ASERTIF DIRI • Asertif ialah keupayaan seseorang individu menyatakan apa yang ada dalam fikirannya sama ada

positif atau negatif. Individu yang bersikap asertif akan menyatakan sesuatu perkara melalui dua cara iaitu lisan dan bukan lisan. • Manakala mesej yang dinyatakan adalah secara berterus terang dan ianya mudah difahami oleh penerima mesej tersebut, penerima mesej tersebut akan merasa selesa dan dihormati. Mereka yang tergolong dalam golongan asertif amat menghormati hak orang lain. Contohnya menghormati idea, perasaan dan keperluan orang lain. • Walaupun begitu mereka juga merasakan bahawa mereka berhak untuk meluahkan hak dan perasaan mereka kepada individu lain. • Asertif adalah merupakan sikap yang seimbang diantara sikap pasif dan sikap agresif. Mereka yang tergolong dalam golongan asertif ini selalunya berkeyakinan tinggi dengan diri sendiri. • Biasanya dalam menyelesaikan masalah, mereka yang bersifat asertif

selalunya mengambil sikap memberi dan menerima seperti: a. “Saya percaya ... bagaimana fikiran anda?” b. “Saya lebih suka ...” c. “Apa yang boleh kita buat untuk menyelesaikan masalah ini?” TINGKAH LAKU ASERTIF • • Tingkah laku individu yang tergolong dalam golongan asertif adalah terbahagi kepada dua iaitu lisan dan tidak lisan. Apabila individu yang bersikap asertif bercakap mereka akan bercakap dengan nada suara yang tetap dan sama, lancar dan teratur.

Percakapan individu yang bersikap asertif biasanya mudah difahami oleh individu yang berada disekelilingnya. Manakala tingkah tidak lisan individu asertif pula adalah dipamerkan melalui tingkah laku dan pergerakan.

Contoh tingkah laku tidak lisan asertif ialah individu asertif biasanya dapat mengawal tingkah laku mereka daripada menjadi agresif dan keadaan badan asertif adalah releks.

Berikut adalah perbezaan di antara tingkah laku agresif, asertif dan pasif : HAK OK MENANG KALAH Utama hak sendiri Saya ok ketepi hak orang Anda tak ok lain. Saya menang Anda kalah

TINGKAH LAKU Agresif

Asertif

Utama hak sendiri Hormati orang Ketepi hak sendiri Utama hak orang

Saya ok

Saya menang Anda menang Saya kalah Anda menang

hak Anda ok Saya tak ok Saya ok

Pasif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful