You are on page 1of 4

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Departamenti i Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë


Nr. ID e maturës Programi i studimit
1 191216500027 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
2 191705500023 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
3 193625000271 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
4 191755100087 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
5 191755100095 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
6 191216500024 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
7 191937900297 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
8 193724500181 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
9 191216500048 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
10 190100600149 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
11 191755100310 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
12 191755100327 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
13 191758100013 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
14 191755100299 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
15 192134700026 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
16 193724500008 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
17 192134700005 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
18 190403600018 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
19 193625000275 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
20 191936800145 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
21 191705100092 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
22 190810600014 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
23 190504700139 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
24 192053900032 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
25 190460900043 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
26 191705800052 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
27 191706700044 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
28 191705700051 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
29 191216500098 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
30 191937400256 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
31 191705200201 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
32 191755100217 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
33 191705100036 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
34 191706000068 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
35 192134200348 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
36 190144100005 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
37 190403500090 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
38 191755100282 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
39 191705200168 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
40 190709400060 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
41 191935600186 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
42 193343400082 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
43 190460900229 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
44 191706400152 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
45 191758100041 Mekanikë Impiante Industriale dhe Bujqësore (2-vjeçar)
ë
Mesatare sipas VKM
7.91
7.81
7.79
7.64
7.49
7.41
7.41
7.16
7.11
6.84
6.77
6.72
6.71
6.69
6.69
6.64
6.64
6.64
6.57
6.53
6.52
6.51
6.51
6.49
6.48
6.48
6.47
6.47
6.47
6.47
6.46
6.45
6.45
6.45
6.45
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.43
6.41
6.41
6.4