You are on page 1of 66

CYAN YELLOW MAGENTA BLACK cop IV-I

LEDA

www.ledabooks.ro
www.edituracorint.ro CATALOG LEDA
2010
CATALOG LEDA
2010
EDITURA LEDA,
imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT

Redacţia şi administraţia:
Str. Mihai Eminescu, nr. 54A, cod 010517,
sector 1, Bucureşti,
Tel./fax: +40.21 319.47.97, +40.21 319.47.99,
+40.21 319.48.15
E-mail: office@edituracorint.ro

Pentru comenzi şi informaţii adresaţi-vă la:
Editura LEDA
Difuzare şi Clubul Cărţii
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureşti,
cod poştal 060012
Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33, 021.319.88.77;
Fax: 021.319.88.66
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.edituracorint.ro
www.ledabooks.ro

Tehnoredactare computerizată: Olimpia Bolozan
CUPRINS
Cuprins

MAEŞTRII LEDA

Juan Goytisolo / Don Julián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rose Tremain / Culoarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Roberto Bolaño / Anvers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

LEDA CONTEMPORAN

Tim Parks / Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Philip Hensher / Îngăduinţa nordului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Andrea Vitali / Modista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Catherine Cusset / Un viitor strălucit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Peter Ackroyd / Hawksmoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Joseph O’Neill / Netherland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rawi Hage / Gândacul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jonathan Miles / Dragi American Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sue Townsend / Regina Camilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

LEDA CLASIC

Henryk Sienkiewicz / Potopul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
I.S. Turgheniev / Prima iubire. Apele primăverii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
I.S. Turgheniev / Un cuib de nobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

LOVE & LIFE LEDA

Diane Johnson / Le Divorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Lily Prior / Ardoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Amulya Malladi / Anotimpul fructelor de mango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3
CUPRINS

MISTER LEDA

Karen Maitland / Călătoria mincinoşilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Barbara Cleverly / Ultimul trandafir din Caşmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mark Mills / Misterul grădinii toscane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

THRILLER LEDA

Eric Garcia / Recuperatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lynwood Barclay / Nu-i timp de rămas-bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Carol Topolski / Iubire monstruoasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

SCIENCE - FICTION LEDA

Neal Stephenson / Snow Crash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Walter Jon Williams / Prăbuşirea Imperiului Groazei, vol. 1: Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Alfred Bester / Destinaţia mea: stelele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

FANTASY LEDA

Lian Hearn / Legendele clanului Otori, vol. 3: Strălucirea lunii, adierea vântului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Gene Wolfe / Cartea Soarelui Nou, vol. 3: Spada Lictorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tracy Harding / Trilogia mistică, Cartea întâi: Gena lui Isis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Index de autori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Index de titluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4
MAEŞTRII LEDA
LEDA

JUAN GOYTISOLO
Don Julián – vol. 2 din TRIPTICUL RĂULUI
M AE Ş TRII

Traducere din limba spaniolă, note şi postfaţă de Andrei Ionescu, 240 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-304-5

Tripticul răului — din care face parte JUAN GOYTISOLO (n. 1931) face parte „Don Julián este cea mai radical subver-
şi Don Julián, alături de Carte de din galeria marilor nume ale sivă capodoperă a literaturii spaniole.”
identitate şi Juan fără de ţară — literaturii spaniole. Ca intelectual — PERE GIMFERRER
deschide un drum nou în literatura profund implicat în tragedia ţării
spaniolă a secolului XX, sale, s-a opus regimului franchist. „Nici un scriitor nu s-a cufundat mai
dezvăluind adevărul despre peisajul În anul 1956, se stabileşte la Paris, profund ca Goytisolo în măruntaiele
politic, moral şi cultural al Spaniei unde lucrează la Editura Gallimard. textului, contopindu-se cu el şi lăsând să-i
franchiste şi postfranchiste. Interzisă Între anii 1969 şi 1975 predă curgă prin vene sângele zămislirii lui.”
cândva, apreciată apoi la adevărata literatură în universităţi din — JORGE SEMPRÚN
ei valoare, trilogia reprezintă un California, Boston şi New York,
veritabil monument istoric pentru devenind în acelaşi timp un nume „S-a spus, pe bună dreptate, că Don
poporul spaniol şi literatura nelipsit din coloanele presei Julián este cartea pe care autorul nu
acestuia. Cu o structură narativă spaniole (în special cotidianul putea să nu o scrie. Este cartea celei mai
profundă, cu explorări fără limite ale El País). În 1996, părăseşte profunde schimbări tematice, însoţită, în
limbajului, ea reprezintă totodată Parisul pentru Marrakech. mod necesar, de schimbarea la fel de
una dintre experienţele inovatoare Opera sa a fost încununată cu profundă a stilului. Este cartea mărturiei
cele mai radicale ale literaturii numeroase premii, precum sfâşietoare a unui autor angoasat până la
spaniole contemporane. Europalia (1985), Nelly Sachs (1993), autoanihilare, a unui autor ce se supune
Octavio Paz pentru Literatură (2002), permanent la o analiză hiperlucidă,
Această lucrare a fost publicată cu Juan Rulfo (2004) şi Premiul lipsită de orice menajamente, în căutarea
o subvenţie acordată de Direcţia Generală Naţional pentru Literatură al propriei sale identităţi, marcate definitiv
a Cărţii, Arhivelor şi Bibliotecilor din Spaniei (2008). de răni necicatrizate. Este o carte ieşită
cadrul Ministerului Culturii din Spania. dintr-o profundă nemulţumire, din
suferinţă şi mânie, din dezlănţuirea
simultană şi virulentă a unor demoni
de naturi diferite.”
— ANDREI IONESCU

6
MAE Ş TRII LEDA
Fragment:
străbaţi agale piaţa trecând pe lângă îmblânzitorul de şerpi şi muzicanţi: inactivi acum, parcă molipsiţi de toropeala jiga-
niei: dirhami şi franci strălucesc, risipiţi, pe suprafaţa rogojinii şi nimeni nu se grăbeşte să-i adune: cetaceul, în schimb,
parcă se trezeşte din toropeala lui şi emite adieri de fum prin ţeava de eşapament: marţienii s-au instalat în scaunele moi,
legănaţi de muzica narcotizantă a lui Gershwin: revenindu-şi din moarte şi întinare, Fiica Revoluţiei Americane îşi face apa-
riţia cu foiţa de ţigară, fesul roşu şi ochelarii pe una dintre ferestruicile laterale: salutându-i cu gesturi electorale pe băşti-
naşi cu antebraţul încărcat de brăţări: monede de argint cu chipul lui Franz Iosif al Austriei sau cu Maximilian şi Carlota
care scot clinchete uşoare în ritmul oscilaţiilor când autocarul dă înapoi, tăindu-ţi drumul, şi se opreşte, gâfâind, timp de
câteva clipe, de ajuns pentru ca şoferul să îndrepte volanul, să intre în viteza întâi şi să demareze spre Riad-el Sultán: ni-
merind din nou peste turişti, peste ghid, peste adierile din ţeava de eşapament şi peste muzica lui Gershwin: lăsându-ţi calea
liberă spre Bab-el-Assa: acolo unde în vechime îşi primeau pedeapsa răufăcătorii: loviţi cu vergele de jandarmi chiar la ie-
şirea din Tribunal: în spaţiul redus de la piaţa Fortăreţei până la scara ce coboară spre Medina, în umbra locuinţelor ridi-
cate în incinta zidului: ajungând îndată la poartă şi suind cele câteva trepte ce te despart de cafenea: la adăpost de soare încă
o dată: în penumbra primitoare şi răcoroasă: printre chipurile familiare ale clienţilor obişnuiţi care, ca în fiecare zi, îşi strâng
mâna şi apoi şi-o duc cu delicateţe la inimă: schimbând cu ei formulele obişnuite de politeţe: nu în castiliană, în arabă…

De acelaşi autor:
Carte de identitate Juan fără de ţară
Volumul 1 din Volumul 3 din
TRIPTICUL RĂULUI TRIPTICUL RĂULUI

Traducere din limba spaniolă Traducere din limba spaniolă
de Andrei Ionescu de Ariadna Grădinaru

7
MAE Ş TRII LEDA

ROSE TREMAIN
Culoarea
Traducere din limba engleză de Ovidiu Petrişor, 496 pag., 13x20 cm, 46,90 lei, ISBN 978-973-102-246-8

La jumătatea secolului al XIX-lea, ROSE TREMAIN (născută în 1943, la „… o romancieră de mare stil, ambiţie
Joseph şi Harriet Blackstone Londra) este una dintre cele mai şi sensibilitate lirică…”
emigrează din Norfolk în Noua cunoscute şi apreciate scriitoare — THE SUNDAY TIMES
Zeelandă în căutarea unor noi britanice contemporane. A studiat la
începuturi şi a prosperităţii. Dar Sorbona şi University of East Anglia, „…o scriitoare a cărei imaginaţie bogată
greutăţile întâmpinate în apropierea unde a şi predat cursuri de şi supleţe a stilului transcend genul:
orăşelului Christchurch ameninţă compoziţie literară între 1988–1995. Tremain este una dintre cele mai
să îi distrugă chiar înainte să-şi Este autoarea a numeroase romane, talentate autoare de limbă engleză.”
înfiripe o nouă viaţă. Când Joseph volume de povestiri, piese de teatru — DAILY TELEGRAPH
găseşte aur într-un pârâu, devine pentru radio şi televiziune. Opera sa
fascinat şi obsedat de ,,culoare” — a fost distinsă cu premii prestigioase, „Tremain a reuşit să producă propria ei
aşa cum este cunoscut acolo printre care Sunday Express Book of bijuterie de aur.”
metalul — şi, părăsindu-şi familia şi the Year, 1989, şi Angel Literary — SCOTSMAN
ferma, porneşte către noile câmpuri Award pentru Restoration
aurifere de dincolo de Alpii Sudici, (Restauraţia), roman nominalizat şi la „O carte fabuloasă, plină de fantezie,
într-o sălbăticie a valorilor morale, Booker Prize în 1990; James Tait profund emoţionantă, surprinzătoare,
unde mulţi alţii, seduşi de bogăţiile Black Memorial Prize, 1992, şi Prix revigorantă şi plăcută.”
din adâncul pământului, se află Femina Étranger, 1993, pentru Sacred — INDEPENDENT
într-o goană violentă către Country; Whitbread Novel Award,
împlinirea propriilor destine. 1999, pentru Music and Silence „Tremain este o povestitoare magnifică,
(Muzică şi tăcere); Orange Prize for cu o poveste fantastică de istorisit.”
Emoţionantă în unele locuri, Fiction pe anul 2008 şi Good — INDEPENDENT ON SUNDAY
cutremurătoare în altele, Culoarea Housekeeping Book Award, 2008,
este o carte ce vorbeşte despre pentru The Road Home (Drumul spre
căutarea imposibilului, despre casă), roman întâmpinat cu
încercarea de a sonda complexităţile entuziasm de critica literară şi Roman finalist în cursa pentru
iubirii şi a explora sacrificiile ce nominalizat în 2007 şi la Costa ORANGE PRIZE FOR FICTION
trebuie făcute în căutarea fericirii. Novel Award. pe anul 2004.
8
MAE Ş TRII LEDA
Fragment:
Când puhoiul ajunse în Kokatahi, Joseph lucra pe fundul celui de-al optulea puţ.
Zărise deja stratul de argilă din Puţul 8 şi deja simţea acel sentiment familiar dar totuşi zadarnic de speranţă renăs-
cută, sentiment pe care îl avusese şi la celelalte şapte puţuri când ajunsese la stratul de argilă. Apoi auzi mugetul apei.
Îşi scoase capul afară. Abia apucase să pună piciorul pe scară că şi văzu valul lângă buza puţului. Căzu înapoi în puţ, iar
apa se prăvăli asupra lui, udându-l leoarcă.
Apucă scara, se ţinu de ea şi se căţără până sus să ia aer, iar atunci auzi ţipete peste tot în jurul lui. Apoi valurile albe
se prăbuşiră peste capul lui ca peste un bolovan, trimiţându-l înapoi pe fundul puţului.
Se zbătu din nou să găsească scara şi se ţinu de ea, tremurând în apa rece ca gheaţa ce creştea în jurul lui. Simţi apoi
că picioarele lui nu mai ating pământul, dar acum se străduia să rămână mai la fund, luând câte o gură de aer ori de câte
ori putea, pentru că îşi dădea seama că faptul că se aflase pe fundul puţului îi salvase viaţa, altfel ar fi fost şi el măturat
de ape. Viteza cu care curgea râul era ceva ce el nu mai văzuse până atunci. Joseph realiză că toţi oamenii aflaţi în picioare
în Kokatahi fuseseră doborâţi şi duşi de vârtejurile reci ca gheaţa.

De aceeaşi autoare:
Roman distins cu Roman distins cu
ORANGE PRIZE FOR FICTION WHITBREAD NOVEL AWARD
2008 1999

9
˜
MAE Ş TRII LEDA

ROBERTO BOLANO
Anvers
Traducere din limba engleză de Horia Barna, ISBN 978-973-102-311-3

Un poliţist pierdut pe drumul ROBERTO BOLANO ˜ (1953–2003), născut „Cel mai influent şi admirat romancier
parcurs între Castelldefels şi în Chile, narator şi poet, s-a impus al generaţiei sale din întreaga lume
˜
ROBERTO BOLANO Barcelona, o roşcată despre care ca unul dintre scriitorii hispanică!“
vorbesc toţi, dar pe care n-a văzut-o latinoamericani esenţiali ai — SUSAN SONTAG
Anvers nimeni, un vagabond cocoşat care timpurilor noastre. Opera sa, parţial
trăieşte în pădure, un asasinat publicată postum, a creat un „Singurul meu roman de care nu îmi
congelat în memoria câtorva, scene adevărat cult în lumea literară este ruşine.”
sadomasochiste care apar ca nişte internaţională a ultimilor ani, fiind — ROBERTO BOLAÑO
ÎN PREGĂTIRE fulgere, ai căror protagonişti sunt tradusă pe toate meridianele
poliţistul şi o femeie misterioasă, un globului. Printre lucrările sale cele „Bolaño şi-a făurit deja un stil uluitor,
film pe care cineva îl proiectează în mai cunoscute se numără romanele inconfundabil. O carte perfectă pentru
pădure şi unde pare să fie ascunsă Los detectives salvajes, 2666, Monsieur fani, excelentă pentru noii convertiţi…”
cheia întâmplărilor. Un roman care Pain, Amuleto, Amberes, La pista de — NORTHWEST PHOENIX
se petrece la ţărmul unei mări pustii, hielo, Una novelita lumpen, Nocturno
într-o toamnă lungă, deşi socotelile de Chile, Estrella Distante, precum şi „Fascinant de la început până la sfârşit.”
de peste vară au rămas neîncheiate. volumele de povestiri Llamadas — THE LOS ANGELES TIMES
Un text de o calitate extraordinară telefónicas, El gaucho insufrible şi
care îl anunţă pe autorul Detectivilor Putas asesinas. Pentru creaţia sa,
sălbatici, unul dintre cele mai mari Bolaño a fost distins cu Premiul
romane ale literaturii de limbă Heralde pentru roman şi Premiul
spaniolă din această perioadă. Rómulo Gallegos, iar postum, în
2009, i s-a acordat în Statele Unite
prestigiosul National Book Critics
Circle Award.

10
MAE Ş TRII LEDA
Fragment:
Se plimbă stafiile din Piaţa Regală pe scările casei mele. Acoperit până la sprâncene, nemişcat în pat, transpirând şi
repetând mental cuvinte care nu vor să spună nimic, le aud cum mişună, cum aprind şi sting luminile, urcând cu o în-
cetineală insuportabilă spre terasă. Eu sunt luna, propune cineva. Însă mai înainte am fost golan, şi l-am avut pe arab în
cătare, şi am apăsat trăgaciul în momentul cel mai puţin prielnic. Străzi înguste în interiorul Districtului V, de unde nu
poţi să ieşi sau să-ţi schimbi destinaţia care plutea ca un burnuz peste părul meu unsuros. Cuvinte care se îndepărtează
unul de celălalt. Jocuri urbane concepute din timpuri imemoriale… „Frankfurt”… „O fată blondă la fereastra cea mai
mare a pensiunii”… „De-acum nu mai pot face nimic”… Sunt propria mea vrajă. Mâinile mele pipăie un zid pe care ci-
neva, cu douăzeci de centimetri mai înalt decât mine, rămâne în umbră, cu mâinile în buzunarele vestonului, pregătind
moartea şi ulterioara ei transparenţă. Limbajul celorlalţi este neinteligibil pentru mine. „Obosit după multe zile fără să
dorm”… „O fată blondă sub scări”… „Mă numesc Roberto Bolaño”… „Am deschis braţele”…

Campingul La Comuna de Calabria conform informaţiei senzaţionaliste apărute în PEN. Hărţuiţi de oamenii din lo-
calitate: în interior, turiştii se plimbau goi. Şase băieţi morţi în împrejurimi. „Erau turişti”… „Mă rog, din localitate nu
sunt”… Cu câteva luni înainte primiseră o vizită de la Brigada Antiteroristă. „Se destrăbălau, şi-o trăgeau prin toate
locurile, vreau să spun: şi-o trăgeau în grup şi pe unde le venea chef”… „La început au fost discreţi, o făceau doar în in-
teriorul campingului, însă anul acesta au încins orgii pe plajă şi prin împrejurimile localităţii”… Poliţia îi interoghează
pe săteni: „Eu n-am făcut-o”, spune unul, „dacă cineva ar fi dat foc campingului ar fi putut să dea vina pe mine, m-am
gândit la asta de mai multe ori, însă nu mă lasă inima să ciuruiesc şase băieţi”… Poate a fost mafia. Poate s-au sinucis.
Poate a fost un vis. Vântul printre stânci. Mediterana. Albastru.

11
MAE Ş TRII LEDA

Recomandări din colecţia MAEŞTRII LEDA

Margaret Atwood Margaret Atwood Margaret Atwood Margaret Atwood Margaret Atwood
FEMEIA-ORACOL ASASINUL ORB FEMEIA COMESTIBILĂ OCHI-DE-PISICĂ ORYX ŞI CRAKE
Traducere de Gabriela Nedelea Traducere de Lidia Grădinaru Traducere de Margareta Petruţ Traducere de Virgil Stanciu Traducere de Florin Irimia
Preţ: 45,90 lei Preţ: 44,90 lei Preţ: 37 lei Preţ: 37,50 lei Preţ: 45 lei

Antonio Muños Molina Günter Grass Zadie Smith Zadie Smith E. L. Doctorow
IARNA LA LISABONA CALCANUL DESPRE FRUMUSEŢE DINŢI ALBI BILLY BATHGATE
Traducere de Ileana Mihăilă Traducere de Traducere de Alina Scurtu Traducere de Alina Scurtu Traducere de Mihnea Gafiţa
Preţ: 39,90 lei Corneliu Papadopol Preţ: 47,50 lei Preţ: 42,50 lei Preţ: 42 lei
12 Preţ: 47,50 lei
LEDA CONTEMPORAN
LEDA CONTEMPORAN

TIM PARKS
Europa
Traducere din limba engleză şi note de Irina Negrea, 352 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-272-7

Europa este un roman ce goneşte Născut la Manchester în 1954, „Garantat să intrige.” — THE TIMES
frenetic pagină după pagină în ritmul TIM PARKS a crescut la Londra şi
rulajului unui autocar pe autostrăzile a studiat la Cambridge şi Harvard. „Delectaţi-vă cu această călătorie de la
Europei şi al cascadei gândurilor de În 1981 s-a mutat în Italia, unde Milano la Parlamentul European din
neoprit, numai bune de psihanalizat, trăieşte şi în prezent. Este autorul Strasbourg, în care porneşte naratorul,
ale lui Jerry Marlow, un Woody Allen a 14 romane de succes, printre care Jerry Marlowe, împreună cu colegii săi
în variantă de ex-pat britanic, aflat în Europa (finalist în cursa pentru lectori de limbi străine, cărora li se
plină criză de 45 de ani. Autocarul Booker Prize în 1997), Destiny, alătură şi un grup de susţinători din
ultramodern, ultradotat şi fasonat, Cleaver şi, mai recent, Dreams of rândurile studenţilor — majoritatea de
poartă dezlănţuit — precum taurul Rivers and Seas, toate publicate şi în sex feminin… Scoţându-şi pălăria în
Zeus pe răpita Europă — o delegaţie numeroase limbi străine. Romanul faţa lui Joyce şi Beckett, Parks
cosmopolită formată din lectori de său de debut, Tongues of Flame, a fost repurtează o adevărată reuşită literară.”
limbi străine ce au pornit cu jalba-n distins cu Betty Trask Award în 1986. — MAIL ON SUNDAY
băţ din nordul Italiei cu destinaţia A mai scris două cărţi de non-fic-
Parlamentul European, pentru a-şi ţiune, relatări extrem de personale
expune doleanţele înaintea înaltului ale vieţii din nordul Italiei, Italian Roman finalist la
for european. Grupul pestriţ, poliglot, Neighbours şi An Italian Education. BOOKER PRIZE
bine metisat, aşa cum îi şade bine unei La acestea s-a adăugat în 2002, cu 1997
Europe ce şi-ar putea împrumuta un success încă şi mai răsunător,
cordial deviza de la United Colours of A Season with Verona. Parks este, de
Benetton, se pretinde victimă a unei asemenea, traducătorul operelor lui
aprige discriminări practicate de Moravia, Calvino, Calasso, Tabucchi
guvernul italian şi s-a decis, într-un act şi Machiavelli în limba engleză.
de curaj şi răzvrătire supreme, să-şi Colaborează frecvent la New York
© Basso Cannarsa

caute dreptatea — unde oare, dacă nu Review of Books şi London Review of
la Strasbourg! Books, eseurile sale fiind publicate în
volumele Hell and Back şi The Fighter.
tim-parks.com
14
LEDA CONTEMPORAN
Fragment:
Drăguţa mea, acolo unde există femei, cu siguranţă apar şi palmele. Napoleon a spus asta, parcă. — Zola, Nana

Stau aşezat un pic lateral faţă de centru pe lunga banchetă din spate a unui autocar modern care străbate Europa. Şi ches-
tia asta în sine constituie ceva ieşit din comun. Fiindcă eu urăsc autocarele, am urât dintotdeauna autocarele, şi mai ales
urăsc autocarele moderne, nu doar din cauza mirosului greţos şi înţepător de plastic şi tapiţerie sintetică, ci şi din cauza
modului în care presupusele dorinţe ale majorităţii le sunt vârâte acum pe gât tuturor — adică mie — sub forma unor
ecrane video care ies de sub compartimentul pentru bagaje, cam din şase în şase scaune, şi bineînţeles sub forma muzi-
cii ambientale ce se prelinge insidios din difuzoarele ascunse. Astfel încât deşi abia ieşim din Piazza dell’Università in-
trând în traficul matinal de pe Corso Vercelli în acest oraş străin unde trăiesc de atâta timp, cu zidurile lui de piatră,
tramvaiele, nobilele faţade şi marocanii care vând baxuri de ţigări de contrabandă înşirate pe trotuare sub umbrelele
deschise — fiindcă plouă, aşa cum se întâmplă la Milano în mai —, chiar şi acum, când lunga excursie nici nu a început
bine, ne vedem obligaţi să ascultăm un glas bărbătesc cântând înfumurat cu o falsă şi complezentă răguşeală despre un
amore passionale, pe care nu poate, susţine el, să îl uite, şi care i-a distrus viaţa pentru totdeauna, o temă, bănuiesc eu, care
se prea poate să fie exact ultimul lucru la care să-ţi doreşti să fii supus când abia a trecut de ora opt într-o dimineaţă de
luni, şi nu după mult timp de când ai împlinit patruzeci şi cinci de ani. Deşi mulţi dintre călătorii mai tineri fredonează
şi ei melodia (la fel cum proaspeţii recruţi, îmi imaginez, cântă în cor mergând la război).

Despre Europa:
„Europa este un tur de forţă de o virtuozitate tragicomică,
plin de umor, cu personaje excentrice şi cuceritoare, o poveste
imprevizibilă şi un deznodământ şocant. Fluxul conştiinţei
îmbrăţişează reflecţia şi comentariul filozofic ce se revarsă în
ritm de fugă… nu, de galop chiar. Gestica lui Parks rivalizează Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene,
ca acurateţe şi spirit comic cu performanţa celor mai buni în cadrul Programului Cultura al Uniunii Europene.
actori de stand-up comedy — Woody Allen, de exemplu […]
dar asemeni lui Allen, Jerry Marlowe are prea multă minte şi
conştiinţă de sine ca să-i prindă bine la ceva.”
— NEW YORK REVIEW OF BOOKS
15
LEDA CONTEMPORAN

PHILIP HENSHER
Îngăduinţa nordului
Traducere din limba engleză şi note de Iulia Arsintescu, 960 pag., 13x20 cm, ISBN 978-973-102-271-0

„Îngăduinţa nordului este un roman PHILIP HENSHER s-a născut în 1965 la În 2003, Philip Hensher a fost inclus
uriaş, candidat perfect la nominalizarea Londra. Şi-a făcut studiile la Oxford de revista Granta în topul celor mai
PHILIP HENSHER ca roman al anului, care se întinde peste şi apoi la Cambridge, unde şi-a buni 20 de tineri romaniceri britanici;
o epocă întreagă, acoperind douăzeci de susţinut doctoratul pe tema picturii este, de asemenea, membru al
Îngăduinţa nordului ani şi demonstrând că o ţară se poate şi satirei engleze din secolul al Consiliului Societăţii Regale de
mişca în ritm alert către viitor, în timp XVIII-lea. A publicat mai multe Literatură din Marea Britanie.
ce unii oameni rămân afectaţi de romane — Other Lulus (1994), Kitchen
evenimentele trecutului. Philip Hensher Venom (1996), distins cu Somerset
ÎN PREGĂTIRE urmăreşte în detaliu evoluţia unui grup Maugham Award, Pleasured (1998), „Tehnica lui Hensher de a se muta
de vecini de-a lungul unei generaţii, The Bedroom of the Mister's Wife întruna de la perspectiva unui personaj
compunând o mare dramă din şuvoiul (1999), The Mulberry Empire (2002), la alta, încredinţându-i fiecăruia, pe
inepuizabil de mici surprize ale vieţii The Fit (2004) —, o culegere de rând, naraţiunea la persoana a treia,
de zi cu zi.“ proze scurte — The Bedroom of the creează un efect cumulativ de o bogăţie
— THE SPECTATOR Mister’s Wife (1999) —, un volum de luminoasă, ca un exemplu de
eseuri şi libretul operei Powder Her orchestraţie perfectă.“
Face, de Thomas Adés, bazat pe viaţa — SUNDAY TIMES
Ducesei de Argyll. Deţine o rubrică
permanentă la radio şi publică
frecvent articole şi recenzii la diferite Roman nominalizat la
periodice, cum ar fi The Spectator, The
Mail on Sunday şi The Independent. MAN BOOKER PRIZE 2009
Îngăduinţa nordului (Northern COMMONWEALTH WRITERS
Clemency, 2008) este cel mai recent PRIZE (EURASIA REGION) 2009
roman al său şi a fost finalist în cursa
by Simon James

pentru prestigiosul Man Booker Prize
în 2008, ca şi pentru Commonwealth
Writers Prize (Eurasia Region,
categoria Best Book) în 2009.
16
LEDA CONTEMPORAN
Fragment:
Cel mai mic, Timothy, era în spatele canapelei; se strecurase acolo încă dinainte să înceapă petrecerea și stătuse după
canapea cea mai mare parte a serii. Avea cu el cartea pe care o iubea cel mai mult pe lume. Citise liniștit toată seara,
lăsându-și ochii să parcurgă pasajele de-acum familiare. O împrumutase de la biblioteca publică în urmă cu unsprezece luni;
o reînnoise o dată, apoi nu-și mai bătuse capul. Acum acumulase o întârziere de zece luni, iar faptul îl umplea de groază
ori de câte ori își amintea de el. În momentele fericite, se gândea c-ar fi putut ascunde cartea undeva unde nimeni să n-o gă-
sească și că părinţii lui n-ar fi descoperit niciodată amenda gigantică adunată între timp. Frica de pedeapsă îl copleșea.
Dar frica nu se răsfrângea și asupra cărţii. Era și acum la fel de bună ca de fiecare dată. Plăcerea pe care o simţea par-
curgând-o, lăsându-și privirea să străbată paragraf după paragraf, se dovedea mai puternică decât oricare alt sentiment.
Ori de câte ori avea ocazia, se întorcea la instrucţiunile cărţii. Chiar și când simţea că nu era tocmai în regulă ce făcea, găsea
o metodă de a rămâne singur cu ea, ca și acum, înghesuit după canapea, în timpul petrecerii organizate de părinţii săi.
La fel de important i se părea și faptul că, în ultimele luni, găsise deseori ocazia să le destăinuiască altora ― lui Ian și
Simon, prietenii lui cei mai buni, surorii sale Jane, mamei, dar, din anumite motive, nu și fratelui său Daniel ― unele
lucruri în legătură cu cartea. Chiar mai ciudat, se trezise punându-le întrebări legate de subiect, ca și cum ei l-ar fi putut
învăţa ceva pe el, se prefăcuse a nu ști, dornic să verifice dacă ei aflaseră ceea ce el știa deja.
Era o carte despre șerpi. Timothy se uita îndelung la fotografii, ca la un album de familie, repetând numele deja
știute, ca să și le împrospăteze în memorie.

Despre Îngăduinţa nordului:
„Ceea ce realizează Hensher aici este o încercare îndrăzneaţă,
impresionantă, de a marca faza de tranziţie către modernitatea
engleză, privind-o aproape în exclusivitate din sfera vieţii domestice.“
— THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene,
în cadrul Programului Cultura al Uniunii Europene.
„Hensher are un ochi de chirurg în privinţa tensiunilor
familiale şi o mână la fel de sigură când îşi manevrează
distribuţia impresionantă de personaje. Este un maestru al
nuanţelor de caracter şi de decor.“ — THE TIMES
17
LEDA CONTEMPORAN

ANDREEA VITALI
Modista – Un roman cu vardist şi hoţi
Traducere din limba italiană de Marina Loghin, 416 pag., 13x20 cm, 44,90 lei, ISBN 978-973-102-253-6

Noaptea, au încercat să dea o Scriitorul italian ANDREA VITALI s-a şi de critici şi de juriile literare, şi
spargere la primărie, dar vardistul născut în 1956 la Bellano, pe malul traduse în numeroase limbi.
Bicicli nu a văzut nimic. În schimb, estic al lacului Como. De profesie
când micului grup de curioşi medic, continuă să-şi exercite
adunaţi în faţa primăriei i se alătură această meserie în paralel cu „Andrea Vitali se distrează.
Anna Montani, mareşalul de preocupările scriitoriceşti. Este Ferice de el. Şi ferice şi de noi,
carabinieri Accadi, proaspăt sosit în autorul unor romane de succes, care ne distrăm citindu-l.”
urbe, o vede, oho! — şi încă cum: precum Il Meccanico Landru (1992), — PIETRO CHELI, DIARIO
o rochie de bumbăcel uşor şi acolo, A partire dai nomi (1994), L’ombra
dedesubt, urcuşuri şi coborâşuri di Marinetti (1995, premiul Piero „Vitali, care se prezintă cu umilinţa
de-ţi lasă gura apă. Însă în jurul Chiara), Aria del lago (2001), meşteşugarului, este astăzi unul dintre
frumoasei modiste şi al secretului ei Una finestra vistalago (2003, cei mai valoroşi naratori italieni.”
mai bâzâie şi alţi bondari… premiul Grinzane Cavour 2004 — MASSIMO BOFFA, PANORAMA
pentru ficţiune şi premiul literar
Scris într-un stil sincopat, Bruno Gioffrè 2004), Un amore di „Cărţile lui Vitali au primit extrem
inteligent şi extrem de plăcut, zitella (2004), La signorina Tecla Manzi de multe laude: de la publicul care
Modista — Un roman cu vardist şi hoţi (2004, premiul Dessi), La figlia del le aşteaptă şi de la juriile literare care le
reinventează magistral comedia podestà (2005, premiul Bancarella anunţă de fiecare dată ca pe o adevărată
italiană şi băşcălia meridională, 2006), Il procuratore (2006, premiul revelaţie.”
reuşind să restituie o imagine Montblanc), Olive comprese (2006) şi — CONCITA DE GREGORIO,
autentică şi profundă a provinciei Il segreto di Ortelia (2007), La Mamma LA REPUBBLICA
din peninsulă: un amalgam de del Sole (2010) etc. Datorită
caractere pitoreşti, o lume a subiectelor incitante, a
surprizei, o ordine a neprevăzutului. dinamismului, umorului şi stilului
original, de băşcălie meridională,
care le caracterizează, cărţile lui
Andrea Vitali au fost extrem de bine
www.andreavitali.net primite atât de publicul italian, cât
18
LEDA CONTEMPORAN
Fragment:
Mareşalul Carmine Accadi ocupa apartamentul rezervat comandantului de post, aflat la etajul de deasupra birourilor ca-
zărmii. Bărbat frumos, sicilian, era becher şi îi plăcea să doarmă. Era încă în pat când Marinara intră în casă.
Mareşalul îl primi în dormitor şi-l puse să-i povestească totul.
— A fost înştiinţat primarul? întrebă el când caporalul termină rezumatul.
— Nu, răspunse Marinara. Am considerat oportun să vă înştiinţez mai întâi pe dumneavoastră.
— Ai făcut bine, încuviinţă mareşalul aşezându-se pe pat şi întinzându-se.
Doar atunci caporalul realiză că purta pe cap un fileu.
— Ce-i? întrebă mareşalul.
— Nimic.
— Te uiţi la mine din cauza fileului? insistă mareşalul.
— Nu, minţi caporalul, căruia acel mareşal venit de câteva luni la Bellano nu-i prea stătea la suflet.
— Mi se cârlionţează părul dacă nu-l pun, explică totuşi Accadi.
Caporalul făcu semn că înţelesese.
— Ce fac mai departe? întrebă el.
Accadi luă o atitudine părintească.
— Cobori şi mă aştepţi, zise. Mă îmbrac şi vin.
La şapte treizeci, mareşalul şi caporalul ajunseră în faţa porţii mari a primăriei. Ştirea se răspândise repede. Era deja
un mic grup de curioşi care comentau întâmplarea şi făceau presupuneri.
Accadi, care răspândea un parfum puternic de after-shave, îşi făcu drum cu un aer de superioritate şi luă cunoştinţă
de broasca forţată.
— Efracţie evidentă, comentă el.
— Din interior, adăugă caporalul.
— Ce?
— Zic, efracţie din interior. Aşchiile de lemn căzute din poartă sunt toate pe dinăuntru, în vestibul, şi nu aici pe
stradă. Semn că forţarea a avut loc din interior, nu invers.
Mareşalul făcu în aer un gest cu mâna.
— Bine, lungi el cuvintele, din interior, din exterior. Tot spargere e. Vrem să continuăm inspecţia?
— Să continuăm, aprobă caporalul.
19
LEDA CONTEMPORAN

CATHERINE CUSSET
Un viitor strălucit
Traducere din limba franceză şi note de Doina Jela Despois, 384 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-301-4

Elena, tânără româncă născută în CATHERINE CUSSET s-a născut la Journal d’un cycle, publicată la
Basarabia, întâlneşte, la un bal, Paris, în anul 1963. Este licenţiată Mercure de France, precum şi a
un bărbat de care se îndrăgosteşte în literatură clasică. Între anii unor lucrări scrise în limba engleză.
cu pasiune şi cu care se mărită, 1991–2002, a predat literatura Prin romanele sale, traduse în
realizându-şi visul: acela de a părăsi franceză la Universitatea Yale, după numeroase limbi, în care îmbină
România comunistă a lui Ceauşescu care a renunţat la cariera ficţiunea cu elemente de inspiraţie
şi de a emigra în Statele Unite. universitară pentru a se dedica în autobiografică, Catherine Cusset a
Devine americancă, iar de acum se întregime scrisului. Trăieşte de peste devenit un nume de rezonanţă pe
va numi Helen. A rupt toate douăzeci de ani în Statele Unite; în scena literară franceză.
legăturile cu trecutul, dar viitorul prezent, locuieşte în Manhattan,
nu este nici el perfect. Se confruntă împreună cu soţul ei american şi
acum cu o realitate pe care n-o fiica, dar îşi petrece verile în Franţa. „Catherine Cusset ştie cum să dezvăluie
poate stăpâni: pe lângă boala şi A scris nouă romane, apărute la intimitatea oamenilor fără să piardă
depresia soţului, independenţa unui Editura Gallimard: La blouse din vedere mersul Istoriei — cu sau fără
fiu pentru care ea a sacrificat totul şi roumaine, 1990; En toute innocence, majusculă. Este un lucru foarte dificil
care se căsătoreşte cu o franţuzoaică, 1995 — nominalizat la Prix Goncourt de realizat, dar aşa se nasc cele mai
în ciuda opoziţiei părinţilor. şi finalist la Prix Femina; À vous, reuşite romane.”
Pe nora egoistă, arogantă, plină de 1996; Jouir, 1997; Le problème avec — MADAME FIGARO
un sentiment al propriei superio- Jane, 1999 (Problema lui Jane, Editura
rităţi, Helen n-o iubeşte. De această Leda, 2008), Grand Prix des lectrices
soacră, a cărei tăcere ascunde o al revistei Elle, 2000 şi, de asemenea, Roman distins cu
ostilitate tot mai profundă, Marie se finalist la Prix Médicis; La haine de la PRIX GONCOURT DES LYCÉENS
teme. Şi totuşi, între cele două femei famille, 2001; Confessions d’une radine, în 2008
pe care totul pare să le despartă, se 2003; Amours transversales, 2004;
iveşte şi prinde contur ceva ce Un brillant avenir (Un viitor strălucit, Această carte, publicată în cadrul
seamănă cu iubirea. 2008), Prix Goncourt des lycéens, Programului de sprijin pentru publicare
2008. Pe lângă aceste romane, este şi Nicolae Iorga, a beneficiat de ajutorul
autoarea unei povestiri de succes, financiar al CulturesFrance/Ministerul
însoţită de fotografii, New York. francez al Afacerilor Externe şi Europene.
20
LEDA CONTEMPORAN
Fragment:
La cei douăzeci şi şase de ani ai lui, Alexandru a trecut deja prin două mari iubiri. Au fost două marii decepţii, din
care a ieşit cu inima zdrobită. „Este o lecţie de viaţă, Lenuş. O să-şi revină”, a spus Jacob prima dată, când Alexandru avea
douăzeci de ani şi Liza l-a părăsit după o poveste care a durat un an. În acea vară, el s-a întors la părinţi şi vreme de două
luni n-a ieşit din cameră, unde a stat întins pe canapea, a fumat şi a ascultat muzică la căşti. Helen n-a pus nici o între-
bare, dar inima i-a sângerat pentru el. Doi ani mai târziu, după o serie de aventuri fără consecinţe, a întâlnit-o pe Xi-
mena. Era o argentiniancă divorţată şi mai mare decât Alexandru cu cinci ani, dar atât de generoasă şi caldă, că, din pri-
mul moment, surâsul ei radios a cucerit-o pe Elena. Pe cât era Alexandru de brunet şi sumbru, pe atât era ea de blondă
şi luminoasă. Făceau o pereche frumoasă. […] Helen a primit-o pe Ximena în sufletul ei ca pe fiica pe care n-a avut-o. Dar,
în septembrie anul trecut, când Alexandru şi Ximena erau deja împreună de trei ani, iar relaţia lor părea destinată să du-
reze — fusese de două ori în Argentina şi cunoscuse toată familia ei, care îl adora — el a încetat dintr-odată să le mai te-
lefoneze părinţilor. Helen nu s-a neliniştit de tăcerea lui, până când i-a lăsat un mesaj, apoi încă unul, fără ca el să o sune
înapoi. Ascultându-şi presimţirile, l-a convins pe Jacob să se ducă la Cambridge în weekendul următor. La ora unu
după-masă, au sunat la uşa casei de lemn gri din Pearl Street, aproape de Central Square.

De aceeaşi autoare:
Roman distins cu PREMIUL LITERAR AL REVISTEI ELLE 2000
şi nominalizat la PRIX MÉDICIS 1999

21
LEDA CONTEMPORAN

PETER ACKROYD
Hawksmoor
Traducere din limba engleză de Alexandru Asmarandei, 416 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-236-9

Nu există lumină fără întuneric Romancierul, biograful şi poetul „Intens şi memorabil… ţesut cu o teribilă
şi nici materie fără umbră. PETER ACKROYD (n. 1949) a studiat la ingeniozitate. Un roman remarcabil prin
Aceasta este deviza arhitectului universităţile Cambridge şi Yale. A puterea şi subtilitatea sa.”
Nicholas Dyer, asistentul lui lucrat apoi la revista The Spectator, — LONDON REVIEW OF BOOKS
Sir Christopher Wren şi omul ca redactor literar, ulterior ca
împuternicit să construiască în redactor coordonator şi critic de „Extraordinar, uimitor, vivace,
Londra şapte biserici care să se film. În prezent, deţine o rubrică de convingător! Viziunea lui Ackroyd
constituie în tot atâtea jaloane ale recenzie de carte în cotidianul asupra vieţii pune sub semnul întrebării
Iluminismului. Numai că Dyer The Times şi o altă rubrică nu numai rolul romanului, ci şi pe cel
plănuieşte să ascundă câte un secret permanentă la radio. Din 1984, este al artei şi istoriei, al memoriei şi al
întunecat în fiecare dintre aceste membru al Societăţii Regale de timpului.”
biserici, concepând nişte edificii Literatură. Este autorul unei opere — FINANCIAL TIMES
dătătoare de fiori, dar menite să vaste, ce cuprinde romane, biografii
reziste veşniciei. dedicate lui Oscar Wilde, T.S. Eliot, „Sclipitor şi macabru! Sinistru şi
După două sute cincizeci de ani, Charles Dickens, William Blake, remarcabil realizat!”
detectivul londonez Nicholas Thomas More, volume de poezie, — INDEPENDENT ON SUNDAY
Hawksmoor cercetează o serie de piese de teatru, lucrări de istorie
crime sinistre, săvârşite în imediata culturală, eseuri şi cărţi pentru
vecinătate a câtorva biserici de secol copii, multe dintre ele distinse cu Roman distins cu
optsprezece, crime care nu pot fi premii literare prestigioase. A GUARDIAN FICTION PRIZE şi
înţelese de mintea omului modern. publicat şi o celebră istorie a WHITBREAD NOVEL AWARD
Londrei (în anul 2000), metropolă
care i-a influenţat practic toate
scrierile. În anul 2003, a fost
înnobilat de regina Elisabeta II
cu titlul de Comandor al
Imperiului Britanic.

22
LEDA CONTEMPORAN
Fragment:
Aşadar, în 1711, al nouălea an al domniei reginei Anne, în Parlament fu aprobat un decret pentru ridicarea a şapte
noi biserici parohiale în Londra şi Westminster, a căror înfăptuire fu atribuită Oficiului Lucrărilor Publice al Maiestăţii
Sale, din Curtea Scoţienilor. Şi veni vremea ca Nicholas Dyer, arhitectul, să înceapă construcţia unui model al primei bi-
serici. Colegii lui ar fi angajat un dulgher talentat, care să se achite de această sarcină, însă Dyer preferă să lucreze cu pro-
priile mâini, tăind ferestre pătrate sau sculptând scări în miniatură: fiecare element putea fi scos sau desfăcut în părţi mai
mici, astfel încât curioşii să poată cerceta înăuntrul machetei şi să vadă amplasamentul fiecărei părţi. Dyer îşi luă scara
de mărimi din planurile pe care le avea deja desenate şi folosi, ca întotdeauna, un cuţitaş care avea o bucată de sfoară
zdrenţuită înfăşurată pe mânerul de fildeş. Munci timp de trei săptămâni la prototipul său din lemn şi, când ajunse şi la
faza potrivirii clopotniţei în vârful turnului, ne puteam închipui cu toţii cum ar fi arătat biserica înălţată în Spitalfields.
Însă mai erau de făcut alte şase biserici şi, o dată în plus, arhitectul îşi luă rigla scurtă de alamă, compasul şi hârtia groasă
pe care o folosea pentru schiţe. Dyer lucra repede, ajutat de un singur asistent, Walter Pyne, în timp ce, în partea cealaltă
a marelui oraş, zidarii strigau deja unii la alţii pe când ciopleau în stâncă dură viziunea arhitectului. Această viziune o
avem înaintea ochilor şi astăzi, deşi, pentru o clipă, nu auzim decât respiraţia lui grea, în timp ce se apleacă peste hârtii,
şi vuietul focului care se înteţeşte dintr-odată şi aruncă umbre adânci prin încăpere.

*

Doar întunericul poate da forme corecte lucrării noastre şi perspective exacte structurii, pentru că nu există lumină
fără întuneric şi nici materie fără umbră — şi mă tot frământă acest gând: ce viaţă este aceea care nu seamănă cu un cufăr
plin de umbre şi himere? Construiesc ziua, pentru a aduce veşti despre noapte şi tristeţe […] Ceea ce e destinat să du-
reze o mie de ani nu trebuie făcut în pripă.

23
LEDA CONTEMPORAN

JOSEPH O’NEILL
Netherland
Traducere din limba engleză şi note de Carmen Botoşaru, 368 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-245-1

Ce faci când nevasta te părăseşte, îţi JOSEPH O’NEILL s-a născut în anul 1964 „Romanul lui Joseph O’Neill este cu
ia şi copilul şi te lasă de unul singur la Cork, în Irlanda. După o copilărie siguranţă cea mai iscusit alcătuită,
într-un oraş al fantomelor? petrecută în Mozambic, Turcia, Iran şi mai mânioasă, mai pretenţioasă şi mai
Olanda, a urmat cursuri universitare pesimistă proză de până acum, despre
Hans van den Broek alege crichetul. de drept la Colegiul Girton de la ce a însemnat viaţa la New York şi la
Însingurat într-un oraş terorizat de Universitatea Cambridge, devenind Londra după prăbuşirea turnurilor
avioane care dărâmă zgârie-nori, avocat specializat în drept comercial gemene de la World Trade Center.”
căutând să înţeleagă de ce şi cum au şi membru al Baroului londonez. — Dwight Garner, în
dispărut din viaţa lui oameni, locuri A scris până în prezent poezie şi trei NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
şi sentimente, el îşi caută refugiul în romane: This Is the Life (1991), The
sportul copilăriei sale. Dar crichetul Breezes (1996) şi Netherland (2008), „Când ajunsesem cu scrierea cărţii pe la
newyorkez are prea puţine în comun precum şi un volum de non-ficţiune, jumătate, mi-am dat seama oarecum
cu jocul calm cu care a crescut el şi Blood-Dark Track: A Family History disperat că tema romanului meu
cu cel cu accente nobiliare, pe care l-a (2001), considerat una dintre cărţile Netherland aducea vag cu cea din
jucat în timpul studenţiei în Anglia. anului 2002 de publicaţiile The Marele Gatsby: un visător se îneacă,
La New York, crichetul este un joc Economist şi Irish Times. O’Neill este, un observator îşi aminteşte. Nu m-am
aspru, aproape conspirativ, jucat prin de asemenea, colaborator frecvent al lăsat descurajat. Bine că Fitzgerald nu
parcurile sălbăticite de la periferie de revistei Atlantic Monthly. În prezent, era preocupat de crichet.”
nişte oameni pe care metropola nici locuieşte la New York, în faimosul — JOSEPH O’NEILL
nu-i vede măcar — de oameni hotel Chelsea, împreună cu familia sa. (într-un interviu acordat
precum Chuck Ramkissoon. După reţelei amazon.com)
mulţi ani, când cadavrul acestuia este Romanul Netherland, întâmpinat
găsit într-un canal de scurgere extrem de elogios de critică, a figurat
newyorkez, cu mâinile strâns legate pe lista Celor Mai Bune 10 Cărţi ale
la spate, Hans îşi aminteşte prietenia anului 2008 a ziarului New York Times, Roman distins cu
neobişnuită care l-a legat de Chuck… a fost nominalizat la Man Booker PEN/FAULKNER AWARD 2009
un sentiment de visător, de vizionar Prize tot în 2008, iar în 2009 a câştigat şi nominalizat la
şi, poate, ceva mai sumbru… prestigiosul PEN / Faulkner Award. BOOKER PRIZE 2008
24
LEDA CONTEMPORAN
Fragment:
— Vreau să spun că Statele Unite nu au nici o autoritate morală sau legală să poarte acest război. Problema nu e că
Saddam este un individ oribil şi ar trebui împuşcat. Dacă duşmanul e detestabil, nu înseamnă că războiul împotriva lui
este unul nobil. Gândeşte şi tu politic ― măcar o dată. Stalin a fost un monstru. A ucis milioane de oameni. Milioane. Asta
înseamnă c-ar fi trebuit să fim de acord cu invadarea Rusiei de către Hitler? Ar fi trebuit să ne solidarizăm cu Hitler, pen-
tru că-şi propunea să elibereze lumea de un ucigaş în masă?
Ar fi trebuit să mă declar de acord. Ştiam prea bine că n-avea nici un rost să mă cert cu Rachel despre lucruri de-astea.
Dar îmi era ruşine şi voiam să-mi salvez onoarea în propriii mei ochi.
— Vrei să spui că Bush e ca Hitler? E ridicol!
— Nu-l compar pe Bush cu Hitler! — aproape că s-a milogit Rachel. Hitler e doar un exemplu extrem. Te foloseşti
de un exemplu extrem ca să probezi o afirmaţie. Se cheamă că raţionezi. Aşa se raţionează. Faci o afirmaţie şi te ţii de ea
până o demonstrezi logic. Hans, cică tu eşti marele raţionalist.
După cum spuneam, nu mi-am revendicat niciodată această trăsătură. Pur şi simplu, mă văd pe mine însumi ca pe
un ins precaut cu afirmaţiile pe care le fac. Ideea c-aş fi un raţionalist era una dezvoltată de Rachel ― cu complicitatea
mea, trebuie să recunosc. Cine ar avea curajul să îndrepte micile percepţii greşite care ne aduc admiraţia celorlalţi?
— Asta nu înseamnă să raţionezi, am zis eu. Înseamnă doar să fii agresiv.
— Agresiv? Hans, tu chiar nu pricepi? Chiar nu-ţi dai seama că aici nu e vorba de relaţii personale? Politeţe, amabi-
litate, tu, eu… nimic din toate astea nu contează. Aici e vorba despre o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru viitorul ome-
nirii. Sentimentele noastre personale nu fac parte din acest tablou. Sunt alte forţe la mijloc. Statele Unite sunt, în prezent,
cea mai mare putere militară din lume. Pot să facă ― şi vor face ― tot ce vor ele. Trebuie să le oprim. Sentimentele tale
şi sentimentele mele ― şi a oftat adânc ― n-au nici o importanţă.
Am privit din nou fix pe fereastră. Ninsoarea se oprise. Oraşul era drapat într-o togă de gheaţă.

25
LEDA CONTEMPORAN

RAWI HAGE
Gândacul
Traducere din limba engleză şi note de Irina Vainovski-Mihai, 320 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-273-4

„Subteranele, prietene, sunt o lume RAWI HAGE s-a născut în 1964 la „Cu ecouri din Însemnări din
aparte. Alte fiinţe umane privesc Beirut, unde a trăit timp de nouă ani subterană a lui Dostoievski şi
cerul, dar eu îţi spun, singura cale experienţa războiului civil. A emigrat Metamorfozele lui Kafka, acest roman
de a cunoaşte lumea asta e să-i în Statele Unite în 1982, a urmat magic-realist plasat în zilele noastre
străbaţi subteranele.” cursurile Institutului de Fotografie aduce la iveală, în întunericul iernii
din New York, iar după zece ani s-a canadiene, trecutul violent, marcat de
Plasată în decorul comunităţii de mutat în Canada, unde a studiat război al protagoniştilor săi…”
imigranţi din Montréal, acţiunea artele plastice la Colegiul Dawson şi — BOOKLIST
romanului se desfăşoară pe la Universitatea Concordia din
parcursul unei luni de iarnă deosebit Montréal. Este un scriitor laureat al „O privire sumbră şi necruţătoare…
de aspre. Un hoţ autodeclarat, cu o multor premii, artist fotograf, curator lumea subterană a imigranţilor într-o
tentativă de sinucidere ratată, este şi comentator politic. Scrierile sale au versiune originală, crudă şi curajoasă .”
salvat împotriva voinţei sale şi apărut în publicaţii precum Maclean’s, — COLM TÓIBÍN
obligat să frecventeze şedinţe de Fuse, Mizna, Jouvert, The Toronto
terapie la cabinetul unei analiste Review, Montreal Serai şi Al-Jadid. Roman distins cu
bine intenţionate, dar naive. Astfel se Creaţiile lui fotografice au fost expuse PARAGRAPH HUGH MCLENNAN
declanşează întreaga poveste, în galerii şi muzee din întreaga lume. PRIZE FOR FICTION
purtându-ne din trecutul violent al Cele două romane ale sale, Jocul lui și GRAND PRIX DU LIVRE
copilăriei antieroului petrecute într-o De Niro (2006) şi Gândacul (2008), au DE MONTRÉAL
ţară sfâşiată de război, într-un fost primite cu mult entuziasm de
finalist la
prezent cu un peisaj dominat de presă şi critica literară, fiind traduse
SCOTIABANK GILLER PRIZE,
în nenumărate limbi. GOVERNOR GENERAL’S
cafenele de imigranţi îmbâcsite de
fum, în care fiecare are câte o LITERARY AWARD,
Aceasta carte este publicată cu sprijinul
poveste. Pe străzile îngheţate din ROGER WRITERS’ TRUST FICTION
financiar oferit de Canada Council for the
Montréal, hoţul supravieţuieşte la PRIZE, COMMONWEALTH PRIZE
Arts, în cadrul programului Writing and
limită, imaginându-şi că este un Publishing – International Translation și selectat de
gândac ce invadează vieţile Grants. GLOBE AND MAIL
localnicilor privilegiaţi şi nepăsători în topul celor mai bune zece cărţi
din jurul său. ale anului 2008
26
LEDA CONTEMPORAN
Fragment:
Sunt îndrăgostit de Shohreh. Dar nu mai am încredere în sentimentele mele. Nici nu am trăit cu o femeie şi nici nu am
curtat vreuna cu adevărat. Şi adeseori m-am mirat de nevoia mea de a seduce şi de a poseda orice femelă din specie care
îmi iese în cale.
Când văd o femeie, simt că dinţii îmi devin mai subţiri, mai lungi, mai ascuţiţi. Spatele mi se cocârjează şi din frunte
îmi înmuguresc două antene, care se întind apoi, tremură în aer, semnalizează nevoia de a fi băgat în seamă. Vreau să
mă târăsc sub tălpile femeilor pe care le întâlnesc, ca să le admir privind de jos ţinuta dreaptă, gleznele delicate. În ace-
laşi timp, simt şi o repulsie — nu o jenă, o repulsie — faţă de cleiul atracţiei şi dorinţei. Este un amestec ciudat de emo-
ţii şi instincte care mă învăluie, făcându-mă să mă apropii de femeile acestea ca un cocoşat de nişte eleve.
Poate e timpul să merg iar la doctor, fiindcă în ultima vreme sentimentul acesta m-a copleşit. Chiar dacă am avut ace-
laşi imbold şi în prezenţa psihiatrului. Recent, când am văzut-o râzând cu una dintre asistentele sale, mi-am dat seama
că este şi ea femeie, iar când, stând în faţa mea, mi-a cerut să-mi reproduc pornirile, i-am pus mâna pe genunchi. A schim-
bat subiectul şi, calmă, cu o expresie plină de compasiune, mi-a împins mâna, şi-a tras scaunul înapoi şi mi-a spus:
Bine, hai să vorbim despre sinuciderea ta.

De acelaşi autor:
Într-un Beirut sfârtecat de război se leagă şi dezleagă prietenii. Explodează bombe, se năruie
case. Se confruntă miliţii rivale. Se face dragoste. Se goneşte dement pe motociclete. Se fură la
cazinou şi se joacă ruleta rusească. Se scrie istorie. Se rescriu destine.

Roman distins cu
INTERNATIONAL IMPAC DUBLIN LITERARY AWARD
McAUSLAN FIRST BOOK PRIZE
PARAGRAPHE HUGH MacLENNAN PRIZE FOR FICTION
PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC

27
LEDA CONTEMPORAN

JONATHAN MILES
Dragi American Airlines
Traducere din limba engleză şi note de Andrei Oprea, 256 pag., 13x20 cm, 36,90 lei, ISBN 978-973-102-270-3

Bennie Ford, un poet ratat devenit JONATHAN MILES (n. 1971) deţine „Un prim roman scânteietor, amuzant,
traducător, călătoreşte de la New rubrica de cocteiluri în cotidianul ireverenţios, pe care nu poţi să nu-l
York la Los Angeles, ca să ia parte la New York Times şi rubrica de iubeşti. Mi-a reamintit de Martin Amis
nunta fiicei sale, pe care n-a mai recenzie de carte în revista Men’s de la începuturile sale strălucite, doar
văzut-o de 28 de ani. Dar zborul său Journal. Scrieri jurnalistice, de critică că aici există speranţa mântuirii. Nu-i
face o escală neaşteptată la Chicago, literară şi eseuri a publicat şi în New uşor să scrii o carte atât de bună, dar
unde este anulat pe motiv de vreme York Times Book Review, GQ, The New
Jonathan Miles pare a se achita de
nefavorabilă. Blocat în purgatoriul York Observer, The Oxford American şi
sarcină fără nici un efort major.”
din aeroportul O’Hare, furios şi Field & Stream. Ca jurnalist, a scris
— ELIZABETH GILBERT,
neajutorat, Bennie compune o despre cele mai diferite subiecte,
cum ar fi moartea furnizorului de autoarea cărţii
scrisoare către compania American Mănâncă, roagă-te, iubeşte
alcool ilicit al lui William Faulkner,
Airlines, prin care cere să i se
teoria şi practica bătăilor în cârciumi
returneze banii plătiţi pe bilet.
sau comerţul mondial de pe piaţa „Te distrează, te dezarmează… o carte
Scrisoarea lui, un cocteil de furie,
neagră cu carne de rechin. A realizat amuzantă, isteaţă, emoţionantă şi teribil
umor, vulnerabilitate şi regrete,
o galerie întreagă de portrete, de caustică.”
devine dintr-o cerere imperios-amu-
prezentând şi candidaţi la — PORTER SHREVE, Chicago Tribune
zantă de rambursare a preţului Preşedinţia Statelor Unite, şi
călătoriei un comentariu (haz de jefuitori de bănci din Canada, şi „Înţelegem că este literatură şi nu
necaz!) pe marginea unei vieţi muncitori din fabricile vietnameze. comentăm.”
irosite, a unor ani înecaţi în băutură, În anul 2005, a concurat în raliul
a talentului şi fericirii pierdute. — TIM SMITH, purtător de cuvânt
Paris-Dakar, cu care ocazie şi-a
al companiei American Airlines,
pierdut o roată, două transmisii, un
Dragi American Airlines dă un nou citat de USA Today
parbriz şi câteva bucăţi din tăblăria
sens genului de „roman de maşinii din cauza zdruncinăturilor,
aeroport” şi anunţă apariţia unui aproape toate bunurile personale
nou talent scriitoricesc în beletristica din cauza bandiţilor mauritanezi şi
nord-americană. vreo două săptămâni de somn, el şi
partenerul său reuşind performanţa
www.dearamericanairlines.com de a termina cursa pe locul 65.
28
LEDA CONTEMPORAN
SUE TOWNSEND
Regina Camilla
Traducere din limba engleză de Ana Petrescu, 512 pag., 13x20 cm, 44,90 lei, ISBN 978-973-102-102-7

Dragul meu Charles, În această SUE TOWNSEND s-a născut în anul „Townsend este unul dintre cei mai
dimineaţă, la ora 9.30, am abdicat din 1946, la Leicester, în Marea Britanie. talentaţi umorişti pe care îi avem azi…”
poziţia mea de Regină a Angliei, a La vârsta de cincisprezece ani a — THE TIMES
Commonwealth-ului etc., etc., etc.… abandonat şcoala şi, după slujbe
diverse, s-a alăturat unui grup de „Townsend a ridicat o oglindă în faţa
Cu drag, Mami
scriitori de la Teatrul Phoenix, din naţiunii şi ne-a făcut să ne simţim fericiţi
PS Azi se ridică gunoiul. oraşul natal. Şi-a început cariera de când râdem de ceea ce vedem în ea.”
PPS Toată dragostea mea Reginei Camilla scriitoare după ce în 1981 a câştigat — SUNDAY TELEGRAPH
Thames Television Playwright
De treisprezece ani, în vreme ce Award pentru piesa Womberang. „Nu există roman de Sue Townsend
Anglia devine un loc din ce în ce Este autoarea mai multor romane, care să nu amuze…, fanii vor zâmbi la
mai trist, Prinţul Charles îşi duce piese de teatru şi scenarii, devenind fiecare pagină.”
viaţa liniştit într-o locuinţă socială celebră pentru cărţile din seria — SUNDAY TIMES
de pe Domeniul Florilor (devenit Adrian Mole, care au fost adaptate
acum Zona de Excludere „Florilor”), pentru radio, televiziune şi teatru şi
împreună cu dragostea vieţii lui, care i-au adus titlul de cel mai De aceeaşi autoare:
Camilla. Aici se dedică pasiunilor vândut autor britanic al anilor ’80.
sale — grădinăritul şi creşterea În 2007, i-au fost conferite James
găinilor —, în timp ce Camilla îşi Joyce Award de către Societatea
petrece zilele făcând cât mai puţin Istorică şi Literară a Colegiului
cu putinţă, alături de vecinii lor Universitar din Dublin şi două
certaţi cu legea. Dar în curând viaţa doctorate onorifice din partea
li se va schimba, căci două bătălii Universităţilor Leicester şi
aprige se dezlănţuie — una pentru Loughborough.
Coroană, alta pentru drepturile Romanul Regina Camila este
populaţiei canine din regat, condusă precedat de Regina şi cu mine,
de însuşi Harris, năbădăiosul corgi publicat de Editura Leda în 2009.
al Reginei.
29
LEDA CONTEMPORAN

Recomandări din colecţia LEDA CONTEMPORAN

Cei mai buni tineri William Golding Donald Barthelme Nancy Huston Tim Winton
romancieri americani MOŞTENITORII ALBA-CA-ZĂPADA LINII DE FALIE RESPIRAŢIA
ANTOLOGIA GRANTA Traducere de Adina şi Traducere de Ana Chiriţoiu Traducere de Traducere de Adriana
Preţ: 49,90 lei Gabriel Raţiu Preţ: 29,90 lei Laura-Georgiana Fratu Claudia Iacob
Preţ: 35,90 lei Preţ: 44,90 lei Preţ: 36,90 lei

Alan Bennett Javier Cercas Ihsan Oktay Anar Linda Grant Andrew Cowan
ALTEŢA SA CITITOARE VITEZA LUMINII ATLASUL CONTINENTELOR AM TRĂIT VREMURI MODERNE PORCUL
Traducere de Traducere de Ileana Scipione ÎNCEŢOŞATE Traducere de Adina şi Traducere de Ruxandra Ana
Smaranda Câmpeanu Preţ: 39,90 lei Traducere de Luminiţa Munteanu Gabriel Raţiu Preţ: 39,90 lei
30 Preţ: 39,90 lei Preţ: 39,90 lei Preţ: 39,90 lei
LEDA CLASIC
LEDA CLASIC

HENRYK SIENKIEWICZ
Potopul – 2 volume
Traducere din limba polonă de Stan Velea, vol. I — 744 pag./vol. II — 664 pag., 13x20 cm, 59,90 lei, ISBN 978-973-102-247-5

Cu toate că tăvălugul războiului se HENRYK SIENKIEWICZ (1846–1916), „În Potopul se simte respiraţia uriaşă a
rostogoleşte pustiitor de la un capăt unul dintre cei mai prolifici scriitori secolelor trecute. Romanul este un
la altul al Potopului, antrenând mase polonezi, a primit în anul 1905 impresionant tablou poetic, un epos în
mari de potrivnici şi dezlănţuind Premiul Nobel pentru literatură. genul lui Ariosto. De aici asemănarea lui
energii uriaşe, ca în orice roman de Dintre scrierile sale, se disting cu marile pânze istorice ale lui
„capă şi spadă”, cele trei volume romanul Quo vadis, operă inspirată J. Matejko. Sienkiewicz nu descrie şi nu
încheagă indirect un fel de cronică de persecuţiile creştinilor în timpul reface generaţiile apuse, ci le creează cu o
artistică a confruntărilor. Înlănţuirea împăratului Nero, În zadar, Scrisori intuiţie genială. Bogusław Radzwiłł,
firească a evenimentelor o realizează din călătoria în America, trilogia Kmicic, Wołodyjowski, Zagłoba [...] sunt
Sienkiewicz prin intermediul istorică Prin foc şi sabie, Potopul şi personaje alcătuite magistral, ficţiuni
personajului principal, Andrzej Pan Wołodyjowski, Fără ideal, Familia literare perfect valabile în contextul
Kmicic, a cărui evoluţie se Połaniecki, Cavalerii teutoni, Prin epocii, care captează atenţia şi înalţă
întrepătrunde organic cu aceea a răz- pustiu şi junglă ş.a. sufletul, asemenea creaţiilor lui V. Hugo.”
boiului. Osatura epică începe în anul În Potopul, cu toate că este o — STEFAN ŻEROMSKI
1655, când suedezii, rupând acordul naraţiune ce realizează densitatea
de la Nowy Targ, încheiat în 1629, factologică a thrillerului, „Sienkiewicz a creat cea mai frumoasă
invadează din nou Polonia, şi se personajele, deşi numeroase, se viziune artistică din literatura polonă a
sfârşeşte prin pacea de la Oliwa, din detaşează cu limpezime, sanctuarului de la Jasna Góra. Nu o
1660, cuprinzând succesele iniţiale parcurgând traiectorii egalează nici una dintre celelalte, datorate
ale regelui Carol Gustav, după impresionante. lui Wł. Reymont, J. Dobraczyński ş.a.
capitularea de la Ujœcie şi trădarea Prezenţa ei împrumută consistenţă şi
familiei Radziwiłł, luptele de viaţă realităţilor înfăţişate în nuvelistică,
hărţuială de sub comanda lui Stefan romanele de moravuri şi epopeile istorice.”
Czarniecki şi izgonirea cotropitorilor. — LECH LUDOROWSKI
— STAN VELEA
Autor distins cu
PREMIUL NOBEL
PENTRU LITERATURĂ
32
LEDA CLASIC
Fragment:
Trăia în Samogiţia neamul avut al Billewiczilor, descinzând din Mendog, cu multe încrengături şi respectat mai mult
decât altele în tot olatul Rosienie. La cinuri înalte, Billewiczii nu ajunseseră niciodată, avându-le în grijă, cel mult, pe cele
ale judeţelor, dar pe câmpul lui Marte aduseseră ţării foloase însemnate, pentru care în diferite timpuri fuseseră răsplătiţi
cu dărnicie. Cuibul familiei, care mai dăinuia, se chema tot Billewicze, dar mai aveau şi alte moşii în ţinutul Rosienie şi
mai departe spre Krakinów, de-a lungul Laudei, Szojei şi Niewiaóei până hăt! dincolo de Ponievieó. Abia mai târziu se
răsfiraseră în câteva ramuri, ale căror vlăstare nu mai ştiau unele de altele. Se strângeau cu toţii doar atunci când în
Rosienie, pe câmpia Stărilor, se ţinea strânsura şleahticilor samogiţieni. Din când în când, se mai întâlneau în steagurile
oştirii lituaniene şi pe la adunări, iar pentru că erau bogaţi şi se bucurau de multă trecere, erau nevoiţi să ţină cont de ei
până şi Radziwi»»ii cei atotputernici în Lituania şi Samogiţia. În timpul domniei lui Jan Kazimierz, patriarhul întregii
stirpe Billewicz era Herakliusz Billewicz, polcovnic de călărime uşoară şi cămăraş de Upita. Acesta nu mai trăia în cui-
bul de baştină pe care-l stăpânea în acea vreme Tomasz, spătarul de Rosienie; lui Herakliusz îi reveniseră Wodokty,
Lubicz şi Mitruny, aşezate în apropierea Laudei şi înconjurate, ca de o mare revărsată, de pământurile şleahtei mărunte.

De acelaşi autor:

33
LEDA CLASIC

I.S. TURGHENIEV
Prima iubire. Apele primăverii
Traducere din limba rusă de Cornelia Topală, 256 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-258-1

„Influenţa lui Turgheniev a depăşit I.S. TURGHENIEV (1818–1883), „Cel mai occidental dintre scriitorii ruşi
propria lui cultură. La Paris, ca maestru al realismului rus, unul este poate romancierul cel mai valoros din
membru al «celor cinci» (Flaubert, dintre exponenţii de prestigiu ai veacul al XIX-lea, prin urmare din toate
Turgheniev, Zola, Daudet şi „şcolii naturale”, a cunoscut primul timpurile. Turgheniev este un analist
Edmond de Goncourt), el a fost succes cu Povestirile unui vânător, lucid şi ascuţit, un intelectual, un
acceptat aproape ca un scriitor inspirate din viaţa satului feudal. gânditor preocupat de ideile generale ale
francez. Dragostea pentru artă şi Opera sa literară, variată şi bogată, vremii. Nu există un scriitor pe care să-l
natură l-a legat de Goncourt, a fost cuprinde romane (Rudin, Un cuib de iubeşti ca pe acest rus cu inima de aur.”
foarte apropiat de Flaubert şi a nobili, În ajun, Părinţi şi copii, Fum, — G. IBRĂILEANU
luptat pentru a face cunoscută opera Desţelenirea), nuvele (Asia, Faust,
lui Zola în Rusia. Maupassant se Prima iubire, Apele primăverii, Klara „Turgheniev n-a fost numai un mare
considera elevul lui, iar impactul Milici, Cântecul iubirii triumfătoare, scriitor, el a fost înainte de toate om, dar
operei lui Turgheniev poate fi Jurnalul unui om de prisos, Mumu, un om impresionabil la culme, care
detectat în scrierile acestuia. Cum După moarte) şi piese de teatru simţea, ghicea şi suferea de toate cele ce
Maupassant, la rândul său, a (Celibatarul, O lună la ţară, Parazitul). se petreceau în jurul său, un om cu
exercitat o influenţă puternică Acordul final al activităţii sale inima bună, iubitoare, atrasă către tot ce
asupra lui Cehov, se poate spune că, literare este reprezentat de Poemele e frumos, bun şi moral. El punea mâna
via Franţa, moştenirea lui în proză, adevărată artă poetică a pe pulsul ţării sale şi inima îi sălta în
Turgheniev s-a întors către o nouă scriitorului. Creator de tablouri tact cu inima norodului rus, suferind
generaţie în Rusia.” sugestive ale societăţii ruseşti, aceleaşi suferinţe, bucurându-se de
— RICHARD PEACE preocupat de ideile vremii sale şi, în aceleaşi bucurii…”
acelaşi timp, scriitor plin de — C.D. GHEREA
sensibilitate şi romantism,
Turgheniev a lăsat o amprentă „Nici unul dintre scriitorii ruşi nu a
originală şi autentică atât asupra fost citit cu atâta nesaţ în întreaga
literaturii ruse, cât şi a celei Europă ca Turgheniev…”
universale. — GEORG BRANDES

34
LEDA CLASIC
I.S. TURGHENIEV
Un cuib de nobili
Traducere din limba rusă şi note de Cornelia Topală, 192 pag., 13x20 cm, ? lei, ISBN 978-973-102-287-1

În romanul Un cuib de nobili, care I.S. TURGHENIEV (1818–1883), „[Turgheniev] este un colos uimitor, un
vede lumina tiparului în anul 1859, maestru al realismului rus, unul uriaş blând, cu părul alb; seamănă cu
„cel mai occidental dintre scriitorii dintre exponenţii de prestigiu ai un vechi spirit binevoitor al munţilor şi
ruşi”, cum îl numea G. Ibrăileanu, ne „şcolii naturale”, a cunoscut primul pădurilor, cu un druid sau cu însuşi
oferă un bogat tablou al societăţii succes cu Povestirile unui vânător, călugărul din Romeo şi Julieta. Are un
ruseşti din secolul al XIX-lea. Scriitor inspirate din viaţa satului feudal. fel de frumuseţe venerabilă.”
plin de sensibilitate şi romantism, Opera sa literară, variată şi bogată, — EDMOND ŞI JULES DE GONCOURT
Turgheniev ştie să îmbine aspectele cuprinde romane (Rudin, Un cuib
acute ale vremii sale, cu inegalabile de nobili, În ajun, Părinţi şi copii, Fum, „Dacă romanul englez are acum
poveşti de dragoste. Veritabil roman Desţelenirea), nuvele (Asia, Faust, o oarecare eleganţă a stilului,
psihologic — gen care de altfel i-a Prima iubire, Apele primăverii, Klara îi datorează acest lucru în
adus şi celebritatea — Un cuib de Milici, Cântecul iubirii triumfătoare, primul rând lui Turgheniev.”
nobili urmăreşte o idilă fără de spe- Jurnalul unui om de prisos, Mumu, — J. GALSWORTHY
ranţă, în care protagonistul, nobilul După moarte) şi piese de teatru
Lavreţki, se vede prins, alături de (Celibatarul, O lună la ţară, Parazitul). „În descrierile sale de natură, Turgheniev
tânăra fiică a unor rude îndepărtate, Acordul final al activităţii sale creează impresia unei Rusii dogoritoare,
idilă care nu are cum să-şi găsească literare este reprezentat de Poemele cuprinse de arşiţă, în zumzet de albine
un deznodământ fericit. în proză, adevărată artă poetică a grele, îmbuibate.”
scriitorului. Creator de tablouri — ALPHONSE DAUDET
„Pentru mine, sunteţi deja de mult un sugestive ale societăţii ruseşti,
etalon. Dar cu cât vă studiez mai mult, preocupat de ideile vremii sale şi, în „Slavofil şi occidental, rus şi european,
cu atât mă uluieşte mai mult talentul acelaşi timp, scriitor plin de liberal şi conservator, romantic şi
dumneavoastră. Admir imens pasiunea şi sensibilitate şi romantism, realist, Turgheniev reprezintă mărturia
totodată caracterul stăpânit al stilului Turgheniev a lăsat o amprentă captivantă şi lucidă a procesului care a
dumneavoastră de a scrie, simpatia cu originală şi autentică atât asupra dus Rusia spre transformările profunde,
care vă aplecaţi asupra oamenilor mărunţi literaturii ruse, cât şi a celei necesare şi dureroase ale secolului XX.”
şi care încarcă peisajul de semnificaţii.” universale. — MICHEL CADOT
— FLAUBERT CĂTRE TURGHENIEV
35
LEDA CLASIC

Recomandări din colecţia LEDA CLASIC

Alexandre Dumas Alexandre Dumas Guy de Maupassant Charlotte Brontë Emily Brontë
DOAMNA DE MONSOREAU CEI TREI MUSCHETARI BEL-AMI JANE EYRE LA RĂSCRUCE DE VÂNTURI
Traducere de C. Ionescu-Boeru Traducere de Traducere de Traian Finţescu Traducere de Mirella Acsente Traducere de Dana Popescu
Preţ: 59,90 lei Liana Maria Gomboşiu Preţ: 39,90 lei Preţ: 36,00 lei Preţ: 35,00 lei
Preţ: 44,90 lei

Jane Austen Oscar Wilde Henry James D.H. Lauwrence Proust
MÂNDRIE ŞI PREJUDECATĂ PORTRETUL LUI DORIAN GRAY PORTRETUL UNEI DOAMNE AMANTUL ÎN CĂUTAREA TIMPULUI PIERDUT
Traducere de Anca Florea Traducere de Răzvan Taliu Traducere de Ileana Cazan DOAMNEI CHATTERLEY Traducere de
Preţ: 39,90 lei Preţ: 36,90 lei Preţ: 39,90 lei Traducere de Bianca Iazmin Radu şi Eugenia Cioculescu
36 Preţ: 32,00 lei Preţ casetă: 150,00 lei
LOVE & LIFE LEDA
LIFE LEDA

DIANE JOHNSON
Le Divorce
&

Traducere din limba engleză şi note de Ioana Jelea, 448 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-294-9
LOVE

Imaginaţi-vă că protagonista DIANE JOHNSON, romancieră, eseistă pe romanul omonim al lui Stephen
romanului lui Henry James Portretul şi scenaristă americană, s-a născut în King. În prezent, locuieşte la Paris şi
unei doamne se afişează cu o tunsoare 1934 la Moline, Illinois. De două ori San Francisco.
la modă, în fustă mini şi cu ochelari finalistă la Pulitzer Prize şi de trei
de soare. Iat-o pe Isabel Walker, ori la National Book Award, a fost
irezistibila eroină a romanului de multe ori comparată cu Jane „Dacă ar fi să o încrucişăm pe Jane
incendiar al lui Diane Johnson. Austen şi Edith Wharton pentru Austen cu Henry James, rezultatul ar fi
comediile ei de moravuri despre Diane Johnson.”
Le Divorce este povestea unei ameri- americani care trăiesc în străinătate. — SAN FRANCISCO CHRONICLE
cance isteţe şi sexy care vine la Paris Printre romanele sale, devenite
să-şi viziteze sora vitregă, pe Roxy, o bestselleruri, se numără Le Divorce ,,Un roman sclipitor despre ciocnirea
poetă a cărei căsnicie cu un membru (1997), Le Marriage (2000) şi L’Affaire nebunească a două culturi în Oraşul
al unei familii de aristocraţi francezi (2004). A scris, de asemenea, Luminilor... Captivant!”
i-a asigurat un loc de invidiat în biografii ― Lesser Lives şi Dashiell — BOSTON GLOBE
societatea pariziană. Însă la vie en rose Hammett: A Life ― şi, după patru
nu prea se regăseşte în căminul fami- luni petrecute în Iran alături de „Delicios… Un text scris excelent, cu
liei Persand: soţul lui Roxy tocmai a soţul său medic, Persian Nights, inteligenţă şi înţelepciune. Asemenea
părăsit-o pe aceasta pentru soţia comparată cu Passage to India a lui Parisului, cartea îţi ajunge la suflet
cehoslovacă a unui avocat american. E.M. Forster. Inspirată tot de prin simţuri, iar aroma sa e dulce-amă-
Se aud oare zvonuri de… divorce? experienţa legată de munca soţului ruie… O comedie sclipitoare, cu nimic
ei, a publicat în 1990 Health and mai prejos decât textele lui Henry
Le Divorce a fost ecranizat în 2003, în Happiness, în care înfăţişează viaţa James, Edith Wharton sau Colette…
regia lui James Ivory, cu un scenariu de într-un mare spital din San Încântător!”
Ruth Prawer Jhabala şi având în Francisco, şi colecţia de povestiri — ST PETERSBURG TIMES
distribuţie pe Kate Hudson, Naomi Opium: Some Travelers’ Tales (1993).
Watts, Glenn Close, Leslie Caron, Rona Diane Johnson colaborează frecvent
© Jan Cobb

Hartner, Stephen Fry etc. Filmul a fost la The New York Times Book Review. Roman nominalizat la
recompensat cu Premiul Wella pentru A scris, alături de Stanley Kubrick, NATIONAL BOOK AWARD
regie la Festivalul de Film de la Veneţia. scenariul la The Shining (1980), bazat
38
LIFE LEDA
&
Fragment:

LOVE
Deşi o liniştisem pe Roxy spunându-i că mă distram în Franţa, îmi petreceam cea mai mare parte din timp muncind sau
ca babysitter. Însă, din când în când, ieşeam în oraş cu unul dintre cei doi francezi ai mei, Yves şi Michel, ba chiar şi cu
vreo doi americani: Mark Lopez, un tip pe care-l ştiam din Santa Barbara, şi Jeff, fratele unui prieten de-al lui Roxy.
Amândoi îmi erau ca nişte fraţi: americanii din noi uitau de diferenţele de sex, iar întâlnirile noastre constau, în mare
parte, într-un schimb de observaţii legate de conflictele culturale şi de strategii de supravieţuire.
De cele mai multe ori, ne duceam la un film. Parisul e un loc bun pentru cinefili pentru că indiferent ce film ai vrea
să vezi, îl găseşti rulând pe undeva. Uneori ieşeam la masă seara.
Scena: Yves şi Isabel într-un restaurant care duhneşte a fum de ţigară şi trabuc; nici nu-ţi dai seama cum pot fumă-
torii să simtă gustul mâncării. Yves fumează, ca toţi ceilalţi.
Eu: Fumatul ăsta e chiar o prostie. E cea mai frecventă cauză de deces. Chiar nu te poţi abţine?
Yves: Bah ouieeeeah. (Nu ştiu să transcriu silabele astea ciudate, care înseamnă: „Da, fumez. Cine nu fumează e un con.
Americani ţicniţi!”)
Eu (pe un ton afectat): Aş dori o porţie de calcan dietetic, degresat, şi un platou cu legume gătite la aburi, vă rog.
Yves: Pavé au poivre, saignant (halcă de carne nu prea pătrunsă, înotând în unt şi smântână).
Eu: Îh (mă cutremur).
…Şi uite aşa începe să-mi ţină o prelegere despre cine ştie ce aspect ezoteric al problemei cărnii de vită, sau a ciu-
percilor sau a oricărui alt aliment.
Băieţilor le plac şi benzile desenate — vorbesc de Yves şi de prietenii lui — deşi sunt toţi studenţi. La cursurile des-
pre cultura franceză pe care le urmez la mairie, nu afli nimic despre lucrurile astea. Îmi dau seama că mai am multe de
învăţat despre Franţa, dar şi ei mai au câte ceva de aflat despre America, deşi singurul loc pe care ar vrea să-l vadă acolo
este Lazvegaz.

39
LIFE LEDA

LILY PRIOR
Ardoare – Un roman despre cum poţi fi vrăjit
&

Traducere din limba engleză de Liviana Tane, 192 pag., 13x20 cm, 29,90 lei, ISBN 978-973-102-195-9
LOVE

Un basm pentru oameni mari, de o LILY PRIOR este autoarea unor „Un basm irezistibil de amuzant,
imaginaţie debordantă, care celebrează romane de succes, traduse în peste de subtil, asezonat cu picanterii
peisajele mirifice ale Italiei şi treizeci de limbi. Mare admiratoare romantice.”
excentricităţile italienilor. a gastronomiei şi culturii italiene, — BOOKLIST
O naraţiune plină de răsuciri din Prior a călătorit mult în Italia, mai
condei, umor şi delicii inedite. ales în Sicilia.
În limba română i-a mai fost
Arcadio Carnabuci, un cultivator de publicat romanul Cabaret şi se află în
măslini italian care se simte curs de apariţie La Cucina.
însingurat, sădeşte câteva seminţe
ale iubirii, fără să-şi închipuie nici o
www.lilyprior.com
clipă ce haos vor declanşa fructele
magiei lui. Fernanda Ponderosa,
femeia voluptuoasă din visurile sale,
scapă neatinsă de vrajă, în schimb
Gezabel, o catâroaică vrednică, între
două vârste, se îndrăgosteşte de el De aceeaşi autoare:
din vârfurile urechilor până la copite.
Dintr-odată, măcelarul şi brutarul
cochetează cu ideea crimei pasionale,
doctorul şi asistenta lui se dedau la
nebunii împreună, iar un nou-născut
se transformă în înger. Pe când
sătenii pendulează între iubire şi
război, câteva fenomene ieşite din
comun vin să aţâţe atmosfera şi aşa
febrilă, făcând ca marile pasiuni să se
consume la temperaturi ce depăşesc
arşiţa verii meridionale.
40
LIFE LEDA
AMULYA MALLADI
Anotimpul fructelor de mango

&
Traducere din limba engleză de Liviana Tane, 272 pag., 13x20 cm, 32 lei, ISBN 978-973-102-196-6

LOVE
O saga de familie într-o Indie magică AMULYA MALLADI s-a născut în 1974 „Un volum despre căutarea sinelui,
în India şi a trăit o vreme în Statele luarea de decizii şi consolidarea forţei
După şapte ani petrecuţi în Unite. A scris romanele: A Breath of interioare… un câştig pentru femei,
America, Priya Rao se întoarce în Fresh Air (2002), The Mango Season un câştig pentru cititori.”
India natală. Doreşte să-şi anunţe (Anotimpul fructelor de mango, 2003), — INDIA CURRENT
familia că este logodită cu Nick, Serving Crazy with Curry (2004), Song
americanul pe care-l iubeşte, dar of the Cuckoo Bird (2005) şi The Sound „Malladi îl învăluie pe cititor cu tradiţii
vestea frânge inimile celor din jur, of Language (Sunetul cuvintelor, 2007, culturale fascinante şi mâncăruri
care insistă ca ea să se mărite cu un publicat şi în limba română la savuroase, totul condimentat cu un
„băiat bun indian”. Editura Leda). În prezent, locuieşte umor discret.”
în Danemarca, împreună cu soţul şi — BOOKLIST
Vizita se transformă într-o cei doi copii ai săi.
experienţă copleşitoare. Tânăra
femeie, care a cunoscut lumea
occidentală, încearcă să aducă
schimbarea şi în propria familie. De aceeaşi autoare:
Între două culturi profund diferite,
între tradiţie şi modern, între
generaţii diverse par să existe
conflicte de netrecut.

41
LIFE LEDA

Recomandări din colecţia LOVE & LIFE LEDA
&
LOVE

Anne Cushman Fadia Faqir Fadia Faqir Katherine Taylor Garth Stein
ILUMINAREA PE ÎNŢELESUL STÂLPI DE SARE MĂ NUMESC SALMA CUM SĂ SPUI ADIO ENZO SAU ARTA DE A PILOTA
PROŞTILOR Traducere de Ioana Văcărescu Traducere de Ilinca-Smărăndiţa Traducere de Ioana Iepureanu PE PLOAIE
Traducere de Cătălin Pruteanu Preţ: 39,90 lei Şchiopu Preţ: 39,90 lei Traducere de Doina Doru
Preţ: 39,90 lei Preţ: 32 lei Preţ: 39,90 lei

Christine Angot Jill Mansell Jill Mansell Debby Holt Sadie Jones
RENDEZ-VOUS CEL PE CARE ŢI-L DOREŞTI… GREŞELILE MIRANDEI GHIDUL DE SUPRAVIEŢUIRE PROSCRISUL
Traducere de Marieva Ionescu E MAI APROAPE DECÂT CREZI Traducere de AL UNEI FOSTE SOŢII Traducere de Adrian Buz
Preţ: 39,90 lei Traducere de Liliana Andronache Liliana Cojocaru Traducere de Diana Cojocaru Preţ: 38,90 lei
42 Preţ: 42 lei Preţ: 36,99 lei Preţ: 38,90 lei
MISTER LEDA
MISTER LEDA

KAREN MAITLAND
Călătoria mincinoşilor – Un roman despre ciumă
Traducere din limba engleză şi note de Luana Schidu, 528 pag., 15x23 cm, cartonată, 54,90 lei, ISBN 978-973-102-286-4

ZIUA DE SFÂNTUL IOAN 1348. KAREN MAITLAND s-a născut în 1956 la care a contribuit cu un capitol.
şi, la fel ca şi eroii romanului Karen Maitland este membră a mai
În această zi de rău augur, ciuma îşi Călătoria mincinoşilor, a umblat multor organizaţii şi asociaţii de
face apariţia în Anglia. Într-o lume mult — şi-a petrecut copilăria în prestigiu, precum The Crime
sumbră, dominată de credinţă, Malta, apoi a ajuns în peisajul de Writers’ Association, the Historical
superstiţii şi frică, nouă străini gheaţă al Arcticii şi Groenlandei. Novel Society, The Society of
disperaţi, aduşi laolaltă de soartă, După ce a străbătut în lung şi-n lat Authors şi International Thriller
încearcă să fugă de moartea ce se Regatul Unit, s-a oprit în minunatul Writers.
întinde inexorabil în urma lor. oraş medieval Lincoln, unde
locuieşte şi scrie în prezent. Primul
În acest grup pestriţ, fiecare îşi are ei roman, The White Room, un thriller „… cu ecouri din Tolkien şi Chaucer.”
propria poveste. De la Neguţător, modern despre terorism bazat pe — NEW STATESMAN
vânzătorul de relicve care va deveni propriile experienţe din perioada de
conducătorul grupului, la Cygnus, studenţie petrecută la Belfast, a fost „O lectură captivantă, ce aduce
povestitorul ciung… de la finalist în cursa pentru premiul un omagiu Decameronului şi
Narigorm, copila ciudată şi tăcută, Authors’ Club Best First Novel. Povestirilor din Canterbury.”
la un pictor şi soţia lui însărcinată, Au urmat apoi Company of Liars — BOOKSELLER
toţi au un secret. Nimeni nu este (Călătoria mincinoşilor) şi The Owl
ceea ce pare. Iar unul dintre ei Killers. În SUA, Călătoria mincinoşilor „Plin de atmosferă şi original, un
ascunde cea mai întunecată taină a fost nominalizat la un premiu roman încărcat de suspans şi teroare.”
dintre toate, purtându-i pe aceşti Macavity — Sue Feder Memorial — WOMAN & HOME
mincinoşi către un destin neaşteptat. Award pentru cel mai bun mister
© John C. Gibson, Lincoln

istoric din 2008. Cea mai recentă
apariţie a sa este The Sacred Stone, un
roman colectiv scris de The
Medieval Murderers (un grup de
autori specializaţi în conferinţe
www.karenmaitland.com despre magie şi crime medievale),
44
MISTER LEDA
Fragment:
Se spune că dacă te trezeşti brusc tresărind, a trecut o stafie peste mormântul tău. În dimineaţa aceea de Sfântul Ioan m-am
trezit tresărind. Şi deşi nu aveam cum să prevăd răul pe care avea să ni-l aducă tuturor ziua care începea, în acel moment
de veghe i-am simţit parcă fiorul rece, i-am zărit umbra, ca şi cum ceva malefic plutea nevăzut foarte aproape de mine.
Când m-am trezit era întuneric, orele cele mai negre dinaintea zorilor, când lumânările s-au stins şi primele raze de
soare nu au pătruns încă prin crăpăturile obloanelor. Dar nu răceala orei mă făcea să tremur. Eram prea ghemuiţi unul
în altul în şura de dormit ca să simtă cineva vreun curent de aer.
Fiecare pat şi fiecare centimetru de podea erau ocupate de cei care se adunaseră la Kilmington pentru Târgul de
Sfântul Ioan. Aerul era fetid din cauza mirosului de transpiraţie şi a râgâielilor, a vânturilor şi duhorilor acre din stoma-
curile încărcate de bere. Bărbaţi şi femei horcăiau şi sforăiau pe scândurile scârţâitoare, mormăind când, ici-colo, câte un
adormit fără stare, prins într-un vis urât, îşi împungea vecinii în coaste.
Eu visez rareori, dar în noaptea aceea visasem şi visul era încă prezent când m-am trezit. Visasem dealurile întune-
cate din Lowlands cărora li se spune Cheviots, unde Anglia şi Scoţia se pândesc una pe alta, gata de luptă. Le vedeam ca
şi cum m-aş fi aflat în faţa lor: vârfurile rotunjite şi pâraiele năvalnice, caprele sălbatice şi pietrele rostogolite de vânt, tur-
nurile de veghe şi casele scunde fortificate. Le cunoşteam bine. Cunoşteam locul acela de când deschisesem ochii pentru
prima dată; era locul pe care cândva îl numisem „acasă”.
Nu-l mai visasem de mulţi ani. Nu mă întorsesem niciodată acolo. Nu pot să mă mai întorc vreodată. Am ştiut asta
din ziua în care l-am părăsit. De-a lungul anilor am încercat să mi-l scot din minte, şi aproape că am reuşit. Nu are nici
un rost să tânjeşti după un loc în care nu poţi să revii. La urma urmei, ce înseamnă „acasă”? Locul unde te-ai născut? Locul
în care oamenii îşi amintesc de tine? Amintirea mea se va fi stins de mult. Şi chiar dacă ar mai fi rămas în viaţă cineva
care să-şi amintească, nu m-ar ierta niciodată, nu m-ar putea absolvi pentru ce am făcut. Iar atunci, de Sfântul Ioan, când
am visat dealurile acelea, eram cât se putea de departe de casă.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Cultura al Uniunii Europene.

45
MISTER LEDA

BARBARA CLEVERLY
Ultimul trandafir din Caşmir
Traducere din limba engleză şi note de Iulia Arsintescu, 336 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-263-5

În ţara amurgurilor de şofran şi a BARBARA CLEVERLY a studiat la „Deşi un roman de debut, el marchează
căldurii toride, o tânără soţie de Universitatea din Durham şi a fost intrarea autoarei în liga jucătorilor
cavalerist englez este găsită moartă profesoară de engleză, franceză şi profesionişti… o scriitură şi o punere în
în baie, cu venele tăiate până la os, latină, înainte de a se ocupa exclusiv scenă surprinzătoare.”
plutind în cada plină de apă cu cu scrisul. Ea povesteşte că s-a — THE CRIME BOOKSELLER
sânge. Sinucidere? Crimă? Cazul îi apucat de scris povestiri plasate în
revine comandantului Joseph India pentru a-i face o plăcere „O povestire spusă convingător despre
Sandilands de la Scotland Yard, care soţului ei foarte bolnav, care avusese un criminal în serie şi despre declinul
tocmai şi-a încheiat cele şase luni de un frate al bunicului militar în inexorabil al Imperiului Britanic.”
stagiu la Poliţia din Calcutta. El trupele din acea parte a Imperiului — PUBLISHERS WEEKLY
descoperă că şi alte soţii de ofiţeri Britanic şi ştia o mulţime de
din acelaşi regiment au murit în anecdote povestite în familie. „Are aproape tot ce-i trebuie: un decor
condiţii misterioase, care se Înscriindu-se la un concurs de debut proaspăt şi exotic, un protagonist
dovedesc legate în moduri dintre organizat de Asociaţia Scriitorilor de puternic şi credibil, o poveste de
cele mai sinistre de cazul de faţă. Romane Poliţiste, autoarea a alcătuit dragoste incitantă şi un subiect plin de
Într-un moment în care un rezumat al Ultimului trandafir din suspans.”
suveranitatea regimului britanic este Caşmir; nu a câştigat concursul, dar — THE DENVER POST
pe cale să apună într-o Indie din ce acesta a fost primul ei roman
în ce mai insurgentă, Sandilands este (publicat în 2002) dintr-o serie de
obligat să se strecoare pe coridoarele cinci, care-l au ca protagonist pe
înşelătoare ale corectitudinii politice, comandantul Joseph Sandilands
pentru a opri un criminal viclean… de la Scotland Yard. Celelalte
despre care ştie că şi-a ales deja sunt: Ragtime in Simla (2003), The
următoarea victimă. Damascened Blade (2004), The Palace
Tiger (2005) şi The Bee’s Kiss (2006).

46
MISTER LEDA
Fragment:
Calcutta, 1922
Comandantul Joseph Sandilands, de la Poliţia Metropolitană, era încântat că se întorcea, în sfârşit, acasă. Încântat că,
până la urmă, cele şase luni de detaşare pe lângă Poliţia din Bengal ajunseseră la sfârşit.
Se săturase de India. Se săturase de căldură. Se săturase de mirosuri.
Deşi cartierul East End, groapa de gunoi a Londrei, nu-i era deloc străin, nu putea cu nici un chip să accepte sărăcia
din jur. Iar formalităţile sociale de la Calcutta continuau să-i displacă. În calitate de poliţist londonez, statutul lui în scor-
ţoasa atmosferă a capitalei Bengalului fusese unul cel puţin echivoc. Numărase zilele până când avea să vină vremea să
împacheteze, să-şi ia rămas-bun şi să plece, însă până şi această plăcere îi fusese interzisă: ordonanţa desemnată la so-
sire făcuse bagajele în locul lui. Dar, una peste alta, totul se terminase şi a doua zi urma să plece.
Se îndreptă pentru ultima oară — spera sincer să fie pentru ultima oară — spre biroul lui. Pentru ultima oară bles-
temă ventilatorul electric care nu funcţiona. Pentru ultima oară se simţi stânjenit de tăcutul punkha-wallah şi evantaiul său
în stare doar să clatine aerul greu, nu să-l şi împrospăteze. Îl aştepta, iată, un plic pe birou. Purta ştampila „Biroul Gu-
vernatorului”.
Rupse plicul cu mâini neliniştite şi citi:

Dragă Sandilands,
Sper să-ţi poţi face timp să treci să mă vezi în această dimineaţă. S-a ivit o chestiune despre care trebuie să stăm de vorbă. }i-am
trimis o ricşă.
Al dumitale sincer,

şi urmau o semnătură indescifrabilă şi cuvintele „Sir George Jardine, Guvernator în exerciţiu al Bengalului”.
Lui Joe nu-i plăcea cum suna. Oare se putea preface că nu primise scrisoarea şi să plece, pur şi simplu? Nu, i-ar fi luat
urma şi ce putea să arate mai stânjenitor decât să fie întors de la docuri şi adus înapoi sub escorta poliţiei? Mai bine să
nu rişte! Se uită furios pe fereastră şi văzu, într-adevăr, doi trăgători de ricşă în livrele, aşteptând să-l transporte pe el la
Guvernator. Îl întâlnise pe George Jardine într-una sau două ocazii oficiale, în timpul detaşării, şi-şi formase o impresie
favorabilă despre bătrânul şi distinsul proconsul, întors de la pensie ca să asigure interimatul între doi titulari.

47
MISTER LEDA

MARK MILLS
Misterul grădinii toscane
Traducere din limba engleză de Viorica Boitor, 336 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-279-6

O frumoasă vilă pierdută pe MARK MILLS este un scriitor şi „Remarcabil!” — PUBLISHERS WEEKLY
dealurile Toscanei, o grădină scenarist britanic. Primul său
misterioasă, două crime tainice ― scenariu (pentru un film de scurt „Un puzzle literar plin de romantism şi
una din secolul XVI, cealaltă din metraj, One Night Stand) a fost realizat cu graţie.”
secolul XX ― şi o familie bântuită nominalizat pentru premiile BAFTA — THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
de secrete întunecate, toate se în 1993 şi i-a adus autorului premiul
amestecă în acest mister fascinant pentru cel mai bun scenariu la „Un thriller istoric incitant… care
plasat în Italia postbelică. Festivalul de Film Premiers Plans de confirmă statutul lui Mills de scriitor
În 1958, Adam Strickland, un tânăr la Angers, în 1995. Tot lui Mills îi poliţist de prim rang şi de o factură
student de la Cambridge, pleacă la aparţine scenariul pentru The aparte.” — DAILY MAIL
Vila Docci pentru a studia o grădină Reckoning, adaptarea
din secolul XVI şi a scrie o cinematografică după Un mister „…Un studiu sensibil al seducţiei şi
monografie dedicată acesteia. medieval de Barry Unsworth. supravieţuirii. Sublim!”
Proiectată şi creată de un soţ Şi-a început cariera de scriitor cu — KIRKUS REVIEWS
îndurerat în memoria soţiei sale romanul Amagansett (2004), care a
moarte, grădina este o lume obţinut Crime Writers’ Association ,,Un amestec pasionant de crimă şi
misterioasă, cu statui, grote, canale Award pentru debut, devenind cultură, de trecut şi prezent... o lectură
şerpuitoare şi inscripţii clasice. Dar bestseller. Al doilea roman, Misterul perfectă pentru vacanţa de vară.”
pe măsură ce avansează cu grădinii toscane (The Savage Garden) a — NEW YORK DAILY NEWS
cercetările, Adam este tot mai fost publicat în 2006, urmat în 2009
convins că, ascunsă în iconografia de The Information Officer.
stranie a grădinii, se află cheia
pentru dezlegarea unei crime
cufundate în negura veacurilor.
Să fie Adam doar un student naiv,
care descoperă întâmplător secrete
tainice, sau este el folosit pentru
aducerea la iveală a adevărului din
spatele trecutului enigmatic al vilei?
48
THRILLER LEDA
THRILLER LEDA

ERIC GARCIA
Recuperatorii
Traducere din limba engleză de Ovidiu Petrişor, 352 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-306-9

ÎNTR-O MINUNATĂ ERIC GARCIA (născut în 1972) este „Garcia este un povestitor captivant
LUME NOUĂ, NU VA TREBUI autorul mai multor romane, printre cu un talent special pentru limbaj.”
SĂ MORI NICIODATĂ… care Matchstick Men (ecranizat în — BOSTON GLOBE
ATÂTA VREME CÂT EŞTI LA ZI regia lui Ridley Scott şi avându-l în
CU PLATA RATELOR. distribuţie pe Nicholas Cage),
precum şi seria Anonymous Rex
Mulţumită miracolului tehnologic al (adaptată pentru SciFi Channel în Roman aflat la baza
orgartifurilor, acum poţi trăi practic 2004). Alături de Garrett Lerner a filmului REPO MEN,
veşnic. Organe artificiale aproape scris scenariul filmului Repo Men, o producţie Universal Pictures
indestructibile, aceste minuni din bazat pe thrillerul său Repossession avându-i în distribuţie pe
metal şi plastic, sunt mult mai Mambo, publicat în limba română Jude Law, Forest Whitaker
fiabile şi mai eficiente decât sub titlul Recuperatorii. Născut la şi Alice Braga
plămânii predispuşi la cancer şi Miami, Florida, Garcia trăieşte în
rinichii fragili cu care te-ai născut — prezent în sudul Californiei
iar Uniunea Creditelor va fi împreună cu soţia sa, două fiice
încântată să pună la punct un plan şi un câine.
de plăţi în rate. Dar, desigur, dacă
neglijezi ratele, unul dintre
profesioniştii lor dedicaţi acestui
scop va fi trimis să te depisteze şi să
revendice produsul firmei.

Aceasta este povestea ascensiunii —
şi decăderii — celui mai bun
biorecuperator din domeniul
extracţiilor, care îşi descoperă
sufletul când îşi pierde inima... iar
apoi trebuie să fugă.
50
THRILLER LEDA
LINWOOD BARCLAY
Nu-i timp de rămas-bun
Traducere din limba engleză şi note de Georgiana Zmeu, 448 pag., 13x20 cm, 45 lei, ISBN 978-973-102-237-6

Ce este mai rău? Să descoperi că LINWOOD BARCLAY, jurnalist, „Jurnalistul Barclay, de la Toronto
familia ţi-a fost ucisă fără milă de umorist şi scriitor canadian, este Star, propune un roman-mister, în care
un asasin în serie sau să afli că toţi un celebru autor de thrillere suspansul şi umorul suculent merg
ai tăi te-au părăsit? devenite bestselleruri internaţionale. mână-n mână.”
Nu-i timp de rămas-bun, tradus în — BOOKLIST
Cynthia Bigge, o adolescentă douăzeci şi cinci de limbi, a fost cel
dificilă, se trezeşte mahmură după o mai bine vândut roman în Marea „Un excelent roman palpitant, care te
noapte de petrecere şi nu-şi mai Britanie în anul 2008, fiind ţine în suspans până la final.”
găseşte familia — tatăl, mama şi nominalizat la Arthur Ellis Award şi — PETER ROBINSON
fratele ei Todd au dispărut fără a Barry Award şi declarat unul dintre
lăsa nici o urmă, nici un indiciu, nici cele mai bune romane de către „O fi, poate, un clişeu să spui că nu
măcar un bilet de rămas-bun. După International Thrillers Writers. poţi lăsa din mână acest roman, dar mie
douăzeci şi cinci de ani, dispariţia Alte recente romane de succes chiar aşa mi s-a întâmplat: am început
familiei Bigge rămâne acelaşi mister purtând semnătura lui Barclay să-l citesc seara târziu ― mare greşeală,
de nepătruns. sunt Too Close to Home (2008) şi fiindcă a trebuit să-mi fac o cană de
Cynthia angajează un detectiv Fear the Worst (2009). cafea tare după miezul nopţii, ca să pot
particular, apelează la o emisiune de să termin povestirea obsedantă.”
televiziune gen reality-show, cu — ALI KARIM, în January Magazine
speranţa că, undeva, cineva ar putea
şti totuşi ceva. Demersurile ei „Chiar dacă unele întorsături ale poveştii
declanşează o avalanşă de semne par de-a dreptul neverosimile, abila
care spun unul şi acelaşi lucru: dacă construcţie a personajelor şi dialogul
scormoneşti trecutul, rişti să afli sau antrenant compensează din plin.”
să păţeşti ceva ce nu-ţi doreai. — PUBLISHERS’ WEEKLY

www.linwoodbarclay.com
51
THRILLER LEDA

CAROL TOPOLSKI
Iubire monstruoasă
Traducere din limba engleză de Ruxandra Ana, 288 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-266-6

O poveste de dragoste perversă CAROL TOPOLSKI este psihoterapeut. „Povestea palpitantă a doi psihopaţi
şi morbidă, ce sondează inima Înainte de a se ocupa de lipsiţi de remuşcări.”
răului — răul care se poate psihanaliză, a fost organizatoare — THE INDEPENDENT
ascunde oricând în casa de alături. de festivaluri muzicale, directoare
de publicitate, profesoară, „Un love-story cutremurător, cu o
Brendan şi Sherilyn. O pereche de directoare de grădiniţă, apoi a turnură deopotrivă fascinantă şi
tineri căsătoriţi. Fiecare şi-a găsit unui centru-adăpost de ajutorare zguduitoare.”
în celălalt sufletul-pereche şi nimic a femeilor maltratate, — ELLE
nu-i poate despărţi. Absorbiţi de ofiţer-supraveghetor pentru
iubirea lor, rămân o enigmă pentru prizonieri eliberaţi condiţionat
vecini şi colegi, în ciuda curiozităţii şi cenzor de filme. În prezent Roman nominalizat la
unora dintre ei. Ceea ce se vede în locuieşte la Londra. Iubire ORANGE PRIZE
exterior este doar un cuplu perfect monstruoasă, primul ei roman, 2007
într-o casă perfectă, cu maşina a fost nominalizat la prestigiosul
perfectă, parcată cuminte pe aleea Orange Prize pe anul 2007.
din faţa locuinţei.
Şi apoi se naşte un copil —
contaminând această viaţă
imaculată în care nu e loc pentru un
al treilea. Dar cei doi par să
găsească soluţia ideală.
Iar ceea ce poate fi un final fericit
pentru un cuplu obişnuit devine,
pentru toţi ceilalţi, un coşmar
atroce…

52
SCIENCE-FICTION LEDA
SCIENCE - FICTION LEDA

NEAL STEPHENSON
Snow Crash
Traducere din limba engleză şi note de Ana-Veronica Mircea, 592 pag., 13x20 cm, 49,90 lei, ISBN 978-973-102-302-1

Se întâmplă arareori să apară un NEAL STEPHENSON provine dintr-o patinând pe role şi bătând cuie, ca
scriitor care nu suportă comparaţie — familie de profesori universitari din soţ, tată, vecin şi om nu i se poate
un scriitor atât de original, încât rede- domeniul ştiinţelor exacte. A studiat găsi nici un cusur.
fineşte modul în care privim lumea. fizica, iar ulterior geografia, în
Neal Stephenson este un astfel de momentul când a ajuns la concluzia
scriitor şi Snow Crash este un astfel de că astfel putea avea acces la „Mitologie de Mall avangardistă, în stil
roman, care împleteşte realitatea calculatorul universităţii într-o mult neconvenţional, pentru secolul XXI.”
virtuală, legendele sumeriene şi mai mare măsură. — WILLIAM GIBSON
aproape tot ceea ce a existat între ele Este autorul seriei The Baroque Cycle
cu o excelentă şi extrem de actuali- (Quicksilver, The Confusion „O călătorie fantastică, epuizant de
zată cibersensibilitate, oferindu-ne un şi The System of the World) şi a zgomotoasă, suprarealistă şi amuzant
gigathriller al erei informaţionale. romanelor Cryptonomicon, The de bizară prin vârtejul unei zile de
Diamond Age, Snow Crash şi Zodiac. mâine care e deja aici.”
În Realitate, Hiro Protagonist Trăieşte la Seattle, statul Washington. — TIMOTHY LEARY
livrează pizza pentru CosaNostra Snow Crash a fost scris între anii 1988
Pizza Inc., însă în Metavers e un şi 1991, perioadă în care autorul a
prinţ războinic. După ce plonjează ascultat non-stop o muzică extrem de
în misterul unui nou virus al zgomotoasă şi deprimantă.
computerelor care distruge hackerii Neal Stephenson locuieşte acum
de pretutindeni, aleargă pe într-o casă confortabilă din emisfera
autostrăzile luminate de neon, vestică şi îşi petrece cea mai mare
îndeplinind o misiune al cărei parte a timpului străduindu-se să-şi
obiect este ameninţarea infocalipsei. amenajeze, în subsolul casei, în
Snow Crash este o zbenguială năuci- general întunecos, asimetric şi plin
toare printr-o Americă a viitorului, de azbest, un birou în care să poată
atât de bizară, atât de imorală... scrie şi alte romane. Deşi îşi petrece
© Bob Lee

enorm de mult timp scriind, lucrând
http://www.nealstephenson.com la calculator, ascultând speed metal,
54
SCIENCE - FICTION LEDA
WALTER JON WILLIAMS
Praxis – vol. 1 din PRĂBUŞIREA IMPERIULUI GROAZEI
Traducere din limba engleză de Cristina şi Ştefan Ghidoveanu, 496 pag., 13x20 cm, 49,90 lei, ISBN 978-973-102-309-0

Vreme de milenii, creaturile shaa au WALTER JON WILLIAMS s-a născut la povestirea Daddy’s World, şi în 2004
subjugat Universul, forţând 15 octombrie 1953 în Duluth, pentru povestirea The Green Leopard
nenumărate rase să se plece în faţa Minnesota, şi a absolvit Plague, plus un premiu Sidewise
tiraniei lor. Dar, în curând, Universitatea din New Mexico în pentru Istorie Alternativă în 1996,
extratereştrii shaa vor dispărea. 1975. Ca autor de science-fiction, cu povestirea Foreign Devils.
Odată cu prăbuşirea iminentă a a explorat diferite stiluri şi genuri,
Imperiului Groazei, apare cum ar fi cyberpunk-ul (în special
perspectiva unei noi ordini în Hardwired şi Voice of the „Unul dintre numele cele mai renumite
galactice... Şi a unui haos sângeros. Whirlwind), farsa (seria Majistral), ale SF-ului.”
space opera postcyberpunk (Aristoi), — ST. PETERSBURG TIMES
Un tânăr ofiţer terestru al flotei, science-fiction militar (seria Dread
marcat de originea lui modestă, Empire’s Fall — Căderea Imperiului „Remarcabil de versatil… un competitor
locotenentul Gareth Martinez, este Groazei), istoria alternativă (Wall, pentru un rol major de vedetă.”
primul care recunoaşte complotul Stone, Craft), science fantasy — WASHINGTON POST BOOK WORLD
perfid al naxizilor — insectoizi (Metropolitan şi City on Fire),
puternici, războinici, înrobiţi înaintea thrillerul catastrofic (The Rift), „Această carte are tot ce îi trebuie:
tuturor celorlalte societăţi. Aceştia un roman Star Wars (The New Jedi acţiune, aventură… romance, suspans…
urmăresc să devină următorii Order: Destiny’s Way), ca şi aventura O poveste captivantă.”
stăpâni. Abia reuşind să scape dintr- istorică (seria Privateers and — BATON ROUGE ADVOCATE
un atac-surpriză dramatic, Martinez Gentlemen) sau romanul poliţist
şi Caroline Sylla, o femeie pilot al (Days of Atonement), de obicei în
cărei chip frumos ascunde un secret context science-fiction.
fatal, sunt acum ultima speranţă de Nominalizat în 1995 şi 1997 la
libertate pentru fiecare fiinţă care a premiile Nebula şi Hugo pentru
suferit vreodată în lanţurile rasei romanele Metropolitan şi City on Fire
shaa, în momentul când începe şi de mai multe ori la categoria
bătălia interstelară împotriva unui proză scurtă, ca şi la alte premii
duşman nemilos, al cărui unic scop prestigioase, a câştigat de două ori
este anihilarea totală. premiul Nebula, în 2000 pentru
55
SCIENCE - FICTION LEDA

ALFRED BESTER
Destinaţia mea: stelele
Traducere din limba engleză de Mihai-Dan Pavelescu, 304 pag., 13x20 cm, 39,90 lei, ISBN 978-973-102-261-1

Un roman de pionierat al intrigilor ALFRED BESTER (1913–1987) este un Destinaţia mea: stelele este un roman
şi aventurilor interplanetare… bine-cunoscut autor american de clasic al profeţiei tehnologice şi al
Un renegat solitar îngenunchează un literatură science-fiction, scenarist naraţiunii atemporale, scris de un
imperiu industrial din secolul XXV. pentru radio şi televiziune, editor şi maestru al literaturii SF.
autor de benzi desenate având ca
Educaţie: Nu / Abilităţi: Nu / Merite: eroi personaje celebre (Superman,
Nu / Recomandări: Nu — aşa îl Batman, Charlie Chan, Shadow etc.).
prezintă dosarul său din marina A publicat numeroase povestiri şi
comercială pe matelotul-astronaut două romane esenţiale în proza
Gulliver Foyle. Dar Gully a reuşit să ştiinţifico-fantastică: The Demolished
supravieţuiască timp de 170 de zile Man (1953 — primul câştigător al
într-o epavă distrusă, care pluteşte Premiului Hugo pentru cel mai bun
în derivă prin spaţiu, şi să ajungă roman) şi The Stars My Destination
înapoi pe Terra din acel purgatoriu (Destinaţia mea: stelele, 1956). După
fără aer, cu o dorinţă de răzbunare două decenii, el a revenit la proza
criminală şi un secret care ar putea de această factură cu romanele:
schimba cursul istoriei. Alfred The Computer Connection (1975),
Bester imaginează un viitor în care Golem100 (1980) şi The Deceivers
oamenii sunt capabili să „jaunteze”, (1981). Asociaţia Scriitorilor
adică să se teleporteze la distanţe de Americani de Proză Ştiinţifico-
o mie de kilometri doar prin puterea Fantastică i-a decernat Premiul de
gândului, în care bogaţii se Excelenţă în 1988.
baricadează în labirinturi şi se apără
cu ajutorul unor bodyguarzi
radioactivi. Dar, tot în această lume,
un proscris cu prea puţine merite se
dovedeşte a fi cel mai valoros şi mai
primejdios om în viaţă.
56
FANTASY LEDA
FANTASY LEDA

LIAN HEARN
Strălucirea lunii, adierea vântului
Traducere din limba engleză de Lidia Grădinaru, 352 pag., 15x23 cm, 49,90 lei, ISBN 978-973-102-262-8

Evocare cuceritoare şi obsedantă a LIAN HEARN (pseudonimul literar al „O captivantă saga fantasy cu reale
unui loc şi a unei perioade mitice, lui Gillian Rubinstein) s-a născut în calităţi literare.”
cea de-a treia carte a Legendelor 1942 în Anglia. A studiat limbile — THE AGE
clanului Otori ne poartă încă o dată moderne la Universitatea Oxford şi a
în Japonia medievală creată de Lian lucrat ca redactor şi critic de film la „Scrisă cu un tuşeu delicat ca o briză de
Hearn, un tărâm cu ritualuri şi Londra, înainte de a se stabili în vară.”
coduri riguroase, cu o frumuseţe Australia în 1973. Este autoarea a opt — THE AUSTRALIAN WOMEN’S WEEKLY
sălbatică şi aparenţe înşelătoare. piese de teatru, numeroase povestiri,
Otori Takeo şi Shirakawa Kaede articole şi peste treizeci de cărţi, multe „În pofida localizării ei cvasinipone,
sunt acum soţ şi soţie, şi mai dintre ele pentru copii. Interesul de o povestea prezintă multe elemente
hotărâţi ca niciodată să-şi viaţă pentru spaţiul nipon a medievale europene, printre care o sabie
consolideze domeniile. Totuşi, determinat-o să studieze limba specială ce aminteşte de Excalibur a lui
căsătoria lor pripită îl înfurie pe japoneză, să întreprindă mai multe Arthur şi o tânără frumoasă răpită de
Arai Daiich şi aduce o insultă gravă călătorii în Japonia şi a culminat cu un nobil sadic a cărui dragoste a
seniorului Fujiwara. scrierea ciclului de romane fantasy dispreţuit-o. […] O veritabilă epopee,
Cartea urmăreşte destinul celor doi Legendele clanului Otori, publicat cu cu personaje numeroase, plină de
tineri care luptă să le fie recunoscute mare succes în 36 de ţări. Strălucirea elemente mitice care amintesc atât de
drepturile dobândite prin naştere şi lunii, adierea vântului este al treilea Shōgun, cât şi de Războiul stelelor.”
să aducă liniştea între graniţele ţării. volum al acestui ciclu. — NEW YORK TIMES
Pentru aceasta, Takeo trebuie să ducă
la îndeplinire profeţia sfintei, care
sună astfel: Pământurile tale se vor
întinde de la mare la mare, dar pacea va
veni cu preţul vărsării de sânge. Cinci
bătălii îţi vor aduce pacea, patru de
câştigat şi una de pierdut…

58
FANTASY LEDA
Fragment:
Aceste evenimente au avut loc în lunile care au urmat căsătoriei lui Otori Takeo cu Shirakawa Kaede la templul din
Terayama. Căsătoria a întărit hotărârea lui Kaede de a moşteni domeniul Maruyama şi i-a dat lui Takeo resursele de care
avea nevoie pentru a-l răzbuna pe tatăl său adoptiv, Shigeru, şi a-şi lua locul în fruntea clanului Otori. Totuşi, această că-
sătorie l-a înfuriat pe Arai Daiichi, căpetenia de oşti care acum controla cea mai mare parte a Celor Trei Ţări, şi l-a jignit
pe nobilul lord Fujiwara, care o considera pe Kaede ca fiind logodnica lui.
În iarna precedentă, condamnat la moarte de Trib, Takeo fugise la Terayama, unde i s-au dat dovezile strânse de
Shigeru despre Trib, împreună cu Yato, sabia Otorilor. Pe drum, viaţa îi fusese salvată de proscrisul Yo-An, unul dintre
Hiddeni, secta interzisă, care l-a dus la un altar în munţi ca să asculte profeţiile unei sfinte.
În tine sunt amestecate trei seminţii. Te-ai născut în neamul Hiddenilor, însă viaţa ta a fost dată în vileag şi nu-ţi mai aparţine.
Pământul va da ceea ce doreşte Cerul.
Pământurile tale se vor întinde de la mare la mare, dar pacea va veni cu preţul vărsării de sânge. Cinci bătălii îţi vor aduce pacea,
patru de câştigat şi una de pierdut…

Din LEGENDELE CLANULUI OTORI au mai apărut:
„O carte fantastică, plasată în inima unei Japonii feudale mitice — ori-
ginală, plină de aventură şi minunat povestită…”
— THE OBSERVER

„O carte complexă… antrenantă, imaginând o aventură ce aminteşte de le-
gendele arthuriene, dar spusă cu tonul alert al unui thriller contemporan.”
— BOOK MAGAZINE

„Frumuseţea, sălbăticia şi stranietatea poveştii captivante a lui Hearn
sunt sporite de proza desăvârşită, cu sonorităţi de cristal.”
— INDEPENDENT ON SUNDAY

„Hearn a creat o lume la care ne grăbim să ne întoarcem cu plăcere.”
— NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
59
FANTASY LEDA

GENE WOLFE
Spada Lictorului – vol. 3 din seria Cartea Soarelui Nou
Traducere din limba engleză şi glosar de Irina Horea, 400 pag., 13x20 cm, 44,90 lei, ISBN 978-973-102-281-9

Sub cerul care moare, Severian, GENE WOLFE s-a născut în 1931 la Locus Award, John W. Campbell
torţionarul căzut în dizgraţie, ajunge New York şi a crescut în Houston, Memorial Award, Prix Apollo.
în cele din urmă în Thrax, Oraşul Texas. După doi ani şi jumătate Multiplu laureat pentru scrierile sale
Odăilor fără Ferestre — locul petrecuţi la Universitatea Texas (romane, culegeri de povestiri,
exilului său. Dar odiseea pelerinului A&M, a renunţat la studii şi a fost poezii), Gene Wolfe mai este autorul
rătăcitor nu s-a încheiat încă şi, recrutat în armată. A servit în tetralogiei Cartea Soarelui Lung, care,
împins de destinul său puternic şi Războiul din Coreea, pentru împreună cu Cartea Soarelui Nou şi
de nepătruns, el urcă în străvechii serviciile sale primind decoraţia trilogia The Book of the Short Sun
munţi de pe Urth. Combat Infantry Badge. A urmat (Cartea Soarelui Scurt), formează
apoi cursurile Universităţii din aşa-numitul ,,Ciclu solar”.
Houston, absolvind Facultatea de
„Cartea Soarelui Nou este Ulysses a Mecanică. Din 1984 s-a consacrat
SF-ului.” exclusiv scrisului. „Cartea Soarelui Nou conţine elemente
— PETER WRIGHT S-a afirmat ca scriitor de science- din alegoria spenseriană, satira swiftiană,
fiction odată cu publicarea în 1972 a conştiinţa socială dickensiană şi mitologia
romanului The Fifth Head of Cerberus, wagneriană. Wolfe creează o ordine
iar în 1973 a primit Nebula Award socială cu adevărat nepământeană, pe
pentru cea mai bună nuvelă (The care cititorul ajunge s-o cunoască
Death of Doctor Island). În 1977 i s-a dinăuntrul ei… iar odată pătruns în
decernat Chicago Foundation for această lume, nu mai are cum să se
Literature Award, urmat de Rhysling oprească din drum.”
Award pentru poezie science-fiction. — THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
Tetralogia Cartea Soarelui Nou şi-a
câştigat rapid titlul de operă clasică „Minunat de inventiv şi de plin de
în domeniu şi i-a adus autorului viaţă… cel mai extraordinar erou în
şase premii prestigioase: World istoria epopeilor eroice.”
Fantasy Award, British SF — WASHINGTON POST BOOK WORLD
Association Award, Nebula Award,
60
FANTASY LEDA
Fragment:
Hohotul meu de râs întrerupsese concentrarea lui Decuman, chiar dacă numai pentru o clipă. Ţipătul de-afară nu l-a tulbu-
rat defel. Plasa lui, din care mare parte se năruise când apucasem Gheara în mână, se înnoda la loc, mai încet dar mai strâns.
Întotdeauna îţi vine să spui că asemenea senzaţii sunt de nedescris, deşi rareori se întâmplă să fie. Aveam senzaţia
că atârn gol între doi sori însufleţiţi şi că aceşti sori erau emisferele creierului lui Decuman. Eram scăldat în lumină, dar
era strălucirea orbitoare a cuptoarelor, devastatoare şi cumva paralizantă. În lumina aceea, nimic nu merita să mai aibă
vreo valoare; iar eu eram infinit de mic şi demn de dispreţ.
Astfel, într-un anumit sens, şi concentrarea mea a rămas neclintită. Îmi dădeam seama, oricât de nedesluşit, că ţipă-
tul ar putea să-mi anunţe ivirea unei împrejurări prielnice. Mult mai târziu decât ar fi trebuit s-o fac, poate după ce
douăsprezece răsuflări au trecut prin nările mele, m-am ridicat cu greu în picioare.
Ceva intra pe uşă. Primul meu gând, oricât de absurd ar suna, a fost că era noroi — că o cutremurare zguduise Urth-ul
şi sala avea să fie inundată de mocirla cine ştie cărei mlaştini fetide. Curgea în jurul stâlpilor uşii, orb, încet, şi în acest
timp o altă torţă s-a stins. În curând avea să-l atingă pe Decuman, aşa că am strigat să-l avertizez.

Din CARTEA SOARELUI NOU au mai apărut:

61
FANTASY LEDA

TRACI HARDING
Gena lui Isis – Cartea întâi din TRILOGIA MISTICĂ
Traducere din limba engleză de Ligia Caranfil, 576 pag., 15x23 cm, 49,90 lei, ISBN 978-973-102-255-0

MIA MONTROSE este o australiancă TRACI HARDING s-a născut şi a crescut ,,Trilogia mistică alunecă imperceptibil
din secolul XXI, cu un doctorat în în Carlingford, o suburbie a oraşului între secole, continente şi unele dintre
limbi vechi, căreia tocmai i s-a Sydney, şi a studiat la un colegiu cele mai mari religii ale lumii antice şi
oferit cea mai promiţătoare slujbă catolic privat. Pentru că îi plăcea să ale celei moderne, unind mitologia
din cariera ei. spună poveşti, la douăzeci şi cinci de egipteană cu miturile Graalului şi
ASHLEE GRANVILLE este o ani a scris un prim roman, pe care un abordând teoriile conspiraţiei privind
clarvăzătoare din secolul XIX, silită prieten care lucra în industria linia de sânge a lui Iisus Hristos.”
să-şi reprime harurile atunci când filmului i-a sugerat să-l transforme în — GOOD READING
iese pe piaţa matrimonială a scenariu de film. De atunci a scris
cercurilor de elită din Anglia. mai multe scenarii, iar industria
LILLET DU LAC este o preoteasă din filmului continuă să facă parte din
secolul XIII aparţinând unui viaţa ei, Traci numărându-se printre
străvechi ordin, protejat acum de fondatorii casei de filme Bewitching În curând:
catari, care le rezistă pentru ultima Films. Prima carte publicată este The Reginele-Dragon
oară francilor romano-catolici în Ancient Future: the Dark Age (1996), Cartea a doua
din
marea fortăreaţă Montségur. după care au urmat multe altele, în TRILOGIA MISTICĂ
În pofida distanţei în timp şi în care combină fantezia, realul, istoria
spaţiu şi a diferenţelor culturale, şi credinţele ezoterice: trei trilogii —
cele trei sunt unite de apartenenţa The Ancient Future, The Celestial Triad
comună la vechea linie de sânge a şi The Mystique Trilogy — precum şi
regilor Graalului şi de sacra genă trei romane de sine stătătoare —
a lui Isis, pe care o poartă. The Alchemist’s Key, Ghostwriting şi
The Book of Dreams.
Adevăr şi înşelăciune, dragoste şi
dorinţă, catarii şi Biserica, Templierii şi
secretele Egiptului antic, toate acestea
joacă un rol într-o mare aventură,
aflată sub semnul posibilei existenţe a
unei chei genetice spre nemurire.
62
Index de autori

INDEX DE AUTORI
A Philip Hensher Îngăduinţa T
Peter Ackroyd Hawksmoor, 22 nordului, 16 Carol Topolski Iubire
monstruoasă, 52
B J Sue Townsend Regina
Lynwood Barclay Nu-i timp de Diane Johnson Camilla, 29
rămas-bun, 51 Le Divorce, 38 Rose Tremain Culoarea, 8
Alfred Bester Destinaţia mea: I.S. Turgheniev Prima iubire.
stelele, 56 M Apele primăverii, 34
Roberto Bolaño Anvers, 10 Karen Maitland Călătoria I.S. Turgheniev Un cuib de
mincinoşilor, 44 nobili, 35
C Amulya Malladi Anotimpul
Barbara Cleverly Ultimul trandafir fructelor de mango, 41 V
din Caşmir, 46 Jonathan Miles Dragi American Andrea Vitali Modista, 18
Catherine Cusset Un viitor Airlines, 28
strălucit, 20 Mark Mills Misterul grădinii W
toscane, 48 Walter Jon Williams Prăbuşirea
G Imperiului Groazei,
Eric Garcia Recuperatorii, 50 O vol. 1: Praxis, 55
Juan Goytisolo Don Julián, 6 Joseph O’Neill Netherland, 24 Gene Wolfe Cartea Soarelui Nou,
vol. 3: Spada Lictorului, 60
H P
Rawi Hage Gândacul, 26 Tim Parks Europa, 14
Tracy Harding Trilogia mistică, Lily Prior Ardoare, 40
Cartea întâi: Gena lui Isis, 62
Lian Hearn Legendele clanului S
Otori, vol. 3: Strălucirea lunii, Henryk Sienkiewicz Potopul, 32
adierea vântului, 58 Neal Stephenson Snow Crash, 54
63
INDEX DE TITLURI

Index de titluri

A I R
Anotimpul fructelor de mango Iubire monstruoasă Carol Recuperatorii Eric Garcia, 50
Amulya Malladi, 41 Topolski, 52 Regina Camilla Sue Townsend, 29
Anvers Roberto Bolaño, 10
Ardoare Lily Prior, 40 Î S
Îngăduinţa nordului Philip Snow Crash Neal Stephenson, 54
C Hensher, 16 Spada Lictorului Gene Wolfe,
Călătoria mincinoşilor Karen Cartea Soarelui Nou, vol. 3, 60
Maitland, 44 L Strălucirea lunii, adierea vântului
Culoarea Rose Tremain, 8 Le Divorce Diane Johnson, 38 Lian Hearn, Legendele clanului
Otori, vol. 3, 58
D M
Destinaţia mea: stelele Alfred Misterul grădinii toscane Mark U
Bester, 56 Mills, 48 Ultimul trandafir din Caşmir
Don Julián Juan Goytisolo, 6 Modista Andrea Vitali, 18 Barbara Cleverly, 46
Dragi American Airlines Jonathan Un cuib de nobili I.S. Turgheniev, 35
Miles, 28 N Un viitor strălucit Catherine
Netherland Joseph O’Neill, 24 Cusset, 20
E Nu-i timp de rămas-bun Lynwood
Europa Tim Parks, 14 Barclay, 51

G P
Gândacul Rawi Hage, 26 Potopul Henryk Sienkiewicz, 32
Gena lui Isis Tracy Harding, Praxis Walter Jon Williams
Trilogia mistică, Cartea întâi, 62 Prăbuşirea Imperiului Groazei,
vol. 1, 55
H Prima iubire. Apele primăverii
Hawksmoor Peter Ackroyd, 22 I.S. Turgheniev, 34
64
CYAN YELLOW MAGENTA BLACK cop IV-I

LEDA

www.ledabooks.ro
www.edituracorint.ro CATALOG LEDA
2010