You are on page 1of 1

PRESJEK A-A

46
A
28
20

140
B
12

8
R2

R2

28
0

8
R4

R2
8

R40

26
110

DETALJ B
1:2
4 OT
VOR
A
R2 16
0
0
R2

KOMPJUTERSKA GRAFIKA I DEBUR AND


MJERILO: 1:1 MASA
3D MODELIRANJE BREAK SHARP
EDGES

DATUM IME

PRVI GRAFIČKI RAD


CRTAO

ISPITAO

ODOBRIO

UNIVERZITET U TUZLI SANJIN ŽIVANOVIĆ List br.


Mašinski fakultet 1

ST.I. IZMJENE DATUM IME WEIGHT: PROIZVODNO MAŠINSTVO II - 10 / 17