You are on page 1of 2

Pályázati felhívás

Az Űrakadémia 2020 rendezvény főszervezői posztjára

Pályázat célja
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) – együttműködve a nemzetközi ​Space Generation Advisory
Council (SGAC) szervezettel – 2020 nyarán immár hatodik alkalommal rendezi meg a MANT
Űrakadémiát. A négynapos rendezvényen 18–35 év közötti fiatalok részvételére számítanak a szervezők.
Mérnök, fizikus, informatikus, jogász, orvos, biológus, kémikus, menedzser és mindazon szakmák
képviselőit várják, akik érdeklődnek az űrtevékenység iránt. A főiskolás, egyetemista hallgatók mellett
aktív résztvevőként számítanak a fiatal szakemberekre.
A 2020. évi rendezvény témája még nincs kitűzve, a pályázó javaslatot tehet a témára, csakúgy, mint a
rendezvény időpontjára, figyelembe véve az eddigi rendezvényeken gyűjtött tapasztalatokat.
A MANT pályázatot hirdet tagsága körében az Űrakadémia 2020 rendezvény ​főszervezői ​posztjára.

A főszervező legfontosabb feladatai


- a négynapos rendezvény programkeretének gondozása;
- a négynapos rendezvényt előkészítő és helyszíni lebonyolítását végző csapat vezetése;
- a MANT Intézőbizottsága (IB) által jóváhagyott szakmai program sikeres lebonyolítása;
- a rendezvénnyel kapcsolatos információáramlás biztosítása;
- a rendezvénnyel összefüggő operatív teendők vezetése;
- A rendezvény utóéletének megfelelő gondozása.

Az Űrakadémia főszervezője pénzügyi kérdésekben a MANT főtitkárával, logisztikai kérdésekben a


MANT ügyvezetőjével, az Űrakadémia programjához kapcsolódó szakmai kérdésekben pedig a MANT
IB-vel tud egyeztetni.

Pályázati feltételek
- MANT tagság (​és a 2019-es évre rendezte a tagdíját​)
- A pályázó vállalja, hogy győztes pályázat esetén az Űrakadémia 2020 rendezvényen
személyesen – természetesen térítésmentesen – részt vesz, akadályoztatása esetén köteles
helyettesről gondoskodni.
- A pályázó vállalja, hogy főszervezői megbízása esetén az Űrakadémia 2020 rendezvény sikeres
lebonyolításához javaslatot tesz egy szervezési ütemtervre, és az ütemtervben megfogalmazott
feladatokat a megadott határidőkig a MANT IB-nek készre jelenti.

Előnyt jelent:
- 18 - 35 év közötti életkor
- korábbi Űrakadémia rendezvény(ek)en való részvétel
- korábbi rendezvény szervezői tapasztalat
- aktivitás az SGAC programjain
Benyújtandó dokumentumok
- Rövid (legfeljebb egy oldalas) motivációs levél.
- Egy oldalas CV.
- Egy legfeljebb két oldalas pályázati anyag, amely tartalmazza a pályázó elképzeléseit arra
vonatkozóan, hogyan képzeli el a négy napos rendezvényt. Ebben ismertesse az elképzeléseit,
hogyan lehetne a korábbi évek 20-30 fő közötti résztvevői létszámát elérni, esetleg enyhén
növelni (nem cél a 100 fős Űrakadémia), valamint mutassa be azt is, hogy miben lenne más az
általa elképzelt 2020-as Űrakadémia, mint a korábbi évek rendezvényei.

A pályázat benyújtásának módja


Elektronikusan (pdf formátumban) ​2019. október 13. (vasárnap) 17.00 óráig ​az i​ roda@mant.hu ​e-mail
címre küldve.

A győztes pályázó jutalma a sikeres szervezésért

- Részvételi lehetőség a soron következő Magyar Űrkutatási Fórum konferencián regisztráció díj
megfizetése nélkül.
- Publikációs lehetőség az Űrtan Évkönyvben és egyéb MANT kiadványokban.
- Aktív részvétel a társaság életében.
- Szervezői készségek fejlődése, tapasztalat.
- Kapcsolatépítés.

A döntésről a pályázókat legkésőbb 2019. november 10-ig értesítjük.