You are on page 1of 5

COM ENS CREEM UN COMPTE DE CORREU?

Ara veureu com crear un nou compte de correu a Gmail.
• En primer lloc, anireu al lloc web de Gmail (www.gmail.com)
• Feu clic a “Crear una cuenta”.

• Seguiu les instruccions i ompliu el formulari. Cal tenir en compte, però, alguns aspectes
que expliquem a continuació.

• Al formulari “Nombre de registro” heu de posar la que serà la vostra direcció. Ha de
ser una paraula sense espais i només pot contenir lletres, punts i números. Un cop l’hagueu
escrit haureu de clicar “comprobar la disponibilidad” i en cas que el nom que havíeu escollit ja
existís per a alguna altra persona, us oferirà altres opcions.
• Un cop hagueu escollit un nom de registre, cal que escrigueu una contrasenya (en
altres web també anomenades password). Li serveix al sistema per identificar-vos quan entreu
i garantir la vostra privadesa. És important que la recordeu perquè és la clau que obre la porta
de la vostra bústia.

• També apareix l’anomenada “pregunta de seguretat”. Heu d’escollir o crear-ne una i
escriure la resposta. Així, si algun dia oblideu la vostra contrasenya, el sistema us farà aquesta
pregunta i l’haureu de respondre. D’aquesta manera podríeu entrar al vostre correu. Per
garantir-ne la privacitat, cal que aquesta resposta sigui confidencial.

• Cal que acabeu d’omplir tot el formulari fins que aparegui la següent finestra:
• Enhorabona! Ja teniu el vostre propi compte de correu. Ara, cliqueu a “quiero acceder
a mi cuenta” per entrar-hi.

Penseu que el disseny del portal va variant i que pot ser que la ubicació que trobeu no sigui
específicament la que mostrem ara. Des del moment que disposeu d'un compte de correu web
ja podeu fer-ne ús: escriure, enviar, rebre i gestionar els vostres missatges.
La primera pantalla us informa del nombre de correus que heu rebut (en aquest cas, 3) i
quants en teniu encara per llegir. Els correus que encara no s’han llegit solen estar marcats en
negreta. També es detalla l’estat de les vostres carpetes. Aquestes són:
- Recibidos: Carpeta on entren els correus nous de l’exterior. El nombre que apareix
entre parèntesis indica el nombre de correus nous (que encara no heu llegit).
- Enviados: Carpeta on van a parar les còpies dels correus que heu enviat.
- Borradores: Lloc on podeu escriure i guardar els missatges que enviareu més tard o els
correus que voleu fer servir per enviar més d’un cop.
- Papelera: És la carpeta on van a parar els correus que esborreu.
Remitent: Assumpte: Inici del Data o hora en
Qui envia el Tema del contingut del què va ser
missatge missatge missatge enviat

Quan entreu a la vostra carpeta Entrada, se us mostren totes les opcions més generals. A la
imatge superior podeu veure, apuntades per fletxes, les parts visibles de cada missatge i el seu
significat. Per llegir un missatge, només us cal fer clic sobre qualsevol d'ells.
Els controls generals que us permetran gestionar el compte, els trobeu a sobre d'aquests
correus, representats per una barra com la que podeu veure tot seguit.

Eliminar: Moure a: Etiquetes:
Suprimeix el Mou el missatge Posa etiquetes
Remitent: a una altra identificatives als
missatge
Qui envia el carpeta missatges
missatge

Reenviar:
Torna a enviar un
missatge que ja
havia estat
enviat

Respondre:
Contesta el
missatge
Per enviar un correu, aneu a “Redactar”. Se us obre una nova finestra.

Les opcions més importants són:
• Para: Espai per posar l'adreça de la persona destinatària. Es pot escriure l'adreça o,
prement para, obrir la vostra llibreta d'adreces i escollir-ne una.
• Asunto: Aquest és el missatge que llegirà el destinatari del correu abans d'obrir-lo. Ha
de ser per tant una frase que indiqui el tema del correu.
• Cos del missatge: Espai en blanc que hi ha sota d'Asunto. És la zona destinada a
escriure el text del vostre missatge.
• Adjuntar un archivo. Amb aquesta paraula i amb el símbol d'un clip al costat trobem
l'opció d'adjuntar documents al vostre correu: fotos, fitxers de text i de tot tipus.
• Corrector ortográfico. Gmail us permet fer una correcció ortogràfica en castellà o
català al vostre correu abans d'enviar-lo. Per escollir l’idioma cal clicar sobre la fletxa del
costat.
• Guardar ahora. Permet guardar el missatge com a esborrany.
• Barra d’eines. Permet modificar el format del text (mida, colors, etc.)
La interfície d'aquests correus webmail és molt completa i a més disposeu d'una potent ajuda
que us donarà explicacions precises de totes les seves funcions, fins i tot les més avançades.