You are on page 1of 112

Rev.

12/2018

NOŠENE TRAKTORSKE PRSKALICE

AGS 400 EN
AGS 600 EN
AGS 800 EN
AGS 1000 EN
AGS 1200 EN
I GARNITURE ZA PRSKANJE

10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX


UPUTE ZA UPORABU

AGROMEHANIKA pridržava prava na promjenu dizajna ili proizvoda bez bilo kakve obaveze na informiranje kupca prije
i nakon svake promjene.
UPUTE ZA UPORABU

SADRŽAJ:

1 OPĆENITO .................................................................................................. 6
2 ZDRAVSTVENO-SIGURNOSNA UPOZORENJA I MJERE .............. 7
2.1 ZNAKOVI SIGURNOSTI ............................................................................ 7
2.2 ODRŽAVANJE SIGURNOSNIH ZNAKOVA ............................................ 7
2.3 PRIPRAVNOST NA OPASNOSTI .............................................................. 7
2.4 UKLANJANJE NEOVLAŠTENIH OSOBA ................................................ 7
2.5 SIGURNOST U RUKOVANJU KEMIJSKIM SREDSTVIMA .................. 8
2.6 OZNAKE ZA OPASNOSTI S OBZIROM NA STUPANJ OPASNOSTI ... 9
2.7 OPASNOST OD MEHANIČKIH OZLJEDA............................................. 10
2.8 OPASNOSTI KOJE PROUZROČAVAJU TEKUĆINE POD VISOKIM TLAKOM
...................................................................................................................... 10
2.9 RADNO MJESTO OPERATERA STROJEM ............................................ 10
2.10 OSOBNA ZAŠTITA ................................................................................... 11
2.11 ZAŠTITA DIŠNIH PUTOVA ..................................................................... 11
2.12 ZAŠTITA KOŽE ......................................................................................... 12
2.13 ODRŽAVANJE ZAŠTITNE OPREME...................................................... 12
2.14 SIGURAN RAD .......................................................................................... 12
2.15 SIGURNO ODRŽAVANJE ........................................................................ 13
2.16 VOŽNJA PO CESTI .................................................................................... 14
2.17 POSTUPCI U NESREĆAMA S KEMIKALIJAMA .................................. 14
2.18 PROPISI O UPOTREBI STROJA .............................................................. 14
3 ZNAKOVI SIGURNOSTI NA STROJEVIMA I UPUTE ZA UPORABU 15
4 OPIS............................................................................................................. 17
4.1 TOČKE PODIZANJA ................................................................................. 17
4.2 SASTAVNI DIJELOVI PRSKALICE ........................................................ 18
4.3 IDENTIFIKACIJSKI BROJ ........................................................................ 19
4.3.1 EVIDENCIJSKA TABLICA STROJA ......................................................19
4.3.2 EVIDENCIJSKA TABLICA CRPKE ........................................................19
4.3.3 EVIDENCIJSKA TABLICA GARNITURE ZA PRSKANJE ..................19
4.4 .FUNKCIJSKA SHEMA ............................................................................. 20
4.5 DODATNA OPREMA ................................................................................ 23
5 PRIKLJUČIVANJE PRSKALICE NA TRAKTOR .............................. 24
6 POGONSKA - KARDANSKA OSOVINA (NIJE PRILOŽENA) ........ 25
6.1 SIGURNOST KORISNIKA ........................................................................ 25
6.2 PRIKLJUČIVANJE KARDANSKE OSOVINE ........................................ 25
7 PODROBNIJI OPIS S UPUTAMA ZA RAD ......................................... 27
7.1 GLAVNI SPREMNIK ................................................................................. 27
7.2 SPREMNIK ZA ISPIRANJE ...................................................................... 28
AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018
1
UPUTE ZA UPORABU
7.3 SPREMNIK ZA PRANJE RUKU ............................................................... 28
7.4 MLAZNICA ZA MIJEŠANJE .................................................................... 28
7.5 USISNI FILTER .......................................................................................... 28
7.5.1 ČIŠĆENJE ULOŠKA FILTERA................................................................28
7.6 MLAZNICE ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOG SPREMNIKA 29
7.7 POSUDA ZA PUNJENJE ........................................................................... 29
7.7.1 DJELOVANJE POSUDE ZA PUNJENJE .................................................31
7.8 MLAZNICA ZA PRANJE AMBALAŽE ................................................... 31
7.9 OPIS POSTAVKI VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠĆENJE AGS 400 EN 32
7.9.1 PRSKANJE.................................................................................................32
7.9.2 POTPUNO ČIŠĆENJE PRSKALICE ........................................................33
7.9.3 DJELOMIČNO ČIŠĆENJE PRSKALICE .................................................33
7.10 OPIS POSTAVKI VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠĆENJE AGS 600 EN 34
7.10.1 PRSKANJE.................................................................................................34
7.10.2 POTPUNO ČIŠĆENJE PRSKALICE ........................................................34
7.10.3 DJELOMIČNO ČIŠĆENJE PRSKALICE .................................................34
7.11 OPIS POSTAVKI VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠĆENJE AGS 800-1200EN
...................................................................................................................... 35
7.11.1 PRSKANJE.................................................................................................35
7.11.2 POTPUNO ČIŠĆENJE PRSKALICE ........................................................35
7.11.3 DJELOMIČNO ČIŠĆENJE PRSKALICE .................................................35
8 DODATNA OPREMA ............................................................................... 36
8.1 KOMPLET ZA VANJSKO PRANJE UREĐAJA ZA PRSKANJE ........... 36
8.2 KOŠARA ZA USISAVANJE S USISNOM CIJEVI .................................. 36
8.1 ISPIRAČ CJEDILA ..................................................................................... 37
8.2 ISPIRAČ AMBALAŽE I CJEDILA ........................................................... 37
8.2.1 PUNJENJE GLAVNOG SPREMNIKA .....................................................38
9 REGULATOR TLAKA ............................................................................. 41
9.1 REGULATOR TLAKA PR3 ....................................................................... 41
9.1.1 OZNAKE REGULATORA ........................................................................41
9.1.2 CENTRALNI REGULACIJSKI VENTIL .................................................42
9.1.3 SAMOČISTEĆI TLAČNI FILTER............................................................42
9.1.4 RAZVODNO-REGULACIJSKI VENTIL "B" ..........................................43
9.1.5 RAZVODNI VENTIL "C" .........................................................................43
9.1.6 DODATNI RAZVODNI VENTIL NA TLAČNOM VODU .....................43
9.1.7 PODEŠAVANJE REGULATORA ZA RAD ............................................44
9.2 REGULATOR TLAKA PR3 ECF .............................................................. 44
9.3 SASTAVNI DIJELOVI REGULATORA TLAKA .................................... 44
9.4 OZNAKE REGULATORA ......................................................................... 45
9.5 OPIS GLAVNIH SASTAVNIH DIJELOVA REGULATORJA ................ 45
9.5.1 CENTRALNI REGULACIJSKI SUSTAV ................................................45
9.5.2 KONTROLNI PANO .................................................................................46

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


2
UPUTE ZA UPORABU
9.5.3 MANOMETAR ..........................................................................................46
9.6 REGULATOR TLAKA PR3 ECFM ........................................................... 47
9.6.1 RAZVODNO-REGULACIJSKI VENTIL EC (ARAG) ............................47
9.6.2 ODRŽAVANJE REGULATORA TLAKA ...............................................47
10 CRPKE ........................................................................................................ 48
10.1 KONTROLA PRIJE UPOTREBE .............................................................. 48
10.2 UPOTREBA ................................................................................................ 49
10.3 NAKON UPOTREBE ................................................................................. 49
10.4 KLIPNO MEMBRANSKA CRPKA BM 150/20 ....................................... 49
10.5 TEHNIČKI PODACI ................................................................................... 49
10.5.1 ZAMJENA ULJA .......................................................................................50
10.5.2 KONTROLA MEMBRANA NA CRPKI 150/20, 105/20, 65/30 ..............50
10.5.3 UPUTE U SLUČAJU OŠTEĆENJA MEMBRANE .................................50
10.5.4 ODRŽAVANJE ..........................................................................................50
11 PODIZANJE ............................................................................................... 51
11.1 RUČNOM DIZALICOM ............................................................................ 51
11.2 HIDRAULIČNO PODIZANJE ................................................................... 51
11.3 AMORTIZACIJA GARNITURE ZA PRSKANJE..................................... 52
11.3.1 S AMORTIZEROM ...................................................................................52
11.3.2 SA ZRAČNIM JASTUKOM......................................................................53
12 GARNITURE ZA PRSKANJE 12 HLX I 15 HLX ................................ 54
12.1 OSOBINE GARNITURA ZA PRSKANJE 12HLX I 15HLX ................... 54
12.2 KOMPONENTE ZA UPRAVLJANJE S GARNITUROM ZA PRSKANJE55
12.2.1 KONTROLNI PANO .................................................................................55
12.2.2 PRIKLJUČIVANJE GARNITURE ZA PRSKANJE NA TRAKTOR ......56
12.2.1 SHEMA ZA POVEZIVANJE 12 HLX i 15 HLX ......................................58
12.3 TRANSPORTNA ZAŠTITA ....................................................................... 59
12.3.1 MEHANIČKI NASLONJALI ZA RUKU I RAMU ..................................59
12.3.2 MEHANIČKE ZAŠTITE PROTIV OTVARANJA RUKU I TRANSPORTNOM
POLOŽAJU ................................................................................................59
12.3.3 ZAŠTITA OD OTVARANJA I ZATVARANJA RUKU ..........................60
12.4 OSOBINE GARNITURA ZA PRSKANJE 12 HLX I 15 HLX ................. 61
12.4.1 HIDRAULIČNA BLOKADA S UBLAŽAVANJEM ...............................61
12.4.2 HIDRAULIČNA NIVELACIJA ................................................................64
12.4.3 VODILICE..................................................................................................66
12.4.4 SIGURNOSNA RUKA ..............................................................................66
12.4.5 OKOVI, RAME I RUKE ............................................................................67
12.4.6 Mehanizam za otvaranje ruku .....................................................................67
12.4.7 PODEŠAVANJE BRZINE HIDRAULIČNIH CILINDARA ....................70
12.5 OPIS RADA ................................................................................................ 71
12.5.1 OTVARANJE GARNITURE ZA PRSKANJE ..........................................71
12.5.2 ZATVARANJE GARNITURE ZA PRSKANJE .......................................72
AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018
3
UPUTE ZA UPORABU
12.5.3 RAD S GARNITUROM ZA PRSKANJE .................................................72
12.5.4 RAD S JEDNOSTRANO ZATVORENIM RUKAMA .............................73
12.6 ODJELJCI ZA PRSKANJE I MLAZNICE ................................................ 73
12.6.1 SHEMA POVEZIVANJA ..........................................................................73
13 GARNITURE ZA PRSKANJE 10 MRX, 12 MRX I 15 MRX .............. 74
13.1 TRAPEZOIDNI MEHANIZAM ................................................................. 74
13.2 OTVARANJE/ZATVARANJE GARNITURA ZA PRSKANJE 10 MRX, 12 MRX,
15 MRX ....................................................................................................... 75
14 GARNITURE ZA PRSKANJE 12 MY, 12 MY-H.................................. 79
14.1 TRAPEZOIDNI MEHANIZAM ................................................................. 79
14.2 BLOKADA .................................................................................................. 80
14.3 GARNITURA ZA PRSKANJE 12 MY ...................................................... 80
14.3.1 OTVARANJE/ZATVARANJE GARNITURE ZA PRSKANJE IZ
TRANSPORTNOG POLOŽAJA U RADNI POLOŽAJ I OBRNUTO .....80
14.3.2 HIDRAULIČNA NIVELACIJA (DODATNA OPREMA) .......................81
14.4 GARNITURA ZA PRSKANJE 12MY-H ................................................... 81
14.5 KOMPONENTE ZA UPRAVLJANJE S GARNITUROM ZA PRSKANJE82
14.5.1 KONTROLNI PANO .................................................................................82
14.5.2 PRIKLJUČIVANJE GARNITURE ZA PRSKANJE NA TRAKTOR ......84
14.5.3 SHEMA POVEZIVANJA 12 MY-H .........................................................86
14.5.4 RAD S JEDNOSTRANO ZATVORENIM RUKAMA .............................87
15 ODRŽAVANJE PRSKALICE ................................................................. 88
15.1 CIJEVI ZA PRSKANJE .............................................................................. 88
15.2 TRI-JET NOSAČ MLAZNICE ................................................................... 88
15.3 ODRŽAVANJE GARNITURE ZA PRSKANJE ........................................ 89
15.4 SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA .............................................................. 90
15.5 ČIŠĆENJE UREĐAJA ZA PRSKANJE ..................................................... 90
15.6 ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE IZVAN SEZONE ............................. 91
15.6.1 CIJEVI ........................................................................................................91
15.6.2 BOJA ..........................................................................................................92
15.6.3 SPREMNIK ................................................................................................92
15.6.4 REGULATOR TLAKA ..............................................................................92
15.6.5 CRPKA .......................................................................................................92
15.6.6 POGONSKA OSOVINA-KARDAN .........................................................92
15.6.7 VIJCI...........................................................................................................92
15.6.8 CIJEVNI SPOJEVI .....................................................................................92
15.6.9 OSTALI DIJELOVI ...................................................................................93
15.7 MOMENT PRITEZANJA VIJAKA ........................................................... 94
16 MOGUĆE GREŠKE.................................................................................. 95
17 TEHNIČKI PODACI ................................................................................ 96
17.1 OZNAKE ..................................................................................................... 96
AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018
4
UPUTE ZA UPORABU
17.2 DIMENZIJE I MASE .................................................................................. 96
17.3 DIMENZIJE IN MASE ............................................................................... 97
17.3.1 KOMBINACIJSKA MATRICA ................................................................98
17.4 PRIKLJUČAK ZA KONTROLNO MJERENJE PROTOKA CRPKE ...... 98
17.5 PRIKLJUČAK ZA KONTROLNO MJERENJE TLAKA.......................... 99
17.6 KONTROLNO MJERENJE PRITIKA MLAZNICE ................................. 99
17.7 UKLANJANJE PRSKALICE ..................................................................... 99
17.8 MATERIJALI I RECIKLAŽA .................................................................... 99
18 OPĆE UPUTE ZA PRSKANJE ............................................................. 100
18.1 VRSTE MLAZNICA U POLJOPRIVREDI ............................................. 101
18.1.1 ŠPRANJASTE MLAZNICE S PLOSNATIM MLAZOM ......................101
18.1.2 VRTNE MLAZNICE ...............................................................................101
18.2 UTJECAJ VJETRA ................................................................................... 102
18.3 POTROŠNJA VODE TIJEKOM PRSKANJA ......................................... 102
18.4 TABLICE PROTOKA MLAZNICA ........................................................ 103
18.4.1 TABLICA 1: PROTOK MLAZNICA LECHLER (U L/MIN): ...............103
18.5 KORIŠTENJE TABLICA ......................................................................... 104
18.5.1 ODABIR ŽELJENE MLAZNICE ............................................................104
18.5.2 ODABIR ISPRAVNE BRZINE VOŽNJE I PRIKLADNOG RADNOG TLAKA
..................................................................................................................104
18.6 RAZLIČITI IZRAČUNI ............................................................................ 104
19 BILJEŠKE ................................................................................................ 105

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


5
SADRŽAJ SLIKA
Slika 3.1: Prskalica AGS 400EN/600 EN S GARNITUROM ZA PRSKANJE 12 MRX .......15
Slika 4.1: Točke podizanja ........................................................................................................17
Slika 4.2: Sastavni dijelovi prskalice. .......................................................................................18
Slika 4.3: Shema povezivanja AGS 800-1200 EN ...................................................................20
Slika 4.4: Shema povezivanja AGS 600 EN .............................................................................21
Slika 4.5: Shema povezivanja AGS 400 EN .............................................................................22
Slika 5.1: Prikazani tritočkovni sustav montiranja prskalice ....................................................24
Slika 7.1: Poklopac spremnika ..................................................................................................27
Slika 7.2: Mlaznica za miješanje...............................................................................................28
Slika 7.3: Filter..........................................................................................................................29
Slika 7.4: Mlaznica za čišćenje spremnika ...............................................................................29
Slika 7.5: Posuda za punjenje. ..................................................................................................30
Slika 7.6: Ventil posude za punjenje. ........................................................................................30
Slika 7.7: Funkcijski dijagram posude za punjenje...................................................................30
Slika 7.8: Posuda za punjenje. ..................................................................................................31
Slika 7.9: Funkcijski dijagram AGS 400 EN ............................................................................32
Slika 7.10: Naljepnica za prskanje. ...........................................................................................32
Slika 7.11: Naljepnica za cjelovito čišćenje..............................................................................33
Slika 7.12: Naljepnica za djelomično čišćenje..........................................................................33
Slika 7.13: Funkcijski dijagram AGS 600 EN ..........................................................................34
Slika 7.14: Funkcijski dijagram AGS 800-1200 EN.................................................................35
Slika 8.1: Komplet za vanjsko pranje. ......................................................................................36
Slika 8.2: Usisna košara s usisnom cijevi .................................................................................36
Slika 8.3: Ispirač cjedila. ...........................................................................................................37
Slika 8.4: Ispirač ambalaže i cjedila..........................................................................................37
Slika 8.5: Punjenje gl. spremnika AGS 400 EN. ......................................................................38
Slika 8.6: Punjenje gl. spremnika AGS 600 EN. ......................................................................38
Slika 8.7: Punjenje gl. spremnika AGS 800-1200 EN. .............................................................39
Slika 8.8: a) Cijev fi40, b) nastavak, c) priključak, d) protupovratni ventil. ............................40
Slika 9.1: Regulator tlaka PR3. .................................................................................................41
Slika 9.2: Centralni regulacijski ventil. .....................................................................................42
Slika 9.3: Dodatni razvodni ventil na tlačnom vodu. ................................................................43
Slika 9.4: Regulator tlaka. .........................................................................................................44
Slika 9.5: Centralni regulacijski sustav. ....................................................................................45
Slika 9.6: Kontrolni pano. .........................................................................................................46
Slika 9.7: Manometar. ...............................................................................................................46
Slika 9.8: Razvodno regulacijski ventil. ...................................................................................47
Slika 10.1: Crpka.......................................................................................................................48
Slika 10.2: Grafikon radnog tlaka crpke ovisno o tlaku zraka u ventilatoru. ...........................48
Slika 11.1: a) Ručno dizalo, b) zatezna opruga, c) klizač .........................................................51
Slika 11.2:a) Blokirni ventil, b) prigušni ventil. .......................................................................51
Slika 11.3: a) Pneumatska podloga, b) vodilica, c) vezni profil, d) hidraulični cilindar, e) nastavak za
punjenje, f) pneumatska veza......................................................................................52
Slika 11.4: a) Pneumatska podloga, b) vezni profil, c) hidraulični cilindar, d) vezni profil.....53
Slika 12.1: Garnitura HLX ........................................................................................................54
UPUTE ZA UPORABU
Slika 12.2: Kontrolni pano ........................................................................................................55
Slika 12.3: Kontrolni pano i kabel ............................................................................................56
Slika 12.4: Hidraulične cijevi....................................................................................................57
Slika 12.5: Shema za povezivanje 12-15 HLX .........................................................................58
Slika 12.6: Naslonjalo ...............................................................................................................59
Slika 12.7: Mehaničke zaščite otvoranja...................................................................................60
Slika 12.8: Mehanizam .............................................................................................................60
Slika 12.9: Hidravlični cilindar blokade i ublaživači ................................................................61
Slika 12.10: Hidravlični cilindar blokade i ublaživači ..............................................................62
Slika 12.11: Posebnoj pripremi za punjenje cilindra ................................................................62
Slika 12.12 ................................................................................................................................63
Slika 12.13 ................................................................................................................................63
Slika 12.14 ................................................................................................................................65
Slika 12.15 ................................................................................................................................65
Slika 12.16 Vodilice..................................................................................................................66
Slika 12.17: Klizna pločica .......................................................................................................66
Slika 12.18: Sigurnosna ruka ....................................................................................................66
Slika 12.19: Elastična ruka........................................................................................................67
Slika 12.20: Mesto ležajnih puš ................................................................................................67
Slika 12.21: 1) Hidravlični cilinder, 2) napenjalni drog ...........................................................68
Slika 12.22: 3) Mehanizem druge roke .....................................................................................68
Slika 12.23: Nastavljiv vijak .....................................................................................................68
Slika 12.24: Nastavljiv vijak .....................................................................................................69
Slika 12.25: MEsto mazalke .....................................................................................................69
Slika 12.26: 1) Kronska matica, 2) končni nastavek, 3) inbus vijaka .......................................70
Slika 12.27: Hidr. cilinder za dvig oz. spust rok .......................................................................70
Slika 12.28: 1) Hidravlični cilinder, 2) dvojni blokirni ventil, 3) dušilka ................................71
Slika 12.29: Odpiranje garniture ...............................................................................................72
Slika 12.30: Razporeditev šob ..................................................................................................73
Slika 13.1: Garnitura škropilna 12-15 MRX.............................................................................74
Slika 13.2: Trapezni mehanizem ...............................................................................................75
Slika 13.3: Blokada ...................................................................................................................76
Slika 13.4:Varovalni zatik.........................................................................................................76
Slika 13.5: Napenjalka ..............................................................................................................77
Slika 13.6 ..................................................................................................................................77
Slika 13.7: Odmik zadnje roka ..................................................................................................78
Slika 14.1: Štiritočkovni trapezni sistem ..................................................................................79
Slika 14.2: Blokada ...................................................................................................................80
Slika 14.3: Odpiranje roke 1 .....................................................................................................81
Slika 14.4: Mehanizem s kolescem ...........................................................................................82
Slika 14.5: Kontrolni pano ........................................................................................................82
Slika 14.6: Kontrolni pano ........................................................................................................84
Slika 14.7 ..................................................................................................................................85
Slika 14.8: Hidravlična shema 12 MY-H..................................................................................86

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


1
UPUTE ZA UPORABU
Slika 14.9: Transportna varovala ..............................................................................................87
Slika 15.1: Škropilne cevi .........................................................................................................88
Slika 15.2: Tri-Jet mlaznica ......................................................................................................89
Slika 15.3: Podmazivačima .......................................................................................................89
Slika 15.4: Svetlobna signalizacija ...........................................................................................90
Slika 15.5: Tesnenje cevnih spojev ...........................................................................................93
Slika 15.6: Zategovanje cevnih spojev .....................................................................................93
Slika 17.1 ..................................................................................................................................98
Slika 17.2: Merjenje pretoka šobe.............................................................................................99
Slika 18.1: Šoba s sploščenim curkom....................................................................................101
Slika 18.2: Nastavitev šob na garnituri ...................................................................................101
Slika 18.3: Shema curka vrtinčnih šob....................................................................................102

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


2
UPUTE ZA UPORABU

Prskalica AGS 600EN s garniturom za prskanje 12MY-H.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


3
UPUTE ZA UPORABU

ES IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač:

AGROMEHANIKA, proizvodnja i trgovina Kranj d.d.


Hrastje 52 a, KRANJ, SLOVENIJA

Izjavljuje da je proizvod:

PRSKALICA AGS 400 EN


PRSKALICA AGS 600 EN
PRSKALICA AGS 800 EN
PRSKALICA AGS 1000 EN
PRSKALICA AGS 1200 EN
izrađen u skladu s:

1. Direktivom o strojevima 2006/42/ES;


2. Direktivom 2009/127/ES o promjenama Direktive 2006/42/ES s obzirom na strojeve za
primjenu pesticida;
3. Pravilinikom o zahtjevima s obzirom na ispravno djelovanje uređaja za primjenu
farmaceutskih sredstava i o uvjetima te načinu izvođenja njihovih pregleda (Ur.list RS,
br.101/2013)

Pritom su bili uzeti u obzir slijedeći harmonizirani europski standardi o sigurnost:


SIST EN ISO 4254-1:2013 - Poljoprivredni strojevii – Sigurnost - 1. dio: Opći zahtjevi;
SIST EN ISO 4254-6:2010 - Poljoprivredni strojevi – Sigurnost - 6. dio: Prskalice i uređaji za
distribuciju tekućih gnojiva (ISO 4254-6:2009);
SIST EN ISO 4254-6:2010/ AC:2011 - Ispravak AC:2011 k standardu SIST EN ISO 4254-6:2010;
SIST EN ISO 12100:2011 - Sigurnost strojeva– Opća načela planiranja– Ocjena rizika i smanjenja
rizika (ISO 12100:2010);
SIST EN ISO 13857:2008 - Sigurnost strojeva – Sigurnosne udaljenosti koje sprječavaju prihvat
drugih opasnih područja gornjim i donjim udovima.

Kranj, 11.3.2018

Voditelj proizvodnje: Direktor:


(odg. za teh.dokumentaciju)
Jan Šinkovec
Matjaž Kuhar, dipl.ing.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


4
UPUTE ZA UPORABU

ZAHVALA
Zahvaljujemo se za Vaše iskazano povjerenje odabirom uređaja za prskanje AGROMEHANIKA za
kemijsku zaštitu biljaka. Pouzdanost i kapacitet uređaja ovisi o vašoj brizi za uređaj. Prije priključivanja
uređaja za prskanje na traktor, provjerite i pročitajte upute za uporabu i uzimajte ih u obzir tijekom
rukovanja sa strojem. Upute sadrže bitne podatke za učinkovitu i sigurnu upotrebu te dugi životni vijek
stroja.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


5
UPUTE ZA UPORABU

1 OPĆENITO
Uređaj za prskanje projektiran je i konstruiran za primjenu kemijskih sredstava u vodenoj otopini koja
se obično koristi za kemijsku zaštitu poljoprivrednih kultura i godišnjih poljskih usjeva. Dizajn
konstrukcije može omogućiti pristup vitalnim elementima prskalice i jednostavno rukovanje. Robusna
konstrukcija, kvalitetni sastavni elementi i veća količina dodatne opreme korisniku omogućuje pouzdano
djelovanje i optimalnu potrošnju sredstva za prskanje i energije. Uređaje za prskanje ne koristite za
prepumpavanja ili prskanja.

Uređaje za prskanje ne koristite za prepumpavanja ili prskanja.

• vodenih otopina s većom specifičnom težinom i voskoznosti od vode;


• kemijskih otopina, čija kompatibilnost s elementima koji su ugrađeni na uređaju za prskanje nije
pouzdana.
• pitke vode;
• morske vode i ostalih slanih otopina;
• vode, čija temperatura prelazi 40C ili je niža od 5C;
• bilo kakvog laka ili glazure;
• brzo djelujućih sredstava za razrjeđivanje;
• ulja i masti;
• tekućina koje sadrže granulate ili plutajuće tvrde predmete.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


6
UPUTE ZA UPORABU

2 ZDRAVSTVENO-SIGURNOSNA UPOZORENJA I MJERE


2.1 ZNAKOVI SIGURNOSTI

Znak na lijevoj strani znak je upozorenja i normalno se nalazi na stroju u sklopu


s drugim znakovima.

Slijedite upute za siguran rad i u skladu s njima te u izvanrednim primjerima


poduzmite potrebne mjere.

2.2 ODRŽAVANJE SIGURNOSNIH ZNAKOVA


Pažljivo pročitajte upute koje se odnose na sigurnosne propise opisane u uputama
za upotrebu vašeg stroja. Pobrinite se da su znakovi na strojevima dobro vidljivi.
Nakon popravka i zamjene sastavnih dijelova provjerite da li stroj sadrži sve
potrebne sigurnosne znakove. Sigurnosni znakovi dostupni su kod ovlaštenih
prodavača. Naučite se kako vaš stroj djeluje i kako se rukuje s njim te kontrolnim
jedinicama.

UPOZORENJE: Neovlaštenim osobama ne dopuštajte da upravljaju strojem!

Pobrinite se da je vaš stroj u dobrom tehničkom stanju. Svaka neovlaštena promjena na stroju može
smanjiti njegovu funkciju kao i sigurno upravljanje s njimte može skratiti njegov životni vijek.

2.3 PRIPRAVNOST NA OPASNOSTI


Pripremite se na mogućnost izbijanja požara.

Pobrinite se da tijekom rada imate dostupnu kutiju prve pomoći i


aparat za gašenje požara.

Pobrinite se da na vidljivom mjestu imate zapisane telefonske


brojeve vašeg liječnika, prve pomoći, ambulante, bolničke ili
vatrogasne službe.

2.4 UKLANJANJE NEOVLAŠTENIH OSOBA


Svakoj neovlaštenoj osobi koja se vozi na stroju može se
dogoditi nesreća (padanje sa stroja ili se može ozlijediti
strojem). Osoba koja se vozi na stroju može utjecati na vozača
kada upravlja strojem te mijenja težište stroja. Osoba na stroju
ometa vozače, pregled može utjecati na nepouzdane radne
uvjete na stroju. Neovlaštenim osobama ne dopuštajte da
pristupaju stroju.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


7
UPUTE ZA UPORABU

UPOZORENJE: Zabranjena je vožnja neovlaštenih osoba na stroju!

2.5 SIGURNOST U RUKOVANJU KEMIJSKIM SREDSTVIMA


Kemijskim sredstvima rukujte jako oprezno kako biste izbjegli moguće
ozljede te opasnosti, kako za zdravlje tako i za zagađenje okoliša:

• Budite jako oprezni tijekom rukovanja kemijskim sredstvima.


Pobrinite se da neposredno ne dodirujete kemijska sredstva. Kemijskim
sredstvima rukujte na isti način kao i s otrovima.
• Odaberite kemijska sredstva koja su najmanje opasna za vaše
zdravlje, najučinkovitija i lagano topiva.
• Uvijek pročitajte upute za uporabu zalijepljene na kemijska
sredstva. Pratite i poštujte odredbe, sigurnosne mjere i koristite upute.
• Tijekom rada koristite zaštitu za dišne puteve kao što je plinska
maska, kaciga sa svježim zrakom.
• Kod pripreme kemijskih sredstava primjereno se obucite. Tijekom
rada koristite zaštitnu masku, rukavice, čizme i zaštitnu opremu.
Obratite pozornost na vašu zaštitnu opremu. Ne koristite „istrošenu“
zaštitu.
• Pobrinite se da je vaša zaštitna oprema i odjeća dobro održavana.
Zamazana plinska maska može prouzročiti nadražaje na koži. Redovito
mijenjajte filter!
• Odaberite „sigurnija“ kemijska sredstva. Kod upotrebe kemijskih
sredstava koristite sredstva koja manje nadražuju kožu i ne proizvode
prašinu.
• Kod odabira kemijskih sredstava prednost dajte sredstvima koja su
„sigurnije“ pakirana;
• Kemijska sredstva pripremajte na svježem zraku, tijekom pripreme isključite stroj zbog
smanjenja opasnosti izlijevanja kemijskih sredstava.
• Kemijska sredstva pripremajte u prostoru bez vjetra ili propuha.
• Pobrinite se da se vaš stroj redovito čisti jer time smanjujete mogućnost neposrednog kontakta s
kemikalijama.
• Tijekom pripreme i miješanja kemijskog sredstva koristite alate koji se koriste u te namijene:
litražna skala, mjerni alati, lijevak, vjedro. Redovito čistite alate.
• Ne koristite veću količinu kemijskih sredstava od potrebne.
• Pobrinite se da vaše radno vrijeme u kojemu koristite kemijska sredstva ne bude duže od osam
sati. Izbjegavajte stresove i jaka fizička opterećenja.
• Prije prskanja i osam sati nakon prskanja ne konzumirajte alkohol.
• Tijekom rada s kemijskim sredstvima ne jedite, ne pijte i ne pušite.
• Začepljene mlaznice ne pokušavajte odčepiti propuhivanjem (ustima).
• U periodi prskanja uzimajte u obzir karenciju sredstava za prskanje.
• U slučaju unosa kemijskog sredstva u oči, oči odmah isperite čistom vodom.
• Nakon prskanja i prije konzumiranja hrane dobro isperite vaše ruke i lice.
• Djeci i životinjama onemogućite pristup stroju dok stroj nije dobro očišćen.
AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018
8
UPUTE ZA UPORABU
• Nakon upotrebe stroj očistite i postavite u primjeren prostor tako da neovlaštenim osobama nije
moguć pristup do njega.
• Nakon rada s kemijskim sredstvima temeljito se okupajte.
• Stroj operite i očistite nakon svake upotrebe i prije svakog rada na održavanju.
• U slučaju da tijekom rada s kemijskim sredstvima imate bilo kakve zdravstvene probleme,
posavjetujte se s vašim doktorom te pokušajte uspostaviti kontakt s prodavačem kemijskog
sredstva.
• Ako ste doživjeli nezgodu s kemijskim sredstvom, predlažemo slijedeće sigurnosne mjere:
o oči i koža: isperite s puno čiste vode,
o grlo i jednjak: pijte vodu (ne mlijeko!!!),
o dišni putovi: svjež zrak.

2.6 OZNAKE ZA OPASNOSTI S OBZIROM NA STUPANJ OPASNOSTI


Na ambalaži kemijskih sredstava nalaze se znakovi opasnosti s kojima je izražen stupanj opasnosti. Ako
je moguće izbjegavajte kemijska sredstva kod kojih je na ambalaži zalijepljen znak upozorenja s
lubanjom ili ostalim simbolima koji upozoravaju da kemijsko sredstvo ima nagrizajući učinak. Ako na
ambalaži nema znakova koji upozoravaju na opasnost to još ne znači da kemijsko sredstvo nije opasno
po zdravlje. Ako koristite sredstva bez zalijepljenih znakova opasnosti, morate biti jako oprezni jer su u
slučaju dugotrajnijeg rukovanja s njima jako opasni za vaše zdravlje.

Znakovi opasnosti koji se nalaze na pakiranju kemijskih sredstava:

1 2 3 4 5 6

1. akutna toksičnost;
2. akutna toksičnost, nadražaj kože i dišnih puteva;
3. nagrizajuća tvar;
4. oksidirajuće tvar;
5. zapaljiva tvar;
6. eksplozivna tvar - kemijska sredstva kod kojih postoji opasnost od eksplozije.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


9
UPUTE ZA UPORABU

2.7 OPASNOST OD MEHANIČKIH OZLJEDA

• Tijekom rada ne dodirujte stroj;


• ne uklanjajte znak opasnosti i zaštitnu opremu iz stroja;
• ne prekoračujte tlak u gumama;
• redovito održavajte gume;
• u slučaju upotrebe stroja u cestovnom prometu, stroj mora biti opremljen svjetlosnom
signalizacijom i znakovima kao što je određeno cestovno-prometnim propisima;
• ne ulazite u spremnik tijekom pripreme ili čišćenja;
• radni tlak nikada ne postavljajte više od 15 bar (najviši dozvoljeni radni tlak);
• ne započinjite s radom dok se ne uvjerite da oko radnog prostora stroja nema neovlaštenih osoba;
• nakon rada iz ključanice izvadite ključ za start. Time sprječavate da bi se stroj iznenada i nakon
nesreće mogao sam pokrenuti.

2.8 OPASNOSTI KOJE PROUZROČAVAJU TEKUĆINE POD VISOKIM


TLAKOM
Tekućine koje izlaze iz oštećenih cijevi vjerojatno su pod visokim tlakom i mogu ozlijediti kožu te u
slučaju, ako dođu pod kožu, prouzročiti opasne ozljede. Nikada ne
pokušavajte demontirati hidraulične cijevi ili druge hidraulične
veze ako su pod visokim tlakom. Prije nego što hidraulični sustav
pustite u rad provjerite da li je veza sigurna.

• Kod određivanja mjesta puštanja hidrauličnih veza


koristite karton - ljepilo. U slučaju da rukujete instalacijama pod
visokim tlakom, zaštitite ruke i tijelo.
• U slučaju ozljede potražite liječničku pomoć. Zbog opasnosti od težih ozljeda svaki pristup
tekućini kroz kožu mora biti zaustavljen i tekućina uklonjena u roku od nekoliko sati.

2.9 RADNO MJESTO OPERATERA STROJEM


• Za upravljanje strojem dovoljan je jedan operater koji je ujedno i vozač traktora;
• strojem može upravljati osoba starija od 18 godina, koja je pouzdana i ispunjava znanja potrebna
za preciznu i sigurnu upotrebu uređaja za prskanje i sredstava;
• osoba mora mentalno i fizički zdrava;
• operativni radovi i održavanje prskalica može izvoditi samo ovlaštena osoba koja je stručno
osposobljena za takve radove;
• operater strojem mora izvoditi liječnički predmet (sukladno lokalnim propisima);
• radno mjesto operatera strojem je 1 metar oko stroja i traktora;

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


10
UPUTE ZA UPORABU
• tijekom prskanja neka vrata i prozori traktorske kabine budu zatvoreni. poželjno je da traktor ima
hermetički zatvorenu kabinu u kojoj se može stvoriti nadtlak s prozračivanjem svježeg zraka koji
onemogućuje pristup kemijski zagađenom zraku u kabinu;
• tijekom prskanja neka operater 90% - 95% radnog vremena provede u kabini tako da bi kemijska
sredstva što manje utjecala na njegovo zdravlje. Ako se pojavi bilo kakva prepreka u djelovanju
tjelesnih organa ili slabost neka operater odmah stavi zaštitnu masku. Ipak, najbolje je odmah
napustiti radno područje i premjestiti se u čisti okoliš.

2.10 OSOBNA ZAŠTITA


• Operater strojem tijekom rada koristi dobro zatvorenu
odjeću i koristi učinkovitu zaštitnu opremu.
• Operater strojem može doći u kontakt s kemikalijama kroz
kožu, usta i nos. Zbog toga oprema mora učinkovito zaštititi
kožu, usta i nos. Ako ne radiš na siguran način, zaštitna
oprema ne može ti pomoći.
• Siguran rad s prskalicama zahtijeva potpunu pozornost
operatera strojem, zbog toga tijekom rada ne slušaj muziku.

UPOZORENJE: Za sprječavanje udisanja i pristupa kemikalijama kroz usta,


tijekom rada s njima ne puši, ne jedi i ne pij!

2.11 ZAŠTITA DIŠNIH PUTOVA


Za zaštitu dišnih putova na raspolaganju su različice mnogih filtera i
zaštitnih maski.

• Preporučena je upotreba zaštitnih maski za zaštitu cijelog lica


opremljenih kombinacijama različitih filtera (filter za plin-
dim). Za učinkovitu zaštitu preporučena je upotreba zaštitne
kacige u kojoj se postiže nadtlak svježeg zraka.
• Provjerite da li koristite primjereni filter:
o A (smeđi): koristi se samo kod većine organskih
kemikalija;;
o B (siv): koristi se samo kod većine anorganskih kemikalija;;
o P (bijel): koristi se samo kod tekućih ili praškastih kemikalija;
o Kombinacija smeđe/bijel filter označen A2P2 u Europskoj uniji koristi se samo
kod većine organskih kemikalija. Oznaka A2P2 odnosi se na kombinaciju filtera
koji pružaju primjerenu zaštitu protiv većine plinova i isparavanja koji se stvaraju
tijekom upotrebe tekućina i praškastih kemikalija. A2 znači zaštitu drugog (2)
razreda, to znači da se filter može koristiti do koncentracije od 0,5 volumenskih
postotaka. P2 znači da je zaštita dimnog filtera drugog (2) razreda.
o Kombinacija B sivo/bijel filter mora se koristiti u slučaju rada s anorganskim
kemikalijama.
o Prije upotrebe provjerite da li maska prianja. Masku pregledajte da li ima bilo
kakva oštećenja i provjerite da li je vanjski ventil čist i da li se dobro zatvara.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


11
UPUTE ZA UPORABU
• Prije prve upotrebe filtera zapišite datum. A2P2 filter mora se zamijeniti jednom mjesečno bez
obzira na to koliko je puta vio korišten. Filter B zamijenite nakon svake upotrebe! Nakon
otvaranja pakiranja filter mora biti upotrebljen u roku od šest mjeseci. Pobrinite se da su korišteni
filteri odloženi sukladno lokalnim propisima.
• Nikada ne provjeravajte učinkovitost filtera mirisanjem:
o neki otrovni elementi su bez mirisa,
o koncentracija otrova može biti ispod razine osjetnog prepoznavanja,
o mirisanje nekih elemenata može oštetiti membranu sluznice.
• Uvijek provjerite rok trajanja filtera.

UPOZORENJE: Nakon upotrebe filter mora biti hermetički zatvoren!

2.12 ZAŠTITA KOŽE


Za zaštitu kože potrebno je nositi slijedeću odjeću:

• Dovoljno duge gumene rukavice za upotrebu u poljoprivredi i vrtovima za zaštitu ruku. Rukavice
je potrebno zamijeniti ako su istrošene ili nakon pet korištenja. Unutrašnjost rukavica pospite
praškom.
• Vodeno i kemijski otporne gumene ili neoprenske čizme.
• Vodeno i kemijski otporna radna haljina, kapuljačom. Radna haljina mora pokriti krajeve
rukavica i čizama.
• Vodootporna pregača za zaštitu vaše odjeće: u kvalitetno zaštićenoj traktorskoj kabini pregaču
možete odstraniti.
• Masku koja štiti cijeli obraz.

Pobrinite se za čišćenje korištene odjeće. Nikada ne prskajte u mokroj odjeći: to može prouzročiti jaki
kontakt s vašom kožom. Budite jako pozorni u slučaju ozljede vaše kože. Nakon rada s kemikalijama
ruke uvijek perite sapunom i velikom količinom vode. Nakon rada umijte i lice.

2.13 ODRŽAVANJE ZAŠTITNE OPREME


Nakon svake upotrebe temeljito očistite vašu zaštitnu opremu. Masku, obuću, rukavice i radnu haljinu
isperite mlakom vodom sa sapunom te pustite da se osuše.

Zaštitnu opremu spremite u suhi, hladan i čisti prostor. Zaštitnu opremu nikada ne čuvajte u istom
prostoru u kojemu čuvate kemikalije. Vašu zaštitnu odjeću za kemikalije čuvajte odvojeno od druge
odjeće. Zaštitna oprema koja se tijekom rada s kemikalijama uprlja neka se očisti u skladu s pravilima o
čišćenju opasnih tvari.

2.14 SIGURAN RAD


Prije početka rada operater strojem mora provjeriti ispravan i siguran rad stroja:

• Ne smije se prskati kada brzina vjetra prijeđe 4m/s, u slučaju magle i kiše. Smjer prskanja
potrebno je prilagoditi smjeru vjetra.
• U slučaju rada s dva stroja za prskanje, operateri jedan drugom ne smiju zagaditi atmosferu
radnog područja.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


12
UPUTE ZA UPORABU
• Tijekom rada s kemikalijama i u području prskanja nikada sa sobom ne smijete nositi osobne
stvari. Prije hranjenja temeljito operite ruke i lice te čistom vodom isperite usta.
• Prije upotreba kemikalija čistom vodom provjerite rad stroja.
• Crpka stroja dobiva snagu iz priključne osovine traktora preko kardanske osovine. fElementi
pogona mogu prouzročiti velike nesreće, zato se držite slijedećih uputa:
o Za pogon crpke koristite kardansku osovinu koja je jednaka propisanoj osovini za
taj radni stroj po veličini i konstrukciji i koja je opremljena zaštitnim poklopcem.
o Stroj pričvrstite na traktor samo kada je pogonska osovina (P.T.O.) isključena.
o Kardansku osovinu priključite i isključite samo nakon zaustavljanja motora.
o Prije aktivacije kardanske osovine (P.T.O.) provjerite broj okretaja i provjerite da
u opasnom području nema ljudi ili životinja.
o Kardansku osovinu očistite i podmažite samo kada je pogonska osovina (P.T.O.)
isključena, motor ugašen i ako je ključ za pokretanje izvučen.
o Pogonsku osovinu traktora (P.T.O) ne uključujte bez razloga te provjerite da
razlika u kutovima na kardanskim zglobovima nije prevelika.

UPOZORENJE: Pogonsku osovinu traktora (P.T.O.) ne uključujte ako je motor


ugašen!

2.15 SIGURNO ODRŽAVANJE


• Prije početka rada naučite se servisirati.
• Radno mjesto održavajte čistim i suhim.
• Ne podmazujte, popravljajte ili podešavajte stroj ako se on giblje! Ne dodirujte mobilne dijelove!
Pogon isključite i pobrinite se da u krugotoku s kemikalijama nema radnog tlaka!
• Održavanje i servisiranje započnite tek tada kada je troj u potpunosti očišćen.
• Tijekom održavanja i servisiranja izvucite kontaktni ključ za pokretanje ili isključite priključke.
• Pogonsku osovinu traktora (P.T.O.) odvojite kako bi sprječili nenadano uključivanje i rad stroja.
• Stroj ne provjeravajte baz da bi uključili sigurnosne elemente.
• Ne izvodite reparaturno varenje stroja ako ste ga koristili za prskanje amonijevim nitratom ili
bilo kojom drugom kemikalijom i ako stroj prethodno niste doslijedno očistili.
• Ne ulazite u spremnik da bi ga popravljali ili čistili.
• Sve dijelove koje je tijekom servisa potrebno podizati poduprite na siguran način.
• Dijelove stroja održavajte u dobrom strnju. Odmah uklonite poteškoće. Zamijenite pohabane,
oštećene dijelove. Višak ulja, masti ili bilo koje druge tvari odstranite.
• Priključke na bateriji ili akumulatoru odvojite prije nego što počnete s bilo kojim podešavanjima
i prilagodbama električnog susta, odnosno, ako na stroju varite.
• Tijekom popravka stroja i nosača mlaznica koje su uprljane kemikalijama koristite zaštitnu
opremu, propisanu s obzirom na kemikalije.
• Nenadzirano ispuštanje kemikalija u okoliš strogo je zabranjeno.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


13
UPUTE ZA UPORABU
2.16 VOŽNJA PO CESTI
Stroj ne vozite po javnim cestama a ako već morate, pridržavajte se slijedećih uputa:

• prskalicu, priključenu na traktor vozite po cesti samo tada kada u spremniku nema sredstva za
prskanje.
• prskalicu priključite na traktor samo ako opterećenje na kotačima ne prelazi maksimalno
dozvoljenu težinu. Nakon priključivanja stroja najmanje 20% težine traktora mora biti na
kotačima na upravljanje. Te vrijednosti možete postići dodavanjem utega na prednjoj strani i
oduzimanjem utega na stražnjoj strani. Odluku o tome možete prihvatiti temeljem vaganja prije
prvog rada.
• prskalica u potpunosti ili djelomično može pokriti svjetlosne signale i upozorenja na traktoru. U
tom slučaju stroj mora biti opremljen svjetlosnim signalima i upozorenjima.
• kada ste na cesti s traktorom povezanim s prskalicom, poštujte cestovno prometne propise.
• Za vožnju po cesti potrebno je poštivati lokalne cestovno prometne propise.
• Prskalica mora biti opremljena cestovno prometnom opremom.
• Agromehanika, d.d. Nudi prskalicu, opremljenu i homologiranu u skladu s odredbom EU br.
167/2013.

2.17 POSTUPCI U NESREĆAMA S KEMIKALIJAMA


U slučaju da vaša koža ili oči dođu u kontakt s kemikalijom ili njezinom otopinom, odmah ih isperite
velikom količinom vode i ispiranje ponovite više puta.

U slučaju sumnje na otrovanje (znakovi: znojenje, ošamućenost, depresija, glavobolja, slabost):

• odmah prekinite s radom;


• svucite mokru odjeću;
• ostanite mirni;
• ako osjetite slabost zbog konzumiranja kemikalija, pokušajte povraćati;
• lezite na bok;
• odmah nazovite liječnika, pokažite mu etiketu kemikalije da lakše utvrdi vrstu otrovanja.

U slučaju sumnje na otrovanje ne jedite i ne pijte ricinusovo ulje, mlijeko, maslac, jaja, alkohol jer
navedeni sastojci povećavaju učinak otrovanja.

2.18 PROPISI O UPOTREBI STROJA


Operater strojem i korisnik stroja moraju poznavati propise koji se odnose na zaštitu biljaka.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


14
UPUTE ZA UPORABU

3 ZNAKOVI SIGURNOSTI NA STROJEVIMA I UPUTE ZA UPORABU


Na stroju i u uputama za uporabu postoje znakovi upozorenja i opasnosti. Kako bi osigurali vašu
sigurnost, pažljivo ih pregledajte. Slijedite upute i savjete koji se odnose na sigurnosne mjere navedene
u prethodnom poglavlju.

Pobrinite se da su znakovi sigurnosti vidljivi. Provjerite da li imate sve potrebne znakove kod servisiranja
ili zamjene dijelova. Sigurnosni znakovi dostupni su kod ovlaštenih prodavača.

Slika 3.1: Prskalica AGS 400EN/600 EN S GARNITUROM ZA PRSKANJE 12 MRX

Legenda:

1.Najviši dozvoljeni radni tlak na manometru. 5. Znak za spremnik namijenjen pranju ruku

2. Znak za elemente za upravljanje 6. Znak dozvoljene brzine

3. Znak za okretanje pogonske osovine (PTO) 7. Opći znakovi sigurnosti

4. Evidencijska tablica 8. Litražna ljestvica

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


15
UPUTE ZA UPORABU
Dobro naučite upravljati strojem i u nijednom slučaju ne dozvolite da sa strojem upravlja osoba koja nije
upoznata s uputama! U donjoj tablici nalazi se opis pojedinih sigurnosnih oznaka.

Upozorenje:
CE izjava o sukladnosti prisutnost otrovnih kemijskih
sredstava!

Upozorenje: simbol koji Upozorenje:


označava mogućnost ozljeda max. Dozviljeni tlak u prskalici
korisnika ili stroja! (12 bar)!

Upozorenje: ne ne približavajte
se rotirajućim pogonskim Upozorenje:
osovinama ! smjer vrtnje kardanske osovine

Upozorenje: prije prvog Zabranjeno je čistiti, podmazivati


priključivanja uređaja, pročitajte ili servisirati uređaj koji je u
upute za uporabu! pogonu!

Tijekom rada zabranjeno je


Zabrane!
pušenje!

Zabranjeno je uklanjati Zabranjeno je ulaženje u


sigurnosne zaštite na stroju! spremnik!

Tijekom rada koristite zaštitnu


masku ako kabina nije prikladno
Preporuke.
konstruirana.

Tijekom rada koristite zaštitne Tijekom rada koristite zaštitnu


rukavice. odjeću.

Tijekom rada koristite štitnike za Voda namijenjena za pranje


uši (vrijedi samo za raspršivače). ruku. Pozor: voda nije za piće!

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


16
UPUTE ZA UPORABU

4 OPIS
Prskalice tipa AGS 400 EN, AGS 600 EN, AGS 800 EN, AGS 1000 EN i AGS 1200 EN moderno su
zasnovane s uskim polietilenskim spremnikom, zaobljenim rubovima, glatkim unutrašnjim zidovima i
nagnutim dnom. Konstrukcija prskalice osigurava kratku udaljenost težišta od traktora do prskalice,
dobro miješanje sredstva za prskanje, potpuno pražnjenje spremnika i lagano čišćenje.

Prskalica se sastoji od: nosivog okvira s kemijski otpornim polietilenskim spremnikom i sitom; crpka;
regulator tlaka i protoka; usisni filter; tlačni filter; troputni ventil i podizni mehanizam. Standardna
oprema obuhvaća i dodatni spremnik za čišćenje prskalice nakon prskanja te spremnik za pranje ruku.

Na sve tipove prskalica može se priključiti garniture za prskanje 10 MRX, 12MRX, 15 MRX, 12 MY i
12 MY-H.

U nastavku podrobnije su opisani glavni sastavni dijelovi uređaja za prskanje i rukovanje, drugi dio
uputa za uporabu obuhvaća katalog rezervnih dijelova.

Budući da upute obuhvaćaju više modela prskalica, uzimajte u obzir samo poglavlja koja se odnose na
vaš tip.

4.1 TOČKE PODIZANJA


Kor utovara ili istovara prskalice s kamiona, koristite točke podizanja standardnog trokotačnog sustava
na prskalici ili dno nosivog okvira (u slučaju upotrebe viličara).

Slika 4.1: Točke podizanja

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


17
UPUTE ZA UPORABU

4.2 SASTAVNI DIJELOVI PRSKALICE

Slika 4.2: Sastavni dijelovi prskalice.


1. okvir
2. usisni filter
3. trosmjerni ventil
4. crpka
5. spremnik
6. spremnik za ispiranje
7. spremnik za čistu vodu
8. regulator tlaka
9. manometar
10. poklopac za sito za ulijevanje
11. garnitura za prskanje

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


18
UPUTE ZA UPORABU
4.3 IDENTIFIKACIJSKI BROJ
4.3.1 EVIDENCIJSKA TABLICA STROJA

Zalijepljena je na prednjoj strani nosivog okvira stroja te sadrži slijedeće podatke:

• ime i adresu proizvođača stroja,


• tip proizvoda,
• model,
• kapacitet (veličinu),
• masu praznog stroja,
• dozvoljenu ukupnu masu,
• najviši dozvoljeni radni tlak,
• potrebnu snagu pogona,
• godinu proizvodnje,
• serijski broj te
• znak CE o usklađenosti stroja.

4.3.2 EVIDENCIJSKA TABLICA CRPKE


• Nalazi se na crpki te sadrži sve glavne karakteristične podatke o crpki:
• ime i adresu proizvođača crpke,
• tip crpke,
• nazivni protok,
• najveći protok na najvišoj
dozvoljenoj frekvenciji okretaja i
najvišem dozvoljenom radnom tlaku,
• potrebnu snagu pogona,
• vrstu ulja u crpki,
• serijski broj te
• znak CE o usklađenosti.

4.3.3 EVIDENCIJSKA TABLICA GARNITURE ZA PRSKANJE

Zalijepljena je na srednjem okviru (rami) garniture za prskanje i sadrži podatke:

• ime i adresu proizvođača,


• tip i model garniture za prskanje,
• radnu širinu garniture,
• najviši dozvoljeni radni tlak,
• masu garniture za prskanje,
• godinu proizvodnje
• serijski broj te
• znak CE o usklađenosti.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


19
UPUTE ZA UPORABU
4.4 .FUNKCIJSKA SHEMA

Slika 4.3: Shema povezivanja AGS 800-1200 EN

Legenda:
1.Ventil za odabir i ispuštanje iz glavnog
13. Posuda za punjenje
spremnika
2.Ventil za odabir 14. Dodatni spremnik za ispiranje
3. Ventil za odabir 15. Filter-povratni
4. Usisni filter 16. Posuda za pranje ruku
5. Klipno - membranska crpka 17. Sito za ulijevanje
6. Regulator tlaka 18. Manometar
7. Ventil za ispiranje spremnika 19. Mlaznica za ispiranje spremnika
8. Ventili za otvaranje pojedinih odjeljaka
20. Ventil na tlačnom vodu
mlaznica
9. Glavni spremnik 21. Mlaznica za ubrizgavanje (Venture)
10. Štapovi za prskanje s cijevima za prskanje 22. Ventil za miješanje sredstva za prskanje
11. Mlaznica za miješanje 23. Usisna košara
12. Ventil za izbacivanje i rasterećenje tlaka u
sekcijama

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


20
UPUTE ZA UPORABU

Slika 4.4: Shema povezivanja AGS 600 EN

Legenda:
1.Ventil za odabir i ispuštanje iz glavnog
13. Posuda za punjenje
spremnika
2.Ventil za odabir 14. Dodatni spremnik za ispiranje
3. Ventil za odabir 15. Filter-povratni
4. Usisni filter 16. Posuda za pranje ruku
5. Klipno - membranska crpka 17. Sito za ulijevanje
6. Regulator tlaka 18. Manometar
7. Ventil za ispiranje spremnika 19. Mlaznica za ispiranje spremnika
8. Ventili za otvaranje pojedinih odjeljaka
20. Ventil na tlačnom vodu
mlaznica
9. Glavni spremnik 21. Mlaznica za ubrizgavanje (Venture)
10. Štapovi za prskanje s cijevima za prskanje 22. Ventil za miješanje sredstva za prskanje
11. Mlaznica za miješanje 23. Usisna košara
12. Ventil za izbacivanje i rasterećenje tlaka u
sekcijama

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


21
UPUTE ZA UPORABU

Slika 4.5: Shema povezivanja AGS 400 EN

Legenda:
1.Ventil za odabir i ispuštanje iz glavnog
13. Posuda za punjenje
spremnika
2.Ventil za odabir 14. Dodatni spremnik za ispiranje
3. Ventil za odabir 15. Filter-povratni
4. Usisni filter 16. Posuda za pranje ruku
5. Klipno - membranska crpka 17. Sito za ulijevanje
6. Regulator tlaka 18. Manometar
7. Ventil za ispiranje spremnika 19. Mlaznica za ispiranje spremnika
8. Ventili za otvaranje pojedinih odjeljaka
20. Ventil na tlačnom vodu
mlaznica
9. Glavni spremnik 21. Mlaznica za ubrizgavanje (Venture)
10. Štapovi za prskanje s cijevima za prskanje 22. Ventil za miješanje sredstva za prskanje
11. Mlaznica za miješanje 23. Usisna košara
12. Ventil za izbacivanje i rasterećenje tlaka u
sekcijama

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


22
UPUTE ZA UPORABU

4.5 DODATNA OPREMA


Uređaj za prskanje može se opremiti dodatnim elementima:

• hidraulično podizanje garniture za prskanje;(10-12-15 MRX, 12MY-H)


• Hidraulična nivelacija garniture za prskanje;(10-12-15 MRX, 12MY-H)
• Posuda za punjenje 30 l za punjenje spremnika sa sredstvom za prskanje;(10-12-15 MRX, 12
MY-H, 12MY, 12-15 HLX)
• ventil za čišćenje ambalaže (tekuća sredstva);(10-12-15 MRX, 12MY-H, 12MY, 12-15 HLX)
• ispiranje sredstva za prskanje u cjedilu ;(10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX)
• TRI-GET nosioci uložaka za mlaznice;( 10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX)
• ulošci za mlaznice LECHLER, ALBUZ, TEEJET; (10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15
HLX)
• daljinska regulacija; (10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX)
• elektronska regulacija AG-TRONIK; (10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX)
• komplet za vanjsko punjenje;(10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX)
• usisna košara i cijev za usisavanje 5 m;(10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H)
• pranje glavnog rezervoara;(10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX)
• komplet za centralno zatvaranje tlačnog voda; (10-12-15 MRX, 12MY, 12MY-H, 12-15 HLX)

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


23
UPUTE ZA UPORABU

5 PRIKLJUČIVANJE PRSKALICE NA TRAKTOR


Prskalice su konstruirane za priključivanje na traktorski tritočkovni sustav II. Kategorije (promjer
steznih svornjaka 28 mm).

Prskalicu montirajte na traktorski tritočkovni sustav i osigurajte pomoću zatika.

Zatim prskalicu podignite toliko da su kardanski priključci crpke i traktora u istoj visini i povežite ju s
kardanskom osovinom.

Slika 5.1: Prikazani tritočkovni sustav montiranja prskalice

UPOZORENJE: Budite pozorni ako prskalicu montirate prvi put:

- provjerite pravilni tlak u pneumatici traktora (provjerite u uputama za


uporabu traktora) i prskalice te ga po potrebi nadopunite;
- s rezervoarom punim sredstva za prskanje vozite polako (bit će manji
utjecaj na lom).

Opće preporuke su slijedeće:

• povećajte tlak u gumama (pogledajte upute za uporabu traktora);


• pripazite da se regulator tlaka ne zaglavi u traktorskoj kabini ili u bilo kojem drugom dijelu
traktora;
• pripazite da se traktor i regulator tlaka ne dodiruju;
• ako je potrebno namjestite prednji uteg na traktor (pogledajte upute za uporabu traktora);
• s punim rezervoarom vozite polako (bit će manji utjecaj na lom).

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


24
UPUTE ZA UPORABU

6 POGONSKA - KARDANSKA OSOVINA (NIJE PRILOŽENA)


6.1 SIGURNOST KORISNIKA

UPOZORENJE: Kako bi izbjegli nesreće i tjelesne ozljede pridržavajte se


preporuka i sigurnosnih propisa u nastavku!

• prije montaže (spajanja kardanske grede na traktor i prskalicu) pogonske osovine - kardana
uvijek zaustavite motor, a ključ za paljenje motora odstranite iz ključanice.
• Izlazna kardanska osovina traktora može se ručno okretati tijekom montaže kardanske osovine,
ako je motor traktora ugašen i kardanska osovina nije uključena.
• tijekom postavljanja kardanske osovine provjerite da li je sigurnosni zatik zaskočio. Pritisnite i
povucite kardansku osovinu unaprijed i unatrag dok sigurnosni zatik ne zaskoči.
• nezaštićene osovine vrlo su opasne tijekom rotacije!
• Uvijek osigurajte da su zaštitni elementi na svojim mjestima i da prekrivaju sve rotirajuće
dijelove, uključujući „križeve“ kardanske osovine na oba kraja! Ne koristite kardansku osovinu
bez zaštite!
• Ne dodirujte rotirajuće kardanske osovine! Sigurna udaljenost od rotirajuće kardanske osovine
je 1,5 m.
• Prije rotacije osigurajte zaštitne elemente lancem!
• Provjerite da su zaštite kardanske osovine na traktoru i na priključku spojene (pričvršćene)!

6.2 PRIKLJUČIVANJE KARDANSKE OSOVINE


Postupak prve montaže kardanske osovine:

1. Priključite prskalicu na traktor.


2. Zaustavite (ugasite) motor traktora i odstranite ključ iz ključanice (paljenje).

3. Kardanskom osovinom povežite pogonsku izlaznu osovinu traktora i ulazni osovinu na crpki
prskalice.
4. U slučaju da je kardanska osovina preduga i potrebno ju je skretiti, rastavite je i svaki dio posebno
montirajte na izlaznu kardansku osovinu traktora i priključnu osovinu prskalice. Izmjerite za koliko
kardansku osovinu morate skratiti i zatim označite mjesto reza.
5. Primjerenim alatom oba dijela skratite i na kraju ne zaboravite zagladiti odrezane rubove.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


25
UPUTE ZA UPORABU
6. Namjestite profile i spojite oba dijela kardanske osovine.

7. Kardansku osovinu namjestite između traktora i prskalice.

8. Za dugi životni vijek kardana tijekom rada izbjegavajte kutove veće od 15°.
9. Tijekom upotrebe sigurnosnih kardana morate pričvrstiti ˝ALLEN-ov˝ vijak s navojem od 40 Nm.
Nakon dvije (2) minute djelovanja pregledajte navoj.

UPOZORENJE: Ženski dio kardanske osovine uvijek montirajte na traktor!


Priključite lance za sprječavanje okretanja zaštita!

UPOZORENJE: Međusobno prekrivanje kardanskih cijevi mora biti minimalno


150 mm!

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


26
UPUTE ZA UPORABU

7 PODROBNIJI OPIS S UPUTAMA ZA RAD


Okvir stroja je od čelične varene konstrukcije u koju je pričvršćen spremnik. U donjem dijelu ugrađena
je crpka, usisni filter, ventili za upravljanje protokom. Na prednjem dijelu stroja pričvršćen je regulator
tlaka a u stražnjem dijelu mehanizam za podizanje na kojega je pričvršćena garnitura za prskanje. Iznad
glavnog spremnika nalaze se spremnik za ispiranje i spremnik za pranje ruku.

7.1 GLAVNI SPREMNIK


Spremnik je izrađen od kemijski otpornog polietilena, zaobljenih rubova te glatke unutrašnje i vanjske
površine što omogućuje učinkovito čišćenje. Dno spremnika je nagnuto što omogućuje potpuno
pražnjenje. Na vrhu spremnika nalazi se poklopac sa cjedilom. Tijekom punjenja spremnika sa
sredstvom za prskanje ili vodom ne odstranjujte cjedilo!

UPOZORENJE: Tijekom rada sa sredstvima za prskanje koristite zaštitnu


opremu!

Na prednjoj strani spremnika ugravirana je litražna ljestvica, uz nju namještena je prozirna cijev u
kojoj se slobodno kreće (plava kuglica crvene boje za lakše vizualno očitavanje količine kemijskog
sredstva u spremniku.

Poklopac je izrađen od jednog dijela s ručicom preko koje je na donjoj strani pričvršćen mehanizam
plovnog ventila za osiguravanje prozračnosti i sprječavanje curenja vode iz spremnika. Poklopac
otvarate okretanjem u smjeru kazaljke na satu, zatvorite u obrnutom smjeru (vidi oznaku na poklopcu).
Tijekom rada poklopac spremnika mora biti zatvoren. Preporučujemo da za punjenje koristite čistu vodu.

Tijekom punjenja spremnika nikada ne stavljajte cijev kroz poklopac u spremnik, odnosno, nemojte
dopustiti kontakt između sredstva za prskanje i cijevi za punjenje jer može doći do uprljanosti dovodnog
dijela cijevi. Zbog padanja tlaka u cijevi sredstvo za prskanje teče natrag u cijev za punjenje.

Slika 7.1: Poklopac spremnika

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


27
UPUTE ZA UPORABU
7.2 SPREMNIK ZA ISPIRANJE
Namijenjen je za pranje spremnika i ostalih elemenata nakon prskanja ili tijekom njegovog prekida. Puni
se samo čistom vodom. Podrobnija upotreba opisana je u poglavlju 7.9.

7.3 SPREMNIK ZA PRANJE RUKU


Namijenjen je za pranje ruku nakon rada sa sredstvima za prskanje, zato se puni samo vodom iz
vodovoda. Zapremnina spremnika je 15 1.

UPOZORENJE: Voda nije primjerena za piće!

7.4 MLAZNICA ZA MIJEŠANJE


Za bolje miješanje prskalica je opremljena s jednom ili dvije mlaznice za miješanje koje su namještene
u donjem dijelu spremnika. Mlaznicom za miješanje upravljamo pomoću razvodnog ventila na
regulatoru tlaka. Mlaznica za miješanje djeluje kada je ručice razvodnog ventila u okomitom položaju i
obrnuto. Tijekom pripreme sredstva za prskanje i vožnje do njive preporučujemo da mlaznica za
prskanje djeluje.

Slika 7.2: Mlaznica za miješanje.

7.5 USISNI FILTER


Usisni filter nalazi se između spremnika i crpke. Namijenjen je za filtriranje sredstva za prskanje ispred
crpke i regulatora. Gustoća filterskog uloška je 50 MESH.

7.5.1 ČIŠĆENJE ULOŠKA FILTERA

Najprije odvijte žutu ručku (3) na poklopcu filtera (2) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite
je. Ugrađeni zaporni ventil u filteru zatvara dotok tekućine iz glavnog spremnika. Holandsku maticu (5)
na poklopcu filtera odvijte i odstranite poklopac i filterski uložak (4). Filterski uložak očistite i sastavite
filter u obrnutom redoslijedu.

Kod sastavljanja pripazite da je metalna igla zapornog ventila, koja se nalazi na izvučenom dijelu (s
žutom ručicom) složena na ispravan način, inače filter neće ispravno djelovati.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


28
UPUTE ZA UPORABU

Slika 7.3: Filter

UPOZORENJE: Kod čišćenja filtera koristite zaštitne rukavice! Prije svakog


punjenja spremnika očistite filterski uložak!

7.6 MLAZNICE ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI GLAVNOG SPREMNIKA

Mlaznice su namještene u unutrašnjosti glavnog


spremnika i služe za pranje unutrašnjosti
spremnika nakon prskanja. Povezana je s jednim
od ventila za napajanje na regulatoru tlaka. Ako
je otvoren preko njega dobiva potrebnu vodu za
čišćenje.
Slika 7.4: Mlaznica za čišćenje spremnika

UPOZORENJE: Oblik mlaznice na slici simbolična je i može odstupati od


stvarnog stanja na prskalici!

7.7 POSUDA ZA PUNJENJE


Posuda za punjenje namijenjena je za miješanje i prepumpavanje sredstva za prskanje u glavni spremnik.
Namještena je uz lijevu stranu glavnog spremnika. Može se namjestiti i na podizni ručni trapez s kojim
je spuštamo na prikladnu visinu za rad s kemikalijama. Posuda za punjenje sastoji se od: ventila za
upravljanje (1) namješten na spremnik, mlaznica za ubrizgavanje (5)m zaporni ventil (4), mlaznica za
miješanje(3) te mlaznica za ispiranje ambalaže i posude za punjenje (2). Cijeli sustav povezan je
ventilom na tlačnom vodu (6).

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


29
UPUTE ZA UPORABU

Slika 7.6: Ventil posude za punjenje.

Slika 7.5: Posuda za punjenje.

Slika 7.7: Funkcijski dijagram posude za punjenje

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


30
UPUTE ZA UPORABU

7.7.1 DJELOVANJE POSUDE ZA PUNJENJE

Glavni spremnik prskalice približno do 1/3 napunite vodom, uključite pogon crpke i ventil na tlačnom
vodu otvorite i napunite približno 1/10 posude za punjenje vodom tako da otvorite ventil za upravljanje
(7) koji napaja mlaznicu za miješanje (3). Na regulatoru podesite tlak od min 4 bar do max 10 bar.

Slijedi doziranje sredstva za prskanje u posudu za punjenje ( u skladu s uputama proizvođača sredstava
za prskanje). Pakiranje isperite mlaznicom za ispiranje ambalaže (2) tako da poklopac posude za
punjenje otvorite, ambalažu postavite na mlaznicu za ispiranje, zatim otvorite ventil za upravljanje (8).
Mlaznica za ispiranje omogućuje i probijanje zaštitne folije ispod poklopca ambalaže tako da ne dođe
do kontaminacije okoliša.

Kada je površina sredstva cca. 5 cm od ruba poklopca posude za punjenje, otvorite ventil za ispuštanje
(4) koji pomoću ejektorske usisne mlaznice (5) omogućuje usisavanje pomiješanog sredstva iz posude
za punjenje u glavni spremnik. Otvaranjem i zatvaranje ventila za upravljanje (7) za miješanje posude
za punjenje utječete na brzinu prepumpavanja u glavni spremnik.

Nakon pražnjenja posude, zatvorite poklopac te otvorite ventil za upravljanje (8) na nekoliko sekundi da
ispirač ambalaže ispere posudu za punjenje. Zatvorite ventil za upravljanje (8), pričekajte da sadržaj
prepumpa u glavni spremnik i zatim zatvorite ventil za ispuštanje (4).

UPOZORENJE: Tijekom rada s FFS koristite sredstva za osobnu zaštitu!

7.8 MLAZNICA ZA PRANJE AMBALAŽE

Slika 7.8: Posuda za punjenje.

Ventol je namijenjen za pranje ambalaže tekućih kemijskih zaštitnih sredstava. Namješten je u posudi
za punjenje i preko cijevi povezan ventilom na posudi za punjenje (8). Ambalažu stavljamo preko
mlaznice (9), preko ventila (8) doziramo vodu i tako je operemo.
AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018
31
UPUTE ZA UPORABU
Mlaznica za ispiranje omogućuje i probijanje zaštitne folije ispod poklopca ambalaže tako da ne dođe
do kontaminacije okoliša.

7.9 OPIS POSTAVKI VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠĆENJE AGS 400 EN


7.9.1 PRSKANJE

Slika 7.9: Funkcijski dijagram AGS 400 EN

Slika 7.10: Naljepnica za prskanje.

Preko trosmjernih ventila (1 i 2) sredstvo za prskanje ispustite iz glavnog spremnika (9) preko filtera (4)
i crpke (5) u regulator tlaka (6). Ventil za miješanje sredstva za prskanje (11) otvorite i za pojedine
sekcije mlaznica (8). Smjer protoka trosmjernog ventila označen je na ručici ventila sa strelicom.
Ventil za odabir (3) podesite tako da je višak tekućine iz regulatora usmjeren prema glavnom spremniku.
Detaljniji opis regulatora opisan je u poglavlju 9.2.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


32
UPUTE ZA UPORABU
7.9.2 POTPUNO ČIŠĆENJE PRSKALICE

Potpuno čišćenje prskalice obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih dijelova prskalice i spremnika (9), filtera
(3), crpke (4), regulatora tlaka (5), mlaznica (10). Trosmjerni ventil (2) priključite na spremnik za
ispiranje (11). Čistu vodu ispustite iz spremnika (9) preko crpke (4) u regulator tlaka (5). Nakon
otvaranja razvodnih ventila (6 i 7) otvara se protok do mlaznica i mlaznice za miješanje (13). Protok iz
regulatora tlaka preko ventila za odabir (3) neka se usmjeri u glavni spremnik. Na kraju trosmjerni ventil
(2) preklopite u prvi položaj i kroz mlaznice (10) do kraja ispraznite glavni spremnik:

Slika 7.11: Naljepnica za cjelovito čišćenje.


7.9.3 DJELOMIČNO ČIŠĆENJE PRSKALICE

Djelomično čišćenje prskalice obuhvaća čišćenje filtera (4), crpke (5), regulatora tlaka (6) i mlaznica
(10) bez da bi se promijenila koncentracija sredstva za prskanje u glavnom spremniku.

Trosmjerni ventil (2) priključite na spremnik za ispiranje (14). Na regulatoru tlaka (6) zatvorite ventil za
miješanje (11), povratni vod (15) iz tlačnog filtera. Ventil za odabir (3) podesite tako da zatvorite tok
tekućine iz regulatora usmjeren prema glavnom spremniku. Čista voda ima otvoren protok preko filtera
(4), crpke (5), regulatora tlaka (6) i kroz mlaznice (10). Koncentracija sredstva za prskanje u glavnom
spremniku ostaje nepromijenjena.

Slika 7.12: Naljepnica za djelomično čišćenje.

AGS 400 - 1200 EN Rev.12/2018


33
UPUTE ZA UPORABU

7.10 OPIS POSTAVKI VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠĆENJE AGS 600 EN


7.10.1 PRSKANJE

Slika 7.13: Funkcijski dijagram AGS 600 EN

Preko trosmjernih ventila (1 i 2) sredstvo za prskanje ispustite iz glavnog spremnika (9) preko filtera (4)
i crpke (5) u regulator tlaka (6). Ventil za miješanje sredstva za prskanje (22) otvorite i za pojedine
sekcije mlaznica (8).

Smjer protoka trosmjernog ventila označen je na ručici ventila sa strelicom. Ventil za odabir (3)
podesite tako da je višak tekućine iz regulatora usmjeren prema glavnom spremniku.

Detaljniji opis regulatora opisan je u poglavlju

7.10.2 POTPUNO ČIŠĆENJE PRSKALICE

Potpuno čišćenje prskalice obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih dijelova prskalice i spremnika (9), filtera
(4), crpke (5), regulatora tlaka (6), mlaznica (10). Trosmjerni ventil (2) priključite na spremnik za
ispiranje (14). Čistu vodu ispustite iz spremnika (14) preko crpke (5) u regulator tlaka (6). Nakon
otvaranja razvodnih ventila (22 i 8) otvara se protok do mlaznica i mlaznice za miješanje (11). Protok iz
regulatora tlaka preko ventila za odabir (3) neka se usmjeri u glavni spremnik. Na kraju trosmjerni ventil
(2) preklopite u prvi položaj i kroz mlaznice (10) do kraja ispraznite glavni spremnik:

7.10.3 DJELOMIČNO ČIŠĆENJE PRSKALICE

Djelomično čišćenje prskalice obuhvaća čišćenje filtera (3), crpke (4), regulatora tlaka (5) i mlaznica
(13) bez da bi se promijenila koncentracija sredstva za prskanje u glavnom spremniku. Trosmjerni ventil
(2) priključite na spremnik za ispiranje (10) te na ventilu za odabir (9) protok preusmjerite direktno na
crpku (4). Na regulatoru tlaka (5) zatvorite ventil za miješanje (6) i po potrebi i povratni vod iz tlačnog
filtera. Čista voda ima otvoren protok preko filtera (3), crpke (4), regulatora tlaka (5) i kroz mlaznice
(13). Koncentracija sredstva za prskanje u glavnom spremniku ostaje nepromijenjena.

AGS 400-1200 EN 34 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
7.11 OPIS POSTAVKI VENTILA ZA PRSKANJE ILI ČIŠĆENJE AGS 800-1200EN
7.11.1 PRSKANJE

Slika 7.14: Funkcijski dijagram AGS 800-1200 EN.

Preko trosmjernih ventila (1 i 2) sredstvo za prskanje ispustite iz glavnog spremnika (9) preko filtera (4)
i crpke (5) u regulator tlaka (6). Ventil za miješanje sredstva za prskanje (20) otvorite i za pojedine
sekcije mlaznica (8). Smjer protoka trosmjernog ventila označen je na ručici ventila sa strelicom.
Ventil za odabir (3) podesite tako da je višak tekućine iz regulatora usmjeren prema glavnom spremniku.

7.11.2 POTPUNO ČIŠĆENJE PRSKALICE

Potpuno čišćenje prskalice obuhvaća čišćenje svih unutrašnjih dijelova prskalice i spremnika (9), filtera
(4), crpke (5), regulatora tlaka (6), mlaznica (10). Trosmjerni ventil (2) priključite na spremnik za
ispiranje (14). Čistu vodu ispustite iz spremnika (9) preko crpke (5) u regulator tlaka (6). Nakon
otvaranja razvodnih ventila (8 i 7) otvara se protok do mlaznica i mlaznice za miješanje (11). Protok iz
regulatora tlaka preko ventila za odabir (3) neka se usmjeri u glavni spremnik. Na kraju trosmjerni ventil
(2) preklopite u prvi položaj i kroz mlaznice (10) do kraja ispraznite glavni spremnik:

7.11.3 DJELOMIČNO ČIŠĆENJE PRSKALICE

Djelomično čišćenje prskalice obuhvaća čišćenje filtera (4), crpke (5), regulatora tlaka (6) i mlaznica
(10) bez da bi se promijenila koncentracija sredstva za prskanje u glavnom spremniku.

Trosmjerni ventil (2) priključite na spremnik za ispiranje (14) te na ventilu za odabir (3) protok
preusmjerite direktno na crpku (5). Na regulatoru tlaka (6) zatvorite ventil za miješanje (7) i po potrebi
i povratni vod iz tlačnog filtera (15). Čista voda ima otvoren protok preko filtera (4), crpke (5), regulatora
tlaka (6) i kroz mlaznice (10). Koncentracija sredstva za prskanje u glavnom spremniku ostaje
nepromijenjena.

AGS 400-1200 EN 35 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

8 DODATNA OPREMA
8.1 KOMPLET ZA VANJSKO PRANJE UREĐAJA ZA PRSKANJE
Nakon prskanja potrebno je očistiti uređaj za prskanje. Najprimjerenije mjesto čišćenja je uz rub
površine na kojoj je bilo izvedeno prskanje. Toj namjeni služi komplet za vanjsko pranje uređaja za
prskanje.

Komplet sadrži:

• štap za prskanje,
• savitljivu cijev i
• nastavak za
priključivanje
štapa za
prskanje na
glavni ventil
Slika 8.1: Komplet za vanjsko pranje.
(A)

Nastavak priključite na slobodni razvodni ventil regulatora tlaka (ukoliko se na regulatoru tlaka nalazi
slobodna sekcija) ili sekciju na regulatoru tlaka (mlaznica za miješanje) odvojite i štap za prskanje
povežite s uređajem za prskanje. Ostale ventile na uređaju za prskanje postavite u položaj djelomičnog
čišćenja uređaja za prskanje (vidi7.10.3).

8.2 KOŠARA ZA USISAVANJE S USISNOM CIJEVI


Usisna košara namijenjena je za usisavanje vode iz ribnjaka, potoka, binara, itd., preko filtera, crpke i
regulatora u glavni spremnik. Sastoji se od usisne košare, 5, usisne cijevi i krajnjeg nastavka. Nastavak
montirajte na cijev i cijev na filter. Usisnu cijev zatim rastegnete i usisnu košaru potopite u vodu. Pritom
uzmite u obzir da usisna visina (razlika u visini između površine vode i crpke) jako utječe na opterećenost
membrana u crpki. Razlika u visini između crpke i površine ne smije biti viša od 3 m. Prije nego što
uključite pogon crpke, trosmjerni ventil (22 - Slika 7.14) okrenite tako da voda teče u glavni spremnik.
Ostali ventili moraju biti zatvoreni. Tok vode teče od usisne košare (15- Slika 7.14) preko usisnog filtera
(6 – Slika 7.14), crpke (3 – Slika 7.14), regulacijskih ventila (7 – Slika 7.14), trosmjernog ventila (22 –
Slika 7.14) u spremnik (1 –Slika 7.14).

Slika 8.2: Usisna košara s usisnom cijevi

AGS 400-1200 EN 36 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

UPOZORENJE: Kod usisavanja vode iz ribnjaka budite jako oprezni


jer ako ste neoprezni možete otrovati vodu u ribnjaku!

8.1 ISPIRAČ CJEDILA


Dodatak omogućuje lakši rad sa sredstvima za prskanje. U cjedilu je namještena posebna mlaznica
koja usmjerava tok tekućine iz mlaznica prema dnu cjedila i time ispire sredstvo za prskanje koje je
prethodno bilo stavljeno u cjedilo. Ispirač se može priključiti na jedan razvodni ventil na regulatoru
tlaka pomoću cijevne poveznice između ventila i mlaznice. Mlaznica je otvorena kada je ručica
razvodnog ventila na regulatoru tlaka u okomitom položaju i obrnuto.

Slika 8.3: Ispirač cjedila.

8.2 ISPIRAČ AMBALAŽE I CJEDILA


Ispirač ambalaže i cjedila namijenjen je za pranje embalaže tekućih kemijskih zaštitnih sredstava,
odnosno, za pranje praškastih sredstava za prskanje iz cjedila u spremnik. Namješten je u poklopac
spremnika i povezan razvodnim ventilom na regulatoru tlaka ili preko povratnog voda za čišćenje na
tlačnom filteru regulatora. Ako želite isprati unutrašnjost ambalaže (plastične posude), skinite poklopac
(žute boje) iz grla ispirača, vrata posude ili plastične posude i zajedno s grlom preko mlaznice potisnite
do graničnika (1). Plastičnu posudu zatim, zajedno s graničnikom (2) pritisnite prema dnu sita. Pritom
se otvara ventil i aktivira mlaznicu kojom temeljito ispirete unutrašnjost ambalaže, Nakon uklanjanja
plastične posude ventil zatvara protok vode za ispiranje.

Budući da kod otvorenog odvoda tekućine do ispirača ambalaže djeluje i mlaznica za ispiranje cjedila
na donjoj strani ispirača, poklopac spremnika tijekom pranja ambalaže mora biti zatvoren.

Slika 8.4: Ispirač ambalaže i cjedila.


AGS 400-1200 EN 37 Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

8.2.1 PUNJENJE GLAVNOG SPREMNIKA

AGS 400 EN

Punjenje preko poklopca glavnog spremnika (1) i filtera (2).

Slika 8.5: Punjenje gl. spremnika AGS 400 EN.


AGS 600 EN

Punjenje preko poklopca glavnog spremnika (1), filtera (3) i preko bajonetnog priključka (2)
integriranog u sustav regulacijskih ventila.

Slika 8.6: Punjenje gl. spremnika AGS 600 EN.


AGS 400-1200 EN 38 Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

AGS 800-1200 EN

Punjenje preko poklopca glavnog spremnika (1) i filtera (2).


.

Slika 8.7: Punjenje gl. spremnika AGS 800-1200 EN.

POSTUPAK USISAVANJA VODE U GLAVNI SPREMNIK

Funkcija punjenja odvija se pomoću usisavanja vode preko crpke u


spremnik. Skinete zaporni čep (1), cijev za usisavanje pričvrstite na
nastavak (2) i osigurate je cijevnom hvataljkom. Nastavak (2) s
cijevi priključite u priključak (3) i osigurate ga bočnim ručicama.

-Ručicu ventila za odabir postavite v položaj 1,


- Ručicu ventila otvorite za vanjski dovod u položaj 4
(PUNJENJE GLAVNOG SPREMNIKA),
-Ručicu ventila za odabir postavite v položaj 6,
- Nakon punjenja spremnika, ručicu ventila postavite iza vanjskog
dovoda natrag u položaj 3 i isključite
nastavak s cijevi.

UPOZORENJE: Vodu uzimate


isključivo iz bazena ili izvora vode a
nikako iz hidranta koji je pod tlakom.
U suprotnom crpka se može oštetiti!

AGS 400-1200 EN 39 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
 PUNJENJE PREKO HIDRANTA (DODATNA OPREMA)

Prskalica se može opcijski opremiti sustavom za vanjsko punjenje glavnog spremnika preko hidranta.
Punjenje glavnog spremnika dodatno je zaštićeno protupovratnim ventilom koji sprječava izlijevanje
sredstva za prskanje iz spremnika. Mehanizam plovnog ventila ugrađenog na poklopcu na vrhu
omogućuje izlaženje zraka iz spremnika, zato nije potrebno otvaranje cijelog poklopca. Cijev Ø 40(Ø
50) mm pričvrstite na nastavak i osigurajte cijevnom hvataljkom. Nastavak s cijevi priključite u
priključak i osigurate ga bočnim ručicama. Kapacitet punjenja je max. 250 l/min.

Slika 8.8: a) Cijev fi40, b) nastavak, c) priključak, d) protupovratni ventil.

AGS 400-1200 EN 40 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

9 REGULATOR TLAKA

1 Centralni regulacijski ventil


2 Ručica za otvaranje i zatvaranje
ventila
3 Razvodni ventil
4 Razvodni regulacijski ventil
5 Matica za podešavanje razvodnog
ventila
6 Samočisteći tlačni filter

Slika 9.1: Regulator tlaka PR3.

9.1 REGULATOR TLAKA PR3


Regulator tlaka PR3 namijenjen je detaljnoj regulaciji radnog tlaka od 0-12 bar.

Osnovna verzija regulatora PR3 C sastoji se od centralnog regulacijskog ventila s integriranim


vakuumskim protukapnim sustavom i razvodnih ventila.

Potpunija verzija PR3 B uz razvodne ventila ima ugrađene razvodno-regulacijske ventile koji
omogućuju detaljno podešavanje radnog tlaka po pojedinim sekcijama garniture za prskanje..

Osnovnoj opremi regulatora tlaka spada još samočisteći tlačni filter.

9.1.1 OZNAKE REGULATORA

U slučaju da je regulator tlaka opremljen samočistećim tlačnim filteraom, osnovnoj oznaci PR3 C ili
PR3 B dodano je slovo F. Broj razvodno-regulacijskih i razvodnih ventila označava brojevna oznaka
(prvi broj su razvodno regulacijeki, drugi razvodni ventili).

Primjer: Oznaka PR3 BF/5+1 označava regulator PR3 B sa samočistećim tlačnim filterom, pet razvodno
regulacijskih ventila i jednim razvodnim ventilom.

AGS 400-1200 EN 41 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
9.1.2 CENTRALNI REGULACIJSKI VENTIL

Slika 9.2: Centralni regulacijski ventil.

Centralni regulacijski ventil omogućuje podešavanje radnog tlaka od 0-10 bar. Okretanjem regulacijske
matice udesno, povećavamo radni tlak, a okretanjem ulijevo smanjujemo. Centralni ventil otvaramo i
zatvaramo ručicom 2. Ako je okrenuta vodoravno ulijevo (položaj 0), protok na razvodne ventile je
otvoren, okretanjem udesno u vodoravni položaj (položaj Z), zatvara se protok na razvodne ventile,
otpušta se povratni vod i vekuumski protukapni sustav.

9.1.3 SAMOČISTEĆI TLAČNI FILTER

Samočisteći tlačni filter dodatno čisti sredstvo za prskanje prije ulaza u


mlaznice. Dijelovi koji ostaju na ulošku filtera gustoće M 50, nakon čišćenja
uloška vraćaju se u spremnik kroz ventil na dnu filtera (a). Ventil tijekom
normalnog rada mora biti zatvoren.

Tijekom upotrebe crpki s većim protokom regulator tlaka otvaranjem ventila (a)
na filteru možete rasteretiti iako morate paziti jer se može dogoditi da u tom
slučaju ne možete postići zahtijevani tlak prskanja. Ako do toga dože ventil
morate obvezno zatvoriti ili pritvoriti do te mjere da vam tlak u sustavu naraste
do željenog.

Periodično čišćenje filtera odvija se tako da otvorite ventil (a), dakle dio protoka
preusmjerite natrag u glavni spremnik.

Temeljitije čišćenje obavite nakon prskanja. Postupak je opisan u posebnom


poglavlju.

UPOZORENJE: Kod slabijih crpki ili mlaznica s velikim protokom, otvoreni ventil
može prouzročiti veliki pad tlaka, zato u tom slučaju zatvorite ventil!

AGS 400-1200 EN 42 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

9.1.4 RAZVODNO-REGULACIJSKI VENTIL "B"

Razvodno-regulacijski ventil omogućuje konstantni radni tlak bez obzira na


broj otvorenih razvodnih ventila, odnosno, sekcija garniture za prskanje.

Ako ručicu ventila (1) prebacite u položaj (a), otvara se dovod sredstva za
prskanje na mlaznice. Kod prebacivanja ručke u položaj (b), dovod na mlaznice
se zatvara, otvara se povratni ventil. Pravilno postavljen povratni ventil u
spremnik vraća jednaku količnu sredstva za prskanje koje mlaznice troše u
položaju a.

Povratni ventil može se podešavati pomoću matice (2).

Ventilima je ventil opremljen regulatorima PR3 B.

9.1.5 RAZVODNI VENTIL "C"

Razvodni ventili služe za zatvaranje i otvaranje pojedinih odjeljaka na


garniturama za prskanje s manjim radnim širinama te za otvaranje i
zatvaranje sustava za neprekidno miješanje u glavnom spremniku.

Mogu se koristiti i kao ventili za napajanje sustava koji spadaju u


dodatnu opremu prskalica.

S njima su opremljene sve inačice regulatora tlaka tipa PR3.

9.1.6 DODATNI RAZVODNI VENTIL NA TLAČNOM VODU

Razvodni ventil služi kao mogućnost dodatnog priključka cijevi.

Slika 9.3: Dodatni razvodni ventil na tlačnom vodu.

AGS 400-1200 EN 43 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

9.1.7 PODEŠAVANJE REGULATORA ZA RAD

Podešavanje uvijek izvodite čistom vodom.


1. Izračunajte potrebnu radnu brzinu s obzirom na
hektarsku potrošnju i protok mlaznica.
2. Okretaje traktora podesite s obzirom na
izračunatu radnu brzinu.
3. Sve razvodno regulacijske ventile (4) otvorite i
ventil za miješanje (3).
4. Otvorite centralni ventil.
5. Podesite radni tlak.
6. Podesite povratni ventil na razvodno
regulacijskim ventilima:
- zatvorite prvi razvodno-regulacijski ventil.
Radni tlak na manometru malo će se
promijeniti.
- okretanjem regulacijske matice na prvom
ventilu ponovo izravnajte radni tlak.
- ostale razvodno-regulacijske ventile podesite na sličan način.
7. U slučaju zamjene uložaka mlaznica potrebno je ponovno podešavanje povratnih ventila.

9.2 REGULATOR TLAKA PR3 ECF


Regulator protoka PR3 ECF namijenjen je regulaciji elektronske udaljenosti radnog tlaka na svim
vrstama nošenih i voženih prskalica kod kojih se koristi radni tlak od 0 do najviše 12 bar. Upravljanje
radnim tlakom prskanja na regulatoru se izvodi pomoću DALJINSKE REGULACIJE preko koje se
odvija upravljanje elektromotorima u centralno-regulacijskom dijelu regulatora.

9.3 SASTAVNI DIJELOVI REGULATORA TLAKA

Slika 9.4: Regulator tlaka.


1- Centralni regulacijski sustav
2- Samočisteći tlačni filter
3- Razvodni ventil
4- Razvodno-regulacijski ventil
5- Manometar

AGS 400-1200 EN 44 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

9.4 OZNAKE REGULATORA


Primjer: oznaka PR3 ECF /5+2

Osnovna oznaka regulatora je PR3 EC. Osnovnoj oznaci dodana oznaka F znači da je regulator
opremljen samočistećim zračnim filterom, prvi broj iza kose crte označava 5 razvodno-regulacijskih
ventila, zadnji broj 2 je da je regulator opremljen s dva ručna razvodna ventila. U komplet spada i nosač
regulatora.

9.5 OPIS GLAVNIH SASTAVNIH DIJELOVA REGULATORJA


9.5.1 CENTRALNI REGULACIJSKI SUSTAV

Centralni regulacijski sustav sastoji se od tri glavna elementa:

Slika 9.5: Centralni regulacijski sustav.

1- glavni (MAIN) ventil


2- EM ventil za podešavanje rad. tlaka od 0 – 20 bar
3- ručni regulacijski ventil

Centralni regulacijski sustav koristi se za otvaranje i zatvaranje cijelog sustava regulacije za grubu
regulaciju tlaka pomoću ručnog regulacijskog ventila te za finu regulaciju tlaka pomoću
elektromotornog regulacijskog sustava.

Vrijeme koje je potrebno za postozanje tlaka od 0 do najvišeg je pribl. 7 sekundi.

Namjena ručnog regulacijskog ventila grubo je podešavanje max.tlaka.

Praktični savjet: u slučaju da tijekom rada želite koristiti max. radni tlak od 3 bar,
preporučeno je ručno podesiti tlak do oko 5. bar. Snižavanjem max. tlaka povećava se
područje fine regulacije.

AGS 400-1200 EN 45 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

9.5.2 KONTROLNI PANO

Slika 9.6: Kontrolni pano.

1- Upravljanje glavnim (MAIN) ventilom


2- Prekidač za fino podešavanje radnog tlaka

Upravljanje glavnim (MAIN) ventilom i regulacijskim ventilom (tlačna regulacija) odvija se isključivo
pomoću prekidača 1 i 2 na kontrolnom panou.
Napajanje kontrolnog panoa je 12V pomoću priloženoga kabla za povezivanje na elektroinstalaciju
traktora.

9.5.3 MANOMETAR

Slika 9.7: Manometar.

Standardno namješteni manometar na regulatoru tlaka je promjera od 63 mm klase 1.6. To je


dvostupanjski manometar na kojemu je prvi stupanj u području od 0 - 8 bar obojan zelenom bojom i
drugi stupanj od 8 - 20 bar, obojano žutom ili crvenom bojom. Manometar je punjen glicerinom koji se
koristi za smirivanje kazaljke. Preko zime manometar je preporučeno odviti i pohraniti na toplo mjesto.
Ako je prskalica ispostavljena temperaturi ispod ledišta vode. Regulator tlaka može se opremiti i većim
manometrom promjera 100 mm (dodatna oprema).

AGS 400-1200 EN 46 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
9.6 REGULATOR TLAKA PR3 ECFM
Regulator tlaka PR3 ECFM koristi se izričito u sklopu s AG-TRONIKOM i njegova upotreba opisana
je u knjižnici s uputama za uporabu AG-TRONIKA.
9.6.1 RAZVODNO-REGULACIJSKI VENTIL EC (ARAG)

Razvodni ventil EC (ARAG) s ugrađenim elektromotorom omogućuje otvaranje i zatvaranje protoka


na pojedine odjeljke garniture za prskanje (On-Off ventil).

Slika 9.8: Razvodno regulacijski ventil.

9.6.2 ODRŽAVANJE REGULATORA TLAKA

1. Nakon svakog prskanja regulator je potrebno temeljito oprati čistom vodom jer samo na taj način
možete očuvati regulator u dobroj „kondiciji“, greški u radu je manje i time izbjegavate i troškove
mogućeg servisiranja.
2. Tlačni filter najlakše očistite tako da u potpunosti otvorite ventil na donjoj strani, zatvorite sve
razvodne ventile i postite puni protok kroz filter. Povremeno filterski uložak očistite ručni i
zamijenite ga ako je oštećen. To napravite tako da donji dio filtera odvijete (E 14022/1) u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu, izvučete uložak filtera (E 14021) te unutrašnjost očistite četkom
i tekućom vodom. Prije ponovnog sastavljanja filtera očistite i brtvilo i ležište namažite s masti.
Podmazivanje se preporučuje za sve brtvene spojeve izvedene okruglim brtvilima.
3. Povremeno je potrebno očistiti vanjski dio regulatora i nauljiti okretne i klizne dijelove.
Najprimjerenije sredstvo je WD-40 ili slična sredstva za održavanje.
4. Tijekom zime iz regulatora je potrebno ispustiti svu vodu, ventile ostaviti otvorene ili regulator
pohraniti na toplo mjesto. Ako tijekom zime u prskalicu ulijete antifriz ili sredstvo protiv
smrzavanja stakala, otvorite ventile i gumbe na ventilima da time sprječite moguće zamrzavanje
u mrtvim, nedostupnim dijelovima regulatora.
Manometar obavezno ga odvijte i spremnite na toplo mjesto

UPOZORENJE: Tijekom čišćenja koristite zaštitnu opremu!

AGS 400-1200 EN 47 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

10 CRPKE
Crpke na uređajima za prskanje jako su važan element. Pouzdanost i dugi životni vijek crpke ovisi i o
vašoj brizi ili o ispravnoj upotrebi i održavanju.

VAŽNO: Sve crpke u standardnoj inačici imaju membrane izrađene od NBR gume, zato je korisnik
stroja dužan koristiti takva kemijska sredstva za prskanje koja ne oštećuju takav materijal. Kod upotrebe
drugih sredstava proizvođač ne preuzima odgovornost za moguću nastalu štetu. U slučaju upotrebe
membrana od VITONA ili DESMOPANA potražite savjet tehničke službe o ispravnoj upotrebi.

Slika 10.1: Crpka

10.1 KONTROLA PRIJE UPOTREBE

Kada je crpka u stanju mirovanja, provjerite visinu


ulja u kućištu crpke. Razinu ulja kontrolirajte prije
svakog punjenja spremnika. Količina u spremniku
mora biti u skladu s označenim na čepu ulja ili u
posudi za ulje (ovisno o inačici crpke). U slučaju da je
premalo ulja, dolijte ga i budite pozorni da ne
prekoračujete max. dozvoljenu razinu ulja.

Tlak zraka u ventilatoru ovisi o radnom tlaku i očitajte


ga iz dijagrama. U nijednom slučaju tlak u ventilatoru
ne smije biti veći od radnog tlaka crpke. Provjerite da
li ventili omogućuju protok tekućine iz spremnika do
crpke. Isto tako provjerite prohodnost uloška usisnog
Slika 10.2: Grafikon radnog tlaka crpke ovisno o filtera te usisnu cijev (da nije savijena).
tlaku zraka u ventilatoru.

AGS 400-1200 EN 48 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
10.2 UPOTREBA
Prije nego što uključite pogon crpke, provjerite da je gladni ventil na protočnom regulatoru zatvoren
(povratak u spremnik).

Nikada ne uključujte pogon crpke nakon što postavka na regulatoru ne omogući potpuno
opterećenje crpke.

Pogon uključite i neka se crpka oko jednu minutu vrti pod minimalnim tlakom tako da se dovodni te
odvodni vodovi crpke prozrače i zatim crpku možete u potpunosti opteretiti.

Obratite pozornost da ne prekoračite maksimalno dozvoljen radni tlak te maksomalno dozvoljen broj
okretaja od 540 u minuti jer u suprotnom proizvođač ne preuzima odgovornost za moguću nastalu štetu.

10.3 NAKON UPOTREBE


Neka kemijska sredstva utječu na životni vijek vitalnih dijelova crpke kao što su membrane i druga
gumena brtvila. Zato je što prije i nakon svakog prskanja crpku potrebno temeljito isprati čistom vodom.
To izvedete tako da kroz crpku prepumpate malo čiste vode. Crpka neka u radnom tlaku radi nekoliko
minuta. Slijedi rasterećenje tlaka i na kraju čišćenja pumpu pustite u pogon oko jednu minutu bez
tekućine (ispuhivanje crpke).

Tijekom zime iz crpke je potrebno ispustiti vodu, odnosno, zaštititi crpku od zamrzavanja (vidi str.
Napaka! Zaznamek ni definiran. ).

10.4 KLIPNO MEMBRANSKA CRPKA BM 150/20


Crpke tipa BM 150/20 su niskotlačne klipno membranske crpke izrađene od tvorničko provjerenih
materijala. Namijenjene su za prepumpavanje sredstava za prskanje i tekućih gnojiva koja se koriste u
poljoprivredi.

10.5 TEHNIČKI PODACI

Tip crpke BM 65/30 BM 105/20 BM 150/20


KOLIČINA PROTOKA (l/min) 68 93 149
RADNI TLAK max. (bar) 25 20 20
BR. OKRETAJA max. (n/min) 540 540 540
POTREBNA SNAGA (kW) 3,2 3,5 5,5
BR. MEMBRANA-TLAČNIH (kom) 2 3 4
MASA (kg) 13,2 14,8 24,4
HIPOIDOL MOTORNO
ULJE
SAE 90 SAE 15W30

UPOZORENJE: Stroj NIJE PRIMJEREN ZA UPOTREBU TEKUĆIH


GNOJIVA! U slučaju izvanderne upotrebe preporučujemo savjetovanje s
tehničkom službom!

AGS 400-1200 EN 49 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
INTERVALNI PREGLEDI
OPERACIJA
Svakih 8 h Svakih 50 h Svakih 300 h 1x v sezoni
Kontrola razine ulja X
Kontrola ventilatora X
Kontrola
pričvršćivanja crpke X
na okvir
Zamjena membrana X
Zamjena ulja X
Kontrola ventila X
Kontrola spojeva s
X
navojima

10.5.1 ZAMJENA ULJA

Prvu zamjenu ulja izvedite nakon 10-20 sati rada i zatim nakon svakih 300 radnih sati. Tijekom zamjene
ulja kontrolirajte i stanje membrana. Oštećene ili nagrizane membrane zamijenite s novim. Zamjenu
membrana preporučujemo na svakih 200 sati.

UPOZORENJE: Sva odlaganja u prirodi su protuzakonita i zato ulje morate


prikupiti u za to namijenjene posude na prikladnom sabirnom mjestu!

10.5.2 KONTROLA MEMBRANA NA CRPKI 150/20, 105/20, 65/30

Membrane kontrolirajte tako da najprije odvijete vijke na poklopcima crpke te otpustite usisni i tlačni
kolektor. Zatim odvijete vijke na poklopcima i skinete komore.

Pregledate donju i gornju stranu četiri membrana i istovremeno ispustite ulje.

Prije sastavljanja unutrašnjost crpke i vitalne dijelove treba se otvoriti i oprati plinskim uljem. Crpku
zatim sastavite u obrnutom redoslijedu. Pripazite na ispravno umetanje ventila (vidi katalog). Zatim
dolijte novo ulje. Na crpki BM 150/20 ulje dolijevajte kroz posudu za ulje.

Tijekom dolijevanja više puta rukom okrenite osovinu crpke da istisnete zrak iz prostora između
klipa i membrane. Budite pozorni na razinu ulja.

Crpku uključite na minimalnom tlaku za nekoliko minuta. Budite pozorni na djelovanje te po potrebi
dolijevajte ulja.

10.5.3 UPUTE U SLUČAJU OŠTEĆENJA MEMBRANE

U slučaju da ulje u posudi postane bijelo BM 150/20, potrebno je obavezno prekinuti s radom i zamijeniti
oštećene membrane. Nepoštivanje ove upute može prouzročiti teža oštećenja crpke. Prve znakove
puknute membrane može se prepoznati na manometru jer pokazivač tlaka na manometru postaje
nemiran.

10.5.4 ODRŽAVANJE

Nakon svakog prskanja potrebno je oprati unutrašnjost crpke kao i druge elemente uređaja za prskanje
čistom vodom (vidi str. 32), nakon sezone potrebno je pripremiti crpku na zimu (vidi 15.6.5).

AGS 400-1200 EN 50 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

11 PODIZANJE
11.1 RUČNOM DIZALICOM
Za podizanje i spuštanje garnitura za prskanje MRX IN MY prskalice su opremljene ručnom dizalicom
koja je pričvršćena na stražnjem dijelu okvira prskalice. Garnitura za prskanje visi pričvršćena preko
dizalice i zatezne opruge koje ublažavaju vertikalna njihanja. Mekano okomito gibanje za podešavanje
visine mlaznica izvedeno je preko uspravnih vodilica s klizačima.

Slika 11.1: a) Ručno dizalo, b) zatezna opruga, c) klizač

11.2 HIDRAULIČNO PODIZANJE

Hidraulično podizanje kod svih garnitura za prskanje je jednako. Hidraulični cilindar djeluje u jednom
smjeru. Za sigurnost je zadužen dvostruki ventil blokade koji sprječava u slučaju trganja cijevi i
iznenadno ispuštanje garniture za prskanje. Za brzinu podizanja garniture za prskanje brine prigušni
ventil na vrhu hidrauličnog cilindra.

Slika 11.2:a) Blokirni ventil, b) prigušni ventil.

AGS 400-1200 EN 51 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
11.3 AMORTIZACIJA GARNITURE ZA PRSKANJE
11.3.1 S AMORTIZEROM

Vertikalna opruga garniture za prskanje izvedena je oprugom (a). Ona amortizira sile koje se
pojavljuju tijekom spuštanja i podizanja garniture.

11.3.1.1 S DVIJE PNEUMATSKE PODLOGE (DODATNA OPREMA ZA VERZIJU S


OPRUGOM)

Vertikalna opruga garniture za prskanje izvedena je s dvije pneumatske podloge koje su međusobno
povezane s pneumatskom vezom i nastavkom za punjenje (e). Pneumatske podloge napunjene su zrakom
pod visokim tlakom (Pmax=8 bar). Napunjenost podloga ovisi o masi garniture. Punjenje podloga izvodi
se kod otvorene garniture i u vodoravnom položaju. Indikator napunjenosti provjeravate visinom veznog
profila (c). Na naljepnici upozorenja (Slika 11.3) napisane su preporučene visine (mm). Hidraulični
cilindar pričvršćen je na nosač rame. Vezni profil vođen je po vodilici i na vrhu je ograničen vijkom.
Odaziv opruge ovisi o ispravnoj napunjenosti podloga, stanja vodilica, prozračnosti vodilica i
podmazanosti vodilica.

Slika 11.3: a) Pneumatska podloga, b) vodilica, c) vezni profil, d) hidraulični cilindar, e) nastavak za punjenje, f)
pneumatska veza.

AGS 400-1200 EN 52 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU
11.3.2 SA ZRAČNIM JASTUKOM

Vertikalna opruga garniture za prskanje izvedena je jednom pneumatskom podlogom. Pneumatske


podloge napunjene su zrakom pod visokim tlakom (Pmax=8 bar). Napunjenost podloga ovisi o masi
garniture. Punjenje podloga izvodi se kod otvorene garniture i u vodoravnom položaju. Indikator
napunjenosti provjeravate visinom veznog profila. Na naljepnici upozorenja (Slika 11.3) napisane su
preporučene visine (mm). Hidraulični cilindar pričvršćen je u vezni profil i na nosač rame. Vezni profil
vođen je po klizačima i na vrhu je ograničen vijkom. Odaziv opruge ovisi o ispravnoj napunjenosti
podloga, stanja vodilica, prozračnosti vodilica i podmazanosti vodilica.

Slika 11.4: a) Pneumatska podloga, b) vezni profil, c) hidraulični cilindar, d) vezni profil.

AGS 400-1200 EN 53 Rev.12/2018


UPUTE ZA UPORABU

12 GARNITURE ZA PRSKANJE 12 HLX I 15 HLX


Garniture za prskanje 12 HLX i 15 HLX, hidraulički su složive garniture za prskanje.

Otvaranje iz transportnog položaja u radni položaj i zatvaranje u obrnutom smjeru kod tih garnitura
izvedeno je pomoću hidrauličnih cilindara koji omogućuju istovremeno i pojedino otvaranje i zatvaranje
ruku za prskanje.

Garniture za prskanje 12 HLX i 15 HLX omogućuju hidrauličnu nivelaciju za prilagođavanje


konfiguraciji terena.

Sve garniture za prskanje tvornički su opremljene špranjastim mlaznicama s plosnatim mlazom (ST 120-
02, ST 120-04 i ST 120-06). Udaljenost između mlaznica je 0,5 metara.

Slika 12.1: Garnitura HLX

12.1 OSOBINE GARNITURA ZA PRSKANJE 12HLX I 15HLX


• radne širine 12 m i 15m,
• garniture s hidrauličnim upravljanjem iz kabine traktora,
• hidraulična blokada s ublažavanjem,
• hidraulična nivelacija,
• hidraulični lift,
• mehaničko osiguravanje ruku prije otvaranja u rednom položaju,
• hidraulično otvaranje i zatvaranje iz transportnog položaja u radni položaj i obrnuto,
• djelomično zatvaranje lijeve ili desne strane,
• nosači mlaznica TRI-JET,
• ulošci mlaznica LECHLER,
• sigurnosni mehanizam bočnih ruku garniture za prskanje,
• zaštita mlaznica.
AGS 400 - 1200 EN 54
Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
12.2 KOMPONENTE ZA UPRAVLJANJE S GARNITUROM ZA PRSKANJE
12.2.1 KONTROLNI PANO

Kontrolni pano sastavni je dio namijenjen za upravljanje hidraulikom garnitura za prskanje 12 HLX i 15
HLX, kojeg je potrebno namjestiti na primjereno mjesto u traktorskoj kabini. Na njemu su grafički
prikazane sve radne funkcije koje se može izvoditi hidraulikom.

Slika 12.2: Kontrolni pano

Značenje oznaka na kontrolnom panou daljinske regulacije:

Funkcija Opis

Istovremeno otvaranje desne i


lijeve strane

Istovremeno zatvaranje lijeve i


Otvaranje/zatvaranje desne strane

Niveliranje-podizanje desne strane

Nivelacija garniture Niveliranje-podizanje lijeve strane

Blokirano

Blokada garniture Plutajuće

Otvaranje desne strane

Otvaranje desne strane Zatvaranje desne strane

Otvaranje lijeve strane

Otvaranje lijeve strane Zatvaranje lijeve strane

AGS 400 - 1200 EN 55


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

12.2.2 PRIKLJUČIVANJE GARNITURE ZA PRSKANJE NA TRAKTOR

12.2.2.1 ELEKTROČNI KABLOVI ZA POVEZIVANJE

C - Kabel za povezivanje između kontrolnog panoa i

elektromagnetskih hidrauličnih ventila

E - kabel za napajanje + utikač za napajanje

Slika 12.3: Kontrolni pano i kabel

Tehničke i radne karakteristike

Opis Vrijednost
Napon napajanja 12V DC
Radno područje 0°C - 70°C
Osigurač 10 A

12.2.2.2 HIDRAULIČNE CIJEVI ZA POVEZIVANJE S PRIKLJUČNIM SPOJEVIMA

Za priključivanje hidraulike traktor mora biti opremljen s dva hidraulična hidraulična priključka.

AGS 400 - 1200 EN 56


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Da nebi došlo do neispravnog povezivanja


hidrauličnih cijevi garniture za prskanje s
traktorskom hidraulikom i s time do
neispravnog rada tijekom upravljanja s
garniturom za prskanje, cijevi su zbog
ispravnog priključivanja posebno označene
naljepnicom:

• neoznačeni cijev - priključivanje


hidrauličnog cilindra za upravljanje
liftom / spuštanja na garnituri za
prskanje
• žuto označen par priključaka na 6/2
elektromagnetski hidraulični ventil EV3
za upravljanje rukama i nivelaciju na
gar. za prskanje.

Slika 12.4: Hidraulične cijevi

Tehničke i radne karakteristike:

Opis Vrijednost
Radni tlak 120 bar – 150 bar
Max. tlak 180 bar

UPOZORENJE: Sustav nije opremljen sigurnosnim ventilom i zato uzmite


u obzir dozvoljeni radni tlak!

UPOZORENJE: Ne priključujte hidraulične cijevi na tlakove veće od


dozvoljenih!

12.2.2.3 POVEZNICE NA TRAKTOR

U kabinu traktora potrebno je namjestiti kontrolni pano za upravljanje hidraulikom na garnituri za


prskanje. Potrebno ga je montirati na primjereno fiksno mjesto. Kontrolni pano s kablom za napajanje
(E - Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.), povežemo na traktorski izvor jednosmjernog
električnog napona od 12 V DC i maksimalnog napona od 10A.

Hidraulične cijevi povežemo na hidraulični ventil traktora i par cijevi u boji s hidrauličnim spojem
posebno na svoj vod za upravljanje jednom ručicom (istovremeno otvaranje/zatvaranje, nivelacija,
otvaranje/zatvaranje lijeve i otvaranje/zatvaranje desne ruke), te neoznačeni par cijevi posebno na drugi
vod za upravljanje drugom ručicom (lift/spuštanje garniture za prskanje) na traktoru.

UPOZORENJE: Tijekom priključivanja hidrauličnih cijevi, traktorski


hidraulični ventili ne smiju biti pod tlakom!

AGS 400 - 1200 EN 57


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.5: Shema za povezivanje 12-15 HLX

12.2.1 SHEMA ZA POVEZIVANJE 12 HLX I 15 HLX

12.2.1.1 OZNAČAVA OZNAKE NA SHEMI POVEZIVANJA

Napome
Oznaka Opis
na
A Kontrolni pano za upravljanje s garniturom
Hidraulične cijevi za povezivanje sa spojkama za priključivanje na
B
traktor
Kabel za povezivanje između kontrolnog panoa, hidrauličnim
C
ventilima i blokadom.
D Kabel za napajanje + utikač za napajanje
E Hidraulični spojevi na traktoru
F Podizni hidraulični cilindar
G Nivelacijski hidraulični cilindar
H Hidraulični cilindar za blokadu
I Hidraulični cilindar za otvaranje lijeve ruke
J Hidraulični cilindar za otvaranje desne ruke
K Elektromagnetski hidraulični putni ventil 6/2
L Elektromagnetski hidraulični putni ventil 2/2 dvostruki

AGS 400 - 1200 EN 58


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
M Elektromagnetski putni ventil 2/2
EV 1-4 Elektromagnetski svici
P1, P2 Dovodni traktorski hidraulični priključci označeni u boji
Dovodni traktorski hidraulični priključci za hidraulični lift, bez
P3, P4
oznake

12.3 TRANSPORTNA ZAŠTITA


Garnitura za prskanje slaže se u položaj X što znači da sama težina ruke sprječava nekontrolirano
otvaranje ruku u transportnom položaju. Transportni položaj garniture za prskanje točno je određen i u
tom položaju mehanički osiguran. Za to brinu mehaničke zaštite i naslonjači pričvršćeni na okvir
prskalice. Prskalica s garniturom za prskanje djeluje kao usklađena cjelina. Tijekom podizanja i
otvaranja garniture za prskanje mehaničke zaštite se otpuštaju i možete upravljati sa svim hidrauličnim
funkcijama. Tijekom zatvaranja garniture potrebno je najprije garnituru za prskanje podignuti do
aktivacije nepovratnog hidrauličnog ventila (vidi poglavlje 12.3.2), složiti je pomoću
elektrohidrauličnog upravljanja i zatim spustiti na mehaničke zaštite.

UPOZORENJE: Pripazite na redoslijed otvaranja i zatvaranja garniture za


prskanje!

12.3.1 MEHANIČKI NASLONJALI ZA RUKU I RAMU

Prikaz zatvaranja mehaničke zaštite garniture za prskanje na prskalicu za transport:

Slika 12.6: Naslonjalo

12.3.2 MEHANIČKE ZAŠTITE PROTIV OTVARANJA RUKU I TRANSPORTNOM


POLOŽAJU

Prikaz mehaničke zaštite ruku u transportnom položaju:


AGS 400 - 1200 EN 59
Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.7: Mehaničke zaščite otvoranja

UPOZORENJE: Neispravno složena garnitura za prskanje u transportni položaj


ne jamči zaštitu od nekontroliranog otvaranja ruku tijekom transporta!

12.3.3 ZAŠTITA OD OTVARANJA I ZATVARANJA RUKU

Garnitura za prskanje optemljena je sustavom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u
transportnoj visini garniture za prskanje. Za to brone hidraulični ventil preko mehanizma s kotačićem.
Hidraulični ventil s montiranim kotačićem putuje po vodilici. Oblikovan je tako da se na određenoj visini
aktivira i otpusti protok ulja kroz hidraulični ventil do ventila za upravljanje otvaranjem zatvaranjem i
niveliranjem garniture za prskanje.

Dok garnitura za prskanje nije u položaju ili ako je toliko spuštena da mehanizam s kotačićem nije
aktiviran, potom hidraulični ventil ne omogućuje otvaranje ruku djeluje samo podizni hidraulini cilindar
na prskalici.

1. Hidraulični ventil
2. Mehanizam s kotačićem
3. Vodilica

Slika 12.8: Mehanizam

AGS 400 - 1200 EN 60


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

UPOZORENJE: Nikada ne smijete izvoditi nivelaciju u transportnom položaju


garniture za prskanje!

12.4 OSOBINE GARNITURA ZA PRSKANJE 12 HLX I 15 HLX


Garniture za prskanje tipa HLX hidraulične su garniture za prskanje. Upravljanje s njima izvodi se iz
kabine traktora.

Glavni sastavni dijelovi garniture za prskanje su:

• vodilica AGS,
• nosač rame,
• rama,
• njihajuća poluga,
• ruka 1 (12 - 15 HLX),
• ruka 2 (15 HLX),
• ruka 3 (12 - 15 HLX),
• zglob (12 HLX).

Pojedini dijelovi garniture za prskanje opisani su u nastavku.


12.4.1 HIDRAULIČNA BLOKADA S UBLAŽAVANJEM

Za ublažavanje garniture za prskanje i njezinu blokadu brine sustav hidrauličnog cilindra (1), koji je
pričvršćen između kolica rame (5) ni njihajuće poluge (4).

Slika 12.9: Hidravlični cilindar blokade i ublaživači

AGS 400 - 1200 EN 61


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.10: Hidravlični cilindar blokade i ublaživači

Legenda Slika 12.9 i Slika 12.10:


1. Hidraulični cilindar blokade i ublaživači
2. Zaklopke za podešavanje odaziva
ublaživanja
3. Elektromagnetski ventil
4. Njihajuća opruga garniture za prskanje
5. Nosač (kolica) rame

12.4.1.1 PUNJENJE HIDRAULIČNOG CILINDRA

Hidraulični cilindar je zatvorenog tipa i ne priključuje se na hidraulične cijevi. Prije prve ugradnje
hidrauličnog cilindra na garnituru za prskanje slijedi postupak punjenja na posebnoj pripremi (Slika
12.11). Za punjenje hidrauličnog cilindra koristi se ulje ATF.

Slika 12.11: Posebnoj pripremi za punjenje cilindra

12.4.1.2 POSTUPAK PUNJENJA HIDRAULIČNOG CILINDRA

• Prije priključivanja cilindra priključci za hidraulične cijevi moraju biti okrenuti prema gore, zbog
premještanja zraka tijekom punjenja.
AGS 400 - 1200 EN 62
Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
• Priključite hidraulične cijevi P1 i P2 na priključke cilindra.

Slika 12.12

• Početak punjenja:
o Cilindar počinjete puniti s jedne strane po hidrauličnoj cijevi P2, klip se počinje
pomicati prema van.
o Tijekom dolaska klipa do krajnje točke, ulje preko elektrohidrauličnog centila i
zaklopke započinje teći u drugi dio cilindra te natrag u uređaj za punjenje po
hidrauličnoj cijevi P1.

Slika 12.13
o Kod neprekidnog punjenja nakon određenog razdoblja mirovanja klipa u krajnjoj
točki zbog prozračivanja, protok ulja na uređaju preusmjerite u obrnuti smjer i
ponovite punjenje izvedeno u obrnutom redoslijedu.
o Postupak punjenja ponavljajte toliko vremena dok se ne osigura punjenje obje
komore cilindra bez zračnih mjehura.
o Klip u cilindru pomiče se s ravnomjernim odazivom podešenim preko zaklopke.
• Kraj punjenja:
o Isključite hidrauličnu cijev P1, zaštitni svici moraju biti puni i bez zračnih
mjehura, u suprotnom ponavlja se postupak punjenja.
o Priključak brtvite s čepom G 1/8ʺ.
o Postavite cilindar pravokutno na priključak P2. Priključak mora biti u najvišem
gornjem položaju.
o Isključite hidrauličnu cijev P2, zaštitni svici moraju biti puni i bez zračnih
mjehura, u suprotnom ponavlja se postupak punjenja.
o Priključak brtvite s čepom G 1/8ʺ.

AGS 400 - 1200 EN 63


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

UPOZORENJE: Tijekom punjenja uvijek koristite propisano ulje ATF!

12.4.2 HIDRAULIČNA NIVELACIJA

Nivelacijski cilindar (1) privršćen je između nosača rame (2) i njihajuće opruge (3). Odaziv nivelacijskog
cilindra podešavate zaklopkom (4). S hidrauličnom nivelacijom možete podešavati ravnotežu garniture
za prskanje (vodoravni položaj), isto tako u slučaju nakošenog terena prilagođavamo nagnutost garniture
s obzirom na teren. U slučaju aktivirane blokade deaktiviramo automatsko izravnavanje garniture.
Moguće je podešavati položaj garniture za prskanje kao i u slučaju jednostrano složenih ruku.

Kod hidrauličke nivelacije možete značajno utjecati na linearnu distribuciju sredstva za prskanje, a time
i na kvalitetu prskanja. Baš zbog toga se sustav posebno preporuča za neravne ili nagnute terene.

AGS 400 - 1200 EN 64


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.15

Legenda Slika 12.14 i Slika 12.15:


1. Nivelacijski cilindar
2. Nosač rame
3. Ljuljačka
4. Zaklopke za podešavanje odaziva
ublaživanja
5. Rama HLX
6. Ljuljačka

Slika 12.14

AGS 400 - 1200 EN 65


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
12.4.3 VODILICE

Slika 12.17: Klizna pločica

Vodilice su izvedene s kliznim pločicama. U


slučaju istrošenosti kliznih pločica, potrebna je
njihova zamjena.
Slika 12.16 Vodilice

UPOZORENJE: Kontrolu prozračnosti najlakše kontroliramo kod otvorene


garniture za prskanje!

12.4.4 SIGURNOSNA RUKA

Slika 12.18: Sigurnosna ruka

Zadnja (treća) ruka preko podesivog vijka pričvršćena je (jednim kotačićem) na gornji dio, u donjem
dijelu elastično s oprugom što omogućuje gibanje ruke lijevo, desno i prema gore. U slučaju udarca u
prepreku ili dodirivanja tla, ruka se odmiče i zatim sama vraća u početni položaj.

AGS 400 - 1200 EN 66


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

1. Garnitura za prskanje
2. Smjer vožnje
3. Sigurnosni zglob
4. Prepreka
5. Sigurnosna ruka

Slika 12.19: Elastična ruka

12.4.5 OKOVI, RAME I RUKE

Priključivanje prve ruke na ramu i povezivanje ruku (druge i treće ruke) montirano je pomoću ležanjnih
puša (1). Sve pregibne spojeve preko ležajnih puša povezuju svornjaci (2). Na mjestima na kojima se
nalaze priključci dodani su dodatni podmazivači (3) za podmazivanje ležajnih puša.

Slika 12.20: Mesto ležajnih puš

12.4.6 MEHANIZAM ZA OTVARANJE RUKU

Mehanizam za otvaranje prve ruke izveden je direktno preko hidrauličnog cilindra (1) (Slika 12.21),
pričvršćenog na ramu i prvu ruku. Cilindar koristi prvu polovicu radnog puta za otvaranje prve ruke,
drugu polovicu za otvaranje druge ruke. Za to brine zatezni stup (2) jer se povezuje s mehanizmom druge
ruke (3).

AGS 400 - 1200 EN 67


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.21: 1) Hidravlični cilinder, 2) napenjalni Slika 12.22: 3) Mehanizem druge roke
drog

Za to da se ruke 1 i 2 nalaze u usporednom položaju, brine podesivi vijak (4) tijekom rada sa savijanjem.

Slika 12.23: Nastavljiv vijak

Za paralelni položaj treće ruke s drugom rukom brine podesivi vijak (5) na sigurnosnom zglobu.

AGS 400 - 1200 EN 68


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.24: Nastavljiv vijak

Svi zglobovi opremljeni s podmazivačem (6) za podmazivanje.

Slika 12.25: MEsto mazalke

12.4.6.1 HIDRAULIČKI CILINDRI ZA UPRAVLJANJE RUKAMA

Za krajnje podešavanje oba hidraulična cilindra s rukama garniture za prskanje koje na dijelu priključka
cilindar imaju krunsku maticu (1) i krajnji nastavak (2). Krunska matica cilindru omogućuje
ograničavanje položaja zatvaranja ruku, krajnji nastavak na hidrauličnom cilindru omogućuje krajnji
položaj otvorene garniture. Za fiksiranje brine niska matica, koju nakon podešavanja krunske matice i
krajnjeg nastavka pričvrstimo na prikladan način. Imbus vijci moraju biti zategnuti jer s njima
određujemo položaj krajnjeg nastavka (3).

AGS 400 - 1200 EN 69


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.26: 1) Kronska matica, 2) končni nastavek, 3) inbus vijaka

Hidraulični cilindar za podizanje - spuštanje ruku:

Slika 12.27: Hidr. cilinder za dvig oz. spust rok

12.4.7 PODEŠAVANJE BRZINE HIDRAULIČNIH CILINDARA

Hidraulični cilindri opremljeni su s dvostrukim ventilom blokade (2) i zaklopkom (3). Dvostruki ventil
za blokiranje brine za očuvanje položaja hidrauličnog cilindra (1) i štiti od padanja u slučaju trganja
hidrauličnih cijevi. Zaklopkom podešavamo brzinu hidrauličnog cilindra. Garnitura za prskanje
podešena je tako da jedan radni ciklus otvaranja ili zatvaranja jedne strane traje 16 s.

AGS 400 - 1200 EN 70


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.28: 1) Hidravlični cilinder, 2) dvojni blokirni ventil, 3) dušilka

12.5 OPIS RADA


Rukovanje garniturom može se izvoditi u slučaju da je prskalica s garniturom za prskanje na
odgovarajući način pričvrščena na traktor (vidi poglavlje 5). Priključite hidraulične cijevi prskalice na
hidraulične priključke traktora te priključite kontrolni pano za upravljanje s hidrauličnom garniturom.
Upravljanje garniturom za prskanje izvodi se na ravnoj podlozi i s traktorom u stanju mirovanja.

UPOZORENJE: Otvaranje i zatvaranje hidraulične garniture za prskanje neka


se ne izvodi tijekom vožnje jer može doći do oštećivanja uređaja za prskanje!

12.5.1 OTVARANJE GARNITURE ZA PRSKANJE

Rukovanje se odvija preko kontrolnog panoa i po funkcijama koje su opisane u poglavlju Napaka! Vira
sklicevanja ni bilo mogoče najti.. Kod otvaranja garniture iz transportnog u radni položaj najprije
aktivirate prekidač za blokadu (indikator svijetli crveno), zatim podižete garnituru za prskanje do
položaja aktivacije mehanizma s kotačićem (vidi poglavlje 12.3.3), zatim započinjete s otvaranjem ruku,
aktivirate prekidač ili udesno ili ulijevo. Za aktiviranu stranu indikator svijetli crveno. Pomoću ručica
na traktoru spuštamo obje strane ili najprije desnu i zatim lijevu stranu ruku ili obrnuto. Pritom se
otpuštaju mehaničke blokade protiv otvaranja ruku u transportnom položaju. Otpustite blokadu
(indikator ne svijetli). Prekidačem za hidrauličnu nivelaciju poravnate garnituru za prskanje i drugom
ručicom za podizanje spuštate je na prikladnu visinu.

AGS 400 - 1200 EN 71


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 12.29: Odpiranje garniture

Tijekom samog rada (vožnje) koristite podizanje i nivelaciju za podešavanje položaja garniture za
prskanje. Ostale funkcije neka se koriste tijekom mirovanja traktora. Prekidačima za otvaranje i
zatvaranje možete provjeriti otvorenost hidrauličnih cilindara i time osigurati nakošenost garniture. Za
popuštanje cilindara kriv je zrak u sustavu ili slabo brtvljenje hidrauličnih komponenata.

UPOZORENJE: Najprije uvijek aktivirate blokadu i zatim otvarate prednje


ruke. Pritom se otpuštaju mehaničke blokade protiv otvaranja ruku u
transportnom položaju!

12.5.2 ZATVARANJE GARNITURE ZA PRSKANJE

Najprije je potrebno garnituru podignuti u početni položaj aktivacije mehanizma s kotačićem.


Hidrauličnom nivelacijom poravnate je tako da je usporedno s prskalicom i aktivirate blokadu.
Zatvaranje garniture za prskanje izvodi se u obrnutom redoslijedu od otvaranja. Na kraju spuštate
garnituru za prskanje na mehaničke osigurače prskalice, isključite blokadu i kontrolni pano. Prskalica je
spremna za transport.

UPOZORENJE: Tijekom otvaranja i zatvaranja garniture za prskanje nitko ne


smije biti u radnom području!

12.5.3 RAD S GARNITUROM ZA PRSKANJE

Traktorom se postavite na mjesto početka prskanja. Otvorite garnituru za prskanje (vidi poglavlje
12.5.1). Pritom budite pozorni na sigurnost drugih ljudi.

Tijekom prskanja izbjegavajte jako i iznenadno kočenje posebno i tada kada je garnitura djelomično
otvorena.

Na kraju njive ili parcele provjerite jeste li se sigurno okrenuli. Tijekom okretanja morate uzeti u obzir
širinu otvorene garniture i luk kojega izvodite tijekom okretanja. Ako se uz njivu ili parcelu odvija
AGS 400 - 1200 EN 72
Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
cestovni promet, budite posebno pozorni na ostale učesnike i ako se okretanje ne može izvoditi, prskanje
prekinite, zatvorite garnituru za prskanje te zatim okrenite traktor sa zatvorenom garniturom za prskanje.

12.5.4 RAD S JEDNOSTRANO ZATVORENIM RUKAMA

U slučaju korištenja garniture za prskanje s jednostrano otvorenim rukama potrebno je najprije aktivirati
blokadu, podignuti garnituru u položaj aktivacije mehanizma s kotačićem, otvoriti prve ruke garniture
(mehanički osigurači protiv otvaranja ruku u transportnom položaju). Sada otvorite ruke na željenoj
strani. Hidrauličnom nivelacijom poravnajte garnituru za prskanje. Započinjete s procesom prskanja.

12.6 ODJELJCI ZA PRSKANJE I MLAZNICE

Slika 12.30: Razporeditev šob

Oba tipa garnitura opremljeni su s pet sekcija. Sekcije za prskanje raspoređene su po garnituri tako da
omogućuju što manji pad tlaka u cijevima i što bolju distribuciju sredstva za prskanje do pojedine
mlaznice (Slika 12.30). Instalacija cijevi odvija se od razvodnog ventila na regulatoru tlaka do mlaznica.
Cijevi s razvodnim ventilom spojene brzin spojkama.

12.6.1 SHEMA POVEZIVANJA

Povezivanje sekcija prikazano je na Slika 12.30

Radna širina (m) 12 15


Broj odjeljaka 5
Broj odjeljaka na sekciji 5-6-4-6-5 6-7-4-7-6

AGS 400 - 1200 EN 73


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

13 GARNITURE ZA PRSKANJE 10 MRX, 12 MRX I 15 MRX


Garniture za prskanje 10 MRX, 12 MRX in 15 MRX so ručne garniture (ručno otvaranje i zatvaranje),
opremljene s trapezoidnim mehanizmom za prilagodbu garniture konfiguraciji terena, stabilizatorom
bočnog njihanja, sigurnosnim mehanizmom i bajonetnim mlaznicama s membranskim protukapnim
sustavom. Sve garniture za prskanje tvornički su opremljene špranjastim mlaznicama s plosnatim
mlazom. Razmak između mlaznica je 50 cm.

13.1 TRAPEZOIDNI MEHANIZAM


Trapezoidni sustav s četiri kotača (Slika 13.2) omogućuje praćenje terena (10 nagiba). Trapez radi bez
greške ako je ispravno podešen, klizne površine (pločice) dovoljno podmazane. Posvetite pozornost
postavkama kliznih plločica, one moraju biti odmaknute ako deblokiranu garnituru lagano pomaknemo
iz vodoravnog položaja, automatski se vraća u vodoravni položaj.

Blokada je namijenjena za ograničavanje rada trapeza (garnitura se prilagođava nagibu prskalice).

Korištenje ako je blokada blokirana:

• transportni položaj;
• u slučaju ako zatvorimo dio garniture na jednoj strani:
• vožnja usporedno s nagibom terena većeg od 7.

U slučaju da je nagib terena manji od 7, deblokirajte garnituru (Slika 13.2) i podesite zatezače (garnitura
za prskanje mora biti postavljena usporedno s terenom) - garnitura za prskanje slijedi postavljenu
nakošenost.

Slika 13.1: Garnitura škropilna 12-15 MRX

AGS 400 - 1200 EN 74


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 13.2: Trapezni mehanizem

Legenda Slika 13.2


1 Trapezoidni zatezač
2 Blokada
3 Klizna pločica

13.2 OTVARANJE/ZATVARANJE GARNITURA ZA PRSKANJE 10 MRX, 12


MRX, 15 MRX
1. Prije početka otvaranja garniture za prskanje provjerite da oko stroja ima dovoljno prostora.
2. Provjerite da li je blokada u ispravnom položaju (jezičak mora biti u V urezu).

AGS 400 - 1200 EN 75


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 13.3: Blokada


3. Budući da je garnitura za prskanje u transportnom položaju od nekontroliranog otvaranja
osigurana vezicom, prije otvaranja iz poveznice potrebno je izvući sigurnosnu iglu te okretanjem
zaklopa otpustiti lijevu i desnu prvu ruku garniture za prskanje.

Slika 13.4:Varovalni zatik


4. Najprije otvorite ruku 1, ruke 2 i 3 zajedno podignite i okrenite oko okretišta ruke 1.
5. Postupak otvaranja ponovite za lijevu stranu garniture za prskanje.
6. Radni položaj učvrstite zatezačem. On mora biti u položaju prikazanom na Slika 13.5. Primjerenu
nakošenost i stabilnost bočnih ruku protiv uzdužnog njihanja konstrukciji daje jaka žičana sajla
umetnuta i provedena kroz zatezač.

AGS 400 - 1200 EN 76


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 13.5: Napenjalka

Legenda Slika 13.5


1 Zatezač
2 Zatezni vijak
3 Podesivi vijak za položaj ruke
7. Žičana sajla mora biti u radnom položaju garniture za prskanje zategnuta i napeta. Ako je labava,
ruke tijekom rada ljuljaju se naprijed i natrag što slabo utječe na kvalitetu prskanja, ujedno
ljuljanje može prouzročiti oštećivanje vitalnih dijelova garniture za prskanje.

Slika 13.6
8. Napetost podesite na zateznom vijku (Slika 13.5). Kod dobro napete žičane sajle ruka se malo
„ukrivi“ u smjeru vožnje. Ta ukrivljenost ne smije biti veća od 10 cm, gledano od kraja garniture
za prskanje.
9. Nakon „otvaranja“ garniture za prskanje slijedi podešavanje radne visine, „deblokiranje“
garniture i podešavanje nagiba. Postavke nagiba opisane su u poglavlju 14.1.
10. Postupak zatvaranja garniture za prskanje odvija se u obrnutom redoslijedu.
11. Stražnja ruka osigurana je sigurnosnim zglobom. U slučaju udarca u prepreku ruka se odmiče i
zatim sama vraća u početni položaj.

AGS 400 - 1200 EN 77


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

1. Garnitura za prskanje
2. Smjer vožnje
3. Sigurnosni zglob
4. Prepreka
5. Sigurnosna ruka

Slika 13.7: Odmik zadnje roka

AGS 400 - 1200 EN 78


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

14 GARNITURE ZA PRSKANJE 12 MY, 12 MY-H


Garniture za prskanje 12 MY i 12 MY-H hidraulične su garniture (otvaranje i zatvaranje iz transportnog
položaja u radni položaj i obrnuto, izvedeno je pomoću hidrauličnih cilindara) s trapezoidnim
mehanizmom za prilagodbu garniture konfiguraciji terena, sigurnosnim mehanizmom, potpunu zaštitu
mlaznica i bajonetnim mlaznicama s membranskim protukapnim sustavom.

Sve garniture za prskanje tvornički su opremljene špranjastim mlaznicama s plosnatim mlazom. Razmak
između mlaznica je 50 cm.

Otvaranje iz transportnog položaja u radni položaj i zatvaranje u obrnutom smjeru kod tih garnitura
izvedeno je pomoću hidrauličnih cilindara. Standardna oprema svih garnitura za prskanje MY je
trapezoidni sustav s četiri kotača namijenjen za automatsku prilagodbu garniture za prskanje
konfiguraciji terena i kod verzije 12MY-H serijski je nadopunjen još s hidrauličnom nivelacijom.

Pojedine verzije garnitura za prskanje 12 MY i 12 MY-H u sustavu upravljanja razlikuju se međusobno,


zato je u nastavku uputa svaka od njih posebno opisana.

14.1 TRAPEZOIDNI MEHANIZAM


Trapezoidni sustav s četiri kotača (Slika 14.1) omogućuje praćenje terena (10 nagiba). Trapez radi bez
greške ako je ispravno podešen, klizne površine (pločice) (1) dovoljno podmazane. Posvetite pozornost
postavkama kliznih pločica, one moraju biti odmaknute ako deblokiranu garnituru lagano pomaknemo
iz vodoravnog položaja, automatski se vraća u vodoravni položaj.

Slika 14.1: Štiritočkovni trapezni sistem

AGS 400 - 1200 EN 79


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
14.2 BLOKADA

3 4

2 Slika 14.2: Blokada 1


Garnitura je opremljena automatskom blokadom. Za to brinu dvije žičane sajle (1) koje su povezane
između nosača rame (3) i ruke 1 (4). U zatvorenom položaju ruku, žičane sajle moraju biti zategnute. Za
to brine vijak za podešavanje (2). Nakon što otvorimo desnu ruku, otpušta se desna žičana sajla, lijeva
žičana sajla stabilizira garnituru u vodoravnom položaju. Isto vrijedi i za lijevu stranu. Kod otvaranja
obje ruke, otpuštene su obje žičane sajle.

14.3 GARNITURA ZA PRSKANJE 12 MY


Hidraulični cilindri su kod nove garniture za prskanje neodzračeni, zato se prije njezine prve upotrebe
treba napraviti slijedeće:

• Spojite hidraulične spojke s hidrauličnim priključcima na traktoru. Za otvaranje hidraulične


garniture potreban je jedan dvostruki standardni hidraulični priključak,
• podignite garnituru približno 1 m od tla,
• pomoću hidrauličnog ventila na traktoru otvorite/zatvorite garnituru. Postupak ponovite više
puta.

Na taj način hidraulični sustav garniture za prskanje je prozračen.

14.3.1 OTVARANJE/ZATVARANJE GARNITURE ZA PRSKANJE IZ


TRANSPORTNOG POLOŽAJA U RADNI POLOŽAJ I OBRNUTO

• provjerite spoj hidrauličnih priključaka na traktoru;


• pomoću hidrauličnog ventila na traktoru otvorite garnituru. Lijeva i desna strana otvaraju se u
isto vrijeme;
• prema kraju otvaranja/zatvaranja malo otpustite hidraulični ventil kako bi smanjili brzinu
otvaranja/zatvaranja garniture za prskanje;
• u slučaju ako na garnituri imate ugrađeni hidraulični cilindar za hidrauličnu nivelaciju,
hidraulično podizanje (dodatna oprema), postupak je sličan. Morate samo paziti na ispravan
redoslijed upravljanja cilindrima. U tom slučaju garnituru za prskanje morate podignuti i započeti
s postupkom otvaranja bočnih ruku.
• Zatvaranje garniture za prskanje odvija se u obrnutom redoslijedu.

AGS 400 - 1200 EN 80


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

1
2

Slika 14.3: Odpiranje roke 1

Ruka 2 garniture za prskanje 12 MY otvara se istovremeno s rukom 1 posredno preko žičane sajle (1),
zato povremeno možete provjeriti njezinu zategnutost. Žičana sajla ispravno je zategnuta ako je
zatezni vijak u radnom položaju garniture za prskanje izvučen iz regulacijskog vijks za 2-4 mm. Kod
zatvaranja garniture zatezač brine za to da se garnitura postavi u vodoravni položaj.

UPOZORENJE: Tijekom otvaranja garniture za prskanje nitko ne smije biti u


radnom području!

UPOZORENJE: Garnituru za prskanje otvarajte samo ako je traktor u stanju


mirovanja. Otvaranje u vožnji može oštetiti pojedine dijelove garniture za
prskanje ili druge predmete u blizini!

14.3.2 HIDRAULIČNA NIVELACIJA (DODATNA OPREMA)

Hidraulična nivelacija olakšava rad tijekom prskanja jer preko hidrauličnog ventila tijekom vožnje
(prskanja) kontrolirate dužinu zatezača (u tom slučaju hidrauličnog cilindra) te s time nagib trapeza
garniture za prskanje.

Pritom možete značajno utjecati na linearnu distribuciju sredstva za prskanje, a time i na kvalitetu
prskanja. Sustav se posebno preporučuje na razgibanom ili nakošenom terenu gdje je kod svakog
okretaja potrebno poravnati zatezače (Slika 14.1 – 2). Hidraulična nivelacija djeluje tako da na
kontrolnom panou odaberete nivelaciju i traktorskom ručicom ventila usmjeravate je s obzirom na
površinu koja se obrađuje.

14.4 GARNITURA ZA PRSKANJE 12MY-H


Konstrukcija garniture za prskanje 12 MY-H je s nekim dodacima jednaka konstrukciji prethodno
opisane garniture za prskanje 12 MY. Upravljanje hidrauličnim postavkama garniture za prskanje
izvedeno je pomoću elektromagnetskih hidrauličnih ventila te upotrebno kontrolnog panoa.

Garnitura za prskanje optemljena je sustavom koji onemogućuje otvaranje ili zatvaranje ruku u
transportnoj visini garniture za prskanje. Za to brone hidraulični ventil preko mehanizma s kotačićem.
Hidraulični ventil s montiranim kotačićem putuje po vodilici. Oblikovan je tako da se na određenoj visini
aktivira i otpusti protok ulja kroz hidraulični ventil do ventila za upravljanje otvaranjem zatvaranjem i
niveliranjem garniture za prskanje.
AGS 400 - 1200 EN 81
Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
Dok je garnitura za prskanje toliko spuštena da mehanizam s kotačićem nije aktiviran, potom hidraulični
ventil ne omogućuje otvaranje ruku djeluje samo podizni hidraulini cilindar na prskalici.

3 1
1. Hidraulični ventil
2. Vodilica
3. Mehanizam s kotačićem

Slika 14.4: Mehanizem s kolescem

14.5 KOMPONENTE ZA UPRAVLJANJE S GARNITUROM ZA PRSKANJE


14.5.1 KONTROLNI PANO

Kontrolni pano sastavni je dio namijenjen za upravljanje hidraulikom garniture za prskanje 12 MY-H
koju je potrebno namjestiti na primjereno mjesto u traktorskoj kabini. Na njemu su grafički prikazane
sve radne funkcije koje se može izvoditi hidraulikom.

Slika 14.5: Kontrolni pano

AGS 400 - 1200 EN 82


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
Značenje oznaka na kontrolnom panou daljinske regulacije:

Funkcija Opis

Istovremeno otvaranje desne i


lijeve strane

Istovremeno zatvaranje lijeve i


Otvaranje/zatvaranje desne strane

Niveliranje-podizanje desne strane

Nivelacija garniture Niveliranje-podizanje lijeve strane

Blokirano (nije u funkciji)

Blokada garniture Plutajuće (nije u funkciji)

Otvaranje desne strane

Otvaranje desne strane Zatvaranje desne strane

Otvaranje lijeve strane

Otvaranje lijeve strane Zatvaranje lijeve strane

AGS 400 - 1200 EN 83


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
14.5.2 PRIKLJUČIVANJE GARNITURE ZA PRSKANJE NA TRAKTOR

14.5.2.1 ELEKTRIČNI KABLOVI ZA POVEZIVANJE

C - Kabel za povezivanje između kontrolnog panoa i

elektromagnetskih hidrauličnih ventila

E - kabel za napajanje + utikač za napajanje

Slika 14.6: Kontrolni pano

Tehničke i radne karakteristike

Opis Vrijednost
Napon napajanja 12V DC
Radno područje 0°C - 70°C
Osigurač 10 A

14.5.2.2 HIDRAULIČNE CIJEVI ZA POVEZIVANJE S PRIKLJUČNIM SPOJEVIMA

Za priključivanje hidraulike traktor mora biti opremljen s dva hidraulična hidraulična priključka.

AGS 400 - 1200 EN 84


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Da nebi došlo do neispravnog povezivanja


hidrauličnih cijevi garniture za prskanje s
traktorskom hidraulikom i s time do
neispravnog rada tijekom upravljanja s
garniturom za prskanje, cijevi su zbog ispravnog
priključivanja posebno označene naljepnicom:

• neoznačena cijev - priključivanje


hidrauličnog cilindra za upravljanje
liftom / spuštanja na garnituri za
prskanje
• par priključaka označen s bojama 6/2 za
upravljanje rukama i nivelaciju na
garnituri za prskanje.
Slika 14.7

Tehničke i radne karakteristike:

Opis Vrijednost
Radni tlak 120 bar – 150 bar
Max. tlak 180 bar

UPOZORENJE: Sustav nije opremljen sigurnosnim ventilom i zato uzmite


u obzir dozvoljeni radni tlak!

UPOZORENJE: Ne priključujte hidraulične cijevi na tlakove veće od


dozvoljenih!

14.5.2.3 POVEZNICE NA TRAKTOR

U kabinu traktora potrebno je namjestiti kontrolni pano za upravljanje hidraulikom na garnituri za


prskanje. Potrebno ga je montirati na primjereno fiksno mjesto. Kontrolni pano s kablom za napajanje
(E - Slika 14.6), povežemo na traktorski izvor jednosmjernog električnog napona od 12 V DC i
maksimalnog napona od 10A.

Hidraulične cijevi povežemo na hidraulični ventil traktora i par cijevi u boji s hidrauličnim spojem
posebno na svoj vod za upravljanje jednom ručicom (istovremeno otvaranje/zatvaranje, nivelacija,
otvaranje/zatvaranje lijeve i otvaranje/zatvaranje desne ruke), te neoznačeni par cijevi posebno na drugi
vod za upravljanje drugom ručicom (lift/spuštanje garniture za prskanje) na traktoru.

UPOZORENJE: Tijekom priključivanja hidrauličnih cijevi, traktorski


hidraulični ventili ne smiju biti pod tlakom!

AGS 400 - 1200 EN 85


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 14.8: Hidravlična shema 12 MY-H

14.5.3 SHEMA POVEZIVANJA 12 MY-H

14.5.3.1 OZNAČAVA OZNAKE NA SHEMI POVEZIVANJA

Napome
Oznaka Opis
na
A Kontrolni pano za upravljanje s garniturom
Hidraulične cijevi za povezivanje sa spojkama za priključivanje na
B
traktor
Kabel za povezivanje između kontrolnog panoa, hidrauličnim
C
ventilima i blokadom.
D Kabel za napajanje + utikač za napajanje
E Hidraulični spojevi na traktoru
F Podizni hidraulični cilindar
G Nivelacijski hidraulični cilindar
I Hidraulični cilindar za otvaranje lijeve ruke
J Hidraulični cilindar za otvaranje desne ruke
K Elektromagnetski hidraulični putni ventil 6/2
L Elektromagnetski hidraulični putni ventil 2/2 dvostruki
AGS 400 - 1200 EN 86
Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
EV 1-3 Elektromagnetski svici
P1, P2 Dovodni traktorski hidraulični priključci označeni u boji
Dovodni traktorski hidraulični priključci za hidraulični lift, bez
P3
oznake

14.5.3.2 POSTUPAK OTVARANJA/ZATVARANJA:

• provjerite spoj hidrauličnih priključaka na traktoru;


• provjerite spoj svih električnih priključaka (napajanje, elektromagnetski hidraulični ventil);
• ručicom na traktorskom ventilu započnite podizati garnituru;

Slika 14.9: Transportna varovala

• tijekom podizanja mehanizam s kotačićem pušta protok ulja kroz nepovratni ventil do ventila za
upravljanje otvaranjem - Slika 14.4. Otpuštaju se i transportni osigurači - Slika 14.9;
• pomoću ručice drugog traktorskog hidrauličnog ventila započnite s istovremenim otvaranjem
obje strane ili otvaranjem desne ili lijeve strane;
• spustite garnituru za prskanje na radnu visinu i po potrebi poravnajte je s cilindrom za hidrauličnu
nivelaciju.
• Zatvaranje garniture za prskanje odvija se u obrnutom redoslijedu.

14.5.4 RAD S JEDNOSTRANO ZATVORENIM RUKAMA

U slučaju korištenja garniture za prskanje s jednostrano zatvorenim rukama potrebno je najprije


podignuti garnituru u položaj aktivacije mehanizma s kotačićem i otvoriti ruke na željenoj strani, spustite
garnituru na radnu visinu. Započinjete s procesom prskanja. Za blokadu je namijenjena žičana sajla -
Slika 14.3.

UPOZORENJE: U radu s jednostrano otvorenom garniturom koristite nižu


radnu brzinu! Pritom pazite na mogućnost prevrtanja stroja!

AGS 400 - 1200 EN 87


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

15 ODRŽAVANJE PRSKALICE
Povremeno provjeravajte vijke, zatike i još posebno i sigurnosne zatike, njihovu čvrstoću i ležajeve te
njihovo stanje. Ako je potrebno pričvrstite ih ili zamijenite.

Garniture sadrže različite podesive vijke koje je potrebno povremeno podesiti. To napravite tako da
garnituru rastegnete u radni položaj i podesite ruke na garnituri tako da su postavljene usporedno s
ramom.

UPOZORENJE: Nakon podešavanja provjerite jeste li pričvrstili matice na


podesivim vijcima!

15.1 CIJEVI ZA PRSKANJE


Oblici i verzije cijevi za prskanje korištenih na garniturama za prskanje prikazane su na donjoj slici.
Označavamo ih brojevnom oznakom.

Slika 15.1: Škropilne cevi

15.2 TRI-JET NOSAČ MLAZNICE


Na garniturama za prskanje standardno su ugrađeni TRI-JET nosači mlaznica u kojima se nalaze po tri
različita nastavka za mlaznice ST 120-02, ST 120-04 i ST 120-06.

Za njihovo pričvršćivanje brinu matice mlaznice (1), čiji oblik i boja su namijenjeni za različite tipove
nastavaka mlaznica (2). Za okretanje donjeg dijela nosača (u smjeru pomicanja kazaljke na satu, dok ne
zaskoči) moguće je jednostavno zamijeniti nastavak mlaznice potreban za prskanje u danom trenutku.

I ti nosači opremljeni su protukapnim membranskim ventilom (3) za sprječavanje nekontroliranog


kapanja iz mlaznica.

Sastavni dijelovi nosača mlaznica prikazani su u katalogu rezervnih dijelova.

AGS 400 - 1200 EN 88


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 15.2: Tri-Jet mlaznica

15.3 ODRŽAVANJE GARNITURE ZA PRSKANJE


Povremeno provjeravajte vijke, zatike i još posebno i sigurnosne zatike, njihovu čvrstoću i ležajeve te
njihovo stanje. Ako je potrebno pričvrstite ih ili zamijenite.

Garniture sadrže različite podesive vijke koje je potrebno povremeno podesiti. To napravite tako da
garnituru rastegnete u radni položaj i podesite ruke na garnituri tako da su postavljene usporedno s
ramom.

UPOZORENJE: Nakon podešavanja provjerite jeste li pričvrstili matice na


podesivim vijcima!

PODMAZIVANJE
Nakon približno 40 radnih sati podmažite sve pomične dijelove na garniturama. Zatezači na trapezu te
osovine na hidrauličnim garniturama opremljene su podmazivačima tipa:

Slika 15.3: Podmazivačima

U slučaju da čistite prskalicu visokotlačnim aparatom za pranje, preporučujemo podmazivanje nakon


svakog čišćenja.

Tijekom čišćenja provjerite da li bilo koja cijevi ili cjevni spoj propušta, odnosno da li su savitljive cijevi
u dobrom stanju. Spojeve i cijevi popravite pravovremeno jer vam takve greške mogu prouzročiti veliko
kašnjenje tijekom prskanja.

AGS 400 - 1200 EN 89


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
Neka sredstva za prskanje sadrže otapala koja slabo utječu na boju. Dijelove na kojima je boja oštećena
očistite od hrđe i kistom nanesite novu boju.

15.4 SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA


Svetlobna signalizacija je nameščena na zadnjem delu škropilne garniture. Opremljena je z odsevnima
tablama (RDEČE-BELA), zadnjimi lučmi z odsevnim trikotnikom in dvema odsevnikoma bele barve,
ki sta montirana na sprednjem delu garniture. Priključni kabel z vtičem je speljan do kabine traktorja.
Elementi svetlobne signalizacije so prikazani na Slika 15.4.

Slika 15.4: Svetlobna signalizacija

15.5 ČIŠĆENJE UREĐAJA ZA PRSKANJE


Nakon svake upotrebe uređaj za prskanje potrebno je temeljito očistiti. Ostatak sredstva za prskanje
najlakše možete potrošiti tako da ga razrijedite vodom i ponovo prskate po istoj površini. Koncentracija
bi trebala biti barem 10 % (10 jedinica vode na jednu jedinicu sredstva), vožnja je malo brža, tlak je po
mogućnosti niži (1,5 bar ovisno o mlaznici). Pritom koristite dodatni spremnik za ispiranje. Opis rada
opisan je u poglavlju 7.10.2. Uređaj za prskanje zatim temeljito očistite unutra i izvana, očistite alate
koje ste koristili tijekom prskanja. Očistite i traktor. Koristite deterdžente preporučene od strane
proizvođača zaštitnih sredstava! Ako je uputa za čišćenje nakon prskanja dodana uputama o korištenju
sredstva za prskanje, postupajte u skladu s njim.

U skladu s lokalnim zakonodavstvom o ispuštanju pesticida u zemlju, o čišćenju uređaja za prskanje


posavjetujte se s vašom savjetodavnom službom.

Ispiranja pesticida (čišćenja uređaja za prskanje) ne smijete izvoditi na močvarnom tlu, blizu potoka,
izvora vode, jaraka i bunara, itd.

Ako privremeno morate prekinuti s radom i ako je sredstvo za prskanje još uvijek u spremniku,
preporučujemo da očistite crpku, regulator tlaka i cijevi za prskanje s čistom vodom (vidi poglavlje
7.10.3).

U slučaju neočekivanog prekida prskanja, uređaj za prskanje niste očistili, morate onemogućiti pristup
uređaju za prskanje, ostalim ljudima i životinjama.

AGS 400 - 1200 EN 90


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

UPOZORENJE:

• Očišćeni uređaj za prskanje jako je siguran.


• Očišćeni uređaj za prskanje spreman je za rad.
• Očišćeni uređaj za prskanje ne uništava kemijska sredstva i otapala.

Tijekom čišćenja odaberite i koristite primjerenu zaštitnu odjeću. Odaberite primjerene deterdžente za
čišćenje i primjerene neutralizatore sredstava za prskanje (vidi preporuku proizvođača sredstva za
prskanje).

U slučaju da koristite deterdžente, mješavinu vode i deterdženta, ulijte ga u glavni spremnik, zatvorite
glavno ventil na regulatoru tlaka, uključite crpku, otvorite razvodni ventil za miješanje, ventil
samočistećeg filtera i nakon nekoliko minuta otvorite razvodne ventila za distribuciju mlaznica. Pritom
pripazite gdje ispuštate sredstvo za čišćenje. Neki deterdženti djeluju još neko vrijeme, zato je postupak
čišćenja duži (vidi upute proizvođača).

UPOZORENJE: Budite oprezni tijekom rukovanja s deterdžentima; slijedite


upute proizvođača deterdženta!

Nakon čišćenja deterdžentom barem 1/5 spremnika napunite čistom vodom i ponovite postupak čišćenja.
Pritom budite detaljni i očistite sve elemente koji su došli u dodir sa sredstvom za prskanje ili
deterdžentom.

Dobro očistite sve filtere i pritom pripazite da ne oštetite tkaninu na filterskom ulošku. U slučaju da je
filterski uložak oštećen, zamijenite ga novim. (Opis čišćenja usisnog filtera nalazi se u poglavlju 7.5.1)

Na kraju očistite sve mlaznice. Mlaznice čistite mekanom četkom, komprimiranim zrakom ili vodom.
Svako čišćenje tvrdim predmetom može oštetiti mlaznicu.

UPOZORENJE: U slučaju čišćenja prskalice visokotlačnim agregatom za


pranje, nakon podmazivanja preporučeno je podmazati sve pomične dijelove!

15.6 ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE IZVAN SEZONE


Nakon sezone prskanja, pripremite uređaj za skladištenje. Prije skladištenja temeljito očistite cijelu
prskalicu izvana i iznutra (regulator, crpku, cjedila, ventile za odabir, mlaznice...). Nakon čišćenja
pobrinite se da voda teče iz ventila, filtera, crpke, mlaznica.... Radove na održavanju izvedite nakon
temeljitog čišćenja.

15.6.1 CIJEVI

Provjerite zabrtvljenost cijevi i spojeva na cijevima. Oštećene cijevi zamijenite novima. Slaba cijev
može prouzročiti velika kašnjenja u radu tijekom prskanja i u sezoni.

AGS 400 - 1200 EN 91


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
15.6.2 BOJA

Neka sredstva za prskanje sadrže otapala koja slabo utječu na boju. Tijekom rada, na mjestima na kojima
je boja oštećena, odstranite hrđu i opet je nanesite četkicom.

15.6.3 SPREMNIK

Provjerite da u spremniku nema ostataka sredstva za prskanje. Kemijski ostaci ne smiju ostati u uređaju
za prskanje jer brzo smanjuju životni vijek spremnika i ostalih komponenata. Pobrinite se da je otvor za
isticanje na spremniku uvijek otvoren.

15.6.4 REGULATOR TLAKA

Zaštitite regulator tlaka od vlage i prašine. Sve pokretne dijelove preporučeno je namazati s WD-40 ili
uljem. Više o održavanju pročitajte u poglavlju 9.6.2.

15.6.5 CRPKA

Nakon sezone temeljito očistite crpku na vanjskoj i unutrašnjoj strani i pripremite je za skladištenje.
Provjerite količinu radnih sati i po potrebi izvedite radove na održavanju (zamjena ulja, membrana,
brtvila...) ili barem kontrolu ulja, zabrtvljenost.... U slučaju nedostataka vrijeme nakon sezone prikladno
je za takve zadatke. Ako niste provjerili da rad možete izvesti kvalitetno, rad radije prepustite ovlaštenom
serviseru. Opis radova na održavanju potražite u poglavlju 10.

15.6.6 POGONSKA OSOVINA-KARDAN

Važno je da je sigurnosni zatik na glavi kardanske osovine očišćen i podmazan, time je osigurana
funkcija sigurnosti.

Svakih 40 radnih sati pregledajte zaštitu, funkciju i stanje kardanske osovine. Oštećene dijelove
zamijenite novima.

Svakih 100 radnih sati provjerite stanje kardanske osovine i po potrebi zamijenite zaštite klizne pločice.
Provjerite i stanje kardanske osovine te posebno i sigurnosni zatik. Zamijenite oštećene dijelove novima.

15.6.7 VIJCI

VAŽNO: Povremeno provjeravajte vijke, zatike i još posebno i sigurnosne zatike, njihovu čvrstoću i
ležajeve te njihovo stanje. Ako je potrebno pričvrstite ih ili zamijenite. Čvrstoću vijaka možete pronaći
u tablici s momentom zatezanja vijaka (poglavlje 15.7).

15.6.8 CIJEVNI SPOJEVI

Uzroci za slabo brtvljenje cijevnih spojeva:

• nepostojeći O-prstenovi ili brtvila;


• oštećeno ili slabo umetnuto brtvilo;
• suho ili preoblikovano brtvilo ili O-prsten;
• neodgovarajući priključci;
• Zato u slučaju slabog brtvljenja ili propuštanja:
o NE ZATEŽITE spojeve toliko da ih oštetite nego rastavite spoj, provjerite stanje
i položaj brtvila ili O-prstena, očistite ga, nauljite i ponovo sastavite.
o Za podmazivanje koristite nemineralna sredstva (bio maziva).

AGS 400 - 1200 EN 92


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 15.5: Tesnenje cevnih spojev

ZNAČI:
• kod radijalnog brtvljenja dovoljno je ako nastavak pričvrstite rukom;
• kod aksijalnog brtvljenja koristite manju silu ručnim alatom.

Slika 15.6: Zategovanje cevnih spojev

15.6.9 OSTALI DIJELOVI

I ostale vitalne dijelove kao što su ulošci filtera, cjedilo, dodatnu opremu... Očistite, pregledajte njihovo
stanje i zamijenite po potrebi. Iz elemenata kao što su usisni filteri, troputni

ventili, ispustite ostatke vode i eventualno uklonite talog. S masti podmažite savitljive klizne dijelove
na prskalici.

UPOZORENJE: U zimskim uvjetima (zamrzavanje) zaštitite uređaj za prskanje


od mraza!

Za to je potrebno:

• ili ispustite vodu iz crpke, regulatora, cijevi, filtera i ostalih elemenata ....
• ili uređaj za prskanje spremite u topao prostor;
• ili koristite sredstvo protiv zamrzavanja (antifriz - sredstvo za čišćenje vjetrobranskih stakala) u
skladu sa slijedećim postupkom:

AGS 400 - 1200 EN 93


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
Nakon čišćenja spremnik najprije u potpunosti ispraznite, ulijte u spremnik barem 101 sredstva
(mješavine vode i sredstva protiv zamrzavanja) te uključite crpku. Otvorite sve ventile na regulatoru
tako da sredstvo protiv zamrzavanja dođe do cijevi i mlaznice.

Na kraju ispraznite ostatak sredstva iz spremnika u posudu i crpku ostavite uključenu još nekoliko
minuta da se prepumpa višak sredstva iz sustava u spremnik i posudu.

UPOZORENJE: Sredstvo protiv zamrzavanja stavite u za to namijenjene


posude i ne ispuštajte ga u prirodu!

Manometar zaštitite od zamrzavanja tako da ga odvijete s regulatora i spremite u topao prostor.


Manometar mora stajati u uspravnom položaju da ne isteče glicerinsko punjenje.

15.7 MOMENT PRITEZANJA VIJAKA

Otvor Kvaliteta vijaka


Navoj
ključa 5.6 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 7 1,4 Nm 2,3 Nm 2,9 Nm 4,1 Nm 4,9 Nm


M5 8 2,8 Nm 4,5 Nm 6,0 Nm 8,5 Nm 10 Nm
M6 10 4,8 Nm 7,7 Nm 10 Nm 14 Nm 17 Nm
M8 13 12 Nm 19 Nm 25 Nm 35 Nm 41 Nm
M 10 17 23 Nm 37 Nm 49 Nm 69 Nm 83 Nm
M 12 19 40 Nm 65 Nm 86 Nm 120 Nm 145 Nm
M 12x1,5 16 - 76 Nm 90 Nm 125 Nm 150 Nm
M 14 22 64 Nm 105 Nm 135 Nm 190 Nm 230 Nm
M 16 24 98 Nm 155 Nm 210 Nm 295 Nm 355 Nm
M16x1,5 24 - 190 Nm 225 Nm 315 Nm 380 Nm
M 18 27 135 Nm 215 Nm 290 Nm 405 Nm 485 Nm
M 18x1,5 24 - 325 Nm 325 Nm 460 Nm 550 Nm
M 20 30 190 Nm 305 Nm 410 Nm 580 Nm 690 Nm
M 22 32 260 Nm 415 Nm 550 Nm 780 Nm 930 Nm
M 22x1,5 32 - - 610 Nm 860 Nm 1050 Nm
M 24 36 330 Nm 530 Nm 710 Nm 1000 Nm 1200 Nm
M 24*1,5 36 - - 760Nm 1080 Nm 1270 Nm

AGS 400 - 1200 EN 94


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

16 MOGUĆE GREŠKE

ZNAKOVI MOGUĆI UZROK KONTROLA/POPRAVAK


KVAROVA
Nema protoka na • oštećeni ili neispravno • provjerite i po potrebi zamijenite
mlaznicama kada montirani ventil u crpki; ventile u crpki;
pokrenete crpku i
• zatvoreni ručni ventil na • provjerite ventile na usisnom vodu
otvorite glavni ventil na
usisnoj strani; do crpke;
regulatoru protoka
• začepljeni usisni ili tlačni • očistite ili zamijenite uložak filtera;
filter; • provjeri zabrtvljenost cijevnih
• zrak u usisnom vodu. spojeva na
• usisnoj strani.
Mlaz sredstva za • neispravan tlak u zračnom • kontrolirajte tlak zraka u zračnom
prskanje je tunelu. tunelu i napunite ga u skladu s
neravnomjeran podacima iz dijagrama poglavlje o
crpkama.
Tlak na manometru • začepljeni tlačni ili usisni • očistite ili zamijenite uložak filtera;
pada ili nije moguće filter; • zamijenite cijev;
postizanje radnog tlaka
• napuknuta tlačna cijev; • zatvorite ventil na samočistećem
• otvoreni ventil; filteru;
samočistećeg filtera; • provjerite protok mlaznica i ako je
• neispravno odabrani ili protok veći od 10% i zamijenite ih;
previše
• istrošeni ulošci mlaznica;
Na manometru tlak se • zrak u usisnom vodu; • provjerite zabrtvljenost cijevnih
jako mijenja spojeva u usisnom vodu;
• oštećene membrane.
• odmah zaustavite crpku;
• zamijenite membrane i ulje u crpki;
Bučna • razina ulja preniska; • kontrolirajte razinu ulja i po potrebi
crpka ga dolijte;
• prekoračenje okretaja.
• kontrolirajte okretaje.
Sredstvo za prskanje • oštećene membrane. • odmah zaustavite crpku;
između ulja crpke
• zamijenite membrane i ulje u crpki;
• prije montaže novih membrana
temeljito operite unutrašnjost crpke
s plinskim uljem.

AGS 400 - 1200 EN 95


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

17 TEHNIČKI PODACI
17.1 OZNAKE
Primjer oznaka na uređaju za prskanje:

Primjer: AGS 800 EN; BM 150; PR3 ECFM/5EC+2; 12 MY-H;


AGS....... skraćenje prskalica
800...... nazivni volumen spremnika
EN....... verzija (prskalica s dodatnim spremnicima za čišćenje i pranje ruku)
BM 150... tip crpke
PR3 ECFM/5EC+2.. tip regulatora
12 MY-H radna širina garniture; tip garniture

Svi ostali tehnički podaci za pojedine komponente (crpke, regulatore tlaka, mlaznice...) navedeni su u
pojedinim poglavljima.

17.2 DIMENZIJE I MASE

Tip naprave

400 EN 600 EN 800 EN 1000,1200 EN

l 8 10 10,2 10,2
Tehnični ostanek
% 2 1,67 1,275 1,02
Zapremina
rezervoara dm3 400 600 800 1000
(nazivna)
Zapremina
rezervoara dm3 425 755 890 1100
(stvarna)
Svetli prečnik
otvora za mm 390 390 390 390
punjenje
Brzina punjenja
l/min > 100 > 100
rezervoara
Dubina sita u
nalivnom otvoru
rezervoara mm 330 330 330 330
Zapremina
rezervoara za dm3 60 60 100 100
ispiranje

AGS 400 - 1200 EN 96


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
17.3 DIMENZIJE IN MASE

NAZIVNA RADNA ŠIRINA


DIMENZIJE MASA
ZAPREMINA (m)
TIP in TIP
PRSKALICE (l) GARNITURE ZA AxBxC (kg)
PRKSANJE
(cm)
AGS 400 EN 400 12 MRX 138 x 240 x 208 210
12 MRX 133 x 241x 209 210
15 MRX 134 x 300 x 198 260
AGS 600 EN 600
12 MY 137 x 261 x 265 268
12 MY-H 137 x 261 x 265 302
12 MRX 141 x 241 x 227 210
15 MRX 142 x 300 x 198 260
12 MY 145 x 261 x 265 268
AGS 800 EN 800
12 MY-H 145 x 261 x 265 302
12 HLX 145 x 236 x 280 470
15 HLX 145 x 236 x 280 500
12 MRX 141 x 241 x 227 210
15 MRX 142 x 300 x 198 260
12 MY 145 x 261 x 265 268
AGS 1000 EN 1000
12 MY-H 145 x 261 x 265 302
12 HLX 145 x 236 x 280 470
15 HLX 145 x 236 x 280 500
12 MRX 141 x 241 x 227 210
15 MRX 142 x 300 x 198 260
12 MY 14 5x 261x 265 268
AGS 1200 EN 1200
12 MY-H 145 x 261 x 265 302
12 HLX 145 x 236 x 280 470
15 HLX 141 x 236 x 280 500

AGS 400 - 1200 EN 97


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

Slika 17.1

17.3.1 KOMBINACIJSKA MATRICA

TIP PRSKALICE
PUMPA TIP GARNITURE ZA PRSKANJE
(zapremina rezervoara)
OSNOVNE
IZVEDBE
400 EN (400

600 EN (600

800 EN (800

BM 105/20

BM 150/20

12 MY-H
1000 EN

1200 EN

12 MRX

15 MRX
(1000 l)

(1200 l)

12 HLX

15 HLX
12 MY
l)

l)

l)

1 X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X X X X
4 X X X X X X X X
5 X X X X X X X X

17.4 PRIKLJUČAK ZA KONTROLNO MJERENJE PROTOKA CRPKE


Mjerač protoka crpke može se priključiti na povratni vod regulatora tlaka. Potrebno je odstraniti nastavak
za cijev, na njegovo mjesto montirati nastavak koji je povezan preko mjerača protoka u spremnik. Mjerač
protoka crpke može se priključiti na crpku (odvije se tlačni vod).

AGS 400 - 1200 EN 98


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
17.5 PRIKLJUČAK ZA KONTROLNO MJERENJE TLAKA
Priključak za kontrolni manometar ima navoj R ¼˝ i nalazi se na gornjoj strani regulacijskog ventila na
regulatoru tlaka. Za priključivanje potrebno je odviti navojni čep te na njegovo mjessto priviti kontrolni
manometar.

17.6 KONTROLNO MJERENJE PRITIKA MLAZNICE


Za mjerenje protoka mlaznice trebate komad mekane savitljive plastične ili gumene cijevi s unutrašnjim
promjerom od 25 mm ili 1“ i primjerenu posudu za sakupljanje (preporučena je menzura). Cijev
jednostavno stavite na mlaznicu i sakupljanjem tekućine u posudu izmjerite protočnu količinu pojedine
mlaznice. Za mjerenje količine protoka potrebna je i štoperica ili ručni sat. Vrijeme mjerenja je jedna
minuta, ako mjerenje traje manje izmjerenu protočnu količinu uvijek je potrebno preračunati na vrijeme
od jedne minute.

Ako izmjerena protočna količina mlaznice na određenom tlaku prelazi tabelarnu vrijednost za više od
10 %, znači da je uložak mlaznice istrošen i potrebna je zamjena.

Slika 17.2: Merjenje pretoka šobe

17.7 UKLANJANJE PRSKALICE


Nakon što uređaj za prskanje odsluži svoju svrhu, potrebno je potpuno čišćenje crpke, rastavljanje i
sortiranje po materijalu pojedine komponente te predati je organizaciji za odlaganje otpada. Spremnik i
ostale plastične komponente može se reciklirati ili spaliti u zato namijenjenim palionicama, metalne
dijelove sortirati u otpadno željezo. S obzirom na otpatke treba uzimati u obzir lokalno zakonodavstvo i
propise.

17.8 MATERIJALI I RECIKLAŽA


SPREMNIK…..PEHD (polietilen visoke gustoće)

SAVITLJIVE CIJEVI…..GUMA, PVC

OKVIR.....ČELIK

VENTILI, REGULATOR TLAKA, NOSAČI MLAZNICA…..uglavnom PA sa staklenim vlaknima

CIJEVI NOSAČA MLAZNICA.....PE (polietilen)

AGS 400 - 1200 EN 99


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

18 OPĆE UPUTE ZA PRSKANJE

UPOZORENJE: Stroj NIJE PRIMJEREN ZA UPOTREBU TEKUĆIH


GNOJIVA! U slučaju izvanredne upotrebe preporučujemo savjetovanje s
tehničkom službom!

Za dobar uspjeh tijekom prskanja jako je važno odrediti prikladnu količinu vode, ispravan odabir
mlaznica i točni izračun potrošnje. Preporučeno je da se tijekom pripreme i prskanja držite slijedećeg
redoslijeda operacija:

Provjerite ispravnost prskalice. Kontrolirajte ulje u crpki i očistite sve filtere.Pročitajte upute priložene zaštitnom sredstvu. Dosljedno uzimajte u obzir propisanu
koncentraciju, hektarsku mjeru i preporučenu potrošnju vode.

Odaberite brzinu traktora i, ako nemate pouzdani podatak, izmjerite. Točni podatak o
brzini jako je važan u izračunu potrošnje.

Odaberite odgovarajući tip i veličinu mlaznica s obzirom na usijev i zahtijevanu potrošnju
vode. Koristite tablice mlaznica.

Napunite spremnik polovicom čiste vode.

Podesite radni tlak na regulator i provjerite protok mlaznica

S obzirom na izmjereni protok mlaznica i radnu brzinu izračunajte potrošnju vode na
hektar.

Napunite spremnik pripravkom i dodajte potrebnu količinu vode.

Tijekom prskanja budite pozorni na ravnomjernu brzinu, radnu visinu garniture za
prskanje, radni tlak i djelovanje mlaznica.

Nakon rada očistite prskalicu.

AGS 400 - 1200 EN 100


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

18.1 VRSTE MLAZNICA U POLJOPRIVREDI


18.1.1 ŠPRANJASTE MLAZNICE S PLOSNATIM MLAZOM

Koriste se za prskanje herbicidima, insekticidima i fungicidima.


Imaju točan raspored sredstva za prskanje po cijeloj radnoj širini,
na nižim radnim tlakovima kapljice su velike i manje osjetljive na
vjetar i obrnuto. Preporučena radna visina za te mlaznice je 0,5
metara nad usjevom.

Slika 18.1: Šoba s sploščenim


curkom

Za ispravno prekrivanje mlazova važno je podešavanje mlaznica koje moraju međusobno biti
odmaknute 5-10.

Preporučeni radni tlakovi:

• Herbicidi: 1,5-3 bar


• Fungicidi: 3 -5 bar
• Insekticidi: 3 -5 bar

Slika 18.2: Nastavitev šob na garnituri

18.1.2 VRTNE MLAZNICE

Mlaz vrtnih mlaznica ima oblik šupljeg stošca. Mlaznice se sastoje od dijela za vrt i raspršivanje.

Podešavanje parametara prskanja mora biti takvo da je prekrivanje mlazova između dvije mlaznice
minimalno.

Značaj tih mlaznica su manje kapljice, raspored sredstva za prskanje je slabiji. Primjerene su za prskanja
fungicidima i insekticidima.

• Preporučeni radni tlakovi: 2 - 10 bar


• Preporučena radna visina: 0,5 metra.

AGS 400 - 1200 EN 101


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

A – Razmak između
mlaznica

H – Visina mlaznica
iznad usjeva

Δ – Kut prskanja

Slika 18.3: Shema curka vrtinčnih šob

18.2 UTJECAJ VJETRA


Izbjegavajte prskanje u vjetru, a ako to ipak nije moguće zapamtite:

• koristite posebne mlaznice (“Anti drift“, injektorske....),


• koristite mlaznice s većim protokom,
• koristite niži tlak tijekom prskanja,
• Koristite mlaznice kod kojih je veličina kapljica veća od (400m),
• prskajte na manjoj radnoj brzini,
• prskajte u smjeru vjetra.

18.3 POTROŠNJA VODE TIJEKOM PRSKANJA


Potrošnju vode kod prskanja prilagođavajte načinu rada sredstva za zaštitu kojega koristite te izrastu
usjeva. Obično se potrošnja vode za prskanje u poljoprivredi giba od 100 do 600 litara na hektar. Kod
upotrebe herbicida gdje obično prskate golu površinu ili malo izraslom korovu, koristite manje količine
vode (od 100 - 300 l/ha). Prevelika količina vode kod herbicida koji djeluju kroz lišće korova, smanjuje
učinak prskanja. Kod prskanja izraslih biljaka s fungicidima i insekticidima, obično se koristi veće
količine vode. Iako prevelika količina vode može prouzročiti istjecanje sredstva za prskanje s lišća i time
gubitak sredstva za prskanje.

AGS 400 - 1200 EN 102


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
18.4 TABLICE PROTOKA MLAZNICA
18.4.1 TABLICA 1: PROTOK MLAZNICA LECHLER (U L/MIN):

NAPOMENA: PROTOK MLAZNICA ZA JEDNAKE OZNAKE U BOJAMA RAZLIČITIH SU


TIPOVA (ST,LU,AD,ID,TR...) I MATERIJALA MLAZNICA UVIJEK JEDNAKI.

TIP BOJA RADNI TLAK (bar)


KATALOŠKI
BROJ
MLAZ MLAZNI 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
NICE CE
110015 ZELENA 0,48 0,53 0,59 0,63 0,68 0,72 0,76
019.48.062 11002 ŽUTA 0,63 0,71 0,78 0,85 0,90 0,96 1,01
019.48.063 11003 PLAVA 0,95 1,06 1,17 1,26 1,35 1,44 1,52
019.48.064 11004 CRVENA 1,26 1,42 1,55 1,68 1,80 1,91 2,02
019.48.065 11005 SMEĐA 1,57 1,77 1,94 2,10 2,25 2,39 2,48
019.48.066 11006 SIVA 1,88 2,11 2,32 2,51 2,69 2,86 3,01
019.48.067 11008 BIJELA 2,50 2,81 3,08 3,33 3,57 3,79 4,00
TABLICA 2: Potrošnja na hektar (l/ha) s obzirom na protok mlaznice (l/min) i radnu
brzinost (km/h) - vrijedi za razmak između mlaznica 0,5 m:
RADNA BRZINA (km/h)
l/min 3,0 3,5 4,0 4,5 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,5 7,0
0,50 200 171 150 133 125 120 115 111 107 103 100 92 86
0,60 240 205 180 160 150 144 138 133 128 124 120 110 103
0,70 280 240 210 187 175 168 162 156 150 145 140 129 120
0,80 320 274 240 213 200 192 185 178 171 165 160 148 137
0,90 360 309 270 240 225 216 208 200 193 186 180 166 154
1,00 400 343 300 266 250 240 231 222 214 207 200 185 171
1,10 440 377 330 293 275 264 254 244 236 228 220 203 188
1,20 480 411 360 320 300 288 277 267 257 248 240 222 206
1,30 520 446 390 347 325 312 300 289 278 269 260 240 223
1,40 560 480 420 373 350 336 323 311 300 290 280 258 240
1,50 600 514 450 400 375 360 346 333 321 310 300 277 257
1,60 640 549 480 427 400 384 369 355 343 331 320 295 274
1,70 680 583 510 453 425 408 392 378 364 352 340 314 291
1,80 720 617 540 480 450 432 415 400 386 372 360 332 309
1,90 760 651 570 507 475 456 438 422 407 393 380 350 325
2,00 800 685 600 533 500 480 461 444 428 413 400 369 342
2,10 840 720 630 560 525 504 484 466 540 434 420 387 360
2,20 880 754 660 586 550 528 507 488 471 455 440 406 377
2,30 920 788 690 613 575 552 530 511 492 575 460 424 394
2,40 960 822 720 640 600 576 553 533 514 496 480 443 411
2,50 857 750 666 625 600 577 555 535 517 500 461 428
2,60 891 780 693 650 624 600 577 557 537 520 480 445
2,70 925 810 720 675 648 623 600 578 558 540 598 463
2,80 960 840 746 700 672 646 622 600 579 560 517 480
2,90 994 870 773 725 696 669 644 621 600 580 535 497
3,00 900 800 750 720 692 666 643 620 600 554 514

Napomena: povremeno provjerite stvarni protok mlaznica mjerenjem


njihovog protoka. U slučaju da izmjmereni protok odstupa više od 10% od
protoka po tablicama, potrebna je njihova zamjena novima.

AGS 400 - 1200 EN 103


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU
18.5 KORIŠTENJE TABLICA
18.5.1 ODABIR ŽELJENE MLAZNICE

Primjer:

Poznati podaci:

• željena hektarska potrošnja 400 l/ha


• brzina vožnje 6 km/h
1. U tablici 2 u stupcu za brzinu na 6 km/h potražite željenu hektarsku potrošnju 400 l/ha.
2. Vododarno na lijevoj strani očitajte potrebni protok mlaznice. U vašem slučaju to je 2,00
l/min;
3. U tablici 1 odaberete prikladnu mlaznicu na određenom tlaku: npr. TABLICA 1, mlaznica
LECHLER SMEĐA na tlaku od 3.2 bar.
18.5.2 ODABIR ISPRAVNE BRZINE VOŽNJE I PRIKLADNOG RADNOG TLAKA

Primjer:

• željena hektarska potrošnja 400 l/ha


• - ugrađene mlaznice LECHLER CRVENE
• - željeni tlak između 2 i 4 bar
• - željena brzina vožnje med 4 i 6 km/h
1. U tablici 1 potražite vaše ugrađene mlaznice; mlaznica LECHLER CRVENA na tlaku pd 2
bar ima protok od 1,26 l/min i na 4 bar 1,8 l/min.
2. U tablici 2 potražite vrijednost hektarske potrošnje 400 l/ha na protoku mlaznice između 1,2
i 1,8 l/min te u okomitom stupcu 4 - 6 km/h. Rezultati:
o - 4,5 km/h na tlaku 2.8 bar
o - 4,8 km/h na tlaku 3.2 bar.

18.6 RAZLIČITI IZRAČUNI


Potrošnju vode na hektar možete očitati iz tablica ili izračunati po slijedećoj jednadžbi:

1200 x PRETOK ŠOBE (l/min.)


PORABA VODE NA HEKTAR (l/ha) =
DELOVNA HITROST (km/h)

Potreban protok mlaznice za određenu potrošnju na hektar i radnu brzinu izračunate po slijedećoj
jednadžbi:

PORABA VODE NA HEKTAR (l/ha) x DELOVNA HITROST (km/h)


PRETOK ŠOBE (l/min.) =
1200
Brzinu traktora najlakše provjerite tako da izmjerite određeni razmak i mjerite vrijeme potrebno za
prijevoz te udaljenosti:
PREVOŽENA RAZDALJA (m) x 3,6
HITROST (km/h) =
ČAS VOŽNJE (s)

AGS 400 - 1200 EN 104


Rev.12/2018
UPUTE ZA UPORABU

19 BILJEŠKE
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

AGS 400 - 1200 EN 105


Rev.12/2018