You are on page 1of 2

1. Što je novinarstvo?

2. povijesni razvoj novinarstva


3. osnovne značajke suvremenog novinarstva
4. za razliku od diseminativnog tipa novinarstva, suvremeno novinarstvo je?
5. pet temeljnih zadataka novinarske znanosti
6. sustav općih Herzegovina disciplina
7. sustav posebnih novinarskih disciplina
8. sustav pojedinačnih novinarskih disciplina
9. novitologija
10. osnovni novinarski pojmovi
11. opća novinarska načela
12. posebna novinarska načela
13. novinski žanrovi
14. podijelite žanrove na objektivne i subjektivne (to je važno, moraš znat)
15. lead i sustav preokrenute piramide
16. monološki novinski oblici
17. vijest
18. 4 bitna čimbenika vijesti prema B. Kojiću
19. izvještaj/izvješće
20. izjava
21. komunike i demanti
22. prikaz
23. osvrt
24. bilješka
25. recenzija
26. nekrolog- „in memoriam“
27. komentar
28. kritika
29. članak
30. esej
31. feljton
32. mješoviti žanrovi
33. aforizam
34. anegdota
35. dosje
36. foto- vijest/ raport
37. humoreska/satira
38. radijski žanrovi
39. govorni monolozi
40. dijaloško- poliloški žanrovi
41. intervju
42. razgovor
43. panel- rasprava
44. polemika
45. višeslojni radijski žanrovi
46. fičer
47. reportaža
48. radio drama
49. mješoviti žanrovi
50. anketa cinema verite
51. vic/caka/anegdota
52. humoreska/satira
53. radijski međužanrovi
54. glazbene emisije suvremenog radija
55. televizijski žanrovi
56. konektorski žanrovi
57. najava
58. odjava
59. voditeljstvo
60. konferansa
61. vrste obrade novinarskih radova
62. redaktura
63. lektura
64. korektura
65. montaža
66. osobine novinara kao javnih komunikatora
67. rad novinara
68. modeli fakultetskog obrazovanja novinara
69. agencijsko novinarstvo
70. organizacija novina
71. bit istraživačkog novinarstva
72. kakvo bi prema m. šuenu trebalo biti istraživačko novinarstvo
73. pet koraka u istraživačkom nov.
74. istraživačko novinarstvo i pozitivni događaji
75. podijelite novine prema svrsi i učestalosti izlaženja
76. organizacija uredništva u tisku
77. tehničko oblikovanje priloga
78. nakladnik
79. organizacija tehnike radija
80. uređivanje informativnih emisija na radiju
81. novinarska organizacija televizije
82. tehnička organizacija rada na televiziji
--------------------