You are on page 1of 3

Csoportbeszélgetés

0, Önismeret három egyszerű lépésben


A, Milyen állat lennél, ha szabadon választhatnál?
____________________________________________________________________________________________
Melyek azok a tulajdonságai, ismérvei, amelyek miatt ez az állat szeretnél lenni?
____________________________________________________________________________________________

B, Milyen állat lennél, ha másodszor is szabadon választhatnál?


____________________________________________________________________________________________
Melyek azok a tulajdonságai, ismérvei, amelyek miatt ez az állat szeretnél lenni?
____________________________________________________________________________________________

C, Milyen állat lennél, ha harmadszor is szabadon választhatnál?


____________________________________________________________________________________________
Melyek azok a tulajdonságai, ismérvei, amelyek miatt ez az állat szeretnél lenni?
____________________________________________________________________________________________

1, Kitől váruk véleményt? Kire hallgatunk?


Sorolj fel legalább két olyan – számodra mérvadó – forrást, ami/aki formálja a magadról alkotott képedet (lehet
személy, csoport, de tárgy is)!
_____________________________________________ _____________________________________________

Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg
az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. /Jak 1,23-24/

Milyen tükrökben nézed magad? Nem mindegy milyen a tükör minősége. – ha a tükör hibás, akkor a visszatükrözött
kép is hibás. Sérülésveszélyes helyzetek alakulhatnak ki. Életre szóló sebeket adhatunk egymásnak a rosszul/rosszkor
adott véleményekkel.
Gondolj néhány esetre, amikor veled is megesett hasonló dolog!
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______

2. Miért csapjuk be magunkat? Az igazat, a valót látjuk, vagy amit szeretnénk?


„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat…” Jakab 1,22)

Emlékezz néhány esetre, amikor megsértődtél, mert igaz tükröt tartottak, amikor mások sértődtek meg, mert
igaz tükröt tartottál! _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Miért mondjuk gyakran azt a másiknak, amit szeretne hallani? ________________________________________


_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Tudtad, hogy a Sátánnak vannak a legszebb és a legrútabb tükrei, amikkel mindent elkövet, hogy célt
tévesszél? Tudsz néhány példát mondani, amikor becsapott a hízelkedéssel, vagy depresszióba kergetett
félelemkeltésével?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Akkor mi vagy ki az autentikus forrás? Mi a véleményed arról, hogy Isten Jézusban megadta a jó
tükörképet/mértéket? Az ember Jézusban jól látja magát és másokat is?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3, Az igehallgatás (hiánya)
„ Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak,
fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”Mt 13, 15
Mi kell a biológiai halláshoz? Mi kell a lelki halláshoz?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által” Róma 10,17
Hol lehet Isten szavát meghallani? Keressük-e egyáltalán Isten igéjét? Van-e igényünk rá? Kérjük-e a vezetést,
útmutatást? Olvasunk-e Bibliát? Járunk istentiszteletre, bibliaórára, áhitatra…stb.?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Van-e „jó” és „ross”z igehallgatás? Lehet félreértelmezni a hallott igét? Kitől tudsz segítséget kérni? Történt-e
veled hasonló dolog?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
”A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de
nem látnak. Van fülük, de nem hallanak..” Zsolt 115,4-6
Hall-e az Úr, ha nincs füle? Milyen bálványaink vannak, amik gátolnak a hitben, az Ige meghallásában?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4, Hallottam, értettem, teszem-e?


Sorolj fel minél több olyan dolgot, ami egy embert megakadályoz(hat) abban, hogy a megértett istenüzenet
ellenére cselekedjen pl. Nem nekem szól. Úgy sem tudok változtatni. Félek attól, amit látok. Félek a változtatástól.
Nincs helye Istennek az életemben. Nem hiszek. Fellázadok Isten ellen stb.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Isten szól az emberhez, de az ember éppen az ellenkezőjét teszi, mint amit Isten mond. A gazdag ifjú (Mt 19,16-22 )
– világ szeretete, Káin (1Móz 4,1-8) – irigység, Tíz kém a honfoglaláskor (4 Móz 13-14) – félelem
Történt-e a te életedben is hasonló eset, amikor éppen az ellenkezőjét tetted, amit Isten mondott? Mi lett a
következménye?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Isten szól az emberhez, de az embert különböző akadályok gátolják az Ige cselekvésében, és csak ezeket leküzdve
teszi azt, amit Isten mond. Mózes (2 Móz 3,4 1-17)– kishitűség, önbizalomhiány, Naámán (2 Kir 5, 1-14) –
önelégültség, rátartiság, Jónás (Jón) – harag
Te milyen akadályokkal találkoztál életed során az Ige cselekvésében?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_
Isten szól az emberhez, és ő azonnal megcselekszi: Ábrahám (1Móz 12,1-9,1Móz 22,1-19), Ráháb (Józs 2, 8-24)
Péter és a három halász (Mt 4, 18-22)
Cselekedtél-e Isten Igéje szerint mindenféle ellenállás, „gondolkodás nélkül? Mi lett belőle?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Akarsz-e boldog lenni? Mit is jelent a szabadság tökéletes törvényébe tekinteni?
„ De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója,
hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. „ Jakab1,25
Mikor mondtad utoljára, hogy boldog vagy?_______________________________________________________
Valóban az voltál? Meddig tartott?_______________________________________________________________
Mi a boldogság? Cél? Elérendő állapot? Tulajdonság? Tudatforma? Idea? Rózsaszín köd? Létezik egyáltalán?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
„ Aki megelégszik, gazdag.” (Lao-Ce) Egyetértesz-e, hogy boldog csak az lehet, aki elégedett? Aki elégedett, az
hálás. A hálás szív, boldog szív? Véleményedet indokold! Ha tudsz, mondj példát!
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16

Gondoltál-e valaha a Szentírásra, mint a szabadság tökéletes tükrére?


Hiszed-e, hogy a boldogság forrása ez?
Ez az Ige a tökéletes TÜKÖR!
Ő A TÖKÉLETES TÜKÖR!