Univerzitet u Novom Sadu Pedagoški fakultet u Somboru

MASTER RAD IZ Metodike srpskog jezika i književnosti tema:Basna u nastavi srpskog jezika i masovna komunikacija

OPŠTE KARAKTERISTIKE BASNI 2.Nada Todorov Osnovne teze koje će biti razrađene u ovom radu su: 1.LIKOVNE ILUSTRACIJE 6.BASNOPISCI 3.BASNE KOJE SE NALAZE U NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OD I DO IV RAZREDA – POČETAK 4.OPIS ŽIVOTINJA .mentor: student: Doc Macura Vesna dr.PORUKE OD POSLOVICA 7.PREDŠKOLSKA USTANOVA UPOZNAVANJA BASNI *ISTRAŽIVANJA U „SVETU BASNI“ 5.

GRAMATIČKA ANALIZA BASNI 12.BASNE I PAMĆENJE DECE 10.tako igraj“ „I miš može da spase lava od smrti“ Ovo je niz poslovica iz basni koje je u srpski jezik i srpsku književnost uneo Dositej Obradović. .Dositej ih je zvao naravučenija.8.zaključci.učenja o ćudi.ZAKLJUČAK OPŠTE KARAKTERISTIKE BASNI „Kako si svirao.saveti. prirodne pouke.BASNE I CRTANI FILM 11.NASTAVNI OBLICI I BASNE 9.

Stoga su.Dositejeve basne još su sličnije Ezopovim basnama.Ovako prepričane.pogotovo u priređivači prilago- XX veku.Taj jezik je savremenom čitaocu teško razumljiv i komplikovan.mnogi đavali i za decu pojednostavljivali Dositejeve basne.La Fonten je pisao iste ove basne – u stihovima.i tako im dao svoj izvanredan umetnički pečat.kao i basnama kasnijih evropskih pisaca.koje bi se mogle događati i ljudima.nego i da osveže stere priče o životinjama.To su kratke priče u kojima nema .Dositej je basne pisao jezikom svoga doba u kojem su se mešala najmanje dva sloja:crkveno – slovenski i srpski narodni jezik.koji su imali potrebe ne samo da stvore . Basne se razlikuju od bajki.

Konj.Koza je brižna.a ovca pokorna.U njima su likovi najčešće domaće i divlje životinje.u stvari.govori o ljudima. Lav je ratoboran i često je vladar.Lisica i zmija su lukave i sklone podvalama i prevarama.Magarac je onaj koga iskorišćavaju i ismejavaju.mada im to baš uvek ne uspeva.a ređe biljke i stvari.a jare nestašno.Zato životinje govore i ponašaju se kao ljudi.Zec i žaba su plašljivi.Svaka ima neku ljudsku osobinu. U ovim pričama se.Vuk je krvoločan.njihovim osobinama i odnosima. .a često je i glup.vo i medved su snažni. U basnama se govori o odnosu jakih i slabih.lukavih i naivnih.natprirodnih bića i čudesnih i neverovatnih događaja.jagnje umiljato i nemoćno.

Onome ko basne čita i shvata .opominjuće za odrasle.blisko je da o ljudskim manama i porocima razmišlja ako su to osobine životinjskog roda.unište i prevare.imanentna čovekovom mišljenju i maštanju – čim je nadomak nečega što je mudro ili duhovito. Basne su stoga univerzalne.ne samo na internacionalnom planu.dobrih i zlih.To znači da je basna prirodna.bogatih i siromašnih.nego i na planu čovekovog uzrasta:zabave za decu.Pojavljuju se lopovi. .a dešava se da skupo plate svoje namere.Oni pokušavaju da druge ugroze.To im ponekad uspe. Najbolji vicevi našeg doba često imaju oblike i pripovedačke postupke klasične basne.otmičari i prevrtljivci.

BASNOPISCI Ezop – živeo i stvarao u VI veku pre nove ere.Basne koje je on pričao postale su narodna svojina.Na pri- .Životinje.ređe biljke su predstavnici ljudskih karakteristika.Sačuvane su u narodnom kazivanju.a prepevane su i u jampskom dvanaestercu(Fedro).

Kod Krilova je malo jače naglašena satira.ili uopšte nije već proizilazi iz same basne.Njegove su basne prožete ruskim duhom.pisane u stihu.uočava se ekspozija i rasplet. Krilov – živeo u Rusiji na dvoru Katarine II gde je na sopstvenoj koži osetio nepravdu i nemilost što je kasnije iskoristio kao materijal da u basnama prikaže likove zveri.Moral je u njima izrečen kratko. La Fonten –živeo za vreme Luja XIV.lastavica – brbljivci. Moral je izrečen obično sa dva ili četiri stiha.gavran – bezbožnici. Njegove basne liče na male drame.mer roda – pobožni ljudi.Objavio je dvanaest knjiga basni u kojima sa gorčinom šiba mane svog vremena. .

Najpoznatije njegove basne su „Lav i miš“ . .Dositej Obradović – rođen 1739.O njegovom školovanju. „Lisica i gavran“ i „Cvrčak i mravi“.dugogodišnjem putovanju u potrazi za istinskim znanjem piše u njegovoj autobiografiji „Život i doživljaji“.Njegove pouke su preopširne i detetu nerazumljive.godine u Čakovu.Njegove basne nisu baš bliske i razumljive deci u osnovnoj školi.u Ba natu.

“Lav i miš“ .“Dve koze“ – Dositej Obradović 3.“Pas i njegova senka“.Ezop 2.“Konj i magare“ – Dositej Obradović 3.“Kornjača i zec“ – Ezop .BASNE KOJE SE NALAZE U NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OD I DO IV RAZREDA PRVI RAZRED 1.“Dva jarca“ – Dositej Obradović DRUGI RAZRED 1.“Lisica i gavran“ – Narodna basna TREĆI RAZRED 1.Dositej Obradović 2.

Traže poslovice o čoveku.Izbor basni od La Fontena ČETVRTI RAZRED 1.LIKOVNE ILUSTRACIJE Učenici na osnovu pročitane basne („Lisica i gavran“) ilustruju najzanimljiviji događaj u basni.o zdravlju.o mladosti.2.o mladosti. .o životu .Izror basni od Dositeja Obradovića ISTRAŽIVANJA U „SVETU BASNI“ 1.o prijateljstvu.Izbor basni od Ezopa 2. 2.o ljubavi.PORUKE OD POSLOVICA Učenici čitaju basnu sa zadatkom da pronađu što više poslovica karakterističnih za zadatu basnu.

poređenja.o vrednoći i štednji.o zlu. 4.rad u paru i frontalnom obliku rada.NASTAVNI OBLICI I BASNE Istražiti u kom nastavnom obliku je najproduktivnije.o časti i poštenju.najzanimljivije obrađivati basne u uzrastu od I do IV razreda.OPIS ŽIVOTINJA Na osnovu pročitane basne učenici opisuju životinje koristeći što više epiteta.Uporediti dobijene rezultate(odgvore).Posmatrati aktivnost i zainteresovanost učenika u svakom nastavnom obliku rada.o istini i laži. 3.metafora.o dobru. Pronaći na Internetu što više sličica o životinji koju opisujemo. . Na primer basnu „Cvrčak i mravi“ obraditi u grupnom obliku rada.

BASNE I PAMĆENJE DECE Pratiti na koji način će učenici najbrže i najbolje razumeti i zapamtiti basnu i pouku basne.vezu između životinja junaka u crtanim filmovima i basnama.Kako je vuk predstavljen u crtanim filmovima.Na primer dramatizujemo basnu.pravimo lutkarsko pozorište 6.s kojim osobinama. 7.BASNE I CRTANI FILM Napraviti paralelu tj.vrsta reči…) .GRAMATIČKA ANALIZA BASNI Učenici vrše gramatičku analizu basni(vreme.a s kojim u basnama.5. crtamo strip – basnu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful