You are on page 1of 28

\it<I~

~CPWII

a'lqi~ c6%lcl III I

Original Story (Kannada) Kuhu Kuhu Kogile by Jayashree Deshpande © Pratham Books, 2004 Second Hindi Edition: 2009 Illustrations & Design: Srikrishna Hindi Translation: K. Vijaya ISBN: 81-8263-127-0 Kedilaya

Registered Office: PRATHAM BOOKS 633-634, 4th "C" Main, 6th 'B' Cross, OMBR Layout, Banaswadi, Bangalore 560 043 © 080-25429726 / 27 / 28 Regional Offices: Mumbai © 022-65162526 and New Delhi © 011-65684113

Typesetting and Layout by: Pratham Books, Delhi Printed by: Manipal Press, Manipal Published by: Pratham Books www.prathambooks.org
Some rights reserved. This book is CC-BY-3.0 licensed. Full terms of use and attribution available at: http://www.prathambooks.org/cc

~~ cl& :
Ri?liCb
~

Cb)lI<,;t

\1flI~ : J3flCPWIl

cl~lqi~
fcI\JIlil

i6Jl(i1III I

3tjqlG : ~.

~
~ ~

GIGIGft ~
Gdl

'ER'

aRelii ,
..:)

fild I~ 3TTlIT 2111 ~

~

\iIiI'

"ffi
~

ElI~i(

lfuft

3U q I GJ

'fl ~ eft 1

CJ»)lIcl 31l1I ~
~

~

~
~,

3t1q1GJ ~ ~

"ftft~I"

\3t1~

~

3tlqlGJ

~

("G ~
~
'51(\1 ~

GIGIGfl

~ aTiTA" ~ ~
~

q;) ~ ~ fcr; q;)~ Cflt:i ~
~

~

tI

I

3TT1I ~

~

qft

Cf»)1I(\1 cg§Cfl ~

~I

~
~,

q;) ~
"~~

~

q;)~
~I" qm ~

~ ~"" ID~ iIlc:;n,
"~
~

q;)~,
-;:n+r

1ffii1l ~?"

q;)~
'Qtn ~

~ C661,
I

ulff ~ ~
~,

iRfran

"4~

"II~I ~

"ffi?"

mil ~ CJ)6 I, "~ iISd" 1ftor 1'ffift -g) I ~sl g+t: Ifl ail q I\JJ ~ 3tTSl ~I"

llti,
~ ~

?Ir9 1l 3Tf1l ~ ~ itR smn t, ~ q;)~ ~ ~~ 1"ffift ~ ~

\iIiI" q ti d

~
I"

d~t:

mil iISt' ~"" §311, Cf») 1I cl, crm 91l ~ m~ 'It:O( 3llaWft? ~ ~ 'cl11'J g~IO(I "II~I qti~ ~-..11"
II

q;~1I(i1 ~ q;t:I, IIqm ~ 'It:=(

3ffi£? cl fib '1 ~
R'dGI=( ~

"{l~

"lItf tl ~
~~

~I ~

3ffi£?"

Ilqm? qm ~It:i(

"{i~T

q;)~

1l ~?" mil 31"i1i(\i1 1l ~ 11m I IIJlFcb'"'l ~ ~ 1l ~ Fcb~ ~ 1ft g+{:Ii(1 '111'"'11

wrr~~~I"

Cf»)lIcl ~ ~

~

\1GltI

I erg

~

iI1~, 111'f'ff ~ q;fld ?Ir9 amft t I ~ R!I~ ~ ~ 1R" "\1Jffi
~

m

~ I tIir ~
~

q;)~

~~~~iC:~

"GJ~ 1'ffift ~ I ~fcr;;:r
:t1t:=<11l ~

cfi~ ~
\1'iiI~ "<t:dl

ti~T "1I~"lii ~ I atltl"ll'"'l 1l 1ft ~\J1t:IGJ

1m) ~

tI

~

rn

~I

crm ~

,,"~-:tI"<ICSlI

1l q=;)lIcl

cpr "11'"'11 ~

~ ..~ q;) ~

~~,

q;l'lf(Yl' qft iI'RI ~

~I

mil q;l
~,

~ §3l11 erg ~ "q;lllk:llli ~, 31TR
q;1=(

~Ig~ ~ "II~-m Cffi m-~I~IElI

'g) ~

atN ~Ii~ tJT utlQ tR qtf 311 q)~ 1'JTan1fi? "

q)~lI(i1 ~ \i1ql~ "II ~ I ~
~

~,

"ti_ti,

tIiI' ~

'GJ~ 3u4.. at)~ ~ I c6I ~ ~

q;~£I cll

1ft 9lI 'cl111 'W' qyarr..1I" iI'RJ 'W' ~ mil iISt' ~ g3111 ~ CiICiI "Gft 3I~"( ~ am) 3tR

,"

~~;.

1I"(1\Jl, q)~lI(i1 Cf)J "II~I ~

m ~?"

"~,

&1&1

"Gft, ~

fcl;d~1 1I!J~

1'J'Rft ~ -.:r?"

"~

~1\Jl," q)~q)~ &1&1 "Gft ~ ~

181,

"qqr

Ch)lI(i1 qft q)~I;fl \J1I~d

~?"

mil
~ ~,

~e,;n,

II~,

"$)-;:r ~

Ch61;fl
~~lIl

1Iq;)"lf<n cgB atlcl~
Ei'tjTii ~

"Gft? " ID~ ~ I 1=Ii
GIG 1

Ch)lIcl

3tlA"
~~~Q

Qlcl"1 tUqol 'C61 ChtiG ~

3tlA" ~ 3tlA" at

O~,~

"$)311 ~

m~ ~ ~ ~ ~I "$)311
1ft WaY ~
I

Gdl"1l 'tI16d11

"flIt;( ~

q;) II (.i1 ~

EI~Ji cpr

iTT 1ft 1ft

"$)311 ~ EI~tll~
"I IC:I "$)311 q;i(

qft di(6
EI~Ji

~

q;1(.i11 IDdl ~, ~~~~

iTT att:A

~

'H1:r ~

~ ~ q; I

1=R"UT -q)~

Jl ~ I

3JI1) \iIEI' q)) 1I(YI Cf)J EI~ill

1ftcft
(YI"ldl ~ EI~ill ~

3t Itil

\JJ ~ 1'J'A
q;)
\itlq)1

(YI"ldl ~ d'iI' ~

fct; ~
~

~
~

3ltA
q;)'lf(YI'
3tlgl~

m~ ~

I d'iI' ~
1{1lT

~ I \itlc6
~G

iIlG ~ 3t q "'II
~'ffr ~

Cf)J EI ill ~

t'G

3tq;fl ~~
ufldl ~

..~

I"

iI'ffi ~~ q)'( ~ ~ q)61, liaR crrg ~ q;)1I~1I1, g~pfl q)614l "ffi ~ Fcl~?I Plq)~!" "-gT ~ \111 ~ COl«1 3tR ci fU1I1
qft ~ ~~
3t~q)

c:; 1 c:; 1 ufl qft

Fcl~?I iI'ffi -gT-at ~ I" \jfi[ c:; 1c:; 1ufl 'lJg ~ "ffi,
II~~! -gT ~ §Q" Cb)lI(i1 ~

-gT I" ~
~ ~ ~
_.o.s:-~--qJJJ
~

~ 3tR "fl"A

o

o

@~------------------------~

@L_

~

~ ~ ~

I ~

mr "1l11 TkJ ~ \3ffi ~ ~
~ cpr 6Rr

qfum: 1l ~

~

~

I CbI4U(c'{ ~

cpr
~

'lfi ~

11-1

I

\3ffi ~
:yRbtlll

~ c5t ~
\ffitR ~ ~
QC9 ~

~
I

~
~

wrcft ~ I

~t1G~ ij; ~

f&>cni ~

~

~ \3ffi ~ Gffir

m~

~Cblcltl

\3ffi 'lfi ~

~

-i!r'1,,,
\j("q~

~!(Iqlo~ ~ ~ Cbt?Pitli ~ I

1l ~
~

\3ffi ~
tI"BIT

"ifd"Rf Rt~"11 'lfi ~

~ ~~, ~, ~ ~ q \jq;:ql'tl ~ ~I ~ ~ CfIS1l ~ Rt~dl 3fT ~ ~ q;r-~3IT ~ ~ ~ ~ I ~ 31ilRCbI q ~ 1l tI"BIT ~ ~ \3ffi \R WTaT ~ I ~ tI"BIT, ~ 1 l!f)l q 'til ~(tI 1l ~ ~ I

~

a~

~CPlSOIl

&>&1411

~?lCbF{ ~

\ill G'tl" m"ffi ~ ~

~~lq"1 ~

1l cpp:r

~

~ ~ I~

~

cpr ~q jCb"1 q \3fTCROT ~

c5t ~ I

c5t ~

~ fci?dlGil

31lA"

~lg'(l ~ ~ ~

~1~lufl

"lJ6l, ~

31iI' Ch1l1("1 qft

~~
~

~

\J1cllEi ~
XT\il 3tR
~ ~

I~

=-:'1C'1,!r:rCf}~I;fI •

iIR ~ ~ ~-=qq; ~;~q§\~~ XiJi lill'! Xfl • ~
~
~

1fuft 311ql~ ~ mil em Ch1l1("1 ~

~ ~ ~

~

~?

cr>gl;fl

tlql<'11 q~~ I

~

~

•~

cB"

R~dGI'!

• ~3lT

fi

fctgrx • "fCITG 3RR

"Cf}l •

~61~ ~l "CfT"61T ~

3tR ~ 3tR '<SI'!~n~1
~

PRATHAM

BOOKS

~~
Age Group: 7-10 years Kuhu Kuhu Koyal (Hindi) MRP: Rs. 20.00

~~~~:m.q~~Cf~~cfit

S1C6I~I\'1 'C6B~mwmrrr~~tl

ISBN 818263127-0

9788182631274