You are on page 1of 143

Avruruil\aB VJ' OBU 11

? ~

~

cpncKora Jt3uKa

Jl ~6ep ,j teara p 3a 2003

LprJt:hll I01lli

.I J r.U I epJtlrl jt!3HK roliOprrm yr.JCM! t\iwre !i.Ot ;pO I L~ lbe~t) Va.;.cf~u: ,m.

\, ... ' Glu.nC11':1) P-C5JJ;1 II Iblll.'"Ull1l,\Cllt'ltl, )rrr!: (C ~M Il~~ #' ,,!uj:J ~l' 11\ .. ", ..

"

~hfC.\H q \lH Ir, 'J~.' rrrrx AtmmS,haja. ~C(,"I(' l~eMa:ll pC-'tIiH pehu rEX AO tift\illi.. l\_"'l.\ Aemmi \We,Ul mc,'\.n~1 t:'lo ruzrrrrn I OC)I If \J ee iJ \ pL'lfJl ,\;I hf ~ c.'!mLHtJJ~

~fiUlrl(l"l Cjl'llf''\' Mf,}l,~111 u!rrfl'Il'l' AOlsnu,

t

SAIl Ao'l Il~' l(rI_..KeJll, MHraa, ,t3lI1i ::HI:.1n~.

Btl AfJr(J.r~ pr;tnlllt: \IO,ffern 'f.P}'1l"lJ!je l1Qr,iIl~rm Ilt_KU~ nmit CJl\ll11:ruje.

~lliJl('rllllMl' lIJDilJA:t' pClrt: AriuJ ])nc!I:

... Cal\lLl Ulle'J"I!H r1). ,II lll.fl]oi .i 1IinlfJj xocu, '.IJ\..[! lleM [ 1 n).Cita, .;'0 013 cy ra J.;p.D tn,

!\lIlt' Ii' 'leD D IT AtuiKt aa FI ~H'';;PU .\Jt.

funnpmll ,\em, 1'(1 Aei:m ,=; LW ) 'u~. ] b Eh (11 1t: .:..a m PI (Xl.ly,\1 e,

T:!] p-a3f'I,I1\ IP I ~~ ,lleP1BrIJ.! .~ \ :J"

aA1 O,\ltIL\lIP boenn IlL'Ji. ucmne ] Ill';..,

Sr ~i kJ~A1LB Brir 1111 tb

Ilpe .. u:-ouop

KLbIU":J rp8HiJrTmo~UjiJ - n,~.r.n_eaffiJI rpa ilmJ(~ 'prrCKDrCi !vJltxa Ha'I~IM:'Jm j h '(Kunila 111~ 1,\11,',

J bmHC.Ul:1 JC: t:: Ila"u.:'pm.1 A, ee Lr~\ljli"-)"I1f.l If' '~lmlJ rpnl~TU}i,r:: CPJ rcsor iu" l'J H t;~\DU.rI1n ~I~ i >:u:][r~, M~ ty, flPCT'yrllm "pr-I "t'NHl I{ ~Of C:np·,f{.1HI 111 CDmi: ~I J'~\:'I(,1.[f rpa!\I:lTilIJie, r ILIhlID.l c;y i 1J~.lhrul' ~. C!i.\llA.\' Q

!!

1-mC"J"llIitUUM n ... ll:I{lmrn'~1 rr npolf'~u.mMili f'L1CT@e cpm:l\CIf 1e:mh:l sa (jJ:JIOIJ1i\" III lUY.

r piWl.ll!J I rp 1 '13,1Illit cpm:'E-;'ol ItJHhll C"L': J HIW !i\J~ np ·.'\J:m nonYlIlJo. ~j curu.; ,\1 p:n'jX:\.'Ir' c~ :i..L1 i1J&1!

,

np(IID:rrpTI'-' u rJfM.,t)l'c}ie ~J'a: "r\HlII]c. ClYL!CH:l! :ntalliiJ_ LJ Il'b (J]lIt' "'_-UJJU't' ;t: "'it 'h~~ tlia.KII nyr 1 •. 11..3 My It'! 'T~

ITf~TPetlrU'11 M4..I;'+;C IliI jt!AfW.:'d ,HCC'll ~\. ~'fl"J1J:lh:: II At1IIJ~FWlm [llUlljC rrp!t;;h~Jlr- OOj\:\!.c1H .Ii.~IH'l1 tm UJ\LtJICI 11 en pa~y-Mt'llJillre:'i'f JiClhlJPUIf) IW 1](1 J pMlIllU.

nO( rnflll I. , '~II[ \ttl:l1 icr ne I ,,-;Un:.a y fithU:lI1, ;\;1'1 .• ( t II UC)l{ - ,I r ne q ml.ll'ftI. B "or.: 'll:P .... ~:"\.[~Utr ,.)~ 1- C ~ Ilflt 11:J~ld~1 IT )TIllp.l,U []1m, nrru i ~ aacrasn n~h Hp~U~:ID, MJ!nrl! :.J.a·~rnw ItJ (1..I('rhfi:tfEl:il rrm~~ \:l p~IIlC II \"1.t."I:ll:IJl1J iUr.K11 r~l.l~AA ~,~11 i:'Ht' S:l,i\'uT'K[, lie ~I~lhu /-.\ }fI~\1',' 1't'1l ornr tLnjl'l a'llipillllll~iy ',1m H. ~:l3pta, Ha mi IIn"LjlH.1.1IIC'iK6::lIT~: i IptACTab'b iY !I (R"-"lcrrpal)' !TJi~lIIpl:"'Y ~I .ii\I\ClJq1JH~. L1U rr lIaIIITI.: mjll

rL"~ erl.:i· 11 filJ J3Jjpmcn~'-H. p-tupc.~a. Haloirmh Ku,ur HfHj,h.:.Lm[yl'l~ 1~l'b!l'l.JIAIl'HIi:l~ unxnn li~ljj t:C'

I tiM l.:m u arru:'~u; dF1'1llUbcn~ . ....,U·t' p:.lll11 e.

J\.,q rIll riH,V J rfil'"I'II,.I~IIW II 'ktlKmt' l.L CH;1A~·:~[l.e - lit:4mLUlEHllf.'. IIpa.rU~J'i..U, nprll\lC'pl1 H 1d".,_{eWi

(;1' A;rrl )' l.lJ..[[[JI]P.IR w~ lllplJrnH(Ji',1 4JKlllipHl!.t:l~ 111(( ~ una] KOiu I..J T1'~L IUbmy. fl}"l!l"l 11 t" .'\illi;oh~ M ~'fhh<c;!!.;.l Y0!.ltl l'CKC" !lOIH IIpt.'.,\CUIl.\,!l ~\~:nll1n1.lilJrj~ JWI OiJ:~j ~' 1,()Mt" C)' FlpllilliA Flr.ll Jlr'glICplf. K a'll[..u::T~Ull\~il~l,iu 1:Jf"J1I1l!: ~t: nmW,"oCH 'nlJ.;n,...a UMLh"J][i"i ~Jjr'il~i~ IJ ~\~. npll.B''"'''Hl .ITlDKlh~ h~.Wl.l t;UjHJL~:! r 'f""~WllTm; nCHlIot:'tiU jt;t::OI\!..:Ji HTIU II H j\~,(j. lp ra,

3:i"l:Sh1L\J~ie.r.1 ce J f~,n'j':J.'I,£l I jpt.~ ttnpm .. 111 CU O..\[CIi3 ]:~ CPJlCIiIL it'nl]. 'I Anm1Jnrrm~"

,}) 'l'Ju4~O,4Il 4 . .lfj)'.I\Tn-J y HCII!,o:'wl ~~\ li~ rmmrvf'ip( jmlM C:Hit:TlriUn .. crrocmpjll~. nOA]"IIHIH IT i[hJM~lhJl

l:1a,pelUlD M pa30j qlli1cJtora je!t1 I(j- ••• rl~Ma1MKii C:PJIl'UOI"IaJ jelMtta .... , •.•.•. , ...

• _!I 11 ••• 11 111 111 '1 1111' 11 11 'I ..

• '1 II ••• III

I. ~ ... II J. I ~;I_'_'L ........... ~ ..

rnaCDBM n~a r ;IItlo:l&,

• _ ......... -, ,--_ ........ '"I ..... _II_--rI"P II ~1I'r.'I'I r ...... rrr

" I r .,. rl II II"

F. • I~ , .. ,.... .. .. II,

LaL .... L_ .. J.LI._ ........ '" 1_1 __ 111

........ llli.-4 .. 'i 1" •• '11 .... 1111'111

!!III. II ........

Cf.III.JIIi"ITdth' rlll (OOI,)"IJ1fil) .," _.,' .".... ••• '" ."". r [ytmJDiJt!r. rll'(lhIL{1\'Ja1HJt ~ •• _,_ .... , .. , .~ ..... nD,l1el1B {i)'I[j rr.

.,

.. I .... t.. • I ~ I ..

•• Illr .~'I ••• 1 II ~.I.,

~ ! l-t t- .... ,

.. " .....

l'I·"Il'

I, 'III

oJI

, "

_1'1"--- .. r'P'r .......

nlm~ilI ('n""Il.3{tU1

rnilOJliliE IlPlJ e (a

I ~ ..... ,'I I •••

I I ".'1 •••• i. II i III

I' t c.

• ,J

iI ... r."'I1 .... " II II ...... 'I, ~ l'"-:_- II' r.· II I""

.. "III" '.'.1'

! II ••• 1,1

".

_ ... Ii .1Ii ........

•• p 11'11 ...... II.. II

r!lar:rJ~ nPt1~Hf [ .L. Dpk-:ljCHe] ; .. 01 + '!ltlp PII'!'l .. 04.IIII'n11 1104011'"

'"

I ...... II , •• 1 II

.. .. I •

n.llY11l. 'j'illW '1

C ('IOBLlII'I:!'

JOroS!1

•• ~ ...... .,,,, .. ~I'" .- •• -.--.~.-, .. -.,I"'~"~.-- • ., •• ,. ... r., .... "·.''''''''= PI"

II I P .... I ..

c •• 1

.. ~ _ .... -, - •• 1".'1"1"' .............. !t'""'I.,.

... 11"1"

..... ,. ... ,.~ ....

~rr~j.JtIQ A •• 11 11 "1 _ .. ! , - ~''"""''..- •• 4 = .. 11.'' 1 i

Lt ...

JJ II

"

"

r7r.1i?I!m!'i' IP V 0' ". ~~ t~'~fIII';',!J;1 .... l~rYI,' 1'1 r~ e ttt1P.!lP-lJf~

~-.~'I ·1" ---.. .. .,. .., 1"1 11'

1'f,I .. I' 1,1. III II ••

·'11 •• - '1'.". 111 ••• 11."." jl

II 1,1" !III • '11

AI(~ '8T ~t-I II .11 &.- •• , _._._. __ ._ iI i __,I~ •. '~'I

.. , .. ,. ....... I",. 1"1 "r

~ I I I ••• I I ..... ! I ...

tJe»l'Oe- 1 " .... ,

•• 110.111- ••••••• III". 1 .. ~.-.4tp ...... "II ....... II ....... I.-1 -1'1 ... 'I'IIP ....... rl .. 1!I II • ""11 •• I I •

,J'

'1'

... ,'-1

~"';!I1P.IJ ~TI 1~lll'oil S';1Jj It! '~fi"1 ~'t0

.. I I • _ ......____ •••

.,..._11.,.

III·· 1 •• 11 .. I ••• ;1.... .111'" III

I.i "1!!" '111'1' ."111"'" h.,. .... tl •• I

......... 1. .. _ ... .......... " ... _._

.. I"I ...... ",. ........ r .. _"'TI ...... II,

• I rp ••

"

.. II ..... II.

Iii ....... 1 •• _ ..... IIIi ... li.~_III_iil •• I ... '.1 ...... oi .. ,.I ........ llr !I"!lII •• III ••

8ptr;! il!'ole'l'l~illa ,. , ..... , ....

'''''~.I''······''''''''''I- .. i

, ,.

.... IL ! •• '-""1 I ••••••• -._ •• ~ I III I 111+ •• III

PI::uf 1ip!J'). ,~ II ',,3 nT.IIPJ1E.~.' ~npJf..!i~

~,

Ii .... pL~1bi' (1I"IJ.'IEJ<I::JI~~i r;r~I,.l;~

.. La .. .L ..... ...J. ....... ~ •• I"_ '"11 """'I ..

'. ,

".

, ....

',I " ••

"

• .. 1 ........... '

of .. Il, ...... III If I ••

III .... 1 ••

1'11.

+.t+ .. _............. 101

I"

Uililoflq1li" •• .fill

III _.01 .. of • I.I._.!. -pr, PI' .... _

""". II, •••

II ••

IIllIn"lIIH

1 .... ..111 'i j iii 11111 r.illli .. ~. I""I!'::

..... III

,,'

_ .. 1"'---,.,-,,_.1'" ......... 1"11, __ 1

.. I'r .. ""I'I I ...... III

"II"'I r • 1'1.1 ••• 11 .... I I I,... I ~1i'''''1 r ......... HIi_II.1o hi I ............ II """'1- I' .. _·of I ...... I i'l'l!l!

"'1J.1L ~,:.IL/.,i:~ n"!tiMt~1' ::t.i:'f{,'Pm.!.rJ &pDJenl

I ... ..,. ..... __ ....... t.:Ioi .. ~··· ..... • .. _ .. .._··_ ...... _.I ..

[ .. ~ ....... II .. _III

I ........ III""~""1 , I ...

'"'' TI., r ... ' III

1111&.1 11'-··

····111 •••••• 1 111"._IIII_" •• ~""".I"."1 III I~"

•• II ............. .. .. 1 .. _.

I' ...

1_ , ••• _.

•• 1 1;.1 oil 1

.111 ...... 1 I ....

" ..... II

11' .... Ii .... ; •• _ ... I ....... ,.

~iH rllilf!!'1"p , •• " •• ,t'J.IIlI .... J!' rru(l:ln~«j Il!ll t.!.pi

rm:Jrw~1' ~

"'

IIII.rr ttt.. Iii.

I .... '"

• I'I' • _ ............ ..J __ _ .......... _ .. _~ .......

~, 1'1 'I ..... r I I .. ...,

1"111 III

• 1·· .. " I I 11_ I. "_P I ..

J. I II III

"lo.&-I-I..IoJ I I ••...... .r....:.... ~ I L ...

II ........... ~II t

.. "1

III ~~ III 1 ••••• 111' "'41 111 "' 1 11

• I I I ~ I •

" .

o;lIb'LJjj {TJk aa ~ ~l' .ali1ri.r~j Hen ~ ... el1Jb-lt15e 5111U pelll'l

t ••

• I .. I •• ,. II· .. •

I ... 1 I.. ." ••

' .. II ...... 1 ......... 111

.".,. I .... r" 1'1

1;t1~ ••• 'I'1 .. 111' ........ 111 ..... 111.1.11 .. '

....

•••• j I I

I L .... II.. I •

1 ........ I .... r- ",-1"

,,,

9 13 _l4,

Hi 16 16 17

B 19 19 19 20 20 20 21 1.1 22 ~2 2:3 ,2S' 3J 1S 3

::3' ]8 39' .!I 1

:3 lM 5 6 7 49 !i7 57 S~ 61 63 63 54 55 67 67 6{3 69 70 71 71 11

...

..

,,'

"

1.1 ..... ,. ••• I .. I~ .... III ............ ~ .;I ..... ~ ... ,I._I ... ,,. .... .,.-- .. 1"

........ j ~,..... ,. II II I I I I •

-","rr-w'" '1

!I •••

........... 11 III II ;i .. _. _ .. _. __ ._.

11 .. 1.- ..... I, .,. II .... '1 .... ," •••

• 11·

..... 1 .. il"_ II~I! •• II- .. icll- • II

I II .... d I ... _ oJ ..

.. ,

...... L~ .1' ..... ·,. ...... '1 .. 1..., Ill"r I "-r

II ...... , 1" .......... ln

III·· •• III" • II .... ' .......... ~.

~J... .. .. I " ..

, ..

I I .1.1._..IIII.;iI;I oI~ I.ill_ ..

~J#r41i' i:J ~BIDliU[jll"'.M 'y6]f'X'1D11 .. L ..... __ ~.J._'.L __ .~_ •• •

(ole ~tdt1 kl" ~JepiJ - 1Jel;T~i,!~ (11"IDfp(l1iw.fll!l'f') Ol!l,!fhUt~ .',. ~tJJl ImliJ/Ie I ~~JfQ

r'

II ... !or

I • ., 1" ••

I •.

~, DE.JE!m n l,no-W .1.: r..IJO IJ.'lirarN~

111 .. ".,JIl-.&.... "I"

Ht.. .. ... ot

-fU" II ..

III ..

'1

.. , .....

..............

, ..

'r

I J •• -_. iI 1

". ""

rrr ot.,

, L

.....................

• • •

..

.111

I:IIJ ... I~. 11111 ...... 1 ... 11.1.1 •• 1111 ... 11 ..... ~.I ......... II_I._ ........... ..lr. ........ __ 1

f1M~ " "M~11 . ".

O.!!1LI1.'!t l1~b¥ IliIP~IJI1IlHlifll I:'I!"I H &i 1k q ij[:HD

, ..

I"~'I •• I~ .. I ... __ ....... - ... 'r ..... II"~r'

! I ...... I ........ 1I1I 11 .. 1" .. ""' .. 50" • 1+

~ I .,t~.

l" r

,.

!!Jo IJ.

., 1 1,1 r

1 ... .......,..,'1

.. ,

11 ...... 1 L.aL

11 ...... 1111 ... ;" ~II .. III .. II Ii , ..... q .. p .... , .... ,.--I ""' ... 1111 I111 I ••

tI,

.. -.... ....

11101 1.1 III.'" , II

"Ii • ,"1-

.. , .,

III ..

............. L

.- .......

~1.lt1~~MT U-L. ~ rtr,'~tm 1!~~1i:iIT IDf,r¥fJ 1

........ p."! .. ~rp I"I!I'I' -'1"1"11 1.1" •• 1- ..... III". IL ........... I .. II ...... 1' .I ..... ~otlll

I!o I .... ~III • I.' • II .. _.11"1"'1'" .... 11" "II. ...... I, IL ......... 1 .......... 1.

.~., .. rrl"~"~"-" ... r' ...... "'1...... .. -I,'"

Me. I nolei-ll.J~ :fI'fT)'P 11 ... ~. .. rJ1afDflC"'W 0.6 ""''''

.... I'" ~!t.J • t.... , ~ . "'11.' I .I I i I

II' ...... _ ....... _L ... _. _.

.11

.11 .1

.. III

'" ..... 1

I ..... I • I !! , ~ I .... i II I I

........ "'. ~ _. .. .. I."

.}' .'.I~ .... , .

.'

H

1 ........... '

~ ..... -

,,,

I, pr."'" 1" •••• , ..... 111

II I ~ .. I •••• I I I ...

10111.,.111 "" ........ 11 .. 1. ~ i., "I" 1''''''' 11-" •••

IF '1'

............ • I 1"1"1"'"'' rr~ 'I' II • ri+h ••• e- "-t.

., I ......

lit .. IIIL .... II .... rlll-'

~, ...__.... Lu ..... I~III._

.. I- .;1. 1-= _ •• - ......

!I'

,., 111 111 .

.• 1' 'I._ ~ ••• p"

l:1p.o _" H

, ,

• II 1 I .

.. .. "".

"m.B1 pCEiI!! ami! P.f:lII:J.MYI' •• , .• filU¥JW~ a I "llI~H H 1.Ii1 • k~ila; ~ ~D.!!!!IiI!! f!t!II1!H !it"!! • .hlDlII'CIU.'I""CIIOilK-eJ(1!! fJBI!l~~~iI!!! .,' • 1D'm liillt!b!! P "IOirliWI!I ~1!iIX ~mH'Uli i (KCIIl1 fipy"'Ll~a) II' hA peQ:M Y p(!l.IeluJJ(M ; ... , ... ,,'

~ 5

Peill(!H:.B __ ........... _.

JlHn!pgrypa

II· ........ jo,"

i!!"-~-" ••.... r-' , , ,-""

...

r- ",1

"I·Ii •

I, ........ 11 •• -1.111

II. III,

• • I ~

• L.

~ •• II .:11111 •

• I ..... I •• 1:1 .;1

,"-,

..11 ..... , ••• dll , ...

.. .. i I p_oiIll ......... III .... ' ... II I ~'I"'I ....... 111.1'1'" I II". UI

1 •

II ....... 11 ..

11 II:

I,

.. ~

11.1 I

:t.I ... L .. L

......... rr ............. _k •• ·-p.·_.,....,.., 1'1" ~III.II ~ •• .,

... III r .... I, .... I. II ••• II I " ..... I ....... Iof 1"1Ii I III ••• 11.-1

1,j ....... I" I •• """1 .... .- .. ,.

................. , .1"1" ..... I r~-·'.-·.··. fPI '1'1' 1'1"." J , ... , I rrp

t'l"r ....

1II111 •• a; .111 1. ~'_I a .,_

.~. I. I

.• ~ .. .._,._-~,.j. ..... - .... 1" ... - IlL otot ..

III i.l II • I •

• rt II .... 1 ... 1 •

III ..... I •• ~~I

II r • _" ..... ~ .... ~ •• .,.."', .. '''~'''' .... '!"'I ... ~" _ .. I

'1 rr, , ••

'FI •

I :II ~ 11011 ••

" .... 1 ..... ...,

........ : ................. 1 __ ......... _ ..... _11,· - ..... nlr.

If I ..

• i r.r

1 •• 1r

I ~1r.'I1 •

.. ., 1'''''1.''''' l"".-I.I

, I rTI

, .....

I II ....

'"

II .... ~

T;J. 12- 7;!

13 76 77 B;S 86 H7 B·~ gg

90 gl

91 9 96 9fi 9,8

103 HD4 'lOS 113 113 11] 11 11-1 1] 4 114 1]5 lIE ]15 115 ]16

t16 116 11& 116 116 117 111 I1B liB ]18 lIS! 127 12.1 129 137 1 1

. ,

I,ll,

11"11

.,

"

I,

" .. II

I •• If

CAO,8EHCKM ]E3KUlit

---~"'------~--~~_'

3AR HOCAOBEHC!lItt ]lE3'FJ'UU:

]i'Y)KHOCAOBEHCK~1 JE3111U¥I

\ ~ l1i\ tIJ:J 1

~ 'npHi~ ~ t\ )r;.K ~ 1 LI K{ )Cpn r.KI'1 - \( 1 hl t \,\')1\] ['] KOCPIl Kit

- Pi '[ I II I ·t\TT

,Ii.:: rr.pB n 1'!,:~t:;rriiht."UlII'U ~£:::l'nH' cm]~ c,vm(' [mCK! ~x i i q fti ~~.. ~ lCJ ~j 1~:l1 I I L~l

I ~I 'JmLrL!M b tttlll \UIitItJ ICt;;ll:\1 .\1t I \t:'ltr" I] J

lh" ,\j[lll<.'" CO,\YU'3.

III (;TO qJl'OCAO BEHCKA, ,JE3KUH

- p~~(Kn

• \ KPJ\ HH ",KH - Hl-i)lUPV ' .. I',J I

J~ .1Im! (I\PI1~rul C) cc lUC~\It'UI Hl] H,_\L\~111 Y VII 11 \l11'ltl1r u ~:n,}, (;\I~ ') 'A THllUpUjc

n:r"lren,. I ~ rrosun f PUM ::t{nl n.lpcrn;1 (alD3lJ I njlO:) ~f m:ImA. bel :imaAL OJ plI_\L~I:iOI ual< I au

It.:) J ~1 u I 1:\ r'tTu;n P II trU\I~~ r n \(l[)~! 0 lL ,'H~ fll til<l J\: I '''"f''"l<alJi.. .] Ii t 1\' . re .\fa 11(: ~ • :n,: 1'u •

[ I,-a pHI P;1i\ i I P! I i"! I c:~ [IOhl.'lHn[l.~L \J 1 Aft! rrpn lliIlpt: t..:"l{(i i V I ~ II' ell [Hn"p urmna I \ h ~ I I mmuc [ ... Ii..:

Il(l:j1r .'!I.e. U::1PIH~,\}(; [,1\. 1 ell lje rmn::HiI. m::II:lpt: ~H)iIl C1,# L:rnlptr \fJ xpruuhau [illu ua U p"'H.O:'l.'1 !C'JHL"L}'" ':1 p~l Ir.h .. tl 1\111, I .11:1PII C I 11m ~fla 1,0\11 xpllru lla tTElI( [ll. a rurc OM. (_Af: 'Ill f! C)

- -

U \ l ruu ,ill ,l " It U ::nJC rnur • 11D -,I nn. u s I L![ a I a [ ,\:II mile \J J, tJl. ITM C\ f'I \1 '1 HJ CIlOl

J II ICM( Im.r:r pl. 1\1[ cy yTIIIlnJ n eo J,U. J \p. [11X1.

3::l"H..1 ]1.: Ht'h." P~l,CliHCAa_B .. B 'I., L \:1 r . l (J p:li liCK ' (~L II' 1 tt rm~).,:.J:11 ,~ 1" I" 1\

u njocor IL,. ,Mfu'i.a m, n.: 'It; li.o~n it_g xpuruhaaomo IJp~ W le~ ~1 \L! 11:1

c \otkl J CH; J \1 lc:u 1l'1{-

H l:iruiI1IICI~ I U!lP \hlN 1 f H. :.tWHf' UI.'CJ,) 11<\ • .LL3

IJP.IlIAa f 'All, ~ 'i\h paJ! It) lilr :I} P 'el U "hU~]. 11 . rn.o\1 II I\JEI1~ c_

I fi:1-1 aL II Jj ,:::1{ 't J urn 1 ~~ V ~rpO [J )J aa ~ :'i. ~"1 £: \OB8.M ("I, ~ J jt::31 I 1'1.. ).¥l )'t! j\U U' '\ I r J\;~ I rp'; \;y E' nr ,Uljr rr AP}T'~ lJ;ptt11to:1H:: I:i]btlitO (~ l"p'1l~nE, fuplil/dJ ~C CUql HJHO Iir~O C;:,\(]peHCKU 'IIIIL""'~O - [1\-211 I,.'bltl " KUJr1 [c k~cllnio i},' linA~t rD.le f]peM~ lkpE\.1iIre~JOC\Oll~1I. I,.OM p,,\r~l ~ ... r

rn.arQflin::~ I'; lin ' [1 [OBO lITJJ. "'raK 'J" y.l tu IMuli IIp )CIR"'r.n rc "rod1 hnpn.\3, H ~:[(:.;r 'Lluja~,

U L 0 l 8 'J - 1(0] ~I \~ .Jceo'l.-r.:1 Cl-..UIHl i\p)Tn C,\ llleH- of) ID]i[i\tt J( ~;t: Jl,~j Lac . -lit t ~

!lI~JJIIMJ.l1lD:ru I r ~G rc j e )'Op30 JGj\feWI" ) J /\!hl' O~ rei r..t) •

I pn tI .cy scu J II ;\P [I H :tP0ol\H" np '" L 11 un XPl W h.ilUCUH:. llpU MilAn U ';:-1.1', )C;\ IiIC1-1CRJI

il:!::n·n,;: 1m hrr -CIH-i J. s.o 8p L II )[1 G,LIAO 11 :t1'tilllapJ,q· IlL ." I~p~rncuc KI .... l

npemJC1JE' 1c: p'VJ I ).1\1. npLlUJcnB-:1411 C\ } IU (:11.\.11 ~' cr po \ H tlCl W[~t1.1 Ji'e rL uC- f3nue

"f;H1J~:..t lLfiP J/l"a ta:.l)U-M' ev IIp~ rrn ,\Ir~ q''IrI(liO , p~'{1\~ r, -3VI1Ipt:' I]iJ A.fH; 1']5;.. :h.Q C

] U,;:(1:\1· I l' . I 'lot ~~ Uf.l.C'~,\ pel! u:j C'iIl"apOOAoOSeHi KO j Jiiall, JhL~ JJn I) c~ cprrnctta

'peA"aKm j;;l, GTIlpOiCl\O . PJ)Cl~@I.f' ':e~ ,a Illi:ll re ~\p~'J~"mit:' ~:f:I.a'\J, cpnCKOCJ'IlDID;l;lIlllC[ ~" ie:i!litrn~ n1J1

.. IjI '")1 ..

'P}'C P ,~c;''\i(aIB~HC.R J I" Ka ~ PY€"K' An rJe II'· Inl ~ C-li!rll!·. oJ ~ I ... \IIL1~lill :iJIJ ~ru

sa pI;.! "",ILII,L ClapoCJ\ '13 "11CKnr i :.j.lll~fL jc l~pK;perl C ill en !in ies • i p

'tt: rnmpt:f ,ll!. n . I, .fll Hn.\ 3ft TI U C. H-, • P ~ In rX:k" .J 1

PImU,:'"'KOC,I\!UD n:' I r ell] 1" -;J~. ~ [ bUIkC 'ill ~e3UI( Lp - (J" J p;aja xu "'\ ) npu' rro. nrme X\ W sa. 1 bjnu! fi Hit AM I ra"'l\'fmLu.1 na UtI( \1 jt'""3UJJ jJ.:

pOe:A3!9lbeBO 'i Ball ,e.:he, I1lLLtHC~UJ '~rajcM XIl 1:I,l:"tsJ, H:3 CP.-FlfO 'iO" Icl(~ \1 11;:~HKy ry, 11(J nJ ]J,P KUc.:!c1 kt:-:, J LI LC:a I rl~ J l nQt."!.i Mlum AJ:1iKY;\H!1 rrrr, r.rap <\oe n ~nlUlp:J

.II --11re j~/~.lJilt, p~LJU-l U ~r-r II 1"n, n pi ~TilG;:i. '" 1 tyfll:J[L~Hl:nrt', ~ ~ 'nfM ~i~ CIt I l~ ~ t\til

.['g rc .. 'fU'''' '\1 ru f rc I ' r ] lJ.. f" j II~ ICE' IH ~ I [It: III 1:001,:iJ fa pi , 'U II 'l 11 h a.

~ i irliJ'-~ 1.11 ilU1j m LLl(aU hup '\l.l.Unfl.l U3 Lf

13-P). I, HU·.

flp-Cldm, (11 cy lW \TypiHI ~l:U (j p5L'

'\ ;'I, H!HTl 13 H. pI. IAU II i l: 1] I~ , 'r&\

(Irp-:UllJ'l.tetHl 11:.1 uf1I-:'HcrJc 1]1 ~1-rl::6e-,

palBOI Cpi lO{(~C,\OL1 :lICKOJ

J c 1\'1 l I rlIOC"U H r era fY. \llilJ I.

I C Ifl It(

l, ;1.: \[ II.! 'Ii :}oJJ IWirlih' , l1'~r N p yd'bJ rt ('11 ,HI M ceerv, ;~HaJ\H - L M ,:1,'\' ->pojf1JlJ

I1I~W 'l.lHHIUII '''''YA~J F..:~ ]Il cy IIIJlM UHCi \11 IlI',I ... 1 CI1I£;l A· .1. J.oUOI I ]1:';1 [lITO [e p ell! )~'( n'rlCKU

~ II P - IT.\I Y C j] rrm 1;J r ~ ~ pan]1 J IH, Fi!l I irn epn C-h..La trrr 1m 10 y I b~~"3 \, vn ce

~i:{"nfj.1m~ rpUl:K(l:r Irnprl,l,HIlU jL:~IJI'J, Ha ra] ml'='tHU tJ(1l \O,HJITUI'io1 XVJU llCi.':il, rracrs je If'Attl[

"" ru dBM i ,H If ~ ru j, aiJ.t'L ~Jaim]jH c ~ BO PHCkH ie.lm-.

-r~i'l iU:.:.uu~ ~1 Ii ~jlllLt.:: C"1::l~ I:n:rme ne,\albllu tl, 1'I~lr~ll~J u, ml,ca.\11 t: I n]lOCBer ['1'.

U[~CUn I~. X Hi Ii UU"I rrsn XIX ti~I.oJ4 JioTd _ [( ljWio]:l Ii W .. -I;J.J~~I}'TJ[ IrpnCH:~l ~ I 'b

o .1'.... ,F - (H • "La \, 1'3 3a \1} 1 t' -IS r I _ iUi I jc H t\::.L H. ~ Ie do", 'B )M 'H1.1 niK •

1C311H:{ I}IL\ ) Ii ~ I-C mTAi:l!\t.'l; 11, ~ C!.In n f, rom Llrn::} enrx ~r.1 p"'lJK'OC.,\H1«.':HCK~ r.

I\~j ~l x,rrn ]I rro'l:f 1'1\1 ,. XI X ... sa I} \_J ... xn 8ci\Ul\l lflapCLllD \ m I ~IC:l..fJ , [es I '.

~' .1 il 'I ~tH.: \~ j BJliOB pCj;)JUPI'!o'~1 il Oll;.j L"I n" X IX lit: li~ Ii 1 J n. I u ... \.w l' • . ~~J n ~ l.p.l'l.~H.. rnuue t~r I ~\-r. a 1\ elm: Cano Ae6 I1Qfa jepa JJ ... oo I Ii \IT I'Q~6YKQnpaTpe'C~ T I ,.~ .se, \UM II u n p. '" lli ri:'~~[1r u U,p~Ht:i h: IUTplT urn u n~O::tH}lC 112 .ltI6 ,.,,~ w~~wup~tirT:3 C \ 00. i\h:J~I"nlf1;l [LefOR:'! p or.l ] ""~ U u JC Y n .. npt:: CB~I:;t ~~ }l I -I Jr.:l un tit: I Mll 0] I rrpo q HIt) I'~Li~1 'Cl (:'1 11 l"L~l

J Lp:l~hC,\:IH 1:-' T..rpl~a..

'~

rcr I( • t:p'U ~rl

,

Il ,U I \ I~·"

(prm ., pje4H, i( . I. -M.J 26. Ii ~ P 'L{] P"[J

,\.I1TfJH::Kli ,C.:HH IIPt":H\:O B .... lt( lI· UIKJ Jllll1j3:r -hI _ U1 \J

11 C3pa. .. \HJ 1.1. : \t ~ -I '~I LU jCpHCj -·on r . BpI" j

I D .. \.nH~ lli:J;j:d .. HHf1 ",\p-rIT~ OO.,\4.lhlt Cprr-r:Kt'Jr pjf4l1tura, U:EL 'I~OMe M~'

ftL ,IUl', m , Tj. A mPn"l •

hlf.lt! I}.IJL~I HI" P'~ al,

P LII etc ~ ~~'pLltIJh\' 17 -. I \mh: ~. ~Pl) i.Jf:!'4Y ~ ~(j.4. I '.\11l11J •

l ~ ~\H[:J.r.1 I 1. rn rc rn 1:::1 " U( l(.!,.!.\" B~'KOBe pc.::(l)C Tl~l ICpl ['!f\ I J Jb C 1"[10

jt..L:U mrt II rrp:rn or J ]tilll. If:' r l.l\Un ""'It ~ 1 .. 1.1 napoN:l:n M j L.::~ T OOl:allJ \,(:' II II H ytC( IIJ II r i IIDil, Howr J'alSje'ld .. 3m L!" I, J rny-m a PflCIlP:lB H . 1) pc- An g~. t lLi I rha Par jiJ cpnrKH JeJ.H~ J.f npaiOf1HC/ nocw~ I::) p:1 i L Iii.l. R~\ ~ I 'lfcHuha [J lliCl'Ol U L.::M n,pCKti' ~ ifWkl~. ~'[d. rl'.1 'i.!. 'r"':-U' I jj(d~. I u ... \ ~ . I r..::

HL i] ~Ji IlpflBonlLC' j . J~illU 1"f1l1J I!' \I,;Ff CE'" ni}.

lH~L J.JIj . r ell [I.,tli~ 'If ro-~Ji[};l1l.~]!lI ru I It.::: l,t"K:J. ~H e H L 1'O!Lw.()x.L r . Oll Ii NIl I[

1 b.. JC..IfJl JllJroP Ii-1 ,

.

HII '" "nm rmn IT ..

..

!II

.111 III.IIII! ••••

I

..

I. tPCJfff! ;r,th:!' '" rJJO/J(MOf~a I. MOP¢OJj(jllrja

It mDP~ PB'"i'j,1

III t6. HNIKGJI

rrpo~Ba BpO"e ~ OOiH{,I(e f)~~ npoY!.faB~ 1lj1.3.8"Uli!a TIwp6e ~H ~ H'ali~ He cr&apaitJa NOllJ1X J!le<4~f

npo~l\aea OlHTarHe ~ pel.jleli~4e." i1fJilflKna Jlf ,J1lI"l!lSD KDHcr~t'iJ ~

~J[ :. ,C ~ Hali\l. n,l; U:U1 U. r BOpU. (.1lJtH1C, ~, ic J • ~~,.alw jet" u rl. JI -f\II~l:nll" l )B.l

~p'aIY p~~H. LL,\S J'A'L- (ilt" )11 'rna) 1"'1\ ,~mllil·1 e ~\Jl C Y)J(]J J:l pm~. Jl!loBaJbt:

p ~I1 J. 3ai\ ICHn \1 I,l.. Ctl} P n AI l6nj I ce I Ol~ L I e~, ~ pOO - Goo, pe;.q ~ pa;.q~ f:a::r - r .-

.1u' Ji larHM li::l (]Jue/!.. l~~lMa \~c,.1 I11n:l1HO 'I iIi.:31u\~r J;DlllC C . ~O IIAII J?)1'

HlITAI'Mi\ ' ·

. ,t: acr~l:Bi. ben2 0)\ _\Hi:' pc It It \ n mil 1]11': p . 'ILtI1l n I 1:'1 ~ I . .J.S I 1:1 ~

• -, H ~l"Fl': be '\ 1 U I i ~ 'n 1\1 n!l ll\l \' P ....:a ;:r~1J rm HCHl J I ae y 1 e~ jl uc UU t •

~B11i ~&., llmc,9Ha mK(VJ'a~ BplrlJ :$!UfHHlbHB q,MH

P 1 't.tlEB l11~A

j \C~ r'Kc-ra h 1\lJpa K- ;11 c.a,.\plKll rA.1I'O \ ~ AlIlf.fU, 'lli J'A::L1I "Iwra ,rrHlIJeIlf' nH~HD~ Cfrpa' Ar HnH Y 6H'~f1.

Pei-!l'~UJ i U. no &I n, lif I I ' UTITl'Mf n' \1 ~ lUI' J,a nAn 3im]k: )M.

M Ii II. •

II Iii

lUI CH: n ~"!lJR e ~~. . T. y!

,', .HL~, 0, n, p C~ T. h.

.

[H I CKI 1 L.J IIJ Wl"I' ft, 0 I D 1C~1l1! I J I LJ J , ~L uuc ill,

To L~' hnpl'MHO~ I (ITI rnm ''ii~.

n [Lpl L\m.~::1 Je ITpOO ]I l'l"IH'JOHO cprrci\:rJ .IlHIl.;MF~ •

. C'R~II It.: \.111 .Jla:ll, • t \Ull{I, u v \.I'I1'tJlIUII..r

1 '2 ::IoU - '\0 di. I; .. n~. "J ... u nama

6,:yK?J. - C \ II G:I n 0 TH; 1111 ~ I.] rru ~'T'I~ r h II 0 'I,l pe \y ~ Iurpu.usirrr.

. 6euc~a. ~ C \!Jlfol [I 'r:(~mn I~ IT ~ P nD'ln~mm\~ PC'Af t .\a rrnruu.

a 1i, 6 B,B r r It, Jl 0, :J E e Jl\1JK 3,3

Ii

J,~ j K,K JIn JbJL

HH IL O~ 0

IT" n

·1

" p

Ie, c

IT" T' n, b Y, Y

q,

.b e ee d a
1
B h, L~ Ij
~
C c M m
C ,... N
c n
,JI' #' ~
Nj OJ
0
Dzdz P p
D d R r
E e s
F f 'V
G g T t
h. U II
I f
1 V
J •
]I z
Ie ..,
..... UI"

q,q

,ij: ill

[ ,,1 Ci'1iBl [ ee cruapajy y nmOpEO \1 :UH1P~lJ l.[onC'J(~ K;fl:,.~El I:U3ll.",,'X k":CJ:l U crpyiu ~J J U whu rlr~J la31L1 kpOl rl..prU[HN; Jr~~U" VCHr f1.\~1 fJt~[.H~ tfr-vu,\,.IJIi:I.). nrjiJ..I\~.l_'le.hN J pO:"!

\. \ !J] I I ILK, l'lo:).:]A _~ 'x n=tH \.';t~lI II (I; i IUiJCR'l It IJ~ nne, K~\.:l *1' .;:l:~:r'e.l H ~ I c, I rp!: 1,,'\ ~ 'Fl\ JII'I; r, I rp~ ~ \:H;r,r:t

"I' ,

UII.;J·'\\{1I1 n rc c-rp,; II.': i:)Ul! q~cr]'cpl.· II 1 rpOl UJl~OAO lr~'!(~~. ,'11~n HUCl"3IV ~!DY.fDt: 1 i\aGOll~l.

lia ~;]_ C'I. i ~aCHit! ,[uru;~ ortvurreue ... Ba:3U"r1.HH3. 'C"T1.:jyj~ npUI"i.tl31l fJL u~:1JIJ!mlV'htl 1 bHXOllUJ rpeW.:peu;:.e. "£n;r·m J{{lCT3~y OC3!13:yq:1iDI I \3.CC1EU..1..

Ii.

r '\ -:u;mu ICe .. IlUp.\t np.J.1 r If ycuoj n ~I f~Clrfl j r[J~m i'ti UJ{n (~YTI ~ (J). 'V cna ill)~ LlIJ.:l j~ CUC!I\IIi! \'J Fhl rra }'C'l'3 II' }J~p~ \f!_ lf3~rehy Nnju:x [e pecnrra. Pecnn n u ~~eWJ JI~UliC' J~ l"llapa.r\ uau OTD<!paj}1 Up. S33A},IllE:HJ1 C q:l~ l~[ KpOl l-lOC.b:I' ,~~iL.'!a~', ){ !ElIlli~P~[lb~' r.J"I.:;JiCOH'R, 1.JJ::C'.rsyi) ilJLl~ ~'c.u~ .11 je:i.lIK.J(::~U.k r~ ,.l~iJJ[)h·rt:".bUE:!mlu .n~MOPJl~1 upr";H~ e

.• IrnJ'lVl1a

II ~yWH~1K :~ rplY&.ilH

I. r.ni2!tt ~ :!IC;~ue {rJt;JItHM i.l~) i_ lPecl<t~fj

I. ¥(]11i!i ~ f! O!J:H a !!IJlY!i1Jl:dtijCl (aYrl1JJaJ) ·11 H~KO (3a)lJb:e) Ii'! enue

II raMo (nlPe!~~b.;e) Hen ue

• jeJ"~

• ",me I. ly6101

~ ]pl 1:A,fUl~ 11,[ H.3rCU~:J~i'Il neinnre 1 Mil:, liRa H~l3A1 urua

Ci 1'~}1tl Ilp~Ji\a3~1 Cc1.L\H ~ ~q~iI l SC't-iY iJ.L~ E~~\-oHII) 'II' I.~ c:~ ~Jt r't') -n:lI~HIII I'J'!.ncnl!H3J ~Ol:l~\' IO:P.M1~. 11'.·\,'u:n.!:ul.

npIl .... H~Oi\·1 flJnm-rrp:-DAla r,\3J(An~'R lit H .. H:J;, llaJ,:.\r[llH~~ ~~la IlrUJl\~:SLI il KpUJ FnJC~ ua ceo '1 H r UU.jDHlr1 3UliJJ' :flA..3tAAHH 1 AaJt."nBU~

nQQER rn CO,8

H

A, E, ~ 0, Y

Olnl I-,'\,LC HUJ j'I, UI} ii.,--:;Jl ce .J Ecn:ah LI 3B}n::re boa ~ rOI eDIT.

- Ipu n.n '~i\f. nrOl (lP~' f(:nu UlJ (1p,.1":tlelU n o .... \I:Jl0lt.::m M ieAsli

r.r}:1o\ ja 'J\( f)tA,w ~ II ( \.3J].1 \3.Cl e a r ., 111 OJt

- I uu:" IJ. M~K.'lA :\10 .e ~\ 6~rA Ht:1 n L ~ /\ ~I ,r If lilfcn:r.1 p. "-;r.II. Tn ,! I va

HL ",\1 lY c I_ r \ I fla' 1 JJl a J ~ ~;,,;M BOKa. 0 . I Si\.l11 ~I! PHO ,P.

I 1:1 ITp n ~n.: p p t: I H 1: :. I1Pcr. np-Bi. TP- a. 6p-,LfD i III ie :I ~C'[1 urn I

- 1 .U .ITJSI.l n [1 H rala b I 11" ouru \1 [ 1 n~L ~prf'H ~ []Jo!!..ru\1 . IpaHll • IIP!.!~ a.

~ lu rrplJ \Iep: &--11I-fM1, fln-J f'I, rJM-U~-M~1 f-by-ml M-A~,

'. HPfl.(H

s, :B .. r, A gl JtCI 3 .. L A~ Jb,~ .J ['i. Ill, n, P C) T, 'II, ~, ,.U.! -I'J 1) m - OI3,U I',\u':u:nu.u. IJI~ \I.on 1'00 ee 1 H::'B~l\' 1~P. ~l upu I:b[IX mnM J[l;~nBOp'~' m'IJO[lHIl 0P1'1UJ I]

III In no 1 \l MllLJlI l ('11 l ]JJJ,l-I 'raj pralJ1lf"(1 G C.::llLr.lPfl~'· IlrC:Jlr~I~L:, 111· r 0

IJ h:.. ,L C \ jf ~UUL IJ[:I4! nl 1-t r ~ uui i p~ [u,

fbR J](,\{I~. '

K~ll.~~j ce, l~r'W n:l'nmoPl C::t"LHJ ,\l1CHU1~ Je'Jm..; (fw ... ."..ei1.:

~1 .... ' .. CL .. IOJl 'I"'I't ~ n~ ~ M ~ l'i'f;(C J }':'I. ' f

:.tK ~ ~ • I :J;!I.J~ nOJl.l'i::h BI COkJ - , PL,i""~-"&J!'

LlH;alliei\t ~ ~UX ~\.Bej Dpcr~\ Iltllift' HI \U.H"')' Of: Auf: u m /Ii. .'hc [,j;{ \1 fiu~ 1 ~U rr rj .

E

A.

M' ;::; BI-TCDK npeAlb"f ca ornacHHK E =, C~'IbH HfJet.lnd1 Ci1MOrnaaU t< A ;;;;;; ~~CJ<J.f cp'~'n. r;fJ~rJrRQCHM~ Q = cpe,ii1b1Y ]-M~i:iM caM orni:Jf;flUK' y = ~IR'Olfn .3aAfEr=-t ca o.r.naCHtfK'

,Yl[Hll Dr'p~B'~'LU J ~ 'I "I'

1\1~ m: J

Ilrpr,l;

_, 'u r,UJ I (J~·\Jil ~ \lU-U )

\ liEU: 13~ 61 U 1 (\.1 LH AEH~II '\F] f) 31 f-Jl'[ (,A '.R t\AIIII I)

1:-1.i\A vsnu (t'uill ~r~J \J\PJ H 1)

'nilE H:J )U r 114.1\J 1.tI (1 . \J\]'/ \1'-11 I}

II B'

;

$,B

TA,C;3"U A, P,H

" l:r~:JJ II 1 ~t PI Us 1\]1 mH l_

~ rur.t: iota ,e'~ IEm \ recu H E:la3A~

pyl;t 'c-rp} j ~ t I,uM,eh n P I d;;:a

npAC,~ \BIl (bJiCIIJ\ 1311BI [11)

. '

TTp np,,:ga l:j;~n,rUJl m 11 C'liPY1U I'L'l HO'i uyt-Ir..

11 1.1( '\ iii 1 a IJ:C HaJ', \fJ

- 111 np l.;a i,"o U H usn, W\'11 lie Co 1",\'~liJ"

mLl"" IHeli rr ere 11 no,} "J \. I lIP; c '1';- H '~:l1Tl} r ,HbL:!

.. C \1, ~erUJ c~" !. f\ e .. u',r;" t I:-H! I ~\,1lH r '\ I!C~.

rnACOIHE n,POM,lH,E {a,yro,Mar-CKeJ

ful,\~ e-e 'it ~LX[IL)' r!l:'l:l ~l U\I'Ely I~A:J II U~)rC! 'L.il.r~ nil 'd~ L v;- I ~ l["IUlI 11 rt~ '''"rrl La !LJrI..J :.tlJ"q u O("~ tr, {JH 'Ul ('II:: {.IH U B:I,jc."t. II ;l .... lltl~~ U In \ }~ ! 1 pflll II p·n hI "pr·IlHi (JH:L~ I,nt!lll<c:r 9IP0!l)[' y rpyDII ,~IC'-AOIIJ;.l\.~m ili1' 3lliJ'-':IIIom'h-y pc\;pyI:"O[ . je \1 r~I'f~II.,- M q I l("lJIII .. npr;:.U..lH c.nr[~ r Il:I!lO' :JllrLJJm~ o \ ",r·(..It'l !'j~::r..B~ 'L]! IIJ Ifl,lpa.:;art.

J.:tu 1.b.lTr::lht: Ern nenusn U, ~ .1EIrl.f. r I [~L 111 ell: IH:; bprl1 H !leU r}l;;/I. If' HI," t:riTti it: p i;~ 1111 'L1 ]U"·YT[.l8.lHI[ nlJ ~L'I}'''HUPCl L.I.

------~-----------~~~-~-------

111111 )~U 11 \

6 - 11 pa',' rmJ1'CT8~ T ---Jr K 6N: iSt!!lKT~~ A _, T cna~'iil!{: WiiiTHd

lj---l!n

JK-' m ;.1fl)l£~rtr : PPW1\ifJ .3 _, C ar:E'3'arrf'f: ,ci!ilBCK'J u '~

rt "Ii ror:r; m«~'a

OC -~ r l5ype_1t; 6vpefU~ia

: -4 A Ltl!jT: atan~ ill ----- '11

m -th * Ap~trJHlO ,'npy - c --3 ~u ; 1'a3&'Hl-td q -~ r.:r ~·"'MTH ~ Y,U~ffM'

- '" lIII CI: .:y I ... 'CIIl, Ii ;II (3"} .. 'III) Ii uhe "~I"i'",1 C II \I, 111 (filB"I~D m), ~

011 ¥ ,tmC:Uf:r\' Or-I aic m:"up 5\L...::.I blt'l r, Hu tlFfl ,\1,Cp: JhYAC.g~~ Mt'e.t.IHrJ.f ce; "n'UII~:rd~ nJl1~lrirMh".wIl."~ OJI~ TJ~f

- V mr.t~·,"h~' L~IItCU1 H(:I i'J'i IH::~II."rj ... WJb!,:HC qt 'l~:U;<nllLILiL: !rP1"l1Ii::' p.c"[IT'IMI C-r? iHt (11 I'J' II""Iii"a-d ~11_~ n(tcrIlWrrITDPt{;I<~', ~ti", Xa6d;yplURl1,

111'4 J"'I11 I"

- ("'I ItVl U u ~~ il~ III c~ ~ '\ ,! m HI! I C 11 3 ct:~ J ~~.Hp.t=.\ ~Tf1~"1;. Llli merrnm mJ" cyr:'L.'!U:::"l1II ~11,

'1~.IIo1l,i ~ \ ill I I )/(. "

r:! I ~,tiClml~ Hit 1Lt'"II[k':\. ~{".fIX'Wfl~ q 1 '" 1t:"lrITK:I 5 II 11 \.],(,Lb:J ~~ fo1.

3'11 ~" )1("11; JI,[ - JKU:

C1b "WJtI C~ -1IIlh~ :ilk -. ')KiD: 3.-JKll!:, Hii ...,... MJi.

'frOc t I.b-JfB .["HiIWlb~~

NO( + 1ltti3 ----t Ii~~

Ciilfal1'tt3' + &t.fs CH.dJJaMlfl fBl

BIJ3 + lila ~ B.oJK1bB

mHi -.-- ~I~ rnR6;~"#f

C1i! ~ '- Wlk rmer -I- i~ "> .1md f:i ---ii" n.l.fwl!e

ell, 34 i U i q: rr~~ + ~e fi'aw'Q'e

iI1'o'l + l~ynarn =- ijw'tynal'U lt~ + ~~JI{!i!ur -~, ~,:IiI{liti~rn

U.lJllJ ~l' Imltlcl~ ee ue I1pW II.

II, ' C':1rr::r.IIliY pl-=4i t I IJ lMt!h~ Uf1~1 t~i f(,jc~ r.. ~ ~H ~I~t ~." r::. Htl'i LH be I ~~C[llq I· 'W Jb lk '" II I:!li~

pffJ~ + .riJIynrm ~~, nl + HI""~811fi ----f flH;tk1KiI'rH

..

1t:},!=1JTi)r c.,'Luj~a;,.J.J:IllIJ 1:1 r)n It Ht;;.[IJ1'!I'I,ll:ll-t'1 j ~ ILCLIpt: \ ~ t:UCHI3K c\"rq(iJHl~:

_~____..je.r:ri1f + ~. _- JM~Hn~. JJj~HilfH + (1ffpK.d ----+ !(pBell~~"'-.o-a_~ ___

1\:)1 q: ~YK >~. e

JJ);,Ki1 - HU" ,., p~Ht.ra :> ')1\: lJp'fT' ' ,e ~ IJIJVlIfB

I1Pyt' HNa ~'IIP~~~NB

x > W: In"" + e :> A)"We

npQ~ 11M; "> npaWJ.fNd

:;. l.I ~ u6.'MHlI nPl1tl~r I WIf,1 upn, 11JM:J ,\1 jj ~ rrn , I'll hlcLfJma 'II ce - II rm,H'!:if\ lJiI ·JI.l,jd:

N~IrHua H :> "'''M~I Li!lfH

30p UB HH :> 3€1PHIIHH

li:o Ma +- iNK :> H'afJKlljI1N .q.'~::'1': l.Ii + H . ,. qS8plf4'f.fH

II.::I.A.I"I ;,w.,\H19.lLJlIJi CL." no l1p. 1'.11\\ II UpHill;

- J lTptllnUp m IIpllji,J.;: !~l1l1;'JJl ~r.1 -lNi 'ru fill C\ '\lJOWletlll, l I LII -.I:'.J., "{l~ - f1:

kfrep' - KM:P jH, Mira - Au il'J'l

(ll¥ra - cny.mH~ OnJFa ~ Otrrm-4~

Ola.X'CJ - OIam , ~1~~fJ - M~XMH

- :luuml,opm:: IHL!· '\I iii ] rlt''-ILTM I I ~A m. r: pYKa - PVIlJi1!tia, om - Hamlfi (01\1:,"" [11 yn Ll ,~ pY~Hua~ flt2 :l'#.ra).

ll: baH' H !II ~J1(iI.fJ PVi • " ,. P!llIif.1i

3:. 6~M + Itt >, ~Y6pe3 I rooM{a IJ >- r<fU~l~l

IC~ ap~1 Ml'> opi:H, cspKa >. C;S,cCH'

\w. r [i.L\;J.pwIL1mjJ 1111J 'I,

. .uljltUlRW~l:L ,m~f 111 IT Il!l 9.: QecatilflOl. &ytif),j_.. A~ lJyM'~, Onm, 'V l"~' 1JiI~ il n[1J!P.r. a~ M. "JC, 'lift' IH!.l it i I U [LI! J. lfaUD; ~Jn1. rt'tKm, ~U1:

-~ flIlUMP I(HH~.I." l)l~Hllj!~' b IlL~ ~ML:IJC.1 'I'fl 1IOnl'\ll[U'jli:Jl,o[ 'U1 111 CRa'- ~ he aq. " . axtJl-I-a.H (lfe 6a'Jlll) , n~~ -~ (W!. nrqH), ~ ,1c.~t:Jllrr!!l\,I::t lit lit "-1}1 (ll~ til JL: ) )LJLI:Jtlaj} mUll), UPII' IJ['IHfl;ll,'o.IL L"1 11 {Tall i1LHH :u ~L.l \i • "1);].11l!! 11 rpallJ'll!l~ 9.iltaW-affiUlJ » .s~,Ti!P¥*. MtM!IIM 1fc.1:'i:lCiI~a1folt" en· e1JIlil:Jii. ttP a~

He .1\1 I II c (C \ l!IuJ"}K';" . 1lJ.]}'" 1\l':<,:!.,IlJ n II'lHpnl Htl"l 110111 IJ i!~ mCIW'" t.:l.!ttll·\;[PLtJl mql

rn \' A} i"j.'\1.":n[; 6. .. fKPIi tI iltfj ~ ~"ePItH II ,dli!AIt~. . aJII U a£ll", 17" ~ IJ fJ'i1)"

J TOO'

A T \

n

)~

Hcueuaarrn C, ran uun kI Iff:"llIp ! 'I.:l.C:J J u JU \ ~H H1 (} IIC1J11Ullb: q I '\;.aClflJ L: .11 II'~ II y !l.. T, l1Jh Ib, Ii 1 ~, 1) :MI r ~ w. (~ ~ cucuux q D \3CUlU~1 n.. i, N'.I1 :J\:IJfltI' C~d~nOT H, ~()J r.r~allot'M

It: 1 I tIi t \11 rpy D f1lb. 5Ih, Mlb, Wh.

1]11

AJ> TJ>1l

]> Ii) ;:. ,

,3J :> 2K CJ;::' m

j ':::-- mP3n Jb J~ > lb)fllJif 6en + jtT > tI ~H j£t::' ijpHdf 6p3' t jfJ :> 6p-*'ti 8UWK jj:> lUf,WH

> I . myn J~ '» my

> rpyG + JH;;;' rJly6Jb l

~.1J => rp~ je. > r~lUIJe

,mJ]1 ;> Blb cyi i Jvr:> C]t~

LJiMtH \flCJUlJ.t: A. ](t,lju tliC f J~UM ,r 5li.nlBl ~t;l jC!\liIIl[ r-e .... n j'.l ~II·I ',.i.r~ rill'. (1[. \IllHIi'LHlllCl " pell:LH HC{,Tfljc ! an.: C!:!' Il "tlIToC']"O'jano A.

niJ. '_ U ~'IUI Ud no' ttl - IPO,Hlf ~ He{ 8/( - 0 K~,

I itl ~

,

- V J-U'IoM I H. I tJI "" 1'L.<\.1U I nor u rc [I] IT rm I\lIfJO{ ~1R E'IHL: [rIC 1 no II em HI M 1..11 L«JI iL POO ,

I,'~Ha~ - 4iH~a ~!.JIa '~a" ij t{ • J'iI {14a • /1j ~ ~a,

- y 11.; rl UTIIJ'I} \n HlJl4\ II lit i IW); n ~'II';::~-3 I~ rra lfi':o<:!.r:n::l~ )11' rr CI'I \J e I' PMft

~elJoj Il:'a, '1l1f ~"rr!tc "fiJ, pefapa.

M' .on: I) [l \~ ~ n . III r Hvm m. C '\ mil: jr(j79;.QilH. ~.aPi i;I~ ~E

J-i.:.rfT) r~ I] ~~ ~Plll{l ffiL II

L ' I t'J.r II HH~r 'I H - flit.: J] ~ ITITn.'1. J[ A, "wjJ C W HU~,

rp'll N 3Jlt WTlIlWJ:I. n~CTa. 6pd~fiI; OCPWT.:21 OJ!' Ala

C'ron (fDlCII "> CF1D

Earl ~ OOD _. 00

.qerl~f-naij :> .liIerJ~fn-~a > ,iletrJ.fa-[J~

l~~ lIH1f1:!hHU I. foill1 ee, HtJ. mna )'1If,\' t2.~'IUII!;;: !wj,pm~'lE!'ljr!:J ~~W'E>O-'_I M~ TIl 111:-' ~JifT'ilnDJ..l. n 11J1I..:... ... i:lfllT r 0 ~'(UII 1 11M~I;':l, 1)[:l]j..1 T wnurfl ~ 111m' II.:.\IPJII II ~ nlLlf11.mr ~'BIJ Iw,illf

llcrrr ml r J i I! \t • L: III fTl!11\ \1111 ~L1[[1,.. QQ ~ fMi!jiJ:1 I flo.: Q,a '" (It(iil.)

II h, . LNt" !J..\ I 11 up J \;l.llf1 . ~T;:11 '\.itll' n[1I"'t'1111 Ullllt 311111 ~ r, lI'lnrd,

Hetl"B.lI:iJJM~ - ~ ,'W"IU.J_ Iee1 r i 1:"(: 11 dJ1J1 ~ I1TiI P.h;;PI' \)1 ",,2\1 L:1Jt' n ,0' ~ I~MJm1."iJ ,l m~:"ol ~Ul. ru ui jlO:ArlI 11111: II I cum I[it,~ "'U tr ~~ me: rM "Ii 11,UlIi L1 pi ~Ut:H 1 H II~ lC'11 _j IL.

I ~:.- I Jplll\lC[l1 m:up;JlIIlI) ·c.~~iIfO'fMat(. uc ;lrI<!01'j,lQ • rn~d'.lB1I, I!C rn~, (JJ;wamJJ.j

r+c (J1yr.uoo.IJl np fl,.!IHJlall" 10: hfJ{l :14ft· ~Jd}laiU. ITJ P'Y:«fI'lJl..l., J

----===-~

I ili lIT ,~\,aJ I ~r..\ V I I [ Uu by .~ B:J nrru JI Hl r .11 ~ 11.iLL c T Lltl HIIJiIi, Ol.m re, II{I u~ml \\.

CBI ~.i\1-= tu ~JUI, T UI rrp"'M(1HJ Il]L:ITTl u~~ ~)m IL \rl,l'1rlhJ.: rvr ... aDHIl~1

r','4.1·,,: cyrUlCUllt\ ~ rle.rm n h:'}A ~ r acnm in Il"'1yrr· I;~ 1<= q tdllJi' mr I~JP. Lp.

~ I1c: -crs-, -CTK", ~rn- ~ -~CJ(H· r I. I: \. "\;i. , r~::a IIUHlCTl ~ ,uti) I J'.

Grrlli:u,:u" rm tr u T nf ee IlCn:pI.:f\ I,:::um I::HIX C'OJ\.lI..tJ..i.l~h. U. Li, }j JI 4f IL1J LI [II m\1.:1l c::t...\p"M

"~L: I irre r\.i.1rUi~:J J ;l1.

- 6e3lr fi~3J1y6 .> oelye

- 5E3 OlJ,QiI :> 6e'la~4i"i '>~e!m~aH ;> OeClS1AaJ,!

- ner ~EiC'e-r > rreMEcer :> netlf(:,el

- JJ.cH~Aajl(' :> nDe.~1'i >!1p ;.. np.~ltlf

~ nQA zy~l- . t» rrunyp nr norypffi1f

- r.ra 'Jot Ma'm.a :> ~ _ !Ma

• 3'a~~rarc- ::> 3a,aa7'liJf ..... JMdW1

~ piJAQCfflh' >- paJJ;llffHa > p~CJf'a

- fIl7a(J ~ Onld ~ ~

- arap(mt:lfl,mja .:> en 0 e.~Ja

'1 IlfUtUlbj

H - HijJiJC~~fi~, fl~a'1H, H;ijJ~YG-I ~w

• I u I::I-l11 UAI \U~h: HLWllM.:'L: !l.iJKH[Pcra8f,1M ~ IIp· _ 'iJfJHit rpaHcnr6itjJcJa

.'1C1 ua (L' 1 III • I.W IlH yfll"M II It1-lr.Ji.~ lit:". j·ll .11 ~L.t:" lJ4~l"L\( IIq CI i uxn

l\Pf' [ltW-' Jm.iI..1 ~ Ilpn '~.rn I ~I T O'l'll.!fI fH. ,uu·"1ff-l,",r~ I O1\'Ienifrn

- . -

-\ Il(t].INPt:"'lllHl,~UO.~q~[ [1 tTpW I fh'[lCti\~llIt V~\:.I!,'LI ... ' Ill!I', 11 gl,\:.:LPrm.,a:

a J npareC'fH~. em fJJlfr:MJ.f~, ren~rjKJH ~ a p din aJ1rlrmW·~ •••

r\1 I ~L !t~i 1 I ",i,jz, I~II [i une [\iCOD:} K4JjU ~lLm~.:HI I, ,L),Jl~ nar IIH run' H 1111\. ~ tHo'll I UillJ~

I( P,L .11 JIf q.111 I [e xuu r.:' ~,Ij"m ,~CH 1f1.:-, IJ,Hl:CJ!I:n I C \UT j 1'1 Irh.ll. I hi.1C, Y r ·"111 J U I, ' J III ~Il r..:! I C \lHl.Hfa

~:-O-, ~

I ~III"U 11'0,1;1:11": omrnopuux I \lC~JH .... ~ ~-"~QI','i.aCJm'J;;' r·IOCII,\illJ;tNG;tlll.lIi L."")lll,~ pt'411 ru Mt~JliC a

C Ilfl~r l~1 \}I ) 11.,,1, ICI'f.:LI lirj. 11.':i,U'Rkll) '1:(: .:J.lJolJ cjn 11: HIlI lJ~ucrll~)!l:nrlr :\UI HHJ \ pt::'iH. Ptiltl II

I IIDrLUIL n IIC~ I[l,;fl I)~ 1 1l>L"UL

\lq~L.:H1L I [e m~i~'q'·lUL 1 r ,llicormu IIt"l;-:r,IIJJI!I~(:! 'CALIU~ !~ \or':'} f pe--tll, Yue", ee H~ \a 'IL J-I r:l\II'" [, Clilf .

~ s. fJ.'OI1OS~"''' T8Jielpa~, Tette!~. 8114', Wrr.fir, ilJVi HiltntrKjlTI1' •.. ilUUJH i H~a;rI!JI';I'HTK

J r'tEfTTlIU - ~.J:!l·rul'L ' .IIUil.'I-I1lI "'Lun' 1I1UJ A· ~J u- 'AT I.

t. nil uirronauniu - IOl,!V1d:-llTe11"" ::ll'.l~ "I~ In r Mary rH~lI CHJ\A3" fS 11 YJl\A3,HM.

I [i p;:L:.'1MIIi} 1'-.:Fl.10: ~, h'P \Tf;.;llCI L\ \311 I t'"""\ A~r'[ 1 I LAA.:~H II

"h: P\"I ~ )~"3AA~'1 U I I .L\Yf 'J \~\. i HI

c w •• u; fmrHiij., tJPH1, r:

AaH~ ~Bn~, MpJ~HO. nB~

..1" ,

~l;Jrli. J.1Irrri~ 1-IDEm;H, KY008a nl'

WYMapfjK~ ~-gy

lf~fj}1 ri

,rof1~M'

I,Imto1

r.. •

.. .... , ~ ... ~ ... ~ .

I

pl:'l:DL

• 1 ~ ~ ::I..... :.i.H II ~U,Ut I:n II Mr)n ct ~m'HU H:l OHI M n,l U'Ol!ill \lfi OC1 [11'1 m ~I[, \~.JJ I,:.e_r ,

~~ ~ ~ -_ ~ ~ .. ~ ~.~ .. ~ ~ ..

\\,~rl + +
\,.,,1 + + - J

n pV:L] I ~::l: liE.

T. r Fl 11 vn III 1'l.kl.lU TeN ue I LH \ • a e

\["1 U: rO. ,Ha. -n/Ui!,llj ffO,!f. PrJ]. !:J,c::;' .. m~DJ: r!l~ I n 'I an"".) rJ. _ aM~

K a '1:\' C ~t\OIJeFlll Aoc \IT Hi Ili!: 'i 'It.mur? ~' \ ~ I f VI [It:', Y

fj ~ VI n vn ~(;:I

II) V \'111 ~ LX n~~

K j1 i J,~ynu J:Aoncu.lCiUIX ~e~:nmn npunun EprrCfi::U i~[m?

.l) :3n.IHt~ [ ~c ,\ 'u rKl ;'H 1 ~:iU L m :'!of'

rD b aIOL\O~e.rIC: -, ieln~

i) L1CI! .t"'HlOCArlSt" csn 1 j~J£1 ~nM=l

r If ce Ra.t\O rrp1l::U:'J C.\td.:'H:lt::HCK.o lll1CJ\IO?

tI) hrtpu lHlla '

0) I J\:aJ f I 'i.J [IT(a

8) VIl.1 LUrLWa

I~ CTapOCAODeHCKD I:i) )\!1HeUeepOCIDl

L' • .11""'. 1>1' , '1.

!,g ,~ :?II f'I:i.OpiHl "L .. nH~mU:':tir UlKi,h\Y • 1.;:( 11i.::: l'O,\HiFlt': U n.\~r"

} ,'i' M:.l. JHA KOla QU HIi:KlI, 17 W. r, ) - . pe IClilD I KaphoDlJ.l !Ma.

U L hUlCITh'[ C mnp B, 17](J, [. ~ Cpe~lCkl1Fi.] K:Ip,',..olUJ,IIM~L

) (1,~ CJ 11:1 ~ IlU,. 1 at I', 110H1M -~-. y,

L". '

1\ ·U I::~ 3 )Be" cpo. CI~ pt:'.\.Il, J HT~lll \,1 p.t;.Ll~.

lJ c] r oc,.\oseJ'ratrJ [eam

G) C,\l ~1CIDC1"~ 'I..p[,c~otu jc:lll Ii

1:1) cprU:.M:tJCA.onC .. I':lt:KU i~.~11(

J 10 Lm rA~ it: (f;rult ~H{ npB 1J3,,\Lti.IIt~ BYK' 'b~ Lpljo~ r pj~"1J Ht m?

) I ~ 14 . .fl. Y heorp .:

,~ t 1 -.LyB qy

u) 1 H l7. 1-, Y i3.l!.orpn-&jl

[; ~·i;l r'lJAuUj CC (;''\;'LnTp-,0 rtJi\nl1~IM rn . .loeAe BpiQS~ p~ I)OpMe? .) L85.1. r.

5) ~ ! ,r.

11,)1' .. 1".

KUlH 1;1 bfDJA'I!SInn tI 1.:1 l~OlIplTrH.'::\Jj [lIa(ic.J\u Myl1tn~.e pC't~OP\IC mmryhn H:J l1C1n.UM Kr InrcliluOh,li ilEJIJKj' U HtIIIHf'\l rrpaa }rIIJ,(:r.1M?

) C ~ 'ft 1\ lpK:.1 'In

- 5~. Aruill""n di Ii) 1\Ia ACH u Xaunh

r) Ei PaHK{l Pa..\~m "teBUh

\.) n c ~ ttl' Ilerpr mJ I'ft lliel'( III h) Apwi.Ln I\,'[ymHu~.u

-

D

~.i .. -._. J

x

\

II

!

~'fr ' .. r:

~~,'

l

"'

'I r

L~ 1-

,I

~J :::- .. ,7, "'
- v
:"' , I! I' .~ -~
ill:} ~ I
.#" I'.:
-;;
1I" [I
~ !Ii
D~ r •

l1_n , J1_no~ ll_nC;

,L\r~mTIDT 11(."'411 1',\l'HtUM 'iQ)JI lle: WH Irpnrw,'U:UI!'flt .,jo~tHl: L.f.'!.f.h~~ n ~.]:.) ODT I~ ol:b l:ILYm Dol;

p_AO I P ....Aa ~ PJb:l~ p__ln~ _o5! _06, _06, _015;

gem ece oco Occm"

_ J _ t- ,_ f

Lop- 1\1 lILa fa 0) :lDl1. ~~ ------- __ ~

I III J.W C:Jl I'1poyqrul<a ~ ~~~ '

.3,l01!.'[l. CllLQB.._ fCJ1'[J\ 0, f WI K

} Q1Iu\!,U I

.'raJ I ocno H A ., 0 mg put) b) ycn~

\i~ pecnns
") r AUB::l
r) .
rear JJi,
Cl \HUi I .

1';) } L:B. D HOOf'J. m~rn.\·.['I'lla

~)] \)!la

11) J. sactre I.Q" •

Hna "U na~aJ\Uli.: [.\:lCOBe r arrmnrr .b;1U\O omr 1J~~Crfl)Y.

r tt3:.I.J'tTJD rC\.:lC()I3I~ C}r-: ~~

Ilk. H.a~y ~ ---------- _

·

KujJli rA~C(}RI .~t)l"J'T I~n ce 'Gt:~hl U aarn 3'Bj"U: l,~n TO[]ClSU?

H3.JJlWH3 V 1\'OAOH~t'\1j KDie pe1!DI [j~IL~_'nr.r ~B~TtJJTll.'1 ,~y~ "1j.ilCFHIK~Jt\I, h ~,;nlC nlf'~E'i\''"L.ulrl\.1: ~ura, nerMiaJ *~o~t/M, ~0:p6a~ 5atra" rrlTa, ~aK, fjyp~. UEn" rtmflwa~ Jtne6, ~J!tJrJ, rpo*1'Je, ~lt~. UB"e1r wew~p.

,..

Q1Ft} lITTJ

HruJJH1Tll V rrpso] ,lito. \unn PCqJl Knjc 11 [l1!l[fIThY "]B')".urn .. \~ Cl ~\flOi 1111 ~H\'IJ a J APP'( Ij KOl'\iI..J~1W HAJJi ililfH pc~n ]~t)'ie J !,I ~""Inn;l)' fhlIX.rf)I::IoJ,~1'!if f1c;;nl:rnull'i, [lj.lpJ i";nlUl~fa.

, "\ ''1. h M CYU __ r • :rIU .... PY'J . I -eJl:I\rq[J, C'I < cmrn ~

4ynelliH(" KQCe iJilS'..,14fH:, noce ...

~ Ci\ "'~hel\'f CT11XY ]:~~ q~r;-';I!n.l :lIEW'"'rHe r\,~A::U::.IHU .... c:

Ka~fj y rJJaB,~ .aa 5ytffll KiOca

I 1,,"'MIJl I e I C. c,\)r TUA JP1-l]'[.\1 p.

rrpfit1. PfJ'frH. jJDBeH, ~peal!Jf paD, orpn. pf)aT~, 3aplJarni npe8a)~ BOM'. r~, n.oo p'4srn.

IlnjJ}\~UH U C] J P::H1IoUO i aIT[lC,:,lI rr ope rc].

o.ypeJ(jJHj~ S~pt:'r~ ~a

PO"r:mo pOlS-me

a?i!Jl " '" 'Pl(C

f> paTH ~crepaT~

naerCe,l.lJ'llI1K OOAflpeJ,1cao){;rJ( OR W ijiI ifrij n 1

np~ce;JJiHK mrmperr~HlJ!t( crrttJ1ii'MfMrn

(('(J~ ce r ,.lCoBH n O,.4"U ,,\nro \:1. .\rc d11 ['I rH:~n HI.:

80 H:ta

. rJii.lynal'H tt~~t !lpiWHMiI CTaI'lr5eJ-l#

i~ lID I npmu r ~ Hft n~,luy p~. M:nMl H

QBi1P ~~I-l

cnYNrH

YfI)'1orlt

1.i(i8fY:rrreplrf3'

C1icUf6em.

W? 4;f JIl'YBapH"'~H C"IyJtrH YH~.u~ ~p~rtfneplfa era -58;;

II

Koie cy d: I '\;:1.1:0'1lIi}J' rp'nJq~ut:· ,MHU/l.tlA!...! ~' c..\e.!:.\eluL\t peI:(IJM::I:

UWLt""cruril'l' JmwltE

,mJ'IJJ~~tliil neaecer LllaJ"K.a ",Jmlty »I'aft(!lCJI./j] n:wJlia fJPtlm.tu P~~PH~

3:l.tJI-!.-PP"H b~:.J.r.\::U.ue."Je L..c\OrOfl~ J' CAf'AC'hJ1M peLlUM::':

WifO-/laj nrn ·ua

ij8-trff-)aJlPfJ"'Kib¥~l,Ia~ THf 1(.fTO-fM- piI-TU ... Cf!-JPO, Ja-r)'ttt-JlrMlj

~3ih3 -'W-ftill- TH, nOA-rpe~ja~m .. IC03-M -'rH-Ka, Iif]t-.~a,

rv- a-Kij -mE.

,I 'I'::" J
(;.afj ;Qaf"l
iQI,I( hYK
M~Ir1S1 3M', hi
rpelm KpeniM'
(J~ r-enerpo ~fpa1i·
n.a ;?aaa
I'yl'\"i HOra ,) J.LOIq?\ t ... U U_jj'A::lll . .ltH'rt:: C\tJ!J In:::) .IIlj¥'l(~\!I;.;f'rW'l,1 PC'1,11l1H3.

u) VUHmTJ r HI(j \} H l} ... U[)B~lP:.1:ivh.t:- p.,H..:c-n) re nt Clt .f.\~ !'Hfjil tr p ~ rl ca I\P9TKJD... ~.\QrnM.

n 0 I';, I, Iii:" .\1 HL Iff;; trneMe pilife
1l.11. jC')]J ume: nnflJq~a paJrl~Ha
if!! . HOlKHHe,: 'U'eMeHa paMflla
1 'Fl. tlIO"JKI1H c: nl1SMeH~ piIJ f:JliiJ . C vese L\I t illPr.lill • frerapt Skea, kpa~_ ~~exani rJileJ1rdfflr

- l!fHrnM, Cil1JTlM~"'. W6aBor. ,lfmiJojUJ nffieHm.td~

- AGH~ (i:J"'"'7_ Wi.4f Ma'jK~~ [ei'fKa~

- BPifra, Jfi'Jyna, CHrlrti, PYKr3.. PMJ4rtL

-.

:H~ \Ctl - __ ~ ~- -

.lr,'iJ.eB -- - _

J\YnTITU ~_~ ~ ~ ~ _

l\yrrlTrll - -~~ _

b ~Ml lCr\OI.KRm'1 pe~ I M~ MrU r- M 0 oje (3AOJ,;:p)~lfH C"h08U ntllp~J\ T_al.n tu.1 O,L"".n)~~1PJ.) .y C,. 1 1 c.:U.\fI::W n aKUC!JlTu.

1) C1..'t_I~ I y::JA~lllJ :11'nL!1TlU,

8) CWI . qC:JlTj L

Ha npli 1\' r:Aory .HilfWCC ~l'!i~ pt:i.tlli MCJry A:l C11JlC (:iHDhT'pr..:Jt CI!.~li uruP~A m"n'lmor OAr-oar pn.)

~) (.fu\t(J j''J,o\aa:U1l (lNHCHl U, rt) r: Mu cu 'UI' li11 asuetrrn, 3) 'r.;nrl axuesrrrr,

II!li [l c..\t,.:;..'\J:be\J C;\~,H~i }f p:e LUi

) c rOl~ C,:lJUO r,; ].\;1,YJlI:1 I Cfm II:'J~ U) CTOit ,(.InI ilH:nC:iJTU,

H) rII::1d 1Hi n. JTJ ';01.

~. Cl~'Li\~lfli, in: h~rnU]lL\" D09 .... ~ em' \1ITJnre n npOKAml J(f,,: en pelJb C:J ",:o~(l"'~ '''ffil[ tI taeE:l3TC!\,,/ UIl::1\.lnI\'.

~

t:rrtrltJQJliil taN y re&:.

~ \.....,011

I

CBe pe-ra MO:aceMO nOAeAHTII Y ABe BeAI:lKe rpyrre, rra: I

• npOMEHfbUBE

• HEnpOMEHfbUBE

llPOMEHlbHBE PEqH MCIbajy CBOj o6AHK

llMEHllUE

cy I1MeHCKC pe-.:nI 3'3.]'0 rrrro HlVrajy 3aje!\Illi<:rne ocofinae:

POA (npnpOAITIT lliliJ rpa.Mal'll'llm): My'trr~.u, 'if{eHCKH II cpeAfbJ1, 6poj: jeAHllliY 1l1\UlmI<RIIy,

naAC)K: rrOMFlIlalJ1[B, rCH.J1TTLB, Aa:TUB, aKY3a:nID, BOl{aTImj mIC'I'p),MeJ:na.A ff AOI{HTllB.

3AMEHllQE

IIPHAEBH

rAATOAll

~e: rrpBO - xoje rOBopH, APYI'O - KOJ\fe ce roaopn, rrpehe - nerrpfrcyrHo MUJ,e,

BpeMe: G1AfHUl-hOC't, UPOllIAOC'I, 6YAyhuocr (npeseur, aopHcT, nepcpeKaT, IfMaepqJ€KaT, JIAYCKWilMTlcpcpcKaT, cpyryp T,

cpy:ryp II)

Ha"t.IJnr: IDIUJCpa.'fr-m, rroreurrajax,

TAarOAClG[ BllA: c13prneHF.I, I-IccBpmer-IH, TAarOACKH POA: rrpCNl3rID, IIerrpeAa31ll1, IJ013paTIDl, rpaMaTRqKH POA: M)'llIIm, :lKenCKI'l cpeAfQIJ, rpaMaTa_-QKll opoj: jeAmma. MHo){{tJHa.

fJpoMe:sa rAaI'OAa ce 30Be KOI-IjYTarJ;Hia.

HETIPOMEHtolIBE PEllM

jeA.ffHO rrpRJ\.03H l<Djn cy no eBON O_GAlfKY je.l\Hmrn. en Hp"AeBIThfa cpeAII>c-ra pOAa Mary Aa ce rropez,e.

nplIAeB Hl\1_eHJJIJ;a npl1Aor raarox
n03H.THB Mano M8lje Mano je,n,e.
KOMrrapaTHB Matbe Ma4e Marbe jE'JIe.
cynepAaTIIB HajMarbe Malfe HajMarbe jep,e. PElfilE

............................ , ........................•...•

• ••••••••••••••••

• • • • • • •

cy rrpOMeHA.HBe pe~ xoje osuaaaaajy 6Hha, npeAMeTe rr rrojane.

MajKa, eteu; ByK, jan-be, ueer, nyT, 3eMJba, KaMeH, ceno, HOHf/aaa, KMWB, eetep, ,aaH, Hon

I

• MYWIU1

• )KeHCKIo1

• cpe,a1-b101

.

Tal qOBeK

MYIllKHPOA

DTaLf, 6paT/ crpWIJ./ .aeac, neTaa, nee, KotbJ DBaHI nvt, KaMeHJ TenecjJOH

)J(EHCKH POA

TO nere

MaMa, cectps, tetxs, Mal{Kol KDKeWKa, OB~a, '-Iawa, Kfbl1ra, neCMa

CPEAILHPOA

aere, YHy..,e, Ija'lej nnne, jan-be, Malle, ceno, KOfleHo, fie60

nPMPOAHH POA

llM'ajy HMe.E-LHue xoje oanaxanajy 6rrha xoja ce. pa3ARK)'iy rro nOA}'. ITPKPOAHI.l POA Mome 611TH CiL\{O MyLDKH l1AH lKeJ-ICKU. Y rrp.rrpOAlJ He nocroja cpes.rsrr PUA 3aTO nrro ne rrocrojn IIII cpeAJ.bH )lOA. CsaKO 6rrbe y npFlpoAK je MyruKOT HAJj[ )Keucr{Qr noxa. Md)YTliL'If, IIMeHI1l1,e KOjfIMa ce Q3na<n1Bajy i\fAaAa 6rdla 1(OA Kojnx nncy [om jacrro 113pa)KeHe KapaK'repII'C1'ffKe xryrmcor ffA.II JKeHClmf" noxa, cy rulCHl'ID;e cpeAI-ber poz,a.

liMajy ~J Me a !1] re.xoje 03f1U1::f2LBajy rrese nojaae HM! TlpeAMeTe KOj.0. oe He p.a3A1IKyjy no nOAY. Oac Ao6.njajy POA no Ci\M'l.HOCf)~ en 06AJi1KOM HMemU(a npJ.lpOAHOI" [JOA'<l.. fpaMan[tuUl POA MQ}KCJ\1t) Aa oApeAoMo JIO arpafiyry HAM no I10KasHoj 3aIvre.HIIT(II Koja cc ct\ame ca fTMeHlI[J;OM Y pOA}" 6pojy J--I Lra.I\C:iKy. 3~tellI1r:ta Taj o:u-raqaaa. MJIIIl{II PO,\, Ta - IKCHCKII. a TO - CpeAThH pOA.

rPAMAl'llq}CM POA

TO

norse

ynrcaK

cpena

Hese I'llY.1el-rn:ut cy rrp1tfpOAHQ[' MyruKor pna2L, Hllp. jYHa4J1Ha, MOM4J1Ha, fu\H LpRM!lTH'f1Wl' }IWnCKOr POA!l II MeIhajy ce tcao lLMeHJUJ;c }KCHCKOr pOAa TIm'll }l(eH8 - )l(eHe: jYH8<fJ1Ha - }YH84J1He, MOMlIMHa - MOM4I1He.

Hexe 11Mt:HIUJ;e cy TIpHpOI\HOr lKenCKor pOAal FITJp.,l1eBOj4YP8K, ai\U cy rpaxra'rrr-ucor MyruKor pnsa n Melbajy ce xao .HMem:1:.qe MyuIKor pOAa TIIIIa ,lfe'laK -,l1B'I8K8: ,l1Baoj4ypaK - Aeaoj4ypK8.

( KOA TICKHX )JGmOTHa,n ce 06a ITOM!. osrrasranajy rrMel:U1110M iCAIlora PQAa, H'lrp.

pl16a, ooeo, MyBa (He nocroje 06AllD;rr pJ16al./, 0plll4l./a, MyaaL{).

KaAtt 3ajeAIllf'll!i"a HMeHHn;a 03II'a"UlBU jeAHo 6Ht'J.e HAll ieAan Upet\Mel', (IRa [e y jel\fillIIIif, a aKO osaaxaaa Enure 6Hba llAIiI rrp~AMeT'J., osrr je y j\1J-J0iI.UlIUf.

Kfbura

Terna

Kf-bltfre

K1-bltfra, HOn, lJaWa, eTO, nac, non.e, ceno

ueiu«

cjJnawa

I

~ ...

~ ~

nyna

cronnue

0l70BKa

MHOlIq1Ha:

K1-bl1re, HOrlM, '-Iawe, CT0l70BU, nCI1, non», cena

ctonnue

g

nyne

cPnawe

0J70BKe

npOMEHA HMEHHLlA (AeHnHHaLlHja)

HMemm;e ce MelLa.jy y jeAIDlliU 11 Y MBO)KIffiH no IIaAC:arn:Ma. TIaAe:JIrn cy pa3AfflD'ITII 06ADUH HMeIll'I.qe KOjlThIa ce oaaasaaajy OA,HOCH y .mje HMeBUIJ;a cryna ca r~arOAOM HAlJ

ca Apy:rOM HMeHHIl;OM. 3a- o6UeX<aBalf>e TUX OAHoca Y cpncxox jesaxy RMa ceA3.lI{ nasesca. To cy:

HOMHHATliB TEHHTI1B AAtI1B AKY3ATI1B BOKATIIB

• HOMMHATMB

• iEHJ1Tt113

• /lATMB

• AKY3ATI1B

• BOKATY1B

• J1HCTPYMEHTAfl

• flOKATI1B

OCHOBHH o6ATtIJ( JTI.1e)3JJJ:\.e (rruAelK cy6jeK'ra) KQ? LllTA?

KJl3yje npmraAHOCT Ka3yJe npaBUU; II HaMeRY icasyje o6jeK:'iT

C\'y>£{H sa A03FIBalbe 11: ofipaharse

(OAl KOrA, -rsr A? YJr1lJil? KOI\fE? 1.fE11Y? KO[A~WTA?

)"'E]I

C KJ1M? '-il'1ME?

l'AG? 0 KOME? 01..ffirYfY?

AOKATHB

HHC1'PYMEHTAA K1l3yje APYWTBO B CpeAC'I'BO

03HllQaBa MCCTO 11: HerrpaB.H o6jeKaT

HOlI-ff:lHATMB

BOKA'niB

,

I

.

Kl-bWO

rnBJ1THB

AKY3ATl1B

I I"

M3 Kl-bMre

J1MCTaM Kl-bMry

Ka Kl-bM3M

ID-ICfPYMEHTAA

AOKA.THB

KI-bMfOM

H Ae'"IaK rpM
r AC'-IaK-a rpaA-a
A Ael.fIilK-Y rpaA-Y
A Aeq3K-a [paA
B At'tJ:'a"'l-e JPaA-e
H AC'-I<lh"-OM rpM-OM
A l~eqaK-y rpM-Y ,,\cy;an,-l1 AC'"laK-a Ae-qaU;-HMa AeqaK-e AeLlan-U

rp2.t\-OB-n rpaz-os-a rpUA-OB-llJv!a rpaA-oI;~e 11):1,0\-01:1-1:[ rpM-OB-IIMa rpaA-oB~IDvla

AC<'HIIJ;-IDvla AeqaIl;-IIMa

HMeH,:rrUc. l v rYIIIlwl' pO;l~a xoje osaa-rasajy }fmBa 6rma l'L"\1ajy ucre 06MrKe sa remrnrs Fl axysarrre jeAlJI'IHC, a ITI\1t'HIIIJ;e tcoje oaxa=aaajy l-leIIITO He)JillBO mvfajy ucre o6;uU{c aa noxornartre H axysarua jeAHHHe.

Behnrra (1Memrrm. Myrr:rK-QJ POMI. Koje ey jCAHocAOlKIIe HMajy y Ml{CJil.amU YMeT'9.L( -DB llAB: -eB, Imp, 3MfJ, - SIiIfJ,OBH, 6PK - OPKOBI1, rpar - rparOBfI, nal-b - n8lbeBI1, MY)/( - My)/(eSI1., kiby'-/ - KlbY4eSM.

MJ-lOil<mIa

I-l CeA-O BpCMe AyrMC cox-a BpCMeH-a iWI'MCT-a
r cex-a BpCMen-a A)lJMeT-a cex-a speraea-a A)'TMeT-a
A CCA-}r BpCMeH-Y A)TMCT-Y eeA-l'JMa Bpe_'vleu- Hj\,m Ayr\.f eT-HJl.ia
A ceA-O apesre AyrMe cex-a BpCMe:fI-3 Ay'TMeT-a
B cex-o BPCMC AyI'MC cex-a BpeMCH-a ~wrl\le:r-a
l1 eCA-OM f;peMeH-OM AyrMcT-oM CeA-lIIMa BpCMeH-HMa AYTMCT-ITI\fa
A CeA-y HpCMeu-y AyrMeT-y CCA-IifMa apeMeH-nMa A)TIMCT-rf.~lil Hexe TIMeHHUC cpeNber POAft IIMajy DO-lOllY TIpormrpefl}' rMlCOBHJl.la T rrxn H, Hnp. ,ayrMe - ,ayrMerz ,apSO - ,apBer8, ,aere - ,aerera, ne6e - fie6era, SpeMe - BpeMeHaJ paMe - paMeH8, nneMe - nneMeHa, CeMe - Ce1>felJa'id

MHO}Klrrra

H AeBoj"lJ1.IJ;-a CTT3aP Ae'Boj -ran-c creap-n
r Aesoj srm-e cnap-If A,elll») <.lfiI ir-a Cl'Bap-H
A Acnoj'l.lHn-1:1 CTEap-II Aeao ,'-II1 q -Mfa crsap-ava
A A C BO j 'll'ILI, - Y creap Aen01'1l1ll-e cmap-II
B AeBoj'1lID;-C creap-n ACBO)qInJ;-C CI'nap-H
11 Acnoj'-mn;-oM crsap-jy / cTBap-H l~eBoi'qFl_U-aMa C'ITlap~lJMa
i\ I\CB01"f'UJ,-n cTBap-rr c)' rroceoua l1r-,If:W1. nojexnuax 6uilt\. H _rrpcAMCTa.

a) ITMeHa A,Y;\l1: Bna,4I1MMp, ,llparaHd, Majd,

0) rrxreaa ~>11l(YI'H1-ba: l,JeKM, PI1Krt, Ja6naH, illepeu,

B) re.Ql'par!KKa 11MeHa: Cp6Mja, HOBI1 Ca,a, ilYHaBJ ABana. lsne«. HMjarapa, I) lJMeHQ He6eCKJ4X rexa: 3eMfba, CYHl:Je, Mapc.

BPCTE HMEHHLlA

BAACTMTE

3[1"ro nr'ro OBe H"MCHT-fI(e IlMerryjy rrojl!:AHHa 6Hha rJ;An rrpeAl'I1e:re «ao jeAJIHKe, Haj'fernhc nCMajy MIIOIKHIIy. JlOJ.TeKlJA Mory AU ce ((OpmllTc

r MHOtKJltfU, nAIr TO ty J!l3j'3el_{H kao llilp. Mopa8e (3ana,llHa M Jy;KHa), AMepMKe (CeBepHa 11 JY>KHa).

-(tJ

BAacTMTc HMC1HH\C ceYBcK !Unrry BeAUlUlM CAOBOM.

3AJEAHWIKE (OnmTE)

QBe l1Me.l:llHle IIMajy II je,'\HI'fHY Tf Ml'I()}f{Jmy. Mnoxuna \1O)f{e 6u'I'11 npaBtlAlla: nac - nCM, /.jBer - UBeTOBI1, )/(eHa - )/(eHe, ceno - cena, 11MI nenpaBRAI-Ia (C}'llAcTH13Ha) - rpaAJT ce OA Ap),ra'U[je ocrrone: 40BeK - !bYAff.

cy Ha~I'[BH Guha, npeAMeTallAn rrojasa en aajeAJlIILJKllM nC061'U:IaMa. I..fOBeK, nee, user, CTOmrl./a, ra6na, OIlOBKa, (!Iasa, CHeri Be rap , nMBaAB, nnaHI1H8, cena.

3EMPHE (KOAEKTMBHE)

03HfLYnH'1jy CK)'U, MHOIDTBQ Grrba JJAJ1:UpeA.\1eTa HCTe BpCl'e KoiR ce cxaarajy xao jC,c\J-la rreMJHa,: IIlifwne, rpafbeJ npyne, TpfbeJ /.jsene, KaMel-be, jann8A, tensa, Aeua, rocno,aa, 6pa/1a.

Ose llMeHflUe t)5ATlKQM jtABl'rne osua-aanaiy MnmKmry, BlIp. ro usene - (OA) TOr L/Beha - IHlO TO noiu: - (0/1,) TOr nOfba 1iI\.ll

te Ae/.ja - (OA) te ,lle/.je - KaQ fa >KeHa - (o,a) te xene.

nl1CT

I./ser i:

NiCTOBI1

epste, Ha04apMJ naHT8110He, MaKa3e, Mep,aeBI1He, lIelja} npea, ycra! KapllOBLJH

rPAAlfBJ-{E

QSIr.a1.fftBajy HeKY MaTepnjy RAll rpan), y najJ',13Thoj JiI HajBetlOj KQAl'I"f0Ull.

BO,lla, 3eMlbB, tiecs«, rBO)Ktje, ,aPBO, co, wefiep, MaCT, cue:

q .. _

_ >'

•. ~'t.~: '~IV •. .JJ.

....

rpaAIlBIIe n Mewru;e 06A.klKOJ,1 jCAHfrnc 03l:faQasajy Ce-ftKy l\OAI1 <rtmy MaTCprrjC, na 360T 'rora }JeMujy 06AJn:e M . .HO}f{HHC. Hnp. je,aHa Kan Bo,ae kI tier lJdWd Bo,ae; je.aHO 3pHO conu, necet KI1110rpaMa con«.

Ca;'110 aBAa KUAa 031Ia'<-taSajy pa3Al-P'niITC :spcrc Nne Man~pHje ynoTpe6,'Da:aajy ce y 06J\H.Ll;fiI\U MUQJ1HU;lC, Hap. BOlfe cy Ha,lloWfle. Hana,lldJU1 cy Befllt!KM CHerOBH.

ATICTPAKTHE (MI1CAEHE)

O:.UIa"IaBajy allcTpaKTHe rrojase, llCUJTO .F!COllltUlbHBO, neBMAA>.HBQ, uenrro UITO ce 3aMH:IDA>a ilt;Ff oceha.

oceharsa: pa,aocT, xsnacr, ryra, crpax, 6pMra, Ha,lla, )Kelba aC06f\fIIe: MllaAocr, ctspoct, neaots, oers, 6p3MHa

rAAI'OACKE

4MTal-be, ttesswe, BO)KI-bB, ce06a, cnaBafbe, aepeue, 60p6a, nonseee

BPOJHE

03HfI,'tfRBajy 6poj MYUIKl1X ocofia, lIa31I1H! Quem JJ UCKC 6POjCBC.

rpojm-lB (rplt! "rywKBp/-la), neropMLJa, ,lleceropMLJa, fJ.BojKa, neTM/-la, ce,aMJ1UB,

CTOTI4HB, Xi1lbB,aa, MVJnMOH, MI1f1Mjap,aa -1I.Majy <PYHKll,Hiy ocuoaaax 6pojeBa, at,l-! ce Me!-l,ajy no IIa,l.\e)Iru~Hl xao J'I MelITru;e..

....... , ................................•.........•....... ~.~ .

, .

I1PlIAEBli cy peqn KOjC osnaeraaajy OC06HHY rrojsra 03HaQeROr l'IMCHIID;OM • y3 xojy croje. HMajy o6AIlKe aa CBa '!PH pOAa, RMajy jc.A,HHlIy n MHO)Kf[Ily, • oAPe1JemnrHCOApeJJCHn: BRA, Mary Aa ce IIopeAC (KOMUapnpajy) H MClbajy CC : no rraAe)KHMa. POA, 6poj H lIaAe)K npHACB Ao6n:ja OA HMCHHIJ;e y3 xojy crojn, :

Ta rrojasa ce 30BC xompyennaja. :

=~~~~,~----~--~--~ •

....... .... _ .•..............

./

)

Z /'

I I

,/

-

=I

"

I

/

(

(

ManO,ll8Te

nnaSH uieuint:

POA IIPI1AEBA

I1PITJ\CRlf II Majy 06i\IIKC .aa '\1)illJ I nr, )KeIICKII 121 CPCAH'1f pOA. POA npnAeBa 3atUrCH Ot. 1'll\leRllll:e y3 icojy CTOjlJ.

Mann ..qe4aK nen KanYT

cpexa,n POA

Mafia ,[jesoj4Y1Lja nena Xafbl1Ha

MaflO ,[jeTe neno o..qeno

M}'llfKH [)CIA )Kef.lClm pO/I,

_.; _ ___;;....__+--

BPO] IIPIIAEBA

MlJOa<nna

DpMAeBH IJMajy 06i\HKe 3>1 jeAIJI1illY 1I sa MHO}K]i[Jry Bpoj II PO/~ AOO[1jajy OA IlMenI:IIl;C )'3 KoiY croje.

KpaTKI1 KanYTI1 KpdTKe cykJ-be KpaTKa nl1CNa

spets« KanYT KpaTKa CYK/-ba KpaTKO nl1CMO

IIPOMEHA IIPHAEBA

Tlpaxcun ce Me]-hsjy ITO rrHAC}KJ[MU. OUB cy neDlMOCTfU\Ue PC"111 1f;1. cy 3aTO Y lICT(},\i ua,\e)}(), 1\',10 II rruennrra )'3 KOjy ernie.

Y KOl\1 rra,l\ew'}' je 1I1\,1eIfUn;a y TOM rral-\CiKY je 11 rrpnaen YOjH CTOjU)13 f-by.

11 neue Kyha
r nene KYhe
A nen oj Kyhl1
A neny Kyhy
B nena Kyno
I IL nenOM KyhoM
A nenoj KYFII1 OTIMCHlI (ICBAAMTATHBHH)

/i06pa (YlII1Telbl1L/a), net: (OCMeX), ie« (Y/iapal./), cna6 (CTI1CaK), MpWaa (/iellaK), Senl1Ka rlo/lia), Ae6ena (Kt-bl1ra), Manl1 (veMnep), «pete« (Kanyr), speAaH (paAHI1K), TY>K8H (nomeA)

.. .

03I-Ifl1:fflBaJY KflKaB Je _lil\re;urr'llCU nOJaM.

IlPMCBO]HH (IIOCECHBHH)

OSHaqaBajr I{QMC (qeMY) npmraaa HMeHliJ,{lut I,IClja 1.

---

6paTOs (npl1jaTeJb), ,apyroB (6par), CeCrpl1Ha (YlII1TeJbI4l./a), MajLJI1Ha (cppI13epKa), Ylll11eJbl1411H (pa3pe,a), MapKosa (f10nra), MI1f1114I1H (n0Kf10H)

I1pHCllOjJUJ JJpHAeBH l\.OjII C)7 HUCT3AH 01'. Bi,acnrnrx ,'III'leBa, 3 33BpmaBajy ce ITa -OB, -es, -I1H, rnrnry ce IH:'<\ HKHM CJ\.01l0; v " a ornr xojn GC 33uprrrilllrt;y na -CKI1, -WKI1,

-4KI1, illfl1JY ce J\Ja1\l111,f CilQI30M. MapKO - MapKOs (wan), Ypow - YpoweB8 (jaKHa),

Bepl1l./8 - Bep14411H (lJ.pyr), HOBM CalJ. - HOBOCalJ.CKa (Tspljasa) , I1pl1r - I1PI1WKI1 (BMHOrpa/iI1), Wa6al.j - wa6a41<a (perMCTpa!.jl1jaj.

rPAAHBHI1

03Ha"Lf::mlljy 0;\ -rera je navrrrsen HMenH q 1m rrojar«.

ra03AeHa (orpalJ.a), ryMeHI1 (ljOH), IJ.paeHI1 (cro), sneten (est), nnaCTI148H (IJ.P>K84), nanl1pHe (caJ1aere)r ctsmese (':Iawa)

BPEMEHCICll

AaH8Wl-b11 ('lac), 6YAyhe (scene), 3i1MCKI1 (ceu), nonoAHeBHI1 (O/iMOp), npowno (apeMe)

MECHH

0311'el.Lf:lBajy JLa xoje ce MCCTO OAlrocu ncjaxt 03UU"Lfen [lMe:JnmOM y3 l{ojy CTOjl.!.

fOp/-b11 (3y6J1), ,aecHa (PYKa), AOH>M (npMTUCBK), n0CJ1e/if-b11 (cnpaT), neao (Kpl1no), oB,aaWl-bM (MY3w·/ap)

3aBprnaBa ce HaCTUBKOM -14 Y R<JNLHHunrny jeAIIHHc MymKol pO/l;a. J-hHMe cc Ka3yje ocofiuua lI03HaTOT, Ben CTIOMeHYTor firrha nAIJ npe;\MeTa.

nl1aBI1 weWl1p, M118A14 lIOBeK, nen« ayro, Cl4pOMaWHYf ctepeu, ce,a11 npocjJecop

. \ ./

HEOAPET)EHH (KPA1ilI)

tine« weWJ1p, MnaA 4oBeK, nen ayro, mpoMawaH aspsu, ceA npocjJecop

HCMa HUCTa13aK -11 Y nOl\.ulHa-rHBY je_c\I-m:ne MymKOj' pOAa. J-bUMC cc KlI3yjC OC05flHU rrerrosrraror; rrpf:Hl II},'" JJOMcuYTor buna II AM upeAMCTa.

\

(

\

,

-~.l'f __

(

,

.., ~ ..... '

nOPE.,.,EfbE (KOMrrapaijHja) nPHIlEBA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • •

je HCKa3HBalbe paaaa=nrror crenerra 3aCTYIDbeHOCTH nexe OC061lHe nossohy pa3.LUJ:LIHTHX o6AHKa.

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••

.. -

n03HTMB

je ocrroaaa ObARR IIpHAemt,

6eo, eeceo, apyh, xpa6ap, nen, 6P3, rpy6, rope«, cneo, crpor, UPH

KOMIIAPATHB

je rqJJ3II crenen rropehensa KojrrM ce H3paJKa.Ba Aa ITf.!KO 6Ulle, C'T'Bap nAft rrojasa rrocezyje TIeK)' OC06HRJ Y selio] MepllI aero APYro 6une, CTSap HAJI rrojasa, rpMH ee Ka,A ee rra oenOBY IIpllAeBa AO,l\ajy J;JftCTIlliUI1 -jM, -l1jl1) -WI1.

-jl1: 6elbl1,OpJKM, BpyhM, rop4M, rpy6lb14, CTPOJKi1, LlPi-b14

Y KOMnapa-rnay ea HaclasKoM -jl4 AOAa3JI AO jcroeaa,a.

-HjM: BeCeJ1l4jM, xpa6pMjM, CMefll1jl1, CnaHl1jl1, nOcnYWHMjl4, Maplbl4Bl4jl4, na)f(fbMBJ1jl4

-11.m: MeKWI4, J1aI<WI4, J1enWI1

I1o,\olohy J-JaCTaBiCa -WI1 rpaAH ce Ca.V10 I{Ol\HJapanm nprrTAcsa MeK, J1aK, nen.

I10peAe ce caxso O1TI:ICHJ1 UpYlJ\eSl,{. Flpncsojrra TI rpa.,,_\I1l3HH npHAeBH' Mary Aa ce rropeae caMQ axo HMajy npcatceHG 3Ha"IeJDe (3Ha"Ielbe ornrcrrax rrpnsesa) I-IDp. 3J!BrHO ,4ere ~ 3J!BTHl1je 4ere, 4pBeHo nOHaWBfbe - 4pBeH14je nOHBmaf'be.

"HerrpanHAHoli ce nopeAt npHAe'BJI:

jj06ap - 601b14, 3aO - ropl4, MBJ!M ~ MafbM, BenMK - Bel'lI4

3a f.bJ1:X K3}1{CMO Aa IThmjy CYHAETl1BHE 06AUKe KOMOapaTH.Bl\.

CYIIEP AA'THB

je Apynl crcrrcn rropehen,a, KOjlJM ce R3palJ.(aaa A<l je acxa OC06IflI::l sacrynzeerra Y HajBchoj Moryboj J\.lepll. [paAlI ce AOAIlBrubCM rrpcdraxca Haj- l:rcnpeA 06 nxa ltOMIIapaT rraa.

Haj6elb14, Haj6pJKMJ HajaecenJ1jl4, HajBpyhl1, Hajrop4M, Hajrpy6JbM, HajnenWI4, H8jcMef/MjM) HajcrpO)l(M, Hajxpa6pMjMl HaJLlpFbM

Y cyrrpeA.1.THBy je AQ3l30ioeHQ rrHC1UbC YABojenor rxaca j y rrpHAenUMa J{oj.a aO<rn:.lliJ l'HM rAaCOM: HaJjaCHMjl1, HBjja'lM, HBJjYJKH{t1jI1.

• • • •

.~ •• B •••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 •••••••• ~ ." ••• d •• ~. •

· t

II -ja: MAaA + ;n = MAal)B

KOM1IapanID = ocrrona npHAeBa + -HjM: CTap + BjB ::: C'mpllju

-IIIH: Aen + IIIH = 4,.errmH

11 • •

•• • •••

• ••

•••••••

. ..

I'

./

,

-,

OMeHtoHBe H HenpOMeHfoIIBe BpCTe pe"tflI.

Y KOAOHe yIIHITIIiI npOMeH/'o(-1Be H HCnpOMeHIbl1Be pe"iII M3 CAeAdiJ'IX peqemma:

WeTlba no HOl'1M M ne/iJaH>e Ha nnam1HY no,a MopeM je,aHO je o,a HajY36YllfbMBuj/llX Mecra y pOMBHy. To je raMO r.ae nOLfMH>e ArnaHTCKM QKeaH.

I'

HerrpOMeH/\,MBe

-

\.

~----------i------- -

Ilorryrra cAeAcny Ta6eAY·

HaCAOBO Bahe II peA,:M:eT ' I1'titIO {fMC lifMe rpaAa
(MrIllilO f1AJf iKeHCK'O)
H HOJ HO)£{ HHKOAa HOSH eM
-- -- - -
B
M
- -- - - I-- --
IT
_._-----. 1- A

P~tl'l0pCAH HaBCAeHe HMCHHIJ;e y osroaapajyhe KOAOHe BOAenlf pa'ryITa 0 lbJ1XOBOM POAY. ao, crOIlI4Lj8, Ayme, Hon, K14W8, cner, Aere, IbYIb8wKa) uet, 311A, pene, neTa, OKO, nanl1p, He60·

CTO

-- - --t--------

-t--- - ----

y O~H pa3AfiKe.

Ha UPBOJ CfillIl;n BIWIM:

1. j eN-rv KA 'lrry

2. __

3. ___

4. ___

5. _

6. __

7. _

Ha APyroj C.A1IL(H BllA!IM:

1. ABe KAyne

2. __

3, .

4. :

5. _

6. _

7. .

r-,.rYUIlm POA l£<eH.CKH POA CpeAI-bIf POA M)I1IIKlI pOA /i{eHCKH' pOA
OBaH OBL~a )arEbe yqnTelD rrn:relDIIua
Ma"tfe rrpoaasa-rana
Kpasa
neTao BOAHTeiD
rrartea 3yr6apKa
AaHe rreCHHK
CAOI-nma AIDKlnHBMUa
~-~- -~-
~[al\f)'H AOKT~p ~ IToIIJIllI rrpa3Ha MeCTa y Ta6eAaMa HMemmaMa y oarosapajyhet« POAY·

HanIIJIIl1 3ajeAHH"IKe FIl\.:lemrn;e.

rrrarre: necre, Bpa6aL/, CJ1aBYi, raspaH, rony6, COKO ."

llpeAMe~H: ~ __

QBene: -, _

pn6e: _

mOpYOBll: _

o6yna: _

ocenrufua: _

HaIIHD1I:1 rpaAHBHe HMeHHI.J;e.

rc:'lHOCT'YI: _

MeraAH: _

Ipa~eBHHcID~MaTepnjaAll:----------------------------------

Tocrunrae: __

~'".J-t.c.ltfl.-o..L\

Tlorrymr upa3.Ha Mec:ra y Ta6eAJif ow.oBapajylu{]v( HMeID'm;aMa.

"I'll_

3aje~f-m<tKa l'lM.

Y JeAHYtHl'f

KaMeH

rrpyT

3ajeAHl1'-Um HM.

Y MHOl>iUnrn

Ka...\i[eHOBll

3'61IpEa 11M.

----~---

KeCTeHOBH

AIICTOBlf

Kana, ceno, 6ojaH, 4HTal-be, I1rpal-be, KBMel-be, KaMaH, MaK83e, MlIeKo, neTHl.ja, ycra, 6eAa, M14l1110H, nenot«, ABalla, I.jsene.

3ajeAH:w:lKe BAaCIHTe 36HpHe Pluralia tantum Arrcrpaxrae

r /larOi\CKe Tpaaasae Bpojne

Y 3 CBaKY 3aAaTY HMe1m:uy OAPeAHTe HOMHHaTIIB MHo:m:mIe, H3SeAJITe 36I1pHY lTIv[eHJ.lll;Y IiI OApeAllTe xoja je TAaCOBHa upOMeHa y Thoj H3BprneHa.

KaMeH - KaMeHOBI4 - KaJlle/"be - jOTOBaJhe

npyr· _

III1IT- __

ocrpBo- _

xpacr- __

KOjl:fM CBe npnAeBI1Ma MO)J{C1'C On1'lCaUI =rosexa?

nl1l~e - UlI1POKO, oKpymo, YCKO, neno, PYJKHO .... , HOC -

YWM------------------------------------------

3y6M- __

Ollt! - _

~m------------------------~~-------------------------

npcTl1- __

HO~- _

oco6MHe nUl/HOem -

onOBKa noms

npcnYK

(jJOTeJba

csr

TBWHa

naT/4ffa

OTIHCHH rrprrCBO)HII rpaAHBHU
KP8TK8 Ma}JKOBa APBeH8 Hanpasn OA cAeAe1'm:x. BAaCrHTHX HMeHHu:a rrpncsojrre npllAese.

Cp6MH cpneKM

HOBM Call __

HOBI1l,j8

KonaoHMK _

30pl1~a

/lywaH

Llser - nonr8 - oce1ian.e -

-----------

311A -

rJlaBa - I1CntH8 -

KY/la -

r.; o~ ~'eA~'fhnt_rAb'oAa HanpaSH npHAeSe.

npWqam - IFp"'V'- M..l.{" .. (.t ~

PClAoBam ce -

HanMCaTi1 -

CK8KYTam - _

I1CnpaBJilTI1 - _

M3BeTpMTM -

rJlep,8r14 - _

113 CAeAeher TCKeTa rrpemnrrnTe CBe rrpHAese n OApeAJiTe HM Bpcry, POA, 6poj, IIaA,e)l'\, B;HA (rAe MOIKC) H 06AHK xoxmapannje.

Kaner8H HeMDBd n0,4MOpHML/8 HayruflYC je cscteeneue 0,4 ,4Ba Tpyna. 311,40811 068 Tpyna H84M1-beHM cy 0,4 l/ellI1I/HOr I1I1M8 l/Mje cy nnoue nl1l/l1ne Ha Befll1Ke KPJbyWTI1 Jl(I1BOTWb8. npBI1 je ,4e6eo Hajf.1afbe net CaHTI1MeTa~ I 11 tees« rpM CTon-1He ,4eBetleCer ljempl1 tone l1,4eBeT CTOTI1H8 We3,4eCer r<l1IlOrpaM8. Y YHyrpawfboCTM je Hayrl1l1Yc MMao 11 je,aaH Belll1'18HCTBeHI1 paCKOWHO OC8eTJbeH csno«. 5110 je TO MY3.ej 0,4 HajBpep,H14jl1X YMeTHI14K11x CI1I1Kd 113 CBI4X BeKOBa. 5.Mlle cy ry M Hare HajBenl1x KOMn03MTOpaf «eo 11 nyHo npl1pO,4HI1X

peTKOCTI1 (6I1JbKe, WKOJbKe).

HaMoed - npHcBojHH, }K.p., jA., HOM.

• Florrymrre npa:ma MeCTa y Ta6eAH rrpHAeBHMa y oATosapajyneM OOAHKJ.

U03HTllB KOMIIapa:r1l1l I cyuepAaT'IfS
Mal1l4 Malf;M I H8jM8f6M
jaK
SMeOI(
3ao
crpor
ropaK
/fBK Hanpasare KOMrrapaTHB cAeAeillrx np1:fAeBa M OApeNITe xoja ce I'AaCOBHa npOMCHa #lIoAMAa Y TOM o6i\HKf. (KOA rrexux rrpUAeml1!L,\faMO ABC rxacoaae npOMeHC).

110 1'If.l1!1paTHB UpH

lIecr _

6p3

rpy6 _

'1Bper

cKyn _

C,tUCAIl rrrro nanre rrpnAeBa KojuMa 6l'J Morao Aa onrrureur MOLl'.

OrrUCWill1JHAeBR ___

Ilpacsojaa npUAeHH _

rpaA1IBHH rrpJ.iAeBll _

BpeMCHCKffrrpnAeBll __

~knIHnpllAeBM __

BOb',\'(JJII '1IICrp~\lr-: 1O"~]HJj

c,r '1 ,r it

G~GA.~, peM~(e sa nexe rrpOIf3BOAe (aa IIpHMep: xexc, 60M6oHe, )!(BaKe, CAaAOAeA NI\H

He'm~G Ap:yro), KOPHCTH nrro same rrpHAeBa y cyrrepAaTHBY.

Y rCHWJ1my, i\,aTl'fl'ly>l }lh)'3::t'fHS)' iCA'ITIHC rr MHO/J{f1lfC ~Tf'D[e ~aI\ICIJ1HI.e lfMajy AYIKE JSAH
r-L.t\.rAAIlJEHE (ruu~el.nOBalle) 06AllKe II KPA'IlE 11M! HEHArAAlllEI-ill (elll{i\FITll'IKe) OOAIJ)(C.
j<:r\HrIEla MI-IQjKUrra
1. Amre 2. /\J1lW 3. Mrne J. i\JlTt~ 2. M,rle 3. Atr"e
1\1, p. cpo l' fK. p. M,p. ep p )f{. p.
H ja d, OfJ OHO Gl-[lJ. ,,~ l!U DIIT' ihrn Om:
1 Mi!J~e, Me 1'ei",c, '~e Ibera~ ro !be, je [lae,llliC J,l$'c, sac I')'HX, II>;
A MeH~J. MJ.J 'H~611, 111 .. ,liMY, "Y !boj, joj llaMa, fJ.aJII naMa, BaM Wv/:\fRt 11.M
A lUene,I\le Te6e~Te l-bfra, ra, J=)" rToY, je, jy (-rae, rrac aaCt uac JbHX, JJ'X
B - 1:1' - - - I,ll I
It ~WaM(e) T(in/h. l.GMM &01\0\ '-laMa aa.M,lI n,uMA
A M,hrIT TeO" H:,e\IY [-boi LJ)lMU l3il~m. .. ,il~la M • • • •

3AMEHHIJ;E cy pCT.IJiI xoje ynyhyjy rra 6H'ha, CTBapH II ocofiarre.

Mory6HTH:

........ ~ ....

• UMEHt14KE

• npU,aEBCKE

cy, tcao 11 IJMeEJJIJ:e; caxrocraxue pe<nr. OHe y peqerJHLlJl ftfMajy rp}'HKII)':ljy cy6jeKTa nAH o6jelITa. AeAe ce ITa AHl.IHE .rr HEAlltJHE.

AHlIHE 3AMEHIlUE 3a 1. 2. H. 3. M'l:I(e y jeAHHHH H y MJ{O>KmIH: jeAmma

,.,m:olfGTHa

1. JA ~ Alfil,e xoje roBOpl'l

2. Tkl - Alln:e I{QMe ce rOBOfHf

3. OH, OHA, OHO - Al1Ue (rrpezorer, llQja.M) xo]e E"'lje IJpJ1CYl'HO, 0 KOMe ce rosop'"

1. ,'v1}l

2. 131]

3. OF'HI, DHE, OHA

AWIHA 3AMEHllUA 3A CBAKO AMI.J:E (IlOBPATHAAWIHA 3AME~) CEEE,CE

HeMar-JQMIIHanm. He palr\lII,yje pOA<OBe [1 yuynyje ~HI. nojaM 03Ha~JeH cy6jel<TOM.

f' ceBe A cefill

A ceoe, ce 13

1'1 COb<JM j\ {o} ceGll

Ja CaM ce yMMna. TJ1 eM ce YMMO. OH ce yMJ10.

MM CMO ce yMJ1fll1. 811 ere ce yMl1flU. OHM ey ce jlMJ1flM.

\ \

'l I

-.... - \ +-«,

HE,AHqHE 3AMEHllqE He pa3AJIKyiY ~a. HMajy ITO jeAaH 06AHK KOjll: ce yrroTpe6ibaBa sa CBa 1pH pOAa [[ o6a 6poja. Mory 6HTH:

YITHTHE 3AMEBHUE 3A AFIUA 11 CTBAPI1

KO? J1JTA? OHTO¥).

HEOAPEl)EHE 11£1,KO, Hi~mTO

Cl:lAKO, CBAlliTA

KUA ce OApU'iHe 3.aMemm,e yrro'rpe6,'\Janajy en rrpOAfHJ3:m"m. (3a, O,OKO, /10, y ... ), muuy C-C H 113I'OJmpajy [(al.) ABe pe<QJ ca I rpe,\AOrOM u3rvrel')y: HI1 3a Kora, 1111 al{a 'fera, HI! aa iuts, /111 C KI1M, HI1 t 41'114, tm 0 ,(eMf, NI1 y 'feMY1 HPJ :16ar <lera.

HI1 3a «ot» HI1CaM ry. HI1 C KI1M ce He cBaljaM.

~HI1CaMry. ~ce He cBaljaM.

nPHAEBCKE 3AMEHHUE

TIMajy CP)'1'lKIHrje arpafiyra l4Ar1 HMeRCKOI' AeAft IIpeAl1Ka1'a 11 3aTO fIDCY CaMOCTaAHe pe'll1. Kao n npT1AeBI<J, CAm), ce CaKMef-llilloM Y POAY, flpojy t1 11aACIKJ. Au.e ce na: rrpncnojae, nOKa3He, ynrrrao-oaaocae, HeoApei)eHe, OAplNHe If onnrre,

OPHCBOJHE (IIOCECHBHE)

031Ial:lasajy IlpHITMaFbe UPSOM, APYro,M rr rpehesr Ann}'" (MOi, T8oj,l-beroB), OAHOCHO CSIDtOM .oozy (CBOj).

i~llli!fa ¥HO}l{l1Ha )eAHllHil MBO>K.lma
L'I. Moi, MOja, Hoje MOjl1, MOje, Moja 1.A. Haw, Hawa, HaWe H8WI1, HaWe, Hawa
2.A. moi, TBoja, TBoje TBOjl1, reoje, TBoja 2.1\. Baw, Bawa, smue BaWI1, s8we, Bawa
1il. /-bemB, fbelOBiJ, /-Deroso !-berOBH, !-bemae, /'beroas 3,/1.. 1f>l1XOB, !-bl1xoaa, IbI1XOBO IbHXOBI1, !-bI1XOBe, IbI1XOBa
/'Ile/i, If,eHa, !-beMO !-beH>!, !-beMe, !beHa I1PHcBojITa aaMel-l:llll;ft sa caaico ,'\UI.I,e ceo], ~a, -e oanasasa rrpIIIIa,WOCT ITaiM}' [{OjH jc: osnaaen cy6jercroi\r. OHa IiICTHM 06AU~OM ofie.Ae)lnlllft rrpnnasnocr rr 1. II 2. n 3. AITll;Y.

Ja l'IMaM CBOjy oxonxy, TI.'f JilJ\larrI cnojy oxonxy, OlI n'\,m CBOjy OAOEK},.

] a flJ1..mM MOjy OAOBKY. T0: lIMalIf TBOjy OAOSKY. Off IrMa l-berDBY oxosxy.

06t\l1IJ;H rrpaeaojrre 3aI\1e~e CBoi cy: ceoi, cBoja, cBoje; CBoi1'l1 cBoje, cBoja.

fIOKA3HE (AEMOHCTPATHBHE) 3AMEHInJ:E

ynynyjy ua;

oco6HHe

QB8j, OB8, OBO; ()BU, ose, OBa raj, ts, TO; TJ.1, te, te

QH~j, ose, OHO; OHI1, OHe, OHa

rcazcsohy: OB8KaB, OB8KBa, OBaKBO; osaKBM, OBaKBe, OBaKBa TaKaB, T8KBar TaKBO; r8KBI1, r8KBe, raKBa

OH8K8B, OHaKBa, OH8KBO; OH8KBI1, OH8KBe, OH8lfB8

KOAHqmry: OB017I1KI1, 08017MK8, OBOJ7MKO; 080111<1KI1, OBOI1HKe, OBOflJ1K8 roflMKI1, T017I1Ka, TOflI1K{); TOI1I4KU, TOf1l1Ke, T0J1J1K8 OHOflI1KI4, OHOf1I1KB, OHOflMKO; OHOfll1Kl1, OHOf1I4Ke, OHOfll1Ka

YI1HTHO-OAHOCHE 3AMEHlIUE

en yno"l1c6I\JaBajyy y.lIlTrBJ1M J1 Y 0A,110CBl'IM peLJeuwqa.\1l1.

y YIJ1fTFJl(IJI,l pC"fCHTIT(lL\.ffi 1bKJ\1"U ce JIHTII.:

~ aa 6una H upeAMCTC: KOjU, KOj8, Koje; KOjl1, Koje, l<oj8;

- 3.3. OCOfiHHC uojMona UO :KOAJd"C.ll:UU:l: KOJlI1KI1, KOJlI1Ka, K01lI1KO; fWfll1Kl1, KOfll1Ke, KOflItlKa;

- sa ocofirme IIojMona no KBaAHTeTy: KaKBS, KBKSB, KBKBOi KBKBI1, KBKse, KiJKBB;

~ sa rrpHIl~lA,HOCT: 414jl1, lIHja, '/Hje; '-lI1jl1, 411je, 4l1ja.

y oAHocHnM peqe:rnm,aM~ OBC 3aMeIJlifUC .I11\mjy (.pYHlQU,ljy Be3J-fl'm:a:

BI1Aefl8 caM XaJbHffY "aja MI1 ce CBI10a.

HEOAPE~EHE 3AMEHUUE

ynyhyjy na HeoApd)efIe nojMOBt, OHe ,\tory ElJd:TU: - aa 6nha "'ff rrpeAMe'l'e: Hf!KI1, HeKa, HekO; HeKM, HeKe, HeKa;

- sa OC06HUY nojsroaa no KB3.J\HTery: HeKaK8B, HeKiJl{sa, HeKBKBOi HeKBKBI1, HeKBKBe, HeKBKSiJi

- 33 ocofiany rrojsroea no KOAH'UIIIH: HeKOJ1J1K, HeKOnl1KB, HeKOJlI1KDi HeKOJlI1Kl1, HeKOJlMKe, HeK,DJlI1Ka;

- 32, UPHll3.AHOCT: Helll1jl1, He4l1ja, l:Ie4l1je; He'il1jM, He4J1je, He4l4jiJ.

OAPMlIHE 3AMEHHUE

yuy1'iyjy na QAprm:aIbe ITMemrcnmr nojMa ([wiU oApe1iyj)~. Ouc Mory flnrlJ: - aa 6Rha 1'1 npeAl\1eTe: HJ1KOjl4, HJ1KOjB, HI1Koje; HI4KOjl1/ HI1KOJ'e, HMKoja;

- aa KBaAHTeT: HI4K8K8S, HI1KaKBa, HUKaKBO; HUKBKBI1, HUKaKBe, HI1KaKSiJ;

- aa rrpHIIa,,\,HOCT! HUlIHjJ1, Hl4'1l1ja, Hl14l11je; HI1'iUjU, HI1'1uje, HM'Iuja.

ormrrn RA.H OAPE1jEHE 3AMEHlIQE

}TIIyhyjy rra caa olitla Hi\lr rrpeAMele H<1 «oje ce LIOMMllTl'oa. One Mory bMTM: - aa 61rlla H npeA,MeTe: caaKM, CsaKiJI CBBKO; CBaKff, CflaKe, CBiJKa;

- sa oco6HHY: CBiJKiJKaB, CBaKaKBiJ, CBdKiJKBO; ceaKdKBU, CBdKdKBe, CB8KoKBe;

- aa npHIIaAHOCT: CB84Uju, CSd'll1ja, cB8411jei CB8411jl1, cBd411je, CB(J4I1jB.

Ormrre IIpIJAeBCKe 3M!lcnrru;e cy: Md KOjU, 6111no KOjl1, 1<0jl1 ro.l1, Ma KBKeB, 611110 KilKdB, KiJKaB ro.l1, MB KOflI1KU/ Ma YUjM.

Aa=ma aamerrarta 8M [e 3<lMcrrn:ua M 2. AI11_(e MHO}£(HHe. l1->y yrrorpeo-sanavc n xaxa ce o6panaMo jeA!~oj oco6u «ojo] )l{eAl!IMO AU y:rUGKeMO [mpO"Iln"o 1]OIJ]TOBaf-.bC. Tasa OIlY 31'1J\'lerulilY rnrnreuo .aCMlJUiI:>,[ rro=reriuoa CAOH0M 811.

••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• k •••••••••••••••••• ~ •••••

• • • • •

EPO]EBH oanananajy KOAHKO Ta"llHO HMa ne=rera DlTO je 03HaQeHO HMeFlIOl;OM ys xojy croje,

AeAe ce na:

• • • •

.OCHOBHE

• PE,l1HE

• 35I1PHE

... .,. .

OCHOBHH (I'AABHI1)

6pojeBH KU3l'jy KOt\HKO ll~m Ta~lO 6ul1a HllH CTBapn.

Epojearr je,t:j8H, ,aBa, rpl11-1 lJempl1 cy npOJ\leHtonlHf, :v{elbajy ce no rr-aAe~KI.XMa: je,t:jaH ,ae'l8K, je,aHor(a) ,ae4aK8; zrae cecrpe, ,aBejy cectspe.

EpQjeBII OA ner ITa HaAatbC cy HcnpOMeHtoMBl'J: tter nH148, ,l{eCeT ,aaHa.

Bpojesrr CTOTMH8, Xl1lba,aa, MI1f1110H 1:[ Ml1f1l1jap,aa cy 6pojeBI1 Cai\1O ITO cnojoj <pYHK1.(.Hjn, a no cpapMI! cy llMelfIlue au fIX saro 30neMO 5pojHII:M llMelnm;aMa:

CTOTI1Ha ro.aMH8, MI1f1MOH pa3/10ra.

PEAHli

upoje[tH oaua-rasajy Y KOMe ce peAl' W1Aa3H HCl{O H;\l'[ aenrto:

Apym A8H, netn pa3peA, weCT8 rD.aI1H8, OCMO aete, ,aB8HaeCTPI cnp8T.

3BlIPHH

6pojemT 03frut[aBajy TU"laH 6poj IIoj.MOSa y oApefiel;lml g6npy. 0611l:J:{lO cro]e Y3 36IftJHe HNeHHIJ,e KojHMa ce 03Im~IaBajy MAaAU 6rrha HAIl 6.uha pasAT:T'-Ol'I'Or nOML:

ABoje ,lle4e, lJerBOpO jan'baAIA, wecropo npacaAl1, CeAMOpO YLJeHMKa( OCMOPO 11J18,llI1X, AeCerOpo fby,lll1.

0.'1, 36rrpl-U1X fipojens cy 113BeAeHe 5pojHe HMeHHIlc: ABojl1l.(a, AeceropJ1l../a, OCMOPI1LjB

. .

1(OJC 03I-Ia"famtIY CKyll '''lyWKllX i\1l[lU.

BJ:lLUeCfAaHH 6pojeBrI (OCIIomIH, peAffii[ IT 36PIpHli) LunDY ce oxsojerro ca Be3H}l}(OM 11 llAll 6e3 l-helU: ,llB8,lleeBT (/1) net, ero rpM.aecer (M) ,aB8, lJeTl1pl1cro we3Aecer (11) Ce,llaM.

I1MeH.rr~n<t ~l JlpnAeBCKe Il313eAeIIIIue OA BIIIIIe~IAam1X 6pojeBa !1tUO)' ce cacraa-eeao:

AecerorD/.ll1w/t,l1L/a, ,llBaAecemeroro.aMwfbaK, ,aBa,aecerABojKa, neTHaeCTO,llHeBHI1.

E pojenrr MOry Aa ce 6eAC)KC apaaCKHM (1 ,2,3 ... ) 11" PHMCKHM rracppasaa (1, Il, III ... ). 113a peAHHx 6pojeB3 narmcanax aparrC1ill:J\.1 uru:cppa.rvra ctaBl'oa ce Ta'!Jm, a aKO je peAHll 6poj rrarrncan PklMCKllM nncppaMa, Ta'll\'fl ce He craa--a. Aa-I'YM liICIJpaBIIO MO.'){{eMO HaIlHCaTII rra HeKOAlIKO pa3~TlIX aaaarra:

16. 10.2002.

16. X 2002. f'GA.

16. (2)lQ.:ooap 2002. LOAl4E'e

Flame ce:

4erupu - lIeTpHaeCT - lIeTPAeCeT - lIerUp14CTO !!! weCT - w8CHaeCT - we3Aecer - weCTCTO ! ! !

06panr ITa./KH,Y rm .nncaase cxexehnx fipojesa:

UpaBl1AHO HenpaBnAHO rrpaBH AHO lIerrpaBHAHO
lJeTl1pl1 lJeTJ4p, 4erp OCBMHaeCT ocaMHejcr
wecr wee ,aeBeTHaecr nesetnecr
ie,aaHaecr je.aaHajecT ABC/llecer !I eeect
!lBaHaeer ,aBaHajeeT tonuecet tpniecr
TpJ1HaeCT TpJ·1HajecT lJerp,aeceT setpec
4erpHaecT LferpHajecT we311ecer tuecet
neTHaeer netneiecr tpncts toncto
iuecnsect wecHajecr 4eTI1pucro 4erpl1CTO, uettxto
CetiaMHaecr ee,aaMHajecr tuectcro uieao •• 11 ..

•••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 8 •••••••••••• ~ ••••• II

rAATOAII cy pe~nl xoje oaaaxaaajy .aexy paAIbY, cran,e HJ,\H 36HBaFbe. Measajy ce IIO .AH:q.HMa, IIl\.t:ajy jeAHHHY If MH0:>KHHY.

• •

•• • ••••••••••

• •••••

••••

•••• ••••

1 e,'.,H 1J1'la

1. ja lIl1TaM

2. TJ1 411T8W

3. OH I./I1T8

paAIba: nl1C8T11, l.iMT8n1, paAMTI1, eras-e: cn8B8T11, MI1CnMTI1, aeHyrl1 36Jlmnbe: ceeetn, tpnet»; cBaHym

1. MJil414T8MO

2. 811 411TaTe

3. OHI1 414T8jy

rnAronH nPEMA TPAJAIbY PAtlltJE - SMa rnsron»

HECBPillElllI

cy OIDI rwaroxa <rn:ja palUb£l MOJKe A}q'O, JIeOrparnl~eBO J\a. rpa]e.

TPAJI-Ill

oaaa-rasajy jl,{l pa,p,H,a "l-paje OC3 npCKUi\fl HeKO upcMe: jecrVl, cn8B8TM, 411rdTl1, rmcaTl1, rrf1MBdTl1, CKBK8TM, rneAam.

It yLlECTAI'..Y1

0311Rt.IaBajy aecBpmeny paAThy woia ee 13mrre H)'TII rrORRSAla: ck8KyraT14, KYLlK8TM, 06ner8TM, nperp48aam, npennt1BBBaTI1.

CBPIIIEHM

cy OillIl'MU'OAU quja paAlha 'rpa]e Bp.'\O IipaTKO, rO'1'OIl0 y jeAHoM 'rpelIyTk.-y.

~ TPEf-IVTHO-CBPlliEHI1 03HtI'.raBajy U;CII01IlJlY paAR'Y orparnfl'lmy ITa jeArur TPeUYTaK: ceci«, naCTM, CK0414T14, nOrfle,4aTM, nyr1M, perm.

rrO'LIETHO-CBPUIEHYl 03Hat.faaajy CBpurer-{H noxerax rAltrtJl\CXepaAThe: 3aneSBTI1, 3annaK8T14, 3BnajaTl4, npOfOBOpMTI4, not!M, norp '-/8 rl4 ,

Ii 031-1 a'-Ca13>lj y aa.BpureTaK Hel\e PGAfhC.

np04J.1TaTI1, 38BPWI1TI1, HBXpaHI1T11, HanI1CBTJ1, nonetet», AOTp4arn.

HeCBpmeHfl CBpmCHII lIeCBpmemr CBprneHIT
jeCTI1 noiect» nMC8m H8nl1C8T14
4MT8TI1 np0411Tam CKaKBm CK0411TI1
ce,l1eTJ1 cecru (7nMBant .aonnl1sa TI4
ABOBHACIGf cy onrr rAar0J\11 xoja HMajy CaMO jeAull 06AITK, a y 3aBHCJI crrr OA KOl-rreKC'I'a cy CHprnCI-fll IL'U;I lIeCBpillelm: .q0PY4KOB8TJ1, PY48ru ee-eoet«, Tenecj1oHl4paTl4, I.fYT14, BI1.aeTI1.

rnsron« nPEMA nPEtlMETY PAtlfbE POll rnArOnA

TIPEAA3HH (fPAH3HTHBHH)

cy oarr rxar M] (miu ce l\orryIhaBajy I1paBill¥ o6jeIITo.\,1: 4~Tarl4 KfDnry, me,aanl cpMnM, nl4earl1 nncno, pa.llHTI1 tlOManl1 3a,qaraK.

HE ITPEAA3AHH

cy (JIm TAarOi\IiI y3 KOj e He MOJKe Aa e1'O j 1-'1 061 exar: cneeet», xo,qam, pea», ~BeraTl1, nnaKaTI1, nexst», netet«.

TIOBPATHll

C'f CllU'I r'Aarot\.f1 xoja Y3 cefie ~IMa_jy peq CE.

Oaa MOl), OHTU:

nPABM nOBPATHJ1 - axo cy6jeKaT CTBapHO BplIW paAfbY na caMOM ce6H.

KOA .!bI{X je CE nOlJ.pa'rna 311M'emrrr,-a xoja MOIKe 61ITll

3aJvleH,emt JryH~l.\1 06Al'I.KOM CESE: l.IeWlbB ce ~ 4ellilbB ee6e, veiuet« ee, YM~BBT~ ee, 06na4l1T11 ee, 06YBam ee.

~ J-lEl1P ABI1 nOBPATI-IM - yrAaBHOM 03Ha"lauajy crart.a: eMejam ee, uunet» ee,

4111'111 ce, o6pa)JoBam ee, HBlbYTl1TI1 ee, 4y,qMTI1 ce, i.4pBeHenl re KOA rsax pe-g CE nc Mom;eMO 3at\.1C1'frrm AY"(KII[M

06Al1 KOM eE5E.

- o3ua"t:J:aBajy PMB>y KOj)' Al'la HNI BI4Hle cy6jewnl Bprn yaajasnro jeAa.n na ApyrOM: PYKoBam ee, rpytiBaTI1 ce, CBavant ee, tpnntn ee, Jby6I1T~ eel enpl4jaTelbl1TM ee.

M Y3AJAMJ:lO-I10BPATH11

11 KOA IblIX peq CE Ht .'VIDtKeMO 3aMeFl1.1TI1 ,I..\y»<1J;\1 06.'\l:IKOM CESE.

rmronck» 06nHijH

•••••••••••••• ~ ••••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ •••••••••••• R ••••••• R ••••

CBR raaroxcror 06AHD;H ce rpaAe OA MHCDMHMTIIBHE HAn: OA nPE3EHTCKE OCHOBe.

............................................................. r-- 1_-

HH~llHMTIIBHAOCHOBA

ce Ao6aja:

a) OA rxaroza KOj1:l ce y fmq:H1HftTldlJY aasmaeajy rra -TkJ oA6njaFhcM nacrasxa: paRH-TltI, nese-tn, cesxs-rn, lIHTa-TltII

6) OA rxaroxa KOjU ce y J'll:Iq.UHH11'HllY aaapnraaajy na -1'111 n -cnr, oAonjatbtM rracrassa -ox sa 1. AfUJ,e jeAHI1He aopucTa: perm: peN-oxl ne1'111 : neK-ox,

J1nl1 : HIl-OX, cen« : ceK-OX, nJleCTM : nnet-ox, cecm : cell-OX,

IJPE3EHTCKA OCBOBA

ce I\ofiuja OA6njaIbeM naCTaJ3Ka -MO sa 1. MU(e MHOlKHHe IIpe3ellTa~ paRH-MO, nelle-MO, nnete-no, HOCH-MO.

f.AarOACKJI OfiAHII;Ii MOry 611111 IIPOCTllll CAO)I(EHII.

ce cpaAe Oil. rwaroxcxe ocuose (UI:HP:Ml-fll'IUBHe Ii! ,\ 1'1 rrpesetrrcxe) [J HaCTaBaI\a.

To cy: lIHCPlJHHTHB, npe3euT, aopHcT, HMnep<jJcKaT, HMUepa'rHB,

r: arOACKH npHAor caAallIlbH, rAarOAC1<:l1 rrpa.sor npOIITAH, rAarOACKH npHAe.B paAHH rr rAarOA.CKH npllAeB TpIIllH.

CAO)KEHM

ce rpaAe OA nOl\lOn aor I'A2\J'OI\a Y AII"IHOM rAarOACKOM OGAIn,), If QA oz.ronapajyher rxaroxcuor IJpH/\eBa flAil IllH:pHIIl1THBa. CilDJKeHM cy: neprpexar, DA.YCKBaMrrepcpeKaT, CPYTYP I, CPYTYP II, nOTe1l.UHjaA.

• • ,

t

rruronn

OOr-.lO'I'lHfJ rAarQAH cAy~e sa rpahen.e Ct\.O!J{eIDiJX TAaroACKFJX 06MlIra. Kpahn OOAHUJ1 nOJ\wt1HHX I'AarOA:l 30BY ce EHKAJ1TM4KH 06AHL!)]'

JEeAM

rrpeaerrr: jecaM, cs«

Xl'ETH npe3CIlT: xony, fly

BHTH Ope3eIn: 6Y.lleM

TIPOMEHA nOM01iHllX rAATOAA

je~\HM.fla 1. jecaM, cs« 2, jecl1, 01

3. jeqet je

MHQj{Unm

1. iecno, cso

2. jeeTe, ere

3. jeey, cy

JECAM

MMa cavo o6AllKerrpe3eHTa

fiRTH

LIMa (lie OOAHK OCyTM Tpw·ror rxaroxckor JrplifAeBa

rrpe3CJ-TI' aopIlCT IThmep¢Ch'aT IThmCpaTl'I"
1. 6YAeM I. 611x 1. 6ejax, 6ex l. .
2.6Y.lIew 2.611 2. 6ej8W€, 6ewe 2. 6YAI1
3. 6YAe 3. 611 3. 6ej<iwe, 6ewe 3. (HeK8 6y/te)
1.6YAeMo 1.611c/I1o 1. 6ejacMo, 6ecMa l. 6YAI1MO
2,6YAeTe 2.611cTe 2. 6ejacr€, 6ecr€ 2.6YAI1T€
J_Q~ 3.6fjwe 3. 6ejaxy, 6exy 3. (HeK86YAY) mrcp.murnm: 611TM r,\RroA=r npusor caearmsn: 6YAyl'm fMlroACIUl rrpnAor npornxu: 611BUJI1 pa,l\Hlc!' 1',\arOACI\I'r. IIprrAel:l: 6110, 611na, 614/10

6111111, 611Jle, 611na

XTETH

~II\Hl CBt o6AHlce ocaM TprrHOI' !'AarOACKor rrpnneea

npC:JCHT aopTIcr InHIepqJl:Kat flMnep:tnrf\ IffHl)1f1 IllTHIJ: 611H1
1-:- xofiy~ hy 1. xtex, XTeAOX Lxaflax l , - r,\<\.I'OACh'l rrpll,\Or Ca;e\amH,n: xOJefil1
2. xoneu, frew 2. XTe, XTe,lje 2. xoflaw€ 2. XTetlHI1 j'MLr'Oi\('KIJ lIpllJ\oJ: I[POLLIAII: XTeBlJju
3. .xalie, fle 3. xre, XTe,qe 3. xoliaUJ€ 3. (Hel<a xone) [lMFrfI r !\([[i'lACKIl n1) ~rACB: xreo, XTeJJB, XTeno,
l. xafl€Mo, fieMa 1. XTeCMo, xretlOCMO 1. xQllacMo 1. XTe.tlHI1MO xr€JII1, xrene, XT€Jll
2. xofiere, fle1e 2. xrecte, XTe,tlOcr€ 2. xonaCTe 2, XTe,lIHJlTe
3. xof!e, he 3. xmue, XTe.tlOUJ€ 3. xofiaxy 3. (H€k8 xofie) CBII TAarOACKH o6.Al1:QH MOry Aa ce rroaeae ua AHlfHE H HEAJIIIHE .

• 11 ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~... • .~.~ •• ~ ••••••••••••

: AHqHll rAATOACKll OEAlfQH

cy OHM KOjH pa3A.1iIKyjy AHD;a (1,2, H 3. 1UOl:e jeAHHHe II MHo)lOIHe). OHM ce

• AeAe)'la ABe rpyrre y: TAATOACKA BPEMEHA 1I rAArOACKE HAm1HE. :

.1 _... • • ••••••• •••• ••••• •• ••••••••••• ••••• • ••••••••••••••••

rturoncs» BPEMEHA

TIPE3EHT

1. pa,qU-Mfi

2. pa,qI4-Te

3. pa;J,-e, ne&a-jy, m-tW-y

ClIAlIJIl]'bC -opeMe, 03ff<1'1>lIU pall\H>)T Koja ce AOT."<lQa y "! PCH)'TK)lIU1iOp~~. Y caAruJ.llliOCl'J't. rpa,\n ce OA rrpesca rcxe ncnose A RaCTaS:l.Ka: 1. -N, 2. -w, 3. - • 1. -MO, 2. -Te, 3. -e, -ir. -y

AOPIICT

npOIIIAO capureao npeMe, osnasraaa PM,EbY Kula ce 'IauplUl1Aa lIpe Tjlt:llyrKU l'Osopa.

CPMll ee OA Hrrcj:lIITfI'J'll1llHC ocnoae I<f B:l.CT:l.B:l.Ka:

a) J(M ce ocrrona :3aBpm:iB:l. ua Ca.\fOl'M1CHliK H:l.CT:l1Ir_{lT cy:

1. -X 1. -CMO 1. nOOlE:,48-X

2. - 2. -cre 2, norne,a8-

3_ - 3. -we 3. nOrf1e,fja-

6) KaA ce ocrrosa 3aBpl1laSa rsa cyraacirax I-IaCraBQ.1I cy:

1. -t»: 1. -OCMO 1. nail-ox

1. nome,aa-CMO

2. nome4a-cre

3_ nOrfle,qa-we

1. nall-DCMO

2. nakocr13

2. -s

3. -e

2. -ocre

3. -owe

2, na,ll-S 3.l1a,/l"s

3. n8,ll-OWe

AOpHtT cc Hai'i~IUbe rpa.AH OA CBprueum<: 1'"arO,\A a npAo pe:I'KO OA HCCBpmerJlilX,

llEP((lEKAT

rtpomso BpeMe. oana-raaa PMlbY Koja je BpmcHa y npomxocrn: f'PMlJ ce 0,1. K!'nl1el' o6.\JJJ<a rrpescara uoxrohuor rAarOAa jecau u paAlror r.MIIOAClwr oprrAcsa.

1. ja caM Y4110 1. MJ1 CMO y4l1flJ1

2. TJ1 CI1 Y"f10 2. 1m ere Y4WII1

3. 0/1 js y<lIIO 3. 0/111 cy Y'i111!11

OHa ie y'il1na OHS cy y"/lfne

OHQ js Y411RO OF/a cy Y4J1/1a

---_;;......;:--_ .. _

HMIIEPWEKA'T

npOmAO necsprueao BpeMe, oaaaaana pM1-!>)' I(oja ce III'llIDTMI J' ITpmJJAOCnl, nallopcAo c fJel\O"1 AP}'1'OM npomAOM paAa.b\\1. fpaAI2I ce 0,\ Hccll[JUleHrIX rAarOM!. AObJJjal\W I'll ().\ rrpc3CHTC1(e OCHOBC oA6lrjal'bcl\'l aseaor "h1-"lajJber canorxacrrnxa HAIl oz, J'lli.;pmIEl'fTllille OCFlOBC IJ nacranana:

1. -tfj{lx r. -l1jacMo r, Tpec-l1jax I. Tpec-l1jac/>1O

it -l1jawe 2. -l1jacre 2. Tpec-l1jawe 2. rpec-l1jar;re

3. -l1ja111e 3. -Mjaxy 3, TpeC-l1jawe 3, rpec-l1jaX"l

I, -jax I, -jaCMQ 1, lKI1B-jaX>lKI1BfbBX l. lKl1BlbaCMO
4. -Jawe 2, -jacre 2_ J!<.I1B-jawe>JKUBlbaWe Z. JKI1BlbaUe
3.1awe 3, -jaxy 3" JkMB"jawe>JI<!1BfbC1We 1. lKl1Slbaxy
I. -BCMO l. 4HT-ax 1. tiejaCMo (tietMo) tien«

2. 6ejacre (6ecre) nen«

3. 6ejaxv (6exy) nen«

AaBRO npoIIl1t.o BpeMe, osna-rana P{lAJbY Iwja ce I1pmrrAa y npouixocru upe HeKC "'prre rrpOlD I\e paAn,e. rp!tAl1 te 0A:

a) ncrqJeliita nOM oh Nor mil mAa 611n1 Ii paauor l'LI.!IrOACKtJ r rrpaxeua

6) HMnep(t,cKT!I nOM0n rmr f'AarrM.a 611H1 If paAHol' J:\.aL'OllCKor apFlACB!I.

tIlYTYPI

1. ja 611x nl1cao

2. TI1 611 nl1cao

6YAyile BpeMc, osaasaaa paAlcl,Y .:oja ne ce-tI,(lJ'oA)'fTH Y 6YAylitrl)cT{I, rrocxe TpCJ-I)'"l'K:I l'0l!np'!. rpaAP.l ce Oil, Kpaller r)6M1K~ lJp::3CHT~ nosrohuo, l~'\ru:'olul,xrerJ1l1l'rr:r,pmrr\'nwa. MOAte 6.Ll'fJJ l1pOC'L' 11 CAOA":~H. 01\ rAarOl\9 rmjn ce r rrncjJfrHI1TJ1B}' SRB:pmllBaiy ]fa -flu rre MO}I(C N1. ce rpaAl1 npocr q:,Y1 )'1'.

l. MM neMO cellu; cefll1 fleMo 2.811 nere ceTlI1; cel/11 here 3. OHI1 ne cerm; r:elil1 he

tIlYTYP II

npeA6YAyhe speMc, 03JfR''laa!l paA!bY xoja he cc A0J'(.l/l.UTIiI 'i OYAytl [JOCTI[ npc flCKC ApyH! 6YAyhe paAu.e. I'pUAEl ce OA rrpese I-I TIUH'YMOh A01' rAUI"O.\ll. 611TI1 II lJ<lA,HOI' rIlO1roACf'Or rrpuAclla I'M\rQfIo;L KOjl1 CC I\JCllilL

1. 6VM~M mrcau

2. 6Y-Aelll nrrcao

3. 6YAC uucao

1. 6YACMO rrncae,u

2. 6},'i\CTC rnrcaxu

3. fiYAj' rurcaxrr

'---------------

4:lyryp I

aanonearra aa1:JllEl, 11:lpl1'fe }[{e,\;y [JAJ:! aanoaecr 1\,:1 HeKO T13nt)JlHl HCKY pa,v.bY.

rpai\fT ce lV .. OOA mm 3 . .\_,1 l(f1. \UfO)KlIHe 11 pe-:IeJrra, O,,6arll'l Ell\!l,Ci\1 a.croaor l-laC·I'allh'tl. U AOAaBl! [bCM nacramca 3[1 06MTK ff A flue I_ - 2_ -J.1, -j, 3. - , 1. -I1MO, -jMO, 2. -ure; -jte, 3.-

Ihmep:rru!l u~la uf\ATII,e ca,\[o 301 2, ,\ 1411t: jCil,l-TlIEl:C:: u 1. II 2. IU:LUC MliOIliliHt!. 3~l3. AII[{e ce Y 'PYIIKUI1jll ILMlICpaT1J!lU ylla~peG.",aBa [{OHC>rppupfja 01\ pe'-H\cHeK8 a [!\~roAa y Upe3e)[ry y 3. MJJ.W ie,'\fHIBC B,lll 11.[flO)lH! He.

J. nMw-MMo,neBa-jMo

2. f]I1W-HTe, nese-jte

3. (HeK8 nl1wy)

a) 1. QUO ce« nao I. 611/111 eMO tien«

2. 6110 CI1 nac 2. 6UJlM ere na/lM

3. 6uo je nao 3. 6l1nl1 cy nsn»

6) L. 6ejax {6~} nee

2. 6ejawe (6ewe) nao

3. 6ejawe (6ewe) nao

I. ja fly pafjifTM; piI,lfl1fly

2. 1M hew pallMTMi pi]J(l1flew

3. OH fie PMI1TM; pa,al1fle

I. MM heMO PB/lMTM; piJfjJ4f1eMO

2. al1 here palll1m; paAl1fJere

3. OHI1 fJe PiJJiI1TM; pa,awfJe

J. ja fly cerm; ce1m fly

2. TI1 flew cefmi cehM new 3, OH he eefl/4; cehl1 he

C~aIllIbOC]'

rrpcaen1'

rnsroncxn HA'IHHH

HMIIEPATlffi

1. -,

2. nl1l1i-i1, neBa-j

3. (HeKo nl4we)

nOTEHIJ,11JAA

Mffi'ynll Ha"ll1H., KR3yje M(lrynrrocTP1, ycxone n )~C,"C :l1! BpwcEbe uexe pllAlbe. rpaAIl ce 0/1. uopucra l101\lOlwClI .,\UOAlI 6urJ4 II pat\lI(H' [l\:H'OACKor npli#ma.

l. Mil 6MeNO nl1CaJIU

2. BI1 611cre nI4C~/m1

3. OHM 611 nucan))

.. ~ ~ ~ ..............•............................

• • I

HEAJ-IqHI1 rAATOACKll OEAHIJ;II cy olm (Cojn HeMajy o6AHI<:e 33 AJUJ;3. To cy:

I I

• • I

.1 ,. ' II. _III_ .. 11 .. __ :-:--.

flH «IlHHHTI1B

HeOApCnCH'H rAaWACIW OUAIJI( ll:Oj.l-1 cauo llMe:ayje paAlli)', a He roeoprr xo]e je An..ue BpIIllI HH HpCl\fC KaAa ce otra Aoraba. I1fH:f)Jll.urrns ce 3>1l!pmana_H3_ -ru lIT-lil1.

P AAHH r AATOACKl1 nPHAEB

rpat.,n ce OA 1ij-H.P!'lIUfTJrunc OCHQllC: U HaCTaBaH'a -0, -118, -no; -1111, -ne, -l1a.

J it-tit rrocefirre 06AHI,e sa pOA ll. 6paj a HC!\.1a ObATIKC aa A uua. CAYiKH:m rpabers CAOiKen_trx rAarOAGR1:rx 06i\HKa.

pa/j1101 pa,l.lI1l1a, pa,aUl1o, pa,aI1I1I1, pa,!.il1lTej PMl1lTa; nexso, neKna, nesno, neKlTl1, nexne, neKna

TPIIHH rAATOACKH llPHAEB

osuasasa All cc aa BCKOMe 11 AH He '-I eM Y Bp11111M't lIAR H3I1pnLHi\8. HCRa J:laArba, 'I j. f\a uexo '[PUff BpJlleH)C pa;\.ffic. ['paAll ce 0,:\ HUepUUH1'I1BLle IIJUt rrpe3eHTCKC ocuoac rrpe.Ml3BIJX

I ,\ arOA a 11 W1CT:'lBRKa: -H, -Ha, -HO, -HI'I, -He, -Ha; -eH, -eH8, -fi!HO, -eHIt -€Ha (y3 iO'l'OBa.JN:'

!Ipe-I ;<OAIIOI' cyrxacumca KOA HeKlIX rxaroxa) II i\l'l -T, -ra, -TO, -H1, -re, -ra

Ihra rrocefrae OfiAHKe- sa CDa TpH pOAa y jtAHIHIn H r MlId'iK.n un. CAPKIcJ sa rpahea-e CAOiKCUlIX ri\arOACK!-IX 06!\11 KR.

H84praH, HallPT8H8, ueupteno, Ha4praHI1, Ha4pTaHe, HaLlPT8Ha; cpyweH, cpyweHa, cpyweHo/ cpyweHl1, cpyweHe, cpyw8Ha; 3a6p14HYT, aa6pl4Hyr8, 3a6pI1HYTO, aa6pl1HYTl1, a86pl1HyrB, 3a6pl1/1yr8

r AArOACKl1 nPMAOr CAA,AIIlIhIf

031n\'mBa pa,L\lbY xoja CC Bpmu Y nero upeMe I,M H Ilel<::t Apy-rn paAIML I 'pUAn ce OA rryHOJ' 06AIlKa Tpeher Arrrrc ,\1HO)j(Imc- rrpeaetrra j1 rracrasaxa -1i11.

rpa,\H ce 0,'\ I iecnpureuax rAarOAa.

nl1wy-hl1, pa/je-IiI1, Tpl/a-hu, meA8jy-IiI1, urpajy-liu

03Ha-qaB:a pai~l'by l(Qja ce 113 Bpll,lUAa npe HCKC Apyre I::\!lA-ffie. rp:aAIT ce @A uudiaatrn: I.\RC ocaoae Ii, H-aCTaBKa -811111, -8. Haj-semhe CC [PilAU DA cuprrreurrx rMlrO,\l:1.

KpeHY-SWI1!KpeHY-S, MaXHY-BJlJJ1!foIi'lXHY-S, '1Y-SJlJI1/'1Y-B, OTI1Wa-SWJ1/0rI1Wa-B, norne/j8'8WJ1/norne/j8-S

06nHLlH nACHBA (TpnHO crewe)

., ruu q~) u"" .. -:-:-::--:-:""""'~~_~ __ ~-:- , ~

••• a ••••• § •• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~ ••••••••••••••• • •

! r AarOAH Y namesr je3IIKY MOry fillTH Y paAaOM CTaJbY - AKTHBY H Y TPlJ1:l:0M

: CTalbY - TIACHBY. rAarOAH Y aKTHBY osnaxaaajy Aa je peqeHHqHll cyfijesar

BpIDKAan; rAarOACKe paAH>e, a y naCHBY Aa ce na cy6jeKT)' Bpnm paAIba, r], Aa OB

• J

• TOIIIfpaAlbV. 06~ rracnaa ce rpaAe casro oA noeAa3HHX (TDaH3UTllBHHX) TAarOAa ••

•• ~ •••••••• ,.. • ••••••••••••••••••• c •••••• ~ ••••••••• i ••••••••••••••••••

OA YpITHor rAarOACKOT npnaeaa H ofiAHKa rrOMonHHX raaroxa BaTH H ]BeAM ce rpaAe:

611n1 Harpa1)eH

I1El:J<l>EKAT

HarpaljeH cs»

Iili TIAYCKBAMI1EPcDEKAT 6uo ce« (ulm 6ejax) Harpal)eH, 6ejax 6uo HarparyeH

If c[)YTYPI 6urW Harpa1)eH

Ii <DYTYP II (K8,a) 6y,aeM HarpaljeH
Ii llMI1EPcJJ EKAT 6ejax Harpa1)eH
11.MIlEPATI1B 6y,aM HarpaljeH
It 6uo 6MX HarpaljeH
Ii 611x HarpafjeH OA Tprm:or raaroacxor npnaena H 06AHKarAarOAcKIDC npHAora rroMoflHor rAarOAa BlfTll ce TpaAe:

r AArOACKI1 [lP11AOr CA,AAillI-bH Ii' rAArOACKll I1PI"lAor IIPOJUAVl

I./I1Ta ce, paAI1 ee, CIIywa ce

Pexrry HE P rJ\arQAe rpefia rracara oABojeHO: He cneee«, He B03UM, He nl1WeM, He GIIywaM ... I13yseTaK CyTMl.rDAll: Hefty, HeMoj( HeMaM.

IlPHA03H

croje 06.11 'ill 0 y3 r.AarOAe "1-1 Kll"3yjYMecTo, opeMe, na'UlH, Y3POl( HAll KOAn~JliHy apWC[ha p~Allie. Mol'y crajaru H Y3 rrplU,ene (seOHa nea, CYSHwe AOCaAaH), Apyre npl1j\ore (spno paAO, SSOHa ycneWHO) UrrMemlL(e (MHOro tleL/e, Hano conM).

~AeTe<7jMe

npHll,eB npnl\or

---

np1Jt\0311 cYlJerrpOMe!HiUTfne pe'iil flt\1J aekrr OA FbMX Mory All ce noreM' (KQMlJapHpajy). To cy IInj'lelllt1{!' UPJ1A03JI sa rra-nnr lwjl11:fl'rtajy nCJ'1:f oOcl\n({ xao J'I rrpnxeua cpCAtbCr pOAa;

neno nee», nenwe nese, Hajnenwe neaa.

~AeTe~neBa.

npnxor

TIPliA03H ce Ac:.\e rra Ilpnlwre aa:

MECTO

BPEME

o,t;Max, tlaHaC, jYl./e, cyrpa, HeKaAa, HJ1Kap,a, netoc, yjyrpy, sen, rex

HN-IH1--J

cnopo, n8KO, 6P30, neao, oesxo, cnO>KHO

KOAVI'-IHHY

nsno, nnore, AOCTa, nYHo, jow, OHonUKO

Y3POK

3aTO, CTOra

ITO ({a3Yjy O,,\Hoce n3~"lefly npeAMel a _I'j nojaua, Orojc ucnpe~\ TI{MeHuua 1J aasrcn I'LL(<L Jmje cc 1l<LMl3e Y (J,'\pct) HOM na,\C}li:y. Mory AU 03El2.'-I<J.Bajy rrpoe-ropne, BpeMeIIcKe, Y3pOQHe H pa:mc Apyre OAllQCC,

LieKaM re npen KylioM. YYUM nocne iusone.

360r KI1We HI1CaM anteo Ha BpeMe. t1AeM ns KOnaOHI1K pa~H cKl1jal-ba. BI1WI1 csn 011 6para.

t1AeM Y wKony ca tlPyrapl1L/OM.

cy pe=ra rrowohy rcojax rrosesyjevo PC'fH r~ pexeuarre. ann Mory 6rrm:

HAJ10PEAllil

cACTABHVI: M, ns, te, HJ1, uut» PAC'TABHH: I1flJ1

CYIlPOTHJ1: a, anM, HO, Hero, Ben

• 3ABllCHVI

Y3BHUM

cy rrojeAHlrU rAaCOBl'f llAH CKj1TIOHH rAaCOB"a rmjH 03HaQanaiy HarA3 11: jaxa ocehaa,a f1M'! paCnOAO)Ke:a.a.

Haa yaaaxa ce Y IIHcaIbY o6INHO craaesa sarrera Hl\lf y3BIVJIlBK_

Joj! YX! Jao! Aj! OJ! Ej! Ax! AYM! Tpac! Ypa! Xej! WJ1LJ! nuc! l1w!

cy PC'iH Koj:P.lJ\<Ja ce acxasyje Anq_I-Ifl: eras, rAeAJ1JJTI'e, y6elJelhe axa paC]JOAO)KeEbe AITIJ,a xoje rOBOpJl npeMa OHOMe 0 '{ell1Y rOBOpFI. OBC ",wry DunI;

It nOTBPAHE OAPHllHE Ylli1THE

.lIa, 3aMCTB, a611lbB, HapaBHO, CBaK8KO

He, HI1nOWTO, HI1K8KD

eBO, eTO, eHO

3A CYMl-bY JI1 IIPETTIOCTABKY MO)f(,ll8, BBfbtla, BepOBaTHO

3A 110CEEHO I1CTI1UAJ-bE 6aw, ynpaaq{ 6ap, tie«, caMO, jet/MHO, '18K

3A HAPEllMBAIbE xajtle, HeKa

• 3A 3AK.!D YYI1B.LA.JbE tlBKne, npeMa TOMe

..... .... . ..

.....

• ••

•• Ii •••••• •

Tpaberse (TBop6a) pe"l.lH l1poy.:raBa cmapaa,e HO:SHX PC"lB. Y'mOp6tI pC'U'I ysrecrayjy TBOp6eHC OCROBe pe"l.lH, rrpeq,m<CH R cyq.nu<cn:.

KOPER

• • • •

• •

[e naj~laI-bJl31Ia'{efbC[{H ~\eo pe'lli Koje ce Aahe He lIWjKe ,,\etlHTH, 00 jc 3ajeA,Im:Y:KlI cmnl CpOAl:LHl\1 pe"UJ~m 6llAO Koje BpC're HAll oOMfII:a, Kopen je HOCITAao; ocuonrror 3WlQClba pe'H1.

nHe-: nNe-am, nnc-ep, I1He-MO, nnc-eu, nHe-MeH Kyh-: Ky1J-a, KyfH1L/a, Kyft-l4wre, Kyfr-HI4

rnee-: mes-e, rnaB-I4L/a, rnaB-YPAa 3y6: 3y6-ap, 3y6-apKd, Hd,a-3y6-HM

OCHOBA

je OlW.j Aeo pexa OA KOI' je TI3-BeACHa neica pea, OCffQSa. CAP[{[[ aa I\UJ\o>e nasoheree lIOBITX pe'llJ. KapCH JI OCHOa}! ce qeCTO IIOAYAapajy. 3a IIMeHIIU:y 3HA-ap 11 ICOPCH.u ocnoaa it 3H.,A-, aAJi[ .aa I'fIVIerm:u.y 3HAapCfQf reopen je 3Ilk,

a OCU()Ba je 3HAap-.

3HIl-ap, 3Hllap-CKI4, nqlJ-3NllarH

eRHK-a, eRHK-ap, CRHKaP-C/(I4, cnHKap-Ka

CY(J)HKCH

cy HACTAHUlJ 3A T130Pb'Y PELJJIl, C,"'PKC aa craapaise 1-l0BllX pe'm, craie yTBeK 1I3a TllOp6elle aCHOBe, ua Kpai)' PC",liJ U MeIbajy joj Srrayelhe.

CiJ/ltK-ap, ClTI1Kap-Ka, C[TI1Kap-CKH KYnyc-aps, Kynyc-HH8, KynYC-Hwre

ap aT an: aso FIn

[lOMOny Cy<pHKcn pe'IH Ao6IIjajy flOBa:;mayellia.

HI'! npa}'lep:

cycpm{c -Hija osrraxaua AeMHlIYTllBe (yMaFbt:HMU.e): Kyn-Hija, C06-Hl.la, nOnT-Hl.la, tnse-nu«, flTi1li-Hqa CYc]:WIKCII -epIlB, -yp,qa, -erHHa 03UaqaBajy ayrsrerrrarnne (yaehanarre) . .HAU pe"LIll ca nnrpAnHM 31Hl"Ltel-heM: Kyh-epIl8, m8B-YPlla~ KYh-erHH8

cyqJHl{CH -ap. -s 'I, - nal.l oaaaxanajy MYIDKapn,a - spruaorra paAfE,e: ClJI1K-ap, co6-ap, nrnli-ap, 3y6-ap; nee-e«, 113a/lt~ -a" > Kon-a,,; CJ1ywa-nal.l. rJ1e,aa-nsl.l, lii1Ta-nal.l cycprn{c -Ka oanaxana )KeRY - npnraona paAH.e: CJ1MKap-K8, 3y6ap-Ka1 nporjJecap-Ka

cyq.HH(C -nHija 0311a"faB-a "pCAMeT 33 nprnease nexe p"3AFbe: 6YUJ/It-nHl.la, t{8'1K8-nHqa, npcKa-nHqa, CycpUKC -HHij8 031:!aI.JaBll. MeCTo HAil: npocropnjy: KOBalj-HHija, n/ltB-Hnl.la, Yl[/itO-HHQa, npao-HHq8.

1vfenY'I'H'M, Cycp:rIKCI'I uajxenrhe lcf1Jcy jeAHQ3HR'dHrr. Ha npJ1Mep pena ca CY¢UKCOi\'1 - alia ,\fOTY Aa fiMujy pa3IIa 3Haq:el-bU:

!l030B-a'la - Bpera nuha, rnyn-all.a - )l(eHCKa oc06a) KpaCT-a'la - Bpera JKa6e.

C'ycplfl\ce Tpe6a pa3AUKOBaTIJ OA .iracrasaxa sa 06AJiJK (rpaMaTI1'cU{llX naCTaOOKa). rpaMUTW'!X.f! rracramru O:lHa~[agajy rrpOMCHY 06MIR'a jCAffe peq:rr: nottt-s, nom-s, a cyqnn;:CM Y'{eCTDyjy y I'pl)el-h)' J-IOBe peq:n: nont-scr, !lOnT-H~a.

HACTABIJ,11 3A OEAIiIK

{fP/ul,1J\T.I1l..fIG1 HACrt\BUJ1) CA)'We sa HCKa3MBftJ-be proA1flHTllX rpasrarrrsxnx o6AHKa jeJ\Jle pe<rn. dR'1 ne l\len,ajy rseno 31IaQClbe rra saro (it He yqecmyjy y T.Bop61I pe<.rrr.

Kl-bJllr-a, KI-bUr-OM, Kl-bUr-e,

lien-a, nen-o, nen-n«,

rOBopM-TH, rOBopU-MO, fOBOpl1-na

cy OHH Ael\OBH PCYJI ItOi~l croje HcnpeA rncpfieae ocrroue.

nperp48TI-!

He-4oBeK, npa-WYM8, npa-Ae.a8, l'o-rpa,lll1TI1, '!o-rOBOpl1n1, nOR-MerHYTM, H3-rOBOpI1T11, npo-sonet»,

..

nOrp48r14

HS OA npe rrpo c

nPEfPlIKCI1

Ii HETBOPBEHE

ITo CBOM cacraey (~op6n:) peqg Mory 6HTH:

(npocre, O'CHOBHe, HeH3BeAene) cy one pel.ffI «oje HlTey nacraxe 0/\ nexrrx Apyrnx pequ. 360r 'rora F-bHX ne MO}[{CMO Ael\HTlil ua MeIbe i\CAOBe KOllI .P.lMJl.jy ncico srraxen,e.

nac,AdH,3y6,cMH,ja, TM,nnaB,Ao6ap, perm, MnM, ABa, net, OA, 143, ne, HH

CYi OBe peqJil nacra.ve [(oM6l:UlauujoM TBOp6clIIIX eAeMCHaTa nojsohy L1CKor TlOcTymHI. sa TROPSy pe=nr.

3y6ap, CMH4I1n, npeIJo6ap,

nopeI'm, AaHry6I4TH, Kl1wo6pBH

OCf-IOBHl1 nOCTYIlUH TBOPBE PE1ll1

CY((J 11 KCAIlllJA

jc rpahea,e pC"ln AOAarmIhCM cy<p.m(Ca aa Tl:lOp6cHY oellony pexa. pI16-ap, nnc-su, YI-II1-Ten.,

I1pB-apa, nl1B-apit WlbYHK-apa,

TIPE<lJllKCAIlH}A

nO-Be17I1K, O-ManeHI Ha-rnYBI npe-mrcaTM, H3-r080pI1TI1, 1I0-CrSBI1T11, He-40BeK, npa-WYMa, npeA-::lHaK

CAArAlbE

je rpaherse CAQ)](Cau){_ pe"tHf - CAO)KeHlIua, cnajalheM Ascj}' IlfAI'l Bl'I1Ue peQI2l:

HAll JbHX.OBHX 1"130p6eaH:l!: ocnona. a3:,vte1'Jy np130r IT Apyr6r ,,\eAa C,\Q)KemH,J.C naj=ernhe ce naAa311 crrojrm BOKaA -0:

CH1XOTBOpau, BOAOna,ll, PI160flOBaQ, mYBOHeM.

CI\O)!{CJJHUC Mory 6121:Tl1 fI 6e3 CITOjHQ] ""BQlHl-Aa: '-IYBap-Kyna, AYBSH-Keca, AaH-ry6MTItt.

~ nOAYCAO>KEHVIUF

ce rrrnny ca upTJm;OM. Hacrajy azo rrpUA.HKOM cxaraiea /\,ae l:J.e't.fl.l ofie 3~iA.p:rKe csoj axrrerra'r. Tlpsn Aca rrOAYCAQ)[(emme ce ne Melba no UaAC>KUMa.

BMlleo-peKOPAep; ABa Bi1Aeo-peKop,aepa KI1HO-Cafla; Y Kl1ffO-CaflJ1

TO(1-mICra; Ha TOn-fll1CraMS

KOMEHHOBAHA'TBOPEA

a) npeqUi[](:caAHo-cyqnm::caAHa rnopfia rracraje nOCTymW.M ITCTOBPCI\'lCUC upeqlJifl\Cllur'lje rr cycp~rltear~Hie: AO-BPBT-BK, npe"rpaA-BK,

6) CAO);KeHo-cy4>l'I.KCaAHa nmp6a aacra]e acroupcMcHUM AeAOBa.FbCM cAa.ran,a n eyq:l1fH:ca I ~jj je: PVK-O-lby6-BLt, Ol{-e-BI1A-BQ, QPB€H-nep-KB, 3f10-nBMrl1-flO.

TBOPBA llPETBAP.AlhEM

uacrajc KaAa jeAIIa llPCTa pe'qIJrrpeAa.:m Y APyry· Eln Taj na"LUH. aexe HMCH.ll,Ile rracrajy OA npJiACBa: Mfla,aa (y :n-raqeEDY rreaecra) /\o6Idjer~a [e rrORMBIllILfaBalbeM rrpJrlAena Mfla,4, -e, -0;

l'I FII."J(II rrpHA~BH rracrajy OA rAaTOAa:

ceernene (peK11aNa) -l\o6njeno 01\ rwaroxcknr npltAOra caxsunser, 060flenl1 (lbYI1I1) - Ao6njclID OA paz.nor rxaroxcxor nplIAeBa, n08e3aHe (Kfbl1re) - Ao6rrjerro OA Tpnfmr rxaroxcaor npnaeaa.

3HAllEHtCKIf oARoell H3ME1)Y PEtUI ClflfOHllMH, XOMOHHMH, AHTOHlIMll

PC"'UI Mory Aa cryrrajy Y pa3HOBpCHC OAIIoce_ Flocroje:

CHHOHI1MM

- TO cy PC'IH «oje t'f).mjy Hero HAn ueoraa CAU'HfO 3aa"lelbC.

xpa6ap - 0.4S8JK8H, Xlla.aaH - Jle,o.eH, .aOMOBUHa - oTal,1614H8, /jal< - Y4eHI4K, Tp4aT14 - jYPMTl1, MrpaTl1 - nnecanl

XOMOHHMH

- TO cy pe'J(l Koje liMajy IICTU I'AaC(9I3JIll CJ(AOJl a pa3AI>]H[LTa arra-rersa.

Koca - BllaCI4 Ha masM 11" «ocs - opyf)e KOjl4M ce KOOI

60p - BpCTa I.IpHOrOpl4L1HOr .4psera II 60p - xeMl1jcKM eJlBMeH8r

I1crynl4TI4 - H8L1I1HMTl1 ryn'1M II I4crynl1TI4 - 143i1fm 143 KB/{Bor pe,o.a, opraHl138l.ll1je

AHTOHllMH

- '1"0 cy pe"I.l1 ({Die Huajy cyup0'l'Ha 3HaYel:ba.

I..jpH - 6eo, CMe11l8H - ry}l{BH, SI1COK - H1138K, npl1j8Telb - Henpl1jarelb, .4aH - uon,

.401'J14 - OTl1nM, ceeTY! - yeTaTl1, Kynl4TlA - np0.48T11

DOAsyu:rr aaxrerrarre Y cAeAenHM peqemm;aMa II OApeAMTe KOjOj npCTI1 nparrasajy,

1. CBaKO HeK npoHa1je ceote napa.

2. HI1KO HeK8 ce He nOMepa.

3. Kora HeMa 6e3 H>era ce MOJKe.

4. Ko je .4owao?

1. __

2. ___

3. __

4. ___

norne,qaj oBaj OKe8H, rOCnOAI1He npo¢ecope, 3ap Hl1je «so }f(I1B? J1 OH I1Ma cBoje rHeBOBe 11 cBoje HeJKHOCTI1, lY"Ieje cnseeo, «so 11 MI1, a eBO ra rAe ce ca.4 6YAI1 nocne npocnasaHe Holil1. 3aHI1Mlbl1BO je nasna« Kperafbe neroeo: OpraH113HMa. OH I1Ma nync, aprepl1je, cBoja rp4efba, M notnvno AajeM npaBo OHOMe KOjt1 je Y fbeMY OTKPl10 npaBI1 KPSOTOK, xeo WTO je KpSOTOK )l(MBOTl1H>e.

OBa] - IIOKa3Ha 3aMemm;a

Ao:rrprn cxexehe pe"L1emr:o:e OAPl'f'{HHI\1 3aMemm;aMa HMKO, HI1WTa y OAroBapajyneM 06Al1Kj\ I(OpHCTetm: rrpeAAor Ji3 3arpaAe.

- ,llaHac HI1 3a Kora HueaM ry. (3a)

- HeMoj MI1 rOBopMTH. (0)

- Ja ce Ha re6e He lbyrl1M. (36or)

- HI1CMO ce cnoxnn». (y)

" AHa Hl1je Morna .4a p83rosapa. (ca)

- fvlM ce He cBa1jaMO. (oso)

- HJ1CaM .406nfla nOKIIOH. (0.4)

Harramn CAOBffi\4a CAeAene 6pojeBe:

4 11. _

14 500

18 600

60 123. _

72 964

Tlpenanra rrpaaaxno cxexehe pe-qeHIID:e:

CBaKM Y4eHMK Mapa Aa 4yaa /-berOBe CTBapM.

Ja fly nonet» MOjy Top6y, a TI1 nOHeCM rBojy.

811 HI1CTe ypaAMfll1 Bawe AOMane 3aAaTKe, a MM Hawe jecMo.

Hefly Aa paaroBapaM ca HI1KJ1M.

OA HI1KOra HHcaM .a06t1na 4eCTl1TKY ss po!jeH.aaH.

Hananra Ra 1:pH Pa3A1PH1Ta rra-raaa AaIYM cnor _pol)ellia.

1.

------------------------------

2. _

3. ___

11s cAeAerm;x peqeI-lllu;a nperr.l'nmr 6pojeBe H oApe,<.\PI KOjOj BpCTF1 rrpllTIaAajy.

MapKo je AD caAa Mwao Ha TeKMI14el-be 113 MaTBMaTMKe net nyra. Ha CBOM neTOM TaKMI14el-bY 6140 je npBI1 ~ OCBOjl10 jeAaH nexap 11 jeAHY Kfbl1ry. ,4pyra je 61111a Maja, l-beroBa APyrapMI.ja 1133rpaAe, B rpefle MecTO cy no,aenl1fl14 .aBoje y4eHI1KB 113 wecror pa3peAa. Tpoje l-berOBI1X Haj6o/bl1x APyrapa cy My 4eCTMTafll1, a pO,llJ1TelbH M nerose .aBe cectpe cy My KO.a Kylie HanpaBMfll1 nen AOl.{eK.

nET - OCHOBIm 6poj

[lOTIY.HII Ta6eAY TaKO Aa rra npa3JIO MeCTO YIIlIDIern OAI'OBapajyoa Rl'.(A saaaror rxaroxa,

HCCBpmCt]J{ tneust»

CBpmenn nomenst»

I./I1TaTI1

pa3MI1Cfll1T11

----1-----~ ---------

n eli 11

CKOl./l1TI1

---------

_ p_~,4I1~TI1 _

cnaaaTl1

---1-----

naCTI1

«vnst»

,aotll1

---------~--------

---~-I-~ --

CMBTYI

----

nerrpexasrrn r saro "'-ft

nO:BpaTHII TAaI'OA 1:

Ynama cxenehe I'AarOAe y oz.rouapajyha MeCTa y Ta6cl').H:

nl1caTl1) ce1'1I1, lie rem, rpy,aBBm ce, CBI1PBTM) CK04MTI1J HaMpro,4l4Tl1 ce, xo,aaTM, noca,aI4T14, escnntet», cMejam ce, cnBaB111, CaH>BTI1, o6ylil1 ce, BOAI1TI4, 4Y,4I4Tl4 ce, IJPXTam.

c s "- I
~'I-
IIHcaTH
- -


l.o
- - ---
--
- -
" ~
,- -, ~ ~ .~ I Kojoj rpyma IIoBpaTHHX rAaroAa rrpnnaaajy cAeAenn TAarON!: YMI1TM ce, 3aMI1Cfl14TM ce, HBIbYTl1TM ce, cnpl1jarelbl1TI1 ce, BBH4arl1 ce, o6ylil1 CBJ HaBl1hfif ce, HacMejam ce, nOlleWBm ce, noryl'll1 ceo

npaB~rrO~paTHH:~Y_M_I1_TI1 __ Ce~}~ ___

nenpaBH IIoBpaTKl1:

------------------ __ ---------------------------------------

y3~aMHOrrOBpaTHH: ___

H3 G.A:eAdier TeKCra H3A~Qj npocre Ii CAO)l{eHe rAaI'OACKe 06tWKe.

Oner BaraKI1 3aKYL/8 Ha np030PI a ,lIe'-JaK Deem BprornaBl1l.W 11 cpue noue eHa)f(HO Aa MY flyna, jep je TO 3By4aflo torcea Kao Aa fie M3rOBOpl1TI1 Haj38A npaBY pe!.!. "Ja cs« Te6J1l1cnpl14aO wra caM cse BI1AeO - oe« Ae4aK. -l1cnpl14aj CaA TI1 MeHM WTa el1 TI1 ,lIO)l(MBeo.

npocr

CAO)KeHIf

--------------- -

]

113 cAeAcner Te1(CTa H3ABOj ~fI'fl1"e 11 HCAlI"IHC rAarOACKe o6.Alme.

Ka,lfa pO,lli1TeJbl1 Haj3aA OAowe, Ae48K je erojerll1 Kpaj epet» 11 rJ1e,lJajYfll1 38 fMMa MI1Cfll10 KaKO cy ra YXB8T111111 Y KlIonKY .• Ca,a OHI11111Kyjy WTO ey Me TaKO y,aeCi1f1i1 ,lla He "wry ,auflM maay c KftMre ,aoKfle ttu; ce OHM He BpaTe - nOMI1Cf1110 je.

j\PrfHM------------------------------------------------------------------

rl~~ __

I10rrYHll IIpa.3Ha srecra y Ta6Ci\R TAarOAHl\fa y 3aAaTOM 06AHKy.

I1U HI-llrrkIB rrpe3eH'I' nep CKaT yryp
-
I1fll1 M,aeM muso cs« 11l'1I1l'1y
-- - - - --
Ce,lJeo caM -- - - -
113f1a311M
-~ - ----
-- ,_- - -- --- - - nOMaraliy
- wanyrarn - - ---_-
- - .!!.paflaM - - - --
cesso caM
- ------ - -
\.. ..)
_-. .> _ .~ ~ .-..- ,--~ .. --:- Ilpoaaba fMlTOAe y CAeACne\I TCl;(C1Y H f1a:BeA,1{ Y .KOM cy fAafOACKOM 06AI1KY, Al'1L(f. POAY FI 6pojy.

TpojaHl../11 cy ce I1cnpeA Axwleja GKJlOHI1J1t1' y rpeA, CaMO XeKTOp OCTaAe I1CnpM CkejcKl1x spara, Y3aJlYA ra ca 3J1AItIHe I7peKJIMif,Bxy oraLj 14 MajKa A8 ce YKflOHM Kat! 6YAe yrne.aao AXffJleja.

CKAOllilAM cy ce - neprpexar, 3.A. MH. M.p,

TeKC"f us npCTXOAHe Belli6e 1;IIIJIFlllLW rase Aa CBe TAarOAe npefiannnr y cazanrtse 6peMe - npe3eHT.

Hasexene TlI.arOAe ynJIII11'[ na OAfosapajyne MeCTO soxehn pa"'01Ha 0 ffiJIXOBOM 06Affi<y:

HanMcany, norpl/ao cs«, I1CeLj#, yrne,lJ,aX, cnaSBM, 6Yt/eM DMcana, l/Mraxy, 6MX pat/MO, 0140 caM npeCKOl/MO, Hnl1l'ly; norp'-laX, 3HaM, pY'lBnl1 cy. npe3elf'r: Cna8C1.M ...

aopHCT: rrepcbexar: :mvurcpcpCKaT:

IIAYCKBaMIIepcpeKaT:

cPyryp I: cpyryp II:

HMIICpaT,HB: rrOTeUUUjRA:

I13ABOj eHKAHT~Ke 06i\HKC nosrohrrax TARrOAa ru cAeAc:Dnx pC'IeHlJo;a. 1 . )8 caM re '1e1{80 HB KI1WI1.l10K el4 m CBAeo y ronnoj ro6M.

2. PenM fly ear.1O reOJ1 /(,0 cy OHM.

3. vee« eM 6110 ,lJ,06ap npeMa MeHI1 na new seto tl0611T11 jetjaH nen nOKJIOH. 1.

---------------------------

2. _

3 .. _

. Y KOM rAarOACKOM 06AHKy cy cAeAenw rwaroxa: HacMejaBwM cs, cMejyl'm ce, H8cMej,!H, H8cMejao, HacMejam ce, rp'-lafl8, rp'-larM, rpl/enl1, nperp'-laH, nperp4aBWI1, nonYft>eH, penM, Mrpajytlf1, neK80, H8l./praH) nncet», H8nl1e8SlIJJ1, BI1Aeo .. e84enM) o TI1waSWI1.

HH¢~rHB __

paAHH :rAaTOACKlI npl1Ae.B _

'rprrmI m31'OACKR rrpaxes _

rA'JTOACKH npHAor C3A3UI.E:bH _

r AarOACKH lIpPIAOr npOIIlAll _

Hanrrrrrrr xaxo oz, liaBeACIDIX rxarcxa fAaCH 06AIlK npeaerrra (1. i\WJ;e jeAIDIDe), H:MTIepa:J'Hna (2. A11JJ;e jeAHHBe) H l'AarOACl{OT rrprrAora cazcamrser.

cneeet«

uietst«

Maxam

CMnaTM

npesent

I HarUIITIYJ KaKO rAacH'rpTIHTI fAarOACKll rrpaAeB rwaroxa:

)'He"J'.H , npID·:I(~Tn , OAReTH _

Cacrann peqem:.me Y KojHtVfa henr J'fCKOpnCTPrtH TAarOAe y BaBe,t\eHllM 06AJ1IJ;I1l'vla: l./UTaTl1, palll1o, 3a6pMHYTJ C/lyw8jyflM, nomeaemu».

1. _

2. ___

3. ___

4. _

5. ___

Harrarrra cAeAene rxaroxe y 0Aplfl_FJOM 06A.HKY:

C/"eM - __

MM~UM- )

BOfll1M - -'

3HaM - _

xofW -

cnaa8M - _

118T14M - _

YMeM -

DuweM - _

3aOKpYJlill peLl soja He rrpanaxa CK)'ITy:

11, 8nM, jao, HI1, '114M, Hero, aKO, na

Flponabnre Y CAeAeheM TeKCTY aerrpOMel-Ifol'IBe pe-qI,f FI rranrmra-re Kojoj BpCTl'I npmraAajy.

BeOMa BenMKU nMTOMM rycaH KOjl4 je 6P30 noneteo Y APYWTBY AI4BIbMX rycaK8 6V1o je BPflO nOHOcaH jep je »oteo ,liB n8T14 raMo-aMO HaA JY}I(HOM paBHI4L/OM M3f.1eljy AI4BIbI1X rvces» 14 Aa J6V1ja Wdl1Y ca nl1TOMI1M nTI1L/aMa.

BaOMa - npHAor

BFEME

HN:I11I1

KOAJJ1:I.HRV -1---

Y3POK

T10rrYRH npasrra MeCTa y Ta6eAH cACACnI{M rrpUA03IIMa: 6P301 3aTOI nenc, TYAal 0p,MiJX/ oeYAa, nBKO, cnopo, HeKaAB, TaMO, Ben, neno, jowl 360r tote, OBonI1KO, 6n113Y, nvno, ABHac.

nPllA0311

l-

I CtvIHCAf.l no ABe pe"leHY.lIJ;e Y Kojmm he ann rrpeAAor 03Ha'l:[aBaTn pa3i\.H"IHTe ON-IDce . .vIcKOPl1CTll npeMOl'c: npe,l/, AD, y, 113.

,4owao je npeA 30PY. LfeKaliy Te npeA WKonOM.

Koje cy OA cAeAel:mx pexa aersopficne - npocTe, a xoje cy rsopfieae?

nYTOB81-b€, nYTHMK} nyT, nyrap, nyroB8m, ayronyr; HonHI1, Hon, HOnI1TI1, HOnHI1K, Hono61:mja; PYKaBl1l./a, pyt.fKa PYlJHI1, PYK8, PYKOTBOpl1Ha, pyt.fJ11./8, pYKolby6al./.

rrersopfieae - npocl'e: _

TBop6eHe: ___

Hammm [uTO BHIIIe HUBlIX pe-er AObHjeI-IPIX pa3Jllil'1l'[THM TBop6emIM rroCTYJTI.J;JTh.1a oz, pel:fM 3BOHO. 3BOHO,3BOHap,

HanHIIL.a liITO BIIllIe rAaroAa AOAallaIbeM npecpJ?IKCa HR rAat"OA 111'111.

I1nM

nyr-

oaK -

I TIpOHa$l1 pe~ ca flCTIDvll1Jill CAHqRfdM 3Ha-qeIbeM (canorraxre).

6p3 - jaK - n8MeT8H - Beceo -

~~--------

BpT -

KOfb -

rOBOpJ1TI1 -

nOKnOHI1TM -

KYl./KaTI1 -

I1CKOPIICTH peL[]l cero, cKynl Kpaj) Ayr8 Y ITO ABe peqeIfHlJ;e y KOjJl].ta he HMam Pa3AlT9:IITO 3HaQeIhe..

Ceno ie 4aneKO.

,llere ie ceno.

IIpoHa1')f1 peqrr cynpoTHor ~Haqelba- aH'rQ.I-HIM:e.

CBeTnOCT - P,_:a.LI=-:_o_cr_- ~

BMCOK - C:Ip::..::e~fl.::.;aH,,--- ~

npMjareJb -

cecm -

Y pe=terrarra vrrorpefia 3Mary peq xao IIpHAOr 11 xao npHAeR.

Cnopo -+ Cnapa MAe ,nap" ny)/(.

/lo6po ---+ _

Mano ---+

neno --+ _

If

eoy

Penerorua je Aeo TeKCT3 1.t....U1 roaopa xoja caA,p)l(H rAa('OA y tUJqHOM rAarOACKOM 06AKKY·

rA3BFm l!tA3f{OBHpeqeFlln.r;e cy CYEJEKA'J' H I1PEAFIKAT.

3 aBHC[Ui 'lAaIJOBH pe~IeHIIIJ;e cy ATPllBYT HAll 03lIllllJ A (oApeA6e llMeaIJ:U,e), OBJEKAT (aorryaa rAarOAa) H IIPHAOllllm OAPEABE (OApeA6eTMu'OAa) aa BPCMC, MecTO, Ha"ll£H,. y'3pOK, :u;t:I.Ib (HQ.Mepy) H srepy,

Pesa y pe-qe~ HMajy CPyma:I.Hjy peQelm:qICl1':¥ 'tJAaHOBa. To je carrraxca=cea ¢ym(J(Oja peqH.

3anHCHH

q,yEucr~je peQcoI1"llHKx 'lA3HOna

ArpM6YT Arro:mu;Hja 06jCK3T TIpI1AoIIIKe oApeA6e

Cy6jcKaT

Aon:yna I'AarOAa

OApeA6e rA~U"OA3

• •

" • ..

It

...

ti'l J_,

TAABHll PEQEInfqJfl11lAAHOBM

•••••• ~!II. •

........ ~~ .

• •

. ~ .

• • • • • • •

11- •••

Cy6jcKaT oanaaana 0 KOM.e lIAH 0 qCMY ce y peqCHlIn:H rOBopn.

Cy6jCKTOM ce 03HaQaBa npnraxan paAIbC, HOCHAan; CTaI-b3, Y3POQUllK 36HBafba, ()AHOCHO OHO "lJCMY CC npCAHKaTOM rrenrro npmracyje,

. .. . ~. .. . _. ... .~. ..

YIIHTeJbHJ,fa npemBAa 3B,4aTKe. nepa je pa:a6J1o np030p nottton. flell je DKOBao peKy.

KIbHra je fTaIJa ea crone. M'fnHJ,fH je neno y WKOflJ1.

<Pyl-l «mrjy cy6jeKra Hajqemhe ocruapyjy IlMeUfJ nc n 1'l.i\HWU9 KC saesemrue, 1fMeIIl1qKa CllHTIU'M~1 HAIl WtpaAei\HJlJ pe'-!eJUf"lIll'l. 9MLJIOllfL

~aHjenen.

OH je .ao6ap Y4eHI1K.

HeleH crapHjH J&Ylln cy cenen« HB /(flynn. MaMa, TaTa H ja l1.aeMo Ha netoeene. Mawa H TaMapa cy .ao6pe ,apyrapl1l..le.

Y ¢SHKnt:t.iH cy6jewrll Mor~' ce, OCUJ','l flMtHlr"IKllX, ncjaerrra u Apyre spcre pe"ITl.

TpllaTH je 3,apaBO.

tier je MOj coene« 6poj. H je Be3HI1I('

rpaMaTH"IK1'f cy6jexaT

je ),llel( Y HOMl'IHa'{HBy.

MOMa ce I1rpa. YlinrelbHlla 4J1Ta. KHwa na.aa.

AOl'Jf'IKH cyfijeicar

je y reHHTHBy, Aanmy ITAI1 y aKY3aTliBy.

re a, HeMa MOMe. (MoMa Hl1je .,-y.) ",aT. Mem, ce cnese. (Ja ce« nocnen.) ax. AH}' je ctpe». (AHa ocete apex.)

.~ ••••••••••••••• ~ ••• ~ ••• ~s •••••• m ••••••••••• 5 •••• ~ ••••••••••••••• 11

IIpeAHKaT je nerrrpasma qAaH peqemm;e. OH rcaayje HemTO 0 cyfijexry. : MO)lCe 6RTH fAarOaCKH H nMeRCKR •

..

.........

..

rAarOACKM npeAHKaT

jc D\arOA Y A}fqHOM I'A3I'OACKOM 06'AHKY. HH~L'vle ce cy6icK'ry rrpauxcyje aexa ptlA1M1, CTlIFbe MAl'.! 36I,IBaJ;he.

Maja'lHTa.

I1CniH8 yeeK no6eOyje. na,qa cner.

HMeUCKH upeARKaT

cc cacroja OA ABa AeAa. To cr I'AarOACKD Ii: HMeHCKH Aeo. rAaTOACKU Aeo npexmcara [e rrosrohna I'AarOA JEeAM - EiHTII Y AHG:HOM rAa.r(JACKOM 06AffKY. On 031-Ja'faBa A1JJJ,e xoje Bpmll j'AaroACl\Y paAIby.

HMeHcKH Aeo npexaxara ~miKe 6I:lTIl6.UAO xoja UMeHCKa pe-, (HMeHTIu;a, 37LMeHHUfl, IIpHAeB, 6poj) UAll CJtH'T'an1a ca IIMeHCKOM pet.Ijy,11 orr oauaxana cHA!»Kaj HMeHCKor rrpe;:.\I1Kwra.

a) rrpunrrcyic c y5jeKT)1 m:K)' ocofll1 EJ y: AHa je nene: HAl'J

6) JJ/\erITJi;[{j:H1Ky;e cy6jeK::l:r: AHa je Bacrrl1T84l1ua.

MapKO je flaK. AdH he 611TI1 nen. JacHa je ,qo6pa YlleHH:qa.

r AarOACKH npeAJ'fKaT = r,.\ a r(),\ y 1\ n 9J 101\1 I',I\HrOACKOM OO!\ 11'K)' MapKo PY'Ia.

Hl\oreHCKH rrpeAKKaT = novohnn r!\~IOI\. + llMtHCK:l peq

MapKO je rna,qaH.

II:\leHCh.·"U rrpe;l,I1'KaT

~__;_---I----

CAM

OAA1ILI;\1 L ,i\OEAP. nPBl1.

TAJ.

cy6jeKuT cy6jeK~n'
I ,I\arOACKI1 UpeAllK;;JT_
Ja J 1 i\ 14 8/\1\1. Ja
Tn llAHA11]. Tn
pASM Hill /"0/\. On
OJ:) C1'I

1.lal'f1!1.C]{1J At:o rrpcau ({aTa

rrMelJC~H ACO llpe,\rrJ{aTli

IIPEAHKAT

BeCHa 'I",ra KH:>ldry. OTa~ je Y3eo cBoje KIbY4eBe.

Cyrpa fleMo "'fI" y 6J10CKOn,

npOCT

- cacrojn ce OA jel-\HOr rMUO a Y AJ[qUOM fAaroA.CKoM 06i\JIKY.

CAO~KEH

- cacroja ce OA ABa, IIOl-Jel(aA H OA TpH l'AarOMt. Y C\OIKCHOM npesrreary I I pHIl rMlfOA nesta rrorrryrro g~,raqClhe. TaK&11 cy tAaroAB MohJ1, XTeTIA" >KeJ1eTlA, Mopam, Ofe,IA, f1Q4eTM, npecraTlA, HaCTaBI1TI4, 3aBpWJ1T11. OIU'! i'paiKe jom HeKR TAaf'OA Ml 6u jTIO'IUylHfM,r cso]e suanea.e. AKO Ka}iI'eMo cavo - Ja Mory. peseanna he ITaM 6rr'1'H rrejacrra II l\mpahervro

Aa je i\OrryHJ1MO joru BeKJ1M rAarOI\OM Al16H l'L\1aAa rro1:OYuo 31Ia-Qel-f,e, Hllp. -]a Mory,qa nOKywaM Jla o,qrOBOpJ1M ne TO f1I1Tafbe.

)8 MOry ,qa CKO'lHM BJ1COKO. MJ1fba >KenH ,qa ,qo6Hje 6ap6J1KY. Berap je npecrao ,qa Rysa.

MopatJere ,l/o6po pa3MHcn",rH npe Hero WTO O,ljrOBOpJ1Te. }/(eneo cs« Ita nOI.(HeM Ita rpeHHpaM cfJYI:j6an.

Cy6jeKaT :::: C I lpez mca: :::: n Pe'-leUHIJ,a ::: P

p:::c + n Mapxo pyqa.

p= II I?Y"'Ia.

110M. jel\n. 3.A.jeAll. IJPC3.

I1aKu cy rAam·fA peqeIIJTLIlJII "IA31IOBlcl, CVBJRKA1' H TIllEA1'lKi\T MOly usocrarn II::! pe-renrrne. Pa3M1KyjeM'O Tpn -rrrrra 'l'3KBUX pel.fel:ljlIl,a:

PElffilrnUE CA HEI1CKA3AHHM CY.BJEKTOM

cy one pe-qeIIIIUc Y KOjUl\1U cy6jeKal' nrrje rrctcaaarr, aAJI MQ)-J.(evlQ Aa ra oApeAITMO na OCHOB)' rrpet\IIKll'Ta Kojn' CTojJiI Y APf'U·[O.M ['l\aTOi'l.CKOM o6Army L'f 1-13. OCHOBY Cy6jCKT3 [13 upeTXUAHe peqeHpro;e.

A ' < OHa calla py4a, (JrlcKa33H cy6jeI\a'f)

ue je ,aowna 113 lliKone. .

Ca,aa pY4a, (HeHcKR3aJ:l cyfijeaar)

" < OHa Me HI1Ka,aa He rp,lIM, (J 1cK33aH cy6jeKa'r) Mo)a MaMa)e O!lare HapaBI1. HI1Ka,aa Me He rp,aJ1, (HCl-fCKaa2.H cy6jeJ{aT)

, < OHH he ce TaMO neno npOBeCTJ1. (J:IcJ(a33n cy6jeKR1.]

Cyrpa ljaL{# Kpefly Ha eKCKyp3I1JY, TaMO he ee neno npoBecTM. (Hencxasarr cy6jeKaT)

PElffiHl1UE BE3 CYBJEKT A - BE3AWlHE, (Jt.(MITEPCOHAAHE)

cy OHe pC"IeHUn;e y ](ojuMa [e npC/\,TI1"aT y 3,-A.jcM-llJl!e CpeALh€ra poxa, aim ce y rAarOI\(J{OM OGMI "1' Pll.'3,urKyje poA" Y npeAJII<tl'l'y cy Ilnj""fcmhe [MlrOAlI 3511~alba Koj~ra C£1: o3H,p-nwajy uese IIp]tpOAHC nojaae ~JAfl RTM()cq>epcKu cran,a )'3 ltoje rte :l.lO(l{e Aa ce jam'! Cy6jCKRT.

i:-laj60}OH 'rec r sa I Iposepy Aa ,\Ii [e HeKl!. petlelHlqa CTBaptIO beaAI<lqUU ieca e Ml je npefiammo y ncprpexar' iep ce y upe3ellTy HAM y rjlyTypy He pU3AHKyje POA [AaroACl<or 06AlllK:1. Al(O [c rrpexrncar '5' neprpeJ<'ry 3.,\.jeAIl, y CpCAJI,e~1 pOAy n ,HCMR cy6jcw1a O.HL\a [c TO OC3AJI'fWI pC'fellIJ1(U.

pe'1elWl.(a ca tlellCK(l39,nm'T

Cy6jCK1'OM

Upe3. rreprh

fpMI1. toneo je.

Cess. CeBana je.

CBl1ne. CBI1TaO je,

llpeg, (pMYl. Cees. CBYlne.

ncp(IJ· rpMenoje. Cessno je. CBI1Tano je.

(pOM rpMJ1. MYfba cess. ,llaH CBl1ne,

Ilocroje I~ Apy-rT! runoua 6e3i\lJ '1UUX pe<reHllqil y KO}IP-ICl ce C10APUS},.'vIf!Ba An Cy6tCKflT npC::ACJ'alltoajy k}'Akl (cnu l""yAII, neKfI'\,Yil,''', Helm),

3Ha ce u« ie 3eMfba oKpyrna, (lby,aM 3Hajy.) Ko,4 HaC ce 80311 ,4eCHOM CTpaHOM, (lby,aJ1 B03e,)

Tpe6ano je pehl1 KO je pa36110 np030p, (HeKO je Tpe6ao,4a «ese.)

PElffiHMll:E CA HEMCKA3AHlIM TIPEAHKATOM HErrOTTIYHE(~TllqHE)PEqE~

---~

cy pC"IcrIPIlJ,e y KO)H\1a HpeAHKaT rHlje HCK,l.3aH 3aTO urro ce Bflt\U IiI rrozpaayueaa H3 npe'TX{)AHC pe'1eIIllI(C HI\ IJ H3 KOI-lTeKC ra.

EMlIiTlIT.JT-LC peqeIllll(e crraxajy y npCAIIKlITCJ{C peqeHlflJ:e jep one IIMajy rrpearncrr naxo on lly~e ucxaaarr. TaKBC peq_enaue ce H'ajq_emhc ]<opnCTC y l'OBopr'tOM je3HK), I r y nUB11 HCIUIM HaCAOBil\1:1.

4 JAKA Kft1WA Y HOBOM CA/l,Y PAcnPABA 3A CE/l,AM /l,AHA B07iE notl flE,D;OM

r.a,e 01 6140 jyl/e? HMr,ge.

A WTa new,gaHac? Hl1wTa.

A 3awTO? 3aTo.

JecM fll1 TI1 .a,06po? KaKBJ4.

A WTO?

Ma 6e3 sese. 360r ryf1e.

3ABlICHH PE~HI11lHII 1IAAHOBH

oojel(aT

rAarOACIUf Aun)'11e U o,'>.peA6e

arrosarmja

<1f:~ IJ !

~ ~ - .......•.......•...................... ~.~ ~ .

• •

06jeKaT je 06aBe3Ha Aonyna rrpeaaarcax rAarOA3. Ou TpIIH paAlPY 03HaQeHY rAarOAOM y rrpeanreary,

• • •

rrpeAa3WI + ofijesar I'AarOA

upeAa3IDi + o6jeKaT TAaI'OA

r

AHa je y6pana I ijoer.

• •

••

AHa je yrneaana I !loe1.

\

I

\

,\

,/ ,I

06jeK3T Mo}Ke 6.nT11 rrp3BIf H HeIIpaBfi.

IIpaBlI

(6AJr'"lm) o6jeKaT ie y ar<Y3aTlmy 6C3 npel-\J\ora l1j\pr Y AeOHOM reurrrrmy:

Kynl10 ce« xJ7e6. (aK)'3aTIIB 6e3 fIPt:i\I'l.Ora) KynJ10 caM xne6a, (ACOUIT rel-IWI'I'lS)

CenaM ce llenrtbCTsa. (rCITl;:rTI1B) Pa3fOBapamf CMO 0 nerOBalbY. (xosarua) Mallia je nouom« MBMH. (AaTllB)

Herrpasa (N1A:.II) o6jeKa'J' je onaj ofijercar "oj}1 je y aeKml APYTO,\1 rral-\em,Y OCHM aK)133TElSa 6e3 rrpenxora II/\rr AeOHor rcrrrrrnea:

Yrrorpefia o6ie.wra }'3 npeM13He rll.al'OAe MQ)KC 6nUI Heo6aHe:3ITU U ofiauesrra,

Tlpaau o6jerulT je rreofianeaan sa one IAarOAe KOrl'! I\.WTY Hl\Ut)'u caxio jeA3H o6jeKuT ITa ce useroso srraxerse JlOApa3YMCBa. l la npH:i\olep 1(flA Ka)J{eMO peClelilllty - Ja y411M. l1aKO je: rAarOA ylmTl1 rrpCAa3aH lie vopaxio Aa HCKa)r<ell.tO o6jcKa'r. 1>':13 caxtor r""arOAa ce lIOApasYMeBa Aft je o5jelcacr rrexa ,-\eIHI;I'Ija, nCKO rpaN'IBo. MCTO [e n y pe-rcnmnr: - Ja cenoe». TfOApUY'Ivreua ce Ml je y Iboj o6jeKa1' HelUl lHlcTpYMcnT, SHaMO Aa 1I0CTOjll, axu ne MopaMO All ra NCII!a)f{eMO, on ce r,[QApa3~r;vI.CB'L

MCKfl3fWaJ:be ofijex+a je ofiaeesno sa rAnI OAe ya soje MOMe z.a croja BCMIK 6poj o6ieJ-~a1'a KaO rrrro cy TIl 'P: I'AUJ'OIill: KynuTH (nanTY, LlBefie, KY1'ly, xne6) ocraB/IITI1 (nanTY, K/-bl4ry, MOMKa, wKany), BJ1,liem (npJ1}areJba, tuxte«, ja6YKe).

Y peqeIDIU;II; - Ja ce» yno3Hao. I'l\arQII yno3Ham ne rrpeHocrr nOTIT)'Hy nR~OpI\H1UITiy H 3aTO p~eHIHra BeMa rrOTnYHO 3liaQen,e. Aa 511 61'IA.a PaJYI\,fkllBR, MopaMO ucsasarrr o6jel{!C1T, HITp. - 1a ce« yno3Hao tietpe. 3UR'III ;e\R je rAaroA vtunnst» npeAa3llJf PARrQ!!. Kojlll ofianesao saxreea

"".

riel,ant BRIbe OOICKTa.

I JcKJ] I'AarOAII saxreaajy }'UoTpe6y ABa o6ieraa. To cy 0611 -mo l"MI'O,\ IT t\aHafba. Ibrrx AOHYIbyjy jeMlii rrerrpanu fI jtAan up:lBll o6je.KaT. Hrrp.:

,aana C8M npl1jarelbl1l..ll1 Kl-bl1fY.

[10KJJOHI1J1a caM AHI1 HapYKBuuy.

HerrpaUYl o6jeKa'l' Y,L\RTrmy

+ I1pmHI o6jeKaT y:lKynTlmy

Henpann

,...,.

oojexar

YAanmy

+ opaBI1 o6jeKaT yaKf3anIBY

• • •

••••• ~ •••••••••••• ~ ••••••••••••••••• ~.M ••••••••••••••••• ~ •••••••••• • • • • •

Flpaaonnce oApeA6e cy rAarOACKe oApeA6e. One Ka3yjy BpeMe, MCCTO, rra=nrn, KO~, Mepy lIAH Y3POK Bpme:e:.a paAlbe.

•• ~~ •••••••••• a •• _.~ ••••••••••••••• _

.- -.

______ I~

KOAUKO AYf'O? •

KaA? rAe? 3am'TO? Kaso?
• • 'fI
RaHac csn ycanH 360t TaKMH.,elba Be>K6ao HanopHO
.. ~ 't': .,
rrpMI\Oilll\a n pH AOillKa npHI\OUnm npHAOIilKU
OApCA6a3a uA-peA6a3a OApeA6a 39. OApeA6an
npeMe MeCTO y3pOK Ela'lHn ••••••••••••

ABa caTa.

upn xonrxa oApeA6a sa Mepy BpeMeRa

I1PUAOllKC oApeA6e Cf neofianesna, 3allK!CHH qA~UmBJI peqeB::Hue. Y <pYBKU,.f1jU npHAOLOKe o,\"pe,t-\Qe ;\IQ)Ke 6JITH npHAor (llaHaC, neeo, ynopHo, TaNO), nxrerrana HAll CHHTaTI\1a Y OArosapajytJeM naAe)KY (Ha rpeHMHry, y rpallY, M3a Kyne;JjB8 csts, BeJll1KI1 OJIMOP, WIfOllCKa mp6a').

ilp11AorUKY oApeA6y HajAaKIIIe rrpenoauajcsso axo ce )"3 fAiH'OA Y q?YIIK:qn:jH IIpeAHKaTa nccramr oxroeapajyhe rrrrraa,e. Hrrp.

y IIHTHa pe-q

IIpHMepH

-------

Kaz,a (je Aomao)? Kaso (je Aowao)? li\e (en 6uo)?

KyAa (uAem)? OJ\aKAe (AOM13lIm)?

aa MecTo, npaaan

aa Mepy, KOAH'HfHy KOAIIKO?

aa y3pOI~ 3aIllTo (en AOilIao)?

1l8HaC, oeor !lera, npowne roJjyme, nocne lIaca reWKO, CMrypHI1M KopaKOM, neBajytm

y w/wnl1, KOJj 68Ke, Ha 6a3eHY

Ha rpetll1Hf, KO,a IlPyrapMue, y 0l10CKOn ca netoeeu», 011 KYne, 113 n030pl1Wra

JjBa Merpa, net MI1Hyra, rpM TOHe 360r ma,aI1, M3lby6aBM, 011 cpene

Inllp. ~HI.I !I fl j "~[ L

• ~ .r~Il·.· •• ". ~.IIII\.IIIl""O ••• "' oS •• _ " ••••••••••

~~~~' _' l •

• •

• Cserrarsra je creyn OA ABe HAll anrrre pe'l:H xoje cy o6jeAID:beHe y •

• jeAHY n;eAImy 3HaqeFbeM HAll <PYHKQrrjOM y peqeHWJ;ll. :

.- __ ...;... . •. •.. ~ .... .• • 1M ... Ill.. ~ .:--_

(-~

Y OIJ £TaTMH YUCK IIOCTQj U rAaBHH ~aH J7r 3aBHCHH QAaHOBH CHHTarMe ~ pC'In xo]c croje y3 rARHHy An joj .L\OlI}'He ItIAI1 6MOKe OApeAe srra-reree.

JJowna je nena ,lIeBojKa.

MapKO je ,ao6po .aere,

Bom1M ,ll8 nl1jeM totino MneKO,

3aB:rrCRH '1Ml1:1.

33l>l'IC!UI 'f,\ar-r

['AlIBIHI '1AaH

TAaBIrn

['tUlBHH "IAaH

3aBHcrrII qAan

Y OKBrrpy jeMIe ITIfipe CRtITarMe ':f eTO ce ,\w}[(e uahrr APYJ'R, Y:;Ka currrarsra.

mapa carrrarwa

(y Ipyll KUfJ j u cyflj1.:1tra)

r}K3 0111T<\I'Mli

/1.owfla je

tuisen« 0411jy.

rMlBlIH "lAall ill'upe caurarne

r;\a 131m q AlI.H YiKe caurarve

BeOMB I1HrepecaHTHy

KI-b/i1ry,

film CT1HTanm

mapa CHHTUFMa

(y ct)y lil{llH jl1 t.l5je)('I'a)

rAam-Tli tJ(\_a H yme crurtarue

J'MlIunl "L\aH IJrrrpc crnrrarxrc

Cmrrarae CC AeAe Y SUI:lFICHOCflr npervra rAaBHOM ~lAaIIr rra HMeHR-rKe, ITpHAenCK~, upHAOIIIKe I'[ rAarOACKe.

JJMeHII"fKa carrrarwa

JJMCIIJP'{Ka cmrrarxta

M311JKOne triM je nomonnn«

,apyrapYf/.~a

MHTepeCBHTHY

KfhMry.

fAaBl-HI "q"i\3n npHAenClte CfHITarMe je npHAen. rrpnxeacka cxnrarua

Y,qapaLJ My je HeBepoaaTHO js«.

}Jpyrapl4LJa triM je nOK.flOHMna

BeOt"a

Y:lKa npIIAEI3CKa CJl;HTarMa

lAaBHa pe'f np.H.AOWIW carrrar-sre [e IlpHAOr. npIIAOJllK<L Cl'Url'a.rMa

,ljaH8c CaM ctwne y wKony Heo6M<;HO 6P30,

ri\i!.IlHll 'fAW npHAo.r

f/\aBH3 pe1:f rAarOACKe cmrrarsse je raarus Y HeAII"tJHOM rAarQACKOM 06AIiKY· rMH'OACKa cnrrrarxra

HacraBHMK Hac je norne,aao

nperenl1

0pCTOM.

D\aTOACIUl c r- rm-arwa

60fbe je mopa B03MTM.

l'M1BI-ITI 'fAUH UHCPIfHHTl.W

----~----~~----~~--~--~~~------

ATIHI6yr je HMeHMllKa oApeA6a Roja 03HaQaBa OC06HHY noixa o3E1a"qeHor HMe:EmI{OM y3 xojy CTOjU. OH je 3aBHCHH trAaH lIMeIfl.l1:rKe CIDITaI'Me.

....

-

.. ~.... . .

• •• .JI •••••••• _

I~

rrpaxencrce 3aMeHRqe

nnaso HeBo, jyrsPtba poca, BenHKH napK, HrHBaXSH ,aeL1aK, nneHeHHT L10SeK, Haj60lbH oaK.

HOj npCTeH, osa Kl-bUra, HeKO nete, CBaKH lfoseK, HHK8KaB np06f1BM.

npCTeH OR 3J1ara, KpeNa 3a PYICe, APY.H3 wKMe. npBH pa3pB,4, RPYro necto, rpeha MB,48lba .

. ~ , ~ ~ _ ..•....•.. ~ .

• •

• • HCKa3yje OHO mTO 3H3'lfl1 HMeHl<lI{3.

• ....•....•..•.... ~~

____ -._I~:,

AHa, Moja RPyrapHI.l8, 4061-1118 je neTl1qy 1113 nJ1CMeHor cscteee. Oee 3J1Me naMO 111'111 H8 ,lJ118lfI16ape, nnaHHHY y 6.nH3HHH Balbesa.

.. .. .

BpaHI1Cn8B Hywl1n, Haw Befll!fI(H KOMeRHorpacjJ, H8nflCaO je »AYT06I1orpaqmjy«.

Arrosrrnajy AQ,L\ajeMo ~J,vre}ru[J)1 11' 33TO je y rOllOr)' .H:3~\BajaMo mly:'tOM~ >l y rmcar-t>y 3apC30M. ilOUCIHI.A ie snarrerse arrosmmje ucro ca 311a<telbeM ~rMeJIHue)'3 Kojy croja, ITa T3.Aa NtOiKe Ail: 33..'IH!HH EMCU.IDJ;Y.

Pcacmrua -Ml1l1a nOnOBl1n, Hawa Hosa yll.HrelhHij8, BOIlI111a Hac je jYlfe H8 i13I1er.

MOiKC Aa rAaCFI a - Hawa HOBa Ylll1Tefbl11.j8 Hac je jY4e BOA!1l1a Ha 11311eT. Y Apyroj pe'tfer-rUJJ;Ji[ je arrosmrnja 3aMCIIl1:/,.a IIMemmy.

y cpyHKJwi~L arroanuaje 05H"l.HO je I1Mel-m:u;a fMff HMelllil':IKll nurrarMa.

nerap Cr8HI1n, 8RBOK8r, cTI1raO je AaHac B030M.

H"t>ICHUrra

ner8p Cr8HI1n, Haw .n03HaTH aRBOKar, CTMr80 je AaH8C B030M.

Pe'IeHR ':UHf "IAan013H ce Me!)}' C060M CAa:lKY (KOHrp}'Hpajy):

a) ITO 3Ha'LJelbY - pe'-leHffll:fl - KH>l1ra lIl1TB ,aellaKB. je rpaManp'fKU acnpamra, flAFf je fJeC],'UfCAeHa.

Y pe'qeJ-tnUM - Ae'laK 4MTa KJ-bury. cy6jeKflT Il npeAHKaT ce C/l.ail(Y no CI'IHlCAy, O;~HOCfiQ sna."JeEby. CBn peY:eHl?P-IKH q)\aHOBH Mopajy All ce cAa}1{r no 3HaYIelhY.

€i) ITO rp~r.M:lTH'LJKHM npam"lAHMa - Jlell8K je I.fI1TaJ1a KfbJ4ry. rpaManI'fKl'I jc HencrrpaElHa pexenurra.

Cy6jeKa'I'll rrpeAl1.KaT Mopajy ,L\a ce CAa)I{Y Y 6pojy, AHDY IT POAY·

AKo nonrryjevro upa13HAO 0 rpaManI"J I(OM CAaDuIlY, A06aneIl:f0 HcrrpaBIIy pe"u;F(rruy,4e'lBK]e LfMTBO KIMry.

r.1"U 1iIi, ,~,TIm \It'h~·c IGII~} P[LJ vn )'1)'

I [!1M rr ~~I.II<lLI.lIL

rlflllrrn I jl I~PI!~It:}]Clif!

D ,m DO~tlTIU~k..

llJl.B l\::lTUR~ alFC'y- :ilil' f:.ll i,Ie-. p~'''' e:nTil.1 ... "'- • !~IHrPJm.1

i ooso.l!l~Jl1 U - '\ lilL ~J lei Je-I~ll'" I)"~ m. YIIO'I pt:: - ),,1I;EJ:, c:e: IX~ I.P~;~fl.LII It I h~'1 (1 "'HI 11I114!~

cy6~" ra - BeTali' iHiJi7H M mre.. HMauje )'Jtrl,ll'HD .iWJfiinM Ja:aa'm . fre A'Oh.M cyrp& CG l.IE'roSOftoa.

l'I1'!II.'!/tld,CKdI a.e.. ]P AI K • Mf)fJ{«j j~,~JI!.

Y nfJipca,De1Hn'li 'KoUC1·P),l..a.- jlt'l_H'" ,ol'IHa' je ~H:.r,i ..... ~ N.HiJ"l,I~

Jle_ lllJ 'PUre! re.. .3aumi' ,lila', \I$Jf,..E!, Ra' o;rYJWw?

1 r 15':rpJ tL' :uC'rilMI .!lJlII I " I II [oJ,I, :~ 'I! I nC.L I b C ~.~ t: ~ib.1 ;. -:J j:ipea(l~l.

rn 'lWo.

(~"'eflIIJl I1.\L1 11 r'1l1~1 reu rrmr],

traj HJo:I XM6~- nOJU'b'1a ca\II' lfdtlJ'¥ CO'jll'r;1l ntl12WlaiT.If cy ner ,o~Oitefat,!il.JI.

q)~ld i t;1!1,ijfi't:i - 1J:P;Ll1II !J6~1 :1 (~if1~O N :J:8iIrIIt;"IlJrn~ .;l.~riOOMI G~a I Lrrm. ... MJ. ;.Ill:

~PUTH ~ (e ~I. - I l'h'liloJJJJII9l OILP.I!'~oo, ; .... Mi!

~ ']e H3aWaa .::I'-HHJ:.!1

lilt! 00 HU_

01 ELIl: I j II \ 11 ~n;.1..Hn :JT11111 LI I J,: 1111 rTl13;.).

11.: (IIam- no'ra ~f'__Ij' Hi1 iCni'lIll'Jl'ilia a' tI~HoD ~H.

ca npl:::.'1_,'\uro 1: O,o!l}nll2oloi\~,iII1l1J me.~ r .1m. ('n.1rDlii 'Jih KYn~~, p~

IIIJ~iI!l~ :. JFIJh~I]j;3 -npu.munra oAP~G:I"]:<I nlllp!thI::EE:.f;·

N.oHa je I!l ij ,tJ}1! .Afi.e a ~ r(Jjf TaH;ijl ,

Ilpt:.:.. v.I. 11 V.J. LC: H1L11;. '~_jlf Gal, O,.!l', ~~ 'PM, ftTlrJL !Wit fiJ11f.:ilYI ' "ICPD.Q., I;j;gijpe.d. "!$;f,

;,f3r./#}'1. 11M, ~ H. (ttl, ~O'jlfr ~ .. Q.K'(I~ (H:;IJ~, n . .11 -WM, a(i(Jr~ ~ t':JIlPr. ;IfOlJn VDP:~OC;: fWfInr~. (JCM.Jf/C.-e. 'i ('f)Hecm .. ,

.mlli31r~ 05y.Dtubnl p .!i,lliWil.

(fl ~JQ:lUj -' I .'

lliii1:'looT ~M ffiJI: 0\0\1 u II.,.

MtrmtJ,,1l) a!3.:w,.~6~iJli'i V i1 :rpa. ~ ce OJiIpeqe!l~a H TeHanpry.

n n.:niiil

r[lyam [l d ,I - tJol! I! ~"'r~l1lfj (fij(:j(l'r,t:-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioo

~Aili!4 110MClk ~ n!De.

.IOCUM.1f !;l'l!i~t. J

~rEl":rm.:~ - [[ ~ .\11111] I tI',I'I.~rt;~ :1;11 M,!:qJl~

G1nfL[mkl cy)" ~~t,ir. Cr!UlPi' cy .nF~ 8'''~V·

(J.l1lD<1J.II~1I - np",~ .rmt L j~.\f "~J,;]. - .-!!".J IJ p~ .... .ull .. - t.imr~ Ii' iJ 1!o;1lli!tf V npiJ,lfaBftHJ4~. f{-tfU,lQ maBa.JJ ~a!II~ fiD'" - [::':1 ill r;!.4It '\ 11 "'~ Y Cpet.if (rv Hf,JK ffiJ :tQ11f!Ji:l

,li'MVttiEiart;,-"P . fill Y HY-

IllIIiilUIi

rltYUIRlm;{J -IT.P. l . .ro~ c l,'kpctJJi~· 1.,] !J L'i][hi~

CD~ff"a: ~~ ff~ Ii:p.ilH1fjl'. X~fj~ rY. DJi'If J'jlp~ 1it~j!J.

'$~~ ~ n:pU~4~ o;..pe,w.;.6;J J e;;rrm

~~ N.!Ii ~:U:H". 6.1ffhil"GM t. .tir~~,

1i.t)'HKlm;:l. - up !UIIWN::1I!i~p~:J J11~!i'ln y jyilr ~\ID 1'f8 fiJapc.

l1o.1~),1 [J~ /':'J:!Jlj[1:be:lf 'P:~

afl~]l i 1- 1WITr"lU!'IH ~1,;!1<;rll't

Mil 1iiJ~ {,: . c). Ja C&'f f ,6a--ium,', (il.r. x,)