You are on page 1of 5

I. Pamagat: Bakit maliit ang butil ng palay?

II. May akda: Teresita M. Anastacio

III. Tauhan:
Pedro – isang masipag na magsasaka na nagtatanim sa bukid.

IV. Buod:

Noong araw, ang mga palay ay hindi kailangang gapasinpa sa
bukid. Noon daw, kapag hinog na ang mga palay ay kusa itong
natatanggal sa uhay at kua rin itong gumugulong patungo sa kamalig.
Noong araw, si Pedro isang magsasaka sa bukid ay gumawa ng isang
malaking kamalig dahil inaasahan niyang malaki ang anis a panahong
iyon.Ngunit ang malaking kamalig ay natagalang matapos. Malapit nang
dumating ang anihan ngunit halos haligi pa lamang ang natatapos. Isang
araw, habang nagpupukpok si Pedro upang isara ang isang bahagi ng
dingding ay may narinig siyang dagundong ng mga gumugulong na bagay.
Hinog na pala ang mga palay. Nang makarating ang unang butil ng palay
sa pinto ng kamalig ay pinukpok niya ito at sinabing huwag munang
pumasok dahil hindi pa niya tapos ang kamalig. Nadurog ang mga butil na
tiunamaan ng martilyo ni Pedro. Nang sumunod na sandali ay huminto sa
paggulong ang lahat ng butil ng palay. Maya maya’y nadurog ang lahat ng
mga butil. Nang matapos na ni Pedro ang kamalig ay inutusan na niya
ang mga butil na pumasok na sa kamalig ngunit hindi na tuminag ang
mga ito. Magmula noon ang mga butil ng palay ay lumiit na at hindi na
rin ito gumugulong ng kusa patungo sa kamalig. Sa ngayon, kailangan
itong gapasin,alisin sa uhay at ibilad bago ito maimbak sa kamalig ng
taguan.

V. Bisa ng Kwento

A. Bisa sa Isip
Ang kwento ay tungkol sa alamat ng palay. Kung saan ipinaliwanag
kung bakit maliit ang mga butil ng palay.

B. Bisa sa Damdamin
Ang alamat ay hindi masaya dahil inabuso ni Pedro ang
pangyayaring ang mga palay dati ay madali lang anihin. Pinukpok
niya ang mga palay na parang pag-aari niya ang mga ito.

C. Bisa sa Asal
Huwag abusuhin ang mga bagay at dapat paghirapan ang mga
bagay na gusto mong makamtan bago makuha ang mga ito.
I. Pamagat: Ang alamat ng Matsing

II. May Akda: Dr. Teresita C. Cruz

II. Mga Tauhan

Uk-neg at Am-ay – ang mag-asawang magsasaka na mayroong
dalawang anak.
Ag-dul at Li-pay – ang mga anak ng mag-asawang magsasaka na
walang ginawa buong maghapon kundi maglaro.

III. Buod

Sa isang liblib na probinsya ay may isang mag-anak. Ang mag-asawang
Uk-neg at Am-ay at ang kanilang dalawang anak na sina Ag-dul at Li-
pay. Ang mag-asawa ang maghapon na nagtatrabaho sa bukid upang
buhayin ang kanilang pamilya. Isang araw bago umalis ay nagbilin ang
mag-asawa sa kanilang mga anak na magluto ng kanilang hapunan
dahil gagabihin sila sa pag-uwi. Pag-alis ng mag-asawa ay walang
ginawa ang kanilang dalawang anak kundi maglaro, maghabulan at
maglambitin sa mga baging. Gumabi na ngunit nakalimutan nila ang
bilin sa kanila ng kanilang mga magulang. Nang dumating ang mag-
asawa ay naabutan nilang wala ang kanilang mga anak at wala rin
nakahaing hapunan.Tinawag nila ang kanilang mga anak ngunit hindi
sila naririnig ng mga ito. Sa sobrang galit ni Am-ay ay hinagis niya ang
dalawang sandok sa labas at sabay isinigaw n asana ay tubuan ng mga
buntot ang mga iresponsableng mga anak. Lumipad ng mataas ang
mga sandok at tinubuan ng mga buntot sina Ag-dul at Li-pay. Natakot
ang magkapatid sa nangyari at umuwi sa kanilang bahay ngunit hindi
sila nakilala ng kanilang mga magulang ang akala nila Uk-neg ay ito’y
mababangis na hayop kaya kumuha siya ng itak at hinabol ang mga
ito. Tumakbo palayo ang dalawang bata at magmula noon ay nagtago
na ang dalawa sa gubat. Sila ay tumira sa mga puno at doon ay
maghapon sialng maglalaro at naglalambitin. At dito nagsimula ang
pagkakaroon ng matsing sa kagubatan.

IV. Bisa sa Kwento

A. Bisa sa Isip
Ang kwento ay tungkol sa dalawang bata na hindi sumusunod sa
utos ng kanilang mga magulang. Ang pagsuway sa kanilang mga
magulang ang nagdala sa kanila sa kapamahakan.
B. Bisa sa Damdamin
Malungkot ang kwento dahil sa nangyaring pagsuway nila Ag-dul at
Li-pay ang naging matsing sila at tuluyang nalau sa kanilang mga
magulang.

C. Bisa sa Asal
Palaging sumunod sa mga utos ng ating mga magulang.
I. Pamagat: Ang kwento ng Uwak

II. May Akda: Victoria A. Coralejo

III. Mga Tauhan:

Uwak – isang ibon na naging sakim dahil sa pagkain.
Kalapati – isa sa mga paboritong ibon ni Bathala.
Noah – ang taong inutusan ni Bathala upang gumawa ng malaking
arko.
Bathala – ang Diyos na nagutos kay Noah na gumawa ng arko at
nagpadala ng kalapati at uwak kay Noah.

IV. Buod:

Noong unang panahon, puti pa ang kulay ng uwak. At isa ito sa
mga paboritong ibon ni bathala. Dahil sa mahal ito ni Bathala ay
ibnigay niya ito at si Kalapati kay Noah nang utusan niyang
gunawa si Noah ng malaking arko. Nagsakay siya ng tig- isang
pares ng hayop. Nang magawa na niya ang inuutos ni Bathala ay
biglang bumagyo ng maraming araw at bumaha sa buong paligid.
Hanggang sa inanod ang arko nila Noah kung saan. Makaraan ang
ilang araw ay huminto na ang ulan. Inutusan ni Noah si Uwak na
maghanap ng lugar na maari nilang pagdaungan. Mabilis na
lumipad si Uwak. Dumaan ang maraming araw ay hindi pa
bumabalik si Uwak. Nag-alala si Noah kay uwak kaya inutusan niya
si Kalapati na hanapin si Uwak.Agad lumipad si Kalapati. Nakita
niya si uwak na nagpapakabusog sa isang bahagi ng tuyong lupa
kung saan maraming laglag na prutas, mga hayop na bulok.
Nalaman ni Bathala ang ginawa ni Uwak kaya pinarusahan niya ito
at ginawang itim ang kulay nito palatandaan ng masamang ugali
nito. Magmula noon ay naging itim na ang uwak.

V. Bisa ng Kwento

A. Bisa sa Isip
Ang kwento ay tungkol sa isang uwak na naging sakim at hindi
inisip ang kalagayan ng mga kasama.

B. Bisa sa Damdamin
Hindi masaya ang kwento dahil hindi iniisip ni uwak ang inutos ni
Noah sa kanya. Nang Makita niya na madami siyang makakain.

C. Bisa sa Asal
Huwag maging sakim. Isipin din ang kalagayan ng mga nasa paligid
mo.
Suring Basa
Proyekto sa
Filipino
(Alamat)

Ipinasa ni: Ipinasa kay:
Rojie Joseph L. Bagnes Gng. Torres
I - Borongan