You are on page 1of 64

‫סודי ביותר‬ ‫סטנוגרמה‬

‫כל‬ ‫­‬ ‫פרטי‬


‫ישיבה נד‪/‬שכ"*‬
‫של הממשלה‬
‫כ"א בסי ון תשכ"* ­ ‪29.6.67‬‬

‫י‪.‬‬ ‫ל‪ .‬אשכול ­ יו"ר‪ ,‬י‪ .‬אלון‪ .* ,‬ארן‪ ,‬מ‪ .‬בגין‪ ,‬מ‪ .‬בנטוב‪,‬‬ ‫נכחו השרים‪:‬‬
‫י‪.‬‬ ‫ברזילי‪ ,‬ח‪ .‬גבתי‪ ,‬י‪ .‬גלילי‪ ,‬מ‪ .‬דיין‪ ,‬ז‪ .‬ורהפטיג‪ ,‬י‪ .‬ישעיהו‪ ,‬מ‪ .‬כרמל‪,‬‬
‫ספיר‪ ,‬פ‪ .‬ספיר‪ ,‬מ‪ .‬קול‪ ,‬ח‪.‬מ‪ .‬שפירא‪ ,‬י‪.‬ש‪ .‬שפירא‪ .* ,‬שרף‪ ,‬א‪ .‬ששון‪.‬‬

‫)בחו"ל(‪,‬‬ ‫אבן‬ ‫א‪.‬‬ ‫נעדרו השרים‪:‬‬


‫)בחו"ל(‪.‬‬ ‫בורג‬ ‫י‪.‬‬

‫מ­זכירת הממשלה‬ ‫עו‪1‬אי ­‬ ‫י‪.‬‬


‫משרד החוץ‬ ‫של‬ ‫­ המנהל הכללי‬ ‫א‪ .‬לבבי‬
‫משרד החוץ‬ ‫של‬ ‫­ סגן המנהל הכללי‬ ‫י‪ .‬תקוע‬

‫או"ם‬ ‫של עצרת‬ ‫הדיונים במושב המיוחד‬ ‫‪.587‬‬ ‫סדר היום‬


‫ארמון הנציב‬ ‫‪.588‬‬
‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫הדיונים במושב המיוחד של עצרת או"ם‬ ‫‪.587‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫זו נקראה לרגל‬ ‫ישיבה‬ ‫הישיבה‪.‬‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫אני‬


‫את הממשלה‬ ‫לכנס‬ ‫ביקש‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫מניו­יורק‪,‬‬ ‫אבן‬ ‫מהשר‬ ‫שקיבלתי‬ ‫בהול‬ ‫מיברק‬

‫במצב המתואר כדלהלן‪:‬‬ ‫לישיבת­חירום כדי לדון‬

‫להוציא מחשבון אפשרות שבריה"מ מכינה‬ ‫סבורים כי אין‬ ‫גורמים מוסמכים בארה"ב‬ ‫"א‪.‬‬

‫הציוד‬ ‫את‬ ‫המקבלות‬ ‫פעולת­כוח נגד ישראל תוך תמיכה ישירה ופעילה במצרים וסוריה‬
‫קוסיגין‬ ‫לאפשרות זאת בדברי‬ ‫סמוכין‬ ‫יש‬ ‫הדרוש לפתיחת קרבות בעתיד הקרוב ביותר‪.‬‬
‫וכן במה שמתרחש בשטח‪.‬‬ ‫וגרומיקו‬

‫לבצע‬ ‫בסיס מדיני‬ ‫שתשמש‬ ‫היוגוסלבית‬ ‫אם תתקבל ההחלטה‬ ‫יגבר‬ ‫זה‬ ‫סיכוי­אימים‬ ‫ב‪.‬‬

‫המערבית שעומדים להגיש‪.‬‬ ‫יחלש אם תתקבל ההחלטה‬ ‫מאידך‬ ‫המזימה‪.‬‬

‫היה לפני‬ ‫וכל חברי­הכנסת כאן‪,‬‬ ‫המשלחת‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ ‫בשם‬ ‫לך‬ ‫שהברקתי‬ ‫כפי‬ ‫ג‪.‬‬
‫לא עלה על דעתנו שהמלצה הנתמכת‬ ‫זו‪.‬‬ ‫במגמה‬ ‫להצלחה‬ ‫גובר‬ ‫יומיים­שלושה סיכוי‬
‫תשעה אנשים כאלה לא תזכה מיד לתמיכת הממשלה וראשה‪.‬‬ ‫על­ידי‬

‫מבליטה את‬ ‫שהתחיקה תוצע בהסברה לא הוגשמה‪ ,‬והעתונות‬ ‫שהבעתי‪,‬‬ ‫המישאלה‬ ‫גם‬ ‫ד‪.‬‬

‫הצד ההפגנתי של המעשה‪.‬‬


‫‪4‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫להודיע לו כי‬ ‫מאמץ‬ ‫שבארבור הוחזק בתמונה לפני שבוע‪ ,‬לא היה כנראה כל‬ ‫בעוד‬ ‫ה‪.‬‬

‫הדחייה פקעה והנשיא רואה עצמו כמרומה ומופתע‪.‬‬

‫אחרים עם ארה"ב שעה שהיא נאבקת‬ ‫יש מוקדי­מתיחות‬ ‫הזאת‬ ‫המתיחות‬ ‫על‬ ‫ובנוסף‬ ‫ו‪.‬‬
‫הצעות­הפינוי‪.‬‬ ‫נגד‬

‫על‬ ‫בגירסתנו‬ ‫אימון‬ ‫אין‬ ‫לממשלת­ארה"ב‬ ‫‪.1‬‬


‫הליברטי‪.‬‬

‫תכופות מהארץ על‬ ‫הציבור "מופצץ" בידיעות‬ ‫‪.2‬‬

‫מעמדנו בדעת­הקהל העולמית‬ ‫את‬ ‫דבר המחליש‬ ‫הגדה­המערבית‪,‬‬ ‫מן‬ ‫גירושים אזרחיים‬
‫הידידותיות‪.‬‬ ‫ובקרב הממשלות‬

‫התביעה להחזרת בול‬ ‫עם‬ ‫לחלוטין‬ ‫ארה"ב מזדהה‬ ‫‪.3‬‬

‫זה לאחר‬ ‫בעניין‬ ‫מתעקשים‬ ‫אנו‬ ‫למה‬ ‫מבין(‬ ‫שאני לא‬ ‫לארמון הנציב ואינה מבינה )כפי‬
‫כאן חידוש משטר שביתת­נשק‪.‬‬ ‫כי אין‬ ‫שהושגה אפשרות להבהיר‬

‫מחאות )הידועות גם לארה"ב‬ ‫לנו‬ ‫שלח‬ ‫המזכ"ל‬ ‫‪.4‬‬

‫במחנה האו"ם ברפיח‪.‬‬ ‫חיילינו‬ ‫של‬ ‫ומשלחות ידידותיות( על מעשי­ביזה ושוד‬

‫ארה"ב לעמוד לצדנו‬ ‫של‬ ‫על רקע ההצטברות הנ"ל פוחתת יכולתה ואולי גם רצונה‬ ‫ז‪,‬‬
‫והולכת‪.‬‬ ‫הסובייטית גוברת‬ ‫שעה שהסכנה‬

‫האחרונים למרות‬ ‫ביומיים‬ ‫גבר‬ ‫פינוי‪,‬‬ ‫על‬ ‫היוגוסלבית‬ ‫ההצעה‬ ‫שתתקבל‬ ‫הסיכוי‬ ‫ח‪.‬‬

‫בריה"מ עוקבת אחרי‬ ‫גדולים של ממשלת­ארה"ב ושלנו באו"ם ובירות העולם‪.‬‬ ‫מאמצים‬

‫מסקנה שישראל תהיה‬ ‫וישראל ועלולה להגיע לידי‬ ‫ארה"ב‬ ‫ריבוי מוקדי­המתיחות בין‬
‫מצב זה של התמוטטות‬ ‫הרוב‪.‬‬ ‫רצון‬ ‫את‬ ‫לה בכוח‬ ‫להכתיב‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫ולכן‬ ‫מבודדת‬
‫‪5‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫המדינית‬ ‫ההתקפה‬ ‫השבוע לאחר שבשבוע האחרון עמדנו לכל הדעות באיתנות בפני‬ ‫התפתח‬

‫סיכוי כה חמור שמעשים ישראליים תרמו‬ ‫קום המדינה לא היה‬ ‫מא­ז‬ ‫הסובייטית­ערבית‪:‬‬
‫כל­כך ליצירתו‪.‬‬
‫***‬

‫על­ידי כמה מעשים מא­זנים‪.‬‬ ‫ההתמוטטות‪ ,‬הרי‬ ‫את‬ ‫אם בכלל יש אפשרות להדביק‬ ‫ט‪.‬‬

‫הודעה ממשלתית האומרת שהאמצעים‬ ‫להודיע‬ ‫יש‬

‫נכונות ישראל להוסיף‬ ‫את‬ ‫אופן‬ ‫בשום‬ ‫מבטלים‬ ‫אינם‬ ‫שננקטו‬ ‫והמינהליים‬ ‫המעשיים‬

‫גורמים בינלאומיים לסיפוק העניין‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫תוך‬ ‫יעילות‬ ‫דרכים‬ ‫ולחפש‬

‫האוניברסלי במקומות הקדושים‪.‬‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫שגריר הולנד‪,‬‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לשיחה‬ ‫אלי‬ ‫בא‬ ‫אתמול‬


‫ידידותית‪.‬‬ ‫אבל בכל­­זאת זו מדינה מאוד‬ ‫שטענתי‪,‬‬ ‫מה‬ ‫טענתי‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אבן‪­:‬‬ ‫של‬ ‫אני ממשיך לקרוא מיברקו‬

‫בעניין הארמון על יסוד‬ ‫המ­זכ"ל‬ ‫לתביעת‬ ‫היענות‬ ‫להגיע מיד לידי‬ ‫יש‬

‫בעיני מועצת­הבטחון‪,‬‬ ‫לבש‬ ‫הוא צדדי‪ ,‬אולם הוא‬ ‫העניין‬ ‫שהצענו‪.‬‬ ‫חילופי­האיגרות‬
‫מאידך‪,‬‬ ‫חיובי‪.‬‬ ‫משקל‬ ‫סמלית גדולה‪ ,‬ולהיענותו כאן יהיה‬ ‫משמעות‬ ‫וארה"ב‬ ‫המזכ"ל‬
‫יש לחדול‬ ‫סיכוי להצליח בה‪.‬‬ ‫סירובנו יפתח ח­זית חדשה במועצת­הבטחון שאין לנו כל‬
‫‪6‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪2.9.6.67‬‬

‫מכל פגיעה ברכוש שנגרמה ברפיח‪.‬‬

‫ארה"ב מנאום הנשיא ואילך‬ ‫הערכה על עמדת‬ ‫בארבור מיד להביע‬ ‫את‬ ‫להאמין‬ ‫יש‬

‫**­י‬ ‫ההצלחה בהצבעות‪.‬‬ ‫לקדם את‬ ‫כיצד‬ ‫פעולת משלחתם באויים ולטכס עצה‬ ‫כולל‬

‫מירב‬ ‫את‬ ‫נקדיש‬ ‫לו‪,‬‬ ‫שואפים‬ ‫שאנו‬ ‫הסדר­השלום‬ ‫שבמסגרת‬ ‫מחדש‬ ‫להודיע‬ ‫‪­­.­..‬יש‬
‫המאמצים לתרום לפתרון בעיית­הפליטים‪.‬‬

‫במערכותינו כאן‬ ‫שינבע מהצלחה‬ ‫הסיכוי‬ ‫מתוך הערכת‬ ‫מוצעים‬ ‫האלה‬ ‫הצעדים‬ ‫סיכום‪­:‬‬
‫ח­זק‬ ‫בסיס‬ ‫ייווצר‬ ‫נצליח‬ ‫אם‬ ‫נצחון ערבי­סובי יטי‪.‬‬ ‫של‬ ‫החמורות‬ ‫התוצאות‬ ‫לעומת‬

‫אם לא‬ ‫מאידך‪,‬‬ ‫ארה"ב‪.‬‬ ‫של‬ ‫תמיכה יעילה‬ ‫הבטחת‬ ‫עמידתנו מול הסובייטים‪ ,‬תוך‬ ‫להמשך‬

‫ומי‬ ‫נעמוד מבודדים ומותקפים מול לחץ אכ­זרי‬ ‫העויינת‪,‬‬ ‫את ההסתערות‬ ‫לבלום‬ ‫נצליח‬
‫מאידך‪ ,‬תוצאה חיובית‬ ‫ללא תקדים עלולים אנו להגיע‪.‬‬ ‫יודע לאיזה פורענויות‬
‫כמי שמופקד מטעם‬ ‫המשותפת לבצר הישגי הנצחון הצבאי‪.‬‬ ‫המטרה‬ ‫שיעור‬ ‫תגביר לאין‬
‫חובת מצפון להעמיד את הממשלה במלוא‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫המדינית‪,‬‬ ‫מערכתנו‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬

‫וגם על הצורך החיוני לעשות מאמץ דחוף ונמרץ‬ ‫המצטברות‬ ‫התקלות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫החומרה‬

‫כאן הייתי‬ ‫המערכה‬ ‫סיום‬ ‫של‬ ‫העדין‬ ‫אלמלא השלב‬ ‫הסכנות המתוארות לעיל‪.‬‬ ‫את‬ ‫להחליש‬

‫בכובד­ראש על‬ ‫תדון‬ ‫שהממשלה‬ ‫אני מציע‬ ‫זו‪,‬‬ ‫בהיעדר אפשרות‬ ‫עוד הלילה לארץ‪.‬‬ ‫יוצא‬
‫עוד היום‪".‬‬ ‫אבקש להודיע לי תגובתכם‬ ‫הנאמר לעיל‪.‬‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫שיהיה לו‬ ‫א(‬ ‫היא‪:‬‬ ‫ההצעה‬ ‫ארמון­הנציב‪,‬‬ ‫לגבי‬


‫כשליח מטעם מועצת­הבטחון ולא מטעם ועדת­שביתת­הנשק‪.‬‬ ‫ב(‬ ‫הבניין;‬ ‫‪ 00£55£‬אל‬
‫‪7‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫על­ידי הציר בוואשינגטון‪,‬‬ ‫שחתום‬ ‫מיברק שני‪,‬‬


‫עברון;­‬

‫על שיחת‬ ‫בכדי לשמוע מפיו‬ ‫מחר‬ ‫וקבענו להיפגש‬ ‫רוסטאו‬ ‫וולט‬ ‫טילפן‬ ‫הערב‬ ‫"‪.1‬‬
‫שבישיבת­הקבינט הבוקר דיבר ראסק בזעם על העיתוי‬ ‫אמר‬ ‫רוסטאו‬ ‫חוסיין­גיונסון‪.‬‬
‫הוא אמר שבעוד שאנו מבקשים אותם להפעיל לחץ מכסימלי‬ ‫צעדנו בעניין ירושלים‪.‬‬ ‫של‬

‫ובעוד שהוא‪,‬‬ ‫האמלטים­)אמריקה­הלאטינית( ­‬ ‫אל‬ ‫הנשיא‬ ‫של‬ ‫כולל פניות אישיות‬


‫הקולות הדרושים‪ ,‬בא צעדנו היום והשמיט‬ ‫באיסוף‬ ‫בניו­יורק‬ ‫אישית‬ ‫טורח‬ ‫ראסק‪,‬‬

‫סיפר שהיוגוסלבים וההודים צוהלים משמחה בהעריכם‬ ‫ראסק‬ ‫לרגליהם‪.‬‬ ‫מתחת‬ ‫הקרקע‬

‫להם למפרע‬ ‫הודענו‬ ‫על שלא‬ ‫והנשיא רוגזים‬ ‫ראסק‬ ‫קולות‪.‬‬ ‫לפחות ‪20‬‬ ‫לצידם‬ ‫שהעברנו‬

‫על י ובמתנו במיוחד אחר שאמרנו להם בשבוע שעבר שהממשלה דחתה מועד הצעד‪.‬‬

‫בהיעדר השגריר מחוץ לעיר‪ ,‬ירצה המזכיר‬ ‫כי‬ ‫הערב‬ ‫מסרו לי‬ ‫ראסק‬ ‫של‬ ‫ממשרדו‬ ‫‪.2‬‬

‫עד לאחר‬ ‫מדוע לא דחינו צעדנו‬ ‫הסבר‬ ‫אנא הנחיותיכם ובמיוחד‬ ‫אותי בבוקר‪.‬‬ ‫לראות‬
‫ההצבעה בעצרת‪".‬‬

‫ארן;‬ ‫החינוך והתרבות ז‪.‬‬ ‫שר‬

‫לנו‪ ,‬אחרי השיחה הטלפונית‬ ‫אמרו‬ ‫בישיבה‬ ‫שלשום‬

‫בעניין ירושלים‪.‬‬ ‫שהוא הסכים עם עמדת הממשלה‬ ‫אבן‪,‬‬ ‫עם השר‬

‫אשכול;‬ ‫ראש הממשלה ל‪.‬‬

‫מקום בכלל‬ ‫אין‬ ‫כמה דברים‪.‬‬ ‫יש‬ ‫הזה‬ ‫במיברק‬

‫השאלה היא לא‬ ‫שואל עברון‪.‬‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫הדברים משתנים‪.‬‬ ‫כי‬ ‫מיום ליום‪,‬‬ ‫להקשות‬

‫את‬ ‫דחינו‬ ‫כאשר‬ ‫אבן שלשום אותו הדבר שצריך להגיד עכשיו‪.‬‬ ‫לשר‬ ‫אמרנו‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬
‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫לשניים­שלושה ימים‪ ,‬עד לאחר הנאומים‬ ‫זאת‬ ‫לדחות‬ ‫אמרו‬ ‫הראשונה‪,‬‬ ‫בפעם‬ ‫העניין‬
‫עתוני­חוץ‪,‬‬ ‫לעכב בעד‬ ‫נוכל‬ ‫שלא‬ ‫אמרנו‬ ‫הזאת‬ ‫הדחייה‬ ‫אחרי‬ ‫בעצרת‪.‬‬ ‫הראשונים‬
‫הסברנו‬ ‫­זאת‬ ‫כאילו ישראל נרתעה פתאום‪.‬‬ ‫העניין‪,‬‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫עתוני­ישראל והטלביזיה‬
‫שיש טעם בטענה יזו‪.‬‬ ‫חשב‬ ‫לשר אבן בטלפון והוא‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬

‫הדבר‬ ‫יזה‬ ‫שכניעה ללחץ‪,‬‬ ‫בטלפון‬ ‫לנו‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬


‫ביותר‪.‬‬ ‫הגרוע‬

‫אשכול‪:‬‬ ‫ראש הממשלה ל‪.‬‬

‫לנו עכשיו‪ ,‬איך הוא‬ ‫לכתוב‬ ‫ממנו‬ ‫לא מונע‬ ‫זה‬

‫מצטלב‪.‬‬ ‫רואה שהמצב‬

‫המשטרה א‪ .‬ששון‪:‬‬ ‫שר‬

‫בכנסת שלשום לא היתה‬ ‫כי‬ ‫אותנו‪,‬‬ ‫שהטעו‬ ‫כנראה‬


‫טלב י ז י ה‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אתם‬ ‫אחר‪.‬‬ ‫במקום‬ ‫היתה‬ ‫זמן‬ ‫באותו‬ ‫הטלביזיה‬


‫­זאת?‬ ‫היה בעתונות שלנו ובעתונות­חו"ל היום לולא עשינו‬ ‫מתארים לכם מה‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫הפנים מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫שר‬


‫‪9‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫לא‬ ‫וגם‬ ‫מהעתונים‬ ‫כל­כ­ך‪,‬‬ ‫להתפעל‬ ‫צריך‬ ‫לא‬

‫מהטלביזיה‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫אומרים אותו הדבר‪ ,‬שיזו היתה דחייה ערמומית‬ ‫היו‬


‫אמרנו בשיחה הטלפונית לשר אבן‪,‬‬ ‫זאת‬ ‫תחת לחץ‪.‬‬ ‫נדחה‬ ‫זה‬ ‫ועכשיו‬ ‫לימים אחדים‪,‬‬
‫אבל‬ ‫גרוע יותר‪.‬‬ ‫שאם יתקבל רושם שמבטלים את החוקים תחת לחץ‪ ,‬זה דבר‬ ‫אמר‬ ‫והוא‬
‫זה‪ ,‬זה‬ ‫בעניין‬ ‫גם אם יש עוד הסברים‬ ‫שהיה אתמול‪.‬‬ ‫במה‬ ‫עכשיו לדון‬ ‫מקום‬ ‫אין‬
‫העניין‪.‬‬ ‫והאחרים הם נגד כל‬ ‫אומרים לנו שגיונסון‬ ‫לא‬ ‫היחידי הנכון והנבון‪.‬‬ ‫ההסבר‬

‫ראסק‬ ‫ידע‪ ,‬ועל­כן‬ ‫בארבור לא‬ ‫עצמו מרומה‪ ,‬כי‬ ‫את‬ ‫הרגיש‬ ‫שהנשיא‬ ‫אומר‬ ‫אבן‬ ‫השר‬

‫שיש‬ ‫היחידי‪,‬‬ ‫רוצה להגיד שזה הדבר‬ ‫עיתוי‪ .‬אינני‬ ‫על‬ ‫והם מדברים כאן‬ ‫ידע‪,‬‬ ‫לא‬

‫היינו‬ ‫שאם‬ ‫לו בלבו עוד איזה דברים‪ .‬ברור לי‬ ‫שיש‬ ‫יכול להיות‬ ‫לנשיא נגדנו‪,‬‬
‫טענתי גם שלשום‬ ‫זה לשבועיים לפחות‪.‬‬ ‫את‬ ‫צריכים לדחות את הדבר‪ ,‬היה צריך לדחות‬
‫החוקים כעבור‬ ‫את‬ ‫ומביאים‬ ‫זאת‬ ‫היינו דוחים‬ ‫ספק שגם אם‬ ‫כל‬ ‫בדיון‪ ,‬כי אין לי‬
‫לא היתה כל מניעה מצד רוסיה לקרוא לעצרת­או"ם מיוחדת‪.‬‬ ‫שבועיים‪,‬‬

‫אבן‪.‬‬ ‫של השר‬ ‫לעבור לסעיפים שבמיברקו‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬


‫זה כמה‬ ‫עניין‬ ‫מדברים על‬ ‫אנחנו בינינו‬ ‫הסכנה מצד ברית­המועצות‪.‬‬ ‫קודם­כל לגבי‬
‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫אז אנחנו צריכים ללחוץ ולדרוש‬ ‫זאת‪.‬‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫וטוב‬ ‫ימים‪,‬‬
‫צריכים לקבל מארצות­הברית‪.‬‬

‫בצער שהבקשה‬ ‫"אני מציין‬ ‫אבן‪:‬‬ ‫השר‬ ‫אומר‬ ‫עוד‬


‫העתונאים ועשינו‬ ‫עם‬ ‫דיברנו‬ ‫תוצנע בהסברה‪ ,‬לא הוגשמה"‪.‬‬ ‫בכנסת‬ ‫שהחקיקה‬ ‫שלנו‪,‬‬
‫את הצד ההפגנתי של המעשה‪,‬‬ ‫לי שהעתו נות מבליטה דווקא‬ ‫נדמה‬ ‫היה‪.‬‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫כל‬

‫מישהו יכול‬ ‫אם‬ ‫העתונים של מפלגות­הממשלה וגם עתו נים אחרים‪.‬‬ ‫גם‬ ‫שותפים‬ ‫ובזה‬
‫זה חשוב‪.‬‬ ‫זה‪,‬‬ ‫בעניין‬ ‫לקבל על עצמו להשפיע על הצנעת הפירסום‬
‫‪10‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫מר לבבי‬ ‫ידע‪ ,‬אולי‬ ‫לטענה שבארבור לא‬ ‫שנוגע‬ ‫מה‬

‫שבוע לא היה‬ ‫"בעוד שבארבור הוחזק בתמונה לפני‬ ‫אבן אומר‪:‬‬ ‫השר‬ ‫להסביר‪.‬‬ ‫יוכל‬
‫והנשיא רואה עצמו כמרומה ומופתע‪".‬‬ ‫פקעה‬ ‫כי הדחייה‬ ‫להודיע לו‬ ‫מאמץ‬ ‫כל‬ ‫כנראה‬
‫הוא רואה עצמו מרומה‪.‬‬ ‫מה‬ ‫אינני יודע על יסוד‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫חושב שהיה שיבוש בתקשורת‬ ‫אני‬ ‫הזה‬ ‫המיברק‬ ‫לאור‬


‫שדובר עם בארבור‪,‬‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫הנקודה החשובה‪.‬‬ ‫זו‬ ‫אבל לא‬ ‫ראסק‪,‬‬ ‫לבין‬ ‫בארבור‬ ‫בין‬
‫נוסח­הדברים‪,‬‬ ‫את‬ ‫אני זוכר‬ ‫אם‬ ‫יסוד להניח שהדחייה היא ארוכה­מאד‪.‬‬ ‫לא היה לו‬
‫אבל לא היה לו יסוד לחשוב שזו דחייה ארוכה‪.‬‬ ‫"לא היום ולא מחר"‪,‬‬ ‫לו‪:‬‬ ‫נאמר‬

‫התראה‪.‬‬ ‫לא היה לו יסוד להניח שניתן לו‬ ‫שנית‪,‬‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫הדתות‬ ‫שר‬

‫לא ניתן לתיקון?‬ ‫זה‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫נגיד זאת לבארבור‪ ,‬הוא‬ ‫אם‬ ‫ניתן לתיקון‪,‬‬ ‫לא‬ ‫זה‬

‫אבל זה לא יספק את ראסק‪.‬‬ ‫יסכים‪,‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אין אמון בגירסתנו על הליברטי"‪.‬‬ ‫י'לממשלת­ארה"ב‬

‫שניים­שלושה‬ ‫של‬ ‫שנקבעה עכשיו ועדת­חקירה‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬ ‫לעשות עוד ולא עשינו‪.‬‬ ‫מה‬
‫אנשים‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫‪29.6.67‬‬ ‫­‬ ‫ממשלה‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫באחד מעתו נ י­החוץ שהיתה ועדת­חקירה‬ ‫קראתי‬ ‫אני‬


‫על­ידי האווירונים שלנו‪ .‬ואין‬ ‫היתה מזוהה‬ ‫שה"ליברטי"‬ ‫קבעה‬ ‫והיא‬ ‫אמריקנית‪,‬‬
‫האניה‪.‬‬ ‫את‬ ‫­זיהינו‬ ‫לקבל את הטענה שלא‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫זיהו‪.‬‬ ‫שלא‬ ‫ייתכן‬ ‫שלא‬ ‫אומרים‬ ‫פה שהם‬ ‫שמענו‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫מהשגריר הרמן‪ ,‬ואינני יודע‬ ‫שבא‬ ‫המיברק היחידי‬


‫מה שנדרשנו לעשות‬ ‫ובין‬ ‫שעשינו‬ ‫מה‬ ‫השוני בין‬ ‫זו היתה פנייה אמריקאית ­ ובזה‬ ‫אם‬

‫אמרנו שאנחנו‬ ‫על­ידי השגריר הרמן‪ .‬הוא רצה שנודיע שנעמיד את האשמים לדין‪.‬‬
‫שאנחנו‬ ‫ממנים ועדת­חקירה‪ ,‬ואיננו חייבים להודיע שאנחנו מעמידים לדין‪ ,‬לפני‬
‫שם‬ ‫היו‬ ‫גם אם‬ ‫שאין אשמים"‪,‬‬ ‫אמרו‪" :‬לא ייתכן‬ ‫כשהם‬ ‫אשם בזה‪.‬‬ ‫שמישהו‬ ‫יודעים‬
‫את‬ ‫חשבנו שצריך להודיע כי נעמיד‬ ‫הרמטכ"ל‬ ‫ולא‬ ‫אני‬ ‫לא‬ ‫הרוגים‪,‬‬ ‫הרבה‬ ‫כל­כך‬
‫עד‬ ‫ייתכן‪.‬‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אשמים‪.‬‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫יודעים‬ ‫שאנחנו‬ ‫לפני‬ ‫לדין‪,‬‬ ‫האשמים‬

‫לא נדע אם יש אשמים‪.‬‬ ‫שוועדת­החקירה לא תסיים את עבודתה‪,‬‬

‫המשפטים י‪.‬ש‪ .‬שפירא‪:‬‬ ‫שר‬

‫יודעים שקיים חוק‬ ‫הם‬ ‫ברברי‪.‬‬ ‫עם‬ ‫האמריקנים אינם‬


‫מוכרחים קודם לחקור את הדבר‪.‬‬ ‫ואם מאשימים אנשים ברצח‪,‬‬ ‫השיפוט הצבאי‪,‬‬
‫‪12‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫ואני לא מציע להיכנס‬ ‫צודק‪,‬‬ ‫ששר­המשפטים‬ ‫ודאי‬


‫היחסים עם‬ ‫הוצג כאן בצורה חד­צדדית‪ ,‬כי‬ ‫שזה‬ ‫רק רוצה לומר‬ ‫אני‬ ‫לעובי­הקורה‪.‬‬
‫להם שהיתה‬ ‫כשאנחנו הודענו‬ ‫זה‪,‬‬ ‫מסו י ים‬ ‫בשלב‬ ‫מסו י ים‪.‬‬ ‫בשלב‬ ‫התחדדו‬ ‫אמריקה‬

‫רון‪,‬‬ ‫רם‬ ‫החוקר הראשון היה אלוף­מישנה‬ ‫אחד‪.‬‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫היתה‬ ‫והחקירה‬ ‫חקירה‪,‬‬
‫היה פעם נספח‬ ‫ולמרבה הצער‪ ,‬היות והוא‬ ‫מומחה לימאות‪.‬‬ ‫ואיננו‬ ‫משפטן‬ ‫שאיננו‬
‫לא חושב‬ ‫אני‬ ‫התמרמרות‪.‬‬ ‫שם‬ ‫יחיד עורר‬ ‫כחוקר‬ ‫הזה‬ ‫צבאי בוואשינגטון‪ ,‬המינוי‬
‫זה שעורר‬ ‫בעניין‬ ‫אבל היה שלב‬ ‫עכשיו לא­בסדר‪ ,‬אחרי שהתמנתה ועדת­חקירה‪,‬‬ ‫שאנחנו‬
‫שם התמרמרות מסו י ימת‪.‬‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬

‫מיוחד בעניין‬ ‫יש מקום שהרמטכ"ל ישלח שליח‬ ‫אולי‬


‫זה?‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫פעולה בעניין‬ ‫בשלב זה שום‬ ‫מציע‬ ‫שר­החוץ אינו‬


‫שעורר התמרמרות‪ ,‬עכשיו‬ ‫אבל היה שלב‬ ‫נכונים‪,‬‬ ‫עכשיו נכנס לפסים‬ ‫זה‬ ‫ה"ליברטי‪.11‬‬
‫העניין על­ידי אנשי­משפט‪.‬‬ ‫יש בדיקת‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחו ן מ‪.‬‬

‫ה"ליברטי"‪.‬‬ ‫עניין‬ ‫גירסה על‬ ‫שום‬ ‫אין לנו עוד‬


‫לפי הפרוצדורה של ועדות­חקירה‪ ,‬חקר ואסף את החומר ומסר‬ ‫רון‪,‬‬ ‫רם‬ ‫חקירה‪,‬‬ ‫ישנה‬
‫השופטים‪.‬‬ ‫של‬ ‫לוועדת­החקירה‬ ‫זאת‬
‫‪13‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫על‬ ‫מהארץ‬ ‫תכופות‬ ‫בידיעות‬ ‫"מופצץ"‬ ‫"הציבור‬


‫מעמדנו בדעת­הקהל העולמית‬ ‫דבר המחליש את‬ ‫הגדה­המערבית‪,‬‬ ‫מך‬ ‫א­זרחיים‬ ‫גירושים‬
‫האם יש אי­זו­שהיא אפשרות לנקוט אמצעים‬ ‫הידידותיות‪ ".‬אני שואל‪:‬‬ ‫הממשלות‬ ‫ובקרב‬

‫עובדה היא שיהודים מוכנים להוציא‬ ‫לאדם לעבור אל הירדן?‬ ‫לא לתת‬ ‫דרקוניים כדי‬
‫היהודים‪.‬‬ ‫לסידור הערבים לפני‬ ‫מכספם‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬

‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫רוצה‬ ‫אינני‬


‫נאמר כבר‬ ‫­זה‬ ‫"עמא פ­זי­זא"‪,‬‬ ‫אנחנו לעיתים קרובות פ­זי­זים‪.‬‬ ‫לדעתי‬ ‫העיר­העתיקה‪.‬‬
‫אצלנו‬ ‫שבוע­שבועיים‪.‬‬ ‫יודע למה אי­אפשר היה לחכות עוד‬ ‫אינני‬ ‫אלפי שנים‪.‬‬ ‫לפני‬

‫עוד נעמוד לפני‬ ‫לקח‪.‬‬ ‫צריך ללמד אותנו‬ ‫­זה‬ ‫דבר‬ ‫העתונים‪.‬‬ ‫שיגידו‬ ‫ממה‬ ‫מתפעלים‬

‫יגיד‪.‬‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫­זה‬ ‫שעתון‬ ‫להתפעל ממה‬ ‫ואיננו צריכים‬ ‫כאלה‪,‬‬ ‫נסיונות‬ ‫הרבה‬

‫את‬ ‫הצעתי עוד לפני שבוע ימים שאנחנו נ­זמין‬ ‫אני‬


‫חושבים שאנו בסדר‪ ,‬יבואו אנשים מן הצד ויראו‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ ‫האדום"‪.‬‬ ‫"הצלב‬ ‫אנשי‬

‫אנחנו אומרים שהכל בסדר‪.‬‬ ‫אם‬ ‫כנראה שאינם סומכים עלינו‬ ‫שהעניין בסדר‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫את שר­הבטחון‪ ,‬למה ההתנגדות‬ ‫לשאול‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬


‫ויראו‬ ‫את הגדה­המערבית‬ ‫"הצלב האדום"‪ ,‬שיבואו ויעברו‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫להזמין‬ ‫הזאת‪,‬‬

‫שעכשיו נעשה‬ ‫ההתנגדות‪ ,‬ואני מציע‬ ‫את‬ ‫אינני מבין‬ ‫לא?‬ ‫או‬ ‫בסדר‬ ‫העניינים‬ ‫אם‬

‫זאת‪.‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫ל"ליברטי"‪ ,‬אנחנו‬ ‫בקשר‬ ‫רוצה לומר‬ ‫בכל­­זאת‬ ‫אני‬


‫בכל החומר‪ ,‬ולהראות להם שנקטנו בכל‬ ‫הנציגות שלנו בוואשינגטון‬ ‫את‬ ‫צריכים לצייד‬
‫מדינה‬ ‫בכל‬ ‫חוק כזה קיים‬ ‫הצבאי‪,‬‬ ‫השיפוט‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫החוקיים‬ ‫הצעדים‬

‫טיעון שיכול‬ ‫זה‬ ‫לא ימינה ולא שמאלה‪ ,‬מהוראות­החוק‪.‬‬ ‫יטו‪,‬‬ ‫והם לא‬ ‫אנגלו­סכסית‪,‬‬
‫בענייני צבא‪.‬‬ ‫לשכנע כל אדם אשר מתמצא‬

‫על‬ ‫שעבר‪ ,‬וזה ביחס לחוקים‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫אין צועקים‬


‫הישיבה בכנסת היתה‬ ‫הכבוד‪,‬‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫לשר­הפנים‪,‬‬ ‫להגיד‬ ‫ברצוני‬ ‫אבל‬ ‫ירושלים‪,‬‬
‫הצניעות‪.‬‬ ‫במיטב‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬

‫שיש כאן‪ ,‬העולם‬ ‫מה‬ ‫פירשו‬ ‫כולם‬ ‫בכל­זאת‬ ‫אבל‬


‫"גולם"‪.‬‬ ‫איננו‬

‫י‪.‬ש‪ .‬שפ ירא‪:‬‬ ‫שר המשפט ים‬

‫מתלונן ומתקומם נגד הדיבור מצד אחד‪ ,‬שצריך‬ ‫אני‬


‫ביותר והביטויים‬ ‫הדברים "המפציצים‪'1‬‬ ‫שאת‬ ‫קוראים בעתון‬ ‫ואנחנו‬ ‫בצניעות‪,‬‬ ‫לנהוג‬
‫שירושלים תהיה לנצח­נצחים שלנו ­‬ ‫הנהדרים ביותר‪,‬‬
‫‪15‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬

‫לנצח­נצחים‪,‬‬ ‫שלמה‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬

‫אמר במעמד מסו י ים דווקא שר­הפנים‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫נברר *את‬ ‫אולי‬ ‫ל*ה‪,‬‬ ‫ניכנס‬ ‫לא‬ ‫עכשיו‬ ‫אנחנו‬


‫עניינים אחרים דחופים‪.‬‬ ‫כמה‬ ‫לפנינו עכשיו‬ ‫בישיבה אחרת‪,‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬

‫בירור‪.‬‬ ‫נעשה‬

‫לנכון‬ ‫מוצא‬ ‫אני‬ ‫אישית‪.‬‬ ‫הודעה‬ ‫למסור‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫)בסוף­הישיבה(‪­:‬‬


‫לא­פחות­ולא­יותר‪,‬‬ ‫שמהם משתמע‬ ‫דברי שר­המשפטים‪,‬‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫דברים‬ ‫להגיד‬
‫כל השערוריה בחוץ­לארץ‪...‬‬ ‫שעל‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ‪.1‬‬

‫אין שערוריה‪,‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬


‫‪16‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫כשאמר דברים אלה ואלה‪.‬‬ ‫שר­הפנים אשם‪,‬‬

‫היתה ישיבה‬ ‫גי בערב‪.‬‬ ‫היה ביום‬ ‫מה‬ ‫לומר‬ ‫ברצוני‬


‫מלאי­שמחה ושם גם‬ ‫היו‬ ‫החברים‬ ‫שר­המשפטים‪,‬‬ ‫גם‬ ‫השתתף‬ ‫שבה‬ ‫ועדת­הפנים‪,‬‬ ‫של‬

‫שר­ההסברה‪ ,‬השר‬ ‫‪ ,11.30‬טילפן אלי‬ ‫בשעה‬ ‫בלילה‪,‬‬ ‫וגם אני‪.‬‬ ‫שר­המשפטים דיבר‪,‬‬
‫אני‬ ‫ושאל אם‬ ‫הדברים שהיו בישיבת הוועדה‪,‬‬ ‫לפרסם את‬ ‫גלילי‪ ,‬ואמר שהעתונאים רוצים‬
‫לא עלה על דעתי שמישהו ירצה לפרסם‬ ‫אדר‪.<(1‬‬ ‫אמרתי‪:‬‬ ‫הצנזורה‪.‬‬ ‫את‬ ‫מוכן שיפעיל‬
‫אם‬ ‫למחרת‪ ,‬ב­‪ 12.30‬בצהריים‪ ,‬אחרי שהכל היה בעתונות‪,‬‬ ‫מיד עשה זאת‪.‬‬ ‫והוא‬ ‫זאת‪,‬‬

‫ובעקבות זה לא עשו שום‬ ‫הבין‪,‬‬ ‫שהיה בכנסת אף­אחד לא‬ ‫שמה‬ ‫חושב‬ ‫שר­המשפטים‬ ‫כי‬
‫אני‬ ‫זה הדבר שפורסם‪.‬‬ ‫שאני הודעתי בצהריים לחברי עירית­ירושלים‪,‬‬ ‫מה‬ ‫אלא‬ ‫דבר‪,‬‬

‫החוקים בכנסת פורסם בעולם­כולו‪ ,‬עוד לפני‬ ‫דבר זה של קבלת‬ ‫בוקר‬ ‫שבאותו‬ ‫מודיע‬
‫אל ימצא את‬ ‫עליו‪,‬‬ ‫שר­המשפטים מעיק‬ ‫של‬ ‫ישיבת מועצת עירית­ירושלים‪ .‬אולי מצפונו‬
‫ביותר ורוצים‬ ‫לאלה שמתפרסמים‬ ‫שר­הפנים כשעיר לעזאזל‪ ...‬מכל­מקום‪ ,‬אינני שייך‬
‫להתפרסם יותר­מדי בעתונות‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אבן‪ ,‬אם לקבלן‬ ‫של השר‬ ‫מציע שנדון בהצעותיו‬ ‫אני‬


‫או לא לקבלן‪.‬‬

‫הודעה ממשלתית‬ ‫"יש להודיע‬ ‫הראשון אומר‪:‬‬ ‫הסעיף‬


‫נכונות‬ ‫את‬ ‫אופן‬ ‫מבטלים בשום‬ ‫האומרת שהאמצעים המעשיים והמינהליים שננקטו אינם‬
‫גורמים בינלאומיים לסיפוק‬ ‫עם‬ ‫ולחפש דרכים יעילות‪ ,‬תוך התייעצות‬ ‫להוסיף‬ ‫ישראל‬

‫העניין האוניברסלי במקומות הקדושים‪".‬‬

‫המשטרה א‪ .‬ששון‪:‬‬ ‫שר‬


‫‪17‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫הוא אמר זאת אתמול‪.‬‬ ‫זה בסדר גמור‪,‬‬

‫ורהפמיג‪:‬‬ ‫ז‪.‬‬ ‫הדתות‬ ‫שר‬

‫לעשות עוד‬ ‫מציע נוסף להודעה של ראש­הממשלה‪,‬‬ ‫אני‬


‫כדי‬ ‫לונדון וניו­יורק‪,‬‬ ‫לכמה בירות‪ ,‬כמו רומא‪,‬‬ ‫שתצא משלחת‬ ‫כדאי‬ ‫ואולי‬ ‫פירסום‪,‬‬
‫להסביר את הגישה שלנו למקומות הקדושים‪.‬‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫א­ז‬ ‫בי‪ ,‬ועד‬ ‫או ביום‬ ‫מחר‬ ‫תהיה‬ ‫הצבעה באו"ם‬


‫מוכרחים לעשות משהו‪.‬‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן‪:‬‬ ‫שר‬

‫לדעתי זו‬ ‫מערת­המכפלה‪.‬‬ ‫עניין‬ ‫את‬ ‫לסדר‬ ‫צריך‬


‫שערוריה‪ ,‬המוסלמים החזיקו אותה יותר יפה מאתנו‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫עם אנשי­הכמורה‬ ‫בפגישה‬ ‫הוויכוח‪.‬‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לא‬

‫אם משלימים‬ ‫פרינציפיונית‪,‬‬ ‫העמדת שוטרים‪ ,‬השאלה היא‬ ‫לא שאלה של‬ ‫אתמול נאמר‪ ,‬שזו‬
‫להיות "בעל בביתו"‪,‬‬ ‫תעזור לכל אחת מהדתות‬ ‫וממשלת­ישראל‬ ‫שמדינת­ישראל‬ ‫זה‬ ‫עם‬

‫מדברים על‬ ‫עכשיו אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫פרינציפיוני‪,‬‬ ‫דבר‬ ‫רוצים איזה‬ ‫הם‬ ‫לו‪.‬‬ ‫הקדוש‬ ‫במקום‬

‫אבן‪.‬‬ ‫של השר‬ ‫הסעיף הזה שבהצעותיו‬


‫‪18‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫בנטוב‪:‬‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫‪/‬‬ ‫עם‬ ‫בעד הסעיף שאומר שנהיה מוכנים להתייעץ‬ ‫אני‬


‫נוטה לקבל סעיף זה‪.‬‬ ‫דבר‪ .‬אני‬ ‫לשום‬ ‫לא מחייב אותנו‬ ‫זה‬ ‫גורמים בינלאומיים‪,‬‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫רואה שום‬ ‫על איחוד ירושלים‪ ,‬אינני‬ ‫ההחלטה‬ ‫לאחר‬

‫מהסס‪.‬‬ ‫אולי הייתי‬ ‫זה‬ ‫שר­החוץ‪ .‬לפני‬ ‫הזה של‬ ‫בניסוח‬ ‫פגם‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן‪:‬‬ ‫שר‬

‫לדעתי צריך לעשות זאת‪.‬‬

‫הפיתוח ושר התיירות מ‪ .‬קול‪:‬‬ ‫שר‬

‫אחרי כל העובדות‬ ‫בעיקר‬ ‫זאת‬ ‫שנעשה‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫שיצרנו‪.‬‬

‫בגין‪:‬‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫שהוצע על­ידי‬ ‫כפי‬ ‫הנוסח‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬


‫יש‬ ‫לאחר הצעדים המעשיים והמינהליים שעשינו‪,‬‬ ‫שנאמר‪:‬‬ ‫שום צורך‬ ‫אין‬ ‫שר­החוץ‪.‬‬
‫למסור הודעה‪ ,‬אבל לא בהקשר זה‪ ,‬אלא‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫עצמית‪.‬‬ ‫פגיעה‬ ‫מעין‬ ‫בזה‬

‫המקומות הקדושים‪ ,‬היא תוסיף לקיים‬ ‫שבקשר עם מעמדם של‬ ‫ומודיעה‪,‬‬ ‫חוזרת‬ ‫שהממשלה‬

‫נציגי הדתות שלהם‪.‬‬ ‫התייעצות עם‬


‫‪19‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫בגין‪:‬‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫לביטוי "גורמים‬ ‫תשומת­הלב‬ ‫את‬ ‫להסב‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬


‫לנו‪.‬‬ ‫לדעתי הוא לא דרוש‬ ‫הזה‪,‬‬ ‫הביטוי‬ ‫יתפרש‬ ‫יודע איך‬ ‫בינלאומיים"‪ ,‬אינני‬
‫התוכן‬ ‫ו­זה‬ ‫זו הכוונה‪,‬‬ ‫אם‬ ‫הקדושים‪,‬‬ ‫המקומות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫באמת‬ ‫אנחנו מתכוונים‬
‫הממשלה חוזרת ומודיעה שתוסיף‬ ‫כי‬ ‫שנאמר‬ ‫שלנו‪ ,‬אני מציע‬ ‫גם בהצעת המשלחת‬ ‫העיקרי‬
‫לקיים מגעים עם נציגי הדתות כדי לשמור על האינטרסים‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אבל מדובר כאן על סיפוק העניין האוניברסלי‬


‫במקומות הקדושים‪.‬‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫ברור שהצעדים‬ ‫שר­החוץ‪.‬‬ ‫כוונת‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ברצוני‬


‫בגין‪.‬‬ ‫השר‬ ‫לגבי ההודעה שיש להודיע‪ ,‬בזה צודק‬ ‫לא חלק מהצעתו של השר‬ ‫זה‬ ‫שנעשו‪,‬‬
‫יש התעוררות גדולה‪ ,‬כי הכוונה שלנו‬ ‫על זה‬ ‫להבהיר‪ ,‬כי‬ ‫היא‪ ,‬שיש‬ ‫החשובה‬ ‫הנקודה‬
‫הדתות הנוצרית והפרוטסטנטית‪ ,‬שיושבים‬ ‫נציגי‬ ‫בהכרח עם‬ ‫לא להגביל בהתייעצויות‬
‫הכנסיה הקתולית‪ ,‬וזו הכוונה‪.‬‬ ‫עם‬ ‫אבל מוכרחים להתייעץ‬ ‫פה‪.‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫הפנים מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫שר‬

‫על‬ ‫החוץ מציע‪ ,‬ונצביע‬ ‫ששר‬ ‫מה‬ ‫לאשר‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫זה‪.‬‬
‫‪20‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫ורהפמיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬

‫על‬ ‫חזרה‬ ‫תהיה‬ ‫שלנו‬ ‫שבהודעה‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫ולא נפתח שום פתח‪.‬‬ ‫פוזיטיבי‪,‬‬ ‫שיהיה דבר‬ ‫ראש­הממשלה או שלי‪ ,‬כדי‬ ‫של‬ ‫"הסטייטמנט"‬
‫רוצה‬ ‫אינני‬ ‫אמור ומספיק סתום‪ ,‬ואפשר לפתח זאת‪.‬‬ ‫מספיק‬ ‫היה‬ ‫הזה‬ ‫ב"סטייטמנט"‬
‫העניין‪.‬‬ ‫נתייעץ עם כל הגורמים‪ ,‬ואז נחזור על כל‬ ‫כי‬ ‫שייאמר‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫שמה‬ ‫בטוח‬ ‫מסו י ים‪ ,‬אני‬ ‫מצב‬ ‫עומד לפני‬ ‫אתה‬

‫חש‬ ‫יכול להיות שהוא נלחץ על­ידי כל הדברים יחד והוא‬ ‫קרא‪.‬‬ ‫אבן‬ ‫השר‬ ‫שהודענו‬
‫על מה‬ ‫צורך לחזור‬ ‫אין‬ ‫מתוח‪.‬‬ ‫קצת‬ ‫אולי‬ ‫המיברק‬ ‫ועל­כן‬ ‫מתוח‪,‬‬ ‫מאוד‬ ‫שהמצב‬

‫אפשר למצוא דרך‬ ‫השלילי או להתחיל ממנו‪.‬‬ ‫את החלק‬ ‫להוסיף‬ ‫אין צורך‬ ‫שאמרנו‪.‬‬
‫נכונותה‪ ,‬או חוזרת‬ ‫מתאימה ממשלת­ישראל מביעה את‬ ‫שבהזדמנות‬ ‫בחיוב‪,‬‬ ‫זאת‬ ‫לומר‬
‫תוך התייעצות עם כל גורם‬ ‫יעילות‪,‬‬ ‫דרכים‬ ‫ולחפש‬ ‫נכונותה להוסיף‬ ‫את‬ ‫ומביעה‬
‫גורמים בינלאומיים‪.‬‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫אז זה לא‬ ‫מעוניין‪.‬‬

‫השיכון מ‪ .‬בנמוב‪:‬‬ ‫שר‬

‫כנראה זקוקים לתחמושת מקליבר מסו י ים‪.‬‬ ‫הם‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫גורמים‬ ‫"עם‬ ‫בביטוי‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫הדתות בארץ ובחוץ­לארץ"‪.‬‬ ‫של‬ ‫הנציגים‬ ‫אלא "עם‬ ‫בינלאומיים"‪,‬‬
‫‪21‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫אולי להוסיף "המוסמכים"‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫הגורמים הדתיים המוסמכים בארץ‬ ‫עם‬ ‫אנחנו נדון‬


‫מעוניין‬ ‫גורם אתיאיסטי שהוא‬ ‫גורם מעונין‪ ,‬יכול להיות‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫ולא‬ ‫ובחוץ­לארץ‪,‬‬ ‫^§‬
‫מאוד‪.‬‬

‫ברזילי‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫הבריאות‬ ‫שר‬

‫אבן‪ ,‬אינני מתנגד לזה‪ .‬אני‬ ‫את השר‬ ‫יספק‬ ‫­זה‬ ‫אם‬

‫למדינות אמריקה­הלאטינית שירצו‬ ‫משהו‬ ‫יהיה לומר‬ ‫שאפשר‬ ‫כדי‬ ‫משהו‪,‬‬ ‫שנחוץ‬ ‫מבין‬
‫להם‬ ‫אבן‪ ,‬כי לא נוכל לומר‬ ‫של השר‬ ‫אני מבין שזו הכוונה‬ ‫זה‪.‬‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫לדבר‬

‫"עם כל הגורמים‬ ‫להגיד‪:‬‬ ‫אפשר‬ ‫שום דת‪.‬‬ ‫כי אינם מייצגים‬ ‫לדבר אתם‪,‬‬ ‫שאיננו רוצים‬
‫בדבר"‪.‬‬ ‫הנוגעים‬ ‫המעוניינים‬

‫הפנים מ‪.‬ח‪ .‬שפירא‪:‬‬ ‫שר‬

‫אותם הקולות‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫עניין‬ ‫שלשר אבן יש‬ ‫כנראה‬


‫להגיד שהכנסיות האלו‬ ‫נוכל‬ ‫אתם‬ ‫היא חושב שבדברנ ו‬ ‫הפסיד‪ .‬אולי‬ ‫שהוא‬ ‫חושב‬ ‫שהוא‬

‫ביותר העיר­העתיקה‬ ‫מעניינת‬ ‫דתי‬ ‫כיהודי‬ ‫אותי‬ ‫אכס­טריטוריאליות‪.‬‬ ‫תהינה‬


‫ויה­דולורוזה‪.‬‬ ‫שמשרד­הדתות יהיה בעל­הבית על‬ ‫מעניין אותי‬ ‫לא‬ ‫והכותל­המערבי‪,‬‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬


‫‪22‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫זה רחוב בעיר­העתיקה‪.‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬

‫של‬ ‫בנוסחה‬ ‫להשתמש‬ ‫אבן‬ ‫לשר‬ ‫לאפשר‬ ‫צריך‬


‫לא מספיק‪ ,‬לאפשר לא להשתמש בנוסחה שהוא‬ ‫שזה‬ ‫יראה‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫שר­המשפטים‪,‬‬
‫מציע‪.‬‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫את‬ ‫לנמק‪ ,‬להסמיך‬ ‫בלי‬ ‫נוספת‪,‬‬ ‫הצעה‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫להיפגש עם המשלחות של אמריקה­הלאטינית‬ ‫והכרח‪,‬‬ ‫יראה בזה צורך‬ ‫אם‬ ‫שר­החוץ‪,‬‬
‫המקומות הקדושים‪.‬‬ ‫של‬ ‫שתיווכח במצב השפיר והטוב‬ ‫משלחת‬ ‫ולהציע להן לשלוח‬

‫בגין‪:‬‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫זה לא י ­ז יק‪,‬‬

‫קול‪:‬‬ ‫התיירות מ‪.‬‬ ‫שר הפיתוח ושר‬

‫זה נוסף על ההודעה‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫כולנו מסכימים לפסוק הזה‪ ,‬שנתחיל בנוסח חיובי‪,‬‬


‫חוזרים ומודיעים על נכונותנו להתייעץ עם נציגים‬ ‫שהציע שר­המשפטים‪ ,‬שאנחנו‬ ‫כפי‬
‫להוסיף או לשנות איזה מלה‪ ,‬ולהגיד‬ ‫השר אבן שם יראה הכרח‬ ‫אם‬ ‫דתיים מוסמכים‪.‬‬
‫אין התנגדות‪.‬‬ ‫"גורמים בינלאומיים"‪,‬‬
‫‪23‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫דיין;‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫"גורמים‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫מציע‬ ‫בכל­זאת‬ ‫אני‬


‫מועצת­הבטחון‬ ‫של‬ ‫העצרת או‬ ‫היתה החלטה של‬ ‫בזמנו לגבי ירושלים‬ ‫בינלאומיים"‪ ,‬כי‬
‫בינאום‬ ‫הדתי‪ ,‬אלא דובר על‬ ‫לעניין‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫לה‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫ירושלים‪,‬‬ ‫על בינאום‬
‫הקונסולים האמריקני‪ ,‬הבלגי‬ ‫השתתפו‬ ‫שבה‬ ‫ועדה‬ ‫ממונה‬ ‫היתה‬ ‫זה‬ ‫ועל‬ ‫ירושלים‬
‫בקשר לירושלים‪ ,‬יש לזה‬ ‫גורמים בינלאומיים‬ ‫מדברים על‬ ‫כאשר‬ ‫ועל­כן‪,‬‬ ‫והצרפתי‪.‬‬
‫נדון‬ ‫זה‬ ‫מיוחדת לגבי ירושלים­כולה‪ .‬אני מציע שאנחנו לא נודיע‪ ,‬שבעניין‬ ‫משמעות‬

‫מארצות‬ ‫משלחת‬ ‫להזמין‬ ‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫פוסל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בינלאומיים‪,‬‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬

‫אמריקה­הלאטינית לארץ‪ ,‬כדי לראות את הדברים‪.‬‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫כאן אינפורמציה סודית­מאוד‪,‬‬ ‫למסור‬ ‫יכול‬ ‫אני‬


‫האפיפיור נתן להבין שהוא לא דוגל יותר‬ ‫בטוחה‪.‬‬ ‫היא‬ ‫אבל‬ ‫הלילה‪,‬‬ ‫רק‬ ‫שהגיעה‬

‫ישראל להצעת הבי נאום‬ ‫של‬ ‫תשומת­לבה‬ ‫את‬ ‫מפנה‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫בבי נאום הטריטוריה‪,‬‬
‫ישראל‪.‬‬ ‫על­ידי‬ ‫שהוצעה‬ ‫של ‪,1952‬‬ ‫הפונקציונאלי‬

‫ל‪ .‬אשכול‪:‬‬ ‫ראש הממשלה‬

‫במיברק נראה לי שאו­תאנט הוא‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫על­פי‬


‫כאילו המעוניין בגורמים הבינלאומיים‪.‬‬

‫בגין‪:‬‬ ‫השר מ‪.‬‬


‫‪24‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫בכל­­זאת לכתוב "התייעצות עם נציגים‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫הדתות"‪.‬‬ ‫מוסמכים של‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אם‬ ‫הכוונה‪,‬‬ ‫מה‬ ‫ברור‬ ‫יזה‬ ‫לי שבעניין‬ ‫נדמה‬

‫להודיע‪ ,‬נשב על הנוסח‪ ,‬ואפשר להחליט על מלה זו או‬ ‫שר­החוץ או אנחנו צריכים‬
‫אחרת‪.‬‬

‫א‪ .‬לבבי‪:‬‬ ‫מר‬ ‫המנכ"ל‬

‫מבקש‬ ‫ואני‬ ‫של הממשלה‪,‬‬ ‫הנחייה‬ ‫מבקש‬ ‫בכל­זאת‬ ‫אני‬


‫שאם‬ ‫במיברק לשר אבן נאמר‪,‬‬ ‫שהציע שר­המשפטים‪.‬‬ ‫לפי הקווים‬ ‫משהו‬ ‫תאמר‬ ‫שהממשלה‬

‫שמדובר בדתות‪ ,‬אכל דתות בהקשר‬ ‫לומר‬ ‫צריך‬ ‫זה‪,‬‬ ‫דבר‬ ‫לפרש‬ ‫ללחוץ איך‬ ‫יתחילו‬
‫בינלאומי‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫מנוסח כך‪.‬‬ ‫אינו‬ ‫אבן‬ ‫של השר‬ ‫במיברק‬ ‫הזה‬ ‫הפסוק‬


‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫אלא "התייעצות‬ ‫גורמים דתיים בינלאומיים‪,‬‬ ‫עם‬ ‫על התייעצות‬ ‫לא מדובר‬
‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫בפירוש‬ ‫זה‬ ‫האוניברסלי במקומות הקדושים"­‬ ‫בינלאומיים לסיפוק העניין‬
‫שאולי יהיה נוצרי‪.‬‬ ‫אחר‬ ‫או מזכיר‬ ‫או­תאנט‪,‬‬ ‫של‬ ‫נוסח‬ ‫גם‬

‫בנטוב‪:‬‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫השר‬ ‫החלטות לעומת המצב שדיבר עליו‬ ‫שתי‬ ‫יש‬ ‫פה‬


‫דיין‪:‬‬
‫‪25‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫למקומות הקדושים; ב( מבקשים‬ ‫רק‬ ‫נוגע‬ ‫ש‪1‬ה‬ ‫א(‬

‫לדבר אתם‪.‬‬ ‫שנוכל להגיד להם‪ ,‬שמוכנים‬ ‫המשלחת מבקשת‬ ‫אתם‪.‬‬ ‫ויתייעצו‬ ‫שידברו‬

‫אשכול‪:‬‬ ‫ראש הממשלה ל‪.‬‬

‫את‬ ‫שתהיה הודעה מטעם הממשלה‪ ,‬המביעה‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬


‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫השאלה‪:‬‬ ‫ולחפש דרכים יעילות תוך התייעצות‪,‬‬ ‫ישראל להוסיף‬ ‫נכונות‬
‫מי?‬

‫בנטוב‪:‬‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫שום התחייבות שאנחנו‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ‫"התייעצות"‬ ‫המלה‬

‫לקבל כל מה‬ ‫ההתחייבות היא שנדון אתם‪ ,‬אבל לא שמוכרחים‬ ‫לקבל את העצות‪.‬‬ ‫צריכים‬
‫אומרים "התייעצות"‪,‬‬ ‫מקרה‪ ,‬שאם‬ ‫בכל הפוליטיקה הבינלאומית לא ראיתי‬ ‫שיציעו‪.‬‬
‫שהצד השני אומר‪.‬‬ ‫מה‬ ‫פירושו שמוכרחים לקבל‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬

‫של‬ ‫נציגים מוסמכים ומוכרים‬ ‫עם‬ ‫נתייעץ‬ ‫אנחנו‬


‫הדתות בארץ ובחוץ­לארץ‪.‬‬

‫העבודה י‪ .‬אלון‪:‬‬ ‫שר‬

‫ההצעות של שר­המשפטים‬ ‫רוצה לתמוך בצירוף‬ ‫אני‬


‫לו טכסט להודעה‬ ‫מאתנו שניתן‬ ‫מבקש‬ ‫אבן אינו‬ ‫השר‬ ‫לדעתי‬ ‫בגין‪.‬‬ ‫השר‬ ‫ושל‬

‫שאנחנו אומרים‬ ‫ב‪1‬ה‬ ‫*את בשם הממשלה‪.‬‬ ‫יודיע‬ ‫שראש­הממשלה‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫בניו­יורק‪,‬‬
‫שהוא מבקש בנושא‬ ‫על מה‬ ‫תשובה‬ ‫יש‬ ‫ובעולם‪,‬‬ ‫בארץ‬ ‫דתיים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫שנתייעץ‬
‫הבינלאומי‪.‬‬
‫‪26‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫במיברק‬ ‫להוסיף‬ ‫צריך‬ ‫לזה‪,‬‬ ‫נוסף‬


‫בעוד‬ ‫הודעה‪,‬‬ ‫עוד‬ ‫ירצה‬ ‫אתם‪,‬‬ ‫ולדבר‬ ‫גורמים קתוליים מדיניים‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬
‫יום­יומיים ניתן הודעה נוספת‪.‬‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫האוצר פ‪.‬‬ ‫שר‬

‫אומר‬ ‫בגין‬ ‫אני מבקש לשנות פסוק אחד‪ ,‬כי‬


‫מה שהשר‬

‫אז אפשר‬ ‫לגבי גורמים דתיים בארץ ובחוץ­לארץ‪ ,‬בחוץ­לארץ זה גורמים בינלאומיים‪,‬‬
‫להגיד יגורמים דתיים בינלאומיים*‪.‬‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫מצלצל באנגלית‬ ‫זה‬ ‫צריכים לזכור איך‬ ‫אנחנו‬


‫שני דברים שונים‪.‬‬ ‫אלה‬ ‫ו­ןז‪1£110‬ז‬ ‫‪1‬ז‪8£1,1010‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫להחליט‪ ,‬וצריך יהיה‬ ‫יכולים‬ ‫שאנחנו‬ ‫חושב‬ ‫אני‬


‫לשיחות ולפגישות שקיימנו‬ ‫בהמשך‬ ‫פה‪:‬‬ ‫אנחנו נגיד‬ ‫השאלה מה‬ ‫הדבר‪.‬‬ ‫את‬ ‫ולנסח‬ ‫לשבת‬

‫להיוועץ‬ ‫להמשיך‬ ‫נציגי­הדתות בארץ‪ ,‬אנו חוזרים ומודיעים שאנו מצדנו מוכנים‬ ‫עם‬

‫בעניינים אלה‪.‬‬ ‫עם גורמים בארץ ובעולם‬

‫העבודה י‪ .‬אלון‪:‬‬ ‫שר‬

‫להתחיל בהתייעצויות‬ ‫מחר‬ ‫כדאי כבר היום או‬ ‫אולי‬


‫כדי שאפשר יהיה לפרסם זאת‪.‬‬ ‫עם מישהו‪,‬‬
‫‪27‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫­זאת‪.‬‬ ‫בארץ כבר עשינו‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫הזה הוא אפשרי‪ ,‬עכשיו השאלה מי ינסח זאת‪.‬‬ ‫הדבר‬

‫מבקש להטיל על שר­המשפטים ועל המזכירה לנסח‬ ‫אחראי‪ ,‬ואני‬ ‫זה דבר‬ ‫הניסוח‬ ‫עניין‬
‫בקשר להזמנת משלחות מאמריקה­הלאטינית?‬ ‫מה‬ ‫הודעה ­זו‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫נציגי­דתות‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫שתהיה‬ ‫אומרים‬ ‫אנחנו‬


‫הזמנת‬ ‫עניין‬ ‫צריך להיות על המקומות הקדושים‪.‬‬ ‫והדגש‬ ‫ובעולם‪,‬‬ ‫בארץ‬ ‫המוסמכים‬
‫כפי שאנחנו מזמינים משלחות מכל העולם‪.‬‬ ‫דבר טוב מאוד‪,‬‬ ‫המשלחות זה‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן‪:‬‬ ‫שר‬

‫"העניין האוניברסלי"‬ ‫המונח‬ ‫שם את‬ ‫אבן מציע‬ ‫השר‬

‫את זה אולי אפשר להשאיר‪.‬‬ ‫של הדתות‪,‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אני רוצה‬ ‫הניסוח לכמה חברים‪.‬‬ ‫את‬ ‫החלטנו להשאיר‬

‫"הצלב האדום" כדי‬ ‫הנה משלחת של‬ ‫להזמין‬ ‫הצעתו‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫שר­המשפטים‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬

‫תהיינה להם טענות‪.‬‬ ‫אנחנו נזמין אותם לבדוק‪,‬‬ ‫חושב שאם‬ ‫אני‬ ‫לבדוק את המצב‪.‬‬
‫‪28‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה ­‬

‫ספיר;‬ ‫פ‪.‬‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬

‫פה הצהירו הצהרות‬ ‫היו‬ ‫"הצלב האדום" שכבר‬ ‫נציגי‬


‫חיוביות‪.‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫לנקודה הקודמת‪ ,‬אני מציע שמשרד­החוץ יטפל‬ ‫בקשר‬

‫יבקרו‬ ‫שהם‬ ‫מדינות אמריקה­הלאטיניות‪ ,‬ולהזמין אותם‪,‬‬ ‫של‬ ‫בשגרירים‬ ‫באופן מיוחד‬
‫וייווכחו‪.‬‬ ‫במקומות‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫כל הזמן‪.‬‬ ‫זה נעשה‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫כאן‪,‬‬ ‫משלחות לבקר‬ ‫אבן להזמין‬ ‫שנאמר לשר‬ ‫הסכמנו‬


‫עם השגרירים פה אפשר תמיד לדבר‪.‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫הפנים מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫שר‬

‫"הצלב האדום"‪ ,‬כי מה שאנחנו‬ ‫עניין‬ ‫עומד על‬ ‫אני‬


‫זוועה‪.‬‬ ‫בעתונות‪­ ,‬זו‬ ‫קוראים‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬


‫‪29‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫"הצלב האדום"‪ ,‬הוא מוכרח לבוא‬ ‫את‬ ‫מזמין‬ ‫אתה‬ ‫אם‬

‫זו‬ ‫מעמיד הצעה‬ ‫מזמין עדים‪ .‬אני‬ ‫בעתונות שהוא‬ ‫יודיע‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ ‫כוועדת­חקירה‪,‬‬
‫להצבעה‪.‬‬

‫הצבעה‪:‬‬

‫קול‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫­‬ ‫בעד הצעת השר ח‪.‬מ‪ .‬שפירא‬

‫הפיתוח ושר התיירות מ‪ .‬קול‪:‬‬ ‫שר‬

‫אני בכל­זאת הייתי מבקש לדעת‪ ,‬האם "הצלב האדום"‬


‫פנה וביקש או לא‪ ,‬שיאפשרו להם לבקר בגדה­המערבית?‬

‫מר י‪ .‬תקוע‪:‬‬

‫להם לבקר‬ ‫ונותנים‬ ‫שבוע‬ ‫לפני‬ ‫ביקשו‬ ‫הם‬ ‫כן‪,‬‬


‫מבקשים שניתן להם יותר לפי אמנה מסויימת שאנחנו חתומים‬ ‫הם‬ ‫תפקידם‪ ,‬אבל‬ ‫למילוי‬
‫לבקר‪ ,‬באוכלוסיה‬ ‫לטפל‪ ,‬לא רק‬ ‫רשות‬ ‫האדום"‬ ‫יש ל"צלב‬ ‫זו‬ ‫אמנה‬ ‫לפי‬ ‫עליה‪.‬‬
‫האזרחית‪ ,‬החל מחלוקת­אוכל ועד להבטחת החוקים שהיו קיימים לפני הכיבוש‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫את‬ ‫שרוצים לעזוב‬ ‫גם באלה‬ ‫לטפל‬ ‫הזכות‬ ‫להם‬ ‫יש‬


‫בירדן?‬ ‫את הגשר‬ ‫הארץ ועוברים‬

‫מר י‪ .‬תקוע‪:‬‬
‫‪30‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫על אוכלוסיה‬ ‫חלה‬ ‫זו‬ ‫אמנה‬ ‫הזאת כן‪ ,‬כי‬ ‫לפי האמנה‬

‫לטפל באוכלוסיה האזרחית‬ ‫לעצמו זכויות‬ ‫"הצלב האדום" תובע‬ ‫כיבוש‪.‬‬ ‫תחת‬ ‫אזרחית‬
‫יש להם‬ ‫זו‬ ‫אמנה‬ ‫לפי‬ ‫וכוי‪.‬‬ ‫שמירה על החוק‬ ‫מניעת גירושים‪,‬‬ ‫בחלוקת­אוכל‪,‬‬ ‫בגדה‪,‬‬
‫זכות להיות אפוטרופסים על האוכלוסיה‪.‬‬

‫אבל למחר‬ ‫שר­הבטחון‪,‬‬ ‫בשם‬ ‫רוצה לדבר כאן‬ ‫אינני‬


‫זה‪ .‬המחשבה של‬ ‫בעניין‬ ‫"הצלב האדום"‬ ‫לבין נציגי‬ ‫שר­הבטחון‬ ‫בין‬ ‫פגישה‬ ‫נקבעה‬

‫יפגע בזכויות‬ ‫להקל עליהם במידה שניתן ובמידה שזה לא‬ ‫פרגמטי‬ ‫באופן‬ ‫שר­הבטחון‬
‫ולא להפוך אותם לאפוטרופסים על האוכלוסיה האזרחית‪.‬‬ ‫שלנו‪,‬‬

‫דיין;‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫מר‬ ‫אנשי "הצלב האדום"‪.‬‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫לא‬ ‫אני עוד‬


‫לשמוע מה שיש‬ ‫שאני מוכן‬ ‫אמרתי‬ ‫"הצלב האדום"‪.‬‬ ‫נציגי‬ ‫אמר לי שמגיעים לארץ‬ ‫תקוע‬

‫אחר­כך מביא הצעה לממשלה לגבי הדברים‬ ‫ואני‬ ‫נלך לקראתם‪,‬‬ ‫נוכל‪,‬‬ ‫ואם‬ ‫להגיד‪,‬‬ ‫להם‬

‫הם‬ ‫עם אנשי "הצלב האדום"‪ ,‬שבאו ממצרים‪,‬‬ ‫לנו‬ ‫בפגישה הראשונה שהיתה‬ ‫רוצים‪.‬‬ ‫שהם‬

‫צוותות מצריים לחפש בסיני חיילים תועים‪ ,‬רעבים וצמאים‪.‬‬ ‫עם‬ ‫שניתן להם יחד‬ ‫דרשו‬

‫בכי­טוב‬ ‫אתם‬ ‫בסוף גמרנו‬ ‫מטוסים שלנו‪.‬‬ ‫אלא עם‬ ‫מצריים לא‪,‬‬ ‫צוותות‬ ‫עם‬ ‫אמרנו‪:‬‬
‫­‬ ‫אתו להסכם‬ ‫איש "הצלב האדום" יבוא מחר‪ ,‬ואם לא אגיע‬ ‫טובה‪.‬‬ ‫הודעה‬ ‫מסרו‬ ‫והם‬
‫הצעותיו לממשלה‪.‬‬ ‫את‬ ‫אביא‬

‫א‪ .‬לבבי‪:‬‬ ‫מר‬ ‫המנכ"ל‬

‫להסכם מחר‪ ,‬חשוב שנפרסם זאת‬ ‫אתו‬ ‫שתגיע‬ ‫במידה‬


‫מיד‪.‬‬
‫‪31‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫‪29.6.67‬‬ ‫­‬ ‫ממשלה‬

‫דיין;‬ ‫הבטחון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫לא ראיתי אותם‬ ‫בעניין זה‪ ,‬אני‬ ‫מטפל‬ ‫תקוע‬ ‫מר‬

‫ולא ידעתי עליהם‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫הבדל אם אנשי "הצלב האדום" מבקשים‬ ‫בכל­זאת‬ ‫יש‬

‫כזאת‪ ,‬הייתי מקדים‬ ‫פנייה‬ ‫אם יש‬ ‫איזה דברים‪ ,‬או אם מזמינים אותם‪.‬‬ ‫ולברר‬ ‫לשבת‬

‫זאת עד כמה שאפשר‪.‬‬

‫דיין‪:‬‬ ‫הבטחון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫מגינבה‪.‬‬ ‫מחר‬ ‫האיש צריך להגיע‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫אבל‬ ‫אלינו‪ ,‬אנחנו נענים לפנייתם‪.‬‬ ‫פנו‬ ‫הם‬ ‫אם‬

‫ויזמינו עדויות‪.‬‬ ‫יפרסמו בעתונות‬ ‫הם‬ ‫אם אנחנו מזמינים אותם‪,‬‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫ואנחנו‬ ‫בקשתם‪,‬‬ ‫לפי‬ ‫באים‬ ‫שהם‬ ‫לפרסם‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬


‫גם זה משהו‪.‬‬ ‫מקבלים אותם?‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬


‫‪32‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫של‬ ‫עוד לא ענינו בשלילה לפניות‬ ‫אף­פעם‬ ‫אנחנו‬


‫"הצלב האדום"‪.‬‬

‫המשפטים י‪.‬ש‪ .‬שפירא‪:‬‬ ‫שר‬

‫יודע‪,‬‬ ‫‪.‬זאת אתה‬

‫דיין;‬ ‫שר הבמחון מ‪.‬‬

‫הודעות‪.‬‬ ‫הם פרסמו‬

‫בנטוב‪:‬‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫לאמנה‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫ולהתאים‬ ‫להקפיד‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬


‫הפרנו אמנה‪.‬‬ ‫­זה‬ ‫הפעם שבעניין‬ ‫שוב‬ ‫יגידו‬ ‫שלא‬ ‫הבינלאומית‪,‬‬

‫תקוע‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫מר‬

‫למשל‪" ,‬הצלב האדום" גורס‬ ‫פשוט‪.‬‬ ‫לא­כל­כך‬ ‫יזה‬

‫חלק‬ ‫זה‬ ‫ועזה‬ ‫מאחר‬ ‫עזה‪,‬‬ ‫על‬ ‫חלים‬ ‫אמנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫וההוראות‬ ‫שהחוקים‬
‫אם נקבל את הפירוש הזה של האמנה‪,‬‬ ‫זה‪.‬‬ ‫שטח‬ ‫כבשה‬ ‫וישראל‬ ‫משלטון מצרי לשעבר‪,‬‬

‫ובזכויות הירדניות‬ ‫בעזה‬ ‫המצריות‬ ‫צריכים להכיר בזכויות‬ ‫שאנחנו‬ ‫פירושו‬


‫בגדה­המערבית‪.‬‬

‫המשפטים י‪.‬ש‪ .‬שפירא‪:‬‬ ‫שר‬


‫‪33‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫­זכויות?‬ ‫איזה‬

‫תקוע;‬ ‫י‪.‬‬ ‫מר‬

‫לפי‬ ‫הזכויות החוקיות שהיו קיימות לפני הכיבוש‪.‬‬


‫בירושלים‪ ,‬על­פי האמנה הזאת שהשר בנטוב מסתמך עליה‪ ,‬אסור היה‬ ‫שעשינו‬ ‫מה‬ ‫זה‪,‬‬
‫לנו לעשות זאת‪.‬‬

‫שר המשפטים י‪.‬ש‪ .‬שפירא‪:‬‬

‫בין ירושלים לבין‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫מקבל‬ ‫אינני‬


‫הגדה­המערבית‪.‬‬

‫מר י‪ .‬תקוע‪:‬‬

‫זאת‬ ‫תובע‬ ‫אבל "הצלב האדום"‬ ‫לגבינו‪,‬‬ ‫זה‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫פנו‪,‬‬ ‫הם‬ ‫מגע עם "הצלב האדום"‪ ,‬ואם‬ ‫שיש‬ ‫מתברר‬

‫"בין‬ ‫לצאת‬ ‫ולנסות‬ ‫אתם‬ ‫להידבר‬ ‫עד כמה שאפשר‬ ‫צריך‬ ‫ילאי‪.‬‬ ‫יכולים להגיד‬ ‫איננו‬
‫הטיפין"‪.‬‬

‫ארן‪:‬‬ ‫החינוך והתרבות ז‪.‬‬ ‫שר‬

‫לעניין‬ ‫האדום" אני רוצה לחזור‬ ‫"הצלב‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬

‫להודעה שהיתה‪,‬‬ ‫אני מתכוון‬ ‫צרות רבות‪.‬‬ ‫יגרום לנו‬ ‫זה‬ ‫נתקבלה החלטה‪ ,‬ולדעתי‬ ‫שבו‬
‫ביקשתי‬ ‫אני‬ ‫לגדה­המערבית‪.‬‬ ‫לחזור‬ ‫להם‬ ‫אסור‬ ‫שעזבו‪,‬‬ ‫הירדנים‬ ‫אלף‬ ‫ש­‪90‬‬
‫‪34‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫ששר‬ ‫ישיבה‪ ,‬ואני מבין‬ ‫באותה‬ ‫הייתי‬ ‫שלא‬ ‫מאחר‬ ‫זה‪,‬‬ ‫דבר‬ ‫לבדוק‬ ‫ממזכירת­הממשלה‬

‫דבר‬ ‫­זה‬ ‫להתיר את שובם‪ ,‬אבל ראש הממשלה סיכם שלא להודיע על זה‪.‬‬ ‫הציע‬ ‫המשפטים‬

‫זה דבר אחר‬ ‫הבטחון‪ ,‬שאסור להם לחיזור‪,‬‬ ‫שר‬ ‫בשם‬ ‫פרסמה‬ ‫שהעתונות‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫אחד‪,‬‬
‫ומערער עליה‪.‬‬ ‫מתנגד לה‬ ‫כן‪ ,‬אני‬ ‫היתה ההחלטה‪ ,‬אם‬ ‫זו‬ ‫אם‬ ‫איני יודע‬ ‫לגמרי‪.‬‬

‫בעיות גדולות‪ ,‬איני‬ ‫למצב של‬ ‫נכנסים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬

‫הצלב‬ ‫היות ונציגי‬ ‫שם‪.‬‬ ‫או‬ ‫פה‬ ‫יהיו‬ ‫זה מעלה או מוריד אם ‪ 90,000‬ערבים‬ ‫מה‬ ‫יודע‬
‫זה‪.‬‬ ‫הבירור בעניו‬ ‫את‬ ‫ממליץ מאד שנקדים‬ ‫עניו זה‪ ,‬הייתי‬ ‫על‬ ‫יעמדו‬ ‫האדום בודאי‬
‫זה‪.‬‬ ‫נחזור לעניו‬ ‫בישיבת הממשלה דובר על­כך שעוד‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫בישיבה ביום ראשון אני הייתי האחרון בדיון‬


‫שאמרתי‪:‬‬ ‫וזה מה‬ ‫בנושא זה‪,‬‬

‫זה של האנשים שעברו‬ ‫"אני רוצה קודם לגמור בענין‬


‫מי‬ ‫שלא עושים זאת‪.‬‬ ‫סיכמנו‬ ‫שרוצה לחזור ­ יחזור‪.‬‬ ‫שמי‬ ‫להודיע‬ ‫היתה הצעה‬ ‫כבר‪.‬‬
‫אנשים שעברו מרצונם‬ ‫הם‬ ‫שכל אלה שעברו‪,‬‬ ‫הודעה‬ ‫מפרסמים‬ ‫ואנחנו‬ ‫עבר‪,‬‬ ‫­‬ ‫שעבר‬

‫הטוב"‪.‬‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫מר א‪.‬‬

‫לחזור‪,‬‬ ‫הודעה שאסור להם‬ ‫שנפרסם‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫אבל‬


‫שיצאו עשו זאת מרצונם הטוב‪.‬‬ ‫אלא שאלה‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬


‫‪35‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫מסיבת‬ ‫היתה‬ ‫לחזור‪.‬‬ ‫להם‬ ‫שאסור‬ ‫פרסמנו‬ ‫לא‬


‫אלא‬ ‫לחזור‪,‬‬ ‫אסור להם‬ ‫שיצאו‬ ‫שאלה‬ ‫שיש לי הודעה‪,‬‬ ‫והודעתי‬ ‫שקמתי‬ ‫ולא‬ ‫עתו נאים‪,‬‬
‫היתה שאלה של עתו נאי וזה מה שאמרתי בתשובה לשאלה‪.‬‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן;‬ ‫שר‬

‫ורוצה שיהיה בירור‬ ‫העניו‬ ‫עצם‬ ‫על‬ ‫מערער‬ ‫אני‬


‫בענין *ה‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫ארן‬ ‫של השר‬ ‫אני מבין שיש ערעור‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן;‬ ‫שר‬

‫לא רק שלי‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אצטרך להעמיד‬ ‫שנתקבלה ביום ראשון‪.‬‬ ‫החלטה‬ ‫על‬


‫זאת להצבעה‪.‬‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן‪:‬‬ ‫שר‬

‫שקודם­כל יהיה‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫לא שאלה של הצבעה‪.‬‬ ‫זו‬


‫בזה עם אנשי הצלב האדום‪ ,‬הייתי מחשיב מאד שנקדים‬ ‫היות וידובר‬ ‫*ה‪.‬‬ ‫דיון בעניו‬
‫בזה שיהיה עוד‬ ‫אסתפק‬ ‫ניתן‪,‬‬ ‫אם זה לא‬ ‫הסעיפים האחרים‪.‬‬ ‫לפני‬ ‫בנושא זה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬

‫דיון‪.‬‬
‫‪36‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫יש פגישה עם אנשי "הצלב‬ ‫מחר‬ ‫אבל‬ ‫דיון‪,‬‬ ‫יהיה‬


‫להחזיר אנשים‪.‬‬ ‫על הדעת שלא‬ ‫להיות שאחרי זה לא יעלה‬ ‫יכול‬ ‫האדום"‪,‬‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫אביא ביום ראשון לישיבת­הממשלה את התביעות‬ ‫אני‬


‫של "הצלב האדום"‪.‬‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן‪:‬‬ ‫שר‬

‫קשר עם "הצלב‬ ‫בלי‬ ‫זה‬ ‫לקיים דיון‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬


‫האדום"‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫נצביע ונחליט‪ .‬אני‬ ‫זה‪,‬‬ ‫על‬ ‫נדון‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬


‫שהודיע‬ ‫מה‬ ‫­‬ ‫הגירושים‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫­יש‬ ‫אבן‪:‬‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫להצעה‬ ‫עובר‬
‫מתי הודעתי זאת‪.‬‬ ‫ובלימתה"‪ .‬אינני יודע‬ ‫על האטת הבריחה‬ ‫ראש­הממשלה‪,‬‬

‫לבבי;‬ ‫המנכ"ל א‪.‬‬

‫הרעיון‬ ‫חושב שהמשפט הזה במיברק משובש‪ ,‬אבל‬ ‫אני‬


‫כדי שהדבר יהיה יותר ברור‪ ,‬שהאנשים שעוזבים מרצונם הטוב‪,‬‬ ‫הודעת‪,‬‬ ‫אתה‬ ‫ברור‪.‬‬
‫על­ידי ראש­העיר או‬ ‫להביא חתימה מאושרת‬ ‫לעזוב צריך‬ ‫שחפץ‬ ‫ואילך כל מי‬ ‫מעתה‬

‫יו‪.‬פי‪,.‬‬ ‫עם‬ ‫בראיון‬ ‫ראש­הממשלה אמר זאת‬ ‫הדבר הזה כמעט ולא נתפרסם‪.‬‬ ‫ראש­הכפר‪.‬‬
‫‪37‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫אבל לא היה לזה הד‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫מדוע זה לא פורסם אחרי ישיבת­הממשלה?‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫האחת‪ ,‬בקשת‬ ‫נקודות‪.‬‬ ‫פה יש שתי‬ ‫פורסם‪.‬‬ ‫לא‬ ‫זה‬

‫הממשלה תתפרסם כהודעה של דובר­הממשלה‬ ‫על­ידי‬ ‫שנתקבלה‬ ‫ההחלטה‬ ‫שאותה‬ ‫שר­החוץ‪,‬‬


‫ידיעת משרד­החוץ היא‬ ‫כי‬ ‫למעשה בשטח‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫זה‬ ‫לדבר‬ ‫שיהיה‬ ‫שני‪,‬‬ ‫דבר‬ ‫היום‪.‬‬
‫אינו מבוצע בשטח‪.‬‬ ‫שהדבר‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫שאולי ימצאו חמישה‬ ‫שר­הבטחון‬ ‫את‬ ‫מבקש‬ ‫הייתי‬


‫איזה‬ ‫יש‬ ‫שכאן‬ ‫יגידו בינינו‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫זה‪,‬‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫ש"יתלבשו"‬ ‫אנשים‪,‬‬
‫"מונקי­ביזנס"‪.‬‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫אני הבוקר הייתי בקלקיליה‪.‬‬ ‫מסכים בהחלט‪.‬‬ ‫אני‬

‫ל‪ .‬אשכול‪:‬‬ ‫ראש הממשלה‬

‫גדולה‪.‬‬ ‫השמחה‬ ‫ודאי‬ ‫שם‬


‫‪38‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫שם ראש­העיר‪ ,‬שחלק מהאנשים‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫לא­כל­כך‪ ,‬כי‬


‫וראו את המצב של מדינת­ישראל דרך חלונות קלקיליה‪ ,‬החליטו‬ ‫לקלקיליה‬ ‫חזרו‬ ‫אשר‬

‫בקלקיליה‪ ,‬ואונר"א‬ ‫להישאר‬ ‫אנשים שאינם רוצים‬ ‫כמה מאות‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫לעבור לירדן‪.‬‬
‫יש‬ ‫י לאי ולא <כןי‪.‬‬ ‫לא אמרתי‬ ‫לנסוע לירדן‪ ,‬ואני‬ ‫הוא שאל אם לתת להם‬ ‫מטפלת בהם‪.‬‬

‫שבגדה­המערבית לא תהיה‬ ‫והולך‪ ,‬והם רואים‬ ‫הכלכלי שלהם מתערער‬ ‫שהמצב‬ ‫אנשים‬ ‫שם‬

‫להם אותם מקורות­הפרנסה‪,‬‬ ‫יהיו‬ ‫שלא‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫הם‬ ‫תכלית לאורך­ימים‪.‬‬ ‫להם‬

‫כל מי‬ ‫את‬ ‫מוסמך יבדוק‬ ‫שמישהו‬ ‫רוצים לעבור לקרובים בצד השני‪ .‬אני מוכן‬ ‫והם‬
‫לעבור‪.‬‬ ‫שרוצה‬

‫המשטרה א‪ .‬ששון;‬ ‫שר‬

‫שלפחות יישבו כאן שבוע‪.‬‬

‫דיין‪:‬‬ ‫מ‪.‬‬ ‫הבטחון‬ ‫שר‬

‫לא ניתן לעבור‪.‬‬ ‫להם לעבור‪,‬‬ ‫לא לתת‬ ‫יחליטו‬ ‫אם‬

‫ספיר;‬ ‫האוצר פ‪.‬‬ ‫שר‬

‫ה­זה‬ ‫הדבר‬ ‫איך‬ ‫תמציתי‪,‬‬ ‫תיאור‬ ‫לתת‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬


‫משתמשים לא‬ ‫גירוש‪,‬‬ ‫הזה של‬ ‫בנימוק‬ ‫פליטים‪.‬‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זה לא רק‬ ‫כי‬ ‫בחוץ‪,‬‬ ‫מתקבל‬

‫תפס משקל נכבד‬ ‫זה‬ ‫ידידים‪ ,‬כי‬ ‫מפי‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫שמעתי‬ ‫רק אוייבים ועויינים‪,‬‬
‫מה שאתם‬ ‫לא מסבירים‬ ‫שאתם‬ ‫יאו‬ ‫לי‪:‬‬ ‫כאלה שאמרו‬ ‫בעתונות­העולם‪ .‬בין היהודים היו‬
‫ברצונם הטוב ובידידותם‬ ‫לפקפק‬ ‫ואלה אנשים שאין‬ ‫עושים‪ ,‬או שאתה רק מספר לנוי‪.‬‬
‫ל י שראל‪.‬‬
‫‪39‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫קלקיליה והמצב הכלכלי‪.‬‬ ‫את‬ ‫הזכיר כאן‬ ‫שר­הבטחון‬


‫כמה‬ ‫זה לשנות‬ ‫אנחנו חייבים בעניין‬ ‫שמות‪.‬‬ ‫בנו‬ ‫עשה‬ ‫בקלקיליה‬ ‫רושם שההרס‬ ‫יש‬ ‫לי‬
‫את‬ ‫אמנם צריך להסביר‬ ‫ההחלטה‪.‬‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫עכשיו‬ ‫אמר‬ ‫לבבי‬ ‫מה שמר‬ ‫שמענו‬ ‫דברים‪.‬‬
‫גם אם‬ ‫אני בכלל לא מאמין‪,‬‬ ‫הדברים‪ ,‬אבל קודם­כל צריך להבטיח שהדברים ייעשו‪.‬‬
‫יחזרו‪ .‬אנחנו‬ ‫הגדה­המערבית‪ ,‬שהערבים האלה‬ ‫בעניין‬ ‫הסידורים המכסימליים‬ ‫את‬ ‫נעשה‬

‫צריכים לסבך‬ ‫עצמנו בדברים עיקריים שאיננו‬ ‫את‬ ‫לא פותרים בעייה‪ ,‬אלא מסבכים‬ ‫כאן‬
‫קיימת סכנה שנישאר מבודדים‪ ,‬ופעם כבר נשארנו מבודדים עד­כדי­כך שיצאנו‬ ‫עצמנו‪.‬‬
‫דברים שאנחנו חושבים שצריך לעשותם במרץ‪,‬‬ ‫לעשות‬ ‫מוטב‬ ‫ב­‪.1956‬‬ ‫המקומות‬ ‫מכל‬

‫ככל האפשר‪.‬‬ ‫לזה פירסום גדול‬ ‫ולתת‬ ‫בזמן ובמקום הנכון‪,‬‬ ‫בקצב‪,‬‬

‫בנטוב‪:‬‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫בהצהרות לגבי דברים שנעשו‪,‬‬ ‫עכשיו‬ ‫דנים‬ ‫אנחנו‬


‫הייתי‬ ‫מאזינים לנו‪.‬‬ ‫היא בזה שלא‬ ‫בעיות בגדה‪ .‬נקודת­הכובד‬ ‫בפתרון‬ ‫ולא דנים‬
‫אחד סיפר‬ ‫דיין‪.‬‬ ‫השר‬ ‫כאן‬ ‫מה שאמר‬ ‫עם קבוצת­פליטים‪ ,‬והם אישרו‬ ‫ודיברתי‬ ‫ביריחו‬
‫כי אינו‬ ‫אם‬ ‫ואמו ברחו‪,‬‬ ‫מצא שאשתו‬ ‫בפרדס‪ ,‬וכאשר חזר אחר­הצהריים‬ ‫עבד‬ ‫שהוא‬ ‫לי‬
‫אבל בעולם הרחב אנשים אינם מתארים‬ ‫אולי נכון‪,‬‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫ברחו‪.‬‬ ‫למה‬ ‫יודע‬
‫הוכחה ברורה שהדבר נפסק‪.‬‬ ‫זו‬ ‫מה שנחוץ להם‬ ‫בלעדינו‪.‬‬ ‫לעצמם שדבר זה נעשה‬

‫כבר אחרי החלטת­הממשלה‪,‬‬ ‫הגשר‬ ‫הייתי ליד‬ ‫אני‬


‫חפציהם והלכו‪.‬‬ ‫הם באו עם‬ ‫וראיתי שהאנשים שעברו לצד השני לא הביאו שום תעודות‪.‬‬
‫בעד זה‬ ‫לחוד והביצוע לחוד‪ .‬אני‬ ‫היה אומר שהחלטת­הממשלה‬ ‫עתו נאי‪,‬‬ ‫שם‬ ‫היה‬ ‫לו‬
‫שניתן הוראה במשך שבוע­שבועיים לא להעביר אף­אחד‪.‬‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬


‫‪40‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה ­‬

‫מבקשים כאשר עולים על האוטובוסים‬ ‫התעודות‬ ‫את‬

‫בירושלים‪.‬‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫אוטובוסים‪.‬‬ ‫רק של‬ ‫יש תנועה חופשית לא‬

‫בנטוב;‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫מאמינים לנו‪.‬‬ ‫אבל לא‬ ‫שנחוץ‪,‬‬ ‫מה‬ ‫עושים כל‬ ‫אנחנו‬


‫את‬ ‫לשבוע­שבועיים; ב( להכניס‬ ‫את המעבר‬ ‫להפסיק‬ ‫א(‬ ‫דברים‪:‬‬ ‫שני‬ ‫מציע‬ ‫הייתי‬
‫מרצונו הטוב‪ .‬והייתי‬ ‫שעובר לצד השני עושה זאת‬ ‫שמי‬ ‫שיאשרו‬ ‫אנשי­אונריא כדי‬
‫איחוד משפחות‪ ,‬אנחנו‬ ‫במסגרת של‬ ‫ישנם כאלה שרוצים לחזור‪,‬‬ ‫שאם‬ ‫לזה הודעה‪,‬‬ ‫מוסיף‬
‫יהיה לנו יסטנדינגי‬ ‫חושב שעל­ידי שלושה דברים אלה‬ ‫לחזור‪ .‬אני‬ ‫לתת להם‬ ‫מוכנים‬
‫סיפורי­זוועה‪.‬‬ ‫בעולם התפרסמו‬ ‫יותר בטוח בעניין זה‪ ,‬כי‬ ‫הרבה‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫המשפטים הציע לפני‬ ‫מה ששר‬ ‫על‬ ‫ארן דיבר‬ ‫השר‬

‫רוצים שעכשיו יוחלט‬ ‫השאלה אם‬ ‫בישיבת­הממשלה‪.‬‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫שידובר‬ ‫ואמרנו‬ ‫שבוע‪,‬‬
‫כלומר‪,‬‬ ‫ארן‪.‬‬ ‫של השר‬ ‫ערעורו‬ ‫עניין‬ ‫את‬ ‫להצבעה‬ ‫להעמיד‬ ‫אני מוכן‬ ‫זה‪.‬‬ ‫בעניין‬
‫יוכל‬ ‫שמי שרוצה לחזור ­‬ ‫שר­המשפטים‪,‬‬ ‫להצעת‬ ‫ולחזור‬ ‫החלטת­הממשלה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬
‫בזמן‪.‬‬ ‫זאת‬ ‫לחזור‪ ,‬ואמרנו שנגביל‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬


‫‪41‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫הצעתי אז לקבוע תקופה של חודש‪,‬‬ ‫אני‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬

‫גם על‬ ‫הגדה­המערבית או‬ ‫תושבי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫חל‬ ‫זה‬


‫הפליטים?‬

‫ברזילי‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫הבריאות‬ ‫שר‬

‫יצאו‪.‬‬ ‫תושבים לא‬

‫ורהפטיג‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬

‫תושבי‬ ‫הם‬ ‫אלף פליטים‪ ,‬והיתר‬ ‫‪50‬‬ ‫לנו שיצאו‬ ‫נאמר‬


‫שיצאו‪.‬‬ ‫הגדה‬

‫ספיר;‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫אז נדבר על התושבים ולא על הפליטים‪.‬‬

‫בגין‪:‬‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫בלי חילופי­דעות‪,‬‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫להחליט‬ ‫אי­אפשר‬


‫ארן הציע לקיים דיון?‬ ‫השר‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬


‫‪42‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫זה‪ ,‬והשר בנטוב‬ ‫בעניין‬ ‫הצעות‬ ‫היו כאן כל­מיני‬


‫נוכל לקיים רק ביום ראשון‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫זה‪.‬‬ ‫עניין‬ ‫גם‬ ‫כלל‬

‫שר המשפטים י‪.‬ש‪ .‬שפירא‪:‬‬

‫אני מציע שהדיון יהיה עכשיו‪.‬‬

‫שר המשטרה א‪ .‬ששון;‬

‫ביום‬ ‫על זה‬ ‫נדון‬ ‫אבן שאנחנו‬ ‫לשר‬ ‫להודיע‬ ‫אפשר‬


‫ראשון‪.‬‬

‫הפיתוח ושר התיירות מ‪ .‬קול;‬ ‫שר‬

‫לתת לחזור לאלה שרוצים לחזור ­‬ ‫אם‬ ‫השאלה‬ ‫לגבי‬


‫אבן מציע‪ ,‬אני מציע להחליט עכשיו‪.‬‬ ‫מה שהשר‬ ‫אבל לגבי‬ ‫ביום ראשון‪,‬‬ ‫נדון‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫הראשונה‪ ,‬במשך‬ ‫שלוש הצעות‪.‬‬ ‫הציע‬ ‫בנטוב‬ ‫השר‬

‫שהפכו את‬ ‫לי איזה צעקות תהיינה בעולם‪,‬‬ ‫מתאר‬ ‫אני‬ ‫לצאת‪.‬‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ‫שבוע­שבועיים‬
‫בנטוב‪,‬‬ ‫של השר‬ ‫הצעתו השנייה‬ ‫לבית­סוהר ולא נותנים לאנשים לנסוע לירדן‪.‬‬ ‫ישראל‬

‫אם אמנם‬ ‫שיבדקו‬ ‫במקומות­המעבר‪,‬‬ ‫להעמיד אנשים‬ ‫לאנשי­אונר*א‪,‬‬ ‫נציע‬ ‫שאנחנו‬


‫עוזבים‪.‬‬ ‫הם‬ ‫ומדוע‬ ‫האנשים הולכים מרצונם הטוב‪,‬‬

‫דיין‪:‬‬ ‫מ‪.‬‬ ‫הבמחון‬ ‫שר‬


‫‪43‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫זר‪ ,‬מוטב שזה‬ ‫גוף‬ ‫על­ידי‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫כבר‬ ‫אם‬

‫לי‬ ‫מתאר‬ ‫אני‬ ‫מחר‪,‬‬ ‫נציג "הצלב האדום" יבוא‬ ‫ולא אונריא‪.‬‬ ‫האדום"‬ ‫"הצלב‬ ‫יהיה‬
‫נציע להם שיעמידו אנשים ליד גשר­אלנבי‪.‬‬ ‫שידובר על דברים אלה‪,‬‬

‫א‪ .‬לבבי‪:‬‬ ‫מר‬ ‫המנכ"ל‬

‫גשר­דמיה‪.‬‬ ‫וגם‬

‫דיין;‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫נדבר‬ ‫בגשר­פירדאן‪ ,‬יש שמונה גשרים‪.‬‬ ‫גם‬ ‫ואולי‬


‫שלי עם אנשי "הצלב‬ ‫הנסי ון‬ ‫עד היום‬ ‫שרוצות לחזור‪.‬‬ ‫המשפחות‬ ‫בעניין‬ ‫גם‬ ‫אתם‬

‫גם‬ ‫יותר מלומדי­מלחמה מכל היושבים כאן‪.‬‬ ‫הם‬ ‫להגיע אתם להסכם‪.‬‬ ‫שאפשר‬ ‫האדום"‪,‬‬
‫עד‬ ‫שזה לא מסתדר בצורה כל­כך פשוטה‪ ,‬אבל אני מקווה שנגיע אתם להסדר‪.‬‬ ‫ראו‬ ‫הם‬

‫נדבר עם‬ ‫גם בהצהרותיהם‪.‬‬ ‫לידי ביטוי‬ ‫אתם להסכמה מלאה‪ ,‬ודבר זה בא‬ ‫הגענו‬ ‫עכשיו‬
‫לבדיקת המעבר בתחנות­האוטובוסים‪ ,‬ובקשר לאלה שרוצים‬ ‫בקשר‬ ‫האדום"‬ ‫"הצלב‬ ‫אנשי‬
‫משפחות‪.‬‬ ‫לחזור במסגרת איחוד‬

‫בנטוב‪:‬‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫לשר אבן שנדון בזה עם אנשי "הצלב‬ ‫צריך להודיע‬


‫האדום"‪.‬‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫הזה עם‬ ‫לדיון‬ ‫לפרסם בקשר‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ ‫השאלה‬

‫אם אפשר‬ ‫להודיע ­‬ ‫האם אי­אפשר‬ ‫לדעתי זה חשוב‪ ,‬ואני שואל‪:‬‬ ‫הזאת‪.‬‬ ‫הישיבה‬ ‫גמר‬
‫אבן להודיע‬ ‫את השר‬ ‫להסמיך‬ ‫­ או‬ ‫עדיף‬ ‫זה‬ ‫דובי­הממשלה‪,‬‬ ‫על­ידי‬ ‫*את‬ ‫לעשות‬
‫‪44‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫להציב אנשים דרך "הצלב האדום" במקומות­המעבר‪ ,‬שיחד עם אנשינו יחקרו‬ ‫שבדעתנו‬
‫היוצאים‪.‬‬ ‫את‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫לשר אבן שלמחר­בערב נקבעה פגישה עם‬ ‫להודיע‬ ‫אפשר‬

‫הם רוצים לטפל בשאלת­הפליטים‪,‬‬ ‫באים לשם­כך מגינבה‪.‬‬ ‫אשר‬ ‫האדום"‪,‬‬ ‫"הצלב‬ ‫אנשי‬
‫*ה‪.‬‬ ‫בעניין‬ ‫ההסדרים‬ ‫את‬ ‫רוצים לקבוע יחד עם אנשי "הצלב האדום"‬ ‫ואנו‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אבן‪.‬‬ ‫לשר‬ ‫להודיע עכשיו‬ ‫‪.‬זאת אפשר‬

‫שרף;‬ ‫והתעשיה ז‪.‬‬ ‫שר המסחר‬

‫שהבדיקה תהיה‬ ‫דיין‬ ‫מקבל את הנוסחה של השר‬ ‫אינני‬


‫להפסיק‬ ‫הייתי מציע בינתיים‬ ‫הבדיקה צריכה להיות ליד האוטובוסים‪.‬‬ ‫הגשרים‪,‬‬ ‫ליד‬
‫האוטובוסים‪.‬‬ ‫את שרות‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫אני מסכים שהבדיקה תיעשה ליד האוטובוסים‪.‬‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫גדול מהאנשים יוצא בכוחות עצמו‪,‬‬ ‫שחלק‬ ‫היא‬ ‫הצרה‬


‫ולא בשירות שלנו‪.‬‬
‫‪45‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫דיין‪:‬‬ ‫שר הבטחון מ‪.‬‬

‫ליד האוטובוסים או ליד‬ ‫אז יש שאלה אם לעשות זאת‬


‫הגשרים‪.‬‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫הגירושים‪ ,‬או‬ ‫הפסקת‬ ‫שנודיע על‬ ‫מבקש‬ ‫שר­החוץ‬


‫של‬ ‫ובאשר לבעייה‬ ‫גירושים‪.‬‬ ‫שאין שום‬ ‫קודם­כל צריך להודיע לו‬ ‫שנפסיק אותם‪.‬‬
‫של‬ ‫מתקיימת התייעצות‬ ‫המזרחי‪,‬‬ ‫רצונם לצאת לעבר­הירדן‬ ‫הביעו‬ ‫אשר‬ ‫הערבים‬

‫נאות לבעייה זו‪.‬‬ ‫הסדר‬ ‫כדי למצוא‬ ‫נציג "הצלב האדום"‪,‬‬ ‫עם‬ ‫שר­הבטחון‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫ואולי נשתפם בזה‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫שזה מספק את‬ ‫יפקחו‪ ,‬אני חושב‬ ‫נבקש מהם שהם‬ ‫אולי‬
‫כולם‪.‬‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫שאני שומע וגם מדברי שר­הבטחון‪,‬‬ ‫ממה‬ ‫אני מבין‬


‫גל העוזבים י ילך‬ ‫וכוי‪,‬‬ ‫כמו תעסוקה‬ ‫בעיות‪,‬‬ ‫לכמה‬ ‫ימצאו פתרון מיידי‬ ‫לא‬ ‫שכל עוד‬
‫ויגבר‪.‬‬
‫‪46‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫העבודה י‪ .‬אלון;‬ ‫שר‬

‫עם "הצלב האדום"‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫דיון‬ ‫יהיה‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫ות‪,‬‬ ‫לא יכול לפתור בעיות כלכלי‬ ‫"הצלב האדום"‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫שבעניין זה ועדת­הכלכלה תטפל‪ ,‬אחרי שדנו‬ ‫אמרנו‬


‫בעניין *ה בישיבת­הממשלה השבוע‪.‬‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫ישיבה בוועדת­השרים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫‪4.00‬‬ ‫בשעה‬ ‫היום‬


‫זה‪.‬‬ ‫בעניין‬ ‫כלכלה‬ ‫לענייני‬

‫ארמון­הנציב‬ ‫‪.588‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אבן נוגעת לארמון­הנציב‪.‬‬ ‫של השר‬ ‫השלישית‬ ‫ההצעה‬

‫"יש להגיע מיד לידי היענות לתביעת המזכ"ל בעניין הארמון על יסוד‬ ‫הוא מציע‪:‬‬
‫בעיני מועצת­הבטחון‪,‬‬ ‫לבש‬ ‫אולם הוא‬ ‫העניין הוא צדדי‪,‬‬ ‫האיגרות שהצענו‪.‬‬ ‫חילופי‬
‫חיובי‪.‬‬ ‫משקל‬ ‫גדולה‪ ,‬ולהיענותו כאן יהיה‬ ‫סמלית‬ ‫משמעות‬ ‫וארצות­הברית‪,‬‬ ‫המזכ"ל‬
‫להצליח בה‪.‬‬ ‫במועצת­הבטחון‪ ,‬שאין לנו כל סיכוי‬ ‫חדשה‬ ‫יפתח חזית‬ ‫סירובנו‬ ‫מאידך‪,‬‬
‫לחדול מכל פגיעה ברכוש שנגרמו ברפיח‪".‬‬ ‫יש‬
‫‪47‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן‪:‬‬ ‫שר‬

‫בשאלת ארמון­הנציב‪ ,‬התנגדתי‬ ‫דנו‬ ‫כאשר‬ ‫בזמנו‪,‬‬


‫לאחר קבלת החוקים בכנסת אתמול‪ ,‬יש‬ ‫מסמל איזה דבר‪.‬‬ ‫ארמון­הנציב‬ ‫כי‬ ‫להחזרתו‪,‬‬
‫שם‪.‬‬ ‫כאשר זה קשור בכל­מיני דברים‬ ‫פחות­ביותר‪ ,‬בייחוד‬ ‫ערך‬ ‫לארמון­הנציב בעיני‬
‫ארמון­הנציב‪.‬‬ ‫את‬ ‫אני בעד זה שכן נחזיר‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬

‫ההחלטה על‬ ‫כי לפני‬ ‫בישיבת­הממשלה‪,‬‬ ‫אמרתי‬


‫בכנסת‪ ,‬אנחנו נוכל‬ ‫אחרי שתתקבל החלטה‬ ‫ארמון הנציב‪.‬‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫ירושלים אין‬
‫דבר מישני‪.‬‬ ‫אז זה‬ ‫להיות ילארגי‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫להצביע‪.‬‬ ‫מציע‬ ‫אני‬

‫העבודה י‪ .‬אלון;‬ ‫שר‬

‫אני אומר‪:‬‬ ‫בלי הנמקה‪.‬‬ ‫הצעה‬ ‫להציע‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬


‫רשות שימוש‪ ,‬אבל‬ ‫ישראלית‪ ,‬ולאו"ם נותנים‬ ‫רשות‬ ‫זו‬ ‫דו­קיום בתוך ארמון­הנציב‪.‬‬
‫כל הארמון‪.‬‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫לא‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬


‫‪48‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫כל השטח הוא ברשות ישראל‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫אומרת‪ ,‬שלפי אותם‬ ‫הצעה אחת‬ ‫הצעות‪.‬‬ ‫שתי‬ ‫ישנן‬


‫לו זכות­כניסה לארמון‪.‬‬ ‫התנאים יש‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫החלטות‬ ‫בביצוע‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫כדי‬


‫ולא בתפקידו כראש משקיפי האו"ם‪.‬‬ ‫מועצת­הבטחון‪,‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫כל הבית‪,‬‬ ‫את‬ ‫נותנים לו‬ ‫אומרת שלא‬ ‫ההצעה השנייה‬


‫אלא חלק מהבית‪.‬‬

‫אבן‪,‬‬ ‫להעביר את שתי ההצעות האלו לשר‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫‪1‬ה מאחד את‬ ‫לא ­ יוכל לגמור‪.‬‬ ‫לעשות כך ­ יעשה‪ ,‬אם‬ ‫יוכל‬ ‫אם‬ ‫שם‪.‬‬ ‫יראה‬ ‫והוא‬
‫כולם‪.‬‬

‫ש"‪1‬‬ ‫בסי וו‬ ‫י'י*‬ ‫מיום‬ ‫‪567‬‬ ‫מס‪.‬‬ ‫להחלטה‬ ‫בהמשך‬ ‫מחליטים‪,‬‬
‫ההצעות הבאות וליפות כוחו להחליט לפי אי­זו‬ ‫את שתי‬ ‫להעביר לשר­החוץ‬ ‫)‪,(25.6.67‬‬
‫מהן יפעל‪:‬‬

‫האו"ם‪ ,‬כי‬ ‫של‬ ‫להודיע למזכיר­הכללי‬ ‫‪:1‬‬ ‫הצעה‬

‫תפקידו כנציג‬ ‫בתוקף‬ ‫בול לשוב לארמון­הנציב‬ ‫א‪.‬‬ ‫לגנרל‬ ‫לאפשר‬ ‫מוכנה‬ ‫ישראל‬

‫בעניין‬ ‫מועצת­הבטחון‬ ‫של‬ ‫האחרונות‬ ‫ההחלטות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫המזכיר­הכללי‬


‫‪49‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫ולא בתפקידו הקודם כראש משקיפי האו"ם לפי הסכמי­שביתת­הנשק‪.‬‬ ‫הפסקת­האש‪,‬‬

‫לשכן בחלק מארמון­הנציב רשות ישראלית‪,‬‬ ‫הצעה ‪:2‬‬ ‫או‪:‬‬


‫גנרל א‪ .‬בול‬ ‫של‬ ‫ישראל מוכנה להעמיד לרשותו‬ ‫האו"ם‪ ,‬כי‬ ‫של‬ ‫ולהודיע למזכיר­הכללי‬
‫מארמון­הנציב לצורך ביצוע תפקידו כנ'יל‪.‬‬ ‫רק חלק‬

‫אשכול;‬ ‫ראש הממשלה ל‪.‬‬

‫אבן‪.‬‬ ‫השר‬ ‫אנחנו ממשיכים בהצעות‬

‫"יש להזמין את בארבור מיד להביע‬ ‫אומר‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫סעיף‬


‫ולטכס עצה‬ ‫באו"ם‪,‬‬ ‫פעולת משלחתם‬ ‫ארה"ב מנאום הנשיא ואילך‪ ,‬כולל‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫הערכה‬
‫ההצלחה בהצבעות"‪.‬‬ ‫לקדם את‬ ‫כיצד‬

‫שבמסגרת‬ ‫מחדש‬ ‫"יש להודיע‬ ‫נאמר‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בסעיף‬


‫מירב המאמצים לתרום לפתרון‬ ‫את‬ ‫נקדיש‬ ‫לו‬ ‫שואפים‬ ‫שאנו‬ ‫הסדר­השלום‬
‫בעיית­הפליטים"‪.‬‬

‫נעשה ­זאת‪.‬‬ ‫השאלה היא איפה‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫דובר­הממשלה היום‪.‬‬ ‫של‬ ‫להודעה‬ ‫לחבר‬ ‫צריך‬ ‫זאת‬

‫מזכירת­הממשלה להגיד‬ ‫ופה תצטרך‬ ‫נאמר ביום ראשון‪,‬‬ ‫זה‬ ‫הפליטים‬ ‫בעניין‬ ‫אמנם‬

‫ולחזור על ההודעה מיום ראשון‪.‬‬ ‫ודנה בבעיות מדיניות‪,‬‬ ‫שהממשלה התכנסה‬


‫‪50‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫מציע לא לשוב עוד לטרמינולוגיה עליה‬ ‫אני‬


‫יותר‬ ‫מושג הרבה‬ ‫­זה‬ ‫‪,?£0££‬‬ ‫‪1‬ןז‪.£*£4‬ר‪£3'1'1‬‬ ‫חוזה­השלום‪.‬‬ ‫עם‬ ‫קשור‬ ‫ש*ה‬ ‫החלטנו‪,‬‬
‫כמיטב יכולתה כדי‬ ‫תעשה‬ ‫אליהם שואפת ישראל‪,‬‬ ‫חו*י­שלום‬ ‫כותב‪:‬‬ ‫הייתי‬ ‫מופשט‪.‬‬
‫למצוא פתרון חיובי לבעיית הפליטים הערביים‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫את הנוסח‪ ,‬יש הבדל‬ ‫בדיוק‬ ‫שאתה לא מצטט‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬


‫כריתת­השלום‪...‬‬ ‫שעם‬ ‫אנחנו אומרים‬ ‫אם‬

‫א‪ .‬לבבי‪:‬‬ ‫מר‬ ‫המנכ"ל‬

‫השלום‪.‬‬ ‫כינון‬ ‫ראשון היה‬ ‫בו ביום‬ ‫הנוסח שהשתמשנו‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫שיש‬ ‫שאנחנו אומרים‬ ‫יכולתנו‪ ,‬או‬ ‫כמיטב‬ ‫נעשה‬


‫לתרום לפתרון בעיית­הפליטים‪.‬‬

‫קול‪:‬‬ ‫שר הפיתוח ושר התיירות מ‪.‬‬

‫עניין‬ ‫הפליטים עם‬ ‫עניין‬ ‫את‬ ‫לא לקשור‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫שהוא בבעלותנו‪.‬‬ ‫בשטח‬ ‫הפליטים נמצאים‬ ‫השלום‪.‬‬
‫‪51‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫לא כולם‪.‬‬

‫הפיתוח ושר התיירות מ‪ .‬קול;‬ ‫שר‬

‫במשך‬ ‫הפליטים‪.‬‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫או‬ ‫הפליטים‪,‬‬ ‫רוב‬


‫עכשיו ישראל במצב כמו שהוא‬ ‫הבעייה‪.‬‬ ‫את‬ ‫נתנו מדינות­ערב לפתור‬ ‫לא‬ ‫שנה‬ ‫עשרים‬

‫דברים‬ ‫­זה‬ ‫בעניין‬ ‫ראש­הממשלה אמר‬ ‫בעיית­הפליטים‪.‬‬ ‫בפתרון‬ ‫להתחיל‬ ‫לגשת‬ ‫רוצה‬
‫עזרה מצד גורמים בינלאומיים ומדינות‬ ‫שנקבל‬ ‫אנחנו מקווים‬ ‫זה‬ ‫טובים‪ ,‬שבעניין‬
‫להישאר‬ ‫רצינו‬ ‫לא‬ ‫בבעיות­פליטים‪,‬‬ ‫מנוסה‬ ‫עמנו‬ ‫אנושית‪.‬‬ ‫שאלה‬ ‫כי זו‬ ‫רבות‪,‬‬
‫עכשיו ביישוב פליטים‪,‬‬ ‫עד‬ ‫לנו‬ ‫שהיה‬ ‫מנסיוננו‬ ‫לתרום‬ ‫פליטים‪ ,‬ואנחנו יכולים‬
‫יתן ידו‬ ‫הגדול‬ ‫העולם‬ ‫שגם‬ ‫ואנחנו מקווים‬ ‫משגת‪,‬‬ ‫שהיא‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫וביכולתנו‬
‫מדינות­ערב‪ ,‬ולכן‬ ‫שלום עם‬ ‫אם לא יהיה‬ ‫נעשה זאת גם‬ ‫אנחנו‬ ‫לפתרון בעי יה זו‪.‬‬
‫נכונות לפתרון בעיית­הפליטים‪,‬‬ ‫הבעת‬ ‫לדעתי‬ ‫שני הדברים‪.‬‬ ‫בין‬ ‫מציע לא לקשור‬ ‫אני‬
‫ואיננו מפסידים בזה שום דבר‪.‬‬ ‫רצון טוב‪,‬‬ ‫יש בה משום הבלטת‬

‫כי‬ ‫השלום‪,‬‬ ‫עניין‬ ‫זאת עם‬ ‫מציע לא לקשור‬ ‫לכן אני‬


‫בכל השטחים‪ ,‬האם לא נרצה‬ ‫גם אם לא יהיה שלום בעוד שלוש­ארבע שנים‪ ,‬ונחזיק‬
‫להזיז את עניין הפליטים?‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬

‫ראש­הממשלה‪,‬‬ ‫אחד‪.‬‬ ‫ניסוח‬ ‫להציע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬


‫על בעיית­הפליטים‪.‬‬ ‫גם‬ ‫על תכניות­השלום ודיבר‬ ‫מסר‬ ‫לעתונאי­חוץ‪,‬‬ ‫שלשום‬ ‫בהודעתו‬
‫שאנחנו נתרום לבעיית­הפליטים על­ידי תרומה כספית‪.‬‬ ‫הודעת ראש­הממשלה היתה‪,‬‬
‫‪52‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫ל‪ .‬אשכול‪:‬‬ ‫ראש הממשלה‬

‫לא אמרתי ‪1‬את‪.‬‬ ‫אף­פעם‬

‫ורהפטיג;‬ ‫­ז‪.‬‬ ‫שר הדתות‬

‫­זה‬ ‫הכספי‬ ‫הפיצוי‬ ‫הצד של‬ ‫כאילו‬ ‫נתקבל‬ ‫מההודעה‬


‫ו*ה לא מספיק‪.‬‬ ‫העניין‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫ההודעה היתה‪ ,‬שבמסגרת של‬ ‫היתה הודעה כ*את‪.‬‬ ‫לא‬

‫סידור בינלאומי גם אנחנו נתרום לפתרון בעיית­הפליטים‪.‬‬

‫ורהפטיג;‬ ‫שר הדתות ‪,1‬‬

‫ושבמסגרת‬ ‫השלום‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫שהדגש‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫רק על בעיית­הפליטים‪,‬‬ ‫לא לשים את הדגש‬ ‫כדי‬ ‫הסכמי­השלום תיפתר בעייה כאובה זג‪.‬‬
‫דיבור גם על השלום‪.‬‬ ‫יהיה‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אבן מציע בהצעתו‪" :‬להודיע‬ ‫שהשר‬ ‫מו‪.‬‬ ‫בדיו‪,,/‬‬ ‫זה‬

‫מירב המאמצים לתרום לפתרון‬ ‫את‬ ‫נקדיש‬ ‫לו‬ ‫שבמסגרת הסדר­השלום שאנו שואפים‬ ‫מחדש‪,‬‬

‫בעיית­הפליטים‪".‬‬
‫‪53‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫ששון;‬ ‫שר המשטרה א‪.‬‬

‫ובעניין‬ ‫הפליטים‬ ‫בעניין‬ ‫מהי דעתי‬ ‫יודע‬ ‫אחד‬ ‫כל‬


‫על­ידי‬ ‫הנוסח המוצע‬ ‫את‬ ‫מציע לקבל‬ ‫אני‬ ‫לזה‪.‬‬ ‫לא נגיע‬ ‫שלדעתי‬ ‫הסכמי­השלום‪,‬‬
‫משום שהוא לא מדבר על כריתת חוזי­שלום‪ ,‬אלא מדבר על בעיית­הפליטים‬ ‫שר­החוץ‪,‬‬
‫כינון שלום וללא כריתת חוזי­שלום‪.‬‬ ‫ללא‬

‫העבודה י‪ .‬אלון;‬ ‫שר‬

‫להזכיר לכם שלפני המלחמה היתה נקוטה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬


‫נוסחה שאמרה‪ ,‬כי אפשר לגשת לפתרון בעיית­הפליטים עוד לפני שיהיה שלום‪.‬‬ ‫בידינו‬
‫אלא בתנאי שכל‬ ‫חלקנו‪ ,‬לא על­ידי קליטת פליטים‪,‬‬ ‫את‬ ‫מוכנים לתרום‬ ‫שאנחנו‬ ‫אמרנו‬
‫זה היתה גם הודעה חשובה‬ ‫בעניין‬ ‫בה‪ ,‬תבוא על פתרונה‪.‬‬ ‫שמטפלים‬ ‫בעיית­הפליטים‪,‬‬
‫שגם להבא נקשור את‬ ‫להגיד בהודעה שלנו‬ ‫אני הייתי מעוניין‬ ‫אבן באו"ם‪.‬‬ ‫השר‬ ‫של‬

‫אם היתה‬ ‫גם לנסח נוסחאות אחרות‪.‬‬ ‫לנו‬ ‫אבל מותר‬ ‫חוזי­השלום‪,‬‬ ‫עם‬ ‫בעיית­הפליטים‬
‫את בעיית­הפליטים כולה או חלק ממנה‪ ,‬בלי שלום‪,‬‬ ‫לפתור‬ ‫היום קרן­סיכוי‬ ‫מתגלה‬

‫לכך? זה חלק מהמאבק‬ ‫היינו נותנים ידנו‬ ‫האם לא‬ ‫יפגע באינטרסים שלנו‪,‬‬ ‫שזה‬ ‫ובלי‬
‫לא רק תוצאה של השלום‪.‬‬ ‫השלום‪ ,‬זו‬ ‫על‬

‫להציע‪ ,‬שנוסף להודעה‪ ,‬ובלי שזה יסבך‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬


‫להקמת‬ ‫בתקדימים בכל העניין‪ ,‬אני רוצה להציע שעל­חשבון מדינת­ישראל ניגש‬ ‫אותנו‬
‫של ‪1000‬‬ ‫או‬ ‫בגדה­המערבית‪ .‬כפר של ‪500‬‬ ‫פתרון בעיית­הפליטים‬ ‫של‬ ‫אחד לדוגמה‬ ‫כפר‬

‫אני חושב שהודעה כזאת יש לה חשיבות‪.‬‬ ‫לעצמנו ולזולתנו‪.‬‬ ‫משפחות‪ ,‬כדי ללמוד מזה‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬


‫‪54‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫אני מתנגד לזה‬ ‫עכשיו?‬ ‫על זה‬ ‫שנחליט‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬

‫אם יש מקום ל­‪ 500‬משפחות?‬ ‫המים והקרקע‪,‬‬ ‫עניין‬ ‫אתה כבר בדקת את‬ ‫בכל תוקף‪.‬‬

‫העבודה י‪ .‬אלון‪:‬‬ ‫שר‬

‫רצון לנסי ון‬ ‫לשר אבן שיש‬ ‫להודיע‬ ‫אם אפשר‬ ‫השאלה‬

‫כזה‪.‬‬

‫גלילי‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫נישאר בגדר הצורך להשיב‬ ‫אני מציע שבישיבה זו‬


‫ולא נדון עכשיו בפתרון בעיית­הפליטים‪ .‬אנחנו נתונים‬ ‫אבן‪,‬‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫לבקשותיו‬
‫מוסמכת‪ ,‬אפילו‬ ‫שהשר אבן היה רוצה שתהיה מחדש הודעה ממשלתית‬ ‫ואני מבין‬ ‫במצוקה‪,‬‬
‫לפי הניסוח שלו הדברים אינם אמורים בתרומה‬ ‫הפליטים‪.‬‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫ונשנית‪,‬‬ ‫חוזרת‬
‫להודיע לו בחיוב‬ ‫­זה‬ ‫מציע על סעיף‬ ‫לניסוח שלנו‪ .‬אני‬ ‫בהתאם‬ ‫ואני אחראי‪,‬‬ ‫כספית‪,‬‬
‫ישיבה זו‪.‬‬ ‫אחרי‬ ‫אפילו‬ ‫שתהיה הודעה ממשלתית‪,‬‬ ‫ולדאוג‬

‫בנטוב;‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫פתרון‬ ‫של‬ ‫הבעייה‬ ‫בעיות‪.‬‬ ‫שתי‬ ‫יש‬ ‫כאן‬


‫אלון שאולי‬ ‫עם השר‬ ‫אני מסכים‬ ‫הסדר במסגרת­שלום‪.‬‬ ‫של‬ ‫והבעייה‬ ‫בעיית­הפליטים;‬
‫שנוסחה זו‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫פעולת­ביניים‪.‬‬ ‫לעשות גם‬ ‫יותר רחוק אנחנו צריכים‬ ‫בהיקף‬

‫עושים שום דבר עד שיהיה‬ ‫איננו‬ ‫לא תהיה כזאת שאומרת שאנחנו‬ ‫אבן‪,‬‬ ‫לשר‬ ‫שתועבר‬
‫הסכם­שלום‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬


‫‪55‬‬ ‫ביותר‬ ‫סודי‬ ‫‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה ­‬

‫התווכחנו במשך עשרים שנה בכנסת‪,‬‬ ‫*ה‬ ‫עניין‬ ‫על‬

‫*ה‪ ,‬אני לא רוצה‬ ‫בעניין‬ ‫העמדה של החברים‬ ‫ידועה‬ ‫שנחליט?‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫כך‬ ‫א*‬

‫בעיית­הפליטים‪.‬‬ ‫של‬ ‫קטן או גדול‬ ‫לפתור חלק‬ ‫שיתקבל הרושם שאנחנו מקבלים על עצמנו‬

‫בנטוב;‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫גם לא בגדה­המערבית?‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫יש לך מים?‬ ‫יש לך גדה­מערבית‪,‬‬

‫בנטוב;‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫במידה שיש מים‪.‬‬

‫ארן‪:‬‬ ‫החינוך והתרבות ז‪.‬‬ ‫שר‬

‫בשתי‬ ‫שהעליתי‬ ‫הצעתי‬ ‫נתקבלה‬ ‫שלא‬ ‫מצטער‬ ‫אני‬


‫את‬ ‫אבן‬ ‫של השר‬ ‫נאומו‬ ‫במרכ*‬ ‫להעמיד‬ ‫בטחון‪,‬‬ ‫לעניני‬ ‫ועדת­השרים‬ ‫של‬ ‫ישיבות‬
‫שאלת­הפליטים‪.‬‬

‫י‪ .‬אלון‪:‬‬ ‫העבודה‬ ‫שר‬

‫זה דווקא כן נתקבל‪.‬‬


‫‪56‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן‪:‬‬ ‫שר‬

‫השר‬ ‫אבל‬ ‫אבן‪,‬‬ ‫לראש­הממשלה להעביר זאת לשר‬ ‫נמסר‬

‫כל­מיני דיבות‬ ‫המצב של‬ ‫לאור‬ ‫מצטער מאוד על זה‪.‬‬ ‫אני‬ ‫זה‪.‬‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫לא‬ ‫אבן‬
‫הפליטים‪ ,‬בקשר לתמורות‬ ‫זה של‬ ‫שעניין‬ ‫דברי­אמת חמורים‪ ,‬אני חושב‬ ‫וגם‬ ‫והשמצות‪,‬‬

‫צריך להעמיד אותו בתור סעיף מרכזי‪ ,‬כדי שהעולם לא יחשוב‬ ‫במזרח­התיכון‪,‬‬ ‫שחלו‬
‫­זה‪.‬‬ ‫שאנחנו מקבלים על עצמנו לפתור דבר‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫את הצעתו‬ ‫קיבלנו‬ ‫שלא‬ ‫באומרו‬ ‫טועה‬ ‫ארן‬ ‫השר‬

‫אותו העברנו לשר אבן‪.‬‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫אנחנו אפילו דיברנו על נוסח‬ ‫הפליטים‪,‬‬ ‫בעניין‬

‫החינוך והתרבות ז‪ .‬ארן;‬ ‫שר‬

‫הוא לא עשה זאת‪.‬‬

‫ל‪ .‬אשכול;‬ ‫ראש הממשלה‬

‫כן‬ ‫הוא אומר שיש להודיע מחדש‪ ,‬אז הוא כנראה‬ ‫אם‬

‫שהודענו‪.‬‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫לחזור בדיוק‬ ‫הוא מבקש‬ ‫עשה זאת‪.‬‬

‫לבבי‪:‬‬ ‫המנכ"ל מר א‪.‬‬

‫בהודעה‬ ‫היום‬ ‫זאת‬ ‫יודיע‬ ‫שדובר­הממשלה‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫אבן‪.‬‬ ‫לשר‬ ‫ואנחנו נבריק על­כך‬ ‫על הישיבה‪,‬‬
‫‪57‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫גלילי;‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫הודענו‪,‬‬ ‫כבר‬ ‫עליו‬ ‫במסגרת אותו הנוסח‬ ‫מציע‬ ‫אני‬


‫מה‬ ‫ישאלו‬ ‫אחרת‬ ‫לחזור עליו‪.‬‬ ‫שר­החוץ‬ ‫את‬ ‫הסמיכה‬ ‫ממשלת­ישראל‬ ‫שנודיע כי‬
‫זה‪.‬‬ ‫בעניין‬ ‫שוב‬ ‫לפתע­פתאום מודיעים‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫ועדה‪ ,‬או‬ ‫לפרסם שנתמנתה‬ ‫מבקש להוסיף הצעה‪:‬‬ ‫אני‬


‫ונדמה לי שמן הראוי‬ ‫שתכין תכניות ליישוב הפליטים‪.‬‬ ‫ועדה‪,‬‬ ‫ממנה‬ ‫הממשלה‬ ‫שראש‬

‫לצרף זאת להחלטת­הממשלה‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫בעניין זה‪ ,‬זה לפי­שעה "עורבא פרח"‪.‬‬ ‫מה שהתפרסם‬

‫ייתכן שכאשר זה יסתדר‪ ,‬יהיה מקום לצרף זאת להחלטה‪ ,‬עכשיו עוד לא‪.‬‬

‫בגין‪:‬‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫במיברק יש‬ ‫חושב שזו התחייבות מרחיקת­לכת‪.‬‬ ‫אני‬


‫זה?‬ ‫בעניין‬ ‫לעשות משהו‬ ‫איננו צריכים‬ ‫האם‬ ‫הביזה ברפיח‪,‬‬ ‫עניין‬ ‫גם‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫את‬ ‫הישיבות‬ ‫באחת‬ ‫ביקשתי‬ ‫­‬ ‫רפיח‬ ‫בעניין‬


‫העניין‪ ,‬והוא הסכים‪ .‬אני אולי‬ ‫להטיל על חמישה­שבעה אנשים לשמור על‬ ‫שר­הבטחון‬

‫כדי למנוע ביזה‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ ‫שהממשלה מבקשת‬ ‫מכתב­תזכורת‪,‬‬ ‫אכתוב לו‬
‫ואנשים נדונו‬ ‫משפטים‪,‬‬ ‫ראיתי בעתון שבימים האחרונים היו‬ ‫לדין‪.‬‬ ‫אנשים‬ ‫ולהעמיד‬
‫‪58‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫לתקופות­מאסר והוטלו עליהם קנסות‪.‬‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫האוצר פ‪.‬‬ ‫שר‬

‫הרבה על‬ ‫שמדברים‬ ‫התרשמתי‬ ‫בחוץ­לארץ‬ ‫גם‬ ‫אני‬


‫הביזה‪.‬‬ ‫ענייני‬

‫ורהפטיג‪:‬‬ ‫שר הדתות ז‪.‬‬

‫רק‬ ‫לא‬ ‫השתתפו‬ ‫ברפיח‬ ‫זה‬ ‫שבעניין‬ ‫חושש‬ ‫אני‬


‫חיילים‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫אתם ראיתם‪ ,‬שבמלחמות‬ ‫אני עוד לא ראיתי‪ ,‬אולי‬


‫לוחמים נגד זה באמצעות משטרה­צבאית‪ ,‬משפטים‬ ‫כאלה‪.‬‬ ‫דברים‬ ‫עושים‬ ‫לא‬ ‫חיילים‬
‫וכוי‪.‬‬

‫שפירא;‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫בכל מלחמה‪ ,‬אבל כאשר‬ ‫שענייני­ביזה קורים‬ ‫נכון‬


‫על ביזה‪.‬‬ ‫בהם‪,‬‬ ‫וירו‬ ‫למשפט‬ ‫מחיילי בודיוני‬ ‫‪179‬‬ ‫אני הייתי נער ראיתי איך העמידו‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫זאת לא נעשה‪.‬‬
‫‪59‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫­ ‪29.6.67‬‬ ‫ממשלה‬

‫שפירא;‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫אם בעד בי ­זה‪,‬‬ ‫מבייש‬ ‫חושב שזה‬ ‫אבל אני‬ ‫לא‪,‬‬ ‫זאת‬

‫חודש או‬ ‫מאסר של‬ ‫שנים‪ ,‬נותנים‬ ‫של ‪10‬‬ ‫עונש­מאסר‬ ‫הטלת‬ ‫המאפשר‬ ‫סעיף‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬

‫חודש­וחצי‪.‬‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול;‬

‫אנחנו לא נותנים פקודות לשופטים‪.‬‬

‫שפירא;‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫שר המשפטים‬

‫הצרה הגדולה ביותר היא‪,‬‬ ‫זה‪.‬‬ ‫בעניין‬ ‫הצעה‬ ‫לי‬ ‫יש‬

‫לדין‪.‬‬ ‫בורחים לארץ‪ ,‬ופה אי­אפשר לאסור אותם ולהעמיד אותם‬ ‫שם‬ ‫שבודים‬ ‫שאזרחים‬

‫לתל­אביב‪ ,‬אפשר גם‬ ‫שבוז* ברפיח והגיע‬ ‫שאדם‬ ‫להוציא תקנות­שעת­חירום‪,‬‬ ‫יש‬ ‫על­כן‬
‫מדבר על‬ ‫אינני‬ ‫אותו ולהעמידו למשפט‪ ,‬ולהטיל עליו עונש חמור‪.‬‬ ‫לאסור‬ ‫בתל­אביב‬
‫זה‬ ‫כי אני אישית נגד עונשי­מינימום‪ ,‬אני חושב שבעניין‬ ‫אבל אם‬ ‫שנות­מאסר‪,‬‬ ‫עשר‬

‫ייפסק‪.‬‬ ‫אחרת זה לא‬ ‫צריך לקבוע עונשי­מינימום‪ ,‬כי‬

‫ספיר‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השר‬

‫על­כך עם שר­המשפטים‪,‬‬ ‫צריך לדון‬

‫שפירא‪:‬‬ ‫הפנים מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫שר‬

‫בזה ביום ראשון‬ ‫גם‬ ‫אנ י מציע לדון‬


‫‪60‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫‪29.6.67‬‬ ‫­‬ ‫ממשלה‬

‫כרמל‪:‬‬ ‫שר התחבורה מ‪.‬‬

‫אם‬ ‫אבן ­‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫במיברקו‬ ‫הראשון‬ ‫החלק‬ ‫לגבי‬


‫ממקור אמריקני‪.‬‬ ‫באה‬ ‫בכוח‪,‬‬ ‫תתערב‬ ‫טועה‪ ,‬הידיעה על האפשרות שברית­המועצות‬ ‫אינני‬
‫עמדת האמריקנים במקרה כזה?‬ ‫לנו איזה ידיעות לגבי‬ ‫האם יש‬

‫המנכ"ל מר א‪ .‬לבבי‪:‬‬

‫האמריקנים‪,‬‬ ‫על‬ ‫עצום‬ ‫לחץ‬ ‫מפעילים‬ ‫אנחנו‬


‫על­חשבון זה‪.‬‬ ‫יתנו לנו אווירונים‬ ‫שקודם­כל‬

‫ל‪ .‬אשכול‪:‬‬ ‫ראש הממשלה‬

‫למלחמה עם כל‬ ‫נכנסנו‬ ‫"אנחנו‬ ‫טוענת‪:‬‬ ‫אמריקה‬


‫אומרים‪.‬‬ ‫מה שהם‬ ‫העולם‪ ,‬ואתם מכבידים עלינו"‪ ,‬אז ברור‬

‫ברזילי‪:‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫הבריאות‬ ‫שר‬

‫חושב שמן‬ ‫היום‪ ,‬אני‬ ‫התכנסה‬ ‫כבר‬ ‫שהממשלה‬ ‫מאחר‬

‫צבאי‬ ‫וציוד‬ ‫שהממשלה מסבה את תשומת­הלב להזרמת נשק‬ ‫לפירסום‪,‬‬ ‫שתתקבל החלטה‬ ‫הראוי‬
‫שלנו באו"ם‬ ‫המשלחת‬ ‫ואת‬ ‫שר­החוץ‬ ‫את‬ ‫ומסמיכה‬ ‫למצרים‪,‬‬ ‫ברית­המועצות‬ ‫על­ידי‬
‫לאזור‪.‬‬ ‫על הסכנה הכרוכה בדבר הזה‬ ‫הגורמים‬ ‫את‬ ‫להעמיד‬

‫בגין‪:‬‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫אלא הממשלה עצמה‪.‬‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫צריכה להודיע‬ ‫לא המשלחת‬


‫‪61‬‬ ‫סודי ביןתר‬ ‫ממשלה ­ ‪29.6.67‬‬

‫שפירא;‬ ‫מ‪.‬ח‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬

‫זה‪ ,‬אגלי טוב שנחכה עד‬ ‫עניו‬ ‫דיברתי על‬ ‫אני‬ ‫גם‬

‫*ה‪ ,‬ואז נדע‬ ‫בעניו‬ ‫משר החוץ על המצב‬ ‫נקבל עד אז פרטים נוספים‬ ‫שמא‬ ‫יום ראשון‪,‬‬
‫איך לנסח הודעה‪.‬‬

‫ברזילי;‬ ‫י‪.‬‬ ‫הבריאות‬ ‫שר‬

‫שר­החוץ‪,‬‬ ‫זה עם‬ ‫אני מבין שרוצים להתייעץ בעניין‬


‫על זה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫שיש‬ ‫נודיע לו‬ ‫אז‬

‫בנטוב;‬ ‫השיכון מ‪.‬‬ ‫שר‬

‫שהרוסים‬ ‫הנשק‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫ידיעות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫האם‬


‫למצרים?‬ ‫מעבירים‬

‫בגין;‬ ‫השר מ‪.‬‬

‫ורצינית‬ ‫היא גדולה‬

‫ראש הממשלה ל‪ .‬אשכול‪:‬‬

‫אווירוני­משא רוסיים‬ ‫"‪(1/‬ן_ו ‪/‬ג^ מ^גת‬ ‫‪!>,‬‬ ‫^"­‬ ‫­­‪...­,‬‬


‫אז‬ ‫מובילים חלקי­אווירונים או טילים‪,‬‬ ‫אם הם‬ ‫האחרונים למצרים‪.‬‬ ‫בימים‬ ‫שהגיעו‬
‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זאת אומרת שזה‬ ‫לאווירון‬
‫אחד‪.‬‬ ‫מובילים חלקים‬ ‫כאלה‬ ‫אווירונים‬ ‫שני‬
‫לא יכול להגיד בדיוק‪.‬‬ ‫אף­אחד‬ ‫‪" 200‬מיגים" או דברים אחרים‪,‬‬
‫‪62‬‬ ‫סודי ביותר‬ ‫‪29.6.67‬‬ ‫­‬ ‫ממשלה‬

‫על ההחלטות‬ ‫הודעה‬ ‫שתנוסח‬ ‫שסיכמנו‬ ‫מבין‬ ‫אני‬


‫ארן‪.‬‬ ‫של השר‬ ‫בערעור‬ ‫נדון‬ ‫וביום ראשון‬ ‫שקיבלנו‪,‬‬

‫שפירא‬ ‫י‪.‬ש‪.‬‬ ‫גלילי‪,‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫השרים‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫א(‬ ‫ים‪:‬‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫מחל‬
‫החוץ לנסח את ההודעה שתפורסם על החלטות­הממשלה בישיבה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫והמנהל­הכללי‬
‫זו‪.‬‬

‫‪0‬‬
‫החלטה מס‪.‬‬ ‫על‬ ‫בערעור‬ ‫הבאה‬ ‫בישיבה‬ ‫לדון‬ ‫ב(‬
‫‪)565‬ב( מיום י"ז בח"ז )‪.(25.6.67‬‬

‫הישיבה ננעלה בשעה ‪15.15‬‬

‫♦‬