You are on page 1of 1

POSA A PROVA EL QUE HAS APRÈS!

En aquesta activitat et proposem que posis a prova les teves habilitats per buscar informació
per Internet. Pots realitzar-la individualment o per parelles i consisteix en resoldre 10
preguntes amb ajuda d’Internet. Has d’omplir un quadre indicant la resposta que has trobat i
la pàgina web on era. Molta sort i endavant!

PREGUNTA RESPOSTA PÀGINA WEB
(Fixa’t bé que no demanem
el buscador sinó a quina
adreça web t’ha dirigit el
buscador).
Quants habitants té el teu
municipi?
Escriu el nom d’una
associació del teu municipi i a
què es dedica.
En quin any va néixer Bill
Clinton?
Qui va inventar el Tippex? Bette Nesmith