You are on page 1of 5

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TAWAU

BULAN KEMERDEKAAN 2019

Borang Penilaian
Pertandingan Pakaian Beragam Merdeka
Tema : Pakaian Tradisional Etnik Di Malaysia

Kategori : Prasekolah

Bil Nama / Kriteria Penilaian Jumlah Catatan


No. Kesesuaian Kreativiti Gaya Kekemasan Markah
Peserta Tema (30%) Persembahan (10%) (100%)
(30%) (30%)
1

10

11

12

13

14

15

Nama Juri :

Tandatangan :

Tarikh :
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TAWAU
BULAN KEMERDEKAAN 2019

Borang Penilaian
Pertandingan Pakaian Beragam Merdeka
Tema : Pakaian Tradisional Etnik Di Malaysia

Kategori : Prasekolah

Bil Nama / Kriteria Penilaian Jumlah Catatan


No. Kesesuaian Kreativiti Gaya Kekemasan Markah
Peserta Tema (30%) Persembahan (10%) (100%)
(30%) (30%)
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nama Juri :

Tandatangan :

Tarikh :
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TAWAU
BULAN KEMERDEKAAN 2019

Borang Penilaian
Pertandingan Pakaian Beragam Merdeka
Tema : Pakaian Tradisional Etnik Di Malaysia

Kategori : Tahun 1

Bil Nama / Kriteria Penilaian Jumlah Catatan


No. Kesesuaian Kreativiti Gaya Kekemasan Markah
Peserta Tema (30%) Persembahan (10%) (100%)
(30%) (30%)
1

10

11

12

13

14

15

Nama Juri :

Tandatangan :

Tarikh :
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TAWAU
BULAN KEMERDEKAAN 2019

Borang Penilaian
Pertandingan Pakaian Beragam Merdeka
Tema : Pakaian Tradisional Etnik Di Malaysia

Kategori : Tahun 2

Bil Nama / Kriteria Penilaian Jumlah Catatan


No. Kesesuaian Kreativiti Gaya Kekemasan Markah
Peserta Tema (30%) Persembahan (10%) (100%)
(30%) (30%)
1

10

11

12

13

14

15

Nama Juri :

Tandatangan :

Tarikh :
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TAWAU
BULAN KEMERDEKAAN 2019

Borang Penilaian
Pertandingan Pakaian Beragam Merdeka
Tema : Pakaian Tradisional Etnik Di Malaysia

Kategori : Tahun 3

Bil Nama / Kriteria Penilaian Jumlah Catatan


No. Kesesuaian Kreativiti Gaya Kekemasan Markah
Peserta Tema (30%) Persembahan (10%) (100%)
(30%) (30%)
1

10

11

12

13

14

15

Nama Juri :

Tandatangan :

Tarikh :