KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU

MUZIK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

.

KANDUNGAN RUKUNEGARA i FALSAFAH PENDIDIKAN i PENDAHULUAN ii MATLAMAT ii OBJEKTIF iii FOKUS MATA PELAJARAN iii ORGANISASI KANDUNGAN iv S T A N D A R D (Kandungan dan Pembelajaran) Kurikulum Pendidikan Muzik Tahun 1 1 Glosari 8 .

.

.

.

berikrar akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :- kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rakyat Malaysia. berketerampilan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. demokratik. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii .

Murid akan diberi pelbagai peluang untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. Penghasilan Muzik. Kurikulum ini digubal dengan memberikan tumpuan kepada perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang muzik.PENDAHULUAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan MATLAMAT Kurikulum Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. meluahkan idea kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika muzik. kurikulum ini dibina dengan bertumpu kepada empat modul kurikulum utama iaitu Pengalaman Muzikal. iv . Untuk mencapai tujuan ini. Apresiasi Muzik serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik.

gerakan dan permainan alat muzik. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian. mencapai standard pembelajaran i. gerakan dan bermain alat muzik. Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas membaca dan menulis notasi muzik. Modul Pengalaman Muzikal Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti nyanyian. Modul Penghasilan Muzik Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang dialami semasa pengajaran dan pembelajaran. membaca dan menulis notasi muzik. menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian.OBJEKTIF Kurikulum Muzik murid sekolah rendah bertujuan untuk FOKUS MATA PELAJARAN Kurikulum Muzik sekolah rendah dibina berasaskan empat modul kurikulum berikut. membolehkan berikut. v . dan mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal. iii. gerakan dan permainan alat muzik. ii. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. vi. Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya. v. Modul Apresiasi Muzik iv.

iv. iii. Tema-tema ini berasaskan modul kurikulum berikut: i. Lajur Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang harus dikuasai oleh murid. Susunan ini bertujuan memudahkan Setiap modul kandungan kurikulum ini diorganisasikan. Antara tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik. Pengalaman Muzikal Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Membaca dan Menulis Notasi Muzik dirancang sebagai paltform awal kepada murid untuk meningkatkan kemahiran muzikal dan berkarya secara kreatif seterusnya lebih menghargai muzik. Pada tahun tiga hingga enam. kurikulum dinyatakan dalam dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Pada tahun satu hingga tiga. Mulanya Di Sini dan Alunan Muzik Ku. ii. vi . Lajur Standard Kandungan mengandungi ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Kandungan ini disusun pendekatan bertema yang menitikberatkan elemen-elemen kreativiti. fokus pengajaran dan pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan kepada penggunaan perisian notasi muzik. Susunan keempat-empat modul kurikulum ini bukanlah hierarki tetap. Muzik diajar dengan Kurikulum Muzik Sekolah Rendah merupakan program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan dari tahun satu hingga tahun enam.

KURIKULUM MUZIK TAHUN 1 .

.

Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.suara menyanyi .1. 1.suara memanggil . pic.suara lelaki dan perempuan 1 .1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.KURIKULUM MUZIK TAHUN 1 MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL Murid menyanyi lagu dengan ton suara. mud serta lirik. bunyi panjang dan pendek. dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. tempo. .suara berbisik .suara bercakap . STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi gerakan mengikut dinamik.

lembut ( p ) .5 Menyanyi dengan dinamik.1. .pic tinggi .4 Menyanyi mengikut tempo.3 Mengajuk pic dengan tepat. .postur berdiri 1.pic rendah 1.1.lambat 1.cepat . .postur duduk .2 Menyanyi dengan postur yang betul.1.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. .1.kuat ( f ) 2 .

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.2.Lambat 1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.e. .2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.cara memainkan 1.1 Memainkan perkusi mengikut detik.o.2.lembut ( p ) . 1.postur .i.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.kuat ( f ) 3 . .1.cepat . .6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a.u yang betul.

permainan nyanyian (singing games) 4 .tempo cepat/ lambat . tempo dan bunyi.lagu aksi (action song) .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.pic tinggi/ rendah .dinamik kuat/ lembut . . 1. .3 Membuat gerakan mengikut muzik. pic.3.bunyi panjang/ pendek 1.1 Membuat gerakan berdasarkan dinamik.3.

klik lidah 5 . perkusi badan dan perkusi mulut.meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi Aktiviti perkusi badan: .1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara. Aktiviti penerokaan suara: meniru suara haiwan .MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK Murid menghasilkan pelbagai bunyi. corak irama dan melodi. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.bertepuk tangan .1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.menepuk peha .memetik jari Aktiviti perkusi mulut: .1.

1.1.mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan 2. . .mengajuk melodi .2 Mencipta corak irama mudah.mengajuk corak irama .mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan 6 .STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.

tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal) . suara kanak-kanak. sedih. . tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar. .MODUL 3 : APRESIASI MUZIK Murid mengenal pasti warna ton suara manusia. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3. - Muzik Popular Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Muzik Asia 3. 3. marah dan takut) .1. suara dewasa.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.2 Mengenal pasti mud. Murid mengenal pasti mud. tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. tempo.mud (riang.tempo (cepat-lambat) .1.dinamik (kuat-lembut) 7 .suara lelaki. suara perempuan. tempo.

.

GLOSARI .

.

Antara istilah yang digunakan ialah : Istilah Piano Forte Simbol Makna Bunyi lembut Bunyi kuat p f Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan. Contoh Melodi: 11 .GLOSARI KURIKULUM PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 PERKATAAN PENERANGAN Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur.

Muzik instrumental boleh dipersembahkan secara solo. ensembel muzik. rebana ubi.5 oleh Beethoven. Contoh: mud riang atau mud sedih. Muzik instrumental (Music Instrumental ) Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Ghazal dari Malaysia b. dan dikir barat.PERKATAAN PENERANGAN Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. wayang kulit. 12 . Muzik Klasik Barat (Western Classical Music) Muzik yang berasal dari negara Barat. duet. Muzik Popular (Music Popular) Muzik semasa yang dikenali ramai. Gamelan Bali dari Indonesia. Contoh: Symphony No. muzik kamar atau orkestra. Contoh: kompang. Muzik Tradisional Malaysia (Malaysian Traditional Music) Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia. Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah: a.

Contoh: Tempo cepat atau lambat. Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik. rendah dan sederhana. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga” Permainan Nyanyian (Singing Games) Pic (Pitch) Bunyi tinggi. Lagu khusus untuk permainan tertentu.PERKATAAN PENERANGAN Muzik Vokal (Music Vocal) Muzik yang mengandungi nyanyian. Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat muzik. Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik. Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu. 13 .

Warna ton (Tone Colour) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan.PERKATAAN PENERANGAN Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. 14 . Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.