You are on page 1of 1

Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 11

Preliminarz wydatków na rok szkolny 2019/2020

uwagi
- w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszcza 125 dzieci
- minimalna składka na RR uchwalona na posiedzeniu rady rodziców na podstawie deklaracji
Rodziców wynosiła 250 zł
Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 12.09.2019 podjęła następujący preliminarz
wydatków:
Wpływy

Szacunkowa kwota wpłat od rodziców wg Około 27000


zdeklarowanych składek za rok szkolny 2019/2020
Wydatki: Planowane uwagi
średni koszt 500,00 zł - około 12 imprez
Przedstawienia, teatrzyki, koncerty 7 500,0 zł
oraz dwie większe po ok 750zł
Wycieczka (w cenę wycieczki
5 000,0 zł autokar, dopłata do chust, bilety wstępu
wliczony jest koszt autokaru)
Prezenty świąteczne
- Boże Narodzenie 6 000,0 zł (grudzień 2019)
- Wielkanoc 2 500,0 zł wyjazd wybrany przez grupy
- Dzień Dziecka 2 000,0 zł warsztaty dla dzieci

Nagrody w konkursach 1 000,0 zł na wystawy, przeglądy poza placówką


tusz do drukarki, wywoływanie zdjęć do
Inne potrzeby placówki 300,0 zł
kroniki
Upominki dla dzieci odchodzących
525,0 zł 21 os.
do szkoły

Administracja 200,0 zł druki KP, akcja 1% dla przedszkola


do 2% od łącznej kwoty składek do
Pogotowie kasowe 250,0 zł
dyspozycji p. dyrektor
Doposażenie sal 1 025,0 zł Zabawki, pomoce na grupy
do 2% od łącznej kwoty składek
Fundusz rezerwowy 700,0 zł
nieprzewidziane wydatki
Suma 27 000,00 zł