You are on page 1of 92

vormingplus

jan-feb-mrt 2011 | driemaandelijks tijdschrift kennis voor ‘t leven

cursussen - workshops - lezingen - uitstappen
Wat doet stress met mij? p. 14
Wijsheid uit het oosten p. 35
Doe de detox p. 40
“Look closer.” Beter kijken naar film p. 58
Bezoek drukkerij Eco Print Center p. 66
Klussen in huis p. 84
2

In dit tijdschrift Legende
Bij elke activiteit vind je een aantal kleine kleine afbeeldingen die bijkomende
Algemene info..................................... 2 informatie geven over een cursus, workshop, uitstap, lezing …
Hieronder vind je wat meer uitleg bij deze pictogrammen:
Persoon en Relatie........................... 13
Waar kan ik inschrijven?
Filosofie, Religie en Zingeving.......... 27
Waar vind ik meer info?
Levensstijl......................................... 39
Begeleiding?
Kunst en Cultuur............................... 55
Aandachtspunten en informatie
Maatschappij en Milieu.................... 65
Website-adres
Consumentenvorming...................... 73
Samenwerkende partners
inschrijven
XXX-tra L-eren.................................. 86 Meebrengen naar deze activiteit =
betalen binnen
Plaats van afspraak de 7 dagen
Vormingplus … even praktisch......... 88
Inschrijven = betalen binnen de 7 dagen !!
Een uitneembare activiteitenkalender Met ingang van dit tijdschrift vragen we om na inschrijving (bij voorkeur op de
in het midden van dit tijdschrift! website) te betalen binnen de 7 dagen. Pas dan is je inschrijving definitief.
Zie praktische informatie pagina 88.

Inschrijven doe je minimum 1 week op voorhand.
Inschrijvingsgegevens vind je onderaan elke programma-aankondiging.
vormingplus 3

Vormingplus met een kwart minder ?
Van minister boeiende, leerrijke cursussen geschrapt {Toch jammer dat de minister niet
Schauvliege worden. Zij maalt er niet om dat er flink wat de dialoogtafels in Roeselare heeft
moeten de maatschappelijk emanciperende projecten meegemaakt; Vormingplus was er
Vormingplus- zullen sneuvelen. bruggenbouwer tussen Stad Roeselare,
centra het vanaf {Toch jammer dat ze er niet bij was toen OCMW, Welzijnsschakels, Organisaties
1 januari 2011 meer dan 50 mensen deelnamen aan een waar armen het woord nemen,
ineens met een reeks ontmoetingen met Vlaamse moslims. Samenlevingsopbouw, het Sociaal Huis e.a.
kwart minder Zo hoorden we twee straffe moslima’s Onder impuls van Vormingplus wisselde een
subsidies doen! vertellen waar zij de inspiratie halen in hun divers publiek ervaringen uit over de vraag
In totaal zullen emancipatieproces. Jammer ook dat ze wanneer en in welke situatie je jezelf deel
de 13 regionale het levendig gesprek niet meemaakte toen voelt uitmaken van de stad ...}
volkshogescholen daardoor 2 miljoen euro die aanwezigen in woord en wederwoord De minister heeft het niet zo begrepen
aan middelen moeten missen. Vormingplus meningen en standpunten uitwisselden.} op sociaal-cultureel werk en ‘kennis voor

inleiding
Midden- en Zuid- West-Vlaanderen deelt Ze ligt er blijkbaar niet wakker van dat het leven’. Mocht de minister 25% van
mee in de klappen. Daarmee vergeleken is zelfontplooiing voor de deelnemer een pak het budget van haar huishouden moeten
het verdwijnen van de opleidingscheques duurder wordt. inleveren, zou ze weten welke hypotheek ze
klein bier. Niet alleen de communicatie {Toch jammer dat ze het niet heeft op de werking van Vormingplus legt.
van deze maatregel liet daarbij te wensen meegemaakt toen 14 mensen zich
over (de minister kondigde een besparing gedurende 10 avonden vrijmaakten voor de Maar we laten ons niet kortwieken door de
van 2,3% aan). Dit was een donderslag bij cursus ‘Zeker van mezelf. Rust in mezelf’ en besparingen, misschien kunnen we onze
heldere hemel. In 2009 kregen we vanwege dat ze niet de metamorfose heeft gezien die kansen nog keren. De petitie werd reeds
de overheid immers een positieve evaluatie deze mannen en vrouwen doormaakten. Zo in groten getale getekend, wie dat nog niet
van het werk in de voorbije vijf jaar. Wie daar had ze kunnen zien dat vorming niet zomaar deed, vindt ze op onze site. En na nieuwjaar
in de eerste plaats de dupe van wordt, laat een edel tijdverdrijf is, maar mensen raakt mag je ons opnieuw verwachten, al of niet
zich raden: de (potentiële) cursist. We staan in hun meest persoonlijke doen en laten.} in andere vorm, dan zeggen we: le nouveau
versteld, zijn verbolgen, maar blijven niet bij Dat de samenwerking met de provincie, de Vormingplus est arrivé.
de pakken zitten. steden en gemeenten en tal van culturele
organisaties zal verschralen en iedereen weer Het Vormingplusteam
De minister vindt het levenslang leren niet op zijn eigen kleine eilandje zal beginnen
zo belangrijk. Van haar mogen er best wat werken... dat vindt de minister niet erg.

Als jij, net als wij, vindt dat de minister zich grandioos vergist, teken
dan de petitie op www.vormingplus.be
4
Onze keuze
In elk tijdschrift maken de stafmedewerkers van Vormingplus een eigenzinnige keuze uit het aanbod. Proevers ter kennismaking
en programma’s voor de meerwaardezoeker, kortom een staalkaart uit het levensbrede aanbod.

Wat doet stress met mij? Wijsheid uit het Oosten. Doe de detox
Wat doe ik met stress? Het Chinese denken Workshop ontgiften

Op een gezonde manier kunnen omgaan Tijdens drie namiddagen maak je kennis met drie De lente is de periode van de jaarlijkse
met de druk om je heen is vandaag een grote Chinese denkrichtingen, die op persoonlijk schoonmaak. Ook je lichaam verdient een
belangrijke troef. Drie deskundigen vertellen en sociaal niveau actuele richtlijnen formuleren: reiniging. Je komt alles te weten over hoe
hoe we anders kunnen kijken naar stress en het Confucianisme, het Taoïsme en het Chan- je natuurlijk kan ontgiften, inclusief het ‘Ion
er effectief mee kunnen omgaan. Boeddhisme. Cleanse voetbad’.

Sam FURNIER, Dirk LAVERGE, Philippe Barbara WATERSCHOOT Nancy POPIEUL
VANDEVORST 3 do vanaf 17 maart 2011 (13u30) vr 4 maart 2011 (9u)
3 ma vanaf 14 mrt 2011 (19u30) in KORTRIJK in KORTRIJK
in KORTRIJK

Kijk snel op pagina 14 Kijk snel op pagina 35 Kijk snel op pagina 40

Lintmachine (alias): Day 167 (CC-BY-NC-SA) Nathan Wind: The Monks (CC-BY-NC-SA) kT LindSAy: Let me just lie here (CC-BY-NC)
vormingplus 5

“Look closer” Bezoek aan drukkerij Klussen in huis
Beter kijken naar film Eco Print Center

We worden overspoeld door beelden, Bezoek de modernste en duurzaamste De essentie van houtbescherming,
maar echt leren kijken doen we zelden. Met drukpers van het land. lichtschakelingen, pleisteren, onderhoud
behulp van gevarieerd beeldmateriaal uit In Eco print Center Lokeren rollen Het van kranen, opstijgend vocht en zo veel
meer dan 100 jaar filmgeschiedenis brengen Laatste Nieuws en De Morgen van de meer kom je te weten in vijf avonden,
we daar verandering in. persen. ondersteund door presentaties en demo’s.

Gerrit VOSTERS Gids ter plaatse Jan VANKEIRSBILCK

inleiding
3 wo vanaf 2 februari 2011 (19u) vr 18 feb 2011 (14u-18u) 5 di vanaf 18 januari 2011 (19u30) in
in ROESELARE in LOKEREN KORTRIJK
5 do vanaf 24 februari 2011 (19u30) in
ROESELARE

Kijk snel op pagina 58 Kijk snel op pagina 66 Kijk snel op pagina 84

“Look closer”: The lady in the Radiator (Eraserhead, David Lynch) ‘Eco print’: EPC - Eco Print Center Ray Wewerka: Drip (CC-NC-ND)
6

Boterhammen in de Bib B-Fast
Voorjaar 2011 Het Belgian First Aid en Support Team
Kortrijk – Roeselare – Tielt

Boterhammen in de Bib is een beproefd De aarde beeft, een tsunami veegt steden
recept met telkens een nieuwe inhoud. en dorpen weg. Vrijwel meteen schiet B-Fast
Een keer per maand, tussen 12u15 en in gang. Mensen terugvinden, onderdak
13u15, kan je weer terecht in de bibliotheken bieden, noodhospitalisatie en eerste zorgen
van Kortrijk (op maandagmiddag) en van bieden …
Tielt en Roeselare (op donderdagmiddag). Het Belgische B-Fast team heeft een
We serveren actuele journalistiek, sterke schitterende reputatie en een mooi palmares
getuigenissen of recent onderzoek... je maakt op dat vlak. Dokters en reddingswerkers
het mee vanop de eerste rij. kunnen morgen het vliegtuig op als er weer
‘Boterhammen in de bib’ legt kennis en ergens accuut nood is. Het Belgian First Aid
wilskracht, engagement en emotie op je and Support Team bestaat sinds 2003.
boterham. In de prijs zijn telkens soep en een broodje
Wij zorgen voor de soep én de sprekers. inbegrepen. De voorbije jaren was B-Fast te werk in o.a.
Als je je kaart op voorhand reserveert, ben je Kortrijk: €5 in voorverkoop, €6 aan de kassa Banda Aceh, Kashmir, Haiti. Hoe steekt zo’n
zeker van je plaats! Roeselare: €5 missie in elkaar? Welke radertjes treden in
• voor Kortrijk Tielt: €5 en met reductie (€ 2,5) voor werking? Een vertegenwoordiger van B-Fast
Vormingplus: 056-260 600 kaarthouders, studenten en bij vooraf getuigt.
Bibliotheek: 056-277 500 inschrijven.
• voor Tielt
CC Gildhof: 051-402 935
Bibliotheek: 051-403 928
• voor Roeselare 168
Bibliotheek Albrecht Rodenbach ma 17 januari 2011 (12u15-13u15)
051-209 642 of 051-272 680 Bibliotheek, Leiestraat 30, KORTRIJK

169
do 20 januari 2011 (12u15-13u15)
Bibliotheek, Lakenmarkt 9, TIELT
vormingplus 7

Wilfried Van Craen Gerlinda Swillen
Gek van liefde. Koekoekskind.
Als liefde een obsessie wordt. Door de vijand verwekt [1940-1945]

Op Valentijnsdag hebben we het over de Meer dan zestig jaar hebben ze gezwegen,
liefde, maar dan wel over de liefde die alle de kinderen van Belgische vrouwen en
realiteitszin mist. Wat als liefde een obsessie ‘Wehrmacht’-soldaten, die tussen 1940
wordt, of een ziekte en als ze soms ronduit en 1945 ter wereld kwamen. Maar ook de
gevaarlijk wordt? kinderen die in Duitsland werden geboren
Psycholoog Wilfried Van Craen vertelt over uit verhoudingen tussen daar al dan niet
de pathologische vormen van liefde of verplicht tewerkgestelde Belgische vrouwen
de liefde als ziekelijke waan. Erotomane, en Duitse mannen. Het verhaal van hun
obsessionele of verslaafde minnaars hebben oorsprong behoorde tot de best bewaarde
een onvoorstelbaar talent voor passie, maar familiegeheimen.
met een meer dan schadelijk kantje. Voor Gerlinda Swillen is oprichter en voorzitter

inleiding
zichzelf en voor hun ‘slachtoffer’. van de Vereniging der Oorlogskinderen
Over stalkers die hun ‘gijzelaar’ nooit meer in België. In Koekoekskind brengt ze het
loslaten en ‘junkies of love’ die alles, ook levensverhaal van ongeveer 70 Belgische
zichzelf, opgeven voor hun geliefde. oorlogskinderen met hun zoektocht, maar
En wat gebeurt er met je als je gestalkt ook de vijandigheid die ze ontmoetten en de
wordt in naam van de liefde? zeldzame mooie momenten in hun bestaan.

170 172
ma 14 februari 2011 (12u15-13u15) ma 14 maart 2011 (12u15-13u15)
Bibliotheek, Leiestraat 30, KORTRIJK Bibliotheek, Leiestraat 30, KORTRIJK

171 173
do 17 februari 2011 (12u15-13u15) do 17 maart 2011 (12u15-13u15)
Bibliotheek, Lakenmarkt 9, TIELT Bibliotheek, Lakenmarkt 9, TIELT
8

Boterhammen in de Bib
Roeselare
Christine Vancouillie Evita Neefs Veerle Vantorre
Relaties en wijzer worden in de liefde Barack Obama en de politieke Feiten en fabels omtrent autisme
verdeeldheid in de V.S.

Liefhebben, relaties… één van de Heeft Obama Amerika veranderd? Hoop, Heel wat fabels over autisme doen de ronde.
belangrijkste, meest besproken verandering: yes, we can! Waarom stuiten Zo zouden ze altijd hetzelfde willen eten, nooit
en bezongen onderwerpen in een Obama’s veranderingen op zo’n hardnekkige oogcontact maken en heel erg ordelijk zijn.
mensenleven. Merkwaardig is dat we niet weerstand? Waarom wordt de president Tijdens deze lezing tracht Veerle Vantorre de
zonder elkaar kunnen leven en tegelijk ook zo gehaat? Wat heeft hij twee jaar na zijn hardnekkige misverstanden over autisme
unieke, individuele wezens zijn. Een andere verkiezing kunnen verwezenlijken? Hij de wereld uit te helpen door deze ‘typische’
paradox is het feit dat we enerzijds allemaal lijkt ‘de twee Amerika’s’ verder uit elkaar gedragingen te kaderen.
verlangen naar een relatie en sociaal contact gedreven te hebben. Veerle Vantorre is licentiate in de logopedie en
en dat anderzijds dit verlangen voor heel Evita Neefs werkt sinds 1981 bij De educatief medewerkster van Autisme Centraal.
veel mensen ook een bron van lijden is. Standaard, eerst als parlementair Ze geeft theoretische en praktische cursussen
Christine Vancouillie is relatie- en verslaggever en sinds 1993 op de redactie over autisme in binnen- en buitenland.
singlecoach en zoekt naar de oorzaken buitenland als verantwoordelijke voor de Ze werkt ook in een praktijk voor ouder-
van relatieproblemen. Met welk mens- en berichtgeving over de VS en de EU. Ze begeleiding en groepstrainingen voor kinderen
relatiebeeld leven we nu? Liefde is eeuwig studeerde een jaar aan een high school met een autismespectrumstoornis.
en onvoorwaardelijk; relaties zijn altijd tijdelijk in Californië en behaalde na haar studies
en meer voorwaardelijk, omdat er afspraken Geschiedenis in Antwerpen en Leuven een i.s.m. Kennis- en
tussen mensen gemaakt worden. Hoe Master’s diploma Politieke Wetenschappen Ondersteuningscentrum Autisme
kunnen we vandaag meer welzijn in de liefde aan de University of Oregon. Centraal (VDA)
ervaren?

174 175 176
do 27 januari 2011 (12u15-13u15) do 24 februari 2011 (12u15-13u15) do 24 maart 2011 (12u15-13u15)
Bibliotheek Albrecht Rodenbach Bibliotheek Albrecht Rodenbach Bibliotheek Albrecht Rodenbach
Arme Klarenstraat 75, ROESELARE Arme Klarenstraat 75, ROESELARE Arme Klarenstraat 75, ROESELARE
vormingplus 9

Nieuwjaarsconferentie: een duurzaam beleid voor duurzaamheid
In ijltempo vernietigen we met onze huidige PROGRAMMA
manier van leven de natuurlijke rijkdommen op Inleiding Duurzaamheid & woonbeleid
aarde: grondstoffen, water, biodiversiteit, ... door Trui MAES (Centrum voor Duurzame door Trui MAES (Centrum voor Duurzame
Deze evolutie heeft ontstellende gevolgen, Ontwikkeling, UGent) Ontwikkeling, UGent)
waarvan de opwarming van de aarde “Duurzaamheid is geen sausje bovenop, het “Bij duurzaam en energiezuinig wonen ligt een
(klimaatwijziging) intussen best gekend is. Maar gaat over fundamenteel denken.” groot potentieel buiten de perceelsgrenzen. ”
ook leefmilieu (afvalproblemen, fijn stof, lawaai) Trui Maes is actief als ruimtelijke planner
en sociale problemen (groeiende kloof tussen bij CDO (Ugent), als lid van transitiearena Receptie
arm en rijk) zijn onmiskenbare gevolgen van een ‘duurzaam wonen en bouwen’ (DuWoBo) en
niet-duurzame levenswijze. als lid van de Gentse Transitiebeweging.

Tot nog toe hebben we deze problemen Duurzaamheid & voeding

inleiding
individueel aangepakt met ad hoc oplossingen, door Tobias LEENAERT (EVA vzw | Ethisch
zelden of nooit met structurele maatregelen. Vegetarisch Alternatief)
Zonder geïntegreerde aanpak kampen we “Een daling van de vleesconsumptie is een
echter met een zogenaamd ‘rebound effect’: van de meest effectieve ingrepen om aan een
een besparing op vlak van energie bijvoorbeeld betere wereld te bouwen. ”
leidt gemakkelijk tot méér consumptie op Tobias Leenaert is directeur van EVA vzw,
een ander vlak. Het netto resultaat voor ons initiatiefnemer van Donderdag Veggiedag.
leefmilieu verbetert niet of verslechtert nog.
Deze vaststelling werkt ontmoedigend en leidt Duurzaamheid & mobiliteit
soms tot cynisme. door Johan DE MOL (vakgroep Civiele
Techniek, UGent)
Wat we nodig hebben is een transitie (een “Er rijden te veel auto’s in de steden.
Kevin Dooley: Wind farm and greenhouse farm together (CC-BY)
ommekeer) van het huidige denken en Vlaanderen zou samen met de
handelen naar een nieuw en wenselijk ‘systeem’ stadsbesturen moeten toezien op een beter 177
dat het hoofd biedt aan maatschappelijke mobiliteitsbeleid.” do 20 jan 2011 (19u30 – 22u)
uitdagingen – ook ‘elders’ en ‘later’. Alle Verkeerskundige Johan De Mol voert Vormingplus, Wandelweg 11, 8500 Kortrijk
facetten van duurzaamheid moeten daarbij aan onderzoek binnen het Instituut voor GRATIS toegang (vooraf inschrijven
bod komen. Duurzame Mobiliteit van de UGent. noodzakelijk)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
10

1 uit de 8.000, cursist Carla Boone:
‘Ik zoek vernieuwing buiten de vaste routine.’

Carla Boone is een regelmatig geziene gaste bij Hoe kwam je bij Vormingplus terecht?
Vormingplus MZW. Ze is niet de enige, jaarlijks Carla Boone: Mijn vriendin volgde de cursus
noteren we hier bijna 8000 inschrijvingen. In ‘Lichaam, bron van levenswijsheid’. Toen ze
het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de vertelde wat dit haar bracht, was ik ook meteen
sector waar Vormingplus toe behoort, zijn er aangesproken. Van het een kwam het ander,
jaarlijks meer dan 300.000 deelnames. Nog ik volgde diezelfde cursus en daarna schreven
meer getallen. Alle 13 Vlaamse Vormingplussen we ons samen in voor ‘Spelen met chakra’s’.
staan jaarlijks voor 60.000 deelnames aan Ondertussen heb ik al veel meer programma’s
vorming. Als je weet dat die vorming gemiddeld gevolgd.
8 uur duurt dan mag het duidelijk zijn dat de
nood aan vorming groot is. Dat mag ook wel Carla Boone: identikit Hoe kies je? Zijn er zaken waar je naar op
eens gezegd worden, zeker nu de overheid • leeftijd: 38 zoek gaat of laat je je verleiden door het
zo scherp het mes in de subsidies zet en de • gezin: relatie met Lieve aanbod?
Vormingplussen in een wurggreep houdt. De • beroep: verpleegkundige Als een programma mij interesseert, en er zijn er
actie ‘Laat mensen schitteren’ wil dit nog eens (dienstverantwoordelijke in een Woon- en nogal wat, kijk ik eerst naar de haalbaarheid. Is
duidelijk maken. En daarvoor willen we ook een Zorgcentrum, zorg voor 22 bewoners samen het op een goed uur en makkelijk bereikbaar?
van onze cursisten in de spotlights zetten. Een met 6 collega’s) Ik heb onregelmatige werkuren en werk tot
verhaal dat duidelijk maakt wat de betekenis • levensmotto: Probeer uit alles het beste te 19u. Een cursus die op dat uur begint, is
van vorming kan zijn. halen, wat er ook gebeurt. Er zit aan alles wel voor mij heel moeilijk. Ik werk ook soms in het
Carla Boone volgde dit najaar ‘Gitaar voor ergens een positieve kant al zie je die niet weekend, daarom moet ik ook soms passen
beginners’ en ‘Mindfulness’. Maar eerder ging onmiddellijk. voor een weekendactiviteit. Bovendien wil ik al
ze luisteren naar ‘De muze van Nik Balthazar’ • aantal vormingsprogramma’s dat Carla eens een ‘andere film’ meepikken, zo is mijn
en verdiepte ze zich in ‘Een onmogelijke liefde: bij Vormingplus volgde: 19 dinsdagavond ook vaak bezet. Dat je korte
filosofie en literatuur’ en Zenmeditatie, om • waarom Vormingplus MZW: Vormingplus programma’s kunt volgen, spreekt me aan.
maar enkele programma’s te noemen die ze is op mijn weg gekomen en het beviel me In mijn werk als verpleegkundige krijg ik ook
volgde. Wie is die bezige bij? Toen we Carla meteen. Als het goed is, is het goed. Ik ben veel kans op vorming, ik moet niet per se elke
uitnodigden, was ze zelf verwonderd te horen trouw, ik verander niet om te veranderen. keer iets vinden, maar vaak kan ik niet aan het
hoeveel ze al bij Vormingplus heeft gevolgd. aanbod weerstaan.
vormingplus 11

Wat zoek je in de cursussen? Het hoeft ook niet altijd zo serieus te zijn. ouderenzorg. Ik wil altijd vooruit, hoewel ik
(Resoluut) Vernieuwing. Verruiming. Ik zoek Het gitaarspel is nogal eens ingewikkeld, we ook kan genieten van een goed boek of een
vernieuwing buiten de vaste patronen en moeten onze gitaar op een speciale manier wandeling aan zee. En ik heb mijn hart verloren
de vaste routine, ik wil buiten het gewone, vasthouden, als me dat niet lukt, hou ik die aan Ijsland. De zuiverheid van de lucht en de
dagdagelijkse leven zoeken. Een TV heb ik niet gitaar gewoon op mijn manier vast. Dat doet ruwheid van de natuur zijn indrukwekkend.
meer in huis, dan komt er veel ruimte voor iets mij loskomen en geeft zelfvertrouwen. Ik sta er De cursussen van Vormingplus geven mij een
anders. van te kijken wat we na acht lessen al kunnen stimulerende levensenergie.
Ik wil de dingen opentrekken, als iets me spelen. Met de a capella-cursus had ik het
interesseert, maar ik weet er naar mijn gevoel ook. Ik ontdekte wat ik graag doe. Ik heb niet Ten slotte, wat wil je nog volgen? Heb je
niet genoeg van, wil ik me graag bijscholen alleen plezier in het zingen, ik leer mezelf op verwachtingen naar Vormingplus?
en bijleren. Ik heb een leidinggevende functie een andere manier kennen. Ik ontmoet in die Ik zou graag wat meer creatieve cursussen

inleiding
en ben voor mezelf nogal veeleisend. Ik ben cursussen vaak een andere Carla, die ik dan volgen, mocht er iets geprogrammeerd zijn
daardoor ook nieuwsgierig naar de mensen die probeer te integreren in mijn dagelijkse leven. rond ‘houtsnijwerk’, ik zou me onmiddellijk
de vorming geven, hoe pakken zij het aan, hoe Tijdens de mindfulness-cursus leerden we o.a. inschrijven.
gaan zij met problemen om? Ik ben niet zozeer mindful stappen. Ik loop meestal, bewust én
op zoek naar nieuwe sociale contacten. Al was trager stappen doet me goed en brengt me Dat is genoteerd.
het wel prettig om samen te oefenen met drie iets nieuws. Alles wat ik meemaak, wil ik ook
andere deelnemers van de gitaarcursus, zo doorgeven. Verschillende collega’s heb ik al
stimuleer je elkaar toch. En nu thuis samen met warm gemaakt voor de cursussen die ik heb
mijn vriendin oefenen, is ook prettig. gevolgd. Jan Timmerman

Wat blijft je zoal bij van de cursussen die Hoe belangrijk is vorming voor jou?
je volgde? Vorming is de rode draad door mijn
Dat is duidelijk: als je echt iets wilt kunnen, dan leven. Ik heb mijn opleiding eerst in het
kán je het ook leren. Een inspanning wordt beroepsonderwijs genoten. Maar na 10 jaar
beloond. Door die gitaarcursus te volgen, heb werken, ben ik, terwijl ik aan het werk was,
ik mijn speelsheid en creativiteit weer ontdekt. begonnen aan mijn opleiding van bachelor
Soms ontdek je zaken die je niet direct zocht. in de geriatrie, zeg maar, verpleegster in de
12

Kristof Carrein verlaat
Vormingplus MZW
In november verliet
Kristof Carrein
Vormingplus MZW.
Kristofs passage bij
Vormingplus ging
niet onopgemerkt
voorbij. Hij had o.m.
een serieuze hand
in de restyling van
onze communicatie.
Tijdschrift, website, nieuwsbrieven en andere
banners kregen een fraaie en herkenbare
look.
Hij bezorgde Vormingplus een stevige voet
aan de grond in Roeselare.
Voor het luik ‘Maatschappij en Milieu’
bedacht hij nieuwe formats en wist een ruim
(kritisch) publiek te bekoren met originele
uitstappen en lezingen met een venster op
onze regio en de wereld.
Kristof gaat zijn politieke bevlogenheid
verder vorm geven en hij bouwt ook zijn
eigen communicatiebureau uit.

Kristof, het ga je goed.
Het sociaal cultureel werk is een vlag met een heel diverse lading.
We vatten het in één zin samen: mensen die mensen laten schitteren, ieder op zijn manier.
vormingplus 13

Landbouwer Kris volgt een cursus
meditatief boogschieten bij Vormingplus

persoon en relatie
14

Wat doet stress met mij? – Wat doe ik met stress?
Of je nu stressbestendig bent of niet, dit doet niets af aan wie je bent als mens noch aan je kwaliteiten. Maar op een gezonde manier
kunnen omgaan met de druk om je heen is een belangrijke troef in onze hedendaagse leefwereld. Voor jezelf weten wat druk met jou
doet en hoe jij daar mee omgaat en of je er zelf iets aan kan doen is het doel van deze reeks van 3 avonden. We laten 3 deskundigen
aan het woord over wat stress is maar vooral over hoe we er anders kunnen naar kijken en mee omgaan. Je kan de reeks volgen of
voor één avond inschrijven.  Let wel: avond 2 bouwt verder op de informatie van de eerste avond.

Avond 1: Avond 2: Avond 3:
Vinger aan de pols en de Hartcoherentie als wapen Onze intuïtieve klok
blik naar binnen tegen stress Mensen putten zich uit, lopen stressvol
We ontkrachten de fabels rond stress en Ons hart is meer dan een pomp. Het beschikt rond...
zetten er een wetenschappelijk gefundeerde over een soort kleine hersenen, met een Vanuit de kwantumfysicia komt een totaal
uitleg voor in de plaats. We onderzoeken hormonenfabriekje en het communiceert met nieuwe benadering van tijd naar voor. We
hoe we in onze moderne samenleving in ons emotionele brein. Hartcoherentie is een spreken daar van een uiterlijke en een
de stressval terechtkomen. We worden natuurlijke toestand waarbij er een regelmatige, innerlijke - meer ‘intuïtieve’- klok.
alert voor de signalen. We staan stil bij de gebalanceerde afwisseling van versnelling Philippe Vandevorst vertelt vanuit het
‘klassieke’ middelen om stressniveau in en vertraging van het hartritme optreed.  Bij onderzoek binnen vzw Timotheus over tijd
de hand te houden. Daarna worden we woede, angst, frustratie, irritatie en boosheid en de nieuwe benadering van dat gegeven.
uitgedaagd om onze levenswijze onder de verandert het patroon van het hartritme De avond gaat uit van concrete voorbeelden
loupe te nemen en om indien nodig zelf aan plotseling en ongelijkmatig. Dat is voor de en licht vaardigheden toe om op een nieuwe
de slag te gaan om fundamenteel iets aan hersens een signaal dat er stress is. D.m.v. manier met tijd om te gaan.
onze stress te gaan doen. hartcoherentie als zelfhulpmethode kom je
tot een optimale samenwerking tussen hart, www.timotheus.be
www.perfecttalent.be zenuwstelsel en emotionele brein en ga je die
stress te lijf. 
7 8 9
Sam FURNIER Dirk LAVERGE Philippe VANDEVORST
ma 14 mrt 2011 (19u30-22u30) ma 21 mrt 2011 (19u30-22u30) ma 28 mrt 2011 (19u30-22u30)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 10 - 25 € voor de reeks van 3 avonden € 20 avond 1 en 2 - 25 € voor de reeks van € 10 - 25 € voor de reeks van 3 avonden
3 avonden

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 15

Zeker van mezelf – rust in Klankschalen: een
mezelf ontmoeting met jezelf, het
Zelf…
Handelen met respect voor jezelf en Korte verdiepingsreeks
voor de ander. Tijdens deze training in
assertief en flexibel gedrag gaan we na hoe Het verhaal van klankschalen is in wezen het
communicatiepatronen in elkaar zitten en verhaal van en met onszelf, met het Zelf.
hoe je daar respectvol en flexibel mee kan Ons openstellen voor de klanken en trillingen
omgaan. Stap voor stap breiden we onze brengt ons dichter bij wie we werkelijk zijn.

persoon en relatie
mogelijkheden uit: rustig, kordaat en eventueel Het doet ons stilstaan, luisteren, openstellen
genuanceerd ‘nee’ zeggen zonder de ander voor datgene wat is.
nodeloos te kwetsen; initiatief nemen met het Deze reeks omvat drie avonden die op
risico dat de ander meer wil, of minder, of iets elkaar verder bouwen.
anders; kritiek geven met het doel een conflict Via gerichte oefeningen gaan we ons in de
uit te praten en niet met het doel de ander te eerste avond vooral openen.
kwetsen; luisteren naar kritiek die je krijgt en De tweede avond ligt het accent op heling
uitmaken welk deel wel of niet klopt voor jou; van aanwezige spanningen of blokkades
gevoelens uiten om de band met anderen met het doel ze los te laten. De laatste
te verstevigen en jezelf gezond te houden; avond integreren we alles en laten we het
genieten van waardering geven en krijgen. verder doorwerken zodat we tot de kern
Tijdens de cursus werk je aan het verstevigen komen van ons wezenlijke zijn… klank,
van een positief zelfbeeld, innerlijke rust en trilling, stem, stilte, Zijn.
meer authentiek gedrag.
losse kledij, dik matje, pantoffels of
i.s.m. CC De Schakel dikke kousen, dekentje, eventueel
kussen
11 32
Linda ACCOU Ann CORNILLY
di 25 jan + 1, 8, 15, 22 febr + 1, 15, 22, 29 woe 16, 23, 30 mrt 2011 (19u30-22u30)
mrt + 5 apr 2011 (19u30-22u) Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
CC De Schakel, Schakelstraat 8, € 35
Kendiala (alias): What stress? (CC-BY-NC) WAREGEM
€ 120

reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
16

Inzicht in jezelf en je relaties Op reis naar de clown in
Het enneagram jezelf

Het enneagram is een dynamisch model Ben je nieuwsgierig naar de clown in jezelf?
dat je op een eenvoudige en heldere Hou je van bewegen en spelen?
manier inzicht geeft in jezelf en je relaties Wil je meer ruimte geven aan je vrije, speelse
met anderen. Het houdt je vooral een kind? Wil je op zoek naar jouw eigen-wijze
spiegel voor en laat je bewust worden van manier van contact maken via spel en
je eigen mogelijkheden op het vlak van humor?
persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke In deze workshop leer je geen
communicatie, omgaan met stress, clowntechnieken, geen trucjes of kunstjes.
leidinggeven en opvoeding. Door meer Je wordt meegenomen in de wonderlijke
zelfinzicht te verwerven, leer je hoe je beter wereld van de hartsclown. G-flow: Triple expression (CC-BY-NC-SA)
kunt samenwerken met anderen, zonder Deze clown inspireert je om op een
jezelf te moeten wegcijferen. liefdevolle manier contact te maken met de 14
Je leert vertrouwen op je eigen sterke bron van je leven, je hart, en dit in verbinding Martine BAL
punten om de uitdagingen van het leven te brengen met anderen. wo 16 , 23 febr + 3 mrt 2011 (19u30-22u30)
aan te gaan. Het enneagram gaat nog een We werken met beweging, expressie en CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, TIELT
dimensie verder, het is een kaart voor een meditatieve oefeningen. € 35
boeiende exploratietocht naar de diepten in
jezelf. Je maakt kennis met het enneagram- www.aarde-werk.be
model en wat het voor jou kan betekenen.
ccgildhof@tielt.be | 051-402 935

1 15
Pascal MAES Martine BAL
di 22 feb + 1, 15, 22, 29 mrt + 5 apr 2011 ma 11 apr 2011 (9u30-16u30)
(19u30-22u30) Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK € 30
€ 70

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 17

We zijn wat we denken NLP: leven (z)onder invloed
Hoe gedachten je leven bepalen Jezelf en de anderen op een open
manier ontdekken
Je gedachten zijn niet de werkelijkheid,
ze zijn enkel gebeurtenissen in je geest. NeuroLinguïstisch Programmeren, is
Toch is heel je welbevinden, je gelukkig een fascinerende manier om je bewust te
of ongelukkig zijn vaak afhankelijk van de worden van de manier waarop je denkt,
overheersende gedachten die in je hoofd ervaart en communiceert. Het is de kunst
een eigen leven schijnen te leiden. om via taalpatronen je manier van denken

persoon en relatie
Je leert dat je geen slaaf van je gedachten (neuro)optimaal te laten werken. NLP maakt
hoeft te zijn, maar dat je kan leren er op een ons bewust dat we de dingen niet zien zoals
productieve manier mee om te gaan. Je ze zijn, maar dat we de dingen zien zoals we
verwerft basisinzichten in de werking van de zelf zijn.
geest en je oefent hoe je je gedachten kan Je gaat twee dagen met de NLP technieken
observeren en selecteren. Zo leer je nuttig aan de slag om jezelf te observeren en
gebruik maken van gedachten die je vooruit bij te sturen: wat zijn jouw denkpatronen,
helpen en losser komen van schadelijke vanuit welke overtuigingen/waarden sta je
gedachten. in de wereld, hoe ontdek je je hulpbronnen
De technieken die je aanleert via en hoe kan je ze inzetten, hoe stem je af
meditatieoefeningen zijn eenvoudig en op de ander, hoe vergroot je je kans om te
praktisch bruikbaar. bereiken wat je wil...Deze NLP vaardigheden
kan je inzetten in verschillende gebieden van
je leven: gezondheid, opvoeding, loopbaan,
relaties, creativiteit...

12 16
Patrick DE DECKER Pieter TUYTTEN
woe 16, 23, 30 mrt + 6, 27 apr + 4 mei Ian Grove-Stephensen: Robert Dilts (CC-BY) za 26 mrt + 2 apr 2011 (10u – 16u30)
2011 (19u30-22u30) Vormingplus, wandelweg 11,KORTRIJK
DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, € 50
ROESELARE
€ 70

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
18

Remmingen loslaten met EFT als hulpbron
EFT
Workshop

Remmingen komen we allemaal wel eens Emotional Freedom Techniques, EFT is een
tegen! Zowel in grote als in kleine dingen! universele hulp bij allerlei klachten.
Zowel in het durven opslag vragen aan de Door gebruik te maken van de meridianen
grote baas als bij het kleine kind dat (of de als koppeling tussen geest en lichaam, gaan
volwassene die) plots verlegen wordt als er we op zoek naar emoties die ons remmen in
iemand hem of haar aanspreekt! ons leven.
Ze beperken ons in ons doen en laten! Als vervolg op de EFT-lezing ‘Remmingen
EFT biedt een manier om deze remmingen loslaten met EFT’, gaan we deze
los te laten. Het is een veilige en rustige remmingen echt te lijf in een viertal thema-
benadering, een techniek waardoor je avonden: lichamelijke klachten, angsten
eenvoudig remmingen kunt oplossen. en fobieën, ingrijpende emotionele
Deze avond gaat vooral over hoe remmingen gebeurtenissen (trauma’s) en enkelvoudige
worden opgebouwd, hoe ze evolueren en eetverslavingen. Door het benoemen van
tot uiting komen. Je maakt kennis met de je klacht/gevoel terwijl je tikt op specifieke
EFT-techniek en je krijgt een idee hoe je acupunctuurpunten, blijkt de klacht/gevoel
ermee aan de slag kunt! te verdwijnen. 
In deze cursus leer je EFT op een veilige
www.eft-online.be manier gebruiken voor jezelf.

www.eft-online.be
Hauggen ‘Freedom’ (CC-BY-ND)

17 18
Koen VAN REETH Koen VAN REETH
do 3 feb 2011 (19u–22u) di 15, 22, 29 mrt + 5 apr 2011 (19u–22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 12 € 50

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 19

Hypnose : een Intuïtief je innerlijke kracht Het leven waarvoor je
kennismaking ontdekken geboren bent
voordracht
Is er voor ons meer weggelegd dan ‘métro,
Tijdens deze voordracht tonen we dat Hoe meer je spiritueel geïnteresseerd boulot, dodo” zoals Sartre dat schreef ? Is
hypnose zoveel meer is dan de ‘show bent, hoe meer je moet kunnen gronden er meer dan alleen proberen te overleven, te
hypnose’ van televisie. en centeren. Gronden leer je niet door beantwoorden aan de verwachtingen, de kost
Hypnose is een eenvoudige en directe een theoretische benadering, maar vooral te verdienen, overleven in de stresserende
manier om toegang te krijgen tot het door oefening. Een goede gronding geeft wereld? Een van de grootste uitdagingen

persoon en relatie
oneindige en bijzonder krachtige potentieel stabiliteit, rust, veiligheid en brengt je in je is dat onze wereld sedert de laatste eeuw
van het Onbewuste. Het biedt prachtige kracht. Het versterkt de ervaring van wat onvoorstelbaar snel aan het veranderen is:
mogelijkheden om je diepere zelf te er in ons lichaam gebeurt en geeft ons zo technologie, leefvormen, relaties, ... Dit stelt
ontdekken, om bepaalde kwaliteiten of de mogelijkheid onze plannen, ideeën en ons voor grote uitdagingen: Hoe gedraag ik
vaardigheden te verbeteren, maar ook om creativiteit niet alleen als fantasie te beleven, me in deze snel veranderende wereld? Wat
blokkeringen, trauma’s, angsten, pijn etc. maar ook uit te voeren. nog te geloven en wat niet? Hoe innerlijke
te behandelen. Ook zelfhypnose komt aan Tijdens deze workshop leren we via de rust vinden? Hoe behoud ik mijn uniciteit? En
bod. typische intuïtief/energetische methode vooral: waarin ligt dan mijn ‘unieke’ opdracht,
Als afsluiter kan iedereen die dat wenst die Timotheus eigen is om via een betere mijn diepere missie als mens?
op een veilige en aangename manier gronding je innerlijke kracht te (her)activeren. Philippe Vandevorst reikt een aantal nieuwe
kennismaken met een korte hypnose-reis. sporen aan die je kunnen inspireren om zelf te
Stephan Viaene is actief als Life & Business i.s.m. Timotheus vzw ontdekken wat je levensopdracht kan zijn.
Coach. Hij is Certified Personal Coach,
Master Practitioner NLP en Master www.timotheus.be i.s.m. Timotheus vzw
Practitioner Ericsonian Hypnosis.
www.timotheus.be
www.sequitor.be
19 20 21
Stephan VIAENE Jan MEYSMANS Philippe VANDEVORST
ma 24 jan 2011 (19u30-22u30) do 17, 24 mrt 2011 (19u-22u) ma 7 febr 2011 (19u30-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 10 € 25€ € 10

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
20

“Luister eens naar mij”
training: opvoeden in onze huidige samenleving.

Kinderen leren vanuit vertrouwen geven, verantwoordelijkheid niet opnemen. Niet vanuit
voor de dingen die ze al aankunnen, stap repressie maar wel vanuit een constructief
voor stap. Daarom oefenen we in deze zoeken naar wat je kind op dat moment te
training basishoudingen en vaardigheden die leren heeft.
vertrekken vanuit wat het kind wél kan én de We bekijken heel concreet waarop we kunnen
vraag wat het kind op een bepaald moment letten als we grenzen stellen en gedrag
nodig of te leren heeft. bijsturen. Onze toon, onze woordkeuze, welke
alternatieven we hen kunnen aanbieden, hoe
Opvoeden is een spanningsveld tussen we op elke leeftijd steeds kunnen vertrekken
koesteren en kaderen. vanuit vertrouwen geven voor de dingen die ze
al aankunnen.…
De ene pijler is liefdevolle zorg en aandacht
voor wat kinderen in onze huidige samenleving i.s.m. CC De Schakel
meemaken, hun beleving, vragen en angsten.
Hiervoor is het belangrijk dat we verder leren
kijken dan wat we ‘zien’.
Om zo goed mogelijk te leren luisteren naar wat
er in het kind en de jongere omgaat oefenen we
stap voor stap de vaardigheid om naar onze
kinderen te kijken met een dubbele bril: wat zie
ik? Wat zou de boodschap kunnen zijn? Wat
gaat er achter dit gedrag schuil? Hoe kan ik
daar best op reageren? Wat heeft mijn kind op
dit moment nodig? Wat heeft het te leren? 22
Lut CELIE
De andere pijler is het scheppen van een di 12 apr 2011(9u30-16u30) + do 14
duidelijk kader. Dit houdt in dat we grenzen apr 2011(19u30-22u30) + za 30 apr
stellen als kinderen en jongeren zich gedragen 2011(10u-16u)
op een manier die niet kan of als ze hun CC De Schakel, Schakelstraat 8,
Oranges and lemons (alias): Teenagers in Dubrovnik (CC-BY-NC-ND)
WAREGEM € 75

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 21

Leren leren Hoe help ik mijn kind om Ontdek je eigen
Tips voor lagereschoolkinderen weerbaar te zijn? opvoedingsstijl
In de klas leren kinderen een aantal Kinderen verschillen door hun uiterlijk, hun De persoonlijkheid van iedere ouder en ieder
vaardigheden om de schoolopdrachten thuis capaciteiten, de waarden en normen die ze kind is verschillend. Voor de opvoeding
zo zelfstandig mogelijk af te werken. Deze van hun ouders meekregen, de financiële bestaat dan ook geen receptenboekje. In deze
vaardigheden hebben te maken met wat men armslag van hun ouders,.... workshop leer je jezelf én je kind beter kennen
in de eindtermen ‘leren leren’ noemt. Ook Zij zelf kunnen deze verschillen meestal niet om zo te kunnen inspelen op de eigen stijl van
(groot)ouders kunnen de kinderen op dat vlak plaatsen en kunnen heel wreed zijn voor je kind(eren).

persoon en relatie
ondersteunen tijdens huiswerk of het leren van elkaar. Daardoor heeft ieder kind wel eens Het DISCmodel is het hulpmiddel om volgende
lessen. We starten met concrete aanwijzingen met pesterijen te maken als pester, gepeste vragen te beantwoorden:
voor het kiezen van een goede werkplaats, of getuige. Het zijn net dié momenten Wat is je ‘natuurlijke’ manier van doen en
werkplanning, starten en pauzes inlassen. We waarop je als ouder niet kan ingrijpen. Je hoe beïnvloedt dit je opvoedingsstijl? Wat
overlopen drie ‘klavertjes vier’ als hulpmiddel bij kan alleen hopen dat je kind voldoende zijn je sterktes en valkuilen bij het opvoeden?
het maken van huiswerk, het leren van lessen en weerstand biedt en niet meegesleurd wordt Hoe zitten je kinderen in elkaar en welke
het oplossen van problemen in het algemeen. in emotioneel pijnlijke situaties. Waar en hoe invloed heeft dit op hun gedrag? Hoe kan je
leg je die basis? Hoe voorkom je dat je kind jouw manier van opvoeden aanpassen aan
Jannes Baert is psycholoog een ‘doelwit’ of een ‘pestkop’ wordt? Hoe de behoeften van je kind? Hoe kan je de
en kwaliteitsdirecteur in stimuleer je een kind om weerbaar te zijn communicatie verbeteren tussen jou en de
Revalidatiecentrum Ter Kouter, Deinze. tegen pesterijen? kinderen en een bemoedigende sfeer creëren?
Hij is verbonden aan CebCO. Veerle Gouwy is gecertificeerd persologtrainer.
Stef Desodt is leerkracht en auteur
i.s.m. Sig www.kenjezelf.be
i.s.m. Sig www.persolog.nl
www.sig-net.be
www.sig-net.be
23 24 25
Jannes BAERT Stef DESODT Veerle GOUWY
di 18 jan 2011 (19u-22u) ma 21 febr 2011 (19u-22u) do 31 mrt 2011 (19u-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€8 €8 € 13 (incl. Disc-introductie)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
22

De kracht van het vragen Leren spreken voor een Brain Gym : een
stellen groep kennismaking
Spreektraining
Brain Gym© is een educatieve methode
Welke soorten vragen stellen we elke Regelmatig moet je een groep (klas, die bestaat uit een reeks eenvoudige, leuke
dag en welk effect hebben ze? Is dit jeugdbeweging, team, vergadering) activiteiten die ervoor zorgen dat leerlingen,
effect afhankelijk van de vraag of van de toespreken. Je bent achteraf niet altijd even studenten en zelfs volwassenen en senioren
vraagsteller? Hoe komt dit? Wanneer tevreden over je uitspraak, je taalgebruik, die voor een uitdaging staan, een betere
‘werkt’ een vraag eigenlijk bij iemand? Wat de manier waarop je de zaken aangepakt toegang krijgen tot hun eigen mogelijkheden.
onderscheidt een goede van een minder hebt. Of na afloop heb je stemproblemen, Het gaat onder meer om bewegings- en
goede vraag? Welke vragen brengen mij het ben je schor. ademhalingsoefeningen. Deze zorgen ervoor
dichtst bij mijn doel? In deze cursus leer je Deze training verhelpt daaraan. Via dat de hersenen gestimuleerd worden en beter
op een creatieve, innovatieve en efficiënte praktische oefeningen o.l.v. een logopediste gaan samenwerken. Je voelt je beter in je vel,
manier met vragen omgaan. polijs je je spreektaal. Je leert alle klanken lezen en je concentreren gaan makkelijker, en
correct uitspreken en beter articuleren. als je voor een uitdaging staat, sta je meer in
i.s.m. Stichting Lodewijk de Raet Je werkt aan je ademhaling en leert je je kracht.
stembanden correct gebruiken. Maar je leert Op deze introductieavond doen we samen
www.de-raet.be ook hoe je de dingen best verwoordt en een aantal oefeningen, en krijg je uitleg en
hoe je de boodschap overbrengt. Je kunt achtergrondinformatie over Brain Gym.
gewend raken aan een publiek voor je neus
en je kan leren houden van de micro. www.braingymbelgium.be

i.s.m. CC De Schakel gemakkelijke kledij, fles water

ism CC Guldenberg

26 27 28
Adinda TAELMAN Nathalie DEKNUDT Veroniek VALCKE
ma 4 en 11 apr 2011 (19u–22u) di 25 jan + 1, 8, 15, 22 feb + 1 mrt 2011 di 1 feb 2011 (19u30-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK (19u30–22u) OC De Cerf, Kerkstraat 1/1 GULLEGEM
€ 25€ CC De Schakel, Schakelstraat 8, € 12
WAREGEM
€ 75

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340 cultuurcentrum@wevelgem.be
056-433 495
vormingplus 23

Mindfulness of aandachtige
aanwezigheid
Bij Mindfulnesstraining cultiveren we een
open, niet oordelende en milde geest. We 29
leren en oefenen op dagdagelijkse situaties Ann DESCHACHT
om mild aanwezig te zijn. Het is een manier di15, 22, 29 mrt + 5 apr 2011 (19u-22u)
van omgaan met problemen waarbij men DC Schiervelde, Schierveldestraat 55,
niet naar een oplossing zoekt en er ook geen ROESELARE

persoon en relatie
weerstand tegen biedt. Geen verandering, € 50
geen verwerping, wel aanvaarding, helder
krijgen wat hier en nu gebeurt.
De methode kwam in de media n.a.v. een www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
wetenschappelijk onderzoek waarop de
positieve resultaten bleken voor het helen
van depressies. Mindfulness is veel meer 30
dan een ‘goede methode’, het is een manier Ann DESCHACHT
om ten volle, met hart en ziel in het leven do 3, 10, 24 feb + 3 mrt 2011
te staan op elk moment. Het verruimt je (19u-21u30)
geestelijke blik, ontsluit je innerlijke wijsheid OC de Cerf, Kerkstraat 1/1, GULLEGEM
en geeft een gevoel van verbondenheid. € 55

matje, dekentje, kussen + losse kledij
cultuurcentrum@wevelgem.be
056-433 495

31
Hendrik van Leeuwen: The origin of species (CC-BY-NC-ND)
Douwe NUTTERTS
ma14, 21, 28 maart + 4 apr 2011 (13u30-
16u30)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 50

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
24

Lichaam, bron van levenswijsheid! Doorwerkers:
Introductie en reeksen Emoties: energie om te gebruiken?!

In deze cursus start de zoektocht naar je losse kledij, warme sokken, kussen en/ Soms ervaar je emoties als hinderlijk,
kern bij je lichaamservaring. Wie ben ik? Wat of dekentje. lastig, ... Maar emoties zijn gewoon energie
wil ik? Als je ‘echt’ luistert naar de signalen die stroomt. Wanneer je deze energie
van je lichaam, merk je dat die heel veel leert hanteren kun je die positief inzetten.
informatie geven over jezelf. Al je spieren, Hierdoor worden je emoties vriend in plaats
heel je lichaamshouding drukt je verleden Introductie van vijand.
uit. Je reageert op de situaties waarin je 33 In deze doorwerkgroep exploreer
terechtkomt, vanuit dat (meestal onbewuste) Rie VANDUREN je verschillende emoties en word je
verleden. Via allerlei oefeningen ontdek je jezelf di 25 jan 2011 (19u30-21u30) uitgenodigd om er vanuit je kracht mee om
en de patronen van overleving die je hebt De Kleine Stooringhe, Blinde te gaan.
opgebouwd. Je gaat het harnas herkennen Rodenbachstrat 23, RUMBEKE
dat je nodig hebt om je te beschermen. Maar € 10 Om deze groep te volgen is het gewenst
dat harnas belemmert je echte gelukkig-zijn. dat je ervaring hebt met actief emotioneel
Het zorgt wel voor ‘over-leven’, maar is dikwijls www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 lichaamswerk. Een intakegesprek met Rie
een hinderpaal voor ‘leven’; het maakt dat we (056/260.602) is noodzakelijk indien je nog
‘geleefd worden’. geen doorwerkers volgde.
Wanneer je je bewust bent van die patronen, Starters:
kun je ze ook veranderen en zelf keuzes In deze groep wordt de basis gelegd. Via losse kledij, warme sokken, kussen en/
maken, i.p.v. je erdoor te laten leven. Hoe aarden, ademen, bewegen en geluid wordt of dekentje.
je emoties en gevoelens hanteren naast je draagkracht vergroot om verder door te
het krijgen van inzicht is belangrijk in deze stromen in allerlei aspecten van menszijn.
cursus. Om dit proces aan te gaan wordt er
eerst gewerkt aan een stevige basis (aarden),
zodat je zelfbewuster wordt en een grotere 34 35
draagkracht krijgt. De cursus gaat uit van bio- TA-therapeuten Rie VANDUREN
energetica, waarna ook encounter, primal, di 1, 8, 15, 22 feb, 1, 15, 22, 29 mrt 2011 woe 26 jan + 2, 9, 16, 23 feb + 2, 16, 23, 30
meditatie en tantra-technieken worden (19u30-21u30) mrt 2011 (19u30-22u)
gebruikt. In de groep staan de individuen De Kleine Stooringhe, Blinde De Kleine Stooringhe, Blinde
met hun proces centraal. Rodenbachstrat 23, RUMBEKE Rodenbachstrat 23, RUMBEKE
€ 96 € 140

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 25

Van confrontatie naar Je lichaam, je tempel
meditatie Openen naar lichaamsbewustzijn
tweedaagse workshop

Tijdens deze tweedaagse maak je kennis Geef jezelf twee dagen vrij van stress en
met meditatie als mogelijkheid om op een zorgen maken, neem de tijd om in voeling te
diep niveau te helen, van binnenuit. Het zijn met je eigen lichaam en zijn wijsheid.
resultaat is ontspannen aanwezig zijn. Je leert met de eenvoudig maar diep
werkende Mentastics® bewegingen

persoon en relatie
Eerst kijk je naar de weerstanden in jezelf die hoe licht en makkelijk je kunt bewegen
maken dat werkelijke stilte, leegte niet mogelijk in je dagelijkse bezigheden. Je wordt je
is. Vanuit de acceptatie van die weerstanden, bewust van je lichaamsstructuren met
maak je ruimte voor meditatie. Bodymindcentering® en verbaast jezelf met
Je maakt de verbinding tussen leven in je de ontdekking hoe scherp je intuïtie kan zijn.
lichaam, op deze aardbol, in deze tijd en de Met dans, kleur, klank en meditatie hervind
kern in jezelf die stil, tijdloos en ontspannen is. je de verbinding met jezelf.
Wanneer je deze verbinding ervaart, ontstaat De handreikingen in deze workshop neem je
‘totale acceptatie in het hier en nu’. mee naar huis, je leert goed te zorgen voor
je lichaam en te genieten door ontspannen
Tijdens deze workshop maken we gebruik aanwezig te zijn.
van beweging, dans, meditaties, …
www.satsavya.wordpress.com
losse kledij, warme sokken, kussen en/ Informatie over de Mentastics zie:
of dekentje, water, lunch. http://satsavya.wordpress.com

36 37
Rie VANDUREN Satsavya MERTENS
za 5 en zo 6 mrt 2011 (10u-17u) di 12 en wo 13 april 2011 (10u–17u)
De Kleine Stooringhe, Blinde Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
Rodenbachstraat 23 RUMBEKE, € 70
HDC Photography: Dance like no one is watching €70
(CC-BY-NC)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
26

Energetisch Lichaamswerk Yoga
Initiatie Dans en Beweging – Dans en
transformatie Yoga bestaat uit een reeks lichaams- en
ademhalingsoefeningen die een heilzame en
Bio-energetisch lichaamswerk is een vorm rustgevende werking hebben op lichaam en
van emotioneel, zeer actief lichaamswerk. geest. Door die oefeningen wordt je lichaam
Tijdens het opgroeien, bouwt ieder een harnas op verschillende vlakken geschoold (vb.
rondom zich. Angsten, verdriet, frustraties stabiliteit in de wervelkolom en ledematen
die geen uitweg vinden, blijven verder wordt verbeterd) en wordt je bewustzijn
aanwezig in het lichaam. Deze emotionele gesterkt, waardoor je tot nieuwe inzichten
spanningen en conflicten belemmeren een en gewaarwordingen kan komen. Yoga
vlotte beweeglijkheid; veroorzaken een negatief bevordert de gezondheid en geeft rust in het
zelfbeeld en lichaamsgevoel; verstoren de vrije vaak drukke leven. In de lessenreeks worden LolliKnit (alias): Utthita Hasta Padangustasana (CC-BY-NC)
energiestroom in ons lichaam. Ze veroorzaken de lichaamsoefeningen afgewisseld met een
(spier)spanning en psychosomatische ontspanningshouding.
klachten. Deze spanningen en problemen kan
je opzoeken in je onderbewuste en opruimen De cursus is geschikt voor zowel
zodat je remmingen kan loslaten om opnieuw beginners als mensen die al met
de levenstroom in je lichaam te voelen. yoga vertrouwd zijn. We richten ons
naar iedereen die op zoek is naar
i.s.m. CC De Steiger ontspanning en nieuwe levensenergie.

losse kledij (niet synthetisch), katoenen loszittende kledij en een dun matje of
sokken en badhanddoek, eventueel badhanddoek
matje
178
38 Marc CROP (yogaschool De Cypres)
Christine BRUGGEMAN ma 17, 24, 31 jan + 7, 14, 21, 28 feb + 14,
do 27jan + 3, 10, 17, 24 feb + 3, 10, 17, 24, 21, 28 mrt + 4 apr 2011
31 mrt + 7 apr 2010 (19u-20u30) (19u-20u15 & 20u15-21u30)
CC De Steiger, Waalvest 1, MENEN CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1
€ 80 ROESELARE
€ 55

info@ccdesteiger.be | 056-515 891 info@despil.be | 051-265 700
vormingplus 27

Poetsvrouw Karla volgt

filosofie, religie en zingeving
een cursus
Chinese filosofie bij
Vormingplus
28

Filocafé Tielt Filo-café-estafette
Wil je onder leiding van een ervaren Jaarlijks houden verschillende Vlaamse
gespreksleider, je gedachten laten uitdagen, begeleiders een niet te missen filocafé-
dan ben je op je plek in een filo-café. Het estafette. Dit jaar vindt die plaats in Vilvoorde
streven naar inzicht staat er centraal, niet op zondag 23 januari 2011!
gelijkhebberij. In een open, zoekende De moderatoren zullen afwisselend het filocafé
dialoog kan je je denken onderzoeken en je begeleiden, waardoor je met diverse stijlen kan
eigen mening toetsen aan die van anderen. kennismaken. Een belangrijke basiswaarde
Uitgangspunt is een vraag die de blijft overeind. Filosofie moet voor iedereen
aanwezigen op het moment zelf afspreken. toegankelijk zijn. Deelnemers reiken zelf een
Mogelijke vragen zijn ‘Kan je leven zonder fundamentele uitgangsvraag aan en kunnen
illusies?’, ‘Zijn we vrij in onze keuzes?’. op elk moment inspraak krijgen in de opzet en
Alles gebeurt ongedwongen, zonder de structuur van het gesprek.
onderscheid in leeftijd, sociale achtergrond, Ben je trouwe bezoeker of maak je graag
beroep of diploma. Zin in een filosofisch kennis met het filosofisch café? Je bent vrij om
avontuur is de enige vereiste. op elk moment binnen en buiten te lopen. Een
filosofische achtergrond is niet vereist.
Deelname is gratis, alleen je pint betaal
je zelf. Aansluitend is er een receptie
aangeboden door Vormingplus en
www.vormingplus.be/filocafe Stichting Lodewijk de Raet.

i.s.m. CC Gildhof en Theater www.vormingplus.be/filocafe
Malpertuis

39 40
Alex KLIJN, Fons VAN DORMAEL, Verschillende begeleiders
Jan TIMMERMAN zo 23 jan 2011 (14u30-17u)
ma 17 jan, 21 feb, 21 mrt 2011 (20u-22u30) Café Bobar, Bolwerkstraat 17, VILVOORDE
Theater Malpertuis, Stationstraat 25, TIELT gratis
gratis

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 Inschrijven hoeft niet.
vormingplus 29

Hedendaagse Filosofie

filosofie, religie en zingeving
Filosofie voor een betere De beschavingsmachine. Beminde ongelovigen
wereld Wij en de islam Atheïstisch Sermoen

Floris van den Berg, filosoof en docent De media hangen een stereotiep beeld Wat bedoelen gelovigen als ze zeggen dat
wetenschapsfilosofie en ethiek aan de op van ‘de islam’ en ‘de moslims’. In hun god een plan met hen heeft? Heeft hij dan
Universiteit van Utrecht, wil de wereld het bestaande inburgeringsbeleid moet ook een plan met de niet-gelovigen, en met de
prettiger, rechtvaardiger, mooier, gelukkiger, de ‘ander’ zich aanpassen aan ‘onze planeet waarop zij wonen? Waar ligt de grens
gezonder, vrijer, diervriendelijker, welvarender waarden en normen’. De maatschappelijke tussen gematigde en extreme religie?
en duurzamer maken. Hij beseft dat dit erg spanningen worden zo herleid tot een verschil Anne Provoost ontwierp een religiometer
hoog gegrepen is maar hij argumenteert dat in cultuur. Dit beleid kan niet anders dan waarmee je bij jezelf en je vrienden op een
er geen andere weg mogelijk is. Hij is ervan mislukken omdat het vooroordelen, clichés schaal van tien kunt meten hoe (on)gelovig
overtuigd dat we onze levensstijl drastisch en discriminatie in stand houdt. je bent. Ze stelt een verschuiving vast. De
moeten veranderen teneinde onderdrukking Ico Maly gaat op zoek naar de echte oorzaken opgang van evangelisch creationisme,
en uitbuiting van levende wezens maximaal en stelt vast dat de fascinatie voor ‘de islam’ islamfundamentalisme en religieus
te vermijden, en onze wereld te behoeden alles te maken heeft met macht, met de sektarisme dwingt de niet-gelovigen tot
voor een ecologische nachtmerrie. Het is sociaal-economische en politieke realiteit. actie. Atheïst zijn is niet voldoende, we
volgens hem dan ook dringend tijd voor Ico Maly schreef over beeldvorming en moeten zelf een inhoud geven aan de
actie en hij geeft daar op diverse vlakken zelf islam, racisme en het Israëlisch-Palestijnse samenleving. Er moet een betere uitleg zijn
het voorbeeld van. conflict. Hij is hoofdredacteur van het project bij onze godverzaking, één die uitdaagt maar
Mediawatch bij Kif Kif. niet op zielen trapt.
i.s.m. CC De Schakel & Humanistisch
Vrijzinnige Vereniging Waregem i.s.m. CC De Schakel & Humanistisch i.s.m. CC De Schakel & Humanistisch
Vrijzinnige Vereniging Waregem Vrijzinnige Vereniging Waregem

42 164 43
Floris VAN DEN BERG Ico MALY Anne PROVOOST
do 10 feb 2011 (20u-22u) do 24 feb 2011 (20u-22u) do 17 mrt 2011 (20u-22u)
€ 5 (of € 12 per cyclus Hedendaagse € 5 (of € 12 per cyclus Hedendaagse € 5 (of € 12 per cyclus Hedendaagse
Filosofie) Filosofie) Filosofie)
CC De Schakel, Schakelstraat 8, CC De Schakel, Schakelstraat 8, CC De Schakel, Schakelstraat 8,
WAREGEM WAREGEM WAREGEM

reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340
30

Vrij-Spraak: Antoon BRAECKMAN
Antwoorden op de crisis Een ‘samenleving van individuen’:
crisis van de democratie?

Economische crisis, financiële crisis, Antoon Braeckman, professor politieke
ecologische crisis, crisis van de politiek en filosofie aan de KULeuven, toont waarom de
van de democratie, levensbeschouwelijke crisis in de westerse democratieën eerder
crisis, vertrouwenscrisis... Het lijkt alsof regel dan uitzondering is.
we de crisissen opstapelen. Het is vijf Als individu maken wij volledig deel uit van
voor twaalf, en voor sommigen al vijf over de samenleving, afhankelijk als wij zijn van
twaalf. Het is nu of nooit, of … ja, wat? Valt de voorzieningen van de welvaartstaat.
straks de hemel op onze hoofden, zijn we Anderzijds hebben wij ons in hoge mate
collectief ons graf aan het graven, of zijn er losgemaakt van een als verstikkend ervaren
andere strategieën en antwoorden dan het groepsdruk. Wij zijn individuen die los-van-
defaitisme denkbaar? de-samenleving-in-de-samenleving staan.
Zijn deze crisissen enkel dure woorden, of Daardoor verliest de staat – net zoals
zitten we inderdaad op de kanteling der klasse, religie, ideologie en andere
tijden? ‘instanties van collectieve transcendentie’
We verschansen ons niet in doemdenken, – haar betekenis als bindend element in
maar kijken welke alternatieven we in het The unnamed (alias): Freedom (CC-BY-SA)
de samenleving. Maar daarmee komt de
Avondland kunnen voorstellen. We vragen bestaansvoorwaarde voor de rechten
het aan twee filosofen, een socioloog en een van het individu, nl. de moderne staat als
theatermaker... waarborg voor die rechten, onder druk…
Haalt de democratie zichzelf onderuit?
i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en
Vrijzinnig Centrum Mozaiek
44
wo 26 jan 2011 (20u15-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk
€ 8 (€ 20 voor de reeks)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 31

Geert SIX Dirk GELDOF Toon VANDEVELDE
Schaften Crisis en onzekerheid in de De kredietcrisis als morele crisis?

filosofie, religie en zingeving
een theatrale lezing risicomaatschappij

Het stinkt alom, in banken en economie, De financiële en economische crisis De bankencrisis van 2008 heeft op
in politiek en religie. De leiders van het beheersen sinds het najaar van 2008 de verrassende wijze de kwetsbaarheid van ons
geloof, van de maatschappij, de leiders van agenda. Van de klimaatcrisis liggen we economisch systeem blootgelegd. Het gaat
het welzijn voor iedereen … serveren met blijkbaar minder wakker. Daarbij lijkt het alsof hier ten dele om een morele crisis, maar er
valse beloften een nieuwe bloei. Onrust crisissen de uitzondering zijn. Zo zien we is nog meer aan de hand. Deze crisis komt
en verdeeldheid, stijgende armoede en onvoldoende hoe in onze geglobaliseerde ook voort uit een bepaalde systeemdwang,
wantoestanden oogsten ze. risicomaatschappij crisissen elkaar die voorheen niet goed onderscheiden werd.
En dat is nog niet alles, kijk naar de crisis naast voortdurend opvolgen en de kern vormen We proberen de verschillende determinanten
de crisis: de crisis van het hart en de ziel van van die risicomaatschappij. Hoe kunnen van deze crisis op een rijtje te zetten en
gewone mensen, de crisis in onze kop. we die risicomaatschappij beter begrijpen? suggereren enkele remedies.
De crisis is van alle tijden. Staat er ons Hoe hangen sociaal-economische en
nog iets anders te wachten of komt uit ecologische risico’s samen? En wie Toon Vandevelde is decaan van het
onverwachte hoek toch nog een teken van betaalt de prijs voor de georganiseerde Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
menselijkheid, een schandaal van solidariteit, onzekerheid, die niet alleen de financiële (K.U.Leuven) en verbonden aan het
een getuigenis van echtheid? markten beheerst? Centrum voor Ethiek, Sociale en
Politieke Filosofie.
Geert Six, frontman van De Unie der Dirk Geldof is socioloog en docent en
Zorgelozen, slaat en zalft, streelt en auteur van o.m. ‘Onzekerheid. Over
bokst. Wat er ook van zij, we blijven leven in de risicomaatschappij’.
beter rechtop, tegen de wind in.

45 46 47
wo 16 feb 2011 (20u15-22u) wo 16 mrt 2011 (20u (!)-21u30) wo 6 apr 2011 (20u15-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk
€ 8 (€ 20 voor de reeks) € 8 (€ 20 voor de reeks) € 8 (€ 20 voor de reeks)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
32

Filosofie leesgroep REEKS 1 REEKS 2
De avonden Luuk Van Middelaar Plato
Politicide. De moord op de politiek in de Symposion (Symposium)
Ben je geïnteresseerd in filosofie, maar Franse filosofie
heb je vaak de moed of de tijd niet om een
filosofisch werk alleen te doorploegen? In ‘Politicide’ analyseert Van Middelaar de In dit vroege en lichtvoetige werkje laat
Blijf je meestal steken bij de eerste twintig Franse politieke filosofie van de 20ste eeuw. Plato verschillende mensen een lofrede op
pagina’s? Dan is deze leesgroep iets voor We komen politieke denkers van links en van de liefde geven. We krijgen een uitgelezen
jou. We lezen in etappes een filosofisch rechts tegen, van marxisten tot denkers die maaltijd van verschillende soorten liefde
werk. Samen delen we onze bedenkingen, de politiek achter zich willen laten. Steeds voorgeschoteld, o.a. de erotische liefde, de
vragen en ideeën. Dit in een ontspannen en valt op hoe weinig deze figuren ophebben beroemde Platonische liefde en de liefde tot
ongedwongen kader met begeleiding van met de democratie. Tot Claude Lefort toont wijsheid. Welke is de meest waardevolle,
een filosoof. Op deze manier kan filosofie dat de essentie van de democratie erin en hoe hangen ze met elkaar samen? Als
een vorm van doorleefd denken worden. bestaat dat ze de tegenstellingen en sociale bijgerecht krijgen we een mooi doorkijkje op
Voorkennis is niet vereist. conflicten die aan de basis liggen van elke hoe het liefdesleven er uitzag voor een man
samenleving, erkent i.p.v. ze – met geweld in het klassieke Athene, en een levendig en
De boeken zijn te ontlenen in de bieb van - weg te vegen. In deze leesgroep focussen inspirerend portret van de aartsvader van de
Waregem. we op het werk van Deleuze en Guattari, filosofie, Socrates.
Ferry en Renaut, Lyotard en ten slotte Lefort.
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, UITERLIJKE INSCHRIJVINGSDATUM
CC De Schakel en Openbare UITERLIJKE INSCHRIJVINGSDATUM 14 dagen voor het begin van de reeks
Bibliotheek Waregem. 14 dagen voor het begin van de reeks

48 49
Luc VANMARCKE Meynard VASEN
do 27 jan + 3 & 10 feb 2011 (19u30-21u30) do 3, 17, 24 mrt 2011 (19u30-21u30)
CC De Schakel, Schakelstraat 8, CC De Schakel, Schakelstraat 8,
WAREGEM WAREGEM
€ 15 € 15
philobiblon ‘Aquinas reads Boethius 2’ (CC-BY-NC)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 33

Het Penhuis Leesgroep Ann Meskens
Ann Meskens ‘Eindelijk buiten’

filosofie, religie en zingeving
Ann Meskens studeerde wijsbegeerte en Aansluitend op het interview in Het
toegepaste ethiek. Ze geeft lezingen, werkt Penhuis bespreken we ‘Eindelijk buiten’,
als radiocolumniste en schrijft voor diverse essays als filosofische stadswandelingen.
kranten en tijdschriften. Ze publiceerde In dat boek vertrekt Ann Meskens van
‘Jacques Tati. Een kwestie van kijken’, de alledaagse gebeurtenissen als de kermis,
reisgids ‘Reizen en literatuur’ (samen met winkelende mensen of de verschroeiende
Johan Vandenbroucke) en ‘Eindelijk buiten – zon en dialogeert ze – vanop straat – met
filosofische stadswandelingen’. o.m. Rousseau, Nietzsche, Heidegger en
Meskens bestempelt zichzelf als een Baudrillard. Ze behandelt grote thema’s als
‘freewheelende ethica’. Haar bespiegelingen de verhouding tussen individu en massa,
en overpeinzingen behandelen eigentijdse het consumentisme, medelijden, nostalgie
vraagstukken zoals de verhouding tussen of de herinnering en ontdoet ze zo van
individu en massa, het consumentisme, hun abstractie. Meskens filosofeert met
de vermeende aantrekkingskracht van het lichtvoetige ernst, maar steeds helder. We
platteland en het verlangen naar vroeger. bespreken een aantal van deze stadsessays.
(Meer info volgt bij inschrijving.)
Gastheer Philippe Lepers interviewt
Ann Meskens voor Het Penhuis. i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en
Het Penhuis
i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en
Het Penhuis

50 51
Ann MESKENS Jan TIMMERMAN
zo 6 feb 2011 (10u30) wo 9 feb 2011 (19u30-21u30)
Oranjerie Broelmuseum, Broelkaai 4, Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
KORTRIJK €5
€5

www.uitinkortrijk.be | 056–239 855 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
34

Islamwandeling door Daguitstap Godsdienst is dood! Leve
Brussel Joods Antwerpen de spiritualiteit!
De aanslagen van 11 september 2001, de Nergens in België is de joodse gemeenschap Onze samenleving verandert snel, ook
cartoonrellen, het hoofddoekenverbod ... zo duidelijk aanwezig als in Antwerpen. Je levensbeschouwelijk. In West-Europa
hierop focussen de media maar al te graag. maakt kennis met hun cultuur, met de pajes, lopen kerken leeg, maar de aandacht voor
Maar hoe leven de naar schatting 400.000 gefillte Fish, mezoeza’s en menora’s, met spiritualiteit, meditatie en mystiek neemt toe.
gewone moslims in ons land en hoe beleven zij jood- en Belg-zijn. Is God terug van weggeweest? Hebben
hun godsdienst? Aan de hand van een bezoek Joodse gastheren en -vrouwen vertellen over religie en zingeving toch nog een plaats?
aan enkele moskeeën maken we kennis met hun tradities en grote feesten, hun werk en Geïnstitutionaliseerd geloof verschuift naar
de grote diversiteit binnen de islam. godsdienst. individuele spiritualiteit. Allerlei vormen van
We bezoeken een typisch theesalon en, zo We bezoeken de synagoge, waar je meer nieuwe spiritualiteit en religie doen hun
mogelijk, wonen we een gebedsdienst bij. verneemt over de religie en de invloed op het intrede: van New Age tot Kabbalah, van
Het zal duidelijk worden dat de islam niet dagelijkse leven. We genieten ‘s middags Scientology tot de ‘Nieuwe Katholieke
onder één noemer is te vangen. van een uitgebreide koosjere maaltijd bij een Bewegingen’. Maar dreigt spiritualiteit geen
wereldvermaarde koosjere traiteur. Daarna handelswaar te worden? We onderzoeken
Afspraak om 10u in Station Brussel wandelen we door de joodse wijk en het deze evolutie en bekijken de kenmerken van
Zuid (hoofdgang ter hoogte van de stadspark en bezoeken we het diamantkwartier. nieuwe spirituele bewegingen, in het licht
Eurostar, sporen 1 en 2). van maatschappelijke ontwikkelingen.
i.s.m. Antwerpen Averechts Na een inleiding is er ruimte voor interactie.
Dirk De Caluwé is gids van vzw
Tochten van Hoop. Naast de Afspraak om 9u55 in de hal van i.s.m. vzw Motief
‘onderkant’ van de stad tonen zij ook Antwerpen-Centraal (vertrek trein uit
‘plaatsen van hoop’. Kortrijk: 8u40) www.motief.org

www.tochtenvanhoop.eu www.antwerpenaverechts.be
52 53 54
Dirk DE CALUWÉ Gids + Jan TIMMERMAN Elke VANDEPERRE
za 29 jan 2011 (10u-18u) zo 27 feb 2011 (10u-18u) di 22 feb & 1 mrt 2011 (10u-12u30)
BRUSSEL ANTWERPEN Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 25 (incl. gids en middaglunch, geen € 45 (incl. gids en koosjere maaltijd, geen € 25
treinticket) treinticket)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 35

De filosofie van de Wijsheid uit het Oosten
vrijmetselarij Het Chinese denken

filosofie, religie en zingeving
“Mensen die op sociologisch, Tijdens drie namiddagen maak je kennis met
psychologisch, ideologisch en emotioneel drie grote Chinese denkrichtingen.
vlak fundamenteel van elkaar verschillen,
proberen elkaar op een intieme manier te 1. Het Confucianisme
ontmoeten in een gesloten groep, buiten de Over de weg van de mens met als doel het
burgerlijke maatschappij.” Zo omschrijft Leo streven naar harmonie. Centraal staat de vraag
Apostel de vrijmetselarij. naar het juiste leven op persoonlijk en sociaal
Hoe zit het dan met inwijdingen, graden en niveau. Respect voor familie en hiërarchie zijn
de typische symboliek? Welk doel heeft de belangrijke Confucianistische deugden.
vrijmetselaar voor ogen? En mogen ook 2. Het Taoïsme
vrouwen toetreden? Op deze en andere Over de weg van de mens om één en
vragen over de Vrijmetselarij geeft deze deel te worden met het Tao. Leven in alle
lezing een antwoord. eenvoud, natuurlijkheid en spontaneïteit zijn
het pad naar innerlijke rust.
Drs. Jimmy Koppen is historicus 3. Het Chan-Boeddhisme
(VUB), hij maakt een proefschrift over Het Chan-Boeddhisme kan beschouwd
anti-maçonnieke beeldvorming in 19de worden als de meest zuivere leer binnen
eeuws België. de scholen van het Chinese Boeddhisme.
De leer van Bodhidharma is een ‘down to
i.s.m. UPV en VC Mozaïek Andy Chase ‘Worcester Masonic Temple’ (Creative Commons Attribution earth’-Boeddhisme.
Noncommercial Share Alike)

Barbara Waterschoot is sinologe.

41 55
Jimmy KOPPEN Barbara WATERSCHOOT
wo 2 mrt 2011 (19u30-21u30) do 17, 24 en 31 mrt 2011 (13u30-16u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 10 € 35

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
36

Zenzondag Wetenschapscafé Kortrijk
Creativiteit. Een goed idee?!
Hoe zou het nog zijn met … de deeltjesversneller?

Tijdens deze zendag maken we op Een wetenschapscafé brengt wetenschap op Thema’s
een actieve manier kennis met het café, actueel en concreet. 17 februari: Creativiteit. Een goed
zenboeddhisme in de praktijk. We zoeken wetenschap achter belangrijke idee?!
Wat is zen precies? Hoe beoefen je dat? maatschappelijke thema’s, wetenschap over 24 maart: Hoe zou het nog zijn met …
Wat doe je wanneer je mediteert? En hoe het leven van alledag, wetenschap die tot de de deeltjesversneller?
kun je dat leren? verbeelding spreekt.
Een gekwalificeerd zenleraar (sensei in het In een informele sfeer kan je met www.wetenschapscafekortrijk.be
Japans) wijdt je in deze boeddhistische wetenschappers in discussie gaan. Wat
spiritualiteit in. volgt is een boeiend gesprek tussen
Je maakt kennis met het Zen wetenschappers en publiek, geleid door
Sanghacentrum in Gent, en je leert bewust moderator Joël De Ceulaer (Knack).
aanwezig zijn en contact te maken met je Een wetenschapscafé vormt een dialoog
ware zelf. tussen de vragen van de geïnteresseerde leek
en de antwoorden van de wetenschappers.
www.zensangha.be Toegankelijk en interactief, met humor en een
frisse pint.
i.s.m. Zen Sangha en Vormingplus
Gent-Eeklo

56 57
Frank DE WAELE sensei Joël DE CEULAER
zo 20 mrt 2011 (10u-16u30) do 17 feb + 24 mrt 2011 (19u45)
Zen Sangha, Elyzeese Velden 10b, GENT VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, KORTRIJK
€ 25 (lunch en drank inbegrepen) Gratis

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 Inschrijven is niet nodig.
vormingplus 37

Wat een Geluk Frank Adam

filosofie, religie en zingeving
Vorig jaar vierden we vijf jaar Vormingplus Frank Adam brengt tegenwoordig even
met de reeks ‘Wat een Geluk’. Deze veel tijd door op een podium als achter zijn
avonden zorgden voor beklijvende schrijftafel. Zijn alom bejubelde ‘Confidenties
momenten. Dit jaar gaan we op dit elan aan een ezelsoor’ plaatste hem zowel
verder. hoog op de literaire kaart als midden in de
theaterspots. Frank Adam is een genre op
Ook nu nodigen we gasten uit die een blik in zich geworden. Hij schrijft ook voor theater,
hun hoofd en hun hart gunnen en ons laten kinderpoëzie en romans.
meegenieten van hun musée imaginaire. Maar Frank Adam is niet alleen een literaire
Ze brengen hun verhaal met beeld en duizendpoot, hij waagt zich ook aan opera
geluid. In filmfragmenten of foto’s, muzikale en andere muziekjes.
voorkeuren en inspirerende kunst tonen ze Welke man schuilt achter deze geboren
wat hen drijft en inspireert. verteller? Hij vervoert je van Egypte tot de
Damse polder.
Verwacht je aan een fabelachtige avond.
Deze keer zelfs met een ‘special guest’,
celliste Colette Luciedarme.

i.s.m. CC en Openbare bibliotheek
Wevelgem

www.frankadam.be fotograaf Rik Teunis

58
Frank ADAM
ma 14 feb 2011 (20u15)
CC Wevelgem, Acaciastraat 1, WEVELGEM
€5

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
38

Wat een geluk Levenskunst
Reinhilde Decleir Filosofie als inspiratie

Actrice en regisseur Reinhilde Decleir – moeder Soms vraagt een mens zich af: hoe moet ik
Vangenechten uit ‘Van vlees en bloed’ - leven? Wie ben ik? Wat maakt me gelukkig?
komt uit een theaterfamilie. Broer Dirk, jong Deze vragen vind je al terug in de filosofie
gestorven, was een grote inspirator, broer van de klassieke oudheid. In oorsprong is
Jan is een levende legende. Zelf heeft ze vele filosofie immers gericht op het nastreven en
theatrale waters doorzwommen en regisseerde bereiken van een ‘goed leven’. Filosoferen
vele amateurs- en theatergezelschappen. kan dan gezien worden als ‘lessen in
Ze verdiende ook haar sporen bij sociaal- levenskunst’, als reflectie op het eigen zijn,
artistieke projecten. Momenteel is zij drijvende denken en handelen.
kracht bij Tutti Fratelli, een groep bestaande uit Maar hoe werk je hieraan? Je maakt
armlastigen, door de natuur minderbedeelden, kennis met verschillende opvattingen over
verdwaalden, onaangepasten, minnaars, levenskunst en je gaat na wat dit voor je
gekken en dichters. In het najaar stonden ze persoonlijk leven kan betekenen.
met ‘Dure Woorden’ op vele Vlaamse podia. Met tekstfragmenten en filosofische
Reinhilde Decleir, ‘een vrouw van vlees en oefeningen zoals lezen, dialogeren en
bloed’ en een authentieke theaterstem, reflecteren brengen we levenskunst in de
vertelt over haar inspiratie, de schrijvers en praktijk.
kunstenaars die haar pad passeren, films en
teksten met weerhaken. Er is geen voorkennis vereist.

i.s.m. CC Gildhof Gregory Gill ‘Laugh as the Sun comes’ (Creative Commons Attribution
Noncommercial No Derivative Works)

59 179
Reinhilde DECLEIR Eva ROUSSELLE
wo 23 mrt 2011 (19u30) za 5 & zo 6 mrt 2011 (10u-16u)
CC Gildhof, Sint-Michielsstraat 9, TIELT Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€5 € 70

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 39

levensstijl
Agent Kurt volgt een cursus ontdek
je eigen stijl bij Vormingplus
40

Aloë Vera Natuurlijke schoonheid Doe de detox
Workshop Workshop ontgiften

Aloë Vera wordt ook wel de lelie van de Je leeft in een wereld waarin De lente is de periode van de jaarlijkse
woestijn genoemd. Ook al staat ze op een lichaamsverzorging belangrijk is. Toch weet schoonmaak. Ook je lichaam verdient een
schrale grond, ze draagt een bron van je vaak niet wat je allemaal op je lichaam reiniging. De opgehoopte oude vetten,
geneeskracht in zich. Ze wordt fantastisch smeert. Daarom krijg je in deze voordracht eiwitten en zouten manifesteren zich in nogal
mooi en groot op de woestijngrond. De tips en weetjes over natuurlijke cosmetica, wat ongemakken zoals verkoudheden,
laatste jaren ontdek je aloë vera in talrijke aangepast aan jouw lichaam. Je leert er slechte bloedsomloop, matte huid,
producten. Maar welke werking heeft deze enkele verzorgende kruiden, draagoliën, bijgekomen kilootjes, voorjaarsmoeheid,...
krachtige plant? Je komt de verschillende etherische oliën en andere natuurlijk Hoog tijd om je gezondheid op peil te
eigenschappen en functies van aloë vera te ingrediënten kennen. houden! Je komt alles te weten over hoe
weten. Kortom, een avond boordevol tips Na de theorie ga je aan de slag om je eigen je natuurlijk kan ontgiften. Je maakt ook
over deze lelie van de woestijn. dagcrème en een bodylotion te maken. gebruik van het ‘Ion Cleanse voetbad’. Dit
Zo kan je in de toekomst zelf je natuurlijke voetbadje helpt je lichaam te reinigen van
www.hemelenaarde.eu cosmetica maken, aangepast aan jouw allerlei gifstoffen. Een aanrader voor wie
specifieke noden. stralend vanbinnen en vanbuiten de lente
i.s.m. CC Guldenberg tegemoet wil!
Een potje met deksel voor de
dagcrème, een flesje voor de www.nancypopieul.webs.com
bodylotion
handdoek
www.kruiden-belisama.be

60 61
Isabelle DEGRANDE Els POUSEELE
di 15 feb 2011 (19u-21u30) do 17 feb 2011 (19u30-22u30)
OC de Cerf, Kerkstraat 1, GULLEGEM Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 15 ( + € 10 meebrengen de dag zelf) € 15

cultuurcentrum@wevelgem.be ccgildhof@tielt.be | 051-402 935
056-433 495
vormingplus 41

Energetische Holistic Pulsing
ontspanningsmassage

Deze holistische lichaamsmassage brengt Wiegmassage of ‘Holistic Pulsing’ is een
met gebruik van aromatische olie de respectvolle manier om je lichaam op een
energiestroom van jouw lichaam en geest natuurlijke manier in beweging te brengen.
in balans. Dynamische technieken uit Door te wiegen wordt je lichaam in een
verschillende oosterse disciplines worden stromende, golvende beweging gebracht.
afgewisseld met harmoniserende, vloeiende Het is verrassend hoe speels en plezierig
bewegingen uit Indische en Californische dit kan zijn.
massage. Deze cursus richt zich op het zelf voelen
en ervaren van dit bijzondere ritme met zijn
Je volgt de belangrijke energiebanen en diepgaande effecten. Zowel het geven als

levensstijl
schenkt bijzondere aandacht aan belaste ontvangen van een wiegmassage werkt
of geblokkeerde zones: schouders, nek, diep door.
nierzone, onderrug, benen. Je staat stil Alleen of per twee inschrijven is mogelijk.
bij echt contact, aanwezig zijn en totale
houding. Met liefde en zorg gegeven beoogt Leen Rosseel is pedagoge en
kT LindSAy: Let me just lie here (CC-BY-NC)
deze massage diepe rust en verbinding. shiatsutherapeute.
Geen voorkennis nodig.
Soepele kledij, matje, dekentje of grote
Yoga- of turnmatje, éénpersoons handdoek, kussen
lakenovertrek, 3 grote badhanddoeken,
losse kledij, sokken, schrijfgerief

62 63 2
Nancy POPIEUL Mireille VANDERSTRAETEN Leen ROSSEEL
vr 4 mrt 2011 (9u-16u) di 25 jan + 1, 8, 15, 22 feb 2011 (19u30-22u) wo 23 feb + 2, 16, 23 maart 2011 (19u-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK DC Schiervelde, Schierveldestraat 55,
€ 35 € 65 (olie inbegrepen) ROESELARE
€ 60

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
42

Gezonde vrouw zijn Je immuunstelsel Rugschool, een zachte
als bondgenoot aanpak
Je leeft nog steeds in een maatschappij die Je immuunsysteem is als een leger met Hoe ontstaat rugpijn en hoe kunnen we
sterk mannelijk georiënteerd is. miljarden moedige soldaatjes. Helaas kunnen ermee omgaan? Hoe kunnen angst, stress
Hoe leer je als vrouw je vrouwelijke energie deze strijdkrachten ontregeld geraken en dan en spanningen soms uitmonden in acute of
ontdekken en laten stromen? word je gevoeliger voor infecties, allergieën, chronische rugpijn?
Hoe vrouw zijn en tegelijkertijd krachtig en auto-immuunziekten en kanker.
gezond zijn? Je staat stil bij het optreden van rugpijn
Je ontdekt waarom veel vrouwen het Om deze aandoeningen gunstig te ten gevolge van stress en spanningen. Je
moeilijk hebben. Marijke belicht een beïnvloeden is het nuttig om basisinzichten besteedt aandacht aan het leren luisteren
aantal ziektebeelden: borstproblemen, te verwerven in dit complexe systeem. naar je rug, het leren begrijpen van de
menstruatieproblemen, fibromen, cysten, signalen en het leren ontspannen. Zowel
endometriose, overgangsklachten, Welke factoren versterken of verzwakken theorie als oefeningen komen aan bod.
verzakkingen, cellulitis,... het? Welke is de invloed van gevoelens
Je komt de oorzaak te weten van deze zoals vreugde, verdriet en woede? Bovendien trakteert Frank je op een
problemen en hoe je ze kunt helen. Zijn immuunziekten een boodschap van ons flink aantal tips om je rug te sparen in
diepere zelf? Je leert hoe je afweersysteem je dagelijkse bezigheden. Voorkomen is
Ook natuurlijke anticonceptie, het spel functioneert en waarom het een bondgenoot immers altijd beter dan genezen.
van vrouwelijke hormonen en natuurlijke is waarop je kan vertrouwen.
zwangerschap komt aan bod. www.osteo-relaxfdesmet.be
Een avond door en voor vrouwen! Lieven Ostyn is arts en lesgever
anatomie en pathologie. Regelmatig
www.macrolife.org werkt hij mee aan meditatieve retraites
in binnen- en buitenland.

64 65 66
Marijke DECONINCK Lieven OSTYN Frank DESMET
do 27 jan 2011 (19u30-22u) ma 14, 21, 28 mrt + 4 apr 2011 (13u-16u) do 17, 24, 31 mrt + 7, 28 april + 5 mei 2011
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK (19u30-22u)
€ 10 € 60 De Kleine Stooringhe, Blinde
Rodenbachstraat 23, RUMBEKE
€ 90

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 43

Mindful Eating De kwaliteit van onze voeding
Evolutie, feiten en fabels

Ontzeg je jezelf eten of voel je je schuldig Verse of diepgevroren groenten, kip,
als je iets eet? Heb je wel honger als je eet? varkensvlees, een snelle hap of genieten van
Waarom eet je weinig of veel? Hoog tijd om een viergangenmenu, ...
je bewust te worden van de manier waar op We eten dagelijks met smaak en staan er
je eet. verder niet bij stil. Of toch?
Je krijgt inzicht in de reacties van je lichaam
en je geest op het voedsel. Je leert opnieuw De bio-industrie zit in de lift en de
op een evenwichtige manier omgaan met voedselinspecties worden steeds strenger.
eten. Je ontdekt ook de oorzaken van je Met rede na alle berichten in de media
eetgedrag. Je krijgt terug vertrouwen in de over PCB’s, dioxines, varkenspest en
signalen van je lichaam. kankerverwekkende stoffen. Maar hoe

levensstijl
Mindful eating is gebaseerd op de veilig is ons voedsel nu eigenlijk echt?
basisprincipes van Mindfulness, een Wat gebeurt er precies bij conservering
wetenschappelijk onderbouwde methode en voedselbereiding? Je leert alles wat je
die mensen leert omgaan met fysieke en als bewuste consument moet weten om
psychische pijn. Mindful eating is geen dieet. Third Eye a.k.a. D. Basu ‘Fruits’ (CC-BY) gezonder met voeding om te gaan.

www.itam.be i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije
Tijd, CC De Spil
Mercedes Wolters werkt als
psychologe in een obesitascentrum, koffie en syllabus inbegrepen
heeft een eigen psychotherapiepraktijk
en is assistent aan de Universiteit Gent.
67 68
Mercedes WOLTERS André HUYGHEBAERT
do 24 feb 2011 (19u30-22u) do 17, 24, 31 mrt + 7 april 2011 (14u-16u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1,
€ 12 ROESELARE
€ 46 - € 40 (met Davidsfonds Cultuurkaart)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 016-310 670 | 051-206 006
44

Slow fashion en upcycle-ontwerpen.
Olu Vandenbussche brengt mode met een boodschap.

Olu Vandenbussche is textielontwerpster en Wat houden de workshops precies in? opnieuw bezig te zijn met handwerk en met de
geeft ecologische en creatieve workshops. In Om het met een Engelse term te zeggen, oorsprong en waarde van materialen, groeit je
januari verwelkomen we Olu met ‘Herontwerp tijdens de workshops ‘Herontwerp je eigen ecologisch bewustzijn vanzelf. We leven ook
je eigen kledij’ en ‘Ecologisch knutselen met kledij’ upcycle je je kledij. Upcyclen is hetzelfde in een heel individualistische maatschappij,
kinderen’. Haar fascinatie voor handwerk bracht als recycleren, maar het eindresultaat is leuker door de workshops wil ik het menselijk contact
haar tot in Kirgistan. Ze is een levend pleidooi dan de oorspronkelijke kledij. Je geeft een weer centraal stellen.
voor handwerk. Ontdek met deze do-it-yourself nieuwe bestemming aan je oude kleren. Maar ik vind het ook gewoon ontzettend leuk
dame wat slow fashion is! Zo transformeren we T-shirts in elegante om te zien hoe mensen weer hun creativiteit
halskettingen. Met eenvoudige technieken ontdekken. De dingen die ze ontwerpen zijn
tover je modieuze kledij. Voorkennis of ervaring vaak fascinerend. Als zij trots zijn, ben ik het
met naaien is absoluut niet vereist. Reken ook. En, last but not least, ik ben heel graag
maar, wat je zelf doet, doe je beter! met textiel bezig.
Tijdens de kook-en knutselworkshop kom je
te weten hoe je zelf speeldeeg, ‘snoepklei’ en Wat is jouw inspiratie voor dergelijke
krijt bereidt. Je krijgt talrijke receptjes om hele cursussen?
namiddagen met je kinderen te knutselen! Op In 2006 ben ik afgestudeerd als
die manier geef je jezelf en je kinderen quality- textielontwerpster aan Sint-Lucas Gent.
time. Ik heb eerst enkele jaren als vrijwilliger bij
Graffiti Jeugddienst vzw gewerkt, dat is een
Wil je met je workshops een boodschap jeugdorganisatie die werkt rond alternatieve
meegeven? communicatievormen zoals graffiti, theater,
Ik wil een tegengewicht bieden aan de muziek en mode. Ik verzorgde vooral
groeiende consumptiecultuur, ik noem ze modeworkshops. Jongeren leerden zich
ook wel eens de wegwerpmaatschappij. uitdrukken via mode. Daar groeide de
Mensen kopen massaal, gooien massaal inspiratie om mijn eigen modeworkshops vorm
weg en staan te weinig stil bij de ecologische te geven, ook voor volwassenen. Als tiener
impact daarvan. Ik vind het belangrijk dat was ik ook een tijdlang lid van de Jeugdbond
mensen ecologisch bewuster worden. Door voor Natuur en Milieu, vandaar de ecologische
vormingplus 45

Herontwerp je eigen kledij! Ecologisch knutselen
met kinderen
Leuke recepten voor een knutselnamiddag

insteek. Daarnaast heb ik talrijke andere Heb je ook wat miskopen of te klein of te groot Je wordt gestimuleerd om je knutselmaterialen
opleidingen gevolgd, zoals kleuradvies, vilten, geworden kledij onderin je kast liggen? En kan zelf te bereiden. De materialen die je bereidt
... Om te vilten ben ik naar Kirgistan getrokken. je bovendien moeilijk afstand doen van je kledij? zijn 100% veilig voor kinderen én het milieu.
Daar heb ik aan de lijve ondervonden wat Dan is deze workshop iets voor jou! Bovendien prikkelen ze door hun zintuiglijke
craftivism is. Het woord craftivism is een karakter de verbeelding van kinderen en zetten
samensmelting van ‘craft’ en ‘activism’. Herontwerpen of upcyclen is eigenlijk hetzelfde hen aan tot experimenteren.
Vandaag heeft iedereen een mening. Net als recycleren, maar waarbij het eindresultaat
door creatief te zijn – craft - kan je jezelf en je leuker is dan hetgeen waarvan je vertrokken Je ontdekt talrijke recepten voor speeldeeg,
eigen mening sterker maken en ‘geëngageerd bent. Je transformeert T-shirts tot een elegante lijm, krijt en plantaardige inkt. Ook meer tot
zijn’ – activism -. De vrouwen in Kirgistan halsketting. Je tovert afgedankte truien en de verbeelding sprekende materialen als

levensstijl
maakten vilten tapijten, een eeuwenoude T-shirts met enkele simpele technieken om tot ‘snoepklei’ en ‘geurverf’ zal je bereiden. Er
traditie die onder de Sovjetrepubliek verboden modieuze stukken. Geen ervaring met naaien komen vlugge recepten aan bod voor dagelijks
werd omdat de Sovjet-Russen de culturele vereist. gebruik en ook recepten die wat meer tijd
eigenheid van de Kirgiezen wilden teniet doen. vragen. Inspiratie genoeg voor een leuke
In het geheim werkten ze daar toch aan. Na www.vzwcupcakes.be activiteit om samen met kinderen te doen,
de val van de Sovjetrepubliek ontmantelden bijvoorbeeld tijdens een verjaardagsfeestje!
de Russen alle fabrieken die ze er hadden Minimum twee T-shirts (niet bedrukt,
gebouwd en zaten de Kirgiezen plots zonder geen onderlijfjes, stof moet rekken in www.vzwcupcakes.be
werk. Toen zijn ze massaal weer aan het de breedte). Wie thuis een stofschaar,
handwerk begonnen én hebben ze het naalden en garen heeft liggen, graag Je krijgt meer info na inschrijving over
cultuur- en ecotoerisme uitgebouwd als een meebrengen. wat mee te brengen.
nieuwe bron van inkomsten.
Samen met Maaike Laget heb ik ook recent de 69 70
vzw Cupcakes opgestart. Cupcakes begeleidt Olu VANDENBUSSCHE Olu VANDENBUSSCHE
en ontwikkelt innovatieve ecologische crea- wo 19, 26 jan + 2 feb 2011 (19u-22u) wo 16 + 23 mrt 2011 (19u-22u)
ateliers voor kinderen en volwassenen. Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 45 € 30
Annelies Velghe

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
46

Space clearing Kleuradvies Ontdek en kies je eigen stijl
Workshop gezond wonen Workshop Workshop

In je huis, op je werkplek kunnen er Zeker van je binnenkant, stralend aan je De bedoeling van deze cursus is je te helpen
energieën aanwezig zijn die je gezondheid buitenkant. bij het ontwikkelen van een eigen stijl om
schaden. Vooral na een ziekte, verhuis, Tijdens deze workshop leer je de invloeden je persoonlijke uitstraling te vergroten. Dit
bezoek van een patiënt of voor een feestje van kleuren op je uitstraling kennen. Kleuren gebeurt voornamelijk door harmonieuzer te
is het goed om je ruimtes te zuiveren. kunnen flatteren, een energieke uitstraling leren omgaan met de kleuren van make-up,
Space Clearing is één van de belangrijkste geven of precies andersom. kledij en accessoires.
onderdelen van Feng Shui. Welke kleuren passen bij jou? Wat is jouw
seizoenstype? Via kleurdoeken onderzoek Op basis van een kleuranalyse, een analyse
Maak kennis met talrijke Space je zelfstandig welke tinten een meerwaarde van de structuur van het gelaat en de
Clearingtechnieken. Ontdek hoe je zelf voor je uitstraling zijn. Goedkeurende opbouw van het lichaam verken je zelfstandig
met specifieke planten, zout, wieroken, complimenten gegarandeerd! je eigen uiterlijke persoonlijkheid. Je leert hoe
etherische oliën, klanken en kleuren de je je eigen lichamelijke karakteristieken kunt
energie van je huis en je werkplek kan Je wordt bij deze analyse individueel accentueren of kunt camoufleren.
optimaliseren. begeleid en krijgt zo optimale ondersteuning
in de creatieve zoektocht naar je eigen stijl. Je wordt bij deze analyse individueel begeleid
Mieke Coghe, Feng Shui consulente, en krijgt zo optimale ondersteuning in de
leidt je binnen in de wereld van het www.imagecontrol.be creatieve zoektocht naar je eigen stijl.
gezond wonen.
i.s.m. CC Guldenberg, Buurtwerk www.imagecontrol.be
Wallaysplein
Je bent ongeschminkt en je draagt een
wit bovenstukje.

71 72 3
Mieke COGHE Iris ARICKX Iris ARICKX
za 22 jan 2011 (13u30-16u30) di 1 feb 2011 (13u-16u) do 17, 24, 31 mrt 2011 (13u-16u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Buurthuis Wallaysplein, Wallaysplein 3, DC Schiervelde, Schierveldestraat 55,
€ 12 WEVELGEM ROESELARE
€ 15 € 45

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 cultuurcentrum@wevelgem.be www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
056-433 495
vormingplus 47

Wellness in de banya Bloemenrijke lentewandeling

Evgenia wijdt je in in de traditionele Laat je verrassen door de streek van dichter
Russische lichaamsverzorging. Je ontdekt Verhaeren. Je wandelt 16 kilometer door
Russische schoonheidsrituelen in verband bos en veld, langs la Grande et la Petite
met massage, cosmetica, aromatherapie, ... Honnelle, 2 prachtige meanderende beken.
Je komt alles te weten over het belang Je ontdekt de gekende rots Le Caillou-qui-
van de banya, reiniging en lichaam in de Bique. De lente is begonnen en dat zie je!
Russische cultuur. Je geniet van een bezoek Je zal genieten van massa’s wilde narcissen,
aan de banya. En wat dacht je van een gele anemonen, speenkruid, schubwortel,
Russische massage of scrub ter afwisseling? maagdenpalm en vingerhelmbloem.
Je leert de medicinale, cosmetische en
Het wordt een ware belevenis en na een culinaire kant van de natuur kennen onder

levensstijl
avondje genieten voel je je als herboren. leiding van een herboriste.
Je maakt ook gebruik van het zwembad, de Kom genieten van beweging en natuur!
hammam en de jacuzzi.
Lunchpakket, meer praktische info
Meer praktische info volgt na volgt na inschrijving.
inschrijving.
Mogelijkheid tot carpoolen; afspraak
www.biotherapie-praktijk.com ‘s morgens om 8u30 aan Vormingplus
(Wandelweg 11, Kortrijk). Carpooltarief
Evgenia is biotherapeute en aan 0,07 € per km.
Luc De Leeuw ‘Spring’ (CC-BY-NC-SA)
kinesitherapeute.

73 74
Evgenia GERGALOVA Rita GESQUIERE
do 20 jan 2011 (19u-22u) za 26 mrt 2011 (10u-16u)
Zenbad, Arendsstraat 62C, HARELBEKE ROISIN
€ 35 € 10

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
48

Duurzaam reizen in Cuba Winterseizoenskookles
De Natuurlijke Keuken

Ecotoerisme, fair-trade, duurzaam reizen. Je bereidt een winterse soep, een
Begrippen die aantonen dat er ook in vegetarische schotel en een passend
de toeristische sector aandacht is voor dessert. Hierbij maak je gebruik van de
duurzaamheid. typische winterse bewaargroenten. Je komt
Doorheen een virtuele fotoreis van Cuba achterliggende ideeën omtrent vegetarische
kom je te weten wat duurzaam reizen juist voeding te weten en je zet deze om tijdens
inhoudt. Je krijgt inzicht op de impact van het koken. Je leert zelf recepten op te
reizen op het milieu, op de bevolking, de bouwen om een nieuwe vegetarische impuls
cultuur en de economie van Cuba. in je keuken te ontwikkelen.
Bovendien zijn de bereidingen eenvoudig
Je gaat naar huis met een hoop praktische te integreren in de dagelijkse keuken met
tips voor een reis naar Cuba die mens en kinderen. Deze activiteit is geschikt zowel
milieu ter plaatse respecteert. Bovendien voor beginners als voor wie al wat thuis is in
heeft deze reis ook voor jezelf een de natuurlijke keuken. De volledige maaltijd
meerwaarde. Je wordt ook wegwijs gemaakt met bio-ingrediënten is in de prijs begrepen.
in de recente politieke ontwikkelingen in
Cuba. www.vegetarischekookschool.be
Blunlight 72 ‘Cuba-Taxi’ (CC-BY-NC)
www.karavaan.be schort, schilmesje, snijplank, handdoek

Carla is Karavaan-reisbegeleider met
een passie voor Cuba. Ze bezocht
reeds 8 keer Cuba.
75 76
Carla BORGMANS Peter VANDERMEERSCH
ma 28 mrt 2011 (19u30-21u30) do 3 feb 2011 (19u-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Stella Maris, Sint-Denijsestraat 36 ,
€ 10 KORTRIJK
€ 20 (ingrediënten inbegrepen)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 49

Vegetarische kookreis De natuurlijke
vegetarische keuken
Wil je starten met ‘Donderdag-Veggiedag’, In de eerste, theoretische les word je wegwijs
of ben je op zoek naar inspiratie om gemaakt in nieuwe en onbekende producten
gevarieerd en lekker vegetarisch te koken? uit de natuurlijke vegetarische keuken.
Dan is deze cursus iets voor jou. Je In de volgende sessies ga je zelf aan de slag
maakt een culinaire vegetarische reis! De met deze veelzijdige ingrediënten.
ingrediënten zijn makkelijk te vinden en het Je ontdekt hoe je ingrediënten best
resultaat is origineel en verrassend lekker. Je combineert om volwaardige, smaakvolle en
bereidt een lekkere Italiaanse pizza, lasagne evenwichtige maaltijden te bereiden.
en een heerlijke risotto! Je maakt kennis met Bovendien zijn de bereidingen eenvoudig
de Latijns-Amerikaanse keuken. Chili sin te integreren in de dagelijkse keuken met
carne, bananenloempia’s, polenta en quinoa kinderen. Deze activiteit is geschikt zowel

levensstijl
staan op het menu. Je proeft heerlijke voor beginners als voor wie al wat thuis is in
Marokkaanse tajines, falafel en couscous. de natuurlijke keuken. De volledige maaltijd
Na het koken eten we samen dit lekkers op, met bio-ingrediënten is in de prijs begrepen.
daarna ruimen we op.
www.vegetarischekookschool.be
Miki en Kristin zijn de auteurs van de
Chris Smith: Phò (CC-BY-ND)
succesvolle kookboeken ‘Vegetarisch schort, schilmesje, snijplank, handdoek
genieten’, ‘Vegetarisch koken in 30
minuten’ en ‘Donderdag veggiedag i.s.m. CC De Schakel
kookboek’.

www.vegetarischekookstudio.net
4 77
schort, schilmesje, snijplank, handdoek Miki DUERINCK + Kristin LEYBAERT Peter VANDERMEERSCH
di 8, 15, 22 feb 2011 (19u-22u) di 15, 22, 29 mrt + 5 apr 2011 (19u-22u)
DC Ten Elsberge, Mandellaan 101, CC De Schakel, Schakelstraat 8,
ROESELARE WAREGEM
€ 60 (maaltijden inbegrepen) € 75 (ingrediënten inbegrepen)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 reservatie@ccdeschakel.be
056-621 340
50

Fair Trade koken Eritrees tafelen
Vegetarische keuken

Het is leuk winkelen bij Oxfam Wereldwinkels, Eritrea is een Afrikaans buurland van
maar hoe bereid je een lekkere vegetarische Ethiopië. Eritrea kent talrijke culinaire
maaltijd met deze producten? gerechten.
Je ontdekt het assortiment van Oxfam Heb je al een ‘engera’, een typische Eritrese
Wereldwinkels op een nieuwe, originele pannenkoek geproefd?
manier. Noten, rode wijn, palmharten, quinoa
of kokosmelk zijn maar enkele producten Senait kookt met typische Eritrese
waar je heerlijke gerechten mee klaarmaakt. ingrediënten, kruiden en specerijen en leert
Een lichte exotische toets ontbreekt niet! Na je deze te gebruiken. Hoog tijd om de fijne
het koken eten we samen dit lekkers op, kneepjes van Eritrees koken te proeven!
daarna ruimen we op. Zo kan je je gezin en vrienden met
authentieke Eritrese gerechten verrassen!
Miki en Kristin zijn de auteurs van de
succesvolle kookboeken ‘Vegetarisch Na de kookdemonstratie genieten we samen
genieten’, ‘Vegetarisch koken in 30 van een lekker etentje.
minuten’ en ‘Donderdag veggiedag
kookboek’.
Nadja Herreshoff: Friday Lunch (CC-BY-NC)
79
www.vegetarischekookstudio.net Senait YOHANNES
di 18 jan 2011 (18u30-21u30)
schort, schilmesje, snijplank, handdoek Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 20 (maaltijd inbegrepen)

78 80
Miki DUERINCK + Kristin LEYBAERT Senait YOHANNES
di 15 & 22 maart 2011 (19u-22u) vr 18 mrt 2011 (9u-12u)
Stella Maris, Sint-Denijsestraat 36, Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
KORTRIJK € 20 (maaltijd inbegrepen)
€ 40 (maaltijden inbegrepen)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 51

Columbiaans tafelen Congolees tafelen Toscane & Umbrië
Kookworkshop

Typisch voor de Columbiaanse keuken zijn Congolese gerechten zijn weinig bekend. Elke Toscaans seizoen kent zijn
de borrelhapjes. In Columbia pinchos of De reden is eenvoudig, vele Congolese streekgebonden toppers. Tuinbonen,
tapas genaamd. recepten worden mondeling doorverteld. artisjokken en asperges in het voorjaar;
Empanadas, gevulde deegpakjes met vis, tomaten, komkommers en courgettes
vlees, pepers, uien of andere zuiderse Hoog tijd om de gastronomische verhalen in de zomer; paddenstoelen en
ingrediënten, zijn een ware lekkernij. van Congo te leren kennen en proeven. eekhoorntjesbrood in het najaar; diverse
Ook de bandeja paisa is een aanrader. En Cécile maakt je wegwijs in de Congolese kolen en distels in de winter. Voeg daar een
wat dacht je van een Columbiaans dessertje keuken. Wat dacht je van een lekkere kip flinke portie groengouden olijfolie aan toe,
met passievrucht? moambe? Bovendien vertelt zij tijdens werk af met verse kruiden en het resultaat is
het koken ook bijzondere nieuwtjes over verrassend lekker. Je maakt ook kennis met
Kortom, je leert de Columbiaanse keuken Congolese gebruiken en tradities. het bekendste culinaire product uit Umbrië,

levensstijl
van binnen uit kennen en proeven. Je namelijk de truffel. Je ontdekt ook hoe
ondekt het gebruik van exotische en Op het einde van de kookdemonstratie eten heerlijk de lenticchie, linzen, sedano nero,
speciale Columbiaanse kruiden. we samen dit lekkers op. zwarte selderij en de prosciutto di norcia, de
regionale ham zijn.
Martha Rojas geeft je haar kookgeheimen
prijs. Na de kookdemonstratie eten we i.s.m. CC De Schakel
samen dit lekkers op.

Koen JOORIS
83
81 82 di 25 jan + 1, 8, 15 feb 2011 (19u-22u)
Martha ROJAS Cécile CAPPELLEN 84
ma 7 feb 2011 (18u30-21u30) ma 14 mrt 2011 (18u30-21u30) wo 26 jan + 2, 16, 23 feb 2011 (19u-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK CC De Schakel, Schakelstraat 8,
€ 20 (maaltijd inbegrepen) € 20 (maaltijd inbegrepen) WAREGEM
€ 50 (+ € 50 voor ingrediënten)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340
52

Snij- en haktechnieken Italiaans koken Tapas met aangepaste
in de keuken wijnen
Sta je ook verbaasd telkens je ziet hoe snel Koen roemt Italië als het land met Europa’s
en efficiënt een echte chef groentjes snijdt beste keuken. Hij neemt ons mee op een Op zoek naar lekkere hapjes voor
en hakt? culinaire reis om vingers bij af te likken. feestdagen of andere dagen? Hoog tijd om
Hij heeft opnieuw heel wat lekkers in petto overheerlijke Spaanse tapas klaar te maken.
Ook jij kan leren een julienne, brunoise, en pakt uit met nieuwe recepten uit ‘la bella Proeven is toegestaan!
mirepoix, paysanne of tranches snijden. Italia’.
Je oefent verschillende snij- en De Spaanse keuken is erg gevarieerd. Vooral
haktechnieken en je leert ook het meest Oeroude recepten van ‘la mama mia’ in de tapas zijn populair. Steeds vaker stel je
geschikte mes kiezen om de klus te klaren. een fris kleedje, met weinig maar verse een maaltijd samen met een assortiment
Tenslotte leer je je messen scherp houden ingrediënten. Het gaat steevast om van deze hapjes. Ze zijn vooraf gemakkelijk
door het aanzetten en slijpen ervan. eenvoudige, kleine en lekkere gerechtjes te bereiden en vormen een afwisselend
Wat je snijdt en hakt wordt klaargemaakt en uit de verschillende landsdelen. We maken culinair geheel. Sessies boordevol warme en
opgegeten, vergezeld van een glaasje wijn. likkebaarde creaties die in een handomdraai zonnige hapjes, groot en klein.
in je bord belanden. Het recept blijft: gezellig
i.s.m. CC De Spil samen uitproberen, met praktische, leerrijke i.s.m. CC De Spil
wenken.
keukenmessen
i.s.m. CC Guldenberg & Buurtwerk
Wallaysplein

85 86 87
Koen JOORIS Koen JOORIS Koen JOORIS
do 10 + 17 feb 2011 (19u-22u) di 1 mrt 2011 (9u30-13u) ma 14, 21, 28 mrt + 4 apr 2011 (19u-22u)
CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Buurthuis Wallaysplein, Wallaysplein 3, CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1,
ROESELARE WEVELGEM ROESELARE
€ 20 (€ 25 voor ingrediënten ) € 12 (+ 8 € voor ingrediënten) € 40 (€ 50 voor ingrediënten )

info@despil.be | 051-265 700 cultuurcentrum@wevelgem.be info@despil.be | 051-265 700
056-433 495
vormingplus 53

Van Indonesië tot Korea Wereldse
Kookworkshop keukenbereidingen
Ontdek de authentieke Aziatische keuken. Aroma’s uit de vier windstreken komen aan
Je proeft dagdagelijkse evenals feestelijke bod : Azië, Afrika, Amerika en Europese
gerechten. Wat dacht je van lichtverteerbare keukenbereidingen.
salades of een heerlijke wok? Wokken is een
manier om lekker en gezond te koken met We lichten een tipje van de sluier uit de
een minimaal verlies aan smaak. Aziatische keuken, maar het kan ook
doorweven zijn met Afrikaanse invloeden
Koen kookt met typisch Indonesische en overpoederd met invloeden vanuit de
en Koreaanse ingrediënten, kruiden en Middellandse-Zee-keuken!
specerijen en leert je deze te gebruiken.
Zo kan je je gezin en vrienden met Je ontdekt de regionale kruiden en de

levensstijl
authentieke Oosterse gerechten verrassen. verschillende kookwijzen. Van wok tot tajine
of gewoon in de casserolle, met bijpassende
i.s.m. CC De Steiger warme en of koude groentjes. Een lekkere
avond verzekerd.

i.s.m. GC Spikkerelle

stu_spivack ‘shrimp salad’ (CC-BY-SA)

Koen JOORIS
88 90
wo 16, 23 mrt + 6 apr 2011 (13u30-16u) Koen JOORIS
89 do 17, 24, 31 mrt + 7 apr 2011 (19u-22u)
wo 16, 23 mrt + 6 apr 2011 (19u-22u) OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402,
CC De Steiger, Waalvest 1, MENEN BOSSUIT
€ 36 (+ € 37,5 voor ingrediënten) € 40 (+ € 50 voor ingrediënten)

info@ccdesteiger.be | 056-515 891 spikkerelle@avelgem.be | 056 65 30 90
54

Wijnproeven: Zuid-Afrika Basic Banket 2 Desserts
Drie bekers wyn mag die wyse man geniet: Onder de deskundige begeleiding van Ontrafel de geheimen van lekkere
die eerste vir sy gesondheid, die tweede op banketbakker Christophe Declercq maak je nagerechten. Christophe maakt allerlei
die vrou in sy lied, die derde om rustig te allerlei desserten op basis van vruchten, rijst, desserts uit zijn nieuwe boek ‘Basic gebak
slaap... yoghurt, platte kaas… en taarten 2’. Je ziet hoe een echte vakman
De wijnregio’s van Zuid-Afrika zijn een pure Je bereidt een assortiment drooggebak, te werk gaat. En uiteraard mag je van al
verrassing. Tijdens de eerste twee sessies koekjes, petitfours en gebakjes op basis van dat lekkers proeven. Je krijgt een dozijn
kuier je rond in de bekende regio’s zoals boterroom. Het resultaat wordt een prachtig inspiratie om thuis aan de slag te gaan.
Stellenbosch, Paarl en Franschhoek. dessertbuffet, dat uitstraling geeft aan al je Ideaal om huisgenoten of gasten te
Ook de opkomende wijnen uit de feesten en banketten. verrassen met een pittig dessertje!
nieuwe koele klimaatregio’s, Elgin, kan je
degusteren. Wijn van de hoogste wijngaard Christophe Declercq is docent aan de Christophe Declercq is docent aan de
van Zuid-Afrika ontbreekt niet. In de derde voedingsschool Ter Groene Poorte, voedingsschool Ter Groene Poorte,
sessie vergelijk je, blindproef, enkele lokale auteur van ‘Ijs, verfrissend lekker’ auteur van ‘Ijs, verfrissend lekker’
toppers met hun Europese concurrenten! (2007) en ‘Basic Banket’ (2009). (2007) en ‘Basic Banket’ (2009).

i.s.m. CC De Schakel i.s.m. CC De Schakel i.s.m. CC De Schakel

91 92 93
Ronny DEBAERE Christophe DECLERCQ Christophe DECLERCQ
ma 17, 24, 31 jan 2011 (19u30-22u30) di 18, 25 jan + 1, 8, 15 feb 2010 (14u30-17u30) ma 28 mrt 2011 (19u-21u30)
CC De Schakel, Schakelstraat 8, CC De Schakel, Schakelstraat 8, CC De Schakel, Schakelstraat 8,
WAREGEM WAREGEM WAREGEM
€ 35 (+ € 40 de eerste les te betalen aan de € 90 (+ € 15 de eerste les ter plaatse te € 20 (ingrediënten inbegrepen)
lesgever voor de wijn) betalen voor de ingrediënten)

reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340
vormingplus
55

kunst en cultuur
56

Het gewichtige lichaam Nick Ervinck
Tentoonstellingsbezoek Gent Bezoek aan zijn atelier

De tentoonstelling ‘Het gewichtige lichaam’ De Roeselaarse kunstenaar Nick Ervinck
brengt de fascinerende omgang van de (° 1981) zoekt naar de wisselwerking tussen
mens met zijn uiterlijke verschijning in beeld. virtuele constructies en handgemaakte
Rode draad doorheen de tentoonstelling sculpturen. De digitale beelden besmetten
is een geschiedenis van het hongeren. voortdurend de driedimensionale vormen en
Waarom besluiten mensen te stoppen omgekeerd.
met eten? Zijn de motieven persoonlijk In zijn nog jonge oeuvre gebruikt Ervinck
of esthetisch, religieus of economisch? een waaier aan uitdrukkingsmiddelen:
Wanneer is er sprake van een verstoorde digitale prints, video, tekeningen en vooral
omgang met het lichaam? En zijn we sculpturale vormen uit beschilderd gips,
vandaag wel baas over ons eigen lijf? Na polyester en hout die op een secure wijze
de autoriteit van de religie en de ideologie gepresenteerd worden in een gegeven
kunnen we eindelijk kiezen wie we zelf willen ruimte.
zijn. Maar dit blijkt moeilijker dan gedacht…
Afspraak voor een ontmoeting met een jong
“Een prachtige voorstelling” (Guido Lauwaert (streek)talent met een grenzeloze ambitie.
in ‘Knack’)
www.nickervinck.com
www.museumdrguislain.be
i.s.m. CC Gildhof
Carolien Coenen ‘Parallellepipeda’ (CC-BY-NC-ND)

94 95
Gids Museum Dr. Guislain Nick ERVINCK
za 12 feb 2011 (14u-15u30) za 19 mrt 2011 (14u)
Museum Dr. Guislain, J. Guislainstraat 43, Kortemarkstraat 67, LICHTERVELDE
GENT € 15 (drankje inbegrepen)
€ 10

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 57

Nieuwe media in de kunst De Muze van ... Scandinavische
Een kennismaking Michaël Pas hoofdbrekers
Het thrillergenre herontdekt

Wetenschap en technologie hebben een Acteur Michaël Pas heeft een Binnen het genre van de detectives en
grote invloed op hedendaagse kunst. indrukwekkende speellijst in het theater thrillers beginnen de Scandinaviërs een
Kunstenaars gebruiken fotografie en en op het tv-scherm kennen we hem als heel eigen plaats in te nemen. Sterker
computer, maken installaties, video’s, rechercheur Bob in de reeks ‘Code 37’. Ook nog, ze hebben er een eigen variant van
videogames, websites, animaties,... Tijdens in series als ‘Witse’, ‘Urbain’ en ‘Team Spirit’ uitgevonden. De klassieke ‘whodunit’ werd
deze lezing leren we verschillende nieuwe was hij te zien. En niet te vergeten, hij is in hun handen de moderne ‘whydunit’. Of

kunst en cultuur
media kennen én interessante kunstenaars onze jeugdheld Kulderzipken. Naast acteren het nu door de koude, donkere en lange
die deze nieuwe media gebruiken. De is Michaël ook stemmenacteur en -regisseur. winters komt of niet, de Noordse bewoners
Koreaans-Amerikaanse kunstenaar Nam Het is niet verwonderlijk dat een veelzijdig zijn specialisten in de psychologische
June Paik tastte als een van de eerste acteur ook de lead singer van een oorlogvoering. We denken aan namen als
de grenzen van de kunst af, en bracht zo coverband kan zijn. Samen met Nic Karin Fossum, Arnaldur Indridason, Henning
een beweging op gang die tegenwoordig Balthazar maakt hij deel uit van The Humble Mankell, Stieg Larsson en vele anderen.
ook in België veel aanhang kent: Nick Egos, nog steeds “officially the third worst Een aanrader als u houdt van subtiele
Ervinck, Boy & Erik Stappaerts, David rockband in the World”. moorden.
Claerbout en Nicolas Provost zijn belangrijke Wie of wat Michaël Pas inspireert in zijn werk
(internationale) namen of grote beloftes. en engagement, kom je te weten in ‘De i.s.m. Leesweb en Openbare
muze van…’. Bibliotheek Kortrijk
Een frisse duik in de artistieke wereld
van de nieuwe media en essentieel i.s.m. CC De Spil
voor wie Ervinck een paar dagen later
wil ontmoeten.

96 97 98
Sarah GODERIS Michaël PAS Martine KOUWENHOVEN
ma 14 mrt 2011 (19u) do 13 jan 2011 (20u30) wo 23 feb 2011 (19u30-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 10 ROESELARE € 10
€ 11 (€ 9 abonnement)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 info@despil.be | 051-265 700 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
58

Het Penhuis “Look closer”
Peter Holvoet-Hanssen Beter kijken naar film

Dichter Peter Holvoet-Hanssen weet oude In het dagelijkse leven worden we overspoeld
tegenpolen te overstijgen. Hij creëert een door stilstaande en bewegende beelden.
eigen niche in de poëziebiotoop met het Maar echt leren kijken naar deze beelden
magische drieluik ’Dwangbuis van Houdini’, doen we zelden. Nochtans heeft het
‘Strombolicchio’ en de vossensprong beeld een taal en een sterkere kennis van
‘Santander’. Na zijn anti-roman ‘De de beeldtaal kan een inhoudelijk oordeel
vliegende monnik’ verscheen het alweer nochtans ondersteunen of versterken.
zeer lovend ontvangen ‘Spinalonga’. Het slot Het (anders) leren kijken naar bewegende
van zijn eerste poëziereis ging de stilte van beelden is het concept achter deze reeks
de dieperik in: de ‘wrakhoutgedichten’ van ‘kijkworkshops’. Met behulp van gevarieerd
‘Navagio’. Momenteel is hij stadsdichter van beeldmateriaal uit meer dan honderd jaar
Antwerpen. filmgeschiedenis wordt aandacht besteed
aan camerabewegingen, geluid en licht.
Gastheer en interviewer van dienst is
Hans Cottyn. Een essentiële basiscursus voor wie bewuster
en met een grotere kennis van zaken naar
i.s.m. CC Kortrijk, Openbare (film)beelden wil kijken.
Bibliotheek Kortrijk en Stad Kortrijk
www.filmstof.com
Dave Pattern ‘vertigo_11’ (CC-BY-NC-SA)

i.s.m. CC De Spil

99 100
Peter HOLVOET-HANSSEN Gerrit VOSTERS
zo 13 mrt 2011 (10u30) wo 2, 9, 16 feb 2011 (19u-21u30)
Oranjerie Broelmuseum, Broelkaai 4, CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1,
KORTRIJK ROESELARE
€5 € 30

www.uitinkortrijk.be | 056 – 239 855 info@despil.be | 051-265 700
vormingplus 59

Een rijke traditie, Op verkenning door Umbrië
een uitdagende filosofie Het groene hart van Italië
Ontdekking van de Chinese cultuur

Vandaag is er een sterke belangstelling voor De belangstelling voor Umbrië neemt
al wat Chinees, of ruimer ‘oosters’ is. China alsmaar toe. Steeds meer toeristen zien in
is brandend actueel. Denk maar aan de vele deze dunbevolkte regio in Midden-Italië het
handelsmissies die richting China trekken. ongerepte en goedkopere alternatief voor
Ook de recente Olympische Spelen in Toscane. Umbrië telt heel wat kleine stadjes:
Peking en Europalia China richtten onze blik vaak op een heuveltop gelegen domineren

kunst en cultuur
meer dan ooit op het Oosten. ze een glooiend landschap met bossen,
bewerkte velden, olijfbomen, zonnebloemen
Voor veel westerlingen blijft China echter het en wijngaarden.
land met de moeilijke taal, het onleesbare
schrift, met de vreemde gewoontes. Kortom, Eerst schetsen we een portret van deze
het gele gevaar, de grootmacht die klaar regio op mensenmaat met aandacht voor
staat om de nieuwe wereldmacht te worden. geografie en geschiedenis, economisch
Hoog tijd dus om af te stappen van die en sociaal leven. Daarna bezoeken we
clichés en ons te verdiepen in het verleden kunststeden als Perugia, Assisi, Montefalco,
van China. Patricia Konings biedt een Orvieto, Spoleto, Todi en nog vele andere.
inleiding in de Chinese geschiedenis, filosofie Tenslotte komt ook de gastronomie aan
en cultuur. Ze schetst een beeld van China bod.
zoals u het nog niet kende.
Marcus Trimble ‘Assisi’ (CC-BY-NC-ND)
i.s.m. CC De Schakel en Amarant vzw
i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd

101 102
Patricia KONINGS Rudy DE MEULEMEESTER
vr 18, 25 feb + 4, 18, 25 mrt 2011 (14u-16u) ma 7, 14, 21, 28 feb 2011 (19u30-22u)
Hotel Shamrock, Euromarktlaan 24, TIELT CC De Schakel, Schakelstraat 8,
€ 52 - € 46 (met Davidsfonds Cultuurkaart) WAREGEM
Inbegrepen: koffie en syllabus € 49 - € 42 (Amarantleden)

051-400 249 (Alfonsine Van Looveren) en reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340
016-310 670 (Universiteit Vrije Tijd)
60

De eerste christenen Het penseel en de ziel Het andere Spanje
Chinese kalligrafie voor beginners Sleutels voor een cultuurgeschiedenis

Hoe leefden de eerste christenen? Welke Chinese kalligrafie is een passie. Het is meer Andalusië. Acht eeuwen lang slaagden
begrafenisrituelen hielden ze erop na? Wat dan een kunde van technieken. Chinese joden, christenen en islamieten erin om
weten we over cultusgebouwen, kluizen kalligrafie heeft een rustgevende invloed op er harmonieus naast en met elkaar te
en kloosters, martelaren en heiligen? Onze de beoefenaar en is tevens een meditatieve leven. Uit die innige band groeide een
kennis over het begin van de christelijke oefening. Voorkennis van de achterliggende adembenemende variëteit aan kunstvormen
cultuur is vooral gebaseerd op geschreven filosofie en esthetiek behoren tot het op het Iberische schiereiland. Het katholieke
bronnen. Maar de materiële resten hebben leerproces. koningspaar Ferdinand en Isabella trok
ons nog zoveel meer te vertellen! Gedurende twee sessies wordt ingegaan op definitief een streep onder deze multiculturele
de schilderkunst in de Chinese cultuur, en samenleving, maar de Spaanse cultuur
Arnold Provoost rekent af met de populaire de kalligrafie als kunst, techniek, discipline bloeide ongehinderd verder…
visie van permanente confrontatie tussen en expressievorm. In een derde workshop De cursus neemt u mee naar de kern van
heidenen en christenen en legt het accent wordt de Chinese kalligrafie actief beoefend. het echte Spanje. Vijf specifieke sleutels,
op het nieuwe blije levensgevoel van de Voor deze meditatie in inkt is geen die de schatkamer openen van evenveel
eerste christenen dat mee aan de grondslag voorkennis vereist. hoogtepunten uit de literaire traditie en de
ligt van de vroegchristelijke cultuur. cultuurgeschiedenis van Spanje. Van Alfonso
Barbara Waterschoot is sinologe en el Sabio tot Federico García Lorca.
i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd leerkracht Chinees.
i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd

103 104 105
Arnold PROVOOST Barbara WATERSCHOOT Christian DE PAEPE
do 10, 17, 24 feb + 3 mrt 2011 (14u-16u) do 10, 17, 24 feb 2011 (13u30-16u) ma 14, 21, 28 feb + 14, 21 mrt 2011
CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, ROESELARE Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK (14u-16u)
€ 59 - € 53 (met Davidsfonds Cultuurkaart) € 35 CC De Schakel, Schakelstraat 8, WAREGEM
Inbegrepen: koffie en cursusboek € 52 - € 46 (met Davidsfonds Cultuurkaart)
Inbegrepen: koffie en syllabus

051-206 006 (Jan Crabbe) en www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 056-600 217 (Brigita Demey) en
016-310 670 (Universiteit Vrije Tijd) 016-310 670 (Universiteit Vrije Tijd)
vormingplus 61

De betoverende taal van Afghanistan
de romantische muziek In de schaduw van de Hindukush
Schubert vertelt

Romantiek is van alle tijden, maar wat is er Weinig landen roepen vandaag bij ons zulke
speciaal aan de romantische muziek van tegengestelde emoties op als Afghanistan.
de 19de eeuw? Het classicisme en de rede Enerzijds is er toch nieuwsgierigheid naar en
domineren de 18de eeuw. In de 19de eeuw bewondering voor dit afgelegen, mysterieuze
staat het gevoel op de voorgrond. Liefde, bergland met zijn harde, vrijheidslievende
droom, verlangen en natuur zijn de leidraad en onafhankelijke bewoners. Anderzijds is

kunst en cultuur
doorheen het werk van de romantische er tegelijk angst, weerzin en afkeer voor
componisten. de recente politieke, religieuze en culturele
chaos die in het land lijkt te woekeren. Als
Schubert, die als onderwijzer voor de klas historische regio, zoals zovele andere landen
staat, verkiest na enkele jaren de vrijheid. in het Midden-Oosten, is Afghanistan een
Hij legt zich volledig toe op het componeren smeltkroes van volkeren en godsdiensten.
en schrijft zijn grote meesterwerken. Zijn We proberen de bewondering en de angst
romantische natuur en vrijgezellenleven met elkaar te verzoenen en zo een ongekend,
blijven hem mateloos inspireren. Hoe men maar boeiend land voor te stellen.
liefde, pijn en verlangen in eeuwige muziek
kan omtoveren, krijgt u te horen tijdens deze i.s.m. CC De Schakel en Amarant vzw
vier romantische avonden.
Rob Bakker ‘Dreaming’ (CC-BY-NC-SA)
i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd
en de Postacademische Vorming KULAK

106 107
Johan UYTTERSCHAUT Louis HULSTAERT
vr 4, 18, 25 mrt + 1 apr 2011 (14u-16u) ma 14 & 21 mrt 2011 (19u30- 22u)
KULAK, blok B, E. Sabbelaan 53, CC De Schakel, Schakelstraat 8,
KORTRIJK WAREGEM
€ 45 - € 39 (met Davidsfonds Cultuurkaart) € 24,50 - € 21 (Amarantleden)

056-352 476 (Achilles Surinx) en reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340
016-310 670 (Universiteit Vrije Tijd)
62

Kalligrafie module 1 bis Schilderen voor beginners Gitaar voor beginners

In deze oefensessies krijg je de kans om In deze avondreeks krijg je een initiatie in het Wegens groot succes vorige herfst
wat je aanleerde in Module 1 verder in te schilderen. We experimenteren erop los en wordt deze beginnerscursus herhaald.
oefenen. Cursisten werken hier aan allerlei doen gaandeweg ervaring op met borstel Om mee te doen met deze reeks heb je
opdrachten die aansluiten bij wat ze reeds en verf. We verkennen de verschillende alleen een gitaar nodig. Een nylon- of een
kennen en kunnen. Ze leren hun letters aspecten van het schilderen: kleur, vorm, folkgitaar, dat maakt niet uit. In de eerste
nog beter beheersen en verfijnen, doen textuur, compositie en schriftuur. We les leren we meteen al onze eerste twee
praktische ervaring op inzake compositie, vertrekken vanuit fantasie, eenvoudige akkoorden. Om deze grepen technisch
materialenkennis en ervaren de voldoening objecten, foto’s en modellen. Het gaat in onder de knie te krijgen, houden we
om afgewerkte stukken te maken. deze reeks niet om afgewerkte schilderijen, rekening met ieders tempo. De volgende
de focus ligt op onderzoek en uitproberen. akkoorden worden aangeleerd aan de
i.s.m. CC De Steiger en Witruimte vzw We doen dit op een losse, niet-technische hand van kampvuurliederen, evergreens,
manier, in groep en individueel. We werken rockklassiekers of kinderliederen, bekende
op groot en klein formaat met gouache en en minder bekende melodieën. Op het eind
acryl, bewerken verf met grove borstel, fijn van de reeks heb je een mooi repertoire
penseel en andere instrumenten. overlopen en kun je zelfstandig nummers
spelen. En wie weet groei je ooit uit tot een
i.s.m. WiSPER vzw echte ‘guitar hero’.

i.s.m. WiSPER vzw

108 109 110
Jan DE SMEDT Mia NOLLET Bart MERLEVEDE
di 18 jan + 1, 15 feb + 1, 22 mrt + ma 17, 24, 31 jan + 7, 14 feb 2011 do 10, 17, 24 feb + 3, 17, 24, 31 mrt +
5 apr 2011 (19u30-21u30) (19u30-22u) 7 apr 2011 (19u30-22u)
CC De Steiger, Waalvest 1, MENEN Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 72 € 60 € 95

info@desteiger.be | 056-515 891 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 63

Word cartoonist! Kalligrafie module 1 bis
Toepassingen humanistisch cursief

Een cartoonist geeft met enkele Humanistisch cursief en bijhorende kapitalen
potloodtrekken zijn/haar visie op de vormen de basis voor de lettervormen. In
werkelijkheid. Om cartoons te tekenen is een deze module pas je toe, in oefeningen en
goed gevoel voor humor noodzakelijker dan opdrachten, wat je in module 1 leerde.
een kunstzinnige aanleg. We tonen je tal van Geleidelijk aan worden de composities rijker
mogelijkheden, technieken en ideeën die en betekenisvoller.
prikkelen om je eigen kijk in een krachtige

kunst en cultuur
prent te vertalen. Laat de inspiratie je in de www.witruimte.org
steek, dan is er nog steeds de helpende
hand van de cartoonist. i.s.m. CC De Schakel en Witruimte vzw

Voor deze tekensessie richten we ons
specifiek op jongeren tussen 18 en 30 jaar,
maar iedereen is welkom.

i.s.m. Graffiti Jeugddienst Gent

Dayna Bateman ‘no quetzals’ (CC-BY-NC-SA)

111 112
Docent Graffiti Jeugddienst Monica VANDERHISPALLIE
wo 2 mrt 2011 (19u-22u) wo 2, 23 mrt + 6 apr + 4, 18 mei 2011
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK (19u-21u30)
€ 15 CC De Schakel, Schakelstraat 8, WAREGEM
€ 75

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340
64

Moderne decoratieve Kindergrime
kapitalen Met spons, penseel en schmink
Kalligrafie

Deze letter, ontworpen door de Amerikaanse Niets geeft meer voldoening dan kinderen
Sherri Kiesel is eigenlijk een versierde om te toveren in een luipaard, panda, vlinder
hoofdletter. De lettervormen waar Sherri van of geisha. Hun spontane reacties zijn altijd
uit gaat zijn gebaseerd op versaalletters. prachtig en dankbaar. Aan deze leuke en
Ze worden niet met een kalligrafiepen creatieve bezigheid worden steeds hogere
geschreven maar getekend met een fijne eisen gesteld qua hygiëne en producten. De
stift. Vandaar dat er geen ervaring op juiste schminkmaterialen, gereedschappen
kalligrafiegebied nodig is gezien de letters en technieken zijn onmisbaar om snel,
worden opgebouwd uit diverse onderdelen. efficiënt en mooi te werken. Hoe je de
Enige teken- en handvaardigheid komt het gezichtsvormen het beste gebruikt, welke
resultaat natuurlijk wel ten goede. kleuren bij elkaar passen en hoe karakters
De letter, al of niet aangevuld met een tekst zijn opgebouwd kom je te weten in deze
in een monoline-alfabet, kan je gebruiken opleiding.
om (naam-, geboorte-…) kaartjes te maken Je gebruikt het materiaal van de lesgeefster.
of doosjes te versieren. De cursus richt zich Wij zorgen voor spiegels maar zelf breng je
tot iedereen die van letters houdt. een washandje en handdoek, keukenrol en
reinigingsmelk mee.
i.s.m. CC De Schakel
i.s.m. CC De Schakel
Fabrizio Lonzini ‘Noemi’ (CC-BY-NC-ND)

113 114
Monica VANDERHISPALLIE Kaat LANNOO
wo 16, 30 mrt + 27 apr + 11 mei 2011 wo 30 mrt + 6, 27 apr + 4 mei 2011
(19u-21u30) (20u-22u30)
CC De Schakel, Schakelstraat 8, WAREGEM CC De Schakel, Schakelstraat 8, WAREGEM
€ 60 € 40 + € 12 materiaalkost (te betalen tijdens
de eerste les aan de lesgeefster)

reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340 reservatie@ccdeschakel.be | 056-621 340
vormingplus 65

maatschappij en milieu
Bakker Ismaël volgt een cursus
dierenlokken bij Vormingplus
66

De Muze van ... Bezoek aan drukkerij Eco Print Center
Annemie Struyf Het Laatste Nieuws en De Morgen in druk

Annemie Struyf is journaliste, pedagoge van Een gloednieuw bedrijfsgebouw, de meest
opleiding en moeder van vijf. We kennen geavanceerde drukpers in de wereld en
haar van spraakmakende televisiereeksen een doordacht duurzame architectuur. Het
als ‘In Godsnaam’, ‘Ladies first’ en ‘De resultaat is epc Printing tomorrow in Lokeren.
moeder van mijn dochter’. In deze moderne drukkerij van De Persgroep
rollen De Morgen en Het Laatste Nieuws
Samen met Lieve Blancquaert schreef ze van de persen. Eco Print Center schrijft
een aantal boeken waaronder ‘Insjallah geschiedenis in de grafische wereld door
mevrouw’ en ‘Mijn status is positief’. als eerste zonder water te drukken. Reden
genoeg om er eens een kijkje te gaan nemen.
Als schrijfster/tv-maker reist ze de wereld
af en maakt sterke, maatschappelijk We carpoolen vanuit Kortrijk en
geëngageerde reportages. Ongetwijfeld spreken af om 14u in Vormingplus
heeft ze heel wat te vertellen over wie of wat (Wandelweg 11, 8500 Kortrijk).
haar inspireert.

i.s.m. CC De Spil

‘Eco print’: EPC - Eco Print Center

115 116
Annemie STRUYF Gids ter plaatse
do 10 feb 2011 (20u30) vr 18 feb 2011 (14u-18u)
CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, LOKEREN
ROESELARE Gratis
€ 11 (basisprijs)| € 9 (abonnement)

info@despil.be | 051-265 700 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 67

Bezoek aan ‘den Achtkanter’ Kwetsbare mensen en volwaardige burgers.
Veronique Courcelles (Den Achtkanter):
“Deelname aan de maatschappij staat nu voorop.”
VZW Den Achtkanter in Kortrijk ondersteunt
volwassenen met verstandelijke beperkingen VZW Den Achtkanter in Kortrijk ondersteunt Vanwaar de naam ‘achtkanter’?
of een niet-aangeboren hersenletsel. Na volwassenen met een verstandelijke Veronique Courcelles: Een achtkanter is een

maatschappij en milieu
een korte introductie over de organisatie beperking of met een niet-aangeboren soort populier, met wortels die heel diep
neem je een kijkje in de 9 ateliers waaronder hersenletsel. Maar daarmee is lang niet reiken. De naam werd vroeger gekozen
de pottenbakkerij, de kaarsenmakerij, de alles gezegd. Den Achtkanter is een vanuit een ‘zorgen voor-‘ visie. Mensen
drukkerij, het houtatelier, enz… diverse en moderne organisatie. In Den zoveel mogelijk verzorgen, koesteren, bij je
Daarna zakken we af naar het centrum van Achtkanter zijn verschillende woonvormen houden.
Kortrijk waar je in het gezellige ‘De hond in ondergebracht, er is een dagcentrum met
’t Kegelspel’ geniet van een drankje en één een 13-tal ateliers en een eigen winkel ‘Het Klopt die visie nog?
van de volksspelen kan uitproberen. In de Andere geschenk’. Veronique Courcelles, VC: Nee. De naam achtkanter is gebleven,
winkel ‘Het Andere Geschenk’ krijg je enkele productverantwoordelijke bij Den Achtkanter maar de benadering in onze sector is nu
proevertjes aangeboden. vertelt ons graag wat meer. fundamenteel anders. Momenteel werken
we volgens het burgerschapsmodel. Dit
www.denachtkanter.be komt er kort gezegd op neer dat we onze
mensen willen benaderen als volwaardige
burgers. Deelname aan de maatschappij
staat dus voorop terwijl onze doelgroep
vroeger buiten de maatschappij gehouden
werd. Denk aan de grote instellingen. Dit
betekent natuurlijk niet dat we de mensen
aan de maatschappij overleveren. We geven
nog altijd zoveel mogelijk ondersteuning.
117
Gids Den Achtkanter + Rie VANDUREN Hoe vertaalt zich dat in jullie werking?
do 3 mrt 2011 (13u30-17u) VC: Concreet ondersteunen we hier 140
Het Boerhof, Sint-Denijseweg 71, 8500 mensen. Deze mensen werken in onze
KORTRIJK ateliers, in het café ‘De Hond in ’t Kegelspel’
6 € (drankje, volksspel en drie proevertjes of in onze winkel ‘Het Andere geschenk’.
inbegrepen)

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
68

Gent: van ’t station naar ’t park
Stadswandeling

Iedereen heeft ergens wel een taak, een is er ook nog aan het Plein ‘De Hond in ’t Wist u dat er in 1913 een
beroep zeg maar. In onze ateliers werken Kegelspel’ uitgebaat door onze mensen en wereldtentoonstelling was in Gent? En dat het
bv. koks, houtbewerkers, chocolatiers, enz.. mensen met psychosociale problemen. Wat Sint-Pietersstation daarom werd gebouwd?
Iedere dag komt iedereen naar zijn ‘werk’. vindt er meer aansluiting bij de maatschappij En niet alleen dat. De tentoonstelling was de
De mensen komen uit een straal van 30 dan een cafetaria met volkspelen? aanzet voor de ontwikkeling van deze buurt.
km rond Kortrijk. Sommigen wonen nog bij Vlakbij ligt het Citadelpark, het mooiste stukje
hun familie, anderen in begeleid wonen of www.achtkanter.be groen van de stad.
in woonvormen van Den Achtkanter. In het www.hetanderegeschenk.be En nog zijn de werken niet gedaan. De
laatste geval worden ze door ons personeel omgeving van het Sint-Pietersstation
ondersteund. Zoals de meeste mensen Kristof Carrein ondergaat momenteel zijn ingrijpendste
komen ze dus ’s morgens naar hun werk en verandering sinds 1913. Op deze wandeling
keren ze ’s avonds naar huis terug. ontdek je een ongekend maar bijzonder
boeiend stukje Gent.
Lukt die aansluiting bij de
maatschappij? We spreken af om 9u45 aan de
VC: Ik zal die vraag met enkele voorbeelden hoofdingang van het Sint-Pietersstation.
beantwoorden. In onze kunstateliers zijn
heel wat van onze mensen creatief aan de
slag. We hebben zelfs een eigen galerie
waarin hun werken staan. Nu gebeurt
het vaak dat wij deelnemen aan externe
exposities of wedstrijden. En dan merk je
dat werken uit ‘Den Achtkanter’ regelmatig
in de prijzen vallen of een plaats krijgen in
een tentoonstelling. Een ander voorbeeld
zijn de producten die we in ‘Het Andere
geschenk’ verkopen. Onze winkel ligt in het
centrum van Kortrijk aan het Plein en heel
wat mensen komen er over de vloer. En dan
vormingplus 69

Natuurwandeling Rhodesgoed Kachtem

Het Rhodesgoed is een 40 ha groot
domeinbos in Kachtem, bij Izegem. Het
is een landschap in volle ontwikkeling.

maatschappij en milieu
We wandelen vijf kilometer door het pas
aangelegde bos, langs open plekken en
bloemenrijke weiden, talrijke poelen en de
meanderende Rhodebeek. Deze diverse
biotopen herbergen een rijke verzameling
dieren en planten.
Een ideale gelegenheid om onder leiding van
een herboriste deze nieuwe brok natuur te
ontdekken.

Parkeerterrein voor de Rhodeshoeve

Amaury Henderick ‘Gent-Sint-Pieters’ (CC-BY-NC-ND) Wouter Horré ‘vervuild beekje’ (CC-BY-NC-SA)

118
Gids VIZIT 119
za 5 mrt 2011 (10u-12u) Rita GESQUIERE
GENT zo 13 mrt 2011 (10u-12u)
€ 10 Rhodesstraat 2, KACHTEM (IZEGEM)
€ 10

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
70

Irak, 8 jaar na de invasie De migratie vanuit
Lezing Zwart-Afrika
Het verhaal achter de cijfers

U herinnert zich ongetwijfeld één van deze De relaties tussen België en de huidige
beelden: het beleg van Bagdad, de val van Democratische Republiek Congo zijn
het standbeeld van Saddam Hoessein of onlosmakelijk verbonden met de historische
zijn executie. De snelheid van de voorlopig banden tussen beide landen. De wederzijdse
laatste Golfoorlog was ongezien. De hoop migraties zijn daar een belangrijk bewijs
op een nieuw Irak groeide even snel. Maar van. Belgen trokken tijdens de koloniale
schijn bedriegt. Zelden stond een oorlog zo periode naar Congo, daarna verliep de
ter discussie. migratiestroom vooral in omgekeerde richting.
In deze lezing zoomen we in op acht jaar Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de
Irak na de invasie. Op verantwoordelijkheden eerste studenten vanuit Congo naar België,
en keuzes. Op politieke macht en evenals toeristen en handelaars. Vanaf de
geopolitieke belangen. Waar staat de jaren ‘80 komt de economische migratie
bevolking van Irak nu en hoe oogt hun (en de vluchtelingenstromen) vanuit Zwart-
toekomst? Heeft acht jaar oorlog ook maar Afrika pas echt goed op gang, en richt ze
iets aan hun situatie veranderd? zich vooral op Brussel en Wallonië. Maar hoe
Stof genoeg voor een boeiende avond. verliep deze emigratie naar onze regio?
Na de lezing gaan we in dialoog met
The U.S. Army ‘iraq’ (CC-BY)
mensen die deze migratie aan den lijve
hebben meegemaakt.

120
Ludo DE BRABANDER
do 17 mrt 2011 (19u30-22u30)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€5

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 71

De migratie vanuit de ex-
USSR
Het verhaal achter de cijfers

Tijdens deze vorming verdiepen we ons
in migratie uit voormalige sovjetlanden

maatschappij en milieu
naar België. In de eerste plaats gaan we
dit uitgestrekte gebied deconstrueren:
van waar komen deze migranten en met
hoeveel zijn ze? Zijn het ‘allemaal Russen’,
‘Russischtaligen’, hebben ze het Russisch
als eerste taal? Migratie uit voormalige
sovjetlanden kent een aantal golven. In
het tweede deel proberen we deze golven
historisch te kaderen. Vervolgens gaan we
in op het veranderende profiel van migratie
uit voormalige sovjetlanden en staan we wat
langer stil bij hedendaagse veel voorkomende
Frerieke (alias): Smile along (CC-BY)
migratievormen zoals gezinshereniging en
irreguliere arbeidsmigratie. In een laatste
deel focussen we op de aanwezigheid van
‘Russischtaligen’ in en rond Kortrijk.
Trey Ratcliff: My Chernobyl Adventure (CC-BY-NC-SA)

121 122
Helene Marie-Lou DE CLERCK Petra HEYSE
do 3 feb 2011 (19u-22u) wo 16 feb 2011 (19u-22u)
Leiaarde, Kortrijksestraat 135, HEULE Leiaarde, Kortrijksestraat 135, HEULE
€5 €5

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
72

Een babbel met de
nieuwe vrouw
Gesprekken op internationale
vrouwendag

De nieuwe vrouw … bestaat ze? Of is er • Marleen Titeca-Decraene
in de loop der jaren niet veel veranderd? Gedeputeerde van de Provincie West-
Verdelen vrouwen hun tijd nu anders en Vlaanderen, bevoegd voor het externe
beter? Wegen huishoudelijke taken nog gelijkekansenbeleid. Ze is al meer dan 25
altijd even zwaar? Of heeft de nieuwe jaar politiek en maatschappelijk actief.
vrouw vrije tijd over? Waar woont ze, wat • Monique Adyns
eet ze, wat doet ze …? Op deze en andere Opgeleide ervaringsdeskundige in de
vragen zoeken we een antwoord. Aan de armoede en sociale uitsluiting en moeder
gesprekstafel schuiven heel verschillende van vier grotere kinderen. Monique kon de
vrouwen aan. Elk met hun eigen verhaal en cirkel van armoede doorbreken.
achtergrond. • Anne-Mie Drieskens
In het eerste deel van de avond interviewt Lien Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond
Depoorter deze dames. Daarna ga je met voor wie maatschappelijk engagement
enkelen van hen rond de tafel zitten. Bij een bovenaan op de agenda staat.
hapje en een drankje zet je het gesprek verder. • Moniek Gheysen
Ontwerpster modekledij, vooral
• Gella Vandecaveye bruidskledij met een uitgesproken
Na een low-budgetreis van één jaar door belangstelling voor het culturele leven.
Azië kwam de voormalige judokampioene
deze zomer terug met een rugzak vol Voor meer actuele info
levenservaring. www.vormingplusmzw.be
• Tine Dewaele 123
Directeur van het Penitentiair ma 7 mrt 2011(20u-22u)
Landbouwcentrum, een open gevangenis Stadhuis, Grote Markt 54
in Ruiselede waar gedetineerden zich KORTRIJK
voorbereiden op een terugkeer in de Gratis
maatschappij.

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 73

Bankdirecteur Eric volgt een cursus
tuinieren bij Vormingplus

consumentenvorming
74

Hoe werkt mijn GSM? Aan de slag met je eID

Een GSM is niet meer weg te denken uit Elke Belg beschikt intussen over een
onze samenleving. Ons ‘mobieltje’ is een elektronische identiteitskaart of ‘eID’. Maar
trouwe metgezel geworden, en we zijn nu weet je ook wat je er allemaal mee kunt doen?
altijd en overal bereikbaar.
Maar het hanteren van een GSM-toestel is In deze lezing overlopen we een aantal
niet voor iedereen eenvoudig. concrete toepassingen voor de eID:
• een treinticket boeken en informatie
Met deze cursus willen we een aantal bewaren op je eID
basisvaardigheden bijbrengen: • aanvraag van attesten (gemeente), aanvraag
• het apparaat in- en uitschakelen van loopbaanonderbreking, sociale bijdragen
• de batterij-spanning controleren of wettelijke pensioenen (sociale zekerheid)
Johnathan Lyman: ‘Cell Phone’ (CC-BY-NC-SA)
• een contactpersoon en • je dossier raadplegen bij het ziekenfonds
telefoonnummer opslaan • digitale aangifte van diefstal of vandalisme
• mijn eigen oproepnummer achterhalen • tax-on-web: belastingen invullen en vooraf
• een SMS-bericht lezen en verzenden berekenen, je fiscaal dossier beheren
• en nog veel meer • en nog veel meer toepassingen

Cursisten brengen hun eigen 124 Jan Holvoet is lesgever bij SeniorNet
(opgeladen) toestel mee Johan DE SCHRIJVER (www.seniornetvlaanderen.be)
(mét de pincode). di 1 mrt 2011 (14u-17u)
Bibliotheek, Leiestraat 30, KORTRIJK i.h.k.v. de Digitale Week
Johan De Schrijver is lesgever €5 (www.digitaleweek.be)
bij SeniorNet
(www.seniornetvlaanderen.be) 125 126
Johan DE SCHRIJVER Jan HOLVOET
i.h.k.v. de Digitale Week do 3 mrt 2011 (14u-17u) ma 28 feb 2011 (9u-12u)
(www.digitaleweek.be) DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Bibliotheek, Leiestraat 30, KORTRIJK
ROESELARE €5
€5

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 75

Een heldere kijk op digitale televisie Kopen en verkopen op
het web
Interactieve digitale televisie (iDTV), HD Ben je op zoek naar een tweedehands fiets,
(High Definition), HD ready, full HD, LCD, een nog zeldzaam te vinden strip, of een
PLASMA, LED,... we worden om de oren antieke kast? Je vindt het allemaal op de vele
geslagen met allerlei technische termen koop- en verkoopsites op het internet (eBay,

consumentenvorming
die verband houden met deze nieuwe Kapaza, Hebbes, ...). Je leert efficiënter zoeken,
ontwikkelingen op televisiegebied. prijzen vergelijken, productrecenties opsporen
en de reputatie van een webwinkel checken.
In deze lezing geven we antwoord op Anderzijds leer je hoe je je eigen spullen te
volgende vragen: koop kunt aanbieden. We bespreken ook de
• wat is digitale TV? betalingsmodaliteiten en het veiligheidsaspect
• voor- en nadelen van online-transacties. Breng gerust zelf een
• wie biedt er digitale TV? voorwerp mee dat je wilt aanbieden en samen
• wat heb je daarvoor nodig? kijken we hoe het moet.
nomac_nolife (alias): IMGP0083 (CC-BY-NC-SA)
• wat moet dat kosten?
i.h.k.v. de Digitale Week
Dit wordt geen saaie technische uiteenzetting (www.digitaleweek.be)
maar een praktijkgerichte info-namiddag. 127 129
Christophe DUCASTEL Rik COGHE
Christophe Ducastel is lesgever bij ma 28 feb 2011 (14u-17u) ma 28 feb 2011 (9u-12u)
SeniorNet (www.seniornetvlaanderen.be) DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, Muziekcentrum TraCK*, Conservatoriumplein
ROESELARE 1, KORTRIJK
i.h.k.v. de Digitale Week €5 €5
(www.digitaleweek.be)
128 130
Christophe DUCASTEL Rik COGHE
wo 2 mrt 2011 (14u-17u) wo 2 mrt 2011 (19u-22u)
Bibliotheek, Leiestraat 30, KORTRIJK DC Schiervelde, Schierveldestraat 55,
€5 ROESELARE
€5

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
76

Ctrl-PC: schoonmaak en Google: veel meer dan Skype: telefoneren via
beheer een zoekmachine internet
Zonder regelmatig onderhoud gaat je Google kennen we allemaal als de populaire Goedkoop of zelfs helemaal gratis bellen?
Windows-PC na een tijdje slabakken. In deze zoekmachine. Maar niet iedereen weet dat Dat is mogelijk indien je beschikt over een
cursus houden we grote schoonmaak en Google ook gratis online software en diensten computer, een internetverbinding en een
neem je de controle over je PC terug over. aanbiedt (‘Google Apps’) waaronder... zogenaamde ‘headset’ (hoofdtelefoon met
• e-mailen, chatten, (video)telefoneren geïntegreerde microfoon). Via het gratis
We behandelen de volgende onderwerpen: (Gmail en Google Talk) programma Skype bel je gratis naar andere
• het configuratiescherm, programma’s • agenda’s delen (Google Agenda) Skype-gebruikers overal ter wereld (Europa,
verwijderen/toevoegen • (samen) aan documenten werken (Google Amerika, Afrika, Australië, Azië).
• opstartprogramma’s & het systeemvak Docs)
• schijfopruiming & defragmentatie • allerlei informatie publiceren (Blogger, Skype biedt een aantal extra’s ten
• ‘detergenten’: CC Cleaner, Hitman PRO Google Sites) opzichte van een klassiek telefoongesprek.
(Windows-register, Adware, Spyware) Het mooie aan dit alles is dat je zelf geen Wanneer je een webcamera aansluit kan
• beveiliging: AVG (anti-virus & anti- software meer hoeft te installeren en te je gesprekspartner jou zien en je mimiek
malware) & backup onderhouden. Jouw gepersonaliseerde volgen. Je kan met meerdere Skypers
diensten zijn ‘altijd en overal’ beschikbaar, tegelijk vergadergesprekken voeren.
d.i. vanaf elke PC, smarthpone of mobiel Tussendoor kan je bovendien documenten,
131 toestel met internetverbinding. foto’s of zelfs een stukje muziek naar elkaar
Rik COGHE doorsturen.
wo 12 & 19 jan 2011 (19u-22u) Koen Bulcke genoot een opleiding
DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, elektronica & ICT. Kortom, Skype tovert jouw computer om tot
ROESELARE een voordelige en veelzijdige videofoon.
€ 25 Van de cursist wordt verwacht dat hij al vlot
met een computer overweg kan.
132 133
Rik COGHE Koen BULCKE
ma 14 & 21 feb 2011 (9u-12u) do 24 & 31 mrt 2011 (19u30-22u)
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 25 € 25

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 77

Picasa: beheer je digitale fotocollectie

Fotobeheer en fotobewerking ingewikkeld?

Niet zo in deze cursus. In twee sessies
zetten we je op weg met Picasa, een gratis

consumentenvorming
programma van Google.

In de eerste sessie leer je een aantal
courante bewerkingen uitvoeren: foto’s
ordenen, rode ogen verwijderen, delen uit
je foto uitvergroten, onscherpe of schuine
foto’s corrigeren, van je kleurenfoto een 136
zwart-wit of retro-exemplaar maken. Rik COGHE
do 20 & 27 jan 2011 (14u-17u)
In de tweede sessie verkennen we de Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
134 verschillende mogelijkheden om jouw foto’s € 25
Rik COGHE online te plaatsen en deze toegankelijk
wo 3 feb 2011 (9u-12u) te maken voor een selectie van familie of 137
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK vrienden, dan wel voor iedereen. Ook leer Rik COGHE
€ 12 je kennismaken met een aantal online foto- wo 26 jan + 2 feb 2011 (19u-21u)
diensten waar je jouw foto’s of foto-albums DC Schiervelde, Schierveldestraat 55,
www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 kunt laten ontwikkelen. ROESELARE
€ 25

135 138
Rik COGHE Rik COGHE
ma 28 feb 2011 (18u30-20u30) do 24 & 31 mrt 2011 (14u-17u)
Porseleinhallen, Cultuurpad 1, WEVELGEM Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
€ 12 € 25

cultuurcentrum@wevelgem.be www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
056-433 495
78

Lightroom: de digitale Photoshop: professionele Je eigen fotoalbum,
donkere kamer beeldmanipulatie kalender & wenskaartje
Professioneel foto’s beheren en bewerken

De cursus mikt op fotografen die meer uit De spreuk ‘papier is gewillig’ is nog maar Geen slecht woord over het gemak en
hun foto’s willen halen. Met een professionele zelden zo reëel geweest. Zowel in de prijsvoordeel van digitale foto’s: tegen
camera kun je foto’s in RAW-formaat reclamewereld, op het net, in de kunst minimale kostprijs kan iedereen vandaag een
opslaan. Er wordt dan extra beeldinformatie als in de huiskamer is Adobe Photoshop uitgebreid foto-archief op de PC verzamelen.
in de bestanden opgeslagen, waardoor je onzichtbaar aanwezig.
achteraf betere bewerkingen kunt doen In deze cursus leer je met Photoshop digitale Jammer genoeg geraken deze foto’s vaak in
(‘niet-destructieve beeldbewerking’). Adobe beelden bewerken. In vijf lessen gaan we de vergetelheid. Ze zijn immers enkel op het
Lightroom maakt deze bewerkingen eenvoudig. stap voor stap te werk. Kleurcontrast, computerscherm te bewonderen, wat niet
Je leert hoe je snel en slim zaken als kleur, grijswaarden, verscherpen, monteren, altijd uitnodigend is.
helderheid en uitsnede kunt aanpassen het zijn slechts enkele van de ontelbare
(module ‘Ontwikkelen’). Daarna kun je mogelijkheden die je met Photoshop hebt. In deze cursus leer je met behulp van
je foto’s geschikt maken voor afdrukken Na twee lessen kun je een foto corrigeren, ‘Pixum’ zelf een fotoalbum, fotokalender
(module ‘Afdrukken’). Je leert ook hoe je een daarna leren we collages maken en met en wenskaartje te ontwerpen, te bestellen
slideshow maakt, foto’s op het web plaatst lagen werken. De laatste les worden de en te betalen via internet. Zo kan je met
en een fotoverzameling archiveert (modules vragen beantwoord die na het uitproberen familie of vrienden terug genieten van een
‘Presentatie’, ‘Web’ en ‘Bibliotheek’). nog niet helemaal duidelijk zijn of niet aan tastbaar fotoalbum. Of er prijkt elke maand
bod kwamen. een van jouw mooiste foto’s aan de muur.
Beroepsfotograaf Peter Berghman Of je verrast je vrienden met persoonlijke en
brengt de leerstof op een levendige, Van de cursist wordt verwacht dat hij al creatieve wenskaartjes.
niet-schoolse wijze. Er is steeds ruimte vlot met een computer overweg kan.
voor individuele vragen.

139 140
Peter BERGHMAN Rik SADET
wo 19, 26 jan + 2, 9, 16, 23 feb + 2, 16, 23, do 3, 10, 17, 24 feb + 3 mrt 2011 (19u-22u)
30 mrt 2011 (19u-21u) Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK € 60 (opleidingscheques mogelijk)
€ 120

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 79

Basiscursus digitale Fotografie -
fotografie betere foto’s maken

In 10 sessies verkennen we de wijde wereld Ben je een startende fotograaf en wil je meer
van de digitale fotografie. We kijken met de weten van fotografie? Wil je zelf ook goede
ogen van een praktisch ingestelde gebruiker. portretten maken, maar weet je niet goed

consumentenvorming
We ontleden de functies en mogelijkheden welke technieken daarvoor nodig zijn?
van een digitale camera maar leren ook De inhoud van de workshops zijn zowel
kritisch kijken en juiste composities maken. theoretisch als praktisch ingericht en zijn
direct in de praktijk toe te passen.
Een kleine selectie van onderwerpen: Onder de deskundige begeleiding van
• Hoe zorgen we ervoor dat onze foto’s niet fotograaf Wout Beel (www.beelwout.be)
verloren raken? Hoe archiveren? ga je veel fotograferen om zo de techniek
• Welk type geheugenkaart is van te leren en bovenal meer uit jouw foto’s te
toepassing? halen door middel van anders zien, anders
• Reflexcamera of compact? te kijken.
• Hoe een perfecte zwart–witfoto maken ?
• Wat is RAW ? Aansluitend op deze cursus is er de
cursus ‘Fotografie – artistiek
Beroepsfotograaf Peter Berghman en inhoudelijk’.
brengt de leerstof op een levendige,
niet-schoolse wijze over. Er is steeds i.s.m. CC De Spil
ruimte voor individuele vragen.
Lisa B: Mr. October (CC-BY-NC-SA)

141 142 143
Rik COGHE Peter BERGHMAN Wout BEEL
ma 31 jan 2011 (14u-17u) ma 17, 24, 31 jan + 7, 14, 21, 28 feb + 14, do 17, 24 feb + do 3 mrt 2011 (19u30-
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK 21, 28 mrt 2011 (19u-21u) 21u30)
€ 12 Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1,
€ 120 ROESELARE
€ 25

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 info@ccdespil.be | 051-265 700
80

Fotografie - Fotografie en licht Door het diafragma:
artistiek en inhoudelijk Workshop digitale fotografie Oostende
Workshop digitale fotografie +
Deze cursus is bedoeld voor diegene Fotografie is schrijven met licht, maar ook nabespreking
met enige basiskennis van fotografie. spelen met licht. Er zijn duizenden soorten licht:
De artistieke en inhoudelijke kant van de zonlicht, kunstlicht, kaarslicht, hard licht, zacht De Koningin der Badsteden is een uiterst
fotografie komen aan bod. licht, gemengd licht, enzoverder. De kunst om veelzijdige stad en biedt een ideaal
De foto’s die de cursisten maakten dat licht te lezen, om dat licht te ‘zien’ en te jachtterrein voor de creatieve fotograaf.
worden onder begeleiding van Wout Beel ‘gebruiken’ is een van de belangrijkste creatieve
(www.beelwout.be) doorgenomen. Het vaardigheden van de fotograaf. We proberen Enkele interessante plaatsen om in te
fotomateriaal wordt beoordeeld op techniek ‘licht’ te omschrijven, we leren het meten en we zoomen: het Oosterstaketsel, de Albert-I
en inhoud met ruimte voor individuele spelen er mee in leuke, praktische oefeningen. promenade, het Mercatordok, de Vismijn,
vragen. het 17de eeuwse Napoleon-fort, ...
Voor mensen die niet meer struikelen over
Aansluitend op deze cursus is er de technische kantjes van hun fototoestel. In deze workshop ontdek je technieken om
zaterdagnamiddag 2 april 2011 stadsgezichten te doen ‘opleven’ en in een
de workshop ‘Door het diafragma: Koen De Buck is gediplomeerd fotograaf verrassend perspectief te plaatsen.
kanaalzone Roeselare’.
145 Met concrete opdrachten wordt je op pad
i.s.m. CC De Spil Koen DE BUCK gestuurd. Tijdens de pauze en ook bij de
ma 17, 24, 31 jan + 7, 14 feb 2011 nabespreking (enkele dagen later in Kortrijk)
(19u30-21u30) krijg je nuttige feedback.
Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1,
HEULE Voor mensen die niet meer struikelen
€ 60 over de technische kantjes van hun
fototoestel.
144 146
Wout BEEL Koen DE BUCK Trein uit Kortrijk (V: 12u47 - A: 13u48)
wo 9, 16, 23 mrt 2011 (19u30-21u30) do 17, 24 feb + 17, 24, 31 mrt 2011 Trein uit Oostende (V: 18u14 – A: 19u12)
CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, (19u30-21u30)
ROESELARE DC Schiervelde, Schierveldestraat 55,
€ 25 ROESELARE
€ 60

info@ccdespil.be | 051-265 700 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 81

Door het diafragma: Door het diafragma:
Gent-Wevelgem kanaalzone Roeselare
Workshop digitale fotografie +
Geen groter volksfeest dan de koers: een nabespreking
totaalspektakel vol emoties en krachtige
beelden. Onze invalshoek wordt het in beeld De Kanaalzone in Roeselare bestaat uit
brengen van contrasten. Winst of verlies, pijn een fascinerende mix van groenzone en

consumentenvorming
of vreugde, volks of VIP, licht of donker… industrie. Denk aan het jaagpad of de
impulsen genoeg voor een boeiend zwaaikom enerzijds, aan veevoederfabrieken,
beeldverhaal. oliereservoirs en binnenschepen anderzijds.
Bedoeling van deze workshop is dit contrast
Tijdens de eerste les krijg je tips en uitleg fotografisch uit te lichten. We krijgen
die je in de praktijk kan omzetten tijdens exclusieve toegang tot enkele industriële
Gent-Wevelgem. Nadien is er een laatste les panden aan de havenkop. Tijdens de pauze
waarbij sterke en zwakke punten van jouw en ook bij de nabespreking (enkele dagen
foto’s worden uitgelicht. later) krijg je nuttige feedback.
Mits jouw toestemming worden de beste
Deze workshop is geschikt voor beelden door Provincie West-Vlaanderen
beginners en gevorderden, voor grote gebruikt.
en kleine camera’s.
Voor mensen die niet meer struikelen over
i.s.m. CC Guldenberg de technische kantjes van hun fototoestel.

Stephane Mignon: Effet du soleil couchant (CC-BY)
i.s.m. Streekhuis Midden-West-
Vlaanderen & CC De Spil

147 148 149
Peter BERGHMAN Tom LINSTER Peter BERGHMAN
zo 27 feb (14u–18u, workshop) & do 24 mrt (19u-21u30) + zo 27 mrt (koers) + za 2 apr 2011 (14u–18u, workshop) &
di 1 mrt 2011 (19u–21u30, nabespreking) do 7 apr 2011 (19u-21u30) do 7 apr 2011 (19u–21u30, nabespreking)
NMBS Station, OOSTENDE OC de Cerf, Kerkstraat 1/1 GULLEGEM CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1,
(plaats van afspraak) € 30 ROESELARE (plaats van afspraak)
€ 25 € 25

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 cultuurcentrum@wevelgem.be www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
056-433 495
82

Efficiënt en doeltreffend poetsen Fietsherstel voor beginners
Doe het zelf en handig Doe het zelf en handig

In de eerste sessie van deze cursus worden de Dries Simoen (www.simoenconsult.be) De basiscursus fietsherstel richt zich
basisprincipes van goed poetsen bijgebracht: geeft advies en opleiding i.v.m. hygiëne, tot iedereen die graag zelf eenvoudige
soorten vuil, werkvolgorde en algemene HACCP en schoonmaak. herstellingen wil uitvoeren, zoals een band
aandachtspunten. We gaan ook dieper in op stoppen, een ketting opleggen en remmen
de verschillende types kuisproducten (azijn, 150 regelen.
zeep, bleekwater, ...) en op nieuwe technieken Dries SIMOEN
voor droog en nat (vb stofwissen, moppen). ma 7 & 14 feb 2011 (19u-22u) Onderwerpen:
In de tweede sessie overlopen we alle DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, • basisgereedschap, frame, maatvoering,
ruimtes van een huis met als doel de diverse ROESELARE routinecontrole, onderhoud, reglementaire
soorten vuil en vlekken te onderscheiden € 25 fiets, stuur, zadel, pedalen
zodat we deze op een gepaste wijze • ketting breken en sluitstuk plaatsen,
kunnen aanpakken. De lessen worden www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 wiel insteken en plaatsen, binnenband
gestructureerd met behulp van een netjes stoppen, controle en regeling remmen
geordende presentatie, maar er is steeds V-brake en zij-optrekrem
ruimte voor individuele vragen of problemen. 151 • elektrische installatie, afregelen
Dries SIMOEN achterversnelling
di 15 & 22 mrt 2011 (13u30-16u30)
CC De Steiger, Waalvest 1, MENEN
€ 30

info@ccdesteiger.be | 056-515 891

152
Dries SIMOEN
ma 28 mrt + 4 apr 2011 (19u-22u)
CC De Steiger, Waalvest 1, MENEN
€ 30
Dan Brady: Bansky street cleaner Chalk Farm (CC-BY)

info@ccdesteiger.be | 056-515 891
vormingplus 83

Fietsherstel voor gevorderden
Doe het zelf en handig

Deze cursus is een vervolg op de
basiscursus en vereist dus een goede
basiskennis. We gaan dieper in op iets
153 moeilijkere herstellingen bij een gewone

consumentenvorming
lesgever Mobiel vzw stadsfiets, hybride, trekkingfiets of MTB.
wo 2, 9, 16, 23 feb 2011 (10u-16u15) Koersfietsen komen niet aan de orde, maar
Mobiel Sociale Werkplaats, er kunnen wel vragen over gesteld worden.
Bloemistenstraat 2B, KORTRIJK Onderwerpen:
€ 75 • specialisatie gereedschap, balhoofdlager
(gewoon en A-head), cranks (demontage
www.mobiel.be | 056-249 910 en montage), trapas unit (demontage en
montage)
• naven (speling en demontage), remmen 156
154 V-brake en zij-optrekrem (kabel, gaine en lesgever Mobiel vzw
Patrick PLYSON regeling) wo 16, 23, 30 mrt + 6 apr 2011
di 11, 18, 25 jan 2011 (19u-22u) • cassette met body en freewheel, (19u30-22u15)
DC Ten Elsberge, Mandellaan 101, afregeling achter- en voorderailleur Mobiel Sociale Werkplaats,
ROESELARE Bloemistenstraat 2B, KORTRIJK
€ 35 (opleidingscheques mogelijk) € 75

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.mobiel.be | 056-249 910

155 157
Patrick PLYSON Patrick PLYSON
di 22 feb + 1, 8 mrt 2011 (19u-22u) do 3, 10, 17 feb 2011 (19u-22u)
OC de Cerf, Kerkstraat 1, GULLEGEM DC Ten Elsberge, Mandellaan 101,
€ 35 ROESELARE
James Johnson: SR cranks on Mel’s atlantis (CC-BY-NC-SA) € 35 (opleidingscheques mogelijk)

cultuurcentrum@wevelgem.be www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
056-433 495
84

Je eigen mini-moestuintje Klussen in huis
Doe het zelf en handig Doe het zelf en handig

Heb je een lapje grond waar je graag wat Nagels kloppen in een stenen muur.
‘gezonde’ groenten wil telen? Of wil je graag Elektriciteitsdraden verbinden door middel
een kruidentuin aanleggen op je terras, maar van plakband. Faiencetegels aan de muur
je weet niet hoe te beginnen? bevestigen met alleslijm. Je kan het zo gek
niet bedenken of het gebeurt echt.
Erkend VELT-lesgever en compostmeester
André Verheecke toont je hoe je de bodem Gelukkig is er een doeltreffende therapie: de
kunt verzorgen, welke teelttechnieken cursus ‘klussen in huis’. In vijf thematische
je kunt gebruiken, waarom teeltrotatie sessies (visueel ondersteund door
belangrijk is en hoe je zonder giftige stoffen presentaties en demo’s) leer je hoe je je
ziektes, plagen en andere belagers op een eigen woning optimaal kan onderhouden: Ray Wewerka: Drip (CC-NC-ND)

afstand houdt. • Elektriciteit: binnenhuisinstallatie,
lichtschakelingen en stopcontacten
• Productenkennis: verven, vernis, beits,
olie, pleister, kitten en lijmen
• Afwerking: houtbescherming, verven, 159
schilderen, pleisteren Jan VANKEIRSBILCK
• Sanitair: onderhoud van kranen, sanitaire di 18, 25 jan + 1, 8, 15 feb 2011
toestellen en CV installatie (19u30-22u)
• Bouw: opstijgend vocht, herstel van vloer- Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
Ard Hesselink: ‘berries on straw’ (CC-BY-NC) en muurtegels, plinten en metselwerk € 60

158 160
André VERHEECKE Jan VANKEIRSBILCK
wo 16, 23, 30 mrt + 6 apr 2011 do 17, 24 feb + 17, 24, 31 mrt 2011
(19u30-21u30 + za 9 apr 2010 (19u30-22u)
(9u30–11u30, praktijkles) DC Schiervelde, Schierveldestraat 55,
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK ROESELARE
€ 60 € 60

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
vormingplus 85

Elektriciteit voor beginners Bioklimatische Serieus Gek Geld Spel
zonne-architectuur Spelenderwijs nadenken over geld
Doe het zelf en handig

In deze cursus beginnen we met Wonen in een huis waar 9 maanden per In het ‘Serieus Gek Geld
noodzakelijke theorie over elektriciteit, maar jaar geen verwarming nodig is? Het kan! Spel’
we focussen toch vooral op de mogelijke Laat je onderdompelen in een stroom (www.aardbron.nl/serieus-

consumentenvorming
praktische toepassingen bij jou thuis. Dat van praktische, eenvoudige, natuurlijke gek-geld-spel) ondervind
gaat van de aansluiting van een stopcontact, en betaalbare technologieën die je je aan den lijve wat de
het type lichtschakelaars tot het type wooncomfort verhogen. uitwerking is van verschillende geldsystemen
kabel die je dient te gebruiken in je huis of op mens en maatschappij.
zekeringkast. Willy Lievens, expert in lage De euro, de dollar e.d. zijn namelijk niet het
Je leert uiteraard het onderscheid kennen energiewoningen, maakt de (ver)bouwer enige soort geld waarmee een maatschappij
tussen Volt, Ampère en Wattage en je zelfredzaam t.a.v. zijn architect en aannemer. kan draaien. Met behulp van ‘complementaire
kunt nadien eenvoudige berekeningen munten’ is het ook mogelijk om een lokale
maken. We wijzen je op de noodzakelijke Hij laat je proeven van bioklimatische ruileconomie tot bloei te brengen.
veiligheidsmaatregelen en leren je hoe je een zonne-architectuur en geeft je een Na afloop van het spel krijg je een korte
multimeter kunt hanteren om problemen op verfrissende kijk op verlichting, verwarming, introductie over LETS (Local Exchange
te lossen. koeling, zonnewering, isolatie, ventilatie, Trading System), een concreet voorbeeld
Meer dan voldoende leerstof dus om de waterhuishouding… en nog zoveel meer. van een complementair geldsysteem.
spanning erin te houden.
www.zonnearc.be Ingrid Thys is economist en mede-
Koen Bulcke genoot een opleiding coördinator van Lets Leie.
elektronica & ICT.
i.s.m. Lets-Leie (www.letsleie.be)

161 162 163
Koen BULCKE Willy LIEVENS Ingrid THYS
ma 17, 31 jan + 14, 28 feb 2011 za 5, 12, 19, 26 mrt 2011 (9u30-17u) wo 2 feb 2011 (19u30-21u30)
(19u30-22u) Vrij Technisch Instituut (lokaal K03), Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK
Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK Leenstraat 32, ROESELARE €5
€ 50 (opleidingscheques mogelijk) € 150 / € 250 voor levensduo’s

www.vormingplusmzw.be | 056-260 600 www.zonnearc.be | 057-33 84 19 www.vormingplusmzw.be | 056-260 600
86

XXX-tra L-eren

Vorming op maat. Gezond en lekker koken te Ingelmunster.

Vorming op maat kwam tot stand door verenigingen, diensten en organisaties. Eerst Wat is voor jullie de meerwaarde van
de samenwerking tussen De Regionale en vooral bekijken we welke interesses en het project?
Welzijnsraad Roeselare-Tielt, Dienst Vrije capaciteiten de doelgroep heeft. Van daaruit Wij werken vaak individueel. En we beseffen
Tijd van de gemeente Ingelmunster, OCMW gaan we op zoek naar een passend aanbod nu ook dat mensen in groep benaderen een
Ingelmunster en Vormingplus Midden- en voor de doelgroep én voor de gemeente, krachtige methodiek is. Het brengt meer
Zuid- West-Vlaanderen. Lieve De Doncker, een aanbod op maat. Zo vindt er een dynamiek en interactie te weeg. Je doet
diensthoofd Vrije Tijd, Christophe Pareit, kookcursus van vijf bijeenkomsten plaats in echt aan empowerment, op verschillende
cultuurbeleidscoördinator en Christine Ingelmunster. De laatste sessie is steeds een vlakken versterk je hun competenties. De
Vandevoorde, bestuurssecretaris van de publieksmoment. mensen krijgen de kans om met elkaar te
sociale dienst OCMW lichten het belang van praten over alledaagse dingen. Zo ontstaat
dit project toe. Waarom zijn jullie meegestapt in het er een groepsband, worden mensen uit
project? hun isolement gehaald en krijgen ze meer
Wat is het doel van het project? In het kader van onze afsprakennota zelfvertrouwen, etc. Kortom, er zijn een pak
Met dit project gaan we na hoe we in vrijetijdsparticipatie vonden we het een unieke voordelen.
Ingelmunster, een kleine gemeente, kans om deel te nemen aan een pilootproject Bovendien vonden we de aanpak en de
kansengroepen kunnen laten deelnemen ‘vorming op maat’. De participatie van manier van denken heel vernieuwend.
aan vorming in de vrije tijd. Kansengroepen kansengroepen verhogen, vinden we heel Het gebruik van de Black Box heeft onze
ervaren vaak extra drempels om deel te belangrijk. Bovendien zie je inspanningen ogen geopend. Het was een aanzet om na
nemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod. voor kansengroepen in elk beleidsplan van te denken over onze eigen vooroordelen
We willen nagaan hoe we die drempels gemeente of OCMW naar boven komen. Het ten opzichte van kansengroepen. Door
kunnen wegwerken. Het is de bedoeling om is dan ook belangrijk de krachten te bundelen de Black Box weten we nu welk aanbod
in Ingelmunster de link te versterken tussen en tot actie over te gaan. best beantwoordt aan de vragen en
de interesses en capaciteiten van mensen uit behoeften van de groep deelnemers. De
kansengroepen en de aanwezige krachten behoeften en vragen van de deelnemers
in de gemeente, zoals de bestaande waren heel anders dan we op het eerste
vormingplus 87

zicht verwachtten. We krijgen zicht op
de verborgen interesses. Zo scoren
ontspanningsactiviteiten zoals relaxatie,
massage, wandelen en koken hoog. Dit
levert ons ideeën en positieve energie op om
verder aan de slag te gaan.

Hoe zien jullie de toekomstige
samenwerking?
We willen zeker dergelijke vormingsinitiatieven
herhalen. De mensen zijn heel enthousiast
over de kookcursus, dus moeten we daar
zeker met doorgaan. Bovendien zullen we
ook een filmvoorstelling of een andere leuke
ontspanningsactiviteit organiseren. We zijn
ook gestart met Welzijnsschakels, vrijwilligers
en mensen met armoede-ervaring die in
de eigen omgeving samen strijden tegen
armoede en sociale uitsluiting. Ze vormen een
groep die samen veel activiteiten organiseert.
Kortom, het was voor ons een leerrijke
ervaring die ons motiveert om verder aan de
slag te gaan.

Annelies Velghe

rie.vanduren@vormingplus.be
056-260 602
88

Vormingpluscursussen... even praktisch

NIEUW: inschrijven = betalen binnen de 7 dagen!!

Hoe inschrijven?
Het deelnemersaantal per cursus is beperkt. Vooraf inschrijven en betalen is
dus NOODZAKELIJK. Inschrijven kan tot 1 week voor aanvang van de cursus.
Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling. We verwachten je
BETALING BINNEN DE 7 DAGEN. We verwachten steeds inschrijving én
betaling: enkel een overschrijving is onvoldoende als inschrijving!
De gemakkelijkste manier om in te schrijven voor cursussen die Vormingplus
alleen organiseert, is online via onze website: www.vormingplusmzw.be je ziet ook
onmiddellijk of er nog plaats is voor deze cursus.
Voor veel activiteiten die Vormingplus samen met partners als de cultuurcentra
organiseert, schrijf je rechtstreeks in bij onze partners. Je vindt die informatie bij de
cursusbeschrijving onder elk programma.
Lukt het niet met de website, dan kan je ook telefonisch inschrijven via het nummer
(056-260 600). Onze secretariaatsmedewerksters Caroline, Katrien of Martine
zullen je graag te woord staan.
Je kan ook langskomen op het onthaal in de Wandelweg 11 te Kortrijk tijdens de
openingstijden.

Bevestiging?
Onmiddellijk na het inschrijven per website, krijg je per e-mail een bevestiging
van inschrijving toegestuurd. Opgelet: deelname aan de cursus kan enkel na
betaling, dan is de inschrijving definitief. Je kan dit bericht dus niet als geldig
deelnamebewijs beschouwen wanneer je betaling nog niet in orde is. Na betaling Eirik Refsdal: Traffic in Trondheim #2 (CC-BY)

word je zonder verder tegenbericht verwacht op de eerste dag van de activiteit.
Vermeld bij inschrijving naast de naam van de perso(o)n(en) die je inschrijft, adres
en telefoonnummer (waar je overdag bent te bereiken) ook duidelijk de titel en het
nummer van de cursus(sen).
vormingplus 89

Hoe kan ik betalen? • meer dan een week voor de start van de activiteit: terugbetaling van
Per overschrijving binnen de 7 dagen na je inschrijving, op het volledig inschrijvingsgeld min 2,5 euro administratiekosten.
rekeningnummer 001-4092044-78, met als mededeling de code • vanaf 1 week voor de start van de activiteit: geen terugbetaling
van de activiteit, gevolgd door je naam en voornaam of van de mogelijk (tenzij overmacht wegens ziekte – mits kopie van doktersbriefje)
personen voor wie je betaalt. Opgelet: indien je voor meerdere • andere situaties van overmacht – te motiveren met mail aan directie:
cursussen betaalt, ontvangen wij liefst iedere betaling via een aparte linda.accou@vormingplus.be
overschrijving.
Contant betalen kan enkel tijdens de openingsuren op het onthaal van Reductie

praktische info
Vormingplus. Er is géén bancontact aan het onthaal. We aanvaarden Wie recht heeft op een tegemoetkoming van het ziekenfonds,
geen contant geld bij de opstart van een cursus. studenten en werkzoekenden komen in aanmerking voor een korting
Wie nog inschrijft en betaalt de laatste week voor de start van de op de cursussen waarvoor je inschrijft bij Vormingplus. Neem hiervoor
cursus, krijgt een betalingsbewijs dat hij meebrengt naar de eerste les. contact op met het secretariaat. (056 260 000)
Voor programma’s georganiseerd door cultuurcentra betaal je Vormt de prijs een belemmering om de cursus te volgen, stuur dan
rechtstreeks aan het centrum. een gemotiveerde aanvraag aan de directie t.a.v. Linda Accou.

Welke bonnen of cheques kan ik gebruiken om te betalen? Wanneer gaat een programma niet door?
• Cultuurcheques Jammer, maar als een cursus onvoldoende inschrijvingen telt, kunnen
• Geen opleidingscheques. Sinds de zomer van 2010 kan je we annuleren. Wij verwittigen de ingeschreven deelnemers en betalen
opleidingscheques enkel nog gebruiken voor cursussen die het cursusgeld integraal terug.
arbeidsmarkt gericht zijn. Er is er telkens een expliciete vermelding
indien er toch opleidingscheques kunnen gebruikt worden voor de Openingstijden secretariaat
betaling. Het secretariaat is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30 en
• Contacteer het secretariaat als je met cheques wil betalen. van 13u30 tot 17u.
Op vrijdag is het secretariaat open tot 12u30.
Als je wilt annuleren?
Indien je niet kan deelnemen aan een activiteit waarvoor je bent Wegbeschrijving
ingeschreven, laat je het ons zo snel mogelijk weten. Zo kunnen Een wegbeschrijving naar de diverse cursuslocaties kan je vinden
we personen van de wachtlijst de kans geven om deel te nemen. via www.mappy.com.
Annuleer je:
90

neem zeker een kijkje op onze website
www.vormingplusmzw.be
Waar vind je Vormingplus?
vormingplus 91

Wandelweg 11 – 8500 Kortrijk
056-260 600

praktische info
Wandelweg 11 – 8500 Kortrijk België – Belgique
056-260 600 PB – PP
www.vormingplusmzw.be Ministerie van de 8500 KORTRIJK MAIL
bank 001-4092044-78 Vlaamse Gemeenschap BC 6487

Ontdek nog meer op www.vormingplusmzw.be

afzendadres: Wandelweg 11 – 8500 Kortrijk | v.u. Linda Accou, p/a Wandelweg 11 – 8500 Kortrijk | afgiftekantoor: Kortrijk mail, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk | Erkenningsnummer P3a9210

Volkshogeschool Midden en Zuid West-Vlaanderen vzw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Cultuur en de Provincie West-Vlaanderen.