Br.

1 Novembar 2010

Dnevnik jednog astrologa
Škorpija

24. Oktobar – 22. Novembar

www.astrofield.friendhood.net

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Dragi članovi Astrofield Art Of Astrology Foruma

pred vama je prvi broj elektronskog astrološkog časopisa "Dnevnik jednog astrologa". Časopis su realizovali članovi i prijatelji Foruma. Namenjen je prvenstveno vama, ali i svima ostalima koji su predodredeni da ga pronadju u virtuelnom Svetu. Časopis ćemo izdavati jednom mesečno. Broj i dužina članaka, izgled i sadržaj časopisa, će zavisiti ubuduće u najvećoj meri od vas samih. Zato koristimo ovu priliku da vas sve pozovemo da se uključite u stvaranje narednih brojeva. dobrodošli ste svi koji mislite da svojim doprinosom možete učiniti da časopis bude zanimljiviji i bolji. Budući da nas je svakim danom sve više (sada već za 6 meseci imamo preko 570 članova) očekujemo mnogo novih ideja, predloga, primedbi, kao i naravno kvalitetnih i zanimljivih članaka. I na kraju zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u stvaranju prvog broja koji je pred vama. Zahvaljujem se i vama koji ste za mesto učenja i druženja izabrali baš naš forum, pa samo u mogućnosti da vam tako i pošaljemo prvi broj našeg časopisa.

S poštovanjem u nadi za daljim aktivnim druženjem i razmenom znanja

Astrofield Art Of Astrology Tim.

-1-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

SADRŽAJ:

Derivatna polja I njihova upotreba u astrologiji...................... 3
Autor: Majana

Astrometeorologija …………….........17
Autor: Teacher

Da li će majstor doći sutra i popraviti slavinu.......................... 7
Autor: Vilenija

Opis doma u natalnoj karti………… 21
Autor: Jadrankar

Evo mene sa tr. Venerom u I polju... šta ću neg' ♥…………………9
Autor: Teacher

Astrološki Dnevnik ………………….. 23
Autor: Jadrankar

Upotreba stepena Zodijaka u astrologiji……………13
Autor: Billy

-2-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Derivatna polja I njihova upotreba u astrologiji

Moderna Astrologija nam dozvoljava igranje i okretanje karte i to se naziva sistem derivatnih polja. Derivatna polja funkcionišu po principu okretanja natalne karte tako da iz jedne karte moţemo analizirati bračnog partnera, majku, oca, decu... To se postiţe sledećom metodom: ako ţelimo da analiziramo bračnog partnera posmatramo 7 polje (partnerstva) i to nam je sada partnerovo prvo polje, naše VIII je partnerovo II, naše IX je partnerovo III... Zašto bismo se zaustavili na ovome? S obzirom da se u astrologiji mogu raditi natalne karte drţava, gradova, poslova, venčanja isto tako moţemo posmatrati derivatna polja za svaki segment ţivota. Pa tako moţemo analizirati posao, karijeru, svakodnevicu, komšiluk, komunikacije... Ovde ću obraditi III polje jer je ovo doba moderne komunikacije koja raste velikom brzinom. Ljudi su reči i glas pretvorili u binarne cifre koje koristi računar i sve se svodi na slova i brojeve i tipkanje po tastaturi što opet odgovara III kući. III polje predstavlja sve oblike komunikacije (govor i pisanje), naš intelekt, učenje, odnose sa drugim ljudima, naše veštine, sposobnost da budemo u vezi sa okruţenjem, sve što obavljamo rukama. Kada ţelimo da analiziramo nečije III polje i sve što ono sadrţi posmatramo znak u kojem počinje III polje, njegovog vladara, gde je otišao vladar i planete u III kući. Da li je to dovoljno? U sledećem primeru ću napraviti novu ličnu natalnu kartu komunikacije. Pošto smo sveli ovu analizu na um, intelekt , govor i pisanje ovde ćemo se ograničiti na te delove i zanemariti one materijalne i opipljive. III polje je u ovom slučaju I polje i ovde je vladar III ustvari vladar naše nove karte.

-1-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

IV polje je II/III – pa je to svest o sopstvenoj vrednosti, lične sposobnosti, sposobnost za sticanjem bogatstva. V polje je III/III pa u kombinaciji sa III govori približnije o ovom polju VI polje je IV/III pa je to naša podsvest, naša duša, nejdublje želje, stremljenja i strahovi, sve ono što volimo i nosimo u srcu. VII je V/III pa su to naši odnosi sa decom, naši potencijali, kreativnost, stvaralaštvo, naša osećanja, ljubav VIII je VI/III pa su to naše navike, obaveze, rutina, sumnje, strahovi, stres, zamori, naš odnos prema poslu, radu. IX je VII/III pa je to naš odnos prema sopstvenoj suprotnosti, odnosi sa drugima, otvorenost, javnost X je VIII/III pa su to strasti, okultna iskustva, unutrašnje transformacije, duševna snaga, poroci,gresi, mentalni bol XI je IX/III pa je to naše visoko obrazovanje, religioznost, vera, moralni kvaliteti, vrline XII je X/III pa je to naša čast, priznatost, ambicija, titula, uspeh u poduhvatima, naš maksimum, popularnost I je XI/III to je realizacija želja, nade, planovi, druženje II je XII/III – pa je to kuća iracionalnog, usamljenosti, duhovna samospoznaja, rad na sebi.

natalna karta programera

-2-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

III počinje u Blizancima, a Merkur je u Ribama u XII. Ovo je prvi pokazatelj da ova osoba komunicira drugačije od ostalih jer su Ribe prirodni vladar XII kuće pa je ovde Merkur u duplom padu. Ali XII kuća daje i beg iz stvarnosti, iluzije i fantazije što je u bliskoj vezi sa internetom i forumima, tako da moţemo lako zaključiti da je natusu glavna komunikacija preko interneta i računara, da ne govori uvek šta misli, da često krije/ribe nešto od ostalih, da je ćutljiv/ribe. Pošto ga dispozitor Neptun vodi u IX u Jarca, gde je Merkur peregriran (u boljem dostojanstvu od pada) moţemo zaključiti da pristupa ovome krajnje ozbiljno/jarac, da je to studirao/IX kuća i da mu internet/Neptun moţe biti karijera/jarac . Drugi dispozitor Merkura – Jupiter je u XII u Ovnu što nas opet vraća na internet/XII i ambiciju/Mars. Ovo je ono što kaţe III kuća, a sada ćemo da zavirimo malo dublje. Derivatni sistem : vladar III je vladar novog ASC, Merkur u Ribama u X (nat.XII) a dispozitor je Neptun u Jarcu u VII. Ovo nam govori da ova osoba svojim načinom komunikacije/Merkur u Ribama moţe dostići titulu i uspeh/X i biti priznat/jarac u javnosti/VII. Ako analiziramo derivatno II polje, tu imamo da II počinje u Raku, a Mesec je u ribama u derivatnom X polju. Kako je II polje naše samopouzdanje, svest o sopstvenoj vrednosti, a vladar je Mesec u Ribama moţemo reći da natusu manjka

samopouzdanje i da je često nezadovoljan sobom, a kako ga dispozitor Neptun/internet vodi u znak Jarca gde je Mesec u izgonu, zaključujemo da što se više krije od ostalih/Ne situacija je sve lošija. III derivatno polje u Lavu, Sunce je takođe u X ali u Ovnu, pa kako ovo polje opisuje našu komunikaciju sa ostalima, Sunce u X u Ovnu gde je egzaltirano nam govori da voli da bude u centru paţnje kada je na svom terenu/Sunce u Ovnu. Dispozitor je Mars u Biku u der.XI pa na kraju opako Sunce u Ovnu spušta loptu i postaje mirniji/bik i staloţeniji/bik prema ljudima koji mu znače/XI. IV derivatno polje počinje u Devici. IV polje je sve ono što nosimo u srcu, naše najdublje ţelje ali i strahovi. Ovde nam skeptična Devica govori da je natus naučio da sve organizuje i analizira/devica pa tako pokušava da stavlja razum ispred srca. A da li u tome uspeva? Ne, jer je vladar Merkur u padu koji ga baca u očajanje, jer je ovaj Merkur nestrpljiv i sam je sebi najveći kritičar. V derivatno polje počinje u Vagi, a Venera je na 29 st Vodolije u IX polju. Kako je V naš potencijal, kreativnost, stvaralaštvo, naša osećanja, ljubav ovde je Venera kao vladar na svom terenu, pa nam govori da je natus kreativan i da stvara, pošto je Venera u vodoliji, opet nas vraća na tehnologiju kao polje na kojem se najbolje iskazuje. On zna i da

-5-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

voli, lako i slobodno. Na ovom polju nema predrasuda, ovde ume ispravno da rasuđuje. A pošto je ova venera u IX polju veruje u ljubav. Dispozitor vodi ovu Veneru u Strelca u der.VII polje gde je Venera takođe slobodna a zbog VII polja ovde je i otvoren, ne krije ništa. VI derivatno počinje u Škorpiji, Pluton je takođe u Škorpiji u derivatnom V polju. Ovo polje predstavlja naše navike i obaveze a kako je Pluton ovde jak, moţemo reći da je natus istrajan/Škorpija i sa lakoćom organizuje/Škorpija svaki dan/VI polje. VII derivatno počinje u Strelcu, Jupiter je u Ovnu u X. Ovo polje nam pokazuje odnos sa drugima, sa našim partnerima, konkurencijom, rivalima. Ovde je odnos prilično otvoren i iskren u početku, a kako je Jupiter peregriran i u Ovnu ipak će postojati ţelja za dokazivanjem i takmičenjem. VIII derivatno je u Jarcu, Saturn je u Strelcu u VII. Ovo polje su poroci, strasti, duševne transformacije. Kako je ovde na čelu hladan Saturn, natus verovatno ima otpor prema porocima, jer Saturn ograničava, tera nas samokontroli. Isto tako zaključujemo da razum i strasti nikada ne idu zajedno pa je natus primoran da postavlja sebi razna ograničenja koja ga mogu uvesti u

mentalne patnje/VIII. Dispozitor vodi Saturna u pad, u Ovna pa vremenom natus moţe postati krut, nepoverljiv i sumnjičav. IX derivatno počinje u Vodoliji. IX je visoko obrazovanje, a u Vodoliji je to studiranje u oblastima elektrotehnike, tehnologije. X derivatno počinje u Ribama. U ovom polju imamo Merkur, Mesec, Jupiter, Sunce, Fortunu i SMC. Ne moramo mnogo da analiziramo da bismo shvatili da je ovo polje jedno od najbitnijih za našeg natusa. Dakle karijera, priznatost i popularnost. Sa Suncem u ovom polju on tu ţeli da zablista. Vladar je Neptun u VII pa ga posao moţe baciti u javnost i moţe dostići popularnost. A pogotovo što je Neptun u Strelcu a Jupiter je i drugi vladar Riba, a nalazi se u X polju. XI derivatno počinje Ovnu. Mars je u Biku u XI. Ovo polje predstavlja naše druţenje a kako je ovde Mars koji je u izgonu, verovatno su ti odnosi puni sukoba, nesuglasica i ne traju dugo jer je ovaj Mars svojeglav i sklon svađama. XII derivatno počinje u Biku, Venera u Vodoliji. Ovaj je dobar poloţaj jer je XII i rad na sebi a ko će uspeti bolje da radi na sebi od Venere i vodolije koja je sklona promenama.

Autor : Majana

-6-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Da li će majstor doći sutra i popraviti slavinu?
(problematika određivanja vremena u horarnoj astrologiji)

Pre nekoliko dana na kuhinjskoj slavini se desio kvar. Voda nije mogla da se zaustavi, a pošto su bili večernji sati, ni jedan majstor nije bio dostupan. Jedino što sam mogla da učinim jeste zavrtanje ventila i potpuno zaustavljanje dotoka vode, kao i postavljanje horarnog pitanja da li ću u narednom danu uspeti da dođem do nekog majstora. Kako sam bila na vezi sa prijateljem i (horarnim) kolegom preko interneta, pitanje sam postavila njemu, a zajednički smo ga tumačili. Ja sam prikazana Mesecom u znaku svog vladarstva i na samom Ascedentu, što je prvi ohrabrujući znak da će pitanje imati povoljan ishod. Tradicionalno, majstori se "svrstavaju" pod VI kuću, odnosno lica koja unajmljujemo kako bi nam pomogli u rešavanju svakodnevnih problema. Na osnovu toga, majstor je prikazan Jupiterom, takođe u znaku svog vladarstva i u X polju, prema kome Mesec neometano aplicira preko trigona. To je bio drugi ohrabrujući znak da ću uspeti da nađem nekoga ko će biti sposoban i spreman da kvar otkloni u odgovarajućem roku. Jedino što nas je bunilo jeste retrogradnost Jupitera, pa smo se zabrinuli da će cela stvar da se odigra sa nekim odlaganjem. Sledeće što smo traţili u karti jeste vreme spajanja signifikatora, kako bismo barem orjentaciono ustanoviti vreme opravke. Egzaktan aspekt između Meseca i Jupitera se dešava na 24 stepena i 11 minuta, pa je Mesecu potrebno da pređe nekih 11 stepeni i 41 minut kako bi se preko aspekta spojio sa Jupiterom. Ukoliko bismo te stepene pretvorili u sate (jer se Mesec nalazi u kardinalnom znaku i ugaonoj kući) dobili bismo da je vreme dolaska majstora negde u 8 h ujutro narednog dana. Ono što nikad ne smemo izostaviti prilikom tumačenja nekog horara jeste uzimanje u obzir realnosti situacije, a dobijeno vreme mi se nije baš uklapalo s obzirom da, niti poznajem nekog vodoinstalatera, niti imam broj telefona na koji bih se mogla obratiti u potrazi za majstorom. Jedino što mi je padalo na pamet jeste da ću narednog jutra uspeti da stupim u kontakt sa nekim.

-7-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Drugi princip određivanja vremena bi bio traţenje u stvarnom (realnom) kretanju Meseca. Prema tom osnovu, egzaktan aspekt između signifikatora se dešava u 16:27 narednog dana. Evo kako je bilo: majstora sam pronašla preko komšije i njegov dolazak je zakazan za posle 15:30. Majstor je došao, pogledao i ustanovio da je potrebno da se vrati kući po još neki alat (retrogradan Jupiter). Nakon nekih pola sata počeli radovi oko opravke slavine, a ceo posao je okončan malo pre 16:30. Ma kako banalno izgledao ovaj primer, on prikazuje situaciju iz svakodnevnog ţivota i kako putem horarne moţemo odrediti tok rešavanja problema u kojem smo se našli. Ujedno, ovo je potvrda da horarna astrologija deluje najbolje baš na konkretnim situacijama. P.S. Ovim se ujedno zahvaljujem kolegi Đoletu na ukazanoj pomoći.

Autor : Vilenija

-8-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Evo mene sa tr. Venerom u I polju... šta ću neg'

Odradiću pravila za Dejvison (šta je taj čart, šta znači koje polje i koja je simbolika planeta) Dejvison čart je čart koji predstavlja "novo rodjeno biće" kada dvoje ljudi koji se poštuju i vole nadju u emotivnom odnosu. On se izračunava tako što se od datuma starijeg partnera do datuma mladjeg partnera pronadje središnji datum ~ isto tako se radi i sa vremenom rodjenja i mestom rodjenja oba partnera.

Primer : -1- RW 03-10-1975 Zemun u 07h40am -2- RM 18-12-1975 Bgd u 02h40am Ako izbrojimo dane od 03-10 do 18-12 imamo 76 dana i kada to podelimo na 2 ~ jer traţimo središnji datum ~ dobijamo 38 dana i to dodajemo na datum rodjenja starijeg partnera ~ 38 + 03-10 = 41-10, al s obzirom da Oktobar ima samo 31 dan, oduzmemo od 41 tih 31 i dobijamo datum : 10-11 kao "dejvison datum". Sad to isto odradimo sa vremenom rodjenja obe osobe ~ 02h40 / 07h40 ~ 5h razlike, podelimo sa 2, dobijemo 2h30 i to dodamo na 02h40 i dobijamo 05h10am kao "dejvison vreme". Isto to odradimo i sa mestom rodjenja oba partnera, gde je olakšavajuća situacija ako su oboje iz istog mesta. U ovom slučaju, nije tako, jedan je rodjen u Bgd, drugi u Zemunu : Zemun : 44° N 51' i 20° E 25' Beograd : 44° N 50' i 20° E 30' -------------------------------------sredina : 44° E 50' 30'' i 20° E 27' 30'' I sad imamo sve potrebne podatke da bi odradili Dejvison čart : Naravno sve ovo može da se skrati klikom na dugme u nekom astro-programu i tako da se odmah dobije cela "priča" za manje od minut.
-9-

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Simbolika planeta i polja u Dejvison čartu :
Sunce u Dejvisonu predstavlja "inicijalnu kapislu" , tj. zašto su se to dvoje našli ~ razlog postojanja tog odnosa . Takodje predstavlja ili muškarca ili stariju osobu u chartu . Mesec u Dejvisonu predstavlja emocije koje se dele , razmenu iskustava , instinkte . Takodje predstavlja ţenu , suprugu ili majku u chartu . Merkur u Dejvisonu predstavlja "iq" veze . Da li postoji razmena ideja , komunikacija , intelektualni stimulans , a takodje predstavlja i rodjake i decu . Venera u Dejvisonu predstavlja nivo medjusobnog privlačenja , način ispoljavanja emocija i neţnosti , takodje pokazuje nivo emotivne sigurnosti koja postoji izmedju to dvoje , a isto tako pokazuje i

poverenje koji jedan prema drugom imaju i pokazuje sistem vrednovanja koji postoji medju njima ( čak i na finansijskom nivou sigurnosti ~ partneri u 90% slučajeva smatraju svoju "lepšu polovinu" za svoje vlasništvo ... ) Mars u Dejvisonu predstavlja , logično , seksualni poriv i strast koja postoji izmedju to dvoje ljudi , dinamiku , akciju , potrebu za kretanjem i delanjem , tj. on predstavlja ono što gura vezu da ide ili napred ili nazad ... Jupiter u Dejvisonu predstavlja zajedničke moralne stavove i ideje , zajednički stav o moralnim i verskim vrednostima , ali i sklonost ka "neobičnim" oblicima ispoljavanja naklonosti i ljubavnih ţelja u samoj vezi ( pošto je to planeta "morala" , on se naravno vezuje i za sve ono što i nije baš moralno ~ paralelne veze , vanbračne aktivnosti , prevare , preljube , perverzije u sexu ... )

- 10 -

Dnevnik Jednog Astrologa Saturn u Dejvisonu predstavlja prvenstveno strahove i "kamen spoticanja" . On nam pokazuje da li u vezi postoje neke stvari ili osobe koje sprečavaju srećan "happy end" izmedju to dvoje ljudi . Takodje predstavlja zajedničku ideju o disciplini i organizaciji veze . On predstavlja granice koje ovo dvoje (ne)svesno postavljaju u vezi . Uran u Dejvisonu predstavlja ţelju za apsolutnom slobodom , druţenjem , zezanjem , površnim emotivnim razmenama , ali isto tako pokazuje i ono sto će oboje da urade kako bi odbranili svoju vezu i drţali je podalje od okoline. Neptun u Dejvisonu predstavlja sve (ne)moguće tajne . Tajne misli , tajne radnje , skrivene teţnje i motive . Takodje , pokazuje i stepen ţrtvovanja koji postoji izmedju ovo dvoje kako bi se veza podigla na jedan viši nivo . Ponekad , ako je dobro aspektovan , on donosi "slatke laţi" i sve one romantične i maštovite situacije i dogadjaje koji zaista mogu da ulepšaju odnos ... ali na ţalost ... to su retki slučajevi ... Pluton u Dejvisonu se posmatra dosta površno i više se vezuje za sliku koliko su oboje spremni da se uklope u okolinu i koliko su spremni da zajedničkim snagama prebrode krizu ako ona i postoji . Prva kuća i njen vladar : ~ prikazuje pristup samoj vezi , zašto ta veza "postoji" . Pokazuje nam vaţnost fizičke razmene emocija . Pokazuje "ulogu" koja se igra u odnosu na okolinu . Takodje , pokazuje nam i kako je izgledao prvi konktakt izmedju ovo dvoje i koji su utisci bili glavni , da li je bilo "hemije" ili "ljubav na prvi pogled" na primer , kao i prvi sexksualni odnos koji su imali ( tj. će imati ) . Takodje nam pokazuje stariju osobu u tom odnosu , tj. najčešće ako chart nije poslovnog ili "roditeljskog" uporednog tipa , pokazuje nam muškarca u toj vezi . Druga kuća i njen vladar : ~ pokazuje nam ono sto je oboma potrebno da bi se osećali sigurnim jedan pored drugog . II polje predstavlja srţ svih potreba koje oboje imaju i ţele da ostvare . Takodje , II polje nam pokazuje kakav je "govor tela" izmedju njih dvoje i stepen "hemije" koja (ne)postoji izmedju njih . II polje se povezuje sa I poljem kada je reč o seksulanom odnosu , jer nam pokazuje način na koji se započinje seksualni ples ( kao i vremenski interval i da li ga uopšte i ima , koji prolazi izmedju prvog i sledećeg seksualnog čina tj.

br.1 Novembar 2010. da li to traje 15min ili 24h ) . Pokazuje nam i tip senzualnosti koji aktivira ovo dvoje kada su zajedno tj. da li okolina primećuje da se nešto dešava izmedju njih . Takodje , pokazuje sistem medjusobnog vrednovanja i poštovanja . Treća kuća i njen vladar : ~ pokazuje nam način emotivne i seksualne komunikacije izmedju ovo dvoje , naročito u periodu pre/za vreme/posle seksualnog čina , a moţe naravno i da nam pokaţe na kom "iq" nivou ( i da li ga uopšte i ima ) ovo dvoje komuniciraju ~ da li je površan , ili moţda postoji i odredjena telepatska povezanost medju njima . Četvrta kuća i njen vladar : ~ ovo polje je V polje iz PROŠLOG ŢIVOTA i samim tim nam pokazuje šta ovo dvoje Karmički vuku iz zajedničkog odnosa koji su imali u prošlom ţivotu ( ljudi se ne nalaze slučajno ... ) . Znači , pokazuje nam šta je urezano negde u podsvesnom delu sećanja i jednog i drugog i pokazuje nam kako će njih dvoje ( i da li će ) umeti da aktiviraju ta prošla sećanja kako bi vezu nastavili , proširili ili je definitivno okončali . Takodje pokazuje i mesto gde će najviše ovo dvoje da provode zajedno ... Peta kuća i njen vladar : ~ pokazuju nivo ljubavi koji postoji u ovom odnosu . Takodje , pokazuje i (ne)normalne sexksualne porive i ţelje . V polje predstavlja sve one veze koje su na nivou zabavljanja i koje se dešavaju pre braka . Takodje , daje nam sliku koliko je taj odnos emotivan , maštovit , romantičan . Naravno, ako je Dejvison za osobe koje su u braku , ovo polje će prvenstveno predstavljati ljubav koju oni jedan drugom daju , kao i njihov stav prema deci . Šesta kuća i njen vladar : ~ klasično shvatanje VI polja je da je to "most" izmedju V i VII polja . Ovo polje nam pokazuje šta se sve dešava u toku veze i način na koji se ona razvija iz V polja ( zabavljane ) u VII polje ( ozbiljna veza , tj. brak ) . Ako je vladar loše postavljen ili nema aplikacionih aspekata , to nam govori da će u suštini veza da stagnira na nivou one planete koja je dominantnija ~ ili vladar V ili vladar VII ... pa ko prevagne , ali da od te veze u suštini nema puno vajde . Takodje , VI polje nam ukazuje svakodnevna dogadjanja u vezi , a isto tako nam pokazuje odakle će doći opasnost od dosade , monotonije ili neke druge negativnosti ( ili osobe ) koja moţe poremetiti sklad izmedju to dvoje ljudi .

- 11 -

Dnevnik Jednog Astrologa Sedma kuća i njen vladar : ~ ovo je polje dugotrajnih veza ( koje ne moraju biti krunisane brakom da bi se smatrale dobrim i trajnim i dugoročnim vezama ) . Ovo je polje koje pokazuje nivo poverenja izmedju partnera koji su počeli da aktivno dele i učestvuju u ţivotu onog drugog ( zajednički ţivot , putovanja ... ) . Takodje pokazuje onog drugog partnera u vezi ( obično je to ţena i devojka , ili ako je neka druga opcija uporednog charta , mladja osoba u tom odnosu ) . Osma kuća i njen vladar : ~ ovo je polje gde se najbolje vidi ( pored I polja ) zbog čega je veza započeta . Pokazuje nam takmičarski duh , ţelju za davanjem ( više nego za primanjem ) emotivne naklonosti od strane partnera , a naravno, pokazuje nam i ko tu ţeli da bude "muško" a ko "ţensko" , tj. pokazuje nam ţelju za dominacijom ( čak ovde moţemo videti i sado~mazo odnos , ali ne samo na fizičkom nivou , već i na nivou verbalne komunikacije ~ čije su reči poslednje ... ) . Ovo polje nam pokazuje koliko su njih dvoje spremni da dele , kako emocije , tako i ideje i finansije jedno sa drugim . Ovo je naravno konkretno polje koje nam pokazuje kakav sex imaju ovo dvoje ( V polje : više pokazuje neki platonski oblik ljubavi ) ... Takodje , VIII polje nam pokazuje cenu koju oboje moraju da "plate" ako ţele da ostvare uspešan emotivni odnos i pretvore ga u nešto jako i dugotrajno ( to je polje Karmičkih dugova koje njih dvoje imaju jedan prema drugome ) . Deveta kuća i njen vladar : ~ ovo polje nam daje predstavu o budućnosti same veze . IX polje je polje PERSPEKTIVE koju imaju ovo dvoje . IX polje je usko povezano sa Jupiterom , pa samim tim pokazuje i moralni i religijski nivo na kome se nalazi ova veza . Deseta kuća i njen vladar : ~ ovo polje nam daje ideju kako će okolina da posmatra ovo dvoje . Način na koji ovo dvoje stvaraju sliku u sebi u javnosti prikazana je ovim

br.1 Novembar 2010. poljem i njenim vladarem . Takodje pokazuje i ZENIT same veze , tj. čemu ova veza teţi , bez obzira na ţelje i teţnje koje ovo dvoje imaju vezane za njihov odnos ( moguće je da će jedno od njih ţeleti jedno , drugo će ţeleti nešto drugo , ali će nam X polje i njegov vladar pokazati ustvari šta će se zaista desiti ) . Takodje , pokazuje nam ţelju da se uskladi privatan i javni ţivot . Jedanaesta kuća i njen vladar : ~ ovo je područje gde mi moţemo da vidimo koliko su njih dvoje spremni da eksperimentišu kad je u pitanju njihova veza ( usko je povezana sa I i IX kucom ) . Ovo polje nam pokazuje nivo interesovanja za nove i neistraţene sfere emotivnog odnosa . Ovo je takodje i polje koje nam pokazuje način na koji ovo dvoje razmenjuju emocije ( V polje je davanje , a XI polje je primanje ) . XI polje nam pokazuje šta u suštini ovo dvoje vole da rade , da li vole da imaju jedan neţan i suptilan ( po meni lično , ne mogu da ćutim , dosadan ) odnos , ili ţele da budu malo dinamičniji i otkačeniji i da unesu neke ekscentrične ideje u svoj odnos . Naravno , XI polje nam pokazuje koliko su ovo dvoje prijatelji i koliko poštovanja postoji medju njima . Dvanaesta kuća i njen vladar : ~ ovo je polje transcendencije - stapanja sa partnerom . Usko je povezana sa III poljem ( mentalna komunikacija ) . Ovo polje nam pokazuje nivo povezanosti koji postoji izmedju ovo dvoje , da li je površan , podsvestan ili patološki .Naravno , usko je povezana sa simbolikom Neptuna , pa nam takodje moţe pokazati odakle i da li dolaze prevare , laţi i tajne . U kombinaciji sa IX poljem , moţemo videti da li su osobe same pa započinju vezu ili su već u vezi a ovu su vezu započele kako bi razbile dosadu ili jednostavno tako vole da funkcionišu u ljubavnim vezama ( ljubavni trouglovi , četvorouglovi i svi ostali matematički objekti ... ) . Takodje , XII polje nam pokazuje (ne)svesne strahove koji mogu da sabotiraju vezu i dovedu do njenog kraja .

Autor: Nena (Ovde ima malo mojih misli, malo preradjenih ideja Kim Farnel)

- 12 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Upotreba stepena Zodijaka u astrologiji
Astrologija, kao i svaka druga nauka, stalno napreduje, usavršava se i usklađuje pravila sa modernim vremenom u kome živimo. Znam, neki de redi da astrologija nije nauka. Da, možda nije priznata nauka, ali nauka svakako jeste. Ko nije probao da je proučava, ne može znati. Dakle, kao što rekoh, astrologija se unapređuje. Vekovima su novi autori kritikovali stare, pronalazili greške i ispravljali ih.Ipak, u svemu tome, vodili su računa da osnovne postulate na kojima počivaju temelji astrologije, prenesu bududim generacijama u svom izvornom obliku. Danas je slika nešto drugačija. Astrologija trpi radikalne promene još s kraja 19. veka i te promene traju i danas. Mnogi autori su izdali knjige u kojima su izložili svoje ideje o promenama i te ideje su brzo usvojene - neke su se vodile zdravom logikom, ali neke i ne. Tako smo danas došli do tačke u kojoj imamo dve suprotne struje koje su podelile astrologiju na modernu i tradicionalnu. Promene su uvek dobrodošle, pa i u astrologiji. Ali, u svemu se mora zadržati zdrava logika i poredak stvari kakav prirodno poznajemo. Ako želimo da preuredimo dom, mi nedemo rušiti kompletnu kudu, ved demo se pozabaviti malo enterijerom ili demo napraviti i neke promene spolja (dograditi terasu ili još jedan sprat, promeniti fasadu) i pri svim tim promenama, kuda uvek ostaje kuda. To je ono o čemu se ne vodi dovoljno računa u astrologiji. Mnogi učenici astrologije, kada ih pitate, zbog čega se posmatra trudnoda u 8.kudi, prosto slegnu ramenima ili se pozovu na nekog autora i knjigu u kojoj su to pročitali. Ne, ne, tako se ne uči astrologija ! Tako se ne uči nijedna prirodna nauka, a astrologija jeste prirodna nauka. U svim ovim promenama koje su pristigle sa raznih strana, velika pažnja je počela da se poklanja stepenima u natalnoj karti. Svaki znak ima 30 stepeni, ceo Zodijak 360. Svaki stepen ima neku energiju, a kakvu, e to se ved razlikuje od autora do autora. Jedna od poznatijih metoda koja se mnogo vekova praktikovala, a koja se danas retko koristi ili se čak uopšte ne koristi, nazivala se MONOMOIRIJA. Smatra se da ova podela stepena datira još iz doba modnog Vavilona, ali njenu primeru nalazimo tek u helenističkoj astrologiji. Reč monomoirija se sastoji iz dve reči - mono koja znači jedan i moira koja znači stepen.Tako nas sama reč upuduje da se na ovaj način određuje dostojanstvo planete na bilo kom stepenu zodijaka, a u tome se koristio haldejski raspored planeta. To bi značilo da prvi stepen svakog znaka počinje vladarstvom planete koja je vladar tog znaka, a dalje se planete ređaju haldejskim rasporedom sve do kraja znaka. Ovaj sistem stepenova je razradio i uobličio poznati astrolog Vettius Valens (120 - 175 g.n.e.) Za one koji ne znaju, haldejski raspored planeta je slededi: Saturn=>Jupiter=>Mars=>Sunce=>Venera=>Merkur=>Mesec Monomoirija se koristila i u srednjem veku, mada ju je potisnula primena druge tablice stepena, koja je bila daleko kompleksnija od prve. Poreklo ove tablice datira takođe iz helenističkog perioda, ali je punu primenu imala u vreme astrologa kao što su Lilly, Ramsey, Culppeper i drugi.

- 13 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

U svom kapitalnom delu, Hrišdanska astrologija, Lilly nam prenosi u potpunosti ovu tablicu uz vrlo korisna uputstva za njeno korišdenje. Ta tablica je rezultat vekovnog istraživanja i ispitivanja hiljade i hiljade natalnih i horarnih karti. I iznova je njena tačnost bila potvrđivana. Tablica podrazumeva podelu stepenova na muške i ženske, zatim na svetle i tamne, duboke i prazne, slabe i sredne itd. Od velike koristi je bila u situacijama kada su signifikatori nekog pitanja, potpuno iste snage da astrolog nije u mogudnosti da donese ispravan sud. Recimo, kada se u horarnom pitanju ili natalnoj karti određuje pol deteta. Dogodi se da su pokazatelji dečaka jednaki pokazateljima devojčice tada se pristupalo tablicama, da bi se videlo koji de uticaj prevagnuti. Tablice su se koristile i radi utvrđivanja što tačnijeg stepena ascedenta, pa prema opisu koji ima neki stepen, moglo se zaključiti da li osoba ima neku manu na telu odnosno licu, da li ima beleg ili ožiljak i da li je isti istaknut, taman i slično. S početka 20. veka, stepeni Zodijaka toliko dobijaju na popularnosti, da je za samo nekoliko godina objavljeno nekoliko desetina raznih tumačenja u raznim delovima sveta. Najpoznatiji su Sabijski simboli, koji se i danas uspešno koriste kao pomodno sredstvo u tumačenju simbolike nekog stepena. Ono što je napravilo prekretnicu, to je da prilikom dodele simbola stepenima, nisu korišdene nikakve naučne metode, ved su se u vedini slučajeva autori oslanjali na tumačenja koja su dobijali od vidovnjaka ili duhovnih vođa ili putem meditacije i neke druge duhovne prakse. Tako su pored Sabijskih nastali i stepeni po Charubelu, Volasferi, Chandri, Carelli-u i mnogi drugi. Najpopularniji Sabijski simboli su nastali odličnom saradnjom američkog astrologa Marc Edmund Jonesa i vidovnjakinje Elsie Wheeler. Sam Jones je napravio dve verzije ovih simbola, jednu skradenu koja je zapravo i izvorna i jednu proširenu koju je prezentovao na svojim predavanjima u Sabijskom udruženju. Kasnije je manje izmene tih tumačenja napravio i poznati astrolog Dane Rudhyar koji je takođe objavio Sabijske simbole u dve verzije. Posle kradeg puta kroz istoriju, došli smo i do sadašnjice. Danas je pored Sabijskih simbola, u najširoj upotrebi teorija stepenova po kojoj svaki znak počinje stepenom Ovna, a dalje se stepenovi ređaju redosledom koji imaju u zodijaku. Kada se dođe do 25. stepena, onda se u tim preostalim stepenima nađe svih 12 znakova. Postoje razna objašnjenja, zbog čega je sve tako, a zapravo nijedno objašnjenje nije čak ni minimalno zadovoljavajude. Takođe, postoje određene definicije, da je recimo drugi stepen - stepen milionera,da je tredi stepen Škorpiona - stepen Sv. Petke, da je svaki 18. stepen - đavolji stepen itd.Kako se može dodeliti stepen na kome je Mesec u padu (3. škorpiona) jednoj od najvedih pravoslavnih svetiteljki? Opet sve bez osnova i bez adekvatne potvrde u praksi. Zamislite koliko ljudi ima neku planetu ili vrh kude na 18. stepenu ! Da je ovo vreme inkvizicije, reality show "Spaljujemo veštice" bi imao nepresušnu popularnost. Šalu na stranu, ovde se suočavamo sa jednim velikim problemom. Na prvom mestu, stepenima se često daje prevelika pažnja, što je apsolutno pogrešno! Ne možemo na osnovu nekog stepena tvrditi da de neko biti milioner ili siromah ili da de biti đavo ili svetac. Nonsens. Planeta ima svoj položaj u znaku, položaj u kudi, aspekt, vladarstvo itd., brojne stvari koje je potrebno razmotriti i obraditi da bi na kraju došli do samog stepena koji ne može ništa drugo doneti do malo fila na ved gotov kolač. Stoga

- 14 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

savetujem učenicima astrologije, da ako krenu da analiziraju kartu tako što de se dosta vremena baviti stepenima, odmah od toga odustanu jer su na pogrešnom putu. Što se tiče ove teorije stepena, postavljalo se pitanje zbog čega je prvi stepen svakog znaka u simbolici znaka Ovna? Objašnjenje je jednostavno - zato što je Ovan prvi znak, to je znak početka i logično je da njime počne nešto, pa i sam znak. Ipak, to je daleko od istine. Ovan je aktivan znak, muški i sasvim je prirodno da takav znak započne stepenom koji de oslikati pravu prirodu tog znaka - stepenom Ovna. Međutim, znak Bika je pasivan, ženski i sam Bik je potpuno suprotan znaku Ovna. On nikad nede silovito i žestoko krenuti u akciju, nede biti vatren i impulsivan.Samim tim početak znaka Bika ne može nositi simboliku znaka Ovna, pogotovo ne što je vladar tog istog Ovna u izgonu u Biku.Mars odnosno Ovan ne može biti snažan na prvom stepenu Bika jednako kao na prvom stepenu Ovna - to je utopija i na taj način ne može biti pravi predstavnik nekog znaka. Prvi stepen nekog znaka možemo okarakterisati i kao glavu znaka. Imaju li svi znaci istu glavu? Ne, naravno, te stoga ne može ni svaki znak počinjati istim simbolom stepena. Poslednji stepen nekog znaka, kažu, pripada znaku Riba, zbog svoje mističnosti, te se i sam stepen tumači kao takav. To je lepo i zaista ima neke istine u tome. Ali, može li jedan znak dominirati svakim poslednjim stepenom? Zašto je Ribama dato takvo ekskluzivno pravo, kad znamo da mističnost možemo nadi u svim znacima Zodijaka i čak demo je više pronadi u jednoj Škorpiji nego u Ribama? Svaki poslednji stepen nosi sobom neki konac stvari, neku mističnost, ali ta mistika ne može biti u svim znacima opisana na isti način. Svaki je znak mističan za sebe i ne možemo sve stavljati u isti koš. Ono što je mistično, na neki način nam je nedokučivo.Stoga, prvi stepen nekog znaka nema svest o poslednjem stepenu istog znaka - ne vidi ga, što bi dalje značilo da prvi i poslednji stepen nekog znaka ne mogu da budu(simbolički) povezani Ptolomejevim aspektom. Da bi došli do mističnog (neki kažu duhovnog) mi moramo predi dug put, moramo stedi iskustvo, a to postižemo putovanjem kroz sve ostale stepenove. Dakle, s početka ne možemo videti kraj, ved moramo do njega dodi. Nakon obimne provere, morao sam ovu teoriju stepena u potpunosti da odbacim kao nelogičnu i astrološki nedovoljno utemeljenu. Proučavanjem raznih teorija, došao sam do zaključka da je tradicionalna tehnika monomoirija dala bolje rezultate od ostalih teorija. Ipak, nešto je tu nedostajalo. Nakon brojnih ispitivanja na primerima, ustanovio sam da svaki znak treba da počne svojim sopstvenim, jer ko de bolje predstavljati neku kudu, ako ne onaj ko u njoj obitava? U tome se slažem sa monomoirijom. Međutim, ne dodeljujem stepenima vladarstva haldejskim rasporedom, ved prirodnim rasporedom koji znaci imaju u zodijaku. Evo kako ta tabela izgleda

- 15 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Dakle, prvi stepen Ovna će početi stepenom Ovna, zatim će drugi stepen biti stepen Bika i tako redom sve dok ne dođemo do samog kraja znaka.Tako će poslednji stepen Ovna, nositi simboliku znaka Device odnosno Merkura. Na ovaj način je zadovoljeno više kriterijuma - znak počinje adekvatnim predstavnikom, nema poremećaja u prirodnom redosledu znakova odnosno planeta koje njima vladaju i prvi stepen i poslednji stepen nekog znaka nisu povezani znacima koji su u ptolomejevom aspektu. Na ovaj način se obezbeđuje mističnost svakog poslednjeg stepena, jer se s početka, kao što rekoh, kraj ne vidi i do njega je potrebno doći. Kako ćemo izvoditi tumačenje? Vrlo jednostavno. Planeti koja se nađe na nekom određenom stepenu, dodaćemo osobine znaka na čijem se stepenu našla.Opet, ako je lakše, znak se može zameniti planetom. Pa recimo da imamo Veneru na 16°45' Blizanaca.To bi bio 17. stepen Blizanaca koji ima simboliku znaka Vage. Na neki način, Venera bi bila blago ojačana ovom pozicijom i nosila bi neka izvesna oboležja Venere u Vagi. Međutim, da je Venera bila stepen niže, onda bi nosila simboliku Device u kojoj nije nasrećnije postavljena. Opet moram da naglasim, a što se nikako ne sme ispuštati iz vida - prvo je potrebno analizirati sve elemente u karti, pa se tek na samom kraju pozabaviti i stepenima. I uvek treba znati, da bez obzira koliko neki stepen predstavljao srećnu postavku za neku planetu, ako je unesrećena položajem u znaku, kući i aspektima onda nema tog stepena koji može okrenuti situaciju i od takve planete napraviti srećnu zvezdu. Do sledećeg druženja, želim vam dobre tranzite

Autor : Billy sa Astrovision Foruma

http://astrovision.byethost22.com/index.php

- 16 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

ASTROMETEOROLOGIJA
Da, da, astrologija se može koristiti i da bi odredili vremenske uslove, za jedan dan, nedelju, mesec, pa čak i celu godinu. Metoda ima nekoliko, ali osnovno je znati simboliku znakova i planeta, koja je sledeća :

Ovan: toplo, vruće, suvo – pokretan znak i može doneti nešto vetra Bik: sveže, vlažno, umeren uticaj i može biti stalne kiše pogodne za useve Blizanci: sklon svežijem, suvom, vedrom vremenu, brzi oblaci, čisto nebo, variranje temperatura Rak: sveže do hladnjikavo, vlažno, moguće kiše, pljuskovi, kratkotrajna vlaga Lav: vruće i suvo, najstabilniji znak – zimi topljenje snega Devica: hladno, suvo, u hladnim krajevima i vetar, naleti vetra Vaga: sveže, niže temperature, povetarci, sklonije suvom vremenu, ugodno Škorpion: ekstremi, jak atmosferski pritisak; ovaj znak intenzivira akciju u ostatku karte. Nikad ne omane dati nevreme koje je ponekad ekstremno. Strelac: toplo, suvo, jasno i sunčano; ugodno, miholjsko leto, slično mesecu siječnju i veljači. Jarac: najhladniji zimi, oluje, leti može pridodati vrućini, oštri i dugi periodi vlage, posebno ako je Jarac na vrhu 1. ili 4. kuće. Raspoloženje je tad mrzovoljno i tmurno. Vodolija: hladno, suvo i oštro, munje, vrlo promenjivo, dodaje snagu u „olujnim“ kartama Ribe: sveže, vlažno, blago, nakon Bika sledeće po umerenosti vreme. Sunce - toplo, suvo, mirno osim ako nije u silovitoj kombinaciji Mesec - prohladan, najvlažniji od svih ličnih planeta, promenjiv Merkur - vetar, sveže do hladno, sklono suvoći Venera - vlažna, stalna, mokra, umeren uticaj; moguće je da prati oluje ali ih ne prouzrokuje. Mars - vrućina, suhoća, akutnost, ekstremno vreme ako je u kombinaciji s drugim silovitim planetama Jupiter - topao, ugodni povetarci, naglašava, sklon je suvoći Saturn - olujno, hladno u većini sezona, trajno vreme, pojačava turobnost prilikom hladnoće, vrućine, vlage ili vetra. Uran - hladno, suvo, neočekivane promene, preokreti u vremenu, nestabilno vreme, munje, iznenadni siloviti vetrovi. Neptun - svežina, vlažnost, maglovitost, izmaglica; čudnovate jezive vremenske prilike, poplave,u Jarcu erozija, u Vodoliji tuča. Pluton - sveže, silovito, ekstremno vreme, oštro i napeto, zavisi od ostalih pokazatelja u karti.

- 17 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Neki astrolozi koriste i fixne zvezde prilikom analize ovakvog čarta. Naravno, u obzir dolaze samo fixne zvezde prve magnitude, ali u proseku oko 20-tak fixnih zvezda itekako mogu pomoći oko odredjivanja vremenskih uslova.

Najlakši čartovi preko kojih se može odraditi vremenska prognoza su : -1- horarni čart -2- periodični čart -3- lunarni čart U astro~meteorologiji značajne su pozicije Sunca , Meseca i Zemlje . U periodu Mladog Meseca smanjen je prenos Sunčevih toplotnih talasa , dok je u periodu Punog Meseca , situacija obrnuta .

Tačnost prognoze i tumačenja natalnih karti varira oko 70% , dok tačnost analize astro~meteorološke karte varira oko 65%. Veoma vaţno je uzeti u obzir sve meteorloške pojave koje se javljaju oko Zemlje i uklopiti ih u astrološka tumacenja . Statistike ukazuju na veliku verovatnost tačnih analiza . STELIJUMI : * u vatrenim znacima ~ period proleća i jeseni : toplo i lepo vreme , period leta : veoma toplo i suvo vreme , dok u periodu zime : umereno i vlago vreme. * *u vazdušnim i vodenim znacima ~ produţavaju periode proleća i jeseni , dok leto moţe biti veoma prijatno , a zima vrlo neprijatna i čak "nezdrava" . ZNACI ZODIJAKA : imaju , "klasično" značenje : * Toplo ~ vatreni znaci . * Hladno ~ zemljani znaci . * Suvo ~ vazdušni znaci . * Vlaţno ~ vodeni znaci .

* *u zemljanim znacima ~ proleće : lepo vreme , leto : lepo i ne mnogo suvo vreme , jesen : umereno vreme , dok u zimskom perodu mogu preovladavati niske temperature i sneg .

- 18 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Najlakša je podela godine na DEKADE . Sa njima se najlakše moţe analizirati posmatrani period vremena i odrediti vremenski uslovi koji će okarakterisati taj period. Takodje, prvo se gleda vrh IV polja, pa vladar I polja, pa vladar X polja i na kraju vladar

* Saturn je hladan i suv i vlada zimom * Jupiter je topao i mokar i vlada obilnim kišama * Mars je topao i suv tropskim vrućinama * Sunce je toplo i suvo i daje generalnu sliku * Venera je hladna i mokra i vlada letnjim kišicama * Mesec je hladan i mokar i takodje pokazuje opštu situaciju * Merkur je hladan i suv, ali to se menja u zavisnosti da li je O° sa nekom drugom planetom i vlada vetrovima i zemljotresom

VII polja. Planete su stvari, znaci ih opisuju ~ planete su imenice, a znaci su pridevi.
Znači : ~ kredemo od IV polja koje je u Blizancima i Merkurom koji je na 04° Škorpiona, separaciono spaljen od Sunca i ima aplikacionu O° sa retrogradnom Venerom i nalazi se u Škorpionskom stelijumu u VIII polju. ~ Mesec je na 05° Bika, samo što je prošao stepen zenita svoje egzaltacije i nalazi se na samom kraju II polja i imao je 180° sa Suncem. ~ Asc' se nalazi u Vodoliji i vladari su : Uran retrogradan 27° Riba na kraju I polja u O° sa retrogradnim Jupiterom i s druge strane imamo egzaltiranog Saturna na 10° Vage na samom početku VIII polja. Takodje je u O° sa Albali-em koji donosi "jake kiše ali ne i poplave". ~ Mc' se nalazi u Strelcu, upravo sa retrogradnim Jupiterom na 24° Riba koji ima O° sa vladarom Asc' i oboje se nalaze u O° sa Matar-om koji donosi "povoljne kiše" ~ Desc' se nalazi u Lavu sa upravo Suncem na 00° Škorpiona u VIII polju. Šta imamo sve ovde? ~ naglašen vodeni stelijum, kako Škorpiona, tako i Riba, što znači da de ovaj period biti "mokar i hladan" ~ kombinaciju nagomilane vlage se vrlo čestim promenama vremenskih uslova, velike oscilacije u temperaturama, puno vetra i sumornog sivog vremena ~ naglašenost VIII polja nam takodje ukazuje da vreme de na neki način biti "nezdravo" pa de ovo vrlo verovatno biti period kada de virusi i prehlade da dominiraju. Sve ovo se i uklapa sa prognozom za Jesen 2010 koje je počelo 23-09-2010 u 05h09am
- 19 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Ovde vidimo da je naglašen promenljivi element ~ sva četiri ugla su u promenljivim znacima i vladaju samo 2 planete! S jedne strane imamo planetu u svom sedištu koja je nedavno krenula direktno i nalazi se na vrhu I polja ~ Merkur na stepenu svoje egzaltacije udevici, a s druge strane imamo isto planetu koja je u svom drugom sedištu i koja je nedavno krenula retrogradno ~ Jupiter na stepenu egzaltacije Venere u Ribama i nalazi se na kraju VII polja. Ovde imamo dosta kontradiktornosti ~ s jedne strane vrlo suvo i hladno vreme sa povremenim sunčevim svetlucanjem, a s druge strane imamo vlo mokro i hladno vreme ~ a jedino zajedničko im je ~ vetar promenljivog pravca i niži vazdušni pritisak. Dodatno imamo i da Jupiter je u O° sa Uranom koji se baš vezuje za jake vetrove, kiše, grmljavinu, pa možemo da zaključimo da de jedan period u toku jeseni biti izuzetno "mokar". S druge strane, sam Mesec koji se nalazi u stelijumu pored Jupitera i Urana definitvno donosi hladno, vlažno i nestabilno vreme. Na kraju, sam Merkur u svom sedištu na vrhu I polja pokazuje promenljivo, hladno i vetrovito vreme, niži vazdušni pritisak ali i naglu promenu od suvog ka mokrom, jer ima aplikacionu 180° i sa Jupiterom i sa Uranom! U svakom slučaju, kako za celu jesen, tako i za period dok Sunce bude u Škorpionu, spremite gumene čizmice i kišobrane.... treba de nam...
Voli vas sve vaša Teacher Šmiša.

- 20 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Opis doma u natalnoj karti
Na koji način moţemo videti promenu našeg mesta boravka i kako će izgledati naš sledeći dom? Četvrta kuća je prvo mesto u kome boravimo, dok će svako naše preseljenje biti prikazano kućama 6,8,10..itd. Svaka planeta koja se nadje u kući njen poloţaj i aspektura će ih opisati dok će dispozitor detaljnije opisati ishod tih selidbi.

Opis mog 1 doma
Prvu kuću moj tata kupio je od cigana ( Saturn )i to je bila Vrh moje 4 kuće je u Ribama. kuća koja je pravljena od blata (Saturn) znate ono suva U njoj se nalazi Saturn koji slama ( Saturn ) i blato ( Saturn ) pljuni pa zalepi. Kuća je ukazuje na mali stambeni bila mala, u jednoj sobi živelo je nas petoro. U toj istoj prostor, uslovi za ţivot su sobi se i pralo i kuvalo i sušio veš zimi pa je to još više oteţani, često gladovanje u povećavalo vlagu u kući. Nameštaj je bio star, u kući je kuci, jedan od roditelja je bio ,, smederevac ,, - Saturn. bolestan, atmosfera u kući je Kuća je bila blizu kanala - Ribe. Tata je sam radio, plata depresivna, hladna. Vodeni mala pa se više gladovalo nego što smo bili siti. A ja? Beba znak na vrhu 4 kuće ukazuje kojoj se majka razbolela i ostala bez mleka. Da bi na vlagu i probleme s vodom, preživela dolazila je iz komšiluka ciganka - Saturn i dojila kuća se nalazi u blizini vode me a mleko je i Mesec. Iz priče roditelja kažu da su najgore bile noći - Saturn, kad se po celu noć čuje plač Saturn (suze). Tata je inače radio na istovaru džakova (teško) iz vagona jer Saturn je voz. Vladar moje 4 kuće Neptun nalazi se u 12 kući (bolnica )a su vladar Jupiter je u 8 kući (operacija) i tu je Mesec konjunkcija Jupiter pa je majka više puta bila operisana (čest boravak po bolnicama) a ostatak svog vremena provodila u kući sa svojom porodicom jer uvek je govorila da ne zna koliko će još vremena živeti. Mesec u 8 kući doneo mi je strah da ću majku izgubiti pa i Merkur kvadrat Mesec ako je Merkur dete , kvadrat je borba a Mesec majka odatle i način njene borbe da bi me prehranila a kasnije da joj ja kao dete vratim na adekvatan način ono što tada nisam znala a to je da Saturn znači dugo a u 4 daje i dug život pa moja majka danas ima 76 god. Još uvek je prisutna moja borba da je održim u životu i ma koliko god ona godina da ima - ja sam uvek njeno dete. NJen kraj života će i imati ispunjenu simboliku mog vladara 4 Neptun koji je u 12 (dom). Ona se trenutno nalazi u privatnom domu, obolela je od Alchajmera. Mnoge stvari ne zna, ali ono što sigurno zna je da svaki dan kad odem u posetu zna da sam ja njeno dete, zna moje ime a meni to mnogo znači. I da završim moju pricu o mom 4 polju moje rano detinjstvo bilo je jako tužno ali sve se to menja nakon moje 4 god.
Moj 1 dom

- 21 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Opis mog 2 doma Kako Saturn vlada brojem četiri u mojoj petoj godini ja se selim u moje 6 polje a to je Bik tata je napravio novu kuću koja je udobna, svetla, topla, nameštaj je nov. Kuća ima dvorište, veliku baštu sa povrćem i voćem jer gde je Bik tu je i hrana. Kako Bik voli i cvet tu je i terasa puna cveca. Kuća se nalazi u Vojvodini, okolina Pančeva, a Bik vlada Vojvodinom. Kako Bikom vlada Venera tu je i harmonija. Vladar mog drugog doma - Venera, nalazi se u 10 kući u Vagi i ima konjunkciju sa Suncem i moj otac postaje šef - Sunce i ima dobru platu - Venera pa svojoj deci I može da priušti mnogo toga. Njegova deca I sad imaju kućica za odmor. U to vreme i majka je boljeg zdravstvenog stanja. Autor: Jadranka

- 22 -

Dnevnik Jednog Astrologa

br.1 Novembar 2010.

Astrološki Dnevnik
Naidje taj talas tuge, poklopi me celu, ostajem bez vazduha i preti da me odvuče na samo dno. Izvlačim i zadnji atom svoje snage da se odbijem o dno i isplivam na površinu. Često odlazim u posetu svojoj majci koja se nalazi u privatnom domu za starije osobe. Satima sedim pored nje i pričom prizivam njena sećanja. Pokušavam da izmamim osmeh na njenom licu, izbistrim pogled u njenom oku - kako bi me prepoznala. Ponekad mi stiskom ruke daje do znanja da zna da sam tu. I koju simboliku može da ima Neptun koji vlada mojom 4 kućom a nalazi se u 12 kući( izolacije , starački dom)? Taj isti Neptun meni je doneo more suza koje sam isplakala zbog nje. Pa to isto 4 polje je majka a sa Saturnom u Ribama ona odlazi u kuću izolacije. Koliko mi je samo bola i patnje doneo taj isti Saturn. Retrogradni Saturn 0° retrogradni Hiron u Ribama verovatno ukazuje na otplatu neke moje karme baš kroz tu vrstu ustanove. Taložila se u mojoj duši godinama tuga , bes i gorčina… Verovatno sam sada u periodu kad je došlo vreme da se duša iščisti i oslobodi tog tereta koji se nagomilao kroz vreme. Pa i ovaj moj Saturn vlada mojim 2 poljem finansija i on preko Neptuna odlazi u moje 12 polje . Vreme koje provedem u domu često i ne osetim. Drage su mi sve te osobe, svima znam imena , skoro svakog od njih ponaosob pozdravim. Nagrada za svu pomoć koju pružim i drugim osobama dok sam tamo je njihov osmeh. Posebno mi je draga jedna baka Ana koja prelepo peva. Često se dešava da dok su okupljeni u trpezariji, baka Ana zapeva. Danas me je rastužila pesmom ,,Kad bi ove ruže male…” Izbio je taj talas tuge koji preti da me celu preklopi, da ostanem bez vazduha. I opet izbijaju na površinu te suze koje pomažu da se duša očisti od svog nagomilanog tereta , od tuge, da bi se ispunila karma. I opet izvlačim I poslednji atom snage da se odbijem o dno I isplivam na površinu.
Kad bi ove ruže male Za bol moga srca znale Pustile bi suzu koju Da ublaže tugu moju Al ne znadu, al ne znadu Što je uzrok mome jadu Samo ona dobro znade Ko mom srcu bol zadade I ona sama, da ne zna nana Ružice brala draganu svom Vi proklete ruže male Zar mi niste kazat znale Da moj dragi drugu ljubi I za njome život gubi

- 23 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful