You are on page 1of 2

Institusyonalisasyon ng Wikang Filipino sa Akademya – Ponciano B.P.

Pineda

Bungad pa lamang ng teksto, sinabi na agad ng may-akda, na kaniya na lamang

tatalakayin ang paksang sa tingin niya ay napapanahon. Ang kanyang gustong

pagtuunan ay ang hamon sa SANGFIL. Ngunit ano nga ba ito? Ang Sanggunian sa

Filipino o SANGFIL ay isang organisasyon na itinatag noong 1994, kung saan ito ay

binubuo ng mga Pangulo na mula sa iba’t-ibang unibersidad sa Pilipinas. Layunin ng

samahan na tugunan ang mga hamon sa edukasyon at pagtuturo, wika at panitikan,

pagsasagawa ng mga seminar-worksyap at pagsasanay sa mga guro.

Inumpisahan ni Ponciano Pineda ang kaniyang talakay sa pagbanggit ng pagdalo

at pagbigay talumpati ng nakaraang Pangulong Joseph Estrada noon sa Bulwagang

Balagtas ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, na kung saan ang laman ng talumpati

ay matibay na pagkagusto na mapalawig pa ang gamit ng Filipino sa sistema ng

edukasyon. Kanyang binigyan ng papuri ang SANGFIL dahil sa mga nagawa nitong mga

kabutihan sa Wikang Pambansa. Idinagdag pa niya na maituturing na malaking asset

ang pagkakaroon ng mga magagaling at maimpluwensyang personahe sa kagawarang

Filipino.

Nilinaw ni Pineda na hindi niya nais manghimasok sa katalinuhan ng mga

patakaran at mga pamandilang proyekto ng SANGFIL, sadyang naakit lamang siya sa

proyekto gaya na lamang ng makabagong gramatika ng Wikang Filipino na layuning

maabot ang iba’t-ibang antas ng linguistic analysis (ponolohiya, morpolohiya,

morpoponemika, sintaksis, ispeling, atbp).


Filipino: Wikang Pampalaganap ng Kamulatang Agham – Juliana R. Hafalla

Sa tekstong ito, kinukwestyon ng sumulat kung bakit itinuturo ang agham sa

wikang dayuhan. Dumating din sa punto na kanyang naisip na maaaring walang

kasanayan sa wika ang guro kaya kung bakit pa rin itinuturo ang agham sa Ingles.

Inihalimbawa na lamang niya ang kanyang nadaluhang seminar na kung saan ang mga

tigapagsalita ay nagpapaliwanag gamit ang kanilang sariling wika. Nabanggit din ni

Hafalla na karamihan sa Pilipinong siyentista, mananaliksik at imbentor ay sumusulat ng

mga ulat sa wikang dayuhan na kung saan ay sila lamang ang nakaiintindi, dahilan kung

bakit hindi umiikot ang impormasyon sa lipunan at sa masa.

Binanggit ni Hafalla na noon pa lamang ay naipalaganap na ang paggamit ng

wikang pambansa bilang panturo sa asignaturang agham. Sa kanyang pananaliksik,

nakita niya na ang Science Foundation of the Philippines na siyang sangay ng National

Science Development Board (ngayon ay Department of Science and Technology) ay

nagpakita ng pagmamahal sa wikang pambansa. Si Dr. Juan Salcedo ang nanguna oon

sa pagsusulong nito. Ngunit, ito ay naantala sapagkat, may mga makabansang grupo

ang patuloy na nagsikap na makapagsulat ng maiikling artkulong agham sa pahayagang

“balita”.