešte nemali. „Jozef, choď sa pozrieť na benzínovú pumpu, určite si ju
tam zabudol, keď si tankoval benzín!“ skúsil som, či sa chytí. A veruže sa chytil. Za-
šiel pešo na benzínku v nádeji, že tam krytku nájde. Samozrejme, vrátil sa s tým, že

Vidíme sa čo nevidieť
tam nie je. Medzitým sme mu ju však namontovali späť. „Ako si sa pozeral? Čo si to
videl, veď tá krytka tu po celý čas bola!“ privítali sme ho. Zízal na nádržku a neveril
vlastným očiam. Úplne sme ho odrovnali.
Treba povedať, že časy, o ktorých hovoríme, sme nazývali doba alkoholová. Vtedy
sa diali veci! Čo-to sme vypili a bez problémov sme sa aj desiati napratali do wartbur-
gu! Neviem, ako sa nám to podarilo, no auto sa akoby zázrakom zakaždým pohlo.
Síce s rozčapenými kolesami, ale došli sme do cieľa. Ja som šoféroval a ostatní mi dô-
verovali. Dnes to znie ako pijavské historky, ale tie bohémske spôsoby patrili k tým
časom rovnako ako humor, ktorý mám rád.
Hovoria o mne, že mám svojský slovník aj humor. Možno majú pravdu. Je to tak
ako s muzikou, človek si podvedome vyberie štýl a tvorí. Zakaždým je to iné, človek si

Legenda slovenskej populárnej hudby Janko


svoje hlášky nezapamätá, takže vždy je to obohatené o nuansy, ktoré výsledku dodajú
lepší šmrnc. Často po mne kamaráti chcú, aby som im zopakoval nejaký vtip. Lenže

modus, to sme my!


to je ťažké. Neviem si naň spomenúť, a tak vznikne niečo nové. Je to presne také isté,

Lehotský rozpráva príbeh svojho života.


ako keď komponujete hudbu. „ Janko, povedz ten fór, čo si včera rozprával!“ nabádajú
ma koľkokrát a ja si lámem hlavu – čo som to včera povedal? Mne to totiž zvyčajne
celkom vypadne, ale keď tak veľmi nástoja, tak im vtip skúsim zopakovať. Použijem
pri tom úplne nové „noty“ a v tom momente je to iné. Či je to rovnako vtipné alebo
Spevák, klavirista a skladateľotvára trinástu nie, to je už riziko. Ako sa u nás vraví – to máte jedno s druhým…

komnatu svojho detstva a mladosti, spomína


46 47

na časy účinkovania v slávnom V-klube a v za-


hraničných baroch, i na roky, keď ako kapel-
ník skupiny Modus slávil najväčšie úspechy.
Autorka Marika Eisler Studeničová zámerne VYZNANIE
(hudba: Ján Lehotský, text: Kamil Peteraj)

zachovala autentickosť Lehotského dadais- Viem, mal si plnú čiapku snov,


viem, tuším, čo sa stalo s ňou,
tak príď, v tmavej chodbe stoj a blúď,

tického prejavu, čím odkrýva jeho svojrázny


zazvoň, prídem odomknúť…

Príď, klavír spí tu pod prachom,


príď, zahraj mne a oblakom,
zmysel pre humor. Súčasťou knihy sú okrem tak príď, do tej izby podkrovnej,
veď vieš, vyhnali sme lásku z nej,
stratená v púpavách,
bohatého obrazového materiálu aj príspevky stála som tam raz.

Seď, seď a do tmy niečo hraj,

jeho priateľov a spolupracovníkov ako Marika šum letnej lásky privolaj,


tak hraj o kvitnutí púpav tých,
raz, raz a navždy sfúknutých.

Gombitová, Milan Lasica, Miro Žbirka, Peter Tak príď, do tej izby podkrovnej,
veď vieš, vyhnali sme lásku z nej.

Lipa, Laco Lučenič, Kamil Peteraj, Boris Filan Vráť láske čas, keď málo vie,
vráť, nech aj jeseň májom je.
Vráť, nepočítaj týždne strát,
a mnohí ďalší. vráť, zajtrajšok jej vráť!

ný zákon, že Lýru vyhrávali striedavo českí a slovenskí speváci. Vyznanie sa však stalo Vráť láske čas, keď málo vie,
hitom a myslím si, že vďaka Marike je táto pieseň nesmrteľná. Keď som pieseň skla- vráť, nech aj jeseň májom je.
dal, komponoval som ju ako filmovú hudbu. Treba povedať, že pri Vyznaní som mal Vráť, nepočítaj týždne strát,
aj kus šťastia, lebo zarezonovali melódia aj slová. Spočiatku som tiež nevedel, že pie- vráť, zajtrajšok jej vráť,
seň bude spievať Marika. Keď skladám, nedávam piesni menovku. Vznikne melódia zajtrajšok jej vráť,
a potom sa ukáže, komu najlepšie sadne. Ani vtedy, som neriešil, či Vyznanie bude zajtrajšok jej vráť,
marika

spievať Marika alebo Meky. Až keď skladbu dokončím, niekomu ju ponúknem podľa jej vráť.
momentálneho pocitu. S nadhľadom vravím, že ju dám tomu, kto ju môže najlepšie
nepokaziť. No toto berte s úsmevom…

62 63

16,95 € | 185 × 225 mm | 176 str. | tvp


slovenský jazyk | 978-80-556-4211-6

3
UMENI E

HONZA VEDRAL

NEUVĚŘITELNÝ

IVAN KRÁL

Honza Vedral Pat Gilbert


Neuvěřitelný Ivan Král Bowie
Ilustrovaná monografie

Príbeh najslávnejšieho českého rockového muzikanta Ivana Predtým ako vzal David Bowie svet útokom v kostýme glam
Krála vás vezme na neuveriteľnú jazdu do rokov sedemde- rockového boha Ziggyho Stardusta, zaujal celú generáciu
siatych. Priamo do epicentra kultúrnej revolúcie, keď sa singlom Space Oddity z roku 1969. Počas viac ako 50 ročnej
v New Yorku rodil punk a garážová hudba. Spoločne navští- kariéry sa neustále umelecky vyvíjal. Spolupracoval s mno-
vime kultové kluby, prejdeme sa po meste psychedelickým hými hudobnými legendami a oslovoval ďalšie generácie
rolls-roycom Johna Lennona, Iggy Pop nám bude plakať na nadšených obdivovateľov. Bowie bol v prvom rade hudobník,
ramene a David Bowie nás prevedie nočným životom. Príbeh ale okrem toho aj herec, maliar, producent, manžel, otec
Ivana Krála je paradoxne príbehom príkladne vychovaného a priateľ. Keď hudobný svet v roku 2016 opustil, srdcia jeho
chlapca zo Smíchova, ktorý odmalička miloval divadlo Sema- fanúšikov po celom svete sa na okamih zastavili. Vplyv Davida
for a kapelu Olympic a chcel vytvárať piesne, ktoré sa budú Bowieho na hudbu, umenie a kultúru je nesmierny, rovnako
páčiť. Autorizovaný životopis legendy českého rocku napísal ako odkaz, ktorý po sebe zanechal.
novinár Honza Vedral.

19,95 € | 185 × 225 mm | cca 320 str. | tvp | 29,90 € | Preklad Michael Talián | 235 × 276 mm |
český jazyk | 978-80-7529-819-5 cca 224 str. | tv | český jazyk | 978-80-7529-749-5

4
U M EN I E

49,90 € | 480 str.

69 € | 272 str.

Lucia Almášiová,
Zuzana Šidlíková
Karol Kállay: 14,95 € | 96 str.

Zaostrené na krásu kallay_moda_0002.

Focused on Beauty
Prvé súborné spracovanie tvorby fotografa Karola
Kállaya v oblasti propagácie módy. V prostredí Česko-
slovenska začínal ako fotograf v časopise Móda – textil,
9,92 € | 96 str.
kallay_moda_0236.tif

neskôr nadviazal spoluprácu s nemeckými časopismi


Saison a Sibylle a parížskym časopisom Jardin des Modes.
Karol Kállay sa téme módy venoval viac ako 30 rokov
a môžeme ho považovať za zakladateľa tohto žánru na
Slovensku. Jazyk jeho práce sa menil, do statickej mód-
nej fotografie 50. rokov priniesol pohyb a nové námety.
Jeho najlepšie práce niesli inšpiráciu osobnými skúse-
nosťami reportážneho fotografa, prepájali štylizovaný
16,95 € | 128 str.
svet s dokumentárnym. Úspech dosiahol svojou odva-
hou a neustálou snahou vyrovnať sa kvalitou ostatným
kallay_moda_00 3.

svetovým fotografom, a to aj napriek limitom železnej


opony. Texty historičiek umenia Lucie Almášiovej
a Zuzany Šidlíkovej prevedú čitateľa dejinami svetovej
módnej fotografie, predstavia domáce aj zahraničné
projekty Karola Kállaya, doplnené aj spomienkami
modeliek. Atraktívny fotografický materiál je súčasťou
rozsiahleho pôvodného a z časti nikdy nepublikovaného
archívu Karola Kállaya.

39,90 € | 230 × 285 mm | 224 str. | tvp |


slovenský a anglický jazyk

5
UMENI E

12 / f e d o r b l aš č á k S l o b o d a a ko h r u b á č i a r a z a m i n u l o s ť o u / 13

Poznámky k návrhu KC OF na amnestiu pre politických väzňov. Jeden z dvoch zachovaných návrhov KC OF na amnestiu pre politických väzňov.

Kolektív autorov
Amnestie
Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou

Rozhodnutie prezidenta Václava Havla z 1. januára 1990 o amnestii pre viac než 21 000 odsúdených
v československých väzniciach bolo veľkým revolučným predelom – symbolickým krokom k roz-
chodu s praktikami komunistického súdnictva a zároveň prvým zásadným politickým rozhodnutím
nového prezidenta, ktoré sa stalo trvalou súčasťou jeho politického a morálneho odkazu. Aj vďaka
medializovaným prípadom trestných činov prepustených väzňov sa však z amnestie postupom času
stal ľahký terč pre Havlových kritikov a politických oponentov. Mýty o „Havlovej amnestii“ sa šíria
dodnes aj pre absenciu výskumných, publicistických či literárnych prác na danú tému. Publikácia
Amnestie má za cieľaspoň z malej časti túto medzeru vyplniť.
Kniha vychádza pri príležitosti uvedenia filmovej drámy Amnestie do kín. Jej súčasťou je preto
literárna adaptácia scenára filmu od Maroša Hečka a komiks Jozefa Gertliho Danglára. Okrem nich
v knihe nájdete eseje o amnestiách od slovenského historika Fedora Blaščáka a českej právničky,
bývalej disidentky a neskôr pracovníčky Kancelárie prezidenta Václava Havla na úseku milostí,
Lenky Marečkovej; rozhovor s advokátom Romanom Kvasnicom, ktorý bol v čase väzenskej vzbury
v Leopoldove prokurátorom; spomienky osobností (Fedor Gál, Michael Kocáb, Vratislav Brabenec,
Štefan Hríb, Roman Kvasnica, Ladislav Snopko a ďalší); päť odborných štúdií o amnestii z 1. 1. 1990
publikovaných v dobových kriminologických zborníkoch a faksimile dokumentov týkajúcich sa
amnestií Gustáva Husáka z 8. 12. 1989 a Václava Havla z 1. 1. 1990.

14,95 € | 165 × 235 mm | 200 str. | tvp |


slovenský jazyk | 978-80-556-4212-3

6
U M EN I E

59 € | 424 str.

Sandro Vannini Tomáš Míček


Tutanchamon. Stromy Země
Cesta podsvětím
Tento podrobný sprievodca pripomína sté výročie za- Renomovaný fotograf Tomáš Míček, ktorý
hájenia výskumu Howarda Cartera v Údolí kráľov a vy- nás potešil už mnohými fotografickými
chádza v spolupráci so sériou medzinárodných výstav. publikáciami, predstavuje v tejto veľkole-
Publikácia prepája súčasné informácie o staroegyptskom pej knihe štyridsaťjeden druhov stromov
posmrtnom živote s fotografiami Sandra Vanniniho. – najkrajších prírodných monumentov zo
V extrémne vysokom rozlíšení ilustrujú cestu, ktorú všetkých kontinentov planéty. Čaro stro-
mal Tutanchamon podniknúť po svojej smrti. mov zachytáva priam mystickým spôso-
Vanniniho portfólio pokrýva všetky stránky staroe- bom. V tomto rozšírenom vydaní s textami
gyptskej kultúry – počínajúc obetinami a rituálmi a kon- v češtine, nemčine a angličtine pribudlo
čiac Usirom a večným životom – na všetkých snímkach trinásť nových druhov stromov. Motívom
dominuje jedinečné dedičstvo kráľa Tutanchamona. Míčkových, často náročných expedícií je
Autormi textov v tejto knihe sú deviati významní bez pochýb estetické okúzlenie, úžas nad
egyptológovia. Zasvätené rozprávanie, oslnivé fotografie rozmanitosťou a silou stromov, či už ide
a moderný pohľad osvetľujú epochu trvajúcu nepredsta- o skrútené grécke olivovníky, obrovské
viteľných 4 000 rokov a vzdávajú hold detskému kráľovi. sekvoje v Kalifornii, alebo bizarné baoba-
Keď uznávaný fotograf Sandro Vannini koncom by v Afrike. Aj keď sa autor občas zaoberá
90. rokov 20. storočia pracoval v Egypte, začala sa témou lesa, zameriava sa predovšetkým na
rozvíjať technologická revolúcia. Digitálna fotografia jednotlivé stromy. Nejde iba o ich zakotve-
mu umožnila zdokumentovať nástenné maľby, hrobky nosť v prírode, ale aj ich vzdorovitý boj
a predmety neuveriteľne podrobne. Vannini s využitím o prežitie v neraz nehostinnom prostredí.
časovo náročnej techniky opakovaných záberov vytvára Fotograf sa často venuje okúzľujúcim
dokonalé fotografické reprodukcie, ktoré zachytávajú detailom, ako je štruktúra kôry alebo spleť
farby v pôvodných tónoch a intenzite. Prostredníc- koreňov s mnohými vrstvami. Vznikajú
tvom týchto mimoriadnych snímok môžeme objavovať tak skoro až abstraktné obrazy, ktoré nám
charakteristické rysy predmetov, ale aj prepracované odhaľujú „tkanivo“ prírody.
a skryté detaily. Tieto nedoceniteľné diela pretrvávajú vo
Vanniniho fotografiách v celej svojej nadčasovej kráse.

59 € | Preklad Petr Hejný | 290 × 360 mm |


59 € | Preklad Veronika Dulíková | 250 × 340 mm | 408 str. | tvp | český, anglický a nemecký jazyk |
392 str. | tvp | český jazyk | 978-80-7529-927-7 978-80-7529-835-5

7
UMENI E

11,95 € | 128 str.

Amy Dempsey Amy Dempsey Jiří Slíva


Moderné umenie Surrealizmus Vino fatale
Umenie v skratke Umenie v skratke
Prehľadná príručka Moderné Druhá kniha z edície Umenie Český výtvarník, grafik a ilu-
umenie z edície Umenie v skrat- v skratke je venovaná jednému strátor Jiří Slíva kreslí pre
ke nás oboznámi s najdyna- z najvplyvnejších umeleckých svetové denníky a časopisy
mickejšími a najpodnetnejší- hnutí 20. storočia – surrealizmu. a vystavuje po celom svete.
mi umeleckými smermi Kľúčové myšlienky tohto hnutia Ilustroval viac ako 170 kníh
19. až 21. storočia – od impre- predstavil francúzsky básnik a publikoval 20 kníh vlast-
sionizmu a symbolizmu cez André Breton v Manifeste surrea- ného kresleného humoru
dadaizmus, Bauhaus alebo lizmu v roku 1924. Surrealisti sa v Česku, v Nemecku, vo Švaj-
socialistický realizmus až po zahĺbili do podvedomia a neostý- čiarsku, v USA a vo Francúz-
informel, postmodernizmus chali sa prepájať bizarné, vzájom- sku. Je aj držiteľom množstva
či destination art. Autorka ne nesúvisiace predmety. Osvo- medzinárodných ocenení.
Amy Dempsey mapuje jed- jili si všetky dostupné médiá, od Obrazová publikácia Vino
notlivé umelecké štýly, školy úžasnej kožušinovej šálky Meret fatale obsahuje takmer
či hnutia a prostredníctvom Oppenheimovej po Las Pozas, fan- dvesto čiernobielych aj
zrozumiteľného textu i sta- tastickú záhradu Edwarda Jamesa, farebných kresieb, litografií,
rostlivo vybraných diel nás nachádzajúcu sa v hlbinách mexic- leptov a malieb s vínnymi
sprevádza moderným výtvar- kého dažďového pralesa. Ako prví témami, ako víno, vinárne,
ným umením. Jednotlivé kapi- prišli s myšlienkou inštalácie ako vinice, vinári, prípitok, fľaše,
toly sú prakticky a prehľadne tvorivej koncepcie výstavy. vývrtky, vinety, tvary hrozna
usporiadané, súčasťou každej Britská historička umenia Amy i sudov, názvy odrôd. Staré
z nich je stručný výklad, typic- Dempsey v tejto pôsobivej knihe reklamy na vína vás pri po-
ké diela a príslušný zoznam predstavuje najvýznamnejších háriku dobrého moku určite
popredných predstaviteľov predstaviteľov hnutia, ich diela pobavia svojím jemným,
i hlavných charakteristík, a vyše 40-ročné pôsobenie surrea- inteligentným a často aj
médií a umeleckých zbierok. listických skupín na medzinárod- absurdným humorom.
nej umeleckej scéne.

11,95 € | Preklad Janka Jurečková | 11,95 € | Preklad Janka Jurečková |


138 × 216 mm | 176 str. | mv | 138 × 216 mm | 176 str. | mv | 11,95 € | 170 × 230 mm | 144 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4398-4 slovenský jazyk | 978-80-556-4392-2 český jazyk | 978-80-7529-871-3

8
LI T ER AT Ú R A FAKT U

„Nie je dôležité iba klásť otázky


a hľadať na ne odpovede.
Ako vedec som si považoval
za povinnosť povedať svetu, 16,95 € | 256 str.

čo sa dozvedáme.“
— Stephen Hawking
6,95 € | 224 str.

Stephen Hawking
Stručné odpovede
na veľké otázky
Počas celej svojej výnimočnej životnej
a profesionálnej dráhy Stephen Hawking
11,95 € | 302 str.
rozšíril naše poznatky o vesmíre a objasnil
niektoré z jeho najväčších záhad. A hoci
jeho teoretická práca o čiernych dierach,
imaginárnom čase a viacnásobných históri-
ách zaviedla jeho myseľ do najvzdialenejších
končín vesmíru, Hawking bol vždy presved-
čený, že pomocou vedy dokážeme vyriešiť
problémy aj na našej planéte. V čase, keď
čelíme potenciálne katastrofickým zmenám
na Zemi – od zmeny podnebia cez ubúdanie
prírodných zdrojov po hrozbu umelej super
inteligencie –, obrátil Stephen Hawking po-
zornosť na najnaliehavejšie otázky ľudstva.
Stručné odpovede na veľké otázky, posledná
kniha Stephena Hawkinga, je intelektuálne
podnetným, vášnivo vyargumentovaným
osobným pohľadom vedca na výzvy, ktorým
čelíme ako ľudstvo, a na to, kam ako planéta
ďalej smerujeme.

14,95 € | Preklad Dezider Kamhal | 135 × 200 mm | 232 str. | tvp |


slovenský jazyk | 978-80-556-3948-2

9
LITERATÚRA FAKTU

James Longo Katharina Vestre


Hitler a Habsburkové Na počiatku bola bunka
Proč chtěl fašistický vůdce zničit Život človeka pred narodením
rakouskou královskou rodinu
Kniha odhaľuje nielen to, prečo si Adolf Hitler vybral Na počiatku bola bunka je príbeh o jednom z najväč-
synov zavraždeného arcivojvodu Franza Ferdinanda ších divov prírody – vzniku nového človeka od prvej
a spravil z nich prvých dvoch Rakúšanov deportova- bunky až po jeho prvý nádych. Nejde o príručku pre
ných do koncentračného tábora v Dachau, ale venuje budúcich rodičov, ale skôr o fascinujúce čítanie pre
sa aj odvahe kráľovskej rodiny, ktorá sa snažila tomuto milovníkov literatúry faktu, ktorí sa zaujímajú o ľud-
osudu vzdorovať. V mladosti strávil Hitler päť rokov ské telo a všetko, čo s ním (až do narodenia) súvisí.
vo Viedni, kde sa jeho posadnutosť cisárskym rodom Na každej stránke knihy zaručene nájdete čosi, čo vás
Habsburgovcov stala katalyzátorom jeho pomsty voči prekvapí. Vedeli ste napríklad, že spermie majú čuch?
zaniknutej ríši, mŕtvemu arcivojvodovi a jeho sirotám. Že vaše telo správne vytvorí obličky až na tretí raz?
Nenávisť nasmerovala fašistického vodcu na cestu Že žliabok na hornej pere predstavuje šev, ktorým
moci a nepriamo viedla k tragédii druhej svetovej zrástli časti kože tvoriace tvár? Alebo že polohu vašich
vojny a holokaustu. vnútorných orgánov majú na svedomí bunky v oblasti
chrbta?

14,95 € | Preklad Runka Žaludová | 145 × 230 mm | 12,95 € | Preklad Róbert Hrebíček | 135 × 205 mm |
cca 336 str. | tvp |český jazyk | 978-80-7529-847-8 cca 176 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4399-1

10
BELET R I A

U K ÁŽK A
Moji milí Slováci,

mal som debatu s istou pani učiteľkou na dôchodku – slovenčinárkou.


Bude mať o rok sedemdesiat rokov, ale s plnou vervou učí v malom mes-
tečku, pretože ju škola potrebuje, pretože slovenčinárov je na slovenskom
vidieku stále žalostne málo. Mladí absolventi univerzity si po promócii
vyberajú pohodlnejšie štácie, nechce sa im napríklad do obcí so zmieša-
ným obyvateľstvom („na maďary“), nechce sa im ísť do drsných podmie-
nok na Orave či v Zemplíne. Sú zvyknutí z bývalého režimu urobiť pre
seba a pre národ len toľko, koľko potrebujú, aby dostali výplatu a mali
pokoj. Ja sa tým absolventom ani nečudujem. Slovenskí učitelia sú plate-
ní horšie ako upratovačky v nemocniciach. Najviac skutočne zapálených
učiteliek – slovenčinárok je medzi tými, ktoré už majú dôchodkový vek.
Sú to vzácne rastliny, pre nás Slovákov nezaplatiteľne cenné a užitočné.
V histórii národa zohrali už neraz dôležitú, povedal by som podstatnú úlo-
hu pri odovzdávaní „olympijského ohňa“ mladším rodoľubom. Nejeden
človek od pera by pri tom pere nebol zostal, keby ho slovenčinárka nežne
k tomu peru nepriviedla. Možno by si práve tieto zapálené slovenčinárky
zaslúžili od štátu dáky kaštieľviac ako tí ľudia od pera... (V Maďarsku taký
kaštieľpre učiteľov-dôchodcov majú.)

Július Satinský „Vieš, Julko,“ vraví mi pani učiteľka kdesi od Levíc, „najviac ma znepoko-

Moji milí Slováci juje to, že na vidieku žiaci nečítajú. Ani knihy, ba ani noviny... Snáď len
sem-tam dáke senzácie.“

„Ani v meste nečítajú.“ Súhlasím s ňou a premýšľame, prečo to je.


Moji milí Slováci predstavujú reedíciu
prvej samostatnej fejtónovej zbierky „Pretože ani rodičia nečítajú,“ pokračuje pani učiteľka. „Chodím do do-
Júliusa Satinského. Ide o úprimné listy mácností: práčku majú postavenú rovno na koberci, hučí im tam spolu
autora vlastnému národu napísané s televízorom, magnetofónom, ale knihy málokde vidím.“
tesne po nežnej revolúcii. Píše sa v nich
o nástrahách pre Slovákov, ktoré by „Kniha prežíva macošské časy,“ mudrujem nad dokaličeným Kalinčiakom
mohli byť po tridsiatich rokoch demok- (minule na ňom syn rozbíjal orechy). „Udreli televízne hody. Rodičia, keď
racie už dávno prekonané. Listy by tak chcú mať pokoj, posadia už dvoj-trojročné deti pred obrazovku, hodia do
mohli slúžiť ako historický prameň, prístroja kazetku s nindžami, delfínmi, Tom und Jerrym a tie farebné po-
vtipná spomienka na divoký začiatok hyblivé obrázky im prejdú do krvi bez písmeniek, bez knižiek...“
90. rokov 20. storočia. Niektoré listy sú
však mrazivo aktuálne aj dnes. „Je to tak na školách aj pre to nešťastné ,povinné čítanie´,“ zdôveruje sa
mi čiperná dôchodkyňa-praktička. „Vyrástli nám už dve generácie učite-
ľov – slovenčinárov ,odkojených´ na takej nezáživnej povinnej četbe, že sa
medzi nimi postupne zaviedol (a žiaci ho prebrali) pohodlný systém odpi-
sovania obsahov prečítaných kníh. Odpisovali sa obsahy obsahov. Nieke-
dy obsahy obsahov a ešte z tých obsahov obsahy... Knihu nikto nemal ani
v ruke. Tá ležala buď v knižnici, alebo u jedinca – čitateľa, ktorý čítaniu
prepadol v čitateľskej rodine. Lebo máme, chvalabohu, koncom tisícro-
čia zopár takých zapálených rodín... Nuž a keď sa z takého človeka, ktorý
pozná slovenskú literatúru z odpísaných obsahov, stane učiteľslovenčiny
– to je pre knihy pliaga.“
12,95 € | 110 × 185 mm | 264 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4205-5

11
BE L ETRI A

Ilustrované
vydanie kultovej
klasiky prvýkrát
v kompletnom
preklade.

Michail Bulgakov
Majster a Margaréta
Ilustrácie: Lucia Žatkuliaková
Bulgakovov román Majster a Margaréta nie je nášmu
čitateľovi neznámy – v slovenskom preklade prvý raz
vyšiel v roku 1968, no toto vydanie vychádzalo z jedinej
vtedajšej dostupnej verzie textu, ktorý v ZSSR cenzuro-
vali. Nový preklad Jána Štrassera prináša úplný text tohto
najvýznamnejšieho diela ruskej literatúry 20. storočia.

Moskvu navštívi diabol Woland so svojou suitou a život


Moskovčanov sa prudko zmení: začnú sa diať nadpri-
rodzené veci – neuveriteľné príbehy, fantazmagórie,
mystifikácie. Medzitým muž, ktorý si hovorí majster,
píše román o stretnutí Ježiša Krista s Pilátom Pontským.
Keď majster zmizne, jeho družka Margaréta je ochotná
zapredať dušu diablovi, aby sa dozvedela, čo je s majstrom.
Woland jej vyhovie a dočasne ju vezme do svojich služieb.

16,95 € | Preklad Ján Štrasser | 145 × 230 mm |


384 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-3380-0

12
BELET R I A

„Vzácna kombinácia rafinovaného


príbehu a poctivého spisovateľského
remesla.“

„Tento debut je nielen špionážnym


príbehom či trilerom o vydávaní kníh,
ale aj historickou romancou s drama-
tickou zápletkou.“

– Publishers Weekly

„Pôvabne napísané. Fascinujúci


a viac-menej neznámy príbeh z dejín
literatúry ožíva v plnej kráse.“

Lara Prescott – Kirkus Reviews

Nikdy sme tu neboli


„Kniha spája romantiku a politické
Dve znepriatelené svetové mocnosti, tajné služby intrigy a štýlom je podobná Pasterna-
a zakázaná kniha, ktorá môže zmeniť svet. Schyľuje sa kovmu Doktorovi Živagovi.“
k studenej vojne, o tom, kto zomrie a kto zostane nažive,
rozhodujú slová. V Moskve zatknú Oľgu Ivinskú, múzu – Vulture
Borisa Pasternaka. Štátna moc vie, že Pasternak píše
román Doktor Živago, v ktorom kritizuje režim, a svoju
moc mu pripomenie tak, že jeho milenku pošle do gula-
„Lara Prescott, inšpirovaná dokumen-
gu. V rovnakom čase začne novovzniknutá CIA pašovať
tami CIA o pôvodnom vydaní knihy
späť do Sovietskeho zväzu zakázané knihy, aby ukázala,
Doktor Živago, dokresľuje skutočný
že skutočná sloboda prekvitá iba v demokracii. Keď
príbeh vzniku legendárneho románu.
Pasternak knihu dopíše, CIA tajne získa rukopis romá-
Autorka vytvorila špionážnu zápletku
nu, dopraví ho do USA a začne školiť novú členku tajnej
o Pasternakovi, jeho milenke Oľge
skupiny, ktorá má román previezť späť do ZSSR a rozšíriť
medzi ľuďmi.
Ivinskej, a tajných agentkách CIA, kto-
ré prepašujú román do Sovietskeho
zväzu ako nástroj propagandy.“

– The Wall Street Journal

Román mesiaca september


v knižnom klube herečky Reese
Witherspoon #ReeseBookClub
13,95 € | Preklad Otakar Kořínek | 130 × 210 mm |
344 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-3731-0

13
BE L ETRI A

DOMINIK DÁN =
DOKONALÁ DETEKTÍVKA
CHRONOLÓGIA KNIŽNEJ SÉRIE

Osemdesiate roky
Uzol (16.) – marec 1988
Básnik (18.) – marec a apríl 1988
Nežná fatamorgána (22.)
– apríl 1987 a november 1989
Deväťdesiate roky
List zo záhrobia (26.) – január 1990
Mucha (10.) – jún 1990
Beštia (3.)
– obdobie od júna 1990 do augusta 1992
Mucholapka (11.) – jún až december 1991
Červený kapitán (6.) – jún 1992
Krv nie je voda (21.)
– obdobie po auguste 1992
Smrť na druhom brehu (23.) – jar 1994
Korene zla (24.) – jar 1994
Cigaretka na dva ťahy (25.) – jar 1995
Popol všetkých zarovná (1.) – jeseň 1996
Nehanebné neviniatko (2.) – január 1997
Na podpätkoch (14.) – február až máj 1998
Jednou nohou v hrobe (20.)
– august až november 1998
Cela číslo 17 (5.)
– december 1998 až február 1999
Žiješ iba dvakrát (13.) – február 1999
Prvé desaťročie
Nevinným sa neodpúšťa (19.)
– júl a august 2001
Sára (4.) – február až apríl 2002
Hriech náš každodenný (7.)
– október a november 2002
Knieža smrť (8.) – apríl 2003
Studňa (12.) – prvá polovica príbehu
v auguste 2002 a druhá polovica v máji 2003
Kožené srdce (15.) – jún 2003
Kráska a netvor (17.) – september 2008
Noc temných klamstiev (9.) – marec 2009
Venuša zo zátoky (27.) - august 2009
Pochovaní zaživa (28.) - september 2009

14
BELET R I A

Nepodceňuj ženu,
ktorá sa chce pomstiť.
12,95 € | 328 str. 12,95 € | 408 str.

12,95 € | 328 str. 12,95 € | 320 str.

14,95 € | 528 str. 12,95 € | 352 str.

12,95 € | 368 str. 12,95 € | 376 str.

Camilla Läckberg
Zlatá klietka
Nová napínavá séria kráľovnej švédskej krimi.

Na pohľad sa zdá, že Faye má všetko. Perfektného manžela,


milovanú dcérku a luxusný byt v najlepšej štvrti Štokholmu. 12,95 € | 360 str. 12,95 € | 408 str.
No čoraz nástojčivejšie ju prenasledujú temné spomienky
z detstva vo Fjällbacke. Cíti sa ako väzeň v zlatej klietke. Pre
svojho manžela Jacka sa vzdala všetkého, hoci kedysi bola
silná ambiciózna žena. Keď ju Jack sklame, Faye sa zrúti svet.
Odrazu nemá nič. Najprv ju ochromí bezmocnosť a potom sa
rozhodne, že sa postaví na nohy a kruto pomstí.

13,95 € | Preklad Mária Bratová | 130 × 210 mm | 328 str. |


tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4219-2

15
BE L ETRI A

„Connelly sa ako jediný


autor blíži k tomu,
aby sa stal Dostojevským
kriminálnej literatúry.“ 12,95 € | 304 str. 12,95 € | 400 str.

— Publishers Weekly

12,95 € | 352 str. 12,95 € | 312 str.

MICHAEL
C O NNELLY
TEMNÝ
TICHÁ
NOC
PLAMEŇ Michael Connelly
12,95 € | 304 str. 11,95 € | 320 str.

Temný plameň
Harry Bosch a detektívka LAPD
Renée Ballardová opäť spoločne
vyšetrujú jeden prípad, a to srdco-
vú záležitosť Boschovho bývalého
11,95 € | 312 str. 11,95 € | 328 str.
policajného mentora, muža, vďaka
TOP
kri M i ktorému sa Harry stal detektívom.
Ten je už po smrti, no jeho žena
Boschovi po pohrebe nechá vyšetro-
vací spis, ktorý si jej manžel zobral
so sebou, keď pred dvadsiatimi rok-
mi odchádzal z LAPD – nevyriešenú
vraždu problematického mladíka.
No Harry onedlho narazí na otázku, 11,95 € | 352 str. 11,95 € | 304 str.
z ktorej mrazí. Odniesol si jeho
učiteľten spis, aby aj na dôchodku
pokračoval vo vyšetrovaní, alebo
chcel skôr zabezpečiť, aby ho nikto
nikdy nevyšetril?

11,95 € | 312 str.


12,95 € | Preklad Patrick Frank | 130 × 210 mm | cca 400 str. |
tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4239-0

16
BELET R I A

Cestovateľa fejtonista Boris Filan oslavuje


70-tku! A my s ním. Všetko najlepšie!
UKÁŽKA Z PRIPRAVOVANEJ KNIHY:

V tomto vlaku som prekonal rekord rekordov. Dokázal som zobudili s novým prekvapením. Ponúkali mi morskú soľ, rizoto,
tridsaťsedemkrát zaspať a tridsaťsedemkrát ma zobudili. Medzi ananásové kocky, mango, klinčekové omamné cigarety a každý
sedadlami sa celú noc pohybovala celistvá reťaz mužov, žien, druhý predával vodu s pokrikom ÁQUA… qua… qua… qua! Už
chlapcov a dievčat, ktorí ponúkali podušku, vodu, vejár, varenú som si tak privykol, že keď ma desať minút nezobudili, tak som
ryžu, liek proti cestovnej nevoľnosti (predviedli mi príznaky), sa prebral sám. Vonku padal tropický lejak, čo som zistil tak, že
mravce v čokoláde, vajangové bábky, teplú večeru. Uličkou sa mi začalo tiecť na hlavu a ostatným tiež. Na prvej zastávke vtrh-
preplazil muž krab, beznohý človek, ktorý chodil po rukách a na li do vlaku čerství miestni predavači a všetko mi ponúkli ešte
krku mal zavesený košík s ovocím. Z druhej strany chodbičky raz. Keď som konečne hlboko zaspal, zobudilo ma ZLÉ DECKO.
sedel starý Číňan v ľahkom obleku, čistom a vyhladenom ako Také, čo všetko hádže na zem, má záchvaty hysterického plaču,
nová karta. Vyzeral krehký a ľahký ako bábika. Na začiatku cesty až ho chytá záduch, a utíši sa, len keď si nájde ochotnú obeť. Ne-
si kúpil šúľok varenej kukurice a každých pár minút z nej vyzo- musím vám hovoriť, koho si našlo. Lozilo po mne asi hodinu,
bal jedno zrnko. Vydržala mu až do rána. Celú cestu sa nespotil, krútilo mi nos, ťahalo uši, polievalo ma malinovkou, mal som
vystúpil z vlaku nedotknutý. Svieži a nepokrčený. K tomu, ako chuť kopnúť ho do malého zadočku, ale malo vo vagóne trošku
som vystúpil ja, sa možno ešte dostanem, ale po ceste som si tiež priveľa rodákov. Mal som so sebou na celú cestu asi päťdesiat
kúpil kukuricu, lenže ja som ju zožral naraz, nemal som nervy malých voňavých vreckoviek vo vrecúšku. Zlé decko ich obja-
na také zobkanie, a možno v tom je celé tajomstvo. Bol som v ce- vilo a postupne sa nimi natieralo. Nahryzlo mi všetky banány
lom vlaku jediný človek, ktorého bolel čas. Po dvanástom pre- a natlačilo mi do denníka roztopenú čokoládu. Keď zamdlelo od
budení som už nerozoznával, čo je reál a čo sen. Zakaždým ma únavy, zaspal som spánkom typu tajbrejk...

PRIPRAVUJEME
NA JESEŇ:

ŠirokoĎaleko
Spomienky
bývalého mapára
Cesta okolo seba
Výber najlepších
filanoviek

17
BE LETRI A

11,95 € | 240 str.

Pavol Rankov Juraj Kováčik 11,95 € | 272 str.

Stalo sa prvého septembra Všetky jeho svety


(alebo inokedy)
Román sa začína presne rok pred vojnovým Keď rozmýšľame o tom, čo bude, naša budúcnosť
konfliktom, ktorý pripravil o život asi sedemde- je pred nami ako rozvetvený strom. Kmeň, z kto-
siat miliónov ľudí, ale namiesto veľkých miest, rého vyrastajú konáre a z nich stále tenšie a tenšie
kde sa o všetkom rozhodovalo, sa nachádzame vetvičky. Putujeme zdola a na každom rozvetvení
na levickom kúpalisku a zoznamujeme sa s jeho sa rozhodujeme, ktorou cestou sa vyberieme.
hlavnými postavami – kamarátmi Židom Gabrie- Nikdy nevidíme celý strom, netušíme, čím všet- 11,95 € | 168 str.
lom, Čechom Janom, Maďarom Péterom a ich kým sme kedy mohli byť, kam všade sme sa mohli
celoživotnou láskou Slovenkou Máriou. Prvý dostať. Ale čo ak je to tak, že náš život je skôr ako
september je pre dvanásťročných chlapcov azda putovanie po rukáve utkanom z riedkej sieťoviny.
posledným dňom detstva, mení sa na spomien- Začíname na jednom konci rukáva. Postupujeme
ku, v ktorej sa prvýkrát pokúsili vyhrať svoju po vlákne a je pravda, na každom uzle si môžeme
lásku v plaveckých pretekoch. Žiaľ, pre nikoho vybrať, ktorým smerom sa vydáme, vpravo, alebo
úspešne. Boj troch kamarátov o lásku sa opakuje vľavo. Ale nech si vyberieme na križovatke tú alebo
vari v každom z tridsiatich rokov trvania deja onú cestu, nikdy nakoniec nedoputujeme nikam
románu. Tridsať kapitol zachytáva život bežných inam, ako na druhý koniec rukáva. Andrej Kľučin-
ľudí, ktorí však mali tú smolu, že ho museli žiť ský je teoretický fyzik a vďaka skúmaniu para-
v totalitných zriadeniach založených na nacis- lelných vesmírov sa mu podarí nájsť spôsob, ako
tickej a neskôr komunistickej ideológii. Za ich napraviť chyby, ktorých sa dopustil a znovu nájsť
osobnými tragédiami často stojí politická situá- lásku, o ktorú prišiel. Dovolia mu bohovia, osud,
cia: pokusy o likvidáciu židovského obyvateľstva, alebo vesmír, aby znovu získal ženu, ktorú už raz
februárový prevrat a vykonštruované procesy vlastnou vinou stratil?
päťdesiatych rokov, dokonca vznik izraelského
štátu a emigrácia do Ameriky.

13,95 € | 130 × 210 mm | 360 str. | tvp | 11,95 € | 110 × 185 mm | 224 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4208-6 slovenský jazyk | 978-80-556-4246-8

18
BELET R I A

12,95 € | 320 str.

11,95 € | 248 str.

Katarína Kucbelová Veronika Šikulová


Čepiec Tremolo ostinato
11,95 € | 200 str.

Autorka tejto knihy chodila dva roky do vý- Kniha s názvom požičaným z hudby Tremolo
razne folklórnej oblasti pod Kráľovou hoľou. ostinato je románom – nerománom v krátkych
Chcela sa naučiť šiť čepiec, súčasť miestne- kapitolách, rozprávaním o hudbe, slovách, písaní
ho ženského kroja, a popri tom sa dozvedela a vzťahoch, v ktorom sa každodenné domáce
veľa iných vecí o živote v odľahlej horskej a záhradné práce prelínajú s úvahami o literatúre
obci v postupne sa vyľudňujúcom regióne, a hudbe, autorka vstupuje do vzťahov s okolím... Je
o sebe, o ľudovej kultúre, o spolužití s Róma- voľným rozprávaním miešajúcim niekoľko prúdov 12,95 € | 128 str.
mi, o stereotypoch, vrátane tých, v ktorých vedomia: reflexiou každodenných udalostí, aj
sama žila a žije. Nefotografovala, nenatáčala, tých, ktoré sa stali kedysi dávno a zostali v pa-
nenahrávala. Počúvala, pozerala sa, vyšívala mäti ako obrázky, ciest do práce, opakujúcich sa
a zapisovala. Spoločne so svojou učiteľkou domácich činností, rozprávačkino momentálne
lovila v pamäti, spájala útržky z minulosti rozpoloženie. Druhým významným motívom sú
s detailmi z prítomnosti, na okraji dediny, spomienky, jednotlivé situácie aj s kusmi kon-
v susedstve rómskej osady. textov presne tak, ako sa autorke vryli do pamäti.
Rámcom celého rozprávania je životný pocit,
9,95 € | 336 str.
pokračujúce hľadanie subjektívnej odpovede na
najprirodzenejšie otázky – kto som, čo som? Čo je
to hudba, keď je zrozumiteľná bez slov? Rozprá-
vať? Nerozprávať? Písať? Nepísať? Pre koho?

9,95 € | 168 str.

12,95 € | 110 × 185 mm | 184 str. | tv | 12,95 € | 130 × 180 mm | cca 260 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4203-1 slovenský jazyk | 978-80-556-4195-9

19
BE L ETRI A

9,95 € | 216 str.

9,95 € | 152 str.

Maja Lunde Silvia Bystričanová 9,95 € | 160 str.

Modrá Sedem cností tohto leta

Nórska spisovateľka Maja Lunde, autorka Osud nie je náhoda. Skúša, ponúka, berie.
úspešného románu Príbeh včiel, znova sugestívne Čo vezmeme? Čo odmietneme? Počas jedného
vykresľuje dystopickú budúcnosť, ktorá sa môže leta sa zoznámime s Marínou, ktorá má fungu-
9,95 € | 144 str.
začať oveľa skôr, ako sa nazdávame. Modrá je júcu rodinu, prácu, kde stretáva veľa zaují-
farba vody, ale aj meno plachetnice, ktorú Signe mavých ľudí a má ešte čosi navyše. Zvláštnu
dostane k osemnástym narodeninám. V roku schopnosť precítiť emócie ľudí pri dotyku
2017 má Signe 67 rokov a na plachetnici smeruje s miestom, kde oddychujú. Neuvedomuje si,
zo západného pobrežia Nórska do francúzskeho že osud jej syna, hudobného skladateľa, závisí
Bordeaux, kde sa má stretnúť s mužom, ktorého aj od jej rozhodnutí. Na ceste životom zbie-
kedysi ľúbila. Plaví sa sama, iba so svojimi spo- rame cnosti aj hriechy a chtiac-nechtiac ich
mienkami a veľmi zvláštnym nákladom. David si odovzdávame aj svojim deťom. 9,95 € | 160 str.
v roku 2041 myslí, že je primladý, aby bol otcom,
a predsa sa o svoju dcérku musí starať sám. Juh
Európy už päť rokov sužuje katastrofálne sucho
a David s dcérkou hľadajú útočisko v utečenec-
kom tábore. Nedostatok vody vedie k vážnym
konfliktom a situácia vyzerá čoraz beznádejnej-
šie. Prítomnosť aj budúcnosť sa stretávajú, keď 11,95 € | 152 str.
David v opustenej záhrade ďaleko od pobrežia
nájde starú plachetnicu.

14,95 € | Preklad Jarmila Cihová | 145 × 230 mm | 11,95 € | 130 × 210 mm | 176 str. | tvp |
14,95 € | 344 str.
cca 367 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-3734-1 slovenský jazyk | 978-80-556-4145-4

20
BELET R I A/ P O ÉZ I A

Antologie povídek českých spisovatelů o Praze

PRAHA
V MNOŽNÉM ČÍSLE
Sestavili Radim Kopáč a Jakub Šofar

Antoine zost. Radim Kopáč, Guillaume Apollinaire


de Saint-Exupéry Jakub Šofar Nechce sa mi pracovať
Malý princ Praha v množném čísle Prebásnil Ľubomír Feldek
Antologie povídek českých
spisovatelů
„Nakresli mi barančeka.“ Touto pros- Poviedková antológia o všetkých Pri tomto výbere z Apollinairovej
bou osloví malý chlapec so zlatistými podobách Prahy, ktorú zostavili Radim tvorby sa Ľubomír Feldek inšpiroval
kučerami pilota, ktorý havaroval Kopáč a Jakub Šofar. Nájdete v nej zbierkou Oeuvres poétiques (Éditions
v saharskej púšti. Odkiaľsa tam to texty od spisovateľov ako Tyl, Čapek či Gallimard, 1965). Z väčšej časti doň
chlapča vzalo? Priletelo azda z nejakej Hrabal ale aj Karolíny Světlej. V an- zahrnul nové básne, ktoré v sloven-
vzdialenej planéty v spoločnosti sťa- tológii nájdeme Prahu historickú aj skom preklade ešte nevyšli, a revidoval
hovavých vtákov? Alebo je len výplo- dnešnú, oknom salóna ale aj z ulice, tie, čo už publikované boli ako súčasť
dom pilotovej fantázie? Takto sa pred centrum aj perifériu, Prahu stovežatú, iných výberov. Zbierka obsahuje
nami roztvára jedinečný a dojímavý magickú aj tajomnú. Tak ako ju videli Apollinairove básnické cykly Zvierat-
príbeh, ktorý podnecuje nielen detskú romantici aj realisti či pražskí Nemci. ník alebo Orfeov sprievod; Je; Alkoholy;
predstavivosť, ale aj filozofické úvahy Melancholický sliedič; Básne pre Lou;
dospelých. Rozsahom síce útle, ale hu- Básne pre Madeleine; Vitam Impendere
mánnym posolstvom rozsiahle dielo Amori; Kalligramy, Básne mieru a vojny.
možno čítať ako rozprávku či alegóriu Básnický výber obohacuje nielen
alebo symbolický existenciálny román. preklad autorovej poslednej posmrtne
vydanej hry Farba doby, ale aj bohatý
obrazový materiál. Súčasťou knihe je
krátka edičná poznámka prekladateľa
a kalendárium.

9,95 € | Preklad Igor Navrátil | 14,95 € | Preklad Ľubomír Feldek |


150× 200 mm | cca 104 str. | tvp | 14,95 € | 130 × 210 mm | 264 str. | tvp | 150 × 200 mm | 240 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4142-3 český jazyk | 978-80-7529-782-2 slovenský jazyk | 978-80-556-3593-4

21
BE L ETRI A

6,95 € | 296 str.

6,95 € | 320 str.

Valerio Massimo Manfredi Dmitrij Merežkovskij


Odyseus Leonardo da Vinci
Prísaha
Valerio Massimo Manfredi, skvelý rozprávač a ar- Životopis velikána talianskej renesancie z pera
cheológ, sa ako spisovateľmedzinárodne preslávil skvelého ruského autora. 6,95 € | 368 str.
historickou trilógiou o Alexandrovi Veľkom. V kni-
he Odyseus opisuje najľudskejšieho hrdinu starých Leonardo, maliar, sochár, vynálezca, architekt,
gréckych bájí. filozof, prírodovedec, fyzik, ktorý chcel ovlád-
nuť prírodu, génius, čo o niekoľko generácií
Narodil sa na skalnatej Itake a v dospelosti ho osud predstihol dobu, lákal spisovateľov všetkých
zavial takmer až na kraj vtedajšieho známeho sveta. čias a národov. Z bohatého autentického
Tak sa začína dobrodružný príbeh o Odyseovi, plný materiálu, skutočných dramatických udalostí
lásky, pomsty, hrdinských skutkov, víťazstiev aj pre- a básnických vízií Dmitrij Merežkovskij maj-
hier. V prvej časti dvojdielneho románového cyklu strovskou rukou tká pradivo veľkého románu,
Manfredi prerozprával niektoré známe staré grécke ktorý je pre čitateľa zážitkom a zároveň aj zdro-
báje ako napríklad príbeh o dvanástich Heraklových jom poučenia. Obraz veľkosti a tragédie života
úlohách alebo o páde mocnej Tróje. Leonarda da Vinci rámujú autentické historické
udalosti a reálne postavy talianskej renesancie.

12,95 € | Preklad Diana Farmošová | 130 × 210 mm | 16,95 € | Preklad Ružena Dvořáková-Žiaranová | 125 × 207 mm |
320 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-3938-3 680 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4039-6

22
BELET R I A

John
Boyne
Neviditeľné
besy srdca

11,95 € | 240 str.

SVETOVÁ PRÓZA

José Eduardo Agualusa John Boyne Michael Ondaatje


Všeobecná teória Neviditeľné Zatemnenie
zabúdania besy srdca
9,92 € | 160 str.

José Eduardo Agualusa je vý- Keď šestnásťročnú tehot- Známy kanadsko-srílanský


raznou osobnosťou súčasnej nú Catherine Gogginovú spisovateľ, ktorý sa preslávil
angolskej literárnej scény vyženie farár z rodnej najmä románom Anglický
a po portugalsky písanej dediny, vyberie sa za novým pacient, sa vo svojej novej
literatúry. V pestrej mozaike životom do Dublinu. Keďže knihe vracia do čias krátko
príbehov čitateľom približuje je sama a bez prostriedkov, po druhej svetovej vojne.
dejiny Angoly prostredníc- neostáva jej iné, len zveriť Rodičia štrnásťročného
tvom Ludo, ženy, ktorá pre- narodené dieťa mníškam Nathaniela a jeho sestry
žije tridsať rokov za múrmi a dúfať, že mu nájdu Ráchel nečakane odídu
svojho bytu, živí sa zeleninou vhodnú rodinu. Adoptívni a nechajú svoje deti s ľuďmi,
a holubmi, spáli nábytok, aby rodičia pomenujú chlapca ktorí sú možno zločinci.
sa zohriala. Neľútostný okoli- Cyril a správajú sa k nemu V atmosfére povojnového
tý svet však stále vniká do jej ako k cudziemu. Vďaka nim Londýna sa odohráva príbeh
úkrytu, raz ako hlasy z rádia sa však neskôr stretne bezstarostnej mladosti,
či rozhovory z vedľajšieho s Julianom Woodbeadom, prvej lásky a dobrodruž-
bytu, inokedy pri pohľade ktorý mu načisto zmení stiev, ktoré sa jedného dňa
z okna na prenasledovaného život, lebo sa doňho zaľúbi. náhle skončia. Až o niekoľko
muža alebo tajomný odkaz Tak sa niekedy v polovici rokov neskôr si Natha-
priviazaný k vtáčej nohe. minulého storočia začína niel skladá čriepky svojej
Všeobecná teória zabúdania strastiplná tragikomická minulosti, odhaľuje pravdu
je podmanivý román, ktorý odysea homosexuála v kato- o tom, čo predtým nevedel
ľahko vtiahne do víru pohnu- líckom Írsku, ktorá sa končí alebo nechápal, a tá cesta ho
tých ľudských osudov v čase takmer až v súčasnosti. zavedie do morálne rozpo-
radikálnej spoločensko-poli- ruplného, tajomného sveta.
tickej zmeny.

13,95 € | Preklad Miroslava Petrovská | 14,95 € | Preklad Otto Havrila | 14,95 € | Preklad Katarína Karovičová |
130 × 210 mm | 232 str. | tvp | 130 × 210 mm | 576 str. | tvp | slov- 130 × 210 mm | cca 290 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-3592-7 enský jazyk | 978-80-556-3695-5 slovenský jazyk | 978-80-556-3846-1

23
BE L ETRI A

#citamklasiku Karel Čapek


Hordubal, Povětroň,
Obyčejný život
432 str. | 11,95 €
Ivan A. Gončarov
Oblomov
632 str. | 14,95 €
Alois Jirásek
Staré pověsti české
cca 400 str. | 11,95 €
F. M. Dostojevskij
Výrostek
704 str. | 16,95 €
Jaroslav Hašek
Můj obchod se psy
a jiné povídky
376 str. | 11,95 €
Charles Dickens
Kronika Pickwickova klubu
Louisa M. Alcott 840 str. | 17,95 €
Malé ženy
304 str. | 12,95 €
Mark Twain
Dobrodružstvá
Toma Sawyera
a Huckleberryho Finna
cca 568 str. | 14,95 €
Nikolaj Vasilievič Gogoľ
Mŕtve duše
cca 456 str. | 13,95 €
D. H. Lawrence
Milenec lady Chatterleyovej
400 str. | 13,95 €
Arthur Conan Doyle
Pes baskervillský,
Údolie hrôzy,
Štúdia v červenom
528 str. | 14,95 €

24
BELET R I A

4
Pokračovanie pre
vášnivej letnej lásky. Andrého
otázky Acimana
Autor románu
André Aciman

FC: Sigrid Estrada


Čo vás viedlo k tomu, že ste po desiatich
rokoch napísali pokračovanie románu Daj
mi tvoje meno?
Vždy som mal v pláne napísať o Oliverovi
a Eliovi viac. Samozrejme, dôvod prečo som
ich príbeh viackrát rozpísal a nedokončil, si
nechám pre seba. Uvedomujem si, že som
v ich príbehu nechal dvadsaťročné okno, no
vždy som vedel, že ho raz vyplním. Do týchto
André Aciman postáv som sa absolútne zamiloval a nevedel
som sa dočkať, kedy sa k nim vrátim. V jed-
nom momente som už tomu tlaku jednoducho
André Aciman André Aciman nevedel odolať a podvolil som sa… s veľkým
potešením.
Nájdi si ma Daj mi tvoje meno
Je prvá láska v živote človeka určujúca?
André Anciman je majstrom Môže vás pártýždňový vzťah pozna- Môže byť. Prvé zamilovanie prináša tie najkraj-
jemnocitu, intímnych detailov čiť na celý život? Čo ak v sedemnás- šie momenty v živote. No rovnako môžeme
a citových nuáns, čo sú podsta- tich rokoch prežijete tú najintenzív-
zažiť aj tie najväčšie trápenia. Obe sa môžu
tou vášne. Autor svetoznámeho nejšiu skúsenosť, ktorá sa už nikdy
stať vzorcami toho, ako budeme milovať znova
bestsellera Daj mi tvoje meno sa nezopakuje? Daj mi tvoje meno je
a znova. Zistíme, že v láske robíme rovnaké
v tejto knihe vracia k svojim zlo- strhujúcim príbehom lásky, ktorá
žitým a podmanivým postavám vzplanie medzi 17-ročným Eliom
chyby, aké sme robili v mladosti. Dúfame, že sa
niekoľko desaťročí po tom, čo sa a 24-ročným Oliverom, hosťom okolnosti zmenia, ale my sa nemeníme.
zoznámili. V románe Nájdi si ma Eliových rodičov, počas jedného leta
Aciman predstavuje Eliovho otca na slnečnej talianskej riviére. Obaja Aká je vaša spisovateľská rutina?
Samuela, ktorý cestuje z Floren- najskôr predstierajú ľahostajnosť, Žiadnu nemám. Kradnem si čas popri iných
cie do Ríma, aby navštívil syna, ale postupne ich čoraz viac pohlcuje aktivitách. Dobrý deň začínam tréningom,
nadaného klaviristu. Náhodné vzájomná príťažlivosť – prerastajúca vrátim sa domov k pracovnému stolu, urobím
stretnutie s krásnou mladou do posadnutosti aj strachu, fasciná- si prestávku na obed, píšem večer do siedmej
ženou vo vlaku mu však navždy cie i túžby. Úprimná, nesentimen- a po večeri sa znova vrátim k písaniu. Vynika-
zmení život. Elio sa onedlho tálna pocta ľudskej vášni od oceňo- júci deň.
presťahuje do Paríža, prežije tam vaného autora Andrého Acimana sa
ľúbostný vzťah, a Oliver, teraz stala predlohou pre rovnomennú
Ako ovplyvňuje písanie vaše multikultúr-
vysokoškolský profesor, ktorý filmovú adaptáciu nominovanú na
ne zázemie?
žije s rodinou v Novom Anglicku, Zlatý Glóbus a Oscara vo viacerých
zrazu uvažuje o ceste späť za kategóriách vrátane ocenenia za
Určuje môj štýl, môj hlas, môj prístup ku všet-
Atlantik. najlepší film roku 2017. kému, čo napíšem. Je to spolovice ironické
a spolovice melancholické. Na jednej strane
12,95 € | Preklad Otakar Kořínek | 12,95 € | Preklad Katarína Varsiková | som presvedčený, že ľudia vo vzťahoch robia
130 × 210 mm | cca 224 str. | tvp | 130 × 210 mm | cca 198 str. | tvp | chyby a absurdity, a na druhej strane si mys-
slovenský jazyk | 978-80-556-4210-9 slovenský jazyk | 978-80-556-4400-4 lím, že vzťahy sa len zriedka končia dobre.

25
INÉ

AKO VYRÁSŤ
20 neformálnych rozhovorov o dobrom
dizajne, zodpovednom marketingu,
VŠETKY TIE SVETY
fungujúcej reklame, autentickej komuni-
kácii, nových technológiách, sociálnych
médiách, inováciách a start-upoch,
trendoch, popkultúre, úspechoch
a neúspechoch v podnikaní, o poučení
sa z vlastných chýb, o význame dobrých

V KREATÍVNOM
vzťahov, o zákulisí v reklame, o zmysle
súťaží, o dôležitosti rovnováhy,
peniazoch a práci zadarmo, o dobrých
a zložitých klientoch, o nevydarených
projektoch, o hodnotách, inšpirácii,
bublinách a o ďalších veciach, ktoré ti
pomôžu rozvíjať a naučiť sa, ako
neprestať rásť v kreatívnom biznise.

BIZNISE ČORBA – MARCIN

Kamil Aujeský Juraj Čorba, Dávid Marcin


Ako vyrásť v kreatívnom biznise Všetky tie svety
Kniha 20 rozhovorov o začínaní, fungovaní a podnikaní Experimentálna grafická novela Všetky tie svety slovenských
v kreatívnom biznise z populárnej youtube show Marketing autorov Juraja Čorbu a Dávida Marcina rozpráva príbeh
Backstage od Kamila Aujeského. Naučíte sa, ako pracovať efek- dvoch špičkových expertov riešiacich nezvyčajnú bezpeč-
tívnejšie a ako neustále rásť v marketingu, reklame, dizajne či nostnú hrozbu spojenú s nástupom nových technológií.
podnikaní, od šikovných ľudí zo slovenských firiem a agentúr Obaja analyzujú učenie zakladateľa antitechnologického
ako Zaraguza, Triad, Respect App, Komplot, Milk, Studio Echt, hnutia, anonymného Helia, ktoré aktívne šíria jeho stúpenci
Refresher, Websupport, HB Reavis, Martinus, Google, O2, prostredníctvom sociálnych sietí, 3D hologramov a ďalších
a mnoho viac. Ponorte sa do množstva tipov, inšpirácií, osob- nových komunikačných kanálov. Hlavní protagonisti On
ných a zákulisných informácií o tom, ako si vybudovať, udržať a Ona zistia, že na niektorých ľudí majú Heliove posolstvá
alebo vylepšiť vlastný kreatívny biznis. zvláštny účinok, a uvedomia si, že tento prípad si vyžaduje
mimoriadnu opatrnosť a špeciálny prístup. Uprostred inten-
zívnej a únavnej práce však prídu na to, že s ich misiou nie je
niečo v poriadku...

Zo svojho anglického originálu preložil autor.

16,95 € | 150 × 215 mm | cca 200 str. | 16,95 € | 210 × 285 mm | 176 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4283-3 slovenský jazyk | 978-80-556-4360-1

26
YO U N G AD U LT B ELET R I A

11,95 € | 216 str. 11,95 € | 200 str.

miroslava
varáčková
Grafitové
dievča
Ilustrovala Ivana Jancíková

11,95 € | 184 str. 11,95 € | 240 str.

Holly Bourne
Všetci sme
snehové vločky
Miroslava Varáčková
To, čo nás spája Po úspešnej trilógii Klub okašlaných
báb vydávame novú knihu od známej
11,95 € | 264 str.

autorky kníh pre baby Holly Bourne


Stredoškoláčka Lucia má takmer bez- Všetci sme snehové vločky.
starostný život. Jediné, čo jej chýba, je
mama. Zmizla pred rokmi a nikto nevie Šestnásťročná Olive trávi leto v tá-
kam. Kým Lucia stále verí v zázrak, bore. Tábor Reset však nie je taký, na
otec by najradšej zabudol a robí všetko aké sme zvyknutí. Chodia doň mladí
pre to, aby zabudla aj ona. Lucia sa voči ľudia s psychickými problémami.
9,95 € | 416 str. 9,95 € | 440 str.
jeho postoju tvrdohlavo búri, osamelosť Olive nepozná strednú cestu. Buď
lieči chlapčenskými bozkami, klame prespí celý deň, alebo sa jej nepodarí
a robí hlúposti. Nečakané pochopenie zaspať ani v noci. Nezvláda chaos
nájde u Ondreja, ktorého iba nedávno sveta naokolo ani vo svojom vnútri.
spoznala a s ktorým ju spája viac ako iba No čo ak je to všetko inak? Čo ak je
tetovania. Obyčajný začiatok krehkého to práve svet, čo treba opraviť? Nie
kamarátstva vyústi do vzťahu, na ktorý ju a jej priateľov z tábora. Čo ak sa len
nie je pripravený ani jeden z nich. Pre zmenou celého sveta dajú vyriešiť
9,95 € | 392 str.
Ondreja, poznačeného minulosťou, zna- všetky problémy? Všetci sme len
mená veľký otáznik a pre Luciu trojbod- snehové vločky, ale aj krehké vločky
ku, za ktorou vidí nádej. Zvládnu to? vedia spustiť lavínu!

Voľné pokračovanie úspešného


románu Drž ma, keď padám.

11,95 € | 130 × 210 mm | 192 str. | tvp | 12,95 € | Preklad Jana Vlašičová | 130 × 210 mm |
slovenský jazyk | 978-80-556-4192-8 384 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-3997-0

27
YOU N G AD ULT BELETRIA

Ashley Woodfolk Ned Vizzini


Krása, ktorá pretrvá Niečo ako čistá depka

Smutne krásny román o vyrovnávaní sa so žiaľom a stratou Autobiograficky ladený príbeh z prostredia psychiatrickej
blízkych, no i tom, čo navždy pretrvá. liečebne o občas nevyspytateľnej ceste ku šťastiu.

Autumn vždy presne vedela, kým je – talentovanou umelkyňou Craig Gilner bol vždy odhodlaný uspieť. Po tom, čo ho prijmú
a vernou kamarátkou. Shay charakterizovali dve veci: puto s jej na prestížnu školu, však zisťuje, že nezvláda tlak, ktorý
sestrou dvojičkou a láska k hudbe. A Logana zas ľúbostný život štúdium so sebou prináša, že nezvláda život. Prestane jesť aj
inšpiroval k skladaniu zamilovaných piesní. Keď však každého spať, jeho depresia sa prehlbuje natoľko, že 15-ročný Craig
z nich zasiahne tragédia, hudba už akosi nestačí. Logan zrazu začína byť posadnutý myšlienkou na smrť. Craigova samo-
nevie prestať pozerať vlogy svojho exfrajera. Shay píše blogy vražedná epizóda ho dostane na psychiatriu, kde spoznáva
o hudbe a snaží sa nezosypať. A Autumn posiela správy, hoci ostatných dočasných obyvateľov kliniky – transsexuála
vie, že na ne už nikdy nikto neodpovie. Napriek smútku, ktorý závislého od sexu, dievča, ktoré si zjazvilo tvár nožnicami,
prežívajú, je však práve hudba niečím, čo by ich mohlo opäť či samozvaného prezidenta Armelia. Až tu sa ukáže, či Craig
spojiť – tým krásnym, čo nám zostane. konečne dokáže čeliť zdroju svojej úzkosti.

12,95 € | Preklad Katarína Figová | 130 × 210 mm | 12,95 € | Preklad Michal Jedinák | 130 × 210 mm | 376 str. | mv |
320 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-3926-0 slovenský jazyk | 978-80-556-4151-5

28
YO U N G AD U LT B ELET R I A

11,95 € | 296 str.

11,95 € | 328 str.

John Boyne Becky Albertalli, Adam Silvera


Môj brat sa volá Jessica Čo ak sme to my

Nová kniha Johna Boyna, autora románu Chla- Arthur trávi prázdniny v New Yorku a verí, že
11,95 € | 328 str.
pec v pásikavom pyžame nie je tentoraz pre deti, vesmír vás môže prekvapiť nezabudnuteľnou
ale pre tínedžerov. romancou vtedy, keď to najmenej čakáte.
Ben je presvedčený o tom, že vesmír sa nemá
Život Sama Wavera je pomerne pokojný. Cíti čo starať do jeho života. Ak by mu totiž kryl
sa trochu osamelý a často má pocit, že je pre chrbát, určite by teraz nesmeroval na poštu,
svojich zaneprázdnených rodičov neviditeľný. aby odoslal balík s vecami po bývalom pria-
Našťastie má staršieho brata Jasona, ktorý má teľovi. Môžeme len hádať, čo si nevyspyta-
naňho vždy čas. Sam si Jasona idealizuje, zdá sa teľný vesmír na nich oboch prichystal, keď sa
mu, že Jason má svoj život pod kontrolou – je rozhodol skrížiť im cesty práve na pošte. Čo
milý, obľúbený, skvele hrá futbal a dievčatá sa ak nič? A ich životy sa uberú rôznymi smer-
predháňajú v tom, ktorá s ním bude randiť. Ale mi. Čo ak všetko? A ich príbeh čaká šťastný
potom jeden večer Jason celej rodine oznámi, koniec. Bestselleroví autori Becky Albertalli
že už dlho s niečím zápasí. A to tajomstvo rodi- (Ja, Simon, Leah mimo rytmu, Molly vo svete
nu vydesí a rozdelí. Rodičia to nechcú pochopiť neopätovaných lások) a Adam Silvera spojili
a Sam jednoducho nerozumie. Čo by ste spravi- svoje sily, aby napísali unikátnu love story
li, keby vám brat povedal, že nie je váš brat? Že o tom, nakoľko máme svoj osud vo vlastných
je v skutočnosti vaša sestra? rukách...

12,95 € | Preklad Alena Redlingerová | 130 × 210 mm | 12,95 € | Preklad Ivana Cingelová | 130 × 210 mm |
cca 256 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4397-7 384 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-3905-5

29
YOU N G AD ULT BELETRIA

13,95 € | 400 str.

9,95 € | 368 str.


Holly Black Maggie Stiefvater Natalie C. Parker
Skazený kráľ Krvavé preteky Ohnivý príboj
Férska sága 2 Sestry mora 1
Jude si rafinovanou dohodou Napínavý, jesennou má- Caledonia Styxová velí na
k sebe pripútala krutého Car- giou presiaknutý román od lodi Mors Navis posádke
dana, a tak sa stala bábkarkou Maggie Stiefvater, ktorá si dievčat a žien, ktoré rovna-
ťahajúcou za nitky, tajnou získala fanúšikov po celom ko ako ona prišli o rodinu 9,95 € | 416 str.
vládkyňou skazeného kráľa. svete sériou Havraní chlapci. a domov. Poslanie posádky je
Mánevrovať v sieti neustále jasné: zostať nažive a zničiť
sa meniacich politických Každý november sa pod obrnenú flotilu skorumpova-
hier by však bolo náročné, útesmi Skarmouthu odohrá- ného diktátora Arica Athaira,
aj keby sa dal Cardan jed- vajú krvavé preteky, počas ktorý má ich blízkych na
noducho ovládať. On však ktorých sa jazdci pokúšajú svedomí. Dievčatá sú nútené
robí všetko preto, aby ju udržať na divokých vodných brázdiť nebezpečné moria
ponížil a podryl jej autoritu, koňoch. Každý rok sa zídu na vlastnú päsť a bojovať 9,95 € | 336 str.
hoci je ňou nevysvetliteľne šialene odvážni, aby jazdou s Aricovými mužmi – Brokmi
fascinovaný. Navyše, všetko na ich chrbtoch riskovali povestnými svojou krutos-
nasvedčuje tomu, že pre životy. Niektorí sa ženú za ťou. Keď však Caledoniina
Jude predstavuje niekto z jej víťazstvom, ďalších láka najlepšia priateľka len tak-tak
blízkych hrozbu. Aby si Jude nebezpečenstvo. Devätnásť- prežije jeden z útokov iba
udržala moc, musí čo najskôr ročný Sean Kendrick preteká, vďaka Brokovi, ktorý vraj
odhaliť zradcu – popri boji aby opäť zvíťazil. Kit Connol- zbehol z Aricovej armády,
s vlastnými komplikovaný- lyová sa nikdy nemala v pláne Caledonia čelí dileme – má
mi citmi voči Cardanovi. zúčastniť, no osud jej nedal mu dovoliť pridať sa k posád- 11,95 € | 376 str.

V pokračovaní bestselleru na výber, a tak sa do súťaže ke? Je tento chlapec kľúčom,


Krutý princ rozohráva jedna prihlási – ako prvé dievča vďaka ktorému sa im raz
z najúspešnejších autoriek v histórii brutálnych prete- a navždy podarí zničiť Arica
fantasy Holly Black nebez- kov. Len jeden z nich však Athaira... alebo ohrozí všetko,
pečnú hru spletitých intríg môže byť prvý v cieli. A len za čo dievčatá z Mors Navis
a potlačovanej túžby. vtedy, ak prežije. bojovali?

13,95 € | Preklad Kristína Balalová | 12,95 € | Preklad Gabriela Patkolová | 12,95 € | Preklad Katarína Figová | 11,95 € | 280 str.
130 × 210 mm | 344 str. | tvp | 130 × 200 mm | 392 str. | mv | 130 × 210 mm | cca 384 str. | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4243-7 slovenský jazyk | 978-80-556-3910-9 slovenský jazyk | 978-80-556-4190-4

30
YO U N G AD U LT B ELET R I A

„Nikdy som nič podobné


nečítala.“ — Veronica Roth
9,95 € | 488 str.

11,95 € | 560 str.

Leigh Bardugo Leigh Bardugo


Tieň kostí Zjazvený kráľ
Griša 1 Zjazvený kráľ1
Prvý diel kultovej fantasy série zo sveta gríš od Prvá časť novej série z magického sveta gríš od
autorky Vranej šestky! bestsellerovej autorky Leigh Bardugo!

Kedysi veľkolepú Ravku preťala na dve časti Tie- Nikolai Lantsov mal odjakživa dar dokázať nemož-
ňová trhlina, pásmo takmer nepreniknuteľnej né. Nikto nevie, čo si počas krvavej občianskej
temnoty plné krvilačných príšer. Alina Starko- vojny vytrpel – a chce, aby to tak aj ostalo. Teraz sa
vá, sirota, ktorá sa stala vojačkou v ravkanskej však na oslabených hraniciach zbiehajú nepriatelia
armáde, nikdy v ničom nevynikala. Keď však a mladý kráľmusí nájsť spôsob, ako znova naplniť
na jej regiment v Trhline zaútočia mäsožravé ravkanské pokladnice, nadviazať nové spojenec-
volkry, v Aline sa prebudí skrytá sila, ktorá by tvá a zastaviť hrozbu, ktorej čelí kedysi veľkolepá
mohla byť kľúčom k tomu, ako zachrániť vojnou grišská armáda. Temná mágia v jeho vnútri však
zničenú Ravku. Alina sa tak ocitá na kráľovskom každý deň mocnie a hrozí, že zničí všetko jeho
dvore, kde sa z nej má po výcviku stať jedna úsilie. Nikolai sa v sprievode mladého mnícha
z gríš – čarodejníckej elity pod vedením záhad- a legendárnej grišskej búrničky vydá s cieľom
ného Temnana. Vo svete plnom intríg však nie poraziť svoje prekliatie na tie miesta v Ravke, kde
je nič také, aké sa zdá. Temnota číha všade, osud prežíva staroveká mágia. Dá do stávky všetko, aby
kráľovstva spočíva na jej neskrotenej sile a Alina zachránil seba a svoju krajinu. Niektoré tajomstvá
sa musí postaviť tvárou v tvár tajomstvám gríš... však nemajú ostať tajomstvami – a niektoré rany
a svojho vlastného srdca. sa nemajú zahojiť.

12,95 € | Preklad Ivana Cingelová | 130 × 210 mm | 14,95 € | Preklad Ivana Cingelová | 130 × 210 mm |
352 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4194-2 cca 528 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4193-5

31
YOU N G AD ULT BELETRIA

Čo ak je zatratenie
skutočnou cenou za
pravú lásku? 12,95 € | 400 str. 12,95 € | 424 str. 12,95 € | 480 str.

12,95 € | 280 str. 14,95 € | 448 str. 14,95 € | 536 str.

12,95 € | 214 str. 11,95 € | 448 str. 11,95 € | 416 str.

Cassandra Clare
Kráľovná vetra a tmy 12,95 € | 496 str. 11,95 € | 392 str. 12,95 € | 488 str.

Tajomná temnota 3
V posvätnej pevnosti Tieňolovcov bola preliata nevinná krv a Se-
sia sa ocitla na pokraji občianskej vojny. Časť rodiny Blackthor-
novcov utiekla do Los Angeles a snaží sa nájsť príčinu choroby,
ktorá zasiahla všetkých bosorákov. Julian a Emma sa zatiaľzúfalo
snažia zabudnúť na zakázanú lásku a vydávajú sa na nebezpečnú
misiu do Férie, aby získali späť Čierny zväzok mŕtvych. Na fér- 13,95 € | 560 str. 12,95 € | 592 str. 13,95 € | 608 str.
skych dvoroch sa však dozvedia tajomstvo, ktoré by mohlo zničiť
celý Tieňosvet a otvoriť bránu do temnej budúcnosti, akú by si
nedokázali predstaviť ani v tých najhorších snoch. V záverečnej
časti bestsellerovej trilógie Tajomná temnota budú musieť Emma
a Julian zachrániť svet Tieňolovcov, skôr ako temná sila kliatby
parabatai zničí nielen ich, ale aj všetkých, na kom im záleží.

16,95 € | Preklad Diana Ghaniová | 130 × 210 mm | 712 str. | mv |


slovenský jazyk | 978-80-556-4254-3

32
YO U N G AD U LT B ELET R I A

Epické finále jednej


z najobľúbenejších fantasy
sérií dneška. 9,95 € | 376 str. 9,95 € | 392 str.

11,95 € | 544 str. 11,95 € | 664 str.

11,95 € | 656 str. 11,95 € | 656 str.

Sarah J. Maas
Na dvore z hviezd
a mrazu
Sarah J. Maas Na dvore z tŕňov a ruží
Kráľovstvo z popola
Trón zo skla 7 Novela k jednej z najúspešnejších
3,99 € | 128 str. 3,99 € | 120 str.

fantasy ság Na dvore z tŕňov a ru ží!


Aelin Galathynius sa zaprisahala, že zachráni
svoj ľud, aj keď cena, ktorú za to treba zaplatiť, je Feyre, Rhys a ich priatelia sú zane-
nepredstaviteľne vysoká. Keď ju kráľovná férov prázdnení odstraňovaním škôd,
Maeve uväzní v starodávnej železnej truhle a nie- ktoré počas pohnutých časov
koľko mesiacov mučí, jedinou nádejou na prežitie vojny utrpel Nočný dvor a taktiež
je len Aelinina ohnivá vôľa a strašná istota, že ak ju značne zmenený zvyšok sveta. 3,99 € | 120 str. 3,99 € | 112 str.
Maeve zlomí, bude to znamenať skazu pre jej mi- Ale Zimný slnovrat je konečne tu
lovaných. S každým ďalším dňom sa však jej pevné a s ním aj zaslúžený oddych. No
odhodlanie nepoddať sa čoraz viac a viac slabne... ani slávnostná atmosféra nedo-
Kým je Aelin v zajatí, jej priateľov a spojencov osud káže celkom zahnať temné tiene
zaveje na všetky svetové strany. Niektoré putá minulosti a Feyre zisťuje, že tí,
sa posilnia, iné sa spretŕhajú naveky. A keď sa ich na ktorých jej najviac záleží, sú
cesty znovu spoja, všetci musia bojovať, ak Erilea poznačení hlbšie, než si pôvodne 9,95 € | 424 str. 13,95 € | 592 str.
nemá padnúť. V napínavom záverečnom diele sve- myslela – a že rany, čo utŕžili,
tového bestselleru od Sarah J. Maas bude musieť môžu mať nedozerný vplyv na
Aelin zviesť posledný, najťažší boj pre záchranu budúcnosť celého dvora.
seba samej – a pre prísľub lepšieho sveta.

16,95 € | Preklad Milica Nováková | 11,95 € | Preklad Milica Nováková|


130 × 210 mm | cca 700 str. | mv | 130 × 210 mm | 224 str. | mv |
14,95 € | 640 str.
slovenský jazyk | 978-80-556-4038-9 slovenský jazyk | 978-80-556-3694-8

33
YOU N G AD ULT BELETRIA

11,95 € | 240 str.

11,95 € | 328 str.

Terry Pratchett Cinda Williams Chima


Ľahká fantastika Síla bouře
Úžasná Plochozem 2, Sedmíříší v troskách 3
Vetroplaš 2
Ďalší príbeh o neschopnom čarodejníkovi Vetro- Nechajte sa unášať príbehmi pozoruhodných
13,95 € | 424 str.
plašovi z kultového cyklu Úžasná Plochozem! mladých bojovníkov, ktorí sa postavili tyranke
s čarovnou mocou a riskujú, že v nemilosrdnom
Plochozem priam prekypuje nevyspytateľnou víre vojny prídu o všetko. Túlavý námorník Evan
mágiou, pár nešťastníkov by o tom mohlo Stragward dokáže ovplyvniť počasie, vlny aj
rozprávať. Vlastne... už nemohlo. Možno až na vietor, no ani jeho čarovné schopnosti ho nebu-
Vetroplaša, ktorému sa zatiaľakoby zázrakom dú večne chrániť pred neľútostnou cisárovnou
darí unikať nekompromisnému Smrťovi. Vďačí Celestine. Jej neúnavná armáda krvoprísažníkov
za to aj zaklínadlu, čo sa mu usídlilo v hlave, neustále rastie a Evan sa vydáva do Fellsu, aby
keď nazrel do magickej knihy Oktávo (neverte varoval kráľovstvo pred hroziacou inváziou. Vie,
knihám, ktoré musia byť pripútané na reťazi!). že ak sa mu nepodarí kráľovnú z rodu Sivých
13,95 € | 440 str.
Prefíkané zaklínadlo zaliezlo do šerých zákutí vlčíc presvedčiť, aby sa postavila cisárovnej, celé
čarodejníkovho mozgu a odvtedy čaká, kedy Sedmoríšie padne. A ak sa to stane, tak príde
bude vyslovené. Všetko nasvedčuje tomu, že tá nielen o posledné útočisko, ale aj o jedinú osobu,
pravá chvíľa nastala. Plochozemi totiž hrozí zráž- na ktorej mu naozaj záleží. Dcéru kráľovnej,
ka so zlovestnou červenou hviezdou a zachrániť princeznú Allysu ana' Raisu medzitým proti jej
ju môže len Vetroplaš so svojím zaklínadlom. vôli odvezie loď cisárovnej na východ. Lyss sa tak
Horšie je, že Vetroplaša naposledy videli v oka- stáva možno poslednou nádejou, ako cisárovnú
mihu, keď prepadol cez okraj sveta... poraziť priamo zvnútra jej prísne stráženej bašty.

11,95 € | Preklad Vladislav Gális | 130 × 200 mm | 13,95 € | Preklad Zuzana Halamíčková | 130 × 210 mm |
240 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-3940-6 cca 535 str. | mv | český jazyk | 978-80-7529-866-9

34
K N I HY P R E D ET I

11,95 € | 416 str. 9,95 € | 456 str.

7,95 € | 160 str. 795 € | 312 str.

L. M. Montgomery Jacqueline Wilsonová


Anna v Avonlea Moja mama Tracy B.
Odvtedy, čo Anna ako sirota prišla do V novej knihe svetoznámej autorky
Avonlea, uplynulo už päť rokov. Hoci cíti, Jacqueline Wilsonovej sa znovu stretne-
že vyrástla, ešte vždy je rovnako chudá te so slávnou Tracy Beakerovou. 6,95 € | 128 str. 7,95 € | 280 str.
a červenovlasá ako v deň, keď ju Matej
doviezol do Zeleného domu. Dobrovoľne Jess a Tracy Beakerové tvoria dokona-
odložila sen o univerzite v Redmonde, aby lý tím. Tracy je podľa Jess tá najlepšia
pomáhala Marille okolo hospodárstva. mama na svete (hoc aj ziape na učiteľov),
Ujme sa miestnej školy s pevným je vtipná a odvážna. Tvrdo pracuje, aby
predsavzatím, že ju jej žiaci budú zbožňo- pre Jess vytvorila takú rodinu a domov,
vať. Pri takých deťoch, ako je zlomyseľný po akých ona sama mohla len snívať. Ich
Anthony Pye, to však občas ide len ťažko. byt je možno trochu zatuchnutý, no je
6,95 € | 112 str. 7,95 € | 296 str.
Gilbert Blythe, ktorého Anna kedysi to ich šťastný domov. Keď sa na scéne
pokladala za svojho úhlavného nepria- objaví Tracin nový bohatý priateľSean
teľa, jej začne prejavovať mimoriadnu Godfrey, Jess sa obáva, že sa všetko zme-
pozornosť, zatiaľčo jej najlepšia priateľka, ní. Čo ak zmení jej úžasnú maminu na
Diana, dospieva akosi rýchlejšie než ona. úplne inú osobu? Seanovo luxusné sídlo
Anna presvedčí Gilberta, Dianu a spolu- a nablýskané autá – to bol pre Tracy det-
žiakov z detstva, aby založili Avonlejský ský sen, ale je to pre Jess a Tracy naozaj
okrášľovací spolok, ktorý občas narobí ten pravý dokonalý domov?
viac škody než osohu. Presne ako to má 7,95 € | 336 str.
Anna vo zvyku.

Kniha u nás vychádza s novou obálkou


a v kompletnom necenzurovanom
preklade.

11,95 € | Preklad Beáta Mihalkovičová | 11,95 € | Preklad Zdenka Hudáková |


125 × 190 mm | cca 304 str. | tv | 125 × 190 mm | 384 str. | tv | slovenský jazyk |
slovenský jazyk | 978-80-556-3716-7 978-80-556-4046-4

35
KNI HY PRE DETI

50 hrdiniek našich dejín.


SuperŽENY, ktoré sa nebáli
ísť vlastnou cestou.
Andrea Kellö Žačoková
SuperŽENY
Ilustrácie: Zuzana Bartová

V našich dejinách bolo mnoho výnimočných žien, ktoré


urobili niečo naozaj významné. No časom ich mená akoby
zapadli prachom. Kniha ponúka 50 príbehov odvážnych
a akčných žien, ktoré sa nebáli kráčať svojou vlastnou ces-
tou. Približuje ženy z rozmanitých oblastí spoločenského,
vedeckého a kultúrneho života. Žili v rôznych obdobiach,
pochádzali z rozličných spoločenských vrstiev a venovali
sa rozmanitým činnostiam. A všetky urobili niečo veľké,
čo ovplyvnilo život iných ľudí alebo celej spoločnosti. Od
príbehu sv. Alžbety zo začiatku 13. storočia precestujete so
SuperŽENAMI dejinami až po príbeh misionárky Veroniky
Ráckovej, ktorá zahynula v roku 2016 v Južnom Sudáne.
Spoznáte Žofiu Bošňákovú, ktorá sa po smrti stala veľmi
slávna, primášku Pannu Cinkovú, ženské aktivistky Annu
Pivkovú aj Elenu Šoltésovú, pestovateľku ruží Máriu Hen-
rietu Chotekovú, maliarky Želmíru Duchajovú Švehlovú
a Ester Šimerovú Martinčekovú. Zoznámite sa s „našimi
prvými“ – lekárkou Máriou Bellovou, farárkou Darinou
Bancíkovou, botaničkou Izabelou Textorisovou a inými prie-
kopníčkami. Nevynechali sme ani SuperŽENY ako Mária
Terézia, Anička Jurkovičová, Božena Slančíková či Terézia
Vansová. Každý príbeh dopĺňa ilustrácia mladej výtvarníčky
Zuzany Bartovej.

16,95 € | 170 × 240 mm | 224 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-4204-8

36
K N I HY P R E D ET I

37
KNI HY PRE DETI

9,95 € | 240 str. 9,95 € | 296 str.

9,95 € | 272 str. 11,95 € | 408 str.

David Walliams David Walliams


Najhoršie deti Obluda z ľadu
na svete 3
Pozor, pozor! Je tu nová zbierka príšer- Píše sa rok 1899 a Londýn má novú sen- 11,95 € | 320 str. 11,95 € | 416 str.
ne vtipných historiek o tých absolútne záciu. Polárni bádatelia objavili v Ark-
najväčších beťároch na svete! Keď ste tíde obrovské zviera zamrznuté v ľade
si po prvých dvoch dieloch NAJHOR- a dovezú ho do londýnskeho Prírodo-
ŠÍCH DETÍ NA SVETE mysleli, že vás vedného múzea. Malá sirota Elsie, ktorá
už nič neprekvapí, najvtipnejší autor žije na londýnskych uliciach a prespáva
detských kníh na celom svete David v starej plechovej vani prikrytá novina-
Walliams prichádza s desiatimi novými mi, uvidí obrázok netvora v novinách –
odstrašujúcimi príkladmi ešte protiv- a je to láska na prvý pohľad! A aj začiatok
11,95 € | 288 str. 11,95 € | 464 str.
nejších, nadutejších, rozmaznanejších veľkého dobrodružstva malej hrdinky,
a papuľnatejších detí, ako kedykoľvek ktorá urobí všetko preto, aby sa s úbo-
predtým. Tak, priznajte sa, kto z vás má hým netvorom stretla.
rovnako za ušami? Farebné ilustrácie
v tejto poburujúcej knihe vám určite Elsie dokáže, že aj v takom malom
pomôžu ľahšie si týchto nespratníkov zúboženom telíčku sa skrýva veľké
predstaviť. srdce a veľké hrdinstvo. Tak len čítajte!
Uvidíte, že možné je naozaj všetko! 11,95 € | 480 str.
11,95 € | 272 str.

11,95 € | Preklad Gabriela Patkolová | 11,95 € | Preklad Oľga Kralovičová | 11,95 € | 288 str. 11,95 € | 448 str.
150 × 200 mm | 288 str. | tv | 125 × 190 mm | cca 496 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4139-3 slovenský jazyk | 978-80-556-4140-9

38
9 čila z o osi
boľat poste ka, re

NIALNY EXPERIMENT SK.indd 7


20 ého f le. Vl zko z
tom n ľa k atého a s t ne an o seb
21 ezále m i n a zho
žalo. a t raca s ie z pos d il
tele, a a paplón K N I HY P R E D ET I

dosky naukladané na neopracovaných trámoch, vŕzgala

tom nezáležalo. Nápady sa predsa rodia aj v maštali.


né na hrdzavých pántoch.

pomínali pohyblivú kučeravú riavu. Vyzerali tak vždy.


a hýbala sa pri každom kroku. Maxine ryšavé vlasy pri-

boľatého fľakatého matraca s obšklbanými okrajmi. Ale na


a vyskočila z postele. Vlastne ani nie z postele, ale skôr z hr-

trusu. Až ju z toho striaslo.


22 L e te l Nápa o b š k
a t dy s lban le sk
1 dosk y na mavou ch a predsa ro ými okraj ôr z hr-

Letela tmavou chodbou. Podlaha, teda obyčajné


Dievčatko hánkami zaťukalo na dvere nakrivo nasade-

Hoci sa triasla ako osika, rezko zo seba zhodila paplón


„Mám to!“
23 u k la dia mi. A

1
a o db
4 2 hýba la sa dané na n ou. Podl aj v mašta le na
Max p e o a h li .
i Ein 3 pomína l ri k a
ždom pracovan
a , te
da o
trusu stein i poh k ý c h b
. Až j Doiveá
un4z to včsatakozob ú kučer
ybliv r oku.
Ma x
t r á moch yčajné
háundi a av ine r , v ŕ zga

1
„ Má m é nho
to!“5 a hrsdtrziaavslýo. kalm nzaaz ú riav u.
i
yšavé
v l
la
Hoci ch pá á
ťukpaal c V y z a s y pri
o hnakon era li ta 1
a vys sa tri
a6sla a
ntoch
. dvesreké k v žd -
kočil ko os nhakoriv 2 y .
boľat a z po ika, r o na s
ého f 7stele. e z a d

7
ľakat Vl ko zo 1 3 e-
tom n éh8o m astne ani seb7a

1
e
GEN zá lež atrac n i z h odila 2 4
L eteIAlLNY EXPaElRoIM. N9ápa a s ob e z postele papló
a tm ENT SK dy sa š k lbaný , a le skô3 n 5
osk y a p mi ok r
nauk vou10chod d7 redsa rodi rajmi 4 z hr-
.ind

lad a n bo a aj v . Ale 6
ý ba l a
sa pr é 11na ne u. Podla mašt
a li. 5
na
7
m í na i kaž opr ha,
li poh d12om k acovaných te d a
o byčaj6 8
ievča James yblivPatterson, roku t rá m Jan né Sovák
tko h ú k uč . Ma och,
13 eravú x in Maxi Einsteinová sa bádateľa
zobudila 9na zápach konského
hrdza Chris ánkGrabenstein riavu e r yšavé v a7la
vŕ zgExpedícia
10:3 VENCESLAVA
1 2.08
a mi z
.19

vMaxi
ých p Einsteinová: a ť . V l a s prBRÁBKA 8
4
10 KRIEDY
ántoc14 ukalo na d y zertrusu. a li ta Ažy ju iz- toho striaslo. DO VRCHNEJ
12.08.19 10:34

h. vere n k v žd 9 11
sa zobu Geniálny
dila na 15 experiment
zápa ch konského akriv„Mám . POD ČIERNYMI LESMI
yto!“ M

1
o na s 10 1 2
riaslo.Maxi Einsteinová 16 1 a d
Hoci sa -triasla ako osika, rezko zo seba zhodila paplón
e tr
7 11 Venceslava Brábka plná historických1artefaktov 3
Svetoznámy americký 17 spisovateľ James Patterson a vyskočila z postele. Vlastne ani nie z postele, ale skôr z hr
prichádza Kniha a ilustrácií

o osikatentoraz
, rezko so sériou kníh pre deti.
zo 18 seba zhodila paplón boľatého fľakatého 12 tvorov vás zavedie do čias dávno minulých.
pravekých 14
matraca s obšklbanými okrajmi. Ale na
Vlast ne anihrdinka
nie z sposte 13 by si dinosaury zvyknúť naMaxi 15 Dnes vieme,
Einsteinová sa zobu
19 le,Dvanásťročná
ale skôr z hr- tom nezáležalo.
7 Hlavná príznačným menom Maxi Einsteinová Mohli prítomnosť človeka?
je sirota. No nie obyčajná. Maxi je geniálna. Nápady saakopredsa
že boli inteligentnejšie, rodia Tajomná
sa predpokladalo. aj 6v maštali.
debna, ktorá
atracaChce s obšk lbaný mi okrajuniverzite, 14 trusu. Až ju 1 z toho striaslo.
študovať na Newyorskej mi. Alea na tak sa nabúra do
Letela tmavou sa našla v pivnici Národného múzea v Prahe, nám pomohla nahliad-
chodbou. Podlaha,
dy sa preds a rodia
20
jej počítačového systému. Má naporúdzi vynálezy, ktorými nuť 15do súžitia človeka a dinosaurov. „Mám to!“
Našli sa v nej 7tedazväzok
1denníky, obyčajné
aj v mašt ali.
21
pomáha kamošom bezdomovcom, hráva rýchlošach v parku
dosky naukladané 16 zo začiatkuna neopracovaných Hocisa, žesa
trámoch,
listov, ale aj fotoaparát a iné potrebné veci bádateľa Venceslava
8 ako
triasla
1odvážny vŕzgala
muž osika,
hodbou. a užíva siPodl
život.aha,
teda obyč ajné
Až kým si ju jedného dňa nenajme záhadná Brábka 20. storočia. Ukázalo tento
22 a hýbala sa10:3pri každom kroku.a vyskočila Maxine zryšavé 19 vlasy pri
12.0
organizácia s ušľachtilým cieľom, pre ktorú pracujú géniovia cestoval v čase za pomoci časovej centrifúgy. Na prvý výlet sa vydal
417 postele. Vlastne
8.19
a neopzblízka
racovaj anýczďaleka. hOrganizácia,
trámoch, ktorávŕzga la vedy snaží
sa pomocou do obdobia vrchnej kriedy v druhohorách pred 70 miliónmi rokov.

m krok 23 problémy sveta. Je to však naozaj


vyriešiť najpálčivejšie
u. Maxine pomínalijej pohyblivú
18 zápiskov kučeravú
Z jeho riavu. bádaní,
sa dozvedáme o boľatého
vedeckom Vyzeraliako2aj0o tak
fľakatého vždy. s
matraca
každo-
pravý cieľ? ryšavé vlasy pri- denných starostiach o strechu nad hlavou, jedlo a holý život. Brábek
kučeravú riavu. Vyze 24 rali tak Dievčatko 19
čoskorohánkami
pochopí, žezaťukalo
prežiť v dobe tom nanezáležalo.
plnej dvere nakrivo
predátorov 1 nasade
nie je2Nápady
vôbec sa pr
vždy.
mi zaťuk
Začítajte sa a dozviete sa i to, o čom sa vám ani
lenalo na dvere
nesnívalo.
25 nakrivo nasade- né na hrdzavých Letela tmavou
ľahké. Získa neobyčajných pomocníkov, s ktorými sa mu pobyt
20 pántoch.
v praveku zo dňa na deň mení. Poctivo si všetko zapisuje, kreslí,
22 chodbou
och. 21 a vyrieši aj technickýdosky
fotografuje problém, naukladané
ako posielať domov 23na listy neopr
milovanej Aurélii. Keď neďaleko jeho príbytku vybuchne sopka,
Maxi Einsteinová sa zobudila na zápach 22 sa domov,konského
vracia
7 a hýbala
ale v praveku necháva sa srdca.
kus svojho pri každom 24 kro
Je úžasné,
7 trusu. Až ju z toho striaslo. 23 pomínali pohyblivú25kučerav
že sa všetko zachovalo, a my teraz môžeme spolu s neohrozeným
bádateľom prežiť jeho nevídané dobrodružstvá.

„Mám to!“ 24 Dievčatko hánkami zaťuk


11,95 € | Preklad Michaela Hajduková | 130 × 195 mm | 11,95 € | Preklad Branislav Kočan | 168 × 235 mm | 96 str. |
25 né na hrdzavých pántoch.
Hoci sa triasla ako osika, rezko zo seba zhodila paplón
344 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-3936-9 flexi | slovenský jazyk | 978-80-556-4382-3
GENIALNY EXPERIMENT SK.indd 7
a vyskočila z postele. Vlastne ani nie z postele, ale skôr z hr-
12.08.19 10:34
39
boľatého fľakatého matraca s obšklbanými okrajmi. Ale na
tom nezáležalo. Nápady sa predsa rodia aj v maštali.
KNI HY PRE DETI

Vaše obľúbené
série pokračujú

Enid Blyton
Slávna päť ka vo víre dobrodružstiev
(Slávna päťka 9)
176 str. | 6,95 €
Enid Blyton
Slávna päť ka na Mĺkvej vode
(Slávna päťka 10)
212 str. | 6,95 €
Andy Griffiths
Megadom na strome. 26 poschodí
352 str. | 9,95 €
Andy Griffiths
Megadom na strome. 39 poschodí
cca 352 str. | 9,95 €
Cressida Cowell
Čary po druhé
(Čarodeji dávnoveku 2)
400 str. | 12,95 €

40
K N I HY P R E D ET I

Michael Bond
Kto zastaví Paddingtona? (6.)
160 str. | 9,95 €
Liz Pichon
Tom Gates: Dnes sa mi (takmer)
všetko darí
(Tom Gates 14)
272 str. | 9,95 €
Liz Pichon
Tom Gates si poradí so všetkým
(alebo ani nie?)
(Tom Gates 15)
256 str. | 9,95 €
David Solomons
Môj dvojník je superzloduch (3.)
cca 384 str. | 9,95 €
Andy Griffiths
Bohovia a démoni
(Bohovia vôbec nie sú zlí 3.)
cca 384 str. | 11,95 €

41
KNI HY PRE DETI

David O' Doherty Dermot O' Leary


Hrozby sú všade okolo nás 14 Toto je nindža mačka
Hrozbológia 1 a obrí kobrí útek
Toto je nindža mačka 1
14 Hrozbológia
V novej sérii s príznačným názvom Prvá časť série o najmegasuper
nájdete všetko, načo prišiel vážený a svetaznalý doktor. mačkách je na svete.

Ak sa chcete zachrániť, keď váš školský autobus prepad- Toto nie je žiadna obyčajná chlpatá
nú piráti, v žiadnom prípade nevyslovujte slová zlato ani spoločníčka starých dám. Toto nie
14 15
poklad. A nech vám ani nenapadne spomínať, že máte je mačka na spríjemnenie dlhých
doma zlatú rybku alebo že sa vaša sesternica volá Zlatica. zimných večerov. Toto je nindža
Keď dostanete mačiatko, najprv si overte, či je to naozaj ma- mačka. Síce takmer nič nevidí,
čiatko, a nie mláďa tigra. Ako zistíte, či je váš učiteľupír? Čo zato má nadprirodzené
všetko sa vám môže prihodiť na bicykli? Ktorý člen rodiny 15 nindžovské superschopnosti.
je najnebezpečnejší? Ak vám ešte zostalo niečo z pudu seba- Ako každý nindža, aj Toto
záchovy, určite si prečítajte rady najväčšieho hrozbológa na musí chrániť slabších. Keď
svete. Možno vám to zachráni život. zo zoo v meste utečie
smrteľne jedovatá kobra,
Knihu plnú hrozieb a desov by si mal povinne prečítať každý. kto by ju mal nájsť? No
Je v nej toľko obrázkov, že ju ocení i ten najlenivejší čitateľ. predsa nindža mačka Toto.
Aj tí predsa potrebujú vedieť, ako sa vyhnúť všetkým hrôzam Podarí sa jej to? Len čítajte,
a nebezpečenstvám a prežiť v hrôzostrašnej džungli dnešné- uvidíte!
ho sveta.

9,95 € | Preklad Oľga Kralovičová | 150 × 192 mm | 15 9,95 € | Preklad Alexandra Škorupová | 130 × 200 mm |
cca 224 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-3996-3 cca 192 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4385-4

42
K N I HY P R E D ET I

9,95 € | 216 str.

16,95 € | 192 str.

Katarína Škorupová Kata Strofová


Anča z Pomaranča Katastrofický
a tajomný neznámy denník
Ilustrácie: Jana Malatincová Katy Strofovej
Kto už pozná Anču z Pomaranča, je mu jasné, že Volám sa Kata Strofová a mnohí vo mne
aj pokračovanie príbehov z ranča jej starej mamy určite spoznávate neohrozenú reportérku televí-
bude fakt sranda. A navyše sa stane kopec vecí, zie Tresky-Plesky. Tentoraz som si pre vás pripra-
ktoré sú minimálne životu nebezpečné! Pod vila niečo špeciálne! Na stranách môjho cesto-
vlekom sa totiž usídlil zločinec. Má dlhé strapaté vateľského denníka sa spolu vydáme po mori
vlasy, hrozitánsku bradu a ešte aj drsné väzenské na opustený ostrov, kde sa bližšie prizrieme,
tetovanie. A, samozrejme, lopatu, sekeru a určite ako funguje sopka! Potom odletíme do vesmíru
i nejaké strelné zbrane. Nie div, že naňho susedia a pozrieme sa, ako vznikajú blesky! Nakukneme
zavolali policajtov. Alebo je to všetko inak? Nech priamo do oka tornáda! A nakoniec zdoláme
je to akokoľvek, Anča a jej priatelia na to isto-iste obrovské snežné hory plné nebezpečných lavín!
prídu. To všetko nájdete v novej knihe o slávnej Čaká nás obrovské dobrodružstvo, počas ktorého
Anči, a ešte aj oveľa viac. vám ukážem, že naučiť sa niečo nové, môže byť
naozaj zábavné!

Príbehy Katy Strofovej môžete poznať


z obrazoviek RTVS.

9,95 € | 130 × 195 mm | cca 216 str. | mv | 11,95 € | 150 × 200 mm | cca 160 str. |
slovenský jazyk | 978-80-556-4196-6 slovenský jazyk | 978-80-556-4396-0

43
KNI HY PRE DETI

11,95 € | 120 str. 11,95 € | 144 str.

11,95 € | 176 str. 11,95 € | 136 str.

Branislav Jobus Martin Šiška


Zázračné rozprávky Zviera z inej planéty 11,95 € | 144 str. 12,95 € | 120 str.

Ilustrácie: Igor Derevenec

Po úspešnej knihe pre deti aj dospelých Zviera z inej planéty je príbeh zememe-
s názvom Láskavé rozprávky prichá- rača a jeho psa, ktorí neodolajú me-
dza Branislav Jobus s viac než dvomi lódii neznámej piesne a vyberú sa za
desiatkami nových príbehov. Zázračné ňou. Myslia si, že ich vábi Zviera z inej
rozprávky, v ktorých sa malá Blaženka planéty. Vďaka melódii zažijú rôzne 11,95 € | 144 str. 12,95 € | 152 str.

stretáva s láskou aj nenávisťou, odva- dobrodružstvá, spoznajú rôzne tvory


hou aj zbabelosťou, dobrom, pýchou, a nakoniec ich pieseň privedie domov,
so slobodou či s hanbou oslovujú opäť Ale už nie sú len dvaja, vrátia sa štyria,
čitateľov všetkých vekových kategórií. to neznáme Zviera z inej planéty je totiž
Jobusove rozprávky aj tentoraz dopĺňa- láska. Autor Martin Šiska svoj pôvabný
jú ilustrácie Igora Derevenca. príbeh doplnil vlastnými ilustráciami.

11,95 € | 136 str. 11,95 € | 128 str.

12,95 € | 106 str.

12,95 € | 165 × 230 mm | cca 144 str. | tv | 12,95 € | 220 × 200 mm | 96 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4207-9 slovenský jazyk | 978-80-556-4137-9

44
K N I HY P R E D ET I

Nové zamotané
príbehy pavúčej
rodinky! Katarína Kerekesová, Katarína
oc
ian e n
Moláková, Vanda Rozenbergová
Websterovci 2
Na V

ao
brazov

Zo života pavúkov
S!


ch RT V
Websterovci si opäť utkali nové príbehy. Čaká ich dob-
rodružná cesta vysávačom, pobyt v kúpeľoch, aj napínavá
domová súťaž v preťahovaní vláknom. A keď sa niekto z nich
príliš zamotá vo svojich problémoch, je tu stále bláznivá
milujúca rodina, ktorá mu ich pomôže rozuzliť.

11,95 € | 165 × 230 mm | cca 168 str. | tv |


11,95 € | 168 str. slovenský jazyk | 978-80-556-4197-3

45
KNI HY PRE DETI

oc
ian e n

Na V

ao
brazov
S!

ch RT V

Vanda Raýmanová,
Juraj Raýman
Drobci 2
Dobrodružstvá pokračujú
V druhom pokračovaní veselých večerníčkových príbehov
sa dozviete, s čím všetkým a na čo všetko sa dokážu hrať
dvaja malí bratia – nezbedník Ben a mudrlant Tom. Vysedia
z vajíčka kuriatko alebo sa im vyliahne nebezpečný bratožra-
vý dinosaurus? Podarí sa im vymyslieť niečo, čo ešte nikto
nevymyslel? Ako dopadne ich odvážny boj so zlým počasím?
Čo sa stane s ich bratskou láskou, keď si športovanie pomýlia
so súťažením? Dokáže Tom vyliečiť Bena zo zlatej horúčky
a pošťastí sa Benovi urobiť pre Toma najlepšiu oslavu
na svete?

9,95 € | 165 × 230 mm | cca 128 str. | tv |


9,95 € | 128 str. slovenský jazyk | 978-80-556-4199-7

46
K N I HY P R E D ET I

Alexandra Pavelková

ilustrovala
Lada
Zold
ak

Alexandra Pavelková Denisa Fulmeková


Štyria mačkatieri Ňuňo
Ilustrácie: Lada Zoldak Ilustrácie: Hedviga Gutierrez
Detská kniha prvej dámy slovenskej fantastiky Alexan- Ňuňo dostane svoje meno po futbalistovi a stane sa to
dry Pavelkovej, ktorá je známa aj vďaka svojej pomoci úplnou náhodou. V trochu bláznivej rodinke Inge a Jožka
opusteným zvieratám. Milých sa veci často zvrtnú nečakaným smerom a s prícho-
dom neposedného psíka sa dvojica ocitá takmer v roli rodi-
Jedného dňa sa život v dome so záhradou navždy zmení. čov. O Ňuňa sa totiž treba nielen postarať, ale ho aj ochrániť
V ten deň totiž majitelia domu zachránia opustené pred rôznymi nástrahami. Napríklad sa stretne zoči-voči
mačiatka a zoberú ich k sebe. Postarať sa o ne však nie s diviakom i medveďom, ale nájde tiež strateného papagája,
je jednoduché, pretože dvaja malí kocúrikovia sú veľmi blysne sa v televíznej relácii či dostane psie vysvedčenie.
chorí. Osirelé mačiatka aj staršie mačky, ktoré už v dome No najťažšia skúška ho ešte len čaká, a to keď sa manželom
žili, budú musieť preliezť veľa prekážok a vylízať mnoho narodí bábätko. Ňuňo zrazu stratí prím v rodine a svojím
misiek, kým sa z nich stane nerozlučná partia. Kniha správaním dokonca vyvoláva roztrpčenie. Napokon sa však
plná dobrodružstiev a zlodružstiev poteší nielen pred- ukáže, že Ňuňo prijal do rodinnej svorky veľkodušne aj ma-
školákov a mladších školákov, ale dozaista zaujme aj ich lého Samka. Ako to celé bolo, sa dozviete zo zábavnej knižky
rodičov. Jeden z hrdinov knihy kocúrik Žabko má svoj Denisy Fulmekovej. Autorka doposiaľ vydala pätnásť kníh
profil na facebooku, kde sa rád podelí o svoje postrehy pre dospelých a Ňuňo je jej prvou publikáciou pre deti.
zo života mačiek a ľudí.

11,95 € | 165 × 230 mm | 176 str. | tv | 11,95 € | 165 × 230 mm | 104 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4152-2 slovenský jazyk | 978-80-556-4206-2

47
KNI HY PRE DETI

Zora Mintalová Zubercová


Zdravia, šťastia vinšujeme
Naše ľudové tradície a sviatky
Ilustrácie: František Hříbal

V minulosti si ľudové tradície všetci ctili a vážili. Každý


si ich pamätal, aby vedel, čo má robiť v zime, na jar, v lete
a na jeseň a aby to všetko naučil svojich potomkov. Tak sa
ľudové tradície, vzácne dedičstvo našich predkov, ucho-
vávali a po stáročia dedili z rodičov na deti. Skúsme si ich
priblížiť, spoznať, pochopiť a zapamätať z lásky a úcty
k našim dávnym predkom. Kniha predstavuje najdôleži-
tejšie sviatky a zvyky všetkých štyroch ročných období
prerozprávané pre deti a obsahuje aj špeciálne kapitoly
ako narodenie, svadba a smrť, pretože aj to patrí k životu.
Hlavný text je doplnený ukážkami textov detských piesní,
kolied, vinšov, detských riekaniek a pranostík.

12,95 € | 165 × 235 mm | 248 str. | tvp |


slovenský jazyk | 978-80-556-4135-5

48
K N I HY P R E D ET I

14,95 € | 160 str.

14,95 € | 192 str.

Jan Sovák Cesta do sveta dinosaurov


Príbeh života Najneuveriteľnejšie zvieratá,
aké kedy žili na Zemi
Sledovať vývoj života na Zemi počas uplynu- Vydajte sa s touto knihou do dávnej minulosti
lých miliónov rokov – od nepatrných jedno- a spoznajte svet dinosaurov! Tento unikátny
bunkových organizmov v prekambrických detský atlas obsahuje mapy s náleziskami
moriach cez obrovské dinosaury až po cicavce fosílií 40 najznámejších dinosaurov a iných
a Homo sapiens – je fascinujúci zážitok. Kniha pravekých zvierat. Jednotlivé živočíšne druhy
je prehliadkou toho, ako vedci dokážu z obja- sú roztriedené podľa kontinentov, na ktorých
vených fosílií a stôp zrekonštruovať podobu sa našli ich pozostatky. Prostredníctvom máp
vyhynutých živočíchov. na časovej osi môžete sledovať, ako sa naša
planéta počas miliónov rokov menila a ako
Jan Sovák, autor textu aj ilustrácií, sa preslávil sa s týmito zmenami vyrovnali jej zvierací
rekonštrukciami stoviek druhov prehistoric- obyvatelia. Dozviete sa, ako pohyby pevni-
kých foriem života, ktoré tvorí pod vedením ny a zmena podnebia ovplyvnili spôsob ich
paleontológov z celého sveta. Považuje sa za života, ale aj to, akých „potomkov“ nám tu
jedného z najlepších maliarov, čo sa venujú zanechali. Vďaka počítačovému modelovaniu
tematike praveku. Ilustroval vyše 300 kníh vám tieto fascinujúce tvory doslova ožijú
vydaných v 15 jazykoch, bol ilustrátorom pred očami.
Crichtonovho románu Jurský park, podľa kto-
rého bol nakrútený úspešný film. S Donom
Lessemom, vedeckým poradcom tohto filmu,
potom spoločne vydali niekoľko kníh. Ponor-
te sa do príbehu života a nechajte sa unášať
dramatickosťou jeho evolučných premien.

19,95 € | Preklad Zdeněk Urban | 245 × 320 mm | 180 str. | 14,95 € | Preklad Zdeněk Urban | 252 × 301 mm | 160 str. |
tv | slovenský jazyk | 978-80-556-3892-8 tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4148-5

49
KNI HY PRE DETI

Guinness World Records 2020


V najnovšom vydaní Guinness World Records opäť prináša-
me nejednu kuriozitu. Zoznámte sa s najtalentovanejšími
domácimi zvieratkami, žasnite nad dych berúcou krásou
dinosaurov, obdivujte umelú inteligenciu a virtuálnu realitu.
Čakajú vás najtalentovanejší rekordmani zo všetkých kútov
sveta. A viac ako tisíc rekordov zo všetkých oblastí života.

24,90 € | Preklad Kolektív autorov | 228 × 304 mm | 256 str. |


tv | český jazyk | 978-80-7529-842-3

50
K N I HY P R E D ET I

19,95 € | 120 str.

19,95 € | 110 str.

Aleksandra Mizielinska John Townsend


a Daniel Mizielinski Stopy zvierat
Tu žijeme z celého sveta
Spoznaj záhady vesmíru! v skutočnej veľkosti
Pozrite sa na tú bodku zblízka. To je naše miesto. Originálny sprievodca stopami zvierat
Náš domov. Toto sme my. Všetci, ktorých ľúbime, z celého sveta vám pomôže objaviť
o ktorých sme kedy počuli, všetci, čo kedy existo- bohatstvo a krásu prírody. V knihe
vali, žili práve tu. Na tomto zrniečku prachu v lúči nájdete stopy rôznych druhov zvierat
slnečného svetla. Chcete sa o tom dozvedieť ešte zobrazené v skutočnej veľkosti, naj-
viac? Len čítajte zaujímavejšie fakty o každom druhu,
mapy území, kde jednotlivé druhy žijú,
V encyklopédii Tu žijeme o našej Zemi, galaxii i ce- a navyše porovnanie veľkosti zvierat
lom vesmíre, v ktorom sa nachádzame nájdete: s človekom.

• vesmírne cesty, vízie a experimenty


• rakety, sondy a teleskopy
• aké posolstvá vyslali ľudia do vesmíru
• ako sa cestuje na Mars kto hľadá život
na iných planétach
• a mnoho ďalších nápadov, ako objavovať
tajomstvá nášho obrovského vesmíru

14,95 € | Preklad Roman Cséfalvay |


14,95 € | Preklad Alexander Horák | 205 × 270 mm | 260 × 290 mm | 52 str. | tv | slovenský jazyk |
108 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4250-5 978-80-556-4299-4

51
KNI HY PRE DETI

Explanatórium Časopédia
prírody Od dinosaurov po
umelú inteligenciu
Čo ukrýva slimačia ulita? Ako žijú žraloky? Koľko nôh Preskúmajte históriu sveta prostredníctvom časových
má mnohonôžka? Čím lákajú svoju korisť mäsožravé osí – od dejín vesmíru, cez vznik života na Zemi, éru
rastliny? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete dinosaurov a objavenie sa predkov ľudí, až po vesmírne
vo veľkej ilustrovanej encyklopédii, určenej mladým lety a nástup robotiky. Kniha je doslova nabitá faktami
čitateľom, ktorých zaujíma svet prírody. Vďaka nádher- a úžasnými detailmi. Dozviete sa, ako sa vyvíjalo písmo,
ným fotografiám, prierezom a röntgenovým snímkam kto boli autori najdôležitejších objavov, ako vznikali
uvidia prírodu ako nikdy predtým, no predovšetkým ju a zanikali rôzne ríše, ale aj kto bol najobávanejším pi-
pochopia v súvislostiach. Encyklopédia pokrýva všetky rátom všetkých čias a ktorý zločin sa ako prvý podarilo
ríše života a predstavuje najvýznamnejšie druhy orga- vyriešiť vďaka analýze odtlačkov prstov. Prehľadné
nizmov – od tých najjednoduchších buniek cez huby, diagramy s úžasnými ilustráciami a stručnými texta-
plazy, vtáky až po cicavce. mi vás vezmú na fascinujúcu cestu časom od Veľkého
tresku po bezprostrednú súčasnosť.

24,90 € | Preklad Zdeněk Urban | 252 × 301 mm | 24,95 € | Preklad Peter Draškaba, Ema Draškabová | 252 × 301 mm |
360 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-3947-5 320 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4291-8

52
K N I HY P R E D ET I

Helen Chapman Barb Whiter Sean Callery Anne Rooney


101 mega 101 mega Dinosaury Matematika
vedeckých magických za 30 sekúnd za 30 sekúnd
experimentov trikov

Objavte úžasný svet vedy! Chcete oslniť svojich pria- 30 fascinujúcich tém pre 30 úžasných tém pre mate-
teľov diabolsky šikovnými fanúšikov dinosaurov si matických géniov vysvet-
V knihe 101 úžasných kartovými trikmi či pre- prečítate za pol minúty! lených za pol minúty. Čo
vedeckých experimentov sa fíkanými kúzlami? Túžite Táto dobrodružná kniha vás je matematika? Na čo ju
dozviete, ako vyrobiť zo čítať myšlienky alebo by vezme na očarujúcu cestu vlastne potrebujeme? Viete
základných každodenných ste chceli, aby veci zmizli vedúcu od rozvoja prvých spočítať vtáky? Aké je naj-
prísad tie najneobvyklejšie a znova sa objavili? Táto foriem života na našej pla- väčšie možné číslo? Kniha
veci a prekvapiť tak všetkých farebne ilustrovaná kniha néte až po zrod dinosaurov obsahuje 30 zaujímavých
svojich priateľov, rodinu obsahuje podrobné pokyny a ich vyhynutie. Nájdete kapitol, v ktorých nájdete
či známych. Kniha okrem pre 101 magických trikov. v nej tridsať kapitol, v kto- odpovede na tieto aj mnohé
farebných ilustrácií obsa- Tak neváhajte, objavte rých sa dozviete, z čoho sa ďalšie otázky. Vyberte sa na
huje aj podrobné pokyny, tajomstvo mágie! tieto tvory vyvinuli, čím sa cestu do neuveriteľného
užitočné rady, zábavné fakty živili, ako sa správali, ako sveta matematiky, rých-
a vedecké vysvetlenie na vyzerali a čo sa vedci o nich lych faktov, malých výziev
konci každého experimentu, dozvedeli z ich skamene- a stručných zhrnutí.
takže sa nie len zabavíte, ale ných pozostatkov. Kniha je
aj niečo zaujímavé naučíte. plná zábavných a sviežich
ilustrácií, ktoré vám mnoho
objasnia a zoznámia vás
s najúžasnejšími tvormi,
ktoré kedy žili na tejto
planéte.

9,95 € | Preklad Ľubica Kachničová | 9,95 € | Preklad Miriam Ghaniová | 7,95 € | Preklad Jana Vlašičová | 7,95 € | Preklad Zdenka Hudáková |
153 × 234 mm | 208 str. | 153 × 234 mm | 208 str. | 180 × 230 mm | 96 str. | 180 × 230 mm | 96 str. |
mv | slovenský jazyk | mv | slovenský jazyk | mv | slovenský jazyk | mv | slovenský jazyk |
978-80-556-4218-5 978-80-556-4217-8 978-80-556-3843-0 978-80-556-3844-7

53
KNI HY PRE DETI

O kresbe, ako
ju nepoznáte!

NAKRESLI SI ˆ
OVECKU
Daniela Čarná, Lucia Kotvanová Anna Lang
Nakresli si ovečku Veľká kniha hier
O kresbe, ako ju nepoznáte! zo sveta rozprávok
Kniha Nakresli si ovečku je venovaná malým výtvarníkom s veľký- Táto kniha vás prenesie do prapodivných roz-
mi srdiečkami. Kedy ste naposledy kreslili? Kresbou komunikujú právkových krajín, sveta obávaných čarodejníc,
deti, umelci, ale z času na čas aj každý z nás. Niekedy si myslíme, ľstivých džinov, nezbedných detí aj hovoriacich
že vedieť kresliť znamená napodobniť to, čo vidíme okolo seba. zvierat. Podniknete dobrodružnú výpravu
Kresba má však nekonečne veľa možností. Nemusí byť nakres- do džungle, v ktorej sa zoznámite s odvážnym
lená iba ceruzkou na papieri. Žije vlastným životom na okrajoch Mauglím, čakajú vás cukríkové piškvorky, kto-
školských zošitov, na popraskaných múroch, zahmlenom skle ré môžete hrať v tímoch ako súrodenci Janko
v autobuse aj v ateliéri umelca. Kniha pre deti a rodičov prináša a Marienka, so súperom si môžete zmerať sily
tridsaťpäť príbehov kresby v umení aj v mimoumeleckom svete. v rozprávkovej obmene klasickej stolovej hry
Vedie k tvorivému vnímaniu každodenného života s možnosťou Hady a rebríky, spletitými chodníčkami sa
zasiahnuť do knižky vlastnou kresbou. Len ju otvorte, čítajte vydáte do Smaragdového mesta v čarodejnej
a tvorte spolu s nami farebný svet umenia. krajine Oz, v spoločnosti Petra Pana si zaletíte
do Krajiny-Nekrajiny v hre podozrivo podobnej
Kniha vychádza v spolupráci s Kunsthalle Bratislava. Človeče, nehnevaj sa! Čaká vás zábava, v ktorej
o víťazovi rozhodne najmä veľký kus šťastia
a hod rozprávkovou kockou.

9,95 € | 200× 205 mm | 80 str. | tv | 14,95 € | Preklad Dana Brezňanová | 270 × 360 mm |
slovenský jazyk | 978-80-556-4384-7 20 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4150-8

54
K N I HY P R E D ET I

6,95 € | 64 str.

Libby Deutsch Josie Jeffery Kolektív autorov


Každodenné cesty Moje super aktivity Supersliz
obyčajných vecí v prírode
Zábava pod šírym
nebom
Ako sa dostanú banány z plan- Táto kniha je plná vzrušu- Hit, ktorý ovládol detský
táží až do obchodov? Kde sú júcich aktivít a dobrodruž- svet! Kniha Supersliz obsahu-
vaše kufre, kým ste v lietadle? stiev, pomocou ktorých je viac ako 30 úplne nových
Ako sa vyrábajú džínsy? Kde pretvoríte svoje okolie na úžasných receptov, ktoré si
sa berie voda, čo tečie z kohú- úžasné ihrisko, či už žijete môžete s rodičmi vyrobiť
tika? Čo sa deje po spláchnutí? v mestskej džungli, alebo de- doma, navyše z bezpečných
Odpovede na tieto aj mnohé dine. Aktivity sú rozdelené a ľahko dostupných surovín.
ďalšie zaujímavé otázky nájde- do rôznych sekcií – aktivi- Pri výrobe vám pomôžu
te práve v tejto knihe. Tak do ty v parku, lese, záhrade, jednoduché postupy a foto-
toho! Len čítajte! A dozviete nočné, slnečné, dokonca ich grafie. Tak šup! Pustite sa do
sa aj to, ako vzniká takáto môžete vyskúšať aj počas prípravy maslového, vajco-
úžasná kniha! daždivých dní. Takže ani po- vého, zmrzlinového alebo
riadny lejak vám už zábavu kečupového slizu! Navyše
nepokazí! S toľkými zaují- v knihe nájdete aj recepty na
mavými možnosťami vám narodeninový, jarný, voňavý,
nuda naozaj nehrozí! halloweensky sliz či sliz
meniaci farbu.

9,95 € | Preklad: Zdenka Hudáková | 11,95 € | Preklad Zdenka Hudáková | 6,95 € | Preklad Zuzana Šeršeňová |
287× 250 mm | 48 str. | tv | 279 × 216 mm | cca 80 str. | mv | 183 × 235 mm | 64 str. | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4048-8 slovenský jazyk | 978-80-556-4216-1 slovenský jazyk | 978-80-556-4249-9

55
KUCHÁRKY

Kniha pre gurmánov aj


hipsterov. Všetko, čo ste
nevedeli o jedle a surovinách.

B
BAKLAŽÁN Ba

Fialový chameleón
Existuje plodina, ktorá sa svojím írečitým slovenským
názvom môže smelo zaradiť k takým legendám ako je
chriapa, budzogáň, cencúľ či ľaľa. Je to ľuľok ako repa,
no my Slovač nevď ačná ho voláme baklažán.

Ľuľok baklažánový, tak sa táto zelenina volá aj s priezviskom, to s názvom


nemá ľahké len u nás. Keď sa pozrieme naokolo, všade po svete ho nazý-
vajú tak, že by sa jeden aj urazil. V Spojených štátoch, Kanade a v Austrálii
ho volajú eggplant – čo je v preklade niečo ako vajcovník. Ďakujem pekne.
Ani na prvý pohľad nevinný názov aubergine, ktorý používajú ako vždy
trošku nadnesení Angličania, pretože ho prevzali od ešte povznesenej-
ších Francúzov, je vlastne odvodený z významu „niečo ako broskyňa“. Tiež
žiadna výhra. Každopádne v Portugalsku mu hovoria beringela, v Indonézii
terong, v Taliansku melanzana, v Singapure vengan a na Trinidade meloon-
gen. Vyzerá to tak, ako by mu celý svet ani nevedel prísť na meno. Neviem,
odkiaľ sa vzal názov ľuľok, ale tipoval by som to na dlhoročné cepovanie
pospolitým podtatranským ľudom, kým sa takýto lingvistický kúsok vykreše
do tejto minimalistickej podoby. Moderný Slovák však radšej siahne na trhu
po baklažáne, odvodenine z perzského badenžán, aby sa neblamoval. Predsa
len formulácie typu: „Aký pekný ľuľok!“, „Po čom máte ten ľuľok?“, „Môžem
opáčiť váš ľuľok?“, môžu viesť na trhu k veľmi nepekným nedorozumeniam.
Zaujímavé na baklažáne je aj to, že nemá grécke ani priame latinské
pomenovanie, pretože sa do Európy dostal až v stredoveku, keď ho so sebou
priniesli Arabi. Dovtedy si náš ľuľok voľkal niekde v Indii a Juhovýchodnej
Ázii. Postupne sa prepracúval ďalej a dnes pejú naň ódy rovnako v Japonsku
ako aj v Turecku, Grécku, Taliansku či v Španielsku. Nezriedka sa prepraco-
val až tak ďaleko, že ho turisti v danej krajine považujú div nie za národné
jedlo, napríklad, ak v Grécku nedostanete na stôl v nejakej forme baklažán,
viete, že máte z dotyčnej taverny utekať kade ľahšie.
Baklažán je totiž veľký chameleón. Vie predstierať, čo len chcete.
Nezriedka ho v kuchyni chudobnejších vrstiev využívali ako náhradu mäsa.
Dokáže skvelo nasať nami určenú chuť a niesť aj vôňu, ku ktorej pridá svoju
19

Ba jemnú trpkosť. Vegetariáni, ktorí ešte stále radi a na sójových plát- . storočia sa podarilo v Amerike vymyslieť spoľahlivý spôsob prepravy Ba
koch, čo môj otec nenazve inak ako mokré handry, nech si zoberú príklad. banánov, ktorý sa využíva dodnes. Banány sa oberajú ešte zelené a dozrie-
Baklažán je ich voľba. Navyše veľmi zdravá. bsahuje neskutočné množ- vajú v špeciálnych etylénových komorách pri teplote asi . V tejto
stvo vitamínov a stopových prvkov. Navyše, ak sa podáva s viac než hojným atmosfére dozrú a vďaka nej sa pekne vyfarbia dožlta, ako ich poznáme
množstvom kvalitného olivového oleja, je to vždy aj poriadna delikatesa. z obchodov. Domorodci, ktorým banány rastú nad hlavami na banánovní-
koch – najvyšších stromoch sveta, také žlté banány jakživ nevidia. Banán
Ako na baklažán vo svojom pôvodnom prostredí totiž dozrieva viac do hnedej ako do nám
známej žltej farby a – samozrejme – aj inak chutí, oveľa intenzívnejšie.

Jozef Koleják
Niektorí ľudia sa boja baklažán zaradiť do svojej kuchyne, pretože sa hovorí, Banán pochádza z Juhovýchodnej Ázie, z oblasti Malajzie a Papuy
že vie byť horký a treba sa s ním paprať, nasáľať ho a omývať. Keď už sme Novej Guiney. Podľa všetkého ho ľudia ošúpali po prvý raz asi pred desia-
tu trochu írečití, nedá mi nepovedať – trt makový! Ak si vyberiete mladý, timi tisíckami rokov. Prvé zmienky o tomto zvláštnom plode, ktoré tak
na dotyk pevný ľuľok s krásnym lesklým fialovým povrchom, určite sa rado spúšťa rôzne šteklivé asociácie, nachádzame v budhistických te toch
s horkosťou nestretnete. Aspoň mne sa to ešte nestalo. A čo s ním, keď v . storočí pred n. l. Ešte skôr sa však spomína v indických legendách, kde

Toto nie je kuchárska kniha


sme si ho už vybrali a priniesli domov? Pozdĺžne rozpoliť, šupnúť hore figuruje ako prvé božské ovocie, ktoré ľudia ochutnali v rajských záhra-
rezom do rúry na pol hodinu. Upečenú dužinu vydlabať, rozpučiť vidičkou, dách. V roku pred n. l. prvý banán zje aj Ale ander Veľ ký a spúšťa
zamiešať k nej jeden prelisovaný strúčik cesnaku a nasekanú hrsť petržle- veľ kú polemiku, čo to za rastlinu vôbec je. Nakoniec skončila v jednej
novej vňate. Zaliať to poriadnou dávkou olivového oleja, kvapkou balsamica rodine s ľaliou a orchideou a jej plod je vraj len pretiahnutá bobuľa. Banán
a šťavou z polovice citróna. Osoliť, okoreniť. Premiešať a všetko šupnúť sa skrátka štipľavých narážok len tak ľahko nezbaví. Každopádne prví ho

Skutočné životopisy plodín a surovín


na hodinu do chladničky. Grécke melitzanosalata je hotové. začali dôsledne pestovať íňania, už rokov po prelome letopočtov
máme zdokumentovaný prvý banánovníkový sad.
Meno banánu dali Arabi, ktorí ho ako prví začali rozvážať do celého
sveta. Slovo banan totiž v arabčine znamená prst. lté prsty sa teda roz-
BANÁN šírili spolu s arabskými obchodníkmi do Afriky, a napokon v . storočí aj
do Španielska, kde zožali veľ kú slávu. o viac mohlo spestriť opulentné

Prst boží
nové stolovanie podľa arabského vzoru ako vzrušujúci a podmanivo sladký

Ilustrácie: Martin Bajaník Toto žlté ovocie sa stalo notorickou súčasťou nášho
jedálnička. Je mimoriadne praktické – dobre sa šúpe,
e otický plod? Navyše bol aj zázračný. ašterivé a duševne rozkolísané
dievčatá v háremoch sa po zjedení banánu vždy čudne upokojili. Banán
totiž okrem skvelej kombinácie škrobov, cukrov a vlákniny obsahuje aj
úžasnú látku tryptofán, ktorá dokáže načas zahnať nepríjemnú, depresívnu
náladu a urobiť z nás usmievavé tvory. A keď ešte dievčatá zistili, že baná-
rýchlo sa je. Pritom ešte pred sto rokmi sa k banánom nová maska na tvári im pomerne slušne zreparuje pleť, bolo o tomto raj-
v našich končinách človek dostával veľmi ťažko. skom ovocí rozhodnuté.
Portugalci neskôr banánovníky doviezli do Strednej a Južnej Ameriky
a krajiny z tejto oblasti sa neskôr stali hlavnými vývozcami tohto obľúbe-

Čítanka pre hladných, gurmánov a maškrtných. Autor


Jeho dostupnosť nebola obmedzená tým, že by ho k nám nemal kto ného výživového doplnku medzi špičkovými športovcami, povianočnou
doviezť. Banán doplácal najmä na svoju krátku trvanlivosť. Kým sa totiž chudnúcou masou vo fitnesscentrách a do noci sa šprtajúcimi vysokoško-
zrelý z lodí dopracoval až k nám – na dobre ukryté a ničím nerušené lákmi pred skúškami. Banán je jednoducho bomba. Vedeli ste, že domorodci
orné hry, dávno po ceste kde nič, tu nič zhnil. Takže banány sa dostali ho používajú aj pri bodnutí hmyzom? Ak vás niečo poštípe, stačí vraj miesto

písal príbehy základných plodín a surovín pre časo- 20


do rúk len niekoľ kým vyvoleným, aj to v pochybnej kvalite. Až začiatkom potrieť mazľavou časťou šupky z banánu. Štípanec okamžite prestane svrbieť.
21

pis .týždeň. V tejto knižke je výber textov, ktoré sú


o jednotlivých surovinách: rastlinných aj živočíšnych,
bežných aj netradičných, európskych aj exotických
a klasických. Dozvieme sa, že slovenská národná
surovina vlastne nie je vôbec slovenská, a aj to, ktoré
potraviny a prečo sa spájajú s erotikou. Zaujímavé číta-
nie nielen pre tých, čo s chuťou varia, ale aj pre tých
čo radi jedia.

17,95 € | 170 × 225 mm | 296 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-3942-0

56
KU C H Á R KY

19,95 € | 288 str.

19,95 € | 320 str.

Gordon Ramsay Yotam Ottolenghi,


Moje dokonalá fit jídla Helen Gohová
Spolehlivé recepty, které vám Sladké 19,95 € | 304 str.
dodají energii a chuť do života
Gordon Ramsay v úvode knihy vyhlasuje, Keď potrebujte zdvihnúť náladu a vytvoriť mo-
že byť zdravý pre neho znamená chutne sa ment čistej radosti, nie je nad ľahký piškótový
stravovať a cvičiť. Zdravá strava v skutočnosti koláčik ochutený korením a citrusom či nad
nemusí byť nudná! V knihe nájdete viac ako krehkú sušienku práve vytiahnutú z rúry.
stovku receptov rozdelených do troch častí, Kuchárka Sladké prináša originálne recepty na
ktorých hlavnou témou je štíhla línia, fitness tie najchutnejšie koláčiky, aké si viete pred-
a zdravie všeobecne. Recepty vám ukážu cestu staviť. Dajte na autora Yotama Ottolenghiho
19,95 € | 352 str.
k správnemu výberu jedál podľa toho, čo práve a robte to ako on: „Varenie v štýle Ottolenghi je
potrebujete. Každý pokrm analyzoval odborník vždy spojené s hojnosťou, pospolitosťou a osla-
na zdravú výživu a recepty dopĺňajú nutričné vou. Týmto spôsobom vždy varíme a týmto
hodnoty pokrmov. V knihe vás čakajú recepty spôsobom aj pečieme. Týmto spôsobom aj
na výdatné raňajky, výživné obedy a šaláty, jeme a žijeme.“
vynikajúce večere, prílohy a zdravé chuťovky.
Inšpirujte sa kuchyňou obľúbeného kuchára
Gordona Ramsayho.

19,95 € | 320 str.

19,95 € | Preklad Hana Janišová | 196 × 264 mm | 288 str. | 19,95 € | Preklad Dagmar Eisenmannová | 195 × 270 mm |
tv | český jazyk | 978-80-7529-815-7 368 str. | tv | český jazyk | 978-80-7529-778-5

57
KUCHÁRKY

19,95 € | 192 str.

Liz Franklin James Martin


Zeleninové zázraky Britské dobrodružství
z jedného plechu Jamese Martina
101 ľahkých a výživných 80 klasických britských receptů
jedál nielen pre vegetariánov
a vegánov
Stovka receptov Liz Franklinovej na slané aj sladké Ak máte radi cestovanie a dobré jedlo, pridajte sa
jedlá má dve prednosti: je výberom tých najlep- k šéfkuchárskej superstar Jamesovi Martinovi na
ších chutí z piatich kontinentov a jedlá (áno, aj kulinársku výpravu po Veľkej Británii. Navšte-
polievky) pripravíte jednoducho na plechu alebo vuje špičkové reštaurácie, stretáva sa s priateľmi
v pekáči. Či už ste dlhoročný vegetarián, hostíte šéfkuchármi, zastavuje sa na farmách a trhoch...
priateľov alebo varíte pre člena rodiny, ktorý sa Táto hostina, ktorá obsahuje 80 receptov, je plná
živí rastlinnou stravou, alebo len chcete obmedziť zaujímavých fotografií, úžasných chutí, skvelých
spotrebu mäsa – takúto prípravu pokrmov určite britských potravín a dokonale ukazuje Jamesove
oceníte. Základ všetkých receptov tvorí pečená vedomosti a obdiv k svojej vlasti. Podľa jeho kni-
(grilovaná) zelenina alebo ovocie. A keďže všet- hy môžete cestovať a, samozrejme, variť – vyber-
ko iba nakrájate, dochutíte a dáte piecť do rúry, te si napríklad šalát s červenou repou, byvoľou
vyhnete sa postávaniu pri sporáku, siahodlhej mozzarelou a černicami, škótske vajce s treskou
príprave surovín či horde neumytého riadu. a kari majonézou, orknejské cestoviny s krabom,
Jednoducho, minimálna námaha, veľkolepá chuť. hovädzí Wellington, vresové jahňacie, obrátený
koláč so slivkami a so ciderovým krémom alebo
čokoládovú tortu s čerešňami a ginom.

14,95 € | Preklad Zuzana Dudášová | 235 × 190 mm | 19,95 € | Preklad Stanislava Moravcová | 200 × 253 mm |
144 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-3946-8 256 str. | český jazyk | 978-80-7529-802-7

58
P R AKT I CK É A  HO BBY

Valerio Boni, Stefano Cordara Geoff Rogers, Nick Fletcher


Vespa Ryby pre vaše akvárium
Dějiny legendy od počátku Vyše 800 pôsobivých fotografií a 150
do současnosti opisov sladkovodných akváriových rýb
Vespa sa po svojom predstavení verejnosti v roku 1946 Kniha prináša nový pohľad na svet sladkovodných akvário-
stretla s nedôverou, pretože nebola tak úplne motocyklom, vých rýb, ktoré sú tu predstavené na špičkových fotografiách.
ako skôr krížencom leteckej a automobilovej technológie. Na stránkach knihy „plávajú“ a častokrát sa zdá, že sa za-
Ako prvý ekonomický jednostopový dopravný prostriedok stavili a sledujú vás z bezprostrednej blízkosti s rovnakým
v dejinách, ideálny na povojnovú dopravu sa však Vespa záujmom ako vy ich. V tejto obrazovej galérii nájdete vyše
nakoniec dočkala neuveriteľného úspechu. Vespa nie je 150 druhov takmer všetkých bežne chovaných akváriových
jednoducho obyčajný skúter, je TEN skúter, ktorého dizajn rýb, u väčšiny z nich sú zobrazené aj ich rôzne vyšľachtené
je legendárny a mnohí sa ho snažili napodobniť. Vespa je formy rozličných farieb a tvarov. Pôsobivé fotografie dopĺňa
jednoducho ikona a milovaná na celom svete. prehľadný a zaujímavý text, ktorý vám pomôže pri výbere
rýb pre vaše akvárium.

26,90 € | Preklad Michael Talián | 240 × 295 mm | 14,95 € | Preklad Katarína Slabeyová | 215 × 255 mm | 215 str. |
tv | 224 str. | český jazyk | 978-80-7529-828-7 tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4292-5

59
DA RČEKOV É KNIHY

Lucie a Nicole Lucie a Nicole Helen Exley Laura Toffaletti


Ehrenbergerovy Ehrenbergerovy Úsmev na každý deň Kaligrafia
A Cup of Style – A Cup of Style – 365 citátov Objavte umenie
Diář 2020 Motivační diář 2020 na lepšiu náladu krasopisu

Obľúbený štýlový minidiár Nový Motivačný diár 2020 Darčeková knižka Helen Kaligrafia je umenie
na rok 2020 od Lucie a Ni- blogeriek Lucie a Nicole Exley obsahuje 365 citátov ručného písma, ktoré sa
cole z blogu A Cup of Style z A Cup of Style je tu a je osobností, ktoré nám pri- v poslednom čase teší
sa vojde aj do najmenšej skvelý! Praktický pomoc- pomínajú, že šťastie spočíva záujmu širokej verejnosti.
kabelky a pritom v ňom je ník, vďaka ktorému si pre- v maličkostiach. Nezištná Laura Toffaletti ho vo svojej
stále dosť miesta na pláno- hľadne naplánuješ všetky pomoc, povzbudivé slovo príručke približuje najmä
vanie úloh, povinností a ko- svoje úlohy, povinnosti či úsmev si nevyžadujú začiatočníkom, odkrýva
níčkov. Má krásnu minima- a stretnutia prináša tento- veľa úsilia, iným však môžu jeho tajomstvá a ľahko po-
listickú obálku a praktickú krát okrem osvedčených podstatne zlepšiť deň. Ak sa chopiteľným a intuitívnym
gumičku. Diár obsahuje aj rád aj praktické postupy napríklad usmejete, každý, spôsobom opisuje základné
slovenské sviatky a mená. a úlohy, ktoré ti pomôžu kto vás stretne, sa bude kaligrafické techniky. Jadro
dosiahnuť to, čo si naozaj cítiť lepšie – a vy tiež. publikácie tvoria ukážky
praješ. Nájdeš v ňom tiež najdôležitejších písiem
miesto na poznámky a „to v kompletných abecedách
do“ listy. Diár obsahuje aj vrátane číslic. Druhú časť
slovenské sviatky a mená. príručky tvoria návody na
vytvorenie krásnych, ručne
písaných kartičiek, meno-
viek a blahoželaní, ale aj
tipy na skrášlenie rôznych
predmetov.

9,95 € | 105 × 148 mm | 176 str. | 11,95 € | 148 × 210 mm | 208 str. | 9,95 € | Preklad Mária Štefánková | 14,95 € | Preklad Benjamín Žiak |
tv | český a slovenský jazyk | tv | český a slovenský jazyk | tvš | 130 × 110 mm | 368 str. | 190 × 246 mm | 192 str. | mv |
978-80-7529-787-7 978-80-7529-788-4 slovenský jazyk | 978-80-556-4141-6 slovenský jazyk | 978-80-556-4147-8

60
K N I HY V  AN G LI C KO M JAZ YKU

Knihy v anglickom jazyku,


ktoré stoja za to!

Volker Manuth, Marieke de Peter Schatborn, Volker Manuth,


Winkel, Rudie van Leeuwen Erik Hinterding Marieke de Winkel
Rembrandt. Rembrandt. The Complete Rembrandt.
The Complete Paintings. Drawings and Etchings. The Self-Portraits.
744 str. | 165 € 756 str. | 165 € 176 str. | 54,95 €

Séria troch monografií k 350. výročiu jedného


z najvýznamnejších umelcov všetkých čias. Spoznajte detailne
jeho maľby, kresby aj autoportréty. Knihy v XXL formáte sa stanú
zberateľským kúskom vašej domácej knižnice.

Marc Walter,
Sabine Arqué
France around
1900. A Portrait
in Color. Roy Thomas
636 str. | 165 €
The Stan Lee Story
624 str. | 165 €
Francúzsko na starých fo-
tografiách, pohľadniciach Pocta kráľovi komiksu. Kni-
a plagátoch. Preneste sa ha v XXL veľkosti o tvorcovi
do starých čias s touto najslávnejších komiksových
nádhernou knihou. príbehov.

61
KNI HY V ANGLICKOM JAZYKU

Susannah Frankel Kolektív autorov


Prada Catwalk Great Women Artists
635 str. | 59,95 € 464 str. | 49,95 €
Všetko, čo ste chceli Päť storočí. 400 dychberú-
vedieť o odevnej cich diel. Ženská kreativita.
značke PRADA, v jed- Jedna kniha.
nej knihe. Absolútna
biblia módy.

Zach Klein
Cabin Porn: Inside
336 str. | 29,95 €

atticus Najkrajšie príbytky z obľú-


The Truth About Magic beného architektonického
18,95 € blogu v novej knihe. Načer-
pajte novú inšpiráciu.

Kniha od bestsellerového Tim Walker


básnika o hľadaní samého Shoot for the Moon
seba, radosti zo života 340str. | 105 €
a lásky. Magický svet
módneho fotografa
Tima Walkera.
Objavte jeho
svet fantázie.
Amanda Lovelace
Tim Marshall to drink coffee
Prisoners of Geography: with a ghost
Our World Explained in 160 str. | 12,95 €
12 Simple Maps
Obľúbená poetka
80str. | 19,95 €
Amanda Lovelace sa
Ako sa USA stali superveľmo- v novej knihe vyrovná-
cou? Prečo ľudia vedú vojny? va so smrťou matky.
A prečo sú niektoré krajiny
bohaté, zatiaľčo iné sú také
chudobné? Odpovede na tieto
a mnohé ďalšie otázky nájdete
v tejto knihe, ktorá pomocou
máp vysvetľuje, ako geografia
formovala históriu nášho sveta.
Big Mamma
Big Mamma's
Cucina Popolare
Malcolm Gladwell
380 str. | 35 €
Jamie Oliver Talking to Strangers
Veg: Easy & Delicious 320 str. | 18,95 € Najlepšie
Meals for Everyone Nikto nám nenastavuje a najchutnejšie
312 str. | 35,50 € zrkadlo tak, ako Malcolm talianske domáce
Gladwell. V novej knihe recepty.
Jamie Oliver a lahodné
sa zaoberá naším strachom
recepty zo zeleniny.
z neznámych, iných
Také vynikajúce, že
a cudzích ľudí.
neodolá ani zarytý
mäsožravec.

62
K N I HY V   AN G LI CKO M JAZ YKU

Margaret Atwood
The Testaments
400 str. | 21,50 €

„Milí čitatelia, všetko na čo ste sa ma


pýtali o Gileáde a jeho fungovaní sa
stalo inšpiráciou pre toto pokračova-
nie. Teda, skoro všetko! Inšpiratívny
bol pre mňa aj svet, v ktorom žijeme.“

– Margaret Atwood

Pokračovanie absolútneho
bestselleru Príbeh služobníčky. Lisa Taddeo
Three Women
320 str. | 20,50 €
Príbehy troch žien o ne-
uspokojených potrebách,
nevyslovených myšlien-
kach, sklamaniach a ná-
dejách a o neúprosných
obsesiách.

André Aciman
Find Me
256 str. | 16,50 €
André Aciman sa po
desiatich rokoch vracia
k príbehu vášnivej lásky
Elia a Olivera z knihy
Daj mi tvoje meno.

Stephen Chbosky
Imaginary Friend
720 str. | 18,95 €
Dychberúca novinka od Maja Lunde
Stephena Chboskyho, The End of the Ocean
autora milovaného príbehu 400 str. | 16,50 €
Charlieho malé tajomstvá. Tretia časť klimatického
cyklu Maje Lunde,
autorky knihy
Príbeh včiel a Modrá.

63
NAJOB ĽÚBENEJŠ IE KNIHY ZO SLOVART U

Neil Gaiman
Nikdekoľvek
Juraj Červenák
13,95 € | 352str.
Les prízrakov
11,95 € | 240 str. Bola to prvá kniha od Gaimana, kto-
rú som čítala, ale hneď ma zaujala a
Výborná kniha, pri
kúpila som si ďalšiu. Vyrastala som
ktorej som strávila
sa na fantasy/sci-fi seriáloch
príjemné chvíle na
z 90-tych rokov, takže som pri jej
dovolenke. Červenák
Nina Brochmann, čítaní trochu omladla :-). Jeho štýl
opäť nesklamal a v knihe
Ellen Støkken Dahl písania sa mi páči, aj jeho zvláštne
som našla zo všetkého
Bez hanby o ohanbí postavy so zvláštnymi menami, aj
kúsok – trochu tajomna,
13,95 € | 352 str. jeho verzia podzemia Londýna.
romantiky, histórie aj
– Zuzana
napätia. Srdečne odpo- Vynikajúce čítanie pre malé aj
rúčam. – Katarína veľké slečny! Túto knihu by si
mali prečítať všetky dievčatá
s rumencom na lícach, ale aj ich Paolo Giordano
starostlivé mamky :-). Seriózne Požierači neba
napísaná, so správnou dávkou 14,95 € | 400 str.
C. W. Gortner
humoru, ale aj irónie, pre všetky
Romanovovská cárovná
vekové kategórie. Rozoberá Ďalšia skvelá kniha od Gior-
14,95 € | 400 str.
všetky problémy, starosti a slasti dana. Otvára v nej množstvo
Veľmi dobre sa číta, každodenného života žien, o kto- tém ako láska súrodenecká,
nevedela som sa od nej rých sa možno doteraz hanbili rodičovská, partnerská, túžba
odtrhnúť. Určite odporú- rozprávať alebo, o to horšie, han- po rodičovstve sprevádzaná
čam. Pre mňa po dlhom bili sa na ne pýtať. Odporúčam sklamaním, dokonca do knihy
čase kniha, ktorá má všetky desiatimi. vniesol tému ekologické-
5 hviezdičiek. – Lucia – Dominika ho hospodárstva, ochrany
prírody, náboženstva. Znie to
ako veľký mišmaš, ale nebol,
mám pocit, že práve vďaka
Michael Connelly tej rôznorodosti som nemala
Tichá noc ani poňatia kam autor príbeh
12,95 € | 352 str. nasmeruje. Skvelý čitateľský
zážitok a preplakaných posled-
Ako každá kniha od Con-
ných 50 strán. – Radoslava
nellyho, aj táto je fantas-
tická. Číta sa to samo, až
je človeku ľúto, že z knihy
rýchlo ubúda. Na míle Maxim E. Matkin
vzdialené krutým, nezmy- Zvláštne šťastie
selným a neuveriteľným 11,95 € | 200 str.
dielkám z tak sprofano-
vaných severských krimi. Matkina mám veľmi rada kvôli sar-
– Richard kazmu, ktorý používa v každej knihe.
Táto kniha je písaná v úplne inom
štýle, ťažko v ňom nájdete niečo
Giovanna & Tom Fletcher
Dcéra ľudstva z predchádzajúcich kníh. Ale zhltla
13,95 € | 368 str. som ju rovnako rýchlo ako predošlé.
Zmena je niekedy dobrá, a podľa mňa
Recenzie z martinus.sk a pantarhei.sk

Výborné a navyše ľahko čitateľné je toto presne ten prípad. – Kristína


dystopické dielo z ďalekej budúcnosti,
v ktorom sa snúbia skutočnosť a miesta
Dominik Dán
pred ňou veľmi dobre ukryté. Nájdu David Walliams
Pochovaní zaživa
si Bram a Eva k sebe cestu aj napriek Tatko za mrežami
13,95 € | 320 str.
prekážkam, ktoré im hádžu pod nohy 11,95 € | 448 str.
osoby, ktorým celé roky dôverovali? Čo Ako vždy, úžasná kniha, skvelý prí-
sa ukrýva za bránami ich doterajšieho beh napísaný tak, že ho prečítate Bola to mega super
domova? Podarí sa Eve odhaliť pravdu v napätí za jednu noc. Ďakujem, kniha. A ten Walliams
a utiecť? Odpovede nájdete na jedinom pán Dominik Dán. Veľa super kníh má určite veľmi rád
mieste – v tejto knižke :) – Monika do budúcnosti. – Jana citoslovcia. – Emmka

64
VZDELANIE
BEZ BARIÉR PRE
VŠETKY DETI

SMS v hodnote 5 eur s textom SRDCE na číslo 871


Všetky novinky
www.slovart.sk

a zákulisné informácie
z nášho vydavateľstva
nájdete na našich
sociálnych sieťach
Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
SlovartBooklab
booklabsk
slovart_vyd

Sme hrdým členom: