You are on page 1of 4

KORELACIJSKA TABELA

članova Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i članova sada
važećeg Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11)
(namijenjena samo u informativnu svrhu i nema nikakvu pravnu važnost)

Pripremio: Sektor za carine Uprave za indirektno oporezivanje, 21.08.2015. godine

Legenda:
''*'': znači novi član (nema u Zakonu o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04,…..)
''**'': znači odgovarajuću izmjenu i/ili dopunu, u odnosu na istu odredbu/član u Zakonu o carinskoj politici Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 57/04,…..)

Novi ZCP Važeći ZCP Novi ZCP Važeći ZCP


(Sl. gl. BiH, br. 58/15) (Sl. gl. BiH, br. 57/04, (Sl. gl. BiH, br. 58/15) (Sl. gl. BiH, br. 57/04,
51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11)

**1. 1. 31. 23.


2. 2./st. 1 i 3 *32.
3. 3. 33. 24.
**4. 4. *34.
5. 5./st. 1 *35.
6. 5./st. 2 - 5 36. 25.
*7. 37. 26.
*8. 38. 27.
9. 6. 39. 28.
10. 236. 40. 29.
11. 7. i 237./st. 1 41. 30.
12. 237./st. 2 i 3 42. 31.
13. 8. 43. 32.
14. 9. 44. 33.
15. 10. *45.
**16. 11. *46.
*17. *47.
*18. 48. 34.
19. 13. 49. 35.
20. 14. 50. 36.
**21. 15. 51. 37.
**22. 16. 52. 38.
*23. 53. 39.
*24. 54. 40.
**25. 17. 55. 41.
26. 18. 56. 42.
27. 19. 57. 43.
28. 20. 58. 44.
29. 21. 59. 45.
30. 22. 60. 46.
Novi ZCP Važeći ZCP Novi ZCP Važeći ZCP
(Sl. gl. BiH, br. 58/15) (Sl. gl. BiH, br. 57/04, (Sl. gl. BiH,br. 58/15) (Sl. gl. BiH, br. 57/04,
51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11)

**61. 47. 105. 88.


62. 48. 106. 89.
63. 49. 107. 90.
64. 50. 108. 91.
65. 51. 109. 92.
66. 52. 110. 93.
67. 53. 111. 94.
68. 54. *112.
69. 55./st. 1 *113.
70. 55./st. 2 *114.
71. 56. 115. 95.
72. 57. 116. 96.
73. 58. 117. 97.
74. 59. 118. 98.
75. 60. 119. 99.
**76. 61. 120. 100.
77. 62. 121. 101.
78. 63. 122. 102. i 104
79. 64. 123. 103.
80. 65. 124. 105.
81. 66. 125. 106.
82. 67. 126. 107.
83. 68. 127. 108.
84. 69. 128. 109.
85. 70. 129. 110.
86. 71. 130.
87. 72. 131. 111.
88. 73./st.1 - 4 132. 112.
89. 73./st. 5 *133.
90. 74./st. 1 134. 113.
91. 74./st. 2 135. 114.
**92. 75 136. 115.
93. 76. 137. 116.
**94. 77. 138. 117.
95. 78. 139. 118.
96. 79. 140. 119.
97. 80. 141. 120./st. 1
98. 81. 142. 120./st. 2
99. 82. 143. 121.
100. 83. 144. 122.
101. 84. 145. 123.
102. 85. 146. 124.
103. 86. 147. 125.
104. 87. 148. 126.
Novi ZCP Važeći ZCP Novi ZCP Važeći ZCP
(Sl. gl. BiH, br. 58/15) (Sl. gl. BiH, br. 57/04, (Sl. gl. BiH, br. 58/15) (Sl. gl. BiH, br. 57/04,
51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11)

149. 127. **193. 168.


150. 128. **194. 169.
151. 129. 195. 170.
152. 130. **196. 171.
153. 131. *197.
154. 132. 198. 172.
155. 133. 199. 173.
156. 134. 200. 174./st. 1
157. 135. 201. 174./st. 2 - 5
158. 136. 202. 175.
159. 137. *203.
160. 138. *204.
161. 139. *205.
162. 140. *206.
163. 141. *207. 176./st. 1 - 6
**164. 142. **208. 176./st. 7
**165. 143. 209. 177.
166. 144. 210. 178.
167. 145. 211. 179.
168. 146. 212. 180.
169. 147. **213. 181.
170. 148. 214. 182.
171. 149. **215. 183.
**172. 150. **216. 184.
173. 151. 217. 185.
174. 152. **218. 186.
175. 153. 219. 187.
176. 154. 220. 188.
**177. 155. **221. 189.
178. 156. 222. 190.
**179. 157. 223. 191.
180. 158. 224. 192.
*181. **225. 193.
*182. **226. 194.
183. 159. **227. 195.
184. 160. 228. 196.
**185. 161. 229. 197.
186. 162. 230. 198.
**187. 163. 231. 199.
**188. 164. **232. 200.
**189. 165. **233. 201.
190. 166. 234. 202.
191. 167. **235. 203.
*192. **236. 204.

Novi ZCP Važeći ZCP


(Sl. gl. BiH, br. 58/15) (Sl. gl. BiH, br. 57/04,
51/06, 93/08, 54/10 I 76/11)

**237. 205.
**238. 206.
**239. 207.
**240. 208.
241. 209.
**242. 210.
243. 211.
244. 212.
245. 213.
246. 214.
247. 215.
248. 216.
249. 217.
**250. 218.
251. 219.
252. 220.
253. 221.
**254. 222.
255. 223.
256. 224.
**257. 225.
*258.
259. 226. i 227.
260. 226./1 rečenica
261. 228.
262. 229.
263. 230.
264. 231.
265. 232.
266. 233./st. 1
267. 234.
268. 235.
*269.
*270.
*271.
272. 238.
*273.
*274.
*275.
*276.
**277. 239./st 4
278. 239./st 2
*279. 239./st 3