You are on page 1of 2

Štedni proizvodi kreditnih institucija

1. Gdje se sve može štedjeti? -banke i stambene štedionice

2. Ako će vam novac trebati već za 7 dana ili u nekom skorom roku, radije ga položite na
tekući račun, nego da ga oročite u banci.

3. Štednju u bankama možete oročiti na određeni rok: primjerice na mjesec ili tri
mjeseca, godinu dana, dvije, tri godine... Kao štediša imate pravo na kamatu kao
nagradu jer se odričete korištenja svoje štednje na određeno vrijeme. Ako
prijevremeno „dignete“ novac, propustit ćete zaradu, a mogući su i dodatni troškovi.

4. Kod oročene štednje postoji klasična i otvorena štednja: KLASIČNA ŠTEDNJA-


Jednokratni ulog novca na određeni rok. Primjerice, vaša majka oročava jednokratno
3.000 kn na 2 godine.
OTVORENA ŠTEDNJA-Štediša sam izabire kada i koliko želi višekratno uplatiti na račun
oročene štednje. Otac je, na primjer, ovaj mjesec uložio na oročenje 500 kn, idući
mjesec 900 kn, za sedam mjeseci 300 kn... Ovisno o tome koliko je kuna koji mjesec
bilo na računu tako će mu se obračunati kamate za oročenu štednju.

5. Kamatne stope i drugi uvjeti štednje nisu isti kod različitih banaka, ali niti kod iste
banke za različite štedne proizvode. Kako bi se informirali o uvjetima štednje, posjetite
internet stranice nekoliko banaka, a raspitati se možete i u njihovim poslovnicama.
Saznajte da li je kamatna stopa fiksna (nepromjenjiva) cijelo ugovoreno razdoblje
štednje ili se pod određenim uvjetima mijenja. Posebno obratite pozornost na
mogućnost i uvjete prijevremenog razročenja štednog depozita, npr. da li ćete u tom
slučaju platiti penale ili samo gubite kamate za neizdržano razdoblje oročenja.
Katkada je moguće realizirati veće kamate ako se oročena štednja ugovora putem
internetskog bankarstva umjesto u poslovnicama banke, ili ako se ugovara kod banke
kod koje primamo redovite prihode na tekući račun. Saznajte kako se obračunavaju
kamate (koju metodu obračuna banka koristi) te kada će vam banka pripisati kamate.
Prije nego što potpišete ugovor o štednji, svakako pročitajte sve što u njemu piše -
naročito mala slova. Ako štednju ugovarate u poslovnici banke - pitajte djelatnika
banke sve što vam nije jasno, a ako koristite internetsko bankarstvo možete nazvati
telefonski broj korisničke podrške.

Stambena štednja
1. Stambenu štednju nude posebne kreditne institucije – stambene štedionice

2. Stambena štednja posebno je prikladna za one koji su definirali ciljani iznos štednje
koji žele i mogu dostići postupnom štednjom tijekom ugovorenog broja godina.

3. Proizvod stambene štednje zapravo je kombinacija stambene štednje i stambenog


zaduživanja. Na primjer, u sklopu obiteljske štednje vi i vaši roditelji prvo pet godina
štedite, a potom netko od vas (punoljetna osoba s redovitim prihodima i kreditnom
sposobnošću) stječe pravo da ostatak sredstava za kupnju stana financira štedionica
stambenim kreditom. Pri tome, nakon isteka razdoblja štednje nije obvezno korištenje
kredita. Po završetku ugovorenog razdoblja štednje, novac se može koristiti za bilo
koju namjenu – ne samo za kupnju stana.

4.