minSolo energidisplay

Manual

Nu kan du ta kontroll över din elräkning!
Tack för att du har köpt Fortums energidisplay minSolo. Med minSolos hjälp lär du dig att förstå och ta kontroll över din elförbrukning. MinSolo ger dig enkel och snabb återkoppling på dina energivanor. Varje sekund berättar den hur mycket el du använder, om det är mer eller mindre än din normala förbrukning och avslöjar obönhörligen hushållets elslukare. Det finns relativt enkla och vardagliga knep för att minska elförbrukningen, men det är ofta svårt att se effekten och till slut tappar man intresset. Med minSolos statistiktjänst får du en enkel och lättbegriplig uppföljning och kan sätta upp dagliga mål för din förbrukning. När du har hittat just dina elslukare kan du boka tid med våra energivägledare för personlig rådgivning. Lycka till med andvändningen av minSolo. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att hitta elslukarna i just ditt hushåll.

Manual minSolo | 3

Display
Plats för datakort

öVre SeKtIonen

­ symbol blinkar om det är dåligt batteri i sändaren

Förbrukning nu, ”hastighetsmätare” tariffindikator Förbrukning nu, i siffror

MellerSta SeKtIonen

Kommunikation mellan mätare och sändare / ­symbol

Dagens totala förbrukning, ”trippmätaren” Yttre ”bränsletank”

neDre SeKtIonen

eller X­symbol

Inre ”bränsletank”

Indikationspil

Ström­ anslutning*

Högerknapp Mittenknapp Vänsterknapp

* använd alltid strömanslutningen när minSolo står i sitt stativ.

Conforming Standards: Radio Device RF Performance (UK & Europe) EN300328V1.7.1 EN301489-3V1.4.1 En55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024 EN60335-1 Cat lll Monitor Transmitter 4 x C size 1.5V batteries 0.2W -20 to 50 85% non-condensing N/A Monitor Sensor N/A N/A -20 to 50 85% non-condensing Cat III

Emissions EMC (UK & Europe)

Safety Requirements (UK & Europe) UK standards CE Max Voltage 264 Vac Max Current 75A Model Rated voltage Input power Operation Humidity Usage Monitor Display 230Vac 50Hz 0.25W 0 to 40 85% non-condensing N/A

4 | Manual minSolo

Displayen är indelad i tre sektioner
För att förstå logiken med hur minSolo är uppbyggd kan man säga att den är indelad i tre sektioner som påminner om hur en bil fungerar: • • • Övre sektionen visar hur mycket el du använder just nu och kan liknas med bilens hastighetsmätare. Mellersta sektionen visar hur mycket energi du har förbrukat idag och påminner om bilens trippmätare. Nedre sektionen visar om din förbrukning är högre eller lägre än en genomsnittlig dag och om du når de mål du har satt upp för din förbrukning. Man kan jämföra det med bränsletanken, där målet är att köra så bränslesnålt som möjligt. Blixtsymbolen är viktig, den visar att minSolo har kontakt med Sändaren. Om Blixtsymbolen blinkar eller har slocknat är det ett tecken på att du är för långt ifrån Sändaren.

Knapparna för inställning av minSolo
Direkt under displayen sitter tre knappar: vänster-, mitt- och högerknappen. Dessa använder du för att ställa in minSolo så att den passar just dina förutsättningar. Om displayen är släckt trycker du snabbt på mittknappen för att den ska tändas. Om du behöver ändra dina inställningar håller du in mittknappen. Du kan också läsa i snabbguiden om hur du ställer in minSolo.

Manual minSolo | 5

Din elförbrukning just nu (hastighetsmätaren)
Energidisplayen minSolo visar hur mycket el ditt hushåll förbrukar just nu (det som kan liknas med bilens hastighetsmätare). Du kan prova att slå av och på olika apparater för att se hur förbrukningen förändras. Eftersom minSolo har batterier kan du ta med den med runt i huset och slå av och på olika apparater för att se vad som händer. Tänk på att signalen från Sändaren blir svagare av väggar och avstånd. Om Blixtsymbolen blinkar eller slocknar är du för långt borta från Sändaren. Vissa apparater slår på eller av utan att du själv märker det t.ex. kylskåp, pumpar, fläktar och pannor. Spisen förbrukar mycket energi på kort tid medan lampor förbrukar lite men under längre perioder. Med minSolos hjälp kan du prova dig fram för att lära känna just ditt hushålls elförbrukning. Tryck på höger- eller vänsterknapparna för att skifta vilken enhet du vill att minSolo ska visa din förbrukning i: • • Kw visar din förbrukning som den är just nu. Kr/h visar vad din kostnad skulle vara om du fortsätter att förbruka lika mycket el som du gör just nu under en hel timme. Det beräknas på de kostnader för elen som du har angett när du startade Solo. Kg/h ger en fingervisning om hur mycket CO2 du förbrukar om du skulle fortsätta i samma takt en hel timme. Det beräknas från den nordiska produktionsmixens genomsnitt som Energimyndigheten anger (www. energimyndigheten. se). Tariffsymbolen visar vilken tariff som används – Tre staplar = tariff 1 (normaltariff eller dagtariff) – Två staplar = tariff 2 (nattariff) – En stapel = tariff 3 (förekommer sällan idag, förberedelse för framtida utveckling)

6 | Manual minSolo

Din elförbrukning idag (trippmätaren)
Energidisplayen minSolo visar hur mycket el du har förbrukat idag (det vi kan jämföra med trippmätaren i en bil). Det anges i kWh, vilket är standardmåttet för elförbrukning. Precis som med “hastighetsmätaren” kan du skifta till Kr eller Kg genom att trycka på vänster- och högerknapparna. Du kan också se din energiförbrukning för igår och de senaste sju dygnen. Genom att trycka på mittknappen kan du skifta och se din förbrukning igår (L1) och de sju senaste dygnen (L7). Målvisaren kommer att berätta om du har lyckats eller inte med att nå de mål du har satt upp för din elförbrukning.

Din elförbrukning i förhållande till dina mål (bränsletanken)
Med minSolo beräknar du hur mycket el du har förbrukat och hur mycket du har kvar, beroende på vilken tid på dagen det är och vilken målförbrukning du har satt upp (det vi kan jämföra med bilens bränsletank). Den fylls upp vid varje midnatt och räknar ner under dagens gång.

Den yttre stapeln visar hur mycket du har kvar av dagens ”bränsletank”, och påverkas av om du har slösat eller sparat på el. Ju fler apparater som drar el, desto fortare töms den. Sista delen kan ses som din reservtank och visar att du har förbrukat mer än din målsättning. Den inre stapeln är en referens. Den fylls på vid midnatt och töms på samma sätt de sju första dagarna samtidigt som den lär sig hur du använder el. Därefter kommer den ihåg hur du använde din el under samma dag en vecka tidigare, och använder den profilen för jämförelse.

Manual minSolo | 7

 eller X-symbol visar om du når eller missar ditt mål
• En  -symbol visas om du är på väg att nå dina mål. “Bränsletankens” yttre stapel är då större än den inre stapeln. Du har goda chanser att nå ditt mål. En X-symbol visas om du på väg att missa dina mål. “Bränsletankens” yttre stapel är då mindre än den inre stapeln. Du kanske kan stänga av någon apparat för att nå ditt mål? Om de två staplarna är lika (som de är när du börjar använda minSolo) syns en horisontell linje.

När du har valt att visa den senaste dagens energiförbrukning (L1) eller de senaste sju dagarnas förbrukning (L7) visar  eller X-symbolen om du har nått dina mål för de dagarna.

8 | Manual minSolo

Jämför din förbrukning med föregående vecka
Pilsymbolerna visar de senaste 15 minuterna
Medan  och X-symbolerna jämför dagens totala förbrukning, visar indikationspilarna hur förbrukningläget är för de senaste 15 minuterna. En röd pil visar att du har förbrukat mer än din målsättning, medan en gul pil visar att du använt mindre. Det innebär att dessa mätningar är mer känsliga för dina senaste förändringar jämfört med ”besnintanken” som mäter hela dagens mål. Efter de första sju dagarna har din ”bränsletank”,  och Xsymbolerna samt pilarna anpassats efter föregående veckas förbrukning och speglar bättre din elförbrukning.

När du vill ändra din målsättning
• • Tryck och håll in mittknappen till inställningarna startas. Släpp knappen när du ser ”Set Year” på displayen. Tryck flera gånger på mittknappen tills du ser SET.ALLO

• •

Använd vänster- eller högerknappen för att ändra din målsättning. Tryck flera gånger på mittknappen tills du ser huvud­ displayen igen.

Manual minSolo | 9

De vanligaste frågorna
Vilken version av minSolo har jag?
Gör displayen strömlös och sätt tillbaka batterier eller strömadapter så att den återfår sin strömförsörjning. Versionen visas, tex 1.10.

Hur mycket kan minSolo sänka min förbrukning?
Energidisplayen minSolo är ett verktyg som hjälper dig att identifiera elslukarna, men den sänker inte din förbrukning per automatik. Det måste du göra själv. Du får insikt om vad som drar el och hur dina handlingar och vanor minskar eller ökar förbrukningen. Genom att du sätter dina egna mål ger minSolo en enkel och snabb återkoppling på din förbrukning. Olika undersökningar visar att med hjälp av en energidisplay kan kunden spara upp till 10 % och ibland mer, men varje kund och varje hus är givetvis unikt. Nedan ges några exempel på hur minSolo har hjälpt kunder att spara pengar.
”Jag upptäckte att båda 1000W elementen i uthuset gick igång ofta. De var inställda på 8 grader och det behövdes egentligen inte. Jag bedömer att jag sparat 2000 kr denna vintern när jag upptäckte detta.”
Nöjd villakund i Stockholm

”Min värmepanna gick på alla tre steg trots att jag installerat två luftvärmepumpar. Jag missade helt enkelt detta men med minSolo märkte jag det direkt. Nu använder jag bara två steg på värmepannan och det räcker gott och väl.” Nöjd kund i Skåne

Hur långt kan det vara mellan sändare och minSolo?
Det är svårt att ge ett exakt svar eftersom det kan skilja sig mellan hustyper och förutsättningar. Här ges några referenser: • I fri sikt går signalen ca 60 meter. • Signalen brukar klara två till tre innerväggar av trä eller gips. • Signalen brukar klara en yttervägg av tegel eller betong och ca 10 meter. Om din elmätare sitter i garage en bit ifrån huset eller i källare med betonggolv mellan planen kan det vara svårt att få fram signalen till alla ställen i huset. Börja med minSolo nära Sändaren och gå längre ifrån för att se hur länge blixtsymbolen hålls tänd. Börjar den blinka är det ett tecken på att signalen är svag.

Varför visar minSolo en annan förbrukning jämfört med min elmätare?
Energidisplayen minSolo är en bra indikator på din ungefärliga elförbrukning, och är inte byggd för att mäta med 100 % noggrannhet. Din elmätare är konstruerad för att mäta exakt och är fortfarande den mätare som visar korrekt mätarställning som används som underlag när du faktureras för din elförbrukning.

10 | Manual minSolo

Varför visar min minSolo Waiting på skärmen?
Energidisplayen minSolo förväntar sig att få signaler från Sändaren var femtonde minut. Om kommunikationen mellan Sändaren och minSolo har dröjt mer än femton minuter visas Waiting. Detta innebär att någonting blockerar kommunikationen eller att minSolo är för långt ifrån Sändaren. Tryck på mittknappen en gång för att komma tillbaka till huvuddisplayen och placera minSolo närmare sändaren.

Vilken målsättning ska jag ställa in?
Ett bra sätt är att titta på din senaste elfaktura. Fakturan visar din förbrukning för den senaste fakturaperioden och antal dagar. Dela förbrukningen med antalet dagar i fakturaperioden. Om du är Fortumkund kan du även se din förbrukning genom att logga in på fortum.se/mittkonto.

Var hittar jag min tariff?
Den hittar du på din senaste faktura där du ser dina elnätskostnader. Fakturan visar din förbrukning för den senaste fakturaperioden och antal dagar. Dela förbrukningen med antalet dagar i fakturaperioden för att få en uppskattning av vilken målsättning (SET.ALLO) som du kan börja med. Om du är Fortumkund kan du även se din tariff genom att logga in på fortum.se/mittkonto.

Jag har ändrat min målsättning men huvudbilden har inte uppdaterats?
När du ändrar målsättningen uppdateras detta först efter midnatt. Då laddas minSolo upp med din nya målsättning.

Hur mycket förbrukning är varje delsegment av ”hastighetsmätaren”?
Varje delsegment lyses upp enligt tabellen nedan.
Segment Värde Segment Värde Segment Värde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 W 100 W 200 W 300 W 400 W 500 W 600 W 700 W 800 W 900 W 1,0 kW 1,1 kW 1,2 kW

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1,3 kW 1,4 kW 1,5 kW 1,6 kW 1,7 kW 1,8 kW 1,9 kW 2,0 kW 2,1 kW 2,2 kW 2,3 kW 2,4 kW 3,0 kW

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

3,5 kW 4,0 kW 4,5 kW 5,0 kW 5,5 kW 8,0 kW 10,5 kW 13,0 kW 15,5 kW 28,0 kW 45,0 kW 53,0 kW

Manual minSolo | 11

Felsökning av Sändare och minSolo
Om du inte ser en blixtsymbol • Kontrollera att alla batterier sitter rätt monterade och att de inte är uttjänta. • • Börja med att ha Sändare och minSolo nära varandra utan hinder emellan. Om blixtsymbolen inte tänds fortsätt till Omstart.

Om du ser en blixtsymbol men det inte blir någon förbrukning • Kontrollera att läsarens sladd är helt inkopplad i Sändaren, det ska kännas ett litet klick när sladden monteras korrekt. • Kontrollera att läsaren monterats korrekt på din elmätare. Använd det ”optiska öga” där det står imp/kWh (ett vanligt misstag kan vara att använda imp/kVAr, exempelvis Vattenfalls nät och mätare av märket Echelon.) Om det inte ger resultat fortsätt till Byte av radiokanal.

Rensa displayens minne
Om du vill rensa displayens minne på datahistorik och inställningar • Ta ut minst ett batteri och strömsladden så att displayen inte har någon strömförsörjning. • • • Tryck och håll inne den lilla knappen på baksidan av displayen samtidigt som du strömsätter displayen. När displayen börjar räkna upp minnet kan du släppa knappen Displayen räknar upp till 1023 innan den är klar.

12 | Manual minSolo

Byte av radiokanal
minSolo använder radio på 2,4 GHz för att skicka information mellan sändaren och displayen. Eftersom 2,4 GHz bandet används av flera vanliga hushållsprodukter tex, Internet router, Wi­Fi, väderstationer mfl. kan det förekomma störningar på den kanal som minSolo använder. Om kommunikationssymbolen på displayen blinkar eller inte lyser alls, kan det vara ett tecken på andra störande nätverk. Så här gör du för att byta kanal på minSolo: Ha alla delar på bekvämt avstånd, tex köksbordet. • För att lämna nätverket – tryck och håll inne knappen på baksidan av displayen till det står NET LEFT. Tryck på displayen mittknapp så den återgår till ursprungsmenyn. För att få minSolo att välja ny kanal. a) lyft bort lockat på sändaren (svart) och ta ut ett batteri b) tryck kort på knappen på baksidan av displayen. PAIRING visas samt CH XX (nu ser du vilken kanal minSolo har valt efter NET LEFT). c) under tiden PAIRING räknar ner, tryck och håll inne den lilla knappen på sändarens kretskort SAMTIDIGT som du sätter i det sista batteriet igen, ca 5 sekunder, det lyser en liten grön diod bredvid knappen, när den släcks kan du släppa. PAIR ( ska visas av displayen. ) • Nu ska blixten i mitten av skärmen som symboliserar kommunikation lysa med fast sken, det kan ta 60 sekunder innan den tänds. Säkerställ att LED-läsarens sladd satts i hela vägen i sändaren (kan vara trög). Genom att använda tummen för att simulera ljusinsläpp kan du se hur displayen visar konsumtion.

minSolo väljer själv den bästa kanalen med minst störning i din närhet. I somliga fall sänder inte router etc. konstant och med lite otur kan då minSolo välja en kanal som senare har störningar. Alltså kan man prova att ändra kanal igen om man inte är nöjd med resultatet. Genom att kontrollera vilken kanal som valts i steg 2 ser du att minSolo byter kanal och väljer olika beroende på var störningar är som minst.

Manual minSolo | 13

Inställningar för några av de vanligaste elmätarna
“Läsarens” huvud ska alltid användas på det ”öga” där det på din elmätare anges antal pulser per kilowatt-timme imp/kWh. Tabellen visar de vanligast förekommande elmätarna, vilket läsarhuvud du använder, vilken inställning du anger under SET PULSE på minSolo, samt var utgången för imp/kWh sitter. Echelon Exempel nätägare: Vattenfall Använd läsare: LED med kardborresikte Ställ in SET PULSE: 1000 (1.000 imp/kWh) Enermet E120 Använd läsare: LED med kardborresikte Ställ in SET PULSE: MAX (10.000 imp/kWh)

Aidon Exempel nätägare: Göteborg Energi Använd läsare: LED med kardborresikte Ställ in SET PULSE: MAX (10.000 imp/kWh) Övriga Använd läsare: LED med kardborresikte Ställ in SET PULSE: Ange det pulsantal som står på mätaren, imp/kWh, se ovan för exempel

14 | Manual minSolo

Mer information och hjälp på webben
På fortum.se/minSolo finns enkel och överskådlig information om hur du installerar och använder minSolo. Här finns också svar på kundernas vanligaste frågor och annat som kan vara till din hjälp. Tillsammans med vår partner GEO (Green Energy Options Ltd., UK) vill vi hjälpa dig att ta kontroll över din energiförbrukning. Tillsammans har vi utvecklat ett program som gör att du i lugn och ro kan ladda upp information om din förbrukning på webben. Här kan du se dina värden under en längre period, följa hur din förbrukning ändras med tiden, gå in i detalj på olika dagar och göra olika typer av jämförelser. Vi kommer kontinuerligt att göra uppgraderingar av detta program, baserat på vad våra kunder vill ha. För att komma igång gör du så här: • Ta ut datakortet ur minSolo och koppla det till din dator. • Gå in på fortum.se/minSolo och klicka dig vidare eller gå direkt till fromgeo.eu/minSolo. • Om du inte redan har det, ladda ner Adobe Air till din dator gratis från adobe.se. • Ladda sedan ner GEO:s program som finns på första sidan på deras webb. • Nu kan du enkelt följa din förbrukning på webben.

Manual minSolo | 15

Här får du råd och hjälp
Börja alltid med att besöka fortum.se/minSolo. Här får du hjälp med att installera din Solo och råd om hur du kan använda den. Vår kundservice svarar också på frågor om minSolo. Ring 020-46 00 00 vardagar klockan 08.00-17.00. Våra energivägledare ger dig kostnadsfri rådgivning via telefon. ring och boka tid på 020-46 00 10.

Följ med i jakten på framtidens energi
Fortum har flera spännande projekt som syftar till att förbättra vår framtida miljö och minska växthusgaserna. Energidisplayen minSolo är ett i raden av initiativ där du som kund också kan vara med och påverka genom att minska din energiförbrukning och därmed miljöpåverkan. Fortums ambition är att aktivt ta ansvar för att bidra till att hejda klimatförändringen. Det sker både genom åtgärder i den egna verksamheten men också genom samarbete med kunder och partners. Några av våra stora och mer omvälvande utvecklingsprojekt är t.ex: • hur olivkärnor blir till fjärrvärme • hur elbilar och infrastrukturen för laddning kan introduceras på bred front • hur energieffektivitet kan bidra till klimatsmarta hus • hur nya typer av energikällor kan bli en del av den framtida energiproduktionen. Välkommen in på fortum.se för att ta del av våra spännande projekt.

fortum.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful