You are on page 1of 20

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

PREDMET:
UVOD U ELEKTRONIKU

TEMA :
POJAČAVAČI

POVEZIVANJE POJAČAVAČA

Izvor signala (source) – komponenta ili
uređaj koji generiše signal (senzor,
mikrofon)
Pojačavač (amplifier) – sistem koji
pojačava struju ili napon
Potrošač (load) – komponenta ili uređaj
koji prima pojačan signal na izlazu
pojačavača

NAPAJANJE POJAČAVAČA Dvostruko napajanje sa dva izvora za napajanje. odnosno jednom baterijom . odnosno dve baterije (kao na slici) Jednostruko napajanje sa jednim izvorom za napajanje.

OSNOVE POJAČAVAČA Pretpostavimo da imamo naponski pojačavač Pojačavač može da bude neinvertujući i invertujući. .

UTICAJ POTROŠAČA Naponsko pojačanje kada je IZVOR JE IDEALAN potrošač uklonjen Naponsko pojačanje sa potrošačem u kolu .

OSTALA POJAČANJA Strujno pojačanje Pojačanje snage .

REALNO POJAČANJE Naponsko IZVOR JE REALAN pojačanje kada je priključen potrošač RL i kada izvor nije idealan (realan izvor) .

kondenzatora) Integrisani pojačavači napravljeni od integrisanih tranzistora. otpornika. TIPOVI POJAČAVAČA Diskretni pojačavači napravljeni od diskretnih komponenata (tranzistora. otpornika. kondenzatora (operacioni pojačavač) .

a kasnije od diskretnih tranzistora . OPERACIONI POJAČAVAČ Glavni element u analognoj obradi signala je operacioni pojačavač Prvi operacioni pojačavači pravili su se od vakuumskih cevi.

OPERACIONI POJAČAVAČ Savremeni operacioni pojačavači su integrisana kola sa visokom pouzdanošću i relativno niskom cenom .

OPERACIONI POJAČAVAČ “+” JE NEINVERTUJUĆI ULAZ OPERACIONOG POJAČAVAČA “-” JE INVERTUJUĆI ULAZ OPERACIONOG POJAČAVAČA i+ = i.= 0 v + = v- RI = ∞ RO = 0 AO = ∞ .

INVERTUJUĆI POJAČAVAČ i + = i.= 0 v+ = v- NAPONSKO POJAČANJE ULAZNA OTPORNOST IZLAZNA OTPORNOST .

= 0 v+ = v- NAPONSKO POJAČANJE ULAZNA OTPORNOST IZLAZNA OTPORNOST .NEINVERTUJUĆI POJAČAVAČ i + = i.

JEDINIČNI BAFER i + = i.= 0 v+ = v- NAPONSKO POJAČANJE ULAZNA OTPORNOST IZLAZNA OTPORNOST .

= 0 v+ = v. SABIRAČ i + = i.= 0 IZLAZNI NAPON .

INTEGRATOR IZLAZNI NAPON .

DIFERENCIJATOR IZLAZNI NAPON .

DIFERENCIJALNI POJAČAVAČ IZLAZNI NAPON .

INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČ v1 + R1 R2 - - vo + . R1 R2 vo = ( v 2 − v1 ) v2 + R1 R2 vo Av = k ( v 2 − v1 ) R2 Av = IZLAZNI NAPON I POJAČANJE R1 .

INSTRUMENTACIONI POJAČAVAČ v1 + R3 R4 - R2 - R1 vo R2 + . R3 v o = k ( v 2 − v1 ) R R + k = 4 (1 + 2 ) v2 R3 R1 R4 vo Av = k ( v 2 − v1 ) R4 R Av = (1 + 2 ) IZLAZNI NAPON I POJAČANJE R3 R1 .