You are on page 1of 19

KABANATA I

Introduksiyon

Dito sa mundong ginagalawan, hindi mawawala ang wika sa pakikipag-ugnayan. Ginagamit ito sa

pang araw-araw na pamumuhay halimbawa na lamang sa pagpasok at paglabas ng paaralan. Ang

paaralan ang nagsisilbing pangalawang tahanan at halos dito umiikot ang buhay ng mga mag-aaral

tungo sa panagangalap ng mga karunungan at sa pagpapadala sa agos ng panahong makabago o

nakikipagsabayan sa mundo.

Ayon kay Charles Darwin, nakikipagsalaparan ang tao kung kaya’t nabuo ang wika. Survival

of the fittest, elimination of the weakest. Upang mabuhay ang tao, kailangan niya ng wika. Ito ay

nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na “On the Origin of Language”, sinasaad

dito na ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang makalikha ng

iba’t ibang wika. Ang bansang Pilipinas ay may higit 150 na wika dahil napapaligiran ito ng ibat-

iba’t lugar at isla. May iba-ibang barayti at teorya din na nagsasaad na mahirap talaga ang pagpili

ng wikang opisyal at Pambansa. Sa kalaunan, napagkasunduan ng mga opisyales na ang wikang

Filipino ang gagamitin bilang wikang Pambansa at wikang opisyal. Ito ay nagsisimbolo sa kultura

ng mga Pilipino kung sino, ano, at mayroon sila. Ito ay nagsisilbing kaluluwa at aydentidad ng bansa.

Wikang Filipino ang kasalukuyang ginagamit ng mga Pilipino ngayon. Dumaan man ito sa

maraming proseso pero ito ay nananatiling buhay dahil palagi itong ginagamit sa pang araw-araw

sa kahit anumang larangan. Ang Wikang Filipino din ay ginagamit sa pagtuturo ng mga pampubliko

o pribadong paaralan.

1
Ngunit sa panahon ngayon, ang mga kabataan ay unti-unting nakakalimutan na ang paggamit

ng wikang Filipino dahil sa makabagong teknolohiya. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit

naiimpluwensyahan ang mga kabataan sa paggamit ng iba’t-ibang lingguwahe tulad ng Wikang

Ingles dahil ito na ginagamit sa lahat ng larangan. Nagsimulang tangkilikin ng mga Pilipino ang

wikang Ingles noong pagsakop ng mga dayuhang Amerikano sa bansang Pilipinas. Noon pa lamang

ay ginagamit na ang wikang ito sa pagtuturo.

Napalaganap din ito sa tulong ng teknolohiya tulad ng panonood at pakikinig sa mga

telebisyon at iba pang media na Wikang Ingles na ang ginagamit. Maging sa iba’t ibang larangan ng

pakikipagkomunikasyon tulad ng pag iinterbyu sa mga aplikante ng trabaho. Kaya ngayon ilan sa

mga kabataan ay halos hindi na marunong magsalita at gumamit ng Wikang Filipino. Hindi na

nakakaintindi at nahihirapan na sa pagpapahayag gamit ang sariling wika.

Konseptwal na Balangkas

2
Ang pananaliksik na ito ay may paksang “Ang Epekto sa Paggamit ng Wikang Filipino sa

Impluwensiya ng Wikang Ingles sa mga mag-aaral ng Couples for Christ- School of the Morning

Star.” Ay binigyan ng konseptong konseptwal upang mas madaling maunawaan at malaman ang

tutunguhin sa pag-aaral.

Figure 1.1

-Propayl ng mga -Magsagawa ng -Malaman ang


mag-aaral interbyu sanhi ng
paggamit ng Wika
-Ang paggamit sa
iba’t ibang
-Pagsasagawa ng
lingguwahe
sarbey sa
-Paaano pamamagitan ng
ginagamit ng mga paggamit ng -Paraan para
kabataan ngayon palataungan mahikayat sa
ang Wikang patuloy na
Filipino paggamit ng
wikang Filipino
-Pagbibigay
-Ilang beses
katanungan
ginagamit ang
ating sariling
Wika
- Ano ang wikang
mas madalas
gamitin ng mga
mag-aaral
-Kalamangan sa
paggamit ng
Wikang Filipino
at Ingles

3
Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa perseption sa impluwensya ng Wikang Ingles negatibo

man o positibo. Sa pag-aaral na ito ay aalamin ng mga mananaliksik kung anong wika mas

komportable ang mga mag-aaral. Inilalahad ng input frame ang propayl ng mga mag-aaral at pag-

babago sa ortograpiya ng Wikang Filipino dahil sa impluwensya ng Wikang Ingles. Ang process

frame ay tumutukoy sa gagawing hakbang ng mga mananaliksik sa pagkuha ng impormasyon sa

pag iinterbyu at pagbibigay ng palatanungan o kwestyuner.

Ang output frame naman ay sumasaklaw sa nakalap na datos at ang mga inaasahan ng mga

mananaliksik sa pag-aaral na isasagawa at aalamin tulad ng kung ano ang posibleng epekto ng

impluwensya ng Wikang Ingles at mga paraan para mahikayat sa patuloy na paggamit ng wikang

Filipino sa Mababang Paaralan ng CFC- School of the Morning Star.

Nakasaad sa input ang propayl ng mga mag aaral (Edad at Kasarian). Mga pagbabago sa

ortograpiya ng Wikang Filipino ayon sa spelling, pantig at pahiram. Nais ng mga mananaliksik na

malaman kung anong wika ang mas kumportableng gamitin ng mga estudyante sa CFC-SMS kung

kaya't nagsagawa sila ng paglilimbag ng kwestyuner na naglalaman ng mga katanungan hingil sa

paksang pinag-aaralan. Inilagay din rito ang proseso sa paggawa ng listahan ng mga katanungan o

kwestyuner; pagsasagawa ng sarbey o pag-iinterbyo sa ika-siyam na baitang. Ang mga mananaliksik

ay mamamahagi ng mga kwestyuner sa mga mag-aaral at gayundin sa guro upang makakuha ng

impormasyon para sa tinatalakay o pinag-aaralan.

4
Inaasahan ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito na matukoy kung anong wika ang mas

kumportable o mas gustong gamitin ng mga mag-aaral at ang posibleng epekto ng impluwensya ng

Wikang Ingles sa nasabing mga tauhan.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito na may paksang “Ang epekto sa paggamit ng wikang Filipino sa

impluwensiya ng wikang Ingles sa mag-aaral ng CFC-School of the Morning Star” ay naglalayong

sagutin ang mga sumusunod na suliranin.

Ano-ano ang Demograpikong propayl ng mga mag-aaral sa paaralan ng CFC-School of the

Morning Star? Sa punto ng:

a. Edad

b. Kasarian

1. Gaano kalawak ang baryasyon ng wika na ginagamit sa bahay ng mga mag-aaral sa

paaralan ng CFC-School of the Morning Star?

2. Kailan/Gaano kadalas ginagamit ang wikang Filipino o wikang Ingles ng mga mag-

aaral sa paaralan ng CFC-School of the Morning Star?

3. Saan malimit naririnig ang wikang Filipino o wikang Ingles ng mga mag-aaral sa

paaralan ng CFC-School of the Morning Star?

4. Ano-ano ang dahilan ng paggamit ng wikang Filipino o wikang Ingles sa mga mag-

aaral ng paaralan ng CFC-School of the Morning Star?

5
5. Sino-sino ang kinariringgan ng wikang Filipino o wikang Ingles ng mga mag-aaral

sa paaralan ng CFC-School of the Morning Star?

6. Ano-ano ang bentahe at disbentahe ng wikang Filipino o wikang Ingles sa mga mag-

aaral ng paaralan ng CFC-School of the Morning Star?

7. Anu-ano ang mga salik na nagtulak sa kabataan na makaligtaan ang importansya ng

wikang Filipino sa ating ekonomiya at pagiging Pilipino?

8. Bakit mahalaga ang paglikom ng ideya ng ating kabataan tungkol sa Wikang Filipino

sa makabagong panahon?

Kahalagahan ng Pag-aaral

Saklaw at Limitasyon

Ang pananaliksik na ito ay may paksang “Ang Epekto sa Paggamit ng Wikang Filipino sa

Impluwensiya ng Wikang Ingles sa mga mag-aaral ng CFC- School of the Morning Star” ay

sumasaklaw sa pananaw ng walong (8) babae at labing isa (11) na lalaki sa paaralan ng CFC- School

of the Morning Star Inc. sa partikular na baitang ika-siyam, sa kabuoan ng dalawangpu’t isang

studyante. Ang layunin nito ay upang malaman ang pagbabago ng wika noong sinauna hanggang

ngayon at sa susunod pa na henerasyon at para malaman din kung gaano na kadalas gamitin ang

6
Wikang Filipino sa pang araw-araw na kabuhayan. Malalaman din kung ano talaga ang epekto ng

Wikang Ingles sa mga mag-aaral.

Ang mga mananaliksik ay may limitasyon na dapat isaalang-alang upang mapanatili ang

kaayusan ng pag-aaral ukol dito. Ang pagtitipon ng impormasyon at iba pang mga kinakailangan ay

ginawa sa nasabing paaralan. Ang pag-aaral na ito ay nakapukos lamang sa epekto ng Wikang Ingles

sa mga mag-aaral ng institusyon.

Depinisyon ng mga Terminolohiya

Epekto- ang kalalaban o resulta ng pangyayari

Wika- ito ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga

simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.

Impluwensiya- isang lakas, puwersa o kapangyarihanng nakapagpapabago na nagmumula sa labas

ng isang tao o isang bagay na naimpluwensiyahan nito. Maaari itong sinadyang binalak ng iba, o

maaari ring resulta na hindi binalak na naganap dahil sa ibang mga kaganapan.

7
KABANATA II

IMPORMANTE

Ginawa ang pananaliksik sa paaralan ng CFC- School of the Morning Star sa napiling

baitang ika siyam. Ito ay binubuo ng labing tatlong (13) lalaki at walong (8) babae na sa kabuuan

ng dalawampu’t isang (21) mag-aaral.

Mga Pamamaraan ng Pag-aaral at Pagkuha ng Datos

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay nauuri sa klasipikasyong deskriptibo o panlarawang pananaliksik na

karaniwang ginagamit sa mga pananaliksik at pag-aaral na ukol sa wika at kaugnay na paggamit rin

nito.

Lugar ng Pag-aaral

Isinagawa ang pag-aaral sa CFC- School of the Morning Star Inc. sa seksyon ng isang

pribadong paaralan sa lungsod ng Butuan. Napagdesisyunan ng mga mananaliksik na sa paaralang

ito isasagawa ang sarbey sa kadahilanang ang mga mag-aaral sa nasabing paaralan ay may mga

pangunahing kaalaman ukol sa paksa na pinag-aralan ng mga mananaliksik.

8
Mga Kalahok sa Pag-aaral

Ang mga kalahok sa pag-aaral ay (21) na mag-aaral na may edad 13-15 sa ikasiyam na

baitang (Grade 9.) Ito ay binubuo ng labing tatlong (13) lalaki at walong (8) babae. Random

sampling ang nangyaring pamamaraan ng pagpili ng mga kalahok sapagkat ninais ng mga

mananaliksik na makakuha ng datos ukol sa persepsyon ng mga kabataan patungkol sa nasabing

paksa.

Mga Instrumentong Gagamitin sa Pag-aaral

Gumamit ang mga mananaliksik ng isang set talatanungan/questionnaire para sa mga kalahok sa

pag-aaral.

Mga Hakbang sa Pag-aaral

Isinagawa ng mga mananaliksik ang sumusunod na mga hakbang upang maisakatuparan ang

kanilang pag-aaral:

Pagkalap, paglikom, at pagbasa ng mga kaugnay na artikulo at pag-aaral.

9
Nagsimula ang mga mananaliksik sa pangangalap ng mga teorya o ideya mula sa mga artikulong

kaugnay sa isinagawang pag-aaral. Naghalughog ng mga babasahin ang mga mananaliksik na

maaaring mapabilang sa paglikom at pagbuo ng mga datos.

Paggawa ng isang talatanungan na magsisilbing survey-questionnaire

Base sa nagawang paksa at mga suliranin, nakabuo ang mga mananaliksik ng isang talatanungan na

magsisilbing gabay sa pagbuo ng datos.

Pakikipanayam sa mga mag-aaral na may pangunahing kaalaman sa Wikang Filipino

Nakipagpanayam ang mga mananaliksik sa isang seksyon ng mag-aaral sa isang pribadong paaralan

sa lungod ng Butuan upang makalikom ng mga sagot sa nasagawang surbey at mabuo ang mga

nalikom na datos.

Paggawa ng isang talahanayan ng mga nalikom na sagot

Sa mga nalikom na sagot mula sa surbey, nakabuo ang mga mananaliksik ng isang talahanayan kung

saan makikita doon ang mga datos na kailangan upang makamit ang konklusyon ng nasabing pag-

aaral/pananaliksik.

Pag-analisa ng mga nakalap na datos

Mula sa mga datos, nakagawa ang mga mananaliksik ng isang simpleng statistics.

10
Kabanata III

COUPLES FOR CHRIST SCHOOL OF THE MORNING STAR, INC.

Villa Kananga Road, Butuan City

Ang mga mananaliksik ay nangangailangan ng tulong sa kanilang pamanahong papel sa

pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na nakasaad sa ibaba. Kaugnay ditto/nito ang ikatlong

pangkat ng ikalabing-isang baiting seksiyon Curie na kasalukuyang nananaliksik ng mga datos

upang maisakatuparan ang kanilang pagsusulat ng pamanahong papel. Ang iyong pagsagot ay may

malaking maiambag sa sulating ito.

Pangalan: Baitang:

Kasarian: Edad:

Panuto: Pakibigay ng inyong opinion sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa kahon para

maipakita ang inyong pagsang-ayon o hindi pagssang-ayon sa mga sumusunod na tanong.

4- lubos na sumasang-ayon

3- Sumasang-ayon

2- Hindi sumasang-ayon

11
1- lubos na hindi sumasang-ayon

Tanong 4 3 2 1

1. Sang-ayon ka ban a umunlad/ nagbabago ang wikang Filipino? 3 14 4 0

2. Ang makabagong teknolohiya ba ang isa sa mga dahilan 11 10 0 0

sapag-impluwensiya ng wikang ingles sa mga kabataan?

3. Ito rin ba ay nakaka-apekto sa pagbago/ paggamit ng wikang 7 14 0 0

Filipino?

4. Mahalaga pa ba ang wikang Filipino sa kasalukuyan? 17 2 1 1

5. Ang paglipas ba ng panahon ay isa din sa mga naging dahilan 14 6 1 0

sa pagbago/paggamit ng wikang Filipino sa kasalukuyan?

6. Dapat na bang kalimutan ang mga lumang salita na ating 2 1 8 10

minana mula sa ating mga ninuno?

7. Nakaimpluwensiya baa ng pananakop ng ibang bansa sa pag- 5 14 1 1

unlad/pagbago ng ating wika?

8. Kumportable ka bang gamitin ang wikang Filipino? 8 9 3 1

9. Mas naipahahayag mob a ang iyong gusting 10 8 3 0

iphayah/damdamin gamit ang wikang ingles?

12
10. Mas naipapahayag mob a ang iyong gusting 4 8 7 2

ipahayag/damdamin gamitin ang wikang Filipino?

Kabuuan 81 86 28 15

Kabuuang Persyento 38.57 40.95 13.33 7.14 100%

Mula sa mga datos na makikita sa itaas ay maoobserbahan na sa lahat ng mga kalahok sa pag-aaral,

mas marami ang sumagot ng “Lubos na Sumasang-ayon”. Mula sa teorya ng mga mananaliksik na

umuunlad/nagbabago ang Wikang Filipino sa kasalukkuyan, sumasang-ayon ang karamihan ng mga

kalahok sa nasabing teorya.

Base sa datos sa ikalawang tanong kung saan nakasaad ang teknolohiya bilang salik sa pagbabago

ng Wikang Filipino sa kasalukuyan, 40. 95% ng mga kalahok sa survey ang sumang-ayon sa

pahayag. Sa ikalimang katanungan, masasabi rin na ang Wikang Filipino ay nagbago lalo na sa

paggamit base sa datos sa ibabaw na may 37.57% ng mga kalahok na sumang-ayon.

Sa pangkalahatang resulta, makikita sa talahanayan na halos lahat ng mga mag-aaral/kalahok ay

sumang-ayon sa pagbabago at di na gaano kadalas gamitin ang Wikang Filipino sa kasalukuyan at

ang kahalagahan nito.

Konklusyon

Sang-ayon o batay sa naging kinalabasan o resulta ng mga nakalap na datos, narito ang mga nagging

kongklusyon sa isinagawang pag-aaral:

13
Sa paglipas ng panahon, umunlad/nagbago at ang Wikang Filipino na kailangan nating

tanggapin at gawin itong benepisyal para sa ekonomiya at sa pagiging Pilipino.

Sa pagtapos ng pananaliksik, masasabing ang teknolohiya ay isa sa mga salik kung bakit nagbago

at nakaligtaan ng karamihan sa kabataan ang Wikang Filipino sa kasalukuyan.

Masasabing hindi lingid sa kaalaman ng mga kabataan ang imporatansya at kahalagahan ng

Wikang Filipino ngunit ang mga pangunahing kaalaman na meron sila ay dapat pang lingangin

upang mas maunawaan pa nila at mahalin ang Wikang Filipino.

Mahalaga na makita ng mga kabataan ang importansya ng Wikang Filipino sapagkat sila ang pag-

asa ng bayan at ang Wikang Filipino ang isa sa magiging tulay natin upang mas mapalago ang

ekonomiya ng isang bansa.

Rekomendasyon

Salig sa isinagawang pag-aaral, inilalahad ang sumusunod na mga mungkahing solusyon,

suhestiyon, at rekomendasyon upang mas lalong mapabuti at mapag-ibayo ang ideya sa paksa ng

pananaliksik:

Patuloy pang paunlarin ang Wikang Filipino sa pamamagitan ng patuloy na pagbahagi ng

importansya at kahalagahan ng ating wika lalo na sa mga kaabataan sa kasalukuyan.

Pag-enganyo sa kapwa mananaliksik na magsagawa rin ng mga kaugnay na pag-

aaral/pananaliksik upang matugunan ang mga katanungan na magpahanggang ngayon ay nanatili pa

rin na nakabitin sa ating mga isipan patungkol sa pagpapa-unlad ng Wikang Filipino.

14
Gamitin ang mga impormasyon na makalap sa pag-aaral/pananaliksik na ito bilang gabay sa

paggawa ng mga teorya na maka-ambag sa paggawa ng paksa na pwedeng makatulong sa

pagpapayanong sa Wikang Filipino.

Pag-aralan at paunlarin pang higit ang ginawang pagsasaliksik ng mga mananaliksik upang mas

madagdagan ang mga datos na kinakailangan para mas mapakinis at mapatibay pa ang konklusyon

at kahulugan ng pag-aaral na ito.

15
COUPLES FOR CHRIST SCHOOL OF THE MORNING STAR, INC.

Villa Kananga Road, Butuan City

Ang mga mananaliksik ay nangangailangan ng tulong sa kanilang pamanahong papel sa

pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na nakasaad sa ibaba. Kaugnay ditto/nito ang ikatlong

pangkat ng ikalabing-isang baiting seksiyon Curie na kasalukuyang nananaliksik ng mga datos

upang maisakatuparan ang kanilang pagsusulat ng pamanahong papel. Ang iyong pagsagot ay may

malaking maiambag sa sulating ito.

Pangalan: Baitang:

Kasarian: Edad:

Panuto: Pakibigay ng inyong opinion sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa kahon para

maipakita ang inyong pagsang-ayon o hindi pagssang-ayon sa mga sumusunod na tanong.

4- lubos na sumasang-ayon

3- Sumasang-ayon

2- Hindi sumasang-ayon

16
1- lubos na hindi sumasang-ayon

Mga tanong 4 3 2 1

1. Mas komportable kong gamitin ang wikang Filipino sa pakikipag-usap sa ibang

tao

2. Mas naipapahayag ko ang gusto kong ipahayag/damdamin gamit ang wikang

Filipino

3. Mas mabilis kong naiintindihan ang talakayan kapag gamit ang wikang Filipino

4. Sang-ayon ako na umunlad/nagbabago ang wikang Filipino

5. Ang makabagong teknolohiya ay isa sa mga dahilan sapag-impluwensiya ng

wikang ingles sa mga kabataan

6. Ang teknolohiya ay nakaka-apekto sa pagbago/paggamit ng wikang Filipino

7. Dapat nang kalimutan ang mga lumang salita na ating minana mula sa ating

mga ninuno

8. Mahalaga ang wikang Ingles sa kasalukuyan

9. Mas madalas nagagamit ang wikang Filipino sa aming tahanan

10. Mas naipapahayag mob a ang iyong gusting ipahayag/damdamin gamitin ang

wikang Filipino?

17
Dokumentasyon

18
19