You are on page 1of 31

Edicija

Prozor u srpski jezik

L V

******
napisala J a s m i n k a /y Petrović 1 7
ilustrovao Milan Pavlović

u _ nedelji

Kreativni centar

Zdravo!
Pred tobom su prozori. Pogled kroz svaki od njih vodi te u n o v u a v a n t u r u . M o ć i ćeš da putuješ, istražuješ, pitaš, odgovaraš, m a š t a š , crtaš, pišeš... I m a ć e š priliku da proširiš z n a n j e srpskog jezika, ali i da bolje u p o z n a š Srbiju, n j e n e ljude i običaje. O b a v e z n o ponesi: hrabrost, radoznalost, s m e h i rezervne čarape. N i k a d a se n e z n a gde ćeš da završiš - u n e k o m dvorcu ili u nekoj bari. Z a društvo n e brini! S tobom će biti M i l o š , A n a , deda Čeda i m n o g i drugi.

PROZOR ZA PUTOVANJA
A k o pogledaš kroz ovaj prozor, u p o z n a ć e š r a z n e srpske gradove, sela, reke i p l a n i n e . M e đ u t i m , m o ž e se putovati i kroz prošlost i budućnost, godišnja doba, d a n e u nedelji, kao i kroz čudesni svet biljaka i životinja.

A v a n t u r a se n e m o ž e /•fUSKjiL A k o voliš da istražuješ, o n d a zamisliti bez pitanja :[ Mfflffiđi:je ovaj prozor k a o stvoren za r/tebe. T o k o m istraživanja koristi i odgovora. Zato nauči'-r^' knjige, Internet, n o v i n e , g e o ­ postavljaš prava pitanja^^rrr grafski atlas, m a p u Srbije... u p r a v o m trenutku. 0 m n o g o č e m u m o ć i ćeš da Odgovaraj m i r n o i m u d r o . s a z n a š nešto više iz razgovora D a li z n a š šta z n a č i izreka s rodbinom, nastavnicima, Ko pita - ne skita? prijateljima ili k o m š i j a m a .

PROZOR ZA PITANJA

PROZOR ZA ISTRAŽIVANJA

PROZOR ZA MAŠTANJA
Za dobru a v a n t u r u potrebna je vesela igra. A za n j u je potrebna bogata m a š t a . Jer gde je m a š t a , tu je i čarolija. G d e je čarolija, tu su i č a r o b n j a c i . Postani čarobnjak! Otvori ovaj prozor!

PROZOR ZNANJA
Đaci obično n e vole da u č e g r a m a t i k u , ali to n e v a ž i za tebe. Avanturista m o r a pravilno da čita, piše i govori. K a k o ćeš napisati v a ž n u p o r u k u ako ne razlikuješ slova? Nije isto ako piše džak je pao ili đak je pao. Zar ne?

SJAJNI PROZOR
Ukoliko ne z n a š z n a č e n j e neke p o d v u č e n e reči, uradi sledeće: otvori ovaj prozor, pronađi n e p o z n a t u reč u r e č n i k u , pročitaj n j e n o z n a č e n j e , vrati se n a tekst i nastavi da čitaš.

TAJNI PROZOR
Ovde se kriju rešenja svih z a d a t a k a iz knjige. Proveri da li su tvoji odgovori tačni!

NAPOMENA
Prozore m o ž e š da otvaraš i zatvaraš po redu ili preko reda.

Veliki pozdrav Autor

PROZOR ZA PUTOVANJA V O L I M - N E VOLIM

Ovo je Miloš. On će te povesti na zanimljivo i neobično putovanje. Polazak je u ponedeljak ujutru, a povratak u nedelju uveče. Lepo se provedi!

Zdravo, ja sam Miloš. Imam deset godina. Želim da ti pokažem kako izgleda jedna nedelja u mojoj porodici. Ja živim s mamom, tatom i sestrom. Ne volim kad mi roditelji kažu: „Miloše, idi baci đubre!" Radujem se kad me sestra pita: „Da li hoćeš i moju čokoladu? Ja više ne mogu." Moj tata se zove Dejan. On mi stalno govori: „Ponedeljak je dobar za neki početak. Od ponedeljka počni da treniraš fudbal." Ja volim tatu, ali ne volim fudbal. Moj omiljeni sport je tenis. Svakog ponedeljka imam trening. Uzor mi je Novak Đoković.

M o j a m a m a se zove Sanja. O n a utorkom pravi kolače i poziva komšinicu M a r i j u u goste. Komšinica M a r i j a m e svaki put pita: „Da li i m a š devojku? Ne sviđa mi se to pitanje, a ni frizura naše komšinice. Sviđaju mi se m a m i n i kolači. Naročito kad su od čokolade.

Moja sestra se zove A n a . O n a ne voli sredu. Sredom i m a m o čas srpskog jezika. A n a se plaši da ne kaže nešto pogrešno, pa s a m o ćuti. Ja se plašim da ne zaboravim srpski, pa ne zatvaram usta. Nastavnica mi često govori: „Odlično, Miloše! A sad da čujemo i nekog drugog!' Voleo bih da i A n a progovori srpski i zavoli sredu.

t 9 i f t

§

M o j deda se zove Čeda. On živi u Srbiji. Svakog četvrtka razgovaramo telefonom. Bio s a m srećan kad mi je rekao: „Miloše, baba Zlata i ja i m a m o velike planove za A n u i tebe ovog leta. Kada v a m počinje raspust?" Živeo četvrtak! Živeo telefon! Živeo raspust! Živeo deda Čeda!

Petkom A n a i m a čas folklora. A k o se m a m a zadrži na poslu, m o r a m ja da je vodim. Zato joj kažem: „Ana, jedva čekam da porasteš!" Ja volim petak. Tada počinje vikend. M e đ u t i m , ne volim da vodim A n u na folklor. O n a uživa na času, a ja se dosađujem dok je č e k a m .

M o j a porodica subotom ide na izlet. Kad svi sednemo u kola i krenemo, m a m a pita: „Da li ste poneli kišobrane?" Ako ponesemo kišobran, sija sunce. A k o ga zaboravimo, pada kiša. Subota je puna iznenađenja. Volim iznenađenja.

M o j najbolji drug se zove Pablo. On je iz Meksika. Nedeljom idem kod njega na večeru. Pablova m a m a m e pita: „Da li voliš ljuto?" Ja k l i m n e m glavom i pojedem sve iz tanjira. Posle jezik držim u čaši s hladnom vodom. M o ž d a ću jednog dana skupiti hrabrost i reći: „Volim da se družim s Pablom, ali ne volim da jedem ljuto!"

PROZOR ZA PITANJA

v . 5

L L
1 Odgovori na sledeća pitanja:

Č i m si pored ovog prozora, z n a č i da si r a d o z n a l a i h r a b r a osoba. S a m o napred! A l i pre n e g o što u đ e š u n o v u a v a n t u r u , ž e l i m nešto da te p i t a m : - D a li više voliš da pitaš ili da o d g o v a r a š n a pitanja? Zašto?

1) Koliko Miloš ima godina?

8) Šta Miloš radi nedeljom?

2) S kim živi?

9) Koji je tvoj omiljeni dan? Zašto?

3) Šta Miloš trenira?

10) Šta najčešće radiš utorkom?

4) Kog dana Miloševa m a m a pravi kolače?

11) Kada i m a š čas srpskog jezika?

5) Kuda A n a i Miloš idu sredom? 2 Objasni poslovicu Što možeš da uradiš danas, ne ostavljaj za sutra.

6) Gde živi deda Čeda?

7) Zašto A n a voli petak?

3 Pomozi Milošu da popuni 3 Pnmozi Milošu da ooouni svoj nedeljni podsetnik. Vodim A n u na folklor.

ponedeljak utorak _

Idem na tenis.

sreda

Idem kod Pabla. Jedem kolače. Idem na izlet. Razgovaram telefonom sa deda Čedom. A n a i ja i m a m o čas srpskog jezika. nedelja četvrtak nptak ^ — subota _

4 Napravi svoj podsetnik. Upiši obaveze, želje i planove koje i m a š ove nedelje. ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja

6 A k o pravilno poredaš slova, dobićeš naziv jednog d a n a u nedelji. N a p i š i g a n a liniji. D A N E E L J K O P

i t

<

7 A k o p r a v i l n o p o r e d a š reči, dobićeš jednu rečenicu. srpskog i d e m o j e z i k a S r e d o m n a č a s

4 « 4 « « * « 41 41
i

5 Napiši n a z i v e d a n a u nedelji ć i r i l i c o m . ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota _ nedelja

8

Prevedi nazive d a n a u nedelji n a jezik z e m l j e u kojoj živiš.

sreda ponedeljak petak nedelja četvrtak utorak _ subota _

9 Povezi rečenice sa odgovarajućim slikama.
5)

A n a uživa dok igra kolo. Miloš se dosađuje dok čeka A n u .

A n a se stidi na času srpskog jezika.
6)

Miloš je u m o r a n posle treninga.

A n a se raduje kad si ja sunce. * Miloš je srećan kad razgovara sa deda Čedom.
7)

Miloš se ljuti kad ga komšinica M a r i j a pita: „Da li i m a š devojku?"

A n a je tužna kad ne ode na izlet zbog kiše.

8)

13 Pronađi dane u nedelji i zaokruži ih.

A

Č

Ž c
e T s B L C K Đ P 0 U H e T B U V N

10 Pokaži p a n t o m i m o m (pokretima i izrazom lica) kako se osećaš: uživam, dosađujem se, stidim se, u m o r a n s a m , radujem se, srećan s a m , ljutim se, tužan s a m

P e H L Đ P V K

P 0 R V 0 V L K C N E Z 0 A K H N e D
V

N T U H V D K P 1 e

K A S S R E D A V U

Ć
K C B T U C

S U B 0 T A A c F š Đ A M

U T 0 R A K T S

Č
1

11 Dopuni sledeće rečenice: U nedelji ima sedam dana. To su: ponedeljak, četvrtak Prvi dan u nedelji je Danas je utorak. Juče je bio Četvrti dan u nedelji je Subota je šesti dan u nedelji. Nalazi se između 12 Dopunjene rečenice prepiši u svesku ćirilicom. i nedelje. , a sutra j e . , subota i

PROZOR ZA ISTRAŽIVANJA

A k o voliš da istražuješ, priđi o v o m prozoru. S a z n a j kako su d a n i u nedelji dobili nazive. U p o z n a j grad Suboticu i pisca D a n i l a Kiša.

L L
U nedelji i m a sedam dana. To su: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. Zato se nedelja naziva još i sedmica. PONEDELJAK je prvi dan posle nedelje, to jest onaj koji dolazi PO NEDELJI. Tako je i dobio naziv. U n a š e m narodu se veruje da je to najbolji dan za početak novog posla. U T O R A K je dobio naziv po reči iz staroslovenskog jezika V T O R I , što je značilo DRUGI. Utorak se nalazi između ponedeljka i srede. SREDA je dobila naziv po tome što se nalazi u SREDINI nedelje. Pesnik M i l o ­ v a n Danojlić napisao je pesmu o sredi.

SREDA
Probudio se deda i gleda: Sreda. Spreda - sreda I otpozadi - sreda. I misli dugo u krevetu deda I jedna m u v a nekom nešto ne da. I broji deda: Jedna sreda, I druga sreda i treća sreda... I m a tu nekakvog reda, I m a tu nekakvog reda.

12

ČETVRTAK je ČETVRTI dan u nedelji. Kad k a ž e m o da je danas četvrtak, to znači da je juče bila sreda, a da će sutra biti petak. Prekjuče je bio utorak, a prekosutra će biti subota. PETAK je PETI dan u nedelji. U narodu je poznat izraz na Đurin petak, što znači nikad. Đurin petak pada 30. februara, koji ne postoji. SUBOTA je šesti dan u nedelji. Naziv potiče od jevrejske reči SABAT, koja označava dan odmora kod Jevreja. Subota uveče je zgodna za pravljenje zabava, jer nedeljom može duže da se spava. NEDELJA je sedmi dan u nedelji. U hrišćanstvu je to sveti dan, dan kada se NE DELA, to jest ne radi. Od reči nedelja nastalo je muško ime Nedeljko i žensko ime Nedeljka. V I K E N D - to su dva d a n a u nedelji koja se koriste za odmor. Najčešće su to subota i nedelja, ali u n e k i m z e m l j a m a to m o g u biti i četvrtak i petak ili petak i subota. Reč vikend potiče od engleske reči weekend, što znači kraj nedelje.

Zadaci za najhrabrije 14 Naziv jednog grada u Srbiji sličan je nazivu šestog dana u nedelji. Pronađi taj grad na karti. U njegovoj blizini nalazi se jezero. Ono je poznato po plažama, stazama za šetnju, sportskim terenima, zoološkom vrtu i po filmskom festivalu. Kako se zove to jezero? U tom gradu rođen je čuveni pisac Danilo Kiš. Saznaj nešto više o n j e m u 15 Iz kog mesta potiču tvoji roditelji? Pronađi ga na karti. Po č e m u je to mesto poznato?

14

16 Reši zagonetke. 1) Nikad niti ga je bilo, niti će ga biti, a sad je...? 2) Jedno drvo ima dvanaest grana, na svakoj grani po četiri gnezda, u svakom gnezdu sedam malih ptica.

17 Objasni šta znače poslovice: 1) Um caruje, snaga klade 2) Ko rano rani, dve sreće valja. grabi.

18 Pronađi poslovice sa sličnim z n a č e n j e m na jeziku zemlje u kojoj živiš.

19 Šta voliš da radiš tokom vikenda? Nacrtaj odgovarajući znak pored svakog odgovora. volim ne volim S p r e m a m svoju sobu. Bavim se sportom. Gledam TV ili igram igrice. Spavam. Učim. Slušam muziku. Idem na izlet. Čitam knjigu, crtam ili pišem. Idem u kupovinu. Četujem ili šaljem S M S poruke. Idem u goste. P o m a ž e m m a m i u k u ć n i m poslovima. Pomažem tati u k u ć n i m poslovima. Dopisi i svoje predloge.

20 Od ponuđenih odgovora sa prethodne strane izaberi samo po jedan odgovor.

Preko vikenda najviše volim da zato što Preko vikenda n a j m a n j e volim da zato što

•••••••
PROZORZA MAŠTANJA
v
Čestitam n a izboru! O v a a v a n t u r a obećava dobru z a b a v u . A k o pozoveš i svoje prijatelje, biće još z a b a v n i j e i veselije. U r a n a c stavi m a l o s m e h a , g l u m e , blok za crtanje, bojice i, n a r a v n o , m n o g o mašte. U ž i v a j !

21 Pročitaj naglas pesmu Dragana Lukića SEDMICA.

Igra kolo naokolo. Ponedeljak m o m a k jak, kolovođa lak. Do njega je utorak. U sredini reda sitno veze sreda. Četvrtak se klati, njega petak prati, a subota s a m a prepliće n o g a m a . Na kraju, u vencu, nedelja na kecu. Otkad su se sastali nisu s kolom prestali.

22 Zašto je pesnik prikazao dane u nedelji kao igrače u kolu? (Zaokruži broj ispred tačnog odgovora.) 1) U kolu uvek ima sedam igrača. 2) Zato što su dani u nedelji jedan do drugog, kao igrači u kolu. 3) Zato što se kolo igra bez prestanka nedelju dana.

23 Pažljivo pročitaj sledeći tekst, pa na linijama napiši odgovarajuće reči. Izaberi jedan od tri ponuđena predloga. DANI U NEDELJI I G R A J U KOLO Ponedeljak vodi kolo. On se sportski oblači. Na sebi ima (trenerku, pidžamu, vatrogasno odelo). (glavat, nosat, brkat).

Pored njega je utorak. Utorak i m a veliki nos. On je

U sredini kola je sreda. Dok igra, ona pravi brze sitne korake, kao da veze. Na majici i m a (slovo A , slovo S, slovo Đ).

Pored srede je četvrtak. Četvrtak se upravo najeo kolača od čokolade. Umesto da igra, on se klati levo-desno. Njegovo lice je rumeno). O d m a h iza četvrtka je petak. Pošto m u sunce ide pravo u oči, stavio je (minđuše, naočare za sunce, rukavice). Pored petka je crnokosa subota. Dok igra, prepliće n o g a m a . Levu stavlja ispred desne, a onda desnu ispred leve. Njena kosa je Nedelja je uvek n a s m e j a n a i r u m e n a kao (crna, plava, crvena). (jabuka, kruška, šljiva). (uplakano, u m a z a n o čokoladom,

24 Na osnovu ovog teksta nacrtaj dane u nedelji.

•••••« ••••••••••••••••••••NEDELJA sa svojim prijateljima ili u k u ć a n i m a ! 25 Odigraj igru V E S E L A
Za igru su ti potrebni: kockica i figurice. Uputstvo za igru: Baci kockicu i pomeri figuricu na odgovarajuće polje. Iskreno odgovori na postavljeno pitanje. A k o je tvoj odgovor DA, igraš još jednom. A k o je tvoj odgovor NE, čekaš sledeće bacanje. Pobednik je onaj koji prvi dođe do cilja. Srećno!

99000#

S

r

D a li n e d e l j o m ideš u školu? D a li p o n e d e l j k o m i m a š folklor?

D a li s r e d o m nosiš s u k n j u ? D a li u t o r k o m ručaš mrave? D a li p e t k o m igraš tenis?

AT

CILJ

t

D a li je juče bila nedelja?

D a li p o n e d e l j k o m jedeš ljuto? D a li četvrtkom i m a š čas srpskog jezika? D a li je sutra petak? D a li n e d e l j o m s p a v a š duže?

Da li n e d e l j o m doručkuješ sladoled? D a li s u b o t o m ideš u Suboticu?

D a li u t o r k o m ideš n a izlet?

Da li je sreda treći dan u nedelji?
....... ..

Da li subotom nosiš brkove?

Da li sredom igraš fudbal?

f
Da li danas imaš matematiku?

Da li ponedeljkom ideš u školu?

Da li kažeš „Dobar dan' kada odeš u goste?

Da li se raduješ vikendu? Da li petkom gledaš TV?

Da li sredom bacaš đubre?

Da li znaš kako je četvrtak dobio ime?

Da li četvrtkom radiš domaće zadatke? Da li u nedelji ima sedam dana? Da li je pesmu „Sedmica" napisao Dragan Lukić? Da li svakog dana pereš zube? Da li se subota nalazi između petka i nedelje?

#

26 S m i s l i n a s l o v z a s l e d e ć u p r i č u , p a ga n a p i š i n a liniji.

N e d e l j k o se p r o b u d i o , p o g l e d a o n a sat i p o m i s l i o : „Opet s a m se u s p a v a o ! " Brzo se o b u k a o , otvorio u l a z n a v r a t a i potrčao. M a m a m u je d o v i k n u l a : „ K u d a si p o š a o o v a k o r a n o ? " ,,U školu!", z a d i h a n o joj je o d g o v o r i o . „ A l i , Nedeljko, d a n a s je n e d e l j a ! " , u z v i k n u l a je m a m a za njim. 27 O d g l u m i o v a j d o g a đ a j s d r u g o m ili d r u g a r i c o m . 28 N a p i š i u o b l a č i ć u o d g o v a r a j u ć i tekst.

29 Pročitaj tekst. Šta se dogodilo u četvrtak i u s u b o t u ? Dopisi. DNEVNIK JEDNOG M A Č K A ponedeljak Ceo dan s a m spavao n a prozoru u k u h i n j i . Bilo je s u n č a n o i toplo. utorak S k o č i o s a m M a j i u krilo i o n a m e je č e š k a l a i z m e đ u u š i j u . U ž i v a o s a m . sreda Komšije su nabavile psa. Užas! četvrtak

30 Prepiši tekst ć i r i l i c o m .

petak N i d a n a s n e m a m m i r a od n j e g a . Trči oko k u ć e i l a j e . subota

nedelja P o m i r i l i s m o se. N i j e toliko d o s a d a n k a o što s a m m i s l i o . Z o v e se Ž u č a . S u t r a ć e m o z a j e d n o d a i s p r a t i m o M a j u do škole.

PROZOR ZNANJA

li 5

i

m

Otvori š i r o m ovaj prozor! Nauči osnovna pravila o pravopisnim znacima.

L L

-.3

Pravopisni znaci
Rečenice počinju velikim slovom, a m o g u d a se z a v r š e t a č k o m , u p i t n i k o m ili u z v i č n i k o m .
#

T A Č K A (.) se piše n a k r a j u o b a v e š t a j n i h rečenica. Obaveštajne rečenice su one k o j i m a se nešto s a o p š t a v a . M o j tata se z o v e D e j a n .

U P I T N I K ili Z N A K P I T A N J A (?) s t a v l j a m o n a kraj u p i t n i h r e č e n i c a . U p i t n e r e č e n i c e s u o n e k o j i m a se nešto pita. D a li i m a š d e v o j k u ?

U Z V I Č N I K ili Z N A K U Z V I K A (!) p i š e m o na kraju uzvičnih i zapovednih rečenica. U z v i č n e r e č e n i c e s u o n e k o j i m a se i z r a ž a v a j u č u đ e n j e , radost, strah ili n e k a d r u g a j a k a o s e ć a n j a . Živeo deda Ceda!

Zapovedne rečenice su one kojima se i s k a z u j u zapovest, d o z v o l a , m o l b a i zabrana. M i l o š e , idi b a c i đ u b r e !

Z A R E Z ili Z A P E T U (,) u p o t r e b l j a v a m o k a d a nešto n a b r a j a m o . U nedelji i m a s e d a m dana: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, s u b o t a , n e d e l j a .

D V E T A Č K E (:) u p o t r e b l j a v a m o u sledećim slučajevima: a) K a d a n a j a v l j u j e m o n e k o n a b r a j a n j e N a izlet s m o p o n e l i : s e n d v i č e , j a b u k e , sok, loptu i k i š o b r a n . b) Ispred u p r a v n o g g o v o r a P a b l o v a m a m a m e pita: „ D a li v o l i š ljuto?"

25

D a li z n a š ? A k o se p r o m e n i m e s t o z a r e z a u r e č e n i c i , m o ž e se dobiti s a s v i m d r u g a č i j e z n a č e n j e

-

26

32 Povezi p i t a n j a i o d g o v o r e . 1. D a li v o l i š s l a d o l e d od č o k o l a d e ? 2. Koji s l a d o l e d v i š e voliš - od v a n i l e ili od č o k o l a d e ? 3. D a li voliš s l a d o l e d od v a n i l e ? a) D a , v o l i m s l a d o l e d od v a n i l e . b) N e , j a v o l i m s l a d o l e d od v a n i l e . c) V i š e v o l i m s l a d o l e d od v a n i l e .

33 R e š i r e b u s .

34 M i l o š je n a p i s a o z a d a t a k , ali b e z p r a v o p i s n i h znaka. Pomozi m u da rasporedi sledeće pravopisne znake na odgovarajuća mesta!

Ja sam Miloš Imam deset godina Želim da ti pokažem kako izgleda jedna nedelja u mojoj porodici Ja živim s tatom mamom i sestrom Ne volim l<ad mi roditelji kažu Idi baci đubre Radujem se kad me sestra pita Da li hoćeš moj sladoled

35 Prevedi gornji tekst n a jezik z e m l j e u kojoj živiš.

28

SJAJNI PROZOR

Kako ćeš najlakše da naučiš neku novu reč? Vrlo jednostavno. Smisli jednu ili dve rečenice u kojima ćeš upotrebiti tu novu reč. Na primer: U džak sam stavio kamenje. Džak mi je pao na nogu.

avantura - uzbudljiv, zanimljiv događaj, pustolovina avanturista - onaj koji učestvuje u avanturama, pustolov bara - voda koja se zadržava na zemlji posle kiše čarobnjak - onaj koji ima moć da izvodi čarolije, ono što nije moguće po zakonima prirode čarolija - ono što je natprirodno ili čarobno, očaravajuće, privlačno dosađivati se - osećati se bezvoljno zato što nema zanimljivih događaja dvorac - raskošna kuća u kojoj žive kralj i kraljica džak - vreća od grubog platna u koju se mogu staviti: krompir, pesak, brašno i si. đak - onaj koji ide u školu, učenik frizura - kosa oblikovana češljanjem, šišanjem ili feniranjem hrabrost - osobina onoga koji je hrabar, odvažan, neustrašiv iznenađenje - osećanje izazvano neočekivanim događajem izreka - mudra misao, poslovica kec - poslednji igrač u kolu; na kecu - na kraju klada - neobrađen komad drveta, balvan, cepanica klimnuti glavom - učiniti pokret glavom nadole sa značenjem: da, hoću, želim kolovođa - onaj koji vodi kolo mašta - moć zamišljanja slika i događaja mudro - pametno, u m n o otpozadi - sa zadnje strane, odostrag, straga podsetnik - sveščića podeljena po danima u koju se upisuju dnevne obaveze, rokovnik poslovica - kratka poučna izreka koja je izraz životnog iskustva i mudrosti radoznalost - osobina onoga koji želi da sazna nešto novo, koji je radoznao, ljubopitljivost ranac - torba koja se nosi na leđima rečnik - knjiga u kojoj su objašnjena značenja reči nekog jezika ili su reči prevedene na strani jezik i poredane abecednim, odnosno azbučnim redom sabat - dan odmora kod Jevreja spreda - s prednje strane, na prednjoj strani, napred staroslovenski jezik - prvi i najstariji pisani ili književni slovenski jezik uzor - ono što služi kao primer dobrih osobina; onaj na koga se treba ugledati zagonetka - pitalica, pitanje na koje treba mudro odgovoriti

TAJNI PROZOR
i

Kad resiš zadatke iz knjige, pogledaj kroz ovaj prozor i proveri svoje odgovore.

9

1) Miloš ima 10 godina. 2) Miloš živi s tatom, m a m o m i sestrom. 3) On trenira tenis. 4) Miloševa m a m a pravi kolače svakog utorka. 5) A n a i Miloš sredom idu n a čas srpskog jezika. 6) Deda Čeda živi u Srbiji. 7) Zato što petkom ima čas folklora. 8) Nedeljom Miloš ide kod Pabla na večeru. 3 ponedeljak - Idem na tenis. utorak - Jedem kolače. sreda - A n a i ja imamo čas srpskog jezika. četvrtak - Razgovaram telefonom sa deda Čedom. petak - Vodim A n u na folklor, subota - Idem na izlet. * nedelja - Idem kod Pabla. 5

1) A n a uživa dok igra kolo. 7) Miloš se dosađuje dok čeka A n u . 3) A n a se stidi na času srpskog jezika. 5) Miloš je umoran posle treninga. 4) A n a se raduje kad sija sunce. 6) Miloš je srećan kad razgovara sa deda Čedom. 8) Miloš se ljuti kad ga komšinica Marija pita: „Da li imaš devojku?" 2) A n a je tužna kad ne ode na izlet zbog kiše. 11 U nedelji ima sedam dana. To su: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. Prvi dan u nedelji j e ponedeljak. Danas je u t o r a k . Juče je bio ponedeljak, a sutra je sreda. Četvrti dan u n e d e l j i je četvrtak. Subota je šesti d a n u n e d e l j i . Nalazi s e i z m e đ u petka i n e d e l j e . 12

n o H e a e j b a K , v T o p a K , cpeaa, n e T B p T a K , n e i a i c ,

cy6oTa, Heae/ba

y HeaejbH H M a ceaaivi AaHa. To cy: n o H e a e j b a K ,

VTopaK, cpe,aa, MeTBpTaK, neTaK, cy6oTa h H e ^ e ^ a .

6 PONEDELJAK 7 Sredom idemo na čas srpskog jezika.
30

n p B H a a H y HeaejbH je noHe,aejfeaK. flaHac je y r o p a K . Jy^ie je 6ho n o H e a e j b a K ,

a cyipa j e cpeaa. HeTBpTH a a H y Heaeibii je HeTBpTaK. Cy6oTa j e iuec™ aaa y uep,ejbn. Hajia3H c e H 3 M e b y nenca h Heae^>e.

•••••••

Abeceda

Aa

Bb

Cc li Pp Rr

Čč Jj Ss Tr

Ćć Kk Šš

Dd LI Tt

Dždž Ljlj

Đđ

Ee

Ff Njnj Zž

Gg Hh Oo
Azbuka

Mn Nn

Uu Vv Ee 33

Aa Jj

B6
KK

BB J I JI

>IOK

H H

| Jbib M M

H H

H>H>

Oo

nn | PP

Tih
Dani u nedelji*
autor J a s m i n k a Petrović prvo izdanje
»ffi

0$

Xx

Ilu
CIP - KaTajiorH3auHja y rry6jiHKaiiHJH H a p o a H a 6 H 6 j i H O T e K a CpSnje, B e o r p a a 395-053.3(02.053.2) nETPOBHTi, J a c M H H K a , 1960Dani u nedelji / J a s m i n k a Petrović ; ilustrator M i l a n Pavlović. - 1 . izd. Beograd : Kreativni c e n t a r , 2008 (Beograd I n t e r g r a f ) . - 32 str.: ilustr.; 20 c m . (Edicija Prozor u srpski jezik)

ilustrator m r M i l a n Pavlović

urednici m r Ljiljana M a r i n k o v i ć i m r S l a đ a n a Ilić autor rečnika i lektor Violeta Babić <£ redaktor g m r A l e k s a n d r a Stanić »§J grafički dizajner Jelena Reljić izdaje Kreativni centar, Gradištanska 8, 11120 Beograd, Srbija www.kreativnicentar.rs

e-mail: info@kreativnicentar.rs za izdavača m r Ljiljana M a r i n k o v i ć tiraž 2.000 Autor zahvaljuje n a podršci n a s t a v n i c i m a srpskog jezika iz Švedske, posebno Tanji Savić, A n i Šebešćen i Zorki Jovičić. štampa Intergraf

Tiraž 2.000. I S B N 978-86-7781-659-9 C O B I S S . S R - I D 154021132