You are on page 1of 2

STATIKA KONSTRUKCIJA 2 ‐ I termin 30.08.2019.

I zadatak približna metoda II zadatak tačna metoda

Osvojeni % na Osvojeni % na  OSVOJENI  Osvojeni % na 


zadatku zadatku >40 BODOVI zadatku
1 4 2016 Miljan Ralević 66 66 40 40 25.97
2 16 2016 Slavko Savićević 43 43 51 51 23.03
3 32 2016 Teodora Bjelajac 2 0 6 0 0.00
4 33 2016 Tijana Cimbaljević 48 48 50 50 24.01
5 43 2016 Milica Vučinić 0 0 0 0 0.00
6 49 2016 Ilija Bošković 0 0 0 0 0.00
7 80 2016 Vladan Veličković 0 0 0 0 0.00
8 83 2016 Marijana Grgur 62 62 40 40 24.99
9 99 2016 Filip Milić 0 0 0 0 0.00
10 102 2016 Ana Kalezić 0 0 2 0 0.00
11 2 2015 Marija Radonjić 0 0 0 0 0.00
12 21 2015 Stefan Madžgalj 0 0 0 0 0.00
13 53 2015 Milica Krivokapić 47 47 45 45 22.54
14 71 2015 Bojana Todorović 0 0 0 0 0.00
15 83 2015 Tamara Jocović 0 0 21 0 0.00
16 1 2014 Ivana Konatar 0 0 0 0 0.00
17 13 2014 Dino Dešić 51 51 40 40 22.30
18 26 2014 Lejla Skoko 62 62 49 49 27.20
19 32 2014 Vladan Drakul 0 0 0 0 0.00
20 60 2014 Haris Košuta 0 0 0 0 0.00
21 89 2014 Aleksandar Lutovac 0 0 0 0 0.00
22 97 2014 Milica Jaredić 0 0 0 0 0.00
23 106 2014 Radosav Medojević 17 0 0 0 0.00
24 139 2014 Kristina Djurkovic 40 40 41 41 19.85
25 4 2013 Zorica Terzić 0 0 0 0 0.00
26 9 2013 Nikola Nikolić 0 0 0 0 0.00
27 68 2013 Milivoje Blagojević 15 0 10 0 0.00
28 73 2013 Milica Koprivica 0 0 29 0 0.00
29 93 2013 Tarik Hadžić 0 0 0 0 0.00
30 128 2013 Aleksandra Pudar 73 73 45 45 28.91
31 132 2013 Edina Košuta 26 0 22 0 0.00
32 135 2013 Jelena Roćenović 0 0 0 0 0.00
33 42 2012 Nataša Tagić 0 0 0 0 0.00
34 75 2012 Vladimir Božović 0 0 0 0 0.00
35 101 2012 Stefan Mijanović 0 0 0 0 0.00
36 5 2011 Milija Milićević 76 76 43 43 29.16
37 95 2011 Luka Eraković 0 0 0 0 0.00
38 118 2011 Bogdan Vukotić 0 0 0 0 0.00
39 4 2010 Blažo Kovačević 50 50 40 40 22.05
40 101 2010 Adna Mahmutović 40 40 40 40 19.60
41 123 2010 Caf Kućević 0 0 0 0 0.00
42 8 2009 Milivoje Todorović 0 0 0 0 0.00
43 15 2009 Aleksandar Nikolić 43 43 47 47 22.05
44 25 2009 Ana Miladinović 0 0 0 0 0.00
45 36 2009 Nikola Pajović 0 0 0 0 0.00
46 41 2009 Vid Ljujić 0 0 0 0 0.00
47 43 2003 Bisera Hot 0 0 0 0 0.00
Bodovi sa kolokvijuma